Fondsenwerving & Crowdfunding: in buitenland en NL

 

Fondsen werven, crowdfunding, subsidies aanvragen en financiële ondersteuning zoeken

 

Voor onderzoek, projecten, stages, studies en initiatieven in binnen- en buitenland

JoHo: crossroads uit bundel

  Themapagina

Wat is fondsenwerving?

Wat is fondsenwerving?

Fondsenwerving is het geheel van activiteiten dat een persoon of organisatie onderneemt om het benodigde geld te verkrijgen voor beoogde activiteiten.

Fondsenwerving kan zichtbaar zijn, via bijvoorbeeld inzamelingen, publiekscampagnes in massamedia of social media, het aanspreken van publiek op straat, of minder zichtbaar, via bijvoorbeeld het aanschrijven van subsidies bij overheden, instellingen, beursverstrekkers of loterijen.

Wat is een subsidieregeling?

Wat is een subsidieregeling?

In een subsidieregeling vind je over het algemeen de volgende zaken:

 • het doel van de subsidie: wat beoogt de subsidie te stimuleren of bereiken
 • de hoogte van de subsidie en/of eventueel subsidieplafond (maximale totale subsidie per tijdsperiode)
 • voorwaarden voor eventuele eigen bijdragen, gekoppeld aan de te verstrekken subsidie
 • periode waarin de subsidie wordt verleend c.q. de gesubsidieerde activiteiten kunnen plaatsvinden
 • de voorwaarden voor het aanvragen van de subsidie, bv. subsidabele activiteiten
 • de voorwaarden voor het verlenen van de subsidie plus eventuele weigeringsgronden (redenen waarom de subsidie niet zou kunnen worden verleend)
 • de procedure van de subsidieverlening (de uitbetaling van de gelden)
 • de wijze waarop de voor de subsidie benodigde gegevens moeten worden verstrekt
 • voorwaarden waaraan de gesubsidieerde instelling moet voldoen, bv. een bepaalde rechtsvorm
 • voorwaarden voor controle van en evaluatie op de gesubsidieerde activiteiten
 • eventuele aanvullende wetten, regels of regelingen die op de subsidie van toepassing zijn
 • inwerkingtreding en vervaldatum van de subsidie
 • toelichting op de subsidieregeling; veelal een beleidsdocument dat achtergrondinfo geeft op de doelstellingen van de subsidie
Wat is een subsidie?

Wat is een subsidie?

Een subsidie is een tijdelijke bijdrage van de overheid of een niet-commerciële organisatie, bedoeld om een activiteit te kunnen starten waarvan het economische belang niet direct voor de hand ligt. Met deze financiële steun kunnen instellingen, bedrijven of soms ook individuele personen activiteiten ontwikkelen of stimuleren.

 • subsidies worden ook wel verstrekt door bedrijven of stichtingen, niet alleen door de overheid
 • subsidies vanuit de overheid worden verstrekt om activiteiten te stimuleren die de overheid in het algemeen belang waardeert, maar niet zelf wil of kan uitvoeren
 • financiële steun kan in de vorm van direct geld, maar ook in andere vormen zoals een lager belastingtarief, een garantie tot dekkins van een eventueel exploitatietekort
 • subsidies worden vrijwel altijd verstrekt voor activiteiten die op het moment van de aanvraag duidelijk omschreven staan
 • als bestuursorganen van de overheid elkaar subsidiëren wordt dat veelal medefinanciering genoemd

Welke talenten, vaardigheden en competenties komen van pas als je een beroep wilt doen op fondsen, beurzen of andere financiering vanuit derden?

Welke talenten, vaardigheden en competenties komen van pas als je een beroep wilt doen op fondsen, beurzen of andere financiering vanuit derden?

 • Analyseren: jezelf verdiepen in de diverse mogelijkheden, je kansen inschatten en een strategie bepalen
 • Authenticiteit: om je kansen te vergroten zal je een geloofwaardige en authentieke boodschap moeten uitstralen; zeker bijvoorbeeld bij crowdfundingcampagnes
 • Communiceren: zowel stevige mondelinge als schriftelijke vaardigheden zijn essentieel voor een nette fondsaanvraag of overtuigende campagne
 • Creatief zijn: op welke wijze weet jij je te onderscheiden van vele anderen die dezelfde financieringsbronnen aanspreken
 • Durf hebben: voldoende vaardigheden om op individuen en organisaties af te stappen en om hulp te vragen
 • Overtuigend zijn: het individu of de organisatie die je benadert overtuigen van het feit dat jij de extra financiële middelen waard bent
 • Plannen: een goed uitgewerkte strategie waarbij je in verschillende fasen de juiste (benaderings)timing hanteert is essentieel
 • Resultaatgericht zijn: al je inspanningen draaien om het eindresultaat van je fondsaanvraag of social media campagne; zonder de benodigde middelen geen activiteit in het buitenland
 • Samenwerken: hoewel je aanvraag op jouw individu is gericht moet je goed kunnen samenwerken met de organisatie die de middelen verstrekt, met ambassadeurs in je crowdfunding team
 • Zelfvertrouwen hebben: ben jij in staat om jezelf voldoende te kunnen profileren in je persoonlijke campagne
Welke wielen hebben anderen al uitgevonden als je gaat crowdfunden voor een goed doel?

Welke wielen hebben anderen al uitgevonden als je gaat crowdfunden voor een goed doel?

1. Maak vooraf een complete planning

Zorg voordat je aan je campagne begint dat alles is geregeld. Neem goed de tijd om een strategisch campagneplan uit te werken. Maak een uitgewerkte planning met doelen en subdoelen. Streef er naar je doelbedrag zo snel mogelijk te bereiken, weet dat de meest succesvolle campagnes dertig dagen duren. Een gespecificeerd budget laat zien dat je goed voorbereid bent. Start met een lijst van je netwerk en begin met inplannen van e-mails, verspreid je mailings gedurende de gehele campagne.

2. Durf om hulp te vragen

Ben niet te terughoudend in het vragen om hulp. Niet iedereen die geïnteresseerd is in jouw campagne kan een financiële bijdrage leveren, maar dat wil niet zeggen dat ze op andere manieren kunnen bijdragen, door bijvoorbeeld (online & offline) je campagne te delen. Ga ruim van te voren opzoek naar personen die je kunnen helpen bij je campagne zodat je direct vanaf de start een campagneteam hebt. Het is belangrijk dat je iedereen in je team een duidelijke rol toebedeelt en heldere verantwoordelijkheden geeft.

3. Identificeer je groep supporters

Maak een inschatting van de potentie van je netwerk. Ben niet te terughoudend in het direct benaderen van mogelijke supporters. Leg uit waarom hun support zo belangrijk is. Gebruik hierbij de twee vormen van urgentie, de inhoudelijke urgentie van je doelstelling(en) en die van je campagneperiode. Het overgrote deel van je supporters zal echt uit je eigen netwerk moeten komen. Zij kennen jou en geloven in jou en/of het doel van je campagne. Vooraf wil je een duidelijk inschatting hebben hoeveel je (financieel) van je netwerk kan verwachten, gebruik deze inschatting ook bij het stellen van je doelbedrag.

4. Vertel je verhaal

Het begint allemaal met jouw verhaal en je passie voor deze campagne. Daarom is het belangrijk dat de campagnepagina er helemaal tiptop uitziet. Vertel je verhaal zo concreet mogelijk en leg de urgentie van je campagne uit. De grote vraag die je moet kunnen beantwoorden: “Waarom zouden mensen deze campagne moeten supporten?” Gebruik daarbij vooral succesverhalen van anderen als inspiratiebron en pitch je idee bij de pers en andere netwerken. Vergeet nooit de kracht van mond-tot-mond reclame!

5. Maak het persoonlijk

Start met een email naar je goede vrienden en familie. Zij zijn je beste contacten en zullen vaak beginnen met het supporten van je idee. Je wilt niet iedereen allemaal tegelijk overstelpen met je campagne. Creëer een persoonlijk bericht voor iedere groep die je kunt identificeren binnen je netwerk. Sommige vrienden vinden het leuk om een Facebook berichtje te ontvangen, maar anderen kun je misschien beter opbellen. Geef in je berichten een korte introductie van je campagne en vergeet niet de link naar je campagnepagina bij te voegen. Op z’n tijd een herinnering sturen kan geen kwaad.

6. Deel je verhaal

Gedurende je campagne is het belangrijk om het verhaal achter je campagne te blijven delen. Zodra je campagne (online) is gestart, deel je het direct met iedereen. Verzamel genoeg content en gebruik ook foto’s en video’s. Schrijf bijvoorbeeld korte blogs en deel je successen. Houd de campagnepagina up-to-date met je ervaringen en het campagneproces. Deel je updates ook via e-mail, sms, WhatsApp, Facebook, Instagram, eigenlijk alle mogelijke (technologische) opties!

7. Vier successen met je supporters

Vier je succes(sen) door iedere supporter na een donatie direct te bedanken. Deze supporters zijn een essentieel onderdeel van je campagne community. Je wilt dat zij je campagne verder verspreiden. Wie weet, als ze een eerste keer hebben gedoneerd, doen ze dit later nog wel een keer. Vergeet niet alle eventuele vragen direct te beantwoorden en blijf daarbij 100% transparant.

8. Wees origineel

Gebruik al je creatieve hersencellen om extra aandacht te genereren voor je campagne. Organiseer bijvoorbeeld een evenement, dit kan een groot feest zijn of een benefietdiner. Door het organiseren van een evenement kan je gemakkelijk op grote schaal iets terug geven aan je supporters. Zorg er wel voor dat de organisatie ervan meer oplevert dan dat het je aan tijd en geld kost. Je kunt ook een online actie bedenken, zoals persoonlijke bedank foto’s of introducer een ‘Video Fridays’.

9. Geef nooit op!

Ja, crowdfunding is hard werken, maar met een goed verhaal en heel veel enthousiasme kun je dit.

10. Dingen die je beter NIET kan doen:

 • Er vanuit gaan dat het crowdfunden vanzelf gaat zodra je campagne online staat.
 • Ga niet ‘bedelen’. Je bent iets goeds aan het doen. Deel je enthousiasme hiervoor.
 • Geef geen geld uit dat je nog niet hebt.
 • Mensen spammen. Mensen aan je campagne herinneren is noodzakelijk en super belangrijk maar verspreid je bericht altijd weer in een andere vorm.

Met dank aan 1%Club

Wat zijn eerste aandachtspunten als je een beroep wilt doen op financiële steun van derden?

Wat zijn eerste aandachtspunten als je een beroep wilt doen op financiële steun van derden?

Iedereen die zich aan het voorbereiden is op een wereldreis, vrijwilligersproject, baan, stage of studie in het buitenland loopt tegen (soms flinke) investeringen op. Hoe goed en tijdig je ook zoekt, hoeveel bronnen je ook afgaat en hoe goed je de opties ook tegen elkaar afweegt.

Bedenk je dan wel dat:

 • je thuis bespaart.
 • je in veel gevallen investeert in lokale systemen & organisaties (van het lokale hostel tot het gastgezin waar je verblijft en van het natuuronderzoeksproject tot het lokale reisbureau).
 • je een persoonlijke groei & ontwikkeling meemaakt die ook geld mag kosten (niet voor niets is een veelgehoorde reactie onder terugkomers “het was het geld dubbel en dwars waard”).

Wat velen vergeten in de drukke voorbereidingen voor vertrek, is dat er talloze mogelijkheden zijn om een deel of soms zelfs de gehele kosten terug te verdienen.

 • Hoe eerder je begint (een aantal maanden voor vertrek) hoe groter je kansen op succes.
 • Bedenk dat er naast jou vele, vele, vele anderen zijn die vaak dezelfde organisaties benaderen i.v.m. sponsoring: wees creatief in wie je benadert en met name de manier waarop je dat doet (bijv. humor en relativering zijn goede instrumenten).
 • Hou vol. De truc is om véél organisaties en instanties te benaderen en toch een persoonlijke stijl te handhaven (niets erger dan een brief die begint met “beste potentiële sponsor”, probeer altijd een contactpersoon te achterhalen).
 • Maak je trip niet afhankelijk van het vinden van financiële ondersteuning, zie het als een welkom extraatje waardoor de uitgebreidere versie van je plannen mogelijk wordt.

