Projecten helpen en vrijwilligerswerk in het buitenland doen

Dierenbescherming - Kinderopvang - Mensenrechten - Onderwijs-  Sociale projecten - Toerisme

 

Toolshop voor JoHo abonnees

Vrijwilligerswerk in het buitenland & Keuzes

JoHo tools voor abonnees: keuzecoaching bij vrijwilligerswerk in het buitenland - Toolbundel

JoHo tools voor abonnees: keuzecoaching bij vrijwilligerswerk in het buitenland - Toolbundel

Waarom betalen voor vrijwilligerswerk en kost & inwoning in het buitenland?
Wat moet ik in gedachte houden wanneer ik een keuze maak om wel of niet te betalen voor vrijwilligerswerk in het buitenland?
Welke opties voor financiële steun zijn er als je voor vrijwilligerswerk naar het buitenland wilt?
Kan ik vrijwilligerswerk doen van één of twee weken in het buitenland?
Wat moet je je afvragen voordat je met je kinderen mee gaat helpen bij een vrijwilligersproject in het buitenland?
Hoe weet je dat je geld voor vrijwilligerswerk in het buitenland op de goede plek terecht komt?
Kan je vrijwilligerswerk in het buitenland doen als je wat ouder bent en waarom zou je die beslissing maken?

Kan je vrijwilligerswerk in het buitenland doen als je wat ouder bent en waarom zou je die beslissing maken?

Kan ik als volwassene ook vrijwilligerswerk doen in het buitenland?

 • Het is zeker weten mogelijk!
 • Het idee dat vrijwilligerswerk alleen geschikt is voor jongeren, klopt niet. Juist wat meer jaren op de teller kun je juist een waardevolle bijdrage leveren omdat je vaak meer werkervaring, levenservaring en mensenkennis hebt en bovendien meestal steviger in je schoenen staat.
 • Zo kan je je kennis in zetten om ondernemers in ontwikkelingslanden te helpen vooruitgang te boeken, omdat deze laatste vaak de nodige kennis en ervaring hiervoor missen. Op deze manier zijn de ondernemers steeds beter in staat om zelfstandig te werk te gaan en zelf te zorgen voor een duurzame ontwikkeling van hun onderneming.
 • Bovendien draag je, als oudere vrijwilliger, jouw kennis niet alleen over aan de lokale bevolking maar vaak ook aan de jongere en minder ervaren vrijwilligers.

Waarom zou je als 30, 40 of 50+'er als vrijwilliger aan de slag gaan?

 • Naast het feit dat de wat oudere vrijwilligers vaak een schat aan ervaring en kennis hebben waar een organisatie veel aan kan hebben, zijn deze vrijwilligers zélf ook vaak op zoek naar een buitenlandervaring met een bepaald doel, waarbij ze zich kunnen inzetten voor gemeenschappen in andere delen van de wereld.
 • Het werkt dus twee kanten op: in ontwikkelingslanden is er behoefte aan expertise en ervaring en tegelijkertijd is er bij deze vrijwilligers behoefte aan een reis met meer diepgang.
Vrijwilligerswerk in het buitenland: Wat zijn tips van JoHo, JoHo donateurs en aangesloten organisaties rondom verantwoord vrijwilligerswerk?
Checklist vrijwilligerswerk met dieren en reizen in de natuur: wat neem je wel en wat neem je niet mee?

Checklist vrijwilligerswerk met dieren en reizen in de natuur: wat neem je wel en wat neem je niet mee?

 • Een eigen tent meenemen kan handig zijn om niet op een slaapzaal te hoeven slapen en wat privacy te creëren (kan wel heet of juist koud zijn!). In Afrika en Europa wordt sowieso veel gekampeerd.
 • Een goede (weerbestendige) schrijfmap met papier voor aantekeningen, tekeningen e.d.
 • Een eigen goede verrekijker is van grote toegevoegde waarde.

Sluit je aan bij JoHo, log in, lees verder voor de meeneemlijst, voor meer tips en voor alle tools!

Checklist vrijwilligerswerk en stage in het buitenland: wat neem je wel en wat neem je niet mee?

Checklist vrijwilligerswerk en stage in het buitenland: wat neem je wel en wat neem je niet mee?

 

Wat zijn spullen die je achter kunt laten bij je project of waar een lokale familie heel blij mee kan zijn?

 

 • Waterfilter
 • Medisch kitje
 • Klamboe
 • Lakenzak (geïmpregneerd)
 • Waterzuiveringstabletten
 • ORS

Ga je werken met kinderen?

 

 • Denk dan aan het meenemen van spelletjes die je met die kinderen kan doen, een spelletjesboek, simpele zaken als een opblaasbal, een discus e.d.
 • Voldoende pennen
 • Een goede schrijfmap met papier voor aantekeningen, tekeningen e.d.
 • Allerlei kleine handigheden die ook bij de ultieme meeneemlijst zijn genoemd en die met name gericht zijn op bestemmingen en locaties waar je enigszins van de bewoonde wereld bent afgesloten: een reisnaaisetje, batterijen, zakmes, SAS survival guide, goed gevulde medicijntas.

Ga je werken met dieren of in de natuur?

 

 • lees dan meer in de meeneemlijst voor reizen en werken in de natuur of met dieren

Meenemen op je reis?

 

JoHo tools voor abonnees: keuzecoaching bij het kiezen van een bemiddende organisatie of een project - Toolbundel

JoHo tools voor abonnees: keuzecoaching bij het kiezen van een bemiddende organisatie of een project - Toolbundel

JoHo tools voor abonnees: Keuze- & adviescoaching bij vrijwilligerswerk in het buitenland voor ervaren volwassenen - Bundel

JoHo tools voor abonnees: Keuze- & adviescoaching bij vrijwilligerswerk in het buitenland voor ervaren volwassenen - Bundel

JoHo tools voor abonnees: Keuzecoaching bij fondsenwerving, crowdfunding en subsidies - Toolbundel

JoHo tools voor abonnees: Keuzecoaching bij fondsenwerving, crowdfunding en subsidies - Toolbundel

Stagelopen in het buitenland: Keuzehulp - Welke opties voor financiële steun zijn er als je voor stage of studie naar het buitenland wilt?
Welke opties voor financiële steun zijn er als je voor onderzoek naar het buitenland wilt?

Welke opties voor financiële steun zijn er als je voor onderzoek naar het buitenland wilt?

 • Canon Foundation Europe: The European Fellowship holders pursue a period of research in Japan whereas the Japanese Fellows do their research at host institutions in Europe. The Fellowships are awarded for periods of minimum three months and maximum one year. The Fellowships are awarded regardless of discipline and existing employment positions.
 • Comenius Taalassistenten: Subsidie voor studenten of pas afgestudeerden van lerarenopleidingen. Men gaat voor min. 3 maanden tot max. 1 schooljaar meelopen in het buitenland op een school voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs of volwassenenonderwijs.
 • Cultureel Verdrag: Nederland: heeft een cultureel verdrag afgesloten met 16 landen die in het kader hiervan studiebeurzen aanbieden voor onderzoek of studie. Deze beurzen zijn vooral bedoeld voor laatstejaars studenten, pas afgestudeerden en onderzoekers aan universiteiten, kunstacademies of conservatoria. Laatstejaars studenten van andere HBO-studierichtingen komen ook in aanmerking. Men moet in principe over de Nederlandse nationaliteit beschikken en niet ouder zijn dan 35 jaar.
 • Dr. C. van Tussenbroek onderzoeksbeurs: beurzen voor vrouwen die ter voorbereiding van, tijdens of na hun promotie enige tijd aan een buitenlandse onderzoeksinstelling willen doorbrengen. De promotie dient in Nederland plaats te vinden. Ook voor congresbezoek en veldwerk.
 • Dr. Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds: Beurs voor het doen van een master of PhD in het buitenland. Bedoeld voor Nederlandse universitair studenten met hoge cijfers (gemiddeld 7,5 of hoger) en ondersteuning van de decaan en referenties van betrokken docenten. Daarnaast moet er aantoonbaar worden gemaakt dat de aanvrager een begrotingstekort heeft ondanks dat hij/zij al maximaal leent bij de DUO – IB-Groep.
 • Europees Universitair Instituut: Het Europees Universitair Instituut (EUI) is een internationaal instituut voor (post-)doctoraal onderwijs en onderzoek. Elk jaar verdelen EU-lidstaten en andere Europese nationale overheidsinstanties 160 onderzoeksbeurzen onder succesvolle kandidaten. De Nederlandse overheid biedt aan een dertigtal studenten de mogelijkheid om een vierjarig doctoraalprogramma te volgen.
 • Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten: Fonds voor journalisten/auteurs om journalistieke en andere non-fictieprojecten, waaronder biografieën, van bijzondere aard en kwaliteit uit te voeren. De projecten moeten boven de reguliere verslaggeving, de dagelijkse journalistiek of het correspondentschap uitstijgen.
 • Fulbright studenten & promovendi: Het Fulbright-programma heeft beurzen voor studenten die op graduate niveau in Amerika willen studeren aan een goede universiteit, voor promovendi die onderzoek in Amerika willen doen, en voor wetenschappers die in Amerika les willen geven, eventueel gecombineerd met onderzoek.
 • Fulbright scholieren & gap year: Voor VWO'ers (atheneum, gymnasium of IB) die na het eindexamen een tussenjaar in Amerika willen studeren. Met het Campus Scholarship Program ontvang je tijdens je gap year een studiebeurs vanuit de universiteit. Door het Amerikaanse liberal arts systeem heb je een ruime vakkenkeuze en kun je je studie combineren met sport, dans en muziek. Je vertrekt in de zomer aansluitend op je eindexamen en woont op de campus.
 • Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO): Onderzoekers kunnen subsidieaanvragen indienen binnen de gedefinieerde programma’s (vaststaand onderwerp) van NWO en in de open competitie (vrij onderwerp). Persoonsgebonden subsidies stimuleren individuele onderzoekers. Andere subsidies stimuleren (internationale) samenwerking, financieren het gebruik van grote faciliteiten, maken investeringen en de uitgave van publicaties mogelijk.
 • Marie Curie Beurs: Fellowships ter bevordering van de opleiding en mobiliteit van jonge onderzoekers in Europa. Fellows en gastinstituten zijn zelf verantwoordelijk voor het indienen van voorstellen bij de Europese Commissie. Informatie, advies en ondersteuning wordt gegeven door RVO.nl.
 • Prins Bernhard Cultuurfonds: Jonge, talentvolle afgestudeerden uit alle denkbare disciplines aan universiteit (ma) of hogeschool (ba) kunnen in aanmerking komen voor een Cultuurfondsbeurs. Cultuurfondsbeurzen zijn bedoeld voor vervolgopleidingen of -onderzoek in het buitenland. Ook zijn er ondersteuningsmogelijkheden voor musici en beeldend kunstenaars.
 • Saal van Zwanenbergstichting: Subsidies voor een fellowship die betrekking hebben op onderzoek dat zich (direct of indirect) richt op vervaardiging van nieuwe geneesmiddelen of farmacotherapie.
 • Stichting Fonds Doctor Catharine van Tussenbroek: Het doel van het fonds is het bevorderen van de wetenschappelijke ontplooiing en loopbaan van vrouwen door het subsidiëren van onderzoeksactiviteiten in het buitenland in en rond een promotie aan een Nederlandse universiteit.
 • VSB fonds beurs: VSBfonds verstrekt elk jaar beurzen aan studenten die aantoonbaar betrokken zijn bij hun omgeving en die zich verder willen ontwikkelen. Met een VSBfonds Beurs kan je verder studeren of onderzoek doen in het buitenland na voltooiing van je opleiding aan een Nederlandse hogeschool of universiteit. Je kiest zelf het opleidingsinstituut in het buitenland en moet zelf zorgen dat je wordt toegelaten. De beurzen worden verstrekt voor minimaal 3 en maximaal 24 aaneengesloten maanden.
 • Matsumae International Foundation: Organisatie die onderzoeksplaatsen aanbiedt bij instellingen in Japan gedurende 3 tot 6 maanden aan afgestudeerden met een PhD die Engels of Japans spreken. Na het verblijf in Japan moet je terugkeren naar je eigen land en je mag niet eerder in Japan zijn geweest of voor de foundation hebben gewerkt.
 • McKinsey-beurs: Beurs voor WO-studenten en promovendi met goede studieresultaten en nevenactiviteiten die blijk geven van teamervaring, initiatief en gedrevenheid. Voorbeelden van initiatieven van voorgaande studenten die deze beurs kregen zijn o.a. het opzetten van een vak voor biologiestudenten in Afrika, het geven van een masterclass, of het opzetten van een multi-purpose centre for sustainable materials in Kenia.
Welke opties voor financiële steun zijn er als je voor vrijwilligerswerk naar het buitenland wilt?
Welke opties voor financiële steun zijn er als je internationaal wilt ondernemen?

