Topic

 

 Fondsenwerving & Crowdfunding - Financiering van je activiteiten in het buitenland

 

1 - Start
 

1 - Starten

 • Wat: Je keuzezeproces starten
 • Hoe: Keuzebesef, het besef dat je een beslissing moet gaan maken
 • Content: Titel, Uitleg, Footprints, Crossroads
  Footprints

   Footprints

  • Leave footprints on the site by adding pages to your own bundles or use the comment options
  • Check the JoHo tips and advice chapters
   
  Inloggen?

  Ben je  ingelogd als JoHo donateur dan krijg je op deze pagina toegang tot meer gerelateerde informatie.

  Ben je ingelogd als abonnee dan zie je alle gerelateerde informatie.

  Log in als je nog niet ben ingelogd.

  Topic pagina?

  Topics

  Hoe werkt het op een JoHo Topic pagina?

  • Deze pagina is opgezet aan de hand van de 10 JoHo tools.
  • De 10 JoHo tools kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke keuzes rond het onderwerp van deze pagina.
  • De 10 tools vind je in toenemende mate terug over de hele JoHo website.
  • Nog niet elke tool zal al volledig zijn gevuld, andere tools zullen nog veel in beweging zijn en een deel van de tools is exclusief beschikbaar voor donateurs en abonnees.
  • Binnen de tools vind je de content terug in verschillende vormen zoals Bundels (linkenblokken) en Chapters (Tekstblokken).

  De tools

  1. Start: kader & inhoud
  2. Orienteren: oriënteren & verkenning
  3. Kiezen: verzamelen info & keuzehulp
  4. Vergelijken: vergelijken & alternatieven
  5. Verbeteren: verbeteren & competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
  6. Voorbereiden: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
  7. Ervaren: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
  8. Inzetten: vooruithelpen & hulp -> bijvoorbeeld: hoe kan je jezelf nuttig maken?
  9. Aanschaffen: voordeel hebben & kortingen -> bijvoorbeeld: wat zijn de JoHo voordelen?
  10. Ontdekken: volgende activiteit  -> bijvoorbeeld: naar welke volgende JoHo producten. pagina's & activiteiten kan je gaan?
  JoHo website?
  JoHo website

  Hoe werkt de JoHo website?

  • De inhoud van de JoHo website staat op zodanige wijze met elkaar in verbinding dat je je eigen 'reis' kunt maken op weg naar jouw informatiebestemming. 
  • De komende jaren zal je van handvatten worden voorzien die jou in staat stellen om jouw routes te zoeken op weg naar jouw bestemmingen.
  • Of je nu op zoek bent naar een studie, artikel, vakantie, nieuwe baan of een ander leven.
  • Door kennis te delen en keuzehulp te bieden, hoopt JoHo een bijdrage te leveren aan jouw ontwikkeling en de ontwikkeling van degenen die jij nog gaat ontmoeten.

  Hoe werkt het nu in de praktijk?

  Op de JoHo website kom je de content (inhoud) in verschillende vormen tegen. De belangrijkste vormen vind je hieronder uitgelegd.

   

  Navigatiepagina's

    -  Topic: Op een Topic (verzamel) pagina vind je keuzehulp en advies over een specifiek onderwerp. Je kunt aan de hand van de tien JoHo tools op zoek gaan naar antwoorden op de basisvragen die rond dat onderwerp kunnen spelen.

  - Destination: Op een regio- of landenpagina's vind je reisinformatie en werkinformatie over een land, of een regio. Je vindt daar ook de JoHo services en producten die betrekking hebben op dat specifieke land, zoals de vacatures, het vrijwilligerswerk, de stages, de partners die JoHo donateurs voordeel geven, de reisgidsen en de verzekeringen.

  - Person: Op je My JoHo account pagina vind je o.a. de informatie over jouw verzekeringen, je donateurschap en de door jou verzamelde links.

    Organization: Op een organisatiepagina vind je profielen van organisaties met o.a. vacatures, het duurzame of faire karakter, de services, de activiteiten in het buitenland en contactgegevens.

   

  Navigatietools

  - Bundel: Verzamelingen (links) van pagina's rond een specifieke vraag of onderwerp.

  - Crossroad: Crossroads geven de belangrijkste hoofd- en zijwegen weer op het JoHo web vanaf de lokatie waar je je op dat moment bevindt.

