Zorgverlener en medische werk in het buitenland via betaald werk, stage en vrijwilligerswerk

 

Werken in het buitenland in de gezondheidszorg bij ziekenhuizen en zorginstellingen

 

Werk, stage of vrijwilligerswerk als arts, co-assistent, chirurg, fysiotherapeut, huisarts, kinderarts, neuroloog, psychiater, stagiair, tropenarts , verpleegkundige of zorgverlener

JoHo: crossroads uit bundel

  Themapagina

Inhoud: zorg verlenen en medische werk in het buitenland

Zorg verlenen & Verkennen

 • Hoe ziet je dag eruit in de gezondheidszorg en zorg?
 • Wat zijn je werkzaamheden van co-schappen tot arts in het kort?
 • Wat zijn je werkzaamheden als arts, chirurg, fysiotherapeut, kinderarts, huisarts, neuroloog, psychiater, verpleegkundige of zorgverlener?
 • Wat zijn je werkzaamheden in de expeditiegeneeskunde of sociale geneeskunde?
 • Hoe werkt het als je stage of co-schappen wil lopen in het buitenland
 • Hoe werkt het met werkvisa per land en bestemming

Zorg verlenen & Vacatures

 • In welke landen en met welke werkzaamheden kan je in het buitenland via JoHo werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de zorg en gezondheidszorg?
 • Waar en hoe kan je werken per land en bestemming in de gezondheidszorg?
 • Hoe werkt het gezondheidszorgsysteem per land?

Zorg verlenen & Vaardigheden

 • Welke competenties en vaardigheden heb je nodig als arts of zorgverlener?
 • Hoe kan je je medische vaardigheden leren of versterken
 • Wat kan je doen om je betrokkenheid te versterken of verbondenheid te ontwikkelen?
 • Wat kan je doen om je inlevingsvermogen, empathie en tact te versterken of te ontwikkelen?
 • Wat kan je doen om je omgevingsbewustzijn te vergroten en meer situatiegericht te handelen?
 • Wat zijn de 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werkomgevingg?

Zorg verlenen & Voorbereiden van vertrek

 • Welke zaken moet je regelen voor je gezondheid en veiligheid in het buitenland?
 • Wanneer vervalt je zorgverzekering als je gaat werken in het buitenland?
 • Hoe kan je je werkzaamheden in de zorg en medische sector in het buitenland verzekeren bij werk, stage en vrijwilligerswerk

 

Lees verder voor antwoorden, inspiratie, inzichten en oplossingen

 

Gezondheidszorg en medische sector: vragen en antwoorden over je werkzaamheden in binnen- en buitenland

Gezondheidszorg en medische sector: vragen en antwoorden over je werkzaamheden in binnen- en buitenland

Hoe ziet je dag eruit in de gezondheidszorg & zorg?

Hoe ziet je dag eruit in de gezondheidszorg & zorg?


Hoe ziet een dag eruit in het ziekenhuis?

 • Globaal begint bij vrijwel elk specialisme in de gezondheidszorg een dag in het ziekenhuis met de ochtendoverdracht. Dit is het moment waarop de liggende patiënten op de afdeling worden besproken.

 • Ook als co-assistent wordt verwacht dat je aanwezig bent bij de ochtendoverdracht. Dit is niet alleen vereist, het is ook zeer nuttig omdat je direct kennismaakt met de actuele stand van zaken. Je blijft zo goed op de hoogte van de actuele situatie van de patiënt. Afhankelijk van het jaar van je co-schap (tijdens het 4e, 5e of 6e jaar) krijg je zelf verantwoordelijkheid over één of meerdere patiënten op de afdeling.

 • Naast het bespreken van de reeds opgenomen patiënten wordt er bij de ochtendoverdracht aandacht besteed aan de nieuwe opnames. Dit is zeker het geval bij chirurgie of spoedeisende hulp. Het is verstandig om aantekeningen te maken, omdat er vaak in korte tijd veel informatie wordt gegeven.

 • Bij de spoedeisende hulp en de chirurgie, die in veel ziekenhuizen gezamenlijk een ochtendoverdracht hebben, wordt de overdracht meestal gevolgd door de röntgenbespreking op de afdeling radiologie. Dit is ook het geval bij de afdeling Intensive Care.

Hoe ziet een dag eruit op de afdeling?

 • Een dag op de afdeling begint normaal gesproken met de overdracht waarin de nieuwe opnames worden gesproken en een discussie volgt over de actuele problematiek van de huidige patiënten. De artsen en verpleegkundigen hebben elk afzonderlijk een overdracht waarna er visite wordt gelopen over de afdeling.

 • Direct na de overdracht is er meestal een korte ronde over de afdeling zodat de verpleging de mogelijkheid heeft om dringende zaken aan te kaarten bij de zaalarts. Daarna begint het visite lopen en het maken van een behandelplan per patiënt.

 • Dan volgt het overleg met collega- artsen van andere specialisten, het aanvragen van diagnostiek, beeldvormend onderzoek en laboratoriumonderzoek.

 • De lunchpauze valt vaak samen met multidisciplinair overleg (ook wel afgekort als MDO).

 • Het middagprogramma is afhankelijk van de patiënten die op de afdeling liggen en de problematiek die speelt. Het kan dus heel divers zijn maar het bestaat meestal uit het bijwerken van de (ontslag)brieven van patiënten, het bekijken van binnengekomen labuitslagen, het bijwonen van familiegesprekken en het begeleiden van eventuele nieuwe opnames.

 • De middag wordt afgesloten met de middagoverdracht, waarbij de avonddienst de meest actuele informatie te horen krijgt.

Hoe ziet een dag eruit in de polikliniek?

 • In de polikliniek ziet je dag er anders uit dan op de afdeling. Na het bijwonen van de ochtendoverdracht wordt er gestart met de ochtendpoli. Korte consulten kunnen worden afgewisseld met het doen van kleine verrichtingen tijdens het Poliklinisch Operatie Centrum (POC). Dit is bijvoorbeeld het geval bij de chirurgie en de oogheelkunde.

 • De middagpoli bestaat uit korte consulten en het afmaken van administratie, zoals het schrijven van brieven aan de huisarts.

Hoeveel werk je gemiddeld als arts?

 • De werkdagen zijn vrij lang.

 • Ga uit van vijf dagen werken met daarbij af en toe een avonddienst of een weekenddienst.

Hoeveel werk je gemiddeld als co-assistent?

 • Op de poliklinieken stopt het werk wanneer de poli’s sluiten. Op de spoedeisende hulp werk je in shifts van 8 uur (ochtend 8.00 uur – 16.00 uur; middag 16.00 uur – 00.00 uur en 's nachts 00.00 uur – 08.00 uur). Als je werkzaam bent op de afdeling kan dit langer zijn.

 • Het komt regelmatig voor dat er op het einde van de middag nog een nieuwe opname vanaf de spoed binnenkomt.

 • Je kunt ervan uitgaan dat je zo’n vijf dagen per week ongeveer 9 -10 uur per dag werkt. Lezingen en verplicht onderwijs zoals een ECG-cursus vallen hier ook onder.

 • Als co-assistent wordt vaak van je verwacht dat je een presentatie geeft over een bepaalde casus of een specifiek ziektebeeld voor de vakgroep waar je werkzaam bent.

Wat zijn je werkzaamheden van co-schappen tot arts in het kort?

Wat zijn je werkzaamheden van co-schappen tot arts in het kort?

 • In de gezondheidszorg doe je in korte tijd veel kennis op en ervaring met praktisch werk, zoals het inbrengen van infusen, bloedprikken, het assisteren op de operatiekamer en het meehelpen bij de kleine verrichtingen op het pre-operatieve spreekuur. Zorg er daarom zeker voor dat je deze vaardigheden beheerst vóórdat je aan een co-schap begint.
 • Uiteraard hangt het per specialisatie af welke praktische vaardigheden je exact zal gaan toepassen op de werkvloer.
 • Het is interessant om ervaring op te doen op verschillende afdelingen en poliklinieken, zodat je deze kennis later met elkaar kunt combineren. Zo kun je kiezen om niet één maar verschillende co-schappen te lopen. Dit geldt in het bijzonder voor een vak als huisartsgeneeskunde, maar ook bij een specialisme als chirurgie als dit niet onbelangrijk. Bij de chirurgie is een co-schap op de spoedeisende hulp bijvoorbeeld een waardevolle aanvulling op een co-schap algemene chirurgie.
 • Natuurlijk zijn er altijd een aantal algemene vaardigheden die je geacht wordt te beheersen als co-assistent. Dit betreft het onderzoek van het hart en longen, het buikonderzoek, het algemene neurologisch onderzoek en het onderzoek van het bewegingsapparaat. Daarnaast kun je je gericht voorbereiden door ervoor te zorgen dat je een aantal specialisme-specifieke vaardigheden beheerst. Zo vormen boeken over medisch laboratoriumonderzoek een handige voorbereiding op een co-schap interne geneeskunde.
 • Als co-assistent of arts heb je naast het werk in het ziekenhuis ook nog een aantal andere taken. Hierbij kun je denken aan het voorbereiden en het geven van presentaties aan de specialisten, mede-co’s of de verpleegkundigen.
Wat zijn je werkzaamheden als arts?

Wat zijn je werkzaamheden als arts?

 • Als arts of dokter herstel je de gezondheid van mensen en ben je bevoegd om hierbij geneeskunde toe te passen. Kort gezegd behandel je als arts ziektes, verwondingen en mentale of fysieke stoornissen. Hierbij bestudeer je klachten, stel je deze vast en behandel je deze.
 • Je draagt zorg voor de patiënten.
 • Het spreekuur bestaat uit de anamnese, uitvoeren van lichamelijk onderzoek, het vaststellen van een diagnose, het opstellen van een behandelplan (waaronder het uitschrijven van recepten voor medicijnen).
 • Artsen zijn in staat om medische ingrepen te verrichten, patiënten te verzorgen en recepten voor medicijnen uit te schrijven.
 • Daarnaast vindt er overleg plaats met collega-artsen en kan worden doorverwezen naar (collega-) specialisten.
 • Naast de medische werkzaamheden verzamel je ook gegevens, beheer je voorraden en geef je ook vaak trainingen aan andere medewerkers.
 • Verder zijn er soms scholingsdagen om de nieuwste ontwikkelingen binnen het vakgebied bij te houden.
 • Om in het buitenland aan de slag te kunnen, moet je de bevoegdheid hebben om als arts te mogen werken.

 

Wat zijn je werkzaamheden als verpleegkundige?

Wat zijn je werkzaamheden als verpleegkundige?

 

 • Je voert als verpleegkundige werkzaamheden uit, zoals persoonlijke zorg, wondverzorging en het geven van medicijnen en injecties.
 • Als verpleegkundige bied je vaak uiteenlopende verpleegkundige zorg aan patiënten.
 • Verpleegtechnische handelingen zijn bijvoorbeeld het inbrengen van een infuus, een stoma, katheter of een (maag) sonde.
 • Je observeert de patiënten op de afdeling en trekt op tijd aan de bel bij een collega of een arts in het geval van verslechtering van de situatie van de patiënt.
 • Afhankelijk van het specialisme komen er nog specifiek verpleegkundige handelingen bij, bijvoorbeeld het prikken van een bloedgas op de Intensive Care of de Spoedeisende hulp.
 • Verder maak je de ruimtes en apparatuur klaar voor patiënten en doe je administratieve werkzaamheden.
 • Zowel de artsen als verpleegkundigen besteden veel tijd aan het documenteren van de medische gegevens van de patiënt (de actuele status, veranderingen in het behandelplan waaronder medicatie).
 • Naast deze werkzaamheden begeleid je ook patiënten, belangrijk is dat je ze helpt in hoe ze moeten omgaan met een situatie, bijvoorbeeld een ziekte. Als verpleegkundige geef je instructies en advies aan de patiënt en ben je op de afdeling het eerste aanspreekpunt voor de familie. De gesprekken met de familie worden meestal door de behandeld arts gevoerd.

 

Wat zijn je werkzaamheden als huisarts?

Wat zijn je werkzaamheden als huisarts?

 • Ga je aan de slag als huisarts, dan heb je spreekuur voor patiënten die ingeschreven staan bij de huisartsenpraktijk.
 • Als huisarts leg je naast het spreekuur ook huisbezoeken af.
 • Net zoals dat in Nederland het geval zou zijn, ben je ook in het buitenland het eerste aanspreekpunt bij spoedsituaties en medische vragen.
 • Als je twijfelt over de juiste behandeling van de patiënt, dan kun je deze doorverwijzen naar de specialist.
 • Ook zul je regelmatig contact hebben met het ziekenhuis, bijvoorbeeld na het binnen krijgen van laboratoriumuitslagen.
 • Verder zijn er kleine verrichtingen die je zelf kunt doen, zoals het weghalen van een splinter, het doen van controles (bloeddruk, glucose-bepaling, longfunctie).
Wat zijn je werkzaamheden als co-assistent of stagiaire geneeskunde?

Wat zijn je werkzaamheden als co-assistent of stagiaire geneeskunde?

 • Als co-assistent of stagiaire zul je veelal meelopen met de zaalarts of de hoofdverpleegkundige.
 • Gaandeweg het co-schap of de stage krijg je steeds meer verantwoordelijkheid en zul je steeds meer zelfstandig, onder supervisie, aan het werk gaan.
 • Je neemt deel aan de ochtend- en middagoverdracht, de visites, het MultiDisciplinair Overleg (MDO).
 • Daarnaast leer je een aantal medische handelingen te verrichten.
 • Het spreekt voor zich dat je taken worden uitgebreid naargelang je verder bent met je co-schappen of het stagelopen. Zo zul je als 6e jaars co-assistent of stagiaire veel meer zelf kunnen doen.
Wat zijn je werkzaamheden als ANIOS?

Wat zijn je werkzaamheden als ANIOS?

 • ANIOS houdt in: arts niet in opleiding tot specialist.
 • Als ANIOS werk je zelfstandig als arts, onder supervisie van de specialist. Op de afdeling betekent dit dat je een aantal patiënten onder je hoede krijgt.
 • Je draagt zorg voor het opstellen van een behandelplan voor een patiënt en overlegt deze met andere betrokken specialisten en de verantwoordelijke verpleegkundige.
 • Op de polikliniek houdt dit in dat je een eigen spreekuur krijgt. Na het afnemen van de anamnese en het doen van het lichamelijk onderzoek, stel je een beleid op dat aansluit bij de medische problematiek van de patiënt. Net als op de afdeling, is er ruimte voor overleg met de specialist en zul je ook regelmatig telefonisch overleg plegen met bijvoorbeeld de huisarts of andere collega-ANIOSsen.
Wat zijn je werkzaamheden als fysiotherapeut(e)?

Wat zijn je werkzaamheden als fysiotherapeut(e)?

 • Als fysiotherapeut help en begeleid je mensen die niet meer goed kunnen bewegen.
 • Je kunt ingezet worden in o.a. een ziekenhuis, verzorgingshuis of revalidatiecentrum.
 • Meestal bestaat de verzorging van cliënten uit masseren en oefeningen doen zodat de klachten verminderen.
 • Je gaat methodisch te werk door eerst een gesprek aan te gaan met de cliënt om te luisteren naar de klachten. Daarna ga je over tot onderzoeken en behandelen.
 • Buiten het verzorgen geef je ook advies en voorlichting aan de cliënten.

 

 

 

Wat zijn je werkzaamheden als zorgverlener?

Wat zijn je werkzaamheden als zorgverlener?

 • Een zorgverlener is iemand die zorg levert aan mensen, hieronder worden dus verschillende beroepen verstaan.
 • Je helpt mensen die extra zorg nodig hebben, bijvoorbeeld zieken of mensen met een beperking.
 • Niet alleen verleen je zorg aan patiënten, maar ook aan de familie. Het is belangrijk dat je de betrokkenen leert met de situatie of ziekte om te gaan.
 • Een zorgverlener verleent persoonlijke zorg, sociaal- en medische zorg en geeft informatie en advies.
 • De verzorging is totaal gericht op het welzijn en wonen. Je helpt dus ook mee met huishoudelijke taken, zoals opruimen, schoonmaken en koken.

 

 

Wat zijn je werkzaamheden in de kinderopvang?

Wat zijn je werkzaamheden in de kinderopvang?

 • Om te werken bij een kinderopvang moet je natuurlijk van kinderen houden! Het is belangrijk dat je goed kunt omgaan met zowel de kinderen als met de ouders.
 • Je bent continu bezig met het verzorgen en onderwijzen van de kinderen en met hen te spelen.
 • Daarnaast organiseer je leuke activiteiten en spellen om te doen.
 • Buiten het spelen om zorg je ervoor dat ze klaar zijn voor het middagdutje en help je ze naar het toilet gaan.
 • Je maakt de maaltijden klaar en zorgt ervoor dat de werk- en speelruimte goed schoon blijft en netjes is opgeruimd.

 

Wat zijn je werkzaamheden in de adventure medicine & expeditie geneeskunde?

Wat zijn je werkzaamheden in de adventure medicine & expeditie geneeskunde?

 • Expeditie geneeskunde, duikgeneeskunde, ruimtegeneeskunde, deel uitmaken van een mountain rescue team of van het team van The Flying Doctors. Dit zijn allemaal realistische maar minder gebruikelijke opties voor artsen en verpleegkundigen, waarbij medische hulp wordt verleend in extreme omstandigheden of lastig toegankelijke gebieden.
 • Bij expeditie geneeskunde neem je als arts of verpleegkundige deel aan een expeditie in het buitenland, vaak op afgelegen en bijzondere locaties.
 • Bij duikgeneeskunde behandel je verwondingen en aandoeningen gerelateerd aan duiken, bijvoorbeeld decompressieziekte.
 • Bij mountain medicine ondersteun je als arts of verpleegkundige onderzoeken naar gebieden met een grote hoogte.
 • Andere mogelijkheden zijn het verlenen van medische hulp op boten voor vluchtelingen of op een verpleegschip (hospital ship) dat slecht toegankelijke gebieden in het buitenland bezoekt.
 • Als arts of verpleegkundige ben je bij allerlei vormen van adventure medicine verantwoordelijk over de gezondheid van het team van vrijwilligers.
 • Vaak wordt er van je gevraagd dat je een medische briefing geeft bij de start van het project, waaronder het aankaarten van het belang van een goede hygiëne. Waarschijnlijk zal je ter plekke ook training in eerste hulp verzorgen, zodat de deelnemende vrijwilligers goed op de hoogte zijn van wat te doen in geval van een verwonding of een levensbedreigende situatie bijvoorbeeld.
 • Mocht  een acute situatie zich voordoen, dan ben jij degene die als eerste ter plaatse is en een inschatting van de ernst van de situatie zal moeten maken. In veel gevallen moet worden ingeschat of vervoer nodig en mogelijk is naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, welke operaties daar kunnen worden uitgevoerd en of moet worden uitgeweken naar een ander ziekenhuis.

 

Wat zijn je werkzaamheden in de chirurgie?

Wat zijn je werkzaamheden in de chirurgie?

 • Bij de chirurgie zul je vooral te maken krijgen met de acute problematiek vanaf de spoedeisende hulp.
 • De chirurgie is vaak heel divers, van grote trauma’s tot het stellen van de juiste diagnose bij een ontregelde chronisch zieke patiënt. Maar ook chirurgische kleine ingrepen zoals het verwijderen van een abces en het hechten van wonden.
 • Afhankelijk van het ziekenhuis zul je op de spoedeisende hulp patiënten tegenkomen die vervolgens worden opgenomen op één van de verschillende ziekenhuisafdelingen (zoals de neurologie, kindergeneeskunde, orthopedie, longgeneeskunde, interne geneeskunde).
 • De eerste harthulp is eigenlijk altijd een aparte post en hier worden patiënten gezien met een cardiale voorgeschiedenis en de verdenking op een hartinfarct of een ritmestoornis.
 • Indien je als co-assistent of stagaire in grotere ziekenhuizen in minder ontwikkelde landen te werk gaat, zul je al snel worden gezien en ingezet als afgestudeerd medicus. Geef duidelijk je grenzen aan in wat je al wel en niet zelf kunt doen en bij het doen van welke handelingen je je vertrouwd voelt.
 • Veel verantwoordelijkheid, drukke spoedeisende hulp en lange dagen zijn kenmerkend voor dit specialisme.
Wat zijn je werkzaamheden in de kindergeneeskunde?

Wat zijn je werkzaamheden in de kindergeneeskunde?

 • Kindergeneeskunde is een breed specialisme waarbij een groot aantal ziektebeelden voorkomt, veel ervan zijn anders dan de variant bij volwassenen. Verder bestaan er nog een aantal aandoeningen die heel duidelijk alleen bij kinderen voorkomen.
 • Bij de kindergeneeskunde zul je veel op de polikliniek werkzaam zijn.
 • De consulten bij de kindergeneeskunde zijn tamelijk lang op de polikliniek, ongeveer een uur per patiënt voor een eerste gesprek. Vooral bij de kindergeneeskunde komt het vaak neer op het doen van een uitgebreide anamnese en lichamelijk onderzoek.
 • Bij het voeren van een consult moet je schakelen tussen het gesprek met de ouders en het kind.
 • Op de afdeling neonatologie vangt de arts-assistent of gynaecoloog de pasgeborenen op. Ook is er de problematiek die speelt bij vroeggeboorte of een moeilijke start.
 • Op de algemene kinderafdeling zijn grotere kinderen voor een langere periode opgenomen.
Wat zijn je werkzaamheden in de psychiatrie?

Wat zijn je werkzaamheden in de psychiatrie?

 • In de psychiatrie houd je je bezig met preventie, wetenschappelijk onderzoek, diagnostiek en behandeling van psychische ziektebeelden.
 • De psychiatrie biedt de mogelijkheid om veel te leren over angststoornissen, depressie, persoonlijkheidsstoornissen, etc.
 • De werkzaamheden kunnen zowel op de polikliniek als op de afdeling plaatsvinden.
 • Op de polikliniek neem je een uitgebreide anamnese af, die bestaat uit de voorgeschiedenis, de familiegeschiedenis maar ook de jeugd en medicatie- en alcoholgebruik. Na de anamnese vindt mogelijk intern overleg en aansluitend een tweede gesprek met de patiënt plaats.
 • Op de psychiatrische afdeling in een algemeen ziekenhuis (PAAZ) kun je worden geplaatst op de acute psychiatrie (open of gesloten afdeling).
Wat zijn je werkzaamheden in de neurologie?

Wat zijn je werkzaamheden in de neurologie?

 • Als neuroloog houd je je bezig met de diagnostiek en behandeling van ziekten van de hersenen, het ruggenmerg, de zenuwen en soms met spierziekten.
 • Een neuroloog doet anamnese, voert neurologisch onderzoek uit en maakt een behandelplan.
 • De neurologie is een zeer breed specialisme en neurologisch onderzoek is vrij complex en uitgebreid.
 • Op de afdeling krijg je veelal te maken met patiënten die zijn opgenomen vanwege een hersentumor, hersenbloeding of een herseninfarct.
 • De zaalarts en eventuele co-schappers lopen visite bij de patiënten op de afdeling.
Wat zijn je werkzaamheden in de sociale geneeskunde?

Wat zijn je werkzaamheden in de sociale geneeskunde?

 • Binnen de sociale geneeskunde vallen de specialismen bedrijfsgeneeskunde, verzekeringsgeneeskunde (arbeid en gezondheid) en maatschappij en gezondheid. Het is een zeer breed specialisme, waaronder bijvoorbeeld ook de forensische geneeskunde, de infectieziektebestrijding en jeugdgezondheidszorg vallen.
 • Het voeren van gesprekken neemt een belangrijke plaats in binnen de sociale geneeskunde.
 • Binnen de verzekeringsgeneeskunde ben je bezig met het inschatten van de mate waarin een patiënt door zijn of haar mentale of lichamelijke ziekte nog kan werken.
 • Basisartsen worden regelmatig gevraagd om als ANIOS aan de slag te gaan in de sociale geneeskunde. Je houdt je dan bezig met het re-integratie-traject samen met de arbeidsdeskundige.
 • Bij de bedrijfsgeneeskunde beoordeel je beroepsziekten en beroepsgebonden aandoeningen. Net als bij de verzekeringsgeneeskunde begeleid en adviseer je patiënten tijdens de re-integratie. Verder werk je mee aan de preventie van ziekteverzuim.
Gezondheidszorg en medische sector: vragen en antwoorden over je vaardigheden en competenties

Gezondheidszorg en medische sector: vragen en antwoorden over je vaardigheden en competenties

Wat voor persoon moet je zijn en welke competenties heb je nodig voor werk in de gezondheidszorg in het buitenland?

Wat voor persoon moet je zijn en welke competenties heb je nodig voor werk in de gezondheidszorg in het buitenland?

Aanpassing aan de lokale omstandigheden en beschikbaarheid van medicijnen

 • Het vermogen om je te kunnen aanpassen aan een buitenlandse cultuur is essentieel. Dit is vaak geen simpel proces en brengt een aanpassing aan de lokale omstandigheden met zich mee, zoals de manier waarop het werk wordt uitgevoerd en de beschikbaarheid van medicijnen.
 • Zo zul je tijdens je werk in een ontwikkelingsland bijvoorbeeld geconfronteerd kunnen worden met overvolle SEH’s of een tekort aan operatie-assistentes op de OK.
 • Op het eerste gezicht kunnen de nieuwe omstandigheden behoorlijk overweldigend zijn. Een gevoel van machteloos en frustratie zal snel plaats moeten maken voor een oplossingsgerichte aanpak. Wat is er wel voor handen? Hoe kun je het beste omgaan met deze situatie? Probeer je ondanks alle uitdagingen toch te richten op het geven van een zo’n goed mogelijke behandeling. Uiteindelijk zijn dit wel de ervaringen die ervoor zorgen dat je kwaliteiten als leiderschap en een scherpe blik ontwikkelt.
 • Terug in Nederland, of bij de start van een specialisatie, zul je een beroep kunnen doen op je doorzettingsvermogen en de nieuwe opgedane skills.

 

Samenwerken binnen een multi-disciplinair team en het geven van medische trainingen

 • Werken in een ontwikkelingsland betekent werken in samenwerking met de lokale gezondheidswerkers en bevolking. Dit betekent ook meteen dat je te doen hebt met een reeks van mensen en organisaties, inclusief vrijwilligersorganisaties en de lokale regering. Het werken aan projecten kan een zeer veeleisende ervaring zijn, en naast formele kwalificaties vereist dit dan ook dat je beschikt over een reeks vaardigheden.
 • Je zal waarschijnlijk worden betrokken bij het organiseren en het geven van medische trainingen aan de bevolking, bijvoorbeeld over hygiëne en preventatieve geneeskunde.
 • Het vermogen om makkelijk te kunnen omgaan met mensen, en om te kunnen werken onder moeilijke omstandigheden, is van vitaal belang. Het is in ontwikkelingslanden namelijk zeker niet uitzonderlijk dat er binnen de lokale gezondheidsinfrastructuur een groot gebrek is aan geld, en dat de community niet beschikt over voldoende personeel en medische materialen.

 

Meerdere talen spreken met het medische personeel en de patiënten

 • Vaardig zijn in meerdere talen naast het Engels is vaak niet gewenst, vooral in landen waar Engels niet de eerste taal is. Frans, Portugees en Spaans zijn allemaal zeer nuttig om te kennen zodat je zowel met het medische personeel als de patiënten kunt communiceren.
 • In verschillende delen van Latijns-Amerika en Afrika wordt kennis van Frans, Portugees of Spaans vaak gevraagd. Streef ernaar dat je de taal in ieder geval beheerst op een intermediate niveau als je besluit dat je wilt gaan werken in één van deze continenten.
 • Als het mogelijk is om vóôr de start van je nieuwe werk of co-schap contact te leggen met collega's die al een tijd werken voor de organisatie die je op het oog hebt, doe dit dan zeker. Deze collega’s, die ervaring hebben met het werken in land, kunnen je voorzien van nuttig advies over wat je kunt verwachten op je nieuwe werkplek. Als je je baan hebt gevonden met behulp van een medisch uitzendbureau, dan zal deze je mogelijk in contact kunnen brengen met mensen die in een soortgelijke functie hebben gewerkt en binnen een soortgelijke instantie.
 • Een mogelijkheid om je taalbeheersing te verbeteren is een taalcursus of taalreis.

 

Hoe word je beter in je werk in de gezondheidszorg en de zorg in het buitenland?

Hoe word je beter in je werk in de gezondheidszorg en de zorg in het buitenland?

Hoe doe je extra vaardigheden op voor de gezondheidszorg in het buitenland?

 • Competenties zijn samengesteld uit vaardigheden en eigenschappen, lees meer over hoe je in het algemeen je talenten en skills kunt ontwikkelen: Talenten & Kwaliteiten, van eigenschappen naar competenties.
 • Naast praktijkervaring in de medische sector en leren van de ervaring van anderen, zijn er een aantal online cursussen en boeken beschikbaar die je kunnen helpen om je voor te bereiden op medisch werk in het buitenland en waarmee je extra vaardigheden op kunt doen.

 

Met welke online cursussen doe je extra vaardigheden op voor de gezondheidszorg in het buitenland?

Er zijn een aantal online cursussen beschikbaar die nuttig zijn om te gebruiken bij de voorbereiding op je medische werk in het buitenland. De meeste cursussen zijn online te vinden via Future Learn, Edx en Coursera.

Future Learn

 • Future Learn is een online platform dat online cursussen verzamelt, het wordt gerund door The Open University, Milton Keynes, Engeland.
 • Op Future Learn zijn zowel cursussen van universiteiten als niet-universitaire cursussen te vinden.
 • Bekijk bijvoorbeeld de cursus ‘Preparing for an International Health elective: training in global health, ethics and safety’. St. George’s, University of London.

Edx

 • Edx is een non-profit organisatie die via open source software cursussen van universiteiten online beschikbaar maakt.
 • Handige cursussen zijn ‘An Introduction to Global Health’, ‘Readings in Global Health’ voor algemene informative over Global Health.
 • Meer beschikbare algemene medisch relevante cursussen zijn bijvoorbeeld ‘Human Anatomy’ of ‘Through my Eyes: Intellectual disability part I-III’ en ‘Life With Diabetes’.
 • Landspecifiek is de cursus ‘Understanding the Australian Health Care System’ beschikbaar, met specifieke informatie over de gezondheidszorg in Australië.

Coursera

 • Coursera was een van de eerste en grootste aanbieders van online universitaire cursussen.
 • Coursera werkt samen met universiteiten om meer cursussen online toegankelijk te maken.
 • Hoewel er op dit moment (nog) geen relevante medische cursussen worden aangeboden is dit wel een interessante website om regelmatig te checken.

 

Met welke boeken doe je extra vaardigheden op voor de gezondheidszorg in het buitenland?

Mocht je op zoek zijn naar geschikt leesmateriaal ter voorbereiding op medisch werk in het buitenland, dan zijn er een aantal nuttige boeken beschikbaar:

 • Where There is No Doctor, Hesperian guides
 • Oxford Handbook of Tropical Medicine van Michael Eddleston
 • Coschap over de grenzen van J.S. Stilma
 • Hoe blijf ik gezond in de tropen van Piet Kager
 • Leidraad international health van B. Schimmer

 

Wat zijn de competenties & functie-eisen van werken als arts (in het buitenland)?

Wat zijn de competenties & functie-eisen van werken als arts (in het buitenland)?

 

Competenties:

 • o.a. Kennis en ervaring in medisch handelen
 • Communicatie-vaardigheden: Als arts is het belangrijk om goed te luisteren, informatie op de juiste wijze over te brengen naar patiënten en deze goed te bespreken.
 • Zelfstandigheid
 • Professionaliteit: Je kunt persoonlijke en professionele rollen goed van elkaar gescheiden houden.
 • Je moet goed kunnen coachen, trainen en leiding geven.
 • Stressbestendig
 • Goed kunnen plannen & organiseren en coördineren.
 • Goed kunnen samenwerken op internationaal niveau.

Functie-eisen:

 • Je hebt Geneeskunde aan de universiteit afgerond en bent in het bezit van een diploma. Met een diploma kun je in elk Europees land aan de slag als arts, maar buiten Europa is het lastiger. In veel landen moet je eerst een examen afleggen om te kunnen solliciteren. De regels en voorwaarden zullen per land verschillend zijn, dus het is handig als je vooraf goed informeert.
 • Om te mogen werken in het buitenland heb je een verklaring van registratie nodig. In deze verklaring staat dat je in Nederland geregistreerd staat als arts en dus bevoegd bent om als arts te mogen werken. 
 • BIG geregistreerd, bij deze databank in Nederland staan officiële gezondheidsmedewerkers geregistreerd. 
 • Je beschikt over een goede talenkennis, met name Engels. In sommige landen moet je eerst een taaltest afleggen. De beheersing van meerdere talen is een pre.
 • Je hebt al werkervaring als arts, de meeste buitenlandse ondernemingen zoeken artsen met aantal jaren werkervaring.
 • Als je te werk gaat bij hulporganisaties in ontwikkelingslanden dien je naast werkervaring ook reiservaring te hebben, met name in en naar ontwikkelingslanden.
 • Je bent minstens een jaar beschikbaar.
 • De functie-eisen staan meestal per vacature beschreven.

 

  Wat zijn de competenties & functie-eisen van werken als verpleegkundige (in het buitenland)?

  Wat zijn de competenties & functie-eisen van werken als verpleegkundige (in het buitenland)?

  Competenties:

  • Zelfstandigheid: Je moet goed in een team kunnen samenwerken, maar hoort ook zelfstandig aan het werk te gaan.
  • Verantwoordelijkheidsbesef: De zorg voor patiënten wordt in je handen gelegd, dus het draagt veel verantwoordelijkheid met zich mee.
  • Sociale & communicatie-vaardigheden: Je bent tijdens het werk ook bezig om patiënten te begeleiden, gerust te stellen en bouwt een professionele relatie met hen op.
  • Flexibel: Tijdens een baan in de zorg hoor je over het algemeen zoveel mogelijk inzetbaar en bereikbaar te zijn, vooral in noodgevallen.
  • Professionaliteit
  • Stressbestendig

  Functie-eisen:

  • Een erkend diploma, dus een afgeronde opleiding in verpleegkunde. 
  • Het diploma dient officieel in het Engels te zijn vertaald.
  • Bewijs dat je in een beschermende beroepsgroep werkzaam bent.
  • Veel vacatures in het buitenland zoeken een werknemer die al een paar jaar werkervaring heeft.
  • Bij veel ziekenhuizen en organisaties in het buitenland moet je een toelatingsexamen afleggen.
  • Je moet natuurlijk bereid zijn om een paar jaar in het buitenland te wonen.
  • In de meeste landen moet je ook een taaltest doen. Goede beheersing van Nederlands en Engels is altijd vereist. In sommige landen ook andere talen, bijvoorbeeld Duits of Frans.

   

   Wat zijn de competenties & functie-eisen van werken als fysiotherapeut (in het buitenland)?

   Wat zijn de competenties & functie-eisen van werken als fysiotherapeut (in het buitenland)?

   Competenties:

   • Plannen en organiseren: Je gaat methodisch te werk, dus je hoort planmatig ingesteld te zijn.
   • Zelfstandig
   • Doelgericht
   • Communicatie-vaardigheden: Een goede communicatie tussen beiden helpt bij herstellen. Het is belangrijk dat je goed luistert naar wat de klachten zijn en de juiste informatie en voorlichting geeft.
   • Professionaliteit
   • Oplossingsgericht
   • Flexibel: Je bent voor een langere periode in het buitenland en hoort zoveel mogelijk bereikbaar en inzetbaar te zijn.
   • Je kunt goed organiseren met betrekking tot het verzorgen en het inzetten van middelen.

   Functie-eisen:

   • Een afgeronde (master) opleiding fysiotherapie en in het bezit van een erkend diploma.
   • Je bent BIG-geregistreerd
   • Veel werkgevers zoeken therapeuten met al enkele jaren werkervaring
   • Goede beheersing van de Engelse taal, zowel schrijfvaardigheid en spreekvaardigheid. In sommige landen wordt er eerst een taaltest afgelegd. De beheersing van andere talen is meestal een pre.
   • Als je aan het werk gaat in het buitenland is het van belang dat je rekening houdt met eventuele andere culturen.

    

     

    Wat zijn de competenties en de functie-eisen bij het als zorgverlener in binnen- en buitenland?

    Wat zijn de competenties en de functie-eisen bij het als zorgverlener in binnen- en buitenland?

     Wat zijn de competenties die je nodig hebt als als zorgverlener in binnen- en buitenland?

     • Empathisch vermogen: Patiënten en families zitten grotendeels in een vervelende situatie, het is daarom belangrijk dat je je in hun schoenen kunt verplaatsen en weet hoe je er mee om moet gaan.
     • Relatiegericht: Je verleent voor een langere tijd zorg, je bouwt als het ware een band op met de patiënten en de families. Deze hebben een vertrouwenspersoon nodig en die rol vervul jij!
     • Proactieve denkwijze: Je probeert zoveel mogelijk vooruit te denken.
     • Communicatieve vaardigheden: Je geeft informatie en advies aan de patiënten en de families, deze informatie moet met duidelijkheid worden overgedragen.
     • Samenwerken: Je moet goed kunnen samenwerken met alle betrokkenen.

