Verzekeringen voor een tijdelijk verblijf van bezoekers aan Nederland

 

JoHo: crossroad uit bundel
JoHo: contact en info
 
CONTACT
 
Contactformulier
 
Telefoon & Afspraken
+31 (0)88-3214567

Bellen via Skype
Tijdens werkdagen tussen 12.00-16.00u op joho.foundation
 
JoHo vestigingen in NL
 

 

Tijdelijk verblijf van bezoekers aan Nederland verzekeren

 

Waarom bezoekers aan Nederland verzekeren?

Waarom bezoekers aan Nederland verzekeren?

Geen onverwachte medische kosten

 • Spoedeisende medische zorg is volledig gedekt bij de meeste pakketten. Zo voorkom je dat je tijdens je reis onverwacht voor hoge kosten komt te staan.

Verplicht voor Schengen Visum

 • Om voor een Schengen visum in aanmerking te komen, dient een bezoeker in het bezit te zijn van een verzekering die voldoet aan specifieke eisen. JoHo heeft diverse verzekeringen in haar aanbod die hieraan voldoen.

Verzekerd tijdens uitstapjes

 • De pakketten die op deze adviespagina van JoHo worden genoemd, bieden dekking in Nederland, maar ook tijdens korte vakanties binnen Europa.

Terugkeer naar thuisland gedekt

 • Mocht er onverwachts een direct familielid ziek worden of overlijden in je thuisland dan bieden de bezoekersverzekeringen van JoHo dekking voor een eerdere terugkeer naar huis.
Voor wie zijn de bezoekersverzekeringen bedoeld?

Voor wie zijn de bezoekersverzekeringen bedoeld?

 • JoHo heeft verschillende verzekeringen voor mensen die naar Nederland op bezoek komen. Dit kunnen buitenlandse familieleden zijn, vrienden of kennissen die tijdelijk naar Nederland komen.
 • Deze verzekeringen zijn ook geldig voor Nederlanders die een vaste verblijfplaats buiten Nederland hebben, en tijdelijk naar Nederland komen.
 • Deze verzekeringen zijn dikwijls speciaal ontworpen om te voldoen aan visa eisen van de IND en zijn voor een specifieke periode af te sluiten.
Wanneer moet je een Nederlandse zorgverzekering hebben?

Wanneer moet je een Nederlandse zorgverzekering hebben?

 • Als je in Nederland werkzaam bent
 • Als je je in Nederland inschrijft bij de Basisregistratie Personen (BRP) en de Nederlandse nationaliteit hebt.
 • Als je een Nederlandse student in het buitenland bent.
 • Als je als afgestudeerde buitenlandse student in NL bent en geen EU nationaliteit hebt.

Kijk voor meer informatie op de JoHo informatiepagina Zorgverzekeringen & Ziektekosten verzekeren in Nederland. Je vindt hier ook een overzicht van de verschillende verzekeringen die je via JoHo kunt afsluiten en van welke kortingen je als JoHo donateur kunt profiteren.

Bezoekers aan Nederland verzekeren: Mag je als buitenlandse student ook werkervaring willen opdoen en geld verdienen?

Insurances for coming to the Netherlands

 

Au pairs in Nederland verzekeren

 

Verzekeringen voor au pairs die naar Nederland komen - Verzekeringsbundel

Verzekeringen voor au pairs die naar Nederland komen - Verzekeringsbundel

Verzekeringen voor au pairs die naar Nederland komen
Als au pair naar Nederland toe komen?

Als au pair naar Nederland toe komen?

 • Je wilt als au pair naar Nederland toe komen of je bent al in Nederland.
 • In beide gevallen kun je veel vragen hebben.
 • Je vraagt je af hoe je een familie kunt vinden om bij te verblijven of misschien ben je ziek en wil je naar een dokter maar weet je niet hoe dat werkt in Nederland. Daarnaast heb je te maken met bepaalde wetten en instanties omdat er nu eenmaal regels gelden voor au pairs in Nederland.
 • Je wilt natuurlijk voorkomen dat er iets niet goed is geregeld, zodat je een geweldige tijd kunt hebben in Nederland.

Lees meer 

Wat zijn aandachtspunten wanneer een au pair naar Nederland komt?

Wat zijn aandachtspunten wanneer een au pair naar Nederland komt?

 • Er zijn diverse mogelijkheden om te kunnen voldoen aan de eisen die diverse instanties stellen. Informatie over deze verschillende mogelijkheden vind je op de gespecialiseerde aupairverzekeringen website 

Basis zorgverzekering

 • Een gevolg van de huidige regelgeving is dat au pairs verplicht een Nederlandse basisverzekering moeten afsluiten. Au pairs in Nederland worden door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) namelijk gezien als werknemers. Dit heeft als gevolg dat au pairs verplicht zijn om een Nederlandse basisverzekering voor ziektekosten af te sluiten.
 • Op de pagina Basisverzekering voor au pairs  is meer lezen over deze verzekeringsplicht.

Speciale au pair reisverzekering

 • Sinds 2013 is nieuwe wetgeving van kracht (MOMI). In deze wet is de zorgplicht die het au pair bureau alsmede het gastgezin hebben richting de au pair vastgelegd. Zorgplicht betekent een verplichting om zorgvuldig om te gaan met de belangen van anderen, in dit geval de au pair. Om aan een deel van de zorgplicht te voldoen, is het aan te raden om een au pair verzekering af te sluiten.
 • Omdat de meeste reguliere reisverzekeringen geen dekking bieden wanneer iemand uit het buitenland als au pair komt werken in Nederland, zijn er aparte au pair verzekeringen. Deze bieden uiteraard wel dekking voor een au pair in Nederland. Over het algemeen moet het gastgezin een verzekering voor de au pair afsluiten, en wel voordat de au pair uit het land van herkomst vertrekt.
Wat is de wet- en regelgeving omtrent au pairs in Nederland?

Wat is de wet- en regelgeving omtrent au pairs in Nederland?

 • Bij het regelen van een au pair, komt een gastgezin regelmatig in aanraking met wet- en regelgeving. Als specialist op het gebied van au pair verzekeringen en door samenwerkingen met de vele au pair partners, is JoHo nauw betrokken bij de ontwikkelingen die zich voordoen op het gebied van au pairs in Nederland. JoHo streeft ernaar om informatie over nieuwe ontwikkelingen zo goed en snel mogelijk beschikbaar te stellen.
 • Een van de instanties waar een au pair gezin mee te maken krijgt is de IND. Iedere au pair, ongeacht of zij van binnen of buiten de EU komt, dient bij de IND bekend te zijn als au pair en dient derhalve via een erkend referent (au pair bemiddelingsbureau) in Nederland te verblijven. Deze regels maken deel uit van het Au pair beleid. Het niet naleven van het au pair beleid betekent o.a. een overtreding van de Vreemdelingenwet en het au pair gezin riskeert hiermee (enorm hoge) boetes.
Waarom een specifieke au pair verzekering afsluiten?

Waarom een specifieke au pair verzekering afsluiten?

 • Met een specifieke au pair verzekering is er dekking voor calamiteiten (ongeval, overlijden en repatriëring).
 • De verzekering kan ingaan op het moment van vertrek waardoor de au pair is verzekerd vanaf het moment dat ze uit het land van herkomst afreist naar Nederland. 
 • Gastgezin en au pair organisatie hebben hiermee aan een deel van de zorgplicht voldaan.
Welke au pair verzekering kun je afsluiten?

Welke au pair verzekering kun je afsluiten?

 • Voor Nederlandse gastgezinnen en buitenlandse au pairs die naar Nederland komen, zijn er speciale au pair verzekeringen. Deze verzekeringen bieden dekking voor au pair werkzaamheden in Nederland, spoedeisende medische kosten, aansprakelijkheid, buitengewone kosten (zoals een terugreis naar het land van herkomst in verband met ernstige familie-omstandigheden) en tijdens vakanties met het gastgezin in Europa. Deze verzekeringen moeten worden afgesloten voor de au pair uit land van herkomst vertrekt door het Nederlandse gastgezin. Let op, zoals bij alle reisverzekeringen zijn bestaande medische en tandheelkundige klachten en aandoeningen uitgesloten van de dekking. Via onderstaande links kun je meer informatie vinden:
 • ISIS Au pair verzekering 
 • Allianz Global Assistance Au pair verzekering 
Wat als de au pair al in Nederland is?
Waar kun je terecht met vragen over aupairverzekeringen?

Waar kun je terecht met vragen over aupairverzekeringen?

Als au pair naar Nederland komen?

 • Verblijf je in Nederland als au pair dan zul je waarschijnlijk diverse verzekeringsvragen hebben
 • JoHo kan je helpen met vragen rondom de verzekeringen die je nodig hebt.
 • Meer informatie over au pair zijn in Nederland vind je op de gespecialiseerde aupairverzekeringen website 

Gastgezin worden van een au pair?

 • Ontvang je als gastgezin een au pair? Of ben je je nog aan het oriënteren?
 • Er is een aantal dingen die geregeld moeten worden zodat de au pair verzekerd is tijdens haar verblijf bij het gezin.
 • Meer informatie over gastgezin worden vind je op de gespecialiseerde aupairverzekeringen website 

Au pair bureau met vragen rondom verzekeringen?

 • JoHo werkt samen met veel erkende Nederlandse au pair bemiddelingsbureaus.
 • Run jij ook een bureau en wil je meer weten over de mogelijkheden voor samenwerking?
 • Meer informatie over au pair bureaus worden vind je op de gespecialiseerde aupairverzekeringen website 

 

Verzekeringen voor bezoekers aan Nederland

 

Advieswijzer bezoekersverzekeringen

Advieswijzer bezoekersverzekeringen

Welke verzekering is het meest geschikt voor bezoekers in de leeftijd 0-45 jaar?

  • Maximale duur: 2 jaar.
  • Maximale leeftijd: 45 jaar.
  • Met dekking voor: Medische kosten - Repatriëring - Ongevallen - Bagage (optioneel) - Aansprakelijkheid.

 

Meer informatie over dekking, premies en aanvragen 

Welke verzekering is het meest geschikt voor bezoekers ouder dan 45 jaar?

 • Schengen Visitor 
  • Maximale duur bij mensen tot 80 jaar: 6 maanden (indien verzekerde jonger is dan 80 jaar).
  • Maximale duur bij mensen ouder dan 80 jaar: 3 maanden.
  • Geen leeftijdslimiet; wel leeftijdstoeslagen vanaf 70 jaar.
  • Met dekking voor:  Medische kosten - Repatriëring - SOS-kosten - Aansprakelijkheid (optioneel)

 

Meer informatie over premies, dekking en aanvragen 

 

Welke verzekering kan je kiezen als je in Nederland komt studeren?

Welke verzekering kan je kiezen als je in Nederland komt studeren?

Welke verzekering kan je kiezen als je in Nederland komt studeren?

 • Voor buitenlandse studenten en stagiairs zijn er verschillende mogelijkheden, afhankelijk van de duur van hun verblijf in Nederland, of zij al in Nederland zijn, en of ze een contactpersoon in Nederland hebben.
 • De meest geschikte verzekeringen zijn:
  • De ISIS Incoming
  • De Studying in the Netherlands verzekering

Wat zijn de kenmerken van de ISIS Incoming Reisverzekering?

 • Dekking voor medische kosten, repatriëring, ongevallen, bagage (optioneel) en aansprakelijkheid. Maximale duur: 2 jaar. Maximale leeftijd: 45 jaar. Keuze uit drie soorten dekking. Premie per dag. Dekking voldoet aan de eisen voor het Schengen-visum. Aanvrager van de verzekering (de verzekeringnemer) moet in Nederland wonen. Alleen af te sluiten indien de te verzekeren persoon nog niet in Nederland is. Ook dekking tijdens studie en stage in Nederland.

Dekking, premies, voorwaarden en online afsluiten

 

Wat zijn de kenmerken van Studying in the Netherlands?

 • Reisverzekering, keuze uit dekking voor medische kosten, SOS-kosten en reisverzekering (dekt bagage, ongevallen, repatriëring, rechtsbijstand en aansprakelijkheid). Maximale duur: 5 jaar. Maximale leeftijd: 29 jaar. Premie per maand. Dekking voldoet aan de eisen voor het Schengenvisum. Ook af te sluiten indien de te verzekeren persoon al in Nederland is.

Dekking, premies, voorwaarden en online afsluiten

 

 

  

 

Verzekeringen voor bezoekers aan Nederland

 

 

 

JoHo: crossroad uit bundel

 

 

JoHo: footprint achterlaten
 
(service voor JoHo donateurs & abonnees)
 
 
JoHo: delen en inspireren

Meer over JoHo en je verzekeringen

Informatie en faq zoeken
JoHo checken

Waarom zou je je verzekeren?

 • De kans op ongelukken en ziekte is in het buitenland groter dan thuis, vooral als je ook gaat werken
 • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt

 • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen

 • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage

 • Het kan lastig zijn in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op hulp van een (Nederlandse) alarmcentrale

Waarom zou je je verzekeren via JoHo?

 • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland

 • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod

 • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling

 • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

 • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven

Waarom zou je je aansluiten bij JoHo?

 • Voor voordelen bij de premies van verzekeringen en het gebruik van JoHo abonnementen.
 • Voor het steunen van de missie en de doelstellingen: JoHo abonnees en donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen steunen niet alleen zichzelf maar ook de JoHo missie om mensen en organisaties in staat te stellen beter samen te werken en bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.

Sluit je aan bij JoHo 

Contact opnemen
 
CONTACT
 
Contactformulier
 
Telefoon & Afspraken
+31 (0)88-3214567

Bellen via Skype
Tijdens werkdagen tussen 12.00-16.00u op joho.foundation
 
JoHo vestigingen in NL