Huis & Woonruimte in het buitenland bij lang verblijf of emigratie

 

Huis en woning zoeken, vinden en inrichten bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

 

Woonruimte in het buitenland: van huizenjacht tot makelaars, van huren tot kopen, en van verzekeren tot verhuizen

JoHo: crossroads uit bundel

  Themapagina

Inhoud: huis en woonruimte in het buitenland bij lang verblijf of emigratie

Huis en woonruimte in het buitenland

 • Waar moet je op letten als je een huis of woning wilt huren bij lang verblijf in het buitenland?
 • Wat zijn aandachtspunten als je een huis wilt kopen bij een lang verblijf in het buitenland?
 • Waar op te letten als je, al dan niet via je werkgever, gebruik maakt van een makelaar/real estate agent om een woning voor lang verblijf in het buitenland te vinden?
 • Wat is handig om te inventariseren in je nieuwe woning in het buitenland?
 • Waar moet je aan denken bij een verhuizing naar het buitenland?
 • Waar moet je aan denken bij het aanhouden, verhuren of verkopen van je Nederlandse woning?
 • Wat is de checklist voor je bestemming, woonlocatie en woonruimte bij lang verblijf in het buitenland of emigratie?
 • Wat is de checklist voor je verhuizing naar in het buitenland?

Lees verder voor antwoorden, inspiratie, inzichten en oplossingen

Waar moet je op letten als je een huis wilt huren in het buitenland of woonruimte zoekt?

Waar moet je op letten als je een huis wilt huren in het buitenland of woonruimte zoekt?

Een huis of woning huren in het buitenland

 

Eerste hulp bij woonruimte zoeken in het buitenland

 • een huurhuis vind je via je werkgever (als je wordt uitgezonden), via vrienden, bekenden, familie, collega's in Nederland of het buitenland, via social media, advertenties, via een verhuurkantoor of agent, via drukbezochte publiekslocaties met prikborden, via Nederlandse clubs of verenigingen of via relocation bureaus.
 • ga je (eerst) huren? Probeer altijd de duur van het contract zoveel mogelijk te koppelen aan de verwachte verblijfsduur: tussentijds verhuizen kost tijd, geld en veel energie.
 • voordeel van (eerst) huren voordat je gaat kopen is dat je voor jezelf tijd creëert om gedegen onderzoek te doen naar woonwensen, beschikbare koopwoningen, financieringsmogelijkheden en -regels etc.
 • in een aantal landen is het hebben van een vast adres (te bewijzen via huurcontract en het afsluiten van nutsvoorzieningen) voldoende bewijs van inschrijving; de minimale periode die nodig is voor het verkrijgen van fiscaal inwonerschap (meestal een aantal maanden) start dan per ingang van het huurcontract.
 • check bij het opstellen van een huurcontract wat inbegrepen is; denk ook aan zaken als tuin- en zwembadonderhoud, sneeuwruimen, beschikbaar stellen van (functionerende) apparaten, de staat van het huis.
 • diegene die het huurcontract ondertekent of mede-ondertekent is juridisch gezien huurder.
 • een huurcontract met een beperkte huurperiode kan automatisch worden verlengd, tenzij je binnen de voorgeschreven opzegperiode via de juiste weg opzegt.
 • als huurder teken je vaak ook voor de inventarislijst; check of alles aanwezig is en of er gebreken zijn. Je bent er dus ook voor verantwoordelijk en dient de inventaris te verzekeren.
 • je bent niet verplicht om te betalen via automatische bankmachtiging; een stok achter de deur als de verhuurder gebreken niet oplost of andere verplichtingen niet nakomt.
 • check altijd welke kosten wel en niet inbegrepen zijn, inclusief of exclusief gas, water en licht, servicekosten etc.
 • let op dat de in het huurcontract opgenomen woonoppervlakte ook overeenkomt met de praktijksituatie; vaak worden bijkomende kosten ook berekend over die oppervlakte, en lang niet altijd verrekend met de periode gedurende het jaar dat je er wel of niet bent.
 • check de bereikbaarheid van je woning tot eventuele overlast, van bouwkundige staat tot centraal onderhoud in de omgeving en van nutsvoorzieningen tot een eventuele bewonersvereniging.
 • huur je een woning met meerdere personen, dan is ieder individueel verantwoordelijk voor betaling van de volledige huursom.
 • ook in het buitenland zijn opzegtermijnen vaak wettelijk vastgesteld. Alleen in zeer bijzondere gevallen (sterfgeval, ernstige ziekte, overplaatsing vanwege werk) kan een wettelijke opzegtermijn worden verkort.
 • tegelijkertijd willen de meeste verhuurders zekerheid hebben van een minimale huurperiode, bijvoorbeeld een minimum aantal maanden. Gebruik je de huurwoning alleen als (korte) overbrugging om te zoeken naar een koopwoning, realiseer je dan dat het vaak alsnog mogelijk is om onder het toegezegde minimum uit te komen door op de juiste manier (veelal schriftelijk) op te zeggen en vervolgens alleen de wettelijke minimale opzegtermijn in acht te nemen. E.e.a. natuurlijk ook afhankelijk van wat er in je huurcontract expliciet is vastgelegd, en de energie c.q. kosten die je wilt steken in het meningsverschil over wat er contractueel is vastgelegd versus wettelijke verplichting.
Wat zijn aandachtspunten als je een huis wilt kopen bij een lang verblijf in het buitenland?

Wat zijn aandachtspunten als je een huis wilt kopen bij een lang verblijf in het buitenland?

Aandachtspunten bij het kopen van een huis in het buitenland

 • ook in Nederland gaan de meeste huizenkopers niet over één nacht ijs bij het kopen van een (nieuwe) woning...dus waarom jezelf in het buitenland overhaasten?
 • probeer, mits haalbaar, ter plaatse te gaan kijken; vraag binnen de lokale netwerken naar ervaringen met makelaars en ga er, net als in Nederland, vanuit dat de “beste” woningen vaak via mond-tot-mond reclame verkocht worden.
 • oriënteer je via internet maar staar je er niet op blind (te veel aanbod, foutieve informatie -een verkeerde foto-, eigendoms perikelen). In een aantal landen is juist het via internet beschikbaar gemaakte aanbod kleiner dan wanneer je bij een makelaar binnenstapt, of heeft de makelaar in zijn kantoor veel meer gedetailleerde info beschikbaar dan online.
 • een flink deel van de huizenverkoop verloopt, afhankelijk van bestemming, in het buitenland niet via de makelaar maar via een notaris of rechtstreeks tussen verkoper en koper. Veel rondvragen, relaties onderhouden en zelf gaan kijken kan je de betere tip opleveren.
 • bij online advertenties plaatst men in een aantal landen bewust weinig foto's van het huis zelf, om te voorkomen dat er andere makelaars op af komen
 • in een aantal landen is het niet gebruikelijk een huis te "stylen" (of op te ruimen) wanneer een bezichtiging plaatsvindt...stel je in op het bekijken van een huis waarbij je nog veel persoonlijke items van de huidige eigenaar tegenkomt of waarbij je 'door de troep heen moet kijken'
 • dubbelcheck zoveel mogelijk persoonlijk de (internet)informatie van makelaars omtrent reistijden naar supermarkt, school, werk, vliegveld etc.
 • vind je (online) een woning die je op het eerste gezicht aanspreekt, maak dan gebruik van internettools als Google maps en Google Earth om een eerste indruk te krijgen van de (omgeving van de) woning
 • onderhoud relaties met makelaars; maak duidelijk dat je meer bent dan een van de vele snelle oriënteerders
 • het aanbod van huur- en koopwoningen is, net als in Nederland, seizoensafhankelijk; hou hier rekening mee bij de timing van je verkenningstrips en emigratiemoment
 • de prijzen die gehanteerd worden op expat woning sites zijn soms bewust hoger dan de prijzen voor dezelfde woningen op sites voor lokale inwoners; check bij voorkeur dus (ook) de laatste
 • veel makelaars in het buitenland zijn nog altijd vele malen actiever voor de verkopende dan voor de kopende partij. Ook komt het voor dat men zich als aankoopmakelaar voordoet, maar in de praktijk door de verkopende partij wordt betaald. Als de aankoopmakelaar in dezelfde regio actief is als de verkoopmakelaar, zullen ze elkaar over het algemeen te vriend willen houden.
 • eenzelfde woning kan in het buitenland bij meerdere makelaars of notarissen (tegen verschillende prijzen) aangeboden worden. Het is niet ongebruikelijk dat je bij het regelen van een bezichting een mini-contractje ondertekent dat je - wanneer je overgaat tot koop- verplicht de woning te kopen via de makelaar die de bezichtiging regelde. Kies je alsnog een andere makelaar, dan ontvang je van de initiële makelaar een "boete" van een aantal procenten van de aankoopsom.
 • let bij het kopen ook op de verkoopbaarheid van het huis op de langere termijn aan lokale inwoners of andere expats
 • binnen Europa is het kopen van onroerend goed niet in Europees recht vastgelegd; de eigendomsverordeningen liggen bij de lidstaten zelf
 • koop je onroerend goed buiten Europa dan kunnen andere of aanvullende regels gelden; soms moet je een minimaal bedrag investeren in het land of huis, heb je een aanvullende vergunning nodig of dien je de aankoop onder te brengen in een firma (bijvoorbeeld een bv)
 • leg jezelf niet vast met een koopcontract als je verblijfsvergunning nog niet rond is, ga dan liever eerst huren
 • creeër voldoende (tijd)ruimte, net als bij het kopen van een huis in Nederland, als je ook nog een huis in Nederland te verkopen hebt. Financieringsproblemen bij de koper van jouw 'oude' huis in Nederland kunnen de boel soms flink vertragen.
 • check welke kosten voor jouw rekening komen bij de aankoop (overdracht, notaris, courtage, hypotheek afsluitkosten, inschrijving kadaster, valutarisico,  etc.)
 • check bij de koop van een huis altijd wie rechtmatig eigenaar is (kopie eigendomsakte, kadastrale gegevens)
 • check welke spullen (inventaris) inbegrepen zijn bij de koop; in het buitenland is het vrij gebruikelijk dat de oude eigenaar een aantal zaken meeneemt tenzij je e.e.a. schriftelijk vastlegt
 • neem een (plaatstelijke) architect, aannemer of andere tussenpersoon in de hand die een bouwkundig & taxatierapport opstelt omtrent de staat van het huis, eventuele gebreken, te verwachten (kosten van) verbouwingen e.d.: het geeft je zelf uiteraard meer inzicht maar kan ook ondersteunend werken bij de onderhandelingen omtrent aankoopprijs. Maak heldere afspraken over de kosten van het bouwkundig rapport.
 • overweeg gebruik te maken van een professioneel onderhandelaar; ieder land heeft eigen regels en wetten rondom de aankoop van een huis. In sommige landen is een mondeling bod echt bindend of is bijvoorbeeld een voorbehoud van financiering geen standaard contractonderdeel. Laat je hierdoor niet verrassen!
 • maak je gebruik van een onafhankelijk onderhandelaar dan zal deze onderzoek doen naar de achtergronden van de woning; het komt bijvoorbeeld voor dat een woning al jaren te koop staat tegen verschillende vraagprijzen. Die kennis is essentieel als je gaat onderhandelen.
 • let, bij het kopen of verbouwen van een woning, extra op eventuele verplichtingen aan derden (erfpacht, erfdienstbaarheden) die het koopproces soms flink kunnen vertragen, eventuele achterstallige schulden of andere beslagen, verbouwingsregels en maak een voorbehoud dat de koop alleen doorgaat wanneer alle bouwvergunningen verkregen worden
 • is het huis (eerder) verhuurd, let dan extra op eventuele lopende huurcontracten, "huurcontracten voor het leven" etc.
 • betaal waar mogelijk de koopsom in termijnen; dat geeft je ruimte rondom bijvoorbeeld het oplossen van verborgen gebreken
 • voor de afweging rondom het inzetten van eigen geld of het aangaan van een lening/hypotheek: maak gebruik van financieel advies rondom zaken als
  • inkomstenbelasting over buitenlandse woning
  • mogelijkheden tot vermindering box 3 ter voorkoming van dubbele belasting
  • fiscale gevolgen in het buitenland
  • gevolgen voor vermogensbelasting
  • gevolgen voor inkomstenbelasting bij verhuur van tweede woning
  • erfbelasting bij nalaten van onroerend goed in het buitenland
 • bij het regelen van een hypotheek: check welke financieringsregels gelden.
  • soms is de inbreng van eigen geld in de hypotheek een vereiste om de hypotheek te kunnen afsluiten.
  • net als in Nederland moet je ook in het buitenland inzicht geven in te verwachten reguliere inkomsten: Dat kan eenvoudigweg je salaris zijn, maar ga je zelf onderemen dan lever je (in de lokale taal vertaalde en vaak door een boekhouder gevalideerde) omzet en winstverwachtingen in.
  • hou er rekening mee dat er in het buitenland vergeleken met Nederland geen (of een veel lagere) hypotheekrente aftrek geldt
  • er kunnen vereisten gelden dat je fiscaal inwoner bent van het land waar je de hypotheek wilt afsluiten; daar zit dan vaak een minimale verblijfsduur (minimaal aantal dagen per jaar) aan verbonden
 • bij het afsluiten van een hypotheek: check tijdig welke documentatie (in welke taal) vereist is; minimaal paspoort, inkomstenverklaring, (evt.) trouwboekje, uittreksel geboorteregister
 • bij alle regelzaken omtrent de aankoop van een huis: hou rekening met wachttijden, soms langer dan je in Nederland gewend was. Bv. de tijd tussen voorlopig en definitief koopcontract (soms maanden), langere middagpauzes van makelaars, gemeentelijke of financiële instanties, e.d. Wil je iets gedaan krijgen neem dan persoonlijk (telefonisch) contact op of ga bij voorkeur langs; vertrouw -afhankelijk van je nieuwe woonbestemming natuurlijk- niet teveel op internet en e-mail.
 • bij het verbouwen van je nieuwe huis: koop materialen ter plaatse of in de regio: busjes en/of bouwvakkers vanuit Nederland laten komen is op de korte termijn gemakkelijker (niet per definitie goedkoper!), maar kost je veel lokale goodwill
 • bij het verbouwen van je nieuwe huis: zorg dat er geen inrichtingsverkeer ontstaat: iedereen wil in de beginfase altijd helpen, maar het is wel zo leuk als er eens iets (spontaans) tegenover staat.

