Sollicitatiegesprek & Stagegesprek: voorbereiden en vervolgen

 

Sollicitatiegesprekken en stagegesprekken

 

sollicitatiegesprek voorbereiden en tot een goed einde brengen

JoHo: crossroads uit bundel

  Themapagina

Inhoud: sollicitatiegesprek en stagegesprek voorbereiden

Sollicitatiegesprek & Stagegesprek

 • Hoe verloopt een sollicitatiegesprek?
 • Wat moet je wel of niet doen tijdens een sollicitatiegesprek?
 • Hoe bereid je je voor op een selectie of sollicitatiegesprek?
 • Wat is argumenteren?
 • Hoe wordt argumentatie ingezet bij het overtuigen?
 • Wat kan je doen om je overtuigingskracht, argumentatie en logisch redeneren te verbeteren of ontwikkelen?
 • Wat kan je doen om je communicatievaardigheden te versterken of te ontwikkelen?

Lees verder voor antwoorden, inspiratie, inzichten en oplossingen

Hoe verloopt een sollicitatiegesprek?

Hoe verloopt een sollicitatiegesprek?

 • De ervaring leert dat sollicitatiegesprekken vrijwel allemaal verschillend verlopen.
 • Het onderstaande interviewschema is dan ook slechts bedoeld om een paar punten aan te stippen die regelmatig terugkomen.

1. Voorstelronde

 • In eerste instantie zal de P&O medewerker bij het eerste gesprek proberen je op je gemak te stellen, door bijvoorbeeld te vragen of je het pand bijvoorbeeld gemakkelijk hebt weten te vinden en of je iets te drinken wilt.

2. Structuur

 • De P&O medewerker of het recruitmentteam licht de aanpak van het gesprek toe, zodat je weet wat er zoal komen gaat.

3. Opening

 • Diegene met wie je het gesprek hebt, vertelt kort iets over de functie en de organisatie.
 • Soms vraagt men in dit stadium van het gesprek al of je iets te vragen hebt. Deze fase heeft mede ten doel het ijs te breken en de sollicitant op zijn gemak te stellen.
 • In fase twee en drie, de introductie, wordt ook je luistervaardigheid getest.

4. Curriculum vitae

 • Je krijgt vragen over je cv

5. Motivatie

 • Je krijgt vragen over je motivatie om te solliciteren

6. Functie-eisen

 • Er worden vragen gesteld die de functie-eisen koppelen aan je kennis en ervaring. Hiervoor zijn verschillende methoden:

7. Privacy

 • Diegene met wie je het gesprek voert, mag tijdens het gesprek officieel alleen vragen stellen die functioneel en relevant zijn voor de te vervullen vacature. Vragen over je sociale milieu, burgerlijke staat en gezinssituatie zijn officieel taboe maar in de praktijk bijna standaard . Soms kunnen deze vragen ook echt wel relevant zijn.

8. Arbeidsvoorwaarden

 • In het eerste gesprek wordt soms kort ingegaan op de arbeidsvoorwaarden. Bijvoorbeeld: “Wat denkt u te gaan verdienen?”
 • De arbeidsvoorwaarden komen doorgaans uitgebreid aan de orde in het laatste gesprek, het onderhandelingsgesprek.

9. Afronding

 • Ter afsluiting wordt gevraagd of je zelf nog vragen hebt en wordt je geïnformeerd over het verdere verloop van de sollicitatieprocedure.

10. Vertrek

 • Wanneer de aangegeven tijdsduur van het gesprek is verstreken en er niets meer te bespreken valt, bedank jij of je gesprekspartner dan voor het gesprek.
 • De gemiddelde duur van een gesprek is 1 uur.
Wat moet je wel of niet doen tijdens een sollicitatiegesprek?

Wat moet je wel of niet doen tijdens een sollicitatiegesprek?

Sluit je aan bij JoHo en lees hier meer over wat wel en niet te zeggen tijdens ten sollicitatiegesprek

 • Bij binnenkomst
 • Tijdens de voorstelronde
 • Tijdens de opening
 • Tijdens vragen over je curriculum vitae
 • Tijdens vragen over je motivatie
 • Tijdens vragen over de functie-eisen of werkzaamheden
 • Tijdens vragen over je Privacy
 • Tijdens vragen over de Arbeidsvoorwaarden
 • Tijdens de afronding
 • Bij je vertrek
Hoe bereid je je voor op een selectie of sollicitatiegesprek?
Hoe bereid je gesprekken voor als je kans maakt om uitgezonden te worden?

Hoe bereid je gesprekken voor als je kans maakt om uitgezonden te worden?

Oefening:

 1. Geef je persoonlijke invulling aan de in de Keuzehulp opgenomen vragen rondom Uitgezonden worden. Pas e.e.a. toe op jouw werkgever: wat & hoe is reeds geregeld of vastgelegd in bestaande procedures en regelingen, wat ontbreekt er nog?
 2. Maak vervolgens een beknopte lijst met aandachtspunten / bepsreekpunten ter concrete voorbereiding op je gesprek(ken) bij je werkgever.

Tip: let in de keuzehulp op onder andere de volgende vragen

 • Wat kan je inventariseren als je kans maakt om uitgezonden te worden?
 • Wat kan een bedrijf dat mensen uitzendt mogelijk aan ondersteuning bieden?
 • Welke vragen kan je stellen bij besprekingen over je salaris als je wordt uitgezonden?
 • Welke tips kan je je werkgever meegeven om het interne expatbeleid aan te scherpen?
Argumenteren versus zwetsen: begrippen, definities en inzichten

Argumenteren versus zwetsen: begrippen, definities en inzichten

Wat is argumenteren?

Wat is argumenteren?

 • In het Engels is een ‘argument’ ook wel een woordenwisseling of ruzie, maar dat is niet wat met argumentatie bedoeld wordt.
 • Waar het bij argumentatie om gaat is het type argument dat wordt gedefinieerd in de sketch ‘Argument Clinic’ van Monty Python, waarin een cliënt een kliniek binnen komt en betaalt voor een argument. Als hij eindelijk de juiste kamer heeft gevonden om een argument te krijgen, ontkent de persoon in de kamer die hem een argument moet geven gewoon alles wat er gezegd wordt. De cliënt klaagt dat ontkenning iets anders is dan een argument. Hij zegt: een argument is een aaneengekoppelde serie van standpunten om tot een conclusie te komen.
 • De definitie van een argument die dan ook wel eens wordt aangehouden is: een argument is een aaneengekoppelde serie van zinnen, standpunten en proposities (ook wel premissen) die bedoeld zijn om reden te geven aan een andere zin, standpunt of propositie (oftewel de conclusie). Een argument hoeft echter niet altijd een conclusie te bewijzen.
 • Uit deze definitie blijkt waar argumenten uit bestaan en wat het doel van argumenteren is.
 • Er zijn veel verschillende soorten redenen: om iets uit te leggen, om iets te rectificeren of om reden te geven aan waarom iemand iets doet. Ze worden dus ook gebruikt in een verscheidenheid aan dagelijkse situaties: om erachter te komen waarom je computer is gecrasht, waarom je vriendin boos is, op welke politieke partij je moet stemmen, welke studie je moet doen, etc.
 • Argumenten hebben dus niet maar één doel. Rechtvaardiging en uitleg zijn voorbeelden van verschillend gebruik van argumenten.

