Fondsenwerving & Crowdfunding - Financiering van je activiteiten in het buitenland

 

  Topics & Thema's

Thema & Topic

 

Fondsen & Crowdfunding

 

Subsidies &  Financiële ondersteuning

 

 

Crossroad: kiezen
Crossroad: begrijpen

 Crossroads

 • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
 • Use the crossroads to follow a connected direction

 

Topic: begrijpen

Topics & Thema's

Hoe werkt het op een JoHo Topic-, en Themapagina?

 • Deze pagina is opgezet aan de hand van de 10 fases: statussen. De 10 JoHo statussen kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het onderwerp van deze pagina.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar
 • Niet elke status zal content bevatten, en de content zal in beweging blijven

De statussen

 1. Start
 2. Orientatie: oriënteren & verkenning
 3. Selectie: verzamelen info & keuzehulp
 4. Afweging: vergelijken & alternatieven
 5. Competentie: verbeteren & competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatue: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?

  

1- Start
 

1 - Starten

 • Wat: Je keuzezeproces starten
 • Hoe: Keuzebesef, het besef dat je een beslissing moet gaan maken
 • Content: Titel, Uitleg, Footprints, Crossroads
  Inloggen: voor meer infomatie

  Ben je ingelogd als JoHo donateur dan krijg je op deze pagina toegang tot meer gerelateerde informatie.

  Ben je ingelogd als abonnee dan zie je alle gerelateerde informatie.

  Log in als je nog niet ben ingelogd.

  Aansluiten: bij JoHo

  Sluit je aan bij JoHo, help jezelf en steun een ander!

   

      

  Oriënteren & Verkennen

  Wat is fondsenwerving?

  Fondsenwerving is het geheel van activiteiten dat een persoon of organisatie onderneemt om het benodigde geld te verkrijgen voor beoogde activiteiten.

  Fondsenwerving kan zichtbaar zijn, via bijvoorbeeld inzamelingen, publiekscampagnes in massamedia of social media, het aanspreken van publiek op straat, of minder zichtbaar, via bijvoorbeeld het aanschrijven van subsidies bij overheden, instellingen, beursverstrekkers of loterijen.

  Wat zijn voorbeelden van fondsenwervende activiteiten?

  • het organiseren van (aansprekende) evenementen
  • het opzetten en onderhouden van een donateursbestand
  • het houden van collectes
  • crowdfunding via social media
  • het inzamelen van geld via de persoonlijke benadering
  • het verwerven van legaten
  • het aanschrijven van beurzen

  Wat is een subsidie?

  Een subsidie is een tijdelijke bijdrage van de overheid of een niet-commerciële organisatie, bedoeld om een activiteit te kunnen starten waarvan het economische belang niet direct voor de hand ligt. Met deze financiële steun kunnen instellingen, bedrijven of soms ook individuele personen activiteiten ontwikkelen of stimuleren.

  • subsidies worden ook wel verstrekt door bedrijven of stichtingen, niet alleen door de overheid
  • subsidies vanuit de overheid worden verstrekt om activiteiten te stimuleren die de overheid in het algemeen belang waardeert, maar niet zelf wil of kan uitvoeren
  • financiële steun kan in de vorm van direct geld, maar ook in andere vormen zoals een lager belastingtarief, een garantie tot dekkins van een eventueel exploitatietekort
  • subsidies worden vrijwel altijd verstrekt voor activiteiten die op het moment van de aanvraag duidelijk omschreven staan
  • als bestuursorganen van de overheid elkaar subsidiëren wordt dat veelal medefinanciering genoemd

  Wat is een subsidieregeling?

