Succes & Teleurstelling: waardeer en vier je kleine succes

 

Stilstaan bij behaalde doelen, vieren van de eigen kleine en grote successen

 

Waardering van de ander voelen, zonder die ook nodig te hebben

JoHo: crossroads uit bundel

  Themapagina

Inhoud

Begrippen en definities rond succes en teleurstelling

 • Wat is trots en waar bestaat trots zijn uit?
 • Wat houdt dankbaarheid in?
 • Wat is doorzettingsvermogen, volhoudendheid en volharding?
 • Wat is teleurstelling en wat betekent teleurgesteld zijn?
 • Wat is spijt en wat betekent spijtvol zijn?
 • Wat is irritatie en waar bestaat dat uit?
 • Wat is haat, en wat betekent haatdragend zijn?

Begrippen en definities rond oplossingen en resultaten

 • Wat is een probleem?
 • Wat is brainstormen?
 • Wat is creativiteit, en wat betekent creatief zijn?
 • Wat is flexibiliteit, en wat betekent flexibel zijn?
 • Wat is professioneel handelen en wat is professionaliteit?
 • Wat is resultaatgericht zijn?

Tools en tips

 • Hoe kun je je resultaatgerichtheid herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?
 • Hoe maak je de juiste keuzes in je leven: alle voorwaarden op een rij
 • Wat kan je doen om je resultaatgerichtheid, concentratie, focus en mindfulness te verbeteren?
 • Hoe maak je de juiste keuzes, ben je er content mee en word je gelukkig

Lees verder voor antwoorden, inspiratie, inzichten en oplossingen

 
  Wat is trots en waar bestaat trots zijn uit?

  Wat is trots en waar bestaat trots zijn uit?

  Wat wil trots zijn zeggen?

  • Trots is een gevoel dat je ervaart wanneer je heel blij bent met wat er is of is bereikt.
  • Je kunt bijvoorbeeld trots zijn op een vriend, een collega, jezelf en je voetbalclub.
  • Trots kan ook wat doorslaan naar hoogmoed en gepaard gaan met een sterk eergevoel.
  • Trots kent vaak ook een vergelijkend element. Je bent tevreden met wat bereikt is ten opzichte van iemand of iets anders.
  Wat houdt dankbaarheid in?

  Wat houdt dankbaarheid in?

  Wat houdt dankbaarheid in?

  • Dankbaarheid gaat over het ervaren van waardering voor de hulp je ontvangt van een ander - dat kan een cadeau of compliment zijn, maar ook een luisterend oor.
  • Een gevoel van dankbaarheid kun je ook heel actief oproepen door stil te staan bij al het moois in je leven.
  • Dankbaarheid heeft over het algemeen een verzachtend effect in het lichaam.
  • Het kan ook zijn dat het gevoel van dankbaarheid enkel heel kortstondig wordt gevoeld, en daarna direct wordt overschaduwt door gedachten zoals 'ik verdien dit niet', 'wat verwacht de ander nu terug?'.
  • Dankbaarheid wordt in veel spirituele tradities gecultiveerd - zoals via het gebed of via meditatieoefeningen.
  • In onderzoeken naar geluk wordt regelmatig een sterke correlatie gevonden tussen geluksgevoelens en het beoefenen van dankbaarheid.

  “Cultivate the habit of being grateful for every good thing that comes to you, and to give thanks continuously. And because all things have contributed to your advancement, you should include all things in your gratitude.” ― Ralph Waldo Emerson

   

  Wat is doorzettingsvermogen, volhoudendheid en volharding?

  Wat is doorzettingsvermogen, volhoudendheid en volharding?

  Wat wil volhoudendheid, volharding en doorzettingsvermogen zeggen?

  • Volhoudend kan zowel doorzettingsvermogen inhouden als volharding.
  • Doorzettingsvermogen is gerelateerd aan discipline – het vermogen iets consistent te doen.
  • Ook wel het vermogen korte termijn ongemak te tolereren in ruil voor (verwacht) succes op de lange termijn.
  • Volhoudend zijn kan je helpen om je doel te bereiken ongeacht de tegenslagen. Het kan je echter ook tegenhouden om op tijd een andere weg in te slaan of op tijd iets te beëindigen.

   

  Wat is teleurstelling en wat betekent teleurgesteld zijn?

  Wat is teleurstelling en wat betekent teleurgesteld zijn?

  Wat wil teleurgesteld zijn zeggen?

  • Teleurstelling is wanneer de verwachtingen die je had niet waargemaakt worden
  • Je kan teleurgesteld zijn in jezelf, in de ander, in het systeem.
  • Teleurstelling kan opgevolgd worden door een emotie, zoals boosheid of verdriet
  Succes versus teleurstelling: begrippen, definities en inzichten

  Succes versus teleurstelling: begrippen, definities en inzichten

  Wat is trots en waar bestaat trots zijn uit?

  Wat is trots en waar bestaat trots zijn uit?

  Wat wil trots zijn zeggen?

  • Trots is een gevoel dat je ervaart wanneer je heel blij bent met wat er is of is bereikt.
  • Je kunt bijvoorbeeld trots zijn op een vriend, een collega, jezelf en je voetbalclub.
  • Trots kan ook wat doorslaan naar hoogmoed en gepaard gaan met een sterk eergevoel.
  • Trots kent vaak ook een vergelijkend element. Je bent tevreden met wat bereikt is ten opzichte van iemand of iets anders.
  Wat houdt dankbaarheid in?

  Wat houdt dankbaarheid in?

  Wat houdt dankbaarheid in?

  • Dankbaarheid gaat over het ervaren van waardering voor de hulp je ontvangt van een ander - dat kan een cadeau of compliment zijn, maar ook een luisterend oor.
  • Een gevoel van dankbaarheid kun je ook heel actief oproepen door stil te staan bij al het moois in je leven.
  • Dankbaarheid heeft over het algemeen een verzachtend effect in het lichaam.
  • Het kan ook zijn dat het gevoel van dankbaarheid enkel heel kortstondig wordt gevoeld, en daarna direct wordt overschaduwt door gedachten zoals 'ik verdien dit niet', 'wat verwacht de ander nu terug?'.
  • Dankbaarheid wordt in veel spirituele tradities gecultiveerd - zoals via het gebed of via meditatieoefeningen.
  • In onderzoeken naar geluk wordt regelmatig een sterke correlatie gevonden tussen geluksgevoelens en het beoefenen van dankbaarheid.

  “Cultivate the habit of being grateful for every good thing that comes to you, and to give thanks continuously. And because all things have contributed to your advancement, you should include all things in your gratitude.” ― Ralph Waldo Emerson

   

  Wat is doorzettingsvermogen, volhoudendheid en volharding?

  Wat is doorzettingsvermogen, volhoudendheid en volharding?

  Wat wil volhoudendheid, volharding en doorzettingsvermogen zeggen?

  • Volhoudend kan zowel doorzettingsvermogen inhouden als volharding.
  • Doorzettingsvermogen is gerelateerd aan discipline – het vermogen iets consistent te doen.
  • Ook wel het vermogen korte termijn ongemak te tolereren in ruil voor (verwacht) succes op de lange termijn.
  • Volhoudend zijn kan je helpen om je doel te bereiken ongeacht de tegenslagen. Het kan je echter ook tegenhouden om op tijd een andere weg in te slaan of op tijd iets te beëindigen.

   

  Wat is geduld en wat betekent geduldig?

  Wat is geduld en wat betekent geduldig?

  Wat is geduld, en wat is geduld hebben?

  • Geduld is een vorm van acceptatie dat alles tijd nodig heeft.
  • Het kan een passiviteit in zich dragen: niet direct actie ondernemen, maar rustig afwachten.
  • Geduld hebben, kan echter ook een positieve kwaliteit zijn. In de zin dat je het juiste moment zoekt om iets te bewerkstelligen en niet te snel wilt gaan. In die zin gaat geduld hebben ook over vertrouwen dat bepaalde processen tijd nodig hebben en het zoeken naar de juiste timing.
  • Tegelijkertijd is het handig te blijven realiseren dat sommige situaties vragen om geduld en andere situaties juist om proactiviteit. Daarin kan het waardevol zijn om voor jezelf te onderzoeken of jezelf geneigd bent om soms te afwachtend te zijn, of juist te snel wilt gaan.

   

  “Patience is not passive waiting. Patience is active acceptance of the process required to attain your goals and dreams.”