Welke opties voor financiële steun zijn er als je internationaal wilt ondernemen?

 • De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland biedt o.a. via website en nieuwsbrieven informatie over economische missies, duurzaam ondernemen, ondernemen in opkomende markten. Je vindt er tevens landendossiers.
 • De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert ook diverse subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse ministeries en de Europese Unie. Je kan in de subsidiewijzer onder andere zoeken op land, sector, soort subsidie, subsidiedoel.
 • Met Starters International Business helpt het ministerie van Buitenlandse Zaken bedrijven die de stap willen maken naar markten in het buitenland. "Go Abroad, Well Prepared" biedt een coachingstraject dat in 3 stappen naar een internationale aanpak leidt.
 • Ondernemen in ontwikkelingslanden biedt Nederlandse ondernemers praktische informatie over zakendoen in ontwikkelingslanden. Experts uit het bedrijfsleven, de overheid en ontwikkelingsorganisaties met specifieke kennis over verschillende ontwikkelingslanden en sectoren geven tips, tricks en persoonlijk antwoord op vragen van ondernemers. Het platform Ondernemen in ontwikkelingslanden is een initiatief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Partos, VNO-NCW, MKB-Nederland, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, en NCDO.
 • Kennisvoucher internationaal juridisch of fiscaal advies: biedt tegemoetkoming bij de inhuur van een internationale jurist, fiscalist of belastingadviseur. RVO, in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken, biedt regelmatig kennisvouchers aan waarmee je 50% tegemoetkoming krijgt in de kosten. Handig als je je bedrijf (verder) wilt positioneren op een buitenlandse markt en daarbij fiscale of juridische ondersteuning kunt gebruiken.
 • SEED: Met de SEED Capital-regeling ondersteunt de overheid innovatieve ondernemingen (technostarters, creatieve starters, e-health) op technologisch en creatief gebied bij het verkrijgen van risicokapitaal
 • Dutch Trade Board (DTB): zet zich in voor de positie van Nederlandse bedrijven in het buitenland. Ook wijzen zij bedrijven financieringsmogelijkheden. Zo kunt u bijvoorbeeld informatie krijgen over manieren om internationale plannen te financieren. De DTB is een samenwerkingsverband van partijen uit het bedrijfsleven en de overheid.
 • Dutch Good Growth Fund (DGGF): dit fonds ondersteunt als je zaken doet in een opkomende markt of een ontwikkelingsland, of wanneer je er met een investeringsfonds investeert in ondernemers. Door het verstrekken van financiering en verzekeringen maakt het ministerie van Buitenlandse Zaken met het DGGF ontwikkelingsrelevante handel en investeringen mogelijk. Met o.a. leningen, garanties, participaties, exportkredietverzekering, exportfinancieringsmogelijkheden.
 • Fonds voor Verantwoord Ondernemen (FVO): de Rijksdienst voor Verantwoord Ondernemen voert dit fonds uit om Nederlandse ondernemingen financieel te ondersteunen bij het aanpakken van risico’s of misstanden in hun internationale waarde- of productieketen(s). Dit in het teken van bedrijfsbeleid rondom internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO).
 • LIFE: subsidieprogramma van de EU voor kleine en grote bedrijven en ngo's die producten en projecten ontwikkelen die bijdragen aan de doelen van het Europese natuur-, milieu en klimaatbeleid. Hou wel rekening met jaarlijkse deadlines en uitgebreide selectie; alleen projecten met een bovengemiddelde score op een aantal criteria komen er doorheen.
 • Global Stars: subsidieprogramma voor organisaties die met partners buiten Europa marktgericht onderzoek (Research & Development) doen naar het ontwikkelen van technologie voor nieuwe producten, processen of diensten. Voor dergelijke projecten ontvangen organisaties financiële ondersteuning via de overheid van ieder deelnemend land. Doel is het stimuleren van economische groei en oplossingen voor economische, strategische en maatschappelijke vraagstukken.
 • VertrekNL: VertrekNL, platform voor wonen, werken en leven in het buitenland, organiseert regelmatig de VertrekNL Prijs. Geldbedrag en media-aandacht voor wie plannen maakt om te gaan ondernemen in het buitenland.
 • Horizon programma: De Europese Commissie staat open voor (financiering van) projectvoorstellen die Europees onderzoek en innovatie stimuleren. RVO biedt ondersteunende workshops en trainingen.
 • OHMF: Het Oranje Handelsmissiefonds helpt ieder jaar een aantal mkb-bedrijven bij het realiseren van internationale ambities
 • Het DTIF-onderdeel Investeren is bedoeld voor ondernemers die de financiering niet rondkrijgen met hun bank. DTIF kan dan steun bieden in de vorm van leningen, garanties en (indirecte) participaties. Fondsmanager van dit onderdeel is RVO.nl.
 • MKB Nederland organiseert met partners jaarlijks een Export Award, waarmee je als MKB ondernemer extra gestimuleerd maar ook financieel én inhoudelijk gesteund wordt wanneer je over de grens wilt gaan ondernemen
 • Het ministerie van Economische Zaken, StartupDelta, de Kamer van Koophandel en RVO.nl hebben de Startupbox ontwikkeld. Een online tool die inzichtelijk maakt wat de mogelijkheden zijn voor startende ondernemers bij de financiering van hun product. In de Startupbox vind je verschillende overheidsregelingen om je innovatie te financieren.
 • Denk ook aan het bezoeken van de vele netwerkbijeenkomsten, business dialogues, Fora, startup-meetings, handelsdagen en seminars: je vindt er vaak mensen die graag hun kennis en soms hun netwerk met je delen. Bouwen aan je netwerk is haast per definitie goed, maar het levert regelmatig weer nieuwe tips voor extra fondsen en financiering op. Bijeenkomsten kunnen ofwel vak- of productinhoudelijk ("watermanagement", "agrarisch ondernemen", "energie innovatie") ofwel regio ("Latin America", "Zuid-Oost-Azië") georiënteerd zijn.
 • Deelnemen aan één of meerdere economische missies, georganiseerd door bijvoorbeeld brancheverenigingen of rijksdiensten kan zinvol zijn als je je inhoudelijke kennis over een bepaald thema of een bepaalde regio wilt vergroten. Natuurlijk is het daarnaast een prima mogelijkheid om te netwerken. Er zijn ook specifieke missies voor bv. start-ups of rondom marktinnovaties.
Welke opties voor financiële steun zijn er als je wilt bijdragen aan internationale samenwerking of ontwikkelingssamenwerking?

Welke opties voor financiële steun zijn er als je wilt bijdragen aan internationale samenwerking of ontwikkelingssamenwerking?

Voor particulieren die financiële steun zoeken voor kleine ontwikkelingsprojecten, zijn er verschillende platforms en subsidiemogelijkheden. Daarnaast stellen maatschappelijk betrokken bedrijven, particuliere organisaties en allerlei stichtingen & fondsen extra financiële middelen beschikbaar.

Kijk eens bij Samenwerken met JoHo hoe je als JoHo donateur gebruik kunt maken van diverse JoHo kanalen, bijvoorbeeld door vacatures, advertenties en oproepjes te plaatsen.

Voorbeelden om te starten zijn ook:

 • MyWorld: digitaal platform voor kleinschalige particuliere projecten in ontwikkelingslanden met advies en informatie.
 • Impulsis: biedt financiële steun aan projecten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.
 • 1% Club: internationale marktplaats die ontwikkelingsprojecten koppelt aan mensen, geld en kennis;
 • Partin: brancheorganisatie voor kleinschalige particuliere initiatieven.
 • Ncdo.nl: NCDO is het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking. NCDO voert onderzoek uit, geeft trainingen en stimuleert de meningsvorming over mondiale thema’s door publicaties te verzorgen en de discussie op gang te brengen.
 • Partos (branchevereniging voor internationale samenwerking) en Nieuw IS bieden gratis of betaalbare informatie- en leerbijeenkomsten op het terrein van organisatieontwikkeling. Tijdens leerdagen en kennis(makings)markten komen verschillende aspecten aan bod zoals: programmaontwikkeling, visie- en strategieontwikkeling, netwerken, financiering (subsidies en fondsen),  capaciteitsontwikkeling partnerorganisaties,  kwaliteitszorg, toezicht en transparantie, en wortelen in de maatschappij.
 • BiDx: biedt ondernemers via portals de kans om in contact te komen met investeerders of om een eigen business competition te starten. Tevens is er een mogelijkheid om mee te doen aan business competitions.
Wat zijn aandachtspunten als je (ontwikkelings-)projecten en social businesses wilt financieren?

