Special ISIS verzekering: Periode & Premie

 

 

Periodes en premies bij de Special ISIS verzekering

 

Special ISIS: Premies

Special ISIS: Premies

   Kosten & Premies (p/m)

    
   Basis
   Extra
   All-In
   EUROPA
    
    
    
   Standaard  
   €25,00
   €31,00
   €36,00
   Super
   €35,00
   €42,50
   €49,00
   WERELD
    
    
    
   Standaard
   €30,00
   €37,50 (41,00 inclusief VS)
   €44,00 (48,00 inclusief VS)
   Super
   €40,00
   €49,50 (54,00 inclusief VS)
   €58,00 (64,00 inclusief VS)

     

    Standaard' en 'Super' dekking

    • Je kunt kiezen tussen 'Standaard' en 'Super' dekking. Waarbij  'Super' dekking meer dekking biedt en voor hogere bedragen (zie de keuzehulp en het  dekkingsoverzicht).

    All-in', 'Extra' of 'Basis'

    • Bij de ziektekosten (medische kosten) kun je kiezen tussen 'All-in', 'Extra' of 'Basis'. 
    • 'All-in' biedt dekking tot kostprijs en kan ook worden afgesloten zonder geldige Nederlandse zorgverzekering. 'Extra' biedt dekking tot kostprijs, aanvullend op een Nederlandse zorgverzekering. 'Basis' biedt geen dekking voor medische kosten.

    Premieberekening & betaling

    • De bovenstaande prijzen zijn de premies per maand per persoon.
    • Blijf je maximaal 15 dagen langer dan komt er geen extra maand bij maar wordt de premie per dag doorberekend (de premie per extra dag is 6 à 7% van de maandpremie)
    • Bij verzekeringen voor lang verblijf in het buitenland, zoals de Special ISIS, betaal je de premie in één keer voor de hele periode dat je de verzekering afsluit. Indien je niet voor de gehele periode ineens wilt betalen, kan je een eerdere einddatum opgeven. Denk er dan wel aan tijdig te verlengen en en dat je met verlengingskosten te maken krijgt

    Assurantiebelastingkorting

    • De premies zijn bij JoHo zonder assurantiebelasting. Er zal dus geen assurantiebelasting door JoHo worden doorberekend
    • Assurantiebelasting is een toeslag van 21%. Dit percentage wordt berekend over groot deel van de dekkingen en soms over een deel van een dekking
    • Bij het premiebedrag op de polis staat het bedrag dat betrekking heeft op de assurantiebelasting vermeld

    Poliskortingen

    • De verwerkings- en poliskosten (€7,50) worden bij de aanvraag niet in rekening gebracht
    • JoHo donateurs: krijgen jaarlijks 10 euro extra premiekorting: de korting wordt direct bij de aanvraag verrekend
    • JoHo donateurs: kunnen jaarlijks kosteloos verlengen

     Leeftijd & kosten

     • Voor verzekerde(n) van 36 jaar of ouder wordt een premietoeslag berekend van 10%. Dit geldt voor alle verzekerden die op de ingangsdatum van de verzekering of verlenging 36 jaar of ouder zijn.
     Special ISIS: Calculator

     Special ISIS Calculator (premie indicatie)

     Special ISIS

     De premie is afhankelijk van de gekozen dekking en de leeftijd.

     Bereken je premie
     Keuze 1:
     Keuze 2:
     Keuze 3:
      

     Uw totale premie bedraagt: € 0,00

     Dit bedrag is exclusief assurantiebelasting. De exacte hoogte van de assurantiebelasting is afhankelijk van de gekozen dekking

     Vragen en antwoorden

     Special ISIS: Vragen over de duur, woonplaats, leeftijd, medeverzekerden & dubbel verzekerd zijn

     Special ISIS: Vragen over de duur, woonplaats, leeftijd, medeverzekerden & dubbel verzekerd zijn

      Kan je een doorlopende reisverzekering voor de eerste maanden nemen en voor de laatste maanden de Special ISIS?