     Wat zijn de functie-eisen die je nodig hebt als als zorgverlener in binnen- en buitenland?

     • Een erkend diploma voor de desbetreffende functie.
     • Goede beheersing Nederlands en Engels, in sommige gevallen wordt er een taaltest afgelegd. Het beheersen van andere talen is meestal een pre.
     • Ervaring en kennis over zelfzorg en professionele zorg. Sommige werkgevers zoeken zorgverleners met al enkele jaren ervaring.
     • Je zorgt voor continuïteit, dit betekent dat je aanspreekbaar bent en ook zelfstandig te werk kunt gaan. 
     • Je kunt goed organiseren en coördineren.

     In welke landen en met welke werkzaamheden kan je in het buitenland via JoHo werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de zorg en gezondheidszorg?

     In welke landen en met welke werkzaamheden kan je in het buitenland via JoHo werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de zorg en gezondheidszorg?

      

     Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk in de zorg in het buitenland. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.


     Argentinië

     • Ga aan de slag bij een organisatie die verstandelijk gehandicapten helpt. Je werkt en woont samen in een van de leefgemeenschappen in Buenos Aires en helpt met de dagelijkse werkzaamheden, workshops en andere leuke activiteiten. (b)
     • Wil jij werken bij een dynamisch ziekenhuis op vijf minuten afstand van mooie, witte stranden? In het ziekenhuis zijn 26 specialismen vertegenwoordigd en wordt gestreefd naar kwalitatief hoogwaardige, patiëntgerichte en geïntegreerde zorg. Je kunt onder andere aan de slag als SEH-arts, zaalarts of verpleegkundige. (b/s)

     Australië

     • Kom werken in de ouderenzorg voor Nederlanders in Australië. (b/v)
     • Ga aan de slag als gediplomeerd verpleegkundige in een ziekenhuis of andere medische instelling. (b)
     • Gediplomeerde tandartsen gezocht voor verschillende locaties in Australië. (b)
      Help jij graag mensen? Deze organisatie zoekt verpleegkundigen en verzorgenden die ouderen willen helpen of op een andere manier willen bijdragen aan de samenleving. (b) 

     Canada

     • Ga aan de slag als gediplomeerd verpleegkundige in een ziekenhuis of andere medische instelling. (b)
     • Werken en wonen in een woon- en leergemeenschap voor mensen met een verstandelijke handicap. Begeleid de bewoners en help ze hun potentieel te benutten. (v)

     Curacao

     • Meerdere stagemogelijkheden voor studenten pedagogische wetenschappen of psychologie, bijvoorbeeld bij een kinderdagverblijf of een centrum voor kinderen met autisme. (s)

     Filipijnen

     • Heb jij een achtergrond in maatschappelijk werk of psychologie? Een opvanghuis voor kansarme kinderen en jongeren zoekt vrijwilligers om hen een beschermde omgeving en geestelijke bijstand te bieden en hen te begeleiden. (s/v)
     • Steek je handen uit de mouwen door medische zorg te bieden op scholen. Samen met een groep vrijwilligers ga je mee met een missie waarbij je kinderen medisch gaat checken en behandelen. (v)

     Haïti

     • Artsen gezocht voor het geven van medische training in ontwikkelingslanden voor een internationale non-profit organisatie. (b)
     • Gevarieerd werk voor een internationale ontwikkelingsorganisatie in medische training en hulpverlening. Geen specifieke ervaring vereist. (b)

     India

     • Ervaring als tandarts? Werk mee in een tandartsenkliniek in India. (v)
     • Heb je een masterdiploma in psychologie of ervaring als psychiater? Ga aan de slag in India als psychosociaal medewerker en help mensen met conflict-gerelateerde problemen. (b)
     • Help kinderen met een geestelijke of lichamelijke handicap in India. Je kan veel voor ze betekenen op het gebied van psychotherapie, fysiotherapie of gezondheidszorg. (v)​

     Italië

     • Ga werken bij een organisatie die verstandelijk gehandicapte mensen begeleidt met als doel hen zo volledig mogelijk te laten meedraaien in de samenleving. (b)

     Jordanië

     • Artsen gezocht voor het geven van medische training in ontwikkelingslanden voor een internationale non-profit organisatie. (b)
     • Gevarieerd werk voor een internationale ontwikkelingsorganisatie in medische training en hulpverlening. Geen specifieke ervaring vereist. (v)

     Kenia

     • Vrijwilligers met een medische achtergrond gezocht. Werk mee in een medische kliniek of geef voorlichting over hygiëne. (v)
     • Assisteer een klein medisch team in een lokaal gezondheidscentrum. Help in het laboratorium, met de patiëntenregistratie, of met groepsactiviteiten. (v)
     • Artsen gezocht voor het geven van medische training in ontwikkelingslanden voor een internationale non-profit organisatie. (b)
     • Gevarieerd werk voor een internationale ontwikkelingsorganisatie in medische training en hulpverlening. Geen specifieke ervaring vereist. (v)

     Nepal

     • Help mee in de zorg; je kan bijvoorbeeld werken met gehandicapte kinderen of ouderen. (v)
     • Artsen gezocht voor het geven van medische training voor een internationale non-profit organisatie. (b)
     • Diverse projecten met gehandicapte kinderen in opvanghuizen, ziekenhuizen, rehabilitation centra en bij gezinnen thuis, o.a. lesgeven, fysiotherapie en logopedie. (v)
     • Bied medische hulpverlening aan skiërs in een prachtig skigebied op het Noordereiland. (b)
     • Ben jij een reddende engel met een medische achtergrond? Je kunt aan de slag als doktor, verpleegkundige of verloskundige bij een ziekenhuis of andere medische instelling. (b)

     Pakistan

     • Werken bij een lokaal opvang- en verzorgingstehuis, opgericht door een Nederlandse zuster. (b)

     Soedan

     • Gevarieerd werk voor een internationale ontwikkelingsorganisatie in medische training en hulpverlening. Geen specifieke ervaring vereist. (v)
     • Medisch personeel gezocht voor hulpverlening en medische training in crisisgebieden. (b)

     Tanzania

     • Heb jij een HBO/WO opleiding in de zorg en minimaal 3 jaar werkervaring? Zet jouw vakkennis in en draag bij aan betere zorg terwijl je leeft en werkt midden in de lokale gemeenschap. (b)

     Uruguay

     • Een Brits privéziekenhuis in Montevideo heeft mogelijkheden voor medisch personeel met verschillende specialismen. (b)

     Verenigd Koninkrijk

     • Ga aan de slag als gediplomeerd verpleegkundige in een ziekenhuis of andere medische instelling. (b)

     Verenigde Staten van Amerika

     • Werken als verpleegkundige in een ziekenhuis of andere medische instelling. (b)
     • Werken en wonen in een woon- en leergemeenschap voor mensen met een verstandelijke handicap. Begeleid de bewoners en help ze hun potentieel te benutten. (v)

     Zimbabwe

     • Medisch personeel gezocht voor hulpverlening en medische training in crisisgebieden. (b)

     Zuid-Afrika

     • Help (seksueel) misbruikte kinderen met hun traumaverwerking. (v)
     • Help mee bij een medisch project rond St. Lucia. Je kunt bijvoorbeeld assisteren bij medische werkzaamheden, voorlichting geven over voeding of hygiëne en patiënten verzorgen. (v)

     Zweden

     • Word psycholoog bij een gezondheidscentrum voor kinderen en volwassenen. (b)

     Zwitserland

     • Ga aan het werk als verpleegkundige in een Zwitsers ziekenhuis. (b)
     • Werken als medisch specialist in de Zwitserse gezondheidszorg. (b)
     • Wil jij mensen redden te midden van de prachtige Zwitserse Alpen? Skischolen op verschillende locaties in Zwitserland zoeken verpleegkundig personeel voor de wintermaanden. (b)

     Legenda

     b = betaald werk

     v = vrijwilligerswerk

     s = stage

      

     Meer landen & regio's 

      

     Hoe werkt de gezondheidszorg in het buitenland: vragen en antwoorden per land over verzekeringen en het zorgstelsel

     Hoe werkt de gezondheidszorg in het buitenland: vragen en antwoorden per land over verzekeringen en het zorgstelsel

     Hoe werkt de gezondheidszorg in Dubai, Abu Dhabi en de Verenigde Arabische Emiraten, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     Hoe werkt de gezondheidszorg in Dubai, Abu Dhabi en de Verenigde Arabische Emiraten, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     Hoe werkt het gezondheidszorgsysteem in de Verenigde Arabische Emiraten?

     Welke verzekeringen heb je in de Verenigde Arabische Emiraten nodig als je gaat stage lopen, studeren, vrijwilligerswerk doen, werken of wonen?


     Hoe is het systeem van ziektekosten geregeld in de Verenigde Arabische Emiraten?

     Kwaliteit van de gezondheidszorg in de Verenigde Arabische Emiraten?

     • Gezondheidszorg: Abu Dhabi, Dubai en de andere Arabische Emiraten bieden een gezondheidszorg die behoort tot de beste gezondheidszorgsystemen ter wereld.
     • Apotheken: zijn volop te vinden, en veel medicijnen zijn ook zonder recept verkrijgbaar.
     • Regelgeving: je hebt wel officiele verklaringen van je arts nodig om medicijnen als slaapmiddelen en antidepressiva mee te nemen. Lokaal zijn ze in principe niet te krijgen. Let op de regelgeving die per Emiraat kan verschillen

     Openbare zorgi n Abu Dhabi, Dubai & Verenigde Arabische Emiraten

     • Eerst hulp: wordt vaak gratis verleend, daarna kunnen de kosten vam zorg flink oplopen
     • Ook als Nederlander heb je recht op gratis medische zorg staat, als je een Health Card hebt aangevraagd en een medisch onderzoek hebt ondergaan Het onderzoek moet bepalen over voldoende gezond bent.

     Private zorg in Abu Dhabi, Dubai & Verenigde Arabische Emiraten

     • Privéziekenhuizen in Abu Dhab en Dubai worden vaak tot de beste ter wereld gerekend, maar kosten zijn in het algemeen hoog

     Welke werk- en reisverzekeringen zijn geschikt voor kort en lang verblijf in de Verenigde Arabische Emiraten?

     • Is de reis naar het Midden-Oosten en je terugkomst voldoende gedekt, ben je voor, tijdens, en na je activiteiten voldoende gedekt. Welke verzekering past het beste bij jouw reis en jouw activiteit?

     Activiteiten- en reisverzekeringen

     Annuleringsverzekeringen

     Welke emigratie- en expatverzekering kan je afsluiten voor de Verenigde Arabische Emiraten als je daar een tijd gaat wonen?

     Ziektekostenverzekeringen

     • De openbare en private zorg is in veel landen in het Midden-Oosten niet toegankelijk voor expats en emigranten zonder aanvullende (internationaal geldende) ziektekostenverzekering. Dekking voor medische evacuatie naat je thuisland is daarbij vaak een vereiste 
     • Als je je Abu Dhabi gaat vestigen, of in Dubai gaat wonen gaat vestigen, dan ben je verplicht om ook een lokale ziektekostenverzekering te af te sluiten. Meestal zal je werkgever hiervoor zorgen en anders moet je het zelf regelen.
     • Naast de beperkte lokale verzekering wordt in het algemeen een internationaal geldende ziektekostenverzekering afgesloten om voldoende gedekt te zijn tegen de hoge zorgkosten, en in repatriëring naar Nederland in geval van nood mogelijk te maken
     • Ziektekostenverzekeringen voor Abu Dhabi, Dubai en de Verenigde Arabische Emiraten
     • Overlijdensrisicoverzekering voor Abu Dhabi, Dubai en de Verenigde Arabische Emiraten

     Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen & Levensverzekeringen

     Aansprakelijkheidsverzekeringen & Rechtsbijstandverzekeringen

     Inboedel- en opstalverzekeringen

     Collectieve verzekeringen (voor bedrijven, stichtingen/NGO's) voor het Midden-Oosten

      

     Hoe werkt de gezondheidszorg in de Verenigde Staten van Amerika, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     Hoe werkt de gezondheidszorg in de Verenigde Staten van Amerika, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     Hoe werkt het gezondheidszorgsysteem in Verenigde Staten van Amerika?

     Welke verzekeringen heb je in de Verenigde Staten nodig als je gaat stage lopen, studeren, vrijwilligerswerk doen, werken of wonen?


     Hoe is het systeem van ziektekosten geregeld in de Verenigde Staten van Amerika?

     Kwaliteit van de gezondheidszorg in de Verenigde Staten

     • De toestand van de medische zorg in de VS is bekend en blijft een actueel en constant probleem. Hoewel 15% van het BNP aan de gezondheidszorg wordt besteed, kunnen 30 miljoen Amerikanen zich de kosten van een medische verzekering niet veroorloven.
     • De Verenigde Staten zijn voor buitenlandse medici een zeer populaire bestemming voor zowel een co-schap of stage als voor het doen van onderzoek.
     • Amerikaanse artsen staan bekend om het gebruiken van de nieuwste medicijnen en het verrichten van veel medische onderzoeken.

     Openbare zorg in de Verenigde Staten

     • In de Verenigde Staten moet de medische aangevraagde zorg vooraf betaald worden en niets is gratis. Er hangt ook een prijskaartje aan de behandelingen in staatsziekenhuizen. De patiënt of de verzekeringsmaatschappij moet betalen voor de zorg, dus er wordt gecheckt of je verzekerd bent.
     • Medische zorg voor ouderen wordt verstrekt via een overheidsprogramma genaamd Medicare. Werklozen kunnen een beroep doen op Medicaid, verstrekt door een combinatie tussen het federale- en staatsprogramma Medicare. Ongeveer 15% van de Amerikaanse burgers heeft geen ziektekostenverzekering en zijn afhankelijk van Medicare of Medicaid en andere liefdadigheidsinstellingen.
     • Hoewel veel Amerikanen geen particuliere verzekeringen hebben om alle aspecten van de zorg te dekken, wordt veel noodhulp gratis verleend door stads- en provinciescholen die door gemeenten worden ondersteund.
     • Er blijft bezorgdheid bestaan bij de medische gemeenschap en de overheid over hoe gezondheidszorg kan worden verstrekt aan patiënten met een laag inkomen.

     Private zorg in de Verenigde Staten

     • Driekwart van de Amerikaanse ziekenhuizen zijn in particuliere handen.
     • Veel Amerikanen hebben geen particuliere verzekeringen om alle aspecten van de zorg te dekken.

     Huisarts

     • Als je langere tijd in de Verenigde Staten wilt verblijven, is het van belang om zo snel mogelijk te starten met de zoektocht naar een huisarts. Bouw ruim voldoende tijd in om een goede huisarts uit te zoeken.
     • Het is altijd goedkoper om naar een dokter te gaan, dan om gebruik te maken van een eerste hulp dienst.

     Tandarts

     • In de Verenigde Staten hebben tandartsen en huisartsen hun eigen praktijk. De zorg is dan ook duur. De kosten voor tandheelkunde zijn over het algemeen erg hoog vergeleken met andere landen.
     • Vele grote ziekenhuizen, in het bijzonder de ziekenhuizen verbonden aan universiteiten, hebben tandartsen die behandelen tegen lagere prijzen dan de tandartsen in een privé-kliniek. 

     Welke werk- en reisverzekeringen zijn geschikt voor kort en lang verblijf in de Verenigde Staten van Amerika

     • Is de reis naar de Verenigde Staten en je terugkomst voldoende gedekt, ben je voor, tijdens, en na je activiteiten voldoende gedekt. Welke verzekering past het beste bij jouw reis en jouw activiteit?

     Activiteiten- en reisverzekeringen

     Annuleringsverzekeringen

     Welke emigratie- en expatverzekering kan je afsluiten voor de Verenigde Staten van Amerika als je daar een tijd gaat wonen?

     Ziektekostenverzekeringen

     Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen & Levensverzekeringen

     Aansprakelijkheidsverzekeringen & Rechtsbijstandverzekeringen

     Inboedel- en opstalverzekeringen

     Collectieve verzekeringen (voor bedrijven, stichtingen/NGO's) voor de Verenigde Staten van Amerika

     • Voor organisaties die twee of meer werknemers naar de Verenigde Staten hebben uitgezonden, zijn collectieve verzekeringen regelmatig een uitkomst. Op deze wijze wordt er niet alleen administratieve rompslomp voorkomen, er zijn ook meer mogelijkheden op het gebied van de dekking.
     • Collectieve verzekeringen voor in de Verenigde Staten van Amerika 

      

     Hoe werkt de gezondheidszorg in Australië, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     Hoe werkt de gezondheidszorg in Australië, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     Hoe werkt het gezondheidszorgsysteem in Australië?

     Welke verzekeringen heb je in Australië nodig als je gaat stage lopen, studeren, vrijwilligerswerk doen, werken of wonen?

     Hoe is het systeem van ziektekosten geregeld in Australië?

     • Australië heeft een indrukwekkend public health systeem dat van een hoge kwaliteit is.
     • De wachttijden zijn kort en veel ziekenhuizen in de grote steden zijn wereldberoemd.
     • Uiteraard is Australië ook het continent van de bekende Royal Flying Doctor Service, een speciale service die zorg draagt voor de gezondheidszorg van de communities die in de outback leven.
     • De Aboriginal community is ondervertegenwoordigd in de Australische samenleving. Deze gemeenschap lijdt aan een hoog aantal alcoholisten, trauma en andere medische condities. Zeker in vergelijking met de gemiddelde blanke patiënt is de Aboriginal patiënt er een stuk slechter aan toe. Zo heeft deze patiënt een levensverwachting van slechts 60 jaar; maar liefst 20 jaar korter dan die van een blanke Australiër.
     • De meeste in het oog springende gezondheidsprioriteiten op dit moment zijn, naast de bezorgdheid over de conditie van de Aboriginal bevolking, de preventie van kanker (met name huid, long, baarmoeder en borst), hart & vaatziekten en het voorkómen van verwondingen.
     • Het publieke gezondheidszorgsysteem heet Medicare. Dit wordt gefinancierd door een heffing op het belastbaar inkomen. De financiering van openbare ziekenhuizen verloopt via de overheid en gezondheidsdiensten. Het voorziet geheel in de kosten van ziekenhuisopname voor Australiërs en betaalt voor 85 procent de kosten voor een bezoek aan de huisarts door Australiërs.
     • Algemene informatie over de Australische gezondheidszorg is te vinden op de website van The Department of Health.
     • Het eerste aanspreekpunt voor gezondheidsproblemen is de huisarts of te wel de GP (general practioner) of FD (family doctor) genoemd. De huisarts is degene die het beeld over de patiënt vormt en de benodigde zorg coördineert. De huisarts kan je ook naar een specialist verwijzen. De verwijzing van de huisarts is nodig om de kosten te laten dekken vanuit Medicare.
     • Als je bij Medicare bent aangesloten, kan je elke dokterspraktijk in Australië bezoeken.
     • Veel Australiërs sluiten een particuliere ziektekostenverzekering af, die een aanvulling is op de Medicare. Niet onder Medicare vallen diensten zoals optische zorg, fysiotherapie en tandzorg. Er bestaan regelingen voor "jongeren" om een particuliere verzekering af te sluiten tegen een lagere premie. 
     • Er zijn lange wachttijden voor openbare tandartsen, de meeste kosten voor tandzorg worden niet gedekt. Het is daarom dat veel mensen een particuliere zorgverzekering afsluiten. Check de dekking bij de verschillende zorgverzekeringen goed.

      

     Hoe veilig en onveilig is een reis of verblijf in Australië?

     Veiligheid in Australië

     • Australië is over het algemeen veilig. Wel kunnen slecht weer, bosbranden of gevaarlijke dieren voor problemen zorgen. Van oktober tot en met maart tropische cyclonen en overstromingen voorkomen. En vooral in het bosbrandseizoen, van oktober tot en met maart, kan de veiligheidssituatie erg snel veranderen.
     • Er gebeuren veel verkeersongelukken in Australië, doordat reizigers en toeristen per ongeluk rechts gaan rijden, terwijl je in Australië links hoort te rijden. Op het platteland wordt gereden in grote auto's en vaak met hoge snelheid, niet voorzien op backpackers die in een gehuurde auto een andere stijl aanhouden of bijvoorbeeld op een onverwachte plek foto's willlen maken.
     • Pas op voor zakkenrollers en autodiefstal, met name in de grote steden en op plekken waar veel toeristen komen.

     Ziekte & gezondheid in Australië

     • Tropische ziekten: zijn aanwezig in delen van het land. Vaccinaties checken voordat je vertrekt is aan te raden.
     • Kwallen, slangen en spinnen: Kwallen vormen een serieuze en dodelijk bedreiging. In de zomermaanden is de oostkust het domein van de boxjellyfish, deze kwal ziet er onschuldig uit, maar de meterslange tentakels zijn dodelijk.
     • Ook slangen kunnen gevaarlijk zijn, slangen vallen niet aan, maar als je per ongeluk op ze staat, willen ze wel eens in je kuit bijten. In Australië zijn ook twee dodelijke spinnen, de trechterspin (of tunnelspin) en de roodrugspin.
     • In de outback dien je behoorlijk zelfredzaam te zijn, met voldoende water en voedsel om bijvoorbeeld autopech te kunnen overleven en enige EHBO skills en spullen om jezelf te kunnen helpen tot de flying doctors je komen redden.

     Welke werk- en reisverzekeringen zijn geschikt voor kort en lang verblijf in Australië

     • Is de reis naar Australië en je terugkomst voldoende gedekt, ben je voor, tijdens, en na je activiteiten voldoende gedekt. Welke verzekering past het beste bij jouw reis en jouw activiteit?

     Activiteiten- en reisverzekeringen

     Annuleringsverzekeringen

     Welke emigratie- en expatverzekering kan je afsluiten voor Australië als je daar een tijd gaat wonen?

     Ziektekostenverzekeringen

     • Als alternatief voor de Nederlandse basiszorgverzekering is een internationale emigratie of expatverzekering een veel gebruikte vervanging. Een dergelijke verzekering biedt een aantal voordelen tov de lokale dekking: internationale dekking, vergoedingen en voorwaarden veelal volgens Nederlandse maatstaven, gericht op dekkingen die een "buitenlander" nodig heeft, en flexibiliteit bij verhuizing naar Australië.
     • Ziektekostenverzekeringen voor in Australie 
     • Overlijdensrisicoverzekering voor in Australie 

     Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen & Levensverzekeringen

     Aansprakelijkheidsverzekeringen & Rechtsbijstandverzekeringen

     Inboedel- en opstalverzekeringen

     Collectieve verzekeringen (voor bedrijven, stichtingen/NGO's) voor Australië

     • Voor organisaties die twee of meer werknemers naar Australië hebben uitgezonden, zijn collectieve verzekeringen regelmatig een uitkomst. Op deze wijze wordt er niet alleen administratieve rompslomp voorkomen, er zijn ook meer mogelijkheden op het gebied van de dekking.
     • Collectieve verzekeringen voor in Australie 
     Hoe werkt de gezondheidszorg op Aruba, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     Hoe werkt de gezondheidszorg op Aruba, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     Hoe werkt het gezondheidszorgsysteem op Aruba?

     Welke verzekeringen heb je op Aruba nodig als je gaat stage lopen, studeren, vrijwilligerswerk doen, werken of wonen?


     Hoe is het systeem van ziektekosten geregeld in Aruba?

     • Er zijn een aantal ziekenhuizen te vinden op dit eiland zoals de bekendste het Dr. Horacio Oduber Hospital en het Medical Centre San Nicholas.
     • Daarnaast is er een medische faculteit, de University of Aruba.
     • De basiszorg kan worden verleend op Aruba maar voor langdurige ziekenhuisopname en spoedsituaties kan de patiënt worden overgebracht met een ambulance vliegtuig naar een ziekenhuis op Curaçao of de Verenigde Staten.

     Huisarts

     • Op Aruba zijn meerdere huisarts praktijken te vinden. Je kan je inschrijven bij een huisarts. Ze nemen nieuwe patiënten aan als er plek is, of je komt op een wachtlijst. Informeer bij een praktijk naar keuze.
     • Mocht je spoedeisende hulp nodig hebben, dan kan je naar de huisartsenpost. Als patiënt kan je daar buiten kantooruren een huisarts zien. 

     Welke werk- en reisverzekeringen zijn geschikt voor kort en lang verblijf in Aruba

     • Is de reis naar Aruba en je terugkomst voldoende gedekt, ben je voor, tijdens, en na je activiteiten voldoende gedekt en welke verzekering past het beste bij jouw reis en jouw activiteit?

     Activiteiten- en reisverzekeringen

     Annuleringsverzekeringen

     Welke emigratie- en expatverzekering kan je afsluiten voor Aruba als je daar een tijd gaat wonen?

     Ziektekostenverzekeringen

     • Als alternatief voor de Nederlandse basiszorgverzekering is een internationale emigratie of expatverzekering een veel gebruikte vervanging. Een dergelijke verzekering biedt een aantal voordelen tov de lokale dekking: internationale dekking, vergoedingen en voorwaarden veelal volgens Nederlandse maatstaven, gericht op dekkingen die een "buitenlander" nodig heeft, en flexibiliteit bij verhuizing naar Aruba.
     • Ziektekostenverzekeringen voor in Aruba 
     • Overlijdensrisicoverzekering voor in Aruba 

     Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen & Levensverzekeringen

     Aansprakelijkheidsverzekeringen & Rechtsbijstandverzekeringen

     Inboedel- en opstalverzekeringen

     Collectieve verzekeringen (voor bedrijven, stichtingen/NGO's) voor Aruba

     • Voor organisaties die twee of meer werknemers naar Aruba hebben uitgezonden, zijn collectieve verzekeringen regelmatig een uitkomst. Op deze wijze wordt er niet alleen administratieve rompslomp voorkomen, er zijn ook meer mogelijkheden op het gebied van de dekking.
     • Collectieve verzekeringen voor in Aruba 
     Hoe werkt de gezondheidszorg in België, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     Hoe werkt de gezondheidszorg in België, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     Hoe werkt het gezondheidszorgsysteem in België?

     Welke verzekeringen heb je in België nodig als je gaat stage lopen, studeren, vrijwilligerswerk doen, werken of wonen?


     Hoe werkt het ziektekosten- en gezondheidszorgsysteem in België?

     Kwaliteit van de gezondheidszorg in België

     • België staat bekend als een land met een van de beste zorgstelsels in de wereld, ondanks dat het wel duur en vrij complex is.
     • De gezondheidszorg in België is van zeer hoge kwaliteit en wordt gefinancieërd door publieke of particuliere ziekenfondsen voor Belgen.
     • De publieke ziekenfondsen vergoeden in principe 75% van de kosten van behandeling en medicijnen voor individuele Belgische patiënten.

     Welke werk- en reisverzekeringen zijn geschikt voor kort en lang verblijf in België?

     • Is de reis naar België en je terugkomst voldoende gedekt, ben je voor, tijdens, en na je activiteiten voldoende gedekt en welke verzekering past het beste bij jouw reis en jouw activiteit?

     Activiteiten- en reisverzekeringen

     Annuleringsverzekeringen

     Welke emigratie- en expatverzekering kan je afsluiten voor België als je daar een tijd gaat wonen?

     Ziektekostenverzekeringen

     • Als alternatief voor de Nederlandse basiszorgverzekering is een internationale emigratie of expatverzekering een veel gebruikte vervanging. Een dergelijke verzekering biedt een aantal voordelen tov de lokale dekking: internationale dekking, vergoedingen en voorwaarden veelal volgens Nederlandse maatstaven, gericht op dekkingen die een "buitenlander" nodig heeft, en flexibiliteit bij verhuizing naar België.
     • Ziektekostenverzekeringen voor in Belgie 
     • Overlijdensrisicoverzekering voor in Belgie 

     Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen & Levensverzekeringen

     Aansprakelijkheidsverzekeringen & Rechtsbijstandverzekeringen

     Inboedel- en opstalverzekeringen

     Collectieve verzekeringen (voor bedrijven, stichtingen/NGO's) in België

     • Voor organisaties die twee of meer werknemers naar België hebben uitgezonden, zijn collectieve verzekeringen regelmatig een uitkomst. Op deze wijze wordt er niet alleen administratieve rompslomp voorkomen, er zijn ook meer mogelijkheden op het gebied van de dekking.
     • Collectieve verzekeringen voor in Belgie 

      

     Hoe werkt de gezondheidszorg op Bonaire, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     Hoe werkt de gezondheidszorg op Bonaire, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     Hoe werkt het gezondheidszorgsysteem op Bonaire?

     Welke verzekeringen heb je op Bonaire nodig als je gaat stage lopen, studeren, vrijwilligerswerk doen, werken of wonen?


     Hoe is het systeem van ziektekosten geregeld in Bonaire?

     • De gezondheidszorg instelling op Bonaire is het Fundashon Mariadal Hospital waar in een Caribisch - Nederlandse omgeving zorg wordt geleverd op Europees - Nederlands niveau.
     • De meeste zorg op het gebied van spoedeisende hulp, kraamhulp, kort- en langdurende zorg, diagnostiek en geneesmiddelenvoorziening is geregeld op Bonaire.
     • Er is een doorlopende samenwerking met Nederlandse ziekenhuizen voor kennisoverdracht en opleidingen. Veelal jonge specialisten uit Nederland werken vaak voor 3 tot 6 maanden op Bonaire.
     • Vanwege de snelle bevolkingsgroei is er veel ontwikkeling binnen de gezondheidszorg op Bonaire waardoor er steeds meer medisch specialistische zorg geboden kan worden.
     • Door de toenemende kwaliteit van zorg is Bonaire is het aantal patienten wat in een ander land behandeld moet worden steeds minder.
     • Ernstige en gecompliceerde patiëntcasussen worden uitgezonden naar Curaçao gebracht, dit eiland ligt op een afstand van 10 minuten vliegen.
     • Het niveau van de complexe gezondheidszorg op Curaçao komt wat meer in de buurt met dat van Nederland.
     • Op Bonaire is een recompressiekamer met de desbetreffende specialisten op dit gebied aanwezig, zodat duikers gelijk behandeld kunnen worden, voor het geval er sprake is van decompressie. 

     Huisarts

     • Het gezondheidszorgsysteem op Bonaire is de afgelopen jaren hervormd naar Nederlands model. De huisarts is de poortwachter. En de medisch specialistische zorg wordt geleverd uit het ziekenhuis. 
     • Er zijn een aantal huisartsenpraktijken die goede zorg verlenen.

     Tandarts

     • Op Bonaire staat een van de modernste tandartspraktijken van het Caribische gebied. Voor specialistische tandzorg kan je hier terecht. 

     Welke werk- en reisverzekeringen zijn geschikt voor kort en lang verblijf in Bonaire

     • Is de reis naar Bonaire en je terugkomst voldoende gedekt, ben je voor, tijdens, en na je activiteiten voldoende gedekt en welke verzekering past het beste bij jouw reis en jouw activiteit?

     Activiteiten- en reisverzekeringen

     Annuleringsverzekeringen

     Welke emigratie- en expatverzekering kan je afsluiten voor Bonaire als je daar een tijd gaat wonen?

     Ziektekostenverzekeringen

     • Als alternatief voor de Nederlandse basiszorgverzekering is een internationale emigratie of expatverzekering een veel gebruikte vervanging. Een dergelijke verzekering biedt een aantal voordelen tov de lokale dekking: internationale dekking, vergoedingen en voorwaarden veelal volgens Nederlandse maatstaven, gericht op dekkingen die een "buitenlander" nodig heeft, en flexibiliteit bij verhuizing naar Bonaire.
     • Ziektekostenverzekeringen voor in Bonaire 
     • Overlijdensrisicoverzekering voor in Bonaire 

     Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen & Levensverzekeringen

     Aansprakelijkheidsverzekeringen & Rechtsbijstandverzekeringen

     Inboedel- en opstalverzekeringen

     Collectieve verzekeringen (voor bedrijven, stichtingen/NGO's) voor Bonaire

     • Voor organisaties die twee of meer werknemers naar Bonaire hebben uitgezonden, zijn collectieve verzekeringen regelmatig een uitkomst. Op deze wijze wordt er niet alleen administratieve rompslomp voorkomen, er zijn ook meer mogelijkheden op het gebied van de dekking.
     • Collectieve verzekeringen voor in Bonaire 
     Hoe werkt de gezondheidszorg in Canada, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     Hoe werkt de gezondheidszorg in Canada, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     Hoe werkt het gezondheidszorgsysteem in Canada?

     Welke verzekeringen heb je in Canada nodig als je gaat stage lopen, studeren, vrijwilligerswerk doen, werken of wonen?

     Hoe is het systeem van ziektekosten geregeld in Canada?

     • Canada heeft uitstekende gezondheidszorg faciliteiten, vergelijkbaar met de Verenigde Staten.
     • In Canada is de gezondheidszorg voor iedereen gewaarborgd en is het goedkoper dan in de VS. Zo zijn medisch consulten bijvoorbeeld gratis voor Canadezen en heeft de patiënt geen verwijzing van de huisarts nodig om een specialist te kunnen zien.
     • Het gezondheidszorgstelsel staat, net zoals in de VS, bekend als Medicare.
     • Ongeveer 25 procent van de bevolking kiest voor privé-gezondheidszorg.
     • De meest voorkomende ziekten zijn die van het hart en bloedvaten, het ademhalingsstelsel en kanker.
     • In Canada hebben de medische studenten al een diploma voordat ze starten met de opleiding geneeskunde. Veel van de studenten hebben zelfs al een PhD behaald. Om deze reden zijn de eerste preklinische jaren direct erg klinisch georiënteerd. In plaats van drie klinische jaren, zoals in Nederland, hebben de Canadese studenten er slechts twee. Ze krijgen direct eigen patiënten onder hun hoede voor wie ze zorg moeten dragen. Een beroepsaansprakelijkheid (malpractice) verzekering afsluiten is voor studenten die in Canada gaan werken dan ook van vitaal belang.
     • Het is niet overal even gemakkelijk om een huisarts te bezoeken, in het Noorden van Canada is het bijvoorbeeld lastiger. Veel Canadezen gaan voor de basale zorg naar de eerste hulp van het ziekenhuis, ook als je griep hebt. Hierdoor kunnen de wachttijden erg oplopen. 

     Hoe veilig en onveilig is een reis of verblijf in Canada?

     • Canada is een veilig land.
     • Het is uitkijken geblazen voor wilde dieren.
     • Check het nieuws over bosbranden. 
     • Zorg dat je goed voorbereid bent op koude weersomstandigheden. 
     • Let ook op in het verkeer. Sneeuw en ijzel kunnen wegen glad, gevaarlijk, en soms onbegaanbaar maken gedurende de lange winters van het land.

     Welke werk- en reisverzekeringen zijn geschikt voor kort en lang verblijf in Canada

     • Is de reis naar Canada en je terugkomst voldoende gedekt, ben je voor, tijdens, en na je activiteiten voldoende gedekt en welke verzekering past het beste bij jouw reis en jouw activiteit?

     Activiteiten- en reisverzekeringen

     Annuleringsverzekeringen

     Welke emigratie- en expatverzekering kan je afsluiten voor Canada als je daar een tijd gaat wonen?

     Ziektekostenverzekeringen

     • Als alternatief voor de Nederlandse basiszorgverzekering is een internationale emigratie of expatverzekering een veel gebruikte vervanging. Een dergelijke verzekering biedt een aantal voordelen tov de lokale dekking: internationale dekking, vergoedingen en voorwaarden veelal volgens Nederlandse maatstaven, gericht op dekkingen die een "buitenlander" nodig heeft, en flexibiliteit bij verhuizing naar Canada.
     • Ziektekostenverzekeringen voor in Canada 
     • Overlijdensrisicoverzekering voor in Canada 

     Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen & Levensverzekeringen

     Aansprakelijkheidsverzekeringen & Rechtsbijstandverzekeringen

     Inboedel- en opstalverzekeringen

     Collectieve verzekeringen (voor bedrijven, stichtingen/NGO's) voor Canada

     • Voor organisaties die twee of meer werknemers naar Canada hebben uitgezonden, zijn collectieve verzekeringen regelmatig een uitkomst. Op deze wijze wordt er niet alleen administratieve rompslomp voorkomen, er zijn ook meer mogelijkheden op het gebied van de dekking.
     • Collectieve verzekeringen voor in Canada 
     Hoe werkt de gezondheidszorg in China en Hongkong, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     Hoe werkt de gezondheidszorg in China en Hongkong, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     Hoe werkt het gezondheidszorgsysteem in China en Hongkong?

     Welke verzekeringen heb je in China en Hongkong nodig als je gaat stage lopen, studeren, vrijwilligerswerk doen, werken of wonen?

     Hoe werkt het ziektekosten- en gezondheidszorgsysteem in China?

