Werken als divemaster of duikinstructeur in het buitenland verzekeren

 

Ben je verzekerd in het buitenland:

  tijdens je werk onder water als decompressieduiker, diepzeeduiker, divemaster, duikinstructeur,

  grotduiker, koraalonderzoeker of nitroxduiker?

  JoHo: crossroad uit bundel

   

  Werkzaamheden als duikinstructeur in het buitenland verzekeren

   

  Waarom je werkzaamheden als duikinstructeur of divemaster in het buitenland verzekeren?

  • Je krijgt met bijzondere risico’s en werkzaamheden te maken die door normale reis- en zorgverzekeringen niet worden gedekt. Dit betekent dat je niet verzekerd bent voor kosten die direct of indirect voortvloeien uit jouw werk als bijvorbeeld duikinstructeur of divemaster
  • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt of als hyperbare zuurstoftherapie nodig is
  • Als er iets gebeurt tijdens je werk als duikleraar of divemaster met een van je cursisten, kun je daarvoor aansprakelijk worden gesteld (en mogelijk de schade moeten betalen)
  • Werkgevers bieden in het algemeen geen of vaak geen volledige verzekering aan. Vaak vergoeden ze wel de verzekeringen die je zelf hebt afgesloten

  Waarom (ook) een speciale verzekering voor je langere verblijf in het buitenland?

  • Tijdens werk, stage of vrijwilligerswerk in het buitenland waarbij je een vergoeding (of bijvoorbeeld eten en behuizing) ontvangt, vervalt in de meeste gevallen de dekking van je Nederlandse zorgverzekering. Je hebt dan een speciale verzekering nodig om verzekerd te blijven voor ziekte en ongevallen
  • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen
  • Tijdens een lang verblijf in het buitenland onderneem je waarschijnlijk ook andere bijzondere activiteiten of ga je ook ander werk doen (betaald of vrijwilliger) ook dan heb je in het algemeen een van de verzekeringen voor lang verblijf in het buitenland nodig om gedekt te blijven
  • Alleen speciale verzekering voor lang verblijf in het buitenland kunnen dekking blijven bieden als er negatief reisadvies wordt uitgegeven voor het gebied waar jij net aan het werk bent
  Vragen en antwoorden: over verzekerd zijn in in het buitenland tijdens werkzaamheden onder water als duikinstructeur of divemaster

  Vragen en antwoorden: over verzekerd zijn in in het buitenland tijdens werkzaamheden onder water als duikinstructeur of divemaster

  Wanneer is een verblijf in een decompressiekamer gedekt?

  • Wanneer je tijdens of na een duik ziek wordt, is snel handelen essentieel. Als je met decompressieziekte te maken krijgt is het zaak dat je snel behandeld wordt. Enige tijd in een decompressiekamer doorbrengen kan daarbij levensreddend zijn. Hier zijn echter vaak hoge kosten aan verbonden, ook omdat niet alle reguliere ziekenhuizen over een dergelijke machine beschikken. 
  • Vanuit je Nederlandse zorgverzekering zal de behandeling met decompressiekamer gedekt zijn conform Nederlands tarief.
  • Houd er rekening mee dat in een privé ziekenhuis, ook in een 'goedkoop land', de kosten voor een dergelijke behandeling vele malen hoger kunnen liggen dan in Nederland.
  • Zorg ervoor dat je bij duikreizen, en helemaal als je professioneel in deze sector aan de slag gaat, volledig (tegen kostpijs) verzekerd bent voor spoedeisende medische zorg.

  Wanneer ben je verzekerd als er iets met een leerling gebeurt tijdens de les?

  • In principe is hier sprake van beroepsaansprakelijkheid en zal je werkgever, de duikschool, hier maatregelen voor moeten treffen.

   Wat betekent het voor mijn verzekering als ik ook een vergoeding krijg voor mijn werkzaamheden?

  • De dekking van je zorgverzekering in Nederland vervalt (van rechtswege) zodra je langer dan een paar maanden betaalde werkzaamheden gaat verrichten in het buitenland (in sommige landen is dat al eerder).
  • In sommige gevallen moet je je ook lokaal verzekeren of meldt jouw werkgever je hiervoor aan.

