Ongevallen in het buitenland verzekeren

 

 

Ongevallen in het buitenland verzekeren

 

Wat betekent 'ongevallendekking' bij reisverzekeringen en verzekeringen voor (vrijwilligers)werk, studie en stage in het buitenland?

Wat betekent 'ongevallendekking' bij reisverzekeringen en verzekeringen voor (vrijwilligers)werk, studie en stage in het buitenland?

 • Sommige verzekeringen geven ook vergoedingen bij ongevallen.
 • En ongeval wordt omschreven als 'een plotseling en onverwacht geweld dat van buiten op je lichaam inwerkt'.
 • Door dit geweld moet je dan rechtstreeks en vaak in één ogenblik blijvend lichamelijk letsel hebben opgelopen.
 • Dit letsel moet medisch vast te stellen zijn.
 • Met een ongevallendekking kan je een eenmalig bedrag krijgen voor dit letsel.

 

 

Verzekeringen voor ongevallen in het buitenland per verzekering

 

Special ISIS: vragen en antwoorden over de dekking voor ongevallen

Special ISIS: vragen en antwoorden over de dekking voor ongevallen

  Wat is het verschil tussen 'Standaard' of 'Super' dekking bij ongevallen ?

  • Je bent verzekerd voor blijvende invaliditeit of overlijden als dit rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een ongeval dat je tijdens een reis overkomt.
   • De verzekerde bedragen zijn bij blijvende invaliditeit bij Standaarddekking maximaal € 45.000,- en bij Superdekking maximaal € 55.000,-
   • De verzekerde bedragen zijn bij blijvende invaliditeit bij Standaarddekking maximaal € 15.000,- en bij Superdekking maximaal € 20.000,-
  • De hoogte van de bedragen wordt bepaald aan de hand van de criteria zoals omschreven in de voorwaarden van de verzekering

  Wie krijgt uitbetaald in het geval van een ongeval?

  • De uitkering voor invaliditeit wordt uitbetaald aan degende die verzekerd is, bij overlijden is dit degene met wie de verzekerde duurzaam samenwoont of de erfgename van de verzekerde. De specificaties staan nader uitgelegd in de voorwaarden van de verzekering

  Wanneer is er geen sprake van dekking voor ongevallen?

  • Het onderdeel ongevallen heeft een ruime dekking, maar niet alles kan worden vergoed. Zo kan er bijvoorbeeld geen beroep worden gedaan op het onderdeel ongevallen als dat onstaat doordat je je leven op een roekeloze manier in gevaar brengt of dat dat gebeurt door opzet of met goedvinden van jou
  • Kijk in de voorwaarden voor alle uitsluitingen

  Blijft de ongevallendekking ook gelden tijdens avontuurlijke sporten?

  • Ja, ongevallendekking is er ook bij de avontuurlijke sporten.

   

  Special ISIS: vragen en antwoorden over de dekking voor medische en ziektekosten

  Special ISIS: vragen en antwoorden over de dekking voor medische en ziektekosten

   Wat is het verschil tussen 'Standaard' of 'Super' dekking?

   • Nadat je de keuze hebt gemaakt voor medische dekking, kun je kiezen voor de hoogte van de verzekerde bedragen en eigen risico's, oftewel het dekkingsniveau.
   • Als je kiest voor de 'Super' dekking, dan heb je een uitgebreidere dekking.

   Wanneer kies je welke medische dekking?

   • Voor de medische dekking heb je keuze tussen de 'Basis', 'Extra' of 'All-in' dekking:.
   • 'All-in' dekking kies je als je geen Nederlandse zorgverzekering hebt, als je recht op een geldige Nederlandse zorgverzekering kan komen te vervallen of als je het eigen risico van je zorgverzekering (deels) wil opvangen.
   • 'Extra' dekking kies je als je wilt dat je Nederlandse zorgverzekering wordt aangevuld tot kostprijs (in veel landen kunnen de kosten hoger zijn dan je zorgverzekering dekt).
   • 'Basis' dekking kies je als geen dekking voor medische zorg nodig hebt.

   Wat is bij de Special ISIS het verschil bij de keuzes voor je medische dekking?

    Met de 'All-in' dekking
    • ben je tot kostprijs verzekerd voor spoedeisende medische zorg
    • heb je geen geldige zorgverzekering in Nederland nodig
    • is in combinatie met superdekking geen sprake van eigen risico
    • mag je je verzekeren als je niet ouder bent dan 54 jaar
    Met de 'Extra' dekking
    • ben je aanvullend tot kostprijs verzekerd voor spoedeisende medische zorg. Je Nederlandse zorgverzekering dekt in het buitenland lang niet altijd tot kostprijs en dan kan er wel een beroep worden gedaan op Special ISIS.
    • heb je wel een geldige Nederlandse zorgverzekering nodig
    • kan je alleen in overleg gedurende je reis nog overstappen op de All-in dekking
    Met de 'Basis' dekking
    • heb je geen aanvullende dekking voor medische kosten
    • kan je gedurende je reis niet meer overstappen op de 'Extra' of 'All-in' dekking

    Wat is spoedeisende medische zorg?

