  Chapter 

Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de leerplicht van hun kinderen.

  • stond je tijdens je verblijf in het buitenland nog ingeschreven in Nederland en waren je kinderen leerplichtig, dan volgt na terugkeer (van bijvoorbeeld een wereldreis) een gesprek/verhoor.
  • ouders die de Leerplichtwet overtreden kunnen een boete én proces verbaal krijgen, dat kan leiden tot een rechtszaak en zelfs strafblad.
  • denk hierbij aan mogelijke gevolgen bij het opvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), waarbij er natuurlijk wel altijd gekeken wordt of het strafbare feit dat je hebt gepleegd relevant is voor de reden waarom je een VOG opvraagt
  • de maximale boete die kan worden opgelegd bedraagt ruim 4.000 euro per ouder
  • deze boete wordt opgelegd aan de ouder ('verdachte') die ter verantwoording wordt geroepen; meestal is dit maar één ouder
  • sommige ouders met specifieke beroepen -denk op het gebied van recht, advocatuur, beveiliging etc.- proberen invloed uit te oefenen op wélke ouder als verdachte wordt aangemerkt; het openbaar ministerie bepaalt dit echter zelf
  • in de praktijk worden veelal (geen garantie uiteraard!) boetes opgelegd rond de 750 à 1.000 euro, soms met een gedeeltelijk voorwaardelijk bedrag en/of met een voorwaardelijke hechtenis. Voorwaardelijk betekent dan dat je dat deel van de boete pas moet voldoen als je dezelfde overtreding nogmaals zou maken.

Stond je als gezin met leerplichtige kinderen niet in de basisregistratie personen ingeschreven toen je in het buitenland was, dan kan je -als de wet goed wordt toegepast- niet alsnog bij terugkeer veroordeeld worden. Check uiteraard regelmatig eventuele wetswijzigingen.

Crossroads

 Crossroads

  • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
  • Use the crossroads to follow a connected direction

 

Footprint toevoegen
 
   
Hoe werkt een JoHo Chapter?

 JoHo chapters

Eigen aantekeningen maken?

Zichtbaar voor jezelf en bewaren zolang jij wil

Sluit voordelig je zorgverzekering af bij DSW

JoHo solidariteitskeuze

Memberservice: Make personal notes

Ben je JoHo abonnee dan kun je je eigen notities maken, die vervolgens in het notitieveld  worden getoond. Deze notities zijn en blijven alleen zichtbaar voor jouzelf. Je kunt dus aantekeningen maken of bijvoorbeeld je eigen antwoorden geven op vragen