STAGE GLOBAL & INSURANCES

STAGE AUSTRALIA - STAGE USA - STAGE EUROPA

Waarom werkt Stage Global samen met JoHo

English version below

Je gaat via Stage Global stagelopen in het buitenland. JoHo zorgt er samen met Stage Global voor dat je een goede en voldoende dekkende verzekering afsluit voor je tijd in het buitenland.

JoHo heeft samen met Stage Global een aantal punten opgesteld waaraan je verzekering in principe moet voldoen. Met een uitgebreide verzekering die hier aan voldoet, kom je tijdens je stage niet voor verrassingen te staan en kan je lang en veilig in het buitenland verblijven.

De punten waaraan je verzekering moet voldoen

 1. De verzekering biedt dekking tijdens stagewerkzaamheden in het buitenland - de meeste reguliere (reis)verzekeringen sluiten dit uit
 2. De verzekering biedt dekking voor medische kosten tegen kostprijs, tijdens de gehele reis- en stageperiode
 3. De verzekering biedt dekking voor particuliere aansprakelijkheid tijdens stagewerkzaamheden
 4. De verzekering biedt dekking tegen schade en diefstal van je bezittingen (denk ook aan laptop, mobiele telefoon)
 5. De verzekering regelt dat je eerder terug kan als er iets met jouzelf of je directe familie aan de hand is.

Stage Global Annuleringsverzekering

Als je bijvoorbeeld onvoldoende studiepunten hebt gehaald om aan je stage te kunnen beginnen dan is het prettig om de al betaalde kosten vergoed te krijgen. Dit kan door middel van een annuleringsverzekering worden opgevangen.

Why does Stage Global collaborate with JoHo

You have arranged your internship abroad through Stage Global. Together with Stage Global, JoHo will make sure that you choose a good and sufficiently covered insurance for your time abroad.

In cooperation with Stage Global, JoHo has formulated a list of requirements that should help you in your choice for a complete coverage. With an extensive insurance that meets these ends you can enjoy your internship abroad without unpleasant suprises.

Ends the insurance should meet

 1. The insurance provides coverage during internship activities abroad - most regular (travel) insurances rule this out
 2. The insurance provides coverage for medical bills at cost, during the whole travel and internship period.
 3. The insurance provides coverage for private induvidual liability during internship activities.
 4. The insurance provides coverage against damage and theft of your possessions (think of your laptop, and mobile phone).
 5. The insurance arranges that you are able to go back earlier if something happens to you or your immediate family.

Stage Global cancellation insurance

If you have not obtained enough course credits to start your internship, for example, it is preferable to have your payed costs compensated. A cancellation insurance can provide cover for these costs.

  Informatie en adviesformulier

  voor vragen over

  je stageverzekering
  het kiezen van de juiste dekking
  de geldigheid van je zorgverzekering

    

   Adviesformulier: Stageverzekeringen

   Graag onderaan meer uitleg geven in het veld 'Heb je specifieke informatie en/of vragen?'
   Bijvoorbeeld: ticket, project, excursie
   Denk aan medische zaken,, specifieke bagage dekking, specifiek werkzaamheden en andere bijzonderheden.