Integer zijn

JoHo Toolshop

 

 

  Kennis & Oriëntatie

 

Integer zijn: Wat is het? Wat kan je er onder verstaan?

Respect - Eerlijkheid - Betrouwbaarheid - Verantwoordelijkheidsbesef

Omschrijving

 • Je bent integer wanneer jouw handelen – in woord en gedrag – in lijn is met algemeen aanvaarde sociale en ethische normen en waarden, ook onder moeilijke omstandigheden en/of druk om hier vanaf te wijken.
 • Je bent hierop aanspreekbaar en het aanspreken van anderen hierop.

Synoniemen & vormen

 • Respect: Een gevoel of uiting waarmee je laat merken dat je iemand aanvaardt als een waardig en waardevol mens.
 • Eerlijkheid: Een eigenschap die persoonlijke integriteit of een ontbreken van bedrog, leugens of verdoezeling van feiten inhoudt.
 • Betrouwbaarheid: Je bent iemand waar anderen vertrouwen in kunnen hebben
 • Verantwoordelijkheidsbesef: Je houdt in je doen en laten rekening met algemene en in organisatie geldende sociale en ethische normen

Integriteit op verschillende niveau's

Niveau 1 - Je handelt naar de gangbare geldende normen en waarden 

 • Je draagt de normen en waarden uit naar buiten.
 • Je bent eerlijk en betrouwbaar.
 • Je toont respect voor andere mensen.
 • Je hebt geen vooroordelen en je hebt een neutrale houding.

Niveau 2 - Je handelt discreet ten alle tijden

 • Je laat iedereen in zijn waarde ongeacht de situatie.
 • Je geeft duidelijk je eigen mening en bent open-minded wat betreft de meningen van andere mensen.
 • Je bent bewust en hebt kennis van de normen en waarden van mensen met een andere cultuur.
 • Je gaat nauwkeurig en gepast om met confidentiele / gevoelige informatie van anderen.
 • Je voorkomt belangenverstrengeling, of heft deze zo mogelijk tijdig op; je maakt je eigen positie en belangen duidelijk in (zakelijke) conflictsituaties.

Niveau 3 - Anderen aanspreken op integer gedrag, uitdragen van overtuiging en anderen daar op aanspreken​

 • Je zet anderen aan om respect te tonen en open te zijn voor anderen.
 • Je handelt consistent naar en vanuit overtuiging.
 • Je neemt een voorbeeld rol aan wat betreft het tonen van respect, eerlijkheid en betrouwbaarheid.
 • Je herkent wanneer iemands gedrag niet integer is en onderneemt hierbij actie.

Gerelateerde Studies

 • Rechten
 • Bestuurs- en organisatiewetenschappen
 • Business & Management
 • Geneeskunde

Gerelateerde Vakken

 • Fiscaal Recht
 • Privaat Recht
 • Algemene psychologie
 • Crisismanagement

 

Coaching, Keuzehulp & Advies

 

Integer zijn: tips of quotes

 

Trainingen, Testen & Toepassingen

 

Integer zijn: waar kan je de competentie checken of opdoen?
Type: 1.1. Activities & Jobs
Betrokken skills Land Activitype Crossroads
Diverse mogelijkheden om als au pair aan de slag te gaan variërend van zes maanden tot twee jaar Denemarken, Finland, Liechtenstein, Luxemburg, Noorwegen, Zweden, Zwitserland Tijdelijk werk Buitenland: boekbaar Au pair in het buitenland - JoHo Job Shop , Werk in het buitenland & Buitenlandse baan, Au pair & Gezinsondersteuning: in binnen- of buitenland
Als stagiair bij dit groeiende constructiebedrijf in Auckland bewaak je de veiligheid en efficiëntie van alle contracten waarbij je bent betrokken. Nieuw-Zeeland Techniek & Transport - JoHo Job Shop, Stage & Werkervaringsplaats: in het buitenland, Logistiek & Vervoer: werk en ontwikkeling in het buitenland
Heb je een achtergrond in het onderwijs? Dan kun je lesgeven in het speciaal onderwijs aan bijvoorbeeld blinde of gehandicapte kinderen Cambodja Onbetaald werk Buitenland (vrijwilligerswerk): solliciteerbaar Vrijwilligerswerk & Hulpverlening: in het buitenland, School & Onderwijsinstelling: werk en ontwikkeling in het buitenland
Help mee bij een empowerment project voor vrouwen, die hun eigen inkomen genereren door het maken en verkopen van sieraden Tanzania Onbetaald werk Buitenland: boekbaar Maatschappelijke Instellingen & Culturele Sector - JoHo Job Shop, Vrijwilligerswerk & Hulpverlening: in het buitenland, Maatschappij & Cultuur: werk en ontwikkeling
Zet je als vrijwilliger in voor de oudere doelgroep en werk mee in een opvangcentrum voor sociaal zwakkere bejaarden. Help met koken, schoonmaken, begeleiden, verzorgen en het verzinnen van activiteiten Suriname Onbetaald werk Buitenland: boekbaar Maatschappelijke Instellingen & Culturele Sector - JoHo Job Shop, Vrijwilligerswerk & Hulpverlening: in het buitenland

