Termijn en periode in het buitenland verzekeren

Ben je verzekerd:

voor de hele duur van je reis, als je al uit NL bent vertrokken, als je bent uitgeschreven uit NL,

als je vaker op reis gaat, als je tussentijds naar NL wil, als je verzekering net is verlopen,

als je met een doorlopende verzekering langer dan de toegestane duur in het buitenland bent?

JoHo: crossroad uit bundel
Welke termijnen zijn van belang bij het aanvragen van een verzekering?

Welke termijnen zijn van belang bij het aanvragen van een verzekering?

  Binnen welke termijn mag en kan je een reisverzekering aanvragen?

  • Een reisverzekering dient altijd in te gaan op de dag dat je vertrekt uit Nederland.
  • Over het algemeen wordt er geadviseerd om een reisverzekering uiterlijk 2 maanden voorafgaand aan je vertrek aan te vragen, zeker indien je een verzekering aanvraagt voor een langer verblijf in het buitenland, of voor het uitvoeren van werkzaamheden en/ of bijzondere activiteiten in het buitenland. Op die manier is er voor vertrek voldoende tijd om de aanvraag te kunnen beoordelen, aanvullende informatie en de definitieve polis toe te sturen.
  • Voor eenvoudige reizen tot maximaal 3 maanden zonder bijzondere activiteiten volstaat het over het algemeen om uiterlijk 1 maand voorafgaande aan vertrek de aanvraag in te dienen.
  • Mocht je voor bijvoorbeeld een visumaanvraag een bewijs van verzekering nodig hebben, vraag dan ruim op tijd je verzekering aan.
  • Mocht je onverhoopt korter voorafgaand aan vertrek nog een verzekering willen aanvragen, dan is dat meestal nog wel mogelijk. Indien je je vooraf goed geinformeerd hebt over de juiste verzekering, dan kun je die in principe tot aan de dag van vertrek nog aanvragen. Houd er dan wel rekening mee dat je de polis en aanvullende informatie ook pas ontvangt nadat je al vertrokken bent.
  • Een reisverzekering aanvragen nadat je bent vertrokken naar het buitenland is vaak niet mogelijk of onder aanvullende voorwaarden. Zie voor de mogelijkheden: Vanuit het buitenland verzekeren.

  Binnen welke termijn mag en kan je een annuleringsverzekering aanvragen?

  • Een annuleringsverzekering dien je doorgaans voorafgaand aan je boeking of binnen enkele dagen daarna af te sluiten.
  • Voor meer informatie zie Verzekeringen & Annulering

  Binnen welke termijn dient een verzekering te worden betaald?

  • Voor de meeste reisverzekeringen geldt dat de premie voorafgaande aan de ingangsdatum van de verzekering volledig betaald moet zijn. Bij een te late betaling gaat de dekking pas in op de dag na de dag waarop het volledige bedrag is betaald. Als je schade hebt in de periode dat er geen dekking was, heb je geen recht op schadevergoeding.
  • Mocht je de verzekering kort voorafgaande aan vertrek hebben aangevraagd, zorg er dan voor dat je voldoende saldo hebt en dat incasso's zijn toegestaan op de rekening waarvan wordt afgeschreven om te voorkomen dat je geen dekking hebt.
  Kan je een doorlopende reisverzekering voor de eerste maanden nemen en voor de laatste maanden overstappen op een aflopende reisverzekering?

  Kan je een doorlopende reisverzekering voor de eerste maanden nemen en voor de laatste maanden overstappen op een aflopende reisverzekering?


  Kan je een doorlopende reisverzekering voor de eerste maanden nemen en voor de laatste maanden overstappen op een aflopende reisverzekering?

  • Het is niet mogelijk om een doorlopende reisverzekering over te laten gaan in een nieuwe (aflopende) verzekering, als je al in het buitenland verblijft.
  • In beginsel moet een Nederlandse reisverzekering geldig zijn voor je hele reisperiode. Dit is vanaf het moment dat je vertrekt tot aan het moment dat je terug komt. Voor een aflopende verzekering houdt dat in dat de verzekering uiterlijk in moet gaan op de dag van je vertrek uit Nederland en loopt tot aan de dag van je terugkomst in Nederland.
  • Voor een doorlopende reisverzekering geldt doorgaans dat er dekking is voor reizen tot aan een maximaal aantal dagen, of dat er alleen dekking is voor recreatieve reizen. Mocht jouw reis of verblijf in het buitenland het maximaal aantal dagen overschrijden, of mocht je andere dan recreatieve activiteiten gaan ondernemen (zoals werk of vrijwilligerswerk) dan betekent dat over het algemeen dat er achteraf voor de gehele reisperiode geen dekking meer is.
  • Je kunt dus met geen enkele Nederlandse reisverzekering dit soort combinaties maken.

  Wat kan je dan wel doen als je per ongeluk onvoldoende verzekerd het buitenland komt te zitten?

   

  Hoe kun je je toch verzekeren voor je reis of ziektekosten als je al uit Nederland bent vertrokken, terwijl dit vaak is uitgesloten door de verzekeraar?

  Hoe kun je je toch verzekeren voor je reis of ziektekosten als je al uit Nederland bent vertrokken, terwijl dit vaak is uitgesloten door de verzekeraar?

   Verzekeren vanuit het buitenland

   Er zijn diverse situaties te bedenken waarbij iemand vanuit het buitenland een verzekering wil afsluiten:

   • je bent vergeten een reisverzekering af te sluiten.
   • je bent verzekerd via de (buitenlandse) werkgever, maar na stoppen met werken stopt ook deze verzekering.
   • je bent vergeten de reisverzekering te verlengen, waardoor deze is afgelopen.
   • je wil overstappen op andere verzekering.

   Wat speelt er in deze situaties?

   • Een belangrijk punt is dat een reguliere Nederlandse reisverzekering niet kan worden afgesloten, indien je je al in het buitenland bevindt.
   • De reisverzekering moet namelijk ingaan op de dag dat je vertrekt uit Nederland. En de reisverzekering moet de gehele reis omvatten.
   • Dit geldt in principe voor ALLE Nederlandse reisverzekeringen.
   • Je kan natuurlijk via internet ergens wel een reisverzekering afsluiten, en niemand weet dan dat je al in het buitenland zat, maar de problemen kunnen dan ontstaan op het moment van schade. Als de verzekeraar bijvoorbeeld een vervoersbewijs wil zien, om te weten hoe lang je al op reis bent, kunnen ze er achter komen en de schade niet vergoeden.

   Wat kun je doen?

   Wat te doen als je werkt in het buitenland of van plan bent lang in het buitenland te blijven

   • Internationale ziektekostenverzekeringen kunnen zonder problemen vanuit het buitenland worden afgesloten.
   • Voor dergelijke verzekeringen geldt wel altijd dat er (om geaccepteerd te worden) gezondheidsvragen worden gesteld.
   • Check de gespecialiseerde JoHo website expatverzekering.nl of vraag advies aan
   Vanuit het buitenland je tijdelijke en tussentijdse bezoek aan Nederland verzekeren: vragen en antwoorden

   Vanuit het buitenland je tijdelijke en tussentijdse bezoek aan Nederland verzekeren: vragen en antwoorden

   Wat zijn de gevolgen voor je verzekering bij een tussentijds bezoek aan Nederland, als je lang in het buitenland verblijft?

   Wat zijn de gevolgen voor je verzekering bij een tussentijds bezoek aan Nederland, als je lang in het buitenland verblijft?

   Woon je voor langere of onbepaalde tijd in het buitenland en kom je voor een tijdelijk bezoek naar Nederland, bijvoorbeeld tijdens een verlofperiode en/of voor het bezoek aan familie, hou dan rekening met de volgende aandachtspunten:

   • check of je verzekering ook een Nederland-dekking biedt (vaak wel als je werelddekking hebt, maar er zijn uitzonderingen)
   • check of er een maximale periode is voor je tijdelijk verblijf in Nederland; het overschrijden van die periode betekent bij de meeste verzekeraars dat de verzekering "geacht wordt te zijn beëindigd op de dag dat je in Nederland terugkeerde"
   • check de toegestane frequentie van een bezoek aan Nederland (vaak één of enkele keren per verzekerd jaar)
   • check of een uitstapje naar een land buiten Nederland eveneens is verzekerd (bijvoorbeeld als je met je familie vanuit Nederland een vakantie naar een land buiten Nederland boekt)
   • check waarvoor je precies bent verzekerd tijdens het tijdelijke bezoek; er kunnen bijvoorbeeld rubrieken/modules worden uitgesloten van dekking bij een tijdelijk bezoek aan Nederland
   • check na welke periode van verblijf in Nederland je weer verplicht bent je in te schrijven in Nederland; je bent dan ook weer verplicht om een basiszorgverzekering af te sluiten (vanaf het moment dat je weer ingezetene bent); het moment van inschrijven bij je gemeente is hierin een belangrijke factor
   • hou er rekening mee dat er ander eigen risico's kunnen gelden voor bepaalde rubrieken bij een tussentijds bezoek aan Nederland
   • hou er rekening mee dat de verzekeraar je periode van verblijf in Nederland kan checken aan de hand van aan te leveren boekings- en/of vluchtgegevens
   • kom je tijdelijk terug vanwege een bevalling in Nederland, dan zijn er aanvullende aandachtspunten en verschilt per verzekering wat vergoedt wordt (denk ook aan reiskosten van meereizende partner en/of kinderen); vraag advies aan JoHo
   • hou er rekening mee dat een internationale ziektekostenverzekering veelal geen dekking geeft in Nederland zolang je een verzekeringsplicht hebt voor de basiszorgverzekering in Nederland
   Wanneer moet je bij een tussentijds bezoek aan Nederland je weer inschrijven bij de gemeente nadat je bij vertrek bent uitgeschreven?

   Wanneer moet je bij een tussentijds bezoek aan Nederland je weer inschrijven bij de gemeente nadat je bij vertrek bent uitgeschreven?

   Wanneer moet je je weer inschrijven bij tussentijds bezoek aan Nederland als je bent uitgeschreven?

   • Wanneer je voor tijdelijk bezoek (<4 maanden) terugkomt naar Nederland, hoef je je niet in te schrijven bij de gemeente.
   • Wel is het verstandig om te zorgen dat je goed verzekerd bent tijdens je tijdelijke verblijf in Nederland.
   • Regel bijvoorbeeld een 'Incoming' verzekering zodat je ook tijdens je verblijf in Nederland gedekt bent voor bijvoorbeeld spoedeisende medische zorg
   • Ga je werken in Nederland? Dan kan het zijn dat je je weer dient aan te melden voor de Nederlandse zorgverzekering.
   Special ISIS: Vragen over de tussentijds bezoek aan Nederland en de terugkeer naar Nederland

   Special ISIS: Vragen over de tussentijds bezoek aan Nederland en de terugkeer naar Nederland

    Ben je verzekerd tijdens tussentijds bezoek aan Nederland?

    • Als je een tijd in het buitenland bent, is het best fijn om een keertje je familie/vrienden thuis te bezoeken.
    • Indien je een Special ISIS verzekering met All-in dekking voor Geneeskundige kosten hebt, ben je ook verzekerd tijdens een bezoek aan Nederland voor de noodzakelijke medische kosten (dus niet de andere onderdelen) die je in Nederland maakt, indien je voldoet aan de volgende voorwaarden:
     • je polis heeft een looptijd van minimaal 3 maanden
     • per verzekerd jaar, mag je maximaal 3 keer een tussentijds bezoek brengen aan Nederland
     • een tussentijds bezoek duurt maximaal 2 maanden per bezoek
     • je moet met boekings- en vluchtgegevens kunnen laten zien wat de datum van aankomst in Nederland is en wat je geplande vertrekdatum vanuit Nederland is
     • er geldt in Nederland een eigen risico van €70,- (zie voorwaarden), ongeacht de gekozen dekking ('Standaard' of 'Super')
    • Blijf je langer dan 2 maanden in Nederland? Dan wordt de verzekering geacht te zijn beëindigd op de dag dat je in Nederland terugkeerde. Dit geldt niet als je kunt aantonen dat je niet in staat was om eerder vanuit Nederland te vertrekken terwijl je dat wel van plan was.
    • Bij een tussentijds bezoek is het niet noodzakelijk om voorafgaand te melden of aan te tonen dat je in Nederland verblijft en voor hoelang. Mocht je kosten maken en een claim indienen bij de verzekeraar dan kan er gevraagd worden om aan te tonen dat je kortstondig, dat wil zeggen binnen de gestelde termijnen, in Nederland verblijft.
    • Indien je niet beschikt over boekingsgegevens, zoals bijvoorbeeld van een vliegticket, dan zul je op andere wijze moeten kunnen aantonen op welke dag je in Nederland bent aangekomen en weer bent vertrokken. Je kunt dan denken aan tankbonnetjes, boekingsgegevens van overnachtingen, of overige bonnetjes.
    • Heb je een verzekering afgesloten voor 01-08-2019, dan is het tussentijdse bezoek maximaal 31 dagen per bezoek.

    Wat kan je doen als je meer dan drie keer tijdens de loop van je verzekering of langer dan toegestaan wil terugkeren naar Nederland?

    Wat kan je doen als je voor langere tijd of 'definitief' in het buitenland gaat wonen, werken of verblijven?

    • Wanneer je plannen nog niet definitief zijn, kun je beginnen met een Special ISIS reisverzekering.
    • Wanneer je echter langer op één plek bent en daar min of meer een vaste verblijfplaats hebt, is de Special ISIS niet meer geschikt. Je zult dan een specifieke zorgverzekering nodig hebben.
    • Kijk op de gespecialiseerde JoHo website  of vul het specifieke adviesformulier in voor een vrijblijvend advies

    Wat als je definitief terugkeert naar Nederland?

    • Dan ben je meestal weer verplicht een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten (verzekeringsplichtig).
    • Elke Nederlandse zorgverzekeraar heeft een acceptatieplicht. Hierdoor moet je geaccepteerd worden wanneer je bij terugkomst in Nederland een basisverzekering aanvraagt.
    • De verzekering gaat in vanaf het moment dat je verzekeringsplichtig bent geworden, vaak het moment van inschrijven bij een gemeente. 
    • Mocht je zijn uitgeschreven, schrijf je dan zo spoedig mogelijk in, want zodra je in Nederland bent zonder door te reizen, zijn je (reis)verzekeringen niet meer geldig.