  In een subsidieregeling vind je over het algemeen de volgende zaken:

  • het doel van de subsidie: wat beoogt de subsidie te stimuleren of bereiken
  • de hoogte van de subsidie en/of eventueel subsidieplafond (maximale totale subsidie per tijdsperiode)
  • voorwaarden voor eventuele eigen bijdragen, gekoppeld aan de te verstrekken subsidie
  • periode waarin de subsidie wordt verleend c.q. de gesubsidieerde activiteiten kunnen plaatsvinden
  • de voorwaarden voor het aanvragen van de subsidie, bv. subsidabele activiteiten
  • de voorwaarden voor het verlenen van de subsidie plus eventuele weigeringsgronden (redenen waarom de subsidie niet zou kunnen worden verleend)
  • de procedure van de subsidieverlening (de uitbetaling van de gelden)
  • de wijze waarop de voor de subsidie benodigde gegevens moeten worden verstrekt
  • voorwaarden waaraan de gesubsidieerde instelling moet voldoen, bv. een bepaalde rechtsvorm
  • voorwaarden voor controle van en evaluatie op de gesubsidieerde activiteiten
  • eventuele aanvullende wetten, regels of regelingen die op de subsidie van toepassing zijn
  • inwerkingtreding en vervaldatum van de subsidie
  • toelichting op de subsidieregeling; veelal een beleidsdocument dat achtergrondinfo geeft op de doelstellingen van de subsidie
  2 - Oriëntatie

  2 - Verkennen & Oriënteren

  • Wat: Je inlezen in je onderwerp, vraag of proces
  • Hoe: Keuze-acceptatie, de acceptatie van de onzekerheid dat je nog niet kunt kiezen
  • Content: Kennis, Definities, Betekenis van het onderwerp, gegevens, feitelijke kennis, omgevingsinformatie
  Tips & Quotes: begrijpen
   

  Tips kunnen bestaan uit:

    JoHo Tips (Tickets):  korte bullets met tips en adviezen die je helpen bij activiteiten als leren, studeren, lezen en begrijpen

    JoHo TentamenTickets: korte bullets met vakgerichte tentamentips en voorbeeldvragen, zodat je weet wat en hoe je moet gaan leren en studeren.

    JoHo Coach Quotes : Uitspraken en gedachtegangen die je geest in beweging kunnen krijgen

   
   

       

  Verzamelen & Selecteren
  3 - Selectie

  3 - Verzamelen & Selecteren

  • Wat: Selecteren van de basisinformatie om je keuzes te  kunnen maken
  • Hoe: Keuzestress, het inzicht in de verschillende keuzes
  • Content: Belangrijke vragen en antwoorden, productoverzichten, advieswijzer

   

     

  Vergelijken & Afwegen

  Vergelijken & Afwegen

  Wat zijn aandachtspunten nadat je een fonds, beurs of subsidie toegekend hebt gekregen?

  Is een fonds, beurs of subsidie aan je toegekend, dan is er een aantal aandachtspunten:

  • zorg ervoor dat je het toekenningsbericht (brief, mail, of ander document) van de verstrekker goed documenteert; je kunt het later nog wel eens nodig hebben, het is een formeel bewijs van toekenning.
  • hou er rekening mee dat je vrijwel nooit het totale toegekende bedrag in één keer uitbetaald krijgt; meestal gebeurt dat in deelbetalingen ("tranches")
  • bij beurzen voor stage of studie in het buitenland ontvang je de eerste betaling meestal vrij kort voor vertrek
  • bij beurzen voor stage of studie in het buitenland dien je vaak nog een aantal documenten toe te sturen, zoals een kopie van je overgang naar een volgend studiejaar, een afstudeerdocument, een bewijs van toelating tot een buitenlandse onderwijsinstelling (indien nodig officieel vertaald)
  • in een aantal gevallen ontvang je een beurs- of fondscontract, dat je ondertekend moet retourneren. Daarmee verklaar je dan meestal ook akkoord te gaan met de voorwaarden van de beurs of het fonds.
  • je dient de beursverstrekker altijd op de hoogte te houden van wijzigingen in (persoonlijke) situaties die van invloed zouden kunnen zijn op de verstrekking van de financiële middelen (denk bijvoorbeeld aan studievertraging, ziekte, een verlaat vertrek naar het buitenland, etc.)
  • mocht je je inhoudelijke plannen, op basis waarvan de middelen zijn toegekend, willen of moeten wijzigen deel dit dan altijd tijdig met de verstrekker; soms wordt een plan dan opnieuw beoordeeld, soms is inhoudelijke wijziging niet mogelijk
  • check goed welke verplichtingen tot tussentijdse updates, verslagen of eindrapportage(s) er zijn, met welke deadlines. Leg tijdig contact mocht je een deadline niet denken te gaan halen.
  • naast inhoudelijke verslaglegging dien je bij vrijwel alle beurzen, fondsen en subsidies ook een financiële verslaglegging te doen; bewaar dus alle facturen en bonnetjes en hou overzichten bij van relevante kosten die je maakt. Check of er templates of formats beschikbaar zijn.
  • het niet voldoen aan de door de verstrekker inhoudelijk gestelde vereisten hoeft niet altijd te betekenen dat je een beurs of subsidie moet terugbetalen; in sommige gevallen gaat het om een 'inspanningsverplichting'. Zolang jij kan aantonen dat je serieuze pogingen hebt ondernomen om de beoogde resultaten te behalen is er niets aan de hand, krijg je ruimte om resultaten alsnog te verbeteren of dien je slechts delen van de ontvangen bedragen terug te betalen.
  > Vergelijken & Afwegen
  4 - Vergelijking