De belangrijkste do’s op een rij

 • Hou een brainstormsessie waarbij je alles en iedereen in je omgeving opschrijft die je op welke manier dan ook zou kunnen ondersteunen (in de contactfase: vraag door naar andere contacten die mogelijk kunnen ondersteunen, zodat je een zo groot mogelijk netwerk opbouwt).
 • Lees je in, in de materie en verzamel concrete info over bijv. het ontwikkelingsproject waarin je mee gaat draaien, zodat het verhaal dat je gaat houden inhoudelijk zo goed mogelijk wordt.
 • Benadruk bij het benaderen van potentiële sponsors de impact die je met jouw reis en verblijf in het buitenland gaat maken: wat ga je ter plaatse bereiken, hoe ga je dat aanpakken en hoe betrek je de lokale bevolking erbij; kortom betrek ze inhoudelijk bij hetgeen je gaat doen.
 • KISS: Keep It Short & Simple; ellenlange boekwerken zullen niet worden bekeken.
 • Tast eerste enkele reacties af, vraag actief om feedback en verbeter zonodig je verhaal voordat je de grote groep gaat benaderen.
 • Denk ook eens aan ondersteuning via (korting op) producten, verzekeringen en andere praktische zaken die je nodig zult hebben; het hierdoor bespaarde geld kun je aan andere zaken uitgeven. Vaak is men hiertoe eerder bereid dan simpelweg een paar honderd euro aan jou over te maken. Sponsoring van of korting op tickets is vaak lastig te bereiken. De marges op tickets zijn nihil, dus de ruimte voor korting ook en de meeste airlines geven hun jaarlijkse sponsorbudget (gericht op bedrijven, events en heel soms particulieren) al 3 keer uit.
 • Presenteer je aanvraag met de nadruk op het doel dat je nastreeft en niet zozeer op de “leuke trip die je gaat maken”.
 • Wees specifiek over het bedrag dat je nodig hebt (stem het wel af op de doelgroep die je aanschrijft).
 • Zorg dat je financiële gegevens inzichtelijk en transparant zijn. Werk aan een goede begroting en stuur deze mee (zodat het niet lijkt alsof je nog een extra zakcentje wilt binnenhalen).
 • Benadruk voor jou belangrijke data (wanneer ga je spullen aanschaffen, wanneer ga je de reis boeken, wanneer vertrek je), zodat je het ten eerste concreet maakt en ten tweede de sponsoring niet “te laat” komt (met name bij sponsoring in natura).
 • Durf te vragen wanneer je het geld, de producten of de dienst met korting mag verwachten en geef concreet aan waar het geld aan zal worden besteed.
 • Geef ALTIJD feedback: hou je sponsoren voor vertrek, tijdens je verblijf of reis en na thuiskomst op de hoogte. Stuur niet een cc-tje van de mail die je ook aan vrienden & familie stuurt, maar maak het zo specifiek/op de doelgroep afgestemd mogelijk zodat het bruikbaar is voor interne en externe publicatie door de sponsor.
 • Informeer de partij die je sponsort zo concreet en uitgebreid mogelijk over eventuele belastingaftrekmogelijkheden van de gift; uiteraard vergroot dit je kans op succes.
Fondsenwerving en crowdfunding bij projecten en initiatieven in het buitenland - Activiteiten- en themabundel

Fondsenwerving en crowdfunding bij projecten en initiatieven in het buitenland - Activiteiten- en themabundel

Wat zijn aandachtspunten als je fondsen gaat werven of subsidies wilt aanvragen?

Wat zijn aandachtspunten als je fondsen gaat werven of subsidies wilt aanvragen?

 • Bij fondsenwerving gaat het er vooral om de andere partij goed te kennen.
 • Partners besteden hun beschikbare budget vanuit een bepaalde motivatie of een bepaald belang.
 • Wanneer je fondsen werft, is het de kunst door de bril van de partner naar je eigen organisatie te kijken: wat heeft een partner als doelstelling of als motief om te geven en wat kan mijn organisatie daarin betekenen?
 • Fondsen en sponsors dragen met name bij aan projecten in plaats van aan organisaties. Laat iedereen ervaren wat het doel is waarvoor je werkt. Je creëert daarmee bewustwording en interesse.
 • Heb je een ANBI status, dan kunnen donateurs hun donaties aftrekken van de inkomstenbelasting.

Welke soorten (particuliere) fondsenwerving zijn er?

 • het organiseren van aansprekende evenementen.
 • het opzetten en onderhouden van een donateursbestand.
 • het houden van collectes.
 • crowdfunding via social media.
 • de persoonlijke benadering.
 • het verwerven van legaten.

Donaties

 • Een donatie is een gift van een particulier waar geen directe tegenprestatie tegenover staat.
 • Particulieren doneren vanuit verschillende motieven:
  • emotie, identificatie met het probleem: ik geef vanuit woede, liefde, verdriet, angst, schuldgevoel, teleurstelling, vreugde.
  • aanzien en ego: ik geef en zie mij eens geven.
  • communitybelang en sociale druk: ik geef omdat iedereen geeft.
  • moraal: ik geef omdat mijn religie, levensovertuiging of afkomst mij dat leerde.
  • eigenbelang: ik geef omdat ik er iets voor terugkrijg.
 • Er zijn, grof gezien, vier groepen donateurs.
  • de groep die altruïstisch doneert en niet zozeer hoeft te weten wat er met een donatie wordt gedaan.
  • de groep die altruïstisch doneert en die tegelijkertijd het wel belangrijk vindt om te weten waaraan het geld wordt besteed.
  • de groep die doneert omdat dat in de toekomst voordeel voor henzelf kan opleveren.
  • de groep die ook denkt aan eigenbelang, maar vooral kiest voor organisaties die transparant en professioneel zijn. Ze willen geïnformeerd worden over wat er met het geld gebeurt, al begrijpen ze dat een deel nodig is voor de organisatie.
 • Onderzoek dus wat de belangrijkste motieven van jouw gevers zijn en pas daar je acties, uitingen, toonzetting, boodschap en middelen op aan.
 • Donateurs werven kan op allerlei manieren; bijvoorbeeld via social media, direct mail, telemarketing, collectes etc. Voor kleine organisaties is het effectief om persoonlijke gesprekken te houden. Je kunt meer uitleggen, intonatie inzetten, emotie tonen, alle zintuigen aanspreken. Je kunt alle vragen beantwoorden en direct mogelijke belemmeringen of redenen om niet te geven wegnemen. Je kunt de gift direct regelen en bijvoorbeeld helpen de machtiging in te vullen.
 • Bij acquisitie van nieuwe donateurs is het raadzaam het eerste vraagbedrag niet te hoog te maken, bijvoorbeeld tussen de 10 en 20 euro.
 • Om donateurs te behouden, moet je investeren in de relatie. Ga zo persoonlijk mogelijk met donateurs om. Informeer hen bijvoorbeeld regelmatig over activiteiten. 
 • Een effectieve wijze is je ‘trouwe’ donateurs te vragen kennissen en vrienden donateur te maken.
 • Donateurs houden niet van overkill; toets goed hoe vaak je donateurs kunt benaderen en op welke toon. Betrek je donateurs inhoudelijk, zodat ze 'vanzelf' financieel gaan steunen.
 • Zoek regelmatig nieuwe 'kringen' donateurs en zorg dat je database onderscheid kan maken tussen verschillende categorieën donateurs. Dan hoef je niet iedere keer een beroep te doen op dezelfde groep.

Crowdfunding

 • Crowdfunding is een vorm van fondsenwerving, waarbij je mensen via social media mobiliseert, hen in actie laat komen en hen oproept giften te doen.
 • kies een concreet en aansprekend geefobject (een concreet project of concrete activiteit) met een concreet financieel en tastbaar resultaat.
 • denk er over na wat je vraagt: een donatie, lidmaatschap, investering of lening.
 • schrijf een eerlijk en bescheiden verhaal of maak filmpje dat kan inspireren en mobiliseren.
 • zet eventueel goodies in: kleine compensaties en bedankjes voor de fondsverstrekker.
 • zoek deelnemers op via Facebook, Instagram, LinkedIn, je eigen e-mailbestanden en de bestanden van je vrijwilligers.
 • houd gevers op de hoogte van je project en de voortgang en doe dat ook zonder dat je ze opnieuw om geld vraagt.
 • lees ook de 10 uitgevonden wielen over crowdfunding.

Grote giften

 • Grote giften kunnen gelden zijn, maar bijvoorbeeld ook kunstcollecties.
 • Laat zien dat je als instelling in staat bent zorgvuldig met een grote schenking om te gaan.
 • Een echte grote giftencampagne vraagt dat je zorgvuldig mensen benadert die veel geld kunnen besteden, bij voorkeur via anderen die hen kennen.
 • De kosten van de acquisitie van grote giften ligt rond de 8 tot 12 procent van de inkomsten. Dat is weinig in vergelijking met diverse andere methoden, zoals direct marketing.
 • Geef donateurs bij grote giften de mogelijkheid dat hun naam wordt genoemd (en geef het bedrag een symbool: diamant, goud, zilver, brons) en laat zien wat de fiscale voordelen van het doen van een gift zijn.
 • Denk na aan wie je geld vraagt: mensen geven aan mensen. Bij grote giften moet juist het persoonlijke verhaal overtuigen.

Nalatenschappen

 • Erflaters besluiten dat een deel van hun erfenis na hun overlijden naar een goed doel gaat. Uitgangspunt is dat iemand het goede doel wil laten delen in zijn of haar nalatenschap.
 • Hoe de gehele of gedeeltelijke erfenis wordt verdeeld, kan worden vastgelegd in een uiterste wilsbeschikking.
 • In het testament kunnen onder meer erfgenamen worden aangewezen (dit is een erfstelling) en legaten worden gemaakt.
 • Nalatenschappen zijn bij uitstek iets voor kleinere lokale organisaties. Daar ken je vaak de bezoekers en donateurs, met wie de band sterk kan zijn. 
 • Maak duidelijk dat nalatenschappen ook welkom zijn. Wees niet te beducht om deze geefmogelijkheid in al je uitingen te zetten!

Evenementen

 • Een evenement biedt de mogelijkheid om donateurs of eenmalige giften te werven. De naamsbekendheid van je organisatie kan erdoor worden vergroot en het imago kan worden verbeterd.
 • Een aansprekend evenement genereert publiciteit die de betrokkenheid van gevers bij je doelen kan vergroten.
 • Het kan het onderwerp van jouw organisatie op de agenda zetten van beleidsmakers en beslissers over geld.
 • Met een evenement kun je geld ophalen via het heffen van entreegelden, ludieke acties, een veiling, winst op consumpties of het werven van sponsors voor het event.
 • De beheersing van een groot evenement is tegelijkertijd geen gemakkelijke klus is. Een niet-geslaagd evenement is slecht voor je imago. Als de opkomst slecht is kun je met een financiële strop blijven zitten. Het organiseren van evenementen vergt veel tijd en geld. 
 • Je kunt er ook voor kiezen om derden, zoals scholen, verenigingen of Rotary’s, te vragen een fondsenwervende activiteit te organiseren: dat bespaart veel tijd!

Mailings versturen

 • Met mailings vertel je de donateurs bij voorkeur een boeiend, persoonlijk verhaal met warmte en menselijke emotie.
 • Toets brieven en acties eerst, voordat je breed aan de slag gaat.
 • Met interviews, panels of (online-)enquêtes leer je van je doelgroepen hoe ze reageren als je gaat werven.

Campagne voeren

 • Op basis van de inkomstenstrategie en je plan kun je bij een speciaal groot project ervoor kiezen een campagne te houden.
 • Dat betekent een plan dat zich over langere tijd uitstrekt waarbij datgene waarvoor je geld werft centraal staat door zichtbare publieksacties op social media, kranten, tijdschriften en op de radio en (lokale) tv.
 • Vaak wordt een publiekscampagne ingezet als een deel van het geld al binnen is van bijvoorbeeld overheden en fondsen. De campagne roept er dan toe op de laatste gelden bij te dragen.

Subsidies aanvragen

Organisaties en overheden die subsidies verstrekken hanteren verschillende criteria voor subsidieverlening. Overlappende kenmerken:

 • Subsidie wordt niet verleend aan privépersonen, maar aan in Nederland geregistreerde rechtspersonen (zoals een stichting of vereniging).
 • Bij het project in een ontwikkelingsland moet het particuliere initiatief een actieve relatie hebben met een lokale uitvoerende organisatie.
 • De aanvrager moet beschikken over een projectplan en een begroting. Sommige organisaties leveren een ‘format’ aan dat de vorm bepaald van het projectplan terwijl bij andere organisaties je vrij bent om een eigen projectplan in te dienen.
 • De meeste subsidieverstrekkers financieren een deel van de kosten, en verwachten dat je zelf in staat bent om bij andere donateurs de rest van de financiering te krijgen. Sommige subsidieverleners ondersteunen bij fondsenwerving.
 • Over het algemeen worden projecten die al gestart zijn niet gesubsidieerd. Het is dus belangrijk om subsidie aan te vragen voordat de eerste activiteiten plaatsvinden.
 • Veel organisaties die subsidie verlenen hanteren een lijst van landen waar zij projecten subsidiëren. Het is dus belangrijk om voor de aanvraag te achterhalen voor welke projecten en landen er subsidie verleend kan worden.
Wat zijn aandachtspunten als je (ontwikkelings-)projecten en social businesses wilt financieren?

Wat zijn aandachtspunten als je (ontwikkelings-)projecten en social businesses wilt financieren?