Wat zijn aandachtspunten als je (ontwikkelings-)projecten en social businesses wilt financieren?

Inzicht in kosten

 • stel je er op in: het vaststellen van kosten -zowel in je thuisland als in je projectland- is vaak een heel proces van schattingen, cijfers, nieuwe schattingen, tussentijds aangepaste inkoopprijzen, verlopen offertes, koersschommelingen enz.
 • voor veel mensen, waar ook ter wereld, is het maken van begrotingen en financiële ramingen niet eenvoudig, worden onbedoeld fouten gemaakt of is het gewoon lastig alles in één keer helder te overzien
 • maak in je begrotingsopzet minimaal een onderscheid tussen 1) eenmalige investeringen (investeringsbegroting) 2) jaarlijks terugkerende kosten (exploitatiebegroting) en 3) financiële middelen waarmee je de kosten gaat dekken (dekkingsplan)
 • denk naast directe projectkosten ('exploitatie terplekke') ook aan kosten voor:
  • fondsenwerving
  • pr & publiciteit, websites, nieuwsbrieven, folders, beurzen
  • reiskosten (van jezelf, van bestuursleden, maar ook door coördinatoren terplekke); zowel kosten voor regulier ingeplande (werk)bezoeken als onverwachte kosten bij meer acute ontwikkelingen
  • salarissen (van jezelf, van andere direct actief betrokkenen)
  • training & opleiding
  • communicatie tussen 'hier' en 'daar'
  • evaluatie sessies & rapportage kosten
  • (bank)transacties
  • kosten rondom inflatie en koersverlies
  • kantoorkosten
  • onkostenvergoedingen
 • twijfel je over de hoogte van kosten, of heb je gewoon te weinig kennis en inzicht of kostenramingen reeël zijn, probeer deze dan altijd te laten checken door deskundigen, soortgelijke projectinitiatieven of andere objectieve contactpersonen: laat meerdere mensen meelezen

De start

Is er eenmaal inzicht in de grootste projectkosten, dan kent de start van de financiering daarvan meestel geen grote hobbels. Aan financiering meestal geen gebrek; iedereen gaat graag mee in je enthousiaste plannen. Denk aan onder andere:

 • directe familie
 • kennissen
 • vrienden
 • vrienden van vrienden
 • bedrijven
 • vermogensfondsen
 • crowdsourcing: haal via internet (crowdsourcing platforms) en social media geld op bij veel mensen, die allen een relatief kleine bijdrage doen

Het duurzame(r) vervolg

 • geld kan (nog steeds) komen van donateurs en plaatselijke bedrijven
  • als dat de enige bron van structurele financiering blijft dan maakt dat het project niet erg duurzaam c.q. toekomstbestendig
 • geld kan komen via subsidies: Grote Nederlandse ontwikkelingsorganisaties hebben speciale "subsidieloketten" voor kleinschalige initiatieven en er zijn ook diverse kleinere fondsen
 • geld kan komen vanuit de (lokale) overheid
  • vaak in combinatie met eigen bijdragen en/of andere fondsen, subsidies, kerkgenootschappen of bedrijven
 • geld kan komen van projectactiviteiten die inkomsten opleveren
  • hou wel rekening met een lange aanlooptijd en extra investeringen, voordat activiteiten rendabel worden
  • de scheidslijn tussen sociale en commerciële activiteiten is niet altijd even helder meer en soms zijn eerst extra kennis of (ondernemers)vaardigheden nodig; scheiding in aansturing van beide typen activiteiten lijkt wenselijk
  • winst maken versus fondsen en subsidies aantrekken gaat niet altijd goed samen of vertroebelt belangen
  • winst maken die volledig terugvloeit in het sociale project kan de financiële prikkel halen uit de mensen die primair verantwoordelijk zijn voor een goed renderend bedrijf
  • voldoende toezicht is nodig op de commerciële activiteiten en de hoogte van afdracht aan het sociale project; toezicht en controle op afstand zonder goede counterparts is vaak lastig
  • let op dat de nieuwe commerciële activiteiten (gefinancierd vanuit het buitenland) niet volledig ten koste gaan van kansen voor lokale ondernemers
 • een groter deel van de financiën wordt door de projectdoelgroep zelf betaald
  • bijvoorbeeld een verplichte bijdrage aan het schoolgeld of aan een watervoorziening
  • vooral werkbaar waar het gaat om kleinere kostenposten
  • organisatie en transparante administratie is noodzakelijk
 • de afbouw van financiële steun kan goed samengaan met een juist meer duurzame inzet als projectpartner, door bijvoorbeeld te focussen op kennisoverdracht, training of begeleiding, extra pr & publiciteit, inhoudelijke hulp op afstand, etc.

Wel of geen 'strijkstok'?

 • overhead- en organisatie kosten, directeurssalarissen, dure panden, fourwheeldrives en kostenverslindende wervingscampagnes: veel internationale hulporganisaties moeten telkens het beeld proberen te weerleggen dat het geld van hun donateurs niet goed terecht komt
 • "iedere euro wordt direct besteed aan de mensen waar mijn project voor is": veel particulier iniatiefnemers gebruiken juist het ontbreken van die strijkstok in hun marketing
 • in de praktijk blijkt echter dat ook bij particuliere initiatiefnemers gemiddeld zo'n 15% van het budget niet primair kan worden besteed aan de doelgroep waarvoor het project is gestart c.q. aan kosten opgaat die gemaakt worden op een andere plaats dan de projectlocatie
 • factoren als projectlocatie, projectthema, projectfinanciering, communicatiebeperkingen, budgetgrootte, reikwijdte van het project, grootte van de projectdoelgroep, eisen rondom verslaglegging en projectperiode en het inbouwen van begeleiding en kennisopbouw zijn allemaal van invloed op het percentage dat niet primair wordt besteed aan de projectdoelgroep
 • redelijk gehanteerde organisatiekosten hebben vaak ook een positiever effect op projectkwaliteit en effectiviteit. Bijvoorbeeld het tegen een reeël bedrag op de loonlijst zetten van jezelf als initiatiefnemer en het tegen lokale salarissen belonen van je lokale medewerkers zorgt er waarschijnlijk voor dat zowel jij als zij niet alleen in kosten van levensonderhoud kunnen blijven voorzien, maar het ook langer leuk blijven vinden en volhouden
Hoe stel je een begroting op voor een (studie-)beurs?

Hoe stel je een begroting op voor een (studie-)beurs?

Bij de meeste beursaanvragen dien je een begroting aan te leveren. Het is belangrijk om de inkomsten en uitgaven duidelijk in kaart te brengen, door het op te delen in onderdelen. Vervolgens een overzicht te geven en een toelichting te geven per begrotingspost. Geef altijd een schatting van zowel je inkomsten als uitgaven.

Uitgaven

 • inschrijfgeld en collegegeld: deze kan je bijna altijd vinden op de website van de instelling.
 • reiskosten: vermeld de reiskosten van en naar de bestemming (meestal één keer een retourtje).
 • verblijfskosten: alle kosten van levensonderhoud, zoals; boodschappen, huur, lokaal transport (openbaar vervoer), persoonlijke verzorging, kleding, kapper, zakgeld en dergelijke. Dus alle verblijfskosten die niet in de andere uitgaven posten aan de orde komen.
 • verzekeringen: vermeld hier de kosten van specifiek op studie of stage in het buitenland gerichte verzekeringen die je afsluit (zowel reis- als ziektekostenverzekering, eventueel annuleringsverzekering)
 • studieartikelen: Sommigen vermelden bij deze post een computer of laptop. In de meeste gevallen zullen deze kosten niet geaccepteerd worden, omdat men bijna altijd computers van de buitenlandse instelling kunnen gebruiken.
 • overige kosten: vermeld hier de kosten voor vaccinaties, taaltesten, visumkosten enz. De kosten van een taalcursus kunnen ook vermeld worden, maar het hangt af van het beursprogramma of deze kosten al dan niet geaccepteerd worden

Check ook eens de landenmodule van het VSB fonds; daarin vind je voor veel studiebestemmingen een beknopt overzicht van collegegeld, reiskosten, kosten van levensonderhoud, huurkosten en een jaarbegroting.

Inkomsten

 • inkomen: vermeld hier je inkomen dat je ontvangt zoals studiefinanciering of (doorlopend) salaris
 • bijdragen van derden: bijvoorbeeld ouders of grootouders.
 • spaargeld: spaargeld wat je kan gebruiken tijdens je verblijf.
 • lening: lening bij de bank, bij de DUO - IB-Groep of een andere leningverstrekker.
 • gewenste beurs: schatting van het bedrag dat je zal ontvangen van de beurs waarvoor je deze begroting hebt opgesteld.
 • overige inkomsten: vermeld hier de aanvragen bij andere beurzen of fondsen. Maak wel een onderscheid of ze al toegekend zijn.

Een aantal grote beursverstrekkers heeft met elkaar afgesproken dat studenten beurzen mogen 'stapelen' tot het bedrag dat redelijkerwijs nodig is voor dat buitenlandse studie- of onderzoeksplan. In dat geval móet je in je aanvraag en begroting melden welke beurzen je verder nog hebt aangevraagd. Het recht op sommige beurzen vervalt als je een andere beurs toegekend krijgt die kostendekkend is; het is veelal niet de bedoeling dat je meer geld aan beurzen ontvangt dan je redelijkerwijs nodig hebt.

Welke extra aandachtspunten zijn er bij het opstellen van een begroting voor een (student)beurs?

Welke extra aandachtspunten zijn er bij het opstellen van een begroting voor een (student)beurs?

