Zorgkosten en de Nederlandse Basiszorgverzekering

 

Basiszorgverzekering en zorgkosten in Nederland

Inhoud

 • Wat is een basiszorgverzekering, aanvullende verzekering, eigen bijdrage, planbare zorg, WLZ of bijvoorbeeld zorgtoeslag?
 • Hoe kies je een passende zorgverzekering in Nederland uit?
 • Dekking, opzeggen en wegvallen van je Nederlandse zorgverzekering bij vertrek naar het buitenland: basisvragen en antwoorden
 • Welke verzekering kan je afsluiten als je naar Nederland komt en nog geen zorgverzekering kan afsluiten?

Lees verder voor antwoorden, inspiratie, inzichten en oplossingen

JoHo: crossroads uit bundel

  Themapagina

 • Zorgverzekering

  Wat is een zorgverzekering?

  • Een zorgverzekering is een verzekering die de medische kosten dekt die je maakt wanneer je ziek wordt, of een ongeluk krijgt. Dat wil zeggen dat je de kosten die je maakt bij bijvoorbeeld een huisarts, het ziekenhuis of bij de apotheek terugkrijgt van je verzekeraar, of dat de verzekeraar direct betaalt aan de zorgverlener

  Wat is een basiszorgverzekering?

  • De basiszorgverzekering is het zorgverzekeringspakket dat iedereen die in Nederland woonachtig is wettelijk verplicht is te hebben.
  • De overheid, niet de verzekeringsmaatschappijen, bepaalt wat er in het basispakket zit.
  • Het basispakket dekt de kosten voor de zorg van o..a huisarts, ziekenhuis en apotheek.
  • Hoewel de inhoud van de basiszorgverzekering wettelijk bepaald is, zijn er bij verzekeraars verschillende varianten af te sluiten.
  • De verschillen tussen de basisverzekeringen hebben alleen betrekking op niet-spoedeisende zorg. Als er zich een acute en ernstige situatie voordoet, kan je als verzekerde bij alle Nederlandse ziekenhuizen en huisartsenposten terecht, ongeacht het type polis.
Wat is een basiszorgverzekering, aanvullende verzekering, eigen bijdrage, planbare zorg, WLZ of bijvoorbeeld zorgtoeslag?

Wat is een basiszorgverzekering, aanvullende verzekering, eigen bijdrage, planbare zorg, WLZ of bijvoorbeeld zorgtoeslag?

Wat is een basiszorgverzekering?

 • De basiszorgverzekering is het zorgverzekeringspakket dat iedereen die in Nederland woonachtig is wettelijk verplicht is te hebben.
 • De overheid, niet de verzekeringsmaatschappijen, bepaalt wat er in het basispakket zit.
 • Het basispakket dekt de kosten voor de zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis, psychiater of apotheek.
 • Hoewel de inhoud van de basiszorgverzekering wettelijk bepaald is, zijn er bij verzekeraars verschillende varianten af te sluiten.
 • De verschillen tussen de basisverzekeringen hebben alleen betrekking op niet-spoedeisende zorg. Als er zich een acute en ernstige situatie voordoet, kan je als verzekerde bij alle Nederlandse ziekenhuizen en huisartsenposten terecht, ongeacht het type polis.

Wat is een naturapolis?

 • De meeste zorgverzekeraars hebben een naturapolis als voornaamste product.
 • Deze polis is voordeliger dan zijn tegenhanger, de restitutiepolis.
 • Bij een naturapolis maakt de verzekeraar afspraken met een aantal zorgverleners.
 • Alleen bij deze zorgverleners krijg je de volledige vergoeding, zoals die geldt voor jouw verzekering.
 • Ga je naar een andere arts of een ander ziekenhuis? Dan vergoedt de verzekeraar vaak maar 50 tot 80 procent.
 • Door de beperkte vrije zorgkeuze is een naturapolis altijd goedkoper dan een restitutiepolis bij dezelfde verzekeraar.

Wat is een restitutiepolis?

 • De restitutiepolis is voor mensen die het belangrijk vinden om zelf een zorgverlener uit te kunnen kiezen zonder beperkt te worden door de vraag of deze wel of niet een contract met de zorgverzekeraar heeft.
 • Bij een restitutiepolis  kies je altijd zelf naar welke arts, therapeut of naar welk ziekenhuis je gaat. Dit heeft geen invloed op de vergoeding.

Wat is een combinatiepolis?

 • In de laatste jaren is de combinatiepolis in opkomst om maar dit zijn vaak polissen met lastige voorwaarden. De combinatiepolis is namelijk een combinatie tussen een natura- en restitutiepolis.
 • Je kunt bij deze verzekering kiezen voor een behandeling bij een gecontracteerde instelling (natura) of een niet-gecontracteerde instelling. Bij de eerste zal de behandeling vergoed worden, bij de laatste kan het zo zijn dat je de kosten eerst zelf voor moet schieten of dat slechts een deel wordt vergoed.

Wat is een aanvullende verzekering?

 • Naast de basiszorgverzekering (natura, restitutie of combinatie), kun je je polis uitbreiden met een aanvullend pakket. De verzekeringsmaatschappijen bepalen zelf hoe deze er uit komen te zien en wat de aanvullende verzekeringen kosten. De verschillen tussen de pakketten van de diverse maatschappijen zijn daarom groot. Kosten die je kunt verzekeren via aanvullende pakketten zijn bijvoorbeeld: tandheelkunde, fysiotherapie, anticonceptie, alternatieve geneesmiddelen en brillen.

Wat is wettelijk eigen risico?

 • Het verplicht eigen risico, waar iedereen in Nederland van boven de 18 jaar mee te maken heeft, bedraagt in 2018  € 385.
 • Dit betekent dat je de eerste € 385 aan zorgkosten die uit je basispakket worden vergoed, doorbelast zal krijgen van je zorgverzekering.
 • Er zijn enkele zaken waarvan de overheid heeft bepaald dat je er geen eigen risico over hoeft te betalen. Het gaat dan om:
  • huisartsenzorg (waaronder de huisartsenpost);
  • verloskundige zorg en kraamzorg;
  • specifieke zorg bij bepaalde chronische aandoeningen (te weten: diabetes mellitus type 2, COPD en CVR);
  • wijkverpleging;
  • nacontroles bij orgaandonatie;
  • reiskosten bij orgaandonatie.

Wat is vrijwillig eigen risico

 • Naast het verplicht eigen risico, dat in de wet is vastgelegd, kun je er voor kiezen om een vrijwillig eigen risico af te sluiten.
 • Je geeft hiermee aan dat je een groter bedrag zelf zal betalen in het geval je kosten maakt uit de basisverzekering.
 • Je ontvangt hiermee een korting op je premie die kan oplopen tot enkele tientjes per maand.
 • Je kunt maximaal € 500 vrijwillig eigen risico nemen.

Wat is een eigen bijdrage?

 • Naast het eigen risico, bestaat er voor bepaalde ziektekosten nog een eigen bijdrage.
 • Voor de kosten uit het basispakket is dit wettelijk bepaald, bij de aanvullende pakketten bepalen de verzekeraars dit zelf.
 • Er geldt bijvoorbeeld een eigen bijdrage voor hulpmiddelen, zittend ziekenvervoer en kraamzorg.
 • Het is uit te leggen aan de hand van een praktische voorbeeld:
  • Stel dat je gebruik maakt van zittend ziekenvervoer voor een bedrag van € 300. De wettelijke eigen bijdrage hiervoor is € 98. Deze kosten betaal je zelf. Het bedrag dat daarna overblijft: € 300 - € 98 = € 202. Dat bedrag valt binnen het verplichte eigen risico. Dus deze kosten betaal je ook nog zelf, behalve als je het eigen risico al hebt gebruikt voor andere zorgkosten.
  • Zoals je ziet, kan er dus tegelijk een eigen bijdrage én een eigen risico op één factuur van toepassing zijn!

Wat is een overstapperiode?