Wij kochten een gastenverblijf in het Zwarte Woud. Alle ruimtes hebben een eigen uitstraling, heel bijzonder. Aan het onderhoud was de laatste tien jaar door de vorige eigenaar niets gedaan; alle kamers moesten nodig worden gerenoveerd, gemoderniseerd en worden aangepast aan de huidige kwaliteitsnormen. Die extra benodigde investering hadden we snel gezien én meegecalculeerd in onze berekeningen.

Duitsland emigratie stel

In Griekenland kent men niet zoiets als een aannemer. Iedereen doet een deeltje van de verbouwing: de man van de fundering, de man van het ijzervlechtwerk, de man van de electra, de man van het metselwerk, de man die komt stucen...niemand werkt met elkaar, en soms werkt men tegen elkaar in. Dat is in Nederland soms ook zo, maar dan heb je in de aannemer in ieder geval nog een centraal aanspreekpunt.

Griekenland emigrant

Na eerste pogingen met een Spaanse aannemer (bleek achteraf niet goed bekend te staan in de regio) en Engelse aannemer (werklui bleven na 1 week weg) vonden we -via via- een betrouwbare en ervaren Spaanse bouwvakker. Had altijd in de bouw gewerkt, maar zat nu zonder baan. Hij vormde een bouwploeg, het bleek een gouden greep. Vakkundige lui die goed volgens de planning werkten en open communiceerden waar het nodig was. Vanaf de start van de verbouwing spraken we veel meer Spaans, en ging onze basis met sprongen vooruit. Een welkom bijkomend voordeel!

Spanje emigrant

Onze Duitse aannemer was totaal niet zelfstandig! Bij elk plintje vroegen ze hoe zij het aan moesten pakken, om gek van te worden! Uiteindelijk kozen we voor een Nederlands bedrijf die de klus klaarde. Die communiceerden wel op de manier die ik gewend was. Tegelijkertijd realiseerde ik me hoe sterk mijn Nederlandse gebruiken en manier van communiceren nog was.

Duitsland emigrant

Het was een hele onderneming om een stuk grond te kopen in Griekenland. Voor de aankoop van de grond moesten we uiteraard stukken ondertekenen bij een notaris. Incl. benodigde getuigen, maar die hadden we niet. Onze taxichauffeur werd getuige, samen met de man van de kiosk op de hoek van straat van de notaris. Een docente Engels kwam een en ander vertalen. Op die manier kochten we ruim 4.000 m2 grond!

Griekenland emigrant

Waar op te letten als je gebruik maakt van een makelaar in het buitenland om een woning te vinden?

Waar op te letten als je gebruik maakt van een makelaar in het buitenland om een woning te vinden?

 Waar moet op te letten als je zelf of via je werkgever, gebruik maakt van een makelaa of real estate agent om een woning voor lang verblijf in het buitenland te vinden?

 • Ga je via een bedrijf aan de slag op je nieuwe bestemming dan heeft men vaak al contacten met makelaars en kan het regelen van woonruimte relatief snel geregeld zijn.
 • Maak je gebruik van een verkenningstrip dan maakt het makelaarskantoor een programma voor je. Je gaat dan onder andere huizen/appartementen bekijken, winkels, ziekenhuizen en eventueel scholen.
 • Stel je er op in dat veel van de huizen of appartementen die je te zien krijgt veelal ongeschikt zijn; het is nu eenmaal wat je real estate firma in portefeuille heeft.
 • Laat je niet te snel overhalen om een keuze te maken; vaak kom je er alsnog achter dat er veel geschiktere huisvesting is, vaak op een veel betere lokatie.
 • Het is dan soms ook raadzaam (als het bedrijf daarmee instemt) eerst een paar maanden in een serviced apartment te verblijven. Tegen de tijd dat je container met inboedel aankomt, heb je dan waarschijnlijk een leuke woning gevonden.
Wat is handig om te inventariseren in je nieuwe woning in het buitenland?

Wat is handig om te inventariseren in je nieuwe woning in het buitenland?

 • hoogte, breedte en lengtematen van alle kamers en andere ruimten
 • breedte van alle deuren
 • hoogte en breedte van alle ramen
 • mogelijkheden om zonwering te bevestigen
 • hoogte van muurtjes onder de ramen
 • beschikbare ruimte voor koelkast
 • beschikbare ruimte voor fornuis
 • plaats aansluiting telecom aansluitingen en afstand tot de plaats waar je routers, radio, TV etc. wilt plaatsen
 • aantal en plaats stopcontacten
 • voorschriften van de huiseigenaar & gemeente
 • wanneer komt de gemeentereiniging langs
 • is er aansluiting op het gasnet
 • wanneer is de schoorsteen de laatste keer geveegd
 • is er een speciale aansluiting voor elektrisch koken
 • is het houden van huisdieren toegestaan
 • kan de verhuiswagen tot voor de deur komen
 • is er een hijsbalk aanwezig
 • is er een lift beschikbaar voor de verhuizing
 • kan er een verhuislift geplaatst worden

Checklist voor je bestemming, woonlocatie en woonruimte bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

Checklist voor je bestemming, woonlocatie en woonruimte bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

Oriëntatie

basisoriëntatie starten met betrekking tot een nieuwe woonomgeving

shortlist maken van eisen en wensen

inplannen van een oriëntatie trip / verkennningsreis - waar haalbaar; zie elders voor aandachtspunten

inventariseren van woonopties voor eventuele achterblijvende kinderen: eigen woning, internaat, familie etc.

gebruik maken van de Keuzehulp "Oriëntatie op een nieuwe woonomgeving" (zie Crossroads: Topic pagina Woonruimte & Huis)