    Welke soorten reisverzekeringen en annuleringsverzekeringen zijn er, en wat betekent dat voor de periode en duur?

    Welke soorten reisverzekeringen en annuleringsverzekeringen zijn er, en wat betekent dat voor de periode en duur?

     Wat is een reisverzekering?

     • Een verzekering die dekking biedt tegen diverse zaken wanneer je op reis of vakantie bent.
     • Het gaat hier met name om verlies van of schade aan je bagage, de medische hulp bij bijvoorbeeld ongelukken of repatriëringskosten als je met spoed weer terug naar Nederland moet worden vervoerd.

     Wat is een doorlopende reisverzekering?

     • Bij een doorlopende reisverzekering ben je het hele jaar door op al je reizen verzekerd.
     • Bij doorlopende reisverzekering ben je jaarlijks al snel minder kosten kwijt dan bij het afsluiten van meerdere aflopende reisverzekeringen.

     Wat is een aflopende reisverzekering?

     • Bij een aflopende reisverzekering sluit je per reis een verzekering af voor de duur van de reis.

     Wat is een annuleringsverzekering?

     • Een annuleringsverzekering vergoedt (geheel of gedeeltelijk) de reissom, annulerings- of verblijfskosten als je je vakantie moet afzeggen of onderbreken.
     Waarom zou je een doorlopende en niet een aflopende reisverzekering afsluiten?

     Waarom zou je een doorlopende en niet een aflopende reisverzekering afsluiten?

     • Als je een paar weken op reis gaat of van plan bent meerdere keren per jaar op vakantie te gaan, dan is een doorlopende reisverzekering vaak een betere optie dan een aflopende (eenmalige) reisverzekering. Alle vakanties binnen het verzekerde jaar zijn gedekt, ook (geboekte) weekendjes weg in bijvoorbeeld Nederland en België.
     • Als je doorlopend ook de annuleringskosten meeverzekert, ben je niet alleen goedkoper uit, je kan dan ook niet meer vergeten een annuleringsverzekering af te sluiten.
     Hoe lang mag je naar het buitenland met een reisverzekering?

     Hoe lang mag je naar het buitenland met een reisverzekering?

      Hoe lang mag je naar het buitenland met een reisverzekering?

      • Bij doorlopende reisverzekeringen is het uitgangspunt dat je vaker per jaar voor een (relatief) korte periode naar het buitenland gaat. Kort is daarin een rekbaar begrip en varieert van bijvoorbeeld 30, 60, 90 tot 180 aaneengesloten reisdagen per keer.
      • Soms kan je, tegen een toeslag of door een uitgebreidere variant te kiezen, het aantal aaneengesloten reisdagen uitbreiden
      • Wanneer je langer naar het buitenland gaat of ook van plan bent om te gaan studeren, stagelopen, werken  of  een wereldreis gaat maken dan kom je al snel uit bij de aflopende verzekeringen die daarvoor zijn bedoeld
      • Lees meer over verzekeren bij bijzonderenactiviteiten en langere reizen naar het buitenland 
      • Lees meer over verzekeren bij backpackvakanties 

      Wanneer kies je voor een doorlopende verzekering en wanneer kies je voor een aflopende reisverzekering?

      • Als je een paar weken op reis gaat of van plan bent meerdere keren per jaar op vakantie te gaan, dan is een doorlopende reisverzekering vaak een betere optie dan een aflopende (eenmalige) reisverzekering. Alle vakanties binnen het verzekerde jaar zijn gedekt, ook (geboekte) weekendjes weg in bijvoorbeeld Nederland en België.
      • Als je doorlopend ook de annuleringskosten meeverzekert, ben je niet alleen goedkoper uit, je kan dan ook niet meer vergeten een annuleringsverzekering af te sluiten.
      • Lees meer over verzekeren bij vakanties en vaker op reis 

      Special ISIS: Vragen en antwoorden over de dekkingstermijn en de duur van de Special ISIS verzekering

      Special ISIS: Vragen en antwoorden over de dekkingstermijn en de duur van de Special ISIS verzekering

       Voor hoe lang kan je de Special ISIS verzekering afsluiten?

       • De Special ISIS verzekering is aan te vragen voor reizen vanaf 60 dagen tot maximaal 4 jaar
       • Ga je korter dan 60 dagen op reis vul dan als einddatum je terugreisdatum in. De polis biedt wel voor 2 maanden dekking
       • Je kunt de verzekering aanvragen en/of verlengen met een maximale duur van 1 jaar per keer

       Hoe kun je de Special ISIS verzekering verlengen?

       Hoe vaak kun je een nieuwe Special ISIS verzekering aanvragen?

       • Als je een nieuwe reis gaat maken kun je gewoon een nieuwe aanvraag doen.
       • Gaat een nieuwe Special ISIS verzekering in binnen drie maanden nadat de vorige is geëindigd? Dan blijven claims die betrekking hebben op de vorige verzekerde periode voor tandheelkundige kosten of voor een telefoon meetellen bij het bepalen van de maximale uitkering voor deze dekkingen. Alle verzekerde periodes tellen mee voor het bepalen van de maximale looptijd van 4 jaar.

       Is het bij de Special ISIS verzekering nodig dat je laat weten dat je weer terug bent in Nederland, en is er een retourregeling?

       • Komt de verzekerde eerder terug, dan hoeft daar geen melding van te worden gemaakt. Aflopende reisverzekeringen lopen vanzelf af na de afloopdatum van de verzekering.
       • De melding is wel van toepassing bij de retourregeling. Wanneer de oorspronkelijke duur van de verzekering langer is dan vijf maanden is, en de verzekerden minimaal twee maanden vóór de afloop van de verzekering definitief terugkeren, dan kan een deel van de premie worden teruggevraagd. Voor meer informatie over de procedure kan gebruik worden gemaakt van het contactformulier voor verzekerden.

       Wanneer gaat de dekking in van de Special ISIS verzekering?

       • De dekking gaat in op het moment dat je je huis verlaat voor een reis naar het buitenland

       Wanneer eindigt de dekking van de Special ISIS verzekering?

       • De verzekering loopt vanzelf af na de afloopdatum van de verzekering
       • De dekking van de verzekering eindigt op het moment dat je weer thuis bent, en niet meer van plan bent te vertrekken. Alleen als er sprake is van een tussentijds bezoek aan Nederland blijft de dekking in Nederland geldig
       Globetrotter verzekering: vragen en antwoorden over je verblijfslokatie en de duur van de verzekering

       Globetrotter verzekering: vragen en antwoorden over je verblijfslokatie en de duur van de verzekering

          Welke landen vallen onder de Europa dekking bij de Globetrotter verzekering?

          • De Europa dekking geldt voor de landen van Europa inclusief de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee.
          • De dekking geldt ook in Rusland, tot de Oeral en de Kaukasus.
          • Ook zeereizen tussen de genoemde gebieden vallen onder de dekking.

          Blijft de dekking van de Globetrotter verzekering geldig bij een negatief reisadvies?

          Biedt de Globetrotter verzekering dekking in Nederland?

          • In Nederland is de verzekering geldig tot maximaal 21 dagen als jouw reis in Nederland onderdeel is van een buitenlandse reis.
          • Dit betekent dat er sprake moet zijn van een tussentijds verblijf met de intentie om Nederland weer te verlaten.
          • Er geldt een beperking op de dekking ziektekosten.

          Kan je de Globetrotter verzekering verlengen?

          Wat zijn de gevolgen als je een eerste of nieuwe aanvraag vanuit het buitenland doet?

          • Aanvragen die zijn gedaan terwijl je al in het buitenland bent, zijn niet geldig.
          • Wanneer aan het licht komt dat je ten tijde van de aanvraag al in het buitenland zat, zal de dekking per direct komen te vervallen en zullen eventuele kosten die je hebt gemaakt voor jouw eigen rekening komen.
          • Zit je al in het buitenland, neem dan contact op via het JoHo contactformulier verzekeringen  om de mogelijkheden te onderzoeken, of sluit een Special ISIS   af waarbij je kunt aangeven dat je al in het buitenland zit.

          Kan je de Globetrotter verzekering eerder beëindigen?

          • Voor het eerder beëindigen van de Globetrotter verzekering kan je contact opnemen via het verzekeringscontactformulier.
          • Wil je in aanmerking komen voor gedeeltelijke restitutie dan kan je een verzoek indienen. Voorwaarden voor restituties zijn o.a. een minimale looptijd van twee maanden en er mogen geen schadeclaims op de polis zijn aangevraagd. Uiteindelijke beoordelingen liggen bij de verzekeraar.
          JoHo ISIS Continu reisverzekering: vragen en antwoorden over de de duur en de termijnen

          JoHo ISIS Continu reisverzekering: vragen en antwoorden over de de duur en de termijnen

          Hoelang sluit je de verzekering af?

          • Je sluit de verzekering af voor minimaal één kalenderjaar.
          • De verzekering wordt ieder jaar automatisch voor 1 jaar verlengd, tenzij je zelf aangeeft dat er niet meer verlengd moet worden.

          Wanneer gaat de dekking in?

          • De dekking begint op het moment dat Verzekerde het woonadres in Nederland heeft verlaten om een (recreatieve) reis naar het buitenland te ondernemen en eindigt bij terugkeer daarin, tenzij de reis bij terugkeer in Nederland op andere wijze is beëindigd en Verzekerde weer normaal deelneemt aan het dagelijks woon- en werkverkeer.

          Hoelang mogen de verzekerden in het buitenland verblijven?

          • De dekking wordt opgeschort (niet meer geldig) zodra een verblijf in het buitenland langer duurt dan 90 aaneengesloten dagen.
          Kortlopende reisverzekering van Allianz Global Assistance: duur, risicodekking en voorwaarden

          Kortlopende reisverzekering van Allianz Global Assistance: duur, risicodekking en voorwaarden

          Wat is de duur van verzekering?

          • De verzekering is af te sluiten voor maximaal 180 dagen
          • Let op: voor vrijwilligerswerk en taalcursussen geldt een maximale dekking van 60 dagen. Ga je dit langer dan 60 dagen doen dan is deze verzekering niet geschikt.

          Welke risicodekkingen zijn standaard meeverzekerd?

           Gebied

           • Je kunt kiezen uit vier verzekeringsgebieden:
            • 1. Europa (invl Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee)
            • 2. Wereld excl. VS en Canada
            • 3. Wereld incl. VS en Canada
            • 4. Nederland

           Aansprakelijkheid

           • Schade aan je vakantieverblijf (tot een maximaal bedrag) is verzekerd
           • Ben je tijdens je reis aansprakelijk voor schade aan personen of zaken, dan is deze schade niet verzekerd op je reis- of annuleringsverzekering.

            Activiteiten, avontuur, sport en werkzaamheden

            • Sport: Recreatief duiken, schaatsen, sleeën en langlaufen zijn zonder deze dekking al standaard meeverzekerd.
            • Werk: licht vrijwilligerswerk in het buitenland, en zakelijke reizen, zolang de werkzaamheden van administratieve, commerciële of toezichthoudende aard zijn
            • Cursus en studie: cursussen in het buitenland, taalreizen

            SOS hulpverlening, repatriëring en buitengewone kosten

            • SOS hulpverlening geeft onder andere dekking voor noodzakelijke (terug)reis- en verblijfskosten ten gevolge van een ongeval, ziekte of overlijden van jezelf of naaste familie.

            Bagage

            • Je bent verzekerd voor schade, vermissing of diefstal van je bagage. Er gelden maximale vergoedingen.

            Welke risicodekkingen zijn optioneel mee te verzekeren?

             Medische kosten

             • Je hebt recht op vergoeding van medische kosten in het buitenland als je kiest voor dekking van de medische kosten.
             • Ook wordt het verplichte eigen risico van je zorgverzekering dan vergoed
             • Ga je op wintersport of beoefen je een bijzondere sport? En heb je medische kosten + bagage meeverzekerd? Dan worden de medische kosten bij een ongeluk vergoed. Ook schade aan eigen of gehuurde sportuitrusting is verzekerd.

             Ongevallen

             • Deze dekking biedt een eenmalige uitkering wanneer je door een ongeval blijvend invalide wordt of komt te overlijden.
             • Ga je een bijzondere of avontuurlijke sport beoefenen? Kies dan ook voor de "ongevallen bijzondere sporten" dekking. Deze verschijnt in de afsluitmodule zodra je voor de dekking "Wintersport en bijzondere sporten" kiest.
             • Bij het beoefenen van bijzondere (winter)sporten en technisch duiken is er geen recht op uitkering bij overlijden of invaliditeit als gevolg van een ongeval. Wil je dit meeverzekeren? Kies dan ook voor de dekking "Ongevallen bijzondere sporten".

             Wintersport en bijzondere sporten

             • Met de dekking 'Wintersport en bijzondere sporten' ben je verzekerd tijdens wintersporten en het beoefenen van bijzondere sporten (bijvoorbeeld parachutespringen).
             • Deze dekking biedt alleen vergoeding voor vervoer per helikopte,r of reddingsslee van de piste, als je ook de dekking voor medische kosten hebt afgesloten
             • Heb je medische kosten + bagage meeverzekerd, dan wordt ook schade aan eigen of gehuurde sportuitrusting is verzekerd.
             • Uitgebreide sportuitrusting: Deze dekking geldt aanvullend op de bagagedekking. Je bent hiermee verzekerd voor jouw sportuitrusting tot maximaal € 2.500

             Geld

             • Met deze dekking ben je verzekerd voor verlies of diefstal van geld, reischeques en/of chippassen.

             SOS-autohulp

             • Met SOS autohulp heb je recht op hulp aan je auto of motor in geval van een ongeluk, pech of als de bestuurder niet meer in staat is om te rijden.
             • Deze dekking kan alleen worden afgesloten voor voertuigen met een Nederlands kenteken.
             • Deze dekking is geldig in de landen op het internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) van het voertuig.
             • Schade aan of diefstal van je vervoermiddel is niet verzekerd.