 • Als je van zorgverzekering wil veranderen, dien je je opzegging uiterlijk 31 december te hebben ingediend. Als je gebruik wilt maken van de overstapservice van een verzekeraar geldt ook 31 december als uiterste datum. Als je zelf zorg draagt voor de stopzetting, heb je tot uiterlijk 31 januari de tijd om je aanvraag in te dienen bij de betreffende maatschappij. Je polis gaat dan met terugwerkende kracht per 1 januari in.


Wat is de Wet Langdurige Zorg - WLZ

 • Per 1 januari 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) overgegaan in de Wet Langdurige Zorg (WLZ).
 • De WLZ is niet een verzekering waar je je bewust voor aanmeldt maar waar je impliciet voor verzekerd bent als je in Nederland woont en werkt.
 • De premie wordt betaald via belastingen. Je bent met deze verzekering gedekt voor zaken die niet onder de Nederlandse zorgverzekering vallen, zoals thuiszorg, dagactiviteiten, noodzakelijk taxivervoer of verblijf in een instelling voor gehandicaptenzorg.
 • Als je verzekerd bent voor de WLZ, ben je ook verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Om te toetsen of je inderdaad WLZ verzekerd bent, kun je terecht bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Wat is zorgtoeslag?

 • Zorgtoeslag is een financiële compensatie voor de zorgpremie.
 • Je hebt recht op zorgtoeslag als:
  • je 18 jaar of ouder bent
  • je de Nederlandse nationaliteit hebt of in het bezit bent van een verblijfsvergunning
  • je een Nederlandse basiszorgverzekering hebt.
  • je inkomen niet hoger is dan het daarvoor geldende maximum.
  • je vermogen niet boven de vastgestelde grens uitkomt.
 • Als je een zorgverzekering neemt met een hoger eigen risico, kunnen de hoogte van je zorgpremie en die van de zorgtoeslag nagenoeg gelijk zijn.
 • Zorgtoeslag vraag je aan bij de Belastingdienst.

Wat zijn bestaande aandoeningen, planbare zorg en ziektekosten in het buitenland?

Lees verder bij:

zorgverzekering overstap

Ga jij overstappen van zorgverzekeraar ? Kom je net terug uit het buitenland, Wil je besparen en gratis de voordelen van een JoHo (service) abonnement?

Maak dan gebruik van de JoHo zorgverzekeringenservice

Hoe kies je een passende zorgverzekering uit?

Hoe kies je een passende zorgverzekering uit?

Hoe kies je een verzekering?

 1. Begin op tijd met inlezen en vergelijken

  In de laatste week van het jaar is het ontzettend druk bij de verzekeraars. Het verwerken van de aanvragen uit deze periode duurt vaak langer en daarnaast is er een grotere kans dat er vergissingen worden gemaakt of informatie zoek raakt.

 2. Maak een overzicht van je kosten

  Voor je in de vergoedingen en voorwaarden van de diverse verzekeraars duikt, is het handig om een overzicht voor jezelf te maken welke zorg belangrijk voor je is. Bekijk bijvoorbeeld welke kosten zorgverleners voor jou bij je zorgverzekering hebben gedeclareerd het afgelopen jaar.

 3. Vergelijk de verzekeringen

  Bekijk goed welke opties er zijn voor je een beslissing neemt over je zorgverzekering voor het nieuwe jaar. 

 4. Maak bijvoorbeeld gebruik van de JoHo collectiviteit

  Als je via JoHo je verzekering afsluit krijg je bij sommige verzekeraars een gunstige korting op je premie! Korting op de basiszorgverzekering en op de aanvullende verzekering.

 5. Kies voor een jaarbetaling

  Veel verzekeraars geven een korting van enkele procenten als je ervoor kiest per jaar te betalen. Bijkomend voordeel hiervan is dat je voor de rest van het jaar van deze kostenpost af bent en dus meer overhoudt voor andere zaken!

 6. Medische kosten in het buitenland

  De basisverzekering vergoedt spoedeisende medische zorg in het buitenland tot het tarief dat in Nederland voor een soortgelijke behandeling geldt. Repatriëring en extra reis- en verblijfskosten en overkomst van familieleden zijn op de basisverzekering niet of beperkt gedekt. Overweeg om een dekking te nemen waarmee je tot kostprijs verzekerd bent in het buitenland. Zo weet je zeker dat je ook goed verzekerd bent wanneer de kosten hoger uitvallen. Wellicht heb je dit al op je reisverzekering meeverzekerd; dan kun je het bij je zorgverzekering eruit houden.

Wanneer kan ik van zorgverzekering veranderen?

 • Halverwege November maken de verschillende zorgverzekeraars hun premies voor het nieuwe jaar bekend en start de zogenaamde overstapperiode.

 • Je hebt tot en met 31 december de tijd om je lopende zorgverzekering stop te zetten, om vervolgens voor 31 januari van het volgende jaar een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Als je je voor 31 december aanmeldt bij een andere zorgverzekeraar zullen zij in de meeste gevallen je oude zorgverzekering opzeggen voor je.

 • Je kunt dus elk jaar kijken welke verzekering het beste aansluit bij jouw wensen en budget.

Welke basispakketten zijn er?

 • De inhoud van het basispakket wordt elk jaar door de overheid bepaald. Het basispakket vergoedt o.a. veelgebruikte geneeskundige zorg, geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en vervoer voor mindervaliden.
 • Verzekeraars hebben niets te zeggen over de dekking van het basispakket, maar kunnen deze wel op verschillende manieren aan klanten aanbieden. Er wordt nu onderscheid gemaakt tussen drie verschillende basiszorgverzekeringen: de naturapolis, de restitutiepolis en de combinatiepolis. Hieronder een aantal trefwoorden die de verschillende varianten kenmerken:

Waarom een Naturapolis?

Volledige vergoeding bij gecontracteerde zorgverleners. Dekking tussen 50% en 80% bij niet gecontracteerde zorg.

 • Voordeel: voordeliger; geen papieren rompslomp
 • Nadeel: beperkte lijst van gecontracteerde instellingen

Waarom een Restitutiepolis?

Keuzevrijheid. Geen beperkingen door contracten tussen zorgverlener en verzekeraar. Dekking marktconform tarief bij niet-gecontracteerde zorg.

 • Voordeel: keuzevrijheid van zorgverlener
 • Nadeel: hogere premie; vergoeding van marktconform tarief bij niet gecontracteerde zorg; in sommige gevallen zelf voorschieten en declareren.

 

Waarom een Combinatiepolis?

Variant die een natura- en restitutiepolis combineert. Beperkte lijst van zorgverleners waar je naartoe kan.

 • Voordeel: Deels keuzevrijheid van zorgverleners
 • Nadeel: Beperkte lijst van gecontracteerde instellingen waardoor je soms verder moet reizen voor behandeling. Bij een niet gecontracteerde zorgverlener loop je het risico op hoge nota’s.

Is het nemen van een vrijwillig eigen risico verstandig in mijn situatie?

 • Als je een zorgverzekering afsluit, kun je naast het verplicht eigen risico ook nog kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Je kiest er dan voor om een hoger bedrag te betalen op het moment dat je kosten maakt voor zaken die in het basispakket zitten. 
 • Het vrijwillig eigen risico kan maximaal €500,- bedragen, waarmee je totale eigen risico dus uitkomt op €885,-.  Als je een vrijwillig eigen risico kiest, krijg je korting van de zorgverzekeraar op je premie. Hoe hoog deze korting is, wisselt per zorgverzekeraar.

Er is een aantal vragen die je jezelf moet stellen voor je een vrijwillig eigen risico neemt:

 • Zal ik komend jaar gebruik maken van zorg uit het basispakket (bv ziekenhuisbezoeken of medicijnen)?
 • Kan ik het bedrag van het verplichte eigen risico + mijn beoogde vrijwillig eigen risico in één keer betalen indien nodig?
 • Als je bij de eerste vraag Nee hebt geantwoord en bij de tweede vraag Ja, dan kan het voor jou aantrekkelijk zijn om een vrijwillig eigen risico af te sluiten.
 • Bij sommige verzekeraars is het mogelijk om je eigen risico gespreid te betalen. Dit eigen risico geldt overigens niet voor aanvullende verzekeringen en voor bijvoorbeeld een huisartsbezoek.

