Special ISIS verzekering: Verzekerden & Betrokken personen

Verzekerde personen - Persoonlijke situaties - Persoonsgegevens

 

Personen en situaties verzekeren bij de Special ISIS verzekering

Verzekeringnemers  - Verzekerden - Medeverzekerden - Contactpersonen

 

Special ISIS: Vragen en antwoorden over de verzekerden, persoonsgegevens, leeftijd en betrokken personen

Special ISIS: Vragen en antwoorden over de verzekerden, persoonsgegevens, leeftijd en betrokken personen

  Wel of niet samen op een polis of samen reizen?

  • Wanneer je terug wilt omdat je medereiziger (reispartner) voortijdig terugkeert naar Nederland (bijvoorbeeld in verband met een sterfgeval of ernstig ziekte van een direct familielid) moet je altijd aantonen dat je samen reist. Dit betekent dat je de intentie hebt om samen naar dezelfde bestemming te reizen, en ook samen weer terug naar huis.
  • Als jullie samen op één polis staan zal dit zaken vergemakkelijken als een noodsituatie zich voordoet (bijvoorbeeld bij de alarmcentrale).
  • Als je je medereiziger op dezelfde polis wilt meeverzekeren, (dwz onder exact dezelfde voorwaarden), vul dan de gegevens van je medereiziger in. De verzekeringspremie verdubbelt.
  • Kinderen kunnen op dezelfde polis worden meeverzekerd. Zij worden gerekend als volledig verzekerde. Er is dus geen korting voor kinderen.

  Zijn er leeftijdsgrenzen aan de JoHo Special ISIS?

  • Ja, de Special ISIS kan alleen worden afgesloten voor mensen tot en met 65 jaar. Bij de Optie All-in (primaire ziektekostendekking) is de maximale leeftijd voor verzekerden 55 jaar. Wanneer de verzekering met All-in dekking voor ziektekosten is afgesloten door iemand jonger dan 55, stopt de dekking zodra de verzekerde de leeftijd van 55 jaar bereikt. Als je ook volledige medische dekking wilt in de VS dan is de maximumleeftijd 45 jaar.

  Hoe sluit je de verzekering af als je jonger bent dan 18 jaar?

  • Is de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt dan zal de verzekering  alleen rechtsgeldig kunnen worden afgesloten door de ouder of de voogd.
  • Is de leeftijd van 16 jaar bereikt dan kan de verzekering worden afgesloten met toestemming van de ouders of de voogd. De aanvrager van de verzekering kan dan aangeven dat deze toestemming aanwezig is, met daarbij de contactgegevens van de ouders of voogd.
  • Is de leeftijd van 18 jaar bereikt dan kan deze verzekering rechtsgeldig worden afgesloten door de aanvrager (verzekeringnemer) van de verzekering.

  Is de Special ISIS ook geschikt voor buitenlanders of niet-ingezetenen?

  • Ja, de nationaliteit is niet van belang bij het afsluiten van de Special ISIS reisverzekering.
  • Er moet wel aan de volgende eisen voldaan worden:
   • Je vertrekt vanuit Nederland met de intentie om naar Nederland terug te keren
   • Je moet bij terugkomst aanspraak kunnen maken op een Nederlandse basiszorgverzekering  
   • Je moet minimaal 6 maanden voorafgaand aan het vertrek woonachtig zijn geweest in Nederland
  • Let op: repatriëring van de verzekerde is altijd naar Nederland.
  • Bij twijfel, bel of mail gerust met JoHo.

  Voor wie is dekking van de Special ISIS niet van toepassing?

  De dekking op grond van de Special ISIS verzekering is niet van kracht voor:
  • iemand die op de dag van het afsluiten van deze verzekering niet in Nederland woont;
  • iemand die niet de Nederlandse nationaliteit heeft en op de dag van het afsluiten van deze verzekering korter dan 12 maanden in Nederland in de Basisregistratie Personen stond ingeschreven;
  • iemand die als een expatriate werkzaam is en zijn gezin;
  • iemand die werkt op basis van een lokale arbeidsovereenkomst en een salaris krijgt dat hoger is dan een modaal salaris in dat land. Heb je ter plaatse inkomen uit een (bij)baan die niet te beschouwen is als vakantiewerk? Dan kan er een uitsluiting van toepassing zijn.
  • iemand die naar het buitenland gaat als emigrant.
   
