SNOWMINDS & VERZEKERINGEN

 

Goed verzekerd naar het buitenland

Snowminds werkt samen met JoHo om te zorgen dat je met een uitgebreide en passende verzekering naar het buitenland vertrekt. Samen is een aantal richtlijnen opgesteld waar je verzekering aan moet voldoen als je als ski-, of snowboardleraar via Snowminds in het buitenland gaat werken. Op deze pagina lees je meer over de dekking en premie van de Special ISIS (Snowminds) verzekering. Je sluit de verzekering ook op deze pagina af.

 

 

 

Special ISIS Verzekering voor Snowminds

 

Geschikt voor ski-, en snowboardleraren van Snowminds

ook dekking bij negatief reisadvies of als het reisadvies tijdens

het verblijf wijzigt

dekking voor Corona gerelateerde kosten (Covid-19)

Uitgebreid pakket, met dekking voor: aansprakelijkheid, bagage, gevaarlijke sporten, rechtsbijstand & terugkeer naar Nederland bij een noodgeval

Medische kosten volledig verzekerd, ook zonder Nederlandse basiszorgverzekering

Off piste skieën of snowboarden is gedekt

Flexibele duur en optie tot verlenging tot 4 jaar

Contact JoHo

Special ISIS (Snowminds) verzekering

Premie, dekkingen & verzekering afsluiten

 

Volg de stappen

en gebruik waar nodig de uitleg (keuzehulp) per stap

 

Stap 1 -  Je persoonsgegevens invullen

 

Persoonsgegevens

 

Adres & Gegevens
Postadres
Alleen invullen als dit een ander adres is dan je huidige woonadres (communicatie vindt hoofdzakelijk per email plaats maar kan in specifieke gevallen ook per post plaatsvinden).

Reisgegevens

 

 

Stap 3 - De gegevens invullen van je contactpersoon in Nederland

 

Contactpersoon

 

In geval van nood of bijzondere omstandigheden kan contact worden opgenomen met bovenstaande persoon

 

Stap 4 - Je dekking kiezen en je dekkingsregio aangeven

Reisregio, Premie & Dekking

 

 

 

Stap 5 - Betaalgegevens invullen

 

Betaalgegevens

Gegevens incassant
JoHo
Paviljoensgracht 18
2512BP Den Haag, Nederland
Incassant ID: NL25ZZZ280766440000

 

Stap 6 - Aanvullende vragen & Slotvragen beantwoorden

 

Slotvragen

 

JoHo Donateur & JoHo Abonnee

 

Belangrijk

 • De aanvrager verklaart de gestelde vragen juist en volledig te hebben beantwoord en verplicht zich de verschuldigde premie en kosten te voldoen.
 • Hij/zij verklaart de toepassing van de algemene voorwaarden die bij de organisatie ter inzage liggen, te aanvaarden.
 • De verstrekte gegevens en nog te verstrekken gegevens kunnen worden opgenomen in het door De Goudse aangehouden cliëntenbestand. Hierop is een privacyreglement van toepassing.

Formulier indienen en verzenden

 

 • Hiermee heb je alle stappen doorlopen om de Special ISIS verzekering aan te vragen en kun je op de knop 'Indienen & Verzenden drukken

 

Snowminds deelnemers hebben een uitgebreide dekking: Special ISIS Super met de All-In dekking voor medische zorg.

 • SOS Hulpverlening & Repatriëring (waaronder opsporings- en reddingsacties)
 • Medische kosten All-in
 • bagagedekking
 • Ongevallen
 • Aansprakelijkheid
 • Rechtsbijstand
 • (Winter)sport en bijzondere sporten
 • inclusief dekking om als ski- of snowboardinstructeur aan de slag te kunnen 

 

Wat houden de verschillende dekkingen in:

Aansprakelijkheid

 • In het geval je aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan personen (letsel en overlijden) of aan goederen.

Sport & Avontuur

 • Alle dekkingen gelden als je op wintersport bent of werkzaam bent als instructeur
 • Je ski-uitrusting valt onder de bagagedekking
 • Off piste skiën of snowboarden is gedekt, zolang je alle voorzichtigheid in acht hebt genomen (je moet bijvoorbeeld het lawinegevaar en de weersvoorspellingen goed gecheckt hebben en dat kunnen aantonen)
 • Het meedragen van de lawinetools (lawine drie-eenheid) en het ophebben van een helm zullen ervoor zorgen dat er niet hoeft te worden getwijfeld of iemand wel voldoende voorzorgsmaatregelen in acht heeft genomen. Van een skileraar mag ook worden verwacht dat hij dit weet en niet roekeloos te werk zal gaan.

Uitsluitingen

 • Een skileraar die in z'n eentje off-piste gaat, is niet verzekerd.
 • skispringen, skivliegen, skistunten, ski-alpinismen, heliskiën en para skiën zijn niet verzekerd

Werkzaamheden

 • Je bent gedekt tijdens het uitvoeren van je werkzaamheden als ski- of snowboardinstructeur

Medische dekking

 • Noodzakelijke medische kosten zijn tot kostprijs gedekt.
 • De dekking blijft behouden als de geldigheid van je Nederlandse basiszorgverzekering vervalt.

Bagagedekking

 • Je ski-uitrusting en electronische apparatuur zijn goed verzekerd.
 • Verzekerde gebeurtenissen zijn o.a. verlies, diefstal, beschadiging of bijvoorbeeld vermissing van de bagage.

