Doorlopende reis- en annuleringsverzekering van a.s.r: 'World & Europeesche'

De 'World & Europeesche reisverzekering' is een verzekering van ASR!

 

 

 Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering van a.s.r

 

 

Persoonlijke gegevens verzekeringnemer (de aanvrager)

Verzekerden

2e verzekerde
3e verzekerde
4e verzekerde
5e verzekerde

Pakketkeuze en premie

 
 • De verzekering loopt voor minimaal 1 jaar.
 • De verzekering wordt ieder jaar automatisch voor 1 jaar verlengd tenzij je tenminste 1 maand voor het verstrijken van de verzekerde periode bij JoHo hebt opgezegd.
 • De uiteindelijke kosten zijn inclusief assurantiebelasting en poliskosten.

Overige vragen

Bedenktermijn & Verplichte vragen (voor geldigheid van de verzekering)*
 • Als je de verzekering toch niet wilt afsluiten, kan je deze binnen 14 dagen opzeggen. In dat geval doe je een beroep op het herroepingsrecht. Aan het opzeggen van de verzekering binnen de bedenktermijn zijn geen kosten verbonden.
 • Voor verzekeringen die direct ingaan en binnen 14 dagen worden opgezegd, kunnen poliskosten in rekening worden gebracht. Je betaalt geen premie voor de periode dat de verzekering gelopen heeft, omdat de verzekering per ingangsdatum wordt beëindigd. Je kunt dan geen beroep doen op de dekking.

JoHo vragen

SEPA Machtiging

 

Incassant: a.s.r

* Door akkoord te gaan met de betaling via (SEPA) incasso geef je toestemming aan
1- a.s.r. om een incasso-opdracht te sturen naar je bank om de premie en kosten van je rekening af te schrijven. De premie en kosten worden omstreeks de ingangsdatum van je rekening afgeschreven.
2- Je bank om een bedrag van je rekening af te schrijven in opdracht van a.s.r.

Indienen & Verzenden

 
JoHo: crossroad uit bundel

 

JoHo World & Europeesche doorlopende reis- en annuleringsverzekering

 

Advies, Keuzehulp, Dekking, Betaling & FAQ

 

World & Europeesche verzekering van a.s.r: vragen en antwoorden

World & Europeesche verzekering van a.s.r: vragen en antwoorden

'World & Europeesche verzekering' van a.s.r.: waarom afsluiten?

'World & Europeesche verzekering' van a.s.r.: waarom afsluiten?

Waarom sluit je deze verzekering af?

 • Je bent het hele jaar doorlopend verzekerd: voor reizen tot 60, 90 of 180 dagen.
 • Stage en licht vrijwilligerswerk: zonder toeslag meeverzekerd.
 • Zelf samen te stellen: combineer zelf de verschillende dekkingen en sluit hem af conform jouw eigen wensen.
 • Uitgebreide bagagedekking: mobiele telefoon standaard meeverzekerd en bagage twee jaar lang tot nieuwwaarde verzekerd (bij optimaaldekking).
 • Dekking voor retourvlucht naar Nederland: Bij overlijden of levensbedreigende ziekte van familieleden (zelfs tot de 3e graad).
 • Kinderen gratis verzekerd: kinderen tot 5 jaar én twee minderjarige logees zijn gratis meeverzekerd.
 • Annuleringsverzekering: uit te breiden met (all-risk) doorlopende annuleringsverzekering.

Belangrijkste kenmerken en voordelen kort op een rij

 • Je kunt de verzekering aanpassen aan je eigen wensen: voordelig verzekeren voor bijvoorbeeld stedentrips en korte uitstapjes of een uitgebreidere dekking kiezen als je eens een paar maanden gaat reizen of met duurdere apparatuur op stap gaat.
 • Je kunt een handige combinatie van reisverzekering en annuleringsverzekering kiezen om goed verzekerd te zijn tijdens het reizen maar ook in het geval een geboekte reis niet door kan gaan of moet worden afgebroken.
 • Je kunt meerdere verzekerden op een verzekering zetten ( bijvoorbeeld de reispartner), zodat als er iets gebeurt met de familie van één van de twee verzekerden, ze beiden via de verzekering terug kunnen naar Nederland.
 • Naast de standaardekking voor onvoorziene kosten, zoals extra reis- en verblijfkosten, telecommunicatiekosten en schade aan logiesverblijven kun je de verzekering zelf uitbreiden voor onder andere bagage, geneeskundige kosten, ongevallen, wintersport en extra sportuitrusting.
 • Je kunt zelfs kiezen voor een dekking waarbij je 180 aaneengesloten dagen mag reizen.
'World & Europeesche verzekering' van a.s.r.: dekkingsoverzicht

'World & Europeesche verzekering' van a.s.r.: dekkingsoverzicht

 • Waarvoor kan je je verzekeren en voor welke bedragen ben je verzekerd met de JoHo World & Europeesche doorlopende reis- en annulering?
 • Personenhulpverlening is standaard meeverzekerd, de overige dekkingen kan je zelf verder aanvullen.

Personenhulpverlening

Standaard inbegrepen

 • Als er tijdens je reis iets gebeurt met jou, je reisgenoot of familie in Nederland ben je verzekerd van hulp door de Hulplijn. Voor het regelen van vervoer, redding- en opsporing, betalingsgaranties aan ziekenhuizen en medisch advies.
 • Bij de meeste verzekeringen ben je gedekt voor personenhulpverlening wanneer er iets gebeurt met eerstegraads familie (vader en moeder), bij de JoHo World & Europeesche zelfs tot de derde graad (ooms en tantes).
 • Ga je met je partner op reis? Als jullie samen één verzekering afsluiten, kunnen jullie samen terug wanneer er iets gebeurt met één van jullie families.

 

Personenhulpbasiscomfortoptimaal
PersonenhulpverleningKostprijsKostprijsKostprijs
Telecommunicatiekosten€ 50€ 100€ 150
Extra kosten na een natuurramp€ 450€ 450€ 450

Schade aan vakantieverblijf

(> €25)

€ 100€ 300€ 500

 

Kan de verzekerde terug naar huis als er iets gebeurt met een familielid? 

 • Bij veel reisverzekeringen kun je alleen terug als er iets gebeurt met je vader of moeder. Bij deze verzekeraar kun je ook terug naar huis als er iets gebeurt met bijvoorbeeld je oom of tante.
 • Sta je bovendien samen met je partner op één polis, dan zorgt de verzekeraar dat jullie ook samen terug naar Nederland kunnen gaan.

Sport & Avontuur

Optioneel: Module Wintersport

 • Kosten als gevolg van een ski-ongeluk en schade aan je wintersportuitrusting.
 • Wintersport valt bij de meeste reisverzekeringen buiten de dekking.

Medische Kosten

Optioneel

 • Spoedeisende medische en tandheelkundige zorg is verzekerd tot aan de kostprijs, als aanvulling op de Nederlandse zorgverzekering.
 • Standaard meeverzekerd binnen de Optimaaldekking.

