Avontuurlijke rondreis en groepsreis verzekeren

 

JoHo: crossroad uit bundel
JoHo: contact en info
 
CONTACT
 
Contactformulier
 
Telefoon & Afspraken
+31 (0)88-3214567

Bellen via Skype
Tijdens werkdagen tussen 12.00-16.00u op joho.foundation
 
JoHo vestigingen in NL
 

 

Verzekeringen & Groepsreizen

 

Special ISIS: Kan de verzekering worden afgesloten voor groepen of meerdere personen?

Groepsannulering

Groepsannuleringsverzekering

Groepsannuleringsverzekering

Groepsannuleringsverzekering

 • Naast de 'gewone' individuele garantie annuleringskosten verzekering (die dekking geeft als er iets met iemand zelf of naaste familie gebeurd) kan ook (eventueel aanvullend) worden gekozen voor het afsluiten van een groepsannuleringskosten verzekering. Wij adviseren deze verzekering te verkiezen indien je met een (groot) gezelschap reist. In dit geval sluit een groep gezamenlijk een verzekering af ten opzichte van elkaar. Concreet, als één van de medereizigers niet kan deelnemen aan de reis door een geldige reden (i.e. overlijden, ernstige ziekte, ernstig ongevalletsel), dan kan die persoon, maar OOK de gehele groep annuleren.
 • Let op: de groepsannuleringsverzekering geeft GEEN dekking indien (bijvoorbeeld) de naaste familie iets overkomt, of andere externe omstandigheden, waardoor men de reis wil annuleren. Om ook in dergelijke omstandigheden verzekerd te zijn, dient ook een reguliere annuleringsverzekering te worden afgesloten.

Premies

 • Om voor een groep- annuleringskosten verzekering in aanmerking te komen moet er sprake zijn dat de groep uit meer dan vier huisadressen of uit meer dan 9 personen bestaat.
 • 10 t/m 20 deelnemers: 3,5%
 • 21 t/m 40 deelnemers: 4,5%
 • 41 t/m 60 deelnemers: 5%
 • 61 t/m 80 deelnemers: 5,5%
 • 81 t/m 100 deelnemers: 6%
 • Poliskosten: € 3,50
 • Assurantiebelasting: 21% over premie en poliskosten
 • De verzekering dient binnen zeven dagen na de datum van boeking te worden afgesloten.

Afsluiten

 

  

 

Verzekeringen

 

 

 

JoHo: crossroad uit bundel

 

 

JoHo: footprint achterlaten
 
(service voor JoHo donateurs & abonnees)
 
 
JoHo: delen en inspireren

Meer over JoHo en je verzekeringen

Informatie en faq zoeken
JoHo checken

Waarom zou je je verzekeren?

 • De kans op ongelukken en ziekte is in het buitenland groter dan thuis, vooral als je ook gaat werken
 • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt

 • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen

 • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage

 • Het kan lastig zijn in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op hulp van een (Nederlandse) alarmcentrale

Waarom zou je je verzekeren via JoHo?

 • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland

 • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod

 • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling

 • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

 • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven

Waarom zou je je aansluiten bij JoHo?

 • Voor voordelen bij de premies van de verzekeringen
 • Voor voordelen bij het gebruik van JoHo abonnementen
 • Voor het steunen van de missie en de doelstellingen. JoHo abonnees en  donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen steunen zichzelf en de JoHo missie om mensen en organisaties in staat te stellen beter samen te werken en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld

Back to top

Contact opnemen
 
CONTACT
 
Contactformulier
 
Telefoon & Afspraken
+31 (0)88-3214567

Bellen via Skype
Tijdens werkdagen tussen 12.00-16.00u op joho.foundation
 
JoHo vestigingen in NL