     Kwaliteit van de gezondheidszorg in China

     • In de grotere Chinese steden kun je vaak kiezen uit het lokale ziekenhuis (vaak goede zorg, maar ook overvol en soms chaotisch), de VIP afdeling van het lokale ziekenhuis (rustiger, meer Engels, schoner) of een speciale kliniek gericht op buitenlanders (met betere faciliteiten en meer herkenbare benaderingswijzen en procedures, hoewel je ook hier soms voor verrassingen kan komen te staan).
     • In een spoed- of noodgeval vraag je -waar mogelijk- altijd eerst aan de alarmcentrale van je ziektekostenverzekeraar naar welke kliniek of ziekenhuis je vervoerd kan worden voor verdere behandeling.
     • Realiseer je dat de afstanden in de Chinese steden groot kunnen zijn, en er flinke vertraging kan optreden, afhankelijk van de verkeersdrukte.
     • Chinese ambulances kunnen nog wel eens op zich laten wachten; overweeg om zelfstandig vervoer naar je voorkeursziekenhuis te regelen als dat kan.

     Openbare zorg in China

     • China kent vier netwerken voor de volksgezondheid:
      • het systeem van openbare gezondheidsdiensten voor preventie, controle, opvoeding, kinder- en kraamvrouwzorg, geestelijke gezondheid, opvang van noodsituaties, bloedinzamelingen, opvolging van de gezondheidssituatie, familie planning plus een netwerk van openbare dienstverlening voor de volksgezondheid.
      • de eigenlijke gezondheidszorg, met op het platteland ziekenhuizen op arrondissement- en kantonniveau en gezondheidscentra op dorpsniveau; in de steden werken ziekenhuizen en wijkgezondheidscentra op verschillende niveaus samen.
      • de ziektekostenverzekering: een basisverzekering aangevuld met bijkomende verzekeringen; hierin wordt verschil gemaakt tussen werkende en werkloze stedelingen, er is een (vrij nieuwe) coöperatieve verzekering op het platteland en een hulpfonds voor mensen in moeilijkheden.
      • een netwerk voor geneesmiddelen, van productie tot distributie, met één nationaal systeem voor basisgeneesmiddelen.
     • Naast de reguliere gezondheidszorg met artsen, apotheken, ziekenhuizen en klinieken kent China natuurlijk van oudsher ook een zeer uitgebreide klassieke Chinese geneeskunde met acupunctuur en traditionele geneeswijzen.
     • De huisarts en het (ook in Nederland verdwijnende) huisbezoek van een dokter bestaat in China in principe niet. Voor een medisch onderzoek of een eenvoudige dokters-consultatie in China ga je veelal direct naar het ziekenhuis.
     • De medische kosten in China zijn over het algemeen vaak hoger dan in Nederland.
     • Consulten en medicijnen worden meestal direct betaald (soms eventueel mogelijk per creditcard).
     • Medicijnen (op doktersvoorschrift) worden in principe direct meegenomen en afgerekend.
     • Ben je afhankelijk van speciale medicijnen neem dan altijd een flinke startvoorraad mee als je naar China verhuist; regel een medicijnenverklaring in verband met de douane controle.
     • Check bij voorkeur al voor vertrek met je vaste apotheek de internationale soortnaam (werkzame stof) van je medicijn, los van het merk en informeer naar de in China gangbare naam van dit medicijn.
     • In de mede op buitenlanders gerichte apotheken in de grotere Chinese steden zijn veel medicijnen uiteraard redelijk goed verkrijgbaar; informeer tijdig (ruim voordat je startvoorraad op is) naar vervolgrecepten, en/of vraag hulp van je ziektekostenverzekeraar.

     Pri-ziekenhuizen in China

     • Afhankelijk van het soort ziekenhuis dat je bezoekt en afhankelijk van de duur van je verblijf in/gewenning aan China kan je een gevoel van chaos krijgen; de meest basic (lokale) ziekenhuizen zijn vaak overvol en procedures lopen anders dan je gewend was.
     • In een privé-ziekenhuis spreekt het medisch personeel wat vaker Engels en zijn er vaker internationale doktoren aanwezig.
     • In een privé-ziekenhuis in China zullen verpleegsters en dokteren je in het algemeen wat minder aan je lot overlaten.
     • De infrastructuur en hygiëne in een privé-ziekenhuis is vaak goed en volgens "internationale" standaarden. In een ziekenhuis van de overheid kan je in een bed belanden zonder kussens of dekens, en lig je gezellig samen met de lokale gemeente.
     • Het privé-ziekenhuis is dikwijls een stuk duurder vergeleken met ziekenhuizen van de overheid.

     Ziektekosten-, pensioen-, werkeloosheid-, zwangerschaps- en arbeidsongevallenverzekeringen in China

     • Ziektekosten-, pensioen-, werkeloosheid-, zwangerschaps- en arbeidsongevallenverzekeringen zijn verplicht voor alle buitenlanders die in China werken.
     • Je bent verplicht de Chinese verzekeringen af te sluiten, hiernaast mag je -en is het vaak wenselijk- een eigen verzekering afsluiten; daar worden over het algemeen geen extra eisen door de Chinese overheid aan gesteld.
     • Omdat er diverse nadelen zitten aan het verplichte stelsel kiezen verreweg de meeste buitenlanders in China voor de optie om sociale zekerheid en ziektekostenverzekeringen elders onder te brengen, bijvoorbeeld via een internationale (ziektekosten)verzekering.

     Hoe veilig en onveilig is een reis of verblijf in China?

     Veiligheid in China

     • Hoewel uiteraard ook China niet ontkomt aan de gangbare problematiek van grote steden en gebieden die zich stevig ontwikkelen, zijn misdrijven tegen buitenlanders in China nog altijd relatief zeldzaam.
     • Let op dat de rechtspraak ook voor buitenlanders erg streng is.
     • Kritiek uiten op het Chinese regime is erg gevoelig, dus let hierop.

     Ziekte in China

     • Tropische ziekten zijn aanwezig in delen van land. Noodzakelijke vaccinaties checken voordat je vertrekt is aan te raden.
     • Een aspect om terdege rekening mee te houden als je gaat wonen en werken in China is het soms pittige leefklimaat in de grote Chinese steden. De enorme drukte en het verkeer (uitlaatgassen), de enorme bouwprojecten (stof), de nog niet aan veel regelgeving gebonden industrie (vervuiling) en de flinke zandstormen in de lente vanuit de Gobi woestijn zijn de belangrijkste veroorzakers.
     • Chinezen besteden erg veel aandacht aan de properheid van hun eigen woonomgeving, maar niet aan die van de buitenruimte; dat is een van oudsher een pure overheidstaak.

     Welke werk- en reisverzekeringen zijn geschikt voor kort en lang verblijf in China?

     • Is de reis naar China en je terugkomst voldoende gedekt, ben je voor, tijdens, en na je activiteiten voldoende gedekt en welke verzekering past het beste bij jouw reis en jouw activiteit?
     • China en HongKong vallen in verzekeringspolissen onder werelddekking.
     • Hou bij de keuze in dekkingshoogte (tegen 100% van het Nederlands tarief, tegen kostprijs etc.) er rekening mee dat de medische kosten in China over het algemeen vaak hoger zijn dan in Nederland.

     Activiteiten- en reisverzekeringen

     Annuleringsverzekeringen

     Welke emigratie- en expatverzekering kan je afsluiten voor China en Hongkong als je daar een tijd gaat wonen?

     Ziektekostenverzekeringen in China en Hongkong

     Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen & Levensverzekeringen in China en Hongkong

     Aansprakelijkheidsverzekeringen & Rechtsbijstandverzekeringen in China en Hongkong

     Inboedel- en opstalverzekeringen in China en Hongkong

     Collectieve verzekeringen (voor bedrijven, stichtingen/NGOs) in China

     • Voor organisaties die twee of meer werknemers naar China hebben uitgezonden, zijn collectieve verzekeringen regelmatig een uitkomst. Op deze wijze wordt er niet alleen administratieve rompslomp voorkomen, maar zijn er ook meer mogelijkheden op het gebied van de dekking.
     • Collectieve verzekeringen voor in China en Hongkong
     Hoe werkt de gezondheidszorg in Costa Rica, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     Hoe werkt de gezondheidszorg in Costa Rica, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     Kayak op het strand in Costa Rica

     Hoe werkt het gezondheidszorgsysteem in Costa Rica?

     Welke verzekeringen heb je in Costa Rica nodig als je gaat stage lopen, studeren, vrijwilligerswerk doen, werken of wonen?

     Hoe werkt het ziektekosten- en gezondheidszorgsysteem in Costa Rica?

     Kwaliteit van de gezondheidszorg in Costa Rica

     • De World Health Organization (WHO) plaatst Costa Rica zeer regelmatig hoog op de ranglijst van landen met de hoogste levensverwachting.
     • De Costaricaanse overheid kent, per hoofd van de bevolking, een van de laagste uitgaven aan gezondheidszorg. Niet omdat men daar geen geld aan kán uitgeven, maar omdat het lang niet altijd nodig is. Daarentegen investeert Costa Rica sterk in preventie en gezondheidsmonitoring.
     • Costa Rica's gezondheidszorgsysteem scoort eveneens hoog in de wereldwijde rankings: het land staat regelmatig boven de USA en is vaak 'het beste systeem' van heel Latijns-Amerika.
     • De gezondheidszorg in Costa Rica is vaak relatief (veel) voordeliger dan wat we gewend zijn in Europa of de Verenigde Staten.
     • Veel artsen in Costa Rica volgen hun opleiding (geheel of deels) in de USA, Canada of Europa.

     Openbare gezondheidszorg in Costa Rica

     • The Caja Costarricense de Seguro Social ('Costa Rican Social Security Fund') bepaalt veel beleid rondom de openbare gezondheidszorg in Costa Rica. Daarnaast maakt men ook beleid voor o.a. het pensioenstelsel. Het openbare gezondheidszorgstelsel heet kort gezegd 'Caja'.
     • Zo'n 90% van alle permanente inwoners in Costa Rica valt onder het systeem van publieke gezondheidszorg. Niet-ingezetenen moeten daartoe bij een van de 'officiële resident programs' aangesloten zijn: de programma's 'Pensionado', 'Rentista', or 'Inversionista' (check altijd up-to-date status).
     • Iedereen die deelneemt aan 'Caja' krijgt te maken met EBAIS: Equipos Básicos de Atención Integral en Salud ('Comprehensive Basic Health Care Team'). Een lokale of regionale EBAIS locatie, of iemand van het EBAIS team die bij je thuiskomt, is vaak je eerste aanspreekpunt bij gezondheidsproblemen.
     • Ben je als expat permanent legaal inwoner van Costa Rica ('permanent resident'), dan word je ook verplicht lid van Caja/EBAIS. Hou er rekening mee dat het aanmeldingsproces tot zo'n 18 maanden kan duren. Sluit in de tussentijd een internationale expat ziektekostenverzekering af, zodat je niet onverzekerd bent tijdens de (lange) aanvraagprocedure.
     • Ben je eenmaal toegelaten tot het systeem, dan schrijf je je in bij de dichtstbijzijnde regionale gezondheidskantoor van de overheid. Na diverse checks en aanvullend papierwerk koppelen zij je aan een lokale (EBAIS) kliniek, waar je je als patiënt inschrijft. Onder 'Caja'/EBAIS vallen enkele tientallen ziekenhuizen en ruim 200 klinieken.
     • Werk je als expat/inwoner betaald in Costa Rica, dan sluit je -via je lokale werkgever- een "poliza de riesgo del trabajo" af: een verzekeringspolis die dient ter aanvulling van het openbare systeem en gericht is op gezondheidsrisico's tijdens het werk.
     • Ben je zelfstandig ondernemer in Costa Rica, of met pensioen, dan is er een 'independent worker dekkingsplan' dat 'asegurado voluntario' heet. Via dat plan kan je dan toch deelnemen aan Caja.
     • De 'Caja dekking' is vrij basic; het is zeker aan te raden om je als expat (plus evt. partner en kinderen) bij te verzekeren via een private zorgaanbieder en/of een internationale ziektekostenverzekering.
     • De kosten van de (openbare) gezondheidszorg -dokter, ziekenhuis, recepten- liggen in Costa Rica over het algemeen lager dan de kosten in de USA en veel Europese landen. Artsen rekenen bijvoorbeeld vaak niet meer dan US$65-$85 per consult, zelfs bij huisbezoek. Voor een consult bij een specialist kun je rekenen op US$90-$110. Voor standaard onderzoeken als Tests zoals een echo kosten +/- US$75. Check altijd up-to-date kosten vóórdat je definitief toezegt en stem kosten altijd vooraf af met je internatonale ziektekostenverzekeraar, zeker bij mogelijk substantiële kosten.

     Private gezondheidszorg in Costa Rica

     • Veruit de meeste mensen in Costa Rica maken gebruik van het openbare gezondheidszorgprogramma. Slechts zo'n 10-15% van de Costa Ricanen kiest voor private gezondheidszorg.
     • Redenen om voor private gezondheidszorg te kiezen in Costa Rica zijn o.a. de kortere wachtlijsten en de keuzevrijheid in artsen en klinieken.
     • Je kunt er -in overleg- vaak ook voor kiezen om alleen het onderzoek bij een private kliniek te laten verrichten (vaak kortere wachtlijst) en voor de uitslag weer naar een voordeliger 'Caja-arts' te gaan.
     • De private gezondheidszorg in Costa Rica loopt via de overheidsverzekeraar 'INS' (Instituto de Seguro Nacional). O.a. valt hier de tandzorg, oogzorg en jaarlijkse check-ups onder, net als specifieke medicatie, chirurgie en zorg vanuit schoonheidsspecialisten.
     • In sommige situaties is het mogelijk om als expat gebruik te maken van INS. De meeste expats in Costa Rica kiezen, om meerdere redenen, voor een internationale ziektekostenverzekeraar. Costa Rica staat overigens pas sinds 2009 toe dat internationale ziektekostenverzekeraars actief zijn op de markt.
     • De vier grootste private ziekenhuizen zijn in Costa Rica allemaal in of in de directe omgeving van San Jose te vinden. 'CIMA' in San Jose is daarvan de bekendste en meest uitgebreide qua zorg en faciliteiten. In de onder expats meer populaire plaatsen aan de kust vind je kleinere, maar vaak goede, privé-klinieken.
     • Veel doktoren uit Costa Rica kiezen ervoor (ook) in de private gezondheidszorg aan de slag te gaan. In de ochtenduren werkt men voor Caja/EBAIS, in de middaguren runt men een privé-kliniek. Juist daarom haalt de overheid van Costa Rica steeds meer artsen en verpleegkundigen uit landen buiten Costa Rica, waaronder Cuba.
     • Costa Rica is een populaire bestemming voor medisch toerisme (o.a. vanuit de USA), door de prettige leefomstandigheden, relatief lage kosten van (private) gezondheidszorg, ruime aanwezigheid van tweetalig personeel en goede medische voorzieningen. Ook gaan veel buitenlanders naar Costa Rica voor cosmetische chirurgie, vanwege de lagere kosten en goede faciliteiten.

     Huisarts/specialist in Costa Rica

     • De gezondheidszorg vindt in Costa Rica nog dichtbij de mensen plaats, met een sterke nadruk op preventie en gezondheid.
     • In Costa Rica vind je zgn. gezondheidsteams, van +/- 5 gezondheidsmedewerkers waarvan minimaal één arts. Er zijn ruim 1.000 'teams', die per team de gezondheid van 3,500-4,000 inwoners monitoren.
     • Als je deelneemt aan het Caja stelsel, dan word je gekoppeld aan een lokale EBAIS kliniek en/of een gezondheidsmedewerker uit het EBAIS thuisteam.
     • Al vanaf het kind-zijn komt uit dat team een 'gezondheidsambassadeur' bij de mensen thuis. Die persoon kent de mensen, en volgt ze in hun ontwikkeling. De gezondheidsambassadeur geeft advies, verzorgt inentingen, doet periodieke check-ups en verstrekt medicatie.
     • Een specifiek aandachtspunt is het registreren en (laten) verbeteren van bronnen met 'stilstaand water' in&om het huis / in de community. Uiteraard is dat een bron voor muggen, met hun meekomende ziektes. Ook let men extra op evt. té basic leefomstandigheden, tiener-zwangerschappen en zelfs op de gezondheid en inenting van huisdieren, zodat deze geen bron van ziekte voor de Costa Ricanen vormen.
     • In heel Costa Rica ligt niet de nadruk op ‘reparatie’ als mensen eenmaal ziek zijn, maar op preventie.
     • Ben je verzekerd via het particuliere zorgstelsel, of via een internationale ziektekostenverzekering, dan heb je vaak meer keuzevrijheid in arts of behandelaar.
     • Check altijd vooraf met je expatverzekering (noodhulp daargelaten) met welke private ziekenhuizen afspraken zijn gemaakt, zodat je zeker weet dat de door een specialist/ziekenhuis verleende zorg ook vergoed wordt.

     Tandarts in Costa Rica

     • Onder de 'openbare gezondheidszorg' (Caja) valt in Costa Rica ook basis-tandzorg. Maar bv. behandelingen die een orthodontist uitvoert zijn hier van uitgesloten.
     • Over het algemeen zijn er in de grotere en middelgrote steden in Costa Rica goede tandartsen ('dentistas') aanwezig, die internationale standaarden volgen, en voor een zeer redelijke prijs. 
     • Doe, in afstemming met je internationale tandartsverzekering, goed onderzoek naar welke praktijk je kiest. Als je niet zeker bent van een bepaalde procedure, vraag dan om een second opinion of een prijsindicatie bij een andere aanbieder.
     • Omdat Costa Rica veel "medisch toerisme" kent, zeker rondom de tandzorg, vind je op veel plekken tandartsen die zeer goed Engels spreken en werken met internationale materialen en standaarden.
     • Vergeleken met de USA en Europa zijn behandelingen bij een tandarts in Costa Rica echt véél voordeliger.

     Verloskunde & kraamzorg in Costa Rica

     • Ben je zwanger in Costa Rica, dan heb je onder het Caja systeem veelal 'voorrang': je krijgt nauwelijks te maken met bv. wachtlijsten voor specialistische zorg.
     • Wel is het een 'take it or leave it'-systeem; wil je zelf invloed hebben op welke arts je wanneer ziet, dan moet je kiezen voor private zorg.
     • De geboorte van een baby in Costa Rica vindt normaliter plaats in het openbare of private ziekenhuis.
     • Veel expats vinden de openbare zorg rondom zwangerschap en bevalling wat 'onpersoonlijk'; je ziet wisselende artsen en je doorloopt standaard procedures waar je zelf weinig invloed hebt op wát er gebeurt. Bv. een '20-weken echo' is vaak geen onderdeel van de openbare zorg. Een keizersnede gebeurt alleen als het medisch gezien écht moet. Ook zijn er relatief weinig 1-persoonskamers en zijn bezoektijden voor 'de partner' beperkt.
     • De private zorg biedt meer keuzevrijheid en meer opties om het proces van bevalling in te richten zoals je zélf wilt. Bv. meerdere mensen uit je omgeving bij de bevalling, een bevalling in water, meer keuze rondom pijnstilling etc.
     • Alle baby's die in Costa Rica worden geboren zijn bij geboorte inwoner van Costa Rica. Baby's krijgen een eigen registratienummer, 'cédula', dat ze levenslang houden.
     • Doordat je na de geboorte een directe relatie hebt met iemand die inwoner is van Costa Rica (je baby), is het veel makkelijker om een permanente verblijfsstatus te krijgen voor jezelf en je directe familie.
     • Pasgeborenen vallen normaliter vanzelf voor een jaar onder het CAJA systeem. Daarmee worden alle routine zorg, eventuele spoedconsulten, diagnose-onderzoeken en diverse andere uitgaven gedekt. Dubbelcheck dit uiteraard wel vóórdat je kosten maakt!
     • Is je baby geboren, registreer deze dan bij een 'Civil Registry office'. Met het geboortecertificaat van het ziekenhuis of de kliniek, de ingevulde formulieren van het registratiekantoor, een identificatiebewijs van beide ouders en betaling van de registratiefee krijg je een officieel geboortecertificaat. Dat heb je nodig voor toegang tot gezondheidszorg voor de baby en -later- voor onderwijs.
     • Reis je met een pasgeboren baby door Costa Rica dan moet je een 'permiso de salida' hebben van je arts. Daarmee toon je aan dat je baby gezond is om te reizen.

     Apotheek in Costa Rica

     • Mocht je je reisapotheek onderweg aan willen vullen, bij apotheken  (farmacias) in Costa Rica zijn veel soorten medicijnen verkrijgbaar.
     • Veel geneesmiddelen, zoals de pil (voorkomen zwangerschap), medicatie tegen een hoog cholestorol gehalte of migraine medicatie, zijn in Costa Rica zonder recept verkrijgbaar.
     • De apotheek-medewerker is in Costa Rica vaak een eerste aanspreekpunt bij basis-gezondheidsproblemen. Bij twijfel wordt de dienstdoende arts-apotheker erbij gehaald. Die kan indien nodig doorverwijzen naar een ziekenhuis of kliniek.

     Hoe veilig en onveilig is een reis of verblijf in Costa Rica?

     Veiligheid in Costa Rica

     • Costa Rica is in beginsel een relatief veilig land in Midden-Amerika. Zeker vergeleken met enkele buurlanden in de regio.
     • Maar ook in Costa Rica zijn drugsbendes actief en vinden overvallen en berovingen plaats.
     • Criminaliteit in Costa Rica gaat van relatief onschuldig (zoals zakkenrollers), tot gewelddadige overvallen en soms zelfs verkrachting en moord.
     • Woon je voor langere tijd in Costa Rica en reis je met eigen auto, wees dan alert bij een lekke band. Criminelen vermommen zich als 'behulpzame voorbijganger', om je vervolgens te beroven.
     • Bezoek je bijvoorbeeld een restaurant of supermarkt, laat dan geen spullen achter in je auto. Een inbraak is zo gebeurd.
     • Berucht zijn o.a. het Coca Cola-busstation en diverse andere busstations in San José, zeker na zonsondergang.
     • Het is, zoals overal, ook in Costa Rica niet verstandig om met grote geldbedragen of behangen met sieraden jezelf te begeven op drukke toeristische plekken. Oók niet aan het strand. Op druk bezochte plaatsen zijn zakkenrollers actief.
     • Verblijf je voor langere tijd in Costa Rica, dan is er een kans dat je te maken krijgt met aardbevingen of tropische stormen. Met name de periode juni-november staat in Costa Rica bekend als storm- en orkaanseizoen. Wees voorbereid en informeer bij welke instanties je moet zijn voor Engelstalige up-to-date informatie als iets dergelijks plaatsvindt.
     • Woon je voor langere tijd in Costa Rica, dan krijg je vroeg of laat te maken met demonstraties, als gevolg van politieke of economische kwesties. Een staking kan gevolgen hebben voor het transport, de brandstofvoorziening en andere overheidsdiensten. En let op: óók vreedzame demonstraties kunnen uitlopen op geweld.
     • Aan de Caribische kust en de kust van de Stille Oceaan komen in Costa Rica gevaarlijke stromingen voor (“rip currents”): hele sterke stroming in zee. Check altijd de Costa Ricanen die terplaatse wonen waar je wel en waar je beter niet kunt zwemmen.
     • Lhbtiq+'ers zijn over het algemeen welkom in Costa Rica.

     Ziekte in Costa Rica

     • Over het algemeen ervaren expats Costa Rica als een land met een hoge kwaliteit van leven: klimaat, stranden, natuur, vriendelijke mensen, lage kosten voor levensonderhoud.
     • Maar: er zijn wel degelijk tropische ziekten aanwezig in delen van het land. Vaccinaties checken voordat je vertrekt is zeer aan te raden. Denk bij een langer verblijf ook aan hepatitis B.
     • Drink in Costa Rica altijd flessenwater, dat goedkoop is en overal verkrijgbaar.
     • In de regio Limón is het extra oppassen tegen muggensteken; er komt regelmatig malaria voor. In beginsel alleen in deze provincie, maar check altijd voor vertrek de meest up-to-date status.
     • Ziekenhuizen en artsen willen vaak dat je vooraf contant betaalt voor een consult of behandeling. Ook particuliere ziekenhuizen vragen meestal een voorschot, of een bewijs dat je goed verzekerd bent. Stem dit altijd af met je (internationale) ziektekostenverzekeraar.
     • Check ruim voor vertrek voor welke medicijnen je een verklaring nodig hebt om een eerste dosis mee te mogen nemen naar Costa Rica. Neem altijd de originele verpakking mee en denk op tijd aan het regelen van een medicijnverklaring. Schrijf voor ieder medicijn dat je gebruik de internationale benaming van de werkzame stof op en probeer voor vertrek al te achterhalen of je medicijn ook in Costa Rica verkrijgbaar is, waar en hoe.

     Waar op te letten in het verkeer in Costa Rica?

     • Reis na zonsondergang niet over de weg, vooral niet in afgelegen gebieden. Vermijd auto- en busritten 's avonds en 's nachts.
     • Wees ook overdag op je hoede: juist dan vinden overvallen plaats.
     • Blijf zoveel mogelijk op de hoofdwegen.
     • In het orkaanseizoen moet je rekening houden met wegblokkades door landverschuivingen en modderlawines. In Costa Rica heb je relatief weinig mogelijkheden voor omleidingen; hou dus rekening met (flinke) vertraging en zorg voor voldoende water en eten.
     • Verkeersregels zijn in Costa Rica op z'n hoogst een 'leidraad' voor hoe je je in het verkeer beweegt. Veel mensen houden zich er niet aan en gedragen zich soms behoorlijk agressief. Rij daarom 'defensief' en meng je niet in discussies.

     Welke werk- en reisverzekeringen zijn geschikt voor kort en lang verblijf in Costa Rica?

     • Is de reis naar Costa Rica en je terugkomst voldoende gedekt? Ben je voor, tijdens en na je activiteiten voldoende gedekt? Welke verzekering past het beste bij jouw reis en jouw activiteit?

     Activiteiten- en reisverzekeringen

     Annuleringsverzekeringen

     Welke emigratie- en expatverzekering kan je afsluiten voor Costa Rica als je daar een tijd gaat wonen?

     Ziektekostenverzekeringen

     • Als alternatief voor de Nederlandse basiszorgverzekering is een internationale emigratie of expatverzekering een veel gebruikte vervanging. Een dergelijke verzekering biedt een aantal voordelen tov de lokale dekking: internationale dekking, vergoedingen en voorwaarden veelal volgens Nederlandse maatstaven, gericht op dekkingen die een "buitenlander" nodig heeft, en flexibiliteit bij verhuizing naar Costa Rica.
     • Het is niet bij wet vereist om als expat verplicht een ziektekostenverzekering te hebben, maar het is uiteraard wel zeer raadzaam. In sommige omstandigheden kom je in aanmerking voor het lokale 'Caja' zorgsysteem. Dan nóg is het raadzaam om je bij te verzekeren via een internationale ziektekostenverzekering.
     • Sommige gebieden in Costa Rica worden als gevaarlijk beschouwd. Afhankelijk van huidige gebeurtenissen, kunnen deze gebieden buiten het dekkingsgebied van jouw verzekeringsmaatschappij vallen. Zorg ervoor dat je up to date bent met informatie verkrijgen mbt de dekkingsgebieden van jouw specifieke ziektekostenverzekering. 
     • Ziektekostenverzekeringen voor Costa Rica
     • Overlijdensrisicoverzekering voor Costa Rica

     Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen & Levensverzekeringen

     Aansprakelijkheidsverzekeringen & Rechtsbijstandverzekeringen

     Inboedel- en opstalverzekeringen

     • Wanneer je je eigen inboedel meeneemt naar Costa Rica, of daar lokaal nieuwe huisraad aanschaft, dan kan een internationale geldende inboedelverzekering ervoor zorgen dat je tegen schade verzekerd bent die het gevolg is van onder meer brand, storm en diefstal.
     • Sommige huizen in de buitenwijken hebben beveiligers in dienst die in de gaten houden wie er het complex inkomt en wie het complex verlaat. Afhankelijk waar je woont en wat voor soort huis je hebt, is het handig om een verzekering te vinden die bij jouw persoonlijke behoeften past. 
     • In Costa Rica is het niet makkelijk om lokale verzekeringsmaatschappijen te vinden die inboedel- en opstalverzekeringen kunnen regelen. Door het relatief grote aantal mogelijke calamiteiten (inbraak, orkaan, aardbeving e.a.) kun je tegen problemen aanlopen als je een claim wilt indienen of wanneer je verzekering moet vernieuwen. Zorg er dus liever voor dat je je huis en inboedel meeverzekert bij je internationale verzekering.
     • Inboedelverzekering voor Costa Rica
     • Huis- en inboedelverzekering ondertussen in Nederland

     Collectieve verzekeringen (voor bedrijven, stichtingen/NGO's)

     • Voor organisaties die twee of meer werknemers naar Costa Rica hebben uitgezonden, zijn collectieve verzekeringen regelmatig een uitkomst.
     • Op deze wijze wordt er niet alleen administratieve rompslomp voorkomen, er zijn ook meer mogelijkheden op het gebied van de dekking.
     • Collectieve verzekeringen voor Costa Rica

     Verder lezen of emigreren naar Costa Rica of een reis naar Costa Rica voorbereiden

     Hoe werkt de gezondheidszorg op Curaçao, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     Hoe werkt de gezondheidszorg op Curaçao, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     Hoe werkt het gezondheidszorgsysteem op Curaçao?

     Welke verzekeringen heb je op Curaçao nodig als je gaat stage lopen, studeren, vrijwilligerswerk doen, werken of wonen?

     Hoe werkt het ziektekosten- en gezondheidszorgsysteem op Curaçao?

     Kwaliteit van de gezondheidszorg op Curaçao

     • De gezondheidszorg op de Nederlandse Antillen is over het algemeen goed te noemen. Het niveau is te vergelijken met dat van Nederland. De meeste medische behandelingen kunnen worden uitgevoerd.
     • In urgente situaties worden patiënten vanuit Aruba en Bonaire overgebracht naar de ziekenhuizen op Curaçao.
     • Niet alle specialistische handelingen zijn echter mogelijk op het eiland. Bij specialistische handelingen of ernstige of gecompliceerde gevallen wordt uitgeweken met de luchtambulance dienst naar bijvoorbeeld de Verenigde Staten of Latijns- Amerika.

     Openbare zorg op Curaçao

     • Er zijn meerdere ziekenhuizen op Curaçao waaronder het Curaçao Medical Center (voormalig Sint Elisabeth Hospitaal), de Taams kliniek en het Antillean Adventist Hospital.

     Huisarts

     • Het is handig om te weten is dat je voor vrijwel alle zorg net als in Nederland een doorverwijzing nodig hebt. Van je huisarts, of van een specialist.

     Tandarts

     • Op Curaçao heb je ruim genoeg keuze tussen verschillende tandarts(en) en praktijken, met verschillende specialisaties en behandelmogelijkheden.

       

      Hoe veilig en onveilig is een reis of verblijf op Curaçao?

      Veiligheid op Curaçao

      • Curaçao is een redelijk veilig eiland, zeker als je je goed laat inlichten over de lokale situatie. Er wel geregeld kleine criminaliteit voor zoals zakkenrollers. Loop niet opzichtig met kostbare spullen en berg ze veilig op.
      • Het verkeer op Curaçao is redelijk veilig. Houd er wel rekening mee dat bepaalde regels anders zijn of anders opgevolgd worden. Zo mag je op Curaçao links en rechts inhalen en heeft de doorgaande weg altijd voorrang.
      • Het bezit van soft- en harddrugs wordt streng bestraft. 

      Ziekte op Curaçao

      • Bescherm jezelf vooral tegen muggen om knokkelkoorts (dengue) te voorkomen.

      Welke werk- en reisverzekeringen zijn geschikt voor kort en lang verblijf op Curaçao?

      • Is de reis naar Curaçao en je terugkomst voldoende gedekt, ben je voor, tijdens, en na je activiteiten voldoende gedekt en welke verzekering past het beste bij jouw reis en jouw activiteit?

      Activiteiten- en reisverzekeringen voor Curaçao

      Annuleringsverzekeringen voor en reis naar Curaçao

      Welke emigratie- en expatverzekering kan je afsluiten voor op Curaçao als je daar een tijd gaat wonen?

      Ziektekostenverzekeringen voor Curaçao

      • Als alternatief voor de Nederlandse basiszorgverzekering is een internationale emigratie of expatverzekering een veel gebruikte vervanging. Een dergelijke verzekering biedt een aantal voordelen tov de lokale dekking: internationale dekking, vergoedingen en voorwaarden veelal volgens Nederlandse maatstaven, gericht op dekkingen die een "buitenlander" nodig heeft, en flexibiliteit bij verhuizing naar Curaçao.
      • Ziektekostenverzekeringen voor in Curacao
      • Overlijdensrisicoverzekering voor in Curacao

      Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen & Levensverzekeringen voor Curaçao

      Aansprakelijkheidsverzekeringen & Rechtsbijstandverzekeringen voor Curaçao

      Inboedel- en opstalverzekeringen voor Curaçao

      Collectieve verzekeringen (voor bedrijven, stichtingen/NGOs) voor op Curaçao

      • Voor organisaties die twee of meer werknemers naar Curaçao hebben uitgezonden, zijn collectieve verzekeringen regelmatig een uitkomst. Op deze wijze wordt er niet alleen administratieve rompslomp voorkomen, er zijn ook meer mogelijkheden op het gebied van de dekking.
      • Collectieve verzekeringen voor in Curacao
     Hoe werkt de gezondheidszorg in Duitsland, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     Hoe werkt de gezondheidszorg in Duitsland, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     Hoe werkt het gezondheidszorgsysteem in Duitsland?

     Welke verzekeringen heb je in Duitsland nodig als je gaat stage lopen, studeren, vrijwilligerswerk doen, werken of wonen?


     Hoe werkt het ziektekosten- en gezondheidszorgsysteem in Duitsland?

     Kwaliteit van de gezondheidszorg in Duitsland

     • De kwaliteit van de zorg in Duitsland staat bekend als een van de beste en een van de duurste ter wereld. Het afsluiten van een gezondheidszorg verzekering is verplicht.  
     • De meeste ziekenhuizen in Duitsland worden gerund door de regering.
     • Het verstrekken van gezondheidszorg in Duitsland wordt gefinancierd door een nationaal wettelijk bijdragestelsel om te verzekeren dat gezondheidszorg voor alle Duitsers beschikbaar is.
     • Ziekenhuizen kunnen worden ingedeeld in publieke ziekenhuizen (overheidsinstellingen), vrijwillige ziekenhuizen (gerund door ngo’s of kerken) en particuliere ziekenhuizen.
     • Medische training in Duitsland voor artsen bestaat uit preklinische en klinische training.
     • De medische training voor artsen is in Duitsland op een soortgelijke manier geregeld zoals in het Verenigd Koninkrijk en de VS.

     Welke werk- en reisverzekeringen zijn geschikt voor kort en lang verblijf in Duitsland?

     • Is de reis naar Duitsland en je terugkomst voldoende gedekt, ben je voor, tijdens, en na je activiteiten voldoende gedekt en welke verzekering past het beste bij jouw reis en jouw activiteit?

     Activiteiten- en reisverzekeringen

     Annuleringsverzekeringen

     Welke emigratie- en expatverzekering kan je afsluiten voor Duitsland als je daar een tijd gaat wonen?

     Ziektekostenverzekeringen

     • Als alternatief voor de Nederlandse basiszorgverzekering is een internationale emigratie of expatverzekering een veel gebruikte vervanging. Een dergelijke verzekering biedt een aantal voordelen tov de lokale dekking: internationale dekking, vergoedingen en voorwaarden veelal volgens Nederlandse maatstaven, gericht op dekkingen die een "buitenlander" nodig heeft, en flexibiliteit bij verhuizing naar Engeland.
     • Ziektekostenverzekeringen voor in Duitsland 
     • Overlijdensrisicoverzekering voor in Duitsland 

     Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen & Levensverzekeringen

     Aansprakelijkheidsverzekeringen & Rechtsbijstandverzekeringen

     Inboedel- en opstalverzekeringen

     Collectieve verzekeringen (voor bedrijven, stichtingen/NGO's) in Duitsland

     • Voor organisaties die twee of meer werknemers naar Duitsland hebben uitgezonden, zijn collectieve verzekeringen regelmatig een uitkomst. Op deze wijze wordt er niet alleen administratieve rompslomp voorkomen, er zijn ook meer mogelijkheden op het gebied van de dekking.
     • Collectieve verzekeringen voor in Duitsland 
     Hoe werkt de gezondheidszorg in Engeland (Verenigd Koninkrijk), en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     Hoe werkt de gezondheidszorg in Engeland (Verenigd Koninkrijk), en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     Hoe werkt het gezondheidszorgsysteem in Engeland (Verenigd Koninkrijk)?

     Welke verzekeringen heb je in Engeland (Verenigd Koninkrijk)nodig als je gaat stage lopen, studeren, vrijwilligerswerk doen, werken of wonen?


     Hoe werkt het ziektekosten- en gezondheidszorgsysteem in Engeland?