  Wie is de verzekerde, wie zijn de medeverzekerden, en wie is de verzekeringnemer van een verzekering?

  Wie is de verzekerde, wie zijn de medeverzekerden, en wie is de verzekeringnemer van een verzekering?


  Wat is ook alweer een verzekering?

  • Een verzekering afsluiten is een afspraak maken tussen twee partijen, waarbij de verzekeringnemer (degene die afsluit) aan de verzekeraar vraagt of deze een bepaald risico, wat de verzekeringnemer niet wilt lopen, op zich wilt nemen, in ruil voor een vergoeding.

  Wie is de (hoofd)verzekerde van een verzekering?

  • De verzekerden zijn degenen die zich tegen bepaalde risico's hebben laten verzekeren bij een verzekeraar.

  • Bij de 'Verzekerden' gaat het erom wie je wil verzekeren. Bij een schadeverzekering, zoals een reisverzekering, is de 'Verzekerde', de persoon waarvoor geldt dat door hem geleden gedekte schade recht geeft op schadevergoeding.

  • De hoofdverzekerde is degene aan wie de schadevergoeding, als daar sprake van is, zal worden uitgekeerd. De hoofverzekerde is de 'begunstigde', degene die volgens de verzekering (op de polis) gerechtigd is de vergoeding in ontvangst te nemen.

  • De medeverzekerden zijn degene die naast de hoofdverzekerde ook door de verzekering wordt gedekt (bijvoorbeeld partner, kinderen). Zij worden dan de meeverzekerden of medeverzekerden genoemd.

  Wie is de verzekeringnemer van een verzekering?

  • De verzekeringnemer is de persoon die de verzekering afsluit bij de verzekeraar.

  • De verzekeringnemer is ‘de contractpartij', degene die een handtekening onder het contract zet. Dat wil zeggen degene die het formulier ondertekent en de slotvragen beantwoordt.

  • De verzekeringnemer draagt ook zorg voor de juiste informatie als vertrek-, en terugkomstdatum, welke dekkingen moeten worden verzekerd etc.

  • De verzekeringnemer zal vaak ook de premie betalen, maar dat hoeft niet, wel blijft de verzekeringnemer verantwoordelijk voor de betaling.

  • De verzekeringnemer kan dus iemand anders zijn dan degene die verzekerd moet worden. Voorbeelden:
   • Een ouder kan een verzekering afsluiten voor een van de kinderen
   • Een vriendin kan een verzekering afsluiten voor een vriend
   • Een organisatie kan een verzekering afsluiten voor een deelnemer of medewerker (neem contact op als je vragen hierover hebt)
  • Is de verzekerde minderjarig of jonger dan een bepaalde leeftijd, dan kan het zijn dat een meerderjarige als verzekeringnemer moet optreden.

  Wie is de betaler van een verzekering?

  • De verzekeringbetaler is diegene van wiens rekening de verzekeringspremie wordt afgeschreven of wie de verzekeringspremie overmaakt.

   

  Advies bij de Special ISIS verzekering

   

  Special ISIS Verzekering: advieswijzers per activiteit

  Special ISIS Verzekering: advieswijzers per activiteit

  Special ISIS: advieswijzer voor backpacken en reizen in het buitenland

  Special ISIS: advieswijzer voor backpacken en reizen in het buitenland

  Keuzehulp en advies bij het afsluiten van de special ISIS verzekering als je gaat backpacken of reizen

  1 - Gebied

  • Kies 'Europa' dekking naar een Europees land gaat of naar één van de landen grenzend aan de Baltische Zee, de Middellandse Zee en de Zwarte Zee.
  • Kies 'Wereld' dekking als je naar één of meer andere landen gaat.

  2 - Aansprakelijkheid

  • Kies 'Standaard' dekking als je een normale dekking wilt voor aansprakelijkheid.
  • Kies 'Super' dekking als je een hogere dekking wilt voor aansprakelijkheid.

  3 - Sport & Avontuur

  • De meeste winter-, onderwater- en adrenalinesporten zijn verzekerd.
  • Ga je een bijzondere sport of activiteit doen check dan pagina over activiteiten en dekking

  4 - Medische kosten

  Reizen & backpacken zonder werken

  • Kies 'Extra' dekking voor je medische zorg.