  - Footprint: Via de 'Add to my pages' kan je pagina's toevoegen aan je eigen verzamelingen en checklists. Deze bundels met jouw bewaarde pagina's kun je vervolgens onderaan vrijwel elke pagina terugvinden als je bent ingelogd als JoHo donateur of abonnee.

  - Menu: Naast de basislinks die je onder de header kunt vinden, kan je gebruikmaken van de deelmenu's die op de meeste pagina's zijn geplaatst.

   -  Search: Zoekvelden waarmee je binnen één of meerdere paginasoorten kunt zoeken.

   

  Services & Producten

    - Shop: Shops zijn de pagina's van de vier 'webwinkels' waar je Reisartikelen, Verzekeringen, Vacatures of Studiesamenvattingen kunt vinden of bestellen.

  - Display: Pagina's voor het direct bestellen van bijvoorbeeld artikelen of  samenvattingen.

  - Job & Activity: Uitgelichte vacatures en diensten van JoHo partners, organisaties die JoHo donateurs voordeel geven en organisaties die passen bij de doelstellingen van JoHo donateurs en abonnees.

  - Chapter: Tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp.

   - Keuzehulp & Advieswijzer: Respectievelijk meer objectieve en meer subjectieve hulp bij je keuzes voor studie, werk, reis of toekomstplannen.

  - Service: Entree- & informatiepagina's die je inzicht geven in de producten en services binnen de World of JoHo en pagina's die je daar gebruik van laten maken.

   

  Lees meer over deze en de andere JoHo websites op de pagina over zoeken & websites.

  TOPIC

   

  Fondsen & Crowdfunding

   

  Subsidies &  Financiële ondersteuning

   

   

  Crossroads

   Crossroads

  • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
  • Use the crossroads to follow a connected direction

   

  Nieuws

   Nieuws

      

  2 - Oriëntatie

  2 - Verkennen & Oriënteren

  • Wat: Je inlezen in je onderwerp, vraag of proces
  • Hoe: Keuze-acceptatie, de acceptatie van de onzekerheid dat je nog niet kunt kiezen
  • Content: Kennis, Definities, Betekenis van het onderwerp, gegevens, feitelijke kennis, omgevingsinformatie
  Tips & Advies
   
    JoHo Tips (Tickets) bestaan uit korte bullets met tips en adviezen die je helpen bij activiteiten als leren, studeren, lezen en begrijpen
   
    JoHo TentamenTickets bestaan uit korte bullets met vakgerichte tentamentips en voorbeeldvragen, zodat je weet wat en hoe je moet gaan leren en studeren.
   

  Verkennen & Oriënteren

  Wat is fondsenwerving?

  Fondsenwerving is het geheel van activiteiten dat een persoon of organisatie onderneemt om het benodigde geld te verkrijgen voor beoogde activiteiten.

  Fondsenwerving kan zichtbaar zijn, via bijvoorbeeld inzamelingen, publiekscampagnes in massamedia of social media, het aanspreken van publiek op straat, of minder zichtbaar, via bijvoorbeeld het aanschrijven van subsidies bij overheden, instellingen, beursverstrekkers of loterijen.

  Wat zijn voorbeelden van fondsenwervende activiteiten?

  • het organiseren van (aansprekende) evenementen
  • het opzetten en onderhouden van een donateursbestand
  • het houden van collectes
  • crowdfunding via social media
  • het inzamelen van geld via de persoonlijke benadering
  • het verwerven van legaten
  • het aanschrijven van beurzen

  Wat is een subsidie?

  Een subsidie is een tijdelijke bijdrage van de overheid of een niet-commerciële organisatie, bedoeld om een activiteit te kunnen starten waarvan het economische belang niet direct voor de hand ligt. Met deze financiële steun kunnen instellingen, bedrijven of soms ook individuele personen activiteiten ontwikkelen of stimuleren.

  • subsidies worden ook wel verstrekt door bedrijven of stichtingen, niet alleen door de overheid
  • subsidies vanuit de overheid worden verstrekt om activiteiten te stimuleren die de overheid in het algemeen belang waardeert, maar niet zelf wil of kan uitvoeren
  • financiële steun kan in de vorm van direct geld, maar ook in andere vormen zoals een lager belastingtarief, een garantie tot dekkins van een eventueel exploitatietekort
  • subsidies worden vrijwel altijd verstrekt voor activiteiten die op het moment van de aanvraag duidelijk omschreven staan
  • als bestuursorganen van de overheid elkaar subsidiëren wordt dat veelal medefinanciering genoemd

  Wat is een subsidieregeling?