              Wel of niet annulering meeverzekeren?

              • De kortlopende reisverzekering is uit te breiden met een kortlopende annuleringsverzekering. 
              • Binnen de annuleringsverzekering kun je kiezen voor de volgende dekkingen: 
               • Standaard: Boek je zelf je ticket, hotel en tours bij verschillende aanbieders? Allianz vergoedt het gedeelte van je reissom, dat je al hebt betaald en niet meer terugkrijgt. Bij onderbreking van je reis houdt Allianz rekening met het aantal dagen dat je niet meer op reis bent
               • Annulering volledig: Boek je jouw reis bij een reisbureau, website of touroperator die is aangesloten bij de ANVR? Dan kun je het beste voor Annulering Volledig kiezen. De dekking is gelijk aan de Annuleringsverzekering, maar je hebt de garantie dat je altijd je volledige annuleringskosten vergoed krijgt
               • Dubbel-zeker: Met de Dubbel-Zeker dekking krijg je bij annuleren altijd de maximale vergoeding. Bij onderbreking krijg je de volledige reissom vergoed. Zelfs als je op de voorlaatste dag je reis afbreek 

              Afsluiten, voorwaarden en verzekeringskaart

              Voorwaarden en verzekeringskaart

              Afsluiten

              Goed verzekerd zijn in het buitenland: online advieswijzers per activiteit of soort werk

              Goed verzekerd zijn in het buitenland: online advieswijzers per activiteit of soort werk

              Verzekeringen voor betaald werk in het buitenland: advieswijzer en verzekeringen vergelijken

              Verzekeringen voor betaald werk in het buitenland: advieswijzer en verzekeringen vergelijken

              Hoe werkt de advieswijzer?

              • Je vindt hier de adviezen op basis van de keuzehulp, en de vragen en antwoorden die je op deze, en de andere pagina's, kunt lezen en vinden.
              • Op de pagina's van de aangeraden verzekeringen vind je meer informatie over de specifieke verzekeringen zelf.

              Welke dekking adviseert JoHo als je gaat werken in het buitenland? 

              JoHo adviseert iedereen die op reis gaat om te gaan werken in het buitenland om te zorgen dat:

              • ze een verzekering hebben die geldig is in het gebied waar ze gaan reizen en werken.
              • ze voldoende verzekerd zijn voor de sporten en activiteiten die ze gaan uitoefenen.
              • ze verzekerd zijn voor SOS hulpverlening, en voor vervroegde terugkeer voor als er iets met hen, of de directe familie, gebeurt.
              • ze medische kosten tot de kostprijs (wat het daadwerkelijk kost) verzekeren, en niet alleen voor de standaard kosten. In de meeste landen zijn de zorgkosten hoger dan in Nederland.
              • ze hun bagage verzekeren of voldoende voorzorgmaatregelen nemen tegen diefstal of beschadiging.
              • ze zich goed verzekeren tegen particuliere aansprakelijkheid.
              • ze goed verzekerd zijn voor ongevallen.
              • ze zich alleen voor rechtsbijstand verzekeren als daar direct aanleiding voor is, tenzij de dekking al automatisch in de verzekering is meegenomen.

              Waar moet je extra op letten?

              • Ga je werkzaamheden verrichten in de zorg, met wilde dieren of bijvoorbeeld met gevaarlijke machines, kijk dan in de specifieke advieswijzers.
              • Ga je werken in een Verdragsland, of eerste-werkdagland, dan kan de dekking van je Nederlandse zorgverzekering vervallen vanaf de eerste dag dat je gaat werken.
              • Check hier welke landen 'Verdragslanden' en eerste-werkdaglanden zijn

              Werken binnen Europa of in een Verdragsland*

               Werken met vergoeding van meer dan 190 euro per maand binnen Europa of in een Verdragsland*

               • Als je binnen Europa (of in een 'verdragsland'*) gaat werken dan vervalt vanaf je eerste werkdag de dekking van je Nederlandse zorgverzekering. Kies je één van de volgende verzekeringen:

               Werk met vergoeding van minder dan 190 euro per maand binnen Europa of in een Verdragsland*

               Werken buiten Europa of in een niet-Verdragsland*

               Als je korter of langer dan 3 maanden gaat werken, met of zonder vergoeding in een land buiten Europa dat geen Verdragsland is, kies dan één van de volgende verzekeringen:

               Werken met een duur van langer dan één jaar in het buitenland

               Werken onder speciale omstandigheden of in een specifiek beroep

               Verzekeringen voor medische werkzaamheden in het buitenland: advieswijzer en verzekeringen vergelijken

               Verzekeringen voor medische werkzaamheden in het buitenland: advieswijzer en verzekeringen vergelijken

               Hoe werkt de advieswijzer?

               • Je vindt hier de adviezen op basis van de keuzehulp, en de vragen en antwoorden die je op deze, en de andere pagina's, kunt lezen en vinden.
               • Op de pagina's van de aangeraden verzekeringen vind je meer informatie over de specifieke verzekeringen zelf.

               Welke dekking adviseert JoHo bij een reis naar het buitenland waarbij je ook medische werkzaamheden gaat uitvoeren?

               • JoHo adviseert iedereen die op reis gaat om betaald, vrijwillig of als stage te gaan werken in het buitenland en daarbij medische werkzaamheden gaat uitvoeren om te zorgen dat:
                • ze een verzekering hebben die geldig is in het gebied waar ze gaan reizen en werken.
                • ze ook voldoende verzekerd zijn voor de sporten en activiteiten die ze gaan uitoefenen.
                • ze verzekerd zijn voor SOS hulpverlening en voor vervroegde terugkeer voor als er iets met hen, of de directe familie, gebeurt.
                • ze medische kosten tot de kostprijs (wat het daadwerkelijk kost) verzekeren, en niet alleen voor de standaard kosten. In de meeste landen zijn de zorgkosten hoger dan in Nederland.
                • ze hun bagage verzekeren of voldoende voorzorgmaatregelen nemen tegen diefstal of beschadiging.
                • ze zich goed verzekeren tegen particuliere aansprakelijkheid. Voor beroepsaansprakelijkheid zijn er in het algemeen alleen mogelijkheden via instelling waarvoor je werkzaamheden gaat verrichten
                • ze goed verzekerd zijn voor ongevallen.
                • ze zich alleen voor rechtsbijstand verzekeren als daar direct aanleiding voor is, tenzij de dekking al automatisch in de verzekering is meegenomen.
               • Ga je werken in een Verdragsland, of eerste-werkdagland, dan kan de dekking van je Nederlandse zorgverzekering vervallen vanaf de eerste dag dat je gaat werken (of gaat stagelopen met een vergoeding).

               Advieswijzer voor verzekeringen en vrijwilligerswerk in de gezondheidszorg in het buitenland

               • De Special ISIS verzekering
                • Geschikt voor lichte medische werkzaamheden (bijv. verzorgend werk).
                • Het vrijwilligerswerk moet zijn geregeld via een bemiddelende Nederlandse organisatie.
                • De dekking voor schade als gevolg van de werkzaamheden is van toepassing zolang je een geldige Nederlandse zorgverzekering hebt.
                • Aansprakelijkheid tijdens werk is uitgesloten voor medische werkzaamheden.
               • De Globetrotter verzekering
                • Geschikt voor lichte medische werkzaamheden (bijv. verzorgend werk).
                • Premietoeslag voor je werkzaamheden (zie daarvoor het aanvraagformulier voor de specificaties).
                • Het vrijwilligerswerk moet zijn geregeld via een bemiddelende Nederlandse organisatie.
                • De dekking is van toepassing zolang je een geldige Nederlandse zorgverzekering hebt.
                • Aansprakelijkheid tijdens het werk is uitgesloten voor medische werkzaamheden.

               Advieswijzer voor verzekeringen en stagelopen in de gezondheidszorg in het buitenland

               • De Special ISIS verzekering
                • Geschikt voor lichte medische werkzaamheden (bijv. verzorgend werk).
                • De stage moet zijn geregeld via een bemiddelende Nederlandse organisatie
                • De dekking voor schade als gevolg van de werkzaamheden is van toepassing zolang je een geldige Nederlandse zorgverzekering hebt.
                • Aansprakelijkheid tijdens werk is uitgesloten voor medische werkzaamheden.
               • De Globetrotter verzekering
                • Geschikt voor lichte medische werkzaamheden (bijv. verzorgend werk).
                • Premietoeslag voor je werkzaamheden (zie daarvoor het aanvraagformulier voor de specificaties).
                • De stage moet zijn geregeld via een bemiddelende Nederlandse organisatie.
                • Aansprakelijkheid tijdens de stage is uitgesloten voor medische werkzaamheden.
               • OOM studeren in het buitenland verzekering
                • Geschikt voor lichte medische werkzaamheden (bijv. verzorgend werk en fysiotherapie).
                • Aansprakelijkheid tijdens de stage is uitgesloten voor medische werkzaamheden.
                • Repatriering naar NL zal wat minder snel gebeuren dan bij de andere verzekeringen (bijvoorbeeld bij gebroken been).

               Advieswijzer voor verzekeringen en co-schappen in de gezondheidszorg in het buitenland

               • De Special ISIS verzekering
                • Geschikt voor lichte medische werkzaamheden (bijv. verzorgend werk).
                • De co-schap moet zijn geregeld via een bemiddelende Nederlandse organisatie.
                • De dekking voor schade als gevolg van de werkzaamheden is van toepassing zolang je een geldige Nederlandse zorgverzekering hebt.
                • Aansprakelijkheid tijdens werk is uitgesloten voor medische werkzaamheden.
               • De Globetrotter verzekering
                • Geschikt voor lichte medische werkzaamheden (bijv. verzorgend werk).
                • Premietoeslag voor je werkzaamheden (zie daarvoor het aanvraagformulier voor de specificaties).
                • De co-schap moet zijn geregeld via een bemiddelende Nederlandse organisatie.
                • Aansprakelijkheid tijdens de co-schap is uitgesloten voor medische werkzaamheden.

               Advieswijzer voor verzekeringen en betaald werk in de gezondheidszorg in het buitenland

               • De Globetrotter verzekering
                • Geschikt voor tijdelijk werk met medische werkzaamheden.
                • Geschikt voor medische werkzaamheden als tropenarts met een lokaal salari.s
                • Premietoeslag voor je werkzaamheden (zie daarvoor het aanvraagformulier voor de specificaties).
                • Aansprakelijkheid tijdens werk is uitgesloten voor medische werkzaamheden.
               • Tropenarts en expatverzekeringen
                • Je kunt bij het gespecialiseerde JoHo onderdeel het adviesformulier invullen voor verzekeringen gericht op specifieke medische werkzaamheden waarbij je als verpleegkundige, arts of medisch medewerker in het  buitenland te maken krijgt. JoHo kan dan beter beoordelen welke verzekering het beste bij jouw situatie past.

               Verzekeringen voor ondernemen, remote en online werk in het buitenland: verzekeringen vergelijken en advieswijzer

               Verzekeringen voor ondernemen, remote en online werk in het buitenland: verzekeringen vergelijken en advieswijzer

               Hoe werkt de advieswijzer?

               • Je vindt hier de adviezen op basis van de keuzehulp, en de vragen en antwoorden die je op deze, en de andere pagina's, kunt lezen en vinden.
               • Op de pagina's van de aangeraden verzekeringen vind je meer informatie over de specifieke verzekeringen zelf.

               Welke dekking adviseert JoHo als je gaat werken als digital of global nomad in het buitenland? 

               JoHo adviseert iedereen die in het buitenland online gaat werken of ondernemen om te zorgen dat:

               • ze een verzekering hebben die geldig is in het gebied waar ze gaan reizen en werken.
               • ze voldoende verzekerd zijn voor de sporten en activiteiten die ze gaan uitoefenen.
               • ze verzekerd zijn voor SOS hulpverlening, en voor vervroegde terugkeer voor als er iets met hen, of de directe familie, gebeurt.
               • ze medische kosten tot de kostprijs (wat het daadwerkelijk kost) verzekeren, en niet alleen voor de standaard kosten. In de meeste landen zijn de zorgkosten hoger dan in Nederland.
               • ze een verzekering kiezen waarbij er ook dekking wordt gegeven als de dekking van de Nederlandse zorgverzekering kan komen te vervallen.
               • ze hun bagage verzekeren of voldoende voorzorgmaatregelen nemen tegen diefstal of beschadiging.
               • ze zich goed verzekeren tegen particuliere aansprakelijkheid.
               • ze goed verzekerd zijn voor ongevallen.
               • ze zich alleen voor rechtsbijstand verzekeren als daar direct aanleiding voor is, tenzij de dekking al automatisch in de verzekering is meegenomen.

               Waar moet je extra op letten?

               Als digital of global nomad werken binnen Europa of in een Verdragsland*

                Werken met vergoeding van meer dan 190 euro per maand binnen Europa of in een Verdragsland*

                • Als je binnen Europa (of in een 'verdragsland'*) gaat werken dan vervalt vanaf je eerste werkdag de dekking van je Nederlandse zorgverzekering. Kies je één van de volgende verzekeringen:

                Als digital of global nomad werken buiten Europa of in een niet-Verdragsland*

                Als je korter of langer dan 3 maanden gaat werken, met of zonder vergoeding in een land buiten Europa dat geen Verdragsland is, kies dan één van de volgende verzekeringen:

                Als digital of global nomad werken met behoud van dekking via Nederlandse basiszorgverzekering

                Als de dekking van je Nederlandse zorgverzekering geldig blijft tijdens je werkzaamheden in het buitenland, kies dan één van de volgende verzekeringen:

                Als digital of global nomad werken met een duur van langer dan één jaar in het buitenland

                Als digital of global nomad werken onder specifieke administratieve, fiscale of andere omstandigheden

                Als ondernemer werken in het buitenland

                Verzekeringen voor stage in het buitenland: advieswijzer en stageverzekeringen vergelijken

                Verzekeringen voor stage in het buitenland: advieswijzer en stageverzekeringen vergelijken

                Hoe werkt de advieswijzer?