 

Geneeskundige kostenbasiscomfortoptimaal
Gemaakt buiten NederlandKostprijsKostprijsKostprijs
Gemaakt binnen Nederland€ 500€ 1.000€ 1.000

Tandheelkundige kosten

€ 250

€ 350

€ 500

Bagage

Optioneel: Module Bagage

 • Vergoedingen bij diefstal, verlies of beschadiging van bagage.
 • Standaard meeverzekerd binnen de Optimaaldekking.

 

BAGAGEbasiscomfortoptimaal
Bagage totaal (let op rubrieksmaxima)€ 1.000€ 3.000€ 5.000
Eigen risico per gebeurtenis per reis€ 100€ 50€ 0

 

Optioneel: Module extra sportuitrusting

 • Bij diefstal, verlies of beschadiging van onder andere duik-, ski- en surfuitrustingen.
 • Dit is alleen verzekerd als je ook de module bagage hebt afgesloten.

 

EXTRA SPORTUITRUSTINGbasiscomfortoptimaal
Extra sportuitrusting totaal€ 2.500€ 2.500€ 2.500

 

Optioneel: Module contant geld

 • Bij verlies of diefstal.
 • Standaard meeverzekerd binnen de Optimaaldekking

 

CONTANT GELDbasiscomfortoptimaal
Per reis, voor alle reisgenoten samen€ 500€ 500

€ 500

Ongevallen

Optioneel

 • Eenmalige uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit.

 

ONGEVALLENbasiscomfortoptimaal
Bij overlijden€ 12.500€ 25.000€ 25.000
Bij algehele blijvende invaliditeit€ 35.000€ 75.000€ 75.000

Rechtsbijstand

Optioneel

 • Als je in een juridisch conflict terecht komt.
 • Standaard meeverzekerd binnen de Optimaaldekking.

 

REIS RECHTSBIJSTANDbasiscomfortoptimaal
Binnen EuropaKostprijsKostprijsKostprijs
Buiten Europa, per gebeurtenis€ 25.000€ 25.000€ 25.000

Hulp & Huur Vervoermiddel

Optioneel

 • Als je door pech of een ongeluk niet met je eigen vervoermiddel verder kunt reizen of als de enige bestuurder door ziekte of letsel wegvalt.

 

HULP EN HUUR VERVOERMIDDELbasiscomfortoptimaal
Extra verblijfskosten per dag (max. 10 dagen)€ 75€ 75€ 75
Buiten Europa, per gebeurtenis€ 125€ 125

€ 125

Annulering

Optioneel

 • Je kunt een losse doorlopende annuleringsverzekering toevoegen aan de reisverzekering.
  • De verzekeraar vergoedt de kosten van annulering van een geboekte reis, als je door bijvoorbeeld ziekte of familie-omstandigheden niet kunt gaan.
  • Ook wordt het niet-genoten deel van de reis pro rata vergoed indien de reis door 1 van de gedekte omstandigheden voortijdig wordt afgebroken.
  • Verzekerd bedrag (reissom) van 1.500 euro per persoon per reis (met aanvullende maxima).
  • Uitgebreide annuleringsredenen meeverzekerd (zeer uitgebreid bij Allrisk optie).
  • Ook overlijden 3e graad familie meeverzekerd.
  • Ook samengestelde reis (meerdere losse reisonderdelen) standaard meeverzekerd.
  • Ook vergoeding van je annuleringskosten als je reisgenoot annuleert of de reis afbreekt, maar zelf geen annuleringsverzekering heeft.

 

'World & Europeesche verzekering' van a.s.r.: annuleringsdekking

'World & Europeesche verzekering' van a.s.r.: annuleringsdekking

Waar ben je voor verzekerd met de doorlopende annuleringsverzekering?

 • Met de doorlopende annuleringsverzekering kun je zelf kiezen hoe uitgebreid je de dekking wilt hebben:
  • € 1.500 per persoon per reis met Standaard dekking
  • € 1.500 per persoon per reis met All Risk dekking
 • Als je een reis moet annuleren, vergoedt de annuleringsverzekering de betaalde reissom tot maximaal het verzekerde bedrag. Het gaat dan wel om kosten die je daadwerkelijk gemaakt hebt of nog verplicht bent te maken. Als je via de reisorganisatie ook een gedeelte van de reissom terug krijgt, vergoedt de annuleringsverzekering deze kosten niet.
 • Als je de reis wegens omstandigheden moet afbreken, dan vergoedt de annuleringsverzekering de niet-genoten reisdagen. Het gaat om een evenredig deel van de kosten (pro-rata vergoeding).
 • Ook samengestelde reis (meerdere losse reisonderdelen) is standaard meeverzekerd. Indien je door het uitvallen van één reisonderdeel, het volgende reisonderdeel niet kunt gebruiken, heb je hier met 'samengestelde reis' ook dekking voor. Let op: dit geldt alleen voor reisonderdelen die je voor vertrek vanuit Nederland boekt!

In welke gevallen mag je de reis annuleren of afbreken?

De doorlopende annuleringsverzekering biedt dekking voor annuleren of afbreken van een geboekte reis. Je mag je reis o.a. afbreken als:

 • jij, een familielid in de eerste en tweede graad, je huisgenoot of partner ernstig ziek wordt of komt te overlijden (bij overlijden zelfs tot familieleden in de derde graad).
 • er complicaties optreden tijdens de zwangerschap van jou of je partner.
 • jouw woning of bedrijf zwaar beschadigd raakt, waardoor je niet op reis kunt.

Je mag je reis annuleren om bovenstaande redenen, en als:

 • jij of je partner na het boeken van de reis zwanger blijkt, en je de voorgenomen reis daarom niet meer kunt maken.
 • je een huur- of nieuwbouwwoning krijgt toegewezen.
 • je onvrijwillig ontslagen wordt, of als je na een periode van werkloosheid een vaste baan aangeboden krijgt die start tijdens je reis.
 • je onverwacht geen visum voor je reisbestemming krijgt.

----------

 • Als je reisgenoot de reis moet annuleren of afbreken om een van de verzekerde redenen, kun jij ook aanspraak maken op de annuleringsverzekering - zelfs als je reisgenoot hier zelf niet voor verzekerd is.
 • Tip: met de optie All-risk zijn vrijwel alle onvoorziene annuleringsredenen gedekt!
 • In de voorwaarden van de doorlopende annuleringsverzekering vind je de exacte bepalingen en meer redenen om te mogen afbreken of annuleren.

Keuzes binnen de doorlopende annuleringsverzekering

 • Keuze 1: Annulering of All-risk annulering
  • Met de 'standaard' annuleringsverzekering zijn alleen de annuleringsredenen die in de polisvoorwaarden zijn genoemd verzekerd.
  • Met All-risk annulering zijn er nóg meer geldige redenen om je reis te annuleren. Er zitten wel grenzen aan: het moet gaan om een aantoonbare, onvoorziene reden die buiten jouw schuld om is. Geen zin of geen zon op je vakantiebestemming wordt niet gezien als geldige reden!
  • Als je je reis annuleert of afbreekt om een van de redenen die niet expliciet in de polisvoorwaarden staat (maar die vanwege de all-risk annulering wel gedekt is), krijg je 75% van de annuleringskosten vergoed.
    