 

  Deductieve en inductieve argumenten

  • Goede argumenten kunnen zowel deductief als inductief zijn.
  • Waar bij deductie de conclusie logisch onvermijdelijk volgt uit de aannames, is bij inductie de conclusie niet onvermijdelijk, maar waarschijnlijk.
  • Om er achter te komen of een argument deductief of inductief is, is het belangrijk om goed te lezen. Wanneer er bijvoorbeeld gezegd wordt: ‘Het kan gaan regenen’, dan zeggen we eigenlijk dat regen een mogelijkheid is. Het is inductief. Als we zeggen: ‘Er is regen op komst’, dan is er geen andere mogelijkheid dan dat het snel zal gaan regenen. Dan is het dus deductief.

  Deductieve argumenten

  • Na woorden als ‘omdat’, ‘aangezien’ of ‘dit wordt verklaard door’, volgt vaak een premisse. Een dergelijk premisse komt dan na de conclusie. Je kunt bijvoorbeeld beweren dat je verdrietig bent, omdat je partner je verjaardag is vergeten.
   • De premisse in een goed deductief argument bewijst de conclusie die getrokken wordt.
   • Bij deductief redeneren is validiteit erg belangrijk. Een argument wordt valide genoemd wanneer het niet mogelijk is dat de premisse waar is en de conclusie onwaar is.
   • Een voorbeeld:Premisse: ‘Jan was voorzitter voordat Piet voorzitter was en Klaas was voorzitter na Piet. Conclusie: ‘Jan was voorzitter voordat Piet voorzitter was’. Het is in dit voorbeeld onmogelijk dat de premisse klopt en dat de getrokken conclusie niet waar is. De premisse van een goed deductief argument bewijst dus de conclusie. Er is daarom sprake van een valide argument. Als de premisse van een valide argument waar is, wordt het argument gegrond (‘sound’) genoemd.

  Inductieve argumenten

  • De premisse van een inductief argument bewijst de conclusie niet, maar ondersteunt de conclusie.
  • Er is bij een inductief argument dus geen sprake van een alles-of-niets principe, zoals bij een deductief argument. Ondersteuning voor een conclusie wordt door inductief argument geleverd in gradaties.
  • Een voorbeeld is dat de dader van een moord wordt gezocht. Er is een vrouw vermoord en van haar man wordt geweten dat hij haar herhaaldelijk heeft bedreigd. Dit is zeker geen bewijs voor het feit dat hij haar heeft vermoord en ondersteunt de claim ook niet dat hij haar heeft vermoord. Als zijn vingerafdrukken worden gevonden op het moordwapen, dan is dit nog steeds geen bewijs voor de claim dat hij haar heeft vermoord, maar dit gegeven geeft wel meer steun voor de claim dat hij haar om het leven heeft gebracht.
   • Hoe meer een premisse de conclusie van een inductief argument steunt, des te sterker het argument is.
   • Hoe minder een premisse de conclusie van een inductief argument steun, des te zwakker het argument is

  Waar komt het naar voren?

  Gerelateerde studies

  • Rechtsgeleerdheid
  • Geneeskunde
  • Wiskunde en natuurkunde
  • Informatica

  Gerelateerde vakken

  • Academische vaardigheden
  • Scriptie schrijven en onderzoek doen
   Wat is het nut van argumentatie?

   Wat is het nut van argumentatie?

   • In het Engels is een ‘argument’ ook wel een woordenwisseling of ruzie, maar dat is niet wat met argumentatie bedoeld wordt. Waar het bij argumentatie om gaat is het type argument dat wordt gedefinieerd in de sketch ‘Argument Clinic’ van Monty Python, waarin een cliënt een kliniek binnen komt en betaalt voor een argument. Als hij eindelijk de juiste kamer heeft gevonden om een argument te krijgen, ontkent de persoon in de kamer die hem een argument moet geven gewoon alles wat er gezegd wordt.
   • De cliënt klaagt dat ontkenning iets anders is dan een argument. Hij zegt: een argument is een aaneengekoppelde serie van standpunten om tot een conclusie te komen.
   • De definitie van een argument die dan ook wel eens wordt aangehouden is: een argument is een aaneengekoppelde serie van zinnen, standpunten en proposities (ook wel premissen) die bedoeld zijn om reden te geven aan een andere zin, standpunt of propositie (oftewel de conclusie). Een argument hoeft echter niet altijd een conclusie te bewijzen.
   • Uit deze definitie blijkt waar argumenten uit bestaan en wat het doel van argumenteren is.
   • Er zijn veel verschillende soorten redenen: om iets uit te leggen, om iets te rectificeren of om reden te geven aan waarom iemand iets doet. Ze worden dus ook gebruikt in een verscheidenheid aan dagelijkse situaties: om erachter te komen waarom je computer is gecrasht, waarom je vriendin boos is, op welke politieke partij je moet stemmen, welke studie je moet doen, etc.
   • Argumenten hebben dus niet maar één doel. Rechtvaardiging en uitleg zijn voorbeelden van verschillend gebruik van argumenten.
   Wat voor soorten argumenten zijn er?

   Wat voor soorten argumenten zijn er?

   Goede argumenten kunnen zowel deductief als inductief zijn.

   Deductieve argumenten

   Na woorden als ‘omdat’, ‘aangezien’ of ‘dit wordt verklaard door’, volgt vaak een premisse. Een dergelijk premisse komt dan na de conclusie. Je kunt bijvoorbeeld beweren dat je verdrietig bent, omdat je partner je verjaardag is vergeten. Argumenten kunnen deductief of inductief zijn.

   • De premisse in een goed deductief argument bewijst de conclusie die getrokken wordt.

   • Bij deductief redeneren is validiteit erg belangrijk. Een argument wordt valide genoemd wanneer het niet mogelijk is dat de premisse waar is en de conclusie onwaar is.

   Een voorbeeld:

   Premisse: ‘Jan was voorzitter voordat Piet voorzitter was en Klaas was voorzitter na Piet. Conclusie: ‘Jan was voorzitter voordat Piet voorzitter was’. Het is in dit voorbeeld onmogelijk dat de premisse klopt en dat de getrokken conclusie niet waar is. De premisse van een goed deductief argument bewijst dus de conclusie. Er is daarom sprake van een valide argument. Als de premisse van een valide argument waar is, wordt het argument gegrond (‘sound’) genoemd.

   Inductieve argumenten

   De premisse van een inductief argument bewijst de conclusie niet, maar ondersteunt de conclusie. Er is bij een inductief argument dus geen sprake van een alles-of-niets principe, zoals bij een deductief argument. Ondersteuning voor een conclusie wordt door inductief argument geleverd in gradaties. Een voorbeeld is dat de dader van een moord wordt gezocht. Er is een vrouw vermoord en van haar man wordt geweten dat hij haar herhaaldelijk heeft bedreigd. Dit is zeker geen bewijs voor het feit dat hij haar heeft vermoord en ondersteunt de claim ook niet dat hij haar heeft vermoord. Als zijn vingerafdrukken worden gevonden op het moordwapen, dan is dit nog steeds geen bewijs voor de claim dat hij haar heeft vermoord, maar dit gegeven geeft wel meer steun voor de claim dat hij haar om het leven heeft gebracht.

   • Hoe meer een premisse de conclusie van een inductief argument steunt, des te sterker het argument is.

   • Hoe minder een premisse de conclusie van een inductief argument steun, des te zwakker het argument is.

   Om er achter te komen of een argument deductief of inductief is, is het belangrijk om goed te lezen. Wanneer er bijvoorbeeld gezegd wordt: ‘Het kan gaan regenen’, dan zeggen we eigenlijk dat regen een mogelijkheid is. Het is inductief. Als we zeggen: ‘Er is regen op komst’, dan is er geen andere mogelijkheid dan dat het snel zal gaan regenen. Dan is het dus deductief.

   Hoe wordt argumentatie ontleed en bekritiseerd?

   Hoe wordt argumentatie ontleed en bekritiseerd?

   Hoe wordt argumentatie ontleed en bekritiseerd?

   • Argumenten bestaan uit stellingen, maar zijn iets anders dan slechts een opsomming van stellingen. De stellingen moeten gepresenteerd worden als reden voor de volgende stelling. Dit doe je door het toevoegen van het woord ‘dus’ (therefore), wat een conclusie aangeeft. Het woord dus wordt daarom een conclusion marker genoemd. Er zijn ook andere conclusie markers, zoals dus, daarvoor, daardoor, dan en vandaar. Het woord aangezien (since) geeft een reden aan en wordt daarom een reason marker genoemd. Andere reason markers zijn omdat, want, aangezien, als, terwijl en in zoverre. De conclusie en reden markers samen heten argument markers.
   • Het is niet mogelijk om een argument te identificeren door alleen naar de argument markers te kijken, omdat de woorden die duiden op een argument ook voor andere doeleinden worden gebruikt. Je moet kijken naar de woorden in de context waarin ze worden gebruikt. Een trucje om te checken of iets een argument is, is om het woord in de zin te vervangen door een andere argument marker. Met behulp van argument markers kun je de structuur van een argument ontdekken.

    

    Hoe kun je de competentie ‘argumenteren’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

    Hoe kun je de competentie ‘argumenteren’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

    Argumenteren tijdens je reis

    • Tijdens je verblijf in het buitenland ben je constant in contact met de lokale bevolking. Door goed te communiceren met de 'locals' en andere reizigers kunnen veel problemen worden voorkomen.
    • Door de juiste inzet van argumenten kan je makkelijker respectvol blijven en problemen voorkomen wanneer je eens 'nee' moet zeggen tegen iemand die je vraagt iets voor hem of haar te doen.

    Argumenteren tijdens je studie

    • Kunnen argumenteren is een skill die hard nodig is tijdens de studie en die je in de loop van je studietijd steeds verder doorontwikkelt.
    • Bij vrijwel iedere tentamenvraag zal je moeten argumenteren om tot een antwoord te komen. Dat kan impliciet zijn om bij Multiple Choice vragen tot het goede antwoord te komen, of expliciet om bij essay vragen aan te geven hoe je tot een zekere stelling of antwoord op een vraag bent gekomen.

    Argumenteren tijdens je vrijwilligerswerk of stage

    • Of je je bevindingen wil presenteren of beleid wil veranderen, in vrijwel iedere presentatie van een standpunt of mening is het verstandig om goede argumentatie te gebruiken. Klanten hebben minder vragen als de argumentatie onder de presentatie helder uiteen gezet is, en managers hebben vaak niet de tijd om alle feiten te kunnen checken, maar zullen doorgaans wel scherp letten op kwaliteit van argumenten.
    Sollicitatiegesprek en stagegesprek: vragen en antwoorden per sector en sollicitatiefase

    Sollicitatiegesprek en stagegesprek: vragen en antwoorden per sector en sollicitatiefase

    Hoe bereid je je voor op een selectie of sollicitatiegesprek?
    Hoe verloopt een sollicitatiegesprek?

    Hoe verloopt een sollicitatiegesprek?

    • De ervaring leert dat sollicitatiegesprekken vrijwel allemaal verschillend verlopen.
    • Het onderstaande interviewschema is dan ook slechts bedoeld om een paar punten aan te stippen die regelmatig terugkomen.

    1. Voorstelronde

    • In eerste instantie zal de P&O medewerker bij het eerste gesprek proberen je op je gemak te stellen, door bijvoorbeeld te vragen of je het pand bijvoorbeeld gemakkelijk hebt weten te vinden en of je iets te drinken wilt.

    2. Structuur

    • De P&O medewerker of het recruitmentteam licht de aanpak van het gesprek toe, zodat je weet wat er zoal komen gaat.

    3. Opening

    • Diegene met wie je het gesprek hebt, vertelt kort iets over de functie en de organisatie.
    • Soms vraagt men in dit stadium van het gesprek al of je iets te vragen hebt. Deze fase heeft mede ten doel het ijs te breken en de sollicitant op zijn gemak te stellen.
    • In fase twee en drie, de introductie, wordt ook je luistervaardigheid getest.

    4. Curriculum vitae

    • Je krijgt vragen over je cv

    5. Motivatie

    • Je krijgt vragen over je motivatie om te solliciteren

    6. Functie-eisen

    • Er worden vragen gesteld die de functie-eisen koppelen aan je kennis en ervaring. Hiervoor zijn verschillende methoden:

    7. Privacy

    • Diegene met wie je het gesprek voert, mag tijdens het gesprek officieel alleen vragen stellen die functioneel en relevant zijn voor de te vervullen vacature. Vragen over je sociale milieu, burgerlijke staat en gezinssituatie zijn officieel taboe maar in de praktijk bijna standaard . Soms kunnen deze vragen ook echt wel relevant zijn.

    8. Arbeidsvoorwaarden

    • In het eerste gesprek wordt soms kort ingegaan op de arbeidsvoorwaarden. Bijvoorbeeld: “Wat denkt u te gaan verdienen?”
    • De arbeidsvoorwaarden komen doorgaans uitgebreid aan de orde in het laatste gesprek, het onderhandelingsgesprek.

    9. Afronding

    • Ter afsluiting wordt gevraagd of je zelf nog vragen hebt en wordt je geïnformeerd over het verdere verloop van de sollicitatieprocedure.

    10. Vertrek

    • Wanneer de aangegeven tijdsduur van het gesprek is verstreken en er niets meer te bespreken valt, bedank jij of je gesprekspartner dan voor het gesprek.
    • De gemiddelde duur van een gesprek is 1 uur.
    Wat moet je wel of niet doen tijdens een sollicitatiegesprek?

    Wat moet je wel of niet doen tijdens een sollicitatiegesprek?

    Sluit je aan bij JoHo en lees hier meer over wat wel en niet te zeggen tijdens ten sollicitatiegesprek

    • Bij binnenkomst
    • Tijdens de voorstelronde
    • Tijdens de opening
    • Tijdens vragen over je curriculum vitae
    • Tijdens vragen over je motivatie
    • Tijdens vragen over de functie-eisen of werkzaamheden
    • Tijdens vragen over je Privacy
    • Tijdens vragen over de Arbeidsvoorwaarden
    • Tijdens de afronding
    • Bij je vertrek
    Wat zijn veelgestelde sollicitatievragen en wat zijn de aandachtspunten bij beantwoording ervan?
    Welke sollicitatievragen kunnen worden gesteld in de marketing - en communicatiesector?
    Welke sollicitatievragen kunnen worden gesteld in de advocatuur?
    Welke sollicitatievragen kunnen worden gesteld in de financiële sector?
    Wat is de sollicitatieprocedure en welke sollicitatievragen worden gesteld bij non-profit organisaties?
    Hoe kan je je verbale en nonverbale communicatievaardigheden tijdens een sollicitatiegesprek verbeteren?
    Wat zijn de sollicitatievragen en tips voor het zoeken naar een baan of stage bij HR, personeelszaken of het uitzendwezen

    Wat zijn de sollicitatievragen en tips voor het zoeken naar een baan of stage bij HR, personeelszaken of het uitzendwezen


    Waar moet je aan denken als je solliciteert naar een personeelsfunctie (P&O)?

    • Bij het voorbereiden van een sollicitatie en tijdens het gesprek zelf is het heel belangrijk om te achterhalen wat de plaats en de rol van P&O (PZ) is in de organisatie. Dit blijkt bijvoorbeeld al uit de plaats waar de afdeling gehuisvest is. Probeer de 'sfeer te proeven' en daarop in te spelen.
    • Probeer tijdens een gesprek ook affiniteit met het product/dienst van de organisatie te tonen. PZ vervult vaak een belangrijke rol in de uitstraling van het product/dienst, zowel naar buiten toe, als naar het eigen personeel.

    Hoe kom je aan een stageplaats op een afdeling personeelzalen  P&O)?

    • Veel stageplaatsen worden gevonden door via via contacten te leggen. Dat is nog altijd de meest effectieve methode om bij een organisatie binnen te komen.Een andere methode is het schrijven van een stageverzoek. Schrijf niet zomaar een algemene brief, maar probeer in te spelen op de behoeften. Kom bij voorkeur met een concreet voorstel/opdracht voor de dag, waarbij je bijvoorbeeld inspeelt op actuele ontwikkelingen in het werkveld.

    Voorbeeldvragen

    • Vraag: In de vakbladen en websites op het gebied van personeel en organisatie is al geruime tijd een discussie gaande over de vraag: wat is nu eigenlijk het nut, de waarde van een afdeling PZ? Hoe denk jij daar zelf over? Probeer hier je standpunt in te bepalen.
    • Vraag: at is je visie op de (actuele) ontwikkelingen op het terrein van personeel en organisatie? Wat heeft dit voor een consequenties voor de rol van PZ?
    • Zie hieronder meer vragen

    Waar moet je aan denken als je solliciteert binnen het uitzendwezen?

    • In het algemeen vinden er in de uitzendbranche vrij uitgebreide sollicitatieprocedures plaats.
    • Na de eerste selectie vinden vaak uitgebreide selectierondes plaats bij psychologische adviesbureaus.
    • De werving gebeurt vaak via advertenties (online en print) of door middel van de vacatureborden in het uitzendbureau zelf.
    • De grote bureaus hebben de laatste jaren regelmatig landelijke wervingscampagnes opgezet. Daarin werden kandidaten verzocht telefonisch te reageren of een uitgebreid sollicitatieformulier in te vullen.
    • Maar open solliciteren blijkt altijd nog een effectieve methode. Wanneer je interesse hebt in een functie als consulent, kan je een brief naar de afdeling personeelszaken van het betreffende uitzendbureau mailen of bellen naar het hoofdkantoor van het betreffende bedrijf.

    Sollicitatietip van een intercedent

    • "Je kunt als je interesse hebt om bij een uitzendbureau te werken natuurlijk ook de stoute schoenen aantrekken en een uitzendbureau bij jou in de buurt binnen stappen. Realiseer je wel goed dat elk contact met het uitzendbureau vaak al de eerste vorm van selectie is. Zorg ervoor dat je (in elke fase van de selectie) kunt vertellen waarom je juist bij dat uitzendbureau wil werken. Je moet je klantgerichtheid kunnen aantonen en bewijzen dat je klanten binnen kunt halen. Tenslotte is het in elke fase van de selectie heel belangrijk om je commerciële ervaring/affiniteit te benadrukken."

    Sollicitatie-ervaringen

    • "Naar aanleiding van mijn sollicitatieformulier werd ik uitgenodigd voor een testdag die werd verzorgd door een psychologisch adviesbureau. Ik moest onder andere, met een camera voor me neus, een speech van vijf minuten houden, waarin ik mezelf presenteerde. Hierna volgde een intensief gesprek met een psycholoog naar aanleiding van mijn sollicitatieformulier. Verder werden er op deze dag capaciteitentesten afgenomen. Het ging met name om rekenvaardigheid en administratieve capaciteiten. De uitslag van de test was voor mij positief en ik werd uitgenodigd voor een gesprek met de vestigingsmanager en iemand van personeelszaken. Dit gesprek had meer de vorm van een 'gewoon' sollicitatiegesprek. Ze vroegen me onder andere waarom ik juist bij dat uitzendbureau wilde gaan werken etc. Hierna werd ik opnieuw uitgenodigd voor een uitgebreide testdag. Ditmaal kwamen onder andere de persoonlijkheidsvragenlijst, de intelligentietest en de commerciële inzichttest aan de orde. Verder moest ik een klachtengesprek voeren. Als je solliciteert voor een functie als consulent B of C worden ook je verkoopgesprekstechnieken getest.
    • In het algemeen kun je op zo'n testdag vrij concrete opdrachten verwachten. Bij mijn sollicitatie was er bijvoorbeeld een opdracht waarin je een aantal zaken over jezelf op papier moest zetten; 'hoe zie je je eigen toekomst', 'hoe zie je jezelf binnen dit uitzendbureau functioneren' etc. Je moest de bekende 'postbakoefening' doen. Hierin wordt de situatie nagebootst dat je een hele stapel post binnen een bepaalde tijd krijgt te verwerken. De tijd is te beperkt om alles grondig door te nemen. Hoe ga je daar mee om? Waar leg je de prioriteiten? Wat draag je over?... Er was ook een opdracht om zakelijke brieven te schrijven.
    • Tip: Een goede voorbereiding (opbouw van brieven, standaardeisen etc.) kan je al een heel eind op weg helpen. Bij twee bureaus werd mijn commerciële inzicht getest aan de hand van een aantal meerkeuzevragen. Bijvoorbeeld: 'Hoe zou je reageren als je weet dat het product dat je verkoopt over twee weken goedkoper wordt? Ga je direct alle klanten bellen. Probeer je zoveel mogelijk te verkopen. Ga je alleen de belangrijkste klanten bellen. Of doe je helemaal niets met dit bericht?' Een andere vraag luidde: 'Hoe kun je er voor zorgen dat het product dat je verkoopt opvalt?' En 'waaraan kun je merken dat iemand een vaste klant is?' Bij een sollicitatie bij Randstad werd er ook een case voorgelegd: 'Stel je werkt op een kleine vestiging. Een collega meldt zich plotseling ziek... Hoe reageer je daarop? Hoe regel je dat zo, dat het belangrijkste werk toch doorgaat, etc.? (NB wat vind je belangrijk!)'

    Sollicitatievraag

    • Een veelgestelde vraag tijdens sollicitatiegesprekken in deze branche is: 'Hoe praat je je binnen bij een bedrijf dat al jaren met de concurrent samenwerkt?'