Woning in buitenland

afweging maken: huren, direct kopen of eerst tijdelijk huren

ervaringen inventariseren (positief, neutraal, negatief) van andere buitenlanders/Nederlanders in je nieuwe woonomgeving

inventarisatie maken van makelaars of verhuurders die voldoende ervaring hebben met verhuur of verkoop aan buitenlanders

minimum eisen én een maximum budget bepalen voor een nieuwe woning (handig tijdens het zoeken van woonruimte)

contact leggen met een gespecialiseerd bureau of juridisch adviseur over alle wettelijke regelingen rondom het aankopen van een woning als (buitenlands) particulier; denk bv. ook aan eigendomsrecht, grond, erfpacht, recht van overpad etc.

in kaart brengen van en grip krijgen op alle stappen/fasen in het aankoop- of huurproces en de logische volgorde daarvan;

foto's maken van de nieuwe koop- of huurwoning en lijst opstellen van de staat van aanwezige c.q. over te nemen goederen

laten onderzoeken van de staat van je koopwoning (voordat je tot koop overgaat!)

inzicht krijgen in c.q. deskundigheid inhuren bij het proces rondom de koop- of huurcontracten

inhuren van een gespecialiseerde lokaal goed ingevoerde onderhandelaar als je tot aankoop van een woning wilt overgaan

inhuren van een financieel en fiscaal adviseur die de lokale wetgeving goed kent als je tot aankoop van een woning wilt overgaan

tijdig! regelen van alle benodigde documentatie rondom de hypotheek als je die gaat afsluiten bij de aankoop van een woning

laten aansluiten van voorzieningen door nutsbedrijven; liefst 24-48 uur voor aankomst

bouwkundig en taxatie rapport laten opstellen voor aankoop van een woning (staat huis, gebreken, verbouwingsmogelijkheden

 uitzoeken en regelen van de diverse ict-voorzieningen: internet, telefonie, tv/kabel/satelliet (ook desgewenst: Nederlandse radio/televisie)

verzekeringen en veiligheidsmaatregelen regelen; expathuizen zijn soms een extra gewild target

gebruik maken van de Keuzehulp "Huren of kopen van een huis" (zie Crossroads: Topic pagina Woonruimte & Huis)

Woning in Nederland

voorbereiden van de beslissing: verkopen, onderverhuren, in beheer geven of (tijdelijk) leeg laten staan

bij beëindigen van huur: uitzoeken in welke (originele) staat je de woning moet opleveren en welke eventuele klussen daar uit voort komen (denk aan terugkrijgen van openstaande borg)

tijdstip afspreken voor het afsluiten van nutsvoorzieningen in je huur- of koopwoning: niet te vroeg (hou rekening met verhuisdag etc.) en niet te laat (onnodige lasten)

eventueel gebruik maken van een intermediair als je je woning gaat verhuren

contact opnemen met Belastingdienst Particulieren/Buitenland als je je woning in Nederland aanhoudt

gebruik maken van de Keuzehulp "Zoeken van een huurder" en "Opstellen van een huurcontract" (zie Crossroads: Topic pagina Woonruimte & Huis)

Checklist voor je verhuizing bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

Checklist voor je verhuizing bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

Verhuisoffertes & verhuizer

basislijst maken die je aan verschillende verhuizers voor kan leggen (bevordert vergelijkbaarheid)

frequentie checken van verhuistransport naar je nieuwe woonland (combineren van ladingen)

ervaringen zoeken van eerdere emigranten die verhuisden naar je woonland

 check (nogmaals) de aandachtspunten rondom het opvragen van verhuisoffertes (zie Topic pagina)

 afwegingen maken rondom de factoren die van invloed zijn op de verhuiskosten (zie Topic pagina)

benaderen van meerdere verhuizers met basislijst

vergelijken van ontvangen verhuisoffertes en definitieve keuze maken voor verhuizer

uitzoeken/regelen van een transportverzekering

Inboedel

tijdig starten met uitzoeken, opruimen, weggooien, weggeven; betrek daar je kinderen bij voor wat betreft hun eigen spullen

teruggeven van spullen die je van anderen hebt geleend

uitzoeken van de mogelijkheid voor tijdelijke opslag van achterblijvende inboedel

uitzoeken of er eventuele importbelasting geldt op spullen die je mee wilt nemen

spullen die nog in goede staat zijn naar kringloopwinkel brengen

terugbrengen of terugkrijgen van uitgeleende spullen

inventarislijst maken (per ruimte) van alle spullen die je mee gaat nemen; foto's maken van (de staat van) waardevolle spullen

bruikbaarheid checken van electrische apparatuur op je nieuwe woonlocatie

markeren van verhuisdozen: wat zit er in en waar moet het op de nieuwe locatie naar toe

als je je woning in Nederland gaat verhuren: lijst maken van wat nieuwe huurders aan inboedel kunnen overnemen

gebruik maken van de Inboedel tips en adviezen (zie Topic pagina)

gebruik maken van de aandachtspunten bij Waar let je op bij het inpakken van je inboedel (zie Topic pagina)

Auto

tijdig regelen van benodigde sticker(s) en vignetten

tijdig regelen van verplichte of handige accesoires: verdiep je in de regelgeving van je nieuwe woonland; bv. gevarendriehoek, reserveband, veiligheidshesjes voor alle inzittenden, ehbo-kit, reserve-bril/contactlenzen, extra zonnebril

reserve-sleutel opzoeken en op een plek bewaren waar je eenvoudig bij kunt (dus niet in de inboedelcontainer!)

tijdig regelen van benodigde uitvoer- en invoerdocumenten (zie Topic pagina Visa & Documenten)

ben je toch met dit onderwerp bezig, verdiep je dan ook meteen even in de verkeersregels van je nieuwe woonland

Huisdieren

tijdig uitzoeken van vereisten, vergunningen en benodigde documenten in je nieuwe woonland als je een huisdier mee wilt nemen: o.a.

 • inentingen regelen
 • chip regelen
 • invoervergunningen regelen
 • quarantaine mogelijkheden uitzoeken en aanvragen
 • uitzoeken of exportcertificering nodig is
 • uitzoeken of bloedafname en -onderzoek nodig is (gekoppeld aan bepaalde vaccinaties)
 • je huisdier indien nodig ontwormen of een vlooienbehandeling geven

uitzoeken of je huisdier in de cabine mee mag reizen of in het ruim wordt vervoerd

evt. regelen van een reistas of (gecertificeerde) kennel

checken van aanvullende regelingen van je vervoerder (bv. luchtvaartmaatschappij)

 dierenpaspoort (gezondheidspaspoort) en medisch dossier voor je huisdier(en) opvragen; eventueel laten vertalen en/of legalisatie aanvragen (= officieel maken van het paspoort en/of dossier)

check (nogmaals) de aandachtspunten rondom Verhuizen met dieren (zie Topic pagina)

Tips & ervaringen rondom Bestemming, woonlocatie & woonruimte bij lang verblijf in het buitenland & emigratie

Tips & ervaringen rondom Bestemming, woonlocatie & woonruimte bij lang verblijf in het buitenland & emigratie

 • Locatie: Eerst droomden we van een buitenhuis met een groot stuk grond. Maar voor onze kinderen zou zo'n geïsoleerde omgeving niet echt aantrekkelijk zijn. Uiteindelijk zochten we een huis in een kleinere stad. De kinderen kunnen nu naar school fietsen, makkelijk met vrienden afspreken en, als ze wat groter zijn, uitgaan in de stad. (Portugal)
 • Huis kopen: Wij kochten een gastenverblijf in het Zwarte Woud. Alle ruimtes hebben een eigen uitstraling, heel bijzonder. Aan het onderhoud was de laatste tien jaar door de vorige eigenaar niets gedaan; alle kamers moesten nodig worden gerenoveerd, gemoderniseerd en worden aangepast aan de huidige kwaliteitsnormen. Die extra benodigde investering hadden we snel gezien én meegecalculeerd in onze berekeningen. (Duitsland)

Huur van woonruimte en verhuur van eigen huis bij vertrek naar buitenland: vragen en antwoorden

Huur van woonruimte en verhuur van eigen huis bij vertrek naar buitenland: vragen en antwoorden

Wat doe je met je huur- of koopwoning in Nederland als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

Wat doe je met je huur- of koopwoning in Nederland als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

 • Begin, mits mogelijk, vooral op tijd aan de afweging "ga je je eigen huis in Nederland verkopen of verhuren?"
 • Het aanhouden en verhuren van je eigen woning heeft als voordeel dat je huuropbrengsten genereert en (bij een gunstige markt) profiteert van waardestijging van je huis.
 • Woon je in een omgeving met veel internationale bedrijven dan maak je een redelijke kans op verhuur aan buitenlandse werknemers die tijdelijk in Nederland zijn gedetacheerd en de huurprijzen in Nederland als relatief laag beoordelen.
 • Nadelen bij het na emigratie aanhouden en verhuren van je eigen woning in Nederland kunnen zijn het verlies van aftrekbaarheid van hyptheekrente en de strikte Nederlandse wetgeving ter bescherming van de huurder, met het risico dat je de huurder niet meer uit je huis krijgt mocht je onverhoopt (sneller) terugkeren.
Wat te doen als je op een wachtlijst staat voor een (sociale) huurwoning en je voor een langere periode naar het buitenland vertrekt?

Wat te doen als je op een wachtlijst staat voor een (sociale) huurwoning en je voor een langere periode naar het buitenland vertrekt?

 • Ben je van plan om voor langer dan 8 maanden (in een jaar) naar het buitenland te gaan, dan dien je je in de regel uit te schrijven bij de gemeentelijke basisadministratie.
 • Het uitschrijven bij de gemeente kan vervelend zijn als je nét een (sociale) huurwoning hebt bemachtigd, of bijna bovenaan de wachtlijst staat.
 • Wil je deze (kans op een) woning niet verliezen, dan kun je hierover het best contact opnemen met je verhuurder/woningcorporatie om grip te krijgen op de (on)mogelijkheden.
 • Sommige woningcorporaties bieden de optie om je huis tijdelijk onder te verhuren. Dit mag meestal maximaal 1 of 2 jaar.
 • Soms mag je – in overleg met de woningcorporatie – ondanks je uitschrijving op de wachtlijst blijven staan.
Hoe check je of je te maken hebt met een goede huurder voor je woning in Nederland, als je zelf voor langere tijd in het buitenland woont?