    Kan je de (medische) dekking tijdens je reis wijzigen

    • Je kunt de medische dekking tijdens de reis eenmalig omzetten van 'Extra' naar 'All-in'.
    • Het kan namelijk gebeuren dat je op reis gaat en de 'Extra' dekking afsluit omdat je op het moment van vertrek nog een Nederlandse zorgverzekering hebt. Vervolgens vind je werk in het buitenland of besluit je langer te blijven, waardoor de dekking van je Nederlandse zorgverzekering komt te vervallen. In dit geval is het mogelijk om jouw verzekering om te zetten van 'Extra' dekking naar 'All-in'.
    • Het is niet mogelijk om van 'Basis' naar 'Extra' of 'All-in' over te stappen.

    Hoe kun je de medische dekking tijdens de reis éénmalig omzetten van 'Extra' naar 'All-in'?

    Krijg je voorgeschreven medicijnen vergoed?

    • Voor alle bestaande aandoeningen en medicijnen die je nu gebruikt heb je geen dekking binnen de reisverzekering. Dit geldt overigens voor alle reisverzekeringen. Indien je kiest voor 'Extra' of 'All-in' heb je dus alleen dekking bij spoedeisende geneeskundige kosten.

    Is er dekking voor tandheelkundige kosten?

    • De kosten van de tandheelkundige hulp kunnen worden vergoed bij beschadiging van het natuurlijk gebit door een ongeval . De kosten moeten binnen twaalf maanden na het ongeval zijn gemaakt.
    • Gedurende de hele looptijd van de verzekering geldt dat maximaal één keer het verzekerde bedrag verzekerd is.
    • De maximale vergoedingen vind je in het dekkingsoverzicht (zie boven het aanvraagformulier en/of de voorwaarden)
    • Bij tussentijds bezoek aan Nederland geldt een eigen risico, zie hiervoor de voorwaarden van verzekering

     Ben je met de Special ISIS goed verzekerd als je zwanger wilt worden in het buitenland?

    • Kosten in verband met zwangerschap en bevalling zijn niet gedekt onder een reisverzekering. Mocht je onvoorzien zwanger worden tijdens de reis dan dekt de Special ISIS alleen spoedeisende complicaties in de eerste 12 weken. Voor het gehele verloop van een zwangerschap is een reisverzekering dus niet geschikt. Er bestaan wel internationale (ziektekosten) verzekeringen die de kosten i.v.m. zwangerschap dekken, waarbij overigens meestal een wachttijd geldt.  
    • Ben je van plan om zwanger te worden? Neem contact op met JoHo om te kijken welke mogelijkheden er zijn om zowel jou als je kindje te verzekeren.
    • Onverwacht zwanger tijdens je reis? JoHo denkt graag met je mee over mogelijkheden om zowel jou als je kindje te verzekeren.

    Vragen over de geldigheid van je zorgverzekering & over opzeggen van je zorgverzekering in Nederland

    • Zie Special ISIS: Vragen over (het wegvallen van) de dekking van je Nederlandse zorgverzekering voor antwoorden op vragen als:
     • Biedt de Nederlandse zorgverzekering voldoende dekking, als je hem mag aanhouden tijdens een lange of wereldreis?
     • Is je Nederlandse zorgverzekering nog wel geldig als je lang op reis of wereldreis gaat?
     • Wat zijn de gevolgen voor je reis- of zorgverzekering als je meer dan 180 euro per maand vergoeding, of loon in natura, ontvangt voor werk of stage in het buitenland?
    • Houd er ook rekening mee dat je geen recht meer hebt op eventuele zorgtoeslag als je je zorgverzekering in Nederland opzegt of de dekking hiervan vervalt.

     

      

     

    Verzekeringen voor ongevallen

     

     

     

     

    Meer over JoHo en je verzekeringen

    Informatie en faq zoeken
    JoHo checken

    Waarom zou je je verzekeren?

    • De kans op ongelukken en ziekte is in het buitenland groter dan thuis, vooral als je ook gaat werken
    • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt

    • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen

    • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage

    • Het kan lastig zijn in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op hulp van een (Nederlandse) alarmcentrale

    Waarom zou je je verzekeren via JoHo?

    • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland

    • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod

    • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling

    • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

    • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven

    Waarom zou je je aansluiten bij JoHo?

    • Voor voordelen bij de premies van verzekeringen en het gebruik van JoHo abonnementen.
    • Voor het steunen van de missie en de doelstellingen: JoHo abonnees en donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen steunen niet alleen zichzelf maar ook de JoHo missie om mensen en organisaties in staat te stellen beter samen te werken en bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.

    Sluit je aan bij JoHo 

    Contact opnemen
     
    CONTACT
     
    Contactformulier
     
    Telefoon & Afspraken
    di t/m do tussen 11.00 - 17.00
    +31 (0)88-3214567
    Skype: op joho.foundation
     
    JoHo vestigingen in NL