  Reizen & backpacken + werken

  • Kies 'Extra' dekking voor je medische zorg.

  Lang op reis & Wereldreis zonder werken

  • Kies 'Extra' dekking voor je medische zorg.

  Lang op reis & Wereldreis + zo nu en dan werken 

  •  Kies 'All-In' dekking voor je medische zorg

  Eigen risico

  • Kies je 'All-in' + 'Super' dekking dan betaal je ook geen eigen risico als je een arts of ziekenhuis bezoekt

  5 - Repatriëring

  • Repatriëring is standaard meeverzekerd.
  • Kies 'Super' dekking als je beter verzekerd wilt zijn voor opsporings- en reddingskosten.

  6 - Bagage

  • Kies 'Standaard' dekking: als je geen dure spullen bij je hebt en/of je de maandelijkse kosten zo laag mogelijk wilt houden.
  • Kies 'Super' dekking als je duurdere spullen bij je hebt, zoals een laptop of camera, of dekking wilt voor je mobiele telefoon.

  7 - Ongevallen

  • Ongevallendekking is standaard meeverzekerd.
  • Kies 'Super' dekking als je voor wat hogere bedragen verzekerd wilt zijn.

  8 - Rechtsbijstand

  • Rechtsbijstand is meeverzekerd bij de 'Super' dekking
  Special ISIS: advieswijzer voor tussenjaar of gap year in het buitenland

  Special ISIS: advieswijzer voor tussenjaar of gap year in het buitenland

  Keuzehulp en advies bij het afsluiten van de special ISIS verzekering als je een tussenjaar en gap year gaat doen

   

  1 - Bestemming & Gebied

  • Kies 'Europa' dekking als je naar een Europees land gaat of naar één van de landen grenzend aan de Baltische Zee, de Middellandse Zee en de Zwarte Zee.
  • Kies 'Wereld' dekking ' als je naar één of meer andere landen gaat.

  2 - Aansprakelijkheid

  • Kies 'Standaard' dekking als je een normale dekking wilt voor aansprakelijkheid.
  • Kies 'Super' dekking als je een hogere dekking wilt voor aansprakelijkheid.
  • Bij beide opties is er ook aansprakelijkheidsdekking in het geval je in je tussenjaar ook stage gaat lopen of vrijwilligerswerk gaat doen.

  3 - Sport & Avontuur

  • De meeste winter-, onderwater- en adrenalinesporten zijn verzekerd.
  • Ga je een bijzondere sport of activiteit doen, check dan pagina over activiteiten en dekking

  4 - Medische kosten

  Tussenjaar met studie in buitenland:

  • Kies 'Extra' dekking voor je medische zorg.

  Tussenjaar met taalcursus in buitenland:

  • Kies 'Extra' dekking voor je medische zorg.

  Tussenjaar in combinatie met onderzoek naar dieren:

  • Kies 'Extra' dekking  voor je medische zorg + kies 'Super' dekking.
  • Geef ook in het afsluitformulier aan wat je precies gaat doen.

  Tussenjaar met studie of vrijwilligerswerk in combinatie met onderzoek in de (medische) zorg:

  • Kies 'Extra' dekking voor je medische zorg + 'Super' dekking.
  • Dekking is geldig zolang je nog een geldige Nederlandse zorgverzekering hebt én je je vrijwilligerswerk hebt geregeld hebt via een Nederlandse organisatie of instelling.
  • Vul bij twijfel het adviesformulier in.

  Tussenjaar met studie of taalcursus in combinatie met een maandelijkse vergoeding of beloning (kost en inwoning) met een waarde van van meer dan 180 euro p/mnd:

  • Kies 'All-in' dekking voor je medische zorg in landen in de EU (+Zwitserland, Noorwegen & IJsland), Canada, de VS of een ander eerste-werkdagland.
  • Kies 'All-in' dekking voor je medische zorg als je langer dan 3 maanden naar één van de andere landen gaat.
  • Kies 'Extra' dekking voor je medische zorg als je korter dan 3 maanden naar één van de andere landen gaat.

  Eigen risico:

  • Kies je 'All-in' + 'Super' dekking dan betaal je ook geen eigen risico als je een arts of ziekenhuis bezoekt.

