SIW - Verzekeringen

 

Kies de passende verzekering, of vraag persoonlijk advies

 

SIW & Verzekeren via JoHo

 

SIW: Waarom goed verzekeren voor je vrijwilligerswerk?

SIW: Waarom goed verzekeren voor je vrijwilligerswerk?

   

  Goed verzekerd naar het buitenland met SIW

   

  Waarom specifiek en goed verzekeren als je met SIW naar het buitenland gaat?

  • SIW vindt het belangrijk dat je goed verzekerd bent tijdens je werkzaamheden of activiteiten in het buitenland. Daarom is SIW een samenwerking aangegaan met JoHo, de gespecialiseerde adviseur en bemiddelaar in verzekeringen voor vrijwilligerswerk, stage en werk in het buitenland;
  • Gezamenlijk is een aantal punten opgesteld waaraan jouw verzekering zal moeten voldoen.

  De punten waaraan je verzekering moet voldoen:

  1. Jouw soort werkzaamheden en avontuurlijke activiteiten moeten zijn gedekt;
  2. De medische kosten moeten de gehele reis- en werkperiode zijn verzekerd;
  3. De verzekering moet dekking blijven geven bij een gewijzigd reisadvies, bijvoorbeeld naar code oranje;
  4. Je medische kosten moeten tegen kostprijs zijn gedekt, ook tijdens eventuele (vrijwillige) werkzaamheden;
  5. Kosten voor het geval dat je ongepland eerder terugkeert, bijvoorbeeld als er iets met jouzelf of jouw directe familie aan de hand is, dienen onder de dekking te vallen.

  Welke verzekeringen zijn hiervoor geschikt?

  • De verzekeringen die hiervoor het meest geschikt zijn, de Special ISIS verzekering, De ISIS continu en de Globetrotter verzekering.
  • De Special ISIS en de ISIS continu zijn verzekeringen van De Goudse, een ervaren verzekeraar die zich al tientallen jaren richt op jongeren die naar het buitenland vertrekken, en waar SIW al jaren erg goede ervaring mee heeft.
  • Door de verzekering af te laten sluiten via JoHo is ook ingebouwd dat niet alleen de betrokken alarmcentrale, maar ook de helpdesk van JoHo kan worden ingeschakeld.

  Welke stappen moet je nu nemen?

  1. Gebruik het aanvraagformulier om de voor geschikte verzekering aan te vragen.
  2. Check vervolgens je mail om je aanvraag je controleren.
  3. Check je JoHo accountpagina (die je krijgt na je aanvraag) als je wilt weten wat de gegevens van je verzekering zijn.
  4. Ga verder met je voorbereidingen op je vertrek naar het buitenland.
  5. Maak er een belangrijke en mooie tijd van in het buitenland!
  Waarom specifiek verzekeren tijdens vrijwilligerswerk in het buitenland?

  Waarom specifiek verzekeren tijdens vrijwilligerswerk in het buitenland?

  • Deelnemen aan een vrijwilligersproject is een leerzame ervaring. Je werkt aan je eigen kennis & talenten en draagt bij aan de ontwikkeling van die van een ander, krijgt nieuwe internationale competenties, levert jouw bijdrage aan een betere wereld en het voegt ook nog eens waarde toe aan je cv.
  • Er is echter wel een aantal punten waar je bij stil moet staan als je vrijwilligerswerk gaat doen in het buitenland.

  Wat zijn de risico's en de aandachtspunten bij vrijwilligerswerk in het buitenland?

  • Vrijwilligerswerk projecten, stichtingen of NGO's bieden doorgaans geen (goede) verzekering, of ze bieden een verzekering die alleen geldig is als je aan het werk bent
  • Als een reisverzekering dekking biedt voor vrijwilligerswerk, geldt er bijna altijd een uitsluiting voor specifieke werkzaamheden die de verzekeraar als risicovol beschouwt. Dit is met name het geval als je bijvoorbeeld gaat werken met (zware) machines, wilde dieren of in de medische sector.
  • Soms verricht je werkzaamheden waarvoor je niet bent opgeleid of waarmee je weinig ervaring hebt; een ongeluk zit dan in een klein hoekje
  • Het is voor een doorlopende reisverzekering een vereiste is dat je ook een Nederlandse basiszorgverzekering hebt. Bij werk, stage of vrijwilligerswerk komt de dekking van een Nederlandse zorgverzekering te vervallen als je in het buitenland langer dan drie maanden een vergoeding krijgt met een waarde van meer dan  €170 per maand  (lees daar elders meer over of vraag advies aan).

  Wat kun je doen?

  • In de advieswijzer voor verzekeringen voor vrijwilligerswerk in het buitenland kun je zien welke verzekeringen voldoende dekking bieden voor jouw activiteiten.
  Verzekeringen voor vrijwilligerswerk in het buitenland: Advieswijzer

  Verzekeringen voor vrijwilligerswerk in het buitenland: Advieswijzer

  Welke dekking adviseert JoHo bij vrijwilligerswerk in het buitenland? 

  JoHo adviseert iedereen die vrijwilligerswerk in het buitenland gaat verrichten om te zorgen dat:

  • ze een verzekering hebben die geldig is in het gebied waar ze gaan reizen en vrijwilligerswerk verrichten.
  • ze voldoende verzekerd zijn voor de sporten en activiteiten die ze gaan uitoefenen.
  • ze verzekerd zijn voor SOS hulpverlening en voor vervroegde terugkeer voor als er iets met hen gebeurt, of met de directe familie.
  • ze medische kosten tot de kostprijs (wat het daadwerkelijk kost) verzekeren, en niet alleen voor de standaard kosten. In de meeste landen zijn de zorgkosten hoger dan in Nederland.
  • ze hun bagage verzekeren of voldoende voorzorgmaatregelen nemen tegen diefstal of beschadiging.
  • ze zich goed verzekeren tegen aansprakelijkheid zowel voor, na als tijdens de vrijwillige werkzaamheden.
  • ze goed verzekerd zijn voor ongevallen.
  • ze zich alleen voor rechtsbijstand verzekeren als daar direct aanleiding voor is, tenzij de dekking al automatisch in de verzekering is meegenomen

  Waar moet je extra op letten als je goed verzekerd vrijwilligerswerk wilt doen in het buitenland?

  Je medische kosten

  • Je kunt te maken krijgen met medische kosten die niet worden gedekt door je zorgverzekering omdat je in het buitenland zit of omdat je vrijwillige werkzaamheden verricht
  • Ga je langer dan 3 maanden werkzaamheden verrichten (met vergoeding) dan is je Nederlandse zorgverzekering niet meer van toepassing, en is een speciale verzekering, die ook zorg in het buitenland dan nog volledig dekt, een alternatief

  Je aansprakelijkheid tijdens vrijwilligerswerk

  • Je kunt aansprakelijk worden gesteld als jij schade toebrengt aan personen of aan goederen.

  Je vrijwillige werkzaamheden

  • Ga je vrijwillige werkzaamheden verrichten in de zorg, met wilde dieren of bijvoorbeeld met gevaarlijke machines, kijk dan in de speficieke advieswijzers.

  Je bestemming

  • Ga je werken in een Verdragsland, of eerste-werkdagland, dan kan de dekking van je Nederlandse zorgverzekering vervallen vanaf de eerste dag dat je gaat werken (of gaat stagelopen met een vergoeding)
  • Check hier welke landen 'Verdragslanden' en eerste-werkdaglanden zijn

  Vrijwillig werken binnen Europa of in een Verdragsland*

   Werken met vergoeding van meer dan 180 euro per maand binnen Europa of in een Verdragsland*

   Werk met vergoeding van minder dan 180 euro per maand binnen Europa of in een Verdragsland*

   Vrijwillig werken buiten Europa of in een niet-Verdragsland*

   Als je korter of langer dan 3 maanden gaat werken, met of zonder vergoeding in een land buiten Europa dat geen Verdragsland is, kies dan één van de volgende verzekeringen:

   Vrijwillig werken met een duur van langer dan één jaar in het buitenland

   Werken onder speciale omstandigheden of in een specifiek beroep

    

     

    

    

    

    

   Meer over JoHo en je verzekeringen

   Informatie en faq zoeken
   JoHo checken

   Waarom zou je je verzekeren?

   • De kans op ongelukken en ziekte is in het buitenland groter dan thuis, vooral als je ook gaat werken
   • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt

   • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen

   • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage

   • Het kan lastig zijn in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op hulp van een (Nederlandse) alarmcentrale

   Waarom zou je je verzekeren via JoHo?

   • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland

   • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod

   • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling

   • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

   • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven

   Waarom zou je je aansluiten bij JoHo?

   • Voor voordelen bij de premies van verzekeringen en het gebruik van JoHo abonnementen.
   • Voor het steunen van de missie en de doelstellingen: JoHo abonnees en donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen steunen niet alleen zichzelf maar ook de JoHo missie om mensen en organisaties in staat te stellen beter samen te werken en bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.

   Sluit je aan bij JoHo 

   Contact opnemen
    
   CONTACT
    
   Contactformulier
    
   Telefoon & Afspraken
   di t/m do tussen 11.00 - 17.00
   +31 (0)88-3214567
   Skype: op joho.foundation
    
   JoHo vestigingen in NL