    Tip

    • Denk eraan dat je in de uitzendbranche te maken kunt krijgen met een concurrentiebeding. Als je eenmaal bij een uitzendbureau werkzaam bent, is het niet altijd eenvoudig om daarna 'bij de concurrent' werk te vinden."

    Welke vragen kunnen nog meer gesteld worden in het sollicitatiegesprek voor een HR functie of medewerker personeelszaken?

    • Welke websites op het gebied van personeel en organisatie ken je?
    • Wat is het laatste artikel dat je hebt gelezen?
    • Wat is je zienswijze op het gebied van het motiveren van personeel?
    • Wat weet je van de cultuur van ons bedrijf en waarom denk je daarin te passen?
    • In hoeverre denk je mensenkennis te hebben en kun je hiervan voorbeelden geven?
    • Veel mensen zeggen graag met mensen te willen werken, maar kun je aangeven wat je daar specifiek in aantrekt?
    • Stel, er komt een medewerker binnen die vertelt niet lekker in het vel te zitten vanwege persoonlijke omstandigheden. Wat doe je?
    • En als deze medewerker op een zeer belangrijke opdracht zit die eigenlijk die week af moet?
    • En als de hond van de medewerker is overleden?
    • Wat is je persoonlijke visie op personeelsbeleid?
    • Over welke eigenschappen denk je te beschikken die jou tot goede personeelsfunctionaris/een goede consultant maken?
    • Je zegt creatief te zijn, kun je een voorbeeld geven?
    • Wat vindt men van jou een mindere eigenschap?
    • Wat is het laatste boek dat je hebt gelezen?
    • Je moet met verschillende soorten mensen om kunnen gaan, hoe denk je dit te gaan doen?
    • Uit je cv blijkt dat je hoofdzakelijk met studenten (voornamelijk met een bepaalde achtergrond) bent omgegaan.
    • Welke van je eigenschappen gaan in deze functie moeilijkheden opleveren?
    • Geef eens een korte schets van de arbeidsmarkt en de recente trends?
    • Je sociale capaciteiten blijken niet voldoende uit je cv, kun je hierover meer vertellen?
    • Uit wat voor gezin kom je?
    • In je cv staan een aantal sociale activiteiten, kun je hierover iets meer zeggen?
    • Wat zijn je ervaringen met het inschatten van andere mensen?
    • Schetst eens je toekomstige carrièrepad?
    • Stel, ik ben een werknemer en je moet mij ontslaan, kun je dit naspelen?
    • Stel, ik kom op sollicitatiegesprek en ik ben zeer moeilijk te doorgronden, wat doe je om toch tot mij door te dringen?
    • Je bent eigenlijk wel verrekte zenuwachtig, is dat wel vaker zo?
    • Nee? Waarom moet ik dat geloven?

     Hoe kun je de competentie ‘communiceren’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

     Hoe kun je de competentie ‘communiceren’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

     Communiceren tijdens je reis

     • Als je op reis gaat, kom je er vanzelf achter hoe belangrijk goede communicatie is; je komt namelijk in een meestal onbekende omgeving terecht waar zowel de verbale als non-verbale communicatie anders is dan je gewend bent. Voor je op reis gaat is het goed om je hierin te verdiepen en wat kernwoorden en zinnen te leren die van toepassing kunnen zijn op reis. Daarnaast kunnen sommige gebaren die in je eigen cultuur gebruikelijk zijn op andere plaatsen als beledigend worden opgevat.
     • Voorbereiden op contact met de locals op reis is natuurlijk essentieel.
     • Daarnaast is het goed mogelijk dat je met een reisgezelschap onderweg bent, en daar is onderlinge communicatie ook van groot belang om de reis plezierig te laten verlopen. Bespreek met elkaar wat jullie wensen zijn, en wat je nodig hebt tijdens je reis. De ene persoon wil bijvoorbeeld constant bezig zijn, terwijl de ander het fijn vindt om soms een dagje uit te rusten. Wanneer je dit helder met elkaar bespreekt, ontstaat er minder miscommunicatie, kun je je makkelijker aan elkaar aanpassen en heb je samen een mooie reis.

     Communiceren tijdens je studie

     • Er komen steeds meer internationale studenten naar Nederland, waardoor je tijdens je studie vaker communiceert met studenten uit andere landen en culturen, bijvoorbeeld tijdens een werkgroep of een project. Dit is niet altijd even makkelijk aangezien iedere cultuur zijn eigen waarden, gedragsnormen en dus ook manier van communiceren heeft. Door samen te werken met mensen uit andere culturen leer je de verschillen kennen, hier op in te spelen en kun je zo effectiever communiceren.
     • Tijdens je studie is het goed mogelijk dat je soms in groepsverband moet werken. Goede onderlinge communicatie is hierbij van belang om dat proces effectief te laten verlopen; laat elkaar weten wat jij wilt bijdragen tijdens het project en maak duidelijke afspraken.
     • De kans is groot dat je tijdens je studie ook regelmatig voor een groep moet presenteren of je visie dient te verwoorden in een werkgroep. Gebruik je studietijd om te oefenen met presentatietechnieken. Veel studies bieden hier speciale lessen in. Realiseer dat veel mensen het spannend vinden om voor een groep te staan, maar veel oefenen helpt vaak om je er comfortabeler bij te voelen.
     • Je kunt ook overwegen om een TEFL-cursus of een taalcursus te volgen.

     Communiceren tijdens je werk

     • Tijdens je werk is het belangrijk om goed te communiceren, wat je functie ook is. Duidelijk laten weten wat jouw visie is, wat je plan is of wat je van anderen verwacht is essentieel voor een plezierige en effectieve werkplek. Het is daarbij van belang om na te gaan wat je wilt overbrengen en hoe je dat het beste kunt doen. Dat hangt dan ook af van naar wie je iets wilt door communiceren.
     • Wanneer je tijdens je werk tegen problemen aan loopt, op professioneel of persoonlijk gebied, is het van belang dat je hier goed over kunt praten met de aangewezen persoon. Laat weten wat je wensen zijn zodat de andere partij duidelijk weet wat er gaande is.

     Communiceren tijdens je vrijwilligerswerk of stage

     • Wanneer je vrijwilligerswerk of een stage doet, is het essentieel om van te voren en tijdens je werkzaamheden duidelijk te maken wat je eigen verwachtingen zijn van de tijd die je bij een organisatie doorbrengt, of wanneer je tegen problemen aan loopt. Wanneer jij en je werkgever helder kunnen communiceren halen jullie allebei het meeste uit de samenwerking.
     • Buiten het communiceren van verwachtingen of eventuele problemen, is het ook lonend om door te geven welke positieve ervaringen jij hebt meegemaakt tijdens je vrijwilligerswerk of stage. Evalueer dus regelmatig bij jezelf hoe jij je werk ergens ervaart, zodat je dat duidelijk kunt doorgeven wanneer dit aan de orde is.
     Hoe kun je de competentie ‘argumenteren’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

     Hoe kun je de competentie ‘argumenteren’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

     Argumenteren tijdens je reis

     • Tijdens je verblijf in het buitenland ben je constant in contact met de lokale bevolking. Door goed te communiceren met de 'locals' en andere reizigers kunnen veel problemen worden voorkomen.
     • Door de juiste inzet van argumenten kan je makkelijker respectvol blijven en problemen voorkomen wanneer je eens 'nee' moet zeggen tegen iemand die je vraagt iets voor hem of haar te doen.

