OOM TIB: tijdelijk in het buitenland verzekering via JoHo

 

De verzekering voor tijdelijk en bijzonder verblijf in het buitenland

 

Kenmerken van de verzekering

 

 

De Tijdelijk in het Buitenland-verzekering van OOM is een verzekering voor Nederlanders die maximaal twee jaar in het buitenland verblijven (deze verzekering kent een looptijd van maximaal 2 jaar). Er worden binnen dit verzekeringspakket diverse modules aangeboden die je afzonderlijk van elkaar kunt afsluiten. Bovendien zijn er diverse dekkingen die uiteraard verschillen in de (maximale) vergoedingen en premie.

Belangrijke kenmerken van de OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering

 • Voor werken, reizen, detachering, pensioen, vrijwilligers en iedere andere reden om langdurig in het buitenland te verblijven.
 • Geen leeftijdslimieten.
 • Ook aan te vragen indien u al in het buitenland bent.
 • De verzekering kan ook worden gebruikt als overbruggingsverzekering totdat je in aanmerking komt voor een nationale verzekering in je nieuwe woonland.
 • De verzekering kan maximaal 2 jaar aaneengesloten lopen. Je kunt slechts eenmalig verlengen en alleen als daarmee niet de maximale looptijd van 2 jaar wordt overschreden.
 • Een aanvraag wordt voor akkoord door OOM eerst beoordeeld op de door jezelf beantwoordde gezondheidsvragen. Vraag de verzekering dus tijdig aan, en hou er rekening mee dat verzekeraar OOM bestaande aandoeningen kan uitsluiten, en een aanvraag op basis van de gezondheidsverklaring ook kan afwijzen.

Voordelen van de OOM Tijdelijk in het Buitenland

 • Dit pakket verzekeringen biedt internationaal dekking. De verzekeraar onderscheid twee regio's die u kunt verzekeren; de hele wereld inclusief USA en de wereld exclusief USA. Ook in Nederland kunt u gebruik maken van de verzekering.
 • De verzekeringen in het pakket zijn bedoeld voor Nederlanders in het buitenland. De gezinsleden kunnen uiteraard worden meeverzekerd. De Light dekking bij Ziektekosten kan alleen worden afgesloten voor mensen tussen de 16 en 49 jaar. Ouder of jonger? Dan is Regular de laagst mogelijke dekking.
 • Indien je gebruik moet maken van de medische dekking op uw polis, heb je beschikking over een, 24/7 bereikbare, Alarmcentrale met personeel dat Nederlands spreekt. Misschien niet noodzakelijk, maar toch wel makkelijk om in het Nederlands te kunnen communiceren.
OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering: dekkingsoverzicht

OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering: dekkingsoverzicht


Ziektekostenverzekering binnen OOM Tijdelijk in het
Buitenland-verzekering

 • De ziektekostenverzekering biedt 3 dekkingsopties: Light, Regular, en Comfort. 
 • De Light dekking voor Ziektekosten kan alleen worden afgesloten voor verzekerden tussen 16 en 49 jaar.
 • Je ontvangt een korting van 15% op de ziektekostenpremie als u de ziektekosten dekking afsluit in aanvulling op de Nederlandse Basis zorgverzekering.
 • SOS is inbegrepen in het onderdeel ziektekosten.

Vrije keuze - privéklinieken en 1- of 2 persoonskamers bij de OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering

 • OOM biedt volledige vrije keuze van zorgverlener, zowel bij losse consulten als bij ziekenhuisopnames, geplande operaties e.d. Dit betekent in de praktijk ook echt dat Je ontvangt volledige vrijheid hebt om te kiezen waar je behandeld wenst te worden, privéklinieken zijn daar niet van uitgesloten. Alleen ten behoeve van USA gelden beperkingen, en als Je ontvangt moet reizen voor Je ontvangt medische behandeling dienjede kosten daarvan zelf te betalen.
 • Er zijn echter nog twee andere belangrijke bepalingen bij deze 'vrije keuze' en die heeft OOM in haar polisvoorwaarden duidelijk omschreven: "Als het ziekenhuis waar u bent opgenomen meerdere verpleegklassen hanteert dan vergoedt OOM de kosten die gelijkwaardig zijn aan die van een meerpersoonskamer in een Nederlands ziekenhuis". En "meerkosten voor een 1 - of 2 - persoonskamer vergoedt OOM niet". Met deze bepalingen probeert OOM de kosten van de verzorging beheersbaar en daarmee de premies betaalbaar te houden.
 • Deze bepalingen spelen met name een rol in de grote wereldsteden, USA, Zuid Amerika en Azië waar een groot aanbod is van dure privéklinieken.

Tandartsverzekering bij de OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering

 • Er is een aparte Tandartsdekking zodat je verzekerd bent voor hogere tandheelkundige kosten.
 • Deze dekking is alleen af te sluiten in combinatie met de Ziektekostenverzekering van OOM.
 • Voor kinderen kan de Tandartsverzekering worden aangevraagd vanaf 3 jaar. Kinderen jonger dan 3 jaar kunnen dus geen tandartsverzekering krijgen.