Hoe check je of je te maken hebt met een goede huurder voor je woning in Nederland, als je zelf voor langere tijd in het buitenland woont?

 • vraag om originele loonstroken en bankafschriften
 • vraag om verklaring van vorige verhuurder inz. Betalingsgedrag of eventuele overlast
 • neem persoonlijk contact op met vorige verhuurder
 • vraag om originele werkgeversverklaring (bel de werkgever op)
 • vraag om inzage van originele identiteitsbewijs
 • vraag om origineel uittreksel uit bevolkingsregister
 • vraag om betaling van een borg en 2-3 maanden huur vooraf
 • bouw een dossier op en neem direct maatregelen bij één maand huurachterstand
 • los van het inzien van de documentatie zelf, zegt vaak ook al veel hoe soepel of niet iemand met bovenstaande vragen omgaat.
Waar let je op bij het opstellen van een verhuurcontract, als je je Nederlandse woning verhuurt bij lang verblijf in het buitenland?

Waar let je op bij het opstellen van een verhuurcontract, als je je Nederlandse woning verhuurt bij lang verblijf in het buitenland?

 • een standaard huurcontract voldoet in het geval van tijdelijke verhuur meestal niet; check altijd de contracten die professionele verhuurbedrijven hanteren. Let op bij verlenging van het huurcontract: het wordt dan vrijwel altijd een verhuurcontract voor onbepaalde tijd!
 • maak in het verhuurcontract duidelijk dat het om tijdelijke verhuur gaat vanwege vertrek naar het buitenland, met het doel om bij terugkeer weer in de woning te gaan wonen
 • laat een heldere einddatum opnemen, met (wederzijds) een tussentijdse opzeggingsmogelijkheid.
 • laat ook een ontruimingsbeding ('diplomatenclausule') in het contract opnemen, In een diplomatenclausule wordt vastgelegd dat jij de huurovereenkomst kan beëindigen omdat je a) zélf de woning direct voorafgaand aan de huurovereenkomst hebt bewoond, en b) na afloop van de huurovereenkomst de woning ook weer zelf gaat bewonen. Ondanks de diplomatenclausule moet natuurlijk nog steeds de huurovereenkomst opgezegd worden, met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn (die voor de verhuurder kan oplopen tot zes maanden), en natuurlijk middels het noemen van de diplomatenclausule als opzeggingsgrond.
 • denk voor terugkeer in alle gevallen aan tijdige (schriftelijke, aangetekende) opzegging van de verhuur (3-6 maanden afhankelijk van verhuurperiode): voorkom automatische omzetting naar verhuurcontract met onbepaalde tijd
 • als verhuurder ben je verplicht het huis te onderhouden. Klein zaken zijn voor kosten van de huurder (mits het te repareren onderdeel eenvoudig bereikbaar is), grote reparaties en groot onderhoud zijn voor rekening verhuurder. De huurder moet de verhuurder toestemming geven om grote reparaties en onderhoud te doen.
 • laat gas, water en licht door de huurder betalen, laat een waarborgsom opnemen in het contract, maak waar het enigszins kan kennis met de huurder(s) en laat de staat van je inboedel vaststellen
 • er zijn online verschillende modellen van een huurcontract te vinden. Informeer ook eens bij de in "verhuur bij emigratie" gespecialiseerde bedrijven; niet alleen kunnen ze je werk uit handen nemen, ook hebben zij modelcontracten beschikbaar gebaseerd op jarenlange ervaring

In een huurcontract staat onder meer:

 • wie de huurder is;
 • wie de verhuurder is;
 • de huurprijs (all-in of uitgesplitst in kale huur en servicekosten);
 • de hoogte van de borg;
 • het adres en een omschrijving van het gehuurde (zoals hoeveel kamers, woonkamer, badkamer, tuin);
 • de datum van ingang van het huurcontract;
 • het tijdstip en wijze van betaling;
 • de datum waarop jaarlijks de huur kan kan worden verhoogd;
 • de afspraken over de onderhoudsverplichtingen;
 • de huisregels;
 • de handtekening van de huurder en de verhuurder.
Waar let je op bij het verzekeren van een woning die je achterlaat of onderverhuurt in Nederland, als je zelf voor lang verblijf in het buitenland bent?

Waar let je op bij het verzekeren van een woning die je achterlaat of onderverhuurt in Nederland, als je zelf voor lang verblijf in het buitenland bent?

 • ga je je huis verhuren, check dan met bank of verzekeraar (de hypotheeknemer) of dit is toegestaan en of er evt. extra voorwaarden worden gesteld aan huurder, huurcontract, aansprakelijkheid.
 • dit geldt ook voor (huis)verzekeringen zelf: verzekeraar stelt bij vertrek en/of onderhuur vaak aanvullende eisen rondom aansprakelijkheid, inboedel, opstal, inbraak.
 • soms rekent de bank of verzekeraar extra rente, doordat een huis met huurders in waarde daalt.
 • hou er rekening mee dat Nederlandse verzekeraars regelmatig überhaupt geen particuliere dekking meer bieden indien je als eigenaar van het huis in het buitenland woont en bent uitgeschreven bij de gemeente in Nederland. Ook verhuur van de woning is dan vaak lastig te verzekeren.
 • besteed bij het verzekeren van je woning in Nederland aandacht aan o.a.: opstalverzekering, eigenarenbelang, inboedelverzekering, verhuurdersaansprakelijkheid, rechtsbijstandverzekering

Wat kan JoHo voor je betekenen?

Wat moet je doen als je lang naar het buitenland gaat en je niet wilt uitschrijven bij de gemeente omdat je een huurwoning hebt?

Wat moet je doen als je lang naar het buitenland gaat en je niet wilt uitschrijven bij de gemeente omdat je een huurwoning hebt?

Wat moet je doen als je je niet wilt uitschrijven bij de gemeente omdat je een huurwoning hebt?

 • Het kan vervelend zijn om je uit te schrijven als je nét een huurwoning hebt bemachtigd, of bijna bovenaan de lijst staat.
 • Toch is uitschrijving verplicht als je langer dan 8 maanden weg gaat.
 • Wanneer je voor langere tijd weggaat, kan het voordelig zijn om je huur op te zeggen.
 • Wil je dit echt niet? Dan kun je hierover het best contact opnemen met je verhuurder of woningcorporatie.
 • Sommige woningcorporaties bieden de optie om je huis onder te verhuren. Dit mag meestal maximaal 2 jaar.
 • Soms kan je, in overleg met de woningcorporatie, ondanks je uitschrijving op de wachtlijst blijven staan.
Wat kun je doen tegen de gevolgen van uitschrijven bij de gemeente voor je huurwoning of wachtlijst?
Wat te doen als je op een wachtlijst staat voor een (sociale) huurwoning en je voor een langere periode naar het buitenland vertrekt?

Wat te doen als je op een wachtlijst staat voor een (sociale) huurwoning en je voor een langere periode naar het buitenland vertrekt?

 • Ben je van plan om voor langer dan 8 maanden (in een jaar) naar het buitenland te gaan, dan dien je je in de regel uit te schrijven bij de gemeentelijke basisadministratie.
 • Het uitschrijven bij de gemeente kan vervelend zijn als je nét een (sociale) huurwoning hebt bemachtigd, of bijna bovenaan de wachtlijst staat.
 • Wil je deze (kans op een) woning niet verliezen, dan kun je hierover het best contact opnemen met je verhuurder/woningcorporatie om grip te krijgen op de (on)mogelijkheden.
 • Sommige woningcorporaties bieden de optie om je huis tijdelijk onder te verhuren. Dit mag meestal maximaal 1 of 2 jaar.
 • Soms mag je – in overleg met de woningcorporatie – ondanks je uitschrijving op de wachtlijst blijven staan.
Verhuizen naar het buitenland: vragen en antwoorden over verhuizing en transport

Verhuizen naar het buitenland: vragen en antwoorden over verhuizing en transport

Wat zijn aandachtspunten bij verhuizen buiten Europa?

Wat zijn aandachtspunten bij verhuizen buiten Europa?

 • De verhuizing van je inboedel tussen twee continenten gebeurt in de meeste gevallen in containers.
 • Je inboedel wordt geladen door de verhuizer (direct in containers of eerst in een verhuiswagen) en ter plaatse gelost door een buitenlandse partner van de verhuizer. Expertise op het gebied van containerrederijen, douane en partnerverhuizers op bestemming is natuurlijk een vereiste.
 • De verhuizer is op de hoogte van bijzondere regelingen rondom invoerrechten, accijnzen, de voorwaarden om goederen te mogen importeren en welke documenten je dient te overleggen voordat je goederen worden vrijgegeven etc etc.
 • Check zelf ook extra de regelgeving rondom het meenemen van voertuigen, als je van plan bent een auto, motor of boot mee te nemen.
 • Het is van belang om ook zelf op de hoogte te zijn van de regelgeving rondom het meenemen van huisdieren.
 • Extra aandacht wordt als het goed is besteed aan het zee- of luchtwaardig verpakken van glaswerk, servies, kostbare bezittingen en kleine goederen, omdat de lading behoorlijk zal bewegen tijdens het laden en lossen op vliegvelden of in havens.
 • Net als bij een verhuizing binnen Europa kunnen ook hier ladingen gecombineerd worden om kosten te besparen.
 • De verhuispartner in het buitenland haalt je container op in de haven of bij het vliegveld en checkt de goederen bij aflevering op basis van een inventarislijst. Op sommige bestemmingen dien je zelf (ook) aanwezig te zijn bij invoer van je spullen...check dit tijdig!
 • Op sommige bestemmingen worden, ter bescherming van de lokale markt, invoerrechten geheven over je verhuisboedel, zelfs als deze al lange tijd door je gebruikt wordt.
 • Heb je tussen het moment van inpakken of verschepen van je eigen inboedel en daadwerkelijk vertrek uit Nederland geen gelegenheid om bijvoorbeeld bij familie te verblijven, denk dan aan het huren van een gemeubileerd appartement of huis, of maak gebruik van bedrijven die tijdelijk een complete inrichting verhuren ("furniture lease").
Wat zijn aandachtspunten bij verhuizen binnen Europa?