 • Keuze 2: Voor jezelf, inclusief partner of gezin?
  • Je kunt je partner en/of kinderen alleen meeverzekeren als zij op het zelfde adres ingeschreven staan als jij.
  • Uitwonende kinderen die studeren of voor wie een co-ouderschapsregeling getroffen is, zijn tot 27 jaar ook verzekerd.
    
 • Keuze 3: Waarnemer mee verzekeren?
  • Een waarnemer is iemand die niet met je meereist, maar die zo belangrijk is dat het uitvallen van die persoon zou betekenen dat je je reis moet beëindigen. Denk bijvoorbeeld aan iemand die jouw bedrijf draaiende houdt tijdens je vakantie of degene die in jouw plaats voor een ziek familielid zorgt.
  • Heb je iemand die van essentieel belang is op het thuisfront? Geef die persoon dan op als waarnemer, zodat de annuleringsverzekering dekking biedt als diegene uitvalt. Het moet wel gaan om een verzekerde gebeurtenis. Die gebeurtenissen vind je in de polisvoorwaarden.

Hoeveel bedraagt de premie?

 • Als je de doorlopende annuleringsverzekering aanvraagt als losse verzekering, ben je altijd verzekerd tot een bedrag van €1.500,-.
 • De premies hieronder zijn voor 1 persoon. Meer volwassenen of kinderen op 1 polis?
 • De premies zijn per jaar. De poliskosten bedragen € 5,50.
 • Over delen van de premie en de poliskosten kan assurantiebelasting geheven worden.

 

Jaarpremies voor JoHo donateurs (incl. 10% donateurskorting)

 Alleenstaand
Dekking tot € 1.500 per reis€ 49,50
All-risk dekking tot € 1.500 per reis€ 63,00
Waarnemer€ 22,50

 

Kun je de verzekering ook in combinatie met een doorlopende reisverzekering afsluiten?

 • Het wordt aangeraden de doorlopende annuleringsverzekering in combinatie met een doorlopende reisverzekering aan te vragen.
 • Bij een gecombineerde polis bedraagt de maximaal te verzekeren reissom zelf p.p €3.000,-.

Wat zijn de aandachtspunten?

 • Er geldt een maximum verzekerd bedrag van € 6.000 per jaar voor alle verzekerden op de polis samen.
 • De verzekering kan niet worden afgesloten voor geboekte taalcursussen, vrijwilligersprojecten en dergelijke. De reis die je maakt moet een recreatief karakter hebben (een vakantie) en het annuleren van een vrijwilligersproject kun je met deze verzekering dus niet verzekeren.
 • Neem contact op met JoHo om de alternatieven te bespreken.

Meer lezen en checken

 • Zie de voorwaarden (bovenaan het aanvraagformulier).
'World & Europeesche verzekering' van a.s.r.: betaling, kosten en korting

'World & Europeesche verzekering' van a.s.r.: betaling, kosten en korting

Hoeveel bedraagt de premie?

 • De premie is afhankelijk van verschillende factoren.
 • De premies hieronder zijn op basis van 1 persoon.
 • Als je ervoor kiest twee personen of je gezin op een polis te zetten, wordt de jaarlijkse premie per persoon lager.

 Reisverzekering

 • Je kunt bij de JoHo World & Europeesche reisverzekering kiezen voor wereld- of voor Europadekking. Ook de uitbreidingen (modules) die je kiest zijn bepalend voor het uiteindelijke premiebedrag.
 • Ben je JoHo donateur dan ontvang je korting op de premie + gratis gebruik van de services van een JoHo abonnement.
 • Meer volwassenen en/of kinderen? Check het beknopte dekkingsoverzicht.
 • De genoemde premies zijn per jaar.
 • De poliskosten bedragen € 5,50.
 • Over delen van de premie en de poliskosten kan assurantiebelasting geheven worden.

 

1 PERSOON

BASIS

BASIS

COMFORT

COMFORT

OPTIMAAL

 EUROPA

wereld

EUROPA

wereld

wereld

Personenhulp€ 23€ 24€ 25€ 26€ 89,10
Bagage€ 4,50€ 5€ 5€ 6inclusief
Geneeskundige kosten€ 9,50€ 15€ 10€ 15,50inclusief
Geld€ 20€ 20€ 20€ 20inclusief
Reis Rechtsbijstand€ 7€ 7€ 7€ 7inclusief
Ongevallen€ 5€ 5€ 6€ 6€ 6
Skiën en Snowboarden€ 6€ 6€ 6€ 6€ 6
Hulp en huur vervoermiddel€ 25€ 25€ 25€ 25€ 25
Extra sportuitrusting€ 26,50€ 26,50€ 26,50€ 26,50€ 26,50

 

Premies Annuleringsverzekering

 • Bij de annuleringsverzekering is het maximaal verzekerde bedrag bepalend voor de dekking. Daarnaast betaal je een toeslag als je All-risk wilt verzekeren of een waarnemer wilt meeverzekeren.
 • Ben je JoHo donateur dan ontvang je korting op de premie + gratis gebruik van de services van het JoHo abonnement.
 • Meer volwassenen en/of kinderen? Kijk dan in het uitgebreide premieoverzicht.
 • De premies zijn per jaar. De poliskosten bedragen € 5,50.
 • Over delen van de premie en de poliskosten kan assurantiebelasting geheven worden.

 

Annuleringsverzekering

Premie
regulier

premie
all-risk

Annulering per reis tot € 1.500€ 55€ 70
Waarnemer€ 25€ 25

 

Kan ik een Engelstalig polisblad krijgen voor mijn visum?

 • Wanneer je aan een buitenlandse organisatie, opleidings instituut of overheid moet kunnen aantonen hoe je bent verzekerd, kan het nodig zijn een Engelstalige versie van je polisblad paraat te hebben. Mocht het nodig zijn, dan kan JoHo een Engelstalig polisblad of een officieel document voor je opvragen. Deze krijg je per email toegezonden. Neem contact op met JoHo via het contactformulier (voor verzekeringen) als je een dergelijk document nodig hebt.

'World & Europeesche verzekering' van a.s.r.: invulwijzer dekkingen

'World & Europeesche verzekering' van a.s.r.: invulwijzer dekkingen

Welke dekkingsoort kies je : basis, comfort of optimaal?

De verzekering biedt drie dekkingsgraden. Welke dekking voor jou geschikt is, ligt met name aan de duur van je reis en overige wensen.