     Kwaliteit van de gezondheidszorg in Engeland

     • De gezondheidszorg in het Verenigd Koninkrijk is in verschillende jaren als het beste gezondheidszorgsysteem ter wereld uitgeroepen.
     • In de verschillende onderzoeken komt Engeland het beste uit de bus in de categorieën effectiviteit, veiligheid, coördinatie en patiënt- georiënteerdheid. 
     • Het 'National Institute for Health and Clinical Excellence' (NICE) bepaalt in Engeland de richtlijnen voor de behandeling van een bepaalde aandoening. Ook stelt NICE vast welke zorg wordt vergoed onder NHS, en welke niet.
     • In Engeland bestaan regels voor het wel of niet doorberekenen van parkeerkosten door ziekenhuizen aan hun cliënten. Onder andere. gehandicapten, mensen die vaak een polikliniek moeten bezoeken, ouders van kinderen die ziek zijn en medewerkers die nachtdiensten draaien parkeren gratis.

     Openbare gezondheidszorg in Engeland

     • Het Verenigd Koninkrijk maakt gebruik van de National Health Service (NHS), een systeem waarbij de staat in bijna alle zorgbehoeften van zijn inwoners voorziet. 
     • Engeland, Noord-Ierland, Schotland en Wales hebben elk hun eigen NHS-systemen voor door de overheid gefinancierde gezondheidszorg.
     • Veel NHS-zorg is 'gratis', gefinancierd vanuit belastingen en overheidsinkomsten. Inwoners betalen niet of nauwelijks zorgpremies, eigen risico of aanvullende kosten.
     • Verwacht geen luxe bij deze (gratis) openbare zorg. Wachtlijsten lopen regelmatig nogal op en geplande doelstellingen worden niet gehaald.
     • De NHS-zorg omvat zowel behandeling door de huisarts (voor de basiszorg) als in het ziekenhuis (voor de meer gespecialiseerde zorg, spoedeisende hulp, zorg voor mensen met psychiatrische aandoeningen). Ook ambulancevervoer (over de weg of via de lucht) valt onder het NHS-stelsel.
     • Of je recht hebt op medicijnen op NHS-recept wordt in Engeland bepaald door je verblijfsrecht, niet door nationaliteit.
     • Voor medicijnen op recept betalen de meeste patiënten wel een bescheiden bijdrage; een vast bedrag per medicijn (onafhankelijk van de waarde van je bestelling).
      • Je hebt voor medicijnen altijd een recept nodig van een arts, met uitzondering van pijnstillers en medicatie tegen verkoudheid.
      • Met een Prescription Prepayment Certificate (PPC) kun je deze bijdrage 'afkopen', hetgeen zich loont als je hetzelfde medicijn regelmatig nodig hebt.
      • Maar lang niet iedereen betaalt deze bijdrage daadwerkelijk: vrijgesteld zijn ondere andere patiënten jonger dan 16 jaar (18, als je nog steeds voltijds-onderwijs volgt), ouder dan 60, met bepaalde medische aandoeningen, of lage inkomens. 
      • Er worden nergens in het Verenigd Koninkrijk kosten in rekening gebracht voor recepten die in een ziekenhuis worden toegediend, door een arts of in een NHS inloopcentrum.

     Openbare gezondheidszorg in Engeland

     • Het Verenigd Koninkrijk maakt gebruik van de National Health Service (NHS), een systeem waarbij de staat in bijna alle zorgbehoeften van zijn inwoners voorziet.
     • Engeland, Noord-Ierland, Schotland en Wales hebben elk hun eigen NHS-systemen voor door de overheid gefinancierde gezondheidszorg.
     • Veel NHS-zorg is 'gratis', gefinancierd vanuit belastingen en overheidsinkomsten. Inwoners betalen niet of nauwelijks zorgpremies, eigen risico of aanvullende kosten.
     • Verwacht geen luxe bij deze (gratis) openbare zorg. Wachtlijsten lopen regelmatig nogal op en geplande doelstellingen worden niet gehaald.
     • De NHS-zorg omvat zowel behandeling door de huisarts (voor de basiszorg) als in het ziekenhuis (voor de meer gespecialiseerde zorg, spoedeisende hulp, zorg voor mensen met psychiatrische aandoeningen). Ook ambulancevervoer (over de weg of via de lucht) valt onder het NHS-stelsel.
     • Of je recht hebt op medicijnen op NHS-recept wordt in Engeland bepaald door je verblijfsrecht, niet door nationaliteit.
     • Voor medicijnen op recept betalen de meeste patiënten wel een bescheiden bijdrage; een vast bedrag per medicijn (onafhankelijk van de waarde van je bestelling).
      • Je hebt voor medicijnen altijd een recept nodig van een arts, m.u.v. pijnstillers en medicatie tegen verkoudheid.
      • Met een Prescription Prepayment Certificate (PPC) kun je deze bijdrage 'afkopen', hetgeen zich loont als je hetzelfde medicijn regelmatig nodig hebt.
      • Maar lang niet iedereen betaalt deze bijdrage daadwerkelijk: er gelden ook veel vrijstellingen.
      • Er worden nergens in het Verenigd Koninkrijk kosten in rekening gebracht voor recepten die in een ziekenhuis worden toegediend, door een arts of in een NHS inloopcentrum.

     Private gezondheidszorg in Engeland

     • De private gezondheidszorgsector is in Engeland relatief klein; verreweg het grootste deel van de zorg valt onder NHS.
     • Het grootste deel van de private zorg is 'planbare zorg'; d.w.z. dat zorg in spoedsituaties haast altijd onder de NHS valt. Moet je onverwacht bijvoorbeeld toch worden opgenomen op een intensive care, dan wordt je verplaatst naar een NHS-ziekenhuis.
     • Private zorgverleners sluiten wel steeds vaker contracten af met NHS; voor sommige procedures kun je als NHS-verzekerde dus óók terecht bij een private aanbieder. En v.v.: als private zorgverzekerde kun je soms voor een behandeling ook terecht in een NHS-ziekenhuis. Het verkleinen van wachtlijsten is het belangrijkste doel van deze samenwerkingsvormen.
     • Voor sommige behandelingen zijn de wachtlijsten onder de private zorg een stuk korter dan onder de NHS-zorg.
     • Omdat er onder de NHS een 'rem' zit op orthopedische ingrepen en staaroperaties, kiezen mensen hier vaker voor een private zorginstelling in combinatie met eigen financiering. Ook rondom cosmetische ingrepen komen patiënten vaker uit bij private zorg/privé-klinieken.
     • Patiënten met een particuliere verzekering buiten Londen worden vaak geadviseerd om te kiezen voor NHS-behandeling; privé klinieken zijn daar veel beperkter aanwezig of de faciliteiten zijn beduidend minder (uitzonderingen daargelaten).
     • Omdat de NHS-sector in Engeland zo groot is, is alom bekend in Engeland dat een operatie in particuliere ziekenhuizen gevaarlijk(er) kan zijn vanwege onvoldoende apparatuur, gebrek aan intensive care-bedden, ontoereikende personeelsregelingen en een slechte medische administratie. Natuurlijk geldt dat niet voor ieder particulier ziekenhuis.

     Huisarts in Engeland

     • In Engeland maken ze gebruik van de General Practitioners (huisartsen) voor de primaire gezondheidszorg.
     • Er zijn vaak meerdere huisartsen verbonden aan een huisartsenpraktijk.
     • Het is in Engeland gebruikelijk om te kiezen voor een kliniek, al dan niet met specifieke voorzieningen. Men houdt veel minder rekening met welke specifieke huisarts je krijgt. Een huisarts heb je altijd nodig om je door te verwijzen naar specialisten.
     • Voor zorg die je 's avonds, 's nachts of in het weekend nodig hebt bel je naar een centraal callcenter, die koppelt je vervolgens aan een dienstdoende praktijk.
     • Je kunt in Engeland zelf je huisarts kiezen. Een eenvoudig formulier volstaat; daarna maak je kennis met de praktijk van je keuze. Vervolgens krijg je een National Health Service (NHS) kaart.

     Tandarts in Engeland

     • Als je toegang hebt tot het NHS worden de kleine ingrepen bij de tandarts vergoed. Uitgebreide behandelingen betaal je zelf. Laat je goed informeren wat wel en niet wordt vergoed.
     • Niet iedere tandartspraktijk verricht werkzaamheden voor NHS; informeer dus vooraf goed of je er terecht kunt als je op zoek bent naar NHS-tandzorg.
     • De dichtstbijzijnde tandartspraktijk vind je eenvoudig via de NHS website.

     Verloskunde & kraamzorg in Engeland

     • In Engeland kent men de midwife; een combinatie van verloskundige en verpleegkundige.
     • Een thuisbevalling is ook in Engeland zeker mogelijk, al bevallen relatief meer mensen in Engeland in het ziekenhuis. En daarbij is de keizersnede heel ingeburgerd.
     • Na thuisbevalling, of na het thuiskomen bij een ziekenhuisbevalling, komt de community-midwife periodiek langs voor medische checks van moeder en kind. Eventueel regel je daarnaast zelf een 'zwangerschaps- en bevallingscoach'; een 'kraamverzorgende' kent men niet.
     • In Engeland is borstvoeding heel gewoon. Borstvoeding in het openbaar is ook prima: veel winkels hebben speciale ruimtes voor moeders, zodat je makkelijk kunt voeden.

     Hoe veilig of onveilig is een reis of verblijf in Engeland?

     Veiligheid in Engeland

     • Het Verenigd Koninkrijk is over het algemeen een veilig land.
     • Rondom drukke toeristische plekken of belangrijke overheidsgebouwen zijn de laatste jaren meer politieagenten zichtbaar aanwezig.

     Welke werk- en reisverzekeringen zijn geschikt voor kort en lang verblijf in Engeland?

     • Is de reis naar Engeland en je terugkomst voldoende gedekt, ben je voor, tijdens, en na je activiteiten voldoende gedekt en welke verzekering past het beste bij jouw reis en jouw activiteit? Hoe zit het met de NHS en de zogenaamde "Health fee"?

     Activiteiten- en reisverzekeringen

     Annuleringsverzekeringen

     Welke emigratie- en expatverzekering kan je afsluiten voor Engeland als je daar een tijd gaat wonen?

     Ziektekostenverzekeringen

     • Als alternatief voor de Nederlandse basiszorgverzekering is een internationale emigratie of expatverzekering een veel gebruikte vervanging. Een dergelijke verzekering biedt een aantal voordelen tov de lokale dekking: internationale dekking, vergoedingen en voorwaarden veelal volgens Nederlandse maatstaven, gericht op dekkingen die een "buitenlander" nodig heeft, en flexibiliteit bij verhuizing naar Engeland.
     • Ziektekostenverzekeringen voor in Engeland 
     • Overlijdensrisicoverzekering voor in Engeland 

     Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen & Levensverzekeringen

     Aansprakelijkheidsverzekeringen & Rechtsbijstandverzekeringen

     Inboedel- en opstalverzekeringen

     Collectieve verzekeringen (voor bedrijven, stichtingen/NGO's) in Engeland

     • Voor organisaties die twee of meer werknemers naar Engeland hebben uitgezonden, zijn collectieve verzekeringen regelmatig een uitkomst. Op deze wijze wordt er niet alleen administratieve rompslomp voorkomen, er zijn ook meer mogelijkheden op het gebied van de dekking.
     • Collectieve verzekeringen voor in Engeland 
     Hoe werkt de gezondheidszorg op de Filipijnen, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     Hoe werkt de gezondheidszorg op de Filipijnen, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     Hoe werkt het gezondheidszorgsysteem op de Filipijnen?

     Welke verzekeringen heb je op de Filipijnen nodig als je gaat stage lopen, studeren, vrijwilligerswerk doen, werken of wonen?

     Hoe is het systeem van ziektekosten geregeld op de Filipijnen?

     • In 2013 is er op de Filipijnen een Universal Healthcare Bill aangenomen, die een ziektekosten verzekering voor alle filipinos regelt, in bijzonder voor de armen. 
     • Phil Health is de ziektekosten verzekering die onderdeel uitmaakt van het Ministerie van Gezondheid. De doelstelling is om ziektekosten verzekeringen voor iedereen toegankelijk te maken en om betaalbare toegankelijke gezondheidsservices aan te bieden aan alle filipinos.
     • Als je geholpen wilt worden, bij het ziekenhuis (huisarts), tandarts, verloskundige, kraamzorg of consulatie bureau, dan dien je de rekeningen zelf te betalen voor (of na) het consult. De meeste artsen hebben een opleiding gevolgd bij gerespecteerde universiteiten op de Filipijnen en in medische instanties in de US.
     • Afhankelijk van de afstand naar het ziekenhuis, kunnen Filipijnse ambulances nog wel eens op zich laten wachten. Overweeg om zelfstandig vervoer naar je voorkeursziekenhuis te regelen, als dat kan.

     Huisarts

     • Huisartsen hebben vaak kantoortjes in ziekenhuizen en werken met een spreekuur. Het is gebruikelijker om als er iets mis is met je gezondheid, direct naar een specialist te gaan. De specialisten hebben ook inloop spreekuren en vaak een kantoor in het ziekenhuis. Kwalitatief goede gezondheidszorg is in Metro Manila beschikbaar. 

     Tandarts:

     • Er zijn verschillende soorten tandartsen. Het is handig om een betrouwbare tandarts te regelen. Over het algemeen zijn er goede tandartsen aanwezig, die internationale standaarden volgen, en voor een redelijke prijs. En als je niet zeker bent van een bepaalde procedure, vraag dan om een second opinion of een prijs indicatie bij een andere aanbieder.

     Verloskunde & kraamzorg

     • Zoek voor JCI geaccrediteerde verloskundigen en kraamverzorgers. 
     • Consultatiebureau: Er zijn verschillende consultatie bureaus, vanwege de gevarieerdheid van de agentschappen. Je kan deze gemakkelijk online vinden. 

     Ziekenhuizen

     • Probeer als je een ziekenhuis zoekt een JCI geaccrediteerd ziekenhuis te vinden. De JCI is een internationale accreditatie, die kwaliteit garandeert op een internationaal niveau.
     • In Metro Manila zijn de volgende ziekenhuizen JCI geaccrediteerd: The Medical City (Pasig), St Lukes (in Quezon City en Taguig), Makati Medical Center (in Makati), Asian Hospital en Medical Center (in Muntinlupa).
     • In de afgelopen jaren is er een vermeerdering geweest in vraag naar gezondheidszorg en ziekenhuizen hebben het soms lastig om de grote vraag bij te houden. 

     Hoe veilig en onveilig is een reis of verblijf op de Filipijnen?

     Veiligheid op de Filipijnen

     • De criminaliteit op de Filipijnen is hoog.
     • Het is niet verstandig om met grote geldbedragen of behangen met sieraden jezelf te begeven op drukke toeristische plekken zoals de boulevard en in de achteraf gelegen straten van Metro Manila. Op druk bezochte plaatsen zijn zakkenrollers actief.
     • Metro Manila heeft de bijnaam ‘scam city’ dus let hier goed op dat je niet opgelicht of gedrogeerd wordt. Neem geen drankjes aan van op het oog onschuldige mensen en laat je ook niet rondleiden.
     • Drugsgebruik en -bezit is ten strengste verboden op de Filipijnen. Let erop dat ook veel geneesmiddelen als drugs worden gezien (voorgeschreven drugs). Je bent verplicht om een medicijnpaspoort of een verklaring van een arts voor je gebruik van deze medicijnen bij je te hebben, anders kun je hiermee in de problemen raken.
     • Je mag als buitenlander niet meedoen aan (politiek) protesten en demonstraties, blijf hier in de verste verte vandaan, je kunt hier zelfs het land voor uitgezet worden.

     Ziekte op de Filipijnen

     • Tropische ziekten: zijn aanwezig in delen van land. Vaccinaties checken voordat je vertrekt is aan te raden.

     Hoe verzeker je een gehuurde of gekochte auto op de Filipijnen?

     • De verplichte derde-partij -aansprakelijkheidsverzekering is nodig voor iedere eigenaar van een auto (niet als je een auto huurt). 
     • Het is mogelijk om deze aansprakelijkheids verzekering aan het schaffen bij de LTO (Land Transportation Office).
     • Deze aansprakelijkheids verzekering kost ongeveer PHP 560 per jaar en kan PHP 100,000 dekken.
     • Je kan naast deze aansprakelijkheids verzekering ook een extra verzekering afsluiten tegen diefstal of natuurlijke rampen. Deze verzekering kost gemiddeld PHP 12,000 tot PHP 20,000 per jaar, afhankelijk van het type auto en de waarde van de auto.

     Waar op te letten als je met een (gehuurde) scooter, brommer of motor gaat rondrijden op de Filipijnen?

     • De meeste verzekeringen dekken persoonlijke aansprakelijkheid met betrekking tot voertuigen niet, en deze dienen apart (lokaal) te worden afgesloten.
     • Vaak zal je ook op eigen risico een voertuig huren.

     Welke werk- en reisverzekeringen zijn geschikt voor kort en lang verblijf op de Filipijnen

     • Is de reis naar de Filipijnen en je terugkomst voldoende gedekt, ben je voor, tijdens, en na je activiteiten voldoende gedekt. Welke verzekering past het beste bij jouw reis en jouw activiteit?

     Activiteiten- en reisverzekeringen

     Annuleringsverzekeringen

     Welke emigratie- en expatverzekering kan je afsluiten voor de Filipijnen als je daar een tijd gaat wonen?

     Ziektekostenverzekeringen

     • Als alternatief voor de Nederlandse basiszorgverzekering is een internationale emigratie of expatverzekering een veel gebruikte vervanging. Een dergelijke verzekering biedt een aantal voordelen tov de lokale dekking: internationale dekking, vergoedingen en voorwaarden veelal volgens Nederlandse maatstaven, gericht op dekkingen die een "buitenlander" nodig heeft, en flexibiliteit bij verhuizing naar de Filipijnen.
     • Het is niet bij wet vereist om als expat verplicht een ziektekostenverzekering te hebben. In sommige omstandigheden, zoals bij de SRRV (Special Residents Retirement Visa)-ers kan je toegang krijgen tot de Phil Health (lokale Filipijnse ziektenkosten verzekering). In meeste gevallen zijn expats echter vereist om zelf een zorgverzekering te regelen.
     • Sommige gebieden worden als gevaarlijk beschouwd, afhankelijk van huidige gebeurtenissen, kunnen deze gebieden buiten het dekkingsgebied van jouw verzekeringsmaatschappij vallen. Zorg ervoor dat je up to date bent met informatie verkrijgen mbt de dekkingsgebieden van jouw specifieke ziektekostenverzekering. 
     • Ziektekostenverzekeringen voor op de Filipijnen
     • Overlijdensrisicoverzekering voor op de Filipijnen

     Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen & Levensverzekeringen

     Aansprakelijkheidsverzekeringen & Rechtsbijstandverzekeringen

     Inboedel- en opstalverzekeringen

     • Wanneer je je eigen inboedel meeneemt naar de Filipijnen, of daar lokaal nieuwe huisraad aanschaft, dan kan een internationale geldende inboedelverzekering ervoor zorgen dat je tegen schade verzekerd bent die het gevolg is van onder meer brand, storm en diefstal.
     • Sommige huizen in de buitenwijken hebben beveiligers in dienst die in de gaten houden wie er het complex inkomt en wie het complex verlaat. Afhankelijk waar je woont en wat voor soort huis je hebt, is het handig om een verzekering te vinden die bij jouw persoonlijke behoeften past. 
     • De Filipijnen hebben ook lokale verzekeringsmaatschappijen die inboedelverzekeringen kunnen regelen als je deze niet al hebt meeverzekerd bij je internationale verzekering.
     • Inboedelverzekering voor de Filipijnen
     • Huis- en inboedelverzekering ondertussen in Nederland

     Collectieve verzekeringen (voor bedrijven, stichtingen/NGO's)

     • Voor organisaties die twee of meer werknemers naar de Filipijnen hebben uitgezonden, zijn collectieve verzekeringen regelmatig een uitkomst. Op deze wijze wordt er niet alleen administratieve rompslomp voorkomen, er zijn ook meer mogelijkheden op het gebied van de dekking.
     • Collectieve verzekeringen voor op de Filipijnen
     Hoe werkt de gezondheidszorg in Finland, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     Hoe werkt de gezondheidszorg in Finland, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     Hoe werkt het gezondheidszorgsysteem in Finland?

     Welke verzekeringen heb je in Thailand nodig als je gaat stage lopen, studeren, vrijwilligerswerk doen, werken of wonen?


     Hoe is het systeem van ziektekosten geregeld in Finland?

     • Het Finse gezondheidszorgsysteem is van hoge kwaliteit en beschikbaar voor alle Finnen.
     • Vraag met je verblijfsvergunning en Fins sofinummer een KELA-verzekeringskaart aan. KELA betekent Kansaneläkelaitos en zorgt voor de verplichte zorgverzekeringen. Zonder ingeschreven te staan bij de KELA ben je niet in Finland verzekerd tegen ziektekosten. Je hebt met KELA te maken als je ziek wordt, als je met pensioen gaat, als je werkloos wordt, als je met zwangerschapsverlof wilt, als je huursubsidie wilt krijgen, als je een studiebijdrage wilt krijgen etcetera.

     Huisarts

     • Voor een afspraak bij de huisarts bel je het gezondheidscentrum. De assistent maakt afhankelijk van je klachten een afspraak met een arts of verpleegkundige. Neem je KELA-kaart mee. 
     • Doorverwijzingen naar specialisten verkrijg je via de huisarts. 
     • In Finland leggen huisartsen over het algemeen geen huisbezoeken af. Sommige privéklinieken bieden huisbezoeken aan en daar zit een kostenplaatje aan.
     • Particuliere gezondheidsdiensten kunnen door iedereen gebruikt worden, ook door mensen die niet een vaste verblijfplaats in Finland hebben. Afspraken krijg je sneller bij de privéklinieken en de kosten zijn aanzienlijk duurder dan bij de openbare gezondheidsdiensten.

     Tandarts

     • De openbare tandartszorg is betaalbaar. KELA betaalt, afhankelijk van de behandeling, een deel van de kosten. De openbare tandartskundige zorg kent lange wachtlijsten. 
     • Bij spoed neem dan contact op met de plaatselijke spoeddienst voor mondzorg (suun terveydenhuollon päivystys). Dan word je sneller behandeld.

     Welke werk- en reisverzekeringen zijn geschikt voor kort en lang verblijf in Finland

     • Is de reis naar Finland en je terugkomst voldoende gedekt, ben je voor, tijdens, en na je activiteiten voldoende gedekt en welke verzekering past het beste bij jouw reis en jouw activiteit?

     Activiteiten- en reisverzekeringen

     Annuleringsverzekeringen

     Welke emigratie- en expatverzekering kan je afsluiten voor Finland als je daar een tijd gaat wonen?

     Ziektekostenverzekeringen

     • Als alternatief voor de Nederlandse basiszorgverzekering is een internationale emigratie of expatverzekering een veel gebruikte vervanging. Een dergelijke verzekering biedt een aantal voordelen tov de lokale dekking: internationale dekking, vergoedingen en voorwaarden veelal volgens Nederlandse maatstaven, gericht op dekkingen die een "buitenlander" nodig heeft, en flexibiliteit bij verhuizing naar Finland.
     • Ziektekostenverzekeringen voor in Finland 
     • Overlijdensrisicoverzekering voor in Finland 

     Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen & Levensverzekeringen

     Aansprakelijkheidsverzekeringen & Rechtsbijstandverzekeringen

     Inboedel- en opstalverzekeringen

     Collectieve verzekeringen (voor bedrijven, stichtingen/NGO's) voor Finland

     • Voor organisaties die twee of meer werknemers naar Finland hebben uitgezonden, zijn collectieve verzekeringen regelmatig een uitkomst. Op deze wijze wordt er niet alleen administratieve rompslomp voorkomen, er zijn ook meer mogelijkheden op het gebied van de dekking.
     • Collectieve verzekeringen voor in Finland 
     Hoe werkt de gezondheidszorg in Frankrijk, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     Hoe werkt de gezondheidszorg in Frankrijk, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     Hoe werkt het gezondheidszorgsysteem in Frankrijk?

     Welke verzekeringen heb je in Frankrijk nodig als je gaat stage lopen, studeren, vrijwilligerswerk doen, werken of wonen?

     Hoe werkt het ziektekosten- en gezondheidszorgsysteem in Frankrijk?

     Frankrijk is een verdragsland, dus je Nederlandse zorgverzekering is geldig. Registreer je wel bij het Zorginstituut Nederland. Om verzekerd te zijn voor de gezondheidszorg in Frankrijk, betaal je een bijdrage. Het aanvraag formulier, het formulier 121 kun je online invullen op de website van het Zorginstituut.

     Kwaliteit van de gezondheidszorg in Frankrijk

     • Frankrijk is het land met de beste gezondheidszorg van de hele wereld volgens de WHO (World Health Organization). Naast de goede kwaliteit en diensten, is het een van de meest toegankelijke gezondheidszorg systemen in de wereld.

     Openbare zorg in Frankrijk

     • In Frankrijk kies je zelf je huisarts en het ziekenhuis. Het is, in tegenstelling tot Nederland, ook makkelijk om van arts en ziekenhuis te wisselen.
     • In sommige gevallen wordt er bij bezoek aan een huisarts of bij opname in het ziekenhuis een extra bijdrage gevraagd, als je geen aanvullende verzekering hebt.

     Particuliere verzekering in Frankrijk

     • Je kan je voor speciale behandelingen particulier verzekeren. Denk dan aan behandelingen bij bijvoorbeeld de fysiotherapeut en de mondhygiënist.

     Welke werk- en reisverzekeringen zijn geschikt voor kort en lang verblijf in Frankrijk?

     • Is de reis naar Frankrijk en je terugkomst voldoende gedekt, ben je voor, tijdens, en na je activiteiten voldoende gedekt en welke verzekering past het beste bij jouw reis en jouw activiteit?

     Activiteiten- en reisverzekeringen

     Annuleringsverzekeringen

     Welke emigratie- en expatverzekering kan je afsluiten voor Frankrijk als je daar een tijd gaat wonen?

     Ziektekostenverzekeringen

     Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen & Levensverzekeringen

     Aansprakelijkheidsverzekeringen & Rechtsbijstandverzekeringen

     Inboedel- en opstalverzekeringen

     Collectieve verzekeringen (voor bedrijven, stichtingen/NGO's) voor Frankrijk

     • Voor organisaties die twee of meer werknemers naar Frankrijk hebben uitgezonden, zijn collectieve verzekeringen regelmatig een uitkomst. Op deze wijze wordt er niet alleen administratieve rompslomp voorkomen en er zijn ook meer mogelijkheden op het gebied van de dekking.
     • Collectieve verzekeringen voor in Frankrijk 
     Hoe werkt de gezondheidszorg in Guatemala, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     Hoe werkt de gezondheidszorg in Guatemala, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     Hoe werkt het gezondheidszorgsysteem in Guatemala?

     Welke verzekeringen heb je in Guatemala nodig als je gaat stage lopen, studeren, vrijwilligerswerk doen, werken of wonen?

     Hoe werkt het ziektekosten- en gezondheidszorgsysteem in Guatemala?

     Kwaliteit van de gezondheidszorg in Guatemala

     • Guatemala kent een roerige geschiedenis van burgeroorlogen; die periode eindigde in de jaren '80/90 van de 20e eeuw. Dat heeft zeker z'n invloed gehad op het systeem van de Guatemalteekse gezondheidszorg.
     • Ook al staat in de grondwet dat iedere inwoner van Guatemala recht heeft op goede basisgezondheidszorg, de praktijk is helaas nog anders.
     • De overheid in Guatemala investeert nog altijd relatief weinig in openbare gezondheidszorg; de investeringen zijn zelfs een van de laagste van Midden-Amerika.
     • Er zijn wel steeds meer 'programma's', deels vanuit de overheid deels vanuit NGO's, die zich richten op specifieke doelgroepen als vrouwen, pasgeborenen of Maya's en op thema's als 'gezonde voeding', 'noodhulp' en 'diabetes'.

     Openbare gezondheidszorg in Guatemala

     • Zo'n 88% van de bevolking valt onder de openbare gezondheidszorg.
     • Ziekenhuizen en klinieken de zogenaamde 'Hospitales Generales', die deze gratis openbare zorg bieden hebben een groot tekort aan financiële middelen, waardoor er een groot gebrek is aan o.a. medicatie en apparatuur. Medicijnen moeten de Guatemalteken veelal zelf, in een apotheek buiten het ziekenhuis, gaan kopen. Wordt er contant afgerekend, dan levert dat vaak een extra korting op.
     • De zorg in ziekenhuizen en klinieken in Guatemala Stad is van redelijk niveau. In andere steden en zeker buiten stedelijk gebied is het niveau laag; in veel dorpen is geen arts of verpleegster beschikbaar en is men afhankelijk van beperkte gezondheidszorg die (internationale) NGO's bieden.
     • De meeste openbare ziekenhuizen zijn 7 dagen per week open en ontvangen iedereen, of je nu wel of geen verwijsbrief hebt.
     • Voor buitenlanders die voor langere tijd wonen en werken in Guatamala is de openbare gezondheidszorg lang niet altijd toegankelijk...en dat moet je misschien ook niet willen (lange wachttijden, gebrek aan apparatuur, lage kwaliteit). Op veel plekken is geen Engels-sprekende arts of verpleegster beschikbaar.
     • Veel expats die in Guatemala leven kiezen voor een ander land in Midden-Amerika om specialistischer zorg te krijgen. Uiteraard is het dan belangrijk een internationale ziektekostenverzekering te kiezen die dit toestaat.

     Private gezondheidszorg in Guatemala

     • Veel expats in Guatemala kiezen voor private gezondheidszorg, net als zo'n 12% van de (rijkere) Guatemalteken. Faciliteiten in private ziekenhuizen en klinieken zijn over het algemeen beter en de kans dat je een Engels-sprekende medewerker tegenkomt is veel groter.
     • Hou er rekening mee dat betalingen voor geboden zorg vaak vooraf worden verlangd; via cash of creditcard. Uiteraard zijn er internationale ziektekostenverzekeringen die dit van je over kunnen nemen, en ook wachttijden kunnen verkorten.
     • De kosten van de private gezondheidszorg in Guatemala liggen lager dan kosten in bijvoorbeeld de USA, maar uiteraard aanzienlijk hoger dan de kosten van vergelijkbare ingrepen onder de openbare gezondheidszorg. Ter indicatie (afh. van kliniek/ziekenhuis): wortelkanaalbehandeling ong. USD 420, colonoscopie ong. USD 800, staarbehandeling ong. USD 3.200, vervanging van heup ong. USD 11,200, bestraling bij kanker ong. USD 12.000, coronaire hartziekte (bypass) ong. USD 24.000.
     • Afhankelijk van je internationale ziektekostenverzekering, en altijd na overleg met je verzekeraar, kan je er ook voor kiezen om voor specialistischer ingrepen naar een ziekenhuis in een ander land in Midden-Amerika te gaan.
     • Let er ook op dat 'medische evacuatie' onderdeel is van je polis, zodat je bijvoorbeeld in Guatemala over land vervoerd kan worden naar de dichtstbijzijnde gespecialiseerde kliniek, of zelfs bv. per helikopter naar Mexico. Dit is vooral belangrijk als je woont, werkt of langere tijd reist door niet-stedelijke gebieden in Guatemala; de kans dat je géén goede gezondheidszorg treft binnen redelijke reisafstand wordt dan aanzienlijk groter.

     Huisarts

     • Het is in Guatemala gebruikelijk om als er iets mis is met je gezondheid, direct naar een specialist te gaan. De specialisten hebben ook inloop spreekuren en vaak een kantoor in het ziekenhuis.
     • Kwalitatief goede gezondheidszorg is vooral in Guatemala City beschikbaar, plus een paar grotere steden in Guatemala.
     • Check altijd vooraf met je expatverzekering (noodhulp daargelaten) met welke private ziekenhuizen afspraken zijn gemaakt, zodat je zeker weet dat de door een specialist/ziekenhuis verleende zorg ook vergoed wordt.

     Tandarts

     • Over het algemeen zijn er in de grotere steden in Guatemala goede tandartsen ('dentistas') aanwezig, die internationale standaarden volgen, en voor een zeer redelijke prijs. 
     • Doe, in afstemming met je internationale tandartsverzekering, goed onderzoek naar welke praktijk je kiest: sommige tandartsen zijn meer gespecialiseerd in orthodontische of preventieve zorg voor kinderen en volwassenen, terwijl andere zich juist richten op speciale tandzorg voor oudere patiënten.Als je niet zeker bent van een bepaalde procedure, vraag dan om een second opinion of een prijsindicatie bij een andere aanbieder.
     • De private tandartsen hebben hun praktijk vaak in of in de buurt van een groter winkelcentrum in de betere wijken van de stad, zeker in Guatemala City.
     • Er zijn zeker in de grotere Guatemalteekse steden diverse redelijk tot goed Engelssprekende tandartsen te vinden.

     Verloskunde & kraamzorg

     • Guatemala kent een schrikbarend hoog percentage kindersterfte. Infecties bij de geboorte zijn hiervoor de grootste oorzaak, zeker in de meer rurale gebieden.
     • Ook de relatief hoge cijfers rondom moedersterfte worden voor het grootste deel veroorzaakt door ongelijkheid in de toegang tot gezondheidszorg.
     • Speciale programma’s van NGO's zorgen voor de eerste universitaire opleidingen in Guatemala voor verloskundigen. Ook zie je steeds meer initiatieven waar artsen, traditionele vroedvrouwen (comadronas) en verloskundigen samenwerken.
     • Verwacht je te gaan bevallen in Guatemala, zorg dan zeker voor een goede verloskunde dekking in je internationale ziektekostenpolis.
     • Hou er rekening mee, wat betreft borstvoeding, dat het in de eerste nacht(en) meteen en vaak aanleggen in privéziekenhuizen niet vanzelfsprekend is. Vaak blijven baby’s die nacht(en) in een aparte ruimte en krijgen suikerwater en poedermelk te drinken, zodat de moeder kan uitrusten.
     • De invloed van de VS is hier inmiddels groot, en heeft duidelijk zijn weerslag op het geven van borstvoeding in het openbaar gehad in de afgelopen jaren. Dit geldt zeker voor vrouwen die tot ‘de middenklasse’ en ‘de elite’ in de grote steden behoren. Onder de inheemse Maya bevolking, die veelal op het platteland wonen, wordt openbaar voeden meestal nog steeds als heel gewoon gevonden.
     • Lactatiedeskundigen zijn nog relatief weinig te vinden in Guatemala. Vrouwen wordt al bij het minste of geringste probleem verteld dat ze dan maar moeten overstappen op kunstvoeding; met veel ondervoeding tot gevolg. De NGO La Leche League Guatemala strijdt voor meer kennis en praktijkondersteuning rondom borstvoeding in Guatemala.
     • In Guatemala (en Mexico) is de rebozo zeer bekend; een langwerpige omslagdoek van geweven katoen die je als buikband of draagdoek voor je baby kunt gebruiken. De massagetechnieken met de rebozo kunnen helpen bij bekkenklachten, rugpijn en harde buiken. De spieren worden hierbij voorzichtig losgemaakt door het schudden en wiegen met de doek.

     Ziekenhuizen

     • De door de overheid gefinancierde ziekenhuizen in Guatemala zijn vaak onderbezet, ondergefinancierd, slecht uitgerust en kunnen onhygiënisch en onveilig zijn.
     • De beste ziekenhuizen vind je in Guatemala City en Antigua. Als voorbeeld: Hospital Centro Médico (Zona 10) is een uitstekend particulier ziekenhuis met artsen die Engels spreken. Hospital General San Juan de Dios (Zona 1) is een goed openbaar ziekenhuis in de stad.
     • Buiten Guatemala City vind je in grotere plaatsen een ziekenhuis of een particuliere kliniek, waar vaak een Engels sprekende arts aanwezig is. In dorpen is meestal een puesto de salud, een gezondheidscentrum.
     • Mocht je je reisapotheek onderweg aan willen vullen, bij apotheken (farmacias) in Guatemala zijn veel soorten medicijnen verkrijgbaar.

     Hoe veilig en onveilig is een reis of verblijf in Guatemala?

     Veiligheid in Guatemala

     • De criminaliteit in Guatemala is hoog.
     • Criminaliteit in Guatemala gaat van relatief onschuldig (zoals zakkenrollers), tot gewelddadige overvallen en soms zelfs verkrachting en moord.
     • Het is niet verstandig om met grote geldbedragen of behangen met sieraden jezelf te begeven op drukke toeristische plekken, zoals Antigua, Lago de Atitlán, Quetzaltenango, Chichicastenango e.a. Op druk bezochte plaatsen zijn zakkenrollers actief.
     • Bepaalde wijken (zonas) van Guatemala City moet je als toerist écht niet bezoeken. Laat je ter plekke goed informeren, neem online bronnen en waarschuwingen serieus en check altijd routes van stadsbussen: zorg dat je met dit soort busroutes uit de 'onveilige' wijken blijft; dit geldt zeker voor zonas 3, 6, 8, 18 en 19. Hier is een verhoogde kans op overvallen en geweld. Zelfs in zone 10 (het uitgaans- en zakendistrict) en zone 14 (een luxe woonwijk) komen regelmatig gewapende overvallen voor. Ook in de aangrenzende gemeentes Mixco en Villa Nueva komen veel overvallen en geweld voor.
     • Waar mogelijk, vermijd de regio Alta Verapaz. Er is hier veel drugsgeweld.
     • Reis je naar de regio Petén (met o.a. de highlight Tikal, maya opgravingen) reis dan altijd met een door de toeristenorganisatie INGUAT erkend vervoersbedrijf.
     • Hoewel het gelukkig bij incidenten blijft, wordt er af en toe een 'toeristen'bus overvallen. Geef je spullen altijd af en ga niet heldhaftig in verzet. Grof geweld wordt niet geschuwd als je je verzet!
     • Voor, tijdens en na een periode van verkiezingen kan het onrustig zijn. Vermijd samenscholingen en blijf ver weg van politieke manifestaties.

     Ziekte in Guatemala

     • Tropische ziekten zijn aanwezig in delen van het land. Vaccinaties checken voordat je vertrekt is zeer aan te raden.
     • Drink in Guatemala altijd flessenwater, dat goedkoop is en overal verkrijgbaar.
     • Er is o.a. een risico op ziektes die door muggen worden overgedragen, zoals dengue (knokkelkoorts) en het zika- en chikungunyavirus.
     • Check ruim voor vertrek voor welke medicijnen je een verklaring nodig hebt om ze mee te mogen nemen naar Guatemala. Neem altijd de originele verpakking mee op reis.

     Waar op te letten in het verkeer in Guatemala?

     • In heel Guatemala is een groot deel van de wegen slecht begaanbaar. Vooral in de westelijke regio zijn er veel slechte wegen.
     • Er komen regelmatig overvallen voor op auto’s. Vooral op de weg van Guatemala-Stad naar de Atlantische kust. Er zijn ook overvallen op de hoofdwegen tussen Escuintla-Guatemala en Escuintla-Antigua en op de wegen van en naar Guatemala-Stad en de grens met El Salvador.
     • Blijf zoveel mogelijk op de hoofdwegen. Reis niet vóór zonsopgang en ook niet na zonsondergang. Wees ook overdag op je hoede: juist dan vinden overvallen plaats.
     • Reis je met de auto, wees dan extra alert op kruispunten. Stilstaand verkeer kan doelwit zijn van gewapende overvallers.

     Welke werk- en reisverzekeringen zijn geschikt voor kort en lang verblijf in Guatemala?

     • Is de reis naar Guatemala en je terugkomst voldoende gedekt? Ben je voor, tijdens en na je activiteiten voldoende gedekt? Welke verzekering past het beste bij jouw reis en jouw activiteit?

     Activiteiten- en reisverzekeringen

     Annuleringsverzekeringen

     Welke emigratie- en expatverzekering kan je afsluiten voor Guatemala als je daar een tijd gaat wonen?

     Ziektekostenverzekeringen

     • Als alternatief voor de Nederlandse basiszorgverzekering is een internationale emigratie of expatverzekering een veel gebruikte vervanging. Een dergelijke verzekering biedt een aantal voordelen ten opzichte van de lokale dekking: internationale dekking, vergoedingen en voorwaarden veelal volgens Nederlandse maatstaven, gericht op dekkingen die een "buitenlander" nodig heeft, en flexibiliteit bij verhuizing naar Guatemala.
     • Het is niet bij wet vereist om als expat verplicht een ziektekostenverzekering te hebben, maar het is uiteraard wel zeer raadzaam. In sommige omstandigheden, zoals bij het Investment For Residency Visa (bij investering van minimaal US$60.000), wordt wel vereist dat je kunt aantonen verzekerd te zijn voor ziektekosten.
     • Sommige gebieden worden als gevaarlijk beschouwd, afhankelijk van huidige gebeurtenissen, kunnen deze gebieden buiten het dekkingsgebied van jouw verzekeringsmaatschappij vallen. Zorg ervoor dat je up to date bent met informatie verkrijgen mbt de dekkingsgebieden van jouw specifieke ziektekostenverzekering. 
     • Ziektekostenverzekeringen voor Guatemala
     • Overlijdensrisicoverzekering voor Guatemala

     Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen & Levensverzekeringen

     Aansprakelijkheidsverzekeringen & Rechtsbijstandverzekeringen

     Inboedel- en opstalverzekeringen

     • Wanneer je je eigen inboedel meeneemt naar Guatemala, of daar lokaal nieuwe huisraad aanschaft, dan kan een internationale geldende inboedelverzekering ervoor zorgen dat je tegen schade verzekerd bent die het gevolg is van onder meer brand, storm en diefstal.
     • Sommige huizen in de buitenwijken hebben beveiligers in dienst die in de gaten houden wie er het complex inkomt en wie het complex verlaat. Afhankelijk waar je woont en wat voor soort huis je hebt, is het handig om een verzekering te vinden die bij jouw persoonlijke behoeften past. 
     • In Guatemala is het niet makkelijk om lokale verzekeringsmaatschappijen te vinden die inboedel- en opstalverzekeringen kunnen regelen. Door het relatief grote aantal mogelijke calamiteiten (inbraak, orkaan, aardbeving e.a.) kun je tegen problemen aanlopen als je een claim wilt indienen of wanneer je verzekering moet vernieuwen. Zorg er dus liever voor dat je je huis en inboedel meeverzekert bij je internationale verzekering.
     • Inboedelverzekering voor Guatemala
     • Huis- en inboedelverzekering ondertussen in Nederland

     Collectieve verzekeringen (voor bedrijven, stichtingen/NGO's)

     • Voor organisaties die twee of meer werknemers naar Guatemala hebben uitgezonden, zijn collectieve verzekeringen regelmatig een uitkomst.
     • Op deze wijze wordt er niet alleen administratieve rompslomp voorkomen, er zijn ook meer mogelijkheden op het gebied van de dekking.
     • Collectieve verzekeringen voor Guatemala

     Verder lezen of emigreren naar Guatemala of een reis naar Guatemala voorbereiden

     Hoe werkt de gezondheidszorg in Maleisië, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     Hoe werkt de gezondheidszorg in Maleisië, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     Hoe werkt het gezondheidszorgsysteem in Maleisië?

     Welke verzekeringen heb je in Maleisië nodig als je gaat stage lopen, studeren, vrijwilligerswerk doen, werken of wonen?

     Hoe werkt het ziektekosten- en gezondheidszorgsysteem in Maleisië?

     Kwaliteit van de gezondheidszorg in Maleisië

     • Maleisië heeft een hoge kwaliteit gezondheidszorg. Veel artsen en specialisten zijn hoog opgeleid en hebben hun opleiding verkregen in het buitenland.  
     • De ziekenhuizen en klinieken zijn uitgerust met moderne apparatuur en technologie.
     • In Maleisië kennen ze een hoge servicegerichtheid.
     • De meeste artsen spreken Engels.

     Openbare gezondheidszorg in Maleisië

     • Goede ziekenhuizen zijn te vinden in Maleisië; vooral in de hoofdstad Kuala Lumpur en op het eiland Penang.
     • In Maleisië zijn artsen verplicht om gedurende langere tijd (een aantal jaren) werkzaam te zijn in de publieke sector voordat het hen wordt toegestaan ​​om te werken in de private gezondheidszorg.

     Private gezondheidszorg in Maleisië

     • De private ziekenhuizen zijn zoals overal elders ter wereld kostbaarder dan openbare gezondheidszorg.
     • De private gezondheidszorg biedt zorgverlening op Westers niveau aan. Er werken meer ervaren artsen dan in de openbare gezondheidszorg.
     • De kosten van private zorg zijn nog steeds aanzienlijk lager dan andere landen in de regio.
     • Maleisische zorginstellingen die door MHTC geadviseerd worden zijn allemaal getoetst en bieden zorg van hoge kwaliteit.

     Huisarts

     • De klinieken, die vaak in de winkelcentra te vinden zijn, zijn te vergelijken met een huisartsenpost.
     • Je kan meestal gewoon binnenlopen zonder afspraak.
     • Maleisië staat bekend om een van de beste landen voor medische zorg van de wereld.

     Tandarts

     • In Maleisie zijn veel tandheelkundige klinieken.
     • De klinieken zijn te vinden in winkelcentra. Sommige klinieken zijn 24 uur per dag geopend.
     • Check de licentie van de tandarts. Tandartsen zijn verplicht regelmatig examens te doen om de licentie te behouden.
     • De kosten van de tandheelkundige zorg zijn ook heel wat lager dan in Nederland.

     Ziekenhuizen

     • Er zijn ook in de minder bereisde gebieden ziekenhuizen te vinden en over het algemeen niet al te ver of lastig te bereiken. 
     • De betere ziekenhuizen zijn te vinden in de hoofdstad en op het eiland Penang.

     Welke werk- en reisverzekeringen zijn geschikt voor kort en lang verblijf in Maleisië?

     • Is de reis naar Maleisië en je terugkomst voldoende gedekt? Ben je voor, tijdens en na je activiteiten voldoende gedekt? Welke verzekering past het beste bij jouw reis en jouw activiteit?

     Activiteiten- en reisverzekeringen

     Annuleringsverzekeringen

     Welke emigratie- en expatverzekering kan je afsluiten voor Maleisië als je daar een tijd gaat wonen?

     Ziektekostenverzekeringen

     • Als alternatief voor de Nederlandse basiszorgverzekering is een internationale emigratie of expatverzekering een veel gebruikte vervanging. Een dergelijke verzekering biedt een aantal voordelen ten opzichte van de lokale dekking: internationale dekking, vergoedingen en voorwaarden veelal volgens Nederlandse maatstaven, gericht op dekkingen die een "buitenlander" nodig heeft, en flexibiliteit bij verhuizing naar Maleisië.
     • Sommige gebieden worden als gevaarlijk beschouwd, afhankelijk van huidige gebeurtenissen, kunnen deze gebieden buiten het dekkingsgebied van jouw verzekeringsmaatschappij vallen. Zorg ervoor dat je up to date bent met informatie verkrijgen mbt de dekkingsgebieden van jouw specifieke ziektekostenverzekering. 
     • Ziektekostenverzekeringen voor Maleisië
     • Overlijdensrisicoverzekering voor Maleisië 

     Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen & Levensverzekeringen

     Aansprakelijkheidsverzekeringen & Rechtsbijstandverzekeringen

     Inboedel- en opstalverzekeringen

     • Wanneer je je eigen inboedel meeneemt naar Maleisië, of daar lokaal nieuwe huisraad aanschaft, dan kan een internationale geldende inboedelverzekering ervoor zorgen dat je tegen schade verzekerd bent die het gevolg is van onder meer brand, storm en diefstal.
     • Sommige huizen en appartementencomplexen hebben beveiligers in dienst die in de gaten houden wie er het complex inkomt en wie het complex verlaat. Afhankelijk waar je woont en wat voor soort huis je hebt, is het handig om een verzekering te vinden die bij jouw persoonlijke behoeften past. 
     • In Maleisië is het niet makkelijk om lokale verzekeringsmaatschappijen te vinden die inboedel- en opstalverzekeringen kunnen regelen. Door het relatief grote aantal mogelijke calamiteiten (inbraak, orkaan, aardbeving e.a.) kun je tegen problemen aanlopen als je een claim wilt indienen of wanneer je verzekering moet vernieuwen. Zorg er dus liever voor dat je je huis en inboedel meeverzekert bij je internationale verzekering. 
     • Inboedelverzekering voor Maleisië
     • Huis- en inboedelverzekering ondertussen in Nederland

     Collectieve verzekeringen (voor bedrijven, stichtingen/NGO's)

     • Voor organisaties die twee of meer werknemers naar Maleisië hebben uitgezonden, zijn collectieve verzekeringen regelmatig een uitkomst.
     • Op deze wijze wordt er niet alleen administratieve rompslomp voorkomen, er zijn ook meer mogelijkheden op het gebied van de dekking. 
     • Collectieve verzekeringen voor Maleisië

     Verder lezen of emigreren naar Maleisië of een reis naar Maleisië voorbereiden

     Hoe werkt de gezondheidszorg in Mexico, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     Hoe werkt de gezondheidszorg in Mexico, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     straat in Izamal, yellow city in Mexico

     Hoe werkt het gezondheidszorgsysteem in Mexico?

     Welke verzekeringen heb je in Mexico nodig als je gaat stage lopen, studeren, vrijwilligerswerk doen, werken of wonen?

     Hoe werkt het ziektekosten- en gezondheidszorgsysteem in Mexico?

     Kwaliteit van de gezondheidszorg in Mexico

     • De Mexicaanse overheid kent, per hoofd van de bevolking, een van de laagste uitgaven aan gezondheidszorg van alle bij de OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) aangesloten landen.
     • De gezondheidszorg in Mexico is vaak relatief (veel) voordeliger dan wat we gewend zijn in Europa of de Verenigde Staten.
     • Spoedzorg daarentegen kan soms juist verrassend prijzig zijn, zeker voor expats zonder lokale of internationale ziektekostenverzekering.
     • Een stevig deel van de Mexicaanse artsen en specialisten krijgt z'n opleiding in de Verenigde Staten of Europa, een extra voordeel is dat men dan natuurlijk redelijk tot goed Engels spreekt.
     • Ben je op zoek naar Engels sprekend medisch personeel, dan vind je die -uiteraard- in de grotere steden en in regio's waar traditioneel veel expats verblijven; denk aan Lake Chapala, Puerto Vallarta, San Miguel de Allende en Mérida. De ziekenhuizen en klinieken die het best staan aangeschreven vind je in Mexico's grootste steden. Naast Mexico City kan je hierbij denken aan Ecatepec, Monterrey en Guadalajara.
     • In een aantal populaire toeristische regio's van Mexico (denk aan bv. Yucatan, Acapulco, Cabo San Lucas, Baja California en uiteraard alle grotere Mexicaanse steden) liggen de kosten van zorg aan buitenlanders aanmerkelijk hoger dan in de minder bezochte regio's.
     • Hou er rekening mee dat je voor veel zorg in Mexico vooruitbetaalt.
      • Veel ziekenhuizen en klinieken in Mexico declareren hun geboden zorg niet rechtstreeks bij (internationale) verzekeraars.
      • Je betaalt dus vaak eerst vooruit, in 'cash' (/pin/creditcard), om het dan vervolgens zelf te declareren. Check bij voorkeur vooraf bij je internationale verzekeraar hoe facturen opgesteld moeten zijn en of er andere condities gelden, zodat je zeker weet dat de Mexicaanse factuur die je indient ook geaccepteerd wordt.
      • 'Vooruit betalen' betekent hier in ieder geval 'vóórdat je het ziekenhuis verlaat'. Maar soms moet je zelfs ook een 'aanbetaling doen', voordat überhaupt zorg wordt geboden.
      • In sommige gevallen wordt een 'document met betalingsgarantie' vanuit je internationale verzekeraar ook geaccepteerd. Realiseer je wel dat dat veel papier-regelwerk kan betekenen, op een moment dat je je niet 'op je best' voelt.

     Openbare gezondheidszorg in Mexico

     • Het openbare gezondheidszorgstelsel heet IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social wat staat voor 'Mexican Social Security Institute'.
     • Als expat kun je in aanmerking komen voor IMSS, als je er woont en (officieel) werkt. De werknemersbijdrage, die door je werkgever direct met je salaris wordt verrekend, is zo'n US$500 per jaar (ter indicatie; bedrag is uiteraard aan schommelingen onderhevig).
     • Je moet wel minstens 4 weken (financieel) hebben bijgedragen aan IMSS, voordat je er ook gebruik van mag maken. Na deze eerste 4 weken ben je gedekt voor ziekenhuiskosten, eerste hulp, operaties en medicatie. Word je dusdanig ziek dat je niet meer kunt werken, dan betaalt IMSS zorgkosten naar rato van een percentage van je salaris, tot maximaal 52 weken.
     • Veel expats met een tijdelijk of permanent verblijfsvisum maken gebruik van IMSS. Niet-ingezetenen, gepensioneerde expats, freelancers of langere termijn reizigers komen er in de regel niet voor in aanmerking.
     • Hou er wel rekening mee dat, onder IMSS, sommige patiënten een hogere prioriteit krijgen dan jij als expat. Dat hangt erg af van welk pakket is afgesloten.
     • Het komt regelmatig voor dat bepaalde bestaande medische omstandigheden uitgesloten zijn van dekking onder IMSS.
     • Het aanmeldproces voor IMSS kan uitdagend zijn. Er zijn in veel regio's regionale of lokale IMSS kantoren, waar je formulieren (Spaanstalig) en formele documenten kunt inleveren. Neem een tolk/vertaler mee als je niet goed tot uitstekend Spaans spreekt.
     • De IMSS dekking is vrij basic; het is zeker aan te raden om je als expat (plus evt. partner en kinderen) bij te verzekeren via een internationale ziektekostenverzekering. Woon je in Mexico wat meer buiten de grote of middelgrote steden, hou er dan rekening mee dat de geboden zorg en faciliteiten in openbare ziekenhuizen écht op 'basisniveau' is.
     • Check altijd de up-to-date stand van zaken, maar IMSS geeft in het algemeen geen dekking voor oogzorg, tandzorg, vrijwillig gekozen zorg (zoals plastische chirurgie), vruchtbaarheidsbehandelingen of zorg rondom schade die je jezelf hebt toegebracht.
     • Kom je niet voor IMSS in aanmerking, door gebrek aan financiële middelen of vanwege bestaande aandoeningen (als kanker, diabetes, hart- en vaatziekten of verslavingen), dan is er het Seguro Popular programma. Hier vallen in Mexico o.a. alle werklozen en dak- en thuislozen onder. Je komt tegenwoordig ook wel de termen IMSS-Opportunidades en/of Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI tegen.
     • Voor buitenlanders die voor langere tijd wonen en werken in Mexico is de openbare gezondheidszorg dus lang niet altijd toegankelijk. Hou er rekening mee dat het erg druk kan zijn in Mexico's openbare ziekenhuizen. Op veel plekken is geen Engels-sprekende arts of verpleegster beschikbaar. En de wachttijden kunnen, voor niet-spoed zaken, soms erg hoog oplopen.

     Private gezondheidszorg in Mexico

     • Veruit de meeste Mexicanen maken gebruik van een van de openbare gezondheidszorgprogramma's. Slechts zo'n 5-10% van de Mexicanen kiest voor private gezondheidszorg; "gebrek aan financiële middelen" is de hoofdreden hiervan.
     • Veel expats in Mexico kiezen juist wél voor private gezondheidszorg. Faciliteiten in private ziekenhuizen en klinieken zijn over het algemeen beter en de kans dat je een Engels-sprekende medewerker tegenkomt is veel groter.
     • In Mexico vind je de betere omstandigheden in privé-klinieken in grotere steden als Mexico City, Iztapalapa, Guadalajara en in diverse middelgrote steden verspreid over het land.
     • De kwaliteit van de geboden zorg in met name privé-klinieken is, over het algemeen, goed tot zeer goed (natuurlijk zijn er regionale verschillen). Veel expats rapporteren terug 'tevreden' te zijn over geboden zorg.
     • De kosten van de private gezondheidszorg in Mexico liggen lager dan kosten in bijvoorbeeld de USA, maar uiteraard aanzienlijk hoger dan de kosten van vergelijkbare ingrepen onder de openbare gezondheidszorg. Het is bekend dat sommige Mexicanen die in de USA wonen/verblijven, voor sommige behandelingen liever terugreizen naar Mexico om daar gebruik te maken van de private zorg. Gemak, betaalbaarheid en efficiëntie zijn de hoofdredenen voor deze 'medical returns'.

     Huisarts/specialist in Mexico

     • Als je deelneemt aan het IMSS stelsel, dan word je gekoppeld aan een lokale kliniek en een huisarts de zogenaamde GP/médico general.
     • Deze GP is je eerste aanspreekpunt, doet reguliere check-ups (als je daar om vraagt) en schrijft recepten uit.
     • Hou er wel rekening mee dat, afhankelijk van drukte, het soms een tot enkele dagen duurt voordat je bij je GP terecht kunt. Bij een aantal GP's werkt het afsprakensysteem volgens het "wie het eerst komt, is het eerst aan de beurt" principe. Daarom zie je bij de Mexicaanse huisarts vaak al 's ochtends heel vroeg een wachtrij ontstaan voor het inplannen van een afspraak, die dan of dezelfde dag of in de dagen erna daadwerkelijk plaatsvindt.
     • Ben je verzekerd via het particuliere zorgstelsel, of via een internationale ziektekostenverzekering, dan heb je vaak meer keuzevrijheid in arts of behandelaar.
     • Check altijd vooraf met je expatverzekering (noodhulp daargelaten) met welke private ziekenhuizen afspraken zijn gemaakt, zodat je zeker weet dat de door een specialist/ziekenhuis verleende zorg ook vergoed wordt.

     Tandarts in Mexico

     • Over het algemeen zijn er in de grotere en middelgrote steden in Mexico goede tandartsen ('dentistas') aanwezig, die internationale standaarden volgen, en voor een zeer redelijke prijs. 
     • Doe, in afstemming met je internationale tandartsverzekering, goed onderzoek naar welke praktijk je kiest: sommige tandartsen zijn meer gespecialiseerd in orthodontische of preventieve zorg voor kinderen en volwassenen, terwijl andere zich juist richten op speciale tandzorg voor oudere patiënten. Als je niet zeker bent van een bepaalde procedure, vraag dan om een second opinion of een prijsindicatie bij een andere aanbieder.
     • Omdat Mexico veel "medisch toerisme" kent, zeker rondom de tandzorg, vind je op veel plekken tandartsen die goed Engels spreken.
     • Vergeleken met de USA zijn behandelingen bij een tandarts in Mexico tot zo'n 80% voordeliger. De kwaliteit wisselt wel sterk, dus probeer vooraf goed onderzoek te doen.

     Verloskunde & kraamzorg in Mexico

     • Kinderen zijn over het algemeen heel welkom in Mexico; een zwangerschap is 'een feest'.
     • Volgens de tradities werd vaak pas na het eerste trimester zorg rondom de zwangerschap opgezocht; dat kom je nog steeds wel tegen in Mexico.
     • Sowieso spelen culturele tradities sterk mee tijdens de periode van zwanger zijn; o.a. het 'in balans houden' van de lichaamstemperatuur (dus zowel koude als warmte vermijden) en het vroegtijdig stoppen met werken. Een zwangere vrouw wordt aangespoord veel te bewegen en het is normaal dat de hele familie betrokken is bij de zwangere voor comfort, tips en praktische adviezen.
     • Specifiek op zwangerschappen gerichte ziekenhuizen/klinieken, zowel onder de openbare als private zorg, vind je in de grotere Mexicaanse steden. In niet-stedelijke gebieden wordt deze zorg in een algemeen ziekenhuis geboden.
     • Beval je van je kind in het ziekenhuis, dan wisselt het aantal dagen dat je na de bevalling in het ziekenhuis blijft sterk; mede afhankelijk van de medische omstandigheden.
     • Traditionele verloskundigen maken gebruik van een aantal technieken rondom de bevalling:
      • hydrotherapie: Temazcal (sauna) of Vapor (stoombad) met specifieke kruiden
      • geneeskrachtige planten, door ze te eten, of via massage of kruidenbad
      • sobada: een therapeutische massage, bijvoorbeeld om de ligging van de baby in de buik te beïnvloeden
      • het oproepen van beschermende geesten, bedoeld om te dealen met zorgen tijdens de zwangerschap of om kracht op te roepen rondom de bevalling
      • injecteren of toedienen van vloeistoffen, bijvoorbeeld via een naald of infuus, om de bevalling op te wekken
      • het dragen van rode kleding, om het 'boze oog' te weren rondom de bevalling
     • In Mexico is de familie sterk aanwezig rondom de zwangerschap, geboorte en eerste babytijd. Gek genoeg vinden er -buiten de directe familie om- juist weinig festiviteiten plaats na de geboorte. Hoe meer een pasgeborene 'bewonderd' wordt door vreemde ogen, hoe groter de kans op ziektes, zo is het bijgeloof.
     • Verwacht je te gaan bevallen in Mexico, zorg dan zeker voor een goede verloskunde dekking in je internationale ziektekostenpolis.
     • In Mexico (en Guatemala) is de rebozo zeer bekend; een langwerpige omslagdoek van geweven katoen die je als buikband of draagdoek voor je baby kunt gebruiken. De massagetechnieken met de rebozo kunnen helpen bij bekkenklachten, rugpijn en harde buiken. De spieren worden hierbij voorzichtig losgemaakt door het schudden en wiegen met de doek.

     Apotheek in Mexico

     • Mocht je je reisapotheek onderweg aan willen vullen, bij apotheken (farmacias) in Mexico zijn veel soorten medicijnen verkrijgbaar.
     • Mexico heeft een (wereldwijd behoorlijk uniek) systeem van Segunda Clase en Primera Clase apotheken.
     • Segunda clase apotheken vind je echt overal; zeker in de grotere steden maar ook ver daarbuiten. Belangrijk om te weten is dat deze apotheken géén geregistreerde medicijnen mogen verkopen. Je vindt er bv. wel antibiotica, cholestorol medicatie en allergie medicijnen, maar géén medicijnen waarbij het risico op misbruik hoger ligt.
     • De Primera Clase apotheken, die wat minder goed verspreid zijn over het hele land, kennen deze restricties niet. Je vindt hier alles waarvoor je een recept van je arts krijgt, incl. pijnmedicatie en andere medicijnen waarbij het gebruik verslavingsgevoelig kan zijn.

     Hoe veilig en onveilig is een reis of verblijf in Mexico?

     Veiligheid in Mexico

     • De criminaliteit in Mexico is hoog. Criminaliteit in Mexico gaat van relatief onschuldig (zoals zakkenrollers), tot gewelddadige overvallen en soms zelfs verkrachting en moord.
     • Het is niet verstandig om met grote geldbedragen of behangen met sieraden jezelf te begeven op drukke toeristische plekken, zoals Yucatan schiereiland, Acapulco, Cabo San Lucas, Baja California e.a. Op druk bezochte plaatsen zijn zakkenrollers actief.
     • Het grensgebied tussen Mexico en de Verenigde Staten is berucht. Zo ook de grenssteden als Tijuana, Mexicalli, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa en Matamoros. De criminaliteit is hoog door rivaliserende drugsbendes onderling en tussen drugsbendes en de overheid. Meestal heeft men het niet gemunt op buitenlanders, maar je loopt groot risico om op de verkeerde tijd op de verkeerde plaats te belanden.
     • Ook de deelstaten Tamaulipas, Guerrero, Colima en Zacatecas zijn berucht door onderling geweld van criminele (drugs)bendes. In deze deelstaten vind je soms toeristische hotspots (bv. Acapulco, Manzanillo); reis er -als dat kan- alleen per vliegtuig naar toe.
     • Ook in Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca en Mexico City, Michoacán, Guanajuato, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Veracruz en Coahuila kun je terecht komen in politieke demonstraties, gevechten of geweld door drugsbendes. Zo lang je in de toeristische wijken blijft is er veelal niet veel aan de hand. 
     • Berovingen vinden soms ook plaats in lijnbussen naar toeristische bestemmingen. Een voorbeeld is de route van hoofdstad Mexico-Stad naar het tempelcomplex Teotihuacan.
     • In de stedelijke gebieden van Mexico (dus ook in de hoofdstad Mexico-Stad) komen -veelal korte- ontvoeringen voor. Het slachtoffer moet dan onder dwang geld uit een geldautomaat halen. Meestal duurt een ontvoering ongeveer 24 uur: de ontvoerder kan dan meerdere malen geld opnemen.
     • Verblijf je voor langere tijd in Mexico, dan is er een kans dat je te maken krijgt met aardbevingen of tropische stormen. Voor het eerste kun je de bronnen 'Servicio Sismológico Nacional' (informatie in het Spaans) en 'USGS Earthquake Hazards Program' (informatie in het Engels) volgen. Voor de stormen en orkanen zijn 'National Hurricane Center' (informatie in het Engels) en 'Tropical Storm Risk' goede startbronnen.

     Ziekte in Mexico

     • Over het algemeen ervaren expats Mexico als een land met een hoge kwaliteit van leven: klimaat, stranden, natuur, het heerlijke en gevarieerde eten, vriendelijke mensen, lage kosten voor levensonderhoud.
     • Er zijn wel degelijk tropische ziekten aanwezig in delen van het land. Vaccinaties checken voordat je vertrekt is zeer aan te raden. Denk bij een langer verblijf ook aan hepatitis B en rabiës (=hondsdolheid).
     • Drink in Mexico altijd flessenwater, dat goedkoop is en overal verkrijgbaar.
     • Hou er rekening mee dat het in Mexico vaak langer duurt voordat 'iets is geregeld'. Stel je daar op in en begin op tijd; dat scheelt véél stress.
     • Ook is Mexico een redelijk 'luid' en 'lawaaiig' land. Zeker in de grote steden en op drukke toeristische plekken is er áltijd geluid. Blijf je voor langere tijd in Mexico, zoek dan op tijd de rust van de natuur of het Mexicaanse platteland op.
     • Check ruim voor vertrek voor welke medicijnen je een verklaring nodig hebt om een eerste dosis mee te mogen nemen naar Mexico. Neem altijd de originele verpakking mee en denk op tijd aan het regelen van een medicijnverklaring. Schrijf voor ieder medicijn dat je gebruik de internationale benaming van de werkzame stof op en probeer voor vertrek al te achterhalen of je medicijn ook in Mexico verkrijgbaar is, waar en hoe.

     Waar op te letten in het verkeer in Mexico?

     • Reis na zonsondergang niet over de weg, vooral niet in afgelegen gebieden.
     • Wees ook overdag op je hoede: juist dan vinden overvallen plaats.
     • Blijf zoveel mogelijk op de hoofdwegen.
     • In Mexico kom je controleposten tegen op sommige doorgaande wegen. Het leger, de migratiedienst of de politie kan op deze plekken je auto grondig onderzoeken. Werk mee.
     • Reis je met de auto, wees dan extra alert op kruispunten. Stilstaand verkeer kan doelwit zijn van gewapende overvallers.

     Welke werk- en reisverzekeringen zijn geschikt voor kort en lang verblijf in Mexico?

     • Is de reis naar Mexico en je terugkomst voldoende gedekt? Ben je voor, tijdens en na je activiteiten voldoende gedekt? Welke verzekering past het beste bij jouw reis en jouw activiteit?

     Activiteiten- en reisverzekeringen

     Annuleringsverzekeringen

     Welke emigratie- en expatverzekering kan je afsluiten voor Mexico als je daar een tijd gaat wonen?

     Ziektekostenverzekeringen

     • Als alternatief voor de Nederlandse basiszorgverzekering is een internationale emigratie of expatverzekering een veel gebruikte vervanging. Een dergelijke verzekering biedt een aantal voordelen tov de lokale dekking: internationale dekking, vergoedingen en voorwaarden veelal volgens Nederlandse maatstaven, gericht op dekkingen die een "buitenlander" nodig heeft, en flexibiliteit bij verhuizing naar Mexico.
     • Het is niet bij wet vereist om als expat verplicht een ziektekostenverzekering te hebben, maar het is uiteraard wel zeer raadzaam. In sommige omstandigheden kom je in aanmerking voor het lokale IMSS zorgsysteem, dan nóg is het raadzaam om je bij te verzekeren via een internationale ziektekostenverzekering.
     • Sommige gebieden in Mexico worden als gevaarlijk beschouwd. Afhankelijk van huidige gebeurtenissen, kunnen deze gebieden buiten het dekkingsgebied van jouw verzekeringsmaatschappij vallen. Zorg ervoor dat je up to date bent met informatie verkrijgen mbt de dekkingsgebieden van jouw specifieke ziektekostenverzekering. 
     • Ziektekostenverzekeringen voor Mexico
     • Overlijdensrisicoverzekering voor Mexico

     Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen & Levensverzekeringen

     Aansprakelijkheidsverzekeringen & Rechtsbijstandverzekeringen

     Inboedel- en opstalverzekeringen

     • Wanneer je je eigen inboedel meeneemt naar Mexico, of daar lokaal nieuwe huisraad aanschaft, dan kan een internationale geldende inboedelverzekering ervoor zorgen dat je tegen schade verzekerd bent die het gevolg is van onder meer brand, storm en diefstal.
     • Sommige huizen in de buitenwijken hebben beveiligers in dienst die in de gaten houden wie er het complex inkomt en wie het complex verlaat. Afhankelijk waar je woont en wat voor soort huis je hebt, is het handig om een verzekering te vinden die bij jouw persoonlijke behoeften past. 
     • In Mexico is het niet makkelijk om lokale verzekeringsmaatschappijen te vinden die inboedel- en opstalverzekeringen kunnen regelen. Door het relatief grote aantal mogelijke calamiteiten (inbraak, orkaan, aardbeving e.a.) kun je tegen problemen aanlopen als je een claim wilt indienen of wanneer je verzekering moet vernieuwen. Zorg er dus liever voor dat je je huis en inboedel meeverzekert bij je internationale verzekering.
     • Inboedelverzekering voor Mexico
     • Huis- en inboedelverzekering ondertussen in Nederland

     Collectieve verzekeringen (voor bedrijven, stichtingen/NGO's)

     • Voor organisaties die twee of meer werknemers naar Mexico hebben uitgezonden, zijn collectieve verzekeringen regelmatig een uitkomst.
     • Op deze wijze wordt er niet alleen administratieve rompslomp voorkomen, er zijn ook meer mogelijkheden op het gebied van de dekking.
     • Collectieve verzekeringen voor Mexico

     Verder lezen of emigreren naar Mexico of een reis naar Mexico voorbereiden

     Hoe werkt de gezondheidszorg in het Midden-Oosten, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     Hoe werkt de gezondheidszorg in het Midden-Oosten, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     Hoe werkt het gezondheidszorgsysteem in het Midden-Oosten?

     Welke verzekeringen heb je in het Midden-Oosten nodig als je gaat stage lopen, studeren, vrijwilligerswerk doen, werken of wonen?


     Hoe is het systeem van ziektekosten geregeld in het Midden-Oosten?

     Kwaliteit van de gezondheidszorg in het Midden-Oosten

     • Bijna alle landen van het Midden-Oosten, zoals Bahrein, Egypte, Irak Iran, Israël, Jemen, Jordanië, Koeweit, Libanon, Oman, Palestina, Qatar, Saoedi-Arabië, Syrië, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten (Dubai, Abu Dhabi, Sharjah), bieden een gezondheidszorg aan die de afgelopen decennia aanzienlijk is verbeterd.
     • Het gezondheidszorgsysteem van Oman behoort tot de tien beste gezondheidszorgsystemen ter wereld. Landen als Bahrein, Koeweit, Qatar, Saoedi-Arabië, en de verenigde Arabische Emiraten beschikken over een meer dan gemiddeld goede gezondheidszorg
     • De conflicten in het Midden-Oosten hebben in de diverse landen en regio's wel een grote invloed op de kwaliteit van de gezondheidszorg

     Openbare zorg

     • Veel van deze landen hebben ook een openbaar gezondheidszorgsysteem, dat gratis of tegen een beperkte vergoeding prima behandelingen aanbiedt.
     • Het ondersteunende personeel van sommige openbare ziekenhuizen spreekt beperkt Engels

     Private zorg in het Midden-Oosten

     • Privéziekenhuizen in het Midden-Oosten worden vaak tot de beste ter wereld gerekend.
     • Veel artsen hebben in westerse landen gestudeerd, dus communicatie vormt in de regio nooit een barrière bij het verkrijgen van gezondheidszorg.

     Welke werk- en reisverzekeringen zijn geschikt voor kort en lang verblijf in het Midden-Oosten

     • Is de reis naar het Midden-Oosten en je terugkomst voldoende gedekt, ben je voor, tijdens, en na je activiteiten voldoende gedekt. Welke verzekering past het beste bij jouw reis en jouw activiteit?

     Activiteiten- en reisverzekeringen

     Annuleringsverzekeringen

     Welke emigratie- en expatverzekering kan je afsluiten voor het Midden-Oosten als je daar een tijd gaat wonen?

     Ziektekostenverzekeringen

     Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen & Levensverzekeringen

     Aansprakelijkheidsverzekeringen & Rechtsbijstandverzekeringen

     Inboedel- en opstalverzekeringen

     Collectieve verzekeringen (voor bedrijven, stichtingen/NGO's) voor het Midden-Oosten

     • Voor organisaties die twee of meer werknemers naar het Midden-Oosten hebben uitgezonden, zijn collectieve verzekeringen regelmatig een uitkomst. Op deze wijze wordt er niet alleen administratieve rompslomp voorkomen, er zijn ook meer mogelijkheden op het gebied van de dekking.
     • Collectieve verzekeringen voor in het Midden-Oosten

      

     Hoe werkt de gezondheidszorg in Nieuw-Zeeland, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     Hoe werkt de gezondheidszorg in Nieuw-Zeeland, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     Hoe werkt het gezondheidszorgsysteem in Nieuw-Zeeland?

     Welke verzekeringen heb je in Nieuw-Zeeland nodig als je gaat stage lopen, studeren, vrijwilligerswerk doen, werken of wonen?