Inzicht in kosten

 • stel je er op in: het vaststellen van kosten -zowel in je thuisland als in je projectland- is vaak een heel proces van schattingen, cijfers, nieuwe schattingen, tussentijds aangepaste inkoopprijzen, verlopen offertes, koersschommelingen enz.
 • voor veel mensen, waar ook ter wereld, is het maken van begrotingen en financiële ramingen niet eenvoudig, worden onbedoeld fouten gemaakt of is het gewoon lastig alles in één keer helder te overzien
 • maak in je begrotingsopzet minimaal een onderscheid tussen 1) eenmalige investeringen (investeringsbegroting) 2) jaarlijks terugkerende kosten (exploitatiebegroting) en 3) financiële middelen waarmee je de kosten gaat dekken (dekkingsplan)
 • denk naast directe projectkosten ('exploitatie terplekke') ook aan kosten voor:
  • fondsenwerving
  • pr & publiciteit, websites, nieuwsbrieven, folders, beurzen
  • reiskosten (van jezelf, van bestuursleden, maar ook door coördinatoren terplekke); zowel kosten voor regulier ingeplande (werk)bezoeken als onverwachte kosten bij meer acute ontwikkelingen
  • salarissen (van jezelf, van andere direct actief betrokkenen)
  • training & opleiding
  • communicatie tussen 'hier' en 'daar'
  • evaluatie sessies & rapportage kosten
  • (bank)transacties
  • kosten rondom inflatie en koersverlies
  • kantoorkosten
  • onkostenvergoedingen
 • twijfel je over de hoogte van kosten, of heb je gewoon te weinig kennis en inzicht of kostenramingen reeël zijn, probeer deze dan altijd te laten checken door deskundigen, soortgelijke projectinitiatieven of andere objectieve contactpersonen: laat meerdere mensen meelezen

De start

Is er eenmaal inzicht in de grootste projectkosten, dan kent de start van de financiering daarvan meestel geen grote hobbels. Aan financiering meestal geen gebrek; iedereen gaat graag mee in je enthousiaste plannen. Denk aan onder andere:

 • directe familie
 • kennissen
 • vrienden
 • vrienden van vrienden
 • bedrijven
 • vermogensfondsen
 • crowdsourcing: haal via internet (crowdsourcing platforms) en social media geld op bij veel mensen, die allen een relatief kleine bijdrage doen

Het duurzame(r) vervolg

 • geld kan (nog steeds) komen van donateurs en plaatselijke bedrijven
  • als dat de enige bron van structurele financiering blijft dan maakt dat het project niet erg duurzaam c.q. toekomstbestendig
 • geld kan komen via subsidies: Grote Nederlandse ontwikkelingsorganisaties hebben speciale "subsidieloketten" voor kleinschalige initiatieven en er zijn ook diverse kleinere fondsen
 • geld kan komen vanuit de (lokale) overheid
  • vaak in combinatie met eigen bijdragen en/of andere fondsen, subsidies, kerkgenootschappen of bedrijven
 • geld kan komen van projectactiviteiten die inkomsten opleveren
  • hou wel rekening met een lange aanlooptijd en extra investeringen, voordat activiteiten rendabel worden
  • de scheidslijn tussen sociale en commerciële activiteiten is niet altijd even helder meer en soms zijn eerst extra kennis of (ondernemers)vaardigheden nodig; scheiding in aansturing van beide typen activiteiten lijkt wenselijk
  • winst maken versus fondsen en subsidies aantrekken gaat niet altijd goed samen of vertroebelt belangen
  • winst maken die volledig terugvloeit in het sociale project kan de financiële prikkel halen uit de mensen die primair verantwoordelijk zijn voor een goed renderend bedrijf
  • voldoende toezicht is nodig op de commerciële activiteiten en de hoogte van afdracht aan het sociale project; toezicht en controle op afstand zonder goede counterparts is vaak lastig
  • let op dat de nieuwe commerciële activiteiten (gefinancierd vanuit het buitenland) niet volledig ten koste gaan van kansen voor lokale ondernemers
 • een groter deel van de financiën wordt door de projectdoelgroep zelf betaald
  • bijvoorbeeld een verplichte bijdrage aan het schoolgeld of aan een watervoorziening
  • vooral werkbaar waar het gaat om kleinere kostenposten
  • organisatie en transparante administratie is noodzakelijk
 • de afbouw van financiële steun kan goed samengaan met een juist meer duurzame inzet als projectpartner, door bijvoorbeeld te focussen op kennisoverdracht, training of begeleiding, extra pr & publiciteit, inhoudelijke hulp op afstand, etc.

Wel of geen 'strijkstok'?

 • overhead- en organisatie kosten, directeurssalarissen, dure panden, fourwheeldrives en kostenverslindende wervingscampagnes: veel internationale hulporganisaties moeten telkens het beeld proberen te weerleggen dat het geld van hun donateurs niet goed terecht komt
 • "iedere euro wordt direct besteed aan de mensen waar mijn project voor is": veel particulier iniatiefnemers gebruiken juist het ontbreken van die strijkstok in hun marketing
 • in de praktijk blijkt echter dat ook bij particuliere initiatiefnemers gemiddeld zo'n 15% van het budget niet primair kan worden besteed aan de doelgroep waarvoor het project is gestart c.q. aan kosten opgaat die gemaakt worden op een andere plaats dan de projectlocatie
 • factoren als projectlocatie, projectthema, projectfinanciering, communicatiebeperkingen, budgetgrootte, reikwijdte van het project, grootte van de projectdoelgroep, eisen rondom verslaglegging en projectperiode en het inbouwen van begeleiding en kennisopbouw zijn allemaal van invloed op het percentage dat niet primair wordt besteed aan de projectdoelgroep
 • redelijk gehanteerde organisatiekosten hebben vaak ook een positiever effect op projectkwaliteit en effectiviteit. Bijvoorbeeld het tegen een reeël bedrag op de loonlijst zetten van jezelf als initiatiefnemer en het tegen lokale salarissen belonen van je lokale medewerkers zorgt er waarschijnlijk voor dat zowel jij als zij niet alleen in kosten van levensonderhoud kunnen blijven voorzien, maar het ook langer leuk blijven vinden en volhouden
Wat zijn eerste aandachtspunten als je een beroep wilt doen op financiële steun van derden?

Wat zijn eerste aandachtspunten als je een beroep wilt doen op financiële steun van derden?

Iedereen die zich aan het voorbereiden is op een wereldreis, vrijwilligersproject, baan, stage of studie in het buitenland loopt tegen (soms flinke) investeringen op. Hoe goed en tijdig je ook zoekt, hoeveel bronnen je ook afgaat en hoe goed je de opties ook tegen elkaar afweegt.

Bedenk je dan wel dat:

 • je thuis bespaart.
 • je in veel gevallen investeert in lokale systemen & organisaties (van het lokale hostel tot het gastgezin waar je verblijft en van het natuuronderzoeksproject tot het lokale reisbureau).
 • je een persoonlijke groei & ontwikkeling meemaakt die ook geld mag kosten (niet voor niets is een veelgehoorde reactie onder terugkomers “het was het geld dubbel en dwars waard”).

Wat velen vergeten in de drukke voorbereidingen voor vertrek, is dat er talloze mogelijkheden zijn om een deel of soms zelfs de gehele kosten terug te verdienen.

 • Hoe eerder je begint (een aantal maanden voor vertrek) hoe groter je kansen op succes.
 • Bedenk dat er naast jou vele, vele, vele anderen zijn die vaak dezelfde organisaties benaderen i.v.m. sponsoring: wees creatief in wie je benadert en met name de manier waarop je dat doet (bijv. humor en relativering zijn goede instrumenten).
 • Hou vol. De truc is om véél organisaties en instanties te benaderen en toch een persoonlijke stijl te handhaven (niets erger dan een brief die begint met “beste potentiële sponsor”, probeer altijd een contactpersoon te achterhalen).
 • Maak je trip niet afhankelijk van het vinden van financiële ondersteuning, zie het als een welkom extraatje waardoor de uitgebreidere versie van je plannen mogelijk wordt.

De belangrijkste do’s op een rij

 • Hou een brainstormsessie waarbij je alles en iedereen in je omgeving opschrijft die je op welke manier dan ook zou kunnen ondersteunen (in de contactfase: vraag door naar andere contacten die mogelijk kunnen ondersteunen, zodat je een zo groot mogelijk netwerk opbouwt).
 • Lees je in, in de materie en verzamel concrete info over bijv. het ontwikkelingsproject waarin je mee gaat draaien, zodat het verhaal dat je gaat houden inhoudelijk zo goed mogelijk wordt.
 • Benadruk bij het benaderen van potentiële sponsors de impact die je met jouw reis en verblijf in het buitenland gaat maken: wat ga je ter plaatse bereiken, hoe ga je dat aanpakken en hoe betrek je de lokale bevolking erbij; kortom betrek ze inhoudelijk bij hetgeen je gaat doen.
 • KISS: Keep It Short & Simple; ellenlange boekwerken zullen niet worden bekeken.
 • Tast eerste enkele reacties af, vraag actief om feedback en verbeter zonodig je verhaal voordat je de grote groep gaat benaderen.
 • Denk ook eens aan ondersteuning via (korting op) producten, verzekeringen en andere praktische zaken die je nodig zult hebben; het hierdoor bespaarde geld kun je aan andere zaken uitgeven. Vaak is men hiertoe eerder bereid dan simpelweg een paar honderd euro aan jou over te maken. Sponsoring van of korting op tickets is vaak lastig te bereiken. De marges op tickets zijn nihil, dus de ruimte voor korting ook en de meeste airlines geven hun jaarlijkse sponsorbudget (gericht op bedrijven, events en heel soms particulieren) al 3 keer uit.
 • Presenteer je aanvraag met de nadruk op het doel dat je nastreeft en niet zozeer op de “leuke trip die je gaat maken”.
 • Wees specifiek over het bedrag dat je nodig hebt (stem het wel af op de doelgroep die je aanschrijft).
 • Zorg dat je financiële gegevens inzichtelijk en transparant zijn. Werk aan een goede begroting en stuur deze mee (zodat het niet lijkt alsof je nog een extra zakcentje wilt binnenhalen).
 • Benadruk voor jou belangrijke data (wanneer ga je spullen aanschaffen, wanneer ga je de reis boeken, wanneer vertrek je), zodat je het ten eerste concreet maakt en ten tweede de sponsoring niet “te laat” komt (met name bij sponsoring in natura).
 • Durf te vragen wanneer je het geld, de producten of de dienst met korting mag verwachten en geef concreet aan waar het geld aan zal worden besteed.
 • Geef ALTIJD feedback: hou je sponsoren voor vertrek, tijdens je verblijf of reis en na thuiskomst op de hoogte. Stuur niet een cc-tje van de mail die je ook aan vrienden & familie stuurt, maar maak het zo specifiek/op de doelgroep afgestemd mogelijk zodat het bruikbaar is voor interne en externe publicatie door de sponsor.
 • Informeer de partij die je sponsort zo concreet en uitgebreid mogelijk over eventuele belastingaftrekmogelijkheden van de gift; uiteraard vergroot dit je kans op succes.
Wat zijn voorbeelden van acties die je kunt ondernemen als je financiële middelen bij derden wilt ophalen?

Wat zijn voorbeelden van acties die je kunt ondernemen als je financiële middelen bij derden wilt ophalen?

 • Benader de redacties van lokale en regionale kranten (denk ook aan internetredacties) of radiostations; achterhaal de contactpersoon die betrokken is bij jouw onderwerp en geef ze niet het zoveelste sfeerverhaaltje, maar neem een originele insteek die aansluit bij wat er in jouw lokale/regionale omgeving leeft. Het rondzenden van een persbericht (lokaal/regionaal) kan ook werken, mits kort en bondig opgesteld met de belangrijkste data in de eerste 5-6 regels plus een pakkende titel.
 • Benader zo veel mogelijk bedrijven in je directe omgeving (welk bedrijf wil niet geassocieerd worden met concrete ontwikkelingsprojecten of met het avontuurlijke karakter van een wereldreis), denk bijv. aan jouw maandelijkse bijdrage aan het personeelsblad of extern bedrijfsmagazine.
 • Organiseer lezingen/thema-uren op lagere of middelbare scholen of help een school een uitwisselingsproject opzetten in ruil voor een steunactie vanuit de school.
 • Organiseer een lokaal event omtrent jouw reis en verblijf in het buitenland. Zie je jezelf niet direct taarten bakken voor jouw charity event (alhoewel dit in Amerika vaak wel succesvol is!), wees dan creatief in de opzet (denk bijv. ook aan jeugdclubs, sportclubs, gemeenteraad etc.).
 • Een evenement kan bijv. een veiling zijn, een diner, een sportwedstrijd, etc. Zoek bedrijven of instellingen die bereid zijn het evenement te sponsoren. Op websites van grotere stichtingen zijn vaak voorbeelden te vinden van evenementen.
 • Denk ook bijv. aan donaties i.v.m. jubilea, lustrums etc.; vaak heeft men meer behoefte aan het ondersteunen van concrete kleinschalige projecten dan aan het doorstorten van geld naar grotere goede doelen organisaties.
Hoe zet je crowdfunding campagnes in om financiering te regelen voor jouw periode in het buitenland?

Hoe zet je crowdfunding campagnes in om financiering te regelen voor jouw periode in het buitenland?

Niet genoeg financiële middelen en toch naar het buitenland? Start een crowdfunding campagne!

Een tekort aan financiële middelen kan een buitenlandervaring in de weg zitten. Uiteraard zijn er diverse beurzen te bemachtigen, maar dat zal niet altijd lukken of er is net geen beurs voor jouw studie/werk/onderzoeksdoel beschikbaar. Denk dan eens aan de mogelijkheid van crowdfunding.

 • een crowdfunding campagne kost veel tijd en energie.
 • tegelijkertijd zijn er vele success stories, waar mensen zowel extra middelen ophaalden als hun netwerk met nieuwe kennis en inzichten versterkten.
 • het verstevigt een aantal persoonlijke competenties en vaardigheden; je moet immers jezelf in de markt gaan zetten, nadenken over je profilering, je doet ervaring op op het gebied van (online) campagne voeren.
 • je runt als het ware een persoonlijk project; als je het serieus aanpakt doe je ervaring op met alle fasen van projectmanagement.
 • een succesvol gerunde crowdfunding campagne voeg je uiteraard toe aan je CV!