Kan ik mijn Eigen Risico in termijnen betalen?

 • Omdat blijkt dat veel mensen moeite hebben met het betalen van de vaste lasten, maakt een groeiend aantal verzekeraars het mogelijk om het eigen risico verspreid te betalen. Zo kun je in de meeste gevallen gemakkelijk een betalingsregeling treffen als je een eigen risico nota op de deurmat hebt gehad. Daarnaast is het bij sommige verzekeraars ook mogelijk om vooraf al afspraken te maken hierover, zodat je maandelijks een iets hogere premie betaalt maar niet tussentijds nog onverwachte nota’s hiervoor ontvangt. Dit wordt meestal wel alleen gedaan bij verzekerden die van tevoren redelijk zeker weten dat ze hun eigen risico zullen verbruiken.
 • Houd er rekening mee dat het niet bij alle verzekeraars mogelijk is een betalingsregeling te treffen als je naast het verplicht eigen risico ook een vrijwillig eigen risico hebt afgesloten. Je moet in dat geval het hele bedrag in één keer terug kunnen betalen. Check dit dus goed voor je een vrijwillig eigen risico afsluit en zet dit bedrag alvast opzij, voor het geval je onverwachts een hoge nota ontvangt.

Dekking, opzeggen en wegvallen van je Nederlandse zorgverzekering bij vertrek naar het buitenland: basisvragen en antwoorden

Dekking, opzeggen en wegvallen van je Nederlandse zorgverzekering bij vertrek naar het buitenland: basisvragen en antwoorden

Wanneer vervalt de dekking van je zorgverzekering als je naar het buitenland vertrekt?

Wanneer vervalt de dekking van je zorgverzekering als je naar het buitenland vertrekt?

De dekking van je zorgverzekering komt te vervallen in één (of meer) van de volgende gevallen:

1 - je gaat betaald werken in het buitenland

 • Als je betaald gaat werken in een verdragsland ('eerste-werkdag land' zoals bijvoorbeeld Canada, Japan, Marokko, Turkije, de Verenigde Staten of Zuid-Korea). De dekking van je basiszorgverzekering komt dan al vanaf je eerste werkdag te vervallen.
 • Als je betaald gaat werken in een EU land (+ Noorwegen, IJsland, Zwitserland). De dekking van je basiszorgverzekering komt dan al vanaf je eerste werkdag te vervallen en er wordt van je verwacht dat je je lokaal verzekert.
 • Als je betaald in loondienst gaat werken in een ander land. De dekking van je basiszorgverzekering komt dan met terugwerkende kracht vanaf je eerste werkdag te vervallen indien je langer dan drie maanden gaat werken.
 • Als je tijdelijk gaat werken in een ander land en een vergoeding krijgt van minimaal €190 (bruto) per maand of €1.900 op jaarbasis (in loon of natura). De dekking van je basiszorgverzekering komt dan met terugwerkende kracht vanaf je eerste werkdag te vervallen indien je langer dan drie maanden gaat werken.

2 - Je gaat vrijwilligerswerk doen in het buitenland

 • Als je langer dan drie maanden vrijwilligerswerk gaat doen en een vergoeding krijgt (onkosten, eten, inwoning) met een waarde van €190 per maand (of meer) of €1.900 op jaarbasis. De dekking van je basiszorgverzekering komt dan met terugwerkende kracht vanaf je eerste werkdag te vervallen, indien je langer dan drie maanden gaat werken.

3 - Je gaat stagelopen in het buitenland

 • Als je betaald stage gaat lopen in een verdragsland, of een EU land, komt de dekking van je basiszorgverzekering al vanaf je eerste stagewerkdag te vervallen. Er wordt van je verwacht dat je je lokaal verzekert.
 • Buiten deze landen vervalt de dekking van je basiszorgverzekering nadat je een vergoeding krijgt voor je stage met een waarde die hoger is dan het Nederlandse minimumloon.

4 - Je bent uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen van je gemeente

 • Als je langer dan 2 jaar in het buitenland verblijft, bent uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen van je gemeente, en geen duurzame banden meer met Nederland onderhoudt (dus niet bijvoorbeeld op wereldreis bent).
 • De termijn verandert overigens de laatste jaren nogal. Ook niet alle zorgverzekeraars zijn altijd op de hoogte dat dit pas na 2 jaar of langer het geval is.

Wat kan jij doen?

  • Wees er op tijd bij en kies een verzekering waarbij de dekking van je zorgverzekering mag komen te vervallen. Dan loop je in ieder geval geen risico.
  • Ook wanneer je vooraf niet zeker weet of je betaald (vrijwilligers)werk gaat doen, kan dit verstandig zijn. Wanneer je geen recht meer blijkt te hebben op de Nederlandse zorgverzekering, dan wordt deze met terugwerkende kracht stopgezet vanaf je eerste werkdag. Je kunt je nooit met terugwerkende kracht verzekeren. Je loopt hier dus risico een periode onverzekerd te zijn.

  Waar moet je rekening mee houden?

  • Een verzekering waarbij de dekking van je zorgverzekering mag komen te vervallen kost per maand iets meer. Wel geeft het minder gedoe en minder afhankelijkheid van je lokale werkgevers.
  • Maak een afweging of, en wanneer, je de administratieve rompslomp wilt afhandelen (zorgverzekeraar, SVB, werkgever, reisverzekeraar, gemeente). Afhankelijk van je situatie kan je dit vooraf, tijdens of achteraf regelen (maak voor je afweging gebruik van BuitenlandZaken Services van JoHo).
  • Neem bij je afwegingen ook mee dat je zorgtoeslag zal komen te vervallen als je geen Nederlandse zorgverzekering meer hebt lopen, of dat je die achteraf zal moeten terugbetalen in het geval deze met terugwerkende kracht wordt stopgezet vanaf je eerste werkdag.
  • Wanneer je je zorgpremie wilt terugvragen, en/of je je zorgverzekering hebt opzegd, dan kan er na terugkomst gevraagd worden naar je (arbeids)contract en/of salarisstroken, dus bewaar alles wat daar een beetje op lijkt.
  • Mocht je je hebben uitgeschreven bij de gemeente (BRP), zorg dan dat je je direct na terugkeer (liefst binnen 24 uur) weer inschrijft. Je Nederlandse zorgverzekering kan je dan later regelen, maar is wel met terugwerkende kracht geldig.

  Meer lezen?

  Direct verzekeren?

  Wanneer mag of moet je je zorgverzekering in Nederland opzeggen als je in het buitenland gaat reizen, werken, wonen of studeren?

  Wanneer mag of moet je je zorgverzekering in Nederland opzeggen als je in het buitenland gaat reizen, werken, wonen of studeren?

  • Iedereen die in Nederland woont of werkt, is automatisch verzekerd van zorg (ziektekosten) via de Wet Langdurige Zorg (Wlz).
  • Elke "Wlz-verzekerde" is verplicht een zorgverzekering af te sluiten bij een zorgverzekeraar.
  • De geldigheid, het aanhouden en het laten stopzetten van je zorgverzekering is gebonden aan allerlei wetten, regels en afspraken met je zorgverzekeraar, dit kan je dus niet helemaal zelf bepalen.
  • Vooraf krijg je echter van de verschillende betrokken instanties vaak informatie, die niet altijd met elkaar in overeenstemming is, waardoor het lastig is te bepalen wat je nu precies wel en niet moet doen.
  • Je kunt een eerste check doen via de JoHo toolshop:  Je zorgverzekering aanhouden of opzeggen bij vertrek naar het buitenland
  Hoe kun je nagaan of de dekking van je Nederlandse zorgverzekering gaat vervallen als je naar het buitenland vertrekt?