     Argumenteren tijdens je studie

     • Kunnen argumenteren is een skill die hard nodig is tijdens de studie en die je in de loop van je studietijd steeds verder doorontwikkelt.
     • Bij vrijwel iedere tentamenvraag zal je moeten argumenteren om tot een antwoord te komen. Dat kan impliciet zijn om bij Multiple Choice vragen tot het goede antwoord te komen, of expliciet om bij essay vragen aan te geven hoe je tot een zekere stelling of antwoord op een vraag bent gekomen.

     Argumenteren tijdens je vrijwilligerswerk of stage

     • Of je je bevindingen wil presenteren of beleid wil veranderen, in vrijwel iedere presentatie van een standpunt of mening is het verstandig om goede argumentatie te gebruiken. Klanten hebben minder vragen als de argumentatie onder de presentatie helder uiteen gezet is, en managers hebben vaak niet de tijd om alle feiten te kunnen checken, maar zullen doorgaans wel scherp letten op kwaliteit van argumenten.

     Wat kan je doen om je communicatievaardigheden te versterken of te ontwikkelen: vragen en antwoorden

     Wat kan je doen om je communicatievaardigheden te versterken of te ontwikkelen: vragen en antwoorden

     Hoe kan je je communicatie en gespreksvaardigheden verbeteren of ontwikkelen?

     Hoe kan je je communicatie en gespreksvaardigheden verbeteren of ontwikkelen?


     Wat zijn tips om je communicatie en gespreksvaardigheden te verbeteren?

     Luister en stel eens vragen

     • Door echt te luisteren naar wat iemand zegt en verduidelijkende vragen te stellen, kom je er beter achter wat iemand bedoelt en kan je afstemmen of je elkaar begrijpt.

     Wees je bewust van je lichaamshouding

     • Non-verbale communicatie heeft een grote impact op hoe je overkomt en dus hoe je bepaalde dingen communiceert. Let bijvoorbeeld eens op je spreektoon en je spreeksnelheid en wat voor impact dat heeft op de ander.

     Observeer en probeer je eens in iemand anders te verplaatsen

     • Dit kan ervoor zorgen dat je degene met wie je communiceert beter begrijpt, wat helpt om effectiever op de ander te kunnen reageren. 

     Houd je doel in het oog

     • Door telkens te bedenken wat je wil bereiken, kun je je manier van communiceren hierop aanpassen.

     Wayt zijn tools om verbindend en geweldloos te kunnen communiceren

     • Sommige 'tools' zijn tijdloos. De oefening van het 'geweldloos communiceren' zoals ontwikkeld door Marshall Rosenberg. Die met deze '4 stappen' natuurlijk zelf ook voortbouwd op inzichten van vele andere inspiratiebronnen.
     • Verbindend communiceren kan heel erg helpend zijn in situaties waarin gesprekken moeizaam gaan. Door bijvoorbeeld een beschuldigende toon aan te slaan, gaat de ander in de verdediging, waardoor je in een aanval-defense modus gaat, die gewoonlijk niet tot een constructief gesprek leidt. Laat staan die helpt om tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen!

     Rosenberg biedt de volgende vier stappen aan om tot een verbindende (geweldloze) manier van communiceren te komen

     1. Benoem wat er gebeurd. Het is bij deze stap essentieel om te blijven bij de feiten. Wat gebeurde er echt in de situatie? Vaak zal je merken dat je gevoelens of overtuigingen over de intentie van de ander of over hoe het zo moeten zijn, de feitelijke situatie al kleuren. Deze stap is - ook voor jezelf - vaak een hele belangrijke stap om te zetten. Het geeft je namelijk ook een goed inkijkje in je eigen overtuigingen, aannames en overlevingspatronen
     2. Benoem wat de situatie met je doet. Het is in deze stap heel belangrijk om echt enkel en alleen bij je eigen gevoelens te blijven. Wat is de emotie die de situatie bij je oproept? Het kan zijn dat dit helemaal geen (rationeel) logische reactie is, maar het is wel wat er gebeurd. Probeer zo goed mogelijk onder woorden te brengen welke basisemotie (boos/bang/blij/bedroefd) wordt getriggerd. En spreek dat uit op een manier waarop je volledig bij jezelf blijft, bijvoorbeeld 'Ik voel me hierdoor verdrietig/gekwetst/boos/angstig/etc'. Het is belangrijk in deze stap uit het veralgemiseren te blijven ('hierdoor maak je iedereen gerriteerd'), maar ook om het gevolg in je eigen gedrag van die emotie los te halen van de emotie zelf (Door de situatie, en het onprettige gevoel dat het bij me oproept, doe ik net alsof het niet gebeurd is)
     3. Benoem je behoefte. Wat is voor jou de behoefte in die situatie en na het ervaren van die emotie. Wat zou je in die situatie graag gewild hebben? Welke wens lag er bij je die door de situatie niet is vervuld? Probeer zo scherp mogelijk te krijgen wat de situatie (stap 1) en de emotie die dat bij je opriep (stap 2) voor behoefte bloot leggen Probeer dit ook weer zo helder mogelijk te formuleren.
     4. Formuleer je verzoek Nu je helder hebt verwoord wat de situatie feitelijk was (en dat is soms heel anders dan hoe je het hebt beleefd), welke emotie er door die situatie (en vaak het handelen van die ander in die context) bij je opgeroepen werd, welke menselijke behoefte (verbinding, liefde, aandacht, contact, waardering, samenwerken etc) er onder lag, is het aan jou om een verzoek aan de ander te formuleren. Wat is het dat je van de ander wilt vragen. Let op dat het geen eis wordt. Zorg dat je het zo formuleerd dat het een positief voorstel is, en dat de ander ook de ruimte heeft en voelt om nee te zeggen. Alleen al het formuleren van een verzoek richting de ander kan al een helende werking hebben.

     Dit is een techniek die je echt eindeloos kan oefenen. De eerste drie stappen kun je overigens ook zelf doen, als je merkt dat een situatie je getriggert heeft.

     Hoe kun je de competentie ‘communiceren’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

     Hoe kun je de competentie ‘communiceren’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

     Communiceren tijdens je reis

     • Als je op reis gaat, kom je er vanzelf achter hoe belangrijk goede communicatie is; je komt namelijk in een meestal onbekende omgeving terecht waar zowel de verbale als non-verbale communicatie anders is dan je gewend bent. Voor je op reis gaat is het goed om je hierin te verdiepen en wat kernwoorden en zinnen te leren die van toepassing kunnen zijn op reis. Daarnaast kunnen sommige gebaren die in je eigen cultuur gebruikelijk zijn op andere plaatsen als beledigend worden opgevat.
     • Voorbereiden op contact met de locals op reis is natuurlijk essentieel.
     • Daarnaast is het goed mogelijk dat je met een reisgezelschap onderweg bent, en daar is onderlinge communicatie ook van groot belang om de reis plezierig te laten verlopen. Bespreek met elkaar wat jullie wensen zijn, en wat je nodig hebt tijdens je reis. De ene persoon wil bijvoorbeeld constant bezig zijn, terwijl de ander het fijn vindt om soms een dagje uit te rusten. Wanneer je dit helder met elkaar bespreekt, ontstaat er minder miscommunicatie, kun je je makkelijker aan elkaar aanpassen en heb je samen een mooie reis.