  4 - Vergelijken & Afwegen

  • Wat: Je keuzeproces starten
  • Hoe: Keuzevergelijking, alternatieven afwegen
  • Content: Vergelijkbare en alternatieve onderwerpen, Aanverwante producten en services
  • Relaties: Gerelateerde paginabundels

    

  Competenties verbeteren & Contenties verhogen

  Competenties verbeteren & Contenties verhogen

  Welke talenten, vaardigheden en competenties komen van pas als je een beroep wilt doen op fondsen, beurzen of andere financiering vanuit derden?

  • Analyseren: jezelf verdiepen in de diverse mogelijkheden, je kansen inschatten en een strategie bepalen
  • Authenticiteit: om je kansen te vergroten zal je een geloofwaardige en authentieke boodschap moeten uitstralen; zeker bijvoorbeeld bij crowdfundingcampagnes
  • Communiceren: zowel stevige mondelinge als schriftelijke vaardigheden zijn essentieel voor een nette fondsaanvraag of overtuigende campagne
  • Creatief zijn: op welke wijze weet jij je te onderscheiden van vele anderen die dezelfde financieringsbronnen aanspreken
  • Durf hebben: voldoende vaardigheden om op individuen en organisaties af te stappen en om hulp te vragen
  • Overtuigend zijn: het individu of de organisatie die je benadert overtuigen van het feit dat jij de extra financiële middelen waard bent
  • Plannen: een goed uitgewerkte strategie waarbij je in verschillende fasen de juiste (benaderings)timing hanteert is essentieel
  • Resultaatgericht zijn: al je inspanningen draaien om het eindresultaat van je fondsaanvraag of social media campagne; zonder de benodigde middelen geen activiteit in het buitenland
  • Samenwerken: hoewel je aanvraag op jouw individu is gericht moet je goed kunnen samenwerken met de organisatie die de middelen verstrekt, met ambassadeurs in je crowdfunding team
  • Zelfvertrouwen hebben: ben jij in staat om jezelf voldoende te kunnen profileren in je persoonlijke campagne
  5 - Compententies

  5 - Vaardigheden verbeteren & Talent ontwikkelen

  • Wat : Vaardigheden in huis halen
  • Hoe: Keuzeskills , verbeteren van je vaardigheden om je keuzes te maken
  • Content: Benodigde competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
  Crossroad: TEFL
   
  De TEFL-cursus (Teaching English as a Foreign Language) is een cursus die je opleidt om aan kinderen en volwassenen Engelse les te kunnen geven.
  De cursus kun je via JoHo zowel online, in Nederland, in Spanje of in Italië volgen

    

   

  banner_footer_johoworldinsurances_compleet_595x125px_klein_maart2019

  6 - Voorbereiding

  6 - Voorbereiden & Checken

  • Wat: Voorbereidingen treffen om je keuze te maken en ze op te volgen
  • Hoe: Keuzevoorbereiding, maatregelen treffen, checklists afwerken
  • Content: Wat moet je doen om je goed voorbereiden voor je keuze of actie? Wat kan je doen om te oefenen of je beter voor te bereiden? Waar moet je aan denken?
  Crossroads: menu verzekeringen