  Hoe kun je nagaan of de dekking van je Nederlandse zorgverzekering gaat vervallen als je naar het buitenland vertrekt?

  Hoe kun je nagaan of de dekking van je Nederlandse zorgverzekering gaat vervallen als je naar het buitenland vertrekt, of dat je de zorgverzekering moet aanhouden vanwege de wet WLZ?

  Wat zijn de opties?

  1. Je bepaalt zelf aan de hand van een aantal vragen of je wel of niet verplicht verzekerd denkt te zijn, en te kunnen blijven
  2. Je laat via de Sociale Verzekeringbank (SVB), de instantie die uiteindelijk mag bepalen of je wel of niet verplicht verzekerd bent, een onderzoek starten naar jouw situatie.

  1 - Je bepaalt zelf of je wel of niet verplicht verzekerd denkt te zijn en te kunnen blijven

  • In het geval je één van onderstaande vragen met 'Ja' kan beantwoorden, kan je in de meeste gevallen je zorgverzekering opzeggen:
   • 2.1. Ga je drie maanden of langer werk verrichten in een ander land dan Nederland, met een vergoeding in geld of natura?
   • 2.2. Ga je langer dan één jaar naar het buitenland?
   • 2.3. Kan je worden beschouwd als niet-ingezetene van Nederland?

  1.1. Ga je 3 maanden of langer werk verrichten in een ander land dan Nederland, met een vergoeding in geld of natura?

  • Indien 3 maanden of langer werk wordt verricht in een ander land dan Nederland voor een buitenlandse werkgever, dan vervalt de verzekeringsplicht (bij werk voor een Nederlandse werkgever in het buitenland zit het weer anders).
  • Overigens gaat deze regeling in de EU en in bepaalde landen buiten de EU in vanaf de eerste dag dat je 'betaald' werk doet. Dit noemen we 'eerste werkdaglanden'. Wanneer je in een eerste werkdagland gaat werken, vervalt officieel het recht op de basisverzekering vanaf de allereerste dag dat je aan het werk bent.
  • Je dient dit vaak zelf aan te geven bij je zorgverzekeraar.
  • Ook bij vrijwilligerswerk en stagewerkzaamheden kan de zorgverzekering komen te vervallen als je een vergoeding krijgt in natura (bijvoorbeeld kost en inwoning) of geld, van een waarde van meer dan €180,- per maand.
  • Bij (officiële) stagewerkzaamheden in landen buiten de EU en landen die niet behoren tot de 'eerste werkdaglanden' is de grens niet €180,- per maand, maar het Nederlandse minimumloon
   
  Waar staat de kernregel waarop de praktijkregels worden gebaseerd?
  • Zie de bepalingen van het Besluit Uitbreiding en Beperking Kring Verzekerden Volksverzekeringen 1999 (KB 746/98).
  • In paragraaf 3 artikel 12 van dat besluit staat vermeld, dat niet verzekerd is de ingezetene, die voor een periode van langer dan drie maanden aaneengesloten uitsluitend buiten Nederland arbeid verricht, tenzij hij dat doet in dienst van een in Nederland gevestigde werkgever.
  • Toevoeging JoHo: dit geldt zelfs indien iemand in Nederland woont; dus een (huur)woning heeft en ingeschreven staat in Nederland. Ook dan hoeft men zich toch niet altijd te verzekeren, afhankelijk van de situatie. Of beter gezegd: dan mag men zich officieel niet verzekeren.
  • Toevoeging JoHo: Ook als je niet aaneengesloten 3 maanden betaald werk gaat verrichten, kan het wel zijn dat je op jaarbasis gemiddeld boven de €180,- per jaar verdient, waarmee de zorgverzekering alsnog achteraf ongeldig kan worden verklaard.

  1.2. Ga je langer dan één jaar naar het buitenland?

  • 'Blijft men één jaar of langer aaneengesloten weg, dan is dat een indicatie voor het niet aannemen van ingezetenschap.' Ook dit is een belangrijk aspect.
  • Hier komt echter nog wel iets meer bij kijken, zo geldt dit bijvoorbeeld niet als je jonger bent dan 30 jaar en je enkel voor studiedoeleinden buiten Nederland verblijft of op wereldreis bent. Het is echter wel een belangrijke indicatie.
  • De laatse tijd lijkt de termijn van één jaar naar meerdere jaren op te schuiven, minimaal 2 jaar (en zelfs tot 4 jaar) als je alleen gaat reizen en de banden met Nederland niet duurzaam hebt verbroken (dwz bijvoorbeeld dat je verblijf tijdelijk is, dat je wilt terugkeren, dat je familie in Nederland verblijft, dat je werkt in Nederland, dat je nog een adres of een huis in NL hebt, je kort op één plek verblijft e.d.)

  1.3. Kan je worden beschouwd als niet-ingezetene van Nederland?

  2 - Je laat de Sociale Verzekeringbank (SVB) een onderzoek starten naar jouw situatie

  • Houd er rekening mee dat deze instantie veel informatie van je wil en dat het enkele weken (wellicht maanden) kan duren voordat je antwoord hebt.
  • Wanneer je geen recht meer blijkt te hebben op de Nederlandse zorgverzekering, dan wordt deze met terugwerkende kracht stopgezet vanaf je eerste werkdag.
  • Dit besluit zal in de meeste gevallen weken of maanden nadat je bent begonnen met werken genomen worden. Je loopt hier dus risico een periode onverzekerd te zijn. Reisverzekeringen zijn in het algemeen alleen geldig wanneer je een Nederlandse zorgverzekering hebt. Valt deze laatste weg, dan is je reisverzekering ook niet meer geldig en je kunt jezelf niet met terugwerkende kracht verzekeren.
  • Je kunt dit voorkomen door voor vertrek een passende verzekering af te sluiten die wel geldig is zonder Nederlandse zorgverzekering. Zie bijvoorbeeld hier .
  • Bij de bepaling speelt onder andere mee dat het aspect werk en inkomen zwaarder weegt dan een in- of uitschrijving, maar ook de vraag of je binnen of buiten de EU verblijft, of er sprake is van een Verdragsland, de duur van het verblijf en de werkzaamheden.
   
  Wat zijn de gevolgen als je je zorgverzekering NIET opzegt, terwijl de dekking is komen te vervallen door je activiteiten in het buitenland?

  Wat zijn de gevolgen als je je zorgverzekering NIET opzegt, terwijl de dekking is komen te vervallen door je activiteiten in het buitenland?

  • Er is in principe geen plicht om je Nederlandse zorgverzekering op te zeggen als je naar het buitenland vertrekt.
  • In het algemeen staat in het contract dat je met je zorgverzekeraar hebt afgesloten wel de plicht om melding te maken van veranderde omstandigheden, zoals bijvoorbeeld je vertrek naar het buitenland. Je zorgverzekeraar kan vervolgens bekijken of je nog de plicht hebt om je zorgverzekering aan te houden, of dat de dekking van je zorgverzekering is komen te vervallen. Daarna kan je zorgverzekering worden stopgezet of tijdelijk worden opgeschort.
  • Als je gebruik wil maken van je huidige zorgverzekering, en je zorgverzekeraar constateert dat je lopende zorgverzekering geen dekking meer biedt (bijvoorbeeld omdat je betaald werk in het buitenland verricht), dan kan dat - met terugwerkende kracht - gevolgen hebben voor je reeds lopende declaraties. Je zorgverzekeraar kan met terugwerkende kracht je zorgverzekering ongeldig verklaren, en zal dan je betaalde premies terugstorten, maar niet je declaraties vergoeden.
  • Indien je geen andere geldige verzekering hebt die je ziektekosten dekt, bijvoorbeeld een reisverzekering waarbij je geen Nederlandse zorgverzekering nodig hebt of een lokale verzekering, kan het dus voorkomen dat je zonder verzekerde zorg komt te zitten.
  Wat zijn de gevolgen als je zorgverzekering WEL wordt opgezegd, als je naar het buitenland vertrekt, en dat achteraf onterecht blijkt te zijn?