                • Je vindt hier de adviezen op basis van de keuzehulp, en de vragen en antwoorden die je op deze, en de andere pagina's, kunt lezen en vinden.
                • Op de pagina's van de aangeraden verzekeringen vind je meer informatie over de specifieke verzekeringen zelf.

                Welke dekking adviseert JoHo bij een stage in het buitenland?  

                JoHo adviseert iedereen die gaat stagelopen in het buitenland om te zorgen dat

                • ze een verzekering hebben die geldig is in het gebied waar ze gaan reizen en stagelopen.
                • ze voldoende verzekerd zijn voor de sporten en activiteiten die ze gaan uitoefenen.
                • ze verzekerd zijn voor SOS hulpverlening en voor vervroegde terugkeer voor als er iets met hen gebeurt, of met de directe familie.
                • ze medische kosten tot de kostprijs (wat het daadwerkelijk kost) verzekeren, en niet alleen voor de standaard kosten. In de meeste landen zijn de zorgkosten hoger dan in Nederland.
                • ze hun bagage verzekeren of voldoende voorzorgmaatregelen nemen tegen diefstal of beschadiging.
                • ze zich goed verzekeren tegen aansprakelijkheid zowel voor, na als tijdens de werkzaamheden van de stage.
                • ze goed verzekerd zijn voor ongevallen.
                • ze zich alleen voor rechtsbijstand verzekeren als daar direct aanleiding voor is, tenzij de dekking al automatisch in de verzekering is meegenomen.

                Waar moet je extra op letten als je goed verzekerd wilt stagelopen in het buitenland?

                Je medische kosten

                • Je kunt te maken krijgen met medische kosten die niet worden gedekt door je zorgverzekering omdat je in het buitenland zit of omdat je werkt of stage loopt.
                • Ga je langer dan 3 maanden stagelopen (met vergoeding) in één van de 'Verdragslanden ('eerste werkdag' landen)', dan vervalt vanaf je eerste werkdag de dekking van je Nederlandse zorgverzekering: o.a. Canada - Chili - Japan  - Tunesië - Turkije - Verenigde Staten - Zuid Korea.

                Je aansprakelijkheid tijdens de stage

                • Je kunt aansprakelijk worden gesteld als jij schade toebrengt aan personen of aan goederen.

                Je stagewerkzaamheden

                • Ga je stagelopen in de zorg, met wilde dieren of bijvoorbeeld met gevaarlijke machines, kijk dan in de specifieke stage advieswijzers.

                Welke verzekering kies je bij een stage met vergoeding: binnen Europa of in een Verdragsland?*

                • Als je binnen Europa (of  in een 'verdragsland'*) gaat stage lopen dan loop je het risico dat je stagevergoeding kan worden gezien als loon. Om te voorkomen dat je zorgverzekering tijdens of achteraf geen dekking meer biedt kies je één van de volgende verzekeringen:

                Welke verzekering kies je bij een stage zonder vergoeding: binnen Europa of in een Verdragsland?*

                Welke verzekering kies je bij een stage: buiten Europa of in een niet-Verdragsland?*

                Welke verzekering kies je bij een stage: met bijzondere of gevaarlijke stagewerkzaamheden?

                Welke verzekering kies je als je ook een annuleringsverzekering zoekt voor je stageprogramma?

                * Wat zijn verdragslanden?

                Verzekeringen voor studie in het buitenland: advieswijzer en studentverzekeringen vergelijken

                Verzekeringen voor studie in het buitenland: advieswijzer en studentverzekeringen vergelijken

                Hoe werkt de advieswijzer?

                • Je vindt hier de adviezen op basis van de keuzehulp, en de vragen en antwoorden die je op deze, en de andere pagina's, kunt lezen en vinden.
                • Op de pagina's van de aangeraden verzekeringen vind je meer informatie over de specifieke verzekeringen zelf.

                Welke dekking adviseert JoHo bij een studie in het buitenland?  

                JoHo adviseert iedereen die gaat leren of studeren in het buitenland om te zorgen dat

                • ze een verzekering hebben die geldig is in het gebied waar ze gaan reizen en studeren.
                • ze voldoende verzekerd zijn voor de sporten en activiteiten die ze gaan uitoefenen.
                • ze verzekerd zijn voor SOS hulpverlening en voor vervroegde terugkeer voor als er iets met hen gebeurt, of met de directe familie.
                • ze medische kosten tot de kostprijs (wat het daadwerkelijk kost) verzekeren, en niet alleen voor de standaardkosten. In de meeste landen zijn de zorgkosten hoger dan in Nederland.
                • ze hun bagage verzekeren of voldoende voorzorgmaatregelen nemen tegen diefstal of beschadiging.
                • ze zich goed verzekeren tegen aansprakelijkheid zowel voor, na als tijdens de studie.
                • ze goed verzekerd zijn voor ongevallen.
                • ze zich alleen voor rechtsbijstand verzekeren als daar direct aanleiding voor is, tenzij de dekking al automatisch in de verzekering is meegenomen.

                Waar moet je extra op letten als je goed verzekerd wilt leren of studeren in het buitenland?

                Je medische kosten

                • Je kunt te maken krijgen met medische kosten die niet worden gedekt door je zorgverzekering omdat je in het buitenland zit of omdat je werkt of stage loopt.
                • Ga je naast je studie ook langer dan 3 maanden stagelopen of werken (met vergoeding) in één van de 'Verdragslanden ('eerste werkdag' landen)', dan vervalt vanaf je eerste werkdag de dekking van je Nederlandse zorgverzekering: o.a. Canada - Chili - Japan  - Tunesië - Turkije - Verenigde Staten - Zuid Korea.

                Je aansprakelijkheid tijdens de studie

                • Je kunt aansprakelijk worden gesteld als jij schade toebrengt aan personen of aan goederen.

                Je studiewerkzaamheden en activiteiten

                • Ga je onderzoek doen in de zorg, met wilde dieren of bijvoorbeeld met gevaarlijke machines, of ga je (semi)professioneel sporten, kies dan een verzekering die daar rekening mee houdt.

                Welke verzekering kies je bij een studie, cursus of training in het buitenland: tot 90 dagen?

                Doorlopende verzekeringen

                Aflopende gespecialiseerde verzekeringen

                Welke verzekering kies je bij een studie, cursus of training in het buitenland: langer dan 90 dagen

                Welke verzekering kies je als je ook een annuleringsverzekering zoekt voor je studieprogramma?

                Als je in de VS studeert en jouw verzekering moet voldoen aan de eisen van het J1-visum?

                • JoHo Special (ISIS) verzekering : voor beste prijs/kwaliteit en meest passende dekkingen.
                • OOM studeren in het buitenland verzekering : voor studie en cursussen in risicovolle sectoren als medische zorg en dierenverzorging (relatief strenge verzekeraar, en wat minder snelle repatriëring naar NL).
                • Let op: In vrijwel alle gevallen volstaat een van de bovenstaande verzekeringen, maar de eisen die aan de verzekering gesteld worden kunnen afhankelijk van de lokale overheid of je bemiddelingsorganisatie verschillen. Check dus goed welke eisen voor jou van toepassing zijn.

                Als je een volledige studie in het buitenland gaat volgen die langer duurt dan vier jaar?

                Als je een studie in het buitenland gaat volgen in combinatie met (semi)professioneel sporten?

                 

                Verzekeringen voor risicovol werk in het buitenland: advieswijzer en verzekeringen vergelijken

                Verzekeringen voor risicovol werk in het buitenland: advieswijzer en verzekeringen vergelijken

                Waar moet je aan denken bij verzekeringen en risicovolle werkzaamheden

                • Risicovolle werkzaamheden in het buitenland zijn in het algemeen door een verzekering uitgesloten of aan een beperking gebonden.
                • Is een werkzaamheid uitgesloten, dan wil dat zeggen dat er geen dekking is voor schade tijdens of voortkomend uit de werkzaamheden. In het geval van een ongeluk, ziekte of materiële schade als gevolg of tijdens de werkzaamheden, dan worden de kosten daarvan niet vergoed via de verzekering.
                • Ook als er onnodige of onverantwoorde risico's worden genomen, dan is er in het algemeen geen dekking via de verzekering.
                • De verzekeringen die gericht zijn op werken en reizen in het buitenland blijven verder wel hun dekking houden op alle andere gebieden. Zoals op het gebied van bagage, repatriëring, ongevallen of ziekte. Als er iets gebeurt buiten werktijd, of indien er iets gebeurt dat niet direct in verband staat met het werk, dan blijft de verzekering gewoon zijn dekking houden.
                • Voor een overzicht van welke werkzaamheden wel en niet verzekerd zijn, kan je terecht in de werkzaamhedenlijst per verzekering. In de advieswijzers zijn deze lijsten al meegenomen.

                Verzekeringen voor werkzaamheden en stages in de landbouw of de veeteelt

                • De JoHo Special ISIS verzekering
                 • in het geval van werkzaamheden die zijn geregeld via een bemiddelende Nederlandse organisatie.
                 • geschikt voor tijdelijke en lichte werkzaamheden op een ranch of in de veehouderij zoals rijden met een trekker, vee voeren en fruitplukken.
                • De Globetrotter verzekering
                 • premietoeslag voor je werkzaamheden (zie daarvoor het aanvraagformulier voor de specificaties).
                 • geschikt voor tijdelijke werkzaamheden op een ranch of in de veehouderij waaronder veehoeden te paard of met een quad, vee inenten en groente plukken met machines.

                Verzekeringen voor werkzaamheden en stages in de bouw of met machines

                • JoHo Special ISIS verzekering
                 • geschikt voor tijdelijke en lichte werkzaamheden in de bouw
                 • geschikt voor tijdelijke en lichte werkzaamheden in de houtbewerking, zonder zware machines
                 • in het geval van er sprake is van een bemiddelende Nederlandse organisatie 
                • Globetrotter verzekering 
                 • premietoeslag voor je werkzaamheden (zie daarvoor het aanvraagformulier voor de specificaties)
                 • geschikt voor tijdelijke lichte en zwaardere werkzaamheden als tuinman, schoonmaker, bouwvakker, electricien, ingenieur, lasser, loodgieter, metselaar, schilder, monteur (machines) en timmerman

                Verzekeringen voor werkzaamheden en stages in de sport of outdoor

                 • JoHo Special ISIS verzekering 
                  • geschikt voor werkzaamheden (met licht risico) waarbij je alle voorzichtigheid in acht hebt genomen als duikinstructeur, kliminstructeur, klimgids, snowboardleraar, skileraar, (kite)surf-, zeil-of waterski-instructeur of wandelgids
                 • Globetrotter verzekering  
                  • met premietoeslag geschikt voor je werkzaamheden waarbij je alle voorzichtigheid in acht hebt genomen als duikinstructeur, kliminstructeur, klimgids, snowboardleraar, skileraar, (kite)surf-, zeil- of waterski-instructeur, vechtsportinstructeur en wandelgids

                 Uitgelicht:

                 Verzekeringen voor werkzaamheden en stages in de zorg of met dieren

                 Verzekeringen voor andere bijzondere werkzaamheden in het buitenland

                 • Vanwege de bijzondere omstandigheden en mogelijke uitsluitingen, adviseert JoHo in het geval van andere risicovolle werkzaamheden eerst advies aan te vragen: Advies bij JoHo aanvragen
                 Verzekeringen voor sport en avontuur in het buitenland: advieswijzer en reisverzekeringen vergelijken

                 Verzekeringen voor sport en avontuur in het buitenland: advieswijzer en reisverzekeringen vergelijken


                 Hoe werkt de advieswijzer?

                 • Je vindt hier de adviezen op basis van de keuzehulp, en de vragen en antwoorden die je op deze en de andere pagina's, kunt lezen.
                 • Op de pagina's van de aangeraden verzekeringen vind je meer informatie over de specifieke verzekeringen zelf.

                 Welke dekking adviseert JoHo bij vakanties, trips en verre reizen met sportieve of avontuurlijke activiteiten

                 JoHo adviseert iedereen die activiteiten in het buitenland gaat ondernemen om te zorgen dat

                 • ze een verzekering hebben die voor de passende periode en voor vertrek is afgesloten.
                 • ze een verzekering hebben die geldig is voor leeftijd, nationaliteit en woonplaaats van de verzekerde.
                 • ze een verzekering hebben die geldig is in het gebied waar ze gaan reizen en actief zijn.
                 • ze voldoende verzekerd zijn voor de sporten en activiteiten die ze gaan uitoefenen.
                 • ze verzekerd zijn voor SOS kosten in het geval van een echte noodsituatie, en voor vervroegde terugkeer voor als er iets met hen, of de directe familie, gebeurt.
                 • ze medische kosten tot de kostprijs (wat het daadwerkelijk kost) verzekeren,  en niet alleen voor de standaard kosten. In de meeste landen zijn de zorgkosten hoger dan in Nederland.
                 • ze hun bagage verzekeren of voldoende voorzorgmaatregelen nemen tegen diefstal of beschadiging.
                 • ze zich goed verzekeren tegen aansprakelijkheid zowel voor, na als tijdens de werkzaamheden van de stage.
                 • ze goed verzekerd zijn voor ongevallen.
                 • ze zich alleen voor rechtsbijstand verzekeren als daar direct aanleiding voor is, tenzij de dekking al automatisch in de verzekering is meegenomen.

                 Waar moet je extra op letten als je goed verzekerd sportieve of avontuurlijke activiteiten onderneemt het buitenland?

                 Met name van belang is:

                 • dat je medische kosten goed zijn gedekt,
                 • dat er voldoende dekking is tijdens de sporten en activiteiten die worden uitgeoefend,
                 • dat de dekking voor SOS kosten en vervroegde terugkeer goed is geregeld.

                 Wat is het advies bij doorlopende reisverzekeringen?