 • soms is campushuisvesting voor internationale studenten juist duurder en kun je beter -waar mogelijk- met enkele anderen een huis huren
 • bij verblijf in een beveiligd complex kan de huur flink hoger zijn
 • kosten van levensonderhoud kunnen ook binnen een land soms flink verschillen: grote steden zijn vaak flink duurder dan kleinere steden, minder prestigieuze steden en/of steden "in de provincie"
 • in somminge landen worden voor buitenlanders soms hoge expat prijzen gerekend, ook als het studenten betreft
 • sommige opleidingen stellen afname van huisvesting via een specifieke leverancier verplicht
 • sommige studenten in ontwikkelingslanden vinden een relatief goedkope woonplek in bv. een guesthouse van een ontwikkelingsorganisatie
 • universiteiten met "grote namen" en diverse popualaire MBA's rekenen vaak de hoogste collegegelden, ook sommige studies duurder (bv. medicijnen, commerciële opleidingen)
 • check of er zgn. tuition waivers bestaan voor jouw voorkeursbestemming: gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van collegegelden
 • kies je voor het wonen op een campus dan zijn de periodes tussen de semesters vaak niet inbegrepen in de huurprijs
 • sommige instellingen geven de 'cost of living' aan voor een academisch jaar, waarbij het meestal om 12 maanden maar soms om 10 of 12 maanden gaat
 • heel soms kan een beurs voor een buitenlandse studie of stage gevolgen hebben voor je belastingaangifte of je recht op toeslagen in Nederland; het is een check waard
Wat zijn extra tips en aandachtspunten als je een crowdfunding campagne wilt opstarten?

Wat zijn extra tips en aandachtspunten als je een crowdfunding campagne wilt opstarten?

Campagne doelgroep

 • besteed tijd en aandacht aan het vinden van een of meerdere kerndoelgroepen voor jouw campagne
 • benader mensen uit je eigen netwerk (familie, vrienden, collega's etc.) die in een of meerdere van deze doelgroepen vallen (eerste cirkel)
 • maak duidelijk op welke manier bereikte mensen mee kunnen helpen in het vergroten van het bereik van jouw campagne  (cirkel om je eerste cirkel heen)
 • voeg 'fans' (mensen die erg enthousiast worden van jouw campagne) toe aan je projectteam en zorg voor duidelijke taakverdeling

Je campagneverhaal

 • zorg voor een verhaal dat aanspreekt en je campagne een hoge gunfactor geeft: mensen moeten zich aangetrokken voelen
 • probeer een gevoel op te roepen dat je aan iets (mee)werkt dat heel bijzonder is
 • maak de urgentie duidelijk: waarom moet er gebeuren wat je beoogt (inhoud) en waarom moet het nú gaan gebeuren (timing)
 • verzamel voldoende content, foto's, video's e.d. die je campagneverhaal gaan ondersteunen
 • zorg voor een grondige onderbouwing: maak duidelijk waarom je doet wat je doet
 • waar mogelijk: verbind een bekend(er) persoon waarmee mensen zich kunnen identificeren (hou uiteraard rekening met beeld- en portretrecht)
 • start tijdig met communiceren van je financieringsbehoefte maar zorg tegelijkertijd voor een relatief korte doorlooptijd -zie Overig
 • zorg ervoor dat bereikte mensen op meerdere manieren kunnen bijdragen: financieel, inhoudelijk, pr, kennis, tijd etc. Voor ieder wat wils!

Campagnemiddelen

 • start altijd met het opzetten van een campagneplan; probeer (beoogde) campagnedeelnemers daar bij te betrekken: zo hoor je direct of iets aanspreekt of niet en kan je je campagne waar nodig bijschaven. Kies voor ambitieuze maar tegelijkertijd ook realistische doelstellingen, zowel inhoudelijk als financieel. Maak een gespecificeerde begroting; dat geeft jezelf goed inzicht maar straalt ook gedetailleerdheid uit.
 • zorg voor een of meerdere sparring partner(s) die meelezen en je plan van opbouwende kritiek voorzien; sta open voor kritiek en plan tijd in voor het bijschaven van je campagne
 • zorg voor een plan B in je campagneplan: hoe reageer je als...welke extra middelen kun je inzetten als...etc.
 • maak een korte samenvatting: je campagneverhaal in één zin - je campagneverhaal in een korte alinea (enkele zinnen) - je campagneverhaal in één minuut
 • maak een kort campagnefilmpje, waarin je in één minuut in woord en beeld duidelijk maakt waar je je op gaat richten en wat daarvoor nodig is
 • ondersteun je campagne met een (beperkte) website en een of meerdere social media instrumenten
 • benut ook de kracht van face2face communicatie: vertel je verhaal in verenigingsverband of op andere locaties waar veel voor jouw campagne relevante mensen samenkomen; een goed verhaal leidt tot nieuwe mond-tot-mond reclame
 • wil je de pers inzetten voor jouw campagne denk dan goed na over de nieuwswaarde van je campagne en laat anderen kritische vragen bedenken, waar je transparante antwoorden bij bedenkt
 • kies een of meerdere ondersteunende campagneplatforms die passen bij de doelstelling van je project
 • wees kritisch: voorkom dat je campagnemiddel (onverwacht) meer gaat kosten dan dat het (waarschijnlijk) gaat opleveren

De benadering van potentiële crowdfunders

 • zorg voor een pro-actieve houding, met veel enthousiasme
 • benader vragen van potentiële deelnemers snel en wees daarin zo transparant mogelijk
 • benader je doelgroep(en) trapsgewijs: niet iedereen tegelijk; zodat je kunt leren van eerste benaderingen en je benadering waar nodig kunt aanpassen
 • innovatieve, creatieve benaderingen werken vaak goed; zorg voor een verrassend element, "iets nieuws"
 • ga niet ‘bedelen’. Je bent iets goeds aan het doen. Deel je enthousiasme hiervoor.
 • communiceer regelmatig met betrokken funders; hou ze op de hoogte via meerdere communicatiemiddelen
 • benut de waarde van (kleinschalige) beloningen of directe voordelen voor campagnedeelnemers; maak het aantrekkelijk om mee te doen. Formuleer duidelijk wat betrokkenheid hen oplevert.
 • benader je mensen meerdere keren, zorg dan voor andere vormen: ga niet spammen via één kanaal
 • bedank deelnemers altijd voor hun deelname en hou ze betrokken via je campagnemiddelen

Divers

 • zorg voor een relatief korte doorlooptijd van je campagne, bijvoorbeeld 30 dagen. Een te lange doorlooptijd verlaagt de urgentiewaarde van je campagne en leidt tot uitstelgedrag bij je doelgroep.
 • geef geen geld uit dat je nog niet hebt
 • wees voorbereid op tegenslag; leer van je fouten en ga er met nieuwe energie tegenaan
 • stel indicatoren op die je bij je campagne-evaluatie kunt gebruiken: op basis van het meten van welke kwalitatieve en kwantitatieve metingen kun je spreken van het slagen of (al dan niet gedeeltelijk) mislukken van je campagne. Bv. welke reacties, welke donaties, hoeveel ambassadeurs, hoeveel bereikt publiek, aantal campagneboodschappen, bereik van je campagnewebsite e.d.
 • evalueer op meerdere campagnemomenten: direct na de kick-off (eerste reacties) - halverwege je campagne - kort voor het einde van je campagne (laatste loodjes!) - na afloop van je campagne
 • werk bij grotere campagnes samen met een professionele boekhouder (al dan niet op vrijwillige basis) of accountant
 • deel je opgebouwde kennis en ervaringen tijdens het campagneproces op relevante platforms: laat zien wat goed ging en wat niet; campagnedeelnemers waarderen je openheid en het feit dat je je kennis deelt met volgoende campagnestarters

Ontdek meer

 • start een campagnebundel bij World Supporter, waar je middels blogs, foto's, video's, requests en andere tools in alle fasen van je campagne en van je periode in het buitenland eenvoudig updates kan maken en delen
 • kijk naar campagnes van andere World Supporters en leer van gedeelde lessen

Vrijwilligerswerk in het buitenland & Advies

JoHo tools voor abonnees: adviescoaching bij vrijwilligerswerk in het buitenland - Toolbundel

JoHo tools voor abonnees: adviescoaching bij vrijwilligerswerk in het buitenland - Toolbundel

Vrijwilligerswerk in het buitenland: Wat zijn de populaire projecten waar je kunt helpen?
Vrijwilligerswerk in het buitenland: welke bestemming kan je het beste kiezen? - Advieswijzer

Vrijwilligerswerk in het buitenland: welke bestemming kan je het beste kiezen? - Advieswijzer

Log in en lees meer

voor antwoorden bij de volgende vragen

 • Welke bestemmingen zijn aan te raden bij vrijwilligerswerk van 1 tot 2 weken?
 • Welke bestemmingen zijn aan te raden bij vrijwilligerswerk van 3 tot 4 weken weg?
 • Welke bestemmingen zijn aan te raden bij vrijwilligerswerk van 4 weken tot 2 maanden?
 • Welke bestemmingen zijn aan te raden bij vrijwilligerswerk van 2 tot 12 maanden?
 • Welke bestemmingen zijn aan te raden bij vrijwilligerswerk met een talencursus?
 • Welke bestemmingen zijn aan te raden bij vrijwilligerswerk met dieren?
 • Waar kunnen meiden die alleen - en met weinig ervaring - op pad gaan het beste naartoe gaan?
 • Ik ga voor het eerst alleen op reis, welke bestemmingen zijn dan aan te raden?
 • Is het aan te raden om vrijwilligerswerk in combinatie met een taalcursus te doen?
 • Ik ben nog geen 18 jaar oud. Zijn er vrijwilligersprojecten waar ik kan meehelpen?
Wat zijn bijzondere bestemmingen in het buitenland waar je vrijwilligerswerk kunt doen?
Vrijwilligerswerk in het buitenland: welke organisatie kan je het beste kiezen? - Advieswijzer
JoHo tools voor abonnees: Keuze- & adviescoaching bij vrijwilligerswerk in het buitenland voor ervaren volwassenen - Bundel

JoHo tools voor abonnees: Keuze- & adviescoaching bij vrijwilligerswerk in het buitenland voor ervaren volwassenen - Bundel

JoHo tools voor abonnees: adviescoaching bij fondsen, subsidies, financiering en financiële ondersteuning - Toolbundel

JoHo tools voor abonnees: adviescoaching bij fondsen, subsidies, financiering en financiële ondersteuning - Toolbundel

Wat zijn eerste aandachtspunten als je een beroep wilt doen op financiële steun van derden?