  5 - Repatriëring

  • Repatriëring is standaard meeverzekerd.
  • Kies 'Super' dekking als je beter verzekerd wilt zijn voor opsporings en reddingskosten.

  6 - Bagage

  • Kies 'Standaard' dekking: als je geen dure spullen bij je hebt en/of je je maandelijkse kosten zo laag mogelijk wilt houden.
  • Kies 'Super' dekking als je duurdere spullen bij je hebt , zoals een laptop, of als je dekking wilt voor je mobiele telefoon.

  7 - Ongevallen

  • Ongevallendekking is standaard meeverzekerd.
  • Kies 'Super' dekking als je voor een dubbel bedrag verzekerd wilt zijn.

  8 - Rechtsbijstand

  • Rechtsbijstand is meeverzekerd bij de 'Super' dekking
   
   Special ISIS: advieswijzer voor studeren in het buitenland

   Special ISIS: advieswijzer voor studeren in het buitenland

   Keuzehulp en advies bij het afsluiten van de special ISIS verzekering als je gaat studeren en leren in het buitenland

   1 - Gebied

   • Kies 'Europa' dekking als je naar een Europees land gaat of naar één van de landen grenzend aan de Baltische Zee, de Middellandse Zee of de Zwarte Zee.
   • Kies 'Wereld' dekking als je naar één of meer andere landen gaat.

   2 - Aansprakelijkheid

   • Kies 'Standaard' dekking als je een normale dekking wilt voor aansprakelijkheid.
   • Kies 'Super' dekking als je een hogere dekking wilt voor aansprakelijkheid.
   • Bij beide opties is er ook aansprakelijkheidsdekking in het geval dat je naast je studie ook stage gaat lopen of vrijwilligerswerk gaat doen.

   3 - Sport & Avontuur

   • De meeste winter-, onderwater- en adrenalinesporten zijn verzekerd.
   • Ga je een bijzondere sport of activiteit doen, check dan pagina over activiteiten en dekking

   4 - Medische kosten

   Studie in buitenland

   • Kies 'Extra' dekking voor je medische zorg.

   Taalcursus in buitenland

   • Kies 'Extra' dekking voor je medische zorg.

   Studie in combinatie met onderzoek naar dieren

   • Kies 'Extra' dekking  voor je medische zorg + kies 'Super' dekking.
   • Geef ook in het afsluitformulier aan wat je precies gaat doen.

   Studie in combinatie met onderzoek in de (medische) zorg

   • Kies 'Extra' dekking voor je medische zorg + 'Super' dekking.
   • Dekking is geldig zolang je nog een geldige Nederlandse zorgverzekering hebt én je je vrijwilligerswerk hebt geregeld hebt via een Nederlandse organisatie of instelling.
   • Vul bij twijfel het adviesformulier in.

   Studie of taalcursus in combinatie met een maandelijkse vergoeding of beloning (kost en inwoning) met een waarde van meer dan 180 euro p/mnd

   • Kies 'All-in' dekking voor je medische zorg in landen in de EU (+Zwitserland, Noorwegen & IJsland), Canada, de VS of een ander eerste-werkdagland.
   • Kies 'All-in' dekking voor je medische zorg als je langer dan 3 maanden naar één van de andere landen gaat.
   • Kies 'Extra' dekking voor je medische zorg als je korter dan 3 maanden naar één van de andere landen gaat.

   Eigen risico

   • Kies je 'All-in' + 'Super' dekking dan betaal je ook geen eigen risico als je een arts of ziekenhuis bezoekt.

   5 - Repatriëring

   • Repatriëring is standaard meeverzekerd.
   • Kies 'Super' dekking als je beter verzekerd wilt zijn voor opsporings en reddingskosten.

   6 - Bagage

   • Kies 'Standaard' dekking: als je geen dure spullen bij je hebt en/of je je maandelijkse kosten zo laag mogelijk wilt houden.
   • Kies 'Super' dekking als je duurdere spullen bij je hebt, zoals een laptop, of als je dekking wilt voor je mobiele telefoon.

   7 - Ongevallen

   • Ongevallendekking is standaard meeverzekerd.
   • Kies 'Super' dekking als je voor een dubbel bedrag verzekerd wilt zijn.