   

  Ray A. Davis

  Wat is bescheidenheid en wat houdt bescheiden zijn in?

  Wat is bescheidenheid en wat houdt bescheiden zijn in?

  Wat wil bescheidenheid zeggen?

  • Bescheidenheid maakt iets niet groter dan het is. Daardoor heeft het echter ook de neiging om successen kleiner te maken dan ze zijn.
  • Bescheidenheid kan ruimte maken voor anderen, maar het kan er ook voor zorgen dat je niet de plek inneemt die wel past bij de situatie.
  • Afhankelijk van de situatie, de tijdgeest en de persoon is bescheidenheid te zien als een kwaliteit of juist een valkuil.

   

  “A great man is always willing to be little.” ― Ralph Waldo Emerson

  Wat is spijt en wat betekent spijtvol zijn?

  Wat is spijt en wat betekent spijtvol zijn?

  Wat wil spijt hebben zeggen?

  • Spijt is een emotie die komt wanneer je achteraf liever anders had gehandeld dan je hebt gedaan.
  • Spijt kan ontstaan wanneer je merkt dat je woorden de ander meer pijn doen dan je had bedoeld.
  • Het gaat bij spijt over een gevoel achteraf. Dat kan al na enkele seconden zijn, maar spijt kan ook jaren later nog heel voelbaar zijn.
  • Hoewel het verleden niet ongedaan kan worden, kan het voelen van spijt, er voor zorgen dat je bijvoorbeeld excuses aanbiedt of in de toekomst anders zal handelen.
  • Bij het ervaren van spijt kun je denken aan zinnen als: 'Had ik maar...' en 'Als ik de tijd terug zou kunnen zetten, dan...'
  Wat is teleurstelling en wat betekent teleurgesteld zijn?

  Wat is teleurstelling en wat betekent teleurgesteld zijn?

  Wat wil teleurgesteld zijn zeggen?

  • Teleurstelling is wanneer de verwachtingen die je had niet waargemaakt worden
  • Je kan teleurgesteld zijn in jezelf, in de ander, in het systeem.
  • Teleurstelling kan opgevolgd worden door een emotie, zoals boosheid of verdriet
  Oplossen versus veroorzaken: begrippen, definities en inzichten

  Oplossen versus veroorzaken: begrippen, definities en inzichten

  Wat is een probleem?

  Wat is een probleem?

  Wat is probleem?

  • Een probleem is een situatie die in de ogen van probleemsteller moeilijk is op te lossen en schade veroorzaakt of verandering in de weg staat.

  "Het probleem is vaak dat er een probleem van wordt gemaakt"

  Wat is de definitie van een probleem?

  • Een probleem treedt op wanneer er een obstakel is tussen een huidige staat en een doel en het niet meteen vanzelfsprekend is hoe dit obstakel omzeild kan worden.
  • Goed gedefinieerde problemen hebben vaak een correcte oplossing, waarbij bepaalde procedures tot een oplossing leiden, indien goed uitgevoerd.
  • Slecht gedefinieerde problemen komen vaak voor in het dagelijks leven en hebben niet direct een ‘correcte’ oplossing en hebben vaak een onduidelijke route die tot de juiste oplossing leidt.
  • Zie o.a Goldstein

  Wat is problematiek?

  • Problematiek is een groep van verschillende problemen bij elkaar.
  • Problematiek geeft vaak aan dat de oplossing wat complexer is dan bij een individueel probleem.

  Wat is heuristiek?

  • Heuristiek is een soort regel of een soort strategie die je kan gebruiken om een oplossing voor een probleem vinden. Een heuristiek die altijd werkt noemen ze een  een algoritme.

  Wat is een oplossing?

   

  Wat is een genuanceerd oordeel?

  Wat is een genuanceerd oordeel?

  Wat is genuanceerd oordelen?

  • Genuanceerd oordelen is het op basis van beschikbare informatie komen tot realistische, onderbouwde en bruikbare conclusies over mogelijke alternatieve handelwijzen.

  Wat is onhankelijke oordelen?

  • Onhankelijke oordelen is niet afgaan op meningen en reacties van anderen, maar zelfstandig een mening vormen zonder je te laten beïnvloeden door anderen. Je eigen koers varen.

  Wat zijn gerelateerde compenties aan oordeelsvorming?

  • Oordelen op basis van feiten en invalshoeken
  • Alternatieven kunnen afwegen
  • Standpunten kunnen innemen
  • Anderen stimuleren om tot een onderbouwd en genuanceerd oordeel te komen
  Wat is creativiteit?
  Wat is creatief zijn, oplossingsgericht denken en omdenken, als competentie?

  Wat is creatief zijn, oplossingsgericht denken en omdenken, als competentie?

   Wat betekent de competentie: creatief zijn?

   • Het benaderen van vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken, waarbij je met originele en nieuwe ideeën en oplossingen komt. 
   • Het vermogen om efficiënt en automatisch te worden in het denken en het oplossen van problemen. 
   • Je kunt gevestigde denkpatronen doorbreken.

   Wat is het nivo waarop je creatief kunt zijn?

   De mate waarin je de competentie 'creatief zijn' kan beheersen, is oplopend:

   1. Anders kunnen kijken
   2. Innovatief zijn
   3. Oplossingsgericht zijn:

    Wat is anders kunnen kijken en omdenken?

    • Anders kunnen kijken, of omdenken wil zeggen dat je vanaf een andere kant een kwestie, probleem of vraag kan benaderen, dat je ook kritisch en doordacht kan reageren
     • Je kunt vraagstukken benaderen vanuit verschillende invalshoeken.
     • Je bent niet gebonden aan vaste patronen en (denk)kaders.
     • Je kunt bestaande werkwijzen verbeteren.
     • Je kunt inhaken op nieuwe zienswijzen.
     • Je merkt problemen/knelpunten tijdig op en draagt oplossingen aan.

    Wat is innovatief zijn?

    • Innovatief zijn is het hebben en stimuleren van nieuwe, originele ideeën, werkwijzen en toepassingen. Je richt je met een onderzoekende en nieuwsgierige geest op toekomstige vernieuwing van strategie, producten, diensten en markten (synoniemen: vernieuwingsgerichtheid).
     • Je kunt vraagstukken benaderen vanuit nieuwe en onverwachte invalshoeken.
     • Je denkt conceptueel na over vraagstukken.
     • Je kunt bestaande ideeën en oplossingen met elkaar in verband brengen om tot een nieuwe oplossing of nieuw idee te komen.
     • Je komt regelmatig met ongebruikelijke en innovatieve voorstellen en ideeën.

    Wat is oplossingsgericht zijn?

    • Oplossingsgericht zijn is het kunnen denken in termen van oplossingen, problemen worden niet genegeerd en niet nodeloos geproblematiseerd.
     • Je ondersteunt en inspireert anderen in een vernieuwend denkproces
     • Je maakt van samenwerken een win-win-situatie, waarbij eigen ideeën en ideeën van anderen samenkomen, en komt tot vernieuwende voorstellen.
     • Je draagt ertoe bij dat vernieuwende ideeën tot uitvoering worden gebracht.
     • Je schept een klimaat waarin creativiteit gestimuleerd wordt.

    Wat zijn aanwijzingen en indicatoren voor je creativiteit?

    • nieuwsgierigheid, concentratie, humor, een hoog energieniveau, aanpassingsvermogen, onafhankelijkheid, speelsheid, non-conformiteit, risicogedrag, aantrekkingskracht tot het complexe en mysterieuze, bereidheid tot fantaseren en dagdromen, inventiviteit en intolerantie voor verveling.
    • Deze indicatoren kunnen echter ook worden gebruikt bij het identificeren van begaafde of getalenteerde kinderen.
    Wat is brainstormen?

    Wat is brainstormen?

    Een manier om creatieve, nieuwe ideeën te creëren is brainstorming. Dit is een methode om creativiteit te vergroten in een groep door middel van expressiviteit, het uitstellen van beoordeling, doelbewust voortbouwen op vorige ideeën, en 'kwantiteit gaat boven kwaliteit'.

    Wat is scepsis, en wat betekent sceptisch zijn?

    Wat is scepsis, en wat betekent sceptisch zijn?

    Wat wil scepsis, en sceptisch zijn, zeggen?

    • Scepsis is twijfel. Twijfel aan de waarheid, aan wat iemand zegt en in fundamentelere zin aan een goed proces.
    • Scepsis zou je kunnen zien als de afwezigheid van vertrouwen in een goede afloop. In die zin is het gerelateerd aan pessimisme.
    • Het heeft een mate van terughoudendheid in zich. Het heeft als gevolg dat je geen actie wilt ondernemen en geen risico wilt lopen.
    • De aanwezigheid van scepsis herken je wanneer jezelf of een ander een hoop 'beren op de weg' ziet.

    “Men are never convinced of your reasons, of your sincerity, of the seriousness of your sufferings, except by your death. So long as you are alive, your case is doubtful; you have a right only to their skepticism.” - Albert Camus

     

    Wat is oordeel vormen, standpunt innemen en in staat zijn om te nuanceren, als competentie?

    Wat is oordeel vormen, standpunt innemen en in staat zijn om te nuanceren, als competentie?

    Wat is het nivo waarop je oordeel vormen kunt beheersen?

    De mate waarin je de competentie 'oordeel vormen' kan beheersen, is oplopend:

    1. Oordelen op basis van feiten en invalshoeken.
    2. Alternatieven kunnen afwegen en standpunten kunnen innemen.
    3. Anderen kunnen stimuleren om tot een onderbouwd en genuanceerd oordeel te komen.

    Wat is een oordeel vormen op basis van feiten en vanuit verschillende invalshoeken?

    • Je kunt snel en efficiënt de juiste informatie vergaren.
    • Je weegt de alternatieven af.
    • Je staat open voor de mening van anderen.
    • Je kunt jouw eigen mening goed onderbouwen.
    • Je overziet effecten van acties en besluiten die gebaseerd zijn op je eigen mening.

    Wat is alternatieven kunnen afwegen en standpunten kunnen innemen?

    • Je neemt meerdere invalshoeken of criteria in afweging, zoals klantenbelangen, kwaliteit, efficiëntie en kosten, praktische houdbaarheid, personeel, doelstellingen op zowel korte als lange termijn.
    • Je neemt ten aanzien van vraagstukken een persoonlijk standpunt in en je kunt duidelijk aangeven op basis waarvan je tot een bepaald oordeel bent gekomen.
    • Je betrekt mogelijke neveneffecten van jouw standpunt in de overwegingen.
    • Je bent in staat in complexe vraagstukken te beargumenteren waarom en in welke mate een bepaald alternatief de voorkeur verdient boven andere alternatieven.

    Wat is het stimuleren van een onderbouwde en genuanceerde oordeelsvorming?

    • Je maakt onderscheid in hoofd- en bijzaken en je prioriteert hoofdzaken.
    • Je schetst de gevolgen van het oordeel op korte en lange termijn en je houdt daarbij rekening met onzekere factoren.
    • Je stimuleert interactie over meningen en oordelen.

    Hoe kan je je resultaat- en doelgerichtheid verbeteren en ontwikkelen?

    Hoe kan je je resultaat- en doelgerichtheid verbeteren en ontwikkelen?


    Welke tools en oefeningen kunnen je helpen om je resultaatgerichtheid te verbeteren:

    Keep the end in mind

    • Vind je het lastig om resultaatgericht op je doel af te gaan? Houd de voordelen altijd in gedachten: op goede resultaten kun je verder doorbouwen en een goed gevoel hiervan overhouden omdat je iets hebt bereikt.

    Underpromise and overdeliver

    • Streef naar een sneller of beter resultaat dan wellicht gevraagd wordt, of nodig is. Zo creëer je ruimte voor eventuele tegenvallers.

    Stel je doelen SMART

    • Maak gebruik van timemanagement en een goede planning om deze skill te ontplooien. Maak concrete doelstellingen! Met andere woorden pas de SMART methode toe:Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.
    Hoe kun je de competentie ‘resultaatgerichtheid’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

    Hoe kun je de competentie ‘resultaatgerichtheid’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

    Resultaatgerichtheid tijdens je reis

    • Om resultaatgericht op reis te gaan, is het in eerste instantie belangrijk om te weten welk resultaat je uit je reis wil halen. Wil je meer leren over een andere cultuur, wil je mensen leren kennen, wil je backpacken of wil je vooral ontspannen?
    • Als je een doel voor ogen hebt, kun je beter vaststellen welke randvoorwaarden je moet stellen om dit doel te bereiken. Als je nog geen concrete bestemming in gedachten hebt, kun je deze beter kiezen, je kunt sparen voor de reis die je wilt maken en je gaan inlezen over je bestemming zodat je zo goed mogelijk je gewenste resultaat kunt behalen. In het geval van reizen betekent dat eigenlijk: je droom realiseren.
    • Bedenk dus wat je wilt en weet welk resultaat je wilt bereiken, zodat je effectief kunt vaststellen wat hiervoor nodig is.

    Resultaatgerichtheid tijdens je studie

    • Wanneer je een studie gaat kiezen, kan je dit al doen met een bepaald resultaat in gedachten, bijvoorbeeld een beroep dat je later wilt uitoefenen. Anderen zullen eerder een studie kiezen die aansluit bij een algemene interesse.
    • Of je nou tot de eerste of de tweede groep behoort, tijdens je studie zullen er altijd eisen gesteld worden vanuit je opleiding om bepaalde resultaten te behalen. Papers, tentamens, projecten en deadlines horen erbij.
    • Om je studie succesvol te laten verlopen, is het belangrijk dat je de manier vindt waarop je het beste met deze eisen kunt omgaan. Hoe studeer jij het meest effectief zodat je doelen kunt behalen en tegelijkertijd je studie met plezier doet? Tot een bepaalde mate hoeft stress niet slecht te zijn, maar het moet geen nadelig effect hebben op je dagelijks leven.

    Resultaatgerichtheid tijdens je werk

    • Tijdens je werk krijg je te maken met resultaten die je werkgever wilt dat je behaalt. Plan je werkzaamheden zo dat je effectief en ontspannen aan de doelstellingen van je werkgever kunt voldoen.
    • Daarnaast kan het zijn dat je persoonlijke resultaten wilt behalen door middel van je werkzaamheden, bijvoorbeeld een vaardigheid opdoen of ergens voor sparen.
    • Zorg dat je je persoonlijke doelstellingen en die van je werkgever goed op elkaar afstemt. Op die manier weet je allebei wat de ander verwacht en kun je hierop inspelen zodat zowel werkgever als werknemer tevreden zijn. Dit zorgt weer voor een positieve en effectieve werksfeer.
    • Tijdens boerderij werk: boerenhandarbeid, van fruitplukken tot geiten melken, kent veel repetitieve werkzaamheden. Door jouw persoonlijk resultaat (meer geplukt dan je buurman) en het bedrijfsresultaat (een betere oogst dan vorig jaar) centraal te stellen, kan je voldoening uit je werk blijven halen. Onkruid wieden in de jungle op een koffieplantage die werkt volgens permacultuur principes: het voelt eindeloos, maar als je je inbeeld hoe het resultaat er uit zal zien, kan je bijna niet meer stoppen. 

    Resultaatgerichtheid tijdens je vrijwilligerswerk of stage

    • Wanneer je vrijwilligerswerk gaat doen, krijg je daar vaak geen (of nauwelijks) financiële vergoeding voor. Daarom is het extra belangrijk dat je je kunt scharen achter de doelstellingen die de organisatie waarvoor je werkt. Zo kun je genoeg voldoening halen uit het werk dat je doet.
    • Daarnaast is het van belang om vast te stellen welke persoonlijke resultaten je wilt halen uit je vrijwilligerswerk. Wil je bijvoorbeeld een taal leren, reizen, je grenzen verleggen of een bepaalde vaardigheid opdoen? Dan is het goed om je keuze (deels) daarop te baseren: zo kun je gemotiveerder aan de slag gaan waardoor zowel jij als je werkgever meer haalt uit jouw tijd als vrijwilliger.
    • Tijdens je stage moet je van je school of opleiding bepaalde resultaten behalen en aan bepaalde eisen voldoen. Het is belangrijk dat je je hiervan bewust bent als eerste stap naar het zoeken van je stage. Communiceer deze daarna duidelijk naar je stagegever toe, en stel je persoonlijke verwachtingen ook aan de orde.
    Wat kan je doen om je resultaatgerichtheid, concentratie, focus en mindfulness te verbeteren?

    Wat kan je doen om je resultaatgerichtheid, concentratie, focus en mindfulness te verbeteren?

    Hoe krijg je een beter concentratievermogen?

    Hoe krijg je een beter concentratievermogen?

    Je concentratievermogen bevorderen door herkenning

    • Een jou onbekende geur of smaak gebruiken tijdens het studeren en die vlak voor je tentamen weer gebruiken kan je geheugen triggeren.
    • Dus bijzondere snacks een nieuwe aftershave of parfum gebruiken voor elk tentamen scheelt je mogelijk weer een tentamenpunt.

    Je concentratievermogen bevorderen door meditatie  

    • Diverse studies zouden hebben uitgewezen dat meditatie studenten helpt focussen en concentreren.
    • Daarnaast kan het studiestress verminderen.

    Moeilijke of makkelijke leesbare letters & teksten gebruiken

    • Grote letters en lettertypes als Verdana en Arial staan bekend als gemakkelijk leesbaar. Dat is dan ook de reden dat ze veel gebruikt worden op websites. Maar soms werkt moeizaam lezen beter. Dat Arial en Verdana prettig leesbaar zijn, komt omdat ze schreefloos zijn, dat wil zeggen dat er geen dwarsstreepjes zitten aan het uiteinde van de verticale en horizontale balken van de letters. Lettertypes die deze streepjes wel hebben zoals Times New Roman, Comic Sans MS en Boldoni, zijn dan ook niet populair bij websitebouwers.
    • Internetlezers scannen een tekst, zo is de achterliggende gedachte, ze lezen snel en zijn met een klik vertrokken als het ze even niet aanspreekt of niet snel genoeg te lezen is. Toch is er wat voor te zeggen om dat snelle scannen en lezen te vertragen.
    • Uit onderzoek aan de Princeton Universiteit in New Yersey blijkt dat lezers teksten in Times New Roman, Comic Sans MS en Boldoni, moeilijker te lezen vinden dan in Arial en Verdana. Hun theorie is als volgt: je zou denken dat hoe moeilijker leesbaar een tekst is, hoe lastiger het is de informatie tot je te nemen. Maar omdat er dan meer concentratie nodig is om de inhoud van een tekst in je op te nemen, krijg je tegelijk het idee dat de tekst moeilijker is geworden en dat je er dus meer moeite voor moet doen. Het tegendeel is echter waar en het gevolg is dan ook dat je de inhoud beter onthoud.

    Hoe beter en langer te concentreren?

    • Wees eerlijk tegen jezelf: je werkt elke dag effectief een uur of 5 en dat is voor een werkend iemand ook niet ongebruikelijk..
    • Maak gebruik van nieuwe geuren en smaken.
    • Studeer op verschillende plekken: het is gebleken dat je beter op verschillende plekken kunt studeren, daardoor kan je informatie beter opnemen.
    Hoe krijg je meer concentratie en meer focus?

    Hoe krijg je meer concentratie en meer focus?

    Hoe krijg je concentratie en focus?

    • Er zijn allerlei tips te vinden online over concentratie en focus, maar wat voor de een werkt, werkt juist averechts voor een ander. Ga dus vooral bij jezelf op ontdekkingstocht en ontdek wat jou helpt om jezelf te concentreren. Dit kan voor ieder mens weer anders zijn. Zo studeert de een graag met muziek op. Terwijl de ander juist volledige stilte nodig heeft.
    • Maar eerst... zet je notificaties uit! Okay, dit is echt een beetje een open deur, maar het helpt. Check de instellingen van je apps en zet je notificaties uit. Op die manier word je niet meer de hele dag getriggerd door appjes die binnenkomen of nieuwsupdates. Probeer het eens en ontdek of het jou ook helpt om bewust te kiezen voor focus en wanneer je even je mail en berichtjes checkt.
    • Maak dagelijks ruimte voor focus en concentratie. Kenniswerk vraagt focus en concentratie. Gun jezelf die tijd en het resultaat wat daaruit voortkomt. Het kan daarbij helpen om dan alle afleiding te beperkend. Zet je telefoon op vliegtuigstand en laat je mail ongeopend.
    • Ga een rondje wandelen. Denkprocessen en concentratie kunnen juist heel goed samengaan met een wandeling door de natuur. De beweging en de natuurlijke omgeving kunnen helpen om weer nieuwe linkjes te leggen.
    • Stel jezelf een haalbaar doel: bijvoorbeeld om in de komende anderhalf uur aan een project te werken. Door een doel te stellen (dit gestelde doel eventueel ook aan anderen te melden als dat voor jou helpt) en door een voor jou helpende setting te creëren (bijvoorbeeld een rustige omgeving, muziek, koffie) kun je ook met aandacht ergens aan werken.
    • Een ander aspect om te ontdekken bij jezelf is wanneer je welk soort werk het beste kunt doen. De meeste mensen geven aan dat ze best van zichzelf weten wanneer ze juist heel creatief en productief zijn op de dag of in de week. Als je type werk het toe laat, kun je je werkweek zo indelen dat je je taken plant op een moment dat dat voor jou ook het beste werkt. Als je als team samen werkt, kan het soms wat meer zoeken zijn naar de juiste timing van bijvoorbeeld een wekelijkse vergadering. Maar ga vooral zelf ook uit proberen wat voor jou het beste werkt!
    Hoe kan je je resultaat- en doelgerichtheid verbeteren en ontwikkelen?

    Hoe kan je je resultaat- en doelgerichtheid verbeteren en ontwikkelen?


    Welke tools en oefeningen kunnen je helpen om je resultaatgerichtheid te verbeteren:

    Keep the end in mind

    • Vind je het lastig om resultaatgericht op je doel af te gaan? Houd de voordelen altijd in gedachten: op goede resultaten kun je verder doorbouwen en een goed gevoel hiervan overhouden omdat je iets hebt bereikt.

    Underpromise and overdeliver

    • Streef naar een sneller of beter resultaat dan wellicht gevraagd wordt, of nodig is. Zo creëer je ruimte voor eventuele tegenvallers.

    Stel je doelen SMART

    • Maak gebruik van timemanagement en een goede planning om deze skill te ontplooien. Maak concrete doelstellingen! Met andere woorden pas de SMART methode toe:Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.
    Hoe kun je de competentie ‘resultaatgerichtheid’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

    Hoe kun je de competentie ‘resultaatgerichtheid’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

    Resultaatgerichtheid tijdens je reis

    • Om resultaatgericht op reis te gaan, is het in eerste instantie belangrijk om te weten welk resultaat je uit je reis wil halen. Wil je meer leren over een andere cultuur, wil je mensen leren kennen, wil je backpacken of wil je vooral ontspannen?
    • Als je een doel voor ogen hebt, kun je beter vaststellen welke randvoorwaarden je moet stellen om dit doel te bereiken. Als je nog geen concrete bestemming in gedachten hebt, kun je deze beter kiezen, je kunt sparen voor de reis die je wilt maken en je gaan inlezen over je bestemming zodat je zo goed mogelijk je gewenste resultaat kunt behalen. In het geval van reizen betekent dat eigenlijk: je droom realiseren.
    • Bedenk dus wat je wilt en weet welk resultaat je wilt bereiken, zodat je effectief kunt vaststellen wat hiervoor nodig is.

    Resultaatgerichtheid tijdens je studie

    • Wanneer je een studie gaat kiezen, kan je dit al doen met een bepaald resultaat in gedachten, bijvoorbeeld een beroep dat je later wilt uitoefenen. Anderen zullen eerder een studie kiezen die aansluit bij een algemene interesse.
    • Of je nou tot de eerste of de tweede groep behoort, tijdens je studie zullen er altijd eisen gesteld worden vanuit je opleiding om bepaalde resultaten te behalen. Papers, tentamens, projecten en deadlines horen erbij.
    • Om je studie succesvol te laten verlopen, is het belangrijk dat je de manier vindt waarop je het beste met deze eisen kunt omgaan. Hoe studeer jij het meest effectief zodat je doelen kunt behalen en tegelijkertijd je studie met plezier doet? Tot een bepaalde mate hoeft stress niet slecht te zijn, maar het moet geen nadelig effect hebben op je dagelijks leven.

    Resultaatgerichtheid tijdens je werk

    • Tijdens je werk krijg je te maken met resultaten die je werkgever wilt dat je behaalt. Plan je werkzaamheden zo dat je effectief en ontspannen aan de doelstellingen van je werkgever kunt voldoen.
    • Daarnaast kan het zijn dat je persoonlijke resultaten wilt behalen door middel van je werkzaamheden, bijvoorbeeld een vaardigheid opdoen of ergens voor sparen.
    • Zorg dat je je persoonlijke doelstellingen en die van je werkgever goed op elkaar afstemt. Op die manier weet je allebei wat de ander verwacht en kun je hierop inspelen zodat zowel werkgever als werknemer tevreden zijn. Dit zorgt weer voor een positieve en effectieve werksfeer.
    • Tijdens boerderij werk: boerenhandarbeid, van fruitplukken tot geiten melken, kent veel repetitieve werkzaamheden. Door jouw persoonlijk resultaat (meer geplukt dan je buurman) en het bedrijfsresultaat (een betere oogst dan vorig jaar) centraal te stellen, kan je voldoening uit je werk blijven halen. Onkruid wieden in de jungle op een koffieplantage die werkt volgens permacultuur principes: het voelt eindeloos, maar als je je inbeeld hoe het resultaat er uit zal zien, kan je bijna niet meer stoppen. 

    Resultaatgerichtheid tijdens je vrijwilligerswerk of stage

    • Wanneer je vrijwilligerswerk gaat doen, krijg je daar vaak geen (of nauwelijks) financiële vergoeding voor. Daarom is het extra belangrijk dat je je kunt scharen achter de doelstellingen die de organisatie waarvoor je werkt. Zo kun je genoeg voldoening halen uit het werk dat je doet.
    • Daarnaast is het van belang om vast te stellen welke persoonlijke resultaten je wilt halen uit je vrijwilligerswerk. Wil je bijvoorbeeld een taal leren, reizen, je grenzen verleggen of een bepaalde vaardigheid opdoen? Dan is het goed om je keuze (deels) daarop te baseren: zo kun je gemotiveerder aan de slag gaan waardoor zowel jij als je werkgever meer haalt uit jouw tijd als vrijwilliger.
    • Tijdens je stage moet je van je school of opleiding bepaalde resultaten behalen en aan bepaalde eisen voldoen. Het is belangrijk dat je je hiervan bewust bent als eerste stap naar het zoeken van je stage. Communiceer deze daarna duidelijk naar je stagegever toe, en stel je persoonlijke verwachtingen ook aan de orde.
    In welke situaties wordt mindfulness beoefent en met welk effect?

    In welke situaties wordt mindfulness beoefent en met welk effect?

    • Er wordt tegenwoordig veel onderzoek gedaan naar de effecten van mindfulness.
    • Zo zijn er aanwijzingen dat ook de paar weekse training al kan bijdragen aan bijvoorbeeld stressreductie, een beter slaapritme, maar ook een meer begripvolle manier van spreken.
    • Mindfulness wordt bijvoorbeeld ingezet in scholen, maar ook in gevangenissen. Mindfulness wordt ingezet tijdens de zwangerschap maar ook bij mensen met overgewicht (mindful eten). 
    • Het lijkt een waardevolle aanvulling te zijn bij de behandeling van bijvoorbeeld post-traumatische stress, depressie, angst en overspannenheid.
    • Maar ook als je daar allemaal geen last van hebt, dan kan het beoefenen van momentbewustzijn je helpen om bewustere keuzes te maken, meer in verbinding te zijn met de mensen om je heen, meer ontspannenheid te ervaren, je bewuster van je lichaam te voelen, en helpen bij het accepteren van onprettige situaties in plaats van er tegen vechten of je er geirriteerd over te blijven voelen.
    Welke tools en oefeningen kunnen je stapgerichter en meer tijdpadbewust te worden?
    Wat kan je doen om je creativiteit te versterken of oplossend vermogen te ontwikkelen: vragen en antwoorden

    Wat kan je doen om je creativiteit te versterken of oplossend vermogen te ontwikkelen: vragen en antwoorden

    Wat is creatief zijn, oplossingsgericht denken en omdenken, als competentie?

    Wat is creatief zijn, oplossingsgericht denken en omdenken, als competentie?

     Wat betekent de competentie: creatief zijn?

     • Het benaderen van vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken, waarbij je met originele en nieuwe ideeën en oplossingen komt. 
     • Het vermogen om efficiënt en automatisch te worden in het denken en het oplossen van problemen. 
     • Je kunt gevestigde denkpatronen doorbreken.

     Wat is het nivo waarop je creatief kunt zijn?

     De mate waarin je de competentie 'creatief zijn' kan beheersen, is oplopend:

     1. Anders kunnen kijken
     2. Innovatief zijn
     3. Oplossingsgericht zijn:

      Wat is anders kunnen kijken en omdenken?

      • Anders kunnen kijken, of omdenken wil zeggen dat je vanaf een andere kant een kwestie, probleem of vraag kan benaderen, dat je ook kritisch en doordacht kan reageren
       • Je kunt vraagstukken benaderen vanuit verschillende invalshoeken.
       • Je bent niet gebonden aan vaste patronen en (denk)kaders.
       • Je kunt bestaande werkwijzen verbeteren.
       • Je kunt inhaken op nieuwe zienswijzen.
       • Je merkt problemen/knelpunten tijdig op en draagt oplossingen aan.

      Wat is innovatief zijn?

      • Innovatief zijn is het hebben en stimuleren van nieuwe, originele ideeën, werkwijzen en toepassingen. Je richt je met een onderzoekende en nieuwsgierige geest op toekomstige vernieuwing van strategie, producten, diensten en markten (synoniemen: vernieuwingsgerichtheid).
       • Je kunt vraagstukken benaderen vanuit nieuwe en onverwachte invalshoeken.
       • Je denkt conceptueel na over vraagstukken.
       • Je kunt bestaande ideeën en oplossingen met elkaar in verband brengen om tot een nieuwe oplossing of nieuw idee te komen.
       • Je komt regelmatig met ongebruikelijke en innovatieve voorstellen en ideeën.

      Wat is oplossingsgericht zijn?

      • Oplossingsgericht zijn is het kunnen denken in termen van oplossingen, problemen worden niet genegeerd en niet nodeloos geproblematiseerd.
       • Je ondersteunt en inspireert anderen in een vernieuwend denkproces
       • Je maakt van samenwerken een win-win-situatie, waarbij eigen ideeën en ideeën van anderen samenkomen, en komt tot vernieuwende voorstellen.
       • Je draagt ertoe bij dat vernieuwende ideeën tot uitvoering worden gebracht.
       • Je schept een klimaat waarin creativiteit gestimuleerd wordt.

      Wat zijn aanwijzingen en indicatoren voor je creativiteit?

      • nieuwsgierigheid, concentratie, humor, een hoog energieniveau, aanpassingsvermogen, onafhankelijkheid, speelsheid, non-conformiteit, risicogedrag, aantrekkingskracht tot het complexe en mysterieuze, bereidheid tot fantaseren en dagdromen, inventiviteit en intolerantie voor verveling.
      • Deze indicatoren kunnen echter ook worden gebruikt bij het identificeren van begaafde of getalenteerde kinderen.
      Welke tools en oefeningen kunnen je helpen bij het verbeteren van de competentie 'creatief zijn'?
      Hoe kun je de competentie ‘creativiteit’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

      Hoe kun je de competentie ‘creativiteit’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

      Creativiteit tijdens je reis

      • Hoe goed je je ook voorbereidt op een reis, er kan nogal eens iets onverwachts gebeuren of misgaan. Wanneer zich zo'n situatie voordoet is het waardevol om 'out of the box' te denken, oftewel, denk na over oplossingen die misschien niet op de planning stonden of voor de hand liggen.
      • In het buitenland werken samenlevingen meestal ook niet zoals jij thuis gewend bent. Om van je reis te kunnen genieten, is het dan ook van belang om deze patronen en verwachtingen los te laten en creatief om te gaan met de manier van doen van de plek waar je je bevindt. Wie weet past deze manier van doen beter bij jou dan je van tevoren had gedacht.
      • Een reis biedt ook mogelijkheden om artistieke creativiteit te ontwikkelen, denk hierbij aan fotografie, illustreren of schrijven.

      Creativiteit tijdens je werk

      • Hoewel elke werkplek zijn eigen richtlijnen en regels heeft, kan het zijn dat er situaties voorkomen die om meer creativiteit vragen.
      • Deze situatie kan zowel werkgerelateerd zijn, als iets dat tussen collega's plaatsvindt. Wanneer er meningsverschillen ontstaan waar niet direct richtlijnen voor zijn, vraagt dat om onderlinge creativiteit om samen tot een oplossing te komen.
      • Dit geldt ook voor werkzaamheden: hoewel het natuurlijk van belang is om de regels en richtlijnen te volgen, kun je in sommige situaties juist beter met creativiteit reageren. Communiceer hierover altijd helder met leidinggevenden en collega's.
      • Voorbeeld van creativiteit tijdens werk op een boerderij: De gemiddelde biologische boerderij in minder ontwikkelde landen hebben beperkte middelen en ook veel werk. Je ontwikkelt jezelf op het gebied van creatief gebruik van materialen door hergebruik en reparatie. Op afgelegen ranches, waar reparateurs en winkels ver weg zijn, is zelfredzaamheid door creativiteit essentieel. Een kweker, teler, fokker of kaasboer heeft naast veel verstand van zijn product lang niet altijd de creatieve marketing skills die jij hebt opgedaan. Als je taak is om te helpen met de marketing, probeer dan binnen de lokale en budgetaire beperkingen en culturele verschillen het boerenproduct beter te vermarkten. Dat vergt creativiteit.

      Creativiteit tijdens je studie

      • Tijdens je studie is het vaak van belang dat je eerst basisprincipes goed onder de knie hebt, of dat nou vanuit een praktische of theoretische achtergrond is.
      • Bij theoretische studies wordt er daarnaast van je gevraagd om met eigen toevoegingen te komen. Hierbij is het essentieel om creatief te kunnen nadenken, te identificeren waar eventuele denkfouten zitten of waar meer verdieping nodig is. Vervolgens kun je creatief aan de slag met wat je tot nu toe geleerd hebt.
      • Als je studie praktisch ingesteld is, is het goed mogelijk dat je in de praktijk ziet dat de situaties niet precies verlopen zoals je uit boeken hebt geleerd. Op zulke momenten is het belangrijk om zowel creatief als professioneel te reageren. Hoe kun je wat je geleerd hebt in de praktijk toepassen, ook al is de situatie misschien onbekend?

      Creativiteit tijdens je vrijwilligerswerk of stage

      • Tijdens je vrijwilligerswerk of stage kan je creativiteit stimuleren en ontwikkelen door innovatieve oplossingen te bedenken voor het project waaraan je werkt.
      • Jouw frisse blik kan helpen om nieuwe inzichten te geven in het project, of bijdragen aan het opstarten van een nieuw project bij de organisatie. 
      • Bij vrijwilligerswerk is het vaak het geval dat mensen van verschillende achtergronden samenwerken. Door creatief aan de slag te gaan, kun je een ieders eigen kennis en sterke punten identificeren en inzetten om doelen te behalen.
      Wanneer werkt brainstormen?

      Wanneer werkt brainstormen?

      Wat zijn de basisregels voor brainstormen

      • Wees expressief: deel elk idee dat bij je opkomt met de groep, al denk je dat het een vreemd idee is.
      • Stel evaluatie uit: beoordeel de ideeën van mensen niet tijdens de brainstormsessie. Alle ideeën zijn waardevol.
      • Benadruk het belang van kwantiteit: hoe meer ideeën er op tafel komen te liggen, hoe beter.
      • Werk met andermans ideeën: omdat alle ideeën vanuit de groep komen, kunnen groepsleden voortbouwen op elkaars ideeën.

      Hoe kan je brainstormen met resultaat?

      Brainstormen

      • Brainstormen is dan alleen effectief wanneer de volgende aanbevelingen in acht worden genomen:
       • Hou je aan de regels: groepsleden zouden moeten worden getraind in het volgen van de regels die horen bij het brainstormen.
       • Besteed aandacht aan elkaars ideeën. Brainstorming werkt alleen als iedereen wordt blootgesteld aan elkaars ideeën.
       • Combineer individuele benaderingen en groepsbenaderingen. Groepsleden zouden de kans moeten hebben hun ideeën bij te houden.

      Brainwriting

      • Brainwriting is in dit verband een idee: het schriftelijk noteren van nieuwe ideeën, waarbij de leden over het algemeen hun ideeën onder die van de voorganger kunnen schrijven op een rondgaande lijst.
       • Las af en toe een pauze in, zodat groepsleden in stilte kunnen nadenken.
       • Zorg ervoor dat er genoeg tijd is om de taak de volbrengen. Groepen die onder tijdsdruk moeten presteren bedenken sneller oplossingen, maar deze oplossingen zijn niet erg kwalitatief.
       • Zorg ervoor dat groepsleden zich blijven richten op de taak en niet onderling gaan kletsen.
       • Probeer de sessie te vergemakkelijken. De inspanningen van groepsleden moeten worden gecoördineerd door een vaardige discussieleider.

      Wat zijn alternatieven voor face-to-face brainstormen?

      Electronic brainstorming:

      • het bedenken van ideeën en het oplossen van problemen door gebruik te maken van op computers gebaseerde communicatiemethoden, zoals discussies online en 'real-time e-mail', in tegenstelling tot face-to-face sessies. Vooral wanneer de groepsleden aandacht besteden aan elkaars ideeën, levert dit meer nieuwe ideeën op dan gebeurt wanneer er een normale brainstormsessie plaatsvindt. Er is wel meer onderzoek nodig om de voordelen en nadelen van elektronic brainstorming te begrijpen.

      Nominal group technique (NGT):

      • dit is een groepsprestatie-methode waarin een face-to-face groepssessie vooraf wordt gegaan door een nominale 'groepsfase', waarin individuen alleen werken om ideeën te bedenken.
       Stap 1: de groepsleider introduceert het probleem op een vel papier. Zodra de deelnemer het probleem begrijpt, dan mag hij voor 10-15 minuten ideeën opschrijven.
       Stap 2: De deelnemer deelt de ideeën met een ander individu. Elk individu stelt een idee voor en schrijft het op een papier. Het papier wordt doorgeschoven en elke individu voegt één idee aan het geheel toe.
       Stap 3: de groep bespreekt elk idee en richt zich voornamelijk op verduidelijking.
       Stap 5: de vijf oplossingen waar de voorkeur het meest naar uitgaat worden geselecteerd.
       De leider verzamelt de kaarten, neemt het gemiddelde aan als een groepsbeslissing en informeert vervolgens de groep over de uitkomst. Vervolgens kunnen er nog twee stappen aan de procedure toegevoegd worden:
       Stap 6: een korte discussie over de groepsbeslissing.
       Stap 7: het selecteren van nieuwe oplossingen.

      Delphi technique:

      • een groepsprestatie-methode waarbij de mening van de groepsleden herhaaldelijk wordt gemeten via vragenlijsten in plaats van face-to-face bijeenkomsten.
       Buzz groups: een groep wordt in subgroepen opgesplitst om ideeën te bedenken, waarna de verschillende ideeën worden besproken in de hele groep.
      • Bug lists: groepsleden maken een lijst van al hun kleine irritaties die horen bij het probleem dat besproken wordt. Vervolgens bespreekt de hele groep de mogelijke oplossingen voor elk irritatiepunt.

      Stepladder technique:

      • volgens deze techniek moet een nieuw groepslid eerst zijn mening geven over een bepaald standpunt, voordat hij de groepsmening hoort.

      Bronnen en verder lezen

       
      Wanneer werkt brainstormen niet?

      Wanneer werkt brainstormen niet?

      Wanneer werkt brainstormen niet?

      In de jaren ‘50 werd aangetoond dat brainstormgroepen effectiever waren dan individuen in nominale groepen: een verzameling individuen die alleen werkt en waarvan de ideeën samengevoegd worden. Een nominale groep is eigenlijk alleen in naam een groep. Later werd duidelijk dat brainstormen helemaal niet zo effectief is:

      • Leden 'loafen' of hebben last van production blocking: een verlies van productiviteit dat optreedt wanneer de groep en procedurele factoren de groepsvoortgang naar het doel blokkeren, vooral wanneer groepsleden moeten wachten met het uiten van hun ideeën tot ze aan de beurt zijn en afgeleid worden door de ideeën van anderen en daardoor zelf met minder ideeën komen.
      • Verder zijn mensen bang voor beoordeling en is er sprake van sociale vergelijking. Het social matching effect houdt in dat individuen in brainstorming groepen de neiging hebben om het niveau van de productiviteit van andere groepsleden over te nemen.
      • Brainstorminggroepen zijn vaak niet productief genoeg omdat ze hun eigen productiviteit overschatten. In veel gevallen heeft de groep geen criteria om de eigen productiviteit te beoordelen. Het gevolg is dat individuen hun persoonlijke bijdrage in brainstormsessies overschatten. In dit verband wordt ook wel gesproken van de illusion of group productivity: de neiging van leden om te geloven dat hun groep effectief presteert.