Wat zijn aandachtspunten bij verhuizen binnen Europa?

 • Je persoonlijke bezittingen (goederen voor persoonlijk gebruik) mogen binnen de EU de grens over zonder dat er (extra) belastingen worden geheven (dus geen omzetbelasting, invoerrechten, accijnzen, bijzondere verbruiksbelasting etc.). Voorwaarde is dat er geen commerciële motieven aan de invoer ten grondslag liggen, en dat op de in te voeren spullen in het land van herkomst btw en andere belastingen zijn voldaan.
 • Een bewijs van inschrijving in je nieuwe woongemeente, een koopakte, huurcontract  of bouwcontract van je nieuwe huis, aankoopnota's incl. btw van de artikelen, een (internationaal opgestelde) inventarislijst incl. merken, modellen en serienummers en een geldig paspoort bespoedigen het transport van je eigendommen (zowel als je zelf vervoert als wanneer je dat laat doen).
 • Er gelden speciale regels rondom het meeverhuizen van motorvoertuigen, pleziervaartuigen etc., bijvoorbeeld dat je deze niet gedurende 12 maanden na verhuizing mag doorverkopen aan derden. Alles om te verkomen dat er sprake is van 'handel'.
 • Tenzij je zelf aan de slag gaat, gaat het vervoer van je inboedel in bijna alle gevallen per verhuiswagen. Laden en lossen gebeurt meestal door de verhuizer zelf, eventueel door een buitenlandse verhuispartner van je verhuizer.
 • Reis je zelf (regelmatig) naar je nieuwe woonomgeving voordat je definitief emigreert, overweeg dan het huren van een grote auto/bus om alvast wat (grotere) spullen mee te kunnen nemen.
 • Over de kosten die het transportbedrijf aan je rekent wordt btw geheven. Het btw tarief van het EU land waarvandaan de goederen vertrekken is van toepassing. Verhuis je vanuit Nederland en schakel je een niet-Nederlands transportbedrijf in, dan wordt toch de Nederlandse btw gehanteerd.
Welke factoren zijn van invloed op de kosten voor een verhuizing naar het buitenland?

Welke factoren zijn van invloed op de kosten voor een verhuizing naar het buitenland?

Een verhuizing binnen Nederland kost "gemiddeld" tussen de € 1000,-. en € 2000,- euro.  Bij een verhuizing naar het buitenland, komen uiteraard meer kosten kijken.

Het kostenplaatje rondom een emigratie hangt natuurlijk af van allerlei factoren, zoals:

 • bestemming: afstand tussen je oude en nieuwe huis (van invloed op transportwijze: over land, zee of door de lucht)
 • aantal emigrerende personen
 • hoeveel spullen neem je mee (een paar koffers of twee zeecontainers aan inboedel...volgens een ervaren verhuizer omvat de gemiddelde emigratie verhuizing +/- 120 dozen)
 • heb je startkapitaal nodig voor een eigen bedrijf, aankoop grond, overname bedrijf, verbouwing
 • heb je al direct na aankomst werk c.q. een (spaar)buffer om op terug te vallen
 • de spoed c.q. timing van je verhuizing: is er ruimte om je verhuizing te combineren met die van anderen of heb je haast; verhuis je in een populaire vakantieperiode of daarbuiten

Check ook: 

 • Welke factoren zijn van invloed op de verhuiskosten rondom een lang verblijf in het buitenland?
 • Wat zijn indicaties van verhuiskosten voor lang verblijf in het buitenland of emigratie?
Welke inboedel neem je wel en welke niet mee bij lang verblijf in het buitenland?

Welke inboedel neem je wel en welke niet mee bij lang verblijf in het buitenland?

Een paar koffers inpakken of een zeecontainer vol verschepen?

 • Oriënteer je vooraf op mogelijkheden van woningen in je nieuwe woonland: volledig ingericht, gedeeltelijk ingericht of niet ingericht: dat is uiteraard van invloed op wat je meeneemt en/of terplekke gaat aanschaffen.
 • Check hoe lang het verschepen (en door de douane loodsen) gaat duren...soms duurt dat maanden, en ga je alsnog spullen kopen voor de eerste maanden (tenzij je kiest voor tijdelijke gemeubileerde woonruimte).
 • Eerdere emigranten geven geregeld aan hun verscheepte spullen eerder als 'ballast' te ervaren, meer dan de helft in de praktijk nauwelijks te gebruiken, het níet hebben van 'al die spullen' zelfs als 'bevrijdend' te ervaren. Een en ander is wel afhankelijk van hoeveel tijd je hebt om nieuwe dingen te kopen, hoe je dagbesteding eruit ziet en dergelijke.
 • Zoek uit of jouw lading te combineren is met die van een ander?
 • Hoe dan ook; maak kritische selecties van wat je mee wilt nemen, wilt opslaan, verkopen of weggooien. Veel kleinere spullen kun je beter weggeven aan bekenden of kringloopwinkels dan dat je ze (duur) opslaat. Gebruik je emigratie om een écht flink op te ruimen.
 • Het is handig om een overzichtslijst van goederen die wel en niet meegaan naar het buitenland te maken
 • Start tijdig en verdiep je in de afwegingen die je kan gaan maken. Indien van toepassing: overleg uitgangspunten met je partner en bespreek de aanpak richting je kinderen, hoe ga je (samen) bepalen wat zij wel en niet mee kunnen nemen?
 • Maak een overzichtslijst van spullen die je wilt doneren of wilt verkopen en regel deze donatie of verkoop.
 • Inventariseer de mogelijkheden voor (tijdelijke) opslag van goederen die niet meegaan naar het buitenland.
 • Ook in het buitenland zijn veel spullen bij kringloopwinkels te koop.
 • Neem, mits mogelijk, in ieder geval wat persoonlijke of dierbare spullen mee die de eerste periode van gewenning bevorderen; zeker als er kinderen mee-emigreren kan het snel creëren van een omgeving met vertrouwde spullen helpen.
 • Zorg voor een goede digitale backup als je dierbare zaken als diploma's, foto's & video's etc. meeneemt.
 • Hou rekening met (andere) woon- en leefomstandigheden. Ga je in een voornamelijk warm klimaat wonen, dan zul je meer buiten je huis wonen dan binnen; dat stelt andere eisen aan je inboedel binnen- en buitenshuis dan je in Nederland gewend was, bijvoorbeeld een lekkere loungebank op je terras en eenvoudiger meubilair binnen. Ga je op een tropisch vochtige bestemming wonen, laat dan bijvoorbeeld kostbare boeken, tekeningen, maar ook bepaalde meubels in Nederland achter. In steeds meer landen moet je opletten met het importeren van voedsel (in verband met bacterieën) en ook religie kan invloed hebben in wat je wel of niet kan of mag meenemen.
 • Neem je bijvoorbeeld kunst(werken) mee, let er dan op dat je kunt aantonen dat de objecten ook echt van jou zijn (je loopt, afhankelijk van bestemming, het risico dat je spullen worden ingenomen of dat je ze bij terugkeer moet achterlaten).
 • Let erop dat in sommige landen voltages en aansluitmogelijkheden volledig anders zijn, waardoor bepaalde apparaten niet zullen functioneren, tenzij je uitgezocht hebt dat er een adapter beschikbaar is.
 • wil je je fietsen e.d. meeverschepen: onderzoek eerst of fietsen wel zo gebruikelijk is op je nieuwe woonplek.

Het was geen makkelijke beslissing om alles wat ik had opgebouwd in Nederland, alles wat zo vertrouwd was en waar ik me zo blij voelde in één keer op te geven. Alle mogelijke oplossingen om dit te voorkomen zijn dan ook de revue gepasseerd: mijn huis verhuren, de hele inboedel in een box stoppen en zelfs om het even zo te laten en een halfjaartje af te wachten. Ik had een mooie koopwoning vol met spullen waarvan er een aantal emotionele waarde hadden. Moest ik dat allemaal in één keer weggooien? Mijn huis verhuren bleek niet mogelijk en spullen opslaan kost ook elke maand geld. Daarnaast stond het idee om in Nederland nog van alles te hebben waar ik, en familie, nog veel zorg aan zou hebben me behoorlijk tegen. De beslissing viel: ik ga mijn huis en al mijn spullen verkopen.

Colombia emigrant

Gouden tip als je met kinderen emigreert: neem zoveel mogelijk Nederlandse leesboekjes mee in je koffers of verhuisdozen! En laat mensen die iets op willen sturen ook boekjes of Loco boekjes op sturen.

China emigrantengezin

Welke factoren zijn van invloed op de verhuiskosten rondom een lang verblijf in het buitenland?

Welke factoren zijn van invloed op de verhuiskosten rondom een lang verblijf in het buitenland?