      • In beginsel kan dit niet omdat een Nederlandse reisverzekering (dus ook de Special ISIS) geldig moet zijn voor je hele reisperiode. Dit is vanaf het moment dat je vertrekt tot aan het moment dat je terug komt.
      • Je kunt dus met geen enkele Nederlandse reisverzekering dit soort combinaties maken, ook niet bij andere verzekeraars.
      • Ben je al onderweg en loopt jouw doorlopende reisverzekering af? Neem dan even contact op. Hoewel de regels strikt zijn, kan JoHo vaak een oplossing aandragen, dankzij haar jarenlange ervaring en goede band met diverse verzekeraars.

      Kan je de Special ISIS afsluiten als de verzekerde al in het buitenland zit?

      Wat kan je doen als je voor langere tijd of definitief in het buitenland gaat verblijven?  

      • Wanneer je plannen nog niet definitief zijn, kun je beginnen met een Special ISIS reisverzekering. Wanneer je echter langer op één plek bent en daar min of meer een vaste verblijfplaats hebt, is de Special ISIS niet meer geschikt. Je zult dan een alternatieve verzekering nodig hebben.
      • Vraag informatie en advies aan via het adviesformulier  in voor een vrijblijvend advies op maat.

      Wel of niet samen op een polis of samen reizen?

      • Wanneer je terug wilt omdat je medereiziger (reispartner) voortijdig terugkeert naar Nederland (bijvoorbeeld in verband met een sterfgeval of ernstig ziekte van een direct familielid) moet je altijd aantonen dat je samen reist. Dit betekent dat je de intentie hebt om samen naar dezelfde bestemming te reizen, en ook samen weer terug naar huis.
      • Als jullie samen op één polis staan zal dit zaken vergemakkelijken als een noodsituatie zich voordoet (bijvoorbeeld bij de alarmcentrale).
      • Als je je medereiziger op dezelfde polis wilt meeverzekeren, (dwz onder exact dezelfde voorwaarden), vul dan de gegevens van je medereiziger in. De verzekeringspremie verdubbelt.
      • Kinderen kunnen op dezelfde polis worden meeverzekerd. Zij worden gerekend als volledig verzekerde. Er is dus geen korting voor kinderen.

      Zijn er leeftijdsgrenzen aan de JoHo Special ISIS?

      • Ja, de Special ISIS kan alleen worden afgesloten voor mensen tot en met 65 jaar. Bij de Optie All-in (primaire ziektekostendekking) is de maximale leeftijd voor verzekerden 55 jaar. Wanneer de verzekering met All-in dekking voor ziektekosten is afgesloten door iemand jonger dan 55, stopt de dekking zodra de verzekerde de leeftijd van 55 jaar bereikt. Als je ook volledige medische dekking wilt in de VS dan is de maximumleeftijd 45 jaar.

      Hoe sluit je de verzekering af als je jonger bent dan 18 jaar?

      • Is de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt dan zal de verzekering  alleen rechtsgeldig kunnen worden afgesloten door de ouder of de voogd.
      • Is de leeftijd van 16 jaar bereikt dan kan de verzekering worden afgesloten met toestemming van de ouders of de voogd. De aanvrager van de verzekering kan dan aangeven dat deze toestemming aanwezig is, met daarbij de contactgegevens van de ouders of voogd.
      • Is de leeftijd van 18 jaar bereikt dan kan deze verzekering rechtsgeldig worden afgesloten door de aanvrager (verzekeringnemer) van de verzekering.

      Voor hoe lang sluit je de Special ISIS verzekering af?

      • De Special ISIS verzekering is aan te vragen voor reizen vanaf 60 dagen tot maximaal 4 jaar.
      • Ga je korter dan 60 dagen op reis vul dan als einddatum je terugreisdatum in. De polis biedt wel voor 2 maanden dekking.
      • Je kunt de verzekering aanvragen en/of verlengen met een maximale duur van 1 jaar per keer.
      • Je kunt de Special ISIS verzekering online aanvragen of verlengen.