Reisverzekering bij de OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering

 • Doorlopend (!) dekking zolang je buiten Nederland verblijft.
 • Vergoeding van vervoerskosten bij een spoed retour naar Nederland in verband met onvoorziene familie-omstandigheden (1ste en 2de graad), indien levensbedreigend of bij overlijden.
 • Hou er rekening mee dat in de reisbagageverzekering alleen je eigendommen verzekerd zijn. Telefoons en laptops 'van de zaak' zijn bijvoorbeeld niet meeverzekerd!
 • De maximering van 3000 euro voor bagage op de reisbagagedekking geldt per jaar (en dus niet per reis of gebeurtenis).
 • De dekking geldt indien men buiten de vaste woning verblijft.
 • Reisbagagedekking geeft GEEN vergoeding voor medische kosten of repatriëring. Wil je medische dekking dan kan dat uitsluitend via de ziektekostenverzekering of een andere reisverzekering worden verzekerd. 

Doorlopende Annuleringsverzekering bij de OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering

 • Deze verzekering kan tot 7 dagen na boeking worden afgesloten. Na 7 dagen geldt er een clausule dat er geen dekking is voor zaken die bij boeking al bekend waren.
 • De minimale looptijd van deze verzekering is 1 jaar.

  Aansprakelijkheidsverzekering bij de OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering

  Ten aanzien van dekking voor onroerende zaken op de aansprakelijkheidsverzekering in dit pakket graag aandacht voor het volgende:

  1. De aansprakelijkheidsverzekering geeft geen dekking voor schade die je  als huurder van een woning aanbrengt aan die woning. Daar zijn maar zeer beperkt andere verzekeringen voor beschikbaar, vraag daarvoor advies aan JoHo voor de mogelijkheden.
  2. De aansprakelijkheidsverzekering geeft geen dekking voor aansprakelijkheid aan of rondom een leegstaande cq niet-bewoonde woning in Nederland.

  Rechtsbijstandverzekering bij de OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering

  • Een rechtsbijstandverzekering dekt juridische hulp "in natura". Dit betekent dat bij een juridisch geschil je van een rechtsbijstandsverzekeraar in Nederland een advocaat toegewezen krijgt die je gaat helpen. Let wel: lang niet alle mogelijke juridische zaken zijn gedekt onder de verzekering
  • Het land waar je verblijft kan uitgesloten zijn van dekking en ook het eventuele arbeidscontract dat je hebt heeft (i.v.m. eventuele arbeidsgeschillen) kan uitgesloten zijn van dekking (arbeidsconflicten zijn alleen onder excellent gedekt). Controleer dat dus goed voordat je de verzekering aanvraagt als je die dekking belangrijk voor je is
  • De excellent dekking kan alleen worden afgesloten indien je woonachtig bent n Europa of de VS.
  • Rechtsbijstand voor problemen bij een eigen woning in Nederland vallen maar zeer beperkt onder de dekking van deze rechtsbijstandverzekeringJe

  Ongevallenverzekering bij de OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering

  • Je krijgt een uitkering indien je door een ongeval blijvend invalide raakt of komt te overlijden.

  Inboedelverzekering bij de OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering

  • Om je eigendommen in je (vaste) woning in het buitenland te verzekeren.

   

  De premies van de OOM Tijdelijk in het buitenland-verzekering

   

   

  Premieoverzicht

  Offerte

  • Je kunt makkelijk een offerte aanvragen door de online offertemodule te gebruiken.
  • Na je aanvraag zal je binnen enkele minuten een offerte per email ontvangen.

  Belangrijke documenten

   

   

    

   

   

  OOM tijdelijk in het buitenland verzekering afsluiten

   

   

   

  Waarom aanvragen via JoHo ?

  • Je behoud dan de mogelijkheid om te kunnen overstappen op een andere verzekering terwijl je al in het buitenland zit
  • Je betaalt niet meer premie  maar kan wel gebruik maken van JoHo als tussenpersoon

  Vanaf wanneer heb je dekking?

  • ​Zolang de aanvraag nog niet geaccepteerd is, is er nog geen sprake van een verzekeringsovereenkomst.
  • Zolang er nog geen overeenkomst is, moeten medische issues (wijzigingen in de gezondheidssituatie) worden gemeld aan OOM (Mededelingsplicht*). OOM neemt deze nieuwe omstandigheden mee in de beoordeling.
  • Er is pas dekking (vanaf de overeengekomen ingangsdatum) zodra er een akkoord is met (of polisblad van) OOM Verzekeringen.

   

  Online aanvragen en afsluiten

   

   

  JoHo: footprint achterlaten
   
  (service voor JoHo donateurs & abonnees)
   
   
  JoHo: pagina topic
  OOM tijdelijk in het buitenland verzekering: De verzekering voor tijdelijk en bijzonder verblijf in het buitenland

   

   

  Meer over JoHo en je verzekeringen

  Informatie en faq zoeken
  JoHo checken

  Waarom zou je je verzekeren?

  • De kans op ongelukken en ziekte is in het buitenland groter dan thuis, vooral als je ook gaat werken
  • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt

  • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen

  • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage

  • Het kan lastig zijn in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op hulp van een (Nederlandse) alarmcentrale

  Waarom zou je je verzekeren via JoHo?

  • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland

  • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod

  • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling

  • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

  • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven

  Waarom zou je je aansluiten bij JoHo?

  • Voor voordelen bij de premies van verzekeringen en het gebruik van JoHo abonnementen.
  • Voor het steunen van de missie en de doelstellingen: JoHo abonnees en donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen steunen niet alleen zichzelf maar ook de JoHo missie om mensen en organisaties in staat te stellen beter samen te werken en bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.

  Sluit je aan bij JoHo 

  Contact opnemen
   
  CONTACT
   
  Contactformulier voor verzekeringen
   
  Telefoon & Afspraken
  di t/m do tussen 11.00 - 17.00
  +31 (0)88-3214567
  Skype: op joho.foundation
   
  JoHo vestigingen in NL