Pagina's

Partnerselectie: Advies & Persoonlijke Ontwikkeling

Partnerselectie: Advies & Persoonlijke Ontwikkeling

Empathie Plus

Empathie Plus is een adviesbureau onder leiding van Joop Stroes. Ze bieden coaching op maat voor individuen en teams. Met gebruik van de bekende Kolbe™ Assessment worden niet alleen je capaciteiten en talenten in kaart gebracht, maar krijg je ook inzicht in de wijze hoe je ze kan toepassen. Kolbe™-theorie en -toepassing brengt je natuurlijke talenten in beeld, waardoor je de mogelijkheid krijgt om op maximale capaciteit te werken.

Psycholoog op Afstand

Waar ook ter wereld oline psychische hulp en therapie via facetime, skype, chat en mail. Persoonlijk en discreet, met je eigen online psycholoog. Behandeling bij uiteenlopende psychische klachten.
De aangesloten psychologen en hulpverleners spreken Nederlands en zijn gespecialiseerd in verschillende vakgebieden.
Zij werken in of vanuit o.a. Australië, Costa Rica, Curaçao, Dubai, Italië, Kroatië, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Suriname en de USA.

Studiekeuze Jong Talent & De Frisse Kijk

De Frisse Kijk is de organisatie van Eva Ouwerkerk. Deze ervaren coach heeft zich gespecialiseerd in studiekeuze, motivatietraining en loopbaanbegeleiding. Gestart als journalist van informatieve programma’s is zij op zoek gaan naar de essentie van thema’s. Zij is deskundig in formeel leren, en gespecialiseerd in sociaal en informeel leren. Zij faciliteert het leren en ontwikkelen bij jong en laat talent.

 

Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

Het kan zijn dat je op een bepaald moment in je leven vastloopt tijdens je loopbaan. Of wellicht heb je te maken met (gedwongen) ontslag. Ook kan het voorkomen dat je vanwege je ziekte of beperking niet meer je huidige beroep kunt uitoefenen. Professionele loopbaanadviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, outplacement en re-integratie kunnen hierin ondersteuning bieden. Ikzoekloobaanbegeleiding.nl is het startpunt voor alle loopbaanadviesbureaus

  

   Meer competenties of contenties checken

 

JoHo: competenties en contenties begrijpen

"Een leven lang leren en studeren om de ervaringen die je tijdens je werk, je reizen of je vrije tijd opdoet, op een juiste plek te zetten, een logisch gevolg te gevenen tot zinvol leven te laten leiden"

 

= JoHo Contenties & Competenties

 • Contenties zijn die elementen (waarden) die leiden tot een tevreden leven, een tevreden groep of een tevreden maatschappij./ Het betreft elementen die een rol spelen bij de mate van tevredenheid die je als mens of als groep mensen (organisatie, familie) zou kunnen hebben. Deze elementen komen al sinds de oudheid in de literatuur voor. Ze worden aangemerkt als cruciale en bepalende elementen in het kader van geluk en tevredenheid.

 • Competenties (skills) zijn vaardigheden en eigenschappen die je kunt testen en opdoen tijdens je studie, je stage, je werk of bijvoorbeeld je reizen.De competenties vormen een serie handvatten op grond waarvan jij betere keuzes kunt maken en je carrière of levensinvulling dichter bij jezelf of je wensen kunt brengen.JoHo gaat er vanuit dat hoe beter jij je keuzes maakt, des beter dat in het algemeen ook voor een ander is.

 • Competenties  kunnen worden ingezet om Contenties te bereiken