Do's

 • betrek iedereen die je kent bij je campagne: familie, vrienden, kennissen, buren, studiegenoten...een zo breed mogelijke relevante selectie uit je netwerk
 • selecteer een aantal mensen die ambassadeur van je campagne kunnen en willen zijn, om daarmee jouw campagne en bereik naar een hoger level te tillen. Maak ze onderdeel van jouw "campagneteam".
 • laat in alle campagnefasen vooral het doel van jouw buitenlandse reis zien (inhoudelijk!, anders dan "het lijkt me leuk" of "het is een avontuur"); dat kan ook zijn welke competenties je denkt te verkrijgen of verstevigen
 • benadruk op welke manier je crowd (de omgeving) kan profiteren van jouw periode in het buitenland
 • schroom niet om onbekenden te benaderen, bijvoorbeeld organisaties die een inhoudelijke relevantie hebben met jouw doel in het buitenland
 • de kracht van succesvolle crowdfunding campagnes ligt in het bereiken van een hoge gunfactor: vertel met passie, vertel beeldend en laat je verhaal aansluiten op de belevingswereld van degene die je aanspreekt
 • vraag om hulp (een duidelijke "call2action"): wat wil je dat de ontvanger gaat doen; dat kan geld doneren zijn, maar dat kan soms ook het delen van je verhaal zijn (bereik vergroten!), of inhoudelijk betrokken raken bij wat je gaat doen
 • geef regelmatige updates, óók na het beëindigen van je campagne; gebruik daar een relevant platform voor
 • denk ook aan offline promotie van je campagne, daarmee maak je je campagne authentieker (men gaat zien dat je bereid bent méér te doen dan alleen online aandacht te vragen)
 • start op tijd met het maken van een campagneplan en zorg voor een handige timing; beperk tegelijkertijd de tijd dat je concrete financieringsvraag ("doorlooptijd") loopt. Onderzoek leert dat projecten die maximaal 30 dagen lopen een slagingskans hebben van 45-60%; bij projecten die 120 dagen lopen daalt de slagingskans naar 25%
 • vlak na de opstart van je campagne en vlak voor de sluiting van je campagne wordt het meeste geld gestort; stel je daar op in
 • filmpjes kunnen ondersteunen, maar maak het authentiek (niet te gelikt), benadruk ook hier weer je passie en inhoudelijke doelen
 • gebruik humor in je campagne, hou het inhoudelijk maar maak het ook weer niet té serieus, combineer je passie met plezier zodat dat afstraalt op je crowd

Ontdek meer

 • start een campagnebundel bij World Supporter, waar je middels blogs, foto's, video's, requests en andere tools in alle fasen van je campagne en van je periode in het buitenland eenvoudig updates kan maken en delen
Waar let je op als je een aanvraag voor fondsen, beurzen of subsidie gaat indienen?

Waar let je op als je een aanvraag voor fondsen, beurzen of subsidie gaat indienen?

 • lezen is de basis van veel succes: lees eerst goed de voorwaarden van het fonds dat je aanschrijft
 • twijfel je of je in aanmerking komt, bel of mail dan even naar het fonds om te vragen of het zin heeft een aanvraag in te dienen
 • let op een eventuele specifieke doelgroep ("alleen afgestudeerden", "alleen vrouwen")
 • let op de maximale periode dat je in het buitenland mag zijn
 • kijk of er een maximum hoogte van de (financiële) bijdrage is
 • check of er specifieke eisen worden gesteld (alleen voor minder draagkrachtigen, alleen voor jongeren uit provincie x, alleen voor mensen met Nederlandse nationaliteit, enz.)
 • sommige fondsen zijn (bijvoorbeeld in een jaarraportage) open in het aantal beschikbare beurzen of het aantal kandidaten dat normaliter aanvraagt; benut die informatie. Oftewel: overweeg de benodigde inspanningen versus je slagingskans.
 • wees tijdig op de hoogte van de verschillende financieringsmogelijkheden; als je de ambitie hebt om in het buitenland te studeren, is het aan te raden om ongeveer anderhalf jaar voordat de studie aanvangt op de hoogte te zijn van de financieringsmogelijkheden
 • check eventuele sluitingsdata voor aanvragen bij het fonds of subsidieprogramma (bij sommige fondsen kan je maar 1x per jaar aanvragen)
  • een aantal studie gerelateerde fondsen werkt met de deadline in maart/april
  • er zijn ook fondsen die de aanvraagprocedure sluiten in het (na-)jaar voorafgaand aan het jaar dat de buitenlandse studie begint

Ingelogd? Er zijn extra tips beschikbaar!

Wat zijn aandachtspunten als je fondsen gaat werven of subsidies wilt aanvragen?

Wat zijn aandachtspunten als je fondsen gaat werven of subsidies wilt aanvragen?

 • Bij fondsenwerving gaat het er vooral om de andere partij goed te kennen.
 • Partners besteden hun beschikbare budget vanuit een bepaalde motivatie of een bepaald belang.
 • Wanneer je fondsen werft, is het de kunst door de bril van de partner naar je eigen organisatie te kijken: wat heeft een partner als doelstelling of als motief om te geven en wat kan mijn organisatie daarin betekenen?
 • Fondsen en sponsors dragen met name bij aan projecten in plaats van aan organisaties. Laat iedereen ervaren wat het doel is waarvoor je werkt. Je creëert daarmee bewustwording en interesse.
 • Heb je een ANBI status, dan kunnen donateurs hun donaties aftrekken van de inkomstenbelasting.

Welke soorten (particuliere) fondsenwerving zijn er?

 • het organiseren van aansprekende evenementen.
 • het opzetten en onderhouden van een donateursbestand.
 • het houden van collectes.
 • crowdfunding via social media.
 • de persoonlijke benadering.
 • het verwerven van legaten.

Donaties

 • Een donatie is een gift van een particulier waar geen directe tegenprestatie tegenover staat.
 • Particulieren doneren vanuit verschillende motieven:
  • emotie, identificatie met het probleem: ik geef vanuit woede, liefde, verdriet, angst, schuldgevoel, teleurstelling, vreugde.
  • aanzien en ego: ik geef en zie mij eens geven.
  • communitybelang en sociale druk: ik geef omdat iedereen geeft.
  • moraal: ik geef omdat mijn religie, levensovertuiging of afkomst mij dat leerde.
  • eigenbelang: ik geef omdat ik er iets voor terugkrijg.
 • Er zijn, grof gezien, vier groepen donateurs.
  • de groep die altruïstisch doneert en niet zozeer hoeft te weten wat er met een donatie wordt gedaan.
  • de groep die altruïstisch doneert en die tegelijkertijd het wel belangrijk vindt om te weten waaraan het geld wordt besteed.
  • de groep die doneert omdat dat in de toekomst voordeel voor henzelf kan opleveren.
  • de groep die ook denkt aan eigenbelang, maar vooral kiest voor organisaties die transparant en professioneel zijn. Ze willen geïnformeerd worden over wat er met het geld gebeurt, al begrijpen ze dat een deel nodig is voor de organisatie.
 • Onderzoek dus wat de belangrijkste motieven van jouw gevers zijn en pas daar je acties, uitingen, toonzetting, boodschap en middelen op aan.
 • Donateurs werven kan op allerlei manieren; bijvoorbeeld via social media, direct mail, telemarketing, collectes etc. Voor kleine organisaties is het effectief om persoonlijke gesprekken te houden. Je kunt meer uitleggen, intonatie inzetten, emotie tonen, alle zintuigen aanspreken. Je kunt alle vragen beantwoorden en direct mogelijke belemmeringen of redenen om niet te geven wegnemen. Je kunt de gift direct regelen en bijvoorbeeld helpen de machtiging in te vullen.
 • Bij acquisitie van nieuwe donateurs is het raadzaam het eerste vraagbedrag niet te hoog te maken, bijvoorbeeld tussen de 10 en 20 euro.
 • Om donateurs te behouden, moet je investeren in de relatie. Ga zo persoonlijk mogelijk met donateurs om. Informeer hen bijvoorbeeld regelmatig over activiteiten. 
 • Een effectieve wijze is je ‘trouwe’ donateurs te vragen kennissen en vrienden donateur te maken.
 • Donateurs houden niet van overkill; toets goed hoe vaak je donateurs kunt benaderen en op welke toon. Betrek je donateurs inhoudelijk, zodat ze 'vanzelf' financieel gaan steunen.
 • Zoek regelmatig nieuwe 'kringen' donateurs en zorg dat je database onderscheid kan maken tussen verschillende categorieën donateurs. Dan hoef je niet iedere keer een beroep te doen op dezelfde groep.

Crowdfunding

 • Crowdfunding is een vorm van fondsenwerving, waarbij je mensen via social media mobiliseert, hen in actie laat komen en hen oproept giften te doen.
 • kies een concreet en aansprekend geefobject (een concreet project of concrete activiteit) met een concreet financieel en tastbaar resultaat.
 • denk er over na wat je vraagt: een donatie, lidmaatschap, investering of lening.
 • schrijf een eerlijk en bescheiden verhaal of maak filmpje dat kan inspireren en mobiliseren.
 • zet eventueel goodies in: kleine compensaties en bedankjes voor de fondsverstrekker.
 • zoek deelnemers op via Facebook, Instagram, LinkedIn, je eigen e-mailbestanden en de bestanden van je vrijwilligers.
 • houd gevers op de hoogte van je project en de voortgang en doe dat ook zonder dat je ze opnieuw om geld vraagt.
 • lees ook de 10 uitgevonden wielen over crowdfunding.

Grote giften

 • Grote giften kunnen gelden zijn, maar bijvoorbeeld ook kunstcollecties.
 • Laat zien dat je als instelling in staat bent zorgvuldig met een grote schenking om te gaan.
 • Een echte grote giftencampagne vraagt dat je zorgvuldig mensen benadert die veel geld kunnen besteden, bij voorkeur via anderen die hen kennen.
 • De kosten van de acquisitie van grote giften ligt rond de 8 tot 12 procent van de inkomsten. Dat is weinig in vergelijking met diverse andere methoden, zoals direct marketing.
 • Geef donateurs bij grote giften de mogelijkheid dat hun naam wordt genoemd (en geef het bedrag een symbool: diamant, goud, zilver, brons) en laat zien wat de fiscale voordelen van het doen van een gift zijn.
 • Denk na aan wie je geld vraagt: mensen geven aan mensen. Bij grote giften moet juist het persoonlijke verhaal overtuigen.

Nalatenschappen

 • Erflaters besluiten dat een deel van hun erfenis na hun overlijden naar een goed doel gaat. Uitgangspunt is dat iemand het goede doel wil laten delen in zijn of haar nalatenschap.
 • Hoe de gehele of gedeeltelijke erfenis wordt verdeeld, kan worden vastgelegd in een uiterste wilsbeschikking.
 • In het testament kunnen onder meer erfgenamen worden aangewezen (dit is een erfstelling) en legaten worden gemaakt.
 • Nalatenschappen zijn bij uitstek iets voor kleinere lokale organisaties. Daar ken je vaak de bezoekers en donateurs, met wie de band sterk kan zijn. 
 • Maak duidelijk dat nalatenschappen ook welkom zijn. Wees niet te beducht om deze geefmogelijkheid in al je uitingen te zetten!

Evenementen

 • Een evenement biedt de mogelijkheid om donateurs of eenmalige giften te werven. De naamsbekendheid van je organisatie kan erdoor worden vergroot en het imago kan worden verbeterd.
 • Een aansprekend evenement genereert publiciteit die de betrokkenheid van gevers bij je doelen kan vergroten.
 • Het kan het onderwerp van jouw organisatie op de agenda zetten van beleidsmakers en beslissers over geld.
 • Met een evenement kun je geld ophalen via het heffen van entreegelden, ludieke acties, een veiling, winst op consumpties of het werven van sponsors voor het event.
 • De beheersing van een groot evenement is tegelijkertijd geen gemakkelijke klus is. Een niet-geslaagd evenement is slecht voor je imago. Als de opkomst slecht is kun je met een financiële strop blijven zitten. Het organiseren van evenementen vergt veel tijd en geld. 
 • Je kunt er ook voor kiezen om derden, zoals scholen, verenigingen of Rotary’s, te vragen een fondsenwervende activiteit te organiseren: dat bespaart veel tijd!

Mailings versturen

 • Met mailings vertel je de donateurs bij voorkeur een boeiend, persoonlijk verhaal met warmte en menselijke emotie.
 • Toets brieven en acties eerst, voordat je breed aan de slag gaat.
 • Met interviews, panels of (online-)enquêtes leer je van je doelgroepen hoe ze reageren als je gaat werven.

Campagne voeren

 • Op basis van de inkomstenstrategie en je plan kun je bij een speciaal groot project ervoor kiezen een campagne te houden.
 • Dat betekent een plan dat zich over langere tijd uitstrekt waarbij datgene waarvoor je geld werft centraal staat door zichtbare publieksacties op social media, kranten, tijdschriften en op de radio en (lokale) tv.
 • Vaak wordt een publiekscampagne ingezet als een deel van het geld al binnen is van bijvoorbeeld overheden en fondsen. De campagne roept er dan toe op de laatste gelden bij te dragen.

Subsidies aanvragen

Organisaties en overheden die subsidies verstrekken hanteren verschillende criteria voor subsidieverlening. Overlappende kenmerken:

 • Subsidie wordt niet verleend aan privépersonen, maar aan in Nederland geregistreerde rechtspersonen (zoals een stichting of vereniging).
 • Bij het project in een ontwikkelingsland moet het particuliere initiatief een actieve relatie hebben met een lokale uitvoerende organisatie.
 • De aanvrager moet beschikken over een projectplan en een begroting. Sommige organisaties leveren een ‘format’ aan dat de vorm bepaald van het projectplan terwijl bij andere organisaties je vrij bent om een eigen projectplan in te dienen.
 • De meeste subsidieverstrekkers financieren een deel van de kosten, en verwachten dat je zelf in staat bent om bij andere donateurs de rest van de financiering te krijgen. Sommige subsidieverleners ondersteunen bij fondsenwerving.
 • Over het algemeen worden projecten die al gestart zijn niet gesubsidieerd. Het is dus belangrijk om subsidie aan te vragen voordat de eerste activiteiten plaatsvinden.
 • Veel organisaties die subsidie verlenen hanteren een lijst van landen waar zij projecten subsidiëren. Het is dus belangrijk om voor de aanvraag te achterhalen voor welke projecten en landen er subsidie verleend kan worden.
Welke opties voor financiële steun zijn er als je internationaal wilt ondernemen?