  Wat zijn de gevolgen als je zorgverzekering WEL wordt opgezegd, als je naar het buitenland vertrekt, en dat achteraf onterecht blijkt te zijn?

  • Het kan voorkomen dat het CAK (vroeger het Zorginstituut Nederland) je een brief stuurt omdat je geen Nederlandse basiszorgverzekering hebt afgesloten, of die hebt laten stopzetten.
  • In deze brief 'dreigt' men met een boete, als je niet snel alsnog een Nederlandse basiszorgverzekering afsluit, of kan aantonen dat je Nederlandse basiszorgverzekering terecht niet meer van toepassing is.
  • Meer over de situaties waarin dit kan gebeuren, en de mogelijke oplossingen, lees je bij de FAQ.
  Welke landen zijn Verdragslanden, zogenoemde eerste-werkdag landen, waarbij de dekking van je Nederlandse zorgverzekering vervalt zodra je daar gaat werken?

  Welke landen zijn Verdragslanden, zogenoemde eerste-werkdag landen, waarbij de dekking van je Nederlandse zorgverzekering vervalt zodra je daar gaat werken?

  Welke landen zijn Verdragslanden, zogenoemde eerste-werkdag landen, waarbij de dekking van je Nederlandse zorgverzekering vervalt?

   

  Wat zijn Verdragslanden: eerste-werkdag landen?

  • Verdragslanden zijn landen waarbij de dekking van je Nederlandse zorgverzekering vervalt vanaf de eerste dag dat je gaat werken (of gaat stagelopen met een vergoeding).
  • Naast een aantal specifieke landen (ook wel de Verdragslanden genoemd) zijn dit met name vrijwel alle Europese landen (alle EU- en EER-landen). 
  • Alleen als lokaal je werkzaamheden niet als arbeid worden gezien, blijft de dekking van je je Nederlandse zorgverzekering geldig. Dit blijkt in de praktijk echter moeilijk en zelden op tijd te achterhalen, waardoor meestal wordt gekozen voor (reis)verzekering die ook de medische zorg dekt zonder geldige Nederlandse zorgverzekering.

  Welke niet-Europese landen behoren tot de Verdragslanden (eerste-werkdag landen)?

  • Bosnië-Herzegovina
  • Canada (exclusief Quebec)
  • Chili
  • India
  • Japan
  • Kaapverdië
  • Kanaaleilanden (Jersey, Guernsey, Alderney, Herm, Jethou)
  • Kosovo
  • Macedonie
  • Man (eiland)
  • Marokko
  • Montenegro
  • Servië
  • Tunesië
  • Turkije
  • Verenigde Staten
  • Zuid Korea

  Welke Europese landen behoren tot de Verdragslanden (eerste-werkdag landen)?

  • België
  • Bulgarije
  • Cyprus (het Griekse deel)
  • Denemarken
  • Duitsland
  • Estland
  • Finland
  • Frankrijk
  • Griekenland
  • Hongarije
  • Ierland
  • IJsland (EER)
  • Italië
  • Kroatië
  • Letland
  • Liechtenstein (EER)
  • Litouwen
  • Luxemburg
  • Malta
  • Nederland
  • Noorwegen (EER)
  • Oostenrijk
  • Polen
  • Portugal
  • Roemenië
  • Slovenië
  • Slowakije
  • Spanje
  • Tsjechië
  • Zweden
  • Zwitserland (geen EU- of EER-land, maar EU-regels wel van toepassing)

  NB

  • Wil je je lokaal verzekeren check dan de meest recente informatie, er kunnen landen bijkomen (of afvallen).
  Je gaat werken in een eerste werkdagland maar je zorgverzekeraar zegt dat je je verzekering niet mag opzeggen of opschorten. Wat nu?

  Je gaat werken in een eerste werkdagland maar je zorgverzekeraar zegt dat je je verzekering niet mag opzeggen of opschorten. Wat nu?

  • Het is helaas nog steeds zo dat verzekeraars de wet- en regelgeving soms op hun eigen manier interpreteren, dit wordt mede veroorzaakt door vele wisselingen in het beleid die niet altijd even efficiënt en tijdig (kunnen) worden gecommuniceerd.
  • Sommige verzekeraars zetten de verzekering stop als je aangeeft per wanneer je gaat werken. Andere verzekeraars hanteren een systeem waarbij de dekking wel vervalt vanaf de eerste werkdag, maar waarbij je wel verplicht blijft de premie te blijven betalen. Achteraf zul je moeten bewijzen dat je inderdaad aan het werk was, en dan zul je de betaalde premie terugkrijgen.
  • Bewaar dus ook tijdens het reizen al je papieren zorgvuldig (stageovereenkomst/arbeidsovereenkomst/loonstrookje/alle bewijzen van betaling of vergoeding).
  • Om te voorkomen dat je tegen problemen aanloopt als je een medische claim wilt indienen, is het verstandig een flexibele reisverzekering af te sluiten die ook dekking biedt als de Nederlandse basiszorgverzekering niet meer geldig is, zie bijvoorbeeld de Special ISIS.
  Hoe en wanneer kan je je weer verzekeren na terugkomst uit het buitenland als je zorgverzekering in Nederland is opgezegd, of komen te vervallen?

  Hoe en wanneer kan je je weer verzekeren na terugkomst uit het buitenland als je zorgverzekering in Nederland is opgezegd, of komen te vervallen?

  Hoe en wanneer kan je je weer verzekeren na terugkomst uit het buitenland als je zorgverzekering in Nederland is opgezegd, of komen te vervallen?

   

  Acceptatie door de verzekeraar nadat je weer in Nederland bent?

  • In principe is de periode waarin je van verzekeraar kunt wisselen beperkt: normaal gesproken kun je alleen vóór 31 december aangeven dat de verzekering voor het volgende jaar stopgezet moet worden. Je hebt dan nog tot 1 februari om voor het nieuwe jaar een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Als je dit niet doet, kun je een fikse boete krijgen van de SVB.
  • Als je terugkomt uit het buitenland en je weer voor 4 maanden of langer in Nederland vestigt kun je de zorgverzekering weer opnieuw aanvragen, ook als dit midden in het jaar is.
  • De zorgverzekeraar mag jou niet weigeren voor de basisverzekering, ook niet als je bij terugkomst in Nederland ziek bent.
  • Door de, voor de zorgverzekeraar, verplichte acceptatie voor de basisverzekering heb je ook geen problemen met aanmelding en nabehandelingskosten etc. Die worden dan door de nieuwe zorgverzekeraar vergoed, per verplichte ingangsdatum van de verzekering.
  • Bij de aanvullende pakketten kan er, afhankelijk van het gewenste pakket, een medische selectie plaatsvinden

  Uitgeschreven en weer inschrijven bij de gemeente (BRP)?

  • Als je uitgeschreven was bij de de gemeente (BRP), zal je je weer opnieuw moeten inschrijven voordat je de zorgverzekering opnieuw kunt aanvragen.
  • Als je binnen 4 maanden na de inschrijving bij de de gemeente (BRP) weer een zorgverzekering aanvraagt, wordt de inschrijving bij de BRP als ingangsdatum van de zorgverzekering genomen.
  • Het is dus eigenlijk zaak om je zo snel mogelijk na terugkomst weer in te schrijven bij de BRP, om ervoor te zorgen dat je niet onverzekerd in Nederland rondloopt! Doe het bij voorkeur op de dag dat je weer terug komt in Nederland (of binnen 24 uur is soms ook nog op tijd).

  Dekking via andere verzekering?

