Special ISIS verzekering: Risicogebieden & Dekking

 

Aansprakelijkheidsdekking - Bagagedekking - Rechtsbijstandsdekking

Dekking voor medische en ziektekosten - Dekking voor ongevallen - Dekking voor repatriëringkosten

 

Risicogebieden en dekking binnen de Special ISIS verzekering

 

Special ISIS: vragen en antwoorden over de dekking voor medische en ziektekosten

Special ISIS: vragen en antwoorden over de dekking voor medische en ziektekosten

  Wat is het verschil tussen 'Standaard' of 'Super' dekking?

  • Nadat je de keuze hebt gemaakt voor medische dekking, kun je kiezen voor de hoogte van de verzekerde bedragen en eigen risico's, oftewel het dekkingsniveau.
  • Als je kiest voor de 'Super' dekking, dan heb je een uitgebreidere dekking.

  Wanneer kies je welke medische dekking?

  • Voor de medische dekking heb je keuze tussen de 'Basis', 'Extra' of 'All-in' dekking:.
  • 'All-in' dekking kies je als je geen Nederlandse zorgverzekering hebt, als je recht op een geldige Nederlandse zorgverzekering kan komen te vervallen of als je het eigen risico van je zorgverzekering (deels) wil opvangen.
  • 'Extra' dekking kies je als je wilt dat je Nederlandse zorgverzekering wordt aangevuld tot kostprijs (in veel landen kunnen de kosten hoger zijn dan je zorgverzekering dekt).
  • 'Basis' dekking kies je als geen dekking voor medische zorg nodig hebt.

  Wat is bij de Special ISIS het verschil bij de keuzes voor je medische dekking?

   Met de 'All-in' dekking
   • ben je tot kostprijs verzekerd voor spoedeisende medische zorg
   • heb je geen geldige zorgverzekering in Nederland nodig
   • is in combinatie met superdekking geen sprake van eigen risico
   • mag je je verzekeren als je niet ouder bent dan 54 jaar
   Met de 'Extra' dekking
   • ben je aanvullend tot kostprijs verzekerd voor spoedeisende medische zorg. Je Nederlandse zorgverzekering dekt in het buitenland lang niet altijd tot kostprijs en dan kan er wel een beroep worden gedaan op Special ISIS.
   • heb je wel een geldige Nederlandse zorgverzekering nodig
   • kan je alleen in overleg gedurende je reis nog overstappen op de All-in dekking
   Met de 'Basis' dekking
   • heb je geen aanvullende dekking voor medische kosten
   • kan je gedurende je reis niet meer overstappen op de 'Extra' of 'All-in' dekking

   Wat is spoedeisende medische zorg?

   Kan je de (medische) dekking tijdens je reis wijzigen

   • Je kunt de medische dekking tijdens de reis eenmalig omzetten van 'Extra' naar 'All-in'.
   • Het kan namelijk gebeuren dat je op reis gaat en de 'Extra' dekking afsluit omdat je op het moment van vertrek nog een Nederlandse zorgverzekering hebt. Vervolgens vind je werk in het buitenland of besluit je langer te blijven, waardoor de dekking van je Nederlandse zorgverzekering komt te vervallen. In dit geval is het mogelijk om jouw verzekering om te zetten van 'Extra' dekking naar 'All-in'.
   • Het is niet mogelijk om van 'Basis' naar 'Extra' of 'All-in' over te stappen.

   Hoe kun je de medische dekking tijdens de reis éénmalig omzetten van 'Extra' naar 'All-in'?

   Krijg je voorgeschreven medicijnen vergoed?

   • Voor alle bestaande aandoeningen en medicijnen die je nu gebruikt heb je geen dekking binnen de reisverzekering. Dit geldt overigens voor alle reisverzekeringen. Indien je kiest voor 'Extra' of 'All-in' heb je dus alleen dekking bij spoedeisende geneeskundige kosten.

   Is er dekking voor tandheelkundige kosten?

   • De kosten van de tandheelkundige hulp kunnen worden vergoed bij beschadiging van het natuurlijk gebit door een ongeval . De kosten moeten binnen twaalf maanden na het ongeval zijn gemaakt.
   • Gedurende de hele looptijd van de verzekering geldt dat maximaal één keer het verzekerde bedrag verzekerd is.
   • De maximale vergoedingen vind je in het dekkingsoverzicht (zie boven het aanvraagformulier en/of de voorwaarden)
   • Bij tussentijds bezoek aan Nederland geldt een eigen risico, zie hiervoor de voorwaarden van verzekering

    Ben je met de Special ISIS goed verzekerd als je zwanger wilt worden in het buitenland?

   • Kosten in verband met zwangerschap en bevalling zijn niet gedekt onder een reisverzekering. Mocht je onvoorzien zwanger worden tijdens de reis dan dekt de Special ISIS alleen spoedeisende complicaties in de eerste 12 weken. Voor het gehele verloop van een zwangerschap is een reisverzekering dus niet geschikt. Er bestaan wel internationale (ziektekosten) verzekeringen die de kosten i.v.m. zwangerschap dekken, waarbij overigens meestal een wachttijd geldt.  
   • Ben je van plan om zwanger te worden? Neem contact op met JoHo om te kijken welke mogelijkheden er zijn om zowel jou als je kindje te verzekeren.
   • Onverwacht zwanger tijdens je reis? JoHo denkt graag met je mee over mogelijkheden om zowel jou als je kindje te verzekeren.

   Vragen over de geldigheid van je zorgverzekering & over opzeggen van je zorgverzekering in Nederland

   • Zie Special ISIS: Vragen over (het wegvallen van) de dekking van je Nederlandse zorgverzekering voor antwoorden op vragen als:
    • Biedt de Nederlandse zorgverzekering voldoende dekking, als je hem mag aanhouden tijdens een lange of wereldreis?
    • Is je Nederlandse zorgverzekering nog wel geldig als je lang op reis of wereldreis gaat?
    • Wat zijn de gevolgen voor je reis- of zorgverzekering als je meer dan 180 euro per maand vergoeding, of loon in natura, ontvangt voor werk of stage in het buitenland?
   • Houd er ook rekening mee dat je geen recht meer hebt op eventuele zorgtoeslag als je je zorgverzekering in Nederland opzegt of de dekking hiervan vervalt.
   Special ISIS verzekering: vragen en antwoorden over de dekking voor aansprakelijkheid

   Special ISIS verzekering: vragen en antwoorden over de dekking voor aansprakelijkheid

     Ben je gedekt voor schade veroorzaakt tijdens auto- en/of motorrijden?

     • Als je tijdens deelname aan het verkeer schade veroorzaakt aan derden, is dit alleen gedekt binnen de aansprakelijkheidsdekking van een specifieke auto- of motorverzekering. Deze dien je (vaak verplicht) af te sluiten in het land waar je bent.
     • Let er bij huur van een motorrijtuig op dat je ook een goede dekking hebt voor schade aan en diefstal van het voertuig zelf.
     • Kijk ook altijd goed wat jouw eigen risico is.
     • Als je voor een schade verantwoordelijk wordt gehouden en hierdoor het eigen risico in rekening gebracht krijgt, valt dit niet binnen de dekking van je Special ISIS reisverzekering.
     • Indien je hebt gekozen voor de dekking 'Extra' of 'All-in', ben je voor spoedeisende medische zorg gewoon verzekerd via je Special ISIS, ook als dit het gevolg is van een auto-ongeluk.

     Ben je ook verzekerd voor schade aan (gehuurde) voertuigen?

     • Met de Special ISIS ben je verzekerd voor particuliere aansprakelijkheid. Dit betekent dat, wanneer jij aansprakelijk bent voor schade die je toebrengt aan anderen of spullen van anderen, je hiervoor verzekerd bent tot het maximale bedrag dat staat genoemd in het dekkingsoverzicht.
     • Uitgesloten hiervan is schade die is veroorzaakt met een (gehuurde) motor, scooter of auto. Dit moet je vaak lokaal verzekeren via een auto verzekering.
     • Een normale particuliere aansprakelijkheidsverzekering, ook degene in het pakket van je Special ISIS, ​geldt niet tijdens deelname aan gemotoriseerd verkeer en ​dekt ​dus​ ​​nooit​ dergelijke schade​.

     Ben je verzekerd voor particuliere aansprakelijkheid?

     • Je bent met de Special ISIS verzekerd voor particuliere aansprakelijkheid.
     • De verzekering biedt je dekking als iemand je aansprakelijk stelt voor schade aan personen (letsel en overlijden) of aan goederen.
     • De verzekering dekt dan ook de eventuele proceskosten (na toestemming vooraf).
     • De schade moet zijn veroorzaakt door jou als particulier; of door jou terwijl je via een organisatie onverplicht en onbetaald vrijwilligerswerk doet; of door jou terwijl je via een organisatie een studie of stage doet.
     • De maximale vergoeding staat in het dekkingsoverzicht en geldt per gebeurtenis.
     • De beperkingen staan in de voorwaarden.

     Is aansprakelijkheid ook verzekerd tijdens studie-, stage-, of vrijwilligerswerkzaamheden?