  In een subsidieregeling vind je over het algemeen de volgende zaken:

  • het doel van de subsidie: wat beoogt de subsidie te stimuleren of bereiken
  • de hoogte van de subsidie en/of eventueel subsidieplafond (maximale totale subsidie per tijdsperiode)
  • voorwaarden voor eventuele eigen bijdragen, gekoppeld aan de te verstrekken subsidie
  • periode waarin de subsidie wordt verleend c.q. de gesubsidieerde activiteiten kunnen plaatsvinden
  • de voorwaarden voor het aanvragen van de subsidie, bv. subsidabele activiteiten
  • de voorwaarden voor het verlenen van de subsidie plus eventuele weigeringsgronden (redenen waarom de subsidie niet zou kunnen worden verleend)
  • de procedure van de subsidieverlening (de uitbetaling van de gelden)
  • de wijze waarop de voor de subsidie benodigde gegevens moeten worden verstrekt
  • voorwaarden waaraan de gesubsidieerde instelling moet voldoen, bv. een bepaalde rechtsvorm
  • voorwaarden voor controle van en evaluatie op de gesubsidieerde activiteiten
  • eventuele aanvullende wetten, regels of regelingen die op de subsidie van toepassing zijn
  • inwerkingtreding en vervaldatum van de subsidie
  • toelichting op de subsidieregeling; veelal een beleidsdocument dat achtergrondinfo geeft op de doelstellingen van de subsidie
  Aansluiten bij JoHo

  Sluit je aan bij JoHo, help jezelf en steun een ander!

   

       

  3 - Selectie

  3 - Verzamelen & Selecteren

  • Wat: Selecteren van de basisinformatie om je keuzes te  kunnen maken
  • Hoe: Keuzestress, het inzicht in de verschillende keuzes
  • Content: Belangrijke vragen en antwoorden, productoverzichten, advieswijzer

   

  Selectiehulp
  Chapters gekoppeld aan deze Topic
  Type: 5.2. Chapters
  Crossroads van deze chapters
  Wat zijn aandachtspunten als je fondsen gaat werven of subsidies wilt aanvragen?
  Wat is fondsenwerving?
  Wat zijn voorbeelden van fondsenwervende activiteiten?
  Wat zijn eerste aandachtspunten als je een beroep wilt doen op financiële steun van derden?
  Wat zijn voorbeelden van acties die je kunt ondernemen als je financiële middelen bij derden wilt ophalen?
  Welke wielen hebben anderen al uitgevonden als je gaat crowdfunden voor een goed doel?
  Stagelopen in het buitenland: Keuzehulp - Welke opties voor financiële steun zijn er als je voor stage of studie naar het buitenland wilt?
  Welke opties voor financiële steun zijn er als je voor onderzoek naar het buitenland wilt?
  Welke opties voor financiële steun zijn er als je voor vrijwilligerswerk naar het buitenland wilt?
  Welke opties voor financiële steun zijn er als je internationaal wilt ondernemen?

  Pages

  Aansluiten bij JoHo?

  Word JoHo abonnee!

  om samenvattingen online te gebruiken 
  & met korting in de webshop bestellen

     

  4 - Vergelijking

  4 - Vergelijken & Afwegen

  • Wat: Je keuzeproces starten
  • Hoe: Keuzevergelijking, alternatieven afwegen
  • Content: Vergelijkbare en alternatieve onderwerpen, Aanverwante producten en services
  • Relaties: Gerelateerde paginabundels
  Vergelijken & Afwegen

  Vergelijken & Afwegen

  Wat zijn aandachtspunten nadat je een fonds, beurs of subsidie toegekend hebt gekregen?