  • Let op : Je kunt normaal gesproken  geen gebruik maken van de medische dekking van een reis- of activiteiten verzekering. Ook niet als als de looptijd van die verzekering nog doorloopt. na je terugkeer  Dit kan bij alleen bij een beperkt aantal verzekeringen (zoals de Special ISIS), en alleen als je op doorreis bent in Nederland voor een beperkte tijd. Check de specifieke verzekering voor het aantal welken of maanden.
  Dekking, opzeggen en wegvallen van je nederlandse zorgverzekering bij vertrek naar het buitenland: vervolgvragen en antwoorden*

  Dekking, opzeggen en wegvallen van je nederlandse zorgverzekering bij vertrek naar het buitenland: vervolgvragen en antwoorden*

  * voor een deel van de vragen log je in als je bij JoHo aangesloten of verzekerd bent

  Wat kun je doen als je zorgverzekeraar aangeeft dat je verplicht verzekerd blijft als je naar het buitenland vertrekt, terwijl jij het daar niet mee eens bent?

  Wat kun je doen als je zorgverzekeraar aangeeft dat je verplicht verzekerd blijft als je naar het buitenland vertrekt, terwijl jij het daar niet mee eens bent?

  Geeft jouw zorgverzekeraar aan dat je verplicht verzekerd blijft, terwijl jij van mening bent dat dit niet zo is?

  • Bij twijfel kun je een onderzoek naar jouw verzekeringsplicht laten instellen door de Sociale Verzekeringbank (SVB). Dit is de Wlz-toets, of Wlz-onderzoek. De SVB is de instantie die uiteindelijk bepaalt of je wel of niet verplicht verzekerd bent.

  • Bij de bepaling speelt onder andere mee dat het aspect werk en inkomen zwaarder weegt dan een in- of uitschrijving, maar ook de vraag of je binnen of buiten de EU verblijft, of er sprake is van een Verdragsland, de duur van het verblijf en de werkzaamheden.

  • De SVB doet in principe alleen uitspraak over feitelijke situaties, vaak pas nadat je naar het buitenland vertrokken bent. Het schetsen van verschillende scenario's (misschien ga ik werken, wat zou er gebeuren als ik zus of zo) levert meestal niet zo veel op!

  • Houd er rekening mee dat de SVB veel informatie van je wil en dat het lang kan duren voor je antwoord hebt. De SVB houdt een termijn aan van tenminste 8 weken, met een mogelijke verlenging tot 16 weken.

  • Wil je geen risico lopen verzeker je dan vantevoren ook je via je reisverzekering voor zorgkosten in het buitenland. Een beperkt aantal verzekeringen (zoals de Special ISIS  of de Globetrotter  komen hiervoor in aanmerking.

  Wanneer en waarom krijg je een brief van het CAK dat je onverzekerd bent en wat moet je vervolgens doen?

  Wanneer en waarom krijg je een brief van het CAK dat je onverzekerd bent en wat moet je vervolgens doen?

  Waarom krijg je een brief waarin staat dat je onverzekerd bent?

  • Het Centraal Administratiekantoor (CAK) is een overheidsorganisatie die controleert of iedereen die volgens de Wet Langdurige Zorg (de WLZ, ofwel de zorgverzekeringswet) verzekerd is ook een Nederlandse zorgverzekering heeft afgesloten. Met andere woorden; sta je in Nederland ingeschreven in de BRP (Basis Registratie Personen, oftewel bij de gemeente) en heb je geen Nederlandse zorgverzekering? Dan kun je een brief van het CAK krijgen waarin staat dat je onverzekerd bent. 

  • Dit overkomt Nederlanders en buitenlanders in verschillende situaties. De brief wordt gestuurd naar buitenlandse studenten die in Nederland zijn komen wonen en nog geen zorgverzekering hebben geregeld, au pairs die in Nederland verblijven en Nederlanders die om wat voor reden dan ook in het buitenland zijn en geen zorgverzekering meer in Nederland hebben lopen. 

  • Voor degenen die zich in het buitenland bevinden, vervalt in sommige gevallen de plicht om in Nederland verzekerd te zijn. Zij staan dus wel ingeschreven in de BRP maar hebben terecht geen zorgverzekering meer lopen. Bijvoorbeeld vanwege een Working Holiday, een betaalde baan in het buitenland of vrijwilligerswerk in het buitenland met een vergoeding.

  Wat moet je doen als je een brief van het CAK hebt ontvangen?

  Voor het CAK is het belangrijk dat je OFWEL een zorgverzekering aanvraagt OFWEL aantoont dat terecht de zorgverzekering is stopgezet door je zorgverzekeraar.

  1. Als dit het het geval is, dien je dit bij het CAK aan te tonen. In sommige gevallen is het voldoende om de bevestiging van jouw Nederlandse zorgverzekering te laten zien waaruit blijkt dat de stopzetting destijds in overleg met de verzekeraar is gebeurd, door kopieën van salarisstrookjes of andere bewijzen van vergoeding en betaling mee te sturen.
  2. Normaal gesproken zal echter een WLZ onderzoek moeten starten bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
   • Een WLZ onderzoek vraag je aan via de SVB. Door middel van een vragenlijst beoordeelt de SVB dan of je zorgverzekering terecht is stopgezet of niet.
   • Belangrijk bij je aanvraag: Stuur alle bewijsstukken mee. Bijvoorbeeld bewijsstukken over jouw werkzaamheden en de (stage)vergoeding en andere voordelen die je daarvoor kreeg.
   • De uitslag van het WLZ onderzoek zal ook weer per brief naar je worden gezonden. Als blijkt dat jouw zorgverzekering terecht is stopgezet dan kun je in principe de eerdere brief van het CAK als niet verzonden beschouwen.
   • Als blijkt dat je zorgverzekering niet terecht is stopgezet, moet je deze Nederlandse zorgverzekering alsnog (weer) afsluiten. Je hebt daar 3 maanden de tijd voor.
  3. Voor de volledigheid en een snelle afhandeling kan je de uitslag van de WLZ-toets ook nog doorsturen naar het CAK. Normaal gesproken gaat dit ook automatisch.

  Stel je hebt al een zorgverzekering, of je zorgverzekering is opgeschort.

  • Neem dan contact op met je zorgverzekeraar. Als dat zo is, moet je zorgverzekeraar ervoor zorgen dat je goed wordt geregistreerd in het Referentiebestand Verzekerden Zorgverzekeringswet (RBVZ).
  • Zo wordt voorkomen dat je ten onrechte als onverzekerde wordt beschouwd.
  • Als je zorgverzekeraar je goed heeft geregistreerd, hoor je niets meer van het CAK.
  Je zit in het buitenland en je zorgverzekering is ten onrechte stopgezet: Wat zijn de gevolgen en wat zijn de boetes?

  Je zit in het buitenland en je zorgverzekering is ten onrechte stopgezet: Wat zijn de gevolgen en wat zijn de boetes?

  Brief en bericht ontvangen van het CAK dat je een zorgverzekering moet afsluiten?

  • Helaas komt het regelmatig voor dat mensen tijdens hun verblijf in het buitenland een bericht ontvangen van het CAK (vroeger Zorginstituut Nederland, dat daarvoor CvZ heette) waarin hen wordt medegedeeld dat zij wél een basisverzekering moeten afsluiten en anders een boete riskeren. Het CAK controleert namelijk wie er in de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven en schrijft aan ieder die wel staat ingeschreven maar géén basisverzekering heeft zo'n brief. Het is dus mogelijk dat je een brief ontvangt, terwijl je terecht je Nederlandse basisverzekering gestopt is.

  • De bewijslast ligt bij jou zelf. Jij zult moeten aantonen dat je niet meer verplicht bent om de Nederlandse basisverzekering te hebben. Zie verder de FAQ met betrekking tot het CAK of de SVB.

  Boete omdat je je basiszorgverzekering niet terecht hebt opgezegd na je vertrek naar het buitenland?

  • Wanneer je basiszorgverzekering niet terecht gestopt is, kan er een boete uitgedeeld worden. De hoogte van de boete wordt bepaald door de maandpremie van de zorgzekering die je hebt opgezegd maal het aantal maanden dat je in het buitenland bent geweest + 30% van het totaalbedrag daar nog eens bovenop. Dus maandpremie x aantal maanden + 30%.