Basis dekking:

 • Maximaal 60 dagen aaneengesloten in het buitenland
 • Europadekking (uit te breiden met Werelddekking)
 • Standaard meeverzekerd: personenhulp, extra reis- en verblijfskosten en schade aan vakantieverblijf
 • Naar wens uit te breiden met aanvullende dekkingen

Comfort dekking:

 • Maximaal 90 dagen aaneengesloten in het buitenland
 • Europadekking (uit te breiden met Werelddekking)
 • Standaard meeverzekerd: personenhulp, extra reis- en verblijfskosten en schade aan vakantieverblijf
 • Naar wens uit te breiden met aanvullende dekkingen
 • Ruimere vergoedingen dan Basis dekking

Optimaal dekking:

 • Maximaal 180 dagen aaneengesloten in het buitenland
 • Werelddekking
 • Standaard meeverzekerd: personenhulp, extra reis- en verblijfskosten, schade aan vakantieverblijf, bagage, geneeskundige kosten, geld en rechtsbijstand.
 • Bagage tot twee jaar oud zonder eigen risico volledig vergoed (nieuwwaarde).
 • Naar wens uit te breiden met aanvullende dekkingen
 • Royale vergoedingen

Bij welke reisduur kies je welke dekking?

 • minder dan 60 dagen aaneengesloten reizen: kies (minimaal) de basisdekking
 • 60 – 90 dagen aaneengesloten reizen: kies (minimaal) de comfortdekking
 • 90 – 180 dagen aaneengesloten reizen: kies de optimaaldekking

Welke hoogte van de verzekerde bedragen kiezen?

 • Je kunt de keuze voor basis-, comfort- of optimaaldekking ook laten afhangen van de hoeveelheid bagage die je meeneemt.
 • As je veel dure bagage meeneemt kun je overwegen om de optimaaldekking te nemen, ook als je minder dan 60 dagen op vakantie gaat.
 • Met de optimaaldekking is bagage de eerste twee jaar tot nieuwwaarde verzekerd; met name prettig voor producten die snel worden afgeschreven (zoals mobiele telefoons of laptops).

Wat kies je bij geneeskundige kosten?

 • De Nederlandse zorgverzekering vergoedt doorgaans tot 100% van het Nederlandse tarief.
 • Als de kosten voor medische zorg in het buitenland hoger uitvallen, dan ben je dus onvoldoende verzekerd: je loopt het risico dat je een hoog bedrag zelf moet bijbetalen.
 • Alleen wanneer je een aanvullend pakket hebt bij jouw zorgverzekering en deze dekt tot kostprijs (dus de werkelijke kosten van de behandeling; dit is wat anders dan 100% of 200%) dan ben je voldoende verzekerd.
 • Als je geen dekking hebt tot kostprijs, dan is het verstandig om geneeskunde kosten mee te verzekeren.

Wanneer kies je de module wintersport?

 • Als je gaat skiën of snowboarden, is het belangrijk te weten dat deze activiteiten binnen de meeste modules worden uitgesloten van dekking.
 • Je kunt ervoor zorgen dat je toch voldoende verzekerd bent, door de module “Skiën en snowboarden” af te sluiten.
 • Let op: deze module geldt als aanvulling op de overige modules.
 • Bijvoorbeeld: als je wel de module “Skiën en snowboarden” afsluit, maar geneeskundige kosten niet mee verzekert, dan worden medische kosten als gevolg van een ski-ongeval niet gedekt. Andersom geldt hetzelfde.
 • Hetzelfde geldt voor het verzekeren van je wintersportspullen. Je moet hiervoor de bagagedekking én de module “Skiën en snowboarden” afsluiten.

Wanneer neem je een aanvullende annuleringsverzekering?

 • Als je de annuleringsverzekering voor een zojuist geboekte reis wilt afsluiten, zorg er dan voor dat het aanvraag formulier binnen 7 dagen na boeking bij JoHo binnen is.
 • Indien het na 7 dagen gebeurt, kan het nog wel, maar dan is er een beperkte uitsluiting voor gebeurtenissen met betrekking tot bestaande ziekten, aandoeningen en afwijkingen.

Wat is het advies over de alternatieven?

 • Heb je speciale plannen voor je volgende reis? Ga je bijvoorbeeld betaald werk doen tijdens je reis? Ga je langer dan 6 maanden op reis? Of wil je een geboekte taalcursus of vrijwilligersproject verzekeren voor annulering? Dan is een andere verzekering waarschijnlijk geschikter.
 • Kijk bij de activiteiten in het buitenland verzekeren  voor de meest passende verzekering

Welke dekking kies je binnen het annuleringsonderdeel?

Wanneer afsluiten

 • De annuleringsverzekering dien je binnen 14 dagen na het boeken van de reis af te sluiten

All-risk annuleren?

 • De annuleringsverzekering biedt alleen dekking in gevallen die beschreven staan in de polisvoorwaarden. Bijvoorbeeld als jij, een familielid (tot in de derde graad), een huisgenoot of je gastheer in het buitenland plotseling ernstig ziek wordt of komt te overlijden.
 • Wil je ook de mogelijkheid hebben om een andere reden je reis te kunnen annuleren? Sluit dan de All-risk annuleringsverzekering af. Je hebt dan ook de mogelijkheid je reis te annuleren om andere, aantoonbare en onvoorziene redenen die voor jou belangrijk zijn. Er zitten echter grenzen aan: geen zin of slecht weer op je vakantiebestemming is geen geldige reden.

Waarnemer meeverzekeren?

 • Ook is het mogelijk een waarnemer mee te verzekeren. Dit is iemand die niet met je meereist, maar die zo belangrijk voor je is dat het uitvallen van deze persoon zou betekenen dat je je reis moet beëindigen (bijvoorbeeld omdat diegene jouw zaken in Nederland waarneemt). Deze persoon hoeft geen familielid te zijn, dat mag uiteraard wel.

Let op:

 • De verzekering kan niet worden afgesloten voor geboekte taalcursussen, vrijwilligersprojecten en dergelijke. De reis die je maakt moet een recreatief karakter hebben (vakantie) en het annuleren van een vrijwilligersproject kun je met deze verzekering dus niet verzekeren.
 • Neem contact op met JoHo om de alternatieven te bespreken.
'World & Europeesche verzekering' van a.s.r.: vragen en antwoorden over verzekerden

'World & Europeesche verzekering' van a.s.r.: vragen en antwoorden over verzekerden

Welke nationaliteit mag je als verzekerde hebben, en waar mag je wonen?

 • De doorlopende reisverzekering is bedoeld voor personen die een vaste woonplaats in Nederland hebben.

Welke leeftijd mag je als verzekerde hebben?

 • Er zit geen leeftijdsmaximum aan de verzekering.

Kan de verzekerde terug naar huis als er iets gebeurt met de familie? 

 • Bij veel reisverzekeringen kun je alleen terug als er iets gebeurt met de vader of de moeder. Bij deze verzekering kun je ook terug naar huis als er iets gebeurt met bijvoorbeeld een oom of tante.
 • Sta je bovendien samen met een partner op één polis, dan zorgt de verzekeraar dat jullie samen terug naar Nederland kunnen gaan.

Ik wil mijn kinderen meeverzekeren. Waar moet ik rekening mee houden?

 • Thuiswonende kinderen mogen zolang ze op hetzelfde adres wonen op dezelfde polis als de ouder(s) blijven staan.
 • Uitwonende, nog studerende kinderen zijn tot 27 jaar meeverzekerd.
 • Minderjarige logees die eenmalig op een geboekte reis meegaan, zijn ook meeverzekerd.
 • Kinderen jonger dan vijf jaar zijn gratis meeverzekerd.

Verzekerde gaat op reis met een vriend of vriendin, kan men samen op één polis?

 • Om bij deze verzekering op dezelfde polis te mogen staan, moet je op hetzelfde adres wonen.
 • Woon je niet met je reisgenoot samen, maar hebben jullie wel samen dezelfde reis uitgestippeld? Geen zorgen. In dat geval zal de verzekeraar, wanneer er iets gebeurt ook dekking bieden voor de ander.
 • Hier zijn uiteraard wel wat voorwaarden aan verbonden. Lees daar meer over in de uitgebreide polisvoorwaarden.
'World & Europeesche verzekering' van a.s.r.: vragen en antwoorden over sport en avontuurlijke activiteiten

'World & Europeesche verzekering' van a.s.r.: vragen en antwoorden over sport en avontuurlijke activiteiten

Welke avontuurlijke sporten zijn gedekt?

 • Deze doorlopende reisverzekering biedt een ruime dekking, ook tijdens avontuurijke sporten
 • Duiken, skydiven, bungeejumpen, raften, paardrijden, surfen en skiën zijn bijvoorbeeld allemaal verzekerd.
 • Sporten die niet gedekt zijn:
  • solo zeilen
  • ijshockey
  • duiken dieper dan 40m
  • besturen van gemotoriseerde voertuigen in wedstrijdvorm.

Blijft de ongevallendekking ook gelden tijdens avontuurlijke sporten?

 • Ja, ongevallen dekking is er ook bij de avontuurlijke sporten, mits je de voorzorgsmaatregelen hebt genomen die redelijkerwijs van je konden worden verwacht.
 • Wanneer je invalide raakt of komt te overlijden na een ongeval met een motor en er blijkt dat je geen helm droeg, zal de uitkering van een vergoeding lager uitvallen.

Zijn sporten in wedstrijdvorm of op professionele basis toegestaan?

 • Een sport in wedstrijdvorm of op professionele basis (dus bijvoorbeeld als instructeur) uitoefenen is bij de Europeesche niet toegestaan.

Wat kan je doen als je twijfelt?

 • Als je twijfelt of jouw specifieke activiteit ook meeverzekerd is, neem dan contact op met JoHo zodat wij dit voor je kunnen nagaan.
World & Europeesche verzekering van a.s.r: vragen en antwoorden rond corona

World & Europeesche verzekering van a.s.r: vragen en antwoorden rond corona

Biedt de verzekering dekking in gebieden met een negatief reisadvies vanwege corona?

 
Biedt de JoHo World & Europeesche dekking in gebieden met een negatief reisadvies met code geel?
 • Ja, de JoHo World & Europeesche biedt dekking in gebieden waar code geel is afgegeven.
 
Biedt de JoHo World & Europeesche dekking in gebieden met een negatief reisadvies met code oranje?
 • Er is dekking als op het moment van vertrek vanuit Nederland er voor het land van bestemming een reisadvies code groen, geel of oranje is afgegeven. Geldt er in het land van de reisbestemming een quarantaineverplichting bij aankomst? Dan zijn de extra reis- en verblijfskosten niet verzekerd.
 
Biedt de JoHo World & Europeesche dekking in gebieden met een negatief reisadvies met code rood?
 • Je hebt geen dekking voor kosten die verband houden met corona-gerelateerde schade. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis wordt aangepast van code rood naar de code groen, geel of oranje.
 • Voor niet corona- gerelateerde schade blijft de dekking wel gelden.

Zijn extra reis- en verblijfskosten verzekerd als je in quarantaine moet bijvoorbeeld vanwege een (lokale) virusuitbraak?

 • Extra reis- en verblijfkosten zijn alleen verzekerd als je ernstig ziek wordt tijdens je reis en na akkoord door de alarmcentrale.
 • Kan je niet terugreizen omdat er geen vluchten gaan of omdat je bijvoorbeeld de accommodatie niet mag verlaten? Dan zijn de extra reis- en verblijfskosten niet gedekt.

Extra reis- en verblijfskosten als je niet terug kan reizen vanwege een onverwacht langer verblijf op de reisbestemming, omdat de (lokale) overheid van de reisbestemming u en uw eventuele medeverzekerde(n) verplichte quarantaine wegens Covid-19 oplegt.

 • De reis is geboekt in de periode tot en met 31 maart 2022;
 • De vertrekdatum van de geboekte reis valt in de periode tot en met 31 oktober 2022;
 • Op het moment van vertrek geldt er op de website nederlandwereldwijd.nl een reisadvies "groen/geel" voor de reisbestemming;
 • De (lokale) overheid van uw reisbestemming heeft een verplichte quarantaine opgelegd, waardoor jij en eventuele medeverzekerde(n) op de geplande terugreisdatum niet kunt/kunnen terugreizen naar Nederland;
 • Je maakt door deze quarantaine onvoorziene extra verblijfs- en/of reiskosten die niet vergoed worden door bijvoorbeeld de (lokale) overheid op de reisbestemming, de Nederlandse overheid, uw vervoerder, luchtvaartmaatschappij of reisorganisaties; 
 • In het geval van een kortlopende reisverzekering dient u de clausule extra reis- en verblijfskosten Covid op uw polis te hebben. 

Je wordt op de vlucht geweigerd omdat je niet de juiste documenten hebt of vanwege een positieve Coronatest. Is dat gedekt?

Als ik op de luchthaven door de luchtvaartmaatschappij wordt geweigerd voor mijn vlucht. Is dit gedekt?

 • Een luchtvaartmaatschappij heeft het recht om een reiziger te weigeren op een vlucht. Bijvoorbeeld als je niet de juiste reisdocumenten hebt, of om redenen op het gebied van gezondheid, veiligheid of beveiliging. Dus ook in deze situatie kan dit voorkomen.
 • Als je geweigerd wordt op een vlucht dan kun je mogelijk een vergoeding claimen bij uw luchtvaartmaatschappij.
 • Op de annuleringsverzekering is het geweigerd worden op een vlucht geen verzekerde gebeurtenis.

Het coronavirus is bij mij of mijn verzekerde reisgenoot vastgesteld door middel van een PCR-test of Antigeen-test. Kan ik een beroep doen op mijn annuleringsdekking?

 • Is het coronavirus bij jou of een reisgenoot aantoonbaar vastgesteld met een PCR-test of Antigeen-test? De annuleringsverzekering en de Allrisk-annuleringsverzekering bieden dan dekking voor het annuleren van een nog te beginnen reis, omdat jij zelf of je reisgenoot corona heeft. Ongeacht of je wel of geen klachten hebt.
Wat is de procedure voor schade melden bij a.s.r. / De Europeesche Verzekeringen?