                 JoHo ISIS Continu 

                 • De voordelige verzekering voor reizen en vakanties tot 90 dagen.
                 • Bedoeld voor jonge reizigers, backpackers en budgetreizigers.
                 • Met dekking voor veel avontuurlijke sporten en activiteiten: bergwandelen en trekkings (tot 2.500 meter en onder voorwaarden to 6.500 meter), skiën, surfen.
                 • Met dekking als ze onder professionele begeleiding worden uitgevoerd: abseilen, ballonvaren, beachboarding, bergtochten buiten begaanbare en bestaande routes, bungeejumpen, grottochten, deltavliegen, duiken met perslucht tot veertig meter onder zeeniveau, hanggliding, paragliding, parachutespringen, parapente, parasailing, skydiven, rotsklimmen met gebruik van touwen, speleologie, raften, survivaltochten en andere adventure parcoursen, tokkelen, ultralightvliegen, vlotvaren, wildwatervaren en zweefvliegen.

                 Allianz Assistance doorlopend  

                 • De brede reis-, en/of annuleringsverzekering voor reizen tot 180 dagen.
                 • Bedoeld voor jonge mensen die de verzekering willen laten meegroeien met de gezinsgroei of bagagewaarde.
                 • Met dekking voor normale vakanties en verre reizen zonder bijzondere activiteiten (recreatief duiken, langlaufen, schaatsen en sledetochten zijn meeverzekerd).
                 • Met een premietoeslag zijn ook veel extra activiteiten en bijzondere sporten mee te verzekeren: waaronder jagen, bergbeklimmen, klettern, abseilen, speleologie, bungeejumping, parachutespringen, paragliding, hanggliding, ultralight vliegen en zweefvliegen.

                 Wat is het advies bij kortlopende (aflopende) reisverzekeringen?

                  JoHo & Allianz Assistance kortlopend

                  • De aflopende reisverzekering voor vakanties en trips tot 180 dagen.
                  • Bedoeld voor jong en oud.
                  • Met dekking voor normale vakanties zonder bijzondere activiteiten.
                  • Met dekking voor korte zakenreizen, zolang de werkzaamheden van administratieve, commerciële of toezichthoudende aard zijn.

                  JoHo & Allianz Globetrotter

                  • De gespecialiseerde verzekering voor langere reizen in het buitenland (tot maximaal 2 jaar).
                  • Met een premietoeslag zijn ook veel extra activiteiten en bijzondere sporten mee te verzekeren: waaronder jagen, bergbeklimmen, klettern, abseilen, speleologie, bungeejumping, parachutespringen, paragliding, hanggliding, ultralight vliegen en zweefvliegen.

                  JoHo & Special ISIS 

                  • De gespecialiseerde verzekering voor langer verblijf en langere reizen in het buitenland (tot maximaal 4 jaar).
                  • Met dekking voor veel avontuurlijke sporten en activiteiten: bergwandelen en trekkings (tot 2.500 meter en onder voorwaarden to 6.500 meter), fietsen, skiën, surfen.
                  • Met dekking als ze onder professionele begeleiding worden uitgevoerd: abseilen, ballonvaren, beachboarding, bergtochten buiten begaanbare en bestaande routes, bungeejumpen, grottochten, deltavliegen, duiken met perslucht tot veertig meter onder zeeniveau, hanggliding, paragliding, parachutespringen, parapente, parasailing, skydiven, rotsklimmen met gebruik van touwen, speleologie, raften, survivaltochten en andere adventure parcoursen, tokkelen, ultralightvliegen, vlotvaren, wildwatervaren en zweefvliegen.
                  • Geschikt voor voor studie, stage, tussenjaar, vrijwilligerswerk, wereldreis en werkzaamheden in het buitenland.

                  Wat is het advies bij specifieke werkzaamheden binnen de sport of activiteitenbegeleiding?

                  Verzekeringen voor vrijwilligerswerk in het buitenland: advieswijzer en vrijwilligersverzekeringen vergelijken

                  Verzekeringen voor vrijwilligerswerk in het buitenland: advieswijzer en vrijwilligersverzekeringen vergelijken

                  Welke dekking adviseert JoHo bij vrijwilligerswerk in het buitenland? 

                  JoHo adviseert iedereen die vrijwilligerswerk in het buitenland gaat verrichten om te zorgen dat:

                  • ze een verzekering hebben die geldig is in het gebied waar ze gaan reizen en vrijwilligerswerk verrichten.
                  • ze voldoende verzekerd zijn voor de sporten en activiteiten die ze gaan uitoefenen.
                  • ze verzekerd zijn voor SOS hulpverlening en voor vervroegde terugkeer voor als er iets met hen gebeurt, of met de directe familie.
                  • ze medische kosten tot de kostprijs (wat het daadwerkelijk kost) verzekeren, en niet alleen voor de standaard kosten. In de meeste landen zijn de zorgkosten hoger dan in Nederland.
                  • ze hun bagage verzekeren of voldoende voorzorgmaatregelen nemen tegen diefstal of beschadiging.
                  • ze zich goed verzekeren tegen aansprakelijkheid zowel voor, na als tijdens de vrijwillige werkzaamheden.
                  • ze goed verzekerd zijn voor ongevallen.
                  • ze zich alleen voor rechtsbijstand verzekeren als daar direct aanleiding voor is, tenzij de dekking al automatisch in de verzekering is meegenomen.

                  Waar moet je extra op letten als je goed verzekerd vrijwilligerswerk wilt doen in het buitenland?

                  Je medische kosten

                  • Je kunt te maken krijgen met medische kosten die niet worden gedekt door je zorgverzekering omdat je in het buitenland zit of omdat je vrijwillige werkzaamheden verricht.
                  • Ga je langer dan 3 maanden werkzaamheden verrichten (met vergoeding) dan is je Nederlandse zorgverzekering niet meer van toepassing, en is een speciale verzekering, die ook zorg in het buitenland dan nog volledig dekt, een alternatief.

                  Je aansprakelijkheid tijdens vrijwilligerswerk

                  • Je kunt aansprakelijk worden gesteld als jij schade toebrengt aan personen of aan goederen.

                  Je vrijwillige werkzaamheden

                  • Ga je vrijwillige werkzaamheden verrichten in de zorg, met wilde dieren of bijvoorbeeld met gevaarlijke machines, kijk dan in de speficieke advieswijzers.

                  Je bestemming

                  • Ga je werken in een Verdragsland, of eerste-werkdagland, dan kan de dekking van je Nederlandse zorgverzekering vervallen vanaf de eerste dag dat je gaat werken (of gaat stagelopen met een vergoeding).
                  • Check hier welke landen 'Verdragslanden' en eerste-werkdaglanden zijn.

                  Vrijwillig werken binnen Europa of in een Verdragsland*

                   Werken met vergoeding van meer dan 190 euro per maand binnen Europa of in een Verdragsland*

                   Werk met vergoeding van minder dan 190 euro per maand binnen Europa of in een Verdragsland*

                   Vrijwillig werken buiten Europa of in een niet-Verdragsland*

                   Als je korter of langer dan 3 maanden gaat werken, met of zonder vergoeding in een land buiten Europa dat geen Verdragsland is, kies dan één van de volgende verzekeringen:

                   Vrijwillig werken met een duur van langer dan één jaar in het buitenland

                   Werken onder speciale omstandigheden of in een specifiek beroep

                   Verzekeringen voor reisleiders en reisbegeleiding in het buitenland: advieswijzer en vergelijken

                   Verzekeringen voor reisleiders en reisbegeleiding in het buitenland: advieswijzer en vergelijken

                   Welke dekking adviseert JoHo voor reisleiders en reisbegeleiders in het buitenland?

                   JoHo adviseert iedereen die rondreis, studiereis of groepsreis gaat begeleiden in het buitenlandd dat

                   • ze een verzekering hebben die geldig is in het gebied waar ze gaan reizen en werken.
                   • ze verzekerd zijn voor SOS hulpverlening en voor vervroegde terugkeer voor als er iets met hen, of de directe familie, gebeurt.
                   • ze medische kosten tot de kostprijs (wat het daadwerkelijk kost) verzekeren en niet alleen voor de standaard kosten. In de meeste landen zijn de zorgkosten hoger dan in Nederland.
                   • ze hun bagage verzekeren of voldoende voorzorgmaatregelen nemen tegen diefstal of beschadiging.
                   • ze zich goed verzekeren tegen particuliere aansprakelijkheid.
                   • ze goed verzekerd zijn voor ongevallen.
                   • ze zich alleen voor rechtsbijstand verzekeren als daar direct aanleiding voor is, tenzij de dekking al automatisch in de verzekering is meegenomen.

                   Welke onderdelen wil je goed verzekeren als reisbegeleider?

                   Medische kosten

                   • Je kunt te maken krijgen met medische kosten die niet of niet volledig worden gedekt door je zorgverzekering omdat je in het buitenland zit of omdat de gebeurtenis te maken heeft met je beroep, bedrijf, functie of andere werkzaamheden.
                   • Zorg voor aanvullende dekking op je zorgverzekering tot kostprijs.

                   Repatriëring en tussentijds bezoek aan Nederland

                   • Je kunt te maken krijgen met een onverwachte terugkeer naar Nederland vanwege omstandigheden in de familie, in de groep  of in het land van je bestemming. Zorg dat je een goede dekking hebt voor repatriëring en SOS kosten in het buitenland.
                   • Wanneer je vanuit het buitenland actief bent is het van belang dat je verzekering tussentijds bezoek aan Nederland toestaat.

                   Advieswijzer voor het begeleiden van een of beperkt aantal reizen per jaar, met als vertrekbasis Nederland

                   Advieswijzer voor het begeleiden van meerdere reizen per jaar, met als vertrekbasis Nederland

                   Advieswijzer voor het begeleiden van meerdere reizen per jaar, waarbij je als begeleider meestal al in het buitenland zit

                   Advieswijzer voor collectieve reisverzekering

                   JoHo als tussenpersoon

                   • Maak je gebruik van de bovengenoemde links, dan profiteer van de voordelen van JoHo als tussenpersoon.
                   Verzekeringen voor skileraar of snowboardinstructeur in buitenland: advieswijzer en vergelijken reisverzekeringen

                   Verzekeringen voor skileraar of snowboardinstructeur in buitenland: advieswijzer en vergelijken reisverzekeringen


                   Welke dekkingen adviseert JoHo als je in het buitenland werkzaamheden als ski- of snowboardleraar uitvoert?  

                   • JoHo adviseert iedereen die gaat werken in het buitenland om te zorgen dat:
                    • ze een verzekering hebben die geldig is in het gebied waar ze gaan reizen en werken.
                    • ze voldoende verzekerd zijn voor de sporten en activiteiten die ze gaan uitoefenen.
                    • ze verzekerd voor SOS hulpverlening en voorvervroegde terugkeer voor als er iets met hen gebeurt, of met de directe familie.
                    • ze medische kosten tot de kostprijs (wat het daadwerkelijk kost) verzekeren, en niet alleen voor de standaard kosten. In de meeste landen zijn de zorgkosten hoger dan in Nederland.
                    • ze hun bagage verzekeren of voldoende voorzorgmaatregelen nemen tegen diefstal of beschadiging.
                    • ze zich goed verzekeren tegen particuliere aansprakelijkheid.
                    • ze goed verzekerd zijn voor ongevallen.
                    • ze zich alleen voor rechtsbijstand verzekeren als daar direct aanleiding voor is, tenzij de dekking al automatisch in de verzekering is meegenomen.
                   • Sluit je een verzekering af die speciaal ontwikkeld is voor reizen en werken in het buitenland, dan kies je voor een verzekering die met alle adviezen rekening heeft gehouden. Waarbij het met name van belang is dat je medische kosten goed zijn gedekt en dat de dekking voor vervroegde terugkeer goed is geregeld.

                   Wat zijn de meest passende verzekeringen voor werk als skileraar of snowboardinstructeur in het buitenland?

                   JoHo Special ISIS verzekering

                   • Biedt dekking voor ziektekosten, ook zonder geldige Nederlandse basiszorgverzekering.
                   • Biedt ook dekking voor off-piste skiën.
                   • Uitgebreide dekking voor SOS hulpverlening en Repatriëring en behoudt zijn dekking in gebieden met een gewijzigd reisadvies.
                   • Meer informatie en afsluiten van de JoHo Special ISIS reisverzekering 

                   Globetrotter verzekering

                   • Met toeslag zijn ook je werkzaamheden als ski- of snowboardleraar gedekt.
                   • Uitgebreide bagagedekking voor je ski- of snowboarduitrusting.
                   • Meer informatie en afsluiten van de JoHo Globetrotter verzekering
                   Verzekeringen voor werken met dieren in het buitenland: advieswijzer en verzekeringen vergelijken

                   Verzekeringen voor werken met dieren in het buitenland: advieswijzer en verzekeringen vergelijken

                   Welke dekking adviseert JoHo als je gaat werken of helpen in het buitenland?

                   JoHo adviseert iedereen die op reis gaat om te werken of helpen om te zorgen dat

                   • ze een verzekering hebben die geldig is in het gebied waar ze gaan reizen en werken.
                   • ze voldoende verzekerd zijn voor de sporten en activiteiten die ze gaan uitoefenen.
                   • ze verzekerd zijn voor SOS hulpverlening,  en voor vervroegde terugkeer voor als er iets met hen, of de directe familie, gebeurt.
                   • ze medische kosten tot de kostprijs (wat het daadwerkelijk kost) verzekeren,  en niet alleen voor de standaard kosten. In de veel landen zijn de zorgkosten hoger dan in Nederland.
                   • ze hun bagage verzekeren of voldoende voorzorgmaatregelen nemen tegen diefstal of beschadiging.
                   • ze zich goed verzekeren tegen particuliere aansprakelijkheid.
                   • ze goed verzekerd zijn voor ongevallen.
                   • ze zich alleen voor rechtsbijstand verzekeren als daar direct aanleiding voor is, tenzij de dekking al automatisch in de verzekering is meegenomen.

                   Waar moet je extra op letten?

                   • Ga je langer dan 3 maanden stagelopen, werken of vrijwilligerswerk doen (met vergoeding) in één van de 'Verdragslanden' ('eerste werkdag' landen)', dan vervalt vanaf je eerste werkdag de dekking van je Nederlandse zorgverzekering: o.a. Canada - Chili - Japan  - Tunesië - Turkije - Verenigde Staten - Zuid Korea.

                   Welke verzekering kies je bij stage- of vrijwilligerswerkzaamheden met dieren?

                   De JoHo ISIS Continu verzekering 

                   • voor werkzaamheden tot maximaal 3 maanden.
                   • alleen medische dekking in combinatie met geldige Nederlandse zorgverzekering.
                   • geen vrijwilligerswerk of stage-aansprakelijkheid.
                   • geschikt voor werkzaamheden bij de opvang van gedomesticeerde dieren (honden, katten e.d.) zoals de straathonden- en straatkattenopvang, met wilde dieren op afstand (bijv. voeren van afstand) en tijdelijke en lichte werkzaamheden op een ranch of in de veehouderij zoals rijden met een trekker en het voeren van vee.

                   De JoHo Special ISIS verzekering met 'Extra' of 'All In' dekking

                   • voor werkzaamheden tot maximaal 4 jaar.
                   • ook medische dekking zonder geldige Nederlandse zorgverzekering.
                   • wel dekking voor vrijwilligerswerk of stage-aansprakelijkheid.
                   • geschikt voor werkzaamheden bij de opvang van gedomesticeerde dieren (honden, katten e.d.) zoals de straathonden- en straatkattenopvang, met wilde dieren op afstand (bijv. voeren van afstand) en tijdelijke en lichte werkzaamheden op een ranch of in de veehouderij, zoals rijden met een trekker en het voeren van vee.

                   De Globetrotter verzekering met 'Extra' of 'All in' dekking 

                   • voor werkzaamheden tot maximaal 2 jaar.
                   • ook medische dekking zonder geldige Nederlandse zorgverzekering.
                   • geen vrijwilligerswerk of stage-aansprakelijkheid.
                   • met premietoeslag geschikt voor werkzaamheden bij de opvang van gedomesticeerde dieren (honden, katten e.d.) zoals de straathonden- en straatkattenopvang, werkzaamheden met wilde dieren als het binnen redelijke grenzen blijft, werkzaamheden op een ranch of in de veehouderij, waaronder veehoeden te paard of met een quad of vee inenten.

                   Welke verzekering kies je bij betaalde werkzaamheden met dieren?

                   De JoHo Special ISIS verzekering met 'Extra' of 'All In' dekking

                   • voor werkzaamheden tot maximaal 4 jaar.
                   • ook medische dekking zonder geldige Nederlandse zorgverzekering.
                   • wel dekking voor vrijwilligerswerk of stage-aansprakelijkheid.
                   • geschikt voor werkzaamheden bij de opvang van gedomesticeerde dieren (honden, katten e.d.) zoals de straathonden- en straatkattenopvang, met wilde dieren op afstand (bijv. voeren van afstand) en tijdelijke en lichte werkzaamheden op een ranch of in de veehouderij zoals rijden met een trekker en het voeren van vee.

                   De Globetrotter verzekering met 'Extra' of 'All in' dekking

                   • voor werkzaamheden tot max 2 jaar.
                   • ook medische dekking zonder geldige Nederlandse zorgverzekering.
                   • geen dekking voor vrijwilligerswerk of stage-aansprakelijkheid.
                   • met premietoeslag geschikt voor werkzaamheden bij de opvang van gedomesticeerde dieren (honden, katten e.d.) zoals de straathonden- en straatkattenopvang, werkzaamheden met wilde dieren als het binnen redelijke grenzen blijft, werkzaamheden op een ranch of in de veehouderij, waaronder veehoeden te paard of met een quad of vee inenten.

                   Welke verzekering kies je bij werkzaamheden waarbij je ook gaat duiken?

                   Lees meer bij

                   Meer lezen

                   • Je vindt hier de adviezen op basis van de keuzehulp, en de vragen en antwoorden die je op deze, en de andere pagina's, kunt lezen en vinden.
                   • Op de pagina's van de verzekeringen vind je meer informatie over de specifieke verzekeringen zelf.
                   Verzekeringen voor divemaster en duikinstructeurs in het buitenland: advieswijzer en vergelijkingen

                   Verzekeringen voor divemaster en duikinstructeurs in het buitenland: advieswijzer en vergelijkingen

                   Welke dekkingen adviseert JoHo als je in het buitenland werkzaamheden als duikinstructeur of divemaster uitvoert

                   • JoHo adviseert iedereen die gaat werken in het buitenland om te zorgen dat:
                    • ze een verzekering hebben die geldig is in het gebied waar ze gaan reizen en werken.
                    • ze voldoende verzekerd zijn voor de sporten en activiteiten die ze gaan uitoefenen.
                    • ze verzekerd voor SOS hulpverlening en voor vervroegde terugkeer voor als er iets met hen gebeurt, of met de directe familie.
                    • ze medische kosten tot de kostprijs (wat het daadwerkelijk kost) verzekeren, en niet alleen voor de standaard kosten. In de meeste landen zijn de zorgkosten hoger dan in Nederland.
                    • ze hun bagage verzekeren of voldoende voorzorgmaatregelen nemen tegen diefstal of beschadiging.
                    • ze zich goed verzekeren tegen particuliere aansprakelijkheid.
                    • ze goed verzekerd zijn voor ongevallen.
                    • ze zich alleen voor rechtsbijstand verzekeren als daar direct aanleiding voor is, tenzij de dekking al automatisch in de verzekering is meegenomen.
                   • Sluit je een verzekering af die speciaal ontwikkeld is voor reizen en werken in het buitenland, dan kies je voor een verzekering die met alle adviezen rekening heeft gehouden. Waarbij het met name van belang is dat je medische kosten goed zijn gedekt en dat de dekking voor vervroegde terugkeer goed is geregeld.

                   Als je goed en voldoende verzekerd wilt zijn tijdens je werkzaamheden als duikinstructeur of divemaster in het buitenland

                   • Er zijn in Nederland twee verzekeringen die goed aansluiten bij werk als duikinstructeur of divemaster. Beide verzekeringen hebben echter wel restricties (beperkingen) ingebouwd waardoor je naast een van de verzekeringen ook de DAN Diving verzekering zal moeten afsluiten voor een volledige dekking tijdens je werkzaamheden.
                   • De meest afgesloten combinatie is de Special ISIS  + Dan Diving. Daarmee heb je via de DAN Diving dekking voor alle duikwerkzaamheden, en ben je via de Special ISIS verzekerd voor je andere activiteiten en werkzaamheden, je zorgkosten en je hele reis en verblijf in het buitenland.
                   • Een alternatieve en vergelijkbare combinatie is de Globetrotter + DAN Diving, waarbij je bij de Globetrotter met een toeslag van 10% rekening dient te houden.
                   • Sluit je de betrokken verzekeringen via JoHo af, dan kan JoHo als tussenpersoon zorgen dat in geval van schade, of een ongeluk, de afhandeling op elkaar wordt afgestemd.

                   DAN Diving verzekering

                   • Wereldwijde dekking: Het hele jaar wereldwijd dekking voor duikongevallen.
                   • Biedt dekking tijdens werk als duikinstructeur, divemaster en andere duikgerelateerde werkzaamheden.
                   • Geen dieptelimiet: Alle types duiken, ook technisch duiken, zijn gedekt zonder dieptelimiet.
                   • 24/7 Alarmcentrale.
                   • Hulp van JoHo als tussenpersoon.
                   • Meer informatie en afsluiten van DAN Diving verzekering

                   Special ISIS verzekering 

                   • Biedt dekking voor ziektekosten, ook zonder geldige Nederlandse basiszorgverzekering.
                   • Biedt ook dekking tijdens werk als duikinstructeur of divemaster.
                   • Heeft als beperking dat je alle voorzichtigheid in acht moet nemen.
                   • Heeft als uitsluiting gevaarlijke disciplines (dieper duiken dan 40 meter, decompressieduiken, nitroxduiken, grotduiken).
                   • Heeft uitgebreide dekking voor SOS hulpverlening en repatriëring en behoudt zijn dekking in gebieden met een gewijzigd reisadvies (bijvoorbeeld bij negatief reisadvies!).
                   • Verzekering met de beste prijs/kwaliteit verhouding. Speciaal ontwikkeld voor backpacken en reizen met wat langer verblijf in het buitenland en tot 4 jaar af te sluiten.
                   • 24/7 Alarmcentrale.
                   • Hulp van JoHo.
                   • Meer informatie en afsluiten van de Special ISIS reisverzekering

                   Globetrotter verzekering 

                   • Biedt dekking voor ziektekosten, ook zonder geldige Nederlandse basiszorgverzekering.
                   • Biedt ook dekking tijdens werk als duikinstructeur of divemaster met een toeslag.
                   • Heeft als beperking dat je alle voorzichtigheid in acht moet nemen.
                   • Heeft uitgebreide dekking, maar geen dekking bij gewijzigd reisadvies.
                   • Is tot 2 jaar af te sluiten.
                   • 24/7 Alarmcentrale.
                   • Hulp van JoHo.
                   • Meer informatie en afsluiten van de Globetrotter verzekering 

                   Als je al een (reis)verzekering hebt lopen waarmee je in het buitenland betaald werk mag verrichten

                   • Je kunt ook zonder aanvullende 'reizen en werken in het buitenland verzekering' (zoals de Special ISIS of de Globetrotter) alleen een DAN Diving verzekering verzekering afsluiten.
                   • Hou er dan wel rekening meer dat je buiten de tijd dat je aan werk bent, je in algemeen beperkt of niet verzekerd zult zijn.

                   Als je duikschool je al verzekerd heeft voor je duikwerkzaamheden

                   Verzekeringen voor working holiday in het buitenland: advieswijzer en reisverzekeringen vergelijken

                   Verzekeringen voor working holiday in het buitenland: advieswijzer en reisverzekeringen vergelijken

                   Hoe werkt de advieswijzer?

                   • Je vindt hier de adviezen op basis van de keuzehulp en de vragen en antwoorden die je op deze, en de andere pagina's, kunt lezen en vinden.
                   • Op de pagina's van de aangeraden verzekeringen vind je meer informatie over de specifieke verzekeringen zelf.

                   Welke dekking adviseert JoHo als je gaat reizen en werken in het buitenland? 

                   JoHo adviseert iedereen die naast zijn reis ook gaat werken in het buitenland om te zorgen dat:

                   • Ze een verzekering hebben die geldig is in het gebied waar ze gaan reizen en werken.
                   • Ze voldoende verzekerd zijn voor de sporten en activiteiten die ze gaan uitoefenen.
                   • Ze verzekerd zijn voor SOS hulpverlening en voor vervroegde terugkeer voor als er iets met hen gebeurt, of met de directe familie.
                   • Ze medische kosten tot de kostprijs (wat het daadwerkelijk kost) verzekeren, en niet alleen voor de standaard kosten. In de meeste landen zijn de zorgkosten hoger dan in Nederland.
                   • Ze hun bagage verzekeren of voldoende voorzorgmaatregelen nemen tegen diefstal of beschadiging.
                   • Ze zich goed verzekeren tegen particuliere aansprakelijkheid.
                   • Ze goed verzekerd zijn voor ongevallen.
                   • Ze zich alleen voor rechtsbijstand verzekeren als daar direct aanleiding voor is, tenzij de dekking al automatisch in de verzekering is meegenomen.
                   • Ga je werken in een Verdragsland, of eerste-werkdagland, dan kan de dekking van je Nederlandse zorgverzekering vervallen vanaf de eerste dag dat je gaat werken (of gaat stagelopen met een vergoeding).

                   Check hier welke landen 'Verdragslanden' en eerste-werkdaglanden zijn (popup)

                   Welke landen zijn Verdragslanden, zogenoemde eerste-werkdag landen, waarbij de dekking van je Nederlandse zorgverzekering vervalt zodra je daar gaat werken?

                   Welke landen zijn Verdragslanden, zogenoemde eerste-werkdag landen, waarbij de dekking van je Nederlandse zorgverzekering vervalt?

                    

                   Wat zijn Verdragslanden: eerste-werkdag landen?

                   • Verdragslanden zijn landen waarbij de dekking van je Nederlandse zorgverzekering vervalt vanaf de eerste dag dat je gaat werken (of gaat stagelopen met een vergoeding).
                   • Naast een aantal specifieke landen (ook wel de Verdragslanden genoemd) zijn dit met name vrijwel alle Europese landen (alle EU- en EER-landen). 
                   • Alleen als lokaal je werkzaamheden niet als arbeid worden gezien, blijft de dekking van je je Nederlandse zorgverzekering geldig. Dit blijkt in de praktijk echter moeilijk en zelden op tijd te achterhalen, waardoor meestal wordt gekozen voor (reis)verzekering die ook de medische zorg dekt zonder geldige Nederlandse zorgverzekering.

                   Welke niet-Europese landen behoren tot de Verdragslanden (eerste-werkdag landen)?

                   • Bosnië-Herzegovina
                   • Canada (exclusief Quebec)
                   • Chili
                   • India
                   • Japan
                   • Kaapverdië
                   • Kanaaleilanden (Jersey, Guernsey, Alderney, Herm, Jethou)
                   • Kosovo
                   • Macedonie
                   • Man (eiland)
                   • Marokko
                   • Montenegro
                   • Servië
                   • Tunesië
                   • Turkije
                   • Verenigde Staten
                   • Zuid Korea

                   Welke Europese landen behoren tot de Verdragslanden (eerste-werkdag landen)?

                   • België
                   • Bulgarije
                   • Cyprus (het Griekse deel)
                   • Denemarken
                   • Duitsland
                   • Estland
                   • Finland
                   • Frankrijk
                   • Griekenland
                   • Hongarije
                   • Ierland
                   • IJsland (EER)
                   • Italië
                   • Kroatië
                   • Letland
                   • Liechtenstein (EER)
                   • Litouwen
                   • Luxemburg
                   • Malta
                   • Nederland
                   • Noorwegen (EER)
                   • Oostenrijk
                   • Polen
                   • Portugal
                   • Roemenië
                   • Slovenië
                   • Slowakije
                   • Spanje
                   • Tsjechië
                   • Zweden
                   • Zwitserland (geen EU- of EER-land, maar EU-regels wel van toepassing)

                   NB

                   • Wil je je lokaal verzekeren check dan de meest recente informatie, er kunnen landen bijkomen (of afvallen).