  Uitschrijven uit Nederland bij de de Gemeente (BRP)?

  Wat zijn de risico's als je onterecht je zorgverzekering door laat lopen als je naar het buitenland gaat?

  • Er word door sommigen nog wel eens gedacht "ik ga werken, maar wil eigenlijk mijn zorgverzekering liever aanhouden. Als ik een claim indien, hoeft de verzekeraar er toch nooit achter te komen dat ik aan het werk was? "
  • Dat brengt wel flinke risico's met zich mee als je geen alternatieve zorgverzekering (of reisverzekering die zorg dekt zonder dat je Nederlandse zorgverzekering) hebt afgesloten. Zorgverzekeraars gaan doorvragen als je een claim indient waarbij het om aanzienlijke bedragen gaat, en juist bij hoge kosten wil je natuurlijk dat je wel vergoeding krijgen. De risico's kunnen hier variëren van een paar duizend euro voor een simpele ingreep tot meer dan 100.000 euro bij echte ongelukken of ingrijpende medische handelingen.
  Wel of niet het opzeggen, of tijdelijk stopzetten, van je zorgverzekering telefonisch regelen als je naar het buitenland vertrekt?

  Wel of niet het opzeggen, of tijdelijk stopzetten, van je zorgverzekering telefonisch regelen als je naar het buitenland vertrekt?

  • Het is niet verstandig om het contact met de zorgverzekeraar (uitsluitend) telefonisch te doen. Mailen is handiger, omdat je de reactie van de zorgverzekeraar dan zwart op wit hebt.

  • Bij een telefonische toezegging heb je geen poot om op te staan als jouw zorgverzekeraar achteraf iets anders besluit dan telefonisch met jou overeengekomen was. Bijvoorbeeld als je telefonisch netjes hebt aangegeven dat je betaald werk zou gaan doen, en de verzekeraar achteraf jouw claim weigert omdat ze hier niet van op de hoogte zouden zijn geweest. Jij kunt dan niet meer aantonen dat je dit wel hebt gemeld, en dat er is toegezegd dat je toch verzekerd mocht blijven.

  • Als je de verzekering stopzet, zou je ook problemen kunnen krijgen met de SVB of het CAK, als zij van mening zijn dat je wel verzekeringsplichtig bent. Als je alleen een telefonische toezegging hebt, kun je niet meer bewijzen dat de verzekeraar zelf heeft gezegd dat je de zorgverzekering mocht stopzetten.

  Wat kan je doen als je zorgverzekering is stopgezet, en je een brief hebt ontvangen van het CAK (of Zorginstituut Nederland) waarin ze dreigen met een boete?
  Wat praktijkvoorbeelden van de gevolgen van het wel of niet melden bij je zorgverzekeraar dat je vertrekt naar het buitenland?
  Waarom krijg je een brief van de belastingdienst dat je je zorgtoeslag moet terugbetalen en wat moet je vervolgens doen?
  Is het handig om aan je zorgverzekeraar te vragen of je wel of niet verzekerd moet of kunt blijven, en zijn er voorbeeldbrieven die je naar je zorgverzekeraar kunt sturen?
  Je Nederlandse zorgverzekering tijdens werk stage en studie in het buitenland: vervolgvragen en antwoorden*

  Je Nederlandse zorgverzekering tijdens werk stage en studie in het buitenland: vervolgvragen en antwoorden*

  * voor een deel van de vragen log je in als je bij JoHo aangesloten of verzekerd bent

  Wat kan je doen als je langer dan een jaar op reis gaat en je zorgverzekeraar wil je zorgverzekering niet opzeggen of opschorten?

  Wat kan je doen als je langer dan een jaar op reis gaat en je zorgverzekeraar wil je zorgverzekering niet opzeggen of opschorten?

  • Als je langer dan een jaar op reis gaat, zal je in de tussentijd waarschijnlijk wel betaalde werkzaamheden moeten uitvoeren om niet onder de verzekeringsplicht van de basiszorgverzekering te vallen
  • Als je er met de verzekeraar niet uitkomt, doe dan de Wlz-toets van de SVB. Dit duurt vaak lang (een maand of twee) en de SVB begint vaak pas aan een onderzoek vlak voor je vertrekt of als je al weg bent. Toch kan het van belang zijn om dan alsnog de Wlz-toets te doen.
  • Het is wel verstandig om al vanaf het moment dat je weg gaat een verzekering af te sluiten die ook dekking kan bieden als de zorgverzekering in Nederland wordt stopgezet (bijvoorbeeld de Special ISIS verzekering )
  • Als de SVB besluit dat je verplicht verzekerd blijft in Nederland, dan is dat helaas een min of meer bindende beslissing. Dat wil zeggen: je riskeert een boete als je dan alsnog je verzekering opzegt.
  • Je zou kunnen overwegen over te stappen naar een zorgverzekeraar die soepeler met het stopzetten omgaat. Dit kan alleen aan het einde van het jaar. Je zorgverzekering stopzetten bij je huidige verzekeraar kan t/m 31 december en overstappen naar een nieuwe verzekeraar tot 1 februari.
  • Als het je echt niet lukt om de verzekering stop te zetten, vraag dan zorgtoeslag aan. Hier heb je waarschijnlijk recht op als je niet al te veel geld gaat verdienen met je (bij)baantje in het buitenland.
  Je gaat werken in een eerste werkdagland maar je zorgverzekeraar zegt dat je je verzekering niet mag opzeggen of opschorten. Wat nu?

  Je gaat werken in een eerste werkdagland maar je zorgverzekeraar zegt dat je je verzekering niet mag opzeggen of opschorten. Wat nu?

  • Het is helaas nog steeds zo dat verzekeraars de wet- en regelgeving soms op hun eigen manier interpreteren, dit wordt mede veroorzaakt door vele wisselingen in het beleid die niet altijd even efficiënt en tijdig (kunnen) worden gecommuniceerd.
  • Sommige verzekeraars zetten de verzekering stop als je aangeeft per wanneer je gaat werken. Andere verzekeraars hanteren een systeem waarbij de dekking wel vervalt vanaf de eerste werkdag, maar waarbij je wel verplicht blijft de premie te blijven betalen. Achteraf zul je moeten bewijzen dat je inderdaad aan het werk was, en dan zul je de betaalde premie terugkrijgen.
  • Bewaar dus ook tijdens het reizen al je papieren zorgvuldig (stageovereenkomst/arbeidsovereenkomst/loonstrookje/alle bewijzen van betaling of vergoeding).
  • Om te voorkomen dat je tegen problemen aanloopt als je een medische claim wilt indienen, is het verstandig een flexibele reisverzekering af te sluiten die ook dekking biedt als de Nederlandse basiszorgverzekering niet meer geldig is, zie bijvoorbeeld de Special ISIS.
  Wat stuur je naar je reisverzekeraar als je (betaalde) werkzaamheden gaat verrichten in het buitenland en wilt weten of je huidige reisverzekering dit dekt?
  Wat stuur ik naar mijn zorgverzekeraar als ik mijn verzekering wil laten stopzetten of opschorten omdat ik werkzaamheden ga doen in het buitenland?

  Welke risico's wil je verzekerd hebben: Startpagina's

  Welke risico's wil je verzekerd hebben: Startpagina's

  Vanuit het buitenland je tijdelijke en tussentijdse bezoek aan Nederland verzekeren: vragen en antwoorden

  Vanuit het buitenland je tijdelijke en tussentijdse bezoek aan Nederland verzekeren: vragen en antwoorden

  Wat zijn de gevolgen voor je verzekering bij een tussentijds bezoek aan Nederland, als je lang in het buitenland verblijft?

  Wat zijn de gevolgen voor je verzekering bij een tussentijds bezoek aan Nederland, als je lang in het buitenland verblijft?