      Is de Special ISIS ook geschikt voor buitenlanders of niet-ingezetenen?

      • Ja, de nationaliteit is niet van belang bij het afsluiten van de Special ISIS reisverzekering.
      • Er moet wel aan de volgende eisen voldaan worden:
       • Je vertrekt vanuit Nederland met de intentie om naar Nederland terug te keren
       • Je moet bij terugkomst aanspraak kunnen maken op een Nederlandse basiszorgverzekering  
       • Je moet minimaal 6 maanden voorafgaand aan het vertrek woonachtig zijn geweest in Nederland
      • Let op: repatriëring van de verzekerde is altijd naar Nederland.
      • Bij twijfel, bel of mail gerust met JoHo.

      Voor wie is dekking van de Special ISIS niet van toepassing?

      De dekking op grond van de Special ISIS verzekering is niet van kracht voor:
      • iemand die op de dag van het afsluiten van deze verzekering niet in Nederland woont;
      • iemand die niet de Nederlandse nationaliteit heeft en op de dag van het afsluiten van deze verzekering korter dan 12 maanden in Nederland in de Basisregistratie Personen stond ingeschreven;
      • iemand die als een expatriate werkzaam is en zijn gezin;
      • iemand die werkt op basis van een lokale arbeidsovereenkomst en een salaris krijgt dat hoger is dan een modaal salaris in dat land. Heb je ter plaatse inkomen uit een (bij)baan die niet te beschouwen is als vakantiewerk? Dan kan er een uitsluiting van toepassing zijn.
      • iemand die naar het buitenland gaat als emigrant.
       
      Special ISIS: Vragen over de premie, polisblad, administratie & betaling

      Special ISIS: Vragen over de premie, polisblad, administratie & betaling

       

      Waar vind ik de uitgebreide (polis)voorwaarden

      Kan ik een Engelstalig polisblad krijgen voor mijn visum?

      • Met name voor visa naar voormalige Oostbloklanden wordt hier naar gevraagd, maar ook voor studies in landen als de VS en Canada kan het verplicht zijn. Mocht het nodig zijn, dan kan JoHo een Engelstalig polisblad of een officieel document voor je opmaken. Vul het contactformulier  verzekeringen in als je direct een Engelstalig (of Spaanstalig) polisblad wilt opvragen.

      Kan ik de premie in termijnen betalen?

      • Aflopende reisverzekeringen (zoals de Special ISIS) betaal je altijd voor de gehele periode vooruit.
      • Als je liever in termijnen betaalt dan is dit echter ook mogelijk. Je kunt de verzekering dan voor bijvoorbeeld drie maanden afsluiten. Vervolgens vraag je voor het aflopen van de polis een verlenging aan.
      • De Special ISIS vergoedt na verlenging de al lopende klachten, dit in tegenstelling tot andere reisverzekeringen.
      • Per verlenging betaal je €7,50 administratiekosten.
      • JoHo donateurs betalen geen administratiekosten voor verlenging (mits beperkt tot aantal keer per jaar).

       Wat kan ik doen als ik eerder terugkom dan gepland?

       • Kom je eerder terug? dan hoef je in principe niets te doen, aflopende reisverzekeringen lopen vanzelf af. Mocht je gebruik willen maken van de mogelijkheden en dekking in Nederland lees dan hier meer.
       • Is de oorspronkelijke duur van de verzekering langer dan vijf maanden? En kom je minimaal twee maanden vóór de afloop van de verzekering definitief terug? Dan kan je een deel van je premie terugkrijgen.
       • Vraag dit dan aan bij JoHo en stuur een bewijs van je eerdere terugkeer mee.

       Wat kan ik doen als ik uiteindelijk toch niet vertrek?