     

  > Inspiratie via JoHo WorldSupporter
  Bewuster keuzes maken met een tussenjaar - Koert Hommel
  Ik was een jaar of 11, 12 misschien. Ik besteedde er uren aan. Ja echt, uren. Per week, soms. Aan...
  Wereldstage zoekt voor jou een passende stage! - Supporter of Wereldstage
  De dienstverlening van Wereldstage Curacao bestaat uit het vinden van de juiste stageplaats, het helpen invullen van...
  Wat is een TEFL level 5 cursus en waarom zou je deze cursus volgen? - LauraD
  Ben je van plan een TEFL cursus te volgen? Dan kom je waarschijnlijk de termen 'level 3' of 'level 5' tegen. De...
  25 tips om zinvol te discussiëren - Koert Hommel
  Een discussie is een uitwisseling van gedachten, meningen. Als je discussieert, verschil je van mening met een ander en...
  How to Handle Stress - Ilona
  Stress   75 to 95 percent of visits to the doctor are for stress-related conditions Allostatic load: a...
  Werken aan je vaardigheden en competenties én een bijdrage leveren met vrijwilligerswerk in het buitenland - Koert Hommel
  In het buitenland werken is een verrijking; je krijgt de kans je kennis uit te bouwen over hoe het is om te werken in...
  7 - Inspiratie

  7 - Inspireren & Samenwerken

  • Wat: Inspiratie opdoen en betrokkenheid bepalen
  • Hoe: Je keuzegeweten laten spreken, tegen je eigen lat houden, past het bij je?, voelt het goed? Haal jij, of een ander, er voldoende inspiratie vandaan?
  • Content: Hoe werkt de praktijk, wat en kan jij ervan leren? Welke ervaringen kan jij delen of zijn al gedeeld? Hoe kan jij anderen inspireren?
  Crossroad: Partner
   
   
  Vrijwillig Wereldwijd: ervaring opdoen met jezelf en voor een ander!
  Tip of Quote: checken

  Tips van JoHo donateurs

  • Zoek naar je passie, waarom wil jij doen wat je wilt gaan doen en wat wil je ermee bereiken? Met die passie onderscheid je je van anderen.
  • Let bij fondsaanvragen goed op de details. Deadlines, benodigde extra formulieren, referenties: niets zo vervelend als een aanvraag die niet wordt gehonoreerd omdat je een element bent vergeten.
  • Doe voldoende onderzoek als je op een specifiek terrein of product internationaal wilt ondernemen. Er zijn allerlei subsidietools en regelingen die je goed op weg kunnen helpen. Maak gebruik van de coaches en adviseurs, dat kan heel wat schelen in de vaak lange aanvraagtrajecten.
  • Ik heb rondom mijn periode in het buitenland een blog bijgehouden waarin ik "kennisuitwisseling" als centraal thema had gekozen. Dat werd door de fondsverstrekker erg gewaardeerd; ik liet zien dat ik mijn ervaringen breder kon en wilde trekken.
  Crossroad: Menu inspiratie

      

  > Ervaring opdoen & In praktijk brengen

  JoHo Vacatureservice

  • Hieronder vind je recente & uitgelichte vacatures  betaald werk, stages & vrijwilligerswerk in het buitenland & Nederland uit de JoHo Vacatureservice.
  • Wil je reageren of solliciteren, word dan JoHo donateur en vind per land de betrokken organisatie.
  • Word JoHo abonnee als je de Vacatureservice effectief en volledig wilt gebruiken. 

  Een kleine greep uit de mogelijkheden via JoHo 
  8 - Ervaring

  8 - Ervaren & Werken

  • Wat: Met je proces de slag gaan of werken in het kader van je proces
  • Hoe: Keuze-ervaring, de praktijk ervaren rond je keuzeprocessen, werk maken van je proces, proces maken van je werk
  • Content: Hoe kan je jezelf nuttig maken via stages of vrijwilligerswerk,Is er gerelateerd werk mogelijk,  zijn er vacaturemogelijkheden
  Crossroad: volgen

  Stage fondsenwerving bij een milieuorganisatie in Auckland

  Activiteiten (werkzaamheden) in het kort: 
  • Je ontwikkelt en implementeert strategische stappen om het gebruik van intranet en de nieuwsbrieven te bevorderen.
  • Je onderhoudt contact met alle vestigingen wereldwijd voor updates.
  • Je maakt plannen voor het up-to-date houden van de website en werkt samen met de webdeveloper om de webste te verbeteren.
  Land: 

  Stage Communicatie & Fondsenwerving Cambodja

  Activiteiten (werkzaamheden) in het kort: 

  Diverse projecten in Cambodja zijn op zoek naar gespecialiseerde stagiaires op het gebied van communicatie en fondsenwerving. Zo willen ze hun programma's en activiteiten beter op de kaart zetten bij (potentiële) donateurs en sponsoren.

  Als stagiair communicatie en fondsenwerving op een lokaal project in Cambodja kun je ingezet worden om bijvoorbeeld:
  • de communicatie kanalen van het project te optimaliseren. Denk hierbij aan de website, social media, brochures en ander promotie materiaal.
  • zowel in Cambodja als daarbuiten onderzoek te doen naar nieuwe promotie mogelijkheden voor de naamsbekendheid van het project en het aantrekken van nieuwe donateurs en sponsoren.
  • activiteiten op te zetten om oud-vrijwilligers en bezoekers betrokken te houden bij het project.
  • Voor alle werkzaamheden geldt dat je samenwerkt met een team van lokale medewerkers. Je focus ligt op het leren van communicatie en fondsenwervingsvaardigheden aan het lokale personeel zodat zij verder kunnen met de opgezette activiteiten na jouw vertrek.

  Draag in Nederland bij aan de bekendheid van en beschikbare fondsen voor een stichting in Guatemala die operaties en psychische begeleiding van kinderen mogelijk maakt

  Activiteiten (werkzaamheden) in het kort: 
  • opzet en uitvoer van pr- & publieksactiviteiten in Nederland die bijdragen aan de bekendheid van deze stichting met activiteiten in Guatemala
  • meewerken aan diverse communicatie-uitingen
  • opzet en uitvoer van fondsenwervingsactiviteiten waardoor het aantal operaties dat kan worden uitgevoerd kan toenemen
  Crossroads: Menu vacatures

    

  Footprints: ?

   Footprints

  • Leave footprints on the site by adding pages to your own bundles or use the comment options
  • Check the JoHo tips and advice chapters
   
  Footprint: Achterlaten
  10 - Evalueren

  10 - Evalueren & Vervolgen

  • Wat: Terugkijken naar je beslissing en vooruitkijken naar het vervolg
  • Hoe: Je eigen keuze beoordelen, doorgaan naar een volgend keuzeproces gaan, beginnen aan het vervolgproces
  • Content: Naar het volgende onderwerp of naar de volgende activiteit, zoeken naar andere pagina's & activiteiten

   

   

   

  Webshop & Services

   

   

  Shop: Missie & Zingeving

  JoHo Missie

  Shop: Prijsinfo

  Prijzen & Kortingen

  • 'Price' is de reguliere prijs die altijd zichtbaar is
  • 'Member price' (indien vermeld) is de prijs voor JoHo donateurs
  • 'Your member price' is jouw prijs als donateur of abonnee (zichtbaar nadat je inlogt)
  • De kortingen voor donateurs & abonnees zijn voor online bestellingen gemiddeld 10-30%
  • De kortingen bij afhalen in de support centers zijn hoger
  Shop: Kortingen

  JoHo service-abonnement kiezen

  JoHo donateur worden en abonnement kiezen

  • Services voor samenvattingen en stages, vacatures en sollicitaties, reizen en backpacken, vrijwilligerswerk en duurzaamheid, emigratie en lang verblijf in het buitenland

  Voor JoHo donateurs

  Crossroads: menu winkel
  Zoeken: Meer Thema's, Topics & Chapters

  Typ je trefwoord(en) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien