Special ISIS verzekering: Risicogebieden & Dekking

Aansprakelijkheidsdekking - Bagagedekking - Rechtsbijstandsdekking

Dekking voor medische en ziektekosten - Dekking voor ongevallen - Dekking voor repatriëringkosten

 

JoHo: crossroad uit bundel

 

Dekking van de risicogebieden: Aansprakelijkheid - Bagage - Ongevallen - Rechtsbijstand - Repatriëring (SOS)

Special ISIS: vragen en antwoorden over de dekking voor aansprakelijkheid

Special ISIS: vragen en antwoorden over de dekking voor aansprakelijkheid

   Ben je gedekt voor schade veroorzaakt tijdens auto- en/of motorrijden?

   • Als je tijdens deelname aan het verkeer schade veroorzaakt aan derden, is dit alleen gedekt binnen de aansprakelijkheidsdekking van een specifieke auto- of motorverzekering. Deze dien je (vaak verplicht) af te sluiten in het land waar je bent.
   • Let er bij huur van een motorrijtuig op dat je ook een goede dekking hebt voor schade aan en diefstal van het voertuig zelf.
   • Kijk ook altijd goed wat jouw eigen risico is.
   • Als je voor een schade verantwoordelijk wordt gehouden en hierdoor het eigen risico in rekening gebracht krijgt, valt dit niet binnen de dekking van je Special ISIS reisverzekering.
   • Indien je hebt gekozen voor de dekking 'Extra' of 'All-in', ben je voor spoedeisende medische zorg gewoon verzekerd via je Special ISIS, ook als dit het gevolg is van een auto-ongeluk.

   Ben je ook verzekerd voor schade aan (gehuurde) voertuigen?

   • Met de Special ISIS ben je verzekerd voor particuliere aansprakelijkheid. Dit betekent dat, wanneer jij aansprakelijk bent voor schade die je toebrengt aan anderen of spullen van anderen, je hiervoor verzekerd bent tot het maximale bedrag dat staat genoemd in het dekkingsoverzicht.
   • Uitgesloten hiervan is schade die is veroorzaakt met een (gehuurde) motor, scooter of auto. Dit moet je vaak lokaal verzekeren via een auto verzekering.
   • Een normale particuliere aansprakelijkheidsverzekering, ook degene in het pakket van je Special ISIS, ​geldt niet tijdens deelname aan gemotoriseerd verkeer en ​dekt ​dus​ ​​nooit​ dergelijke schade​.

   Ben je verzekerd voor particuliere aansprakelijkheid?

   • Je bent met de Special ISIS verzekerd voor particuliere aansprakelijkheid.
   • De verzekering biedt je dekking als iemand je aansprakelijk stelt voor schade aan personen (letsel en overlijden) of aan goederen.
   • De verzekering dekt dan ook de eventuele proceskosten (na toestemming vooraf).
   • De schade moet zijn veroorzaakt door jou als particulier; of door jou terwijl je via een organisatie onverplicht en onbetaald vrijwilligerswerk doet; of door jou terwijl je via een organisatie een studie of stage doet.
   • De maximale vergoeding staat in het dekkingsoverzicht en geldt per gebeurtenis.
   • De beperkingen staan in de voorwaarden.

   Is aansprakelijkheid ook verzekerd tijdens studie-, stage-, of vrijwilligerswerkzaamheden?

   • Deze particuliere aansprakelijkheidsdekking is ook geldig tijdens vrijwilligerswerk of stage als het vrijwilligersproject of de stage via een Nederlandse organisatie is geregeld en er geen werkzaamheden met bijzondere risico's worden gedaan.
   • Het betreft hier particuliere aansprakelijkheid die ook geldig is tijdens de stage- of vrijwilligerswerkzaamheden. Dat wil zeggen dat als jij, tijdens je stage, een particulier (bijvoorbeeld klant of bezoeker van een bar) schade toebrengt, dat je dan een beroep kan doen op deze verzekering. Dit is bij standaard reisverzekeringen niet het geval!
   • Dit is met name van belang omdat de kans op een claim van een andere particulier grote (financiele) gevolgen voor jou zou kunnen hebben.
   • De schade die je toebrengt aan zaken van je stagebedrijf, werkgever of vrijwilligersproject vallen (net als in Nederland) niet onder de dekking. Echter de kans dat je daarvoor ook echt wettelijk aansprakelijk bent is veel kleiner (al voelt dat misschien vaak wel zo).
   • Ga je stage- of vrijwilligerswerkzaamheden uitvoeren met bijzondere risico's neem dan even contact op met JoHo.
   • Wil je meer lezen over particuliere aansprakelijkheid, lees dan hier meer.

   Is aansprakelijkheid ook verzekerd tijdens medische werkzaamheden?

   • Aansprakelijkheid tijdens medische werkzaamheden is uitgesloten van de dekking. Deze aansprakelijkheid valt in het algemeen onder de aansprakelijkheidsverzekering van de opleiding of de zorginstelling waar je voor gaat werken.
   • Er is wel sprake van dekking door de Special ISIS tijdens je stage of vrijwilligerswerk, als er iets gebeurt dat niet direct met jouw medische werkzaamheden te maken heeft.
   • Er is ook sprake van dekking in de periode na en voor je werkzaamheden.
   • Heb je geen geldige Nederlandse zorgverzekering meer tijdens je reis, neem dan nog even contact op met JoHo.

    

   Special ISIS: vragen en antwoorden over de dekking voor repatriëring en SOS-kosten

   Special ISIS: vragen en antwoorden over de dekking voor repatriëring en SOS-kosten

   Ben je met de Special ISIS verzekering verzekerd voor repatriëring?

   • Repatriëring is standaard meeverzekerd. Repatriëring per ambulancevervoer (+ vliegtuig) is tegen kostprijs!
   • Neem wel altijd even contact op met je alarmcentrale als je gebruik moet maken van een repatriëringregeling.

   Medische evacuatie in geval van ernstige ziekte of ongeval

   • Indien je vervoerd moet worden naar een andere plaats omdat het op de plaats van verblijf niet mogelijk is om de medische behandeling te geven, wordt je in overleg met de Goudse Alarmcentrale naar een andere plaats vervoerd. Dit kan in een ander land of in Nederland zijn. De noodzakelijke kosten voor medische kosten worden vergoed, inclusief de kosten voor medische begeleiding naar het ziekenhuis.

   Terugreiskosten in geval van ziekte of overlijden van een familielid

   • Er is sprake van een vergoeding als je naar huis moet reizen omdat een familielid in de eerste of tweede graad dat in Nederland woont, onverwacht is overleden of in levensgevaar verkeert en is opgenomen in een ziekenhuis.
   • De reiskosten die je maakt om thuis te komen worden vergoed. Reis je binnen twee maanden weer terug naar je bestemming in het buitenland? Dan worden ook de kosten van deze terugreis vergoed.

   Terugreiskosten bij overige bijzondere omstandigheden

   • Er is sprake van een vergoeding voor extra reiskosten indien:
    • je terugkomst noodzakelijk is omdat er materiele schade is ontstaan aan je eigendom, woning of bedrijf in Nederland door brand, explosie, vandalisme, inbraak, vliegtuigschade of natuurgeweld.
    • je motorrijtuig, caravan, aanhanger, camper of (brom)fiets waarmee je reist uit Nederland is uitgevallen vanwege bijvoorbeeld diefstal, brand, inbeslagname of mechanische storing, en niet binnen 24 uur is te herstellen.

   Repatriëring bij overlijden

   • Helaas kan het ook voorkomen dat een ongeluk tijdens een reis slecht afloopt.
   • De alarmcentrale van je reisverzekering regelt dan alles met betrekking tot het vervoer naar Nederland.

   Extra reis- en verblijfkosten voor familieleden

   • In geval van overlijden of opname in het ziekenhuis omdat je in levensgevaar verkeert, worden, in overleg met de Alarmcentrale, voor maximaal twee personen (eerste of tweedegraads familie van of samenwonend met de verzekerde) de reiskosten (heen en terug) en tien dagen verblijfskosten vergoed.

   Wanneer zijn de repatriëringskosten bij de Special ISIS verzekering niet gedekt?

   • Als je vanuit de overheid geacht wordt het land te verlaten (bijvoorbeeld met een aangepast reisadvies) zijn repatrieringskosten niet gedekt. Als je zelf je reis samenstelt, en niet via een reisorganisate, dan blijf je ook zelf verantwoordelijk voor je eigen terugreis. Extra verblijfskosten omdat je bijvoorbeeld gestrand bent, omdat je bijvoorbeeld geen terugvlucht kan krijgen, zijn dan niet gedekt.
   • Als het reisadvies door het Ministerie van Buitenlandse zaken tijdens de reis wordt gewijzigd, blijft de verzekering wel gewoon dekking bieden.

   Heb je met de Special ISIS verzekering dekking voor annuleringskosten?

   • Als je moet worden opgenomen in het ziekenhuis tijdens je reis dan is er dekking voor de annuleringskosten van geboekte reisonderdelen zoals een vlucht of een tour die je hierdoor niet kan maken.
   • Een reisverzekering, zoals de Special ISIS, biedt geen dekking voor het vooraf annuleren van een geboekte reis. Dit is ook het geval wanneer de oorzaak van de annulering te maken heeft met de uitbraak van een virus, een ramp of een door de overheid ingesteld negatief reisadvies.
   • Een annuleringsverzekering kun je los aanvragen: zie de pagina over annuleringsverzekeringen en over verzekeren tegen annulering

   Heb je met de Special ISIS verzekering dekking voor opsporings- en reddingskosten?

   • De kosten die nodig zijn voor je opsporing, redding of berging als je vermist wordt of bent verongelukt worden vergoed op voorwaarde dat er een originele verklaring aanwezig is van de officiële instantie die de opdracht heeft gegeven voor de opsporing, redding of berging.
   • 'Standaard' dekking: biedt dekking voor opsporing & reddingskosten tot €15.000,-
   • 'Super' dekking: biedt dekking voor opsporing & reddingskosten tot €25.000,-
   Special ISIS: vragen en antwoorden over de dekking voor bagage en apparatuur

   Special ISIS: vragen en antwoorden over de dekking voor bagage en apparatuur

   In hoeverre is je bagage bij de Special ISIS verzekerd?

   • Bagage en persoonlijke eigendommen zijn standaard meeverzekerd.
   • Schade aan bagage wordt in beginsel vergoed als de schade is ontstaan door van buiten komend onheil. Hieronder wordt o.a. verstaan verlies, diefstal, beschadiging en vermissing.
   • Schade aan bagage wordt niet vergoed als je niet goed voor je bezittingen zorgt, of er onvoorzichtig mee bent omgegaan

   Wat betekent voorzichtig omgaan met je bagage, en goed zorgen voor je bezittingen?

   • Dat je je bezittingen en vooral je belangrijke documenten en waardevolle zaken goed opbergt op de veiligste plaats op die op dat moment beschikbaar is, bijvoorbeeld in een kluis, en dat je er alles aan doet om schade te voorkomen en te verminderen.
   • Met veiligste plaats wordt bijvoorbeeld bedoeld
    • dat je belangrijke documenten en waardevolle zaken alleen onder toezicht achterlaat.
    • dat je belangrijke documenten en waardevolle zaken en medicijnen als handbagage meeneemt tijdens de reis per vliegtuig, boot, trein of bus.
    • dat je belangrijke documenten en waardevolle zaken niet achterlaat in een voertuig, dus ook niet uit het zicht en ook niet in een gesloten kofferruimte e.d.;
    • dat je je overige bagage in een voertuig uit het zicht legt in een afgesloten kofferruimteof dakkoffer 

   Wat is het eigen risico bij de Special ISIS verzekering?

   • Er geldt geen eigen risico al je voor de Super+ dekking hebt gekozen (Super+ dekking is afsluitbaar vanaf eind juni 2023)
   • Er geldt een eigen risico van € 50,- per gebeurtenis als je voor Super dekking hebt gekozen
   • Er geldt een eigen risico van € 75- per gebeurtenis als je voor de Standaard dekking hebt gekozen

   Is er dekking voor de aanschaf van vervangende spullen die je nodig hebt tijdens je reis, als je bagage zoek is geraakt?

   • Kun je acht uur na aankomst op je vakantiebestemming nog niet over je bagage beschikken? Dan vergoedt de Special ISIS de noodzakelijke aanschaf van kleding en toiletartikelen tot maximaal € 125,-. Voor deze dekking geldt geen eigen risico.

   Hoe weet je wat de dagwaarde is van de spullen die mee op reis zijn genomen?

   • Voor een camera die 3 jaar geleden € 1000,- kostte, zul je bij een diefstal of schade die vandaag plaatsvindt niet meer de nieuwprijs terug krijgen. Voor elk type artikel geldt een bepaald afschrijvingspercentage per jaar. Zo geldt er voor laptops en computers bijvoorbeeld een afschrijvingspercentage van 20% per jaar, voor GoPro camera's 25% en voor horloges en sieraden tussen de 7% en 13%.
   • Uiteindelijk is de restwaarde van een artikel nooit lager dan 20% van de nieuwwaarde.

   Is de fiets meeverzekerd, als de reis per fiets wordt gemaakt?

   • Ja, fietsen zijn als "bagage" meeverzekerd binnen de Special ISIS.
   • Er gelden maximale bedragen; binnen de 'Standaard' dekking is dat €275, binnen de 'Super' dekking is het maximum €350.

   Hoe werk het als een telefoon wordt gestolen, en deze nog wordt afbetaald via het abonnement bij de provider,

   • Heb je 'Super' dekking afgesloten dan is je telefoon meeverzekerd. Het is geen probleem om een claim in te dienen aan de hand van het een overzicht van je abonnement, waar jouw specifieke mobiele telefoon op wordt genoemd.
   • Wel zal er in geval van diefstal meestal wel worden gevraagd naar een politierapport waarin de diefstal is aangegeven.

   Is bagage in een auto of voertuig ook verzekerd?

   • Om je eigendommen ook goed te verzekeren wanneer je ze achterlaat in of op een voertuig, moeten deze in ieder geval uit het zicht opgeborgen worden, in een afgesloten kofferruimte. Ook een dakkoffer moet goed afgesloten zijn.
   • Belangrijke documenten en waardevolle zaken kun je het beste sowieso niet achterlaten in een voertuig (dus ook niet uit het zicht en ook niet in een gesloten kofferruimte).

   Wat is nog meer wel en niet meeverzekerd?

   • Contant geld is niet meeverzekerd
   • Voor zaken die tijdens de reis zijn aangeschaft, bestaat binnen de Special ISIS een vergoeding tot €350 binnen de Standaard dekking en €450 bij de Super dekking.
   Special ISIS: vragen en antwoorden over de dekking voor ongevallen

   Special ISIS: vragen en antwoorden over de dekking voor ongevallen

    Wat is het verschil tussen 'Standaard' of 'Super' dekking bij ongevallen ?

    • Je bent verzekerd voor blijvende invaliditeit of overlijden als dit rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een ongeval dat je tijdens een reis overkomt.
     • De verzekerde bedragen zijn bij blijvende invaliditeit bij Standaarddekking maximaal € 45.000,- en bij Superdekking maximaal € 55.000,-
     • De verzekerde bedragen zijn bij blijvende invaliditeit bij Standaarddekking maximaal € 15.000,- en bij Superdekking maximaal € 20.000,-
    • De hoogte van de bedragen wordt bepaald aan de hand van de criteria zoals omschreven in de voorwaarden van de verzekering

    Wie krijgt uitbetaald in het geval van een ongeval?

    • De uitkering voor invaliditeit wordt uitbetaald aan degende die verzekerd is, bij overlijden is dit degene met wie de verzekerde duurzaam samenwoont of de erfgename van de verzekerde. De specificaties staan nader uitgelegd in de voorwaarden van de verzekering

    Wanneer is er geen sprake van dekking voor ongevallen?

    • Het onderdeel ongevallen heeft een ruime dekking, maar niet alles kan worden vergoed. Zo kan er bijvoorbeeld geen beroep worden gedaan op het onderdeel ongevallen als dat onstaat doordat je je leven op een roekeloze manier in gevaar brengt of dat dat gebeurt door opzet of met goedvinden van jou
    • Kijk in de voorwaarden voor alle uitsluitingen

    Blijft de ongevallendekking ook gelden tijdens avontuurlijke sporten?

    • Ja, ongevallendekking is er ook bij de avontuurlijke sporten.

     

    Special ISIS: vragen en antwoorden over de dekking voor rechtsbijstand

    Special ISIS: vragen en antwoorden over de dekking voor rechtsbijstand

     Ben je met de Special ISIS verzekering verzekerd voor rechtsbijstand?

     • Ja, je kunt een beroep op dit onderdeel doen als je de Superdekking hebt gekozen, en een gebeurtenis leidt tot een juridisch geschil dat onder een van de de vormen van rechtsbijstand valt die genoemd staan in de voorwaarden. Zoals
      • als er in het buitenland tijdens jouw reis schade toegebracht wordt aan je eigendommen of je hebt zelf letsel en de schade of het letsel wordt toegebracht door een derde die daarvoor wettelijk aansprakelijk is
      • er een strafzaak tegen je wordt aangespannen
      • als er een juridisch geschil is over een schriftelijke overeenkomst die je hebt gesloten in rechtstreeks verband met jouw reis
     • Er gelden wel diverse voorwaarden zoals
      • dat de gebeurtenis plaatsvindt tijdens de looptijd van de verzekering
      • dat het geschillen zijn waarbij jouw financieel belang minimaal € 250,- is.
      • dat je alleen als particulier gebruik maakt van deze verzekering.
     • Zie de polisvoorwaarden voor een uitgebreid overzicht

     Wat is de hoogte van de dekking voor rechtsbijstand?

     • Binnen 'Europa': de kostprijs,
     • In de rest van de 'Wereld': max. €25.000,-

       

      Dekking van het risicogebied: Medische kosten en ziektekosten

      Special ISIS: vragen en antwoorden over de dekking voor medische en ziektekosten

      Special ISIS: vragen en antwoorden over de dekking voor medische en ziektekosten

       Wat is het verschil tussen 'Standaard' of 'Super' dekking?

       • Nadat je de keuze hebt gemaakt voor medische dekking, kun je kiezen voor de hoogte van de verzekerde bedragen en eigen risico's, oftewel het dekkingsniveau.
       • Als je kiest voor de 'Super' dekking, dan heb je een uitgebreidere dekking.

       Wanneer kies je welke medische dekking?

       Voor de medische dekking heb je keuze tussen de 'Basis', 'Extra' of 'All-in' dekking.

       • 'All-in' dekking kies je als je geen Nederlandse zorgverzekering hebt, als je recht op een geldige Nederlandse zorgverzekering kan komen te vervallen of als je het eigen risico van je zorgverzekering (deels) wil opvangen.
       • 'Extra' dekking kies je als je wilt dat de Nederlandse zorgverzekering van de verzekerde wordt aangevuld tot de kostprijs van de ziektekosten in het buitenland. In veel landen kunnen de kosten van de medische zorg een stuk hoger zijn dan de vergoeding die je van de Nederlandse zorgverzekering daarvoor krijgt.
       • 'Basis' dekking kies je als er geen dekking voor de ziektekosten en medische zorg nodig is
       Met de 'All-in' dekking:
       • ben je tot kostprijs verzekerd voor spoedeisende medische zorg
       • heb je geen geldige zorgverzekering in Nederland nodig
       • is in combinatie met superdekking geen sprake van eigen risico
       • NB: 'All in' kan afgesloten worden tot de leeftijd van 55 jaar. Als je ook volledige medische dekking wilt in de VS dan is de maximumleeftijd 45 jaar. All in' kies je ook als de verzekerde in België woonachtig is (er zijn binnen deze verzekering dan geen andere opties)
       Met de 'Extra' dekking:
       • ben je aanvullend tot kostprijs verzekerd voor spoedeisende medische zorg. Je Nederlandse zorgverzekering dekt in het buitenland lang niet altijd tot kostprijs en dan kan er wel een beroep worden gedaan op Special ISIS verzekering.
       • heb je wel een geldige Nederlandse zorgverzekering nodig
       • kan je alleen in overleg gedurende je reis nog overstappen op de All-in dekking
       Met de 'Basis' dekking:
       • heb je geen aanvullende dekking voor medische kosten
       • kan je gedurende je reis niet meer overstappen op de 'Extra' of 'All-in' dekking

       Wat betekent spoedeisende medische zorg?

       • Spoedeisende medische zorg in het buitenland wil zeggen: de noodzakelijke en onvoorziene medische en tandheelkundige kosten die je tijdens je reis maakt
        • bijvoorbeeld dokter- of ziekenhuisbezoek als je op reis plotseling ziek wordt of ten gevolge van een ongeval 
        • maar ook bijvoorbeeld kosten voor ziekenvervoer met ambulance of ambulancevliegtuig
        • bij spoedeisende tandheelkundige hulp gaat het om hulp aan het natuurlijk gebit als die hulp nodig is om acute pijn te verlichten
        • Preventieve zorg zoals halfjaarlijkse tandartscontrole of de meeste kosten rond een zwangerschap, zijn uitgesloten

       Wanneer worden bestaande aandoeningen vergoed?

       Al onder geneeskundige behandeling?

       • Ben je op het moment dat je op reis gaat onder geneeskundige behandeling en moet de behandeling tijdens de reis worden voortgezet?
       • Dan kunnen de  kosten niet vergoed worden, behalve als je kunt aantonen dat de kosten onvoorzien waren en er sprake was van levensbedreigende klachten.

       Uitstel van de behandeling mogelijk?

       • Kan de behandeling uitgesteld worden totdat je weer in Nederland bent teruggekeerd dan worden de kosten niet vergoed worden

       Welke medische kosten zijn uitgesloten van vergoeding?

       Voorgeschreven medicijnen

       • Voor alle bestaande aandoeningen en medicijnen die je nu gebruikt, heb je geen dekking binnen de reisverzekering.
       • Dit geldt overigens voor alle reisverzekeringen.

       Preventieve medicijnen & Medische hulpartikelen

       • Niet vergoed worden bijvoorbeeld vaccinaties en malariapillen, het aanmeten van brillen en contactlenzen en medische keuringen

       Niet erkende arts of zorginstelling

       • Niet vergoed worden de kosten van een behandeling door een arts of tandarts of van een ziekenhuisopname als de (tand)arts of het ziekenhuis op het moment van de behandeling niet erkend is door de bevoegde instanties in dat land.
       • De kosten van een alternatief genezer of therapeut worden niet vergoed

       fysiotherapie behandelingen

       • fysiotherapie is alleen vergoed als het noodzakelijk is vanwege een ongeval of operatie;

       Kan je de (medische) dekking tijdens je reis wijzigen

       • Je kunt de medische dekking tijdens de reis eenmalig omzetten van 'Extra' naar 'All-in'.
       • Het kan namelijk gebeuren dat je op reis gaat en de 'Extra' dekking afsluit omdat je op het moment van vertrek nog een Nederlandse zorgverzekering hebt. Vervolgens vind je werk in het buitenland of besluit je langer te blijven, waardoor de dekking van je Nederlandse zorgverzekering komt te vervallen. In dit geval is het mogelijk om jouw verzekering om te zetten van 'Extra' dekking naar 'All-in'.
       • Het is niet mogelijk om van 'Basis' naar 'Extra' of 'All-in' over te stappen.

       Hoe kun je de medische dekking tijdens de reis éénmalig omzetten van 'Extra' naar 'All-in'?

       Is er dekking voor tandheelkundige kosten?

       • De kosten van de tandheelkundige hulp kunnen worden vergoed bij beschadiging van het natuurlijk gebit door een ongeval. De kosten moeten binnen twaalf maanden na het ongeval zijn gemaakt.
       • Gedurende de hele looptijd van de verzekering geldt dat maximaal één keer het verzekerde bedrag verzekerd is.
       • De maximale vergoedingen vind je in het dekkingsoverzicht (zie boven het aanvraagformulier en/of de voorwaarden)
       • Bij tussentijds bezoek aan Nederland geldt een eigen risico, zie hiervoor de voorwaarden van verzekering

        Ben je met de Special ISIS goed verzekerd als je zwanger wilt worden in het buitenland?

       • In het algemeen is er geen sprake van dekking voor medische kosten bij zwangerschap via je reisverzekering
       • Bij de Special ISIS er wel dekking voor ernstige complicaties in de eerste twaalf weken van een zwangerschap waardoor een medische behandeling direct noodzakelijk is;
       • Voor meer informatie over o.a. het kiezen van de juiste verzekering, wachttijden en het verzekeren van je in het buitenland geboren kindje kan je terecht op expatverzekering.nl (een gespecialiseerde JoHo website)

       Vragen over de geldigheid van je zorgverzekering en over het opzeggen van je zorgverzekering in Nederland

       • Zie Special ISIS: Vragen over (het wegvallen van) de dekking van je Nederlandse zorgverzekering voor antwoorden op vragen als:
        • Biedt de Nederlandse zorgverzekering voldoende dekking, als je hem mag aanhouden tijdens een lange of wereldreis?
        • Is je Nederlandse zorgverzekering nog wel geldig als je lang op reis of wereldreis gaat?
        • Wat zijn de gevolgen voor je reis- of zorgverzekering als je meer dan 180 euro per maand vergoeding, of loon in natura, ontvangt voor werk of stage in het buitenland?
       • Houd er ook rekening mee dat je geen recht meer hebt op eventuele zorgtoeslag als je je zorgverzekering in Nederland opzegt of de dekking hiervan vervalt

       Meer lezen en polisvoorwaarden

       Wanneer zijn bestaande aandoeningen wel en niet gedekt bij reisverzekeringen en internationale ziektekostenverzekeringen?

       Wanneer zijn bestaande aandoeningen wel en niet gedekt bij reisverzekeringen en internationale ziektekostenverzekeringen?

       Wanneer dekt een reisverzekering de medische kosten die voortkomen uit bestaande aandoeningen?

       • Met een reisverzekering ben je in principe alleen gedekt voor de spoedeisende en onvoorziene medische kosten.
       • Voor alle bestaande aandoeningen en medicijnen die je nu gebruikt, waarbij je vooraf kunt verwachten dat je daar kosten voor moet maken, heb je dus geen dekking binnen een reisverzekering.
       • Mocht een bestaande aandoening onverwacht verergeren waardoor je acute hulp nodig hebt, dan is het in een aantal gevallen wel mogelijk om de kosten vergoed te krijgen.
       • Hierbij is het van belang dat de behandeling of ingreep op advies van een arts plaatsvindt en dat het geen zorg betreft die uitgesteld kan worden tot na de reis.
       Wanneer vervalt de dekking van je zorgverzekering als je naar het buitenland vertrekt?

       Wanneer vervalt de dekking van je zorgverzekering als je naar het buitenland vertrekt?

       De dekking van je zorgverzekering komt te vervallen in één (of meer) van de volgende gevallen:

       1 - je gaat betaald werken in het buitenland

       • Als je betaald gaat werken in een verdragsland ('eerste-werkdag land' zoals bijvoorbeeld Canada, Japan, Marokko, Turkije, de Verenigde Staten of Zuid-Korea). De dekking van je basiszorgverzekering komt dan al vanaf je eerste werkdag te vervallen.
       • Als je betaald gaat werken in een EU land (+ Noorwegen, IJsland, Zwitserland). De dekking van je basiszorgverzekering komt dan al vanaf je eerste werkdag te vervallen en er wordt van je verwacht dat je je lokaal verzekert.
       • Als je betaald in loondienst gaat werken in een ander land. De dekking van je basiszorgverzekering komt dan met terugwerkende kracht vanaf je eerste werkdag te vervallen indien je langer dan drie maanden gaat werken.
       • Als je tijdelijk gaat werken in een ander land en een vergoeding krijgt van minimaal €180 (bruto) per maand of €1.800 op jaarbasis (in loon of natura). De dekking van je basiszorgverzekering komt dan met terugwerkende kracht vanaf je eerste werkdag te vervallen indien je langer dan drie maanden gaat werken.

       2 - Je gaat vrijwilligerswerk doen in het buitenland

       • Als je langer dan drie maanden vrijwilligerswerk gaat doen en een vergoeding krijgt (onkosten, eten, inwoning) met een waarde van €180 per maand (of meer) of €1.800 op jaarbasis. De dekking van je basiszorgverzekering komt dan met terugwerkende kracht vanaf je eerste werkdag te vervallen, indien je langer dan drie maanden gaat werken.

       3 - Je gaat stagelopen in het buitenland

       • Als je betaald stage gaat lopen in een verdragsland, of een EU land, komt de dekking van je basiszorgverzekering al vanaf je eerste stagewerkdag te vervallen. Er wordt van je verwacht dat je je lokaal verzekert.
       • Buiten deze landen vervalt de dekking van je basiszorgverzekering nadat je een vergoeding krijgt voor je stage met een waarde die hoger is dan het Nederlandse minimumloon.

       4 - Je bent uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen van je gemeente

       • Als je langer dan 2 jaar in het buitenland verblijft, bent uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen van je gemeente, en geen duurzame banden meer met Nederland onderhoudt (dus niet bijvoorbeeld op wereldreis bent).
       • De termijn verandert overigens de laatste jaren nogal. Ook niet alle zorgverzekeraars zijn altijd op de hoogte dat dit pas na 2 jaar of langer het geval is.

       Wat kan jij doen?

        • Wees er op tijd bij en kies een verzekering waarbij de dekking van je zorgverzekering mag komen te vervallen. Dan loop je in ieder geval geen risico.
        • Ook wanneer je vooraf niet zeker weet of je betaald (vrijwilligers)werk gaat doen, kan dit verstandig zijn. Wanneer je geen recht meer blijkt te hebben op de Nederlandse zorgverzekering, dan wordt deze met terugwerkende kracht stopgezet vanaf je eerste werkdag. Je kunt je nooit met terugwerkende kracht verzekeren. Je loopt hier dus risico een periode onverzekerd te zijn.

        Waar moet je rekening mee houden?

        • Een verzekering waarbij de dekking van je zorgverzekering mag komen te vervallen kost per maand iets meer. Wel geeft het minder gedoe en minder afhankelijkheid van je lokale werkgevers.
        • Maak een afweging of, en wanneer, je de administratieve rompslomp wilt afhandelen (zorgverzekeraar, SVB, werkgever, reisverzekeraar, gemeente). Afhankelijk van je situatie kan je dit vooraf, tijdens of achteraf regelen (maak voor je afweging gebruik van BuitenlandZaken Services van JoHo).
        • Neem bij je afwegingen ook mee dat je zorgtoeslag zal komen te vervallen als je geen Nederlandse zorgverzekering meer hebt lopen, of dat je die achteraf zal moeten terugbetalen in het geval deze met terugwerkende kracht wordt stopgezet vanaf je eerste werkdag.
        • Wanneer je je zorgpremie wilt terugvragen, en/of je je zorgverzekering hebt opzegd, dan kan er na terugkomst gevraagd worden naar je (arbeids)contract en/of salarisstroken, dus bewaar alles wat daar een beetje op lijkt.
        • Mocht je je hebben uitgeschreven bij de gemeente (BRP), zorg dan dat je je direct na terugkeer (liefst binnen 24 uur) weer inschrijft. Je Nederlandse zorgverzekering kan je dan later regelen, maar is wel met terugwerkende kracht geldig.

        Meer lezen?

        Direct verzekeren?

        Special ISIS: dekking kiezen en dekkingsoverzicht

        Special ISIS: dekking kiezen en dekkingsoverzicht

        Waar kun je tussen kiezen bij de dekkingen?

        • Je kunt kiezen tussen 'Standaard', 'Super en 'Super+' dekking
        • Bij de medische kosten kun je ook kiezen tussen 'All-in', 'Extra' of 'Basis'
        • Belangrijkste onderdelen voor je keuzes: Reisbestemming (gebied), Aansprakelijkheid, Sport & Avontuur, Medische kosten, Repatriëring, Bagage, Ongevallen, Rechtsbijstand.

        1 - Dekking op je reisbestemming (gebied)

        Europadekking:

        • is inclusief de landen grenzend aan de Baltische Zee, de Middellandse Zee en de Zwarte Zee

        Werelddekking:

        • Werelddekking omvat alle landen in de wereld
        • Wanneer naar in de Verenigde Staten (VS) gaat voor werk, au pair, studie, stage, etc dan sluit je 'wereld inclusief VS af'
        • Wanneer je de Verenigde Staten (VS) gaat voor een stopover, een toeristische reis of backpackreis  dan kan ook 'Wereld'dekking (ecxlusief VS) voldoende zijn. Dit is het geval als
         • je een stopover maakt van van maximaal 2 dagen of;
         • je een toeristische of backpackreis aan het maken bent, en je maximaal 14 dagen in de VS blijft of;
         • je een toeristische of backpackreis aan het maken bent van meer dan 6 maanden. Je kan in dit geval in totaal maximaal 90 dagen in de VS verblijven, gedurende de totale verzekerde periode inclusief verlengingen
         • Een verzekering met Werelddekking incl. de VS kan maximaal tot 45 jarige leeftijd aangehouden worden.

        2 - Dekking voor aansprakelijkheid

        Aansprakelijkheid tijdens je reis, studie of stage verzekeren: 

        • Standaard:
         • dekt schade tot €500.000,-
        • Super en Super+:
         • dekt schade tot  €1.000.000,-

        3 - Dekking voor sport en avontuurlijke activiteiten

        Avontuurlijke sporten en activiteiten beoefenen:

        • De Special ISIS staat er om bekend dat ontzettend veel winter-, onderwater- en adrenalinesporten zijn verzekerd. Duiken, skydiven, bungeejumpen, raften, surfen en skiën zijn bijvoorbeeld allemaal standaard meeverzekerd. Ook duiken is standaard meeverzekerd tot 40 meter onder zeeniveau.
        • Activiteit of sport checken: welke  activiteiten en sporten zijn verzekerd bij de Special ISIS?

        4 - Dekking voor medische kosten

        Je kunt kiezen tussen Standaard, Super of Super+ dekking:

        • Standaard:
         • eigen risico €50,- per gebeurtenis
        • Super en Super+:
         • geen eigen risico!

        Daarnaast kies je voor 'All-in', 'Extra' of 'Basis' dekking voor je medische en ziektekosten in het buitenland:

        • All-in' biedt dekking voor medische kosten tot kostprijs, ook als je Nederlandse basiszorgverzekering geen dekking meer biedt (o.a. omdat je gaat werken)
        • 'Extra' biedt dekking voor medische kosten tot kostprijs, alleen als je Nederlandse basiszorgverzekering geldig blijft gedurende je verblijf in het buitenland
        • 'Basis' dekking wil zeggen dat je de dekking van je Nederlandse basiszorgverzekering niet aanvult tot de lokale kostprijs, en dat je geen dekking hebt als je Nederlandse zorgverzekering niet geldig is (bijvoorbeeld omdat je gaat werken).

        5 - Dekking voor repatriëring

        Repatriëring uit het buitenland verzekeren:

        • Standaard:
         • Repatriëring per ambulancevervoer (+ vliegtuig) : dekking tegen kostprijs!
         • Opsporings- en reddingskosten: dekking tot €15.000,-
        • Super en Super+:
         • Repatriëring per ambulancevervoer (+ vliegtuig): dekking tegen kostprijs!
         • Opsporings- en reddingskosten: dekking tot €25.000,-

        6 - Dekking van bagage

        Bagage in het buitenland verzekeren:

        • Standaard: geeft dekking tot €1.500,-
         • Eigen risico: €75,- per gebeurtenis
         • Mobiele telefoon: geen dekking
        • Super: geeft dekking tot €2.500,-
         • Eigen risico: €50,- per gebeurtenis
         • Mobiele telefoon: dekking tot €200,-
        • Super+: geeft dekking tot €4.000,-
         • Eigen risico: €0,- geen eigen risico!
         • Mobiele telefoon: dekking tot €400,-

        7 - Dekking voor ongevallen

        Ongevallen in het buitenland verzekeren:

        • Standaard:
         • Bij blijvende invaliditeit: uitkering tot € 45.000
         • Bij overlijden: uitkering van € 15.000,-
        • Super:
         • Bij blijvende invaliditeit: uitkering tot € 55.000
         • Bij overlijden: uitkering van € 20.000,-
        • Super+:
         • Bij blijvende invaliditeit: uitkering tot € 100.000
         • Bij overlijden: uitkering van € 30.000,-

        8 - Dekking voor rechtsbijstand

        Rechtsbijstand in het buitenland verzekeren:

        • Standaard:
         • Geen dekking
        • Super en Super+
         • Bij Europadekking: kostprijs
         • Bij Werelddekking: max € 25.000,- bij letselschade) en € 5.000,- bij overige schade

        Dekking en de verzekeringsvoorwaarden (polisvoorwaarden)

         

         Special ISIS: welke dekking kan je het beste kiezen bij de JoHo Special ISIS?

         Special ISIS: welke dekking kan je het beste kiezen bij de JoHo Special ISIS?

         Welke dekkingen kies je bij het aanvragen van de Special ISIS verzekering?

          

         1. Gebied

         • Kies 'Europa' dekking als je naar een Europees land gaat of naar een land dat grenst aan de Baltische Zee, de Middellandse Zee of de Zwarte Zee.
         • Kies Wereld' dekking voor alle andere landen.

         2. Aansprakelijkheid

         • Kies 'Standaard' dekking als je een normale dekking wilt voor aansprakelijkheid.
         • Kies 'Super' dekking als je een hogere dekking wilt voor aansprakelijkheid.

         3. Sport, Avontuur & Werk

         • De meeste winter-, onderwater- en adrenalinesporten zijn verzekerd (check de lijst met sporten)
         • De meest werkzaamheden zijn verzekerd (voorzover geen bijzondere gevaren en risico's)

         4. Ziektekosten

         • Kies 'All-in' dekking: als je geen Nederlandse zorgverzekering hebt, of je recht op een geldige Nederlandse zorgverzekering kan komen te vervallen, of als je het eigen risico van je zorgverzekering (deels) wil opvangen.
         • Kies 'Extra' dekking: als je wilt dat de dekking van de Nederlandse zorgverzekering wordt aangevuld tot kostprijs (in vrijwel elk land ter wereld zijn de medische kosten hoger dan dat een Nederlandse zorgverzekering standaard dekt).
         • Kies 'Basis' dekking: als je heel zeker weet dat je geen enkele dekking voor ziektekosten nodig hebt, de kosten lokaal nooit hoger zijn dan in Nederland en dat het gedurende je verblijf in het buitenland niet nodig zal zijn om je dekking te wijzigen.

         5. Repatriëring

         • Repatriëring is standaard meeverzekerd.
         • Kies 'Super' dekking als je beter verzekerd wilt zijn voor opsporings- en reddingskosten.

         6. Bagage

         • Kies 'Standaard' dekking: als je geen dure spullen bij je hebt en/of je je maandelijkse kosten zo laag mogelijk wilt houden.
         • Kies 'Super' dekking als je duurdere spullen bij je hebt, zoals een laptop, of dekking wilt voor je mobiele telefoon.
         • Kies 'Super+' dekking als je een hogere dekking wilt voor je bagage (vanaf eind juni 2023 afsluitbaar).

         7. Ongevallen

         • Ongevallendekking is standaard meeverzekerd.
         • Kies 'Super' dekking als je voor een dubbel bedrag verzekerd wilt zijn.

         8. Rechtsbijstand

         • Rechtsbijstand is niet inbegrepen in het "Standaard" pakket
         • Kies 'Super' dekking als je aanspraak wilt kunnen maken op de meest uitgebreide rechtsbijstand.
          

          

           

          

          

         JoHo: crossroad uit bundel
         JoHo: footprint achterlaten
          
         (service voor JoHo donateurs & abonnees)
          
          
         JoHo: pagina topic
         Special ISIS Verzekering: Risicogebieden en de dekking: Aansprakelijkheidsdekking Bagagedekking Dekking voor medische en ziektekosten Dekking voor ongevallen Dekking voor repatriëringkosten Rechtsbijstandsdekking

          

          

         Meer over JoHo en je verzekeringen

         Informatie en faq zoeken
         JoHo checken

         Waarom zou je je verzekeren?

         • De kans op ongelukken en ziekte is in het buitenland groter dan thuis, vooral als je ook gaat werken
         • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt

         • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen

         • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage

         • Het kan lastig zijn in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op hulp van een (Nederlandse) alarmcentrale

         Waarom zou je je verzekeren via JoHo?

         • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland

         • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod

         • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling

         • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

         • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven

         Waarom zou je je aansluiten bij JoHo?

         • Voor voordelen bij de premies van verzekeringen en het gebruik van JoHo abonnementen.
         • Voor het steunen van de missie en de doelstellingen: JoHo abonnees en donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen steunen niet alleen zichzelf maar ook de JoHo missie om mensen en organisaties in staat te stellen beter samen te werken en bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.

         Sluit je aan bij JoHo 

         Contact opnemen
          
         CONTACT
          
         Contactformulier voor verzekeringen
          
         Telefoon & Afspraken
         di t/m do tussen 11.00 - 17.00
         +31 (0)88-3214567
         Skype: op joho.foundation
          
         JoHo vestigingen in NL