   

   

  Verzekeringen & Advies

   

  Verzekeringen voor werkzaamheden als duikinstructeur in het buitenland: Advieswijzer

  Verzekeringen voor werkzaamheden als duikinstructeur in het buitenland: Advieswijzer

  Welke dekkingen adviseert JoHo als je in het buitenland werkzaamheden als duikinstructeur of divemaster uitvoer

  • JoHo adviseert iedereen die gaat werken in het buitenland om te zorgen dat:
   • ze een verzekering hebben die geldig is in het gebied waar ze gaan reizen en werken.
   • ze voldoende verzekerd zijn voor de sporten en activiteiten die ze gaan uitoefenen.
   • ze verzekerd voor SOS hulpverlening en voor vervroegde terugkeer voor als er iets met hen gebeurt, of met de directe familie.
   • ze medische kosten tot de kostprijs (wat het daadwerkelijk kost) verzekeren, en niet alleen voor de standaard kosten. In de meeste landen zijn de zorgkosten hoger dan in Nederland.
   • ze hun bagage verzekeren of voldoende voorzorgmaatregelen nemen tegen diefstal of beschadiging.
   • ze zich goed verzekeren tegen particuliere aansprakelijkheid.
   • ze goed verzekerd zijn voor ongevallen.
   • ze zich alleen voor rechtsbijstand verzekeren als daar direct aanleiding voor is, tenzij de dekking al automatisch in de verzekering is meegenomen.
  • Sluit je een verzekering af die speciaal ontwikkeld is voor reizen en werken in het buitenland, dan kies je voor een verzekering die met alle adviezen rekening heeft gehouden. Waarbij het met name van belang is dat je medische kosten goed zijn gedekt en dat de dekking voor vervroegde terugkeer goed is geregeld.

  Als je goed en voldoende verzekerd wilt zijn tijdens je werkzaamheden als duikinstructeur of divemaster in het buitenland

  • Er zijn in Nederland twee verzekeringen die goed aansluiten bij werk als duikinstructeur of divemaster. Beide verzekeringen hebben echter wel restricties (beperkingen ingebouwd) waardoor je naast  een van de verzekeringen ook de DAN Diving verzekering zal moeten afsluiten voor een volledige dekking tijdens je werkzaamheden
  • De meest afgesloten combinatie is de Special ISIS  + Dan Diving. Daarmee heb je via de DAN Diving dekking voor alle duikwerkzaamheden, en ben je via de Special ISIS verzekerd voor je andere activiteiten en werkzaamheden, je zorgkosten en je hele reis en verblijf in het buitenland
  • Een alternatieve en vergelijkbare combinatie is de Globetrotter + DAN Diving, waarbij je bij de Globetrotter met een toeslag van 10% rekening dient te houden
  • Sluit je de betrokken verzekeringen via JoHo af, dan kan JoHo als tussenpersoon zorgen dat in geval van schade, of een ongeluk, de afhandeling op elkaar wordt afgestemd

  DAN Diving verzekering

  • Wereldwijde dekking: Het hele jaar wereldwijd dekking voor duikongevallen
  • Biedt dekking tijdens werk als duikinstructeur, divemaster en andere duikgerelateerde werkzaamheden
  • Geen dieptelimiet: Alle types duiken, ook technisch duiken, zijn gedekt zonder dieptelimiet
  • 24/7 Alarmcentrale
  • Hulp van JoHo als tussenpersoon
  • Meer informatie en afsluiten van DAN Diving verzekering

  Special ISIS verzekering 

  • Biedt dekking voor ziektekosten, ook zonder geldige Nederlandse basiszorgverzekering
  • Biedt ook dekking tijdens werk als duikinstructeur of divemaster.
  • Heeft als beperking dat je alle voorzichtigheid  in acht moet nemen,
  • Heeft als uitsluiting gevaarlijke disciplines (dieper duiken dan 40 meter, decompressieduiken, nitroxduiken, grotduiken)
  • Heeft uitgebreide dekking voor SOS hulpverlening en repatriëring en behoudt zijn dekking in gebieden met een gewijzigd reisadvies (bijvoorbeeld bij negatief reisadvies!)
  • Verzekering met de beste prijs/kwaliteit verhouding. Speciaal ontwikkeld voor backpacken en reizen met wat langer verblijf in het buitenland en tot 4 jaar af te sluiten
  • 24/7 Alarmcentrale
  • Hulp van JoHo
  • Meer informatie en afsluiten van de Special ISIS reisverzekering