       • Ga je uiteindelijk toch niet op reis, en is de verzekeringspremie al van je rekening afgeschreven, dan kun je deze kosten weer retour krijgen met aftrek van de administratie en bijbehorende kosten.

       Behoud ik mijn recht op zorgtoeslag met de Special ISIS?

       • De Special ISIS reisverzekering is een uitgebreide reisverzekering, die volledig dekking kan bieden voor spoedeisende medische zorg (All In dekking). Dit maakt de verzekering heel geschikt voor mensen die niet meer verplicht zijn om de Nederlandse basiszorgverzekering te hebben.
       • De zorgtoeslag is door de Nederlandse overheid in het leven geroepen als tegemoetkoming op de premie van de Nederlandse zorgverzekering. Omdat de Special ISIS reisverzekering geen Nederlandse basiszorgverzekering is, zoals bedoeld wordt in de Zorgverzekeringswet, heb je hiermee ook geen recht op zorgtoeslag.
       • Als je je zorgverzekering stopzet  (of als de dekking automatisch komt te vervallen omdat je bijvoorbeeld gaat werken) is het belangrijk dat je uiteindelijk ook de Belastingdienst op de hoogte brengt. Doe je dit niet dan moet je dit later terugbetalen. Je kunt dit echter in principe ook achteraf regelen na je reis (let dan wel op termijnen en hou rekening met de bedragen).
       • Ben je ingelogd als JoHo donateur dan kun je hier meer lezen

       Afsluiten & Aanvragen

       Naar Afsluiten & Aanvragen

        

       Advies en keuzehulp bij periode en premies bij de Special ISIS verzekering

        

        

       Special ISIS: JoHo voordelen bij de Special ISIS

       Special ISIS: JoHo voordelen bij de Special ISIS

       Voordelen en kortingen voor wie bij JoHo is aangesloten

       • Services: Tot aan je vertrek naar het buitenland, en gedurende je je reis, kan je gebruik maken van JoHo abonnementsvoordelen. Zoals gebruik van de JoHo vacatureservices, de advieswijzers, de keuzehulp voor je reis en activiteiten, en de JoHo BuitenlandZakenservice
       • Premie: €10 korting op de premie bij het afsluiten van de verzekering
       • Verlengingskosten: minimaal 1x verlengen zonder kosten
       • Assurantiebelasting: kwijtschelding van de assurantiebelasting

       Aansluiten bij JoHo en de special ISIS afsluiten

       • Wil je gebruikmaken van de voordelen en kortingen, word dan eerst JoHo donateur of abonnee , geef aan dat je dat binnenkort gaat worden
       • Ben je al donateur of abonnee dan kan je dat in het afsluitformulier aangeven

       Aanvragen JoHo Special ISIS

        

         

        

       Aanvragen en afsluiten van de Special ISIS verzekering

        

        

        

       Meer over JoHo en je verzekeringen

       Informatie en faq zoeken
       JoHo checken

       Waarom zou je je verzekeren?

       • De kans op ongelukken en ziekte is in het buitenland groter dan thuis, vooral als je ook gaat werken
       • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt

       • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen

       • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage

       • Het kan lastig zijn in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op hulp van een (Nederlandse) alarmcentrale

       Waarom zou je je verzekeren via JoHo?

       • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland

       • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod

       • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling

       • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

       • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven

       Waarom zou je je aansluiten bij JoHo?

       • Voor voordelen bij de premies van de verzekeringen
       • Voor voordelen bij het gebruik van JoHo abonnementen
       • Voor het steunen van de missie en de doelstellingen. JoHo abonnees en  donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen steunen zichzelf en de JoHo missie om mensen en organisaties in staat te stellen beter samen te werken en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld

       Back to top

       Contact opnemen
        
       CONTACT
        
       Contactformulier
        
       Telefoon & Afspraken
       +31 (0)88-3214567

       Bellen via Skype
       Tijdens werkdagen tussen 12.00-16.00u op joho.foundation
        
       JoHo vestigingen in NL