 • Volume van de boedel, dus niet: gewicht: elke kubieke meter telt, dus vraag je verhuisbedrijf om aandachtspunten en inpaktips om zo kosten te besparen
 • Soort vervoer (vrachtwagen, zeetransport)
  • een vrachtwagen is meestal genoeg om de inhoud van een huis met 3 slaapkamers te vervoeren
  • een inboedel van een huis met 3 slaapkamers past meestal in een 20-voets zeecontainer
  • bij luchtvracht bepaalt het gewicht met name de kosten (veelal een duurdere optie dan vervoer per schip)
 • Soort boedel (makkelijk of moeilijk te verhuizen)
 • Administratieve regelgeving op nieuwe locatie (douaneformaliteiten, administratieve last)
 • Wel of niet opmaken van inventarislijst
 • Huren van een verhuislift in Nederland en/of in het buitenland
 • Gebruikt verpakkingsmateriaal en extra bescherming van waardevolle spullen
 • Opslag van achterblijvende inboedel in Nederland of tijdelijke opslag in het buitenland
 • Afstand tussen oude en nieuwe woonplaats
 • Verhuisperiode en flexibiliteit daarin
 • Combinatiemogelijkheden met andere inboedels
 • Eenmalige verhuizing of deel-verhuizingen
 • Flexibiliteit in laden en lossen en de situatie ter plaatse bijvoorbeeld aantal verdiepingen
 • Zorg je zelf voor het vervoer van de haven naar je woonlocatie, of doet de verhuizer dat
 • Eventuele vergunning voor parkeren of lossen van de verhuiswagen, belangrijk vooral op drukke locaties
 • Demonteren en monteren van meubels
 • Plaatsen van goederen in de nieuwe woning
 • Eventuele in- en uitvoerformaliteiten
 • Kosten van tol en eventuele bootovertochten
 • Btw over de verhuiskosten
 • Bij overzeese verhuizingen kunnen extra voorwaarden gelden ten aanzien van aansprakelijkheid; kosten van een aanvullende verzekering zijn een percentage van de verzekerde waarde plus meestal eenmalige poliskosten
 • Verzekering
 • Verhuisreden: verhuis je om zakelijke redenen dan kan in een aantal gevallen je werkgever verhuiskosten onbelast vergoeden
 • Onverwachte omstandigheden op locatie: in sommige landen kan je te maken krijgen met onverwachte extra wetgeving of soms zelfs willekeur, waardoor vooraf bepaalde tarieven toch nog hoger uitvallen; check hoe je internationale verhuizer hier mee omgaat

 

Wat zijn voorbeelden van kostenposten gerelateerd aan de verhuizing zelf als je voor lang verblijf of emigratie naar het buitenland vertrekt?

Wat zijn voorbeelden van kostenposten gerelateerd aan de verhuizing zelf als je voor lang verblijf of emigratie naar het buitenland vertrekt?

Wat zijn voorbeelden van kostenposten gerelateerd aan de verhuizing zelf als je voor lang verblijf of emigratie naar het buitenland vertrekt?

Rondom de verhuizing naar het buitenland kun je denken aan de volgende kostenposten:

THEMAKOSTENSOORT
OriëntatieInplannen van een of meerdere oriëntatiereizen, kosten rondom werk zoeken, netwerk events, beurzen, kosten voor excursies en trips in de eerste periode na aankomst (om wegwijs te raken)
DocumentenVerblijfsvergunning, Internationaal uittreksel geboorteregister van alle gezinsleden, (werk)visa, (nieuwe) paspoorten, bemiddelings services, advocaat kosten, kosten vertaling diploma's en andere noodzakelijke documenten (+echtheidsverklaringen), verklaring omtrent gedrag
VerzekeringenInternationale ziektekostenverzekering, reisverzekering, arbeidsongeschiktheid, levensverzekering, pensioenvoorziening (nb. uiteraard had je deze kosten in Nederland ook)
GezondheidInentingen, medische keuringen (voor visa), laatste checks voor vertrek (tandarts, huisarts), inentingen voor evt. huisdieren
AccommodatieVerhuizing, invoerrechten inboedel, douaneformaliteiten, huis huren of kopen in het buitenland, bemiddelingkosten makelaar en advocaat, inrichtingskosten, kosten tijdelijke woning in Nederland en/of buitenland
VervoerHuur van auto/bus, vliegtickets, eigen auto invoeren of nieuwe aanschaffen
CursussenTaalcursus, cultuurcursus, begeleiding van je kinderen, coaching
Aanvullende kostenKosten notaris Nederland (woning, erfrecht, successierecht), doorsturen van je Nederlandse post, kosten afscheidsfeest(jes), laatste aankopen voor vertrek, kosten opslag inboedel

Hou bijvoorbeeld ook rekening met afkoop/opzegvergoedingen die leveranciers vragen als je lang(er)lopende contracten had afgesloten, bijvoorbeeld bij een energieleverancier.

Waar let je op als je voor een lang verblijf in het buitenland gebruik wilt maken van een verhuizer c.q. offertes gaat aanvragen?

Waar let je op als je voor een lang verblijf in het buitenland gebruik wilt maken van een verhuizer c.q. offertes gaat aanvragen?

Aandachtspunten

 • Verhuizen is een expertise; van ervaring met allerlei invoer documenten tot professioneel handelen wanneer schade ontstaat tijdens het transport en van het loskrijgen van een container uit de haven tot het opstellen van een gedetailleerde inventarislijst.
 • Er zijn online vele verhuizers te vinden en men weet niet zelden slim om te gaan met offertes om goedkoop uit de bus te komen. Sowieso is het lezen en vergelijken van (internationale) verhuisoffertes vaak niet eenvoudig, zeker niet als het niet je dagelijkse bezigheid is.
 • Begin op tijd met oriënteren op verhuizers en wacht niet tot het laatste moment met het sluiten van een overeenkomst: des te eerder de verhuizer jouw inboedel kan inplannen, des te voordeliger het vaak is omdat de kans dan groter is dat jouw lading gecombineerd kan worden met die van een ander. Over het algemeen geven verhuizers aan dat het 2-3 maanden vooraf vastleggen van de verhuizing en inplannen bij de verhuizer een goede periode is om te kunnen profiteren van combinatiemogelijkheden met andere inboedels.
 • Check, indien relevant, of de verhuizer ook levende huisdieren verhuist, in de meeste gevallen moet je daar een gespecialiseerd bedrijf voor inschakelen.
 • Verzorgt de verhuizer (binnen Europa) ook zelf het laden en lossen (of de chauffeur in samenwerking met een vaste buitenlandse verhuispartner)?
 • Is uitpakken en monteren een service die je er optioneel bij kunt regelen?
 • Check ook bijvoorbeeld hoe regelmatig de verhuizer transport heeft voor jouw bestemming en of men werkt met eigen agenten ter plaatse. Kennis van lokale omstandigheden is voor een goede internationale verhuizer essentieel.
 • Is het mogelijk dat jouw inboedel, afhankelijk van volumes natuurlijk, voordelig gecombineerd kan worden met die van een ander? Afhankelijk van verhuizer en regio gaan er soms wel vijf tot zes verhuizingen, met meerdere bestemmingen, in één keer mee.
 • Is het mogelijk om nieuwe aankopen die je in Nederland doet om mee te verhuizen naar je bestemming af te laten leveren bij je verhuizer? Verhuis je buiten Europa, denk dan aan de mogelijkheid van btw teruggave over je aankoop.
 • In hoeverre biedt de verhuizer garantie op geen verborgen of meerkosten, hoe open communiceert men over wat niet inbegrepen is?
 • In welke mate is de verhuizing/inboedel verzekerd en welke uitsluitingen gelden eventueel?
 • Hoe lang is de offerte die je hebt ontvangen geldig? En zijn in de tussentijd optredende koersverschillen van invloed?
 • Wie betaalt de meerkosten wanneer het werkelijke volume van de inboedel groter blijkt te zijn dan het geschatte volume?
 • Realiseer je ook dat een goede internationale verhuizer met zijn lokale partners een enorme berg aan waardevolle contacten op je bestemming kan hebben, die men vaak graag met je deelt als je specifieke vragen hebt.
 • Beschikt de verhuizer over c.q. is de verhuizer aangesloten bij (inter)nationale keurmerken, overkoepelende (branche)instanties, kwaliteitscertificaten?
  • Uiteraard variëren keurmerken in de loop der tijd, maar let o.a. op "Erkende verhuizers", "FIDI" (internationale vereniging verhuizers), FAIM (kwaliteitssysteem), AEO (aanpak en beveiliging van opslag ruimten), de diverse ISO certificeringen (9001 voor standaard procedures, 14001 voor milieu, 27001 voor privacy bescherming).
  • Een extra vraag die je zou kunnen stellen is of medewerkers beschikken over een VOG, Verklaring omtrent het Gedrag.
  • Check ook of de internationale partner (de verhuizer op bestemming) van je Nederlandse verhuizer eveneens is aangesloten bij keurmerken en instanties.
 • Vraag om recente referenties voor verhuizingen specifiek naar jouw regio/bestemming; een kwalitatief goede internationale verhuizer kan (en wil) deze verstrekken.
Waar let je op bij het inpakken van je inboedel bij verhuizing naar het buitenland voor een lang verblijf?

Waar let je op bij het inpakken van je inboedel bij verhuizing naar het buitenland voor een lang verblijf?