Wat zijn eerste aandachtspunten als je een beroep wilt doen op financiële steun van derden?

Iedereen die zich aan het voorbereiden is op een wereldreis, vrijwilligersproject, baan, stage of studie in het buitenland loopt tegen (soms flinke) investeringen op. Hoe goed en tijdig je ook zoekt, hoeveel bronnen je ook afgaat en hoe goed je de opties ook tegen elkaar afweegt.

Bedenk je dan wel dat:

 • je thuis bespaart.
 • je in veel gevallen investeert in lokale systemen & organisaties (van het lokale hostel tot het gastgezin waar je verblijft en van het natuuronderzoeksproject tot het lokale reisbureau).
 • je een persoonlijke groei & ontwikkeling meemaakt die ook geld mag kosten (niet voor niets is een veelgehoorde reactie onder terugkomers “het was het geld dubbel en dwars waard”).

Wat velen vergeten in de drukke voorbereidingen voor vertrek, is dat er talloze mogelijkheden zijn om een deel of soms zelfs de gehele kosten terug te verdienen.

 • Hoe eerder je begint (een aantal maanden voor vertrek) hoe groter je kansen op succes.
 • Bedenk dat er naast jou vele, vele, vele anderen zijn die vaak dezelfde organisaties benaderen i.v.m. sponsoring: wees creatief in wie je benadert en met name de manier waarop je dat doet (bijv. humor en relativering zijn goede instrumenten).
 • Hou vol. De truc is om véél organisaties en instanties te benaderen en toch een persoonlijke stijl te handhaven (niets erger dan een brief die begint met “beste potentiële sponsor”, probeer altijd een contactpersoon te achterhalen).
 • Maak je trip niet afhankelijk van het vinden van financiële ondersteuning, zie het als een welkom extraatje waardoor de uitgebreidere versie van je plannen mogelijk wordt.

De belangrijkste do’s op een rij

 • Hou een brainstormsessie waarbij je alles en iedereen in je omgeving opschrijft die je op welke manier dan ook zou kunnen ondersteunen (in de contactfase: vraag door naar andere contacten die mogelijk kunnen ondersteunen, zodat je een zo groot mogelijk netwerk opbouwt).
 • Lees je in, in de materie en verzamel concrete info over bijv. het ontwikkelingsproject waarin je mee gaat draaien, zodat het verhaal dat je gaat houden inhoudelijk zo goed mogelijk wordt.
 • Benadruk bij het benaderen van potentiële sponsors de impact die je met jouw reis en verblijf in het buitenland gaat maken: wat ga je ter plaatse bereiken, hoe ga je dat aanpakken en hoe betrek je de lokale bevolking erbij; kortom betrek ze inhoudelijk bij hetgeen je gaat doen.
 • KISS: Keep It Short & Simple; ellenlange boekwerken zullen niet worden bekeken.
 • Tast eerste enkele reacties af, vraag actief om feedback en verbeter zonodig je verhaal voordat je de grote groep gaat benaderen.
 • Denk ook eens aan ondersteuning via (korting op) producten, verzekeringen en andere praktische zaken die je nodig zult hebben; het hierdoor bespaarde geld kun je aan andere zaken uitgeven. Vaak is men hiertoe eerder bereid dan simpelweg een paar honderd euro aan jou over te maken. Sponsoring van of korting op tickets is vaak lastig te bereiken. De marges op tickets zijn nihil, dus de ruimte voor korting ook en de meeste airlines geven hun jaarlijkse sponsorbudget (gericht op bedrijven, events en heel soms particulieren) al 3 keer uit.
 • Presenteer je aanvraag met de nadruk op het doel dat je nastreeft en niet zozeer op de “leuke trip die je gaat maken”.
 • Wees specifiek over het bedrag dat je nodig hebt (stem het wel af op de doelgroep die je aanschrijft).
 • Zorg dat je financiële gegevens inzichtelijk en transparant zijn. Werk aan een goede begroting en stuur deze mee (zodat het niet lijkt alsof je nog een extra zakcentje wilt binnenhalen).
 • Benadruk voor jou belangrijke data (wanneer ga je spullen aanschaffen, wanneer ga je de reis boeken, wanneer vertrek je), zodat je het ten eerste concreet maakt en ten tweede de sponsoring niet “te laat” komt (met name bij sponsoring in natura).
 • Durf te vragen wanneer je het geld, de producten of de dienst met korting mag verwachten en geef concreet aan waar het geld aan zal worden besteed.
 • Geef ALTIJD feedback: hou je sponsoren voor vertrek, tijdens je verblijf of reis en na thuiskomst op de hoogte. Stuur niet een cc-tje van de mail die je ook aan vrienden & familie stuurt, maar maak het zo specifiek/op de doelgroep afgestemd mogelijk zodat het bruikbaar is voor interne en externe publicatie door de sponsor.
 • Informeer de partij die je sponsort zo concreet en uitgebreid mogelijk over eventuele belastingaftrekmogelijkheden van de gift; uiteraard vergroot dit je kans op succes.
Wat zijn voorbeelden van acties die je kunt ondernemen als je financiële middelen bij derden wilt ophalen?

Wat zijn voorbeelden van acties die je kunt ondernemen als je financiële middelen bij derden wilt ophalen?

 • Benader de redacties van lokale en regionale kranten (denk ook aan internetredacties) of radiostations; achterhaal de contactpersoon die betrokken is bij jouw onderwerp en geef ze niet het zoveelste sfeerverhaaltje, maar neem een originele insteek die aansluit bij wat er in jouw lokale/regionale omgeving leeft. Het rondzenden van een persbericht (lokaal/regionaal) kan ook werken, mits kort en bondig opgesteld met de belangrijkste data in de eerste 5-6 regels plus een pakkende titel.
 • Benader zo veel mogelijk bedrijven in je directe omgeving (welk bedrijf wil niet geassocieerd worden met concrete ontwikkelingsprojecten of met het avontuurlijke karakter van een wereldreis), denk bijv. aan jouw maandelijkse bijdrage aan het personeelsblad of extern bedrijfsmagazine.
 • Organiseer lezingen/thema-uren op lagere of middelbare scholen of help een school een uitwisselingsproject opzetten in ruil voor een steunactie vanuit de school.
 • Organiseer een lokaal event omtrent jouw reis en verblijf in het buitenland. Zie je jezelf niet direct taarten bakken voor jouw charity event (alhoewel dit in Amerika vaak wel succesvol is!), wees dan creatief in de opzet (denk bijv. ook aan jeugdclubs, sportclubs, gemeenteraad etc.).
 • Een evenement kan bijv. een veiling zijn, een diner, een sportwedstrijd, etc. Zoek bedrijven of instellingen die bereid zijn het evenement te sponsoren. Op websites van grotere stichtingen zijn vaak voorbeelden te vinden van evenementen.
 • Denk ook bijv. aan donaties i.v.m. jubilea, lustrums etc.; vaak heeft men meer behoefte aan het ondersteunen van concrete kleinschalige projecten dan aan het doorstorten van geld naar grotere goede doelen organisaties.
Hoe zet je crowdfunding campagnes in om financiering te regelen voor jouw periode in het buitenland?

Hoe zet je crowdfunding campagnes in om financiering te regelen voor jouw periode in het buitenland?

Niet genoeg financiële middelen en toch naar het buitenland? Start een crowdfunding campagne!

Een tekort aan financiële middelen kan een buitenlandervaring in de weg zitten. Uiteraard zijn er diverse beurzen te bemachtigen, maar dat zal niet altijd lukken of er is net geen beurs voor jouw studie/werk/onderzoeksdoel beschikbaar. Denk dan eens aan de mogelijkheid van crowdfunding.

 • een crowdfunding campagne kost veel tijd en energie.
 • tegelijkertijd zijn er vele success stories, waar mensen zowel extra middelen ophaalden als hun netwerk met nieuwe kennis en inzichten versterkten.
 • het verstevigt een aantal persoonlijke competenties en vaardigheden; je moet immers jezelf in de markt gaan zetten, nadenken over je profilering, je doet ervaring op op het gebied van (online) campagne voeren.
 • je runt als het ware een persoonlijk project; als je het serieus aanpakt doe je ervaring op met alle fasen van projectmanagement.
 • een succesvol gerunde crowdfunding campagne voeg je uiteraard toe aan je CV!

Do's

 • betrek iedereen die je kent bij je campagne: familie, vrienden, kennissen, buren, studiegenoten...een zo breed mogelijke relevante selectie uit je netwerk
 • selecteer een aantal mensen die ambassadeur van je campagne kunnen en willen zijn, om daarmee jouw campagne en bereik naar een hoger level te tillen. Maak ze onderdeel van jouw "campagneteam".
 • laat in alle campagnefasen vooral het doel van jouw buitenlandse reis zien (inhoudelijk!, anders dan "het lijkt me leuk" of "het is een avontuur"); dat kan ook zijn welke competenties je denkt te verkrijgen of verstevigen
 • benadruk op welke manier je crowd (de omgeving) kan profiteren van jouw periode in het buitenland
 • schroom niet om onbekenden te benaderen, bijvoorbeeld organisaties die een inhoudelijke relevantie hebben met jouw doel in het buitenland
 • de kracht van succesvolle crowdfunding campagnes ligt in het bereiken van een hoge gunfactor: vertel met passie, vertel beeldend en laat je verhaal aansluiten op de belevingswereld van degene die je aanspreekt
 • vraag om hulp (een duidelijke "call2action"): wat wil je dat de ontvanger gaat doen; dat kan geld doneren zijn, maar dat kan soms ook het delen van je verhaal zijn (bereik vergroten!), of inhoudelijk betrokken raken bij wat je gaat doen
 • geef regelmatige updates, óók na het beëindigen van je campagne; gebruik daar een relevant platform voor
 • denk ook aan offline promotie van je campagne, daarmee maak je je campagne authentieker (men gaat zien dat je bereid bent méér te doen dan alleen online aandacht te vragen)
 • start op tijd met het maken van een campagneplan en zorg voor een handige timing; beperk tegelijkertijd de tijd dat je concrete financieringsvraag ("doorlooptijd") loopt. Onderzoek leert dat projecten die maximaal 30 dagen lopen een slagingskans hebben van 45-60%; bij projecten die 120 dagen lopen daalt de slagingskans naar 25%
 • vlak na de opstart van je campagne en vlak voor de sluiting van je campagne wordt het meeste geld gestort; stel je daar op in
 • filmpjes kunnen ondersteunen, maar maak het authentiek (niet te gelikt), benadruk ook hier weer je passie en inhoudelijke doelen
 • gebruik humor in je campagne, hou het inhoudelijk maar maak het ook weer niet té serieus, combineer je passie met plezier zodat dat afstraalt op je crowd

Ontdek meer

 • start een campagnebundel bij World Supporter, waar je middels blogs, foto's, video's, requests en andere tools in alle fasen van je campagne en van je periode in het buitenland eenvoudig updates kan maken en delen
Waar let je op als je een aanvraag voor fondsen, beurzen of subsidie gaat indienen?

