Stage Global - Insurances

 

AUSTRALIA  - ASIA - EUROPE - MAURITIUS - USA

 

STAGE GLOBAL & Verzekeringen via JoHo

 

Waarom werkt Stage Global samen met JoHo

 

Je gaat via Stage Global stagelopen in het buitenland. JoHo zorgt er samen met Stage Global voor dat je een goede en voldoende dekkende verzekering afsluit voor je tijd in het buitenland.

JoHo heeft samen met Stage Global een aantal punten opgesteld waaraan je verzekering in principe moet voldoen. Met een uitgebreide verzekering die hier aan voldoet, kom je tijdens je stage niet voor verrassingen te staan en kan je lang en veilig in het buitenland verblijven.

De punten waaraan je verzekering moet voldoen

 1. De verzekering biedt dekking tijdens stagewerkzaamheden in het buitenland - de meeste reguliere (reis)verzekeringen sluiten dit uit
 2. De verzekering biedt dekking voor medische kosten tegen kostprijs, tijdens de gehele reis- en stageperiode
 3. De verzekering biedt dekking voor particuliere aansprakelijkheid tijdens stagewerkzaamheden
 4. De verzekering biedt dekking tegen schade en diefstal van je bezittingen (denk ook aan laptop, mobiele telefoon)
 5. De verzekering regelt dat je eerder terug kan als er iets met jouzelf of je directe familie aan de hand is.

Stage Global Annuleringsverzekering

Als je bijvoorbeeld onvoldoende studiepunten hebt gehaald om aan je stage te kunnen beginnen dan is het prettig om de al betaalde kosten vergoed te krijgen. Dit kan door middel van een annuleringsverzekering worden opgevangen.

Stage Global

Stage Global

Stage Global is an internship agency, founded in 2010, with several programs in the US, Australia, Europe and Asia for students and young professionals.

 

STAGE GLOBAL & Insurances by JoHo

 

Why does Stage Global collaborate with JoHo

 

You have arranged your internship abroad through Stage Global. Together with Stage Global, JoHo will make sure that you choose a good and sufficiently covered insurance for your time abroad.

In cooperation with Stage Global, JoHo has formulated a list of requirements that should help you in your choice for a complete coverage. With an extensive insurance that meets these ends you can enjoy your internship abroad without unpleasant suprises.

Ends the insurance should meet

 1. The insurance provides coverage during internship activities abroad - most regular (travel) insurances rule this out
 2. The insurance provides coverage for medical bills at cost, during the whole travel and internship period.
 3. The insurance provides coverage for private induvidual liability during internship activities.
 4. The insurance provides coverage against damage and theft of your possessions (think of your laptop, and mobile phone).
 5. The insurance arranges that you are able to go back earlier if something happens to you or your immediate family.

Stage Global cancellation insurance

If you have not obtained enough course credits to start your internship, for example, it is preferable to have your payed costs compensated. A cancellation insurance can provide cover for these costs

 

  

 

 

Meer over JoHo en je verzekeringen

Informatie en faq zoeken
JoHo checken

Waarom zou je je verzekeren?

 • De kans op ongelukken en ziekte is in het buitenland groter dan thuis, vooral als je ook gaat werken
 • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt

 • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen

 • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage

 • Het kan lastig zijn in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op hulp van een (Nederlandse) alarmcentrale

Waarom zou je je verzekeren via JoHo?

 • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland

 • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod

 • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling

 • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

 • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven

Waarom zou je je aansluiten bij JoHo?

 • Voor voordelen bij de premies van de verzekeringen
 • Voor voordelen bij het gebruik van JoHo abonnementen
 • Voor het steunen van de missie en de doelstellingen. JoHo abonnees en  donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen steunen zichzelf en de JoHo missie om mensen en organisaties in staat te stellen beter samen te werken en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld

Back to top

Contact opnemen
 
CONTACT
 
Contactformulier
 
Telefoon & Afspraken
+31 (0)88-3214567

Bellen via Skype
Tijdens werkdagen tussen 12.00-16.00u op joho.foundation
 
JoHo vestigingen in NL