     • Deze particuliere aansprakelijkheidsdekking is ook geldig tijdens vrijwilligerswerk of stage als het vrijwilligersproject of de stage via een Nederlandse organisatie is geregeld en er geen werkzaamheden met bijzondere risico's worden gedaan.
     • Het betreft hier particuliere aansprakelijkheid die ook geldig is tijdens de stage- of vrijwilligerswerkzaamheden. Dat wil zeggen dat als jij, tijdens je stage, een particulier (bijvoorbeeld klant of bezoeker van een bar) schade toebrengt, dat je dan een beroep kan doen op deze verzekering. Dit is bij standaard reisverzekeringen niet het geval!
     • Dit is met name van belang omdat de kans op een claim van een andere particulier grote (financiele) gevolgen voor jou zou kunnen hebben.
     • De schade die je toebrengt aan zaken van je stagebedrijf, werkgever of vrijwilligersproject vallen (net als in Nederland) niet onder de dekking. Echter de kans dat je daarvoor ook echt wettelijk aansprakelijk bent is veel kleiner (al voelt dat misschien vaak wel zo).
     • Ga je stage- of vrijwilligerswerkzaamheden uitvoeren met bijzondere risico's neem dan even contact op met JoHo.
     • Wil je meer lezen over particuliere aansprakelijkheid, lees dan hier meer.

     Is aansprakelijkheid ook verzekerd tijdens medische werkzaamheden?

     • Aansprakelijkheid tijdens medische werkzaamheden is uitgesloten van de dekking. Deze aansprakelijkheid valt in het algemeen onder de aansprakelijkheidsverzekering van de opleiding of de zorginstelling waar je voor gaat werken.
     • Er is wel sprake van dekking door de Special ISIS tijdens je stage of vrijwilligerswerk, als er iets gebeurt dat niet direct met jouw medische werkzaamheden te maken heeft.
     • Er is ook sprake van dekking in de periode na en voor je werkzaamheden.
     • Heb je geen geldige Nederlandse zorgverzekering meer tijdens je reis, neem dan nog even contact op met JoHo.

      

     Special ISIS verzekering: vragen en antwoorden over de dekking voor repatriëring, repatriëringkosten en SOS-kosten

     Special ISIS verzekering: vragen en antwoorden over de dekking voor repatriëring, repatriëringkosten en SOS-kosten

     Ben je met de Special ISIS verzekering verzekerd voor repatriëring?

     • Repatriëring is standaard meeverzekerd. Repatriëring per ambulancevervoer (+ vliegtuig) is tegen kostprijs!
     • 'Standaard' dekking: biedt dekking voor opsporing & reddingskosten tot  €15.000,-
     • 'Super' dekking: biedt dekking voor opsporing & reddingskosten tot €25.000,-
     • Neem wel altijd even contact op met je alarmcentrale als je gebruik moet maken van een repatriëringregeling.

     Medische evacuatie in geval van ernstige ziekte of ongeval

     • Indien je vervoerd moet worden naar een andere plaats omdat het op de plaats van verblijf niet mogelijk is om de medische behandeling te geven, wordt je in overleg met de Goudse Alarmcentrale naar een andere plaats vervoerd. Dit kan in een ander land of in Nederland zijn. De noodzakelijke kosten voor medische kosten worden vergoed, inclusief de kosten voor medische begeleiding naar het ziekenhuis.

     Terugreiskosten in geval van ziekte of overlijden van een familielid

     • Er is sprake van een vergoeding als je naar huis moet reizen omdat een familielid in de eerste of tweede graad dat in Nederland woont, onverwacht is overleden of in levensgevaar verkeert en is opgenomen in een ziekenhuis.
     • De reiskosten die je maakt om thuis te komen worden vergoed. Reis je binnen twee maanden weer terug naar je bestemming in het buitenland? Dan worden ook de kosten van deze terugreis vergoed.

     Terugreiskosten bij overige bijzondere omstandigheden

     • Er is sprake van een vergoeding voor extra reiskosten indien:
      • je terugkomst noodzakelijk is omdat er materiele schade is ontstaan aan je eigendom, woning of bedrijf in Nederland door brand, explosie, vandalisme, inbraak, vliegtuigschade of natuurgeweld.
      • je motorrijtuig, caravan, aanhanger, camper of (brom)fiets waarmee je reist uit Nederland is uitgevallen vanwege bijvoorbeeld diefstal, brand, inbeslagname of mechanische storing, en is niet binnen 24 uur te herstellen.

     Repatriëring bij overlijden

     • Helaas kan het ook voorkomen dat een ongeluk tijdens een reis slecht afloopt.
     • De alarmcentrale van je reisverzekering regelt dan alles met betrekking tot het vervoer naar Nederland.

     Extra reis- en verblijfkosten voor familieleden

     • in geval van overlijden of opname in het ziekenhuis omdat je in levensgevaar verkeert, worden, in overleg met de Alarmcentrale, voor maximaal twee personen (eerste of tweedegraads familie van of samenwonend met de verzekerde) de reiskosten (heen en terug) en tien dagen verblijfskosten vergoed.

     Wanneer zijn de repatriëringskosten bij de Special ISIS verzekering niet gedekt?

     • Als je vanuit de overheid geacht wordt het land te verlaten (bijvoorbeeld met een aangepast reisadvies) zijn repatrieringskosten niet gedekt. Als je zelf je reis samenstelt, en niet via een reisorganisate, dan blijf je ook zelf verantwoordelijk voor je eigen terugreis. Extra verblijfskosten omdat je bijvoorbeeld gestrand bent, omdat je bijvoorbeeld geen terugvlucht kan krijgen, zijn niet dan gedekt
     • Als het reisadvies door het Ministerie van Buitenlandse zaken tijdens de reis wordt gewijzigd, blijft de verzekering wel gewoon dekking bieden.

      

     Special ISIS verzekering: vragen en antwoorden over de dekking van bagage

     Special ISIS verzekering: vragen en antwoorden over de dekking van bagage

     Is er dekking voor de aanschaf van vervangende spullen die je nodig hebt tijdens je reis, als je bagage zoek is geraakt?

     • Kun je acht uur na aankomst op je vakantiebestemming nog niet over je bagage beschikken? Dan vergoedt de Special ISIS de noodzakelijke aanschaf van kleding en toiletartikelen tot maximaal € 125,-. Voor deze dekking geldt geen eigen risico.

     Hoe weet je wat de dagwaarde is van de spullen die mee op reis zijn genomen?

     • Voor een camera die 3 jaar geleden € 1000,- kostte, zul je bij een diefstal of schade die vandaag plaatsvindt niet meer de nieuwprijs terug krijgen. Voor elk type artikel geldt een bepaald afschrijvingspercentage per jaar. Zo geldt er voor laptops en computers bijvoorbeeld een afschrijvingspercentage van 20% per jaar, voor GoPro camera's 25% en voor horloges en sieraden tussen de 7% en 13%.
     • Uiteindelijk is de restwaarde van een artikel nooit lager dan 20% van de nieuwwaarde.

     Is de fiets meeverzekerd, als de reis per fiets wordt gemaakt?

     • Ja, fietsen zijn als "bagage" meeverzekerd binnen de Special ISIS.
     • Er gelden maximale bedragen; binnen de 'Standaard' dekking is dat €275, binnen de 'Super' dekking is het maximum €350.

     Hoe werk het als een telefoon wordt gestolen, en deze nog wordt afbetaald via het abonnement bij de provider,

     • Heb je 'Super' dekking afgesloten dan is je telefoon meeverzekerd. Het is geen probleem om een claim in te dienen aan de hand van het een overzicht van je abonnement, waar jouw specifieke mobiele telefoon op wordt genoemd.
     • Wel zal er in geval van diefstal meestal wel worden gevraagd naar een politierapport waarin de diefstal is aangegeven.

     Is bagage in een auto of voertuig ook verzekerd?

     • Om je eigendommen ook goed te verzekeren wanneer je ze achterlaat in of op een voertuig, moeten deze in ieder geval uit het zicht opgeborgen worden, in een afgesloten kofferruimte. Ook een dakkoffer moet goed afgesloten zijn.
     • Belangrijke documenten en waardevolle zaken kun je het beste sowieso niet achterlaten in een voertuig (dus ook niet uit het zicht en ook niet in een gesloten kofferruimte).

     Wat is nog meer wel en niet meeverzekerd?

     • Contant geld is niet meeverzekerd
     • Voor zaken die tijdens de reis zijn aangeschaft, bestaat binnen de Special ISIS een vergoeding tot €350 binnen de Standaard dekking en €450 bij de Super dekking.
     Special ISIS: vragen en antwoorden over de dekking voor ongevallen

     Special ISIS: vragen en antwoorden over de dekking voor ongevallen

      Wat is het verschil tussen 'Standaard' of 'Super' dekking bij ongevallen ?

      • Je bent verzekerd voor blijvende invaliditeit of overlijden als dit rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een ongeval dat je tijdens een reis overkomt.
       • De verzekerde bedragen zijn bij blijvende invaliditeit bij Standaarddekking maximaal € 45.000,- en bij Superdekking maximaal € 55.000,-
       • De verzekerde bedragen zijn bij blijvende invaliditeit bij Standaarddekking maximaal € 15.000,- en bij Superdekking maximaal € 20.000,-
      • De hoogte van de bedragen wordt bepaald aan de hand van de criteria zoals omschreven in de voorwaarden van de verzekering

      Wie krijgt uitbetaald in het geval van een ongeval?