     Hoe is het systeem van ziektekosten geregeld in Nieuw-Zeeland?

     • De standaard van de gezondheidszorg in Nieuw-Zeeland is over het algemeen hoog.
     • Het public health systeem in Nieuw-Zeeland is zodanig georganiseerd dat de primaire gezondheidszorg (huisartsen, medicijnrecepten, bezoeken aan het ziekenhuis) wordt gefinancierd door een combinatie van overheidssubsidies ​​en subsidies van onafhankelijke organisaties. De secundaire gezondheidszorg wordt gratis aangeboden voor Nieuw-Zeelanders.
     • Ongeveer 60% van de Nieuw-Zeelanders heeft een aanvullende medische verzekering afgesloten om extra kosten te dekken en vanwege de lange wachtlijsten.
     • De huisartsen voorzien in de meest basale gezondheidszorg. Als je niet in een klein dorpje woont, is de bereikbaarheid van huisartsen is vrij groot. De huisartsen praktijken kennen wachttijden. Er zijn wel vaak meerdere specialisten aanwezig en de verpleegkundigen zijn ook te benaderen om zorg te verlenen. 
     • Er zijn voor expats regels om recht te hebben op publieke gezondheidszorg. Als je publieke gezondheidszorg krijgt, dan is deze zorg goedkoop. Bezoeken aan tandarts en huisarts dien je wel zelf te bekostigen. En de kosten van de tandarts zijn hoog. 
     • Sinds 2011 is de gezondheidszorg van Nieuw Zeeland verdeeld over 21 District Health Boards.
     • De overgrote meerderheid van de ziektes waarvoor medische hulp nodig is in Nieuw-Zeeland zijn hart-en vaatziekten en kanker.
     • De Maori-bevolking is een uitzondering qua meest voorkomende ziektes. Een aantal ziekenhuizen, voornamelijk in de Northban op het Noord-Eiland, zijn gelegen in gebieden die rijk zijn aan Maori-mensen. Deze bevolking lijdt over het algemeen meer aan ziekten die zijn voortgevloeid uit de westerse manier van leven zoals diabetes en hypertensie. Trauma’s en verwondingen, zowel opzettelijk als per ongeluk, komen ook meer voor bij deze bevolkingsgroep.
     • In Nieuw-Zeeland bestaat het zesde jaar van de medische opleiding uit het werken als ‘trainee intern’. Op dat moment hebben de studenten hun tentamens al gehaald. Ze rouleren dit jaar vervolgens op de verschillende afdelingen van het ziekenhuis. Ze krijgen dan ook betaald, ongeveer de helft van het salaris dat een chirurg verdient. Ze betalen echter ook nog steeds collegegeld dus veel houden ze niet over. Echter verdienen medische studenten in Nieuw-Zeeland in vergelijking met de medische studenten in Nederland (die geen salaris hebben tijdens hun co-schappen en dit alles zelf moeten financieren) aanzienlijk meer.

     Hoe veilig en onveilig is een reis of verblijf in Nieuw-Zeeland?

     Veiligheid in Nieuw-Zeeland

     • Nieuw-Zeeland is een plek waar al jaren veel toeristen komen, en een veilig land. Er zijn gevallen bekend van criminaliteit, zoals roofovervallen op toeristen, maar dit zijn uitzonderingen.
     • Zorg dat je gaat camperen op een camping en niet in het 'wild'. Wees extra alert in Rotorua op het noordereiland, want daar is een bende actief die inbreken in campers en auto's van toeristen.
     • Veel toeristen huren een camper. De wegen in Nieuw-Zeeland zijn van goede kwaliteit. Het rijden in de bergen doe je met gepaste snelheid en vergt inzicht, vooral bij steile hellingen en in bochten.
     • Wilde dieren: Er is veel lopend wild aanwezig in Nieuw-Zeeland, zoals de vogel Kiwi. Pas op voor wild op en aan de weg, wanneer je je in het verkeer begeeft. Groot wild is er in Nieuw-Zeeland nauwelijks.

     Welke werk- en reisverzekeringen zijn geschikt voor kort en lang verblijf in Nieuw-Zeeland

     • Is de reis naar Nieuw-Zeeland en je terugkomst voldoende gedekt, ben je voor, tijdens, en na je activiteiten voldoende gedekt. Welke verzekering past het beste bij jouw reis en jouw activiteit?

     Activiteiten- en reisverzekeringen

     Annuleringsverzekeringen

     Welke emigratie- en expatverzekering kan je afsluiten voor Nieuw-Zeeland als je daar een tijd gaat wonen?

     Ziektekostenverzekeringen

     Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen & Levensverzekeringen

     Aansprakelijkheidsverzekeringen & Rechtsbijstandverzekeringen

     Inboedel- en opstalverzekeringen

     Collectieve verzekeringen (voor bedrijven, stichtingen/NGO's) voor Nieuw-Zeeland

     • Voor organisaties die twee of meer werknemers naar Nieuw-Zeeland hebben uitgezonden, zijn collectieve verzekeringen regelmatig een uitkomst. Op deze wijze wordt er niet alleen administratieve rompslomp voorkomen, er zijn ook meer mogelijkheden op het gebied van de dekking.
     • Collectieve verzekeringen voor in Nieuw-Zeeland 
     Hoe werkt de gezondheidszorg in Noorwegen, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     Hoe werkt de gezondheidszorg in Noorwegen, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     Hoe werkt het gezondheidszorgsysteem in Noorwegen?

     Welke verzekeringen heb je in Noorwegen nodig als je gaat stage lopen, studeren, vrijwilligerswerk doen, werken of wonen?


     Hoe werkt het ziektekosten- en gezondheidszorgsysteem in Noorwegen?

     Kwaliteit van de gezondheidszorg in Noorwegen

     • Noorwegen heeft een goed ontwikkeld en efficiënt zorgsysteem en de gezondheidszorg is van een zeer hoge kwaliteit.
     • De staat is verantwoordelijk voor het het financieren van de gezondheidszorg. Daarnaast zijn er privé-ziekenhuizen en klinieken en dit aantal neemt verder toe.
     • De meeste ziekenhuizen behoren tot de publieke sector en de meerderheid van de artsen werkt in een van deze ziekenhuizen.
     • De meeste huisartsen werken in een groepspraktijk en meestal betaalt de patiënt een klein bedrag voor een bezoek aan de huisarts. Voordat de patiënt bij een specialist terecht kan, is een verwijzing vanuit de huisarts nodig. De behandeling in het ziekenhuis is gratis voor Noren.

     Welke werk- en reisverzekeringen zijn geschikt voor kort en lang verblijf in Noorwegen?

     • Is de reis naar Noorwegen en je terugkomst voldoende gedekt, ben je voor, tijdens, en na je activiteiten voldoende gedekt en welke verzekering past het beste bij jouw reis en jouw activiteit?

     Activiteiten- en reisverzekeringen voor Noorwegen

     Annuleringsverzekeringen voor je reis naar Noorwegen

     Welke emigratie- en expatverzekering kan je afsluiten voor in Noorwegen als je daar een tijd gaat wonen?

     Ziektekostenverzekeringen voor Noorwegen

     • Als alternatief voor de Nederlandse basiszorgverzekering is een internationale emigratie of expatverzekering een veel gebruikte vervanging. Een dergelijke verzekering biedt een aantal voordelen tov de lokale dekking: internationale dekking, vergoedingen en voorwaarden veelal volgens Nederlandse maatstaven, gericht op dekkingen die een "buitenlander" nodig heeft, en flexibiliteit bij verhuizing naar Noorwegen.
     • Ziektekostenverzekeringen voor in Noorwegen 
     • Overlijdensrisicoverzekering voor in Noorwegen 

     Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen & Levensverzekeringen voor Noorwegen

     Aansprakelijkheidsverzekeringen & Rechtsbijstandverzekeringen voor Noorwegen

     Inboedel- en opstalverzekeringen voor Noorwegen

     Collectieve verzekeringen (voor bedrijven, stichtingen/NGOs) voor Noorwegen

     • Voor organisaties die twee of meer werknemers naar Noorwegen hebben uitgezonden, zijn collectieve verzekeringen regelmatig een uitkomst. Op deze wijze wordt er niet alleen administratieve rompslomp voorkomen, er zijn ook meer mogelijkheden op het gebied van de dekking.
     • Collectieve verzekeringen voor in Noorwegen 

      

      

      

     Hoe werkt de gezondheidszorg in Oman, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     Hoe werkt de gezondheidszorg in Oman, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     Hoe werkt het gezondheidszorgsysteem in Oman?

     Welke verzekeringen heb je in Oman nodig als je gaat stage lopen, studeren, vrijwilligerswerk doen, werken of wonen?

     Hoe werkt het ziektekosten- en gezondheidszorgsysteem in Oman?

     Kwaliteit van de gezondheidszorg in Oman

     • In Oman hebben ze, een van de beste gezondheidszorgsystemen van de wereld. 
     • Oman is afhankelijk van buitenlandse expertise, geimporteerde medicijnen en apparatuur.
     • Sommige faciliteiten en technologieën zijn mogelijk niet zo geavanceerd als in westerse landen.

     Openbare zorg in Oman

     • De openbare zorg is niet voor alle expats toegankelijk. De openbare gezondheidszorg is gratis. Het wordt aangeboden aan alle inwoners van Oman en expats werkzaam bij de overheid en uit de Golf Cooperation council.
     • De gratis gezondheidszorg dekt alle eerstelijns zorg, afspraken met specialisten, en bijna alle noodzakelijke medische behandelingen.
     • Artsen spreken over het algemeen goed engels door hun opleiding in het buitenland of omdat zij zelf expat zijn.

     Private zorg in Oman

     • Het voordeel van het gebruik maken van een particuliere verzekering is dat je gebruik kan maken van de hoogstaande faciliteiten.
     • In de hoofdstad Muscat zijn veel grote ziekenhuizen te vinden.
     • Medische klinieken, ziekenhuizen en apotheken kan je overal vinden. Niet alle medicatie is makkelijk verkrijgbaar.

     Hoe veilig en onveilig is een reis of verblijf in Oman?

     Veiligheid in Oman

     • Oman is over het algemeen een zeer veilig land. Check toch altijd de laatste reisadviezen.

     Ziekte in Oman

     • De temperaturen in Oman kunnen extreem hoog zijn, en het is vaak stoffig. Dat kan leiden tot uitdroging en ademhalingsproblemen. Sommige mensen zijn daar extra gevoelig voor en is daarom niet het meest ideale land om te verblijven.
     • In Oman komt onder de bevolking veel diabetes voor, door de hoge gehaltes suiker in het eten.
     • Check ruim voor vertrek voor welke medicijnen te verkrijgen zijn in Oman. Niet alle medicatie is toegestaan en voorradig.
     • Vaccinaties checken voordat je vertrekt is aan te raden.

     Welke werk- en reisverzekeringen zijn geschikt voor kort en lang verblijf in Oman

     • Is de reis naar Oman en je terugkomst voldoende gedekt, ben je voor, tijdens, en na je activiteiten voldoende gedekt. Welke verzekering past het beste bij jouw reis en jouw activiteit?

     Activiteiten- en reisverzekeringen

     Annuleringsverzekeringen

     Welke emigratie- en expatverzekering kan je afsluiten voor Oman als je daar een tijd gaat wonen?

     Ziektekostenverzekeringen

     • Als alternatief voor de Nederlandse basiszorgverzekering is een internationale emigratie of expatverzekering een veel gebruikte vervanging. Een dergelijke verzekering biedt een aantal voordelen tov de lokale dekking: internationale dekking, vergoedingen en voorwaarden veelal volgens Nederlandse maatstaven, gericht op dekkingen die een "buitenlander" nodig heeft, en flexibiliteit bij verhuizing naar Oman.
     • Sommige gebieden worden als gevaarlijk beschouwd, afhankelijk van huidige gebeurtenissen, kunnen deze gebieden buiten het dekkingsgebied van jouw verzekeringsmaatschappij vallen. Zorg ervoor dat je up to date bent met informatie verkrijgen mbt de dekkingsgebieden van jouw specifieke ziektekostenverzekering. 
     • Ziektekostenverzekeringen voor in Oman 
     • Overlijdensrisicoverzekering voor in Oman 

     Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen & Levensverzekeringen

     Aansprakelijkheidsverzekeringen & Rechtsbijstandverzekeringen

     Inboedel- en opstalverzekeringen

     • Wanneer je je eigen inboedel meeneemt naar Oman, of daar lokaal nieuwe huisraad aanschaft, dan kan een internationale geldende inboedelverzekering ervoor zorgen dat je tegen schade verzekerd bent die het gevolg is van onder meer brand, storm en diefstal.
     • Sommige huizen en appartementen complexen hebben beveiligers in dienst die in de gaten houden wie er het complex inkomt en wie het complex verlaat. Afhankelijk waar je woont en wat voor soort huis je hebt, is het handig om een verzekering te vinden die bij jouw persoonlijke behoeften past. 
     • Oman heeft ook lokale verzekeringsmaatschappijen die inboedelverzekeringen kunnen regelen als je deze niet al hebt meeverzekerd bij je internationale verzekering.
     • Inboedelverzekering voor Oman 
     • Huis- en inboedelverzekering ondertussen in Nederland

     Collectieve verzekeringen (voor bedrijven, stichtingen/NGO's)

     • Voor organisaties die twee of meer werknemers naar Oman hebben uitgezonden, zijn collectieve verzekeringen regelmatig een uitkomst. Op deze wijze wordt er niet alleen administratieve rompslomp voorkomen, er zijn ook meer mogelijkheden op het gebied van de dekking.
     • Collectieve verzekeringen voor Oman 
     Hoe werkt de gezondheidszorg in Panama, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     Hoe werkt de gezondheidszorg in Panama, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     Bocas del Toro, Panama

     Hoe werkt het gezondheidszorgsysteem in Panama?

     Welke verzekeringen heb je in Panama nodig als je gaat stage lopen, studeren, vrijwilligerswerk doen, werken of wonen?

     Hoe werkt het ziektekosten- en gezondheidszorgsysteem in Panama?

     Kwaliteit van de gezondheidszorg in Panama

     • Het gezondheidszorgsysteem in Panama wordt gefinancierd vanuit belastingen en beheerd door
      • Caja de Seguro Social (CSS), het Sociaal Veiligheidsfonds (dat naast zorg ook bv. de pensioenen regelt) en
      • Ministerio de Salud (MINSA), het ministerie van Volksgezondheid (dat het zorgbeleid vaststelt, administratie coördineert én zorg biedt)
     • MINSA beheert openbare klinieken ('polyclinica') en voordelige regionale ziekenhuizen.
     • CSS beheert een aantal openbare ziekenhuizen, gericht op mensen die via hun loonlijst (werkgevers- en werknemersbijdragen) in het sociale zekerheidsfonds van de overheid vallen. Dat is in Panama zo'n 80% van de bevolking.
     • Veel artsen in Panama hebben in de USA, Mexico, Cuba of Europa gestudeerd en spreken vaak redelijk tot goed Engels.
     • Artsen die bij de particuliere ziekenhuizen en klinieken werken, zijn in Panama volgens de wet verplicht om ook een minimum aantal uren bij openbare ziekenhuizen te werken.
     • Zoals overal in Midden-Amerika, vind je de betere ziekenhuizen en klinieken in of nabij steden als Panama City, San Miguelito, Arraiján, Chitré, Colón, David, Changuinola. Kleinere health centers vind je ook buiten de grotere steden. In o.a. Boquete, Coronado en Chiriqui wordt ook goede zorg geboden, maar ondanks een grote expat-bevolking is er vaak beperkte capaciteit.
     • Met name Panama City en David zijn goede bestemmingen voor medisch toerisme, met name voor cosmetische en orthopedische zorg.
     • Ook al betaal je in Panama net zo makkelijk met Amerikaanse dollars, toch is de gezondheidszorg -openbaar of particulier- vaak relatief (veel) voordeliger ten opzichte van USA of Europa.

     Openbare gezondheidszorg in Panama

     • Zelfstandig ondernemers, maar ook expats, die van de openbare gezondheidszorg gebruik willen maken kunnen terecht bij MINSA klinieken en ziekenhuizen.
     • Hou wel rekening met echt minimale faciliteiten in de meeste door MINSA beheerde zorginstellingen, met weinig privacy en comfort. Deze zorg leunt vaak nog sterk op ondersteuning door familieleden, wordt vanuit oudere gebouwen geboden. Er is een beperkt aantal bedden en de apparatuur is vaak verouderd. Expats geven aan dat de wachttijden lang zijn en dat er bijvoorbeeld lang niet altijd voldoende of schoon beddengoed aanwezig is.
     • Alleen inwoners met een permanente verblijfsvergunning kunnen bij CSS instellingen terecht, mits men belasting betaalt in Panama.
     • Onder de MINSA en CSS zorg valt over het algemeen niet: oogzorg, tandarts, geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapie, aanvullende zorg en veel medicijnen. Daarvoor is dus sowieso een aanvullende particuliere verzekering c.q. internationale ziektekostenverzekering nodig.
     • Het vooraf inplannen van een afspraak in een MINSA of CSS ziekenhuis is veelal niet mogelijk; ga er gewoon heen en stel je in op een lange wachtijd: veel patiënten, weinig artsen.

     Private gezondheidszorg in Panama

     • Redenen om voor private gezondheidszorg te kiezen in Panama zijn, net als in veel andere landen wereldwijd, o.a. de kortere wachtlijsten en de betere faciliteiten in de particuliere klinieken.
     • Zeker de particuliere ziekenhuizen met een Joint Commission International (JCI) -accreditatie zijn kwalitatief goed. Vaak onderhouden zij nauwe banden met Amerikaanse instellingen.
     • Privézorg is veel duurder dan de openbare voorzieningen, maar het is nog steeds aanzienlijk goedkoper dan in de VS en Europa. Hou er wel rekening mee dat je vooraf betaalt (geschatte zorgkosten), wat vaak niet het geval is wanneer je gedekt bent via een internationale ziektekostenverzekeraar.
     • Heb je een internationale ziektekostenverzekering, vraag dan om een pré-autorisatie als je zorg in een particulier ziekenhuis wilt afnemen.
     • Om af te spreken in een particulier ziekenhuis of kliniek, kun je in de meeste gevallen zelf een afspraak inplannen via de website van de instelling, of vooraf bellen. Soms moet je vooraf een formulier invullen.

     Huisarts/specialist in Panama

     • De gezondheidszorg vindt in Panama plaats in ziekenhuizen, klinieken en -buiten de grotere steden- health care centers.
     • Ben je op zoek naar zorg, plan dan -al dan niet in overleg met je internationale ziektekostenverzekeraar- een bezoek bij een ziekenhuis of kliniek in.
     • Bij de meeste particuliere klinieken en healthcare centers kun je gewoon binnenlopen, of online of per telefoon een afspraak inplannen. Soms is het ook mogelijk om vooraf wat informatie in te winnen via whatsapp, of kun je bv. al een foto toesturen. Vaak zal de arts je vragen langs te komen.
     • Sommige (expat) klinieken bieden ook home services aan, waarbij het mogelijk is dat de arts je thuis bezoekt. Uiteraard betaal je daar extra voor. De arts kan basistesten doen en medicatie voorschrijven.
     • Check altijd vooraf met je expatverzekering (noodhulp daargelaten) met welke private ziekenhuizen afspraken zijn gemaakt, zodat je zeker weet dat de door een specialist/ziekenhuis verleende zorg ook vergoed wordt.

     Tandarts in Panama

     • In Panama valt de basis-tandzorg buiten de 'openbare gezondheidszorg' (MINSA/CSS).
     • Zorg dus voor een internationale ziektekostenverzekering incl. tandzorg, of (bij kleinere ingrepen) neem de kosten voor eigen rekening.
     • Over het algemeen zijn de betere tandartsen ('dentistas') in de grotere en middelgrote steden in Panama verbonden aan de grotere ziekenhuizen. Zij volgen de internationale standaarden, voor een zeer redelijke prijs. 
     • Doe, in afstemming met je internationale tandartsverzekering, goed onderzoek naar welke praktijk je kiest. De Panama Dental Association houdt databases bij waar je kunt zoeken op naam, specialiteit, locatie en gesproken taal. Als je niet zeker bent van een bepaalde procedure, vraag dan om een second opinion of een prijsindicatie bij een andere aanbieder.
     • Omdat Panama veel "medisch toerisme" kent, zeker rondom de tandzorg, vind je op behoorlijk wat locaties tandartsen die redelijk tot goed Engels spreken en werken met internationale materialen en standaarden.
     • Vergeleken met de USA en Europa zijn behandelingen bij een tandarts in Panama echt véél voordeliger.

     Verloskunde & kraamzorg in Panama

     • De geboorte van een baby in Panama vindt normaliter plaats in het openbare of private ziekenhuis. Thuisbevallen kan, maar is niet gebruikelijk.
     • De reguliere checks in de beginmaanden van je zwangerschap vinden plaats in een reguliere kliniek dichtbij je woonlocatie.
     • Om te bevallen, kies je -al dan niet in overleg- met je internationale ziektekostenverzekeraar, een ziekenhuis/kliniek en kinderarts die je tijdens de bevalling zal ondersteunen. Je kunt ook gebruik maken van een verloskundige ('partera').
     • Het is niet ongebruikelijk om vooraf meerdere klinieken te bezoeken en vragen te stellen over de geboortezorg die wordt geboden, zodat je een bewuste keuze kunt maken. Vraag bv. ook wat het beleid is rondom keizersnedes of borstvoeding; in sommige klinieken wil men nog wel eens (teveel) sturen op de commercieel meer aantrekkelijke procedures.
     • Zwangerschapscursussen zijn in de grote steden en expat locaties aanwezig, maar daarbuiten minder of niet. In de meer afgelegen gebieden leunt men nog sterker op traditionele methoden van zwangerschap en geboorte, met hulp van een vroedvrouw.
     • Wil je na de geboorte kraamhulp, dan huur je zelf een verpleegster in.
     • Na de geboorte word je in jouw kliniek of ziekenhuis ingepland voor maandelijkse controles; vanaf het eerste jaar wordt dat driemaandelijks.
     • Iedereen die in Panama wordt geboren, is automatisch Panamees burger.
     • De geboorte moet worden geregistreerd bij de burgerlijke stand in Panama. Het ziekenhuis zal dit veelal automatisch doen, mits ze de ID's (paspoort, verblijfskaart) hebben van beide ouders nodig. Ook zijn er twee getuigen nodig, zijnde niet de ouders. Je krijgt de geboorteakte al in het ziekenhuis.
     • Is er sprake van een thuisbevalling, dan moet je de geboorte zelf registreren. Dat doe je zelf, of een grootouder/advocaat.

     Apotheek in Panama

     • Mocht je je reisapotheek onderweg aan willen vullen, bij apotheken (farmacias) in Panama zijn redelijk veel soorten medicijnen verkrijgbaar.
     • Een aantal geneesmiddelen is in Panama zonder recept verkrijgbaar.

     Hoe veilig en onveilig is een reis of verblijf in Panama?

     Veiligheid in Panama

     • Panama is in beginsel een relatief veilig, politiek stabiel land in Midden-Amerika. Zeker vergeleken met enkele buurlanden in de regio.
     • Maar ook in Panama zijn drugsbendes actief en vinden overvallen en berovingen plaats.
     • Criminaliteit in Panama gaat van relatief onschuldig (zoals zakkenrollers), tot gewelddadige overvallen en soms zelfs verkrachting en moord.
     • Met name in sommige wijken van Panama City en Colón vindt (drugsgerelateerde) bendecriminaliteit plaats. De Panama-ruïnes van Panama Viejo zijn veilig om te bezoeken, maar de wijken om de ruïnes heen niet.
     • Bezoek je de populaire San Blas-eilanden per boot, let dan op de staat van de boot en de aanwezigheid van reddingsvesten.
     • Woon je voor langere tijd in Panama en reis je met eigen auto, wees dan alert bij een lekke band. Criminelen vermommen zich als 'behulpzame voorbijganger', om je vervolgens te beroven.
     • Bezoek je bijvoorbeeld een restaurant of supermarkt, laat dan geen spullen achter in je auto. Een inbraak is zo gebeurd.
     • Er zijn in Panama grotere veiligheidsrisico’s in het oosten en zuiden van de provincie Darién, vooral in het grensgebied met Colombia. In het moeilijk begaanbare (grens)oerwoudgebied zijn criminele organisaties en gewapende drugsbendes uit Colombia actief.
     • Het is, zoals overal, ook in Panama niet verstandig om met grote geldbedragen of behangen met sieraden jezelf te begeven op drukke toeristische plekken. Oók niet aan het strand en/of op de eilanden. Op druk bezochte plaatsen zijn zakkenrollers actief.
     • In Casco Viejo (Panama City) en op het eiland Bocas del Toro wordt drugs aangeboden. De straffen op het bezit van en de handel in hard- én softdrugs zijn zwaar.
     • In Panama is de kans dat je te maken krijgt met tropische stormen relatief klein. Het land ligt net buiten het orkaangebied. Wel valt er vanaf april tot december veel, soms héél veel, regen.
     • Af en toe komen in Panama aardbevingen voor. Wees voorbereid en informeer bij welke instanties je moet zijn voor Engelstalige up-to-date informatie als iets dergelijks plaatsvindt.
     • Woon je voor langere tijd in Panama, dan krijg je vroeg of laat te maken met demonstraties, als gevolg van politieke of economische kwesties. Een staking kan gevolgen hebben voor het transport, de brandstofvoorziening en andere overheidsdiensten. En let op: óók vreedzame demonstraties kunnen uitlopen op geweld.
     • Aan de Stille Oceaan en in de provincie Bocas del Toro kunnen gevaarlijke zeestromingen voorkomen. Check altijd de mensen die terplaatse wonen waar je wel en waar je beter niet kunt zwemmen.
     • Woon of reis je in Panama met kinderen jongeren dan 17, check dan de regels rondom de avondklok. In een aantal gevallen mogen jongeren op bepaalde tijden niet zonder begeleiding van een volwassene op straat komen (wat in een land als Panama uiteraard sowieso verstandig is). Een maatregel om criminaliteit en vandalisme tegen te gaan.
     • Lhbtiq+'ers worden over het algemeen nog niet geaccepteerd in Panama; al hangt dat wel wat af van wáár je bent.

     Ziekte in Panama

     • Over het algemeen ervaren expats Panama als een land met een hoge kwaliteit van leven: klimaat, stranden, natuur, vriendelijke mensen, relatief lage kosten voor levensonderhoud.
     • Maar: er zijn wel degelijk tropische ziekten aanwezig in delen van het land. Vaccinaties checken voordat je vertrekt is zeer aan te raden.
     • Drink in Panama altijd flessenwater, dat goedkoop is en overal verkrijgbaar.
     • Vanuit bijna overal in het land is Panama City goed bereikbaar, als je op zoek bent naar kwalitatief goede zorg. Maar, gezien de soms onverwacht langere reistijden is het verstandig om uit te zoeken waar de dichtstbijzijnde privé- en/of regionale ziekenhuizen zich bevinden, vóórdat een eventuele noodsituatie zich voordoet.
     • Hou er rekening mee dat de mensen die noodhulpdiensten bemensen, vaak alleen Spaans spreken. Het is verstandig om je woonadres in het Spaans te kunnen zeggen, net als enkele andere 'nood'woorden en zinnen. Het kan je leven redden als je snel een ambulance nodig hebt.
     • Ziekenhuizen en artsen willen vaak dat je vooraf contant betaalt voor een consult of behandeling. Ook particuliere ziekenhuizen vragen meestal een voorschot, of een bewijs dat je goed verzekerd bent. Stem dit altijd af met je (internationale) ziektekostenverzekeraar.
     • Check ruim voor vertrek voor welke medicijnen je een verklaring nodig hebt om een eerste dosis mee te mogen nemen naar Panama. Neem altijd de originele verpakking mee en denk op tijd aan het regelen van een medicijnverklaring. Schrijf voor ieder medicijn dat je gebruikt de internationale benaming van de werkzame stof op en probeer voor vertrek al te achterhalen of je medicijn ook in Panama verkrijgbaar is: waar, hoe en tegen welke kosten.

     Waar op te letten in het verkeer in Panama?

     • Verkeersregels zijn in Panama op z'n hoogst een 'leidraad' voor hoe je je in het verkeer beweegt. Veel mensen houden zich er niet aan en gedragen zich soms behoorlijk chaotisch. Rij daarom 'defensief' en meng je niet in discussies. Hou rekening met gaten in de weg.
     • Hou er in Panama rekening mee, zeker als je buiten de grote steden woont, dat een ritje naar een dichtstbijzijnde kliniek soms zo 30-45 minuten kan duren.
     • Weersomstandigheden, drukte van het verkeer en frequent voorkomende ongevallen kunnen de geschatte rijtijd in Panama flink verhogen.
     • Reis na zonsondergang niet over de weg, vooral niet in afgelegen gebieden. Vermijd auto- en busritten 's avonds en 's nachts.
     • Wees ook overdag op je hoede: juist dan vinden overvallen plaats.
     • Blijf zoveel mogelijk op de hoofdwegen.
     • In het regenseizoen moet je rekening houden met wegblokkades door landverschuivingen en modderlawines.

     Welke werk- en reisverzekeringen zijn geschikt voor kort en lang verblijf in Panama?

     • Is de reis naar Panama en je terugkomst voldoende gedekt? Ben je voor, tijdens en na je activiteiten voldoende gedekt? Welke verzekering past het beste bij jouw reis en jouw activiteit?

     Activiteiten- en reisverzekeringen

     Annuleringsverzekeringen

     Welke emigratie- en expatverzekering kan je afsluiten voor Panama als je daar een tijd gaat wonen?

     Ziektekostenverzekeringen

     • Als alternatief voor de Nederlandse basiszorgverzekering is een internationale emigratie of expatverzekering een veel gebruikte vervanging. Een dergelijke verzekering biedt een aantal voordelen tov de lokale dekking: internationale dekking, vergoedingen en voorwaarden veelal volgens Nederlandse maatstaven, gericht op dekkingen die een "buitenlander" nodig heeft, en flexibiliteit bij verhuizing naar Panama.
     • In sommige omstandigheden kom je in aanmerking voor het lokale 'CSS/MINSA' zorgsysteem. Dan nóg is het raadzaam om je bij te verzekeren via een internationale ziektekostenverzekering, omdat veel zaken niet of maar beperkt in de lokale zorgverzekering zijn gedekt.
     • Ziektekostenverzekeringen voor Panama
     • Overlijdensrisicoverzekering voor Panama

     Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen & Levensverzekeringen

     Aansprakelijkheidsverzekeringen & Rechtsbijstandverzekeringen

     Inboedel- en opstalverzekeringen

     • Wanneer je je eigen inboedel meeneemt naar Panama, of daar lokaal nieuwe huisraad aanschaft, dan kan een internationale geldende inboedelverzekering ervoor zorgen dat je tegen schade verzekerd bent die het gevolg is van onder meer brand, storm en diefstal.
     • Sommige huizen in de buitenwijken hebben beveiligers in dienst die in de gaten houden wie er het complex inkomt en wie het complex verlaat. Afhankelijk waar je woont en wat voor soort huis je hebt, is het handig om een verzekering te vinden die bij jouw persoonlijke behoeften past. 
     • In Panama is het niet makkelijk om lokale verzekeringsmaatschappijen te vinden die inboedel- en opstalverzekeringen kunnen regelen. Door het relatief grote aantal mogelijke calamiteiten (inbraak, orkaan, aardbeving e.a.) kun je tegen problemen aanlopen als je een claim wilt indienen of wanneer je verzekering moet vernieuwen. Zorg er dus liever voor dat je je huis en inboedel meeverzekert bij je internationale verzekering.
     • Inboedelverzekering voor Panama
     • Huis- en inboedelverzekering ondertussen in Nederland

     Collectieve verzekeringen (voor bedrijven, stichtingen/NGO's)

     • Voor organisaties die twee of meer werknemers naar Panama hebben uitgezonden, zijn collectieve verzekeringen regelmatig een uitkomst.
     • Op deze wijze wordt er niet alleen administratieve rompslomp voorkomen, er zijn ook meer mogelijkheden op het gebied van de dekking.
     • Collectieve verzekeringen voor Panama

     Verder lezen of emigreren naar Panama of een reis naar Panama voorbereiden

     Hoe werkt de gezondheidszorg in Singapore, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     Hoe werkt de gezondheidszorg in Singapore, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     Hoe werkt het gezondheidszorgsysteem in Singapore?

     Welke verzekeringen heb je in Singapore nodig als je gaat stage lopen, studeren, vrijwilligerswerk doen, werken of wonen?

     Hoe werkt het ziektekosten- en gezondheidszorgsysteem in Singapore?

     Kwaliteit van de gezondheidszorg in Singapore

     • De kwaliteit van de gezondheidszorg is in een welvarend land als Singapore goed.
     • De kosten voor een zorgverzekering zijn echter hoog.
     • Tropische ziektes komen onder andere door de vaccinatieprogramma's niet veel voor.

     Openbare - en private zorg in Singapore

     • Er is een deling tussen openbare en private zorg in Singapore. 
     • In Singapore maakt niet iedere inwoner de keus om een eigen huisarts te hebben, omdat je geen doorverwijzing nodig hebt en direct terecht kan bij het ziekenhuis. Het ziekenhuis is laagdrempelig en vaak verkiezen de Singaporezen het ziekenhuis boven de huisarts. De privéklinieken leveren ongeveer 80% van de zorg. 
     • Er zijn in de private zorg iets kortere wachttijden en betere service dan de openbare zorg. Het verschil is door de concurrentiestrijd niet groot. 
     • Ook is er genoeg keuze tussen specialisten en ook tandartsen.
     • Probeer via betrouwbare bronnen goede referenties te krijgen als je naar een specialist of tandarts gaat.

     Welke werk- en reisverzekeringen zijn geschikt voor kort en lang verblijf in Singapore?

     • Is de reis naar Singapore en je terugkomst voldoende gedekt, ben je voor, tijdens, en na je activiteiten voldoende gedekt en welke verzekering past het beste bij jouw reis en jouw activiteit?

     Activiteiten- en reisverzekeringen

     Annuleringsverzekeringen

     Welke emigratie- en expatverzekering kan je afsluiten voor Singapore als je daar een tijd gaat wonen?

     Ziektekostenverzekeringen

     • Als alternatief voor de Nederlandse basiszorgverzekering is een internationale emigratie of expatverzekering een veel gebruikte vervanging. Een dergelijke verzekering biedt een aantal voordelen tov de lokale dekking: internationale dekking, vergoedingen en voorwaarden veelal volgens Nederlandse maatstaven, gericht op dekkingen die een "buitenlander" nodig heeft, en flexibiliteit bij verhuizing naar Singapore.
     • Ziektekostenverzekeringen voor in Singapore 
     • Overlijdensrisicoverzekering voor in Singapore 

     Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen & Levensverzekeringen

     Aansprakelijkheidsverzekeringen & Rechtsbijstandverzekeringen

     Inboedel- en opstalverzekeringen

     Collectieve verzekeringen (voor bedrijven, stichtingen/NGO's) voor Singapore

     • Voor organisaties die twee of meer werknemers naar Singapore hebben uitgezonden, zijn collectieve verzekeringen regelmatig een uitkomst. Op deze wijze wordt er niet alleen administratieve rompslomp voorkomen en er zijn ook meer mogelijkheden op het gebied van de dekking.
     • Collectieve verzekeringen voor in Singapore 
     Hoe werkt de gezondheidszorg in Spanje, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     Hoe werkt de gezondheidszorg in Spanje, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     Hoe werkt het gezondheidszorgsysteem in Spanje?

     Welke verzekeringen heb je in Spanje nodig als je gaat stage lopen, studeren, vrijwilligerswerk doen, werken of wonen?

     Hoe werkt het ziektekosten- en gezondheidszorgsysteem in Spanje?

     Kwaliteit van de gezondheidszorg in Spanje

     • In Spanje kennen ze INSALUD (het Systeem van de Nationale Gezondheidszorg), dat is een van de beste gezondheidszorgsystemen van Europa. 

     Openbare zorg in Spanje

     • Met de Seguridad Social ben je verplicht verzekerd. Door de verplichte zorgverzekering is de gezondheidszorg toegankelijk voor iedere inwoner van Spanje. Iedereen, ook als je een laag inkomen heb, kan op deze manier medische zorg krijgen. De gezondheidszorg in Spanje komt uit de sociale premies die worden ingehouden op je loon.
     • Er is een groot verschil in de kwaliteit van de gezondheidszorg in openbare ziekenhuizen versus privé-ziekenhuizen. Op de drie ziekenhuizen zijn er twee openbaar en is er een privé.
     • Bereid je voor dat de wachtrijen in openbare ziekenhuizen erg lang kunnen zijn. Ook kan het een lastig en tijdrovend proces zijn om een doorverwijzing naar een specialist te krijgen. De kans bestaat dat ook de hygiëne te wensen overlaat. De kwaliteit van publieke zorg wisselt enorm per plaats. In sommige openbare ziekenhuizen zijn geen engelstalige dokters te vinden, dus het is belangrijk om spaans te kunnen spreken.
     • Ben je niet op de juiste wijze verzekerd, dan is de kans groot dat je in een openbaar ziekenhuis terecht komt.

     Private zorg in Spanje

     • Het voordeel van het gebruik maken van een particuliere verzekering is dat de toegang tot zorg makkelijker is en de wachttijden korter zijn. Vanuit de particuliere zorg wordt er gebruik gemaakt van een particulier netwerk van klinieken en ziekenhuizen. De klinieken zijn moderner en alles is er comfortabeler. Er zijn vaak zelfs Nederlands sprekende specialisten aanwezig of er staat een tolk tot je beschikking.

     Welke werk- en reisverzekeringen zijn geschikt voor kort en lang verblijf in Spanje?

     • Is de reis naar Spanje en je terugkomst voldoende gedekt, ben je voor, tijdens, en na je activiteiten voldoende gedekt en welke verzekering past het beste bij jouw reis en jouw activiteit?

     Activiteiten- en reisverzekeringen

     Annuleringsverzekeringen

     Welke emigratie- en expatverzekering kan je afsluiten voor Spanje als je daar een tijd gaat wonen?

     Ziektekostenverzekeringen

     • Als alternatief voor de Nederlandse basiszorgverzekering is een internationale emigratie of expatverzekering een veel gebruikte vervanging. Een dergelijke verzekering biedt een aantal voordelen tov de lokale dekking: internationale dekking, vergoedingen en voorwaarden veelal volgens Nederlandse maatstaven, gericht op dekkingen die een "buitenlander" nodig heeft, en flexibiliteit bij verhuizing naar Spanje.
     • Wanneer je privé verzekerd bent, kun je zelf je arts(en) kiezen in Spanje.
     • Ziektekostenverzekeringen voor in Spanje 
     • Overlijdensrisicoverzekering voor in Spanje 

     Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen & Levensverzekeringen

     Aansprakelijkheidsverzekeringen & Rechtsbijstandverzekeringen

     Inboedel- en opstalverzekeringen

     Collectieve verzekeringen (voor bedrijven, stichtingen/NGO's) voor Spanje

     • Voor organisaties die twee of meer werknemers naar Spanje hebben uitgezonden, zijn collectieve verzekeringen regelmatig een uitkomst. Op deze wijze wordt er niet alleen administratieve rompslomp voorkomen en er zijn ook meer mogelijkheden op het gebied van de dekking.
     • Collectieve verzekeringen voor in Spanje 
     Hoe werkt de gezondheidszorg in Suriname, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     Hoe werkt de gezondheidszorg in Suriname, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     Hoe werkt het gezondheidszorgsysteem in Suriname?

     Welke verzekeringen heb je in Suriname nodig als je gaat stage lopen, studeren, vrijwilligerswerk doen, werken of wonen?

     Hoe werkt het ziektekosten- en gezondheidszorgsysteem in Suriname?

     Kwaliteit van de gezondheidszorg in Suriname

     • De kwaliteit van de gezondheidszorg is regelmatig zorgwekkend. Zo kunnen er in ziekenhuizen door een tekort aan werkmateriaal niet altijd alle medische ingrepen worden uitgevoerd.
     • Artsen dragen in sommige gebieden de zorg over grote aantallen patiënten.
     • Beschikbaarheid van medicijnen: er zijn met enige regelmaat bepaalde medicijnen niet voorradig.

     Openbare zorg in Suriname

     • Het gezondheidssysteem in Suriname valt onder het Ministerie van Volksgezondheid (VGH).
     • In Suriname is de gezondheidszorg in principe toegankelijk voor alle Surinamers. Jongeren en bejaarden worden op kosten van de staat verzekerd.
     • In Paramaribo staan vier ziekenhuizen: het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo, Sint Vincentius Ziekenhuis, het Diakonessenhuis en 's Lands Hospitaal. Daarnaast zijn er een aantal gezondheidscentra.
     • De gezondheidszorg in het verre binnenland ligt in handen van de Primary Health Care, ook wel de Medische Zending genoemd.
     • Met verschillende medische posten in de dorpen aan de Boven-Suriname rivier wordt medische hulp geboden aan de binnenlandbewoners.
     • Sommige dorpen liggen op maar liefst vier uur rijden en vier uur varen van Paramaribo, zoals het Marrondorp Djoemoe, welk alleen per boot bereikbaar is. Bij spoedsituaties is het om deze reden belangrijk dat de patiënt zo snel mogelijk naar Paramaribo kan worden gebracht.

     Hoe veilig en onveilig is een reis of verblijf in Suriname?

     Veiligheid in Suriname

     • Over het algemeen is Suriname redelijk veilig, helaas komt er wel steeds meer criminaliteit voor.
     • Het is niet verstandig om met grote geldbedragen of behangen met sieraden jezelf te begeven in de achteraf gelegen straten van Paramaribo.
     • Op druk bezochte plaatsen zijn ook zakkenrollers actief.
     • Gewapende overvallen kunnen plaats vinden al je 's nachts alleen door de straten van Paramaribo op stap bent.

     Ziekte in Suriname

     • Tropische ziekten: zijn aanwezig in delen van land. Vaccinaties checken voordat je vertrekt is aan te raden.

     Welke werk- en reisverzekeringen zijn geschikt voor kort en lang verblijf in Suriname?

     • Is de reis naar Suriname en je terugkomst voldoende gedekt, ben je voor, tijdens, en na je activiteiten voldoende gedekt en welke verzekering past het beste bij jouw reis en jouw activiteit?

     Activiteiten- en reisverzekeringen

     Annuleringsverzekeringen

     Welke emigratie- en expatverzekering kan je afsluiten voor Suriname als je daar een tijd gaat wonen?

     Ziektekostenverzekeringen

     • Als alternatief voor de Nederlandse basiszorgverzekering is een internationale emigratie of expatverzekering een veel gebruikte vervanging. Een dergelijke verzekering biedt een aantal voordelen tov de lokale dekking: internationale dekking, vergoedingen en voorwaarden veelal volgens Nederlandse maatstaven, gericht op dekkingen die een "buitenlander" nodig heeft, en flexibiliteit bij verhuizing naar Suriname.
     • Bij het aanvragen van je visum moet je verplicht kunnen aantonen dat je een geldige zorgverzekering hebt afgesloten.
     • Wanneer je privé verzekerd bent, kun je zelf je arts kiezen in Suriname.
     • Ziektekostenverzekeringen voor in Suriname
     • Overlijdensrisicoverzekering voor in Suriname

     Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen & Levensverzekeringen

     Aansprakelijkheidsverzekeringen & Rechtsbijstandverzekeringen

     Inboedel- en opstalverzekeringen

     Collectieve verzekeringen (voor bedrijven, stichtingen/NGO's)

     • Voor organisaties die twee of meer werknemers naar Suriname hebben uitgezonden, zijn collectieve verzekeringen regelmatig een uitkomst. Op deze wijze wordt er niet alleen administratieve rompslomp voorkomen, er zijn ook meer mogelijkheden op het gebied van de dekking.
     • Collectieve verzekeringen voor in Suriname
     Hoe werkt de gezondheidszorg in Thailand, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     Hoe werkt de gezondheidszorg in Thailand, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     Hoe werkt het gezondheidszorgsysteem in Thailand?

     Welke verzekeringen heb je in Thailand nodig als je gaat stage lopen, studeren, vrijwilligerswerk doen, werken of wonen?

     Hoe is het systeem van ziektekosten geregeld in Thailand?

     • Het Department of Medical Services van het Ministry of Public Health financiert openbare gezondheidsdiensten en overheidsziekenhuizen. Afgezien van de lange wachttijden, is hier goede medische service.
     • Via je werk ben je voor je sociale zekerheid gedekt en kan je gebruik maken van de openbare ziekenhuizen.
     • Als je niet in Thailand werkt betaal je zelf je verzekering. Je kan als je je verzekert kiezen voor een particuliere dekking met de keuze tussen particuliere en openbare ziekenhuizen. Voordeel in de particuliere zorg zijn minder wachttijden, maar niet per definitie meer plek in de ziekenhuis bedden.
     • Voor buitenlanders gelden qua verzekering strenge regels, als je langer verblijft in Thailand en een lange termijn visum aan gaat vragen, is een zorgverzekering een verplichting. Hierbij gelden specifieke regels met betrekking tot kostendekkingen vanuit de verzekering. Check dit goed van te voren.
     • De verzekeringsdekking moet je laten zien en het moet leesbaar zijn (in het engels) bij de aanvraag van je visum.
     • Bij verlenging van het visum is zelfs een Thaise gecertificeerde lokale verzekering verplicht, met al het papierwerk wat erbij hoort. Regel dit op tijd en check dit ook goed van tevoren.
     • Als je geholpen wilt worden, bij het ziekenhuis (huisarts), tandarts, verloskundige, kraamzorg of consulatie bureau, dan dien je vaak de rekeningen zelf voor te schieten en te betalen voor (of na) het consult. 

     Huisarts

     • Huisartsen ken je niet echt in Thailand. De huisartsen hebben vaak kantoortjes in ziekenhuizen en werken met een spreekuur. Het is gebruikelijker om als er iets mis is met je gezondheid, direct naar een specialist in het ziekenhuis te gaan. De specialisten hebben ook inloop spreekuren en ook vaak een kantoor in het ziekenhuis. Kwalitatief goede gezondheidszorg en Engelstalig personeel is in Bangkok en in de grotere steden beschikbaar. 

     Tandarts

     • Er zijn verschillende soorten tandartsen. Het is handig om een betrouwbare tandarts te regelen. Over het algemeen zijn er goede tandartsen aanwezig, die internationale standaarden volgen, en voor een redelijke prijs. En als je niet zeker bent van een bepaalde procedure, vraag dan om een second opinion of een prijs indicatie bij een andere aanbieder.

     Hoe veilig en onveilig is een reis of verblijf in Thailand?

     Veiligheid in Thailand

     • Drugsgebruik en -bezit is ten strengste verboden in Thailand, daar staan forse gevangenisstraffen op. Let erop dat ook veel geneesmiddelen als drugs worden gezien (voorgeschreven drugs). Je bent verplicht om een medicijnpaspoort of een verklaring van een arts voor je gebruik van deze medicijnen bij je te hebben, anders kun je hiermee in de problemen raken.
     • Je mag als buitenlander niet meedoen aan (politiek) protesten en demonstraties, blijf hier ver vandaan, je kunt hier zelfs het land voor uitgezet worden.

     Ziekte in Thailand

     • Tropische ziekten zijn aanwezig in delen van land. Vaccinaties checken voordat je vertrekt is aan te raden.

     Waar op te letten als je met een (gehuurde) auto, scooter, brommer of motor gaat rondrijden in Thailand?

     • De meeste verzekeringen dekken persoonlijke aansprakelijkheid met betrekking tot voertuigen niet, en deze dienen apart (lokaal) te worden afgesloten.
     • Vaak zal je ook op eigen risico een voertuig huren.

     Welke werk- en reisverzekeringen zijn geschikt voor kort en lang verblijf in Thailand

     • Is de reis naar Thailand en je terugkomst voldoende gedekt, ben je voor, tijdens, en na je activiteiten voldoende gedekt. Welke verzekering past het beste bij jouw reis en jouw activiteit?

     Activiteiten- en reisverzekeringen

     Annuleringsverzekeringen

     Welke emigratie- en expatverzekering kan je afsluiten voor Thailand als je daar een tijd gaat wonen?

     Ziektekostenverzekeringen

     • Als alternatief voor de Nederlandse basiszorgverzekering is een internationale emigratie of expatverzekering een veel gebruikte vervanging. Een dergelijke verzekering biedt een aantal voordelen tov de lokale dekking: internationale dekking, vergoedingen en voorwaarden veelal volgens Nederlandse maatstaven, gericht op dekkingen die een "buitenlander" nodig heeft, en flexibiliteit bij verhuizing naar Thailand.
     • Sommige gebieden worden als gevaarlijk beschouwd, afhankelijk van huidige gebeurtenissen, kunnen deze gebieden buiten het dekkingsgebied van jouw verzekeringsmaatschappij vallen. Zorg ervoor dat je up to date bent met informatie verkrijgen mbt de dekkingsgebieden van jouw specifieke ziektekostenverzekering. 
     • Ziektekostenverzekeringen voor in Thailand 
     • Overlijdensrisicoverzekering voor in Thailand 

     Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen & Levensverzekeringen

     Aansprakelijkheidsverzekeringen & Rechtsbijstandverzekeringen

     Inboedel- en opstalverzekeringen

     • Wanneer je je eigen inboedel meeneemt naar Thailand, of daar lokaal nieuwe huisraad aanschaft, dan kan een internationale geldende inboedelverzekering ervoor zorgen dat je tegen schade verzekerd bent die het gevolg is van onder meer brand, storm en diefstal.
     • Sommige huizen en appartementen complexen hebben beveiligers in dienst die in de gaten houden wie er het complex inkomt en wie het complex verlaat. Afhankelijk waar je woont en wat voor soort huis je hebt, is het handig om een verzekering te vinden die bij jouw persoonlijke behoeften past. 
     • Thailand heeft ook lokale verzekeringsmaatschappijen die inboedelverzekeringen kunnen regelen als je deze niet al hebt meeverzekerd bij je internationale verzekering.
     • Inboedelverzekering voor Thailand
     • Huis- en inboedelverzekering ondertussen in Nederland

     Collectieve verzekeringen (voor bedrijven, stichtingen/NGO's)

     • Voor organisaties die twee of meer werknemers naar Thailand hebben uitgezonden, zijn collectieve verzekeringen regelmatig een uitkomst. Op deze wijze wordt er niet alleen administratieve rompslomp voorkomen, er zijn ook meer mogelijkheden op het gebied van de dekking.
     • Collectieve verzekeringen voor Thailand 
     Hoe werkt de gezondheidszorg in Zuid-Afrika, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     Hoe werkt de gezondheidszorg in Zuid-Afrika, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

      

     Hoe werkt het gezondheidszorgsysteem in Zuid-Afrika?

     Welke verzekeringen heb je in Zuid-Afrika nodig als je gaat stage lopen, studeren, vrijwilligerswerk doen, werken of wonen?

     Hoe werkt het ziektekosten- en gezondheidszorgsysteem in Zuid-Afrika?

     Kwaliteit van de gezondheidszorg in Zuid-Afrika

     • De kwaliteit van privé-ziekenhuizen is in het algemeen hoog en vergelijkbaar met westerse landen.
     • De kwaliteit van de openbare ziekenhuizen is aanzienlijk lager in vergelijking met Nederland.
     • Goede medische zorg is beschikbaar in de stedelijke gebieden, maar de situatie varieert buiten de steden.
     • Voor veel behandelingen moet contant worden betaald.
     • Beschikbaarheid van medicijnen is vergelijkbaar met westerse landen.

     Openbare zorg in Zuid-Afrika

     • Er wordt veel gedaan om de gezondheid te verbeteren. Zo zijn er verschillende initiatieven gestart, van advies over hygiëne tot het geven van immunisaties en het bouwen van nieuwe ziekenhuizen. Het National Health Insurance Scheme heeft gezorgd voor een grotere toegankelijkheid tot de publieke gezondheidszorg.
     • De levensverwachting in Zuid-Afrika ligt gemiddeld op 49 jaar voor mannen en 52 jaar voor vrouwen.

     Private zorg in Zuid-Afrika

     • Er is in Zuid-Afrika een groot verschil in de kwaliteit van de gezondheidszorg in openbare ziekenhuizen versus privé-ziekenhuizen.
     • Slechts een klein deel van de bevolking heeft financieel toegang tot privé-ziekenhuizen. Hoewel de apartheid is afgeschaft, zijn de gevolgen hiervan nog steeds zichtbaar, zeker in de gezondheidszorg.
     • Ben je niet op de juiste wijze verzekerd, dan is de kans groot dat je in een openbaar ziekenhuis terecht komt.

     Hoe veilig en onveilig is een reis of verblijf in Zuid-Afrika?

     Veiligheid in Zuid-Afrika

     • Het land is veiliger om te reizen dan menigeen zou denken, maar met name in de grote steden blijft het erg oppassen. Er komen regelmatig gewelddadige incidenten voor, en het nemen van voldoende voorzorgsmaatregelen blijft dan ook noodzakelijk!
     • Het gebruik en bezit van (soft)drugs is verboden. 

     Ziektes in Zuid-Afrika

     • Infectieziekten zoals HIV en tuberculose zijn veelvoorkomend, met name in sloppenwijken. Malaria komt nog voor in delen van het land.
     • Tropische ziektes zijn aanwezig in delen van land. Vaccinaties checken voordat je vertrekt is aan te raden.

     Welke werk- en reisverzekeringen zijn geschikt voor kort en lang verblijf in Zuid-Afrika?

     • Is de reis naar Zuid-Afrika en je terugkomst voldoende gedekt, ben je voor, tijdens, en na je activiteiten voldoende gedekt en welke verzekering past het beste bij jouw reis en jouw activiteit?

     Activiteiten- en reisverzekeringen

     Annuleringsverzekeringen

     Welke emigratie- en expatverzekering kan je afsluiten voor Zuid-Afrika als je daar een tijd gaat wonen?

     Ziektekostenverzekeringen

     • Als alternatief voor de Nederlandse basiszorgverzekering is een internationale emigratie of expatverzekering een veel gebruikte vervanging. Een dergelijke verzekering biedt een aantal voordelen tov de lokale dekking: internationale dekking, vergoedingen en voorwaarden veelal volgens Nederlandse maatstaven, gericht op dekkingen die een "buitenlander" nodig heeft, en flexibiliteit bij verhuizing naar Zuid-Afrika.
     • Bij het aanvragen van je visum moet je verplicht kunnen aantonen dat je een geldige zorgverzekering hebt afgesloten.
     • Wanneer je privé verzekerd bent, kun je zelf je arts kiezen in Zuid-Afrika.
     • Ziektekostenverzekeringen voor in Zuid-Afrika
     • Overlijdensrisicoverzekering voor in Zuid-Afrika

     Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen & Levensverzekeringen

     Aansprakelijkheidsverzekeringen & Rechtsbijstandverzekeringen

     Inboedel- en opstalverzekeringen

     Collectieve verzekeringen (voor bedrijven, stichtingen/NGO's) voor Zuid-Afrika

     • Voor organisaties die twee of meer werknemers naar Zuid-Afrika hebben uitgezonden, zijn collectieve verzekeringen regelmatig een uitkomst. Op deze wijze wordt er niet alleen administratieve rompslomp voorkomen en er zijn ook meer mogelijkheden op het gebied van de dekking.
     • Collectieve verzekeringen voor in Zuid-Afrika
     Hoe werkt de gezondheidszorg in Zweden, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     Hoe werkt de gezondheidszorg in Zweden, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     Hoe werkt het gezondheidszorgsysteem in Zweden?

     Welke verzekeringen heb je in Zweden nodig als je gaat stage lopen, studeren, vrijwilligerswerk doen, werken of wonen?

     Hoe werkt het gezondheidszorgsysteem in Zweden?

     Kwaliteit van de gezondheidszorg in Zweden

     • Zweden heeft een uitgebreid gezondheidszorgsysteem. Mede hierdoor staat de kwaliteit van de gezondheidszorg in dit land hoog genoteerd.
     • In vergelijking tot andere landen, staat Zweden op de tweede plek wat betreft het lage percentage kindersterfte en het staat op plek vijf als het gaat om de hoogste levensverwachting.

     Gezondheidszorg in Zweden

     • De gezondheidszorg wordt gefinancierd door de overheid. Je kan je publiek en particulier verzekeren. In Zweden wordt er relatief weinig gebruik gemaakt van particuliere verzekeringen.
     • In Zweden ga je in plaats van naar de huisarts, langs de zogenoemde Försäkringskassan. Je kan je wenden tot de Försäkringskassan om je in te schrijven, met je persoonsnummer. Dan krijg je toegang tot de financiële instantie van de overheid die sociale verzekeringen beheert. Iedereen die werkt en woont in Zweden, is verzekerd bij de Försäkringskassan. Gelijke toegang tot dezelfde gezondheidszorg voor iedereen. 

     Huisarts

     • In Zweden zijn er weinig particuliere praktijken. Je kunt voor medisch advies terecht bij een vårdcentral. Dit is een medisch centrum, waarbij meerdere artsen, therapeuten, specialisten en verplegers samenwerken. In Zweden kun je niet kiezen voor een huisarts, tenzij je particulier verzekerd bent. Anders moet je gewoon gebruik maken van de diensten van de lokale vårdcentral.
     • De wachttijden in het medisch centrum zijn over het algemeen hoog.
     • Om een huisarts te kunnen bezoeken, betalen Zweden een relatief klein eigen bedrag. Zweden met een chronische aandoening kunnen zonder betaling in het ziekenhuis terecht met een plafond tot een bepaald bedrag. Zij hoeven niet te worden verwezen door de huisarts, maar kunnen rechtstreeks contact opnemen met de betreffende specialist.

     Tandarts

     • Er zijn publieke en particuliere tandartsen. De publieke tandartspraktijken staan bekend onder de naam Folktandvarden. 

     Ziekenhuizen

     • Door de grote afstanden tussen ziekenhuizen kan de rijtijd van een ambulance soms langer dan ideaal zijn als je ergens in het platteland woont.
     • Bereid je voor dat er over het algemeen geen korte wachttijden voor gespecialiseerde zorg en operaties zijn.

     Welke werk- en reisverzekeringen zijn geschikt voor kort en lang verblijf in Zweden?

     • Is de reis naar Zweden en je terugkomst voldoende gedekt, ben je voor, tijdens, en na je activiteiten voldoende gedekt en welke verzekering past het beste bij jouw reis en jouw activiteit?

     Activiteiten- en reisverzekeringen

     Annuleringsverzekeringen

     Welke emigratie- en expatverzekering kan je afsluiten voor Zweden als je daar een tijd gaat wonen?

     Ziektekostenverzekeringen

     • Als alternatief voor de Nederlandse basiszorgverzekering is een internationale emigratie- of expatverzekering een veel gebruikte vervanging. Een dergelijke verzekering biedt een aantal voordelen tov de lokale dekking: internationale dekking, vergoedingen en voorwaarden veelal volgens Nederlandse maatstaven, gericht op dekkingen die een "buitenlander" nodig heeft, en flexibiliteit bij verhuizing naar bijvoorbeeld Zweden. Kom je in Zweden niet in aanmerking voor het lokale stelsel dan zijn internationale verzekeringen een alternatief.
     • Ziektekostenverzekeringen voor in Zweden
     • Overlijdensrisicoverzekering voor in Zweden

     Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen & Levensverzekeringen

     Aansprakelijkheidsverzekeringen & Rechtsbijstandverzekeringen

     Inboedel- en opstalverzekeringen

     Collectieve verzekeringen (voor bedrijven, stichtingen/NGOs) in Zweden

     • Voor organisaties die twee of meer werknemers naar Zweden hebben uitgezonden, zijn collectieve verzekeringen regelmatig een uitkomst. Op deze wijze wordt er niet alleen administratieve rompslomp voorkomen en er zijn ook meer mogelijkheden op het gebied van de dekking.
     • Collectieve verzekeringen voor in Zweden
     Hoe werkt de gezondheidszorg in Zwitserland, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     Hoe werkt de gezondheidszorg in Zwitserland, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

     Hoe werkt het gezondheidszorgsysteem in Zwitserland?

     Welke verzekeringen heb je in Zwitserland nodig als je gaat stage lopen, studeren, vrijwilligerswerk doen, werken of wonen?

     Hoe werkt het ziektekosten- en gezondheidszorgsysteem in Zwitserland?

     Kwaliteit van de gezondheidszorg in Zwitserland

     • De gezondheidszorg in Zwitserland is van zeer hoge kwaliteit en staat al jaren lang hoog genoteerd op de Euro Health Consumer Index in vergelijking met 35 Europese landen.
     • De Zwitserse zorg is toegankelijk. Er is een zeer lage kindersterfte en er zijn hoge overlevingskansen bij kanker.

     Gezondheidszorg in Zwitserland

     • Het Zwitserse zorgstelsel is universeel, wat betekent dat iedereen er een basiszorg- en ongevallenverzekering nodig heeft om behandeld te worden.
     • Zwitserland heeft een van de grootste particuliere gezondheidsmarkten ter wereld, met veel keuzevrijheid en concurrentie.
     • Iedereen die in Zwitserland woont heeft toegang tot de gezondheidszorg zolang hij of zij een ziektekostenverzekering heeft. De zorg is heel duur voor de Zwitserse inwoner, door het hoge eigen risico en de toeslagen.
     • Inwoners en niet-ingezetenen hebben ten minste een basiszorgverzekering nodig, die 80-90% van hun zorgkosten dekt. Veel korte- en langere termijn bezoekers aan Zwitserland kiezen voor internationale verzekeringspakketten.
     • Toegang tot de gezondheidszorg in Zwitserland krijg je, door je in te schrijven voor een ziektekostenverzekering. Hiervoor zijn allerlei regels, je moet je eerst inschrijven bij het lokale Zwitserse kanton. Na de inschrijving heb je een gelimiteerd aantal weken om je in te schrijven voor een ziektekostenverzekering. Voor de inschrijving zijn allerlei bewijzen en papieren nodig, zoals je Zwitserse verblijfsvergunning, bewijs van adres, recente energierekening of huurcontract. Uiteindelijk krijg je een zorgverzekeringskaart die je bij alle medische afspraken moet laten zien. Dit is een bewijs voor je zorgverlener dat je recht hebt op Zwitserse gezondheidszorg.

     Huisarts

     • Over het algemeen kan je je eigen huisarts kiezen, afhankelijk van je polis. De arts kan je doorverwijzen naar een specialist.
     • Ook afhankelijk van je verzekeringspolis, kun je zonder verwijzing van je huisarts een specialist raadplegen en dit wordt dan door de verzekering gedekt.
     • Het is van belang als je een afspraak met de huisarts hebt, om de afspraak met de huisarts te bevestigen, anders worden er annuleringskosten in rekening gebracht. 

     Tandarts

     • Zwitserse tandartsen bieden services aan in een particuliere praktijk of een openbare tandheelkundige kliniek.
     • De basisverzekering dekt de meeste tandheelkundige zorg niet, dus zonder particuliere dekking kan het erg duur zijn.

     Welke werk- en reisverzekeringen zijn geschikt voor kort en lang verblijf in Zwitserland?

     • Is de reis naar Zwitserland en je terugkomst voldoende gedekt, ben je voor, tijdens, en na je activiteiten voldoende gedekt en welke verzekering past het beste bij jouw reis en jouw activiteit?

     Activiteiten- en reisverzekeringen

     Annuleringsverzekeringen

     Welke emigratie- en expatverzekering kan je afsluiten voor Zwitserland als je daar een tijd gaat wonen?

     Ziektekostenverzekeringen

     • Als alternatief voor de Nederlandse basiszorgverzekering is een internationale emigratie of expatverzekering een veel gebruikte vervanging. Een dergelijke verzekering biedt een aantal voordelen tov de lokale dekking: internationale dekking, vergoedingen en voorwaarden veelal volgens Nederlandse maatstaven, gericht op dekkingen die een "buitenlander" nodig heeft, en flexibiliteit bij verhuizing naar Zwitserland.
     • Overlijdensrisicoverzekering voor in Zwitserland 

     Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen & Levensverzekeringen

     Aansprakelijkheidsverzekeringen & Rechtsbijstandverzekeringen

     Inboedel- en opstalverzekeringen

     Collectieve verzekeringen (voor bedrijven, stichtingen/NGO's) voor Zwitserland

     • Voor organisaties die twee of meer werknemers naar Zwitserland hebben uitgezonden, zijn collectieve verzekeringen regelmatig een uitkomst. Op deze wijze wordt er niet alleen administratieve rompslomp voorkomen en er zijn ook meer mogelijkheden op het gebied van de dekking.
     • Collectieve verzekeringen voor in Zwitserland 
     Gezondheidszorg en medische sector: vragen en antwoorden over werken per land en bestemmingen

     Gezondheidszorg en medische sector: vragen en antwoorden over werken per land en bestemmingen

     Hoe vind je werk in de gezondheidszorg op Aruba?

     Hoe vind je werk in de gezondheidszorg op Aruba?

     Hoe werkt de registratie als arts of verpleegkundige?

     • Indien je via een medisch uitzendbureau een baan vindt op de Nederlandse Antillen dan wordt het registratieproces voor je geregeld.

     Welke baanmogelijkheden zijn er in de gezondheidszorg op Aruba?

     • Via de site van BKV Werk voor Artsen en TMI staan regelmatig vacatures voor de Nederlandse Antillen aangeboden.
     • Voor baanmogelijkheden op Aruba kun je kijken op de website van het Dr. Horacio Hospital en het Medical Centre San Nicholas voor de actuele vacatures voor artsen en verpleegkundigen.

      

     Hoe vind je werk in de gezondheidszorg op Bonaire?

     Hoe vind je werk in de gezondheidszorg op Bonaire?

     Hoe werkt de registratie als arts of verpleegkundige?

     • Indien je via een medisch uitzendbureau een baan vindt op de Nederlandse Antillen dan wordt het registratieproces voor je geregeld.

     Welke baanmogelijkheden zijn er in de gezondheidszorg op Bonaire?

     • Via de site van BKV Werk voor Artsen en TMI staan regelmatig vacatures voor de Nederlandse Antillen aangeboden.
     • Op de website van het San Francisco Hospital in Bonaire kun je meer informatie verkrijgen over het ziekenhuis en direct contact opnemen.

      

     Hoe vind je werk in de gezondheidszorg op Curaçao?

     Hoe vind je werk in de gezondheidszorg op Curaçao?

     Hoe werkt de registratie als arts of verpleegkundige?

     • Indien je via een medisch uitzendbureau een baan vindt op de Nederlandse Antillen dan wordt het registratieproces voor je geregeld.

     Welke mogelijkheden voor betaald werk zijn er in de gezondheidszorg op Curaçao?

     • Via de site van BKV Werk voor Artsen en TMI staan regelmatig vacatures voor de Nederlandse Antillen aangeboden.
     • Op de website van het Sint Elizabeth Hospital via het kopje ‘Werken in het St. Elizabeth’ staan de actuele vacatures bij het Antillean Adventist Hospital onder ‘Employment’.

     Welke mogelijkheden voor stages en vrijwilligerswerk zijn er in de gezondheidszorg op Curaçao?

     • De Rijksuniversiteit Groningen heeft een samenwerking met het Buro Stagiaires op Curaçao. Voor de co-assistenten in Groningen is het mogelijk om het gehele vijfde jaar van de geneeskunde opleiding (het tweede jaar van de master) door te brengen op Curaçao.
     • Ook een onderzoeksproject tijdens de stage wetenschap gedurende het zesde jaar van de opleiding geneeskunde is eenvoudig te regelen vanuit de medische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen.
     • Verschillende soorten stages zijn te regelen via Wereldstage Curaçao, deze organisatie helpt ook met tickets boeken, registreren bij de overheid en andere dingen regelen omtrent je verblijf op Curaçao.

      

     Hoe vind je werk in de gezondheidszorg in Canada?

     Hoe vind je werk in de gezondheidszorg in Canada?

     • De Medical Council of Canada geeft aan dat er momenteel bijna geen baanmogelijkheden zijn in Canada voor overzeese medische afgestudeerden. Het is in de kleinere, meer afgelegen ziekenhuizen een stuk makkelijker om een baan te krijgen dan in de grote steden.
     • Omdat je in Canada eerst een postdoctorale medische opleiding moet zien te bemachtigen om een medische licentie te verkrijgen, is het in de grote steden lastig om als buitenlander een baan te krijgen. Daarnaast zijn er op dit moment voldoende artsen in de meeste gebieden om te voldoen aan de behoeften van de bevolking.
     • In de minder bevolkte gebieden van Canada is er een duidelijk tekort aan artsen. De zogenaamde ‘Community hospitals’, de kleinere ziekenhuizen in de meer afgelegen gebieden van Canada, staan vaak te springen om personeel.
     • Hoe zorg je ervoor dat je aanspraak maakt op een positie in een kleiner, meer afgelegen ziekenhuis? Een gedegen aanpak is het halve werk. Indien je vastberaden bent om in Canada aan de slag te gaan, kun je gebruikmaken van Health Match BC, een medisch uitzendbureau voor gezondheidsmedewerkers in de provincie Brits Colombia. Health Match BC is een gratis service en heeft als doel om samen te werken met gemeenschappen in afgelegen of plattelandsgebieden van Canada, die moeite hebben met het vervullen van medische vacatures. Daarnaast streeft deze organisatie ernaar hulp te bieden aan artsen en andere gezondheidswerkers om werk te vinden buiten de grote steden.
     • Verder kun je een sollicitatiebrief direct richten aan het ziekenhuis. Bekijk ook zeker de websites van verschillende ziekenhuizen omdat er vaak een vacaturepagina op staat. Raadpleeg daarnaast de Canadese kranten en tijdschriften voor de medische professional. Tijdelijke banen kunnen worden gevonden via de Society of Rural Physicians.
     • De kans om een baan te vinden als verpleegkundige neemt aanzienlijk toe wanneer je kunt aangeven dat je beschikt over een specialisatie. Indien je als ic-verpleegkundige werkzaam bent geweest, of bijvoorbeeld op een psychiatrische afdeling, dan onderscheid je jezelf op een positieve manier.
     • Het loont om flexibel te zijn wat betreft het gebied van Canada waar je zou willen werken.
     • Als je bereid bent om te gaan werken in kleinere en meer geïsoleerde gemeenschappen, dan heb je aanzienlijke kans op een baan.
     • Canada is een populaire bestemming zowel medici. De populariteit onder medici heeft onder andere te maken met het lage aantal misdaden in vergelijking met de VS, met strenge wapenwetten en veiligere steden.
     Hoe vind je werk in de gezondheidszorg in België?

     Hoe vind je werk in de gezondheidszorg in België?

     Heb je een visum en werkvergunning nodig?

     • Staatsburgers van landen binnen de EU hebben geen visum en werkvergunning nodig. Je moet je wel registreren bij de gemeente, hiervoor heb je een paspoort en bewijs dat je in je eigen levensonderhoud kunt voorzien nodig (arbeidscontract o.i.d.).
     • Staatsburgers van landen buiten de EU hebben de eerste 3 maanden geen visum en werkvergunning nodig. Bij verblijf van langer dan 3 maanden en/of als ze werk gevonden hebben, is het aanvragen van een visum en een werkvergunning verplicht voor staatsburgers van buiten de EU. Bij het vinden van werk moet dan een verblijfsvergunning worden aangevraagd (en deze aanvraag moet worden ondersteund door bewijs van werk), waarvoor een arbeidscontract en een geldig paspoort nodig zijn. Verblijfsvergunningen zijn meestal geldig voor een periode van 5 jaar.

     Welke baanmogelijkheden zijn er in de gezondheidszorg in België?

     • Advertenties voor banen worden vaak in de volgende tijdschriften geplaatst: Promotion Medicale, Bulletin Syndical, Syndikale Berichten en Le Soir.

     Hoe vind je werk in de gezondheidszorg in Duitsland?

     Hoe vind je werk in de gezondheidszorg in Duitsland?

     • Voor artsen zijn de volgende medische tijdschriften goed om regelmatig te raadplegen: Arzterkammer en Deutsches Artzeverslag.
     • Vacatures zijn te vinden op dewebsite van de Bundesagentur.
     • Het medische uitzendbureau TMI heeft mogelijkheden voor artsen in Duitsland.
     • Verpleegkundigen kunnen de volgende medische tijdschriften bekijken voor baanmogelijkheden: Deutsche Krankenpflegezeitschrift en Krankenpflege, uitgegeven door de DBfK (de Duitse Vereniging voor Verpleegkundigen).
     Hoe vind je werk in de gezondheidszorg in Finland?

     Hoe vind je werk in de gezondheidszorg in Finland?

     • Er is in het algemeen beperkte vraag naar buitenlands geschoold medisch personeel in Finland.
     • Omdat de werkweken in Scandinavië korter zijn dan in Nederland en de secundaire arbeidsvoorwaarden aantrekkelijk, met o.a. langer vaderschapsverlof en lang zwangerschapsverlof, is Scandinavië zeer populair onder medici.
     • Het is voor relatief eenvoudig om de wel aanwezige banen te vinden, zeker met behulp van gespecialiseerde medische uitzendbureaus.
     • Let er op dat de vraag naar medisch geschoold personeel vooral hoog is in de landelijke gebieden, dus verwacht niet direct dat je in de hoofdstad terecht komt.
     • De beschikbare banen kun je vinden op de website van de Finse Medische Vereniging Lääkäritt.
     • Lääkäritt (letterlijk vertaald: Medici) is de Medische Vereniging in Finland die informatie verschaft en steun biedt aan geneeskundigen.

      

     Hoe vind je werk in de gezondheidszorg in Nederland?

     Hoe vind je werk in de gezondheidszorg in Nederland?

     • In de geneeskundige sector in Nederland kun je veel openstaande vacatures vinden via de vakgroep waarbij je een semi-artsstage of stage wetenschap hebt gelopen.
     • De meeste medische uitzendbureaus, zoals BKV Werk voor Artsen, bieden regelmatig interessante vacatures aan.
     • Medische vakbladen zoals het Medisch Contact en het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde zijn ook een goede bron.
     • Op de waddeneilanden is er gedurende de drukke zomermaanden een tekort aan artsen. Op Ameland kun je bijvoorbeeld voor een aantal maanden terecht als gediplomeerd basisarts. Je neemt dan de taak over van de huisarts over die met vakantie is. Wees ervan bewust dat het een drukke periode zal zijn met veel verantwoordelijkheid. Maar ook een mooie kans om zeer brede en uiteenlopende werkervaring op te doen. Een EHBO-diploma en klinische ervaring als arts zijn meestal vereisten. De werkzaamheden kunnen zeer uiteenlopend zijn: van het houden van een spreekuur op de huisartsenpost tot het doen van kleine verrichtingen en spoedconsulten.

      

     Hoe vind je werk in de gezondheidszorg in Noorwegen?

     Hoe vind je werk in de gezondheidszorg in Noorwegen?

     Is een medische keuring nodig voor werk in de gezondheidszorg in Noorwegen?

     • Alle buitenlandse co-assistenten en stagiaires moeten een medisch onderzoek laten uitvoeren naar tuberculose. Dit is gratis en kan worden geregeld bij de dichtstbijzijnde autoriteit in Noorwegen.
     • Voor artsen is een onderzoek naar tuberculose mogelijk overbodig, vraag dit na tijdens de sollicitatieprocedure.

     Welke baanmogelijkheden zijn er in de gezondheidszorg in Noorwegen?

     • In de algemene zin beschikt Noorwegen op dit moment over voldoende medisch geschoold personeel, zodat er geen grote behoefte is aan buitenlands personeel. Er is echter wel een tekort aan artsen en verpleegkundigen binnen specifieke specialismen. Dit geldt onder andere voor de Anesthesiologie, Anatomie & Histopathologie, Radiologie, Pediatrische Chirurgie en de Psychiatrie.
     • Dit tekort is voornamelijk aanwezig in het noorden van het land en in de landelijke gelegen plaatsen.
     • Let er op dat de vraag naar medisch geschoold personeel in het algemeen hoger is in de landelijke gebieden, dus verwacht niet direct dat je in Oslo terecht komt.
     • Omdat de werkweken in Scandinavië korter zijn dan in Nederland en de secundaire arbeidsvoorwaarden aantrekkelijk, met o.a. langer vaderschapsverlof en lang zwangerschapsverlof, is Scandinavië zeer populair onder medici.
     • Gespecialiseerde medische uitzendbureaus kunnen helpen om werk te vinden.
     • Noorwegen heeft een wervingsbureau dat door de overheid wordt gefinancierd en hulp kan bieden aan buitenlandse aanvragers die willen werken in Noorwegen. Neem hiervoor contact op met het Directoraat van Arbeid voor informatie.
     • Op de site van de IFMSA van Noorwegen vind je meer informatie over de medische faculteiten en ziekenhuizen in Noorwegen.
     • Raadpleeg verder Work in Norway voor vacatures en bij onduidelijkheden over werk in Noorwegen.
     • De actuele medische vacatures kun je vinden op de site van Tidsskriftet.

      

     Hoe vind je werk in de gezondheidszorg in Suriname?

     Hoe vind je werk in de gezondheidszorg in Suriname?

     Hoe werkt de registratie als arts of verpleegkundige?

     • Indien je via een medisch uitzendbureau een baan vindt, dan helpt het uitzendbureau bij het in orde maken van de benodigde documentatie om je te kunnen registreren als arts of verpleegkundige in Suriname.

     Welke baanmogelijkheden zijn er in de gezondheidszorg in Suriname?

     • Een baan vinden als arts of verpleegkundige in Suriname is relatief eenvoudig.
     • Er is veel vraag naar Nederlandse artsen en verpleegkundigen in Suriname. Hier springen medische uitzendbureaus in Nederland maar ook in Suriname handig op in.
     • Een relatief nieuw wervingsbureau in Suriname is dat van B&R Health Care. Dit is een Nederlandse organisatie die recent is opgezet door een nederlandse arts met als doel om medici te werven in Nederland en België die voor bepaalde en onbepaalde tijd in Suriname willen werken. De organisatie werkt samen met een aantal gezondheidsinstanties in Paramaribo.
     • Op de websites van het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo, Sint Vincentius Ziekenhuis, het Diakonessenhuis en 's Lands Hospitaal staan regelmatig vacatures voor artsen en verpleegkundigen.
     • Suristage is een organisatie die verschillende medische stageplaatsen aanbiedt, bijvoorbeeld een stage in een psychiatrisch centrum.

     Welke mogelijkheden voor stages en vrijwilligerswerk zijn er in de gezondheidszorg in Suriname?

     • Stageplaatsen en co-schappen die vooral populariteit genieten, zijn kindergeneeskunde, interne geneeskunde, spoedeisende hulp, huisartsgeneeskunde en oogheelkunde, dermatologie.
     • Een Surinaamse instantie die bemiddelt tussen studenten en ziekenhuizen in Paramaribo is het Buro Buitenlandse Stagiaire. Dit bureau is een fijne contactpersoon voor het vinden van een geschikt co-schap of stage.
     • Er is de mogelijkheid om een week mee te lopen met de Primary Health Care Suriname (de Medische Zending) in het binnenland van Suriname. Deze stage vindt dan plaats in de dorpen Djoemoe, Ladoani of Drietabbetje. Een plek kan voor je worden gereserveerd via het Buro Stagiares.
     • Het volgen van een medische stage of co-schap in Suriname is populair dus het is zaak om op tijd contact te zoeken met Buro Stagiares om te informeren naar de mogelijkheden.
     • De medische faculteit van Rotterdam heeft een directe lijn met het Buro in Suriname; dit maakt het voor de geïnteresseerde co-assistenten daar eenvoudiger om een plek te reserveren.
     • Het contact met de Primary Health Care Suriname verloopt via het Buro Stagiaires.
     • Mocht na je co-schap de interesse in de tropengeneeskunde zijn gewekt, dan kun je een opleiding volgen tot Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT) na het afstuderen.

      

     Hoe vind je werk in de gezondheidszorg in het Verenigd Koninkrijk & Schotland?

     Hoe vind je werk in de gezondheidszorg in het Verenigd Koninkrijk & Schotland?

     Welke baanmogelijkheden zijn er?

     • Er is een ernstig tekort aan artsen in het Verenigd Koninkrijk.
     • De NHS heeft twee bruikbare websites voor het zoeken naar banen als arts.
     • Een goede plek om specifiek te zoeken naar medische vacatures, is de website van BMJ.
     • Vacatures worden ook geplaatst in de nieuwsbladen zoals The Guardian of Wednesday.
     • Ook als verpleegkundige heb je een grote kans dat je een baan vindt in het Verenigd Koningrijk want er zijn veel plekken die opgevuld moeten worden.

     Welke minder voor de hand liggende opties zijn er?

     • Een minder voor de hand liggende optie zijn de eilanden die dichtbij Engeland zijn gelegen zoals het eiland Guernsey. Dit eiland heeft 66.000 inwoners, 50 km aan kustlijn en prachtige stranden. Het heeft een particuliere gezondheidszorg en er is geen National Health Service. De eerstelijnszorg wordt gegeven door de huisartsen, die ook de spoedeisende hulp afdelingen runnen. Bezoek de website van Guernsey voor informatie over het Princess Elizabeth Hospital en de baanmogelijkheden op Guernsey.
     • Het eiland Jersey is gelegen tussen Engeland en Frankrijk met een populatie van 90.000 en een vergelijkbaar gezondheidszorgsyssteem als dat van Guernsey.
     • Daarnaast bestaan er mogelijkheden op de eilanden Alderney, Isle of Wight en Isle of Man, een eiland aan de westkust van Engeland met een populatie van 80.000.
     • In Schotland zijn er interessante opties om in The Highlands en op de Scottish Islands aan de slag te gaan in de gezondheidszorg. Dit kan bijvoorbeeld op het eiland Orkney. Dit eiland bevindt zich op het uiterste puntje van Schotland en het wordt door veel Schotten beschreven als een van de mooiste plekken van het land.

     Hoe vind je werk in de gezondheidszorg in de Verenigde Staten?

     Hoe vind je werk in de gezondheidszorg in de Verenigde Staten?

     • Ondanks het tekort aan artsen in de VS, gaan er slechts weinig buitenlandse artsen aan de slag, omdat de procedure voor het verkrijgen van een medische licentie voor de VS erg tijdsrovend en uitgebreid is.
     • Aan verpleegkundigen is er net als aan artsen een tekort in de VS.
     • Twee medische uitzendbureaus die zich specialiseren in het plaatsen van verpleegkundigen in de VS zijn het Nursing Management Services en Stateside Nursing. Daarnaast is er de The National League for Nursing, welke een vacaturelijst voor posities in het hele land online heeft staan.
     • De Verenigde Staten is een geschikte plek om meer te leren over de forensische geneeskunde. In het geval van overlijden van een patiënt is autopsie gratis voor de familie. Dit zorgt ervoor dat bij enige twijfel over de exacte doodsoorzaak regelmatig een autopsie wordt aangevraagd. Een goede plek om te starten is de website van Criminal Listics. Hier kun je een lijst vinden van alle instanties die een forensisch wetenschapsprogramma aanbieden, bijvoorbeeld de Marshall University Forensic Science Programme. De meest populaire plek voor een co-schap forensische geneeskunde is, niet uitzonderlijk, New York.
     Hoe vind je werk in de gezondheidszorg in Zuid-Afrika?

     Hoe vind je werk in de gezondheidszorg in Zuid-Afrika?

     Hoe vind je werk in de gezondheidszorg in Zuid-Afrika?

     • Voor Zuid-Afrika in z’n algemeenheid geldt dat trauma en geweld veel voorkomen. Trauma en geweld zijn aan de orde van de dag. Op de spoedeisende hulp zul je dan ook regelmatig schotwonden en steekwonden tegenkomen. Ook infectieziekten zoals HIV en tuberculose komen veel voor.
     • Ziekenhuizen die je kunt benaderen zijn onder andere het Groote Schuur Hospital in Kaapstad, het Victoria Hospital in Kaapstad en ziekenhuizen of universiteiten in Johannesburg, Pretoria, Kwazulu-Natal (Durban of landelijk Kwazulu-Natal) en de Oostkaap (Eastern Cape).

     Vacaturebronnen:

     • O.a. de publicaties en websites van het South African Medical Journal en het South African Journal of Surgery.
     • Voor verpleegkundigen de publicaties en websites van Nursing News van de South African Nursing Asociation een nuttige bron.
     • Raadpleeg daarnaast de vacatures van op de site van de Sunday Times van Johannesburg.
     Hoe vind je werk in de gezondheidszorg in Zweden?

     Hoe vind je werk in de gezondheidszorg in Zweden?

     • in Zweden is regelmatig een overschot aan doktoren
     • Door het overschot aan dokters kan het lastig zijn om als buitenlander in Zweden een functie te vinden, maar niet onmogelijk.
     • Omdat de werkweken in Scandinavië korter zijn dan in Nederland en de secundaire arbeidsvoorwaarden aantrekkelijk, met o.a. langer vaderschapsverlof en lang zwangerschapsverlof, is Scandinavië zeer populair onder medici.
     • Gespecialiseerde medische uitzendbureaus kunnen helpen om werk te vinden.
     • Let er op dat de vraag naar medisch geschoold personeel hoger is in de landelijke gebieden, dus verwacht niet direct dat je in Stockholm terecht komt.
     • De actuele vacatures staan in het Zweedse medische tijdschrift genaamd Läkartidninge.

      

     Gezondheidszorg en medische sector: vragen en antwoorden over stages en co-schappen in het buitenland

     Gezondheidszorg en medische sector: vragen en antwoorden over stages en co-schappen in het buitenland

     Wat zijn je werkzaamheden van co-schappen tot arts in het kort?

     Wat zijn je werkzaamheden van co-schappen tot arts in het kort?

     • In de gezondheidszorg doe je in korte tijd veel kennis op en ervaring met praktisch werk, zoals het inbrengen van infusen, bloedprikken, het assisteren op de operatiekamer en het meehelpen bij de kleine verrichtingen op het pre-operatieve spreekuur. Zorg er daarom zeker voor dat je deze vaardigheden beheerst vóórdat je aan een co-schap begint.
     • Uiteraard hangt het per specialisatie af welke praktische vaardigheden je exact zal gaan toepassen op de werkvloer.
     • Het is interessant om ervaring op te doen op verschillende afdelingen en poliklinieken, zodat je deze kennis later met elkaar kunt combineren. Zo kun je kiezen om niet één maar verschillende co-schappen te lopen. Dit geldt in het bijzonder voor een vak als huisartsgeneeskunde, maar ook bij een specialisme als chirurgie als dit niet onbelangrijk. Bij de chirurgie is een co-schap op de spoedeisende hulp bijvoorbeeld een waardevolle aanvulling op een co-schap algemene chirurgie.
     • Natuurlijk zijn er altijd een aantal algemene vaardigheden die je geacht wordt te beheersen als co-assistent. Dit betreft het onderzoek van het hart en longen, het buikonderzoek, het algemene neurologisch onderzoek en het onderzoek van het bewegingsapparaat. Daarnaast kun je je gericht voorbereiden door ervoor te zorgen dat je een aantal specialisme-specifieke vaardigheden beheerst. Zo vormen boeken over medisch laboratoriumonderzoek een handige voorbereiding op een co-schap interne geneeskunde.
     • Als co-assistent of arts heb je naast het werk in het ziekenhuis ook nog een aantal andere taken. Hierbij kun je denken aan het voorbereiden en het geven van presentaties aan de specialisten, mede-co’s of de verpleegkundigen.
     Hoe vind je een medische stageplaats of loop je co-schappen in Zuid-Afrika?

     Hoe vind je een medische stageplaats of loop je co-schappen in Zuid-Afrika?

     Hoe vind je een medische stageplaats of loop je co-schappen in Zuid-Afrika?

     • Voor het doen van een co-schap in Zuid-Afrika kun je overwegen contact te zoeken met de organisatie UNSA. Zo heeft de afdeling geneeskunde bij de RUG (UMCG) een samenwerking met deze stichting. Er zijn mogelijkheden voor gemotiveerde en geïnteresseerde studenten in de regio Pretoria. Afhankelijk van je voorkeur kun je ook worden geplaatst in de meer landelijke gebieden. Je kunt kiezen uit een co-schap bij de huisartsgeneeskunde, de eerste hulp, het brandwondencentrum en tropengeneeskunde. Op de website van UNSA vind je de contactinformatie terug.

     Waar?

     • Het HOPE Cape Town- KIDCRU Medical Elective Student Programme is een programma dat wordt aangeboden door de Universiteit van Stellenbosch. Het HOPE Cape Town programma combineert het doen van een klinische stage met het doen van onderzoek voor internationale studenten. Het wordt gegeven in samenwerking met het KIDCRU (Children’s Infectious Diseases Clinical Research Unit) en de Faculty of Health Sciences van de University of Stellenbosch. Het co-schap van vier weken in totaal bestaat uit twee weken meedraaien met het team van HOPE Cape Town en vervolgens twee weken met KIDCRU. Tijdens dit co-schap is er de mogelijkheid om meer te leren over HIV in Zuid-Afrika, anti-retrovirale therapieën en kun je meehelpen met het werk in de community clinics. Meer informatie vind je op de website van de Universiteit van Stellenbosch.
     • De Universiteit van Kaapstad runt ook de Student Health and Welfare Community Organization. Deze community bestaat uit UCT studenten en een arts die naar townships gaan om daar de klinieken draaiende te houden. Eerdere studenten waren enthousiast over het meedraaien in deze klinieken. Het is aan te raden om hier naar te informeren.
     • In Westkaap tref je de Universiteit van Kaapstad. Enkele van de ziekenhuizen die geassocieerd zijn met de Universiteit van Kaapstad zijn het Groote Schuur Hospital. Dit is een groot ziekenhuis waar zorg wordt verleend aan een groot deel van Kaapstad en de townships. Alle specialismen zijn vertegenwoordigd. Een trauma unit waar schotwonden, steekpartijen en auto-ongelukken worden behandeld. Dit betekent veel mogelijkheden om medische vaardigheden te oefenen. Je kunt denken aan het inbrengen van een thoraxdrain of een centrale lijn. Daarnaast heeft het ook een uitstekende afdeling neurologie en cardiothoracale-chirurgie afdeling.
     • Het Victoria Hospital heeft in tegenstelling tot Groote Schuur alleen ‘elective students’. Dat maakt dit een betere plek voor het opdoen van praktische ervaring.
     • Naast Kaapstad kun je ervoor kiezen om een ziekenhuis of universiteit te benaderen in Johannesburg, Pretoria, Kwazulu-Natal (Durban of landelijk Kwazulu-Natal) en de Oostkaap (Eastern Cape).

     Phelophepa Mobile Health Care Train

     • Een unieke optie is de Phelophepa Mobile Health Care Train. Dit is een trein die door het land reist gedurende de weekenden en vervolgens een kliniek opzet voor de erop volgende week. De trein heeft heeft 12 treinstellen, elke met een ander specialisme. Er is een health clinic, oogheelkunde kliniek, een tandarts, een apotheek, een ruimte voor röntgenonderzoek en een afzonderlijke leefruimten. De Mobile Health Care Train wordt gerund door studenten verpleegkunde, tandheelkunde en oogheelkunde onder supervisie. Co-assistenten betalen een klein bedrag om te kunnen deelnemen. Dit is het zeker waard want het biedt een bijzondere mogelijkheid om mee te helpen met het bieden van zorg aan kleine gemeenschappen. Bij interesse kun je je mail richten aan de senior manager. Let op: de trein rijdt alleen tussen januari en september.

     Traumageneeskunde

     • In Zuid-Afrika kun je als stagiair of co-assistent veel ervaring opdoen binnen de traumageneeskunde. Meld je tijdig aan voor dit specialisme mocht je interesse hebben in een co-schap of een stageplek, zeker een jaar van tevoren. Let op: Zuid-Afrikaanse studenten hebben zomervakantie tijdens de maanden november en december. Dit betekent dat er gedurende deze periode van het jaar alleen elective students aanwezig zijn. Voor het opdoen van ervaring in de traumageneeskunde zijn de ziekenhuizen meestal niet gelegen in de toeristische gebieden die normaal gesproken redelijk veilig zijn. Vanwege het waarborgen van je veiligheid tijdens je verblijf is het daarom goed om een aantal zaken goed te bekijken. Zo kun je denken aan de locatie van het ziekenhuis (gelegen in een dodgy gebied?), de reisafstand van de studentenaccommodatie naar het ziekenhuis (niet in het donker gaan reizen met de trein), of het huren van een auto noodzakelijk is omdat het ziekenhuis is gelegen in een geïsoleerd dorp, en de vraag of je beter met z’n tweeën naar deze co-schap plek of stageplek kunt gaan vanwege de slechte veiligheidssituatie.

      

      Wanneer kun je het beste een co-schap geneeskunde volgen in het buitenland of in Nederland?

      Wanneer kun je het beste een co-schap geneeskunde volgen in het buitenland of in Nederland?

      • Voordat je met een co-schap begint, besluit je wat voor co-schap je gaat doen, en waar je het gaat volgen: in Nederland of in het buitenland. Als je besluit om een co-schap te gaan volgen in het buitenland, loont het om eerst te bedenken wanneer je dit het beste kunt doen. Met andere woorden: wat is voor jou het meest geschikte moment? Dit kan bijvoorbeeld tijdens het eerste, tweede of derde jaar van je master geneeskunde zijn.

      Hoe is het om een co-schap direct na het afronden van je bachelor te volgen (in het 4e jaar)?

      • Een periode in het buitenland in je 4e jaar geneeskunde heeft als groot voordeel dat je nog niet vast zit in een strak rooster van co-schappen lopen.
      • Je co-schap in het buitenland kun je mooi gebruiken als een overbruggingsperiode tussen bachelor en de start van de master.
      • Zeker als je in het ziekenhuis in Nederland pas over een aantal maanden terecht kunt, kan dit een goed moment zijn om een co-schap in het buitenland te volgen. Geregeld geldt er een wachtlijst voor de start van je co-schappen in Nederland, dus lijkt dit een ideaal moment te zijn om er tussen uit te gaan.
      • Een nadeel van deze periode kan zijn dat je al wel beschikt over de benodigde medische kennis maar nog vrijwel geen praktische ervaring hebt. Dit is op te lossen door het ziekenhuis te benaderen waar je universiteit mee samenwerkt. Informeer daar of je terecht kunt voor een ochtend oefenen op de dagopname. Je krijgt ter plekke feedback van ervaren verpleegkundigen bij het het uitvoeren van de praktische vaardigheden bloedprikken en het inbrengen van een infuus.

      Hoe is het om een co-schap in je 5e jaar te volgen?

      • Het grote voordeel van een co-schap in je 5e jaar is dat je als ervaren co-assistent gebruik kunt maken van het feit dat je al een tijd in het ziekenhuis hebt gewerkt. Je kunt al een aantal veelvoorkomende praktische handelingen zelfstandig uitvoeren.
      • Een leuke optie is het combineren van een sociaal co-schap met een co-schap tropengeneeskunde in het buitenland, zodat je in totaal twee tot drie maanden weg bent. Een potentieël nadeel is dat je maximaal voor een periode van drie maanden naar het buitenland kunt gaan.
      • Wat betreft het aanvragen van een fonds is een periode langer dan drie maanden gunstiger. Je hebt dan namelijk de keuze uit meer fondsen die je kunt aanschrijven (onder andere het Marco Polo fonds). Ga je voor onderzoek langere tijd naar het buitenland, dan bestaan er speciale onderzoeksbeurzen. Informeer bij de coördinator buitenland van je faculteit voor welke beurzen je in aanmerking komt.

      Hoe is het om een co-schap tegen het eind van je master te volgen (in het 6e jaar)?

      • Het plannen van een semi-arts stage of stage wetenschap tijdens het derde jaar van je master heeft als voordeel dat je compleet vrij bent om zelf de lengte van het verblijf in het buitenland te bepalen. Let wel, dit geldt alleen wanneer je ervoor zorgt dat de semi-arts stage of stage wetenschap aan het einde van je studie inroostert.
      • Mocht je nu al weten dat je na het afronden van je studie direct wilt solliciteren voor een opleidingsplek, dan kan het verstandiger zijn om de semi-arts en/of de stage wetenschap in Nederland te doen. Zo kun je tijdens dit jaar waardevolle contacten leggen die je vervolgens helpen om een anios- of onderzoeksplek te bemachtigen.

       

      Gezondheidszorg en medische sector: vragen en antwoorden werkvisa per land en bestemming

      Gezondheidszorg en medische sector: vragen en antwoorden werkvisa per land en bestemming

      Is een werkvisum nodig voor werken in de gezondheidszorg in Australië?

      Is een werkvisum nodig voor werken in de gezondheidszorg in Australië?

      Hoe werkt de registratie als arts of verpleegkundige?

      • Om daadwerkelijk geregistreerd te staan in het medisch register en aan het werk te kunnen in Australië is een tamelijk ingewikkeld proces vereist. Het is daarom verstandig om contact op te nemen met de dichtstbijzijnde Australische Ambassade of High Commission of met het Ministerie van Immigratie en Multiculturele Zaken. Deze instanties kunnen je adviseren over wat precies relevant is in jouw situatie.
      • In het kort, gezondheidsmedewerkers moeten geregistreerd zijn om in Australië hun werk te kunnen uitoefenen. Allereerst moet je je registreren bij de desbetreffende Professional Council en vervolgens bij het State Board. Bekijk de website van de Australian Medical Association. Er is momenteel een tekort aan dokters in Australië. De regering heeft om die reden een website opgezet waarop je alles kunt terugvinden wat betreft werk, visum en immigratie.

      Is een medische keuring nodig?

      • Voordat je een visum kunt aanvragen voor tijdelijk werk, wordt eerst gevraagd om een thoraxfoto en een medische keuring.

      Heb je een visum en werkvergunning nodig als arts?

      • Voor een tijdelijke aanstelling hoef je de examens van de Australian Medical Council (AMC) niet te maken. Wel heb je een Temporary Residence Visa nodig. Dit visum is speciaal bestemd voor werknemers die voor een korte periode in Australië komen te werken.
      • Voor artsen geldt dat je voor een contract tot 4 jaar een medical practitioner’s visum nodig hebt. Een temporary business visum wordt ook goed bevonden als je kunt aantonen dat je al een baan in Australië aangeboden hebt gekregen.
      • Alle overzeese getrainde artsen die voor een langere periode in Australië willen wonen en werken, moeten het Australian Medical Council (AMC) examen met een goed resultaat afsluiten.
      • Het AMC examen bestaat uit een theoretisch en een klinisch deel en een OET-test voor artsen die Engels niet als moedertaal hebben. Onder andere voor Nederlandse artsen en verpleegkundigen geldt dat ze een voldoende moeten halen op de Occupational English Test (OET). Het klinische onderdeel van het examen vindt in Australië zelf plaats.
      • Wanneer je het AMC certificaat hebt ontvangen, kun je je aanmelden bij het Medical Board of Australia (MBA) voor de verplichte medische trainingsperiode, waarin je onder supervisie werkt van een Australische arts. Bezoek de site van het Medical Board of Australia om te lezen wat precies de vereisten zijn voor registratie.

      Heb je een visum en werkvergunning nodig als verpleegkundige?

      • De procedure voor een verpleegkundige is vergelijkbaar met de procedure voor een arts. Net als arts, dien je als verpleegkundige eerst een visum aan te vragen en je te registreren, voor verpleegkundigen is dat bij het State Nursing Board. Het aanmelden verloopt via de Australian Nursing and Midwifery Council. Afhankelijk van hoe lang je van plan bent in Australië te blijven werken, kun je ervoor kiezen om een temporary residence visa aan te vragen of een specialist visa.
      • Er zijn twee niveaus van verpleegkundige in Australië, dat van een ‘geregistreerde verpleegkundige’ en van de ‘ingeschreven verpleegkundige’. Geregistreerde verpleegkundigen zijn verpleegkundigen met een ​​bachelor in toegepaste verpleegwetenschappen. Zij hebben een licentie die hen toestaat om zonder supervisie hun beroep uit te oefenen. Een ingeschreven verpleegkundige is nog in opleiding, al krijgt hij of zij tijdens de duur van de opleiding wel steeds meer verantwoordelijkheden, door het volgen van medische cursussen. Zij werken onder supervisie van de geregistreerde verpleegkundigen.

      Heb je een visum en werkvergunning nodig voor een stage, co-schap of korte werkperiode?

      • Co-assistenten hebben een visitor visa nodig (toeristeklasse) om een co-schap te kunnen lopen. Dit visum is gratis verkrijgbaar voor houders van een Europees paspoort bij de High Commission of online.
      • Als je meerdere co-schappen in Australië wilt gaan lopen, dan is een visitor visa niet voldoende. Je hebt dan een student visa nodig, die je kunt aanvragen bij het Department of Immigration.
      • Als je een leeftijd hebt tussen de 18-30 jaar dan kom je in aanmerking voor een Working Holiday visum. Dit houdt in dat je drie maanden kunt werken (voor één werkgever) en vervolgens de rest van het jaar in Australië kunt blijven.

       

       

       

      Is een werkvisum nodig voor werken in de gezondheidszorg in Canada?

      Is een werkvisum nodig voor werken in de gezondheidszorg in Canada?

      Hoe werkt de registratie als arts of verpleegkundige?

      • Studenten, inclusief medische studenten, moeten toestemming krijgen van de Canadian High Commission. Voordat je uit Nederland vertrekt om in Canada te gaan werken, moet deze werkvergunning al zijn aangevraagd bij de High Commission.

      • Voor artsen geldt dat ze contact moeten opnemen met de bevoegde autoriteit in het gebied waarin ze aan het werk willen als arts.

      • Een licensie van de Medical Council of Canada (LMCC) wordt toegekend aan afgestudeerde artsen die zijn geslaagd zijn voor het Evaluating Examen (MCCEE), het Licensure Qualifying Examination deel I en II, en vervolgens jaar één van de postdoctorale medische opleiding succesvol hebben afgerond. De postdoctorale training kan worden geregeld door de Canadian resident Matching Service. Meer informatie over alle fasen van de examenprocedure is verkrijgbaar bij de Council.

      • Health Canada heeft een publicatie getiteld 'Medical Licensure in Canada' beschikbaar gesteld met als doel om informatie te geven aan buitenlandse artsen. Deze publicatie is online beschikbaar via het Canadian Information Center for International Redentials of via de website van Health Canada BC. Dit is een handige bron van informatie voor alle artsen die werken in Canada.

      • Verpleegkundigen moeten een licentie behalen of geregistreerd zijn in de provincie waarin ze gaan werken. Dit betekent deelnemen aan het Canadian Nurses Association Registration/Licensure Examination als onderdeel van het registratie- of licentieproces. Het examen kan alleen in Canada zelf worden afgenomen.

      Is een medische keuring nodig?

      • Voor zowel het lopen van een co-schap als bij een baan is het een vereiste dat je een medische keuring ondergaat. Deze moet door een huisarts worden uitgevoerd.

      • Daarnaast wordt er om een X-thorax en een syfilis-screening gevraagd. De uitslagen moeten vervolgens naar de High Commission worden gestuurd, die een brief zal schrijven waarin wordt aangegeven dat je geschikt bent om in Canada te werken. Deze brief kun je vervolgens bij aankomst in Canada laten zien bij de Canadese immigratiebeambte.

      • Vraag na bij het ziekenhuis waar je komt te werken of er nog andere documentatie vereist is. Mogelijk wordt een doktersverklaring gevraagd met een overzicht van de vaccinaties die je hebt gehad.

      • Houd er rekening mee dat er een aparte immigratieprocedure geldt in Quebec. Deze is vergelijkbaar maar verschilt wel op enige punten. Bekijk hiervoor online advies van de Department of Health over werken in Canada.

      Heb je een visum en werkvergunning nodig?

      • Mogelijkheden wat betreft visa zijn naast een regulier werkvisum ook het Working Holiday visum of het Young Professionals visum.

       

      Is een werkvisum nodig voor werken in de gezondheidszorg in Duitsland?

      Is een werkvisum nodig voor werken in de gezondheidszorg in Duitsland?

      Hoe werkt de registratie als arts of verpleegkundige?

      • Artsen moeten zich registreren bij de regionale overheid en de Bundesärztekammer in het gebied (Bundesländer) waarin ze willen werken.

      Heb je een visum en werkvergunning nodig?

      • Staatsburgers van landen binnen de EU hebben geen visum en werkvergunning nodig. Je moet je wel registreren bij de gemeente, hiervoor heb je een paspoort en bewijs dat je in je eigen levensonderhoud kunt voorzien nodig (arbeidscontract o.i.d.).
      • Staatsburgers van landen buiten de EU hebben de eerste 3 maanden geen visum en werkvergunning nodig. Bij verblijf van langer dan 3 maanden en/of als ze werk gevonden hebben, is het aanvragen van een visum en een werkvergunning verplicht voor staatsburgers van buiten de EU. Bij het vinden van werk moet dan een verblijfsvergunning worden aangevraagd (en deze aanvraag moet worden ondersteund door bewijs van werk), waarvoor een arbeidscontract en een geldig paspoort nodig zijn. Verblijfsvergunningen zijn meestal geldig voor een periode van 5 jaar.
      Is een werkvisum nodig voor werken in de gezondheidszorg in Finland?

      Is een werkvisum nodig voor werken in de gezondheidszorg in Finland?

      Hoe werkt de registratie als arts of verpleegkundige?

      • Registratie als arts of verpleegkundige vindt plaats door contact op te nemen met de National Board of Medicolegal Affairs.

      Heb je een visum en werkvergunning nodig?

      • Finland heeft zich aangemeld voor de wederzijdse aanvaarding van medische kwalificaties binnen de EU en registratie via het Ministerie van Volksgezondheid.
      • Staatsburgers van landen binnen de EU hebben geen visum en werkvergunning nodig. Je moet je wel registreren bij de gemeente, hiervoor heb je een paspoort en bewijs dat je in je eigen levensonderhoud kunt voorzien nodig (arbeidscontract o.i.d.).
      • Staatsburgers van landen buiten de EU hebben de eerste 3 maanden geen visum en werkvergunning nodig. Bij verblijf van langer dan 3 maanden en/of als ze werk gevonden hebben, is het aanvragen van een visum en een werkvergunning verplicht voor staatsburgers van buiten de EU. Bij het vinden van werk moet dan een verblijfsvergunning worden aangevraagd (en deze aanvraag moet worden ondersteund door bewijs van werk), waarvoor een arbeidscontract en een geldig paspoort nodig zijn. Verblijfsvergunningen zijn meestal geldig voor een periode van 5 jaar en eenvoudig te verkrijgen bij beschikking over een arbeidsovereenkomst.
      • Meer informatie vind je op de website van Virtual Finland.
      Is een werkvisum nodig voor werken in de gezondheidszorg in Nieuw-Zeeland?

      Is een werkvisum nodig voor werken in de gezondheidszorg in Nieuw-Zeeland?

      Hoe werkt de registratie als arts?

      • Als buitenlandse arts dien je je te registeren in Nieuw-Zeeland.
      • Alle nieuwe registranten zullen de eerste twaalf maanden van hun werk als arts worden gesuperviseerd. Als deze supervisie periode goed wordt doorlopen, kunnen ze vervolgens zelfstandig aan het werk. Mocht je deze periode niet met een voldoende afsluiten, dan is het zaak om examen te doen bij de New Zealand Registration Examination (NZREX).
      • Voordat je naar Nieuw-Zeeland vertrekt, moet je al een baan aangeboden hebben gekregen en het contract moet worden gecontroleerd door de Association of Salaried Medical Specialists.

      Hoe werkt de registratie als verpleegkundige?

      • Voordat je kunt werken als verpleegkundige in Nieuw-Zeeland, moet je je eerst registreren bij de Nursery Council of New Zealand. Zij zullen je vragen om aan te tonen dat je gediplomeerd verpleegkundige bent en ervaring hebt binnen de patiëntenzorg. Raadpleeg de website van de Nursery Council of New Zealand voor de registratieprocedure.

      Welke opties bestaan er voor visa en werkvergunningen voor artsen, verpleegkundigen en co-schappers?

      • Wil je tijdelijk aan het werk? Dan voldoet een temporary visa. Dit visum maakt het mogelijk tot maximaal 3 jaar te werken in Nieuw-Zeeland.
      • Als je van plan bent om permanent naar Nieuw-Zeeland te gaan of langer dan drie jaar in het land te werken, dan heb je een verblijfsvisum nodig.
      • Net als in Australië bestaat er ook in Nieuw-Zeeland de mogelijkheid om gebruik te maken van een Working Holiday Visa. Medische studenten met een leeftijd tot 30 jaar uit geselecteerde landen (Nederland inbegrepen) kunnen met dit visum reizen met werk combineren.
      • Actuele informatie over visa en werkvergunningen vind je op de website van Immigration New Zealand.

       

       

       

      Is een werkvisum nodig voor werken in de gezondheidszorg in Noorwegen?

      Is een werkvisum nodig voor werken in de gezondheidszorg in Noorwegen?

      Hoe werkt de registratie als arts of verpleegkundige?

      • Het proces van registratie als praktiserend arts of verpleegkundige in Noorwegen is enigzins complex. De brochure ‘Registration of Medical Practitioners in Norway’ is essentieël leesmateriaal voor geïnteresseerde medische professionals. Deze brochure is verkrijgbaar bij de Norwegian Board of Health of de Norwegian Medical Association.

      Heb je een visum en werkvergunning nodig?

      • Noorwegen heeft zich aangemeld voor de wederzijdse aanvaarding van medische kwalificaties binnen de EU en registratie via het Ministerie van Volksgezondheid (Helsetilsynet). 
      • Staatsburgers van landen binnen de EU hebben geen visum en werkvergunning nodig. Je moet je wel registreren bij de gemeente, hiervoor heb je een paspoort en bewijs dat je in je eigen levensonderhoud kunt voorzien nodig (arbeidscontract o.i.d.).
      • Staatsburgers van landen buiten de EU hebben de eerste 3 maanden geen visum en werkvergunning nodig. Bij verblijf van langer dan 3 maanden en/of als ze werk gevonden hebben, is het aanvragen van een visum en een werkvergunning verplicht voor staatsburgers van buiten de EU. Bij het vinden van werk moet dan een verblijfsvergunning worden aangevraagd (en deze aanvraag moet worden ondersteund door bewijs van werk), waarvoor een arbeidscontract en een geldig paspoort nodig zijn. Verblijfsvergunningen zijn meestal geldig voor een periode van 5 jaar.
      Is een werkvisum nodig voor werken in de gezondheidszorg in het Verenigd Koninkrijk & Schotland?

      Is een werkvisum nodig voor werken in de gezondheidszorg in het Verenigd Koninkrijk & Schotland?

      Heb je een visum of werkvergunning nodig en hoe werkt de registratie?

      • Er is voor medische professionals uit de