   8 - Rechtsbijstand

   • Rechtsbijstand is meeverzekerd bij de 'Super' dekking
    Special ISIS: advieswijzer voor stagelopen in het buitenland

    Special ISIS: advieswijzer voor stagelopen in het buitenland

    Keuzehulp en advies bij het afsluiten van de special ISIS verzekering als je stage gaat lopen in het buitenland

    1 - Gebied

    • Kies 'Europa' dekking als je naar een Europees land gaat of naar één van de landen grenzend aan de Baltische Zee, de Middellandse Zee en de Zwarte Zee.
    • Kies 'Wereld' dekking ' als je naar één of meer andere landen gaat.

    2 - Aansprakelijkheid

    • Kies 'Standaard' dekking als je een normale dekking wilt voor aansprakelijkheid.
    • Kies 'Super' dekking als je een hogere dekking wilt voor aansprakelijkheid.
    • Bij beide opties is er ook aansprakelijkheidsdekking in het geval een bezoeker of klant van je stageproject een claim tegen jou indient.

    3 - Sport & Avontuur

    4 - Medische kosten

    Stage zonder maandelijkse vergoeding of beloning:

    • Kies 'Extra' dekking voor je medische zorg als zeker wilt zijn dat je volledig verzekerd bent voor medische spoedeisende zorg, ook als de kosten hoger liggen dan in Nederland en als je ook in privé ziekenhuizen behandeld wilt kunnen worden.

    Stage waarbij je dieren gaat verzorgen:

    • Kies 'Extra' dekking voor je medische zorg + kies 'Super' dekking.
    • Geef ook in het afsluitformulier aan wat je precies gaat doen.

    Stage in de (medische) zorg:

    • Kies 'Extra' dekking voor je medische zorg + 'Super' dekking.
    • Dekking is geldig zolang je nog een geldige Nederlandse zorgverzekering hebt én je je stage hebt geregeld hebt via een Nederlandse organisatie of instelling.
    • Vul bij twijfel het adviesformulier in.

    Stage met een maandelijkse vergoeding of beloning (kost en inwoning) met een waarde van meer dan 180 euro per maand:

    • Kies 'All-in' dekking voor je medische zorg in landen in de EU (+Zwitserland, Noorwegen & IJsland), Canada, de VS of een ander eerste-werkdagland.
    • Kies 'Extra' dekking voor je medische zorg als je korter dan 3 maanden stage gaat lopen in één van de andere landen.
    • Kies 'All-in' dekking voor je medische zorg als je langer dan 3 maanden stage gaat lopen in één van de andere landen.

    Eigen risico:

    • Kies je 'All-in' + 'Super' dekking dan betaal je ook geen eigen risico als je een arts of ziekenhuis bezoekt.

    5 - Repatriëring

    • Repatriëring is standaard meeverzekerd.
    • Kies 'Super' dekking als je beter verzekerd wilt zijn voor opsporings en reddingskosten.

    6 - Bagage

    • Kies 'Standaard' dekking: als je geen dure spullen bij je hebt en/of je je maandelijkse kosten zo laag mogelijk wilt houden.
    • Kies 'Super' dekking als je duurdere spullen bij je hebt, zoals een laptop, of als je dekking wilt voor je mobiele telefoon.

    7 - Ongevallen

    • Ongevallendekking is standaard meeverzekerd.
    • Kies 'Super' dekking als je voor een dubbel bedrag verzekerd wilt zijn.

    8 - Rechtsbijstand

    • Rechtsbijstand is standaard meeverzekerd bij de superdekking

      

       

      Special ISIS: advieswijzer voor vrijwilligerswerk in het buitenland

      Special ISIS: advieswijzer voor vrijwilligerswerk in het buitenland

      Keuzehulp en advies bij het afsluiten van de special ISIS verzekering als je vrijwilligerswerk in het buitenland gaat doen

      1 - Gebied

      • Kies 'Europa' dekking als je naar een Europees land gaat of naar één van de landen grenzend aan de Baltische Zee, de Middellandse Zee en de Zwarte Zee.
      • Kies 'Wereld' dekking als je naar één of meer landen buiten Europa gaat.

      2 - Aansprakelijkheid

      • Kies 'Standaard' dekking als je een normale dekking wilt voor aansprakelijkheid.
      • Kies 'Super' dekking als je een hogere dekking wilt voor aansprakelijkheid.
      • Bij beide opties is er ook aansprakelijkheidsdekking in het geval een bezoeker of klant van je vrijwilligersproject een claim tegen jou indient.