                   Sluit je een verzekering af die speciaal ontwikkeld is voor reizen en werken in het buitenland, dan kies je voor een verzekering die met alle adviezen rekening heeft gehouden. Waarbij het met name van belang is dat je medische kosten goed zijn gedekt en dat de dekking voor vervroegde terugkeer goed is geregeld.

                   Werken binnen Europa of in een Verdragsland (zoals Canada en de VS)*

                    Werken met vergoeding van meer dan 190 euro per maand binnen Europa of in een Verdragsland*

                    • Als je binnen Europa (of in een 'verdragsland'*) gaat werken dan vervalt vanaf je eerste werkdag de dekking van je Nederlandse zorgverzekering. Kies je één van de volgende verzekeringen:

                    Werk met vergoeding van minder dan 190 euro per maand binnen Europa of in een Verdragsland*

                    Werken buiten Europa of in een niet-Verdragsland (zoals Australië en Nieuw Zeeland) *

                    Als je korter of langer dan 3 maanden gaat werken, met of zonder vergoeding in een land buiten Europa dat geen Verdragsland is, kies dan één van de volgende verzekeringen:

                    Werken met een duur van langer dan één jaar in het buitenland

                    Werken onder speciale omstandigheden of in een specifiek beroep

                    Verzekeringen voor zakenreis naar het buitenland: advieswijzer en zakenreisverzekeringen vergelijken

                    Verzekeringen voor zakenreis naar het buitenland: advieswijzer en zakenreisverzekeringen vergelijken

                    Welke dekking adviseert JoHo bij zakenreis naar het buitenland?

                    JoHo adviseert iedereen die op reis gaat voor een zakenreis om te zorgen dat

                    • ze een verzekering hebben die geldig is in het gebied waar ze gaan reizen en werken.
                    • ze verzekerd zijn voor SOS hulpverlening en voor vervroegde terugkeer voor als er iets met hen, of de directe familie, gebeurt.
                    • ze medische kosten tot de kostprijs (wat het daadwerkelijk kost) verzekeren en niet alleen voor de standaard kosten. In de meeste landen zijn de zorgkosten hoger dan in Nederland.
                    • ze hun bagage verzekeren of voldoende voorzorgmaatregelen nemen tegen diefstal of beschadiging.
                    • ze zich goed verzekeren tegen particuliere aansprakelijkheid.
                    • ze goed verzekerd zijn voor ongevallen.
                    • ze zich alleen voor rechtsbijstand verzekeren als daar direct aanleiding voor is, tenzij de dekking al automatisch in de verzekering is meegenomen.

                    Welke onderdelen wil je goed verzekeren als je op zakenreis gaat?

                    Medische kosten

                    • Je kunt te maken krijgen met medische kosten die niet of niet volledig worden gedekt door je zorgverzekering omdat je in het buitenland zit of omdat de gebeurtenis te maken heeft met je beroep, bedrijf, functie of andere werkzaamheden.
                    • Zorg voor aanvullende dekking op je zorgverzekering tot kostprijs.

                    Bagage

                    • Je kunt te maken krijgen met verlies, diefstal of beschadiging van je (zakelijke) bagage of goederen zoals handelsgoederen, monsters of technische apparatuur.
                    • Zorg dat zakelijke goederen onder de dekking vallen.

                    Advieswijzer voor zakelijke reizen tot 180 dagen aaneengesloten

                    • Doorlopende zakenreisverzekering van de Goudse 
                     • Met de module annulering zijn de gemaakte kosten voor de zakenreis tot 10.000 euro verzekerd.
                    • Doorlopende zakenreisverzekering van Allianz Assistance
                     • Met de module zakelijke bagage breidt je de bagagedekking uit van 6.000 euro naar 11.000 euro.
                     • Er zijn met de uitbreiding ook geen maxima aan de diverse onderdelen.
                     • Het is tijdelijk niet mogelijk deze verzekering direct online af te sluiten. Wil je deze verzekering afsluiten, neem dan contact op via het contact formulier
                    • Kortlopende reisverzekering van Allianz Assistance
                     • De kortlopende reisverzekering van Allianz biedt behalve voor vakanties ook dekking voor korte zakenreizen, zolang de werkzaamheden van administratieve, commerciële of toezichthoudende aard zijn.

                    Advieswijzer voor zakelijke reizen met een avontuurlijk karakter, of reizen langer dan 180 dagen

                    Advieswijzer voor collectieve zakenreisverzekering

                    JoHo als tussenpersoon

                    • Maak je gebruik van de bovengenoemde links, dan profiteer van de voordelen van JoHo als tussenpersoon
                    Goed verzekerd zijn in het buitenland: online advieswijzers per reis of backpacktrip

                    Goed verzekerd zijn in het buitenland: online advieswijzers per reis of backpacktrip

                    Verzekeringen voor backpacken en activiteiten: advieswijzer en backpackverzekeringen vergelijken

                    Verzekeringen voor backpacken en activiteiten: advieswijzer en backpackverzekeringen vergelijken

                    Hoe werkt de advieswijzer

                    • Je vindt hier de adviezen op basis van de keuzehulp, en de vragen en antwoorden die je op deze, en de andere pagina's, kunt lezen en vinden.
                    • Op de pagina's van de aangeraden verzekeringen vind je meer informatie over de specifieke verzekeringen zelf

                    Welke dekking adviseert JoHo bij backpacken en actieve reizen

                    • JoHo adviseert iedereen die gaat backpacken of activiteiten in buitenland gaat ondernemen dat
                     • ze een verzekering nemen die voor de passende periode en vóór vertrek is afgesloten
                     • ze een verzekering nemen die geldig is voor de leeftijd, de nationaliteit en de woonplaats van de verzekerde
                     • ze een verzekering nemen die geldig is in het gebied waar ze gaan reizen.
                     • ze voldoende verzekerd zijn voor de sporten en activiteiten die ze gaan uitoefenen.
                     • ze verzekerd zijn voor SOS hulpverlening en voor vervroegde terugkeer voor als er iets met hen gebeurt, of met de directe familie.
                     • ze medische kosten tot de kostprijs (wat het daadwerkelijk kost) verzekeren, en niet alleen voor de standaard kosten. In de meeste landen zijn de zorgkosten hoger dan in Nederland.
                     • ze hun bagage verzekeren of voldoende voorzorgmaatregelen nemen tegen diefstal of beschadiging
                     • ze zich goed verzekeren tegen particuliere aansprakelijkheid
                     • ze goed verzekerd zijn voor ongevallen
                     • ze zich alleen voor rechtsbijstand verzekeren als daar direct aanleiding voor is, tenzij de dekking al automatisch in de verzekering is meegenomen
                    • Sluit je een verzekering af die speciaal ontwikkeld is voor reizen en werken in het buitenland, dan kies je voor een verzekering die met de alle adviezen rekening heeft gehouden. Waarbij het met name de van belang is dat je medische kosten goed zijn gedekt en dat de dekking voor vervroegde terugkeer goed is geregeld

                    Advies bij reizen tot 3 maanden

                    • JoHo ISIS Continu
                     • De voordelige doorlopende verzekering voor backpackers en avontuurlijke reizigers
                     • Geschikt voor veel sporten en activiteiten in het buitenland
                    • Allianz doorlopende reis en annulering
                     • De doorgroei verzekering voor wie vaker op reis of vakantie gaat
                     • Geschikt voor avontuurlijk avontuurlijke sporten en activiteiten als je de extra dekking voor wintersport en bijzondere sporten erbij neemt

                    Advies bij reizen tot 6 maanden

                    • JoHo Special ISIS
                     • Speciaal ontwikkeld voor backpacken en reizen met wat langer verblijf in het buitenland.
                     • geschikt voor met name actieve en avontuurlijke activiteiten
                    • Allianz doorlopende reis en annulering
                     • De doorgroei verzekering voor wie vaker op reis of vakantie gaat
                     • Geschikt voor avontuurlijk avontuurlijke sporten en activiteiten als je de extra dekking voor wintersport en bijzondere sporten erbij neemt

                    Advies bij reizen langer dan 6 maanden

                    • JoHo Special ISIS 
                     • Speciaal ontwikkeld voor backpacken en reizen met wat langer verblijf in het buitenland. 
                     • Verzekering met de beste prijs/kwaliteit verhouding.
                     • Geschikt voor reizen en verblijf in het buitenland tot 4 jaar
                    • JoHo Allianz Globetrotter
                     • Minder geschikt als je niet van tevoren weet wat je gaat doen
                     • Geschikt voor uitkiezen van de verzekerde rubrieken.
                     • Geschikt voor reizen en verblijf in het buitenland tot 2 jaar

                    Advies bij reizen speciale activiteien

                    Zie de specifieke advieswijzers

                    Verzekeringen voor lange reis of wereldreis: advieswijzer en wereldreisverzekeringen vergelijken

                    Verzekeringen voor lange reis of wereldreis: advieswijzer en wereldreisverzekeringen vergelijken

                    Hoe werkt de advieswijzer

                    • Je vindt hier de adviezen op basis van de keuzehulp, en de vragen en antwoorden die je op deze, en de andere pagina's, kunt lezen en vinden.
                    • Op de pagina's van de aangeraden verzekeringen vind je meer informatie over de specifieke verzekeringen zelf.

                    Welke dekking adviseert JoHo bij een wereldreis of lange reis naar het buitenland

                    • JoHo adviseert iedereen die een wereldreis of lange reis naar het buitenland gaat ondernemen dat
                     • ze een verzekering nemen die voor de passende periode en vóór vertrek is afgesloten.
                     • ze een verzekering nemen die geldig is voor de leeftijd, de nationaliteit en de woonplaats van de verzekerde.
                     • ze een verzekering nemen die geldig is in het gebied waar ze gaan reizen.
                     • ze voldoende verzekerd zijn voor de sporten en activiteiten die ze gaan uitoefenen.
                     • ze verzekerd zijn voor SOS hulpverlening en voor vervroegde terugkeer voor als er iets met hen gebeurt, of met de directe familie.
                     • ze medische kosten tot de kostprijs (wat het daadwerkelijk kost) verzekeren, en niet alleen voor de standaard kosten. In de meeste landen zijn de zorgkosten hoger dan in Nederland.
                     • ze hun bagage verzekeren of voldoende voorzorgmaatregelen nemen tegen diefstal of beschadiging.
                     • ze zich goed verzekeren tegen particuliere aansprakelijkheid.
                     • ze goed verzekerd zijn voor ongevallen.
                     • ze zich alleen voor rechtsbijstand verzekeren als daar direct aanleiding voor is, tenzij de dekking al automatisch in de verzekering is meegenomen.
                    • Sluit je een verzekering af die speciaal ontwikkeld is voor reizen en werken in het buitenland, dan kies je voor een verzekering die met de alle adviezen rekening heeft gehouden. Waarbij het met name de van belang is dat je medische kosten goed zijn gedekt en dat de dekking voor vervroegde terugkeer goed is geregeld.

                    Advies bij reizen tot 3 maanden

                    • JoHo ISIS Continu
                     • De voordelige doorlopende verzekering voor backpackers en avontuurlijke reizigers.
                     • Geschikt voor veel sporten en activiteiten in het buitenland.
                    • Allianz doorlopende reis en annulering
                     • De doorgroei verzekering voor wie vaker op reis of vakantie gaat.
                     • Geschikt voor avontuurlijk avontuurlijke sporten en activiteiten als je de extra dekking voor wintersport en bijzondere sporten erbij neemt.
                    • JoHo Special ISIS 
                     • De aflopende verzekering die speciaal ontwikkeld is voor backpacken en reizen met wat langer verblijf in het buitenland.
                     • Geschikt voor met name actieve en avontuurlijke activiteiten.

                    Advies bij reizen tot 6 maanden

                    • JoHo Special ISIS
                     • Speciaal ontwikkeld voor backpacken en reizen met wat langer verblijf in het buitenland.
                     • Geschikt voor met name actieve en avontuurlijke activiteiten.
                    • Allianz doorlopende reis en annulering
                     • De doorgroei verzekering voor wie vaker op reis of vakantie gaat.
                     • Geschikt voor avontuurlijke sporten en activiteiten als je de extra dekking voor wintersport en bijzondere sporten erbij neemt.

                    Advies bij reizen langer dan 6 maanden

                    • JoHo Special ISIS 
                     • Speciaal ontwikkeld voor backpacken en reizen met wat langer verblijf in het buitenland. 
                     • Verzekering met de beste prijs/kwaliteit verhouding.
                     • Geschikt voor reizen en verblijf in het buitenland tot 4 jaar.
                    • JoHo Allianz Globetrotter
                     • Minder geschikt als je niet van tevoren weet wat je gaat doen.
                     • Geschikt voor uitkiezen van de verzekerde rubrieken.
                     • Geschikt voor reizen en verblijf in het buitenland tot 2 jaar.

                    Advies bij reizen met speciale activiteiten

                    Zie de specifieke advieswijzers

                     

                     Verzekeringen voor vakanties, rondreizen en verre reizen: advieswijzer en reisverzekeringen vergelijken

                     Verzekeringen voor vakanties, rondreizen en verre reizen: advieswijzer en reisverzekeringen vergelijken

                     Welke dekking adviseert JoHo bij vakanties, trips en verre reizen

                     JoHo adviseert iedereen die vaker reizen maakt en op vakantie gaat om ervoor te zorgen dat:

                     • ze een verzekering nemen die geldig is in het gebied waar ze gaan reizen.
                     • ze voldoende verzekerd zijn voor de sporten en activiteiten die ze gaan uitoefenen.
                     • ze verzekerd zijn voor SOS-kosten en voor vervroegde terugkeer voor als er iets met hen, of de directe familie, gebeurt.
                     • ze medische kosten tot de kostprijs (wat het daadwerkelijk kost) verzekeren, en niet alleen voor de standaard kosten. In veel landen kunnen de zorgkosten hoger zijn dan in Nederland.
                     • ze hun bagage verzekeren of voldoende voorzorgmaatregelen nemen tegen diefstal of beschadiging.
                     • ze zich goed verzekeren tegen particuliere aansprakelijkheid.
                     • ze goed verzekerd zijn voor ongevallen.
                     • ze zich alleen voor rechtsbijstand verzekeren als daar direct aanleiding voor is, tenzij de dekking al automatisch in de verzekering is meegenomen.

                     Waarbij het met name van belang is dat de medische kosten goed zijn gedekt, dat er voldoende dekking is tijdens de sporten en activiteiten die worden uitgeoefend, en dat de dekking voor SOS kosten en vervroegde terugkeer goed is geregeld.

                     Advies voor doorlopende reisverzekeringen

                     JoHo & ISIS Continu

                     • De voordelige verzekering voor reizen en vakanties tot 90 dagen.
                     • Bedoeld voor jonge reizigers, backpackers en budgetreizigers.
                     • Met dekking voor veel avontuurlijke sporten en activiteiten.

                     JoHo & Allianz Assistance doorlopend 

                     • De brede reis-, en/of annuleringsverzekering voor reizen tot 180 dagen.
                     • Bedoeld voor jonge mensen die de verzekering willen laten meegroeien met de gezinsgroei of bagagewaarde.
                     • Met dekking voor normale vakanties en verre reizen zonder bijzondere activiteiten.

                     Advies voor kortlopende (aflopende) reisverzekeringen

                      JoHo & Allianz Assistance kortlopend

                      • De aflopende reisverzekering voor vakanties en trips tot 180 dagen.
                      • Bedoeld voor jong en oud.
                      • Met dekking voor normale vakanties zonder bijzondere activiteiten.
                      • Met dekking voor korte zakenreizen, zolang de werkzaamheden van administratieve, commerciële of toezichthoudende aard zijn.

                      JoHo & Allianz Globetrotter

                      • De gespecialiseerde verzekering voor langere reizen in het buitenland (tot maximaal 2 jaar).
                      • Geschikt voor vele activiteiten en met name bijzondere werkzaamheden in het buitenland.

                      JoHo & Special ISIS 

                      • De gespecialiseerde verzekering voor langer verblijf en langere reizen in het buitenland (tot maximaal 4 jaar).
                      • Geschikt voor voor studie, stage, tussenjaar, vrijwilligerswerk, wereldreis en werkzaamheden in het buitenland.

                      Advies en informatie voor specifieke reizen en vervoer

                      Lees meer op de specifieke pagina's over:

                      Verzekeringen voor tussenjaar of gap year in het buitenland: advieswijzer en verzekeringen vergelijken

                      Verzekeringen voor tussenjaar of gap year in het buitenland: advieswijzer en verzekeringen vergelijken

                      Welke dekking adviseert JoHo als je een tussenjaar of gap year in het buitenland gaat doen? 

                      JoHo adviseert iedereen die voor een tussenjaar of een gap periode naar het buitenland gaat, om te zorgen dat

                      • ze een verzekering hebben die geldig is in het gebied waar ze gaan reizen, leren en werken.
                      • ze voldoende verzekerd zijn voor de sporten en activiteiten die ze gaan uitoefenen.
                      • ze verzekerd zijn voor SOS hulpverlening en voor vervroegde terugkeer voor als er iets met hen gebeurt, of met de directe familie.
                      • ze medische kosten tot de kostprijs (wat het daadwerkelijk kost) verzekeren, en niet alleen voor de standaardkosten. In de meeste landen zijn de zorgkosten hoger dan in Nederland.
                      • ze hun bagage verzekeren of voldoende voorzorgmaatregelen nemen tegen diefstal of beschadiging.
                      • ze zich goed verzekeren tegen aansprakelijkheid zowel voor, na als tijdens vrijwilligerswerk of stage.
                      • ze goed verzekerd zijn voor ongevallen.
                      • ze zich alleen voor rechtsbijstand verzekeren als daar direct aanleiding voor is, tenzij de dekking al automatisch in de verzekering is meegenomen.

                      Waar moet je extra op letten als je goed verzekerd wilt een tussenjaar of gap year wil doen buitenland?

                      Je medische kosten tijdens je tussenjaar

                      • Je kunt te maken krijgen met medische kosten die niet worden gedekt door je zorgverzekering omdat je in het buitenland zit, of omdat je werkt of vrijwilligerswerk doet.
                      • Ga je onderzoek doen in de zorg, met wilde dieren of bijvoorbeeld met gevaarlijke machines, kies dan een verzekering die daar rekening mee houdt.
                      • * Ga je naast je studie ook langer dan 3 maanden vrijwilligerwerk doen, of werken met vergoeding, in één van de 'Verdragslanden ('eerste werkdag' landen)', dan vervalt vanaf je eerste werkdag de dekking van je Nederlandse zorgverzekering: o.a. Canada - Chili - Japan  - Tunesië - Turkije - Verenigde Staten - Zuid Korea.

                      Je aansprakelijkheid tijdens je tussenjaar

                      • Je kunt aansprakelijk worden gesteld als jij schade toebrengt aan personen of aan goederen. Kies een verzekering die daar rekening mee houdt.

                      Welke verzekering kies je bij een tussenjaar of verblijf binnen Europa of in een Verdragsland*

                       Bij een verblijf binnen Europa of in een Verdragsland* + werkzaamheden met een vergoeding van meer dan 180 euro per maand.

                       Bij een verblijf binnen Europa of in een Verdragsland* + werkzaamheden met een vergoeding van minder dan 180 euro per maand

                       Welke verzekering kies je bij een tussenjaar buiten Europa of in een niet-Verdragsland*

                       Bij een verblijf buiten Europa of in een niet- Verdragsland

                       Tussenjaar of gap year onder speciale omstandigheden of met specifieke werkzaamheden

                       Welke verzekering kies je als je ook een annuleringsverzekering zoekt voor je tussenjaarprogramma?

                       Verzekeringen voor duiken en watersport in het buitenland: advieswijzer en reisverzekering vergelijken

                       Verzekeringen voor duiken en watersport in het buitenland: advieswijzer en reisverzekering vergelijken

                       Tijdens je vakantie aan watersport doen of gaan duiken?

                        • prettige veel dekkende verzekering
                        • met premietoeslag bijna alle watersporten toegestaan
                        •  relatief wat duurder
                        • op backpackers en jongeren gerichte verzekering
                        • zonder premietoeslag veel watersporten toegestaan

                       Tijdens je lange of wereldreis regelmatig met duikfles een duik maken, of op je board stappen?

                       Regelmatig een duikvakantie boeken of bijzondere duiken maken?

                       Onderweg ook actief als instructeur?

                       Verzekering voor fietsvakanties en reizen per fiets: advieswijzer en reisverzekeringen vergelijken

                       Verzekering voor fietsvakanties en reizen per fiets: advieswijzer en reisverzekeringen vergelijken

                        Welke verzekering kan je het beste kiezen voor je reis?

                        Wat is de dekking voor een fiets in het buitenland?

                        Doorlopende verzekeringen:

                        Aflopende verzekeringen:

                        Verzekeringen voor reizen per auto of motor in het buitenland: advieswijzer en reisverzekeringen vergelijken

                        Verzekeringen voor reizen per auto of motor in het buitenland: advieswijzer en reisverzekeringen vergelijken

                        Welke dekking adviseert JoHo bij reizen naar het buitenland?

                        JoHo adviseert iedereen die gaat reizen in het buitenland dat:

                        • ze een verzekering nemen die geldig is in het gebied waar ze gaan reizen.
                        • ze voldoende verzekerd zijn voor de sporten en activiteiten die ze gaan uitoefenen.
                        • ze verzekerd zijn voor SOS-kosten en voor vervroegde terugkeer voor als er iets met hen, of de directe familie, gebeurt.
                        • ze medische kosten tot de kostprijs (wat het daadwerkelijk kost) verzekeren, en niet alleen voor de standaard kosten. In de veel landen kunnen de zorgkosten hoger zijn dan in Nederland.
                        • ze hun bagage verzekeren of voldoende voorzorgmaatregelen nemen tegen diefstal of beschadiging.
                        • ze zich goed verzekeren tegen particuliere aansprakelijkheid.
                        • ze goed verzekerd zijn voor ongevallen.
                        • ze zich alleen voor rechtsbijstand verzekeren als daar direct aanleiding voor is, tenzij de dekking al automatisch in de verzekering is meegenomen.
                        • Waarbij het met name van belang is dat de medische kosten goed zijn gedekt, dat er voldoende dekking is tijdens de activiteiten die worden uigeoefend, en dat de dekking voor SOS kosten en vervroegde terugkeer goed is geregeld.

                        Waar moet je rekening mee houden als je met eigen (gemotoriseerd) vervoer in het buitenland gaat reizen?

                        • Een auto of camperverzekering is niet altijd mogelijk als je je moet uitschrijven bij de BRP (in verband met langdurige reizen).
                        • APK moet jaarlijks plaatsvinden, anders is auto niet meer verzekerd.
                        • Bagage moet in kluis of afsluitbare bagagekoffer opgeborgen kunnen worden, anders is het niet gedekt binnen reisverzekering.
                        • Inboedel van een camper is lastig te verzekeren.

                        Verzekeringen voor de reiziger: bij reizen korter dan 6 maanden binnen Europa

                        JoHo & Allianz Global Assistance: doorlopend  

                        • De brede reis-, en/of annuleringsverzekering voor reizen tot 180 dagen.
                        • Bedoeld voor jonge mensen die de verzekering willen laten meegroeien met de gezinsgroei of bagagewaarde.
                        • Met dekking voor normale vakanties en verre reizen zonder bijzondere activiteiten.
                        • Automobilistenhulp mee te verzekeren.

                        JoHo & Allianz Assistance kortlopend

                        • De aflopende reisverzekering voor vakanties en trips tot 180 dagen.
                        • Bedoeld voor jong en oud.
                        • Met dekking voor normale vakanties zonder bijzondere activiteiten.
                        • Met dekking voor korte zakenreizen, zolang de werkzaamheden van administratieve, commerciële of toezichthoudende aard zijn.

                        Globetrotter verzekering 

                        • Automobilistenhulp mee te verzekeren.
                        • De gespecialiseerde verzekering voor langere reizen in het buitenland (tot maximaal 2 jaar).
                        • Niet nodig om ingeschreven te staan in de Basisregistratie Personen (BRP) of om een geldige Nederlandse zorgverzekering te hebben.

                        Verzekeringen voor de reiziger: bij reizen langer dan 6 maanden binnen of buiten Europa

                        Globetrotter verzekering  

                        • De gespecialiseerde verzekering voor langer verblijf en langere reizen in het buitenland (tot maximaal 2 jaar).
                        • Automobilistenhulp mee te verzekeren.
                        • Ook af te sluiten zonder ingeschreven te staan in de Basisregistratie Personen (BRP). 
                        • Ook af te sluiten zonder een geldige Nederlandse zorgverzekering.

                        JoHo Special ISIS 

                        • De gespecialiseerde verzekering voor langer verblijf en langere reizen in het buitenland (tot maximaal 4 jaar).
                        • Geschikt voor voor studie, stage, tussenjaar, vrijwilligerswerk, wereldreis en werkzaamheden in het buitenland.
                        • Ook af te sluiten zonder ingeschreven te staan in de Basisregistratie Personen (BRP). 
                        • Ook af te sluiten zonder een geldige Nederlandse zorgverzekering.
                        Verzekeringen voor vakantie en bezoek aan Nederland: advieswijzer

                        Verzekeringen voor vakantie en bezoek aan Nederland: advieswijzer

                        JoHo OOM schengen visitor

                        • De JoHo OOM schengen visitor verzekering is een verzekering die geschikt is voor wie vanuit het buitenland naar Nederland komt.
                        • Zowel voor een vakantie of langer verblijf in Nederland geschikt.

                        Kenmerken

                        • Maximale duur bij mensen tot 80 jaar: 6 maanden (indien verzekerde jonger is dan 80 jaar).
                        • Maximale duur bij mensen ouder dan 80 jaar: 3 maanden.
                        • Geen leeftijdslimiet; wel leeftijdstoeslagen vanaf 70 jaar.
                        • Met dekking voor: Medische kosten - Repatriëring - SOS-kosten - Aansprakelijkheid (optioneel).

                         

                        Meer informatie over premies, dekking en aanvragen 

                         

                         

                          

                         

                        Aanvragen van verzekeringen

                         

                         

                         

                         

                        JoHo: crossroad uit bundel
                        JoHo: footprint achterlaten
                         
                        (service voor JoHo donateurs & abonnees)
                         
                         
                        JoHo: pagina topic
                        Termijn en periode in het buitenland verzekeren: Ben je verzekerd voor de hele duur van je reis, als je al NL bent vertrokken, als je bent uitgeschreven uit NL, als  je vaker op reis gaat, als je tussentijds naar NL wil, als je verzekering net is verlopen, als je met een doorlopende verzekering langer dan de toegestane duur in het buitenland bent?

                         

                         

                        Meer over JoHo en je verzekeringen

                        Informatie en faq zoeken
                        JoHo checken

                        Waarom zou je je verzekeren?

                        • De kans op ongelukken en ziekte is in het buitenland groter dan thuis, vooral als je ook gaat werken
                        • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt

                        • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen

                        • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage

                        • Het kan lastig zijn in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op hulp van een (Nederlandse) alarmcentrale

                        Waarom zou je je verzekeren via JoHo?

                        • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland

                        • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod

                        • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling

                        • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

                        • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven

                        Verzekeren via JoHo  

                        Waarom zou je je aansluiten bij JoHo?

                        • Voor voordelen bij de premies van verzekeringen en het gebruik van JoHo abonnementen.
                        • Voor het steunen van de missie en de doelstellingen: JoHo abonnees en donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen steunen niet alleen zichzelf maar ook de JoHo missie om mensen en organisaties in staat te stellen beter samen te werken en bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.

                        Aansluiten bij JoHo 

                        Contact opnemen
                         
                        CONTACT
                         
                        Contactformulier voor verzekeringen
                         
                        Telefoon & Afspraken
                        di t/m do tussen 11.00 - 17.00
                        +31 (0)88-3214567
                        Skype: op joho.foundation
                         
                        JoHo vestigingen in NL