Europeesche doorlopende annuleringsverzekering

 

JoHo: contact en info
 
CONTACT
 
Contactformulier
 
Telefoon & Afspraken
+31 (0)88-3214567

Bellen via Skype
Tijdens werkdagen tussen 12.00-16.00u op joho.foundation
 
JoHo vestigingen in NL
 

 

Keuzehulp, Dekkingen & Advies

 

Europeesche doorlopende annuleringsverzekering: Keuzehulp & Advies

Europeesche doorlopende annuleringsverzekering: Keuzehulp & Advies

 • Elk jaar zijn er duizenden Nederlanders die vanwege omstandigheden hun reis niet kunnen maken of moeten uitstellen. Vaak is het ticket al geboekt en blijkt dat de luchtvaartmaatschappij of touroperator geen geld teruggeeft. Dat is erg vervelend, zeker als je de reis op een later tijdstip alsnog wilt maken; het geld ben je namelijk al kwijt. De Europeesche doorlopende annuleringsverzekering is geschikt voor geboekte reizen tot 90 dagen.

Waar ben je voor verzekerd met de Europeesche doorlopende annuleringsverzekering?

 • Met de Europeesche doorlopende annuleringsverzekering kun je zelf kiezen hoe uitgebreid je de dekking wilt hebben:
  • € 1.500 per persoon per reis met Standaard dekking
  • € 1.500 per persoon per reis met All Risk dekking
 • Als je een reis moet annuleren, vergoedt de annuleringsverzekering de betaalde reissom tot maximaal het verzekerde bedrag. Het gaat dan wel om kosten die je daadwerkelijk gemaakt hebt of nog verplicht bent te maken. Als je via de reisorganisatie ook een gedeelte van de reissom terug krijgt, vergoedt de annuleringsverzekering deze kosten niet.
 • Als je de reis wegens omstandigheden moet afbreken, dan vergoedt de annuleringsverzekering de niet-genoten reisdagen. Het gaat om een evenredig deel van de kosten (pro-rata vergoeding).
 • Ook samengestelde reis (meerdere losse reisonderdelen) is standaard meeverzekerd. Indien je door het uitvallen van één reisonderdeel, het volgende reisonderdeel niet kunt gebruiken, heb je hier met 'samengestelde reis' ook dekking voor. Let op: dit geldt alleen voor reisonderdelen die je voor vertrek vanuit Nederland boekt!

In welke gevallen mag je de reis annuleren of afbreken?

De Europeesche doorlopende annuleringsverzekering biedt dekking voor annuleren of afbreken van een geboekte reis. Je mag je reis o.a. afbreken als:

 • jij, een familielid in de eerste en tweede graad, je huisgenoot of partner ernstige ziek wordt of komt te overlijden (bij overlijden zelfs tot familieleden in de derde graad!)
 • er complicaties optreden tijdens de zwangerschap van jou of je partner
 • jouw woning of bedrijf zwaar beschadigd raakt, waardoor je niet op reis kunt.

Je mag je reis annuleren om bovenstaande redenen, en als:

 • jij of je partner na het boeken van de reis zwanger blijkt, en je de voorgenomen reis daarom niet meer kunt maken
 • je een huur- of nieuwbouwwoning krijgt toegewezen
 • je onvrijwillig ontslagen wordt, of als je na een periode van werkloosheid een vaste baan aangeboden krijgt die start tijdens je reis.
 • je onverwacht geen visum voor je reisbestemming krijgt

----------

 • Als je reisgenoot de reis moet annuleren of afbreken om een van de verzekerde redenen, kun jij ook aanspraak maken op de annuleringsverzekering - zelfs als je reisgenoot hier zelf niet voor verzekerd is.
 • Tip: met de optie All-risk zijn vrijwel alle onvoorziene annuleringsredenen gedekt!
 • In de voorwaarden van de Europeesche doorlopende annuleringsverzekering vind je de exacte bepalingen en meer redenen om te mogen afbreken of annuleren.

Keuzes binnen de Europeesche doorlopende annuleringsverzekering

 • Keuze 1: Annulering of All-risk annulering
  • Met de 'standaard' annuleringsverzekering zijn alleen de annuleringsredenen die in de polisvoorwaarden zijn genoemd verzekerd.
  • Met All-risk annulering zijn er nóg meer geldige redenen om je reis te annuleren. Er zitten wel grenzen aan: het moet gaan om een aantoonbare, onvoorziene reden die buiten jouw schuld om is. Geen zin of geen zon op je vakantiebestemming wordt niet gezien als geldige reden!
  • Als je je reis annuleert of afbreekt om een van de redenen die niet expliciet in de polisvoorwaarden staat (maar die vanwege de all-risk annulering wel gedekt is), krijg je 75% van de annuleringskosten vergoed.
    
 • Keuze 2: Voor jezelf, inclusief partner of gezin?
  • Je kunt je partner en/of kinderen alleen meeverzekeren als zij op het zelfde adres ingeschreven staan als jij.
  • Uitwonende kinderen die studeren of voor wie een co-ouderschapsregeling getroffen is, zijn tot 27 jaar ook verzekerd.
    
