Verzekeringen & Annulering

 

Vooraf annuleren van een verzekering

 

Wat is het annuleren van een afgesloten verzekering?

Wat is het annuleren van een afgesloten verzekering?

Kan je een afgesloten verzekering nog annuleren als deze nog niet is ingegaan?

 • Heb je verzekering afgesloten en wil je voor het ingaan van de verzekering nog annuleren dan zijn daar in het algemeen nog mogelijkheden voor.
 • Je kunt een verzoek indienen bij de organisatie waar je de verzekering hebt afgesloten.
 • Mochten er al administratieve handelingen hebben plaatsgevonden dan kan het zijn dat je wel verwerkings- en administratiekosten zal moeten betalen.
 • Heb je de verzekering via JoHo afgesloten dan kun je gebruik van van het verzekeringscontactformulier  om je verzekering te annuleren.

Kan je een afgesloten verzekering nog annuleren als deze wel al is ingegaan?

 • In het algemeen kan je een verzekering dan niet meer annuleren.
 • Je kunt afhankelijk van het soort verzekering wel een verzoek indienen om de looptijd te bekorten.
 • Bij een doorlopende verzekering kan je in het eerste jaar van je verzekering een verzoek indienen deze per eerstvolgende prolongatiedatum niet meer te laten doorlopen. Daarna kan dat ook eerder.

 

Annulering voor vertrek per verzekering

 

 

Royeren van een verzekering

 

Royeren van een verzekering

In een aantal gevallen kan een verzekering worden 'doorgehaald' of 'gecancelled door de verzekeraar.

 • Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als
  • er sprake is wanbetaling
  • er sprake is fraude
  • er sprake is van onbekende adres- en contactgegevens

 

  

 

Verzekeringen die het annuleren van een reis dekken

 

Annuleringsverzekeringen: Wat is een annuleringsverzekering en waarom zou je er een afsluiten?

Annuleringsverzekeringen: Wat is een annuleringsverzekering en waarom zou je er een afsluiten?

Wat is een annuleringsverzekering?

 • Een annuleringsverzekering vergoedt de kosten van een geboekte reis indien je niet in staat bent de reis ook daadwerkelijk te gaan maken. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een sterfgeval in de familie, een ongeval, ziekte of soms ook het niet halen van een examen. Ook wordt het niet-genoten deel van de reis vergoed indien de reis door één van de verzekerde omstandigheden voortijdig wordt afgebroken of onderbroken, door bijvoorbeeld ziekenhuisopname.

Waarom zou je een annuleringsverzekering afsluiten?

Een annuleringsverzekering biedt dekking voor de volgende 2 omstandigheden:

 • Er gebeurt iets voor je vertrekt. Je kunt hierdoor niet op reis. Als de voorgevallen gebeurtenis onder de dekking valt (dit kan iets verschillen per verzekering), dan betaalt de verzekeringsmaatschappij de kosten die je moet betalen in verband met de annulering van de reis.
 • Tijdens de reis gebeurt er iets waardoor je de reis moet onderbreken of afbreken. De annuleringsverzekering vergoedt dan een deel (of alles) van de reissom over de niet-genoten vakantiedagen, wel vaak met een maximering van het aantal reisdagen.

Indien de gebeurtenis onder de voorwaarden van de reisverzekering plaatsvindt, vergoedt de reisverzekering eventueel de terugreiskosten.

Voorbeelden waarom je je reis zou willen annuleren of afbreken die vaak worden gedekt onder een annuleringsverzekering:

 • Er is sprake van ernstige ziekte of overlijden van jezelf, een medeverzekerde of familieleden (bij de meeste verzekeringen alleen in de eerste en tweede graad)
 • Je wordt onvrijwillig ontslagen en kunt de reis niet meer betalen.
 • Je krijgt, na een periode van werkloosheid, een baan aangeboden en je nieuwe werkgever gaat niet akkoord met de geboekte reis, omdat je op de geplande reisdagen bij de werkgever aanwezig moet zijn.
 • Jijzelf, je partner of de door jou benoemde waarnemer wordt zwanger
 • Jijzelf, een medeverzekerde, een huisgenoot, de door jou benoemde waarnemer of je kind moet een medisch noodzakelijke ingreep ondergaan.
 • De reisdocumenten van jezelf of van een medeverzekerde worden op de dag van vertrek gestolen of gaan verloren, en er kunnen niet op tijd nieuwe documenten worden geregeld.
 • Je krijgt binnen bijvoorbeeld dertig dagen voor het begin van de reis onverwacht een huur- of een nieuwbouwwoning, of je moet tijdens je reis aanwezig zijn bij de overdracht van je bestaande woning.
 • Je kunt onverwacht, om medische redenen, niet de inenting krijgen die verplicht is voor je reisbestemming.
 • Je kunt onverwacht (en buiten je eigen schuld om) het voor je reis benodigde visum niet verkrijgen.
 • Je duurzame relatie (samenlevingscontract, gezamenlijk huishouden) of huwelijk wordt definitief ontbonden.
 • De aanwezigheid thuis van jezelf of een andere verzekerde is noodzakelijk vanwege materiële schade aan een eigendom, huurwoning of het bedrijf waar je zelf (of een medeverzekerde) werkt.

Let op: check altijd de voorwaarden van je annuleringsverzekering voor details en eventuele aanvullende voorwaarden.

Waarom zou je voor een doorlopende annuleringsverzekering kiezen?

 • Een doorlopende annuleringsverzekering, vaak gecombineerd met een doorlopende reisverzekering, biedt het gemak dat je niet bij iedere geboekte reis opnieuw moet denken aan de bijbehorende verzekering.
 • Daarnaast is een doorlopende annuleringsverzekering ook al snel financieel aantrekkelijk: al vanaf een reissom van ongeveer 800 euro is deze voordeliger dan een aflopende (éénmalige) annuleringsverzekering.
 • Bij een doorlopende annuleringsverzekering geld een maximum voor het uit te keren bedrag per reis. Ga je meerdere keren per jaar op reis dan is elke keer dit bedrag tegen annulering verzekerd.

 

 

JoHo: footprint achterlaten
 
(service voor JoHo donateurs & abonnees)
 
 
JoHo: pagina topic
Annulering vooraf en royement van een verzekering Annuleringsverzekeringen voor een geboekte reis

 

 

Meer over JoHo en je verzekeringen

Informatie en faq zoeken
JoHo checken

Waarom zou je je verzekeren?

 • De kans op ongelukken en ziekte is in het buitenland groter dan thuis, vooral als je ook gaat werken
 • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt

 • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen

 • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage

 • Het kan lastig zijn in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op hulp van een (Nederlandse) alarmcentrale

Waarom zou je je verzekeren via JoHo?

 • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland

 • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod

 • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling

 • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

 • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven

Verzekeren via JoHo  

Waarom zou je je aansluiten bij JoHo?

 • Voor voordelen bij de premies van verzekeringen en het gebruik van JoHo abonnementen.
 • Voor het steunen van de missie en de doelstellingen: JoHo abonnees en donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen steunen niet alleen zichzelf maar ook de JoHo missie om mensen en organisaties in staat te stellen beter samen te werken en bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.

Aansluiten bij JoHo 

Contact opnemen
 
CONTACT
 
Contactformulier voor verzekeringen
 
Telefoon & Afspraken
di t/m do tussen 11.00 - 17.00
+31 (0)88-3214567
Skype: op joho.foundation
 
JoHo vestigingen in NL