Goed verzekerd op reis met

Vrijwillig Wereldwijd

 

VERZEKERINGEN        ADVIES VRAGEN 

Naar Vrijwillig Wereldwijd.nl

Waarom werkt Vrijwillig Wereldwijd samen met JoHo

Je gaat met Vrijwillig Wereldwijd op reis. JoHo zorgt er samen met Vrijwillig Wereldwijd voor dat je een goede en voldoende dekkende verzekering afsluit voor je tijd in het buitenland.

JoHo heeft samen met Vrijwillig Wereldwijd een aantal punten opgesteld waaraan je verzekering in principe moet voldoen. Met een uitgebreide verzekering die hier aan voldoet, kom je tijdens je reis en vrijwilligerswerk niet voor verrassingen te staan en kan je lang en veilig in het buitenland verblijven.

De punten waaraan je verzekering moet voldoen:

 1. Jouw soort werkzaamheden en avontuurlijke activiteiten moeten zijn gedekt;
 2. De medische kosten moeten de gehele  reis- en werkperiode zijn verzekerd;
 3. De verzekering moet dekking blijven bij een gewijzigd reisavies, bijvoorbeeld naar code oranje;
 4. Je medische kosten moeten tegen kostprijs zijn gedekt, ook tijdens eventuele (vrijwillige) werkzaamheden;
 5. Kosten voor het geval dat je ongepland eerder terugkeert, bijvoorbeeld als er iets met jouzelf of jouw directe familie aan de hand is, dienen onder de dekking te vallen.

Ga direct naar de verzekeringspagina voor jouw reis

Jongerenreis

Vrijwilligerswerk < 3 maanden

Vrijwilligerswerk > 3 maanden

Medisch vrijwilligerswerk (vul het adviesformulier in)

Annuleringsverzekering

 

 

Contact JoHo

 

Verzekeringen voor Vrijwilligerswerk & Reizen

Korte Advieswijzer

Waarom specifiek verzekeren tijdens vrijwilligerswerk in het buitenland?

 • Deelnemen aan een vrijwilligersproject is een leerzame ervaring. Je werkt aan je eigen kennis & talenten en draagt bij aan de ontwikkeling van die van een ander, krijgt nieuwe internationale competenties, levert jouw bijdrage aan een betere wereld en het voegt ook nog eens waarde toe aan je cv.
 • Er is echter wel een aantal punten waar je bij stil moet staan als je vrijwilligerswerk gaat doen in het buitenland.

Wat zijn de risico's en de aandachtspunten bij vrijwilligerswerk in het buitenland?

 • Vrijwilligerswerk projecten, stichtingen of NGO's bieden doorgaans geen (goede) verzekering, of ze bieden een verzekering die alleen geldig is als je aan het werk bent
 • Als een reisverzekering dekking biedt voor vrijwilligerswerk, geldt er bijna altijd een uitsluiting voor specifieke werkzaamheden die de verzekeraar als risicovol beschouwt. Dit is met name het geval als je bijvoorbeeld gaat werken met (zware) machines, wilde dieren of in de medische sector.
 • Soms verricht je werkzaamheden waarvoor je niet bent opgeleid of waarmee je weinig ervaring hebt; een ongeluk zit dan in een klein hoekje
 • Het is voor een doorlopende reisverzekering een vereiste is dat je ook een Nederlandse basiszorgverzekering hebt. Bij werk, stage of vrijwilligerswerk komt de dekking van een Nederlandse zorgverzekering te vervallen als je in het buitenland langer dan drie maanden een vergoeding krijgt met een waarde van meer dan  €170 per maand  (lees daar elders meer over of vraag advies aan).

Wat kun je doen?

 • In de advieswijzer voor verzekeringen voor vrijwilligerswerk in het buitenland kun je zien welke verzekeringen voldoende dekking bieden voor jouw activiteiten.

Adviesformulier (vrijblijvend verzekeringsadvies aanvragen)

 

Contact over een nieuwe verzekering

 • Je kunt via dit formulier vrijblijvend verzekeringsinformatie of -advies aanvragen.
 • Graag zo volledig mogelijk dit formulier invullen zodat een zo juist mogelijk advies, of passend mogelijk antwoord kan worden gegeven. Bij voorbaat dank!

 

Bijvoorbeeld: ticket, project, excursie
Denk aan medische zaken, zwangerschap, specifieke bagage dekking, en andere bijzonderheden.