  Globetrotter verzekering 

  • Biedt dekking voor ziektekosten, ook zonder geldige Nederlandse basiszorgverzekering
  • Biedt ook dekking tijdens werk als duikinstructeur of divemaster met een toeslag
  • Heeft als beperking dat je alle voorzichtigheid in acht moet nemen
  • Heeft uitgebreide dekking, maar geen dekking bij gewijzigd reisadvies
  • Is tot 2 jaar af te sluiten
  • 24/7 Alarmcentrale
  • Hulp van JoHo
  • Meer informatie en afsluiten van de Globetrotter verzekering 

  Als je al een (reis)verzekering hebt lopen waarmee je in het buitenland betaald werk mag verrichten

  • Je kunt ook zonder aanvullende 'reizen en werken in het buitenland verzekering' (zoals de Special ISIS of de Globetrotter) alleen een DAN Diving verzekering verzekering afsluiten
  • Hou er dan wel rekening meer dat je buiten de tijd dat je aan werk bent, je in algemeen beperkt of niet verzekerd zult zijn

  Als je duikschool je al verzekerd heeft voor je duikwerkzaamheden

  Verzekeringen voor betaald werk in het buitenland: Advieswijzer

  Verzekeringen voor betaald werk in het buitenland: Advieswijzer

  Hoe werkt de advieswijzer?

  • Je vindt hier de adviezen op basis van de keuzehulp, en de vragen en antwoorden die je op deze, en de andere pagina's, kunt lezen en vinden.
  • Op de pagina's van de aangeraden verzekeringen vind je meer informatie over de specifieke verzekeringen zelf

  Welke dekking adviseert JoHo als je gaat werken in het buitenland? 

  JoHo adviseert iedereen die op reis gaat om te gaan werken in het buitenland om te zorgen dat:

  • ze een verzekering hebben die geldig is in het gebied waar ze gaan reizen en werken.
  • ze voldoende verzekerd zijn voor de sporten en activiteiten die ze gaan uitoefenen.
  • ze verzekerd zijn voor SOS hulpverlening, en voor vervroegde terugkeer voor als er iets met hen, of de directe familie, gebeurt
  • ze medische kosten tot de kostprijs (wat het daadwerkelijk kost) verzekeren, en niet alleen voor de standaard kosten. In de meeste landen zijn de zorgkosten hoger dan in Nederland.
  • ze hun bagage verzekeren of voldoende voorzorgmaatregelen nemen tegen diefstal of beschadiging
  • ze zich goed verzekeren tegen particuliere aansprakelijkheid
  • ze goed verzekerd zijn voor ongevallen
  • ze zich alleen voor rechtsbijstand verzekeren als daar direct aanleiding voor is, tenzij de dekking al automatisch in de verzekering is meegenomen

  Waar moet je extra op letten?

  • Ga je werkzaamheden verrichten in de zorg, met wilde dieren of bijvoorbeeld met gevaarlijke machines, kijk dan in de specifieke advieswijzers.
  • Ga je werken in een Verdragsland, of eerste-werkdagland, dan kan de dekking van je Nederlandse zorgverzekering vervallen vanaf de eerste dag dat je gaat werken
  • Check hier welke landen 'Verdragslanden' en eerste-werkdaglanden zijn

  Werken binnen Europa of in een Verdragsland*

   Werken met vergoeding van meer dan 180 euro per maand binnen Europa of in een Verdragsland*

   • Als je binnen Europa (of in een 'verdragsland'*) gaat werken dan vervalt vanaf je eerste werkdag de dekking van je Nederlandse zorgverzekering. Kies je één van de volgende verzekeringen:

   Werk met vergoeding van minder dan 180 euro per maand binnen Europa of in een Verdragsland*

   Werken buiten Europa of in een niet-Verdragsland*

   Als je korter of langer dan 3 maanden gaat werken, met of zonder vergoeding in een land buiten Europa dat geen Verdragsland is, kies dan één van de volgende verzekeringen:

   Werken met een duur van langer dan één jaar in het buitenland

   Werken onder speciale omstandigheden of in een specifiek beroep

   Verzekeringen voor een wereldreis of lange reis: Advieswijzer

   Verzekeringen voor een wereldreis of lange reis: Advieswijzer

   Hoe werkt de advieswijzer?