      3 - Sport & Avontuur

      • De meeste winter-, onderwater- en adrenalinesporten zijn verzekerd.
      • Ga je een bijzondere sport of activiteit doen, check dan pagina over activiteiten en dekking

      4 - Medische kosten

      Vrijwilligerswerk zonder maandelijkse vergoeding of beloning:

      • Kies 'Extra' dekking voor je medische zorg als zeker wilt zijn dat je volledig verzekerd bent voor medische spoedeisende zorg, ook als de kosten hoger liggen dan in Nederland en als je ook in privé ziekenhuizen behandeld wilt kunnen worden.

      Vrijwilligerswerk waarbij je dieren gaat verzorgen:

      • Kies 'Extra' dekking voor je medische zorg + kies 'Super' dekking .
      • Geef ook in het afsluitformulier aan wat je precies gaat doen.

      Vrijwilligerswerk in de (medische) zorg:

      • Kies 'Extra' dekking voor je medische zorg + 'Super' dekking.
      • Dekking is geldig zolang je nog een geldige Nederlandse zorgverzekering hebt én je je vrijwilligerswerk hebt geregeld via een Nederlandse organisatie of instelling.
      • Vul bij twijfel het adviesformulier in.

      Vrijwilligerswerk met een maandelijkse vergoeding of beloning (kost en inwoning) met een waarde van meer dan 180 euro per maand:

      • Kies 'All-in' dekking voor je medische zorg in landen in de EU (+Zwitserland, Noorwegen & IJsland), Canada, de VS of een ander eerste-werkdagland.
      • Kies 'All-in' dekking voor je medische zorg als je langer dan 3 maanden vrijwilligerswerk gaat doen in één van de andere landen.
      • Kies 'Extra' dekking voor je medische zorg als je korter dan 3 maanden vrijwilligerswerk gaat doen in één van de andere landen.

      Eigen risico:

      • Kies je 'All-in' + 'Super' dekking dan betaal je ook geen eigen risico  als je een arts of ziekenhuis bezoekt.

      5 - Repatriëring & SOS

      • Repatriering is standaard meeverzekerd.
      • Kies 'Super' dekking als je beter verzekerd wilt zijn voor opsporings en reddingskosten.

      6 - Bagage

      • Kies 'Standaard' dekking: als je geen dure spullen bij je hebt en/of je je maandelijkse kosten zo laag mogelijk wilt houden.
      • Kies 'Super' dekking als je duurdere spullen bij je hebt, zoals een laptop, of als je dekking wilt voor je mobiele telefoon.

      7 - Ongevallen

      • Ongevallendekking is standaard meeverzekerd.
      • Kies 'Super' dekking als je voor een dubbel bedrag verzekerd wilt zijn.

      8 - Rechtsbijstand

      • Bij de 'standaard dekking' is rechtsbijstand niet meeverzekerd
      • Kies 'Super' dekking als je aanspraak wilt kunnen maken op rechtsbijstand.
      Special ISIS: advieswijzer voor betaald werken in het buitenland

      Special ISIS: advieswijzer voor betaald werken in het buitenland

      Keuzehulp en advies bij het afsluiten van de special ISIS verzekering als je betaald werk in het buitenland gaat doen

       

      1 - Bestemming

      • Kies 'Europa' dekking als je in een Europees land gaat werken of in één van de landen grenzend aan de Baltische Zee, de Middellandse Zee of de Zwarte Zee.
      • Kies 'Wereld' dekking als je gaat werken in één of meer andere landen.

      2 - Aansprakelijkheid

      • Kies 'Standaard' dekking als je een normale dekking wilt voor aansprakelijkheid.
      • Kies 'Super' dekking als je een hogere dekking wilt voor aansprakelijkheid.
      • Bij beide opties is er geen aansprakelijkheidsdekking tijdens werkzaamheden.