      Bronnen en verder lezen

      Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond ervaringen, mindfulness, stappen zetten en succes

      Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond ervaringen, mindfulness, stappen zetten en succes

      Wat is wijsheid rond ervaringen, stappen zetten en succes

       

      Alles ontwikkelt zich, komt tot bloei en vergaat

      • Waarom zou je eigenlijk nog een missie of levensvisie gaan formuleren? Alles is eindig dus waarom toch de moeite doen?
      • Waar de meeste mensen last van hebben, is de neiging om alles oneindig te willen laten zijn, terwijl dat niet zo is. In de praktijk is gebleken dat juist het denken aan het einde van je schooltijd, je eerste baan, je tweede wereldreis of je derde huwelijk, nog voordat ze voorbij zijn, ervoor kan zorgen dat je er veel meer uithaalt dan wanneer je dat niet doet.

      Thich Nhat Hanh

      Realistisch positivisme werkt

      Realistische optimisten geloven in de overwinning en onderkennen tegelijkertijd dat de weg ernaartoe lastig is en veel energie, moeite, denkwerk, planning en tijd zal kosten. Daardoor werken ze slimmer en harder aan het behalen van doelen, wat leidt tot betere resultaten.

      Ben Tiggelaar

      “Patience is not passive waiting.

      Patience is active acceptance of the process required to attain your goals and dreams.”

      Ray A. Davis

      Wat je in het verleden hebt gedaan beinvloedt niet het heden, maar wat je in het heden doet heft het verleden op en zal logisch gezien de toekomst veranderen

      Paulo Coelho

      Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond positiviteit, optimisme en zelfbewustzijn

      Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond positiviteit, optimisme en zelfbewustzijn

      Wat is wijsheid rond positiviteit, optimisme en zelfbewustzijn?

       

        It always seems impossible until it’s done

      Nelson Mandela 

      Realistisch positivisme werkt : Realistische optimisten geloven in de overwinning en onderkennen tegelijkertijd dat de weg ernaartoe lastig is en veel energie, moeite, denkwerk, planning en tijd zal kosten. Daardoor werken ze slimmer en harder aan het behalen van doelen, wat leidt tot betere resultaten.

      Ben Tiggelaar

      Waardeer je leraren: Erken je invloeden --> op de derde dag van Tet, een belangrijk feest in het nieuwe maanjaar jan/feb, gaat men in Vietnam op bezoek bij een leraar van vroeger 

      Vietnamees gezegde

      “Because one believes in oneself, one doesn't try to convince others. Because one is content with oneself, one doesn't need others' approval. Because one accepts oneself, the whole world accepts him or her.”

      Lao Tzu

      Authentiek mens-zijn is een bestaan dat zich niet meer door het verleden, maar door de toekomst laat bepalen.

      Martin Heidegger (1889-1976)

      Houden van jezelf, oprecht zijn tegenover jezelf, vergeven van jezelf, een zijn met jezelf: dat is liefde die de wereld verandert.

      Iteke Weeda

      Het leven van je dromen is geen ander leven. Het is het leven dat je nu hebt, getransformeerd door jouw positiever en liefdevoller zijn.

      Marianne Williamson

      De Geliefde is in jou en ook in mij, zoals de kiem is in ieder zaad. We worstelen allemaal, dus laat los die zelfdunk en zoek de Geliefde in je

      Kabir

      Hoe maak je de juiste keuzes in je leven: alle voorwaarden op een rij

      Hoe maak je de juiste keuzes in je leven: alle voorwaarden op een rij

      Wat kan je doen om je resultaatgerichtheid, concentratie, focus en mindfulness te verbeteren?

      Wat kan je doen om je resultaatgerichtheid, concentratie, focus en mindfulness te verbeteren?

      Hoe krijg je een beter concentratievermogen?

      Hoe krijg je een beter concentratievermogen?

      Je concentratievermogen bevorderen door herkenning

      • Een jou onbekende geur of smaak gebruiken tijdens het studeren en die vlak voor je tentamen weer gebruiken kan je geheugen triggeren.
      • Dus bijzondere snacks een nieuwe aftershave of parfum gebruiken voor elk tentamen scheelt je mogelijk weer een tentamenpunt.

      Je concentratievermogen bevorderen door meditatie  

      • Diverse studies zouden hebben uitgewezen dat meditatie studenten helpt focussen en concentreren.
      • Daarnaast kan het studiestress verminderen.

      Moeilijke of makkelijke leesbare letters & teksten gebruiken

      • Grote letters en lettertypes als Verdana en Arial staan bekend als gemakkelijk leesbaar. Dat is dan ook de reden dat ze veel gebruikt worden op websites. Maar soms werkt moeizaam lezen beter. Dat Arial en Verdana prettig leesbaar zijn, komt omdat ze schreefloos zijn, dat wil zeggen dat er geen dwarsstreepjes zitten aan het uiteinde van de verticale en horizontale balken van de letters. Lettertypes die deze streepjes wel hebben zoals Times New Roman, Comic Sans MS en Boldoni, zijn dan ook niet populair bij websitebouwers.
      • Internetlezers scannen een tekst, zo is de achterliggende gedachte, ze lezen snel en zijn met een klik vertrokken als het ze even niet aanspreekt of niet snel genoeg te lezen is. Toch is er wat voor te zeggen om dat snelle scannen en lezen te vertragen.
      • Uit onderzoek aan de Princeton Universiteit in New Yersey blijkt dat lezers teksten in Times New Roman, Comic Sans MS en Boldoni, moeilijker te lezen vinden dan in Arial en Verdana. Hun theorie is als volgt: je zou denken dat hoe moeilijker leesbaar een tekst is, hoe lastiger het is de informatie tot je te nemen. Maar omdat er dan meer concentratie nodig is om de inhoud van een tekst in je op te nemen, krijg je tegelijk het idee dat de tekst moeilijker is geworden en dat je er dus meer moeite voor moet doen. Het tegendeel is echter waar en het gevolg is dan ook dat je de inhoud beter onthoud.

      Hoe beter en langer te concentreren?

      • Wees eerlijk tegen jezelf: je werkt elke dag effectief een uur of 5 en dat is voor een werkend iemand ook niet ongebruikelijk..
      • Maak gebruik van nieuwe geuren en smaken.
      • Studeer op verschillende plekken: het is gebleken dat je beter op verschillende plekken kunt studeren, daardoor kan je informatie beter opnemen.
      Hoe krijg je meer concentratie en meer focus?

      Hoe krijg je meer concentratie en meer focus?

      Hoe krijg je concentratie en focus?

      • Er zijn allerlei tips te vinden online over concentratie en focus, maar wat voor de een werkt, werkt juist averechts voor een ander. Ga dus vooral bij jezelf op ontdekkingstocht en ontdek wat jou helpt om jezelf te concentreren. Dit kan voor ieder mens weer anders zijn. Zo studeert de een graag met muziek op. Terwijl de ander juist volledige stilte nodig heeft.
      • Maar eerst... zet je notificaties uit! Okay, dit is echt een beetje een open deur, maar het helpt. Check de instellingen van je apps en zet je notificaties uit. Op die manier word je niet meer de hele dag getriggerd door appjes die binnenkomen of nieuwsupdates. Probeer het eens en ontdek of het jou ook helpt om bewust te kiezen voor focus en wanneer je even je mail en berichtjes checkt.
      • Maak dagelijks ruimte voor focus en concentratie. Kenniswerk vraagt focus en concentratie. Gun jezelf die tijd en het resultaat wat daaruit voortkomt. Het kan daarbij helpen om dan alle afleiding te beperkend. Zet je telefoon op vliegtuigstand en laat je mail ongeopend.
      • Ga een rondje wandelen. Denkprocessen en concentratie kunnen juist heel goed samengaan met een wandeling door de natuur. De beweging en de natuurlijke omgeving kunnen helpen om weer nieuwe linkjes te leggen.
      • Stel jezelf een haalbaar doel: bijvoorbeeld om in de komende anderhalf uur aan een project te werken. Door een doel te stellen (dit gestelde doel eventueel ook aan anderen te melden als dat voor jou helpt) en door een voor jou helpende setting te creëren (bijvoorbeeld een rustige omgeving, muziek, koffie) kun je ook met aandacht ergens aan werken.
      • Een ander aspect om te ontdekken bij jezelf is wanneer je welk soort werk het beste kunt doen. De meeste mensen geven aan dat ze best van zichzelf weten wanneer ze juist heel creatief en productief zijn op de dag of in de week. Als je type werk het toe laat, kun je je werkweek zo indelen dat je je taken plant op een moment dat dat voor jou ook het beste werkt. Als je als team samen werkt, kan het soms wat meer zoeken zijn naar de juiste timing van bijvoorbeeld een wekelijkse vergadering. Maar ga vooral zelf ook uit proberen wat voor jou het beste werkt!
      Hoe kan je je resultaat- en doelgerichtheid verbeteren en ontwikkelen?