     Communiceren tijdens je studie

     • Er komen steeds meer internationale studenten naar Nederland, waardoor je tijdens je studie vaker communiceert met studenten uit andere landen en culturen, bijvoorbeeld tijdens een werkgroep of een project. Dit is niet altijd even makkelijk aangezien iedere cultuur zijn eigen waarden, gedragsnormen en dus ook manier van communiceren heeft. Door samen te werken met mensen uit andere culturen leer je de verschillen kennen, hier op in te spelen en kun je zo effectiever communiceren.
     • Tijdens je studie is het goed mogelijk dat je soms in groepsverband moet werken. Goede onderlinge communicatie is hierbij van belang om dat proces effectief te laten verlopen; laat elkaar weten wat jij wilt bijdragen tijdens het project en maak duidelijke afspraken.
     • De kans is groot dat je tijdens je studie ook regelmatig voor een groep moet presenteren of je visie dient te verwoorden in een werkgroep. Gebruik je studietijd om te oefenen met presentatietechnieken. Veel studies bieden hier speciale lessen in. Realiseer dat veel mensen het spannend vinden om voor een groep te staan, maar veel oefenen helpt vaak om je er comfortabeler bij te voelen.
     • Je kunt ook overwegen om een TEFL-cursus of een taalcursus te volgen.

     Communiceren tijdens je werk

     • Tijdens je werk is het belangrijk om goed te communiceren, wat je functie ook is. Duidelijk laten weten wat jouw visie is, wat je plan is of wat je van anderen verwacht is essentieel voor een plezierige en effectieve werkplek. Het is daarbij van belang om na te gaan wat je wilt overbrengen en hoe je dat het beste kunt doen. Dat hangt dan ook af van naar wie je iets wilt door communiceren.
     • Wanneer je tijdens je werk tegen problemen aan loopt, op professioneel of persoonlijk gebied, is het van belang dat je hier goed over kunt praten met de aangewezen persoon. Laat weten wat je wensen zijn zodat de andere partij duidelijk weet wat er gaande is.

     Communiceren tijdens je vrijwilligerswerk of stage

     • Wanneer je vrijwilligerswerk of een stage doet, is het essentieel om van te voren en tijdens je werkzaamheden duidelijk te maken wat je eigen verwachtingen zijn van de tijd die je bij een organisatie doorbrengt, of wanneer je tegen problemen aan loopt. Wanneer jij en je werkgever helder kunnen communiceren halen jullie allebei het meeste uit de samenwerking.
     • Buiten het communiceren van verwachtingen of eventuele problemen, is het ook lonend om door te geven welke positieve ervaringen jij hebt meegemaakt tijdens je vrijwilligerswerk of stage. Evalueer dus regelmatig bij jezelf hoe jij je werk ergens ervaart, zodat je dat duidelijk kunt doorgeven wanneer dit aan de orde is.
     Hoe kun je de competentie ‘argumenteren’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

     Hoe kun je de competentie ‘argumenteren’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

     Argumenteren tijdens je reis

     • Tijdens je verblijf in het buitenland ben je constant in contact met de lokale bevolking. Door goed te communiceren met de 'locals' en andere reizigers kunnen veel problemen worden voorkomen.
     • Door de juiste inzet van argumenten kan je makkelijker respectvol blijven en problemen voorkomen wanneer je eens 'nee' moet zeggen tegen iemand die je vraagt iets voor hem of haar te doen.

     Argumenteren tijdens je studie

     • Kunnen argumenteren is een skill die hard nodig is tijdens de studie en die je in de loop van je studietijd steeds verder doorontwikkelt.
     • Bij vrijwel iedere tentamenvraag zal je moeten argumenteren om tot een antwoord te komen. Dat kan impliciet zijn om bij Multiple Choice vragen tot het goede antwoord te komen, of expliciet om bij essay vragen aan te geven hoe je tot een zekere stelling of antwoord op een vraag bent gekomen.

     Argumenteren tijdens je vrijwilligerswerk of stage

     • Of je je bevindingen wil presenteren of beleid wil veranderen, in vrijwel iedere presentatie van een standpunt of mening is het verstandig om goede argumentatie te gebruiken. Klanten hebben minder vragen als de argumentatie onder de presentatie helder uiteen gezet is, en managers hebben vaak niet de tijd om alle feiten te kunnen checken, maar zullen doorgaans wel scherp letten op kwaliteit van argumenten.
     Wat kan je doen om je overtuigingskracht, argumentatie en logisch redeneren te verbeteren of ontwikkelen: vragen en antwoorden

     Wat kan je doen om je overtuigingskracht, argumentatie en logisch redeneren te verbeteren of ontwikkelen: vragen en antwoorden

     Hoe wordt argumentatie ingezet bij het overtuigen?
     Hoe wordt argumentatie ontleed en bekritiseerd?

     Hoe wordt argumentatie ontleed en bekritiseerd?

     Hoe wordt argumentatie ontleed en bekritiseerd?

     • Argumenten bestaan uit stellingen, maar zijn iets anders dan slechts een opsomming van stellingen. De stellingen moeten gepresenteerd worden als reden voor de volgende stelling. Dit doe je door het toevoegen van het woord ‘dus’ (therefore), wat een conclusie aangeeft. Het woord dus wordt daarom een conclusion marker genoemd. Er zijn ook andere conclusie markers, zoals dus, daarvoor, daardoor, dan en vandaar. Het woord aangezien (since) geeft een reden aan en wordt daarom een reason marker genoemd. Andere reason markers zijn omdat, want, aangezien, als, terwijl en in zoverre. De conclusie en reden markers samen heten argument markers.
     • Het is niet mogelijk om een argument te identificeren door alleen naar de argument markers te kijken, omdat de woorden die duiden op een argument ook voor andere doeleinden worden gebruikt. Je moet kijken naar de woorden in de context waarin ze worden gebruikt. Een trucje om te checken of iets een argument is, is om het woord in de zin te vervangen door een andere argument marker. Met behulp van argument markers kun je de structuur van een argument ontdekken.

      

      Hoe kun je de competentie ‘argumenteren’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

      Hoe kun je de competentie ‘argumenteren’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

      Argumenteren tijdens je reis

      • Tijdens je verblijf in het buitenland ben je constant in contact met de lokale bevolking. Door goed te communiceren met de 'locals' en andere reizigers kunnen veel problemen worden voorkomen.
      • Door de juiste inzet van argumenten kan je makkelijker respectvol blijven en problemen voorkomen wanneer je eens 'nee' moet zeggen tegen iemand die je vraagt iets voor hem of haar te doen.

      Argumenteren tijdens je studie

      • Kunnen argumenteren is een skill die hard nodig is tijdens de studie en die je in de loop van je studietijd steeds verder doorontwikkelt.
      • Bij vrijwel iedere tentamenvraag zal je moeten argumenteren om tot een antwoord te komen. Dat kan impliciet zijn om bij Multiple Choice vragen tot het goede antwoord te komen, of expliciet om bij essay vragen aan te geven hoe je tot een zekere stelling of antwoord op een vraag bent gekomen.