      3 - Sport & Avontuur

      • De meeste winter-, onderwater- en adrenalinesporten zijn verzekerd.
      • Ga je een bijzondere sport of activiteit doen check dan pagina over activiteiten en dekking

      4 - Medische kosten

      Werken in Canada, de VS of ander eerste-werkdagland

      • Kies 'All-in' dekking voor je medische zorg (want de dekking van je Nederlandse zorgverzekering vervalt met ingang van je eerste werkdag  (Canada en de VS zijn zogenaamde eerste-werkdag landen)

      Werken in de EU (+Zwitserland, Noorwegen & IJsland)

      • Kies 'All-in' dekking voor je medische zorg als je niet zeker weet of je werkgever je (voldoende) heeft verzekerd voor ziektekosten.
      • Kies 'Extra' dekking voor je medische zorg  als je werkgever je heeft verzekerd voor ziektekosten maar niet tot kostprijs.
      • Kies 'Basis' dekking voor je medische zorg als je werkgever je volledig heeft verzekerd voor ziektekosten.

      Korter dan 3 maanden werken buiten de EU (met loon of vergoeding van meer dan 180 euro per maand)

      • Kies 'All-in' dekking voor je medische zorg als je niet zeker weet of je werkgever je (voldoende) heeft verzekerd voor ziektekosten.
      • Kies 'Extra' dekking voor je medische zorg alsje werkgever je heeft verzekerd voor ziektekosten.

      Langer dan 3 maanden betaald werken in het buitenland (met loon of vergoeding van meer dan 180 euro per maand)

      • Kies 'All-in' dekking voor je medische zorg of 'Extra' dekking en je stapt over op 'All-in' zodra dat je denkt dat nodig is: als je niet zeker weet of en wat je gaat verdienen.
      • Kies 'All-in' dekking voor je medische zorg als je (bijna) zeker weet dat je 180 euro per maand, of meer dan 1800 euro in een jaar, aan vergoeding  krijgt.

      Langer in het buitenland met een vaste baan & (semi-)permanent verblijf

      • Vraag advies aan bij JoHo of check de pagina voor lang verblijf

      Werk waarbij je dieren gaat verzorgen:

      Werk in de (medische) zorg:

      Eigen risico:

      • Kies je 'All-in' + 'Super' dekking dan betaal je ook geen eigen risico als je een arts of ziekenhuis bezoekt.

      5 - Repatriëring

      • Repatriëring is standaard meeverzekerd.
      • Kies 'Super' dekking als je beter verzekerd wilt zijn voor opsporings en reddingskosten.

      6 - Bagage

      • Kies 'Standaard' dekking: als je geen dure spullen bij je hebt en/of je je maandelijkse kosten zo laag mogelijk wilt houden.
      • Kies 'Super' dekking als je duurdere spullen bij je hebt, zoals een laptop, of als dekking wilt voor je mobiele telefoon.

      7 - Ongevallen

      • Ongevallendekking is standaard meeverzekerd.
      • Kies 'Super' dekking als je voor een dubbel bedrag verzekerd wilt zijn.

      8 - Rechtsbijstand

      • Bij de 'standaard dekking' is rechtsbijstand niet meeverzekerd
      • Kies 'Super' dekking als je aanspraak wilt kunnen maken op rechtsbijstand.

       

        

         

        

       Afsluiten van de Special ISIS verzekering

        

        

        

        

        

       Meer over JoHo en je verzekeringen

       Informatie en faq zoeken
       JoHo checken

       Waarom zou je je verzekeren?

       • De kans op ongelukken en ziekte is in het buitenland groter dan thuis, vooral als je ook gaat werken
       • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt

       • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen

       • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage

       • Het kan lastig zijn in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op hulp van een (Nederlandse) alarmcentrale

       Waarom zou je je verzekeren via JoHo?

       • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland

       • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod

       • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling

       • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

       • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven

       Waarom zou je je aansluiten bij JoHo?

       • Voor voordelen bij de premies van verzekeringen en het gebruik van JoHo abonnementen.
       • Voor het steunen van de missie en de doelstellingen: JoHo abonnees en donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen steunen niet alleen zichzelf maar ook de JoHo missie om mensen en organisaties in staat te stellen beter samen te werken en bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.

       Sluit je aan bij JoHo 

       Contact opnemen
        
       CONTACT
        
       Contactformulier voor verzekeringen
        
       Telefoon & Afspraken
       di t/m do tussen 11.00 - 17.00
       +31 (0)88-3214567
       Skype: op joho.foundation
        
       JoHo vestigingen in NL