Wat houden de verschillende dekkingen in:

 

Aansprakelijkheid

 • In het geval je aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan personen (letsel en overlijden) of aan goederen.

Sport & Avontuur

 • Alle dekkingen gelden  als je op wintersport bent of werkzaam bent als instructeur
 • Je ski-uitrusting valt onder de bagagedekking
 • Off piste skiën of snowboarden is via 'bijzondere wintersporten' gedekt, zolang je alle voorzichtigheid in acht hebt genomen (Als in, je moet bijvoorbeeld het lawinegevaar en de weersvoorspellingen goed gecheckt hebben en dat kunnen aantonen)

Werkzaamheden

 • Je bent gedekt tijdens het uitvoeren van je werkzaamheden als ski- of snowboardinstructeur

Medische dekking

 • Eventuele medische kosten blijven tot kostprijs gedekt, wat van belang is omdat de dekking van je Nederlandse zorgverzekering in principe komt te vervallen vanwege je werkzaamheden in het buitenland

Bagagedekking

 • Je ski-uitrusting en electronische apparatuur zijn goed verzekerd
 • Het maximaal verzekerde bedrag is € 5000,- (zonder eigen risico)

SOS: Hulpverlening & Repatriëring

 • SOS Hulpverlening (inclusief repatriëring uit het buitenland) is meeverzekerd

Ongevallen

 • In het geval er iets ergs met je gebeurt zoals overlijden of blijvende invaliditeit dan krijg je een eenmalige uitkering
 • Als je werkzaamheden met een verhoogd risico verricht zoals lesgeven als ski-instructeur dan is de eenmalige uitkering gemaximeerd

Rechtsbijstand

 • De verzekering biedt dekking als je schade aan jou persoonlijk of je spullen wilt verhalen op een ander die daarvoor aansprakelijk is
 • De verzekering biedt ook ondersteuning bij een strafzaak, of bij geschillen in contracten die je in verband met je reis hebt afgesloten

 

Premies

Europadekking

 • voor 6 maanden - € 360,00
 • voor 9 maanden - € 540,00

Werelddekking

 • voor 6 maanden - € 456,00
 • voor 9 maanden - € 684,00

Genoemde premies zijn:

 • inclusief jongerenkorting van 10% (ben je op moment van afsluiten 27 jaar of ouder dan zijn de kosten dus 10% hoger)
 • inclusief werktoeslag om als ski-instructeur aan de slag te kunnen
 • zonder assurantiebelasting en poliskosten

 

  Aansprakelijkheid

  Dekking

  • Uitkering voor aansprakelijkheid Max. € 1.000.000,-*
   • * tijdens bezoek aan Australie ben je verzekerd tot een maximum van € 1.500.000,-

  Medische kosten

  Dekking

  • Telefonisch advies Gratis
  • Huisarts & Ziekenhuisbezoek Kostprijs
  • Tandheelkundige kosten Max. €250
  • De medische kostendekking van de Globetrotter voor Snowminds valt binnen de polisvoorwaarden in de categorie 'Volledige dekking', dat wil o.a zeggen dat er ook zonder geldige Nederlandse zorgverzekering sprake is van medische kostendekking.

  Contact

  • Neem altijd contact op met de alarmcentrale of verzekeraar als er sprake is van een ziekenhuisbezoek en/of vervoer per ambulance.

  Repatriëring & SOS Hulpverlening

  Dekking

  • Repatriëring verzekerde + één reisgenoot Kostprijs
  • Reiskosten als gevolg van een ongeval' Kostprijs
   • Telecommunicatiekosten Max. € 100,- per persoon per polis
   • Verblijfskosten als gevolg van een ongeval   Max. € 75,- per persoon per dag
   • Opsporings- en reddingsacties Max. € 50.000,- per persoon per gebeurtenis
   • Onvoorziene extra reis- en verblijfskosten i.v.m. oponthoud, natuurgeweld of staking Terugreiskosten:
    • na het einde van de voorgenomen verblijfsduur per openbaar vervoer naar Nederland,
    • max. € 75,- per dag extra verblijfskosten.

   Bagage

   Dekking

   • Totale vergoeding per polisperiode   max. € 5.000,-
   • Camera, laptop, i-pod, etc.   max. € 750,-
   • Overige bagage (per item)   max. € 1.000,-
   • Eigen risico per gebeurtenis Geen
   • De bagagedekking van de Globetrotter voor Snowminds valt binnen de polisvoorwaarden onder de categorie 'Premium'

   Ongevallen

   Dekking

   • Vergoeding bij overlijden Standaard € 25.000,-.
    • Bij beoefening bijzondere (winter)sport of uitvoering werk met verhoogd risico € 5.000,-
   • Vergoeding bij blijvende invaliditeit Standaard € 75.000,-.
    • Bij beoefening bijzondere (winter)sport of uitvoering werk met verhoogd risico € 25.000,-

   Rechtsbijstand

   Dekking

   • Binnen Europa  Kostprijs
   • Buiten Europa Max. € 5.000,- voor contractuele geschillen of € 50.000,- voor overige gebeurtenissen.

   Polisvoorwaarden

   Polisvoorwaarden

    

      Welke landen vallen onder de Europadekking?

      • De Europadekking geldt voor de landen van Europa inclusief de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee.
      • De dekking geldt ook in Rusland, tot de Oeral en de Kaukasus.
      • Ook zeereizen tussen de genoemde gebieden vallen onder de dekking

      Kan je de dekking tijdens de reis aanpassen?

      • Je kunt de dekking van de Globetrotter niet tijdens de looptijd van de polis aanpassen.

      Is het mogelijk om gespreid te betalen?

      • Je betaalt de Globetrotter in één keer voor de hele periode dat je hem afsluit.

      Geldt er een maximum leeftijd?

      • Er geldt geen maximum leeftijd, zolang je in Nederland bent verzekerd volgens de verplichte basiszorgverzekering.
      • Let op: Voor mensen die geen geldige Nederlandse zorgverzekering meer hebben, geldt wel een beperking: De module ‘Medische kosten Volledig’ hanteert een maximum leeftijd van 60 jaar. Hierbij is de leeftijd op het moment van afsluiten leidend.

      Geldt er een minimum leeftijd?

      • De Globetrotter is in de meeste gevallen beschikbaar voor verzekerden van alle leeftijden.
      • Voor jongeren onder de 18 kan de Globetrotter ook worden aangevraagd. Er zal dan wel een meerderjarig persoon moeten worden aangemeld als verzekeringnemer. Dit kan een ouder of contactpersoon zijn.

      Tot wanneer kan je gebruik maken van de korting voor jongeren?

      • Voor jongeren onder de 27 geldt een korting van 10% op de premie. Deze korting is in de premieoverzichten verwerkt
      • Als de verzekerde op het moment van ingaan van de verzekering jonger is dan 27, maar 28 wordt tijdens de reis, blijft de korting voor de gehele polisduur gelden.

      Worden voorgeschreven medicijnen vergoed?

      • Als je medische kosten meeverzekert, biedt de Globetrotter reisverzekering dekking voor onvoorziene en spoedeisende zorg.
      • Als je tijdens de reis medicatie krijgt voorgeschreven die hoort bij de behandeling van een acute klacht, zal dit in de meeste gevallen vergoed worden.
      • Bestaande aandoeningen en bijbehorende medicatie vallen niet binnen de dekking van deze verzekering.
      • Voorgeschreven middelen met een preventieve werking, zoals de anticonceptie pil, vaccinaties of vitaminesupplementen, zijn uitgesloten van dekking.
      • Dit geldt in principe voor alle reisverzekeringen.

      Welke dekking en/of toeslag is van toepassing bij bijzondere activiteiten en werkzaamheden?

      Uitgelicht

       • Offpiste skieën of snowboarden is met bijzondere wintersporten gedekt. Hierbij wordt er wel van uitgegaan dat je goed voorbereid bent en goede voorzorgsmaatregelen hebt genomen om dit in goede banen te leiden. Dat wil zeggen: je bent een ervaren skieër (dus het moet niet je eerste wintersport vakantie zijn), en je hebt berichten over lawinegevaar en weersvoorspellingen gecheckt. Is er kans op storm of lawine en ga je toch op pad? Dan wordt dit gezien als "roekeloos" en ben je niet verzekerd.
       • Ga je tijdens je verblijf in het buitenland werken met sledehonden? Selecteer dan in ieder geval de dekking voor wintersport en bijzondere sporten. Daarnaast geldt de hoogste risicotoeslag, zoals geldt voor alle werkzaamheden waarmee je in direct contact met dieren komt.

       Hoe zit het met eigen of gehuurde (winter)sportuitrusting?

       • Eigen of gehuurde (winter)sportuitrusting is verzekerd als ‘Wintersport en bijzondere sporten’ is meeverzekerd.
       • Zijn jouw eigen sportgoederen gestolen of onherstelbaar beschadigd geraakt? Naast dekking voor de schade aan jouw eigen uitrusting is er dekking voor de huur van vergelijkbare sportuitrusting voor de periode dat je van plan was het te gebruiken.

       Ben je ook verzekerd voor schade aan (gehuurde) voertuigen?

       • Met de Globetrotter verzekering ben je verzekerd voor particuliere aansprakelijkheid. 
       • Schade veroorzaakt door of met een (gehuurde) auto is uitgesloten van dekking.
       • Vaak kun je je hier lokaal voor verzekeren, bijvoorbeeld via de verhuurmaatschappij.

       Blijft de dekking gelden bij een negatief reisadvies?

       • De Globetrotter reisverzekering kent geen beperkingen voor gebieden met een negatief reisadvies
       • De dekking blijft dus geldig, ook wanneer je bewust naar een gebied afreist met code oranje of rood volgens de overheidsklassering. 
       • Schade wegens molest is echter wel uitgesloten van de verzekering. Dat wil bijv. zeggen dat je daar waar je wel verzekerd bent in het geval je in jouw hotel ten val komt, en hierbij een botbreuk oploopt, je dit niet bent als je bivoobeeld bij straatprotesten omver bent geduwd.
       • Lees hier meer over molestschade .

       Wat is het Eigen Risico bij geneeskundige kosten?

       • Eigen risico voor geneeskundige kosten is €100
       • Dit Eigen Risico geldt per verzekerde periode.
       • Bij een verlenging komt de teller weer op nul te staan. Dit geldt zowel voor de dekking als het eigen risico.

       Kan je de verzekering verlengen?

       • De Globetrotter kan worden verlengd maar na verlenging begint er een nieuwe verzekeringsperiode.
       • Dit betekent dat vanaf verlenging alle bestaande situaties/ziektes zijn uitgesloten van dekking én dat opnieuw het eigen risico geldt!
       • Je kan verlengen door het JoHo contactformulier verzekeringen  in te vullen
       • Aan de hand van je gegevens kan de de polis aangepast worden
       • Is jouw polis al verlopen, neem dan gauw contact op. Dit kan ook via het JoHo contactformulier verzekeringen

       Wat zijn de gevolgen als je de aanvraag vanuit het buitenland doet?

       • Aanvragen die zijn gedaan terwijl je al in het buitenland bent, zijn niet geldig.
       • Wanneer aan het licht komt dat je ten tijde van de aanvraag al in het buitenland zat, zal de dekking per direct komen te vervallen en zullen eventuele kosten die je hebt gemaakt voor jouw eigen rekening komen.
       • Zit je al in het buitenland, neem dan contact op via het  JoHo contactformulier verzekeringen  

       Kan je de verzekering eerder stopzetten of premierestitutie krijgen?

       • Voor het eerder stopzetten van de Globetrotter verzekering kan je contact opnemen met de verzekeringsmaatschappij   , die de premie restitutie zal beoordelen.
       • Minimale looptijd moet twee maanden zijn en er mogen geen schadeclaims op polis zijn geweest.

       Kan je een Engelstalige verklaring krijgen?

       • Als de polis is opgemaakt, kan er op verzoek Engelstalige verzekeringsverklaring worden opgesteld.
       • Op een engelstalige verklaring worden de dekkingen vermeld die bij jouw polis horen evenals de contactgegevens van de alarmcentrale.
       • Een Engelstalige verklaring kan worden opgevraagd op via het  JoHo contactformulier verzekeringen 

       Zijn de polisvoorwaarden in het Engels beschikbaar?

       • Nee, Engelstalige polisvoorwaarden zijn niet beschikbaar.
       • Er kan wel een Engelstalige verklaring worden opgesteld waarin kort wordt opgesomt welke dekkingen je hebt.
       • Een Engelstalige verklaring kan worden opgevraagd op via het  JoHo contactformulier verzekeringen 

       Hoe werkt het als je in België woonachtig bent?

       • De Globetrotter reisverzekering mag ook worden afgesloten als je in België woonachtig bent.
       • As je in België woont kun je bij medische kosten alleen de optie 'Volledig' kiezen!