      • De uitkering voor invaliditeit wordt uitbetaald aan degende die verzekerd is, bij overlijden is dit degene met wie de verzekerde duurzaam samenwoont of de erfgename van de verzekerde. De specificaties staan nader uitgelegd in de voorwaarden van de verzekering

      Wanneer is er geen sprake van dekking voor ongevallen?

      • Het onderdeel ongevallen heeft een ruime dekking, maar niet alles kan worden vergoed. Zo kan er bijvoorbeeld geen beroep worden gedaan op het onderdeel ongevallen als dat onstaat doordat je je leven op een roekeloze manier in gevaar brengt of dat dat gebeurt door opzet of met goedvinden van jou
      • Kijk in de voorwaarden voor alle uitsluitingen

      Blijft de ongevallendekking ook gelden tijdens avontuurlijke sporten?

      • Ja, ongevallendekking is er ook bij de avontuurlijke sporten.

       

      Special ISIS: Vragen en antwoorden over rechtsbijstand

      Special ISIS: Vragen en antwoorden over rechtsbijstand

       Ben je met de Special ISIS verzekering verzekerd voor rechtsbijstand?

       • Ja, je kunt een beroep op dit onderdeel doen als je de Superdekking hebt gekozen, en een gebeurtenis leidt tot een juridisch geschil dat onder een van de de vormen van rechtsbijstand valt die genoemd staan in de voorwaarden. Zoals
        • als er in het buitenland tijdens jouw reis schade toegebracht wordt aan je eigendommen of je hebt zelf letsel en de schade of het letsel wordt toegebracht door een derde die daarvoor wettelijk aansprakelijk is
        • er een strafzaak tegen je wordt aangespannen
        • als er een juridisch geschil is over een schriftelijke overeenkomst die je hebt gesloten in rechtstreeks verband met jouw reis
       • Er gelden wel diverse voorwaarden zoals
        • dat de gebeurtenis plaatsvindt tijdens de looptijd van de verzekering
        • dat het geschillen zijn waarbij jouw financieel belang minimaal € 250,- is.
        • dat je alleen als particulier gebruik maakt van deze verzekering.
       • Zie de polisvoorwaarden voor een uitgebreid overzicht

       Wat is de hoogte van de dekking voor rechtsbijstand?

       • Binnen 'Europa': de kostprijs,
       • In de rest van de 'Wereld': max. €25.000,-

        Dekkingsoverzicht & Overige vragen en antwoorden rond de dekking

        Special ISIS: Dekkingsoverzicht

        Special ISIS: Dekkingsoverzicht

         Waar kun je tussen kiezen bij de dekking binnen de Special ISIS?

         • Je kunt kiezen tussen 'Standaard' en 'Super' dekking
         • Bij de medische kosten kun je ook kiezen tussen 'All-in', 'Extra' of 'Basis'
         • Belangrijkste onderdelen voor je keuzes: Gebied, Aansprakelijkheid, Sport & Avontuur, Medische kosten, Repatriëring, Bagage, Ongevallen, Rechtsbijstand.

         Dekkingsoverzicht

         wettelijke aansprakelijkheidSTANDAARD DEKKINGSUPER DEKKING
         WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID€ 500.000,-€ 1.000.000,-

         spoedeisende medische kosten

         STANDAARD DEKKINGSUPER DEKKING
         BUITEN NEDERLAND

         Kostprijs

         Kostprijs

         EIGEN RISICO€ 50,- (per gebeurtenis)geen
         NABEHANDELINGSKOSTEN IN NL T.G.V. ONGEVAL€ 1.750,-€ 2.750,-
         TANDHEELKUNDIGE KOSTEN (GEEN ONGEVAL)€ 250,-€ 350,-
         TANDHEELKUNDIGE KOSTEN (T.G.V. ONGEVAL)€ 350,-€ 500,-
         • Het bovenstaande is alleen van toepassing indien er voor Extra of All In is gekozen.
         • Met de Basis dekking zijn geneeskundige kosten uitgesloten van dekking.
         repatriëring en buitengewone kostenSTANDAARD DEKKINGSUPER DEKKING

         TRANSPORTKOSTEN OVERBRENGEN STOFFELIJK OVERSCHOT

         Kostprijs

         Kostprijs

         REPATRIËRINGSKOSTEN PER AMBULANCEVLIEGTUIG

         Kostprijs

         Kostprijs

         OPSPORING EN REDDINGSKOSTEN

         € 15.000,-

         € 25.000

         EXTRA REISKOSTEN I.V.M. FAMILIEOMSTANDIGHEDEN

         Kostprijs

         Kostprijs

         EXTRA REISKOSTEN NAAR DE VAKANTIEBESTEMMING NA TERUGROEPING NAAR NEDERLAND

         Kostprijs

         Kostprijs

         EXTRA VERBLIJFSKOSTEN (vergoeding per persoon)

         € 50,-

         € 75,-

         EXTRA REIS- EN VERBLIJFKOSTEN DOOR HET UITVALLEN VAN PRIVÉ-RIJTUIG (>24 UUR) EN/OF UITVALLEN VAN DE BESTUURDER

         € 350,-

         € 450,-

         COMMUNICATIEKOSTEN

         € 100,-

         € 200,-

         ANNULERINGSKOSTEN VOOR ANNULEREN VAN REISONDERDELEN DIE TIJDENS DE REIS ZIJN GEBOEKT, WEGENS ZIEKENHUISOPNAME

         € 250,-

         € 350,-

          bagageSTANDAARD DEKKINGSUPER DEKKING
         TOTAAL MAXIMAAL (let op er gelden rubrieksmaxima)€ 1.500,-€ 2.500,-
         KOSTBAARHEDEN (zoals o.a. foto-, film-, video-, beeld-, geluids-apparatuur, (spel)computers en notebooks)€ 1.000,-€ 1.500,-
         MOBIELE TELEFOON (diefstal of schade)Geen dekking€ 200,-
         REISDOCUMENTENKostprijsKostprijs
         EIGEN RISICO€ 75,- (per gebeurtenis)€ 50,- (per gebeurtenis)
         SCHADE LOGIESVERBLIJVEN€ 250,-€ 500,-  
         ongevallenSTANDAARD DEKKING
         SUPER DEKKING
         BIJ BLIJVENDE INVALIDITEIT€ 45.000,-€ 55.000,-
         BIJ OVERLIJDEN€ 15.000,-€ 20.000,-
         rechtsbijstandSTANDAARD DEKKINGSUPER DEKKING
         EUROPANiet gedektKostprijs
         WERELDNiet gedekt€ 25.000,- (letselschade) € 5.000,- (overige schade)

         Complete dekkingsoverzicht

          

          

         Special ISIS verzekering: Activiteiten & Dekking

          

         Dekking voor medische en ziektekosten binnen de Special ISIS

          

         Special ISIS: vragen en antwoorden over de dekking voor medische en ziektekosten

         Special ISIS: vragen en antwoorden over de dekking voor medische en ziektekosten

          Wat is het verschil tussen 'Standaard' of 'Super' dekking?

          • Nadat je de keuze hebt gemaakt voor medische dekking, kun je kiezen voor de hoogte van de verzekerde bedragen en eigen risico's, oftewel het dekkingsniveau.
          • Als je kiest voor de 'Super' dekking, dan heb je een uitgebreidere dekking.

          Wanneer kies je welke medische dekking?

          • Voor de medische dekking heb je keuze tussen de 'Basis', 'Extra' of 'All-in' dekking:.
          • 'All-in' dekking kies je als je geen Nederlandse zorgverzekering hebt, als je recht op een geldige Nederlandse zorgverzekering kan komen te vervallen of als je het eigen risico van je zorgverzekering (deels) wil opvangen.
          • 'Extra' dekking kies je als je wilt dat je Nederlandse zorgverzekering wordt aangevuld tot kostprijs (in veel landen kunnen de kosten hoger zijn dan je zorgverzekering dekt).
          • 'Basis' dekking kies je als geen dekking voor medische zorg nodig hebt.

          Wat is bij de Special ISIS het verschil bij de keuzes voor je medische dekking?

           Met de 'All-in' dekking
           • ben je tot kostprijs verzekerd voor spoedeisende medische zorg
           • heb je geen geldige zorgverzekering in Nederland nodig
           • is in combinatie met superdekking geen sprake van eigen risico
           • mag je je verzekeren als je niet ouder bent dan 54 jaar
           Met de 'Extra' dekking
           • ben je aanvullend tot kostprijs verzekerd voor spoedeisende medische zorg. Je Nederlandse zorgverzekering dekt in het buitenland lang niet altijd tot kostprijs en dan kan er wel een beroep worden gedaan op Special ISIS.
           • heb je wel een geldige Nederlandse zorgverzekering nodig
           • kan je alleen in overleg gedurende je reis nog overstappen op de All-in dekking
           Met de 'Basis' dekking
           • heb je geen aanvullende dekking voor medische kosten
           • kan je gedurende je reis niet meer overstappen op de 'Extra' of 'All-in' dekking

           Wat is spoedeisende medische zorg?