  Is een fonds, beurs of subsidie aan je toegekend, dan is er een aantal aandachtspunten:

  • zorg ervoor dat je het toekenningsbericht (brief, mail, of ander document) van de verstrekker goed documenteert; je kunt het later nog wel eens nodig hebben, het is een formeel bewijs van toekenning.
  • hou er rekening mee dat je vrijwel nooit het totale toegekende bedrag in één keer uitbetaald krijgt; meestal gebeurt dat in deelbetalingen ("tranches")
  • bij beurzen voor stage of studie in het buitenland ontvang je de eerste betaling meestal vrij kort voor vertrek
  • bij beurzen voor stage of studie in het buitenland dien je vaak nog een aantal documenten toe te sturen, zoals een kopie van je overgang naar een volgend studiejaar, een afstudeerdocument, een bewijs van toelating tot een buitenlandse onderwijsinstelling (indien nodig officieel vertaald)
  • in een aantal gevallen ontvang je een beurs- of fondscontract, dat je ondertekend moet retourneren. Daarmee verklaar je dan meestal ook akkoord te gaan met de voorwaarden van de beurs of het fonds.
  • je dient de beursverstrekker altijd op de hoogte te houden van wijzigingen in (persoonlijke) situaties die van invloed zouden kunnen zijn op de verstrekking van de financiële middelen (denk bijvoorbeeld aan studievertraging, ziekte, een verlaat vertrek naar het buitenland, etc.)
  • mocht je je inhoudelijke plannen, op basis waarvan de middelen zijn toegekend, willen of moeten wijzigen deel dit dan altijd tijdig met de verstrekker; soms wordt een plan dan opnieuw beoordeeld, soms is inhoudelijke wijziging niet mogelijk
  • check goed welke verplichtingen tot tussentijdse updates, verslagen of eindrapportage(s) er zijn, met welke deadlines. Leg tijdig contact mocht je een deadline niet denken te gaan halen.
  • naast inhoudelijke verslaglegging dien je bij vrijwel alle beurzen, fondsen en subsidies ook een financiële verslaglegging te doen; bewaar dus alle facturen en bonnetjes en hou overzichten bij van relevante kosten die je maakt. Check of er templates of formats beschikbaar zijn.
  • het niet voldoen aan de door de verstrekker inhoudelijk gestelde vereisten hoeft niet altijd te betekenen dat je een beurs of subsidie moet terugbetalen; in sommige gevallen gaat het om een 'inspanningsverplichting'. Zolang jij kan aantonen dat je serieuze pogingen hebt ondernomen om de beoogde resultaten te behalen is er niets aan de hand, krijg je ruimte om resultaten alsnog te verbeteren of dien je slechts delen van de ontvangen bedragen terug te betalen.
  Gerelateerde Bundels

    

  5 - Skills

  5 - Vaardigheden verbeteren & Talent ontwikkelen

  • Wat : Vaardigheden in huis halen
  • Hoe: Keuzeskills , verbeteren van je vaardigheden om je keuzes te maken
  • Content: Benodigde competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
  Vaardigheden verbeteren & Talent ontwikkelen

  Vaardigheden & Talenten

  Welke talenten, vaardigheden en competenties komen van pas als je een beroep wilt doen op fondsen, beurzen of andere financiering vanuit derden?

  • Analyseren: jezelf verdiepen in de diverse mogelijkheden, je kansen inschatten en een strategie bepalen
  • Authenticiteit: om je kansen te vergroten zal je een geloofwaardige en authentieke boodschap moeten uitstralen; zeker bijvoorbeeld bij crowdfundingcampagnes
  • Communiceren: zowel stevige mondelinge als schriftelijke vaardigheden zijn essentieel voor een nette fondsaanvraag of overtuigende campagne
  • Creatief zijn: op welke wijze weet jij je te onderscheiden van vele anderen die dezelfde financieringsbronnen aanspreken
  • Durf hebben: voldoende vaardigheden om op individuen en organisaties af te stappen en om hulp te vragen
  • Overtuigend zijn: het individu of de organisatie die je benadert overtuigen van het feit dat jij de extra financiële middelen waard bent
  • Plannen: een goed uitgewerkte strategie waarbij je in verschillende fasen de juiste (benaderings)timing hanteert is essentieel
  • Resultaatgericht zijn: al je inspanningen draaien om het eindresultaat van je fondsaanvraag of social media campagne; zonder de benodigde middelen geen activiteit in het buitenland
  • Samenwerken: hoewel je aanvraag op jouw individu is gericht moet je goed kunnen samenwerken met de organisatie die de middelen verstrekt, met ambassadeurs in je crowdfunding team
  • Zelfvertrouwen hebben: ben jij in staat om jezelf voldoende te kunnen profileren in je persoonlijke campagne

    