Wat is de procedure voor schade melden bij a.s.r. / De Europeesche Verzekeringen?

Contactgegevens a.s.r/Europeesche

Europeesche Verzekeringen

Europeesche Verzekeringen is een dochteronderneming van a.s.r. Nederland
Archimedeslaan 10
3584 BA Utrecht
Telefoon:  +31 20 651 52 53

a.s.r

1) Schade medische en tandheelkundige kosten

 • Als de module "geneeskundige kosten" op een polis is bijgesloten biedt de verzekeraar dekking voor spoedeisende medische zorg, aanvullend op de Nederlandse zorgverzekering. Dit betreft dus kosten die niet kunnen wachten tot je terugkeer naar Nederland. Als je twijfelt of dit in jouw situatie het geval is, kun je het beste van tevoren even navraag doen.
 • In geval van een onvoorziene en ernstige ziekte of ongeval in het buitenland, waarvoor ziekenhuisopname noodzakelijk is, dien je contact op te nemen met de  alarmlijn.
 • De alarmcentrale nummers vind je terug onder Noodsituaties & Alarm slaan.
 • Als je zelf kosten hebt moeten voorschieten, kun je hier naderhand een claim voor indienen bij de verzekeraar. Hieronder vind je de procedure.

De stappen voor het indienen van een claim

 1. Vermeld je polisnummer op alle stukken. Op deze manier blijft het altijd duidelijk bij wie de facturen horen, ook als deze onverhoopt los van het dossier raken.
 2. Stuur het ingevulde schadeformulier tezamen met de door jezelf betaalde nota's naar bovenvermeld adres. Dit kan per post of per email. Als je het online schadeformulier gebruikt, verstuur je het gelijk vanuit je browser.
  • N.B. Er kan geen betaling worden verricht als het schadeformulier onjuist of onvolledig is ingevuld. Vergeet dus niet het formulier te ondertekenen en de originele gespecificeerde nota's bij te voegen. Zorg ervoor dat de naam en het adres wordt bijgevoegd van de persoon aan wie de betaling moet worden gedaan.
  • LET OP: Dien de kosten altijd eerst in bij je zorgverzekeraar in Nederland. Alleen het deel dat niet door je zorgverzekering wordt vergoed, valt onder de dekking van je reisverzekering.

2) Schade extra onvoorziene kosten

 • Onder "extra onvoorziene kosten" worden kosten verstaan die tijdens je reis ontstaan en onverwacht zijn. Het zijn vaak kosten die voortvloeien uit een ongeval of ziekte van jezelf, een direct familielid of reisgenoot. Je kunt denken aan:
  • Kosten die je hebt moeten maken wegens onverwacht langer verblijf (bv omdat je niet kon of mocht vliegen)
  • Overkomst en verblijf van een familielid/partner om jou bij te staan in een noodsituatie
  • Eerdere terugkeer naar Nederland ivm schade aan je woning of bedrijf
  • Vervoer van een stoffelijk overschot bij overlijden
  • Opsporing en reddingsacties
  • Bijzonder vervoer (bv als je om medische redenen niet in een gewone vliegtuig stoel kunt of mag zitten)
  • Hoge telefoonkosten die je hebt gemaakt in je communicatie met artsen / alarmcentrales / familie in NL.
 •  Om een claim in te dienen met betrekking tot buitengewone kosten kan onderstaande procedure worden gevolgd.

De stappen:

 1. Doe melding bij de Hulplijn. De alarmcentrale nummers vind je terug onder Noodsituaties & Alarm slaan.
 2. Stel een brief op waarin je de gebeurtenis gedetailleerd beschrijft;
 3. Vul het online schade formulier in.
 4. Voeg alle relevante documentatie bij die betrekking heeft op je situatie. Denk bijvoorbeeld aan:
  • de artsenverklaring waarin de redenen staan vermeld van je eerdere of latere terugkeer naar Nederland;
  • facturen van taxiritten / busritten van een naar artsen of ziekenhuizen.
  • telefoon afschriften
  • (niet gebruikte) vliegtickets, treinkaartjes
 5. Vermeld je polisnummer op alle stukken. Op deze manier blijft het altijd duidelijk bij wie de facturen horen, ook als deze onverhoopt los van het dossier raken.
 6. Stuur het ingevulde schadeformulier tezamen met de door jezelf betaalde nota's naar bovenvermeld adres. Dit kan per post of per email. Als je het online schadeformulier gebruikt, verstuur je het gelijk vanuit je browser.

3) Schadeclaim overlijden

 • In het geval er een verzekerde persoon tijdens een reis komt te overlijden, is het belangrijk dat er zo snel mogelijk contact wordt opgenomen met de alarmcentrale.
 • De alarmcentrale nummers vind je terug onder Noodsituaties & Alarm slaan.
 • Hoewel betrokkenen in veel gevallen zo snel mogelijk naar huis zullen willen als er een medereiziger is komen te overlijden, zijn er een aantal administratieve zaken die moeten worden geregeld voordat de overledene en medereizigers naar huis kunnen. Hieronder lees je meer over de procedure.

De stappen:

 1. Er zal een politieverklaring moeten worden aangevraagd.
 2. Verslag van de patholoog-anatoom moet worden overlegd en opgesteld.
 3. Overlijdensakte moet worden opgesteld en vrijgegeven.
 4. Officiële verklaring met betrekking tot de wettige erfgenamen van de overledene moet worden opgesteld.
 5. Rouwtransport moet worden georganiseerd
 6. Vermeld je polisnummer op alle stukken. Op deze manier blijft het altijd duidelijk bij wie de facturen horen, ook als deze onverhoopt los van het dossier raken.
 7. Stuur het ingevulde schadeformulier tezamen met de door jezelf betaalde nota's naar bovenvermeld adres. Dit kan per post of per email. Als je het online schadeformulier gebruikt, verstuur je het gelijk vanuit je browser.

4) Schadeclaim bagage

 • Er kan tijdens je reis van alles gebeuren met de spullen die je bij je hebt. Bij schade, verlies of diefstal van je bezittingen kun je een beroep doen op je reisverzekering (als je deze dekking voorafgaand aan je reis hebt toegevoegd aan je polis).
 • Als je spullen verloren zijn geraakt tijdens je vliegreis, is de luchtvaartmaatschappij als eerste verantwoordelijk voor de geleden schade. In tweede instantie kun je je richten tot je reisverzekering. Zorg er wel voor dat je bewijsje kunt laten zien van de vergoeding (of afwijzing daarvan) van de luchtvaartmaatschappij.
 • Doe bij diefstal altijd aangifte bij de politie.