Welke opties voor financiële steun zijn er als je internationaal wilt ondernemen?

 • De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland biedt o.a. via website en nieuwsbrieven informatie over economische missies, duurzaam ondernemen, ondernemen in opkomende markten. Je vindt er tevens landendossiers.
 • De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert ook diverse subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse ministeries en de Europese Unie. Je kan in de subsidiewijzer onder andere zoeken op land, sector, soort subsidie, subsidiedoel.
 • Met Starters International Business helpt het ministerie van Buitenlandse Zaken bedrijven die de stap willen maken naar markten in het buitenland. "Go Abroad, Well Prepared" biedt een coachingstraject dat in 3 stappen naar een internationale aanpak leidt.
 • Ondernemen in ontwikkelingslanden biedt Nederlandse ondernemers praktische informatie over zakendoen in ontwikkelingslanden. Experts uit het bedrijfsleven, de overheid en ontwikkelingsorganisaties met specifieke kennis over verschillende ontwikkelingslanden en sectoren geven tips, tricks en persoonlijk antwoord op vragen van ondernemers. Het platform Ondernemen in ontwikkelingslanden is een initiatief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Partos, VNO-NCW, MKB-Nederland, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, en NCDO.
 • Kennisvoucher internationaal juridisch of fiscaal advies: biedt tegemoetkoming bij de inhuur van een internationale jurist, fiscalist of belastingadviseur. RVO, in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken, biedt regelmatig kennisvouchers aan waarmee je 50% tegemoetkoming krijgt in de kosten. Handig als je je bedrijf (verder) wilt positioneren op een buitenlandse markt en daarbij fiscale of juridische ondersteuning kunt gebruiken.
 • SEED: Met de SEED Capital-regeling ondersteunt de overheid innovatieve ondernemingen (technostarters, creatieve starters, e-health) op technologisch en creatief gebied bij het verkrijgen van risicokapitaal
 • Dutch Trade Board (DTB): zet zich in voor de positie van Nederlandse bedrijven in het buitenland. Ook wijzen zij bedrijven financieringsmogelijkheden. Zo kunt u bijvoorbeeld informatie krijgen over manieren om internationale plannen te financieren. De DTB is een samenwerkingsverband van partijen uit het bedrijfsleven en de overheid.
 • Dutch Good Growth Fund (DGGF): dit fonds ondersteunt als je zaken doet in een opkomende markt of een ontwikkelingsland, of wanneer je er met een investeringsfonds investeert in ondernemers. Door het verstrekken van financiering en verzekeringen maakt het ministerie van Buitenlandse Zaken met het DGGF ontwikkelingsrelevante handel en investeringen mogelijk. Met o.a. leningen, garanties, participaties, exportkredietverzekering, exportfinancieringsmogelijkheden.
 • Fonds voor Verantwoord Ondernemen (FVO): de Rijksdienst voor Verantwoord Ondernemen voert dit fonds uit om Nederlandse ondernemingen financieel te ondersteunen bij het aanpakken van risico’s of misstanden in hun internationale waarde- of productieketen(s). Dit in het teken van bedrijfsbeleid rondom internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO).
 • LIFE: subsidieprogramma van de EU voor kleine en grote bedrijven en ngo's die producten en projecten ontwikkelen die bijdragen aan de doelen van het Europese natuur-, milieu en klimaatbeleid. Hou wel rekening met jaarlijkse deadlines en uitgebreide selectie; alleen projecten met een bovengemiddelde score op een aantal criteria komen er doorheen.
 • Global Stars: subsidieprogramma voor organisaties die met partners buiten Europa marktgericht onderzoek (Research & Development) doen naar het ontwikkelen van technologie voor nieuwe producten, processen of diensten. Voor dergelijke projecten ontvangen organisaties financiële ondersteuning via de overheid van ieder deelnemend land. Doel is het stimuleren van economische groei en oplossingen voor economische, strategische en maatschappelijke vraagstukken.
 • VertrekNL: VertrekNL, platform voor wonen, werken en leven in het buitenland, organiseert regelmatig de VertrekNL Prijs. Geldbedrag en media-aandacht voor wie plannen maakt om te gaan ondernemen in het buitenland.
 • Horizon programma: De Europese Commissie staat open voor (financiering van) projectvoorstellen die Europees onderzoek en innovatie stimuleren. RVO biedt ondersteunende workshops en trainingen.
 • OHMF: Het Oranje Handelsmissiefonds helpt ieder jaar een aantal mkb-bedrijven bij het realiseren van internationale ambities
 • Het DTIF-onderdeel Investeren is bedoeld voor ondernemers die de financiering niet rondkrijgen met hun bank. DTIF kan dan steun bieden in de vorm van leningen, garanties en (indirecte) participaties. Fondsmanager van dit onderdeel is RVO.nl.
 • MKB Nederland organiseert met partners jaarlijks een Export Award, waarmee je als MKB ondernemer extra gestimuleerd maar ook financieel én inhoudelijk gesteund wordt wanneer je over de grens wilt gaan ondernemen
 • Het ministerie van Economische Zaken, StartupDelta, de Kamer van Koophandel en RVO.nl hebben de Startupbox ontwikkeld. Een online tool die inzichtelijk maakt wat de mogelijkheden zijn voor startende ondernemers bij de financiering van hun product. In de Startupbox vind je verschillende overheidsregelingen om je innovatie te financieren.
 • Denk ook aan het bezoeken van de vele netwerkbijeenkomsten, business dialogues, Fora, startup-meetings, handelsdagen en seminars: je vindt er vaak mensen die graag hun kennis en soms hun netwerk met je delen. Bouwen aan je netwerk is haast per definitie goed, maar het levert regelmatig weer nieuwe tips voor extra fondsen en financiering op. Bijeenkomsten kunnen ofwel vak- of productinhoudelijk ("watermanagement", "agrarisch ondernemen", "energie innovatie") ofwel regio ("Latin America", "Zuid-Oost-Azië") georiënteerd zijn.
 • Deelnemen aan één of meerdere economische missies, georganiseerd door bijvoorbeeld brancheverenigingen of rijksdiensten kan zinvol zijn als je je inhoudelijke kennis over een bepaald thema of een bepaalde regio wilt vergroten. Natuurlijk is het daarnaast een prima mogelijkheid om te netwerken. Er zijn ook specifieke missies voor bv. start-ups of rondom marktinnovaties.
Welke opties voor financiële steun zijn er als je wilt bijdragen aan internationale samenwerking of ontwikkelingssamenwerking?

Welke opties voor financiële steun zijn er als je wilt bijdragen aan internationale samenwerking of ontwikkelingssamenwerking?

Voor particulieren die financiële steun zoeken voor kleine ontwikkelingsprojecten, zijn er verschillende platforms en subsidiemogelijkheden. Daarnaast stellen maatschappelijk betrokken bedrijven, particuliere organisaties en allerlei stichtingen & fondsen extra financiële middelen beschikbaar.

Kijk eens bij Samenwerken met JoHo hoe je als JoHo donateur gebruik kunt maken van diverse JoHo kanalen, bijvoorbeeld door vacatures, advertenties en oproepjes te plaatsen.

Voorbeelden om te starten zijn ook:

 • MyWorld: digitaal platform voor kleinschalige particuliere projecten in ontwikkelingslanden met advies en informatie.
 • Impulsis: biedt financiële steun aan projecten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.
 • 1% Club: internationale marktplaats die ontwikkelingsprojecten koppelt aan mensen, geld en kennis;
 • Partin: brancheorganisatie voor kleinschalige particuliere initiatieven.
 • Ncdo.nl: NCDO is het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking. NCDO voert onderzoek uit, geeft trainingen en stimuleert de meningsvorming over mondiale thema’s door publicaties te verzorgen en de discussie op gang te brengen.
 • Partos (branchevereniging voor internationale samenwerking) en Nieuw IS bieden gratis of betaalbare informatie- en leerbijeenkomsten op het terrein van organisatieontwikkeling. Tijdens leerdagen en kennis(makings)markten komen verschillende aspecten aan bod zoals: programmaontwikkeling, visie- en strategieontwikkeling, netwerken, financiering (subsidies en fondsen),  capaciteitsontwikkeling partnerorganisaties,  kwaliteitszorg, toezicht en transparantie, en wortelen in de maatschappij.
 • BiDx: biedt ondernemers via portals de kans om in contact te komen met investeerders of om een eigen business competition te starten. Tevens is er een mogelijkheid om mee te doen aan business competitions.
Fondsenwerving, crowdfunding bij stage, studie en vrijwilligerswerk in het buitenland - Activiteiten- en themabundel

Fondsenwerving, crowdfunding bij stage, studie en vrijwilligerswerk in het buitenland - Activiteiten- en themabundel

Waar let je op als je een aanvraag voor fondsen, beurzen of subsidie gaat indienen?

Waar let je op als je een aanvraag voor fondsen, beurzen of subsidie gaat indienen?

 • lezen is de basis van veel succes: lees eerst goed de voorwaarden van het fonds dat je aanschrijft
 • twijfel je of je in aanmerking komt, bel of mail dan even naar het fonds om te vragen of het zin heeft een aanvraag in te dienen
 • let op een eventuele specifieke doelgroep ("alleen afgestudeerden", "alleen vrouwen")
 • let op de maximale periode dat je in het buitenland mag zijn
 • kijk of er een maximum hoogte van de (financiële) bijdrage is
 • check of er specifieke eisen worden gesteld (alleen voor minder draagkrachtigen, alleen voor jongeren uit provincie x, alleen voor mensen met Nederlandse nationaliteit, enz.)
 • sommige fondsen zijn (bijvoorbeeld in een jaarraportage) open in het aantal beschikbare beurzen of het aantal kandidaten dat normaliter aanvraagt; benut die informatie. Oftewel: overweeg de benodigde inspanningen versus je slagingskans.
 • wees tijdig op de hoogte van de verschillende financieringsmogelijkheden; als je de ambitie hebt om in het buitenland te studeren, is het aan te raden om ongeveer anderhalf jaar voordat de studie aanvangt op de hoogte te zijn van de financieringsmogelijkheden
 • check eventuele sluitingsdata voor aanvragen bij het fonds of subsidieprogramma (bij sommige fondsen kan je maar 1x per jaar aanvragen)
  • een aantal studie gerelateerde fondsen werkt met de deadline in maart/april
  • er zijn ook fondsen die de aanvraagprocedure sluiten in het (na-)jaar voorafgaand aan het jaar dat de buitenlandse studie begint

Ingelogd? Er zijn extra tips beschikbaar!

Hoe stel je een begroting op voor een (studie-)beurs?

Hoe stel je een begroting op voor een (studie-)beurs?

Bij de meeste beursaanvragen dien je een begroting aan te leveren. Het is belangrijk om de inkomsten en uitgaven duidelijk in kaart te brengen, door het op te delen in onderdelen. Vervolgens een overzicht te geven en een toelichting te geven per begrotingspost. Geef altijd een schatting van zowel je inkomsten als uitgaven.

Uitgaven

 • inschrijfgeld en collegegeld: deze kan je bijna altijd vinden op de website van de instelling.
 • reiskosten: vermeld de reiskosten van en naar de bestemming (meestal één keer een retourtje).
 • verblijfskosten: alle kosten van levensonderhoud, zoals; boodschappen, huur, lokaal transport (openbaar vervoer), persoonlijke verzorging, kleding, kapper, zakgeld en dergelijke. Dus alle verblijfskosten die niet in de andere uitgaven posten aan de orde komen.
 • verzekeringen: vermeld hier de kosten van specifiek op studie of stage in het buitenland gerichte verzekeringen die je afsluit (zowel reis- als ziektekostenverzekering, eventueel annuleringsverzekering)
 • studieartikelen: Sommigen vermelden bij deze post een computer of laptop. In de meeste gevallen zullen deze kosten niet geaccepteerd worden, omdat men bijna altijd computers van de buitenlandse instelling kunnen gebruiken.
 • overige kosten: vermeld hier de kosten voor vaccinaties, taaltesten, visumkosten enz. De kosten van een taalcursus kunnen ook vermeld worden, maar het hangt af van het beursprogramma of deze kosten al dan niet geaccepteerd worden

Check ook eens de landenmodule van het VSB fonds; daarin vind je voor veel studiebestemmingen een beknopt overzicht van collegegeld, reiskosten, kosten van levensonderhoud, huurkosten en een jaarbegroting.

Inkomsten

 • inkomen: vermeld hier je inkomen dat je ontvangt zoals studiefinanciering of (doorlopend) salaris
 • bijdragen van derden: bijvoorbeeld ouders of grootouders.
 • spaargeld: spaargeld wat je kan gebruiken tijdens je verblijf.
 • lening: lening bij de bank, bij de DUO - IB-Groep of een andere leningverstrekker.
 • gewenste beurs: schatting van het bedrag dat je zal ontvangen van de beurs waarvoor je deze begroting hebt opgesteld.
 • overige inkomsten: vermeld hier de aanvragen bij andere beurzen of fondsen. Maak wel een onderscheid of ze al toegekend zijn.

Een aantal grote beursverstrekkers heeft met elkaar afgesproken dat studenten beurzen mogen 'stapelen' tot het bedrag dat redelijkerwijs nodig is voor dat buitenlandse studie- of onderzoeksplan. In dat geval móet je in je aanvraag en begroting melden welke beurzen je verder nog hebt aangevraagd. Het recht op sommige beurzen vervalt als je een andere beurs toegekend krijgt die kostendekkend is; het is veelal niet de bedoeling dat je meer geld aan beurzen ontvangt dan je redelijkerwijs nodig hebt.

Hoe zet je crowdfunding campagnes in om financiering te regelen voor jouw periode in het buitenland?

Hoe zet je crowdfunding campagnes in om financiering te regelen voor jouw periode in het buitenland?

Niet genoeg financiële middelen en toch naar het buitenland? Start een crowdfunding campagne!

Een tekort aan financiële middelen kan een buitenlandervaring in de weg zitten. Uiteraard zijn er diverse beurzen te bemachtigen, maar dat zal niet altijd lukken of er is net geen beurs voor jouw studie/werk/onderzoeksdoel beschikbaar. Denk dan eens aan de mogelijkheid van crowdfunding.

 • een crowdfunding campagne kost veel tijd en energie.
 • tegelijkertijd zijn er vele success stories, waar mensen zowel extra middelen ophaalden als hun netwerk met nieuwe kennis en inzichten versterkten.
 • het verstevigt een aantal persoonlijke competenties en vaardigheden; je moet immers jezelf in de markt gaan zetten, nadenken over je profilering, je doet ervaring op op het gebied van (online) campagne voeren.
 • je runt als het ware een persoonlijk project; als je het serieus aanpakt doe je ervaring op met alle fasen van projectmanagement.
 • een succesvol gerunde crowdfunding campagne voeg je uiteraard toe aan je CV!

Do's

 • betrek iedereen die je kent bij je campagne: familie, vrienden, kennissen, buren, studiegenoten...een zo breed mogelijke relevante selectie uit je netwerk
 • selecteer een aantal mensen die ambassadeur van je campagne kunnen en willen zijn, om daarmee jouw campagne en bereik naar een hoger level te tillen. Maak ze onderdeel van jouw "campagneteam".
 • laat in alle campagnefasen vooral het doel van jouw buitenlandse reis zien (inhoudelijk!, anders dan "het lijkt me leuk" of "het is een avontuur"); dat kan ook zijn welke competenties je denkt te verkrijgen of verstevigen
 • benadruk op welke manier je crowd (de omgeving) kan profiteren van jouw periode in het buitenland
 • schroom niet om onbekenden te benaderen, bijvoorbeeld organisaties die een inhoudelijke relevantie hebben met jouw doel in het buitenland
 • de kracht van succesvolle crowdfunding campagnes ligt in het bereiken van een hoge gunfactor: vertel met passie, vertel beeldend en laat je verhaal aansluiten op de belevingswereld van degene die je aanspreekt
 • vraag om hulp (een duidelijke "call2action"): wat wil je dat de ontvanger gaat doen; dat kan geld doneren zijn, maar dat kan soms ook het delen van je verhaal zijn (bereik vergroten!), of inhoudelijk betrokken raken bij wat je gaat doen
 • geef regelmatige updates, óók na het beëindigen van je campagne; gebruik daar een relevant platform voor
 • denk ook aan offline promotie van je campagne, daarmee maak je je campagne authentieker (men gaat zien dat je bereid bent méér te doen dan alleen online aandacht te vragen)
 • start op tijd met het maken van een campagneplan en zorg voor een handige timing; beperk tegelijkertijd de tijd dat je concrete financieringsvraag ("doorlooptijd") loopt. Onderzoek leert dat projecten die maximaal 30 dagen lopen een slagingskans hebben van 45-60%; bij projecten die 120 dagen lopen daalt de slagingskans naar 25%
 • vlak na de opstart van je campagne en vlak voor de sluiting van je campagne wordt het meeste geld gestort; stel je daar op in
 • filmpjes kunnen ondersteunen, maar maak het authentiek (niet te gelikt), benadruk ook hier weer je passie en inhoudelijke doelen
 • gebruik humor in je campagne, hou het inhoudelijk maar maak het ook weer niet té serieus, combineer je passie met plezier zodat dat afstraalt op je crowd

Ontdek meer

 • start een campagnebundel bij World Supporter, waar je middels blogs, foto's, video's, requests en andere tools in alle fasen van je campagne en van je periode in het buitenland eenvoudig updates kan maken en delen
Wat zijn extra tips en aandachtspunten als je een crowdfunding campagne wilt opstarten voor je vertrek naar het buitenland?

Wat zijn extra tips en aandachtspunten als je een crowdfunding campagne wilt opstarten voor je vertrek naar het buitenland?

Campagne doelgroep

 • besteed tijd en aandacht aan het vinden van een of meerdere kerndoelgroepen voor jouw campagne
 • benader mensen uit je eigen netwerk (familie, vrienden, collega's etc.) die in een of meerdere van deze doelgroepen vallen (eerste cirkel)
 • maak duidelijk op welke manier bereikte mensen mee kunnen helpen in het vergroten van het bereik van jouw campagne  (cirkel om je eerste cirkel heen)
 • voeg 'fans' (mensen die erg enthousiast worden van jouw campagne) toe aan je projectteam en zorg voor duidelijke taakverdeling

Je campagneverhaal

 • zorg voor een verhaal dat aanspreekt en je campagne een hoge gunfactor geeft: mensen moeten zich aangetrokken voelen
 • probeer een gevoel op te roepen dat je aan iets (mee)werkt dat heel bijzonder is
 • maak de urgentie duidelijk: waarom moet er gebeuren wat je beoogt (inhoud) en waarom moet het nú gaan gebeuren (timing)
 • verzamel voldoende content, foto's, video's e.d. die je campagneverhaal gaan ondersteunen
 • zorg voor een grondige onderbouwing: maak duidelijk waarom je doet wat je doet
 • waar mogelijk: verbind een bekend(er) persoon waarmee mensen zich kunnen identificeren (hou uiteraard rekening met beeld- en portretrecht)
 • start tijdig met communiceren van je financieringsbehoefte maar zorg tegelijkertijd voor een relatief korte doorlooptijd -zie Overig
 • zorg ervoor dat bereikte mensen op meerdere manieren kunnen bijdragen: financieel, inhoudelijk, pr, kennis, tijd etc. Voor ieder wat wils!

Campagnemiddelen

 • start altijd met het opzetten van een campagneplan; probeer (beoogde) campagnedeelnemers daar bij te betrekken: zo hoor je direct of iets aanspreekt of niet en kan je je campagne waar nodig bijschaven. Kies voor ambitieuze maar tegelijkertijd ook realistische doelstellingen, zowel inhoudelijk als financieel. Maak een gespecificeerde begroting; dat geeft jezelf goed inzicht maar straalt ook gedetailleerdheid uit.
 • zorg voor een of meerdere sparring partner(s) die meelezen en je plan van opbouwende kritiek voorzien; sta open voor kritiek en plan tijd in voor het bijschaven van je campagne
 • zorg voor een plan B in je campagneplan: hoe reageer je als...welke extra middelen kun je inzetten als...etc.
 • maak een korte samenvatting: je campagneverhaal in één zin - je campagneverhaal in een korte alinea (enkele zinnen) - je campagneverhaal in één minuut
 • maak een kort campagnefilmpje, waarin je in één minuut in woord en beeld duidelijk maakt waar je je op gaat richten en wat daarvoor nodig is
 • ondersteun je campagne met een (beperkte) website en een of meerdere social media instrumenten
 • benut ook de kracht van face2face communicatie: vertel je verhaal in verenigingsverband of op andere locaties waar veel voor jouw campagne relevante mensen samenkomen; een goed verhaal leidt tot nieuwe mond-tot-mond reclame
 • wil je de pers inzetten voor jouw campagne denk dan goed na over de nieuwswaarde van je campagne en laat anderen kritische vragen bedenken, waar je transparante antwoorden bij bedenkt
 • kies een of meerdere ondersteunende campagneplatforms die passen bij de doelstelling van je project
 • wees kritisch: voorkom dat je campagnemiddel (onverwacht) meer gaat kosten dan dat het (waarschijnlijk) gaat opleveren

De benadering van potentiële crowdfunders

 • zorg voor een pro-actieve houding, met veel enthousiasme
 • benader vragen van potentiële deelnemers snel en wees daarin zo transparant mogelijk
 • benader je doelgroep(en) trapsgewijs: niet iedereen tegelijk; zodat je kunt leren van eerste benaderingen en je benadering waar nodig kunt aanpassen
 • innovatieve, creatieve benaderingen werken vaak goed; zorg voor een verrassend element, "iets nieuws"
 • ga niet ‘bedelen’. Je bent iets goeds aan het doen. Deel je enthousiasme hiervoor.
 • communiceer regelmatig met betrokken funders; hou ze op de hoogte via meerdere communicatiemiddelen
 • benut de waarde van (kleinschalige) beloningen of directe voordelen voor campagnedeelnemers; maak het aantrekkelijk om mee te doen. Formuleer duidelijk wat betrokkenheid hen oplevert.
 • benader je mensen meerdere keren, zorg dan voor andere vormen: ga niet spammen via één kanaal
 • bedank deelnemers altijd voor hun deelname en hou ze betrokken via je campagnemiddelen

Divers

 • zorg voor een relatief korte doorlooptijd van je campagne, bijvoorbeeld 30 dagen. Een te lange doorlooptijd verlaagt de urgentiewaarde van je campagne en leidt tot uitstelgedrag bij je doelgroep.
 • geef geen geld uit dat je nog niet hebt
 • wees voorbereid op tegenslag; leer van je fouten en ga er met nieuwe energie tegenaan
 • stel indicatoren op die je bij je campagne-evaluatie kunt gebruiken: op basis van het meten van welke kwalitatieve en kwantitatieve metingen kun je spreken van het slagen of (al dan niet gedeeltelijk) mislukken van je campagne. Bv. welke reacties, welke donaties, hoeveel ambassadeurs, hoeveel bereikt publiek, aantal campagneboodschappen, bereik van je campagnewebsite e.d.
 • evalueer op meerdere campagnemomenten: direct na de kick-off (eerste reacties) - halverwege je campagne - kort voor het einde van je campagne (laatste loodjes!) - na afloop van je campagne
 • werk bij grotere campagnes samen met een professionele boekhouder (al dan niet op vrijwillige basis) of accountant
 • deel je opgebouwde kennis en ervaringen tijdens het campagneproces op relevante platforms: laat zien wat goed ging en wat niet; campagnedeelnemers waarderen je openheid en het feit dat je je kennis deelt met volgoende campagnestarters

Ontdek meer

 • start een campagnebundel bij World Supporter, waar je middels blogs, foto's, video's, requests en andere tools in alle fasen van je campagne en van je periode in het buitenland eenvoudig updates kan maken en delen
 • kijk naar campagnes van andere World Supporters en leer van gedeelde lessen
Wat zijn voorbeelden van acties die je kunt ondernemen als je financiële middelen bij derden wilt ophalen?

Wat zijn voorbeelden van acties die je kunt ondernemen als je financiële middelen bij derden wilt ophalen?

 • Benader de redacties van lokale en regionale kranten (denk ook aan internetredacties) of radiostations; achterhaal de contactpersoon die betrokken is bij jouw onderwerp en geef ze niet het zoveelste sfeerverhaaltje, maar neem een originele insteek die aansluit bij wat er in jouw lokale/regionale omgeving leeft. Het rondzenden van een persbericht (lokaal/regionaal) kan ook werken, mits kort en bondig opgesteld met de belangrijkste data in de eerste 5-6 regels plus een pakkende titel.
 • Benader zo veel mogelijk bedrijven in je directe omgeving (welk bedrijf wil niet geassocieerd worden met concrete ontwikkelingsprojecten of met het avontuurlijke karakter van een wereldreis), denk bijv. aan jouw maandelijkse bijdrage aan het personeelsblad of extern bedrijfsmagazine.
 • Organiseer lezingen/thema-uren op lagere of middelbare scholen of help een school een uitwisselingsproject opzetten in ruil voor een steunactie vanuit de school.
 • Organiseer een lokaal event omtrent jouw reis en verblijf in het buitenland. Zie je jezelf niet direct taarten bakken voor jouw charity event (alhoewel dit in Amerika vaak wel succesvol is!), wees dan creatief in de opzet (denk bijv. ook aan jeugdclubs, sportclubs, gemeenteraad etc.).
 • Een evenement kan bijv. een veiling zijn, een diner, een sportwedstrijd, etc. Zoek bedrijven of instellingen die bereid zijn het evenement te sponsoren. Op websites van grotere stichtingen zijn vaak voorbeelden te vinden van evenementen.
 • Denk ook bijv. aan donaties i.v.m. jubilea, lustrums etc.; vaak heeft men meer behoefte aan het ondersteunen van concrete kleinschalige projecten dan aan het doorstorten van geld naar grotere goede doelen organisaties.
Welke extra aandachtspunten zijn er bij het opstellen van een begroting voor een (student)beurs?

Welke extra aandachtspunten zijn er bij het opstellen van een begroting voor een (student)beurs?

 • soms is campushuisvesting voor internationale studenten juist duurder en kun je beter -waar mogelijk- met enkele anderen een huis huren
 • bij verblijf in een beveiligd complex kan de huur flink hoger zijn
 • kosten van levensonderhoud kunnen ook binnen een land soms flink verschillen: grote steden zijn vaak flink duurder dan kleinere steden, minder prestigieuze steden en/of steden "in de provincie"
 • in somminge landen worden voor buitenlanders soms hoge expat prijzen gerekend, ook als het studenten betreft
 • sommige opleidingen stellen afname van huisvesting via een specifieke leverancier verplicht
 • sommige studenten in ontwikkelingslanden vinden een relatief goedkope woonplek in bv. een guesthouse van een ontwikkelingsorganisatie
 • universiteiten met "grote namen" en diverse popualaire MBA's rekenen vaak de hoogste collegegelden, ook sommige studies duurder (bv. medicijnen, commerciële opleidingen)
 • check of er zgn. tuition waivers bestaan voor jouw voorkeursbestemming: gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van collegegelden
 • kies je voor het wonen op een campus dan zijn de periodes tussen de semesters vaak niet inbegrepen in de huurprijs
 • sommige instellingen geven de 'cost of living' aan voor een academisch jaar, waarbij het meestal om 12 maanden maar soms om 10 of 12 maanden gaat
 • heel soms kan een beurs voor een buitenlandse studie of stage gevolgen hebben voor je belastingaangifte of je recht op toeslagen in Nederland; het is een check waard
Welke opties voor financiële steun zijn er als je voor onderzoek naar het buitenland wilt?

Welke opties voor financiële steun zijn er als je voor onderzoek naar het buitenland wilt?

 • Canon Foundation Europe: The European Fellowship holders pursue a period of research in Japan whereas the Japanese Fellows do their research at host institutions in Europe. The Fellowships are awarded for periods of minimum three months and maximum one year. The Fellowships are awarded regardless of discipline and existing employment positions.
 • Comenius Taalassistenten: Subsidie voor studenten of pas afgestudeerden van lerarenopleidingen. Men gaat voor min. 3 maanden tot max. 1 schooljaar meelopen in het buitenland op een school voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs of volwassenenonderwijs.
 • Cultureel Verdrag: Nederland: heeft een cultureel verdrag afgesloten met 16 landen die in het kader hiervan studiebeurzen aanbieden voor onderzoek of studie. Deze beurzen zijn vooral bedoeld voor laatstejaars studenten, pas afgestudeerden en onderzoekers aan universiteiten, kunstacademies of conservatoria. Laatstejaars studenten van andere HBO-studierichtingen komen ook in aanmerking. Men moet in principe over de Nederlandse nationaliteit beschikken en niet ouder zijn dan 35 jaar.
 • Dr. C. van Tussenbroek onderzoeksbeurs: beurzen voor vrouwen die ter voorbereiding van, tijdens of na hun promotie enige tijd aan een buitenlandse onderzoeksinstelling willen doorbrengen. De promotie dient in Nederland plaats te vinden. Ook voor congresbezoek en veldwerk.
 • Dr. Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds: Beurs voor het doen van een master of PhD in het buitenland. Bedoeld voor Nederlandse universitair studenten met hoge cijfers (gemiddeld 7,5 of hoger) en ondersteuning van de decaan en referenties van betrokken docenten. Daarnaast moet er aantoonbaar worden gemaakt dat de aanvrager een begrotingstekort heeft ondanks dat hij/zij al maximaal leent bij de DUO – IB-Groep.
 • Europees Universitair Instituut: Het Europees Universitair Instituut (EUI) is een internationaal instituut voor (post-)doctoraal onderwijs en onderzoek. Elk jaar verdelen EU-lidstaten en andere Europese nationale overheidsinstanties 160 onderzoeksbeurzen onder succesvolle kandidaten. De Nederlandse overheid biedt aan een dertigtal studenten de mogelijkheid om een vierjarig doctoraalprogramma te volgen.
 • Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten: Fonds voor journalisten/auteurs om journalistieke en andere non-fictieprojecten, waaronder biografieën, van bijzondere aard en kwaliteit uit te voeren. De projecten moeten boven de reguliere verslaggeving, de dagelijkse journalistiek of het correspondentschap uitstijgen.
 • Fulbright studenten & promovendi: Het Fulbright-programma heeft beurzen voor studenten die op graduate niveau in Amerika willen studeren aan een goede universiteit, voor promovendi die onderzoek in Amerika willen doen, en voor wetenschappers die in Amerika les willen geven, eventueel gecombineerd met onderzoek.
 • Fulbright scholieren & gap year: Voor VWO'ers (atheneum, gymnasium of IB) die na het eindexamen een tussenjaar in Amerika willen studeren. Met het Campus Scholarship Program ontvang je tijdens je gap year een studiebeurs vanuit de universiteit. Door het Amerikaanse liberal arts systeem heb je een ruime vakkenkeuze en kun je je studie combineren met sport, dans en muziek. Je vertrekt in de zomer aansluitend op je eindexamen en woont op de campus.
 • Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO): Onderzoekers kunnen subsidieaanvragen indienen binnen de gedefinieerde programma’s (vaststaand onderwerp) van NWO en in de open competitie (vrij onderwerp). Persoonsgebonden subsidies stimuleren individuele onderzoekers. Andere subsidies stimuleren (internationale) samenwerking, financieren het gebruik van grote faciliteiten, maken investeringen en de uitgave van publicaties mogelijk.
 • Marie Curie Beurs: Fellowships ter bevordering van de opleiding en mobiliteit van jonge onderzoekers in Europa. Fellows en gastinstituten zijn zelf verantwoordelijk voor het indienen van voorstellen bij de Europese Commissie. Informatie, advies en ondersteuning wordt gegeven door RVO.nl.
 • Prins Bernhard Cultuurfonds: Jonge, talentvolle afgestudeerden uit alle denkbare disciplines aan universiteit (ma) of hogeschool (ba) kunnen in aanmerking komen voor een Cultuurfondsbeurs. Cultuurfondsbeurzen zijn bedoeld voor vervolgopleidingen of -onderzoek in het buitenland. Ook zijn er ondersteuningsmogelijkheden voor musici en beeldend kunstenaars.
 • Saal van Zwanenbergstichting: Subsidies voor een fellowship die betrekking hebben op onderzoek dat zich (direct of indirect) richt op vervaardiging van nieuwe geneesmiddelen of farmacotherapie.
 • Stichting Fonds Doctor Catharine van Tussenbroek: Het doel van het fonds is het bevorderen van de wetenschappelijke ontplooiing en loopbaan van vrouwen door het subsidiëren van onderzoeksactiviteiten in het buitenland in en rond een promotie aan een Nederlandse universiteit.
 • VSB fonds beurs: VSBfonds verstrekt elk jaar beurzen aan studenten die aantoonbaar betrokken zijn bij hun omgeving en die zich verder willen ontwikkelen. Met een VSBfonds Beurs kan je verder studeren of onderzoek doen in het buitenland na voltooiing van je opleiding aan een Nederlandse hogeschool of universiteit. Je kiest zelf het opleidingsinstituut in het buitenland en moet zelf zorgen dat je wordt toegelaten. De beurzen worden verstrekt voor minimaal 3 en maximaal 24 aaneengesloten maanden.
 • Matsumae International Foundation: Organisatie die onderzoeksplaatsen aanbiedt bij instellingen in Japan gedurende 3 tot 6 maanden aan afgestudeerden met een PhD die Engels of Japans spreken. Na het verblijf in Japan moet je terugkeren naar je eigen land en je mag niet eerder in Japan zijn geweest of voor de foundation hebben gewerkt.
 • McKinsey-beurs: Beurs voor WO-studenten en promovendi met goede studieresultaten en nevenactiviteiten die blijk geven van teamervaring, initiatief en gedrevenheid. Voorbeelden van initiatieven van voorgaande studenten die deze beurs kregen zijn o.a. het opzetten van een vak voor biologiestudenten in Afrika, het geven van een masterclass, of het opzetten van een multi-purpose centre for sustainable materials in Kenia.
Welke opties voor financiële steun zijn er als je voor stage of studie naar het buitenland wilt?

Welke opties voor financiële steun zijn er als je voor stage of studie naar het buitenland wilt?

Welke opties voor financiële steun zijn er als je voor stage of studie naar het buitenland wilt?

 • Je kunt het zo gek niet bedenken of er bestaat wel een beurs, subsidie of overheidsprogramma voor.
 • De bekendste en/of belangrijkste op een rij (bedenk dat regelingen kunnen veranderen, verdwijnen of dat nieuwe kunnen ontstaan, zo ook hoogte van bedragen).
 • Als je nog student bent kun je ook even bij jouw universiteit of HBO-instelling kijken voor de beurzen die door je onderwijsinstelling zelf worden uitgekeerd.

Algemene opties voor financiële steun

 • Meeneembare studiefinanciering: Voor veel studenten in het hoger onderwijs (HBO/WO) is het mogelijk om hun studiefinanciering mee te nemen naar het buitenland. Dit kan voor stage of semester in het buitenland, maar ook voor een volledige opleiding in het buitenland. De voorwaarden die gelden om voor studiefinanciering in Nederland in aanmerking te komen gelden ook voor de meeneembare studiefinanciering. Daarnaast gelden er voor het buitenland nog enkele extra voorwaarden. Voor specifieke informatie kan je bij de DUO – IB-Groep terecht. Hier kun je onder andere checken of je met jouw specifieke buitenlandstudie in aanmerking komt voor deze meeneembare studiefinanciering.
 • Cultureel Verdrag: Nederland heeft een cultureel verdrag afgesloten met 16 landen die in het kader hiervan studiebeurzen aanbieden voor onderzoek of studie. Deze beurzen zijn vooral bedoeld voor laatstejaars studenten, pas afgestudeerden en onderzoekers aan universiteiten, kunstacademies of conservatoria. Laatstejaars studenten van andere HBO-studierichtingen komen ook in aanmerking. Voor een zomerbeurs kun je al in het tweede studiejaar in aanmerking komen. De beurzen zijn niet bedoeld voor stages of Erasmusstudenten. Men moet in principe over de Nederlandse nationaliteit beschikken en niet ouder zijn dan 35 jaar.
 • Veel onderwijsinstellingen hebben eigen stimuleringsbeurzen voor (eigen) studenten die voor stage of onderzoek naar het buitenland gaan. Voorbeelden: LUSTRA beurs (Leiden) - AUF (Uva Amsterdam) - Grotius Academie (samenwerking diverse faculteiten rechtsgeleerdheid)
 • Ook sommige studieverenigingen bieden af en toe studiebeurzen; vaak gaat het dan om bijzondere of prestigieuze studie- of onderzoeksprojecten in binnen- of buitenland. Voorbeelden: ASC Academy (A.S.V/A.V.S.V) - Ascrum -

log in om verder te lezen

Bij welke organisaties kan je gratis vrijwilligerswerk doen in het buitenland of zijn er lage kosten of subsidies?

Bij welke organisaties kan je gratis vrijwilligerswerk doen in het buitenland of zijn er lage kosten of subsidies?


Welke organisaties bieden voordelig of gratis vrijwilligerswerk aan

Waar kan je subsidies of fondsen regelen voor je vrijwilligerswerk in het buitenland?

 • EVS (European Voluntary Service) moedigt mensen aan om vrijwilligerswerk te gaan doen in Europa. Ze ondersteunen veel projecten in Europa en de omringende landen. Als vrijwilliger krijg je meestal kost en inwoning, zakgeld en vaak wordt een flink deel van je vliegticket vergoed.
 • Europees Solidariteitskorps biedt kansen aan jongeren die een betekenisvolle bijdrage willen leveren aan de samenleving. Als jongere tussen 17 en 30 jaar kan je in een project worden geplaatst als vrijwilliger of in het kader van een stage, een leerlingplaats of een baan. Breed spectrum van activiteiten, altijd tussen twee en twaalf maanden, vergoeding van reiskosten, onderdak en maaltijden plus bij stages veelal een dagvergoeding.
 • Erasmus+: is een programma dat subsidies ter beschikking stelt aan jongeren voor vrijwilligerswerk in Europa. De hoofddoelstelling van het programma is het bevorderen van tolerantie tussen jongeren, in het bijzonder binnen Europa.
 • NCDO biedt informatie over subsidie die kan worden toegekend aan projecten die in het buitenland plaatsvinden, waar Nederlandse mensen worden bereikt en waarbij men gebruik maakt van Nederlandse fondsen.
 • zie ook Fondsenwerving & Crowdfunding: in buitenland en NL

  Wat zijn voorbeelden van fondsenwervende activiteiten?

  Wat zijn voorbeelden van fondsenwervende activiteiten?

  • het organiseren van (aansprekende) evenementen
  • het opzetten en onderhouden van een donateursbestand
  • het houden van collectes
  • crowdfunding via social media
  • het inzamelen van geld via de persoonlijke benadering
  • het verwerven van legaten
  • het aanschrijven van beurzen
  Wat zijn aandachtspunten nadat je een fonds, beurs of subsidie toegekend hebt gekregen?

  Wat zijn aandachtspunten nadat je een fonds, beurs of subsidie toegekend hebt gekregen?

  Is een fonds, beurs of subsidie aan je toegekend, dan is er een aantal aandachtspunten:

  • zorg ervoor dat je het toekenningsbericht (brief, mail, of ander document) van de verstrekker goed documenteert; je kunt het later nog wel eens nodig hebben, het is een formeel bewijs van toekenning.
  • hou er rekening mee dat je vrijwel nooit het totale toegekende bedrag in één keer uitbetaald krijgt; meestal gebeurt dat in deelbetalingen ("tranches")
  • bij beurzen voor stage of studie in het buitenland ontvang je de eerste betaling meestal vrij kort voor vertrek
  • bij beurzen voor stage of studie in het buitenland dien je vaak nog een aantal documenten toe te sturen, zoals een kopie van je overgang naar een volgend studiejaar, een afstudeerdocument, een bewijs van toelating tot een buitenlandse onderwijsinstelling (indien nodig officieel vertaald)
  • in een aantal gevallen ontvang je een beurs- of fondscontract, dat je ondertekend moet retourneren. Daarmee verklaar je dan meestal ook akkoord te gaan met de voorwaarden van de beurs of het fonds.
  • je dient de beursverstrekker altijd op de hoogte te houden van wijzigingen in (persoonlijke) situaties die van invloed zouden kunnen zijn op de verstrekking van de financiële middelen (denk bijvoorbeeld aan studievertraging, ziekte, een verlaat vertrek naar het buitenland, etc.)
  • mocht je je inhoudelijke plannen, op basis waarvan de middelen zijn toegekend, willen of moeten wijzigen deel dit dan altijd tijdig met de verstrekker; soms wordt een plan dan opnieuw beoordeeld, soms is inhoudelijke wijziging niet mogelijk
  • check goed welke verplichtingen tot tussentijdse updates, verslagen of eindrapportage(s) er zijn, met welke deadlines. Leg tijdig contact mocht je een deadline niet denken te gaan halen.
  • naast inhoudelijke verslaglegging dien je bij vrijwel alle beurzen, fondsen en subsidies ook een financiële verslaglegging te doen; bewaar dus alle facturen en bonnetjes en hou overzichten bij van relevante kosten die je maakt. Check of er templates of formats beschikbaar zijn.
  • het niet voldoen aan de door de verstrekker inhoudelijk gestelde vereisten hoeft niet altijd te betekenen dat je een beurs of subsidie moet terugbetalen; in sommige gevallen gaat het om een 'inspanningsverplichting'. Zolang jij kan aantonen dat je serieuze pogingen hebt ondernomen om de beoogde resultaten te behalen is er niets aan de hand, krijg je ruimte om resultaten alsnog te verbeteren of dien je slechts delen van de ontvangen bedragen terug te betalen.
  Wat zijn ervaringen van anderen bij het aanvragen van fondsen, beurzen en subsidies?

  Wat zijn ervaringen van anderen bij het aanvragen van fondsen, beurzen en subsidies?

  Marijn, VSBfonds Beurs

  Marijn is helemaal gefascineerd door windmolens en windenergie. Na zijn bachelor Technische Natuurkunde aan de TU Delft wil Marijn graag de overstap maken naar een veel meer toegepaste kant van zijn vak. De expertise op het gebied van de windenergie vond hij in Denemarken. In dat land is veel ervaring met het opwekken van windenergie en dat merk je terug in het niveau van de opleiding  en van de studenten in zijn jaargang. 

  Dat Marijn werd geselecteerd voor de VSBfonds Beurs was voor hem een aangename verrassing. Op de TU Delft was de concurrentie pittig, maar Marijn wist zich te onderscheiden door zijn bevlogenheid. Diezelfde bevlogenheid vindt hij nu ook bij zijn mede-studenten; zij willen echt met elkaar de wereld een beetje mooier maken met schone windenergie!

  Harmen, Evan, Marcel, Impulsis

  Rural Spark is een jonge sociale onderneming die met behulp van een business model het Indiase platteland toegang tot elektriciteit wil verschaffen. Een goed (werkend) energienetwerk biedt kansen – licht om ’s avonds te kunnen lezen, gebruik van mobiele telefoon – en voorkomt inzet van ongezonde en dure alternatieven als kerosine. Rural Spark heeft een kastje ontwikkeld dat met zonnepanelen energie opwekt. Dit maakt de ‘Energy Kit’ ideaal voor ondernemers, die de energie kunnen verkopen aan dorpsgenoten die hun telefoon of lamp willen opladen.  Het project dat door Impulsis wordt ondersteund, richt zich op 250 ondernemers die een Energy Kit exploiteren. In aansluiting op dit project is Rural Spark begonnen met een crowdfunding campage om een veel groter publiek te bereiken.

  Rebecca, De Breed Kreiken Innovatiefonds

  Binnen de afdeling Grafiek gebruikt Rebecca vrijwel uitsluitend textiel in haar eigen stijl. Nu heeft ze behoefte aan meer kennis van de productie van textiel. De richting Textile Design van het Chelsey College of Art onderscheidt zich door de focus op het milieu en maatschappelijke problemen in de textielindustrie. Omdat Rebecca de plicht voelt te weten hoe zij op een milieuvriendelijke en eerlijke wijze haar materialen kan produceren, wil zij in Londen hierover kennis opdoen.

  Beatrijs, China programma EP-Nuffic

  Beatrijs deed een master aan de Central Academy of Fine Art in Beijing. Ze kreeg hiervoor een beurs van het China Programma van EP-Nuffic. Al vanaf het eerste jaar van haar opleiding Fine Arts aan de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem wilde Beatrijs naar China. Zowel vanwege het Taoisme dat haar al lange tijd intrigeerde, als de paradoxale maatschappelijke status waar China zich in bevindt. "Ik leerde ontzettend veel in China. Maar liep ook flink tegen mezelf aan. liep ik ook tegen mezelf op. Wie ben ik eigenlijk, als burger van zo’n inie-minielandje als Nederland die trots haar democratie aan iedereen verkoopt? En hoe vrij ben ik eigenlijk? Hoe langer ik in China bleef, hoe onduidelijker het me werd."

  Han, Starters International Business & Agentschap NL

  “Export is voor ons nieuw en spannend”, zegt Han Brunnekreeft, directeur van Brunelco, dat elektronica en software ontwikkelt. “Maar we willen graag groeien en besloten over de grens te kijken.” Het coachingstraject Starters International Business van Agentschap NL maakte dit avontuur een stuk laagdrempeliger. "Via hen kwamen we in contact met de Nederlandse Landbouwraad en het consulaat in Mexico. Dat maakt het betreden van deze markt een stuk laagdrempeliger. De adviseurs voerden onder meer een Zakenpartnerscan uit, waarmee ze ons introduceerden bij interessante zakenpartners in dit land."

  Britt, VSBfonds Beurs

  Na haar studie Industrial Engineering & Management aan de Hanzehogeschool Groningen wil Britt zich graag verder specialiseren. Ze kiest deze vervolgstudie aan de Lappeenranta Technische Universiteit in Finland onder andere vanwege de combinatie van verschillende faculteiten waardoor er veel kennisuitwisseling is. De goede reputatie van deze universiteit en het duurzame karakter (project Green Campus) maakten dat Britt hier heel graag wil doorstuderen. Dat het ook echt is gelukt, heeft te maken met het vertrouwen dat zij kreeg van de VSBfonds selectiecommissie.

  Quico, De Breed Kreiken Innovatiefonds

  Praktische problemen oplossen met behulp van wiskunde, specifiek in de deeleconomie. Dat is het doel van Quico. In zijn PhD wil hij een methode ontwikkelen om de kleinste beloning en bijbehorende kortste route te bepalen waarmee automobilisten hun route naar bepaalde locaties aanpassen, ofwel incentive routing. Na zijn pre-master aan de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft hij de kans gekregen om zijn master te voltooien aan de University of California, waar hij ook zijn PhD kan halen.

  Ercan, VSBfonds, het Hendrik Muller Fonds en het Vreedefonds

  Ercan rondde in december 2012 de duale master Onderneming & Recht af aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ercan had de ambitie om in het buitenland een volledige master te doen. In oktober 2013 is hij begonnen aan de master (LL.M.) Finance in Frankfurt am Main. Ercans doel was om meer specialistische kennis te vergaren van internationaal en Europees financieel recht. Tevens wilde hij zich verbreden door financieel-economische kennis te vergaren.

  Fleur, Catharine van Tussenbroek Fonds

  Fleur Visser deed onderzoek naar het gedrag en de sociale structuur van de Risso dolfijn op Pico (de Azoren). Ze legde haar observaties van dolfijnen tijdens dit onderzoek vast in een digitale foto-catalogus waardoor een zeer goed beeld onstond van de populatie Risso dolfijnen in het onderzoeksgebied. Daarnaast onderzocht Fleur het groepsgedrag van de dolfijnen. Na afloop van het onderzoek voegde ze zich als mariene biologe bij de Stichting Nova Atlantis om te beginnen aan een promotieonderzoek over de walvisachtigen op de Azoren en de invloed van walvistoerisme op het ecosysteem.

  Welke studiebeurzen & fondsen zijn er beschikbaar en hoe kom ik er voor in aanmerking als ik in het buitenland wil studeren?

  Welke studiebeurzen & fondsen zijn er beschikbaar en hoe kom ik er voor in aanmerking als ik in het buitenland wil studeren?

  • Als je in het buitenland gaat studeren zijn er verschillende mogelijkheden om een beurs en/of fonds aan te vragen om (een gedeelte van) je studie en onkosten te financieren. 
  • Er zijn diverse instellingen die beurzen en fondsen aanbieden, hierbij moet je denken aan de Nederlandse overheid, de Europese Unie, particulieren instellingen en andere stichtingen, je huidige onderwijsinstelling etc.
  • Om er achter te komen of je in aanmerking komt voor het aanvragen van een beurs of fonds en welke dat zijn is het van belang dat je op tijd begint met oriënteren. De meeste beursprogramma’s hebben namelijk niet alleen een relatief vroege sluitingsdatum, maar ook een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen.
  • Het is dus enigszins wel wat uitzoekwerk om de juiste beurs of fonds te vinden die bij jou en je situatie past, maar dan heb je ook wel wat!  
  • Er zijn een hoop verschillende beurzen en fondsen beschikbaar. Zo heb je beurzen speciaal voor tijdens je studie, maar ook beurzen voor bijvoorbeeld stages en onderzoeken in het buitenland.
  Welke competenties en vaardigheden heb je nodig als fondsenwerver in de non-profit sector?

  Welke competenties en vaardigheden heb je nodig als fondsenwerver in de non-profit sector?

  Welke skills, competenties en vaardigheden heb je nodig als fondsenwerver?

   

  Organisatie en omgevingsbewustzijn

  • Als fondsenwerver is mensenkennis van groot belang.
  • Je moet niet alleen over mondelinge en schriftelijke vaardigheden beschikken, maar ook kunnen aanvoelen tot hoever je kan gaan met donoren.
  • Het hebben van een groot netwerk is ook belangrijk, vaak wordt dit in de vacature al gevraagd.

  Communicatieve vaardigheden

  • Om je boodschap duidelijk over te brengen, is het van belang dat je zowel mondeling als schriftelijk zeer vaardig bent. Je moet mensen kunnen overtuigen van de waarde van jouw organisatie.

  Overtuigend zijn

  • Als fondsenwerver kom je met de juiste argumenten, op het juiste moment en met een passende stijl om donateurs te winnen.

  Doorzettingsvermogen

  • Je bent als fondsenwerver altijd bezig met geld.
  • Dit is altijd een gevoelig onderwerp en mensen denken goed na over waar ze hun geld aan uitgeven.
  • Je zal dus vaak geduld moeten hebben en moeten doorzetten voordat je daadwerkelijk fondsen binnen krijgt.
  • Je bent efficiënt en geeft niet op zodra er wat tegen zit.

  Cijfermatig

  • Affiniteit met financiën en getallen is belangrijk.
  • Je moet kunnen schatten wat je kan vragen van een fonds. Wat een hoog bedrag is voor het ene fonds, hoeft niet zo hoog te zijn voor het andere. Gevoel hiervoor is belangrijk.

  Sociaal & inleven

  • De ideale fondsenwerver is heel sociaal en kan zichzelf verplaatsen in anderen en bewust omgaan met verschillende achtergronden en belangen.
  • Daarnaast handelt de ideale fondsenwerver tactisch, op een voorzichtige, niet kwetsende manier met anderen, rekening houdend met de gevoelens en behoeften van andere mensen (donoren).

  Motiveren

  • De ideale fondsenwerver moet anderen kunnen inspireren en motiveren

  Welke eigenschappen heb je nodig bij fondsenwerving?

   

  • Je kunt je goed inleven in en je communiceert makkelijk met anderen
  • Je bent proactief en een echte doorzetter
  • Je werkt zelfstandig, inspirerend en uitermate doelgericht.
  Wat zijn de taken en arbeidsvoorwaarden binnen fondsenwerving & acquisitie in de non-profit sector?

  Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

  Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

       

  Partnerselectie: Stage in het buitenland I

  Partnerselectie: Stage in het buitenland I

  Vacatureservices voor betaald werk, stages en vrijwilligerswerk in het buitenland: vacatures, werkgevers en bemiddelaars

  Vacatureservices voor betaald werk, stages en vrijwilligerswerk in het buitenland: vacatures, werkgevers en bemiddelaars

  Werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

  JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

  Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

  JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

  Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

  Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

  Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

  Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
   

  Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

  The world of JoHo footer met landenkaart

  JoHo: paginawijzer

  Thema's

  Wat vind je op een JoHo Themapagina?

  • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
  • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

  Crossroad: volgen

  • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

  Crossroad: kiezen

  • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

  Footprints: bewaren

  • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
  • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

  Abonnement: nemen

  • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

  Hoe is de pagina op gebouwd

  • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
  • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
  • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
  • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
  • De statussen:
  1. Start
  2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
  3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
  4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
  5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
  6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
  7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
  8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
  9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
  10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
   JoHo: footprints achterlaten
   JoHo: pagina delen

   The world of JoHo footer met landenkaart

   JoHo: Bereikbaarheid - Concept – FAQ - Gegevens - Winkelwagen - Zoeken