  6 - Voorbereiding

  6 - Voorbereiden & Checken

  • Wat: Voorbereidingen treffen om je keuze te maken en ze op te volgen
  • Hoe: Keuzevoorbereiding, maatregelen treffen, checklists afwerken
  • Content: Wat moet je doen om je goed voorbereiden voor je keuze of actie? Wat kan je doen om te oefenen of je beter voor te bereiden? Waar moet je aan denken?
  Menu: verzekeringen

     

  7 - Inspiratie

  7 - Inspireren & Samenwerken

  • Wat: Inspiratie opdoen en betrokkenheid bepalen
  • Hoe: Je keuzegeweten laten spreken, tegen je eigen lat houden, past het bij je?, voelt het goed? Haal jij, of een ander, er voldoende inspiratie vandaan?
  • Content: Hoe werkt de praktijk, wat en kan jij ervan leren? Welke ervaringen kan jij delen of zijn al gedeeld? Hoe kan jij anderen inspireren?
  Tips

  Tips van JoHo donateurs

  • Zoek naar je passie, waarom wil jij doen wat je wilt gaan doen en wat wil je ermee bereiken? Met die passie onderscheid je je van anderen.
  • Let bij fondsaanvragen goed op de details. Deadlines, benodigde extra formulieren, referenties: niets zo vervelend als een aanvraag die niet wordt gehonoreerd omdat je een element bent vergeten.
  • Doe voldoende onderzoek als je op een specifiek terrein of product internationaal wilt ondernemen. Er zijn allerlei subsidietools en regelingen die je goed op weg kunnen helpen. Maak gebruik van de coaches en adviseurs, dat kan heel wat schelen in de vaak lange aanvraagtrajecten.
  • Ik heb rondom mijn periode in het buitenland een blog bijgehouden waarin ik "kennisuitwisseling" als centraal thema had gekozen. Dat werd door de fondsverstrekker erg gewaardeerd; ik liet zien dat ik mijn ervaringen breder kon en wilde trekken.
  Inspiratie van WorldSupporter
  Wereldstage zoekt voor jou een passende stage! - Supporter of Wereldstage
  De dienstverlening van Wereldstage Curacao bestaat uit het vinden van de juiste stageplaats, het helpen invullen van...
  Wat is een TEFL level 5 cursus en waarom zou je deze cursus volgen? - LauraD
  Ben je van plan een TEFL cursus te volgen? Dan kom je waarschijnlijk de termen 'level 3' of 'level 5' tegen. De...
  25 tips om zinvol te discussiëren - Koert Hommel
  Een discussie is een uitwisseling van gedachten, meningen. Als je discussieert, verschil je van mening met een ander en...
  How to Handle Stress - Ilona
  Stress   75 to 95 percent of visits to the doctor are for stress-related conditions Allostatic load: a...
  Werken aan je vaardigheden en competenties én een bijdrage leveren met vrijwilligerswerk in het buitenland - Koert Hommel
  In het buitenland werken is een verrijking; je krijgt de kans je kennis uit te bouwen over hoe het is om te werken in...
  Lang Leve Ryanair of zijn er Grenzen aan de Groei? - Koert Hommel
  "Doemdenken", "overdrijving", "dramatisering". Toen wetenschapper Dennis Meadows en de Club van Rome ruim 50 jaar...
  Menu: Inspiratie
  Crossroad: Partner
   
   
  Vrijwillig Wereldwijd: ervaring opdoen met jezelf en voor een ander!

      

  8 - Ervaring

  8 - Ervaren & Werken

  • Wat: Met je proces de slag gaan of werken in het kader van je proces
  • Hoe: Keuze-ervaring, de praktijk ervaren rond je keuzeprocessen, werk maken van je proces, proces maken van je werk
  • Content: Hoe kan je jezelf nuttig maken via stages of vrijwilligerswerk,Is er gerelateerd werk mogelijk,  zijn er vacaturemogelijkheden
  Ervaring opdoen & Zingevende vacatures

  JoHo Vacatureservice

  • Hieronder vind je recente & uitgelichte vacatures  betaald werk, stages & vrijwilligerswerk in het buitenland & Nederland uit de JoHo Vacatureservice.
  • Wil je reageren of solliciteren, word dan JoHo donateur en vind per land de betrokken organisatie.
  • Word JoHo abonnee als je de Vacatureservice effectief en volledig wilt gebruiken. 

