Zakenreis naar het buitenland verzekeren

JoHo: crossroad uit bundel

 

Zakenreis & Verzekeringen

 

Waar moet je aan denken bij het voldoende verzekerd zijn tijdens specifieke werkzaamheden in het buitenland?

Waar moet je aan denken bij het voldoende verzekerd zijn tijdens specifieke werkzaamheden in het buitenland?

 • Tijdens specifieke werkzaamheden in het buitenland kunnen er extra eisen worden gesteld zodra je werk gaat verrichten met extra risico'. De extra risico's bij werkzaamheden als dakdekker, haaienvanger of glazenwasser-op-10-hoog zullen duidelijk zijn. Toch zijn er meer beroepen en werkzaamheden met verhoogd risico en daarmee met gevolgen voor de dekking van je verzekering. 

 • Waar je met een normale reisverzekering al niet meer verzekerd was omdat je betaald werk ging verrichten, komen er ook bij de specifieke verzekeringen extra voorwaarden of regelingen kijken waar je rekening mee moet houden als je specifieke werkzaamheden gaat verrichten. Aan welke werkzaamheden moet je dan denken: bijvoorbeeld zwaardere bouwwerkzaamheden (extra risico's met apparaten, werken op grote hoogte, specifieke machines of chemicaliën) of zwaarder agrarische werk (bijvoorbeeld werken op een boerderij met landbouwwerktuigen).

 • Wat kan je doen? Lees meer op de pagina's over specifieke werkzaamheden in het buitenland (zoals over verzekeringen voor duikinstructeurs, skileraren of zorgmedewerkers)

Wat is zakelijke bagage en waarom zou je dit specifiek verzekeren?

Wat is zakelijke bagage en waarom zou je dit specifiek verzekeren?

Wat is zakelijke bagage en waarom zou je dit specifiek verzekeren?

 • de zakelijke bagage is de bagage dat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen zoals instrumenten, sportuitrusting of technische- en communicatieapparatuur. Ook bagage als laboratorium monsters vallen onder zakelijke bagage.
 • vaak zijn de reconstructiekosten van administratieve gegevens ook meeverzekerd bij brand of waterschade. Belangrijke data van de harde schijf maar ook fysieke documenten worden dan zo veel mogelijk hersteld.
 • Zakenreis naar het buitenland verzekeren
Kan je een waarnemer meeverzekeren als je zakelijk op reis ben?

Kan je een waarnemer meeverzekeren als je zakelijk op reis ben?

 • De meeste zakenreisverzekeringen bieden de mogelijkheid om een waarnemer aanvullend mee te verzekeren, dit is de plaatsvervanger van de verzekerde.
 • Als de hoofdverzekerde zijn werkzaamheden in het buitenland niet kan uitvoeren (ongeval, overlijden, familieomstandigheden, etc) worden de reiskosten vergoed.
 • Als de werkzaamheden in het buitenland op dat moment moeten worden overgenomen door de zaakwaarnemer worden deze reiskosten ook vergoed.
Wat zijn de voordelen van een collectieve zakenreisverzekering?

Wat zijn de voordelen van een collectieve zakenreisverzekering?

 • Een collectieve zakenreisverzekering biedt dekking voor meerdere medewerkers van een bedrijf tijdens zakelijke reizen.
 • Je koopt vooraf een vast aantal reisdagen in die te verdelen zijn onder de medewerkers. Wanneer 10 medewerkers ieder 50 dagen per jaar reizen, dan wordt de verzekering afgesloten voor 500 reisdagen. Er is sprake van een collectieve korting, naarmate meer reisdagen worden verzekerd
 • de medewerkers zijn dan voor het gehele jaar verzekerd en je hoeft niet voor elke zakelijke reis appart een verzekering af te sluiten

 

Advies & Verzekeringen

 

Verzekeringen voor zakenreis naar het buitenland: advieswijzer

Verzekeringen voor zakenreis naar het buitenland: advieswijzer

Welke dekking adviseert JoHo bij zakenreis naar het buitenland?

JoHo adviseert iedereen die op reis gaat voor een zakenreis om te zorgen dat

 • ze een verzekering hebben die geldig is in het gebied waar ze gaan reizen en werken.
 • ze verzekerd zijn voor SOS hulpverlening en voor vervroegde terugkeer voor als er iets met hen, of de directe familie, gebeurt.
 • ze medische kosten tot de kostprijs (wat het daadwerkelijk kost) verzekeren en niet alleen voor de standaard kosten. In de meeste landen zijn de zorgkosten hoger dan in Nederland.
 • ze hun bagage verzekeren of voldoende voorzorgmaatregelen nemen tegen diefstal of beschadiging.
 • ze zich goed verzekeren tegen particuliere aansprakelijkheid.
 • ze goed verzekerd zijn voor ongevallen.
 • ze zich alleen voor rechtsbijstand verzekeren als daar direct aanleiding voor is, tenzij de dekking al automatisch in de verzekering is meegenomen.

Welke onderdelen wil je goed verzekeren als je op zakenreis gaat?

Medische kosten

 • Je kunt te maken krijgen met medische kosten die niet of niet volledig worden gedekt door je zorgverzekering omdat je in het buitenland zit of omdat de gebeurtenis te maken heeft met je beroep, bedrijf, functie of andere werkzaamheden.
 • Zorg voor aanvullende dekking op je zorgverzekering tot kostprijs.

Bagage

 • Je kunt te maken krijgen met verlies, diefstal of beschadiging van je (zakelijke) bagage of goederen zoals handelsgoederen, monsters of technische apparatuur.
 • Zorg dat zakelijke goederen onder de dekking vallen.

Advieswijzer voor zakelijke reizen tot 180 dagen aaneengesloten

Advieswijzer voor zakelijke reizen met een avontuurlijk karakter, of reizen langer dan 180 dagen

Advieswijzer voor collectieve zakenreisverzekering

JoHo als tussenpersoon

 • Maak je gebruik van de bovengenoemde links dan profiteer van de voordelen van JoHo als tussenpersoon

 

  

 

Verzekeringen voor zakenreizen

 

 

 

JoHo: crossroad uit bundel
JoHo: footprint achterlaten
 
(service voor JoHo donateurs & abonnees)
 
 
JoHo: delen en inspireren

 

 

Meer over JoHo en je verzekeringen

Informatie en faq zoeken
JoHo checken

Waarom zou je je verzekeren?

 • De kans op ongelukken en ziekte is in het buitenland groter dan thuis, vooral als je ook gaat werken
 • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt

 • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen

 • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage

 • Het kan lastig zijn in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op hulp van een (Nederlandse) alarmcentrale

Waarom zou je je verzekeren via JoHo?

 • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland

 • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod

 • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling

 • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

 • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven

Waarom zou je je aansluiten bij JoHo?

 • Voor voordelen bij de premies van verzekeringen en het gebruik van JoHo abonnementen.
 • Voor het steunen van de missie en de doelstellingen: JoHo abonnees en donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen steunen niet alleen zichzelf maar ook de JoHo missie om mensen en organisaties in staat te stellen beter samen te werken en bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.

Sluit je aan bij JoHo 

Contact opnemen
 
CONTACT
 
Contactformulier
 
Telefoon & Afspraken
di t/m do tussen 11.00 - 17.00
+31 (0)88-3214567
Skype: op joho.foundation
 
JoHo vestigingen in NL
 
Page topic
Zakenreis naar het buitenland verzekeren  Wat is zakelijke bagage? Waarnemer meeverzekeren? Collectieve zakenreisverzekering?