           Kan je de (medische) dekking tijdens je reis wijzigen

           • Je kunt de medische dekking tijdens de reis eenmalig omzetten van 'Extra' naar 'All-in'.
           • Het kan namelijk gebeuren dat je op reis gaat en de 'Extra' dekking afsluit omdat je op het moment van vertrek nog een Nederlandse zorgverzekering hebt. Vervolgens vind je werk in het buitenland of besluit je langer te blijven, waardoor de dekking van je Nederlandse zorgverzekering komt te vervallen. In dit geval is het mogelijk om jouw verzekering om te zetten van 'Extra' dekking naar 'All-in'.
           • Het is niet mogelijk om van 'Basis' naar 'Extra' of 'All-in' over te stappen.

           Hoe kun je de medische dekking tijdens de reis éénmalig omzetten van 'Extra' naar 'All-in'?

           Krijg je voorgeschreven medicijnen vergoed?

           • Voor alle bestaande aandoeningen en medicijnen die je nu gebruikt heb je geen dekking binnen de reisverzekering. Dit geldt overigens voor alle reisverzekeringen. Indien je kiest voor 'Extra' of 'All-in' heb je dus alleen dekking bij spoedeisende geneeskundige kosten.

           Is er dekking voor tandheelkundige kosten?

           • De kosten van de tandheelkundige hulp kunnen worden vergoed bij beschadiging van het natuurlijk gebit door een ongeval . De kosten moeten binnen twaalf maanden na het ongeval zijn gemaakt.
           • Gedurende de hele looptijd van de verzekering geldt dat maximaal één keer het verzekerde bedrag verzekerd is.
           • De maximale vergoedingen vind je in het dekkingsoverzicht (zie boven het aanvraagformulier en/of de voorwaarden)
           • Bij tussentijds bezoek aan Nederland geldt een eigen risico, zie hiervoor de voorwaarden van verzekering

            Ben je met de Special ISIS goed verzekerd als je zwanger wilt worden in het buitenland?

           • Kosten in verband met zwangerschap en bevalling zijn niet gedekt onder een reisverzekering. Mocht je onvoorzien zwanger worden tijdens de reis dan dekt de Special ISIS alleen spoedeisende complicaties in de eerste 12 weken. Voor het gehele verloop van een zwangerschap is een reisverzekering dus niet geschikt. Er bestaan wel internationale (ziektekosten) verzekeringen die de kosten i.v.m. zwangerschap dekken, waarbij overigens meestal een wachttijd geldt.  
           • Ben je van plan om zwanger te worden? Neem contact op met JoHo om te kijken welke mogelijkheden er zijn om zowel jou als je kindje te verzekeren.
           • Onverwacht zwanger tijdens je reis? JoHo denkt graag met je mee over mogelijkheden om zowel jou als je kindje te verzekeren.

           Vragen over de geldigheid van je zorgverzekering & over opzeggen van je zorgverzekering in Nederland

           • Zie Special ISIS: Vragen over (het wegvallen van) de dekking van je Nederlandse zorgverzekering voor antwoorden op vragen als:
            • Biedt de Nederlandse zorgverzekering voldoende dekking, als je hem mag aanhouden tijdens een lange of wereldreis?
            • Is je Nederlandse zorgverzekering nog wel geldig als je lang op reis of wereldreis gaat?
            • Wat zijn de gevolgen voor je reis- of zorgverzekering als je meer dan 180 euro per maand vergoeding, of loon in natura, ontvangt voor werk of stage in het buitenland?
           • Houd er ook rekening mee dat je geen recht meer hebt op eventuele zorgtoeslag als je je zorgverzekering in Nederland opzegt of de dekking hiervan vervalt.
           Wanneer vervalt de dekking van je zorgverzekering als je naar het buitenland vertrekt?

           Wanneer vervalt de dekking van je zorgverzekering als je naar het buitenland vertrekt?

           De dekking van je zorgverzekering komt te vervallen in één (of meer) van de volgende gevallen:

           1 - je gaat betaald werken in het buitenland

           • Als je betaald gaat werken in een verdragsland ('eerste-werkdag land' zoals bijvoorbeeld Canada, Japan, Marokko, Turkije, de Verenigde Staten of Zuid-Korea). De dekking van je basiszorgverzekering komt dan al vanaf je eerste werkdag te vervallen.
           • Als je betaald gaat werken in een EU land (+ Noorwegen, IJsland, Zwitserland). De dekking van je basiszorgverzekering komt dan al vanaf je eerste werkdag te vervallen en er wordt van je verwacht dat je je lokaal verzekert.
           • Als je betaald in loondienst gaat werken in een ander land. De dekking van je basiszorgverzekering komt dan na drie maanden te vervallen.
           • Als je langer dan drie maanden tijdelijk gaat werken in een ander land en een vergoeding krijgt van minimaal €180 (bruto) per maand of €1800 op jaarbasis (in loon of natura)

           2 - Je gaat vrijwilligerswerk doen in het buitenland

           • Als je langer dan drie maanden vrijwilligerswerk gaat doen en een vergoeding krijgt (onkosten, eten, inwoning) met een waarde van €180 per maand of meer of €1800 op jaarbasis

           3 - Je gaat stagelopen in het buitenland

           • Als je betaald stage gaat lopen in een verdragsland, of een EU land, komt de dekking van je basiszorgverzekering al vanaf je eerste stagewerkdag te vervallen. Er wordt van je verwacht dat je je lokaal verzekert.
           • Buiten deze landen vervalt de dekking van je basiszorgverzekering nadat je een vergoeding krijgt voor je stage met een waarde die hoger is dan het Nederlandse minimumloon.

           4 - Je bent uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen van je gemeente

           • Als je langer dan 2 jaar in het buitenland verblijft, bent uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen van je gemeente, en geen duurzame banden meer met Nederland onderhoudt (dus niet bijvoorbeeld op wereldreis bent).
           • De termijn verandert overigens de laatste jaren nogal. Ook niet alle zorgverzekeraars zijn altijd op de hoogte dat dit pas na 2 jaar of langer het geval is.

           Wat kan jij doen?

            • Wees er op tijd bij en kies een verzekering waarbij de dekking van je zorgverzekering mag komen te vervallen. Dan loop je in ieder geval geen risico.
            • Ook wanneer je vooraf niet zeker weet of je betaald (vrijwilligers)werk gaat doen, kan dit verstandig zijn. Wanneer je geen recht meer blijkt te hebben op de Nederlandse zorgverzekering, dan wordt deze met terugwerkende kracht stopgezet vanaf je eerste werkdag. Je kunt je nooit met terugwerkende kracht verzekeren. Je loopt hier dus risico een periode onverzekerd te zijn.

            Waar moet je rekening mee houden?

            • Een verzekering waarbij de dekking van je zorgverzekering mag komen te vervallen kost per maand iets meer. Wel geeft het minder gedoe en minder afhankelijkheid van je lokale werkgevers.
            • Maak een afweging of, en wanneer, je de administratieve rompslomp wilt afhandelen (zorgverzekeraar, SVB, werkgever, reisverzekeraar, gemeente). Afhankelijk van je situatie kan je dit vooraf, tijdens of achteraf regelen (maak voor je afweging gebruik van BuitenlandZaken Services van JoHo).
            • Neem bij je afwegingen ook mee dat je zorgtoeslag zal komen te vervallen als je geen Nederlandse zorgverzekering meer hebt lopen, of dat je die achteraf zal moeten terugbetalen in het geval deze met terugwerkende kracht wordt stopgezet vanaf je eerste werkdag.
            • Wanneer je je zorgpremie wilt terugvragen, en/of je je zorgverzekering hebt opzegd, dan kan er na terugkomst gevraagd worden naar je (arbeids)contract en/of salarisstroken, dus bewaar alles wat daar een beetje op lijkt.
            • Mocht je je hebben uitgeschreven bij de gemeente (BRP), zorg dan dat je je direct na terugkeer (liefst binnen 24 uur) weer inschrijft. Je Nederlandse zorgverzekering kan je dan later regelen, maar is wel met terugwerkende kracht geldig.

            Meer lezen?

            Direct verzekeren?

            Is je Nederlandse zorgverzekering nog wel geldig als je lang op reis of wereldreis gaat?

            Is je Nederlandse zorgverzekering nog wel geldig als je lang op reis of wereldreis gaat?

            Hoe zit het met de dekking van je Nederlandse zorgverzekering?

            • Over het algemeen geldt dat de dekking van je Nederlandse zorgverzekering behouden blijft als je gaat reizen en je niet gaat werken in het buitenland.
            • Ook als je één of twee jaar reist, kun je je Nederlandse zorgverzekering in principe niet opzeggen en blijf je premie betalen. Uitschrijven bij de gemeente (Basisregistratie Personen) heeft hier geen invloed meer op (vroeger wel). De enige uitzondering hierop is als je de banden met Nederland verbreekt en niet de bedoeling hebt om terug te keren na je reis.
            • Na twee tot vier jaar kan de situatie veranderen, evenals wanneer je tussentijds toch gaat werken in het buitenland. Ga je tussentijds werken dan vervalt de dekking van je Nederlandse zorgverzekering en kan je deze laten beëindigen.
            • Lees meer bij verzekeren en betaald werk in het buitenland & bij Wanneer vervalt de dekking van je Nederlandse zorgverzekering als je gaat werken in het buitenland?

            Wat kan jij doen?

             • Wees er op tijd bij en kies een verzekering waarbij de dekking van je zorgverzekering mag komen te vervallen als je vooraf niet zeker weet of je betaald (vrijwilligers) werk gaat doen. Wanneer je geen recht meer blijkt te hebben op de Nederlandse zorgverzekering, dan wordt deze met terugwerkende kracht stopgezet vanaf je eerste werkdag. Je kunt je nooit met terugwerkende kracht verzekeren. Je loopt hier dus risico een periode onverzekerd te zijn.
             • Goed opletten. Sommige zorgverzekeraars geven je weliswaar toestemming om je zorgverzekering op te zeggen, maar dat wil niet zeggen dat de controlerende instanties het daar (gedurende je reis of achteraf) ook mee eens zijn. Mocht de beslissing echter worden teruggedraaid, dan zijn er in de meeste gevallen ook weer mogelijkheden om achteraf je zorgtoeslag aan te vragen. Veel wereldreizigers zorgen dat ze een jaar voor vertrek een voordelige zorgverzekering afsluiten en hun zorgtoeslag aanvragen. Sommigen houden daarbij ook rekening met de datum van vertrek zodat hun jaarinkomen in het reisjaar laag genoeg blijft voor hoge toeslag.

             Waar moet je rekening mee houden?

             • dat je zorgverzekering laten stopzetten een flinke besparing kan zijn (tenzij je al een flinke zorgtoeslag hebt), als je meer dan een paar maanden in het buitenland aan het werk gaat gedurende je wereldreis.
             • dat een (reis)verzekering waarbij de dekking van je zorgverzekering mag komen te vervallen een stuk voordeliger is dan je zorgverzekering.
             • dat een (reis)verzekering waarbij de dekking van je zorgverzekering mag komen te vervallen per maand iets meer kost dan wanneer je een (reis)verzekering afsluit waarbij dat niet het geval is.
             • dat een (reis)verzekering waarbij ook de dekking van je zorgverzekering mag komen te vervallen in ieder geval de risico's afdekt dat je gedurende je reis zonder verzekerde zorg komt te zitten.
             • dat je een afweging kan maken of, en wanneer, je de administratieve rompslomp wilt afhandelen (zorgverzekeraar, SVB, werkgever, reisverzekeraar, gemeente) als je je zorgverzekering zou willen stopzetten of de premie zou willen terugvragen. Afhankelijk van je situatie kan je dit vooraf, tijdens of achteraf regelen (maak voor je afweging gebruik van BuitenlandZaken Service  van JoHo).
             • dat je bij je afwegingen ook mee moet nemen dat je zorgtoeslag zal komen te vervallen als je geen Nederlandse zorgverzekering meer hebt lopen, of dat je die achteraf zal moeten terugbetalen in het geval deze met terugwerkende kracht word stopgezet vanaf je eerste werkdag.
             • dat mocht je je hebben uitgeschreven bij de gemeente (Basisregistatie Personen), je je dan direct na terugkeer (liefst binnen 24 uur) weer inschrijft. Je Nederlandse zorgverzekering kan je dan later regelen, maar is wel met terugwerkende kracht geldig (reis- of 'work en travel'-verzekeringen stoppen met dekking op moment van aankomst in Nederland).

             Wat kan JoHo voor je betekenen?

             • Bij JoHo is veel ervaring met mensen die voor langere tijd naar het buitenland gaan, vul het adviesformulier  in en je ontvangt vrijblijvend een persoonlijk verzekeringsadvies.
             • Je kunt donateur worden en gebruik maken van JoHo's BuitenlandZaken Service  voor specifiek advies, vragen en hulpmiddelen over het opzeggen van je zorgverzekering als je naar het buitenland vertrekt, het uitschrijven uit de Basisregistratie Personen bij je gemeente, en het al dan niet aanhouden van een briefadres.
             • Je kunt ook JoHo donateur en/of abonnee worden  en gebruik maken van diverse kortingen, keuzehulp, adviesservices en JoHo's Emigratieservice met mogelijkheden voor uitgebreidere informatieverstrekking, uitgebreid persoonlijk advies, hulp bij overstappen rondom ziektekostenverzekeringen, adresservice en meer!

              

             Special ISIS verzekering & Advies

              

              

             Wat zijn de 7 verschillen tussen de Special ISIS en de Globetrotter Allianz Global Assistance verzekering?

             Wat zijn de 7 verschillen tussen de Special ISIS en de Globetrotter Allianz Global Assistance verzekering?

             Vergelijken in het kort

             Hoe kan je verzekeringen vergelijken?

             • Verzekeringen vergelijken is meestal niet een kwestie van een duidelijke keuze tussen optie 1 of 2. De duidelijkste verschillen zitten vaak in de details die echter voor je basiskeuze voor een verzekering of een verzekeraar eigenlijk niet zo belangrijk zijn. De belangrijkste verschillen zijn vaak veel moeilijker te vergelijken. Dit zijn bijvoorbeeld vragen als 'hoe gaat de verzekeraar om met claimafhandeling?' of 'hoe adequaat reageert de alarmcentrale van de verzekeraar?'.
             • Lees meer in het chapter over verzekeringen vergelijken

              Waarom worden de Globetrotter en de Special ISIS vaak vergeleken?

              • In Nederland zijn er eigenlijk twee verzekeringen die het vaakst worden afgesloten door wereldreizigers, avonturiers, vrijwilligers, studenten, stagiairs, working holidayërs en door degenen die tijdelijk betaald werk in het buitenland gaan verrichten.
              • Dit heeft met name te maken met de beperkingen en uitsluitingen van de normale reisverzekeringen en de specialisatie van de betrokken verzekeraars. Zo vallen de verzekeringen van andere verzekeraars soms af door de keuze om lokaal medische zorg te laten verlenen en niet te repatriëren.

              Wat zijn de verschillen in het kort

              • de Special ISIS is van een meer gespecialiseerde verzekeraar (ISIS verzekeringen is een onderdeel van de Goudse)
              • de Special ISIS is wat flexibeler als je hem eenmaal hebt afgesloten en flexibeler tijdens je reis.
              • De Globetrotter is wat flexibeler bij het afsluiten door de keuze opties die je bij de dekking hebt.
              • de Globetrotter past beter bij mensen die zeer specifieke en gevaarlijke werkzaamheden in het buitenland gaan verrichten

              1. De verzekeraar - Waarin verschillen de verzekeraars van de Globetrotter (Allianz) en van de Special ISIS (Goudse) van elkaar?

              • ISIS is het onderdeel van de Goudse Verzekeringen dat al meer dan 30 jaar gespecialiseerd is in backpackers, avonturies en iedereen die lang in het buitenland verblijft. De kans op juiste, dan wel een passende, behandeling is in het algemeen net iets groter dan bij andere verzekeringen net als de kans op maatwerk in het geval van specifieke problemen.
              • Allianz is onderdeel van een groot concern en heeft de zaken in het algemeen wat meer volgens vaste procedures geregeld in het geval er problemen ontstaan. Het grote netwerk (en bijbehorend vermogen) kunnen een voordeel zijn.

              2. De flexibiliteit - Wat is het verschil bij verlengen of aanpassen bij de Globetrotter en de Special ISIS

              • De Special ISIS kan je (binnende voorwaarden) ook tijdens de reis nog aanpassen
              • De Globetrotter kan je afsluiten in losse modules per dekkingsonderdeel
              • Bij verlengen gaat bij de Globetrotter altijd een nieuwe polisperiode in. Dit wil onder meer zeggen dat bestaande aandoeningen worden uitgesloten op de nieuwe periode, ook als deze in de polisperiode ervoor zijn ontstaan.De Special ISIS kan je verlengen zo vaak als je wilt, zonder consequenties voor de continuïteit van de dekking.
              • Bij verlengen geldt bij de Special ISIS dat je dit kunt aanvragen voor losse dagen. Het maximum waarmee je per keer kunt verlengen is 1 jaar. De Globetrotter wordt altijd uit volle maanden opgebouwd. Het minimum waarmee je kunt verlengen is daarom 1 maand. Het maximum waarmee je per keer kunt verlengen is de totale polisduur van 24 maanden.

              3. De duur - Wat is het verschil in af te sluiten duur tussen de Globetrotter en de Special ISIS?

              • De Special ISIS  kan je tot 4 jaar aanhouden terwijl je de Globetrotter maximaal 2 jaar kunt laten doorlopen.
              • De Globetrotter sluit je af in periodes van een maand. De Special ISIS kan je voor de preciese reisduur afsluiten (dagpremie).
              • De minimale looptijd is bij de Special ISIS 2 maanden. Per polisperiode geldt een maximum van 1 jaar.
              • Bij de Globetrotter is 2 maanden het minimum dat je bij de eerste polis in rekening gebracht krijgt. Je mag de verzekering wel gelijk voor de maximale looptijd van 24 maanden aanvragen

              4. De activiteiten - Wat is het verschil bij werkzaamheden en activiteiten bij de Globetrotter en de Special ISIS?

              • De Globetrotter biedt ook dekking bij 'gevaarlijke' werkzaamheden zoals werken op medisch gebied, werken met wilde dieren, werken met landbouwmachines, werken als duikinstructeur.
              • De Special ISIS biedt geen dekking bij 'gevaarlijke' werkzaamheden,  maar heeft ook geen toeslagen voor betaald werk
              • De Special ISIS biedt ook dekking voor aansprakelijkheid aan stagairs en vrijwilligers tijdens hun werkzaamheden in het buitenland. Let op: het woord bedrijfsaansprakelijkheid gaat over de aansprakelijkheid van het bedrijf en heeft hier niets mee te maken, in dit geval gaat het om de aansprakelijkheid van de verzekerde die tijdens het werk aansprakelijk wordt gesteld door bijvoorbeeld een klant die schade heeft geleden door de verzekerde (bijvoorbeeld koffie over zijn dure broek, beschading aan zijn telefoon of laptop e.d.)

              5. De dekking - Wat zijn de belangrijkste verschillen in dekking bij de Globetrotter en de Special ISIS?

              • De Special ISIS geeft dekking tijdens de eerste dagen van een negatief reisadvies
              • De Globetrotter biedt de mogelijkheid om je bagage voor een hoger bedrag te verzekeren.
              • Bij de Special ISIS geldt de maximale vergoeding voor bagage per gebeurtenis. Bij de Globetrotter geldt de maximale vergoeding per polisperiode.

              6. De premie - Wat is het verschil in premie tussen de Globetrotter en de Special ISIS?

              • Premies zijn moeilijk te vergelijken door de manier waarop de verzekeringen worden aangeboden. Als je vergelijkbare pakketten in dekking naast elkaar zou leggen dan was tot 2019 de Globetrotter voordeliger en is dat na 2019 de Special ISIS (met name als je de volledige of aanvullende ziektekostendekking nodig hebt). Voor mensen die naar de VS gaan, is de dekking zeer vergelijkbaar.
              • De toeslag bij de werkzaamheden maakt in het geval van werkzaamheden in het buitenland de Globetrotter vaak wat duurder (toeslag is 0, 10, 25 of 100%)
              • De Special ISIS kent een premietoeslag van 10% voor mensen boven de 35 jaar
              • Ga je niet werken en ben je jonger dan 27 dan kan je met de Globetrotter voordeliger uitkomen, door de jongeren korting van 10%
              • Uiteindelijk is het prijsverschil vaak maar hoogstens een paar tientjes per jaar, waardoor andere overwegingen een belangrijkere rol spelen.

              7. De nationaliteit - Wat is het verschil tussen de Globetrotter en de Special ISIS wanneer je niet in Nederland woont of niet de Nederlandse nationaliteit hebt?

              • Beide verzekeringen zijn af te sluiten door alle nationaliteiten. De Special ISIS verwacht dat je wel minimaal 12 maanden in Nederland hebt gewoond. De Globetrotter stelt de eis dat je op moment van afsluiten bent ingeschreven in Nederland
              • Ben je in België woonachtig dan kun je beide verzekering afsluiten zonder bovenstaande punten, maar ben je verplicht te kiezen voor volledige medische dekking ('All-in'). De Special ISIS stelt in dit geval ook een verplichte looptijd van de verzekering van minimaal 4 maanden en 1 dag en de Globetrotter een verplichte looptijd van minimaal 2 maanden.

              Advies aanvragen of afsluiten

              Vraag advies door jouw situatie voor te leggen aan de specialisten van JoHo

              Beide verzekeringen kan je via JoHo afsluiten, waardoor je je meteen verzekert van JoHo's rol als tussenpersoon!

              Afsluiten en keuzehulp de Special ISIS

              Afsluiten en keuzehulp bij de Globetrotter

               

               

              Special ISIS: Advieswijzers per activiteit in het buitenland

              Special ISIS: Advieswijzers per activiteit in het buitenland

              Special ISIS: Welke dekking kan je het beste kiezen bij de JoHo Special ISIS?

              Special ISIS: Welke dekking kan je het beste kiezen bij de JoHo Special ISIS?

              Welke dekkingen kies je binnen de Special ISIS?

              1. Gebied

              • Kies 'Europa' dekking als je naar een Europees land gaat of naar een land dat grenst aan de Baltische Zee, de Middellandse Zee of de Zwarte Zee.
              • Kies Wereld' dekking voor alle andere landen.

              2. Aansprakelijkheid

              • Kies 'Standaard' dekking als je een normale dekking wilt voor aansprakelijkheid.
              • Kies 'Super' dekking als je een hogere dekking wilt voor aansprakelijkheid.

              3. Sport, Avontuur & Werk

              • De meeste winter-, onderwater- en adrenalinesporten zijn verzekerd (check de lijst met sporten)
              • De meest werkzaamheden zijn verzekerd (voorzover geen bijzondere gevaren en risico's)

              4. Ziektekosten

              • Kies 'All-in' dekking: als je geen Nederlandse zorgverzekering hebt, of je recht op een geldige Nederlandse zorgverzekering kan komen te vervallen, of als je het eigen risico van je zorgverzekering (deels) wil opvangen.
              • Kies 'Extra' dekking: als je wilt dat de dekking van de Nederlandse zorgverzekering wordt aangevuld tot kostprijs (in vrijwel elk land ter wereld zijn de medische kosten hoger dan dat een Nederlandse zorgverzekering standaard dekt).
              • Kies 'Basis' dekking: als je geen dekking voor ziektekosten nodig hebt (omdat je bijvoorbeeld al volledig en geldig bent verzekerd).

              5. Repatriëring

              • Repatriëring is standaard meeverzekerd.
              • Kies 'Super' dekking als je beter verzekerd wilt zijn voor opsporings- en reddingskosten.

              6. Bagage

              • Kies 'Standaard' dekking: als je geen dure spullen bij je hebt en/of je je maandelijkse kosten zo laag mogelijk wilt houden.
              • Kies 'Super' dekking als je duurdere spullen bij je hebt, zoals een laptop, of dekking wilt voor je mobiele telefoon.

              7. Ongevallen

              • Ongevallendekking is standaard meeverzekerd.
              • Kies 'Super' dekking als je voor een dubbel bedrag verzekerd wilt zijn.

              8. Rechtsbijstand

              • Rechtsbijstand is niet inbegrepen in het "Standaard" pakket
              • Kies 'Super' dekking als je aanspraak wilt kunnen maken op de meest uitgebreide rechtsbijstand.
               
              Special ISIS: Advieswijzer voor backpackers & globetrotters

              Special ISIS: Advieswijzer voor backpackers & globetrotters

              1 - Gebied

              • Kies 'Europa' dekking naar een Europees land gaat of naar één van de landen grenzend aan de Baltische Zee, de Middellandse Zee en de Zwarte Zee.
              • Kies 'Wereld' dekking als je naar één of meer andere landen gaat.

              2 - Aansprakelijkheid

              • Kies 'Standaard' dekking als je een normale dekking wilt voor aansprakelijkheid.
              • Kies 'Super' dekking als je een hogere dekking wilt voor aansprakelijkheid.

              3 - Sport & Avontuur

              4 - Medische kosten

              Reizen & backpacken zonder werken
              • Kies 'Extra' dekking voor je medische zorg.
              • Kies 'Basis' dekking als je geen medische zorg wilt verzekeren.
              Reizen & backpacken + werken
              • Kies 'Extra' dekking voor je medische zorg.
              Lang op reis & Wereldreis zonder werken
              • Kies 'Extra' dekking voor je medische zorg.
              • Kies 'Basis' dekking als je geen medische zorg wilt verzekeren.
              Lang op reis & Wereldreis + zo nu en dan werken 
              •  Kies 'All-In' dekking voor je medische zorg
              Eigen risico:
              • Kies je 'All-in' + 'Super' dekking dan betaal je ook geen eigen risico als je een arts of ziekenhuis bezoekt

              5 - Repatriëring

              • Repatriëring is standaard meeverzekerd.
              • Kies 'Super' dekking als je beter verzekerd wilt zijn voor opsporings- en reddingskosten.

              6 - Bagage

              • Kies 'Standaard' dekking: als je geen dure spullen bij je hebt en/of je de maandelijkse kosten zo laag mogelijk wilt houden.
              • Kies 'Super' dekking als je duurdere spullen bij je hebt, zoals een laptop of camera, of dekking wilt voor je mobiele telefoon.

              7 - Ongevallen

              • Ongevallendekking is standaard meeverzekerd.
              • Kies 'Super' dekking als je voor wat hogere bedragen verzekerd wilt zijn.

              8 - Rechtsbijstand

              • Rechtsbijstand is meeverzekerd bij de 'Super' dekking

               

              De verzekering aanvragen

               Special ISIS: Advieswijzer voor tussenjaar en gap year

               Special ISIS: Advieswijzer voor tussenjaar en gap year

               De special ISIS verzekering afsluiten als je een tussenjaar en gap year gaat doen: advieswijzer

                

               1 - Bestemming & Gebied

               • Kies 'Europa' dekking als je naar een Europees land gaat of naar één van de landen grenzend aan de Baltische Zee, de Middellandse Zee en de Zwarte Zee.
               • Kies 'Wereld' dekking ' als je naar één of meer andere landen gaat.

               2 - Aansprakelijkheid

               • Kies 'Standaard' dekking als je een normale dekking wilt voor aansprakelijkheid.
               • Kies 'Super' dekking als je een hogere dekking wilt voor aansprakelijkheid.
               • Bij beide opties is er ook aansprakelijkheidsdekking in het geval je in je tussenjaar ook stage gaat lopen of vrijwilligerswerk gaat doen.

               3 - Sport & Avontuur

               4 - Medische kosten

               • Tussenjaar met studie in buitenland:
                • Kies 'Extra' dekking voor je medische zorg.
               • Tussenjaar met taalcursus in buitenland:
                • Kies 'Extra' dekking voor je medische zorg.
               • Tussenjaar in combinatie met onderzoek naar dieren:
                • Kies 'Extra' dekking  voor je medische zorg + kies 'Super' dekking.
                • Geef ook in het afsluitformulier aan wat je precies gaat doen.
               • Tussenjaar met studie of vrijwilligerswerk in combinatie met onderzoek in de (medische) zorg:
                • Kies 'Extra' dekking voor je medische zorg + 'Super' dekking.
                • Dekking is geldig zolang je nog een geldige Nederlandse zorgverzekering hebt én je je vrijwilligerswerk hebt geregeld hebt via een Nederlandse organisatie of instelling.
                • Vul bij twijfel het adviesformulier in.
               • Tussenjaar met studie of taalcursus in combinatie met een maandelijkse vergoeding of beloning (kost en inwoning) van meer dan 180 euro p/mnd:
                • Kies 'All-in' dekking voor je medische zorg in landen in de EU (+Zwitserland, Noorwegen & IJsland), Canada, de VS of een ander eerste-werkdagland.
                • Kies 'All-in' dekking voor je medische zorg als je langer dan 3 maanden naar één van de andere landen gaat.
                • Kies 'Extra' dekking voor je medische zorg als je korter dan 3 maanden naar één van de andere landen gaat.
               • Eigen risico:
                • Kies je 'All-in' + 'Super' dekking dan betaal je ook geen eigen risico als je een arts of ziekenhuis bezoekt.

               5 - Repatriëring

               • Repatriëring is standaard meeverzekerd.
               • Kies 'Super' dekking als je beter verzekerd wilt zijn voor opsporings en reddingskosten.

               6 - Bagage

               • Kies 'Standaard' dekking: als je geen dure spullen bij je hebt en/of je je maandelijkse kosten zo laag mogelijk wilt houden.
               • Kies 'Super' dekking als je duurdere spullen bij je hebt , zoals een laptop, of als je dekking wilt voor je mobiele telefoon.

               7 - Ongevallen

               • Ongevallendekking is standaard meeverzekerd.
               • Kies 'Super' dekking als je voor een dubbel bedrag verzekerd wilt zijn.

               8 - Rechtsbijstand

               • Rechtsbijstand is meeverzekerd bij de 'Super' dekking
                
                Special ISIS: Advieswijzer voor studeren in het buitenland

                Special ISIS: Advieswijzer voor studeren in het buitenland

                1 - Gebied

                • Kies 'Europa' dekking als je naar een Europees land gaat of naar één van de landen grenzend aan de Baltische Zee, de Middellandse Zee of de Zwarte Zee.
                • Kies 'Wereld' dekking als je naar één of meer andere landen gaat.

                2 - Aansprakelijkheid

                • Kies 'Standaard' dekking als je een normale dekking wilt voor aansprakelijkheid.
                • Kies 'Super' dekking als je een hogere dekking wilt voor aansprakelijkheid.
                • Bij beide opties is er ook aansprakelijkheidsdekking in het geval dat je naast je studie ook stage gaat lopen of vrijwilligerswerk gaat doen.

                3 - Sport & Avontuur

                4 - Medische kosten

                Studie in buitenland:
                • Kies 'Extra' dekking voor je medische zorg.
                Taalcursus in buitenland:
                • Kies 'Extra' dekking voor je medische zorg.
                Studie in combinatie met onderzoek naar dieren:
                • Kies 'Extra' dekking  voor je medische zorg + kies 'Super' dekking.
                • Geef ook in het afsluitformulier aan wat je precies gaat doen.
                Studie in combinatie met onderzoek in de (medische) zorg:
                • Kies 'Extra' dekking voor je medische zorg + 'Super' dekking.
                • Dekking is geldig zolang je nog een geldige Nederlandse zorgverzekering hebt én je je vrijwilligerswerk hebt geregeld hebt via een Nederlandse organisatie of instelling.
                • Vul bij twijfel het adviesformulier in.
                Studie of Taalcursus in combinatie met een maandelijkse vergoeding of beloning (kost en inwoning) van meer dan 180 euro p/mnd:
                • Kies 'All-in' dekking voor je medische zorg in landen in de EU (+Zwitserland, Noorwegen & IJsland), Canada, de VS of een ander eerste-werkdagland.
                • Kies 'All-in' dekking voor je medische zorg als je langer dan 3 maanden naar één van de andere landen gaat.
                • Kies 'Extra' dekking voor je medische zorg als je korter dan 3 maanden naar één van de andere landen gaat.
                Eigen risico:
                • Kies je 'All-in' + 'Super' dekking dan betaal je ook geen eigen risico als je een arts of ziekenhuis bezoekt.

                5 - Repatriëring

                • Repatriëring is standaard meeverzekerd.
                • Kies 'Super' dekking als je beter verzekerd wilt zijn voor opsporings en reddingskosten.

                6 - Bagage

                • Kies 'Standaard' dekking: als je geen dure spullen bij je hebt en/of je je maandelijkse kosten zo laag mogelijk wilt houden.
                • Kies 'Super' dekking als je duurdere spullen bij je hebt, zoals een laptop, of als je dekking wilt voor je mobiele telefoon.

                7 - Ongevallen

                • Ongevallendekking is standaard meeverzekerd.
                • Kies 'Super' dekking als je voor een dubbel bedrag verzekerd wilt zijn.

                8 - Rechtsbijstand

                • Rechtsbijstand is meeverzekerd bij de 'Super' dekking

                De verzekering aanvragen

                 Special ISIS: Advieswijzer voor stagelopen in het buitenland

                 Special ISIS: Advieswijzer voor stagelopen in het buitenland

                 1 - Gebied

                 • Kies 'Europa' dekking als je naar een Europees land gaat of naar één van de landen grenzend aan de Baltische Zee, de Middellandse Zee en de Zwarte Zee.
                 • Kies 'Wereld' dekking ' als je naar één of meer andere landen gaat.

                 2 - Aansprakelijkheid

                 • Kies 'Standaard' dekking als je een normale dekking wilt voor aansprakelijkheid.
                 • Kies 'Super' dekking als je een hogere dekking wilt voor aansprakelijkheid.
                 • Bij beide opties is er ook aansprakelijkheidsdekking in het geval een bezoeker of klant van je stageproject een claim tegen jou indient.

                 3 - Sport & Avontuur

                 4 - Medische kosten

                 Stage zonder maandelijkse vergoeding of beloning:

                 • Kies 'Extra' dekking voor je medische zorg als zeker wilt zijn dat je volledig verzekerd bent voor medische spoedeisende zorg, ook als de kosten hoger liggen dan in Nederland en als je ook in privé ziekenhuizen behandeld wilt kunnen worden.
                 • Kies 'Basis' als je al goed voor medische zorg bent verzekerd.

                 Stage waarbij je dieren gaat verzorgen:

                 • Kies 'Extra' dekking voor je medische zorg + kies 'Super' dekking.
                 • Geef ook in het afsluitformulier aan wat je precies gaat doen.

                 Stage in de (medische) zorg:

                 • Kies 'Extra' dekking voor je medische zorg + 'Super' dekking.
                 • Dekking is geldig zolang je nog een geldige Nederlandse zorgverzekering hebt én je je stage hebt geregeld hebt via een Nederlandse organisatie of instelling.
                 • Vul bij twijfel het adviesformulier in.

                 Stage met een maandelijkse vergoeding of beloning (kost en inwoning) van meer dan 180 euro:

                 • Kies 'All-in' dekking voor je medische zorg in landen in de EU (+Zwitserland, Noorwegen & IJsland), Canada, de VS of een ander eerste-werkdagland.
                 • Kies 'All-in' dekking voor je medische zorg als je langer dan 3 maanden stage gaat lopen in één van de andere landen.
                 • Kies 'Extra' dekking voor je medische zorg als je korter dan 3 maanden stage gaat lopen in één van de andere landen.

                 Eigen risico:

                 • Kies je 'All-in' + 'Super' dekking dan betaal je ook geen eigen risico als je een arts of ziekenhuis bezoekt.

                 5 - Repatriëring

                 • Repatriëring is standaard meeverzekerd.
                 • Kies 'Super' dekking als je beter verzekerd wilt zijn voor opsporings en reddingskosten.

                 6 - Bagage

                 • Kies 'Standaard' dekking: als je geen dure spullen bij je hebt en/of je je maandelijkse kosten zo laag mogelijk wilt houden.
                 • Kies 'Super' dekking als je duurdere spullen bij je hebt, zoals een laptop, of als je dekking wilt voor je mobiele telefoon.

                 7 - Ongevallen

                 • Ongevallendekking is standaard meeverzekerd.
                 • Kies 'Super' dekking als je voor een dubbel bedrag verzekerd wilt zijn.

                 8 - Rechtsbijstand

                 • Rechtsbijstand is standaard meeverzekerd bij de superdekking

                   

                  De verzekering aanvragen

                   Special ISIS: Advieswijzer voor vrijwilligerswerk in het buitenland

                   Special ISIS: Advieswijzer voor vrijwilligerswerk in het buitenland

                   1 - Gebied

                   • Kies 'Europa' dekking als je naar een Europees land gaat of naar één van de landen grenzend aan de Baltische Zee, de Middellandse Zee en de Zwarte Zee.
                   • Kies 'Wereld' dekking als je naar één of meer landen buiten Europa gaat.

                   2 - Aansprakelijkheid

                   • Kies 'Standaard' dekking als je een normale dekking wilt voor aansprakelijkheid.
                   • Kies 'Super' dekking als je een hogere dekking wilt voor aansprakelijkheid.
                   • Bij beide opties is er ook aansprakelijkheidsdekking in het geval een bezoeker of klant van je vrijwilligersproject een claim tegen jou indient.

                   3 - Sport & Avontuur

                   4 - Medische kosten

                   Vrijwilligerswerk zonder maandelijkse vergoeding of beloning:
                   • Kies 'Extra' dekking voor je medische zorg als zeker wilt zijn dat je volledig verzekerd bent voor medische spoedeisende zorg, ook als de kosten hoger liggen dan in Nederland en als je ook in privé ziekenhuizen behandeld wilt kunnen worden.
                   • Kies 'Basis' als je al goed voor medische zorg bent verzekerd.
                   Vrijwilligerswerk waarbij je dieren gaat verzorgen:
                   • Kies 'Extra' dekking voor je medische zorg + kies 'Super' dekking .
                   • Geef ook in het afsluitformulier aan wat je precies gaat doen.
                   Vrijwilligerswerk in de (medische) zorg:
                   • Kies 'Extra' dekking voor je medische zorg + 'Super' dekking.
                   • Dekking is geldig zolang je nog een geldige Nederlandse zorgverzekering hebt én je je vrijwilligerswerk hebt geregeld via een Nederlandse organisatie of instelling.
                   • Vul bij twijfel het adviesformulier in.
                   Vrijwilligerswerk met een maandelijkse vergoeding of beloning (kost en inwoning) van meer dan 180 euro:
                   • Kies 'All-in' dekking voor je medische zorg in landen in de EU (+Zwitserland, Noorwegen & IJsland), Canada, de VS of een ander eerste-werkdagland.
                   • Kies 'All-in' dekking voor je medische zorg als je langer dan 3 maanden vrijwilligerswerk gaat doen in één van de andere landen.
                   • Kies 'Extra' dekking voor je medische zorg als je korter dan 3 maanden vrijwilligerswerk gaat doen in één van de andere landen.
                   Eigen risico:
                   • Kies je 'All-in' + 'Super' dekking dan betaal je ook geen eigen risico  als je een arts of ziekenhuis bezoekt.

                   5 - Repatriëring

                   • Repatriering is standaard meeverzekerd.
                   • Kies 'Super' dekking als je beter verzekerd wilt zijn voor opsporings en reddingskosten.

                   6 - Bagage

                   • Kies 'Standaard' dekking: als je geen dure spullen bij je hebt en/of je je maandelijkse kosten zo laag mogelijk wilt houden.
                   • Kies 'Super' dekking als je duurdere spullen bij je hebt, zoals een laptop, of als je dekking wilt voor je mobiele telefoon.

                   7 - Ongevallen

                   • Ongevallendekking is standaard meeverzekerd.
                   • Kies 'Super' dekking als je voor een dubbel bedrag verzekerd wilt zijn.

                   8 - Rechtsbijstand

                   • Bij de 'standaard dekking' is rechtsbijstand niet meeverzekerd
                   • Kies 'Super' dekking als je aanspraak wilt kunnen maken op rechtsbijstand.

                    

                    Special ISIS aanvragen

                    Special ISIS: Advieswijzer voor wie betaald werk in het buitenland gaat doen

                    Special ISIS: Advieswijzer voor wie betaald werk in het buitenland gaat doen

                    Special ISIS advieswijzer voor wie betaald werk in het buitenland gaat doen

                     

                    1 - Bestemming

                    • Kies 'Europa' dekking als je in een Europees land gaat werken of in één van de landen grenzend aan de Baltische Zee, de Middellandse Zee of de Zwarte Zee.
                    • Kies 'Wereld' dekking als je gaat werken in één of meer andere landen.

                    2 - Aansprakelijkheid

                    • Kies 'Standaard' dekking als je een normale dekking wilt voor aansprakelijkheid.
                    • Kies 'Super' dekking als je een hogere dekking wilt voor aansprakelijkheid.
                    • Bij beide opties is er geen aansprakelijkheidsdekking tijdens werkzaamheden.

                    3 - Sport & Avontuur

                    • De meeste winter-, onderwater- en adrenalinesporten zijn verzekerd.
                    • Check of jouw activiteit is meeverzekerd via het aanvraagformulier

                    4 - Medische kosten

                    Werken in Canada, de VS of ander eerste-werkdagland

                    • Kies 'All-in' dekking voor je medische zorg (want de dekking van je Nederlandse zorgverzekering vervalt met ingang van je eerste werkdag  (Canada en de VS zijn zogenaamde eerste-werkdaglanden ).

                    Werken in de EU (+Zwitserland, Noorwegen & IJsland)

                    • Kies 'All-in' dekking voor je medische zorg als je niet zeker weet of je werkgever je (voldoende) heeft verzekerd voor ziektekosten.
                    • Kies 'Extra' dekking voor je medische zorg  als je werkgever je heeft verzekerd voor ziektekosten maar niet tot kostprijs.
                    • Kies 'Basis' dekking voor je medische zorg als je werkgever je volledig heeft verzekerd voor ziektekosten.

                    Korter dan 3 maanden werken buiten de EU (met loon of vergoeding van meer dan 180 euro per maand)

                    • Kies 'All-in' dekking voor je medische zorg als je niet zeker weet of je werkgever je (voldoende) heeft verzekerd voor ziektekosten.
                    • Kies 'Extra' dekking voor je medische zorg alsje werkgever je heeft verzekerd voor ziektekosten.

                    Langer dan 3 maanden betaald werken in het buitenland (met loon of vergoeding van meer dan 180 euro per maand)

                    • Kies 'All-in' dekking voor je medische zorg of 'Extra' dekking en je stapt over op 'All-in' zodra dat je denkt dat nodig is: als je niet zeker weet of en wat je gaat verdienen.
                    • Kies 'All-in' dekking voor je medische zorg als je (bijna) zeker weet dat je 180 euro per maand, of meer dan 1800 euro in een jaar, aan vergoeding  krijgt.

                    Langer in het buitenland met een vaste baan & (semi-)permanent verblijf

                    Werk waarbij je dieren gaat verzorgen:

                    Werk in de (medische) zorg:

                    Eigen risico:

                    • Kies je 'All-in' + 'Super' dekking dan betaal je ook geen eigen risico als je een arts of ziekenhuis bezoekt.

                    5 - Repatriëring

                    • Repatriëring is standaard meeverzekerd.
                    • Kies 'Super' dekking als je beter verzekerd wilt zijn voor opsporings en reddingskosten.

                    6 - Bagage

                    • Kies 'Standaard' dekking: als je geen dure spullen bij je hebt en/of je je maandelijkse kosten zo laag mogelijk wilt houden.
                    • Kies 'Super' dekking als je duurdere spullen bij je hebt, zoals een laptop, of als dekking wilt voor je mobiele telefoon.

                    7 - Ongevallen

                    • Ongevallendekking is standaard meeverzekerd.
                    • Kies 'Super' dekking als je voor een dubbel bedrag verzekerd wilt zijn.

                    8 - Rechtsbijstand

                    • Bij de 'standaard dekking' is rechtsbijstand niet meeverzekerd
                    • Kies 'Super' dekking als je aanspraak wilt kunnen maken op rechtsbijstand.

                     

                     

                    De verzekering aanvragen

                     Special ISIS verzekering: Activiteiten & Dekking

                      

                       

                      

                     Afsluiten van de Special ISIS verzekering

                      

                      

                      

                      

                     JoHo: footprint achterlaten
                      
                     (service voor JoHo donateurs & abonnees)
                      
                      
                     JoHo: delen en inspireren

                      

                      

                     Meer over JoHo en je verzekeringen

                     Informatie en faq zoeken
                     JoHo checken

                     Waarom zou je je verzekeren?

                     • De kans op ongelukken en ziekte is in het buitenland groter dan thuis, vooral als je ook gaat werken
                     • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt

                     • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen

                     • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage

                     • Het kan lastig zijn in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op hulp van een (Nederlandse) alarmcentrale

                     Waarom zou je je verzekeren via JoHo?

                     • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland

                     • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod

                     • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling

                     • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

                     • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven

                     Waarom zou je je aansluiten bij JoHo?

                     • Voor voordelen bij de premies van verzekeringen en het gebruik van JoHo abonnementen.
                     • Voor het steunen van de missie en de doelstellingen: JoHo abonnees en donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen steunen niet alleen zichzelf maar ook de JoHo missie om mensen en organisaties in staat te stellen beter samen te werken en bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.

                     Sluit je aan bij JoHo 

                     Contact opnemen
                      
                     CONTACT
                      
                     Contactformulier
                      
                     Telefoon & Afspraken
                     di t/m do tussen 11.00 - 17.00
                     +31 (0)88-3214567
                     Skype: op joho.foundation
                      
                     JoHo vestigingen in NL