   • Je vindt hier de adviezen op basis van de keuzehulp, en de vragen en antwoorden die je op deze en de andere pagina's, kunt lezen.
   • Op de pagina's van de aangeraden verzekeringen vind je meer informatie over de specifieke verzekeringen zelf.

   Welke dekking adviseert JoHo bij lange reizen en wereldreizen?

   • JoHo adviseert iedereen die lang op reis gaat om te zorgen dat:
    • ze een verzekering hebben die geldig is in het gebied waar ze gaan reizen.
    • ze voldoende verzekerd zijn voor de sporten en activiteiten die ze gaan uitoefenen.
    • ze verzekerd zijn voor SOS hulpverlening en voor vervroegde terugkeer voor als er iets met hen gebeurt, of met de directe familie.
    • ze medische kosten tot de kostprijs (wat het daadwerkelijk kost) verzekeren en niet alleen voor de standaard kosten. In de meeste landen zijn de zorgkosten hoger dan in Nederland.
    • ze hun bagage verzekeren of voldoende voorzorgmaatregelen nemen tegen diefstal of beschadiging.
    • ze zich goed verzekeren tegen particuliere aansprakelijkheid.
    • ze goed verzekerd zijn voor ongevallen.
    • ze zich alleen voor rechtsbijstand verzekeren als daar direct aanleiding voor is, tenzij de dekking al automatisch in de verzekering is meegenomen.
   • Sluit je een verzekering af die speciaal ontwikkeld is voor reizen en werken in het buitenland, dan kies je voor een verzekering die met alle adviezen rekening heeft gehouden. Waarbij het met name van belang is dat je medische kosten goed zijn gedekt en dat de dekking voor vervroegde terugkeer goed is geregeld.

   Advies bij reizen tot 6 maanden

   JoHo ISIS Continu verzekering

   • Voor reizen tot 3 maanden

   JoHo Special ISIS verzekering

   • voor reizen tot 6 maanden
   • aflopende verzekering.

   JoHo World & Europeesche

   • voor reizen tot 6 maanden
   • doorlopende verzekering.

   Advies bij reizen langer dan 6 maanden

   JoHo Special ISIS 

   • Speciaal ontwikkeld voor backpacken en reizen met wat langer verblijf in het buitenland. 
   • Verzekering met de beste prijs/kwaliteit verhouding.
   • tot 4 jaar af te sluiten

   JoHo Allianz Globetrotter

   • Kies zelf de verzekerde rubrieken.
   • Bij deze verzekering moet je van tevoren wel precies weten wat je gaat doen
   • Tot 2 jaar af te sluiten

   Advies bij reizen met vrijwilligerswerk of betaald werk

   Advieswijzer voor verzekeringen voor vrijwilligerswerk in het buitenland 

   Advieswijzer voor verzekeringen voor betaald werk in het buitenland

   Advieswijzers voor verzekeringen voor risicovol werk in het buitenland

   Verzekeringen & Vanuit het buitenland verzekeren als je al bent vertrokken

    

     

    

   Verzekeringen

    

    

    

   JoHo: crossroad uit bundel
   JoHo: footprint achterlaten
    
   (service voor JoHo donateurs & abonnees)
    
    
   JoHo: delen en inspireren

    

    

   Meer over JoHo en je verzekeringen

   Informatie en faq zoeken
   JoHo checken

   Waarom zou je je verzekeren?

   • De kans op ongelukken en ziekte is in het buitenland groter dan thuis, vooral als je ook gaat werken
   • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt

   • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen

   • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage

   • Het kan lastig zijn in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op hulp van een (Nederlandse) alarmcentrale

   Waarom zou je je verzekeren via JoHo?

   • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland

   • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod

   • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling

   • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

   • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven

   Waarom zou je je aansluiten bij JoHo?

   • Voor voordelen bij de premies van verzekeringen en het gebruik van JoHo abonnementen.
   • Voor het steunen van de missie en de doelstellingen: JoHo abonnees en donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen steunen niet alleen zichzelf maar ook de JoHo missie om mensen en organisaties in staat te stellen beter samen te werken en bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.

   Sluit je aan bij JoHo 

   Contact opnemen
    
   CONTACT
    
   Contactformulier
    
   Telefoon & Afspraken
   di t/m do tussen 11.00 - 17.00
   +31 (0)88-3214567
   Skype: op joho.foundation
    
   JoHo vestigingen in NL