      Hoe kan je je resultaat- en doelgerichtheid verbeteren en ontwikkelen?


      Welke tools en oefeningen kunnen je helpen om je resultaatgerichtheid te verbeteren:

      Keep the end in mind

      • Vind je het lastig om resultaatgericht op je doel af te gaan? Houd de voordelen altijd in gedachten: op goede resultaten kun je verder doorbouwen en een goed gevoel hiervan overhouden omdat je iets hebt bereikt.

      Underpromise and overdeliver

      • Streef naar een sneller of beter resultaat dan wellicht gevraagd wordt, of nodig is. Zo creëer je ruimte voor eventuele tegenvallers.

      Stel je doelen SMART

      • Maak gebruik van timemanagement en een goede planning om deze skill te ontplooien. Maak concrete doelstellingen! Met andere woorden pas de SMART methode toe:Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.
      Hoe kun je de competentie ‘resultaatgerichtheid’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

      Hoe kun je de competentie ‘resultaatgerichtheid’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

      Resultaatgerichtheid tijdens je reis

      • Om resultaatgericht op reis te gaan, is het in eerste instantie belangrijk om te weten welk resultaat je uit je reis wil halen. Wil je meer leren over een andere cultuur, wil je mensen leren kennen, wil je backpacken of wil je vooral ontspannen?
      • Als je een doel voor ogen hebt, kun je beter vaststellen welke randvoorwaarden je moet stellen om dit doel te bereiken. Als je nog geen concrete bestemming in gedachten hebt, kun je deze beter kiezen, je kunt sparen voor de reis die je wilt maken en je gaan inlezen over je bestemming zodat je zo goed mogelijk je gewenste resultaat kunt behalen. In het geval van reizen betekent dat eigenlijk: je droom realiseren.
      • Bedenk dus wat je wilt en weet welk resultaat je wilt bereiken, zodat je effectief kunt vaststellen wat hiervoor nodig is.

      Resultaatgerichtheid tijdens je studie

      • Wanneer je een studie gaat kiezen, kan je dit al doen met een bepaald resultaat in gedachten, bijvoorbeeld een beroep dat je later wilt uitoefenen. Anderen zullen eerder een studie kiezen die aansluit bij een algemene interesse.
      • Of je nou tot de eerste of de tweede groep behoort, tijdens je studie zullen er altijd eisen gesteld worden vanuit je opleiding om bepaalde resultaten te behalen. Papers, tentamens, projecten en deadlines horen erbij.
      • Om je studie succesvol te laten verlopen, is het belangrijk dat je de manier vindt waarop je het beste met deze eisen kunt omgaan. Hoe studeer jij het meest effectief zodat je doelen kunt behalen en tegelijkertijd je studie met plezier doet? Tot een bepaalde mate hoeft stress niet slecht te zijn, maar het moet geen nadelig effect hebben op je dagelijks leven.

      Resultaatgerichtheid tijdens je werk

      • Tijdens je werk krijg je te maken met resultaten die je werkgever wilt dat je behaalt. Plan je werkzaamheden zo dat je effectief en ontspannen aan de doelstellingen van je werkgever kunt voldoen.
      • Daarnaast kan het zijn dat je persoonlijke resultaten wilt behalen door middel van je werkzaamheden, bijvoorbeeld een vaardigheid opdoen of ergens voor sparen.
      • Zorg dat je je persoonlijke doelstellingen en die van je werkgever goed op elkaar afstemt. Op die manier weet je allebei wat de ander verwacht en kun je hierop inspelen zodat zowel werkgever als werknemer tevreden zijn. Dit zorgt weer voor een positieve en effectieve werksfeer.
      • Tijdens boerderij werk: boerenhandarbeid, van fruitplukken tot geiten melken, kent veel repetitieve werkzaamheden. Door jouw persoonlijk resultaat (meer geplukt dan je buurman) en het bedrijfsresultaat (een betere oogst dan vorig jaar) centraal te stellen, kan je voldoening uit je werk blijven halen. Onkruid wieden in de jungle op een koffieplantage die werkt volgens permacultuur principes: het voelt eindeloos, maar als je je inbeeld hoe het resultaat er uit zal zien, kan je bijna niet meer stoppen. 

      Resultaatgerichtheid tijdens je vrijwilligerswerk of stage

      • Wanneer je vrijwilligerswerk gaat doen, krijg je daar vaak geen (of nauwelijks) financiële vergoeding voor. Daarom is het extra belangrijk dat je je kunt scharen achter de doelstellingen die de organisatie waarvoor je werkt. Zo kun je genoeg voldoening halen uit het werk dat je doet.
      • Daarnaast is het van belang om vast te stellen welke persoonlijke resultaten je wilt halen uit je vrijwilligerswerk. Wil je bijvoorbeeld een taal leren, reizen, je grenzen verleggen of een bepaalde vaardigheid opdoen? Dan is het goed om je keuze (deels) daarop te baseren: zo kun je gemotiveerder aan de slag gaan waardoor zowel jij als je werkgever meer haalt uit jouw tijd als vrijwilliger.
      • Tijdens je stage moet je van je school of opleiding bepaalde resultaten behalen en aan bepaalde eisen voldoen. Het is belangrijk dat je je hiervan bewust bent als eerste stap naar het zoeken van je stage. Communiceer deze daarna duidelijk naar je stagegever toe, en stel je persoonlijke verwachtingen ook aan de orde.
      In welke situaties wordt mindfulness beoefent en met welk effect?

      In welke situaties wordt mindfulness beoefent en met welk effect?

      • Er wordt tegenwoordig veel onderzoek gedaan naar de effecten van mindfulness.
      • Zo zijn er aanwijzingen dat ook de paar weekse training al kan bijdragen aan bijvoorbeeld stressreductie, een beter slaapritme, maar ook een meer begripvolle manier van spreken.
      • Mindfulness wordt bijvoorbeeld ingezet in scholen, maar ook in gevangenissen. Mindfulness wordt ingezet tijdens de zwangerschap maar ook bij mensen met overgewicht (mindful eten). 
      • Het lijkt een waardevolle aanvulling te zijn bij de behandeling van bijvoorbeeld post-traumatische stress, depressie, angst en overspannenheid.
      • Maar ook als je daar allemaal geen last van hebt, dan kan het beoefenen van momentbewustzijn je helpen om bewustere keuzes te maken, meer in verbinding te zijn met de mensen om je heen, meer ontspannenheid te ervaren, je bewuster van je lichaam te voelen, en helpen bij het accepteren van onprettige situaties in plaats van er tegen vechten of je er geirriteerd over te blijven voelen.
      Welke tools en oefeningen kunnen je stapgerichter en meer tijdpadbewust te worden?
      De 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werk- en leefomgeving

      De 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werk- en leefomgeving

      Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

      Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

      Vacatureservices voor betaald werk, stages en vrijwilligerswerk in het buitenland: vacatures, werkgevers en bemiddelaars

      Vacatureservices voor betaald werk, stages en vrijwilligerswerk in het buitenland: vacatures, werkgevers en bemiddelaars

      Werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

      JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

      Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

      JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

      Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

      Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

      Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

      Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
       

      Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

      The world of JoHo footer met landenkaart

      JoHo: crossroads uit de bundels
      JoHo: crossroads uit selectie
      JoHo: paginawijzer

      Thema's

      Wat vind je op een JoHo Themapagina?

      • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
      • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

      Crossroad: volgen

      • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

      Crossroad: kiezen

      • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

      Footprints: bewaren

      • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
      • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

      Abonnement: nemen

      • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

      Hoe is de pagina op gebouwd

      • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
      • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
      • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
      • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
      • De statussen:
      1. Start
      2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
      3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
      4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
      5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
      6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
      7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
      8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
      9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
      10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
       JoHo: footprints achterlaten
       JoHo: pagina delen