Waar let je op als je een aanvraag voor fondsen, beurzen of subsidie gaat indienen?

 • lezen is de basis van veel succes: lees eerst goed de voorwaarden van het fonds dat je aanschrijft
 • twijfel je of je in aanmerking komt, bel of mail dan even naar het fonds om te vragen of het zin heeft een aanvraag in te dienen
 • let op een eventuele specifieke doelgroep ("alleen afgestudeerden", "alleen vrouwen")
 • let op de maximale periode dat je in het buitenland mag zijn
 • kijk of er een maximum hoogte van de (financiële) bijdrage is
 • check of er specifieke eisen worden gesteld (alleen voor minder draagkrachtigen, alleen voor jongeren uit provincie x, alleen voor mensen met Nederlandse nationaliteit, enz.)
 • sommige fondsen zijn (bijvoorbeeld in een jaarraportage) open in het aantal beschikbare beurzen of het aantal kandidaten dat normaliter aanvraagt; benut die informatie. Oftewel: overweeg de benodigde inspanningen versus je slagingskans.
 • wees tijdig op de hoogte van de verschillende financieringsmogelijkheden; als je de ambitie hebt om in het buitenland te studeren, is het aan te raden om ongeveer anderhalf jaar voordat de studie aanvangt op de hoogte te zijn van de financieringsmogelijkheden
 • check eventuele sluitingsdata voor aanvragen bij het fonds of subsidieprogramma (bij sommige fondsen kan je maar 1x per jaar aanvragen)
  • een aantal studie gerelateerde fondsen werkt met de deadline in maart/april
  • er zijn ook fondsen die de aanvraagprocedure sluiten in het (na-)jaar voorafgaand aan het jaar dat de buitenlandse studie begint

Ingelogd? Er zijn extra tips beschikbaar!

Wat zijn aandachtspunten als je fondsen gaat werven of subsidies wilt aanvragen?

Wat zijn aandachtspunten als je fondsen gaat werven of subsidies wilt aanvragen?

 • Bij fondsenwerving gaat het er vooral om de andere partij goed te kennen.
 • Partners besteden hun beschikbare budget vanuit een bepaalde motivatie of een bepaald belang.
 • Wanneer je fondsen werft, is het de kunst door de bril van de partner naar je eigen organisatie te kijken: wat heeft een partner als doelstelling of als motief om te geven en wat kan mijn organisatie daarin betekenen?
 • Fondsen en sponsors dragen met name bij aan projecten in plaats van aan organisaties. Laat iedereen ervaren wat het doel is waarvoor je werkt. Je creëert daarmee bewustwording en interesse.
 • Heb je een ANBI status (lees elders), dan kunnen donateurs hun donaties aftrekken van de inkomstenbelasting

Welke soorten (particuliere) fondsenwerving zijn er?

 • het organiseren van aansprekende evenementen
 • het opzetten en onderhouden van een donateursbestand
 • het houden van collectes
 • crowdfunding via social media
 • de persoonlijke benadering
 • het verwerven van legaten

Donaties

 • Een donatie is een gift van een particulier waar geen directe tegenprestatie tegenover staat.
 • Particulieren doneren vanuit verschillende motieven:
  • emotie, identificatie met het probleem: ik geef vanuit woede, liefde, verdriet, angst, schuldgevoel, teleurstelling, vreugde
  • aanzien en ego: ik geef en zie mij eens geven
  • communitybelang en sociale druk: ik geef omdat iedereen geeft
  • moraal: ik geef omdat mijn religie, levensovertuiging of afkomst mij dat leerde
  • eigenbelang: ik geef omdat ik er iets voor terugkrijg
 • Er zijn, grof gezien, vier groepen donateurs
  • de groep die altruïstisch doneert en niet zozeer hoeft te weten wat er met een donatie wordt gedaan.
  • de groep die altruïstisch doneert maar het wel belangrijk vindt om te weten waaraan het geld wordt besteed.
  • de groep die doneert omdat dat in de toekomst voordeel voor henzelf kan opleveren.
  • de groep die ook denkt aan eigenbelang, maar vooral kiest voor organisaties die transparant en professioneel zijn. Ze willen geïnformeerd worden over wat er met het geld gebeurt, al begrijpen ze dat een deel nodig is voor de organisatie.
 • Onderzoek dus wat de belangrijkste motieven van jouw gevers zijn en pas daar je acties, uitingen, toonzetting, boodschap en middelen op aan.
 • Donateurs werven kan op allerlei manieren; bijvoorbeeld via social media, direct mail, telemarketing, collectes etc. Voor kleine organisaties is het effectief om persoonlijke gesprekken te houden. Je kunt meer uitleggen, intonatie inzetten, emotie tonen, alle zintuigen aanspreken. Je kunt alle vragen beantwoorden en direct mogelijke belemmeringen of redenen om niet te geven wegnemen. Je kunt de gift direct regelen en bijvoorbeeld helpen de machtiging in te vullen.
 • Bij acquisitie van nieuwe donateurs is het raadzaam het eerste vraagbedrag niet te hoog te maken, bijvoorbeeld tussen de 10 en 20 euro.
 • Om donateurs te behouden, moet je investeren in de relatie. Ga zo persoonlijk mogelijk met donateurs om. Informeer hen bijvoorbeeld regelmatig over activiteiten. 
 • Een effectieve wijze is je ‘trouwe’ donateurs te vragen kennissen en vrienden donateur te maken.
 • Donateurs houden niet van overkill; toets goed hoe vaak je donateurs kunt benaderen en op welke toon. Betrek je donateurs inhoudelijk, zodat ze 'vanzelf' financieel gaan steunen.
 • Zoek regelmatig nieuwe 'kringen' donateurs en zorg dat je database onderscheid kan maken tussen verschillende categorieën donateurs. Dan hoef je niet iedere keer een beroep te doen op dezelfde groep.

Crowdfunding

 • Crowdfunding is een vorm van fondsenwerving, waarbij je mensen via social media mobiliseert, hen in actie laat komen en hen oproept giften te doen.
 • kies een concreet en aansprekend geefobject (een concreet project of concrete activiteit) met een concreet financieel en tastbaar resultaat
 • denk er over na wat je vraagt: een donatie, lidmaatschap, investering of lening
 • schrijf een eerlijk en bescheiden verhaal of maak filmpje dat kan inspireren en mobiliseren
 • zet eventueel goodies in: kleine compensaties en bedankjes voor de fondsverstrekker
 • zoek deelnemers op via Facebook, LinkedIn, je eigen e-mailbestanden en de bestanden van je vrijwilligers
 • houd gevers op de hoogte van je project en de voortgang en doe dat ook zonder dat je ze opnieuw om geld vraagt
 • lees ook de 10 uitgevonden wielen over crowdfunding

Grote giften

 • Grote giften kunnen gelden zijn, maar bijvoorbeeld ook kunstcollecties.
 • Laat zien dat je als instelling in staat bent zorgvuldig met een grote schenking om te gaan.
 • Een echte grote giftencampagne vraagt dat je zorgvuldig mensen benadert die veel geld kunnen besteden, bij voorkeur via anderen die hen kennen.
 • De kosten van de acquisitie van grote giften ligt rond de 8 tot 12 procent van de inkomsten. Dat is weinig in vergelijking met diverse andere methoden, zoals direct marketing.
 • Geef donateurs bij grote giften de mogelijkheid dat hun naam wordt genoemd en laat zien wat de fiscale voordelen zijn.
 • Denk na aan wie je geld vraagt: mensen geven aan mensen. Bij grote giften moet juist het persoonlijke verhaal overtuigen.

Nalatenschappen

 • Erflaters besluiten dat een deel van hun erfenis na hun overlijden naar een goed doel gaat. Uitgangspunt is dat iemand het goede doel wil laten delen in zijn of haar nalatenschap.
 • Hoe de gehele of gedeeltelijke erfenis wordt verdeeld, kan worden vastgelegd in een uiterste wilsbeschikking.
 • In het testament kunnen onder meer erfgenamen worden aangewezen (dit is een erfstelling) en legaten worden gemaakt.
 • Nalatenschappen zijn bij uitstek iets voor kleinere lokale organisaties. Daar ken je vaak de bezoekers en donateurs, met wie de band sterk kan zijn. 
 • Maak duidelijk dat nalatenschappen ook welkom zijn. Wees niet te beducht om deze geefmogelijkheid in al je uitingen te zetten!

Evenementen

 • Een evenement biedt de mogelijkheid om donateurs of eenmalige giften te werven. De naamsbekendheid van je organisatie kan erdoor worden vergroot en het imago kan worden verbeterd.
 • Een aansprekend evenement genereert publiciteit die de betrokkenheid van gevers bij je doelen kan vergroten.
 • Het kan het onderwerp van jouw organisatie op de agenda zetten van beleidsmakers en beslissers over geld.
 • Met een evenement kun je geld ophalen via het heffen van entreegelden, ludieke acties, een veiling, winst op consumpties of het werven van sponsors voor het event.
 • De beheersing van een groot evenement is tegelijkertijd geen gemakkelijke klus is. Een niet-geslaagd evenement is slecht voor je imago. Als de opkomst slecht is kun je met een financiële strop blijven zitten. Het organiseren van evenementen vergt veel tijd en geld. 
 • Je kunt er ook voor kiezen om derden, zoals scholen, verenigingen of Rotary’s, te vragen een fondsenwervende activiteit te organiseren: dat bespaart veel tijd!

Mailings versturen

 • Met mailings vertel je de donateurs bij voorkeur een boeiend, persoonlijk verhaal met warmte en menselijke emotie.
 • Toets brieven en acties eerst, voordat je breed aan de slag gaat.
 • Met interviews, panels of (online-)enquêtes leer je van je doelgroepen hoe ze reageren als je gaat werven.