  Een kleine greep uit de mogelijkheden via JoHo 
  Crossroads

  Stage fondsenwerving bij een milieuorganisatie in Auckland

  Activiteiten (werkzaamheden) in het kort: 
  • Je ontwikkelt en implementeert strategische stappen om het gebruik van intranet en de nieuwsbrieven te bevorderen.
  • Je onderhoudt contact met alle vestigingen wereldwijd voor updates.
  • Je maakt plannen voor het up-to-date houden van de website en werkt samen met de webdeveloper om de webste te verbeteren.
  Land: 

  Stage Communicatie & Fondsenwerving Cambodja

  Activiteiten (werkzaamheden) in het kort: 

  Diverse projecten in Cambodja zijn op zoek naar gespecialiseerde stagiaires op het gebied van communicatie en fondsenwerving. Zo willen ze hun programma's en activiteiten beter op de kaart zetten bij (potentiële) donateurs en sponsoren.

  Als stagiair communicatie en fondsenwerving op een lokaal project in Cambodja kun je ingezet worden om bijvoorbeeld:
  • de communicatie kanalen van het project te optimaliseren. Denk hierbij aan de website, social media, brochures en ander promotie materiaal.
  • zowel in Cambodja als daarbuiten onderzoek te doen naar nieuwe promotie mogelijkheden voor de naamsbekendheid van het project en het aantrekken van nieuwe donateurs en sponsoren.
  • activiteiten op te zetten om oud-vrijwilligers en bezoekers betrokken te houden bij het project.
  • Voor alle werkzaamheden geldt dat je samenwerkt met een team van lokale medewerkers. Je focus ligt op het leren van communicatie en fondsenwervingsvaardigheden aan het lokale personeel zodat zij verder kunnen met de opgezette activiteiten na jouw vertrek.

  Draag in Nederland bij aan de bekendheid van en beschikbare fondsen voor een stichting in Guatemala die operaties en psychische begeleiding van kinderen mogelijk maakt

  Activiteiten (werkzaamheden) in het kort: 
  • opzet en uitvoer van pr- & publieksactiviteiten in Nederland die bijdragen aan de bekendheid van deze stichting met activiteiten in Guatemala
  • meewerken aan diverse communicatie-uitingen
  • opzet en uitvoer van fondsenwervingsactiviteiten waardoor het aantal operaties dat kan worden uitgevoerd kan toenemen
  Menu: Vacatures

    

  9 - Beslissing

  9 - Beslissen & Uitvoeren

  • Wat: Besluiten en in actie komen
  • Hoe: Keuzeproces afronden, Beslissing gevolg geven & uitvoeren
  • Content: Stappen nemen, contacten leggen, spullen aanschaffen, services afsluiten, ...
  JoHo Shop: Zingeving & Verantwoording

  JoHo Missie

  Menu: Artikelen
  Menu: Samenvattingen
  Shop: Prijsinfo

  Prijzen & Kortingen

  • 'Price' is de reguliere prijs die altijd zichtbaar is
  • 'Member price' (indien vermeld) is de prijs voor JoHo donateurs
  • 'Your member price' is jouw prijs als donateur of abonnee (zichtbaar nadat je inlogt)
  • De kortingen voor donateurs & abonnees zijn voor online bestellingen gemiddeld 10-30%
  • De kortingen bij afhalen in de support centers zijn hoger
  • De verzendingskosten zijn voor donateurs en abonnees lager
  Shop: Kortingen

  JoHo service-abonnement kiezen

  JoHo donateur worden en service-abonnement kiezen

  • Voor samenvattingen en stages, vacatures en sollicitaties, reizen en backpacken, vrijwilligerswerk en duurzaamheid, emigratie en lang verblijf in het buitenland

  Voor JoHo donateurs

   

  10 - Evalueren

  10 - Evalueren & Vervolgen

  • Wat: Teurgkijken naar je beslissing en vooruitkijken naar het vervolg
  • Hoe: Je eigen keuze beoordelen, doorgaan naar een volgend keuzeproces gaan, beginnen aan het vervolgproces
  • Content: Naar het volgende onderwerp of naar de volgende activiteit, zoeken naar andere pagina's & activiteitengerelateerd nieuws [/content][/joho_popup]

   

   

  Zoeken

  Typ je trefwoord(en) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien