Werken & Solliciteren

 

Sollicitatie & Sollicitatieprocedure: startpagina's en thema's

Sollicitatie & Sollicitatieprocedure: startpagina's en thema's

Werk & Ontwikkeling: thema's en startpagina's

Werk & Ontwikkeling: thema's en startpagina's

 

Werk in het buitenland & Vacatures

 

Vacatureservices voor betaald werk, stages en vrijwilligerswerk in het buitenland: vacatures, werkgevers en bemiddelaars

Vacatureservices voor betaald werk, stages en vrijwilligerswerk in het buitenland: vacatures, werkgevers en bemiddelaars

 

Werkcompetenties & Werk zinvol maken

 

De 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werk- en leefomgeving

De 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werk- en leefomgeving

Welke competenties en ervaring kan je opdoen in het buitenland, of in je directe omgeving

Welke competenties en ervaring kan je opdoen in het buitenland, of in je directe omgeving

 

Wat zijn de competenties en vaardigheden die je als marketingmanager of productmanager nodig hebt, of kunt leren?

Wat zijn de competenties en vaardigheden die je als marketingmanager of productmanager nodig hebt, of kunt leren?

Wat doet een marketingmanager of productmanager?

 • Een marketingmanager (of productmanager) is vaak de spin in et web.
 • Hij of zij is niet alleen een strateeg en coördinator maar is ook verantwoordelijk voor de planning en de uitvoering.
 • Vaak is men omzet- en resultaatverantwoordelijk en maakt men deel uit van een strategieteam waarin ook vertegenwoordigers van de verkoop of productie zitten.

Welke competenties en vaardigheden kan je als marketingmanager of productmanager goed gebruiken of leren?

 • Bepaalde creativiteit
 • Goede communicatieve en contactuele eigenschappen
 • Doelgerichtheid
 • Initiatief nemen
 • Prestatiegerichtheid
 • Goed analytisch vermogen
 • Zowel zelfstandig als in een team kunnen werken
 • Evenwichtighid
 • Gecalculeerde risico's kunnen nemen
 • Prioriteiten kunnen stellen
 • Kunnen motiveren en sturen
 • Kunnen plannen en organiseren

 

Welke competenties en vaardigheden heb je nodig als management- en organisatie-adviseur

Welke competenties en vaardigheden heb je nodig als management- en organisatie-adviseur

Wat zijn de competenties en eigenschappen die als organisatieadviseur leert of nodig hebt?

Een globale profielschets;

 • Bij een adviesrelatie zou er altijd sprake moeten zijn van gevraagd advies, waarbij objectivering van de situatie en positie van de organisatie, door adviseur en opdrachtgever, de oorsprong van de vraag zullen vormen.

 • Belangrijk is dat de opdrachtgever bewust is van de grenzen aan zijn capaciteit, zodat het hebben en groeien van wederzijds respect van adviseur en opdrachtgever een bodem vindt voor een goed advies. De (bekwame) adviseur zal door integriteit en gepaste bescheidenheid het vertrouwen weten te winnen van de opdrachtgever, waarbij de gewenste basis wordt gelegd voor een open relatie.

 • Een adviseur zal in staat zijn goed te luisteren en kritische vragen te stellen, om vervolgens een spiegel voor te houden over de gewenste en niet gewenste gevolgen van voorgenomen beslissingen en deze te objectiveren. Het resultaat zal zijn dat de vraagstukken in een breder kader geplaatst kunnen worden en daardoor de oplossingsmogelijkheden groter zullen worden.

 • Niet alleen is creativiteit en geestelijke beweeglijkheid voorwaarde om in moeilijke situaties ruimte te scheppen, maar meer nog het kunnen analyseren van een probleem.

 • Een adviseur zal slagen in het ontwaren van complexe, welhaast onoverzichtelijke situaties en in staat zijn door te stoten naar de essentie. Mensenkennis en ervaring zijn belangrijk gereedschap voor de adviseur om goed te functioneren in zijn/haar werk. Deze geven de adviseur de mogelijkheid zijn onafhankelijkheid te bewaren doordat hij/zij in staat zal zijn eigen persoonlijke bevindingen over te brengen aan de opdrachtgever, los van de aard van die bevindingen (positief of negatief).

 • Naast deze persoonlijke kenmerken zal de adviseur natuurlijk beschikken over de vereiste vakkennis en terreinkennis.

Samengevat

 • zal een adviseur goed kunnen luisteren en specifiek analytisch kunnen luisteren. Zijn analytisch vermogen is sterk ontwikkeld. Daarbij zal een adviseur zich zeer duidelijk moeten kunnen uitdrukken, opdat ambigue situaties geen kans hebben om te ontstaan. Deze duidelijkheid naar de opdrachtgever zal zich naast mondelinge uitdrukkingsvaardigheid vooral manifesteren in de redactionele kwaliteiten. Het eenduidig uiteen kunnen zetten van de problematiek en mogelijk gewenste oplossingen in woord en geschrift naast het goed luisteren zijn een voorwaarde voor een geslaagd adviseur.

Welke persoonskenmerken van de organisatieadviseur onderscheiden zich van bijvoorbeeld een ondernemer?

 • Deze zijn terug te vinden in de volgende kreten van gewenste karaktereigenschappen. Deze eigenschappen van de organisatieadviseur worden in willekeurige volgorde genoemd:
 • Mijdt het avontuur
 • Analytisch; 'wetenschappelijk'
 • Expert; deskundig op beperkt aantal terreinen; specialist
 • Professional
 • Individualistisch/ solistisch
 • Meestal geen leider of manager; weinig charisma
 • Denker/ cerebraal/ rationalist
 • Werkt graag aan oplossingen die tegen kritiek bestand zijn/ grondigheid
 • Niet erg geneigd tot beslissingen
 • Kameleon/ aanpassingsvermogen/ situatiegericht/ contingentie
 • Eenzijdigheid
 • Bedachtzaam/ soms traag/ stabiliteit
 • Minder eenvoudig/ complex (t.o.v. ondernemer)
 • Minder marktgericht (t.o.v. ondernemer)
 • Sociaal vaardig
Welke competenties en vaardigheden heb je nodig voor accountancy en boekhouden en hoe ontwikkel je ze?

Welke competenties en vaardigheden heb je nodig voor accountancy en boekhouden en hoe ontwikkel je ze?

Welke competenties zijn essentieel voor accountancy en boekhouden?

Nauwkeurig zijn

 • Boekhouden en accountancy strekken zich van de dagelijkse kasboeken van een eenmansbedrijf tot de kasstroomoverzichten van een concern. Omdat veel gegevens worden hergebruikt, samengevoegd en gecategoriseerd op hoger niveau, is het cruciaal om geen fouten te maken in de bedragen. Secuur omgaan met getallen, categorieën en andere informatie is noodzakelijk voor boekhouden en accountancy.

Analyseren

 • In de boekhouding en accountancy worden financiële gegevens van een korte tijdspanne, bijvoorbeeld financiële dagboeken, verwerkt in grotere overzichten, bijvoorbeeld een balans over de periode van een jaar. Hiervoor moet je verbanden zien tussen gegevens, gegevens samenvoegen, de juiste balansposten kiezen en ordening aanbrengen in complexe informatie en deze toegankelijk maken voor anderen.
 • Meer weten? Lees meer over analyseren

 

Hoe ontwikkel je je als boekhouder/accountant?

Organisatiebewust zijn

 • Als je een resultatenrekening opstelt voor een bepaald product, help je hiermee de organisatie in de besluitvorming rond het wel of niet blijven produceren van het product. Organisatiebewustzijn is het vermogen om inzicht te hebben in gevolgen die beslissingen of acties hebben op de organisatie en onderdelen daarvan. De uitdaging hierbij is om in te zien welke informatie essentieel voor de organisatie is om uit te lichten en te rangschikken.
 • Meer weten? Lees meer over organisatiebewust zijn

Integer zijn

 • De gegevens die je in de boekhouding en accountancy registreert en controleert, kunnen ook door de fiscus worden gebruikt om de hoogte van belastingen vast te stellen. Het is hierbij belangrijk om je bewust te zijn van tegenstrijdigheden en de verschillende mogelijkheden om informatie te interpreteren. Als je staat achter wat je doet, ben je ervoor aanspreekbaar.
 • Meer weten? Lees meer over integer zijn

Verantwoordelijk zijn

 • Gegevens van de boekhouding en accountancy kunnen worden gebruikt door werknemers, investeerders en managers om inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van een bedrijf, alsook door de fiscus en andere belanghebbenden. Als je je bewust bent van de impact van je taken en deze verantwoordelijkheid accepteert, ga je te werk met meer aandacht voor de directe en indirecte gevolgen die je veroorzaakt voor anderen.
 • Meer weten? Lees meer over integer zijn

Meer info

Welke competenties en vaardigheden heb je nodig, of kan je leren, bij het werken voor een helpdesk, callcenter of alarmcentrale in het buitenland?

Welke competenties en vaardigheden heb je nodig, of kan je leren, bij het werken voor een helpdesk, callcenter of alarmcentrale in het buitenland?

Competenties en vaardigheden voor het werken voor een alarmcentrale, helpdesk, servicecenter of in het buitenland

 

Klantgerichtheid

 • Je bent het visitekaartje van een bedrijf, dus continu in contact met klanten. Je gaat dus klantgericht aan het werk. Dit betekent dat je als medewerker aandacht besteedt aan de relatie tussen het bedrijf en een klant, want de klant staat centraal. Probeer niet alleen verkoopgericht te denken, maar houd ook rekening met persoonlijke aspecten. Bedenk ook zelf wat je klanten kunt bieden, wat ze willen en hoe ze benaderd en behandeld willen worden. Hierdoor kun je de juiste service geven!

Overtuigingskracht

 • Als callcentermedewerker is het belangrijk dat je de klant kunt overtuigen tot een verkoop van een product of dienst.

Probleemoplossend vermogen (creativiteit)

 • Als helpdeskmedewerker moet je probleemoplossend denken. Je luistert dus goed naar de vraag of probleem van een klant en zorgt voor mogelijke oplossingen en adviseert in dergelijke situaties. 

Geduld

 • Niet iedere klant is even makkelijk, heb dus geduld met alle klanten en zorg voor de juiste aanpak.

Inlevingsvermogen

 •  Je begrijpt de behoeften van een klant en probeert ook in hun schoenen te staan.

Resultaatgerichtheid

 • Als je 'resultaatgericht' bent ingesteld, weet je hoe de markt in elkaar zit, hoe je klanten kunt binnenhalen en hoe je een product of dienst moet verkopen. Hierbij is een goed verkoopgesprek van belang waarbij je de klant overtuigt, informeert en waarbij je onderhandelt.

Flexibiliteit

 • Callcenters en helpdesks zijn meestal in het weekend en tot 's avonds geopend. Je hoort dus doordeweeks, in de avond en in het weekend beschikbaar te zijn. Verder heb je je eigen werkuren en kun je vaak zelf bepalen hoe je deze indeelt

Wat zijn eigenschappen kan je goed kan gebruiken bij het werk voor een alarmcentrale, helpdesk of servicecenter

 • Je kan enthousiast zijn als dat nodig is
 • Je hebt een sociale instelling
 • Je hebt een rustige uitstraling en geeft niet snel op
 • Je bent empatisch, overziet snel situaties en weet wat je doen in situaties van paniek en verdriet.
Welke competenties, kwaliteiten en vaardigheden heb je nodig als projectmanager?

Welke competenties, kwaliteiten en vaardigheden heb je nodig als projectmanager?

Wat zijn de competenties en vaardigheden die je nodig hebt als projectmedewerker?

 • Als projectmedewerker moet je goed georganiseerd en flexibel ingesteld zijn.
 • Het is hierbij belangrijk dat je zelf initiatief toont maar ook onder een baas kan werken.
 • Verder beschik je over goede communicatieve eigenschappen, ben je stressbestendig en een teamplayer.

Plannen en organiseren

 • Het organiseren van een project is waar deze hele functie om draait. Het is dan ook essentieel dat je goed kan plannen en organiseren zodat alles op het juiste moment gebeurt en er geen deadlines worden gemist.

Ondernemen

 • Het signaleren van kansen, deze omzetten in acties met veelal niet gebaande wegen, die bijdragen aan betere resultaten
 • Projecten opstarten en nieuwe mogelijkheden zien, proactief handelen, verantwoordelijkheid nemen of risico aangaan
 • Anticiperen: het vooruitlopen op en herkennen van situaties, van te voren rekening houden met wat kan gebeuren. 

Durf hebben

 • Moed is op eigen verantwoordelijkheid (gecalculeerde) risicovolle beslissingen nemen in situaties die vragen om direct op te treden, ook als dit nadelige gevolgen kan hebben voor je eigen positie.
 • Je pakt lastige situaties aan en loopt er niet omheen.

Flexibel en stressbestendig

 •  Tijdens het organiseren van projecten gaat er altijd wel iets mis of anders dan gedacht. Op het laatste moment zegt iemand af, werkt het projectiescherm niet of is het draaiboek kwijt. Een projectmedewerker is dan in staat rustig te blijven en de situatie onder controle te krijgen.

Communicatieve vaardigheden

 •  Werken in een team aan een project vraagt om goede communicatieve vaardigheden. Niet alleen moet je goed communiceren met het hele team en je Manager in het bijzonder, maar zul je ook contacten onderhouden met partnerorganisaties en het netwerk om het project heen. Jezelf duidelijk en professioneel kunnen uitdrukken, is dus erg belangrijk.

Wat zijn goede eigenschappen voor een projectmedewerker?

 • Als ideale projectmedewerker ben je hardwerkend en weet je van aanpakken.
 • Daarnaast ben je betrouwbaar, communicatief en houd je het hoofd koel in stressvolle situaties.
Welke competenties, eigenschappen en vaardigheden heb je nodig voor communicatie werkzaamheden (in de non-proft sector)?
Welke skills en competenties heb je nodig en kan je leren bij een bemiddelingsorganisatie of uitzendbureau?
Welke skills en competentie heb je nodig, of kan je leren, als pr medewerker of voorlichter?
Welke competenties en vaardigheden heb je nodig als fondsenwerver in de non-profit sector?

Welke competenties en vaardigheden heb je nodig als fondsenwerver in de non-profit sector?

Welke skills, competenties en vaardigheden heb je nodig als fondsenwerver?

 

Organisatie en omgevingsbewustzijn

 • Als fondsenwerver is mensenkennis van groot belang.
 • Je moet niet alleen over mondelinge en schriftelijke vaardigheden beschikken, maar ook kunnen aanvoelen tot hoever je kan gaan met donoren.
 • Het hebben van een groot netwerk is ook belangrijk, vaak wordt dit in de vacature al gevraagd.

Communicatieve vaardigheden

 • Om je boodschap duidelijk over te brengen, is het van belang dat je zowel mondeling als schriftelijk zeer vaardig bent. Je moet mensen kunnen overtuigen van de waarde van jouw organisatie.

Overtuigend zijn

 • Als fondsenwerver kom je met de juiste argumenten, op het juiste moment en met een passende stijl om donateurs te winnen.

Doorzettingsvermogen

 • Je bent als fondsenwerver altijd bezig met geld.
 • Dit is altijd een gevoelig onderwerp en mensen denken goed na over waar ze hun geld aan uitgeven.
 • Je zal dus vaak geduld moeten hebben en moeten doorzetten voordat je daadwerkelijk fondsen binnen krijgt.
 • Je bent efficiënt en geeft niet op zodra er wat tegen zit.

Cijfermatig

 • Affiniteit met financiën en getallen is belangrijk.
 • Je moet kunnen schatten wat je kan vragen van een fonds. Wat een hoog bedrag is voor het ene fonds, hoeft niet zo hoog te zijn voor het andere. Gevoel hiervoor is belangrijk.

Sociaal & inleven

 • De ideale fondsenwerver is heel sociaal en kan zichzelf verplaatsen in anderen en bewust omgaan met verschillende achtergronden en belangen.
 • Daarnaast handelt de ideale fondsenwerver tactisch, op een voorzichtige, niet kwetsende manier met anderen, rekening houdend met de gevoelens en behoeften van andere mensen (donoren).

Motiveren

 • De ideale fondsenwerver moet anderen kunnen inspireren en motiveren

Welke eigenschappen heb je nodig bij fondsenwerving?

 

 • Je kunt je goed inleven in en je communiceert makkelijk met anderen
 • Je bent proactief en een echte doorzetter
 • Je werkt zelfstandig, inspirerend en uitermate doelgericht.

 

Werken bij JoHo

 

JoHo: paginawijzer

 Hoe werkt het op een JoHo Tool- en Informatiepagina?

 Tools & Info

 1. Toolpagina's die je kunt inzetten voor beter, zinvoller en leuker helpen, leren, werken, reizen of emigreren.
 2. Informatiepagina's die je keuzehulp en advies geven rond producten en services binnen de World of JoHo

 

 

JoHo: concept

JoHo Missie, Visie & Concept

Missie & Visie

 • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
 • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

Concept

 • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
 • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
 • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
JoHo: footprint achterlaten

To my lists & bundles

(service voor abonnes, donateurs en verzekerden)

JoHo: pagina topic
  Werken in het buitenland of in Nederland? 