 • Inpakken is een vak op zich. Van speciale garderobedozen tot speciale verpakkingen voor kostbare goederen en het demonteren van grote meubelstukken: de kans op schade is relatief groot en ook het stootvast verpakken en inladen is een expertise. De erkende verhuizer heeft daar ervaring mee, zorgt bijvoorbeeld voor een gedetaileerde inventarislijst en merkt de goederen. Regel (al dan niet via je verhuizer) voldoende dozen en speciale verpakkingen voor kwetsbare spullen.
 • Maak voor het laden in de verhuiswagen foto's van belangrijke spullen, zodat je kan aantonen in welke staat ze verkeerden. Start met het maken van foto's van voor jou waardevolle artikelen (bewijslast).
 • Plaats de goederen die je (tijdelijk) elders gaat opslaan apart van de goederen die meegaan naar het buitenland.
 • Verhuis je je inboedel per vliegtuig of vrachtschip, pak alles dan lucht- c.q. zeewaardig in; de lading kan behoorlijk bewegen tijdens het laden of lossen.
 • Zelf demonteren van grote meubels (kasten, bedden) spreekt meestal voor zich en bespaart kosten. Markeer de losse onderdelen met stickers om montage later makkelijk te maken. Bewaar schroeven, bouten en sleutels in een envelop en plak deze aan de binnenzijde van het meubel.
 • Als je de afmetingen van grote meubelstukken vooraf noteert, kan je bij onverhoopte vertraging van je inboedel toch al aan de slag met globaal inrichten, schilderen, kleine verbouwingen etc.
 • Begin met de inventarisatielijst, waarop je registreert welke spullen in welke dozen gaan en codeer de dozen. Nummer alle verhuisdozen en hou lijsten bij wat in welke dozen zit; dat scheelt enorme zoektochten. Markeer op de doos indien mogelijk in welke ruimte van je nieuwe woning de doos geplaatst moet worden. Zorg ervoor dat de dozen met belangrijke spullen voor de eerste dagen na aankomst (denk ook aan gereedschap e.d.) als laatste geladen worden.
 • Coderen: het is handig om per kamer in te pakken en de dozen te 'merken' met de inhoud en het nummer van de kamer in het huis van bestemming. Geef in je nieuwe huis aan elke kamer dus een nummer en maak een duidelijke plattegrond. Eventueel kun je een lijst maken met per doos een uitgebreide inhoudsbeschrijving. Natuurlijk kost dit meer tijd, maar je vindt sneller wat je zoekt.
 • Elektronische apparatuur: gebruik - indien mogelijk - voor apparatuur de originele dozen en tref noodzakelijke voorzieningen voor laptop en televisie. Vul de dozen op met kranten, pakpapier of dekens. Pak geen scherpe dingen bij kwetsbare zaken. Verder kun je zelf de wasmachine los- en vastkoppelen, vergeet niet het restwater eruit te laten lopen en zet de trommel met de transportbeveiliging vast om beschadiging te voorkomen. Plak de deur van de ontdooide koelkast dicht met tape en zorg dat hij bij de verhuizing rechtop komt te staan. Zet de vrieskist in de nacht voor de verhuizing op de hoogste stand en isoleer hem tijdens de verhuizing met dekens of beter: maak hem vooraf leeg!
 • Breekbare zaken: serviesgoed inpakken vereist extra aandacht. Je verhuizer beschikt over speciaal pakpapier of noppenfolie om het serviesgoed op een goede manier in de dozen te stoppen. Maak een zachte laag op de bodem. Rol tafelzilver in vloeipapier. Breekbare spullen dien je in te wikkelen. Je kunt dit dan mogelijk samen met bijvoorbeeld linnengoed inpakken. Geef door middel van stickers aan dat de doos extra aandacht verdient. Schrijf bijvoorbeeld op de doos"fragile/breekbaar", "glaswerk". De zwaardere zaken (zoals borden) moeten onder in de doos. Zet zeer breekbaar glaswerk (zoals wijnglazen) en flessen rechtop in de doos. Brandbare en gevaarlijke stoffen apart houden.
 • Zware goederen: het is niet verstandig om veel zware kleine goederen (zoals boeken) bij elkaar in een verhuisdoos te doen. Gebruik deze boeken als bodem en stop de lichtere spullen bovenin om op te vullen. De boeken dienen liggend verpakt te worden om beschadiging aan de rug te voorkomen. Maak de dozen niet te zwaar (maximaal 18 kilo) en gebruik kleine dozen voor zware goederen. Dit maakt het verhuizen makkelijker en de kans op schade kleiner.
 • Kleding en kleden: kleding kun je ophangen in speciale garderobedozen, zo worden ze kreukvrij vervoerd. Vouw de kleden niet, maar rol ze op om kreukvorming te voorkomen.
 • Gordijnen en lampen: gordijnen kun je uit de rails halen en in de dozen doen. Haal verder de lampen los en plaats de lampenkappen rechtop in een doos. Kleine lampen verpakken en in dozen doen. Bij staande lampen de kap verwijderen en in een doos doen. Het snoer vastmaken aan de staander.
 • Klokken en schilderijen: bij klokken dien je de slinger in de kast vast te zetten. Laat grote (staande) klokken, maar ook spiegels en schilderijen bij voorkeur door een vakkundige verhuizer inpakken. Kleine schilderijen en lijstjes kun je zelf verpakken met voldoende inpakpapier of noppenfolie, zorg ervoor dat de luchtkussens aan de buitenkant zitten om een patroon op je schilderij te voorkomen. Voor grotere schilderijen (vanaf 48x36) neemt de verhuizer op de verhuisdag zelf een speciale box en verpakkingsmateriaal mee.
 • Planten: afhankelijk van de afstand en de verhuistijd is het mogelijk om planten mee te nemen. Kleine planten bij elkaar in een doos zetten, grote planten verzorgt de verhuizer.
 • Auto's en motorfietsen: maak de benzinetanks zoveel mogelijk leeg en koppel de accu's af. Let altijd op mogelijk breekbare of lekkende voorwerpen.
 • Zaken van lengte (bijvoorbeeld plinten, hout, of tuingereedschap): bundelen met tape of touw.
 • Waardevolle spullen: laat geen sleutels in kasten en bureaus zitten, ze kunnen zoekraken. Zorg dat je sleutels, geld, sieraden en belangrijke papieren e.d. zoveel mogelijk in je handbagage houdt. Houd gereedschap apart, zodat je in het nieuwe huis weer snel aan het werk kunt.

Informeer bij verhuizers die containers naar Oz verschepen of er nog plaats is in een of andere container. Spullen van onbewerkt hout mag het land niet binnen, daar kun je niets aan veranderen. Je zou het kunnen laten ontsmetten, maar dat is volgens mij best wel duur en ik weet niet aan welke regels dat gebonden is. In alle haast is bij ons een ruw houten vogelhuisje (nog geen 5 euro) in een doos terecht gekomen. Wij konden kiezen om het te laten vernietigen ($25) of ontsmetten ($75).

Australië emigrant

Waar let je op het bij opslaan van je inboedel als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?
Waar moet je aan denken als je een hond, kat of ander huisdier meeneemt op reis of gaat emigreren?

Waar moet je aan denken als je een hond, kat of ander huisdier meeneemt op reis of gaat emigreren?

Wat zijn eerste aandachtspunten als je je huisdier(en) meeneemt voor een lang verblijf in het buitenland, of bij emigratie

ls je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt of gaat emigreren is het meenemen of achterlaten van je huisdier waar je aan bent gehecht vooral een persoonlijke beslissing. Toch is het ook raadzaam te overleggen met een dierenarts, want niet ieder dier zal op je nieuwe woonbestemming zomaar goed gedijen.

 • bij het vervoer van dieren per vliegtuig zijn verschillende partijen betrokken, sommige mede afhankelijk van de mate waarin je het regelwerk wilt uitbesteden: je dierenarts (of een dierenarts van een gespecialiseerde luchtvrachtagent), een luchtvrachtagent, de luchtvaartmaatschappij, desgewenst een dierenhotel (dat het dier ook incheckt), de douane of veterinaire dienst op de aiport(s)
 • heb je, in overleg, de beslissing genomen om een of meerdere huisdieren mee te nemen, dan kunnen deze vaak in hetzelfde vliegtuig worden vervoerd als jezelf.
 • het vervoer van dieren door de lucht is geregeld in de luchtvaartwet. Deze wet zorgt ervoor dat het welzijn van de dieren altijd voorop staat en dat het vervoer niet schadelijk is voor de dieren.
 • je huisdier moet gezond (gezondheidsverklaring/certificaat, meestal binnen één week voor vertrek, soms 72 uur) en ingeënt zijn.
 • heb je een hond of kat als huisdier dan dien je een rabiëscertificaat (bewijs van inenting tegen hondsdolheid) en een gezondheidscertificaat te hebben waarin verklaard wordt dat het dier klinisch onderzocht en gezond bevonden is. Er kunnen m.b.t. de rabiësinenting uitzonderingen worden gemaakt (geen bewijs nodig) voor puppy's en kittens tot een bepaald aantal weken oud; raadzaam om dit tijdig te checken.
 • heb je een vogel als huisdier dan moet je een bewijs van inenting tegen vogelgriep hebben; sommige landen weigeren vogels uit bepaalde bestemmingen helemaal vanwege dit risico
 • je huisdier moet in het bezit zijn van een paspoort (uitgegeven door dierenarts)
 • binnen de EU moeten honden, katten en fretten in het bezit zijn van een paspoort volgens Europees model en geïdentificeerd zijn (chip of tatoeage).
 • indien er meer inentingen of papieren nodig zijn voor speciale ‘gevallen’ of bestemmingen dan zou je dierenarts daarvan op de hoogte moeten zijn. Voor het invoeren van een huisdier in Australië worden bijvoorbeeld strenge eisen gesteld. Bloedtesten minimaal zo'n 7 maanden, legalisatie van de uitslag, aanvragen van een importvergunning etc.
 • ook kun je een gespecialiseerd bedrijf in de arm nemen, die expertise heeft opgebouwd rondom het veilig vervoeren van dieren. Een dergelijk bedrijf is op de hoogte van wet- en regelgeving en kent over het algemeen de regels en uitzonderingen in de luchtvaartsector. Je kunt er terecht voor o.a. afhaal- en wegbrengservice in Nederland, België en Duitsland, tijdelijke opvang in internationaal dierenhotel vlakbij Schiphol, boeking van je huisdier op de gewenste vlucht, opmaken luchtvrachtbrief en labels, leveren van IATA goedgekeurde kennels, douane faciliteiten bij vertrek, eventuele verzegeling door VWA.
 • sommige landen accepteren geen huisdieren zonder bepaalde inentingen, bloedtesten en veterinaire behandelingen, waardoor het onmogelijk is om jonge pups of kittens naar het land te versturen. Ook luchtvaartmaatschappijen hebben restricties op de leeftijd van huisdieren. De meeste luchtvaartmaatschappijen hanteren echter een leeftijd van 10 weken.
 • voor het vervoeren van vogels en exotische dieren is het van belang om allereerst de wetenschappelijke naam van het dier vast te stellen. Aan de hand hiervan wordt bepaald welke verpakking/transportboxen er gebruikt dient te worden en welke mogelijkheden er zijn om het dier te vervoeren naar de gewenste eindbestemming. Niet alle luchtvaartmaatschappijen accepteren vogels en exotische dieren. De verscheper is verantwoordelijk voor het meegeven van voer en waterbakjes.
 • huisdieren, en de benodigde papieren, worden veelal direct bij aankomst geïnspecteerd; is er iets niet in orde dan bestaat de kans dat het dier wordt teruggestuurd, of (extra) in quarantaine moet
Op welke zaken letten luchtvaartmaatschappijen bij het vervoer van honden, katten en andere huisdieren?

Op welke zaken letten luchtvaartmaatschappijen bij het vervoer van honden, katten en andere huisdieren?