 • Keuze 3: Waarnemer mee verzekeren?
  • Een waarnemer is iemand die niet met je meereist, maar die zo belangrijk is dat het uitvallen van die persoon zou betekenen dat je je reis moet beëindigen. Denk bijvoorbeeld aan iemand die jouw bedrijf draaiende houdt tijdens je vakantie of degene die in jouw plaats voor een ziek familielid zorgt.
  • Heb je iemand die van essentieel belang is op het thuisfront? Geef die persoon dan op als waarnemer, zodat de annuleringsverzekering dekking biedt als diegene uitvalt. Het moet wel gaan om een verzekerde gebeurtenis. Die gebeurtenissen vind je in de polisvoorwaarden.

Hoeveel bedraagt de premie?

 • Als je de doorlopende annuleringsverzekering aanvraagt als losse verzekering, ben je altijd verzekerd tot een bedrag van €1.500,-.
 • De premies hieronder zijn voor 1 persoon. Meer volwassenen of kinderen op 1 polis? Check het dekkingsoverzicht.
 • De premies zijn per jaar. De poliskosten bedragen € 5,50.
 • Over delen van de premie en de poliskosten kan assurantiebelasting geheven worden.

Jaarpremies voor JoHo donateurs (incl. 10% donateurskorting)

 

  Alleenstaand
Dekking tot € 1.500 per reis € 49,50
All-risk dekking tot € 1.500 per reis € 63,00
Waarnemer € 22,50

 

Kun je de verzekering ook in combinatie met een doorlopende reisverzekering afsluiten?

 • Het wordt aangeraden de doorlopende annuleringsverzekering in combinatie met een doorlopende reisverzekering aan te vragen.
 • Bij een gecombineerde polis bedraagt de maximaal te verzekeren reissom zelf p.p €3.000,-.
 • Kijk op de pagina over de Europeesche doorlopende reisverzekering voor meer informatie.

 

Wat zijn de aandachtspunten?

 

 • Er geldt een maximum verzekerd bedrag van € 6.000  per jaar voor alle verzekerden op de polis samen.
 • De verzekering kan niet worden afgesloten voor geboekte taalcursussen, vrijwilligersprojecten en dergelijke. De reis die je maakt moet een recreatief karakter hebben (een vakantie) en het annuleren van een vrijwilligersproject kun je met deze verzekering dus niet verzekeren. Neem contact op met JoHo om de alternatieven te bespreken.

Wat zijn de voorwaarden en de exacte dekkingen?

 

Af te sluiten in combinatie met de

Europeesche doorlopende reisverzekering

Afsluiten

Europeesche doorlopende annuleringsverzekering: Afsluiten

Europeesche doorlopende annuleringsverzekering: Afsluiten

Hoe kan je deze verzekering afsluiten?

 • De doorlopende annuleringsverzekering sluit je af als onderdeel van de doorlopende reisverzekering.
 • Klik hieronder op de "Online afsluiten" button om direct naar het aanvraagformulier van de World & Europeesche doorlopende reisverzekering te gaan.

Online Afsluiten

 

Binnen welke termijn moet je de verzekering afsluiten?

 • Als je de annuleringsverzekering voor een zojuist geboekte reis wilt afsluiten, zorg er dan voor dat het aanvraag formulier binnen 7 dagen na boeking bij JoHo binnen is.
 • De verzekering later afsluiten kan wel, maar je kunt dan niet annuleren i.v.m. ziektes of aandoeningen die in de drie maanden vóór het afsluiten van de verzekering al bekend waren of klachten veroorzaakten.

 

  

 

 

JoHo: concept begrijpen

JoHo Missie, Visie & Concept

Missie & Visie

 • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
 • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

Concept

 • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
 • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
 • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
JoHo: footprint achterlaten
 
(service voor JoHo donateurs & abonnees)
 
 

 

Meer over JoHo en je verzekeringen

Informatie en faq zoeken
JoHo checken

Waarom zou je je verzekeren?

 • De kans op ongelukken en ziekte is in het buitenland groter dan thuis, vooral als je ook gaat werken
 • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt

 • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen

 • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage

 • Het kan lastig zijn in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op hulp van een (Nederlandse) alarmcentrale

Waarom zou je je verzekeren via JoHo?

 • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland

 • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod

 • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling

 • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

 • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven

Waarom zou je je aansluiten bij JoHo?

 • Voor voordelen bij de premies van de verzekeringen
 • Voor voordelen bij het gebruik van JoHo abonnementen
 • Voor het steunen van de missie en de doelstellingen. JoHo abonnees en  donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen steunen zichzelf en de JoHo missie om mensen en organisaties in staat te stellen beter samen te werken en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld

Back to top

Contact opnemen
 
CONTACT
 
Contactformulier
 
Telefoon & Afspraken
+31 (0)88-3214567

Bellen via Skype
Tijdens werkdagen tussen 12.00-16.00u op joho.foundation
 
JoHo vestigingen in NL