      Argumenteren tijdens je vrijwilligerswerk of stage

      • Of je je bevindingen wil presenteren of beleid wil veranderen, in vrijwel iedere presentatie van een standpunt of mening is het verstandig om goede argumentatie te gebruiken. Klanten hebben minder vragen als de argumentatie onder de presentatie helder uiteen gezet is, en managers hebben vaak niet de tijd om alle feiten te kunnen checken, maar zullen doorgaans wel scherp letten op kwaliteit van argumenten.
      Hoe kun je de competentie ‘overtuigingskracht’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

      Hoe kun je de competentie ‘overtuigingskracht’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

      Overtuigingskracht tijdens je reis

      • Wanneer je op reis gaat met reisgenoten, zullen er altijd momenten voorkomen dat jullie het niet eens worden over plannen. Nu is het niet zo dat je jouw idee maar moet doordrammen, maar wanneer je met goede argumenten kunt komen en laat zien dat jouw plan ook daadwerkelijk echt leuk is zullen mensen eerder bereid zijn om met je mee te gaan.
      • Hou wel in je achterhoofd dat je op reis bent en dat iedereen het zo leuk mogelijk moet kunnen hebben. Zoek dan ook compromissen zodat iedereen tevreden is; vandaag gaan jullie raften maar morgen relaxen op het strand wat je reisgenootje graag wil. 
      • Als toerist in het buitenland zullen plaatselijke verkopers vaak graag geld aan je willen verdienen. Laat echter geen misbruik van je maken door overbodig hoge prijzen te betalen en overleg met een verkoper tot je samen tot een goede prijs komt. Dit zal niet met iedereen lukken maar wanneer je je sympathiek en open opstelt kom je vaak tot een compromis. Heb je geen idee wat een redelijke prijs voor een bepaalde product of dienst is? Schakel dan de hulp in van een local, die kunnen dit vaak beter inschatten.

      Overtuigingskracht tijdens je studie

      • Tijdens je studie zijn er grofweg twee situaties waar je overtuigingskracht moet laten zien; bij eigen projecten en wanneer je moet samenwerken.
      • Bij eigen projecten, zoals papers en presentaties, is het in de eerste instantie van belang dat je feiten en verbanden op een rijtje hebt. Laat zien dat je kennis van zaken hebt en dat je gestudeerd hebt over wat je beweert en beargumenteert. Als je dat onder de knie hebt, is de manier waarop je je project presenteert van minstens even groot belang; wanneer je dit met gevoel, correcte ordening en betrouwbaarheid kunt doen, is de kans veel groter dat je overtuigend overkomt.
      • Tijdens je studie zul je ook regelmatig moeten samenwerken. Hierbij is het essentieel dat je tegelijkertijd je eigen ideëen en argumenten goed kunt presenteren zodat je anderen kunt overtuigen van de waarde ervan, en dat je daarnaast open staat voor de inbreng van anderen. Zoek een manier waarmee iedereen tevreden is want als je alleen maar jouw ideëen doordramt zal het waarschijnlijk geen prettige samenwerking worden.

      Overtuigingskracht tijdens je werk

      • Overtuigingd zijn in werksituaties begint eigenlijk bij solliciteren. Bij een sollicitatiegesprek is het van essentieel belang dat je kunt laten zien dat je bij een organisatie past. Naast dat je je potentiele werkgever ervan kunt overtuigen dat je de feitelijke taken van een baan aankunt, is het belangrijk dat je betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid uitstraalt. Durf je ook ook kwetsbaar op te stellen, dat laat zien dat je authentiek en eerlijk bent.
      • Tijdens je werkzaamheden zelf zul je regelmatig met collega's of je leidinggevende in gesprek moeten over een project, product of gebeurtenis. Zorg dat jij je ideëen en argumenten goed op een rijtje hebt en dat je ze helder kunt presenteren. Zo kun je besluitvorming het beste beïnvloeden. Bedenk daarbij wel dat je (bijna) altijd zult moeten samenwerken en sta daarom ook open voor andere ideëen en suggesties.
      • Bij sommige werkzaamheden moet je werken met bijvoorbeeld dieren of kinderen. Dit vraagt weer om een heel andere manier van doen dan het overtuigen van volwassenen; je verdiepen en het beoefenen van bijvoorbeeld lichaamstaal en intonatie is hierbij essentieel.

      Overtuigingskracht tijdens je vrijwilligerswerk (of stage)

      • Voor vrijwilligerswerk of een stage zul je ook eerst moeten solliciteren of op gesprek komen. Zorg dat je goed op de hoogte bent van de organisatie en de doelen, en dat je helder op een rijtje hebt waarom jij een aanwinst bent. Dit kunnen argumentatieve punten zijn (dat je bijvoorbeeld aan de kwalificaties van de functie voldoet) en het is ook van belang dat je kunt laten zien dat je past bij de organisatie en de doelstellingen. Wees hierbij eerlijk en oprecht en dat zul je dan ook uitstralen.
      • Wanneer je ergens vrijwilligerswerk gaat doen, is er vaak een helder doel waar naartoe gewerkt wordt of dat per dag vervuld moet worden. Als je denkt dat je een idee hebt om dat doel effectiever te bereiken, kun je dit voorleggen aan collega's of je leidinggevende. Zorg dan wel dat je met goede argumenten en een heldere presentatie komt, dan is de kans groter dat je ook daadwerkelijk invloed kunt uitoefenen.
      • Tijdens je stage komt het vaak voor dat je een project moet uitvoeren binnen een organisatie. Om een goed project op te zetten is het belangrijk dat je tegelijkertijd laat zien dat je kennis hebt van de organisatie en dat je daarnaast ook een eigen bijdrage kunt leveren. Zo kun je aan je stagegever laten zien dat jij een project tot stand kunt brengen waar jullie allebei iets aan hebben.
      De 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werk- en leefomgeving

      De 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werk- en leefomgeving

           

      Partnerselectie: Stage in het buitenland I

      Partnerselectie: Stage in het buitenland I

      Werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

      JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

      Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

      JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

      Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

      Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

      Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

      Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
       

      Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

      The world of JoHo footer met landenkaart

      JoHo: crossroads uit selectie
      Werk & Ontwikkeling: thema's en startpagina's

      Werk & Ontwikkeling: thema's en startpagina's

      Competenties en vaardigheden ontwikkelen in binnen- en buitenland: uitgelichte thema's

      Competenties en vaardigheden ontwikkelen in binnen- en buitenland: uitgelichte thema's

      JoHo: paginawijzer

      Thema's

      Wat vind je op een JoHo Themapagina?

      • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
      • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

      Crossroad: volgen

      • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

      Crossroad: kiezen

      • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

      Footprints: bewaren

      • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
      • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

      Abonnement: nemen

      • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

      Hoe is de pagina op gebouwd

      • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
      • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
      • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
      • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
      • De statussen:
      1. Start
      2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
      3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
      4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
      5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
      6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
      7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
      8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
      9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
      10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
       JoHo: footprints achterlaten
       JoHo: pagina delen

       The world of JoHo footer met landenkaart

       JoHo: Bereikbaarheid - Concept – FAQ - Gegevens - Winkelwagen - Zoeken