  Woon je voor langere of onbepaalde tijd in het buitenland en kom je voor een tijdelijk bezoek naar Nederland, bijvoorbeeld tijdens een verlofperiode en/of voor het bezoek aan familie, hou dan rekening met de volgende aandachtspunten:

  • check of je verzekering ook een Nederland-dekking biedt (vaak wel als je werelddekking hebt, maar er zijn uitzonderingen)
  • check of er een maximale periode is voor je tijdelijk verblijf in Nederland; het overschrijden van die periode betekent bij de meeste verzekeraars dat de verzekering "geacht wordt te zijn beëindigd op de dag dat je in Nederland terugkeerde"
  • check de toegestane frequentie van een bezoek aan Nederland (vaak één of enkele keren per verzekerd jaar)
  • check of een uitstapje naar een land buiten Nederland eveneens is verzekerd (bijvoorbeeld als je met je familie vanuit Nederland een vakantie naar een land buiten Nederland boekt)
  • check waarvoor je precies bent verzekerd tijdens het tijdelijke bezoek; er kunnen bijvoorbeeld rubrieken/modules worden uitgesloten van dekking bij een tijdelijk bezoek aan Nederland
  • check na welke periode van verblijf in Nederland je weer verplicht bent je in te schrijven in Nederland; je bent dan ook weer verplicht om een basiszorgverzekering af te sluiten (vanaf het moment dat je weer ingezetene bent); het moment van inschrijven bij je gemeente is hierin een belangrijke factor
  • hou er rekening mee dat er ander eigen risico's kunnen gelden voor bepaalde rubrieken bij een tussentijds bezoek aan Nederland
  • hou er rekening mee dat de verzekeraar je periode van verblijf in Nederland kan checken aan de hand van aan te leveren boekings- en/of vluchtgegevens
  • kom je tijdelijk terug vanwege een bevalling in Nederland, dan zijn er aanvullende aandachtspunten en verschilt per verzekering wat vergoedt wordt (denk ook aan reiskosten van meereizende partner en/of kinderen); vraag advies aan JoHo
  • hou er rekening mee dat een internationale ziektekostenverzekering veelal geen dekking geeft in Nederland zolang je een verzekeringsplicht hebt voor de basiszorgverzekering in Nederland
  Wanneer moet je bij een tussentijds bezoek aan Nederland je weer inschrijven bij de gemeente nadat je bij vertrek bent uitgeschreven?

  Wanneer moet je bij een tussentijds bezoek aan Nederland je weer inschrijven bij de gemeente nadat je bij vertrek bent uitgeschreven?

  Wanneer moet je je weer inschrijven bij tussentijds bezoek aan Nederland als je bent uitgeschreven?

  • Wanneer je voor tijdelijk bezoek (<4 maanden) terugkomt naar Nederland, hoef je je niet in te schrijven bij de gemeente.
  • Wel is het verstandig om te zorgen dat je goed verzekerd bent tijdens je tijdelijke verblijf in Nederland.
  • Regel bijvoorbeeld een 'Incoming' verzekering zodat je ook tijdens je verblijf in Nederland gedekt bent voor bijvoorbeeld spoedeisende medische zorg
  • Ga je werken in Nederland? Dan kan het zijn dat je je weer dient aan te melden voor de Nederlandse zorgverzekering.
  Special ISIS: Vragen over de tussentijds bezoek aan Nederland en de terugkeer naar Nederland

  Special ISIS: Vragen over de tussentijds bezoek aan Nederland en de terugkeer naar Nederland

   Ben je verzekerd tijdens tussentijds bezoek aan Nederland?

   • Als je een tijd in het buitenland bent, is het best fijn om een keertje je familie/vrienden thuis te bezoeken.
   • Indien je een Special ISIS verzekering met All-in dekking voor Geneeskundige kosten hebt, ben je ook verzekerd tijdens een bezoek aan Nederland voor de noodzakelijke medische kosten (dus niet de andere onderdelen) die je in Nederland maakt, indien je voldoet aan de volgende voorwaarden:
    • je polis heeft een looptijd van minimaal 3 maanden
    • per verzekerd jaar, mag je maximaal 3 keer een tussentijds bezoek brengen aan Nederland
    • een tussentijds bezoek duurt maximaal 2 maanden per bezoek
    • je moet met boekings- en vluchtgegevens kunnen laten zien wat de datum van aankomst in Nederland is en wat je geplande vertrekdatum vanuit Nederland is
    • er geldt in Nederland een eigen risico van €70,- (zie voorwaarden), ongeacht de gekozen dekking ('Standaard' of 'Super')
   • Blijf je langer dan 2 maanden in Nederland? Dan wordt de verzekering geacht te zijn beëindigd op de dag dat je in Nederland terugkeerde. Dit geldt niet als je kunt aantonen dat je niet in staat was om eerder vanuit Nederland te vertrekken terwijl je dat wel van plan was.
   • Bij een tussentijds bezoek is het niet noodzakelijk om voorafgaand te melden of aan te tonen dat je in Nederland verblijft en voor hoelang. Mocht je kosten maken en een claim indienen bij de verzekeraar dan kan er gevraagd worden om aan te tonen dat je kortstondig, dat wil zeggen binnen de gestelde termijnen, in Nederland verblijft.
   • Indien je niet beschikt over boekingsgegevens, zoals bijvoorbeeld van een vliegticket, dan zul je op andere wijze moeten kunnen aantonen op welke dag je in Nederland bent aangekomen en weer bent vertrokken. Je kunt dan denken aan tankbonnetjes, boekingsgegevens van overnachtingen, of overige bonnetjes.
   • Heb je een verzekering afgesloten voor 01-08-2019, dan is het tussentijdse bezoek maximaal 31 dagen per bezoek.

   Wat kan je doen als je meer dan drie keer tijdens de loop van je verzekering of langer dan toegestaan wil terugkeren naar Nederland?

   Wat kan je doen als je voor langere tijd of 'definitief' in het buitenland gaat wonen, werken of verblijven?

   • Wanneer je plannen nog niet definitief zijn, kun je beginnen met een Special ISIS reisverzekering.
   • Wanneer je echter langer op één plek bent en daar min of meer een vaste verblijfplaats hebt, is de Special ISIS niet meer geschikt. Je zult dan een specifieke zorgverzekering nodig hebben.
   • Kijk op de gespecialiseerde JoHo website  of vul het specifieke adviesformulier in voor een vrijblijvend advies

   Wat als je definitief terugkeert naar Nederland?

   • Dan ben je meestal weer verplicht een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten (verzekeringsplichtig).
   • Elke Nederlandse zorgverzekeraar heeft een acceptatieplicht. Hierdoor moet je geaccepteerd worden wanneer je bij terugkomst in Nederland een basisverzekering aanvraagt.
   • De verzekering gaat in vanaf het moment dat je verzekeringsplichtig bent geworden, vaak het moment van inschrijven bij een gemeente. 
   • Mocht je zijn uitgeschreven, schrijf je dan zo spoedig mogelijk in, want zodra je in Nederland bent zonder door te reizen, zijn je (reis)verzekeringen niet meer geldig.

   Werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

   JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

   Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

   JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

   Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

   Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

   Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

   Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
    

   Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

   The world of JoHo footer met landenkaart

   JoHo: paginawijzer

   Thema's

   Wat vind je op een JoHo Themapagina?

   • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
   • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

   Crossroad: volgen

   • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

   Crossroad: kiezen

   • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

   Footprints: bewaren

   • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
   • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

   Abonnement: nemen

   • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

   Hoe is de pagina op gebouwd

   • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
   • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
   • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
   • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
   • De statussen:
   1. Start
   2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
   3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
   4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
   5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
   6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
   7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
   8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
   9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
   10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
    JoHo: footprints achterlaten
    JoHo: pagina delen

    The world of JoHo footer met landenkaart

    JoHo: Bereikbaarheid - Concept – FAQ - Gegevens - Winkelwagen - Zoeken