Veel luchtvaartmaatschappijen hanteren bij het inchecken een checklist, waar globaal het volgende op staat (details, zoals afmetingen of gewichten, kunnen variëren per maatschappij):

Reisvoorbereidingen voor het huisdier

 • zorg ervoor dat inentingen, reisdocumenten en andere belangrijke zaken ruim op tijd zijn geregeld. Sommige landen janteren strenge quarantainemaatregelen.
 • bevestig aan de zijkant van de kennel een label met de naam van het dier en de voederinstructies.
 • laat je huisdier vijf dagen voor de vlucht al aan de kennel wennen.
 • geef je huisdier binnen 4 uur voor vertrek niets meer te drinken.
 • geef je huisdier binnen 4 uur voor vertrek niets meer te eten.
 • geef je huisdier geen kalmerend middel. Daarmee daalt de hartslag van het dier, en door de andere luchtdruk in het vliegtuig daalt de hartslag nog verder. Die combinatie kan dodelijk zijn. Een versuft dier kan tijdens de vlucht onderkoeld raken en went bovendien minder snel aan zijn nieuwe omgeving. Realiseer je daarbij dat je als eigenaar vaak waarschijnlijk meer gespannen bent rondom het vervoer dan het dier zelf.

Huisdier in kennel

 • de hond/kat moet met de kop omhoog kunnen staan (zonder het dak te raken), zich kunnen omdraaien en met gemak kunnen gaan liggen. De kennel moet gemaakt zijn van hard plastic met een ingebouwde metalen deur. Houten kennels en kennels met plastic deurtjes zijn niet toegestaan.
 • de kennel moet voorzien zijn van twee lege vaste voerbakken of van één bak met twee compartimenten voor eten en water. De bodem van de kennel moet bedekt zijn met een deken, kranten of ander absorberend materiaal. Stro is niet toegestaan.
 • de kennel moet zijn voorzien van minstens één ‘Live Animal’-sticker en twee ‘Arrow Up’-stickers (worden indien nodig door luchtvaartmaatschappij verstrekt).
 • het slot op de kenneldeur moet stevig zijn. Hangsloten zijn niet toegestaan. De scharnieren en grendels van de deur moeten aan de boven- en onderzijde ten minste 1,6 cm (0,62 inch) uitsteken.
 • wieltjes moeten zijn verwijderd of met tape zijn vastgezet.

Leeftijd van het huisdier en het aantal

 • een hond of kat moet minimaal 10 weken oud zijn.
 • elk huisdier moet in zijn eigen kennel reizen. Tot een maximum gewicht mogen 2 huisdieren in 1 kennel reizen. Puppy’s of jonge katjes van minder dan vier maanden oud mogen met hun moeder in een kennel.

Documentenvan het huisdier

 • het paspoort of de gezondheidsverklaring van het huisdier moet Engelstalig zijn. Kopieën van deze documenten kun je aan de kennel bevestigen. Zorg ervoor dat je de originele documenten bij je hebt wanneer je incheckt.
 • aan de kennel moet een label zijn bevestigd met de naam, het adres en het telefoonnummer van de passagier.
 • Aan de zijkant van de kennel moet een label met de naam van het dier zijn bevestigd.

Lichamelijke conditie van huisdier

 • je huisdier mag er niet angstig, gewond of versuft uitzien.
 • je huisdier mag geen muilkorf of riem dragen. Er mag ook geen muilkorf of riem in de kennel worden achtergelaten.
Waar let je op als je een auto, boot e.d. meeneemt bij een lang verblijf in het buitenland?

Waar let je op als je een auto, boot e.d. meeneemt bij een lang verblijf in het buitenland?

 • heb je een nog vrij nieuwe auto dan kan het interessant zijn deze voor vertrek in Nederland om te ruilen voor een nieuwe. Die koop je dan voor een netto-bedrag (zonder BPM en Btw) en voert hem in in het nieuwe land. Je betaalt bij het invoeren dan geen BPM, wel Btw. Ook de aanschaf van een nieuwe auto in je nieuwe woonland kan financieel interessant zijn door de -nu nog- meestal lagere BPM tarieven buiten Nederland.
 • check bij meenemen van je auto de invoerregels, keuringseisen en beschikbaarheid van onderdelen op je bestemming. Invoeren kan meestal belastingvrij mits je de auto al 6 maanden bezit en gebruikt. Andersom, check bij terugkeer naar Nederland mét lokaal gekochte auto de bekendheid bij garagebedrijven met dit merk en type.
 • bij het importeren van je eigen auto wordt binnen Europa vaak gevraagd om een COC verklaring: Certificate of Conformity; dit wordt uitgegeven door de fabrikant van je auto; zoek daarvoor contact bij de (lokale) vestiging van de fabrikant van je automerk of maak gebruik van een (online) tussenpersoon.
  • in het document (vast EU format) staan gegevens over je voertuig, identificatie van de fabrikant, technische specificaties e.a.
  • aan de afgifte van het documenten zijn kosten verbonden.
 • neem je een auto mee, dan meld je het kenteken af bij de RDW (Rijksdienst voor Wegverkeer) en wordt vooruitbetaalde motorrijtuigenbelasting verrekent. Bij de douane regel je een Verklaring van Uitvoer. Op het moment dat de RDW de uitvoer accepteert, vervalt de geldigheid van je kentekenbewijs. Je kan er dan niet meer mee rijden op de openbare weg, tenzij je via de RDW een 14-dagen-uitvoerkenteken regelt, APK onderhoudt en je verzekering actief blijft.
 • zoek goed uit of de auto die je in Nederland hebt wel geschikt is voor je nieuwe woon- en werklocatie; op sommige bestemmingen is airco onontbeerlijk; op sommige bestemmingen heb je een hogere wielophanging nodig om comfortabel te kunnen rijden op niet-geasfalteerde wegen, op bestemmingen met een sterk zeeklimaat is een anti-roest coating essentieel, soms is een pick-up handiger (zeker als je bv. een B&B gaat runnen en vaak op & neer moet met bagage, inkopen), etc.
 • denk bij het meenemen van een zeil- of motorboot aan het Internationaal Certificaat van Competentie (ICC, door Vamex uitgegeven met klein vaarbewijs) en Internationaal Certificaat Plezier Vaartuig (ICP, is het internationaal eigendomsbewijs, door ANWB uitgegeven).
Waar let je op direct na aankomst van je inboedel / goederen op je nieuwe woonbestemming?

Waar let je op direct na aankomst van je inboedel / goederen op je nieuwe woonbestemming?

 • Laat alles zoveel mogelijk direct op de juiste plaats neerzetten.
 • Begin pas met uitpakken als de verhuizers klaar zijn met de hele verhuizing.
 • Controleer tijdens het uitpakken alle goederen op eventuele verhuisschade, maak aantekeningen en foto's.
 • Maak één ruimte zo snel mogelijk "bewoonbaar".
 • Zorg ervoor dat de bedden zijn opgemaakt, zodat je kan gaan slapen en niet meer hoeft te zoeken naar beddengoed etc etc.
 • Hou verlichting paraat, het wordt eerder donker dan je misschien denkt.
 • Hang gordijnen op (minder kil en veiliger).
 • Geef een eventueel meeverhuisde koelkast en vrieskist een dag rust voordat je ze weer inschakelt.
 • Maak de trommelbeveiliging van een eventueel meeverhuisde wasmachine weer los.
 • Schroef het naambordje (indien meegenomen) aan de deur: welkom!
 • Meld eventuele verhuisschade tijdig aan je verhuizer, conform de verhuisvoorwaarden.
 • Neem contact op met je verhuizer voor het ophalen van lege verhuisdozen.
 • Maak foto's van eventuele onverwachte schade aan je nieuwe al dan niet tijdelijke woning en meld deze direct.
 • Maak kennis met de directe omwonenden en eventuele nieuwe huismeester.

Wat zijn aandachtspunten omtrent het verzekeren van je inboedel als je deze laat transporteren naar je nieuwe woonland?

Wat zijn aandachtspunten omtrent het verzekeren van je inboedel als je deze laat transporteren naar je nieuwe woonland?

 • check tot welk maximum bedrag je (Erkende) verhuizer zijn aansprakelijkheid heeft verzekerd. Afhankelijk van de waarde van je inboedel kan je overwegen een aanvullende inboedelverzekering af te sluiten. Denk bijvoorbeeld ook aan schimmelschade clausules, zeker bij verhuizing naar tropische bestemmingen
 • bij overzeese verhuizingen kunnen extra voorwaarden gelden ten aanzien van aansprakelijkheid.
 • kosten van een aanvullende verzekering zijn een percentage van de verzekerde waarde plus meestal eenmalige poliskosten.
 • de goederen zijn in een eventuele opslaglocatie beperkt verzekerd. Bij de meeste verzekeraars heb je de mogelijkheid om je inboedelverzekering over te zetten op het adres van opslaglocatie. Je kunt bij de meeste verhuisbedrijven ook een opslagverzekering afsluiten.
Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

     

  Partnerselectie: Emigratie & Vertrek I

  Partnerselectie: Emigratie & Vertrek I

  Werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

  JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

  Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

  JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

  Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

  Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

  Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

  Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
   

  Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

  The world of JoHo footer met landenkaart

  JoHo: crossroads uit de bundels
  JoHo: crossroads uit selectie
  Emigratie & Lang verblijf in buitenland: thema's en startpagina's

  Emigratie & Lang verblijf in buitenland: thema's en startpagina's

  Backpacken & Reizen: thema's en startpagina's

  Backpacken & Reizen: thema's en startpagina's

  JoHo: paginawijzer

  Thema's

  Wat vind je op een JoHo Themapagina?

  • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
  • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

  Crossroad: volgen

  • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

  Crossroad: kiezen

  • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

  Footprints: bewaren

  • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
  • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

  Abonnement: nemen

  • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

  Hoe is de pagina op gebouwd

  • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
  • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
  • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
  • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
  • De statussen:
  1. Start
  2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
  3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
  4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
  5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
  6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
  7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
  8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
  9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
  10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
   JoHo: footprints achterlaten
   JoHo: pagina delen