De stappen

 1. Vul het online schade formulier in.
 2. Geef een diefstal of verlies altijd onmiddellijk aan bij de lokale politie of andere autoriteit. Zorg ervoor dat je een kopie van het proces-verbaal of een officieel stempel op het schadeformulier krijgt.
 3. Vermeld je polisnummer op alle stukken. Op deze manier blijft het altijd duidelijk bij wie de facturen horen, ook als deze onverhoopt los van het dossier raken.
 4. Stuur het ingevulde schadeformulier tezamen met de door jezelf betaalde nota's naar bovenvermeld adres. Dit kan per post of per email. Als je het online schadeformulier gebruikt, verstuur je het gelijk vanuit je browser.

5) Schadeclaim invaliditeit

 • Als je aan een ongeval blijvende invaliditeit overhoudt, heb je recht op een eenmalige vergoeding, als deze dekking op je polisblad is bijgevoegd. De hoogte van je uitkering wordt bepaald op basis van de mate van blijvende invaliditeit en de gekozen dekking op je polis.
 • Bij schade claims onder deze rubriek moet altijd zsm contact worden opgenomen met de verzekeraar.

De stappen

 1. Vul het online schade formulier in.
 2. Stuur alle beschikbare originele bewijzen of documenten mee. Denk hierbij aan
  • brief met een uitleg van de situatie en oorzaak
  • doktersverklaringen
  • proces verbaal van politie
  • foto's
 3. Vermeld je polisnummer op alle stukken. Op deze manier blijft het altijd duidelijk bij wie de facturen horen, ook als deze onverhoopt los van het dossier raken.
 4. Stuur het ingevulde schadeformulier tezamen met de door jezelf betaalde nota's naar bovenvermeld adres. Dit kan per post of per email. Als je het online schadeformulier gebruikt, verstuur je het gelijk vanuit je browser.

6) Schadeclaim aansprakelijkheid

 • Er is geen dekking binnen de doorlopende reisproducten van de verzekeraar voor aansprakelijkheid.

7) Schadeclaim rechtsbijstand

 • De rechtsbijstand verzekering is ondergebracht bij DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij. Als je je in een situatie bevind waarin je rechtshulp nodig hebt, en deze dekking is toegevoegd aan je polis, dan is DAS je eerste aanspreekpunt: check hier  hoe en onder welke voorwaarden
  • Vermeld je polisnummer op alle stukken. Op deze manier blijft het altijd duidelijk bij wie de facturen horen, ook als deze onverhoopt los van het dossier raken.
  • Stuur het ingevulde schadeformulier tezamen met de door jezelf betaalde nota's naar bovenvermeld adres.
   Als je het online schadeformulier gebruikt, verstuur je het gelijk vanuit je browser.
  • Let op!: als je declareert per post, maak dan voor zover mogelijk een kopie van de documenten die je naar de verzekeraar stuurt, soms raakt er namelijk wel eens iets kwijt bij de (internationale) post!

8) Reis annuleren of voortijdig afbreken

 • Is er iets gebeurd waardoor je niet meer op reis kunt gaan? Je zal je reis dan moeten annuleren. Als je de doorlopende annuleringsverzekering hebt afgesloten dan kun je de kosten bij de verzekeraar indienen. 

Hoe dien je een annuleringsclaim in? 

 1. Vul het online schade formulier in.
 2. ​Stuur alle beschikbare originele bewijzen of documenten mee. Denk hierbij aan:
 • Je polisblad, pasje of boekingsbevestiging waaruit blijkt dat je een (allrisk -) Annuleringsverzekering bij de verzekeraar hebt afgesloten;
 • De annuleringsbevestiging of annuleringsfactuur die je van de reisorganisatie ontvangt na het annuleren van je reis;
 • Bewijsstukken die de reden van annuleren ondersteunen. 

NOOD & ALARM:

Wat moet ik doen in geval van nood?

 • Als er iets gebeurt tijdens je reis, dan is dat al vervelend genoeg. Om te voorkomen dat je in een stressvolle situatie ook nog zelf alles moet regelen en betalen, kun je als verzekerde contact opnemen met de Hulplijn. Dit telefoon nummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week te bereiken. De alarmcentrale helpt je bijvoorbeeld in de volgende situaties:
  • Je bent ziek en bent op zoek naar een ziekenhuis of huisarts in de buurt.
  • Je bent opgenomen in het ziekenhuis. De Hulplijn houdt dan contact met de artsen ter plaatse en kunnen vaak een betalingsgarantie afgeven zodat jij niet zelf een hoge rekening hoeft te betalen.
  • Je moet terugvliegen naar Nederland i.v.m. ernstige ziekte, overlijden of familieomstandigheden in Nederland. De alarmcentrale regelt dan jouw vlucht naar Nederland en houdt contact met het thuisfront.
 • De Hulplijn: +31 20 651 5777

Kunnen we samen weg en samen terug als er iets gebeurt? 

 • Je bent met z'n tweeën op reis. Als er iets met je partner of de familie van je partner gebeurt, kan het zijn dat hij/zij terug moet naar Nederland. Grote kans dat jij ook mee terug wilt. Dat is vaak geen probleem!
 • Wanneer je terug wilt omdat je reispartner voortijdig terugkeert naar Nederland (bijvoorbeeld i.v.m. een sterfgeval of ernstig ziekte van een direct familielid) moet je wel kunnen aantonen dat je samen reist. Als jullie samen op één polis staan, zal dit zaken vergemakkelijken als een noodsituatie zich voordoet.
 • Om samen op één polis te mogen staan zijn de volgende voorwaarden vereist:
  • gelijktijdige reisdata (vertrek en terugkomst), zelfde vlucht
  • daadwerkelijk samen reizen
  • zelfde dekking van de verzekering
  • zelfde IBAN voor afschrijving premie
 • Om op dezelfde polis te kunnen worden vermeld, moet je op hetzelfde adres wonen met je medeverzekerde.
 • Indien je niet aan de voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld omdat je iets later gaat vertrekken, meld dit dan even bij aanvraag. JoHo kan dan een oplossing voor je vinden.
 • Let op: in het geval je teruggeroepen wordt naar Nederland dien je ALTIJD contact op te nemen met de alarmcentrale!

Mijn bagage is niet gearriveerd op het vliegveld, wat moet ik doen?

 • Haal bij de luchtvaartmaatschappij een PIR rapport.
 • Het rapport dien je samen met de bonnen van de nieuw gekochte artikelen in te dienen bij de schade afdeling van de verzekeraar.
 • Als je bagage meer dan 24 uur vertraagd aankomt op de luchthaven krijg je vanuit de verzekering een vergoeding van maximaal € 350,- (Optimaal dekking) voor aanschaf van vervangende kleding en toiletartikelen.
 • Indien je bagage na 6 à 8 weken nog niet terecht is, ontvang je bericht daarover van de luchtvaartmaatschappij. Je bagage kun je vanaf dat moment als verloren beschouwen.
 • De verloren bagage kun je bij de verzekeraar indienen. De restitutie zal op basis van dagwaarde worden uitgekeerd, met inachtname van je maximale dekking. Dit hangt af van welk pakket je hebt gekoze

Helpt mijn verzekering mij als ik eerder gepland terug naar Nederland wil of moet?