Campagne voeren

 • Op basis van de inkomstenstrategie en je plan kun je bij een speciaal groot project ervoor kiezen een campagne te houden.
 • Dat betekent een plan dat zich over langere tijd uitstrekt waarbij datgene waarvoor je geld werft centraal staat door zichtbare publieksacties op social media, kranten, tijdschriften en op de radio en (lokale) tv.
 • Vaak wordt een publiekscampagne ingezet als een deel van het geld al binnen is van bijvoorbeeld overheden en fondsen. De campagne roept er dan toe op de laatste gelden bij te dragen.

Subsidies aanvragen

Organisaties en overheden die subsidies verstrekken hanteren verschillende criteria voor subsidieverlening. Overlappende kenmerken:

 • Subsidie wordt niet verleend aan privépersonen maar aan in Nederland geregistreerde rechtspersonen (zoals een stichting of vereniging).
 • Bij het project in een ontwikkelingsland moet het particuliere initiatief een actieve relatie hebben met een lokale uitvoerende organisatie.
 • De aanvrager moet beschikken over een projectplan en een begroting. Sommige organisaties leveren een ‘format’ aan dat de vorm bepaald van het projectplan terwijl bij andere organisaties je vrij bent om een eigen projectplan in te dienen.
 • De meeste subsidieverstrekkers financieren een deel van de kosten, en verwachten dat je zelf in staat bent om bij andere donateurs de rest van de financiering te krijgen. Sommige subsidieverleners ondersteunenje bij fondsenwerving.
 • Over het algemeen worden projecten die al gestart zijn niet gesubsidieerd. Het is dus belangrijk om subsidie aan te vragen voordat de eerste activiteiten plaatsvinden.
 • Veel organisaties die subsidie verlenen hanteren een lijst van landen waar zij projecten subsidiëren. Het is dus belangrijk om voor de aanvraag te achterhalen voor welke landen er subsidie verleend kan worden.

 

Vrijwilligerswerk in het buitenland & Vacatures

 Vraag- en aanbod van doorlopende mogelijkheden

 

JoHo tools voor abonnees: uitgelichte toolshops voor vrijwilligerswerk het buitenland - Toolbundel

JoHo tools voor abonnees: uitgelichte toolshops voor vrijwilligerswerk het buitenland - Toolbundel

Fysiotherapie & Paramedische sector - JoHo Job Shop
Juridische Sector & Advocatuur - JoHo Job Shop
Kinderopvang & Jeugdwerk: Vrijwilligerswerk & Stages - JoHo Job Shop
Communicatie & Marketing - JoHo Job Shop
Management, Consultancy & Organisatie-advies - JoHo Job Shop
Recht & Bestuur - JoHo Job Shop
School & Onderwijsinstelling - JoHo Job Shop
Activiteiten in het buitenland & Vacaturetools - Toolshop
JoHo tools voor abonnees: toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk en vacatures in het buitenland - Toolbundel

JoHo tools voor abonnees: toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk en vacatures in het buitenland - Toolbundel

Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

Vrijwillig Wereldwijd

Vrijwillig Wereldwijd is een kleinschalige organisatie die door middel van vrijwilligers diverse projecten ondersteunt.

Ontmoet Afrika

Ontmoet Afrika is een kleine non-profitorganisatie (ngo) voor duurzaam vrijwilligerswerk en stages bij de lokale bevolking in Afrika. De werkplekken worden aangeboden via partnerorganisaties in Ghana en Malawi.

Wereldstage & Wereldjob

Wereldstage helpt je bij het zoeken naar betaald werk, stages, vrijwilligerswerk of invulling van je tussenjaar. Ze organiseren trainingen en bieden lokaal opleidingen. Lokale initiatieven worden gesteund door vrijwilligers te plaatsen en financieel bij te dragen aan de vele goede doelen op Curaçao.

SIW

SIW is een Nederlandse vrijwilligersorganisatie die Nederlandse vrijwilligers naar projecten over heel de wereld zendt, en buitenlandse vrijwilligers op diverse projecten in Nederland ontvangt.

Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland II

Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland II

Let's Go Africa

Let's Go Africa is een Nederlandse bemiddelingsorganisatie voor stages en vrijwilligerswerk in Afrika. Het doel van de organisatie is om studenten, vrijwilligers en jonge professionals wereldwijd in contact te brengen met lokale projecten en organisaties in Afrika.

Wereldouders

WereldOuders geeft structurele hulp aan thuisloze kinderen in Latijns-Amerika. Onder andere door middel van verzorging, onderdak en onderwijs.  

Spanish at Locations

The name says it all: at Spanish at Locations you can take Spanish lessons in Spanish-speaking countries, namely Costa Rica and Panama. Spanish at Locations was founded by the Dutch Ingrid Lommers in 1998 and now has language schools at several locations in both countries. Spanish at Locations offers both language courses and language course combinations, where you can combine a Spanish language course with activities or volunteer work.

Mijn Bestemming

Mijn Bestemming is actief met bemiddeling in Spaanse lessen, vrijwilligerswerk, stages, accommodatie en tours in Zuid-Amerika.

SAVIE

SAVIE (Students Abroad Volunteering In Eastern Europe) is een stichting opgericht door studenten die ondersteuning biedt aan jongeren, ouderen en gehandicapten in de Balkan.

T.E.S.S. Unlimited

T.E.S.S. Unlimited bestaat uit een lokale en een Nederlandse stichting die kleinschalige projecten in Guatemala ondersteunt en opzet. T.E.S.S. Unlimited vindt het belangrijk om kinderen te onderwijzen en een glimlach te bezorgen en probeert de Guatemalteekse bevolking steeds meer te laten profiteren van de projecten. De stichting is actief met bemiddeling in vrijwilligerswerk en Spaanse lessen.

Merazonia

Merazonia is a dynamic wildlife rescue and rehabilitation centre. Merazonia, operated by Frank (Dutch), combines passion for nature with a professional approach on animal care and release, along with rainforest conservation and wildlife monitoring.

 

Vrijwilligerswerk in het buitenland & Voorbereiding

 

Vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren
Meeneemlijst & Checklist: voor activiteiten in het buitenland - Themabundel

Meeneemlijst & Checklist: voor activiteiten in het buitenland - Themabundel

Shortlst wereldreis en lange reizen: wat neem je wel en wat neem je niet mee?

Shortlst wereldreis en lange reizen: wat neem je wel en wat neem je niet mee?

Wat neem je mee en wat neem je niet mee op je lange reis of wereldreis: shortlist

 • Wat je precies nodig hebt, hangt uiteraard af van je bestemming, je manier van reizen, de periode, je persoonlijke voorkeur en je persoonlijke omstandigheden. Hieronder vind je alvast diverse tips en een verkorte versie van JoHo’s ultieme meeneemlijst die is samengesteld naar aanleiding van de ervaringen van honderden backpackers en reizigers

Leesboeken & online leesvoer

 • neem er één of twee mee en verder koop en ruil je de rest (er zijn veel ruilmogelijkheden in bv hostels) of zorg dat je online voldoende materiaal hebt

Reisdrogist

 • Neem 2 handdoeken mee: reishanddoeken zijn lichtgewicht & sneldrogend! Neem bijvoorbeeld een zachte mee en één die echt snel droogt (ultralite towel!), ook kun je je sarong als reservehanddoek gebruiken.
 • Hoeveel flesjes muggenspul neem je mee: je kunt zelden voor de hele periode alles meenemen, dus je moet lokaal bijkopen, maar zorg dat je altijd een ‘betrouwbaar’ reserveflesje achter de hand houdt voor noodgevallen.

Kleding

 • sommige reizigers nemen heel weinig kleren mee en zijn uiteindelijk de halve reis bezig met hun kleren wassen of stinken zodanig dat ze haast niet met de bus mee mogen. Je hoeft niet je hele kledingkast mee te nemen, maar het is wel handig als je tenminste een of twee weken met je kleding kunt doen.
 • Een luchtig overhemd met lange mouwen: denk aan eerbied voor lokale gebruiken, bloedzuigers, muggen! Ook voor een tempelbezoek is een overhemd met lange mouwen een absolute aanrader.
 • 'Tropenkleding' ofwel luchtige, sneldrogende en sterke kleding waarin je rustig kunt zweten zonder dat je huid gaat irriteren is een investering die zich dubbel en dik terugverdient. Is het ook nog muggen- en/of UV-werend dan kan het je ook nog dengue, malaria of huidkanker besparen.
 • Dikke jas: ter plaatse kopen indien je er een nodig hebt, tenzij je direct al in een koud gebied begint. dan kun je hem van huis meenemen. Daarna kun je hem weer naar huis sturen als je het gebied voorbij bent.

Slapen

 • Slaapzak: niet perse nodig als je in de tropen blijft maar zelfs in de tropen kom je geregeld in de bergen of heuvels terecht, waar het ‘s nachts een stuk koeler kan zijn. Bovendien kun je er ook nog op zitten of liggen.

Activiteiten

 • Ga je een trekking maken zonder al teveel klimwerk (wat niet wil zeggen dat het niet zwaar kan zijn!) in de Himalaya of ga je bijvoorbeeld de Inca Trail lopen in Peru dan zijn een paar goede wandel / wereldreisschoenen voldoende. Je hebt niet echte bergschoenen nodig, al kun je die natuurlijk altijd aandoen.
 • Ga je een iets zwaardere trekking maken zoals de beklimming van de Kilimanjaro of de zwaardere trekkings in de Himalaya, dan zijn bergschoenen wel aan te raden, al hoef je nog steeds niet de echt zware categorie mee te nemen.
 • Zie ook de tips over het lopen door een jungle of regenwoud bij ecoprojecten en wildlife holidays.

Kamperen

 • Trek je door Afrika, dan kan je bijna niet zonder tent. In Zuid-Amerika bespaart het in sommige landen geld en in andere landen kun je niet kamperen. In Azië kwam je jaren geleden bijna niemand met een tent tegen, tegenwoordig zie je het steeds meer. In Australië en Nieuw-Zeeland kun je prima kamperen. Wat is het minimum dat je dan mee moet nemen
 • Tent: pinnen, stokken, lijnen
 • Extra "onbuigzame pinnen"
 • Extra scheerlijn
 • Ligmat / luchtbed
 • Klein reparatiesetje!

Ultieme meeneemlijsten

Check de ultieme meeneemlijsten om je eigen keuzes te maken uit de verzameling van items en artikelen die andere reizigers meenemen of juist thuislaten:

 • Ultieme meeneemlijst voor identificatie, geld & papieren
 • Ultieme meeneemlijst voor reiskleding, antimuggenkleding & bescherming van je lijf
 • Ultieme meeneemlijst voor verzorging & hygiëne
 • Ultieme meeneemlijst voor eten, drinken & gerei
 • Ultieme meeneemlijst voor inpakken en bagage beschermen
 • Ultieme meeneemlijst voor communicatie & techniek op reis
 • Ultieme meeneemlijst voor naar buiten en op pad gaan
 • Ultieme meeneemlijst voor veilig blijven en bescherming tegen diefstal
 • Ultieme meeneemlijst voor je reisapotheek & gezond blijven op reis
 • Ultieme meeneemlijst voor bescherming tegen insecten en andere dieren op reis
 • Ultieme meeneemlijst voor liggen, slapen en rusten op reis

Meeneemlijst & Checklist: voor reizen en backpacken

Bagage & Tas: inpakken en meenemen op reis

 

Checklist werken in het buitenland: wat neem je wel en wat neem je niet mee?
Checklist vrijwilligerswerk met dieren en reizen in de natuur: wat neem je wel en wat neem je niet mee?

Checklist vrijwilligerswerk met dieren en reizen in de natuur: wat neem je wel en wat neem je niet mee?

 • Een eigen tent meenemen kan handig zijn om niet op een slaapzaal te hoeven slapen en wat privacy te creëren (kan wel heet of juist koud zijn!). In Afrika en Europa wordt sowieso veel gekampeerd.
 • Een goede (weerbestendige) schrijfmap met papier voor aantekeningen, tekeningen e.d.
 • Een eigen goede verrekijker is van grote toegevoegde waarde.

Sluit je aan bij JoHo, log in, lees verder voor de meeneemlijst, voor meer tips en voor alle tools!

Checklist vrijwilligerswerk en stage in het buitenland: wat neem je wel en wat neem je niet mee?

Checklist vrijwilligerswerk en stage in het buitenland: wat neem je wel en wat neem je niet mee?

 

Wat zijn spullen die je achter kunt laten bij je project of waar een lokale familie heel blij mee kan zijn?

 

 • Waterfilter
 • Medisch kitje
 • Klamboe
 • Lakenzak (geïmpregneerd)
 • Waterzuiveringstabletten
 • ORS

Ga je werken met kinderen?

 

 • Denk dan aan het meenemen van spelletjes die je met die kinderen kan doen, een spelletjesboek, simpele zaken als een opblaasbal, een discus e.d.
 • Voldoende pennen
 • Een goede schrijfmap met papier voor aantekeningen, tekeningen e.d.
 • Allerlei kleine handigheden die ook bij de ultieme meeneemlijst zijn genoemd en die met name gericht zijn op bestemmingen en locaties waar je enigszins van de bewoonde wereld bent afgesloten: een reisnaaisetje, batterijen, zakmes, SAS survival guide, goed gevulde medicijntas.

Ga je werken met dieren of in de natuur?

 

 • lees dan meer in de meeneemlijst voor reizen en werken in de natuur of met dieren

Meenemen op je reis?

 

Checklist reizen met de fiets: wat neem je wel en wat neem je niet mee?

Checklist reizen met de fiets: wat neem je wel en wat neem je niet mee?


Meenemen bij lange en korte reizen met de fiets

 

Kleding

 • Fietshelm
 • Reflecterend hesje (veiligheid)
 • Fleece sweater/jasje
 • Windjasje
 • Ademende regenjas, broek en waterdichte sokken
 • Korte (fiets)broeken
 • Lange afrits-fietsbroek
 • Sokken (Coolmax/Thermolite)
 • Thermokleding of beter Merino wollen kleding
 • Fietshandschoenen
 • Muggenhoofdnetje (Zweden/Finland)

Gereedschap (LR=bij lange reis)

 • Vliegveld: brede tape en dikke stift
 • Vliegveld: steeksleutel 15 t.b.v. pedalen.
 • Inbussleutels
 • Plakspullen + bandenlichters
 • Nieuwe solutie (ieder jaar!)
 • Ketting-olie (beter dan spray)
 • Voetpomp met drukmeter
 • Schroevendraaiertje
 • Evt. Bhaco en ringsteeksleutels
 • Kettingpons
 • Bij hydraulische remmen: Magura reparatiesetje en steeksleutel 8
 • Freewheel afnemer (NBT II)
 • Spakenspanner
 • Zadelspanner (Brooks zadels)
 • Slangenklemmetjes en Tie-wraps en een plat pakketje Ducktape
 • Noodspaken (Simson) of reservespaken (2 maten). Met nippels
 • RVS reservekabels voor derailleurs en remmen
 • Evt. Reserveboutjes en ringetjes
 • Reservebinnenband
 • Reservebuitenband (LR, zeker als je 28 inch wielen hebt)
 • Buitenbandplakker
 • Zwitsers legermes of beter: Multitool
 • 2 platte sleutels (13-15 en 17-18, LR)
 • Reserveremblokjes (LR)
 • Reservebuitenband (LR)
 • Cranktrekker (LR)

Diversen

 • Bindriemen
 • Hoofdlampje met superledjes
 • Kompasje
 • Kabeltje om foto’s over te zetten op PC/cardreader
 • Kleine verrekijker
 • Wereldontvanger
 • GPS
 • Kilometerteller evt. met hoogtemeter (onder stuur)
 • Zonnebril (UB-A en AV-B werend)
 • Weggeef dingetjes
 • Landkaarten
 • Woordenboek
 • Dun kabelslot (met hangslot voor kamerdeur)
 • Hangslotjes voor de tent
 • Reservesleutels
 • Waterdichte fietstassen
 • Zak om de fietstassen in het vliegtuig te transporteren

 

Je kan bij de JoHo support centers terecht voor allerhande praktische artikelen voor je avontuurlijke fietsvakantie

Kijk bij de overige meeneemlijsten voor je overige mee te nemen spullen!

  Checklist reizen met de motor: wat neem je wel en wat neem je niet mee?

  Checklist reizen met de motor: wat neem je wel en wat neem je niet mee?

  Papieren

  • Paspoort
  • Rijbewijs
  • Kentekenbewijs
  • Internationaal rijbewijs
  • Internationaal kentekenbewijs
  • Groene kaart (geldig voor 1 jaar!)
  • Schadeformulier
  • ANWB-pasje

  Motor

  • 2 Jerrycans van 10 liter
  • Crosshandschoentjes
  • Dunne handschoenen
  • Winterhandschoenen + zijde
  • Motorbril
  • Bivakmuts
  • Niergordel
  • Schapenvacht voor op zadel
  • Helm
  • Broek
  • Jas
  • Neopreen masker
  • Olieflesje
  • Koffers
  • Slotjes
  • Schijfslot
  • Groot slot
  • Tanktas
  • Kabelsmeerder
  • Elastiek en Tie rips
  • Lijm
  • IJzerdraad
  • Tape
  • Poetsdoek
  • Vloeibaar metal
  • Pakkingsmateriaal
  • 2-componentenlijm

  Reservedelen

  • Kettingolie
  • Gaskabels
  • Koppelingskabels
  • Koppelingshendels
  • Remhendels
  • Kabels
  • 2 zekeringen van elk 10A, 15A, 20A, 30A
  • Glaszekeringen
  • Lampjes
  • 4 spaken voor
  • 4 spaken achter
  • 5 Bougies
  • Benzineslang
  • Benzinefilters
  • Oliefilters
  • Remvoeringen
  • Wiellagers
  • Kettingreparatieset (10cm oude ketting, 2 clip-locks)
  • Reservebrilglas
  • Batterijen
  • Splitpennen
  • Boutjes
  • Moertjes
  • Slangenklemmen
  • Soldeertin
  • Schuurpapier
  • Doosjes vet
  • Remolie
  • Reepschnur
  • Helmklipjes
  • Motorsleutels
  • 4 Motorcross binnenbanden

  Reparatiespullen

  • Tape
  • IJzerdraad
  • Schroefjes
  • Veiligheidsspelden
  • Binddraad
  • Tentreparatie
  • Thermarest reparatie
  • Seamseal
  • Duct tape
  • Tie wraps
  • Ortlieb plakspul

  Gereedschap

  • Pompje
  • Bandplakspullen
  • Bandenlichters
  • Mini startkabels
  • Imbussleutels
  • Ratel
  • Bitjes
  • Doppen 8 – 24
  • Verlenging voor ratel
  • Dopje ½” naar ¼”
  • Schroevendraaier handvat
  • Kruiskop
  • Gewone kop
  • Waterpomptangetje
  • Achterwielsleutel
  • Hevel
  • Bougiesleutel
  • Hamer
  • Blad van ijzerzaag
  • Punttangetje
  • Ronde vijl
  • Vlakvijl
  • Kwastje
  • Luchtdrukmeter
  • Verloopventiel
  • Spanningsmetertje
  • Pincet
  • Schaartje
  • Kettingspliter
  • Voeler
  • Velgenbeschermer
  • IJzerborsteltje
  • Spakenspanner
  • Beiteltje
  • Poetslap
  • Plastic handschoentjes
  Crossroad Map: Klik op een land voor een overzicht van je persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden in dat land
  JoHo: paginawijzer

   Hoe werkt het op een JoHo Tool- en Informatiepagina?

   Tools & Info

  1. Toolpagina's die je kunt inzetten voor beter, zinvoller en leuker helpen, leren, werken, reizen of emigreren.
  2. Informatiepagina's die je keuzehulp en advies geven rond producten en services binnen de World of JoHo

   

   

  JoHo: concept begrijpen

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: verantwoord verzekeren

  Via JoHo verzeker je veilig en verantwoord

  • je zorgkosten tijdens je betaalde en onbetaalde werkzaamheden
  • ... met of zonder geldige zorgverzekering in Nederland
  • je reis
  • je bagage
  • je ongevallen
  • je sporten
  • je repatriëring naar huis
  • je aansprakelijkheden

  Verzekeringscheck doen  

  Verzekeringen afsluiten  

   

                         

  JoHo: footprint achterlaten

  To my lists & bundles

  (donateursservice)