SOS: Hulpverlening & Repatriëring

 • In geval van nood ben je verzekerd voor opsporing, redding, medische evacuatie en repatriëring.
 • Repatriëring bij geval van ziekte of overlijden van jezelf of van een familielid is gedekt

Ongevallen

 • In het geval er iets ergs met je gebeurt zoals overlijden of blijvende invaliditeit dan krijg je een eenmalige uitkering
 • Een ongeval wordt omschreven als 'een plotseling en onverwacht geweld dat van buiten op je lichaam inwerkt'.

Rechtsbijstand

 • De verzekering biedt dekking als je schade aan jezelf of je spullen wilt verhalen op een ander die daarvoor aansprakelijk is
 • De verzekering biedt ook ondersteuning bij een strafzaak, of bij geschillen in contracten die je in verband met je reis hebt afgesloten

 

Premies

Europadekking

 • voor 6 maanden - € 294
 • voor 9 maanden - € 441

Werelddekking

 • voor 6 maanden - € 348
 • voor 9 maanden - € 522

Genoemde premies zijn:

 • Voor verzekerden tot 36 jaar. Daarboven geldt er een toeslag van 10%.
 • De genoemde premies zijn de totale premies voor de gehele duur.
 • Exclusief assurantiebelasting en poliskosten. Deze rekent JoHo niet door aan haar verzekerden.

Dekkingsoverzicht wettelijke aansprakelijkheid

 

  STANDAARD DEKKING SUPER DEKKING
WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID € 500.000,- € 1.000.000,-

 

 • Zie de polisvoorwaarden voor het complete overzicht en voor uitsluitingen en aanvullende/beperkende voorwaarden

Dekkingsoverzicht spoedeisende medische kosten

 

 

STANDAARD DEKKING SUPER DEKKING
BUITEN NEDERLAND

Kostprijs

Kostprijs

EIGEN RISICO
€ 50,- (per gebeurtenis)
geen
NABEHANDELINGSKOSTEN IN NL T.G.V. ONGEVAL
€ 1.750,-
€ 2.750,-
TANDHEELKUNDIGE KOSTEN (GEEN ONGEVAL)
€ 250,-
€ 350,-
TANDHEELKUNDIGE KOSTEN (T.G.V. ONGEVAL)
€ 350,-
€ 500,-
 • Het bovenstaande is alleen van toepassing indien er voor Extra of All In is gekozen.
 • Met de Basis dekking zijn geneeskundige kosten uitgesloten van dekking.

Dekkingsoverzicht repatriëring en buitengewone kosten

 

  STANDAARD DEKKING SUPER DEKKING

TRANSPORTKOSTEN OVERBRENGEN STOFFELIJK OVERSCHOT

Kostprijs

Kostprijs

REPATRIËRINGSKOSTEN PER AMBULANCEVLIEGTUIG

Kostprijs

Kostprijs

OPSPORING EN REDDINGSKOSTEN

€ 15.000,-

€ 25.000

EXTRA REISKOSTEN I.V.M. FAMILIEOMSTANDIGHEDEN

Kostprijs

Kostprijs

EXTRA REISKOSTEN NAAR DE VAKANTIEBESTEMMING NA TERUGROEPING NAAR NEDERLAND

Kostprijs

Kostprijs

EXTRA VERBLIJFSKOSTEN

(vergoeding per persoon)

€ 50,-

€ 75,-

EXTRA REIS- EN VERBLIJFKOSTEN DOOR HET UITVALLEN VAN PRIVÉ-RIJTUIG (>24 UUR) EN/OF UITVALLEN VAN DE BESTUURDER

€ 350,-

€ 450,-

COMMUNICATIEKOSTEN

€ 100,-

€ 200,-

ANNULERINGSKOSTEN VOOR ANNULEREN VAN REISONDERDELEN DIE TIJDENS DE REIS ZIJN GEBOEKT, WEGENS ZIEKENHUISOPNAME

€ 250,-

€ 350,-

Dekkingsoverzicht bagage

 

  STANDAARD DEKKING SUPER DEKKING
TOTAAL MAXIMAAL
(let op er gelden rubrieksmaxima)
€ 1.500,-
€ 2.500,-
KOSTBAARHEDEN
(zoals o.a. foto-, film-, video-, beeld-, geluids-apparatuur, (spel)computers en notebooks)
€ 1.000,-
€ 1.500,-
MOBIELE TELEFOON (diefstal of schade)
Geen dekking
€ 200,-
REISDOCUMENTEN
Kostprijs
Kostprijs
EIGEN RISICO
€ 75,- (per gebeurtenis)
€ 50,- (per gebeurtenis)
SCHADE LOGIESVERBLIJVEN
€ 250,-
€ 500,-

 

Dekkingsoverzicht ongevallen

 

 
STANDAARD DEKKING
SUPER DEKKING
BIJ BLIJVENDE INVALIDITEIT
€ 45.000,-
€ 55.000,-
BIJ OVERLIJDEN
€ 15.000,-
€ 20.000,-

Dekkingsoverzicht rechtsbijstand

 

  STANDAARD DEKKING SUPER DEKKING
EUROPA
Niet gedekt
Kostprijs
WERELD
Niet gedekt
€ 25.000,- (letselschade)
€ 5.000,- (overige schade)

Meer lezen