Checklist Oriëntatie op lang verblijf in het buitenland of emigratie

 

  Ervaringen bijhouden

  emigratie dagboek / blog / website starten (tip: maak gratis persoonlijk blogmagazine op JoHo's platform World Supporter)

  • voor het vastleggen van hetgeen je meemaakt
  • als naslag document in tijden van heimwee
  • voor kennisoverdracht aan toekomstige emigranten
  • kies een platform met voldoende bereik en waar andere emigranten actief zijn
  • nuttig in het oriëntatie- en regelproces maar ook leuk om later op terug te kijken
  • maak af en toe een backup

   probeer het moment terug te halen waarop je voor het allereerst na begon te denken over de droom van een lang verblijf in het buitenland. Schrijf dat moment op en bewaar het.

  Motieven

   stel het hoofddoel voor jou (+ evt. partner en evt. kinderen) van het lange verblijf in het buitenland c.q. de emigratie vast: wat wil je er in de kern mee bereiken?

   alle onderliggende motieven voor jou (+ evt. partner en evt. kinderen) in kaart brengen om wel of niet te emigreren in kaart brengen

    geef aan al je vertrek-motieven een waarde en rangschik je motieven naar die waardes

  zelfinzicht vergroten: breng tevens je competenties (+partner) in kaart, sterke en minder sterke karaktereigenschappen, mogelijke (persoonlijke) struikelblokken tijdens het emigratieproces, doe een test omtrent interculturele communicatievaardigheden

  inplannen van bezoek aan emigratie beurzen of themadagen

  abonnement nemen op emigratie magazines en nieuwsbrieven

  aanmelden bij emigratie fora

  persoonlijke score checken op de lijst met kernvoorwaarden om een emigratie te laten slagen

  checken van de aandachtspunten om te achterhalen welk type emigrant je bent/jullie zijn

  Oriëntatie op bestemming(en) of woonregio's

  starten met oriëntatie op mogelijke bestemmingen, voor- & tegens op een rij zetten

  doorspitten van guide books, websites, tv programma's, online communities

  uitzoeken van push en pull factoren van deze bestemmingen

  checken of er speciale migranten(vestigings)programma's en zo ja wat houdt dit in

  verdiepen in immigratiebeleid van de voorkeursbestemmingen; speciale regelingen, voordelen, belemmeringen

  verdiepen in taal & cultuur; in welke mate is een vloeiende beheersing van bijvoorbeeld de taal op bestemming noodzakelijk (en haalbaar?) om er te leven en werken

  verdiepen in achterliggende bestemmingscontext als gezondheidszorg, veiligheid en criminaliteit

  contact leggen met expats die al terplekke wonen en werken; checken of ze openstaan voor het beantwoorden van vragen

  Tips:

  • gebruik de voorbeelden van push en pull factoren
  • gebruik de checklist hoe vorm je je een beeld van het leven in je mogelijke nieuwe woonomgeving

  Periodieke meetings

  inplannen van regelmatig overleg met alle mede-emigranten (c.q. gezinsleden)

  samen bekijken en bespreken van de opties, voor- en nadelen, haalbaarheden

  bespreekbaar maken van de plannen; met respect voor positieve en negatieve gevoelens van anderen: liever niet bagatelliseren of onderdrukken of romantiseren

  Tips:

  • leg e.e.a. zoveel mogelijk schriftelijk vast (nuttig gedurende het proces en leuk om later op terug te kijken)
  • betrek (zeker je oudere) kinderen tijdig in het oriëntatieproces; je jongere kinderen zodra de kernbeslissing is genomen
  • gebruik de checklists voor emigreren met kinderen

  Taakplanning

  emigratie plan van aanpak maken

  Tips

  • gebruik de checklists en maak subtaken per item + een prioriteitstelling
  • beschrijf duidelijk wie wat doet + evt. deadlines; betrek daarin zo veel mogelijk alle gezinsleden
  • hou het wel flexibel; je taakplanning is een richtlijn waar je ongetwijfeld ook van af zal wijken afhankelijk van ontwikkelingen en nieuwe inzichten

  Oriëntatietrip

  optie onderzoeken van een oriëntatietrip (verkenningstrips)

  Tips

  • toeristische locaties: plan deze bij voorkeur in een laagseizoen
  • maak veel foto's en aantekeningen tijdens de trip
  • gebruik de checklist met aandachtspunten bij het maken van een oriëntatiereis

  Begroting

  overzicht maken van te verwachten uitgaven rondom de emigratie zelf

  overzicht maken van te verwachten inkomsten en dagelijkse woon- en leefkosten in je nieuwe thuisland

  Tips

  • gebruik de tips en voorbeelden van te verwachten kosten

  Kernbeslissing

  afweging maken van inkomsten vs. eenmalige (emigratie) kosten en terugkerende woon- en leefkosten

  afweging maken van visumkansen

  afweging maken rondom het vinden van werk, passend onderwijs, kinderopvang en dagbesteding partner

  emotionele afweging maken, met aandacht voor taal & cultuur, heimwee, missen van familie

  afweging maken van alle gezinsleden benoemde voor- en nadelen

  in kaart brengen wat geregeld/helderder moet worden om een definitieve go/no-go te kunnen geven

  maken van een positief, neutraal en negatief scenario + plan van aanpak / gevolgen / "exit-strategie" in alle scenario's

  beslissing nemen: go / no-go

  Vertrekperiode

  bepalen van een haalbaar vertrekmoment

  lijst met factoren maken die invloed hebben op vertrekmoment

  • denk o.a. aan koop/verkoop woning, werkgever(s), scholing, tariefstelling vliegtickets, visa, procedures rondom inentingen/gezondheid (zie elders), tijd voor afronding takenlijst, ruimte voor afscheid

  Buitenstaander & sparringpartner

  regelen van een sparringpartner die je betrekt bij voorbereiding & die proces bewaakt

  shortlist maken, op basis van voorkeur, gesprekken aangaan op volgorde van voorkeur

  contact leggen met iemand die je goed vertrouwt,  kritisch genoeg is, kan motiveren en tegengas durft te geven

  deze persoon formeel machtigen als "zaakbehartiger"; bv. documenten voor je regelen na emigratie, belastingdienst

  Beslissing delen

  beslissing delen met je directe kring: mensen die het dichtst bij je staan

  Tips

  • geef ruimte aan allerlei soorten reacties en emoties
  • ga jezelf niet verdedigen
  • overweeg om een centraal informatiemoment te organiseren
  • gebruik de lijst met tips hoe je omgaat met mogelijk negatieve reacties van anderen

  Tip

  • Spits de checklists toe op jouw persoonlijke situatie door online aantekeningen te maken.
  • Maak een printje van alle Lang verblijf buitenland & Emigratie Checklists, markeer gedane zaken en voeg handmatig persoonlijke to do's toe.
  • Maak optimaal gebruik van de Lang verblijf buitenland & Emigratie Checklists! Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de "Checklists Lang verblijf buitenland en emigratie pagina  als navigatie-instrument.

  JoHo: crossroads via de bundel

    Chapters 

  Teksten & Informatie

  JoHo: paginawijzer

  JoHo 'chapter 'pagina

   

  Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

  •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

  Crossroad: volgen

  • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

  Crossroad: kiezen

  • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

  Footprints: bewaren

  • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
  • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

  Abonnement: nemen

  • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

  Abonnement: checken

  • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

  Prints: maken

  • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
  JoHo: footprint achterlaten