Ongevallen in het buitenland verzekeren

Ben je in het buitenland verzekerd voor:

de gevolgen van een ongeluk of voor overlijden door een ongeval?

 

JoHo: crossroad uit bundel

 

Ongevallen in het buitenland verzekeren

 

 

Wat is ongevallendekking?

 • Met een ongevallendekking kan je eenmalig een bedrag krijgen in het geval van een ongeluk waarbij je als verzekerde invalide raakt. Mocht je komen te overlijden dan krijgen je nabestaanden een eenmalig bedrag uitgekeerd
 • En ongeval wordt omschreven als 'een plotseling en onverwacht geweld dat van buiten op je lichaam inwerkt'.Door dit geweld moet je dan rechtstreeks en vaak in één ogenblik blijvend lichamelijk letsel hebben opgelopen. Een ziekte is dus geen ongeval. Dit letsel moet medisch vast te stellen zijn
 • De hoogte van het bedrag is mede afhankelijk van de mate waarin je invalide bent geraakt. Er volgt vaak een procentuele uitkering van het verzekerde bedrag. Bij 100% blijvende invaliditeit wordt bivoorbeeld het gehele bedrag uitgekeerd.

Wat is het verschil met ziektekostendekking of een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

 • Bij de ziektekostendekking wordt de schade vergoed en is er geen sprake van een eenmalig vastgesteld bedrag. Bij een arbeidongeschikheidsverzekering is er sprake van een vervangend inkomen wanneer je arbeidsongeschikt bent geraakt. Dat betreft een doorlopende uitkering tot een vooraf bepaalde eindleeftijd, of totdat je weer arbeidsgeschikt bent

Wat heb je aan een verzekering met dekking voor ongevallen in het buitenland als je gaat studeren, stagelopen of werken?

 • De meeste reis- en activiteitenverzekeringen geven ook vergoedingen bij ongevallen. Een ongeluk zit ook in het buitenland vaak in een klein hoekje.
 • Zeker in het verkeer is de kans op een ongeval groter dan in Nederland,  maar ook als je werkzaamheden gaat uitvoeren die je nog niet vaak hebt gedaan
 • Daarnaast is de kans aanwezig dat je avontuurlijk of risicovolle sporten of activiteiten gaat ondernemen die een hoger risico op ongelukken met zich mee

Alarmnummers & JoHo verzekeringen

Alarmnummers & JoHo verzekeringen

ISIS verzekeringen: Special ISIS, ISIS Continu, ISIS Incoming, ISIS Au Pair

Buiten USA:

 • (+31) 182 544 555

In USA:

 • (+1) 800 694 9832 (gratis in USA)

Goudse verzekeringen: Expatverzekering, NGO, SOS, Zendelingenpakket

Buiten USA:

 • (+31) 182 544 557

In USA:

 • (+1) 800 694 9832 of (+1) 954 370 4538

a.s.r / Europeesche verzekeringen

 • (+31) 20 651 57 77

Allianz verzekeringen

 • Reisverzekeringen (o.a. Globetrotter): (+31) 20 592 92 92

 • Expatverzekering (Allianz World Wide Care Helpline): (+35) 31 630 1301

BUPA Global Assistance verzekeringen

 • International Travel Insurance +45 70 23 24 61

CareMed verzekering

 • Vanuit Noord en Zuid Amerika: (+1) 855 657 3434
 • Vanuit alle overige bestemmingen: +49 (0)69 75613 6991

Cigna Global Health verzekeringen

 • +44 (0)1475 788 182

Dan Divers verzekering

 • (+1) 919 684 9111

Expat & Co verzekeringen

Buiten USA

 • +32 (0) 26 69 08 80

In USA

 • (+1) 305-459-4896 of (+1) 786-472-8391

Globality Health Insurance verzekeringen

 • (+35) 22 70 44 43 131

International Expat Insurance (Henner) verzekeringen

Nationale Nederlanden (voorheen Delta Lloyd) verzekeringen

 • Hulpverleningscentrale: +31 26 400 23 90

OOM verzekeringen

 • OOM Hulpcentrale (bij ziekenhuisopname of medische noodsituaties) +31 (0)70 353 21 35
 • OOM Reisverzekering (bij repatriering en hulp bij terugvlucht in noodsituaties) - ANWB Alarmcentrale +31 (0)70 353 21 40

Overige verzekeringen

 • Kijk op je polisblad of neem direct contact op met de verzekeraar
Problemen oplossen in het buitenland: van ernstig ongeval en ziekenhuisopnames tot overlijden

Problemen oplossen in het buitenland: van ernstig ongeval en ziekenhuisopnames tot overlijden

Wat te doen als jij of je reisgenoot een ernstig ongeluk krijgt in het buitenland?

Wat te doen als jij of je reisgenoot een ernstig ongeluk krijgt in het buitenland?

Wat moet je doen als jij of je reisgenoot een ernstig ongeluk krijgt in het buitenland?

Alarmcentrale van je verzekering bellen

 • Als er sprake is van een ernstig ongeluk of ziekte dan waarschuw je zo snel mogelijk de alarmcentrale van je verzekering.
 • Zorg dat jij, of degene die contact opneemt, de volgende gegevens bij de hand hebt:
  • Personalia
  • Reisverzekeringsgegevens (verzekeringsmaatschappij en polisnummer)
  • De namen en adressen van personen die ingelicht moeten worden
  • De naam van de behandelend arts en de door het ziekenhuis gestelde diagnose
  • Je medische achtergrond
 • Op verzoek van je familie kan je huisarts medische gegevens doorgeven aan de behandelend arts in het buitenland. Vooral als je eerder in een ziekenhuis bent opgenomen of bepaalde medicijnen gebruikt, kan deze informatie van belang zijn.

Contact met ambassade of consulaat

 • in ernstige gevallen informeert de lokale politie, een reisgenoot of betrokkene zelf meestal de ambassade of het consulaat als er iemand in het ziekenhuis belandt. De ambassade of het consulaat neemt dan zo snel mogelijk contact op met het ziekenhuis om inzicht in de situatie te krijgen. Uiteraard is het afhankelijk van de aard van de situatie (land, soort ziekte) of de ambassade erbij betrokken moet worden.
 • Om verdere stappen te kunnen nemen moet de ambassade of het consulaat beschikken over dezelfde gegevens als de alarmcentrale. Als je zelf niet in staat bent je alarmcentrale te informeren, dan zorgt de ambassade of het consulaat ervoor dat de desbetreffende alarmcentrale in Nederland wordt ingelicht. 
 • Op jouw verzoek kan de ambassade of het consulaat ook zorgen dat je familieleden of vrienden in Nederland op de hoogte worden gesteld van je situatie. Dit gebeurt dan door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.
Wat te doen als je onvoldoende of onverzekerd in het ziekenhuis terechtkomt in het buitenland?

Wat te doen als je onvoldoende of onverzekerd in het ziekenhuis terechtkomt in het buitenland?

 • Als je onverzekerd in een ziekenhuis terechtkomt, ben je in de meest letterlijke zin "nog lang niet thuis". In sommige landen zal een ziekenhuis eerst een bevestiging willen hebben dat de kosten van je behandeling worden vergoed voor ze je verder helpen. Als jij of je familie niet met geld over de balk kunnen komen, kan dit grote (gezondheids)problemen opleveren. 
 • Ook de ambassade/consulaat kan op zo'n moment niets voor je doen. Ze kunnen hoogstens een bemiddelende rol spelen zodat jij kan aantonen over voldoende financiële middelen te beschikken, of dat familie of vrienden hiervoor garant staan. Dit kan uiteraard even (een dag of langer) duren. Als je in levensgevaar verkeert en elke minuut telt is dit uiteraard een proces wat je duur kan komen te staan.
 • Let ook op dat als je in landen zoals Canada, de Verenigde Staten of Japan in het ziekenhuis terecht komt de bedragen die je moet betalen soms astronomisch hoog kunnen zijn. Bij een stevig ongeluk moet je echt denken aan bedragen die boven de 100.000 euro kunnen liggen. Daarnaast staan ziekenhuizen (met name in de VS) erom bekend dat ze gelijk deurwaarders inschakelen en hierin erg dreigend kunnen overkomen. Dit is een extra stress factor die je herstelproces uiteraard niet ten goede komt.
Hoe voorkom je problemen die kunnen ontstaan bij een ernstig ongeval in het buitenland?

Hoe voorkom je problemen die kunnen ontstaan bij een ernstig ongeval in het buitenland?

Hoe kan je de problemen die kunnen ontstaan bij een ernstig ongeval in het buitenland voorkomen of beperken?

 • Zorg dat je voldoende verzekerd bent voor de lokale situatie. Niet alle verzekeringen dekken alle kosten in dure landen.
 • Neem een verzekering die is toegespitst op jouw soort verblijf en activiteit in het buitenland (wereldreis, werk, vrijwilligerswerk, studie, korte vakantie, avontuurlijke sporten).
 • Gebruik je medicijnen of lijd je aan een ziekte, zorg dan voor een in het Engels opgestelde verklaring van je arts. Laat deze medicijnen desnoods legaliseren.
 • Noteer de naam en het adres van degene die bij een eventuele ziekenhuisopname moet worden gewaarschuwd en berg dit zichtbaar op bij je reispapieren.
 • Let er op dat bestaande gebreken en medicijnen die je op regelmatige basis nodig hebt vaak niet onder de dekking van een reisverzekering vallen. Enkel als er een onverwachte acute situatie ontstaat, kan het zijn dat de kosten wel zijn gedekt. Het kan zijn dat je lopende ziektekostenverzekering in Nederland misschien wel dekking geeft.
 • Zorg dat je bij het afsluiten van een reisverzekering melding maakt van je medische situatie. Sommige verzekeringsmaatschappijen hebben in de polisvoorwaarden opgenomen dat, indien zij niet op de hoogte zijn van eventuele medische problemen die zich zouden kunnen voordoen, zij niet bereid zijn tot vergoeding over te gaan.
Wat te doen als je te maken krijgt met een overlijden in het buitenland?

Wat te doen als je te maken krijgt met een overlijden in het buitenland?

Wat te doen als je te maken krijgt met een sterfgeval in het buitenland?

 • Neem contact op met de alarmcentrale van je reisverzekering
 • Zorg ervoor dat sieraden en kostbaarheden niet bij het lichaam achterblijven (in het ziekenhuis of mortuarium). Helaas wil er nog wel eens iets "zoek" raken in de chaos na een overlijden.
 • Een arts zal een verklaring van overlijden afgeven, met de doodsoorzaak erop vermeld.
 • Het kan voorkomen dat de politie de doodsoorzaak gaat onderzoeken.
 • De gemeente van de plaats van overlijden zal een overlijdingsverklaring afgeven.

Wat doen de alarmcentrale en andere organisaties bij een overlijden in het buitenland?

 • De alarmcentrale zorgt dat het stoffelijk overschot naar Nederland wordt overgebracht en dat de daaraan verbonden kosten worden betaald. In een aantal landen gaat dit in samenwerking met de ambassade of het consulaat. In sommige gevallen is er ook dekking voor een begrafenis ter plaatse.
 • Een reisorganisatie, de lokale politie of een consulair medewerker kan je adviseren en begeleiden.
 • Indien je problemen hebt met de vreemde taal zijn medewerkers van de ambassade of het consulaat altijd bereid je te helpen. 

Hoe werkt de registratie en het transport na een overlijden in het buitenland?

 • Overlijdensgevallen moeten worden geregistreerd in het land waar men overlijdt.
 • De overlijdensverklaring uit het land van overlijden zul je in Nederland ook nodig hebben voor het afhandelen van diverse administratieve zaken. Bewaar deze dus goed. Het kan zijn dat deze overlijdensverklaring door een beëdigde vertaler in Nederland vertaald dient te worden om het overlijden in Nederland te kunnen registreren bij de Gemeente.
 • Voor het transport van de overledene zal er om een heleboel informatie worden gevraagd. Je kunt daarbij denken om de volgende zaken:
  • Volledige naam (gebruik de officiële naam vermeld in het paspoort)
  • Geboortedatum en plaats
  • Naam van ouders
  • Naam van echtgenoot/echtgenote + trouwplaats en datum
  • Paspoortnummer + waar en wanneer het paspoort is afgegeven
  • Laatst bekende adres
  • Namen van nabestaanden van de overledene (indien je dat zelf niet bent)
  • Tijdstip en oorzaak van overlijden
  • Verzekeringsgegevens (reis-, zorg-, uitvaartverzekering)
Wat kan de ambassade wel en niet doen bij een sterfgeval in het buitenland?

Wat kan de ambassade wel en niet doen bij een sterfgeval in het buitenland?

Wat doet de ambassade wel bij een sterfgeval in het buitenland?

 • Via het Ministerie van Buitenlandse Zaken kan de familie in Nederland op de hoogte worden gebracht/gehouden.
 • Een lijst geven van begrafenisondernemingen/rouwtransporteurs. Meestal neemt de alarmcentrale van de verzekeraar deze taak echter op zich.
 • Een indicatie geven van de kosten van een lokale begrafenis of crematie.
 • Bemiddelen bij het overmaken van geld van familie of vrienden in Nederland voor noodzakelijke handelingen - indien het overlijden het gevolg is van een ongeval of indien er twijfel bestaat over de oorzaak van het overlijden, een kopie van het medisch, sectie- of politierapport opvragen bij de lokale autoriteiten - je desgewenst in contact brengen met een advocaat (maar ook dit is iets wat meestal aan de alarmcentrale uitbesteed zal worden).
 • Het is mogelijk via het Ministerie van Buitenlandse Zaken gegevens te verkrijgen over de begrafenis of crematie, zoals de datum, de plaats, het grafnummer en het adres van de begraafplaats.

Wat doet de ambassade niet bij een sterfgeval in het buitenland?

 • Een mogelijke misdaad onderzoeken.
 • De begrafenis of crematie betalen.
 • Betalen voor het vervoer van het stoffelijk overschot naar Nederland.
 • Andere kosten betalen die afwijken van de plaatselijke wetgeving.

Wie betalen de kosten in het geval van een sterfgeval in het buitenland?

 • De familieleden of vrienden worden geacht de kosten, die uit het overlijden in het buitenland voortvloeien, zelf te betalen. Is de familie niet in staat deze kosten te betalen, dan zullen de autoriteiten van het land van overlijden de kosten van begrafenis voldoen. Het is in dat geval niet mogelijk het stoffelijk overschot naar Nederland te laten overbrengen. De begrafenis of crematie zal dan ter plekke plaatsvinden, conform de plaatselijke gewoonten.
 • Heb je nog vragen, dan kun je je wenden tot het Ministerie van Buitenlandse Zaken, via het centrale telefoonnummer +31 247 247 247.
Wat te doen als je schade veroorzaakt aan een andere auto, een persoon of jezelf tijdens het autorijden in het buitenland?

Wat te doen als je schade veroorzaakt aan een andere auto, een persoon of jezelf tijdens het autorijden in het buitenland?

Wat te doen bij schade veroorzaakt aan derden tijdens het autorijden in het buitenland

 • Deze schade kan alleen met een (meestal verplichte) aansprakelijkheidsverzekering worden gedekt. Deze verzekering moet je in het land zelf afsluiten.
 • Een normale particuliere aansprakelijkheidsverzekering, ook degene die in het pakket van je reisverzekering zit, dekt nooit een dergelijke schade.

Wat te doen bij medische 'schade' aan jezelf na een ongeval

 • Zelf ben je voor medische kosten meestal verzekerd onder je reis- en/of ziektekostenverzekering.
 • Dit geldt voor “normaal” auto rijden, niet voor bijvoorbeeld “wedstrijden racen”. Zie de voorwaarden van je verzekering.
 • Zie ook de pagina's over wat te doen bij een ernstig ongeval in het buitenland .

Special ISIS: vragen en antwoorden over de dekking voor ongevallen

Special ISIS: vragen en antwoorden over de dekking voor ongevallen

  Wat is het verschil tussen 'Standaard' of 'Super' dekking bij ongevallen ?

  • Je bent verzekerd voor blijvende invaliditeit of overlijden als dit rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een ongeval dat je tijdens een reis overkomt.
   • De verzekerde bedragen zijn bij blijvende invaliditeit bij Standaarddekking maximaal € 45.000,- en bij Superdekking maximaal € 55.000,-
   • De verzekerde bedragen zijn bij blijvende invaliditeit bij Standaarddekking maximaal € 15.000,- en bij Superdekking maximaal € 20.000,-
  • De hoogte van de bedragen wordt bepaald aan de hand van de criteria zoals omschreven in de voorwaarden van de verzekering

  Wie krijgt uitbetaald in het geval van een ongeval?

  • De uitkering voor invaliditeit wordt uitbetaald aan degende die verzekerd is, bij overlijden is dit degene met wie de verzekerde duurzaam samenwoont of de erfgename van de verzekerde. De specificaties staan nader uitgelegd in de voorwaarden van de verzekering

  Wanneer is er geen sprake van dekking voor ongevallen?

  • Het onderdeel ongevallen heeft een ruime dekking, maar niet alles kan worden vergoed. Zo kan er bijvoorbeeld geen beroep worden gedaan op het onderdeel ongevallen als dat onstaat doordat je je leven op een roekeloze manier in gevaar brengt of dat dat gebeurt door opzet of met goedvinden van jou
  • Kijk in de voorwaarden voor alle uitsluitingen

  Blijft de ongevallendekking ook gelden tijdens avontuurlijke sporten?

  • Ja, ongevallendekking is er ook bij de avontuurlijke sporten.

   

  Special ISIS: vragen en antwoorden over de dekking voor medische en ziektekosten

  Special ISIS: vragen en antwoorden over de dekking voor medische en ziektekosten

   Wat is het verschil tussen 'Standaard' of 'Super' dekking?

   • Nadat je de keuze hebt gemaakt voor medische dekking, kun je kiezen voor de hoogte van de verzekerde bedragen en eigen risico's, oftewel het dekkingsniveau.
   • Als je kiest voor de 'Super' dekking, dan heb je een uitgebreidere dekking.

   Wanneer kies je welke medische dekking?

   Voor de medische dekking heb je keuze tussen de 'Basis', 'Extra' of 'All-in' dekking

   • 'All-in' dekking kies je als je geen Nederlandse zorgverzekering hebt, als je recht op een geldige Nederlandse zorgverzekering kan komen te vervallen of als je het eigen risico van je zorgverzekering (deels) wil opvangen.
   • 'Extra' dekking kies je als je wilt dat de Nederlandse zorgverzekering van de verzekerde wordt aangevuld tot de kostprijs van de ziektekosten in het buitenland. In veel landen kunnen de kosten van de medische zorg een stuk hoger zijn dan de vergoeding die je van de Nederlandse zorgverzekering daarvoor krijgt.
   • 'Basis' dekking kies je als er geen dekking voor de ziektekosten en medische zorg nodig is
   Met de 'All-in' dekking:
   • ben je tot kostprijs verzekerd voor spoedeisende medische zorg
   • heb je geen geldige zorgverzekering in Nederland nodig
   • is in combinatie met superdekking geen sprake van eigen risico
   • NB: 'All in' kan afgesloten worden tot de leeftijd van 55 jaar. Als je ook volledige medische dekking wilt in de VS dan is de maximumleeftijd 45 jaar. All in' kies je ook als de verzekerde in België woonachtig is (er zijn binnen deze verzekering dan geen andere opties)
   Met de 'Extra' dekking:
   • ben je aanvullend tot kostprijs verzekerd voor spoedeisende medische zorg. Je Nederlandse zorgverzekering dekt in het buitenland lang niet altijd tot kostprijs en dan kan er wel een beroep worden gedaan op Special ISIS verzekering.
   • heb je wel een geldige Nederlandse zorgverzekering nodig
   • kan je alleen in overleg gedurende je reis nog overstappen op de All-in dekking
   Met de 'Basis' dekking:
   • heb je geen aanvullende dekking voor medische kosten
   • kan je gedurende je reis niet meer overstappen op de 'Extra' of 'All-in' dekking

   Wat betekent spoedeisende medische zorg?

   • Spoedeisende medische zorg in het buitenland wil zeggen: de noodzakelijke en onvoorziene medische en tandheelkundige kosten die je tijdens je reis maakt
    • bijvoorbeeld dokter- of ziekenhuisbezoek als je op reis plotseling ziek wordt of ten gevolge van een ongeval 
    • maar ook bijvoorbeeld kosten voor ziekenvervoer met ambulance of ambulancevliegtuig
    • bij spoedeisende tandheelkundige hulp gaat het om hulp aan het natuurlijk gebit als die hulp nodig is om acute pijn te verlichten
    • Preventieve zorg zoals halfjaarlijkse tandartscontrole of de meeste kosten rond een zwangerschap, zijn uitgesloten

   Wanneer worden bestaande aandoeningen vergoed?

   Al onder geneeskundige behandeling?

   • Ben je op het moment dat je op reis gaat onder geneeskundige behandeling en moet de behandeling tijdens de reis worden voortgezet?
   • Dan kunnen de kosten niet vergoed worden, behalve als je kunt aantonen dat de kosten onvoorzien waren en er sprake was van levensbedreigende klachten.

   Uitstel van de behandeling mogelijk?

   • Kan de behandeling uitgesteld worden totdat je weer in Nederland bent teruggekeerd dan worden de kosten niet vergoed worden

   Welke medische kosten zijn uitgesloten van vergoeding?

   Voorgeschreven medicijnen

   • Voor alle bestaande aandoeningen en medicijnen die je nu gebruikt, heb je geen dekking binnen de reisverzekering.
   • Dit geldt overigens voor alle reisverzekeringen.

   Preventieve medicijnen & Medische hulpartikelen

   • Niet vergoed worden bijvoorbeeld vaccinaties en malariapillen, het aanmeten van brillen en contactlenzen en medische keuringen

   Niet erkende arts of zorginstelling

   • Niet vergoed worden de kosten van een behandeling door een arts of tandarts of van een ziekenhuisopname als de (tand)arts of het ziekenhuis op het moment van de behandeling niet erkend is door de bevoegde instanties in dat land.
   • De kosten van een alternatief genezer of therapeut worden niet vergoed

   fysiotherapie behandelingen

   • fysiotherapie is alleen vergoed als het noodzakelijk is vanwege een ongeval of operatie;

   Kan je de (medische) dekking tijdens je reis wijzigen

   • Je kunt de medische dekking tijdens de reis eenmalig omzetten van 'Extra' naar 'All-in'.
   • Het kan namelijk gebeuren dat je op reis gaat en de 'Extra' dekking afsluit omdat je op het moment van vertrek nog een Nederlandse zorgverzekering hebt. Vervolgens vind je werk in het buitenland of besluit je langer te blijven, waardoor de dekking van je Nederlandse zorgverzekering komt te vervallen. In dit geval is het mogelijk om jouw verzekering om te zetten van 'Extra' dekking naar 'All-in'.
   • Het is niet mogelijk om van 'Basis' naar 'Extra' of 'All-in' over te stappen.

   Hoe kun je de medische dekking tijdens de reis éénmalig omzetten van 'Extra' naar 'All-in'?

   Is er dekking voor tandheelkundige kosten?

   • De kosten van de tandheelkundige hulp kunnen worden vergoed bij beschadiging van het natuurlijk gebit door een ongeval. De kosten moeten binnen twaalf maanden na het ongeval zijn gemaakt.
   • De kosten voor spoedeisende tandheelkundige hulp aan het natuurlijke gebit is gedekt als die hulp nodig is om de acute pijn te verlichten.
   • Gedurende de hele looptijd van de verzekering geldt dat maximaal één keer het verzekerde bedrag verzekerd is.
   • De maximale vergoedingen vind je in het dekkingsoverzicht (zie boven het aanvraagformulier en/of de voorwaarden)
   • Bij tussentijds bezoek aan Nederland geldt een eigen risico, zie hiervoor de voorwaarden van verzekering

    Ben je met de Special ISIS goed verzekerd als je zwanger wilt worden in het buitenland?

   • In het algemeen is er geen sprake van dekking voor medische kosten bij zwangerschap via je reisverzekering
   • Bij de Special ISIS er wel dekking voor ernstige complicaties in de eerste twaalf weken van een zwangerschap waardoor een medische behandeling direct noodzakelijk is;
   • Voor meer informatie over o.a. het kiezen van de juiste verzekering, wachttijden en het verzekeren van je in het buitenland geboren kindje kan je terecht op expatverzekering.nl (een gespecialiseerde JoHo website)

   Vragen over de geldigheid van je zorgverzekering en over het opzeggen van je zorgverzekering in Nederland

   • Zie Special ISIS: Vragen over (het wegvallen van) de dekking van je Nederlandse zorgverzekering voor antwoorden op vragen als:
    • Biedt de Nederlandse zorgverzekering voldoende dekking, als je hem mag aanhouden tijdens een lange of wereldreis?
    • Is je Nederlandse zorgverzekering nog wel geldig als je lang op reis of wereldreis gaat?
    • Wat zijn de gevolgen voor je reis- of zorgverzekering als je meer dan 180 euro per maand vergoeding, of loon in natura, ontvangt voor werk of stage in het buitenland?
   • Houd er ook rekening mee dat je geen recht meer hebt op eventuele zorgtoeslag als je je zorgverzekering in Nederland opzegt of de dekking hiervan vervalt

   Meer lezen en polisvoorwaarden

   Globetrotter verzekering: dekking kiezen en risicodekkingen

   Globetrotter verzekering: dekking kiezen en risicodekkingen

    • Je kunt de verschillende onderdelen (modules) zelf kiezen en zo een pakket samenstellen dat past bij jouw wensen.
    • Het enige verplichte onderdeel is SOS Hulpverlening, waaronder ook valt het terugbrengen naar huis (repatriëring) bij bepaalde gebeurtenissen.
    • Belangrijkste onderdelen voor je keuzes: Gebied, Aansprakelijkheid, Sport & Avontuur, Medische kosten, Bagage, Ongevallen, Rechtsbijstand.

    1 - Dekking op je reisbestemming (gebied)

    Europadekking en Werelddekking kiezen

    • De verzekering is geldig in de hele wereld als je kiest voor Werelddekking.
    • Kies je voor Europadekking dan heb je alleen dekking in de volgende gebieden:
     • De landen van Europa, inclusief de Azoren, de Canarische Eilanden en Madeira.
     • niet-Europese landen aan de Middellandse Zee.
     • Rusland, tot de Oeral en de Kaukasus.
     • Ook zee­reizen tussen de genoemde gebieden vallen onder de dekking.
    • In Nederland is de verzekering eenmaal gedurende de looptijd en verlengingsperiode geldig tot maximaal 21 dagen aaneengesloten als jouw reis in Nederland onderdeel is van een buitenlandse reis.

    2 - Dekking voor aansprakelijkheid

    Aansprakelijkheid tijdens je reis, studie of stage verzekeren:

    • Het betreft hier aansprakelijkheid voor schade die jij als particulier veroorzaakt, tijdens de looptijd van de verzekering. Het betreft geen schade veroorzaakt tijdens betaalde werk- of stagewerkzaamheden.

    3 - Dekking voor avontuurlijke activiteiten, sport en werk

    Avontuurlijke sporten en activiteiten beoefenen

    • Met de module ' Wintersport en bijzondere sporten' ben je ook verzekerd tijdens activiteiten als duiken, skydiven, bungeejumpen, raften, surfen, skiën.
    • Schade als gevolg van wintersport of bijzondere sporten krijg je vergoed voor de dekkingen die je hebt meeverzekerd als de dekking 'wintersport en bijzondere sporten' is.

    Werkzaamheden verzekeren:

    • Met de Globetrotter ben je tijdens administratieve, commerciële en toezichthoudende banen standaard verzekerd. Ga je werkzaamheden doen met een risico dan betaal je een toeslag:
    • Je betaalt deze toeslag altijd voor de gehele periode dat je de verzekering afsluit, ook als je het werk maar een paar weken doet. Stel dat je dus een jaar aan het reizen bent en tijdens dat jaar één maand als fruitplukker aan de slag gaat, dan betaal je voor het hele jaar toeslag (in dit specifieke geval is dat 10%).
    • Lees meer hiervoor meer op afsluitpagina van de Globetrotter.

    4 - Dekking voor medische en ziektekosten

    Mediche en ziektekosten in het buitenland:

    • Bij de Globetrotter kun je kiezen om de spoedeisende medische zorg aanvullend of volledig te verzekeren.
    • Aanvullend: met deze dekking ben je aanvullend op de Nederlandse zorgverzekering verzekerd. De Nederlandse basiszorgverzekering biedt slechts dekking tot wat de behandeling in Nederland kost en niet de totale kosten in het buitenland).
    • Volledig: het kan ook zo zijn dat je geen Nederlandse zorgverzekering (meer) hebt omdat je gaat werken in het buitenland of omdat je woonachtig bent in België. In dat geval ben je met de optie 'volledig' verzekerd tot kostprijs.

    5 - Dekking voor repatriëring en hulpverlening

    Repatriëring uit het buitenland verzekeren:

    • SOS Hulpverlening (inclusief repatriëring uit het buitenland) is een verplichte module die niet kunt weglaten en dus altijd meeverzekerd is.
    • Hier valt o.a. onder de kosten voor opsporings- en reddingsacties, repatriëring verzekerde + één reisgenoot, reis verblijfskosten als gevolg van een ongeval, en onder voorwaarden terugreiskosten naar Nederland.

    6 - Dekking voor bagage

    Bagage in het buitenland verzekeren:

    • Voor de bagagedekking kun je kiezen uit budget, comfort of premium. 
    • Bij premium is er geen eigen risico, bij comfort en budget is dat € 50.

    7 - Dekking voor ongevallen

    Ongevallen in het buitenland verzekeren:

    • Bij blijvende invaliditeit is er een vergoeding (standaard ) van € 75.000,-. Bij beoefening bijzondere (winter)sport of uitvoering werk met verhoogd risicois dat  € 25.000,-
    • Bij overlijden is er een vergoeding (standaard ) van € 25.000,-. Bij beoefening bijzondere (winter)sport of uitvoering werk met verhoogd risico is dat € 5.000,-

    8 - Dekking voor rechtsbijstand

    Rechtsbijstand in het buitenland verzekeren:

    • Binnen Europa: kostprijs.
    • Buiten Europa: max. € 5.000,- voor contractuele geschillen of € 50.000,- voor overige gebeurtenissen.
    • Verzekerd is dan juridische ondersteuning door DAS bij het verhalen van schade aan jou persoonlijk of aan je spullen (niet zijnde voertuigen). Op de ander die daarvoor aan­sprakelijk is, vanwege onrechtmatig handelen; een strafzaak, maar niet als het strafbaar feit met (voorwaardelijke) opzet of willens en wetens is begaan + geschillen uit contracten die je rechtstreeks in verband met de reis hebt gesloten.
    • Geschillen over jouw auto zijn verzekerd als SOS autohulp is meeverzekerd.

    9 - Overige dekkingsopties

    • S.O.S. Autohulp: voor het geval je met eigen auto uit Nederland vertrekt. Dekking is geldig in landen die op de Groene kaart staan.
    • SMS Assistant: hiermee ben je als eerste op de hoogte bij dreiging en gevaar.
    • Luggage Assistant: hiermee kan jouw verloren bagage sneller weer in jouw bezit komen.
    • Kid Assistant: hiermee is je uit het oog verloren kind snel weer terecht.
    • Life Assistant: hiermee help je de mensen die jou willen helpen met belangrijke informatie over jouw gezondheid.

    10 - Uitgebreide dekkingsoverzicht en polisvoorwaarden

    Doorlopende reis- en annuleringsverzekering van Allianz: risicodekking

    Doorlopende reis- en annuleringsverzekering van Allianz: risicodekking

    Wat is de duur van de dekking?

    • De standaard dekking geldt voor 65 dagen.
    • Ga je langer op vakantie? Dan kun je de dekking uitbreiden zodat je tot 185 dagen aangeengesloten in het buitenland verzekerd bent.
    • Let op: voor vrijwilligerswerk en taalcursussen geldt een maximale dekking van 65 dagen. Ga je dit langer dan 65 dagen doen dan is deze verzekering niet geschikt.

    Welke dekkingen zijn standaard?

    Gebied

    • De verzekering biedt standaard dekking binnen Europa en is uit te breiden met Werelddekking.

    SOS dekking

    • SOS hulpverlening geeft onder andere dekking voor noodzakelijke (terug)reis- en verblijfskosten ten gevolge van een ongeval, ziekte of overlijden van jezelf of naaste familie.

    Bagagedekking

    • Binnen de bagagedekking heb je de keuze voor een maximaal verzekerd bedrag: € 1.500, € 3.500 of € 5.000.

    Rechtsbijstand

    • Met deze dekking ben je verzekerd voor juridische hulp in het buitenland.
    • Als je voor de rechtsbijstand dekking kiest, ben je binnen Europa volledig verzekerd.
    • Buiten Europa geldt een maximum van € 50.000. Voor contractuele geschillen geldt een maximum van € 5.000.

    Welke dekkingen zijn optioneel mee te verzekeren?

    Medische kosten

    • Met deze dekking ben je verzekerd voor spoedseisende medische behandeling tijdens je reis. Ook zijn medisch noodzaleijk vervoer en tandartskosten vergoed. Daarbij geldt er een maximum van € 500 voor de tandartskosten.

    Ongevallendekking

    • Deze dekking biedt een eenmalige uitkering wanneer je door een ongeval blijvend invalide wordt of komt te overlijden.

    Sport en bijzondere activiteiten

    • Met de dekking 'Wintersport en Risicosporten' ben je verzekerd tijdens wintersporten en het beoefenen van bijzondere sporten (bijvoorbeeld parachutespringen). Maar ook voor technisch duiken (dieper dan 40 meter en tijdens grot- en wrakduiken). Recreatief duiken, schaatsen, sleeën en langlaufen zijn zonder deze dekking al standaard meeverzekerd.
    • Deze dekking biedt geen vergoeding voor vervoer per helikopter of banaan van de piste. Hiervoor dien je ook de dekking voor medische kosten af te sluiten.

    SOS-autohulp

    • Met SOS autohulp heb je recht op hulp aan je auto of motor in geval van een ongeluk, diefstal, pech of als de bestuurder niet meer in staat is om te rijden.
    • Deze dekking kan alleen worden afgesloten voor voertuigen met een Nederlands kenteken.
     

    Wat is er verzekerd met de annuleringsverzekering?

    • De Doorlopende Annuleringsverzekering vergoedt de annuleringskosten vóór de reis.

    • Je reis wordt bijvoorbeeld vergoedt als je reis niet door kan gaan wegens ziekte, overlijden, natuurramp of terreur.

    • Moet je eerder terug naar huis? Dan krijg je een vergoeding voor de niet-gebruikte vakantiedagen.

    • Je kunt kiezen voor een verzekerd bedrag van € 1.500,- of € 3.000,- per persoon per reis.

    Verzekeringen voor vakanties, rondreizen en verre reizen: advieswijzer en reisverzekeringen vergelijken

    Verzekeringen voor vakanties, rondreizen en verre reizen: advieswijzer en reisverzekeringen vergelijken

    Welke dekking adviseert JoHo bij vakanties, trips en verre reizen

    JoHo adviseert iedereen die vaker reizen maakt en op vakantie gaat om ervoor te zorgen dat:

    • ze een verzekering nemen die geldig is in het gebied waar ze gaan reizen.
    • ze voldoende verzekerd zijn voor de sporten en activiteiten die ze gaan uitoefenen.
    • ze verzekerd zijn voor SOS-kosten en voor vervroegde terugkeer voor als er iets met hen, of de directe familie, gebeurt.
    • ze medische kosten tot de kostprijs (wat het daadwerkelijk kost) verzekeren, en niet alleen voor de standaard kosten. In veel landen kunnen de zorgkosten hoger zijn dan in Nederland.
    • ze hun bagage verzekeren of voldoende voorzorgmaatregelen nemen tegen diefstal of beschadiging.
    • ze zich goed verzekeren tegen particuliere aansprakelijkheid.
    • ze goed verzekerd zijn voor ongevallen.
    • ze zich alleen voor rechtsbijstand verzekeren als daar direct aanleiding voor is, tenzij de dekking al automatisch in de verzekering is meegenomen.

    Waarbij het met name van belang is dat de medische kosten goed zijn gedekt, dat er voldoende dekking is tijdens de sporten en activiteiten die worden uitgeoefend, en dat de dekking voor SOS kosten en vervroegde terugkeer goed is geregeld.

    Advies voor doorlopende reisverzekeringen

    JoHo & ISIS Continu

    • De voordelige verzekering voor reizen en vakanties tot 90 dagen.
    • Bedoeld voor jonge reizigers, backpackers en budgetreizigers.
    • Met dekking voor veel avontuurlijke sporten en activiteiten.

    JoHo & Allianz Assistance doorlopend 

    • De brede reis-, en/of annuleringsverzekering voor reizen tot 180 dagen.
    • Bedoeld voor jonge mensen die de verzekering willen laten meegroeien met de gezinsgroei of bagagewaarde.
    • Met dekking voor normale vakanties en verre reizen zonder bijzondere activiteiten.

    Advies voor kortlopende (aflopende) reisverzekeringen

     JoHo & Allianz Assistance kortlopend

     • De aflopende reisverzekering voor vakanties en trips tot 180 dagen.
     • Bedoeld voor jong en oud.
     • Met dekking voor normale vakanties zonder bijzondere activiteiten.
     • Met dekking voor korte zakenreizen, zolang de werkzaamheden van administratieve, commerciële of toezichthoudende aard zijn.

     JoHo & Allianz Globetrotter

     • De gespecialiseerde verzekering voor langere reizen in het buitenland (tot maximaal 2 jaar).
     • Geschikt voor vele activiteiten en met name bijzondere werkzaamheden in het buitenland.

     JoHo & Special ISIS 

     • De gespecialiseerde verzekering voor langer verblijf en langere reizen in het buitenland (tot maximaal 4 jaar).
     • Geschikt voor voor studie, stage, tussenjaar, vrijwilligerswerk, wereldreis en werkzaamheden in het buitenland.

     Advies en informatie voor specifieke reizen en vervoer

     Lees meer op de specifieke pagina's over:

     Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

     Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

      

       

      

     Verzekeringen afsluiten met ongevallendekking in het buitenland

      

      

      

     JoHo: crossroad uit bundel
     JoHo: footprint achterlaten
      
     (service voor JoHo donateurs & abonnees)
      
      
     JoHo: pagina topic
     Ongevallen in het buitenland verzekeren Ben je in het buitenland verzekerd voor: de gevolgen van een ongeluk of voor overlijden door een ongeval?

      

      

     Meer over JoHo en je verzekeringen

     Informatie en faq zoeken
     JoHo checken

     Waarom zou je je verzekeren?

     • De kans op ongelukken en ziekte is in het buitenland groter dan thuis, vooral als je ook gaat werken
     • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt

     • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen

     • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage

     • Het kan lastig zijn in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op hulp van een (Nederlandse) alarmcentrale

     Waarom zou je je verzekeren via JoHo?

     • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland

     • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod

     • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling

     • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

     • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven

     Verzekeren via JoHo  

     Waarom zou je je aansluiten bij JoHo?

     • Voor voordelen bij de premies van verzekeringen en het gebruik van JoHo abonnementen.
     • Voor het steunen van de missie en de doelstellingen: JoHo abonnees en donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen steunen niet alleen zichzelf maar ook de JoHo missie om mensen en organisaties in staat te stellen beter samen te werken en bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.

     Aansluiten bij JoHo 

     Contact opnemen
      
     CONTACT
      
     Contactformulier voor verzekeringen
      
     Telefoon & Afspraken
     di t/m do tussen 11.00 - 17.00
     +31 (0)88-3214567
     Skype: op joho.foundation
      
     JoHo vestigingen in NL
      
     JoHo: Bereikbaarheid - Concept – FAQ - Gegevens - Winkelwagen - Zoeken