 • Wanneer je tijdens je reis onverwacht wordt geconfronteerd met vervelend nieuws uit Nederland waardoor je eerder dan gepland terug naar Nederland wilt, kan de  Hulpijn je helpen met het regelen van een vervangende terugvlucht.
 • De  Hulplijn is 24/7 bereikbaar via: +31 20 651 5777
 • Een eerdere terugkeer is verzekerd wanneer er sprake is van een van de volgende situaties:
  • Ernstige ziekte of overlijden van jezelf of een direct familielid (tot de derde graad)
  • Jouw gastheer of -vrouw waar je in het buitenland bij zou verblijven, wordt ernsitg ziek, raakt gewond of komt te overlijden.
  • Jouw woning of bedrijf in Nederland is ernstig beschadigd geraakt (bv door brand of storm).
 • Reis je met iemand samen die met een van bovenstaande situaties te maken krijgt en dus terugkeert naar Nederland? Jouw terugreis wordt ook vergoed

Meer lezen en oplossen?

World & Europeesche verzekering van a.s.r: vragen en antwoorden rond corona

World & Europeesche verzekering van a.s.r: vragen en antwoorden rond corona

Biedt de verzekering dekking in gebieden met een negatief reisadvies vanwege corona?

 
Biedt de JoHo World & Europeesche dekking in gebieden met een negatief reisadvies met code geel?
 • Ja, de JoHo World & Europeesche biedt dekking in gebieden waar code geel is afgegeven.
 
Biedt de JoHo World & Europeesche dekking in gebieden met een negatief reisadvies met code oranje?
 • Er is dekking als op het moment van vertrek vanuit Nederland er voor het land van bestemming een reisadvies code groen, geel of oranje is afgegeven. Geldt er in het land van de reisbestemming een quarantaineverplichting bij aankomst? Dan zijn de extra reis- en verblijfskosten niet verzekerd.
 
Biedt de JoHo World & Europeesche dekking in gebieden met een negatief reisadvies met code rood?
 • Je hebt geen dekking voor kosten die verband houden met corona-gerelateerde schade. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis wordt aangepast van code rood naar de code groen, geel of oranje.
 • Voor niet corona- gerelateerde schade blijft de dekking wel gelden.

Zijn extra reis- en verblijfskosten verzekerd als je in quarantaine moet bijvoorbeeld vanwege een (lokale) virusuitbraak?

 • Extra reis- en verblijfkosten zijn alleen verzekerd als je ernstig ziek wordt tijdens je reis en na akkoord door de alarmcentrale.
 • Kan je niet terugreizen omdat er geen vluchten gaan of omdat je bijvoorbeeld de accommodatie niet mag verlaten? Dan zijn de extra reis- en verblijfskosten niet gedekt.

Extra reis- en verblijfskosten als je niet terug kan reizen vanwege een onverwacht langer verblijf op de reisbestemming, omdat de (lokale) overheid van de reisbestemming u en uw eventuele medeverzekerde(n) verplichte quarantaine wegens Covid-19 oplegt.

 • De reis is geboekt in de periode tot en met 31 maart 2022;
 • De vertrekdatum van de geboekte reis valt in de periode tot en met 31 oktober 2022;
 • Op het moment van vertrek geldt er op de website nederlandwereldwijd.nl een reisadvies "groen/geel" voor de reisbestemming;
 • De (lokale) overheid van uw reisbestemming heeft een verplichte quarantaine opgelegd, waardoor jij en eventuele medeverzekerde(n) op de geplande terugreisdatum niet kunt/kunnen terugreizen naar Nederland;
 • Je maakt door deze quarantaine onvoorziene extra verblijfs- en/of reiskosten die niet vergoed worden door bijvoorbeeld de (lokale) overheid op de reisbestemming, de Nederlandse overheid, uw vervoerder, luchtvaartmaatschappij of reisorganisaties; 
 • In het geval van een kortlopende reisverzekering dient u de clausule extra reis- en verblijfskosten Covid op uw polis te hebben. 

Je wordt op de vlucht geweigerd omdat je niet de juiste documenten hebt of vanwege een positieve Coronatest. Is dat gedekt?

Als ik op de luchthaven door de luchtvaartmaatschappij wordt geweigerd voor mijn vlucht. Is dit gedekt?

 • Een luchtvaartmaatschappij heeft het recht om een reiziger te weigeren op een vlucht. Bijvoorbeeld als je niet de juiste reisdocumenten hebt, of om redenen op het gebied van gezondheid, veiligheid of beveiliging. Dus ook in deze situatie kan dit voorkomen.
 • Als je geweigerd wordt op een vlucht dan kun je mogelijk een vergoeding claimen bij uw luchtvaartmaatschappij.
 • Op de annuleringsverzekering is het geweigerd worden op een vlucht geen verzekerde gebeurtenis.

Het coronavirus is bij mij of mijn verzekerde reisgenoot vastgesteld door middel van een PCR-test of Antigeen-test. Kan ik een beroep doen op mijn annuleringsdekking?

 • Is het coronavirus bij jou of een reisgenoot aantoonbaar vastgesteld met een PCR-test of Antigeen-test? De annuleringsverzekering en de Allrisk-annuleringsverzekering bieden dan dekking voor het annuleren van een nog te beginnen reis, omdat jij zelf of je reisgenoot corona heeft. Ongeacht of je wel of geen klachten hebt.

 

  

 

 

JoHo: crossroad uit bundel
JoHo: footprint achterlaten
 
(service voor JoHo donateurs & abonnees)
 
 
JoHo: pagina topic
  Doorlopende reis- en annuleringsverzekering van a.s.r: 'World & Europeesche' 

 

 

Meer over JoHo en je verzekeringen

Informatie en faq zoeken
JoHo checken

Waarom zou je je verzekeren?

 • De kans op ongelukken en ziekte is in het buitenland groter dan thuis, vooral als je ook gaat werken
 • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt

 • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen

 • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage

 • Het kan lastig zijn in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op hulp van een (Nederlandse) alarmcentrale

Waarom zou je je verzekeren via JoHo?

 • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland

 • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod

 • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling

 • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

 • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven

Verzekeren via JoHo  

Waarom zou je je aansluiten bij JoHo?

 • Voor voordelen bij de premies van verzekeringen en het gebruik van JoHo abonnementen.
 • Voor het steunen van de missie en de doelstellingen: JoHo abonnees en donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen steunen niet alleen zichzelf maar ook de JoHo missie om mensen en organisaties in staat te stellen beter samen te werken en bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.

Aansluiten bij JoHo 

Contact opnemen
 
CONTACT
 
Contactformulier voor verzekeringen
 
Telefoon & Afspraken
di t/m do tussen 11.00 - 17.00
+31 (0)88-3214567
Skype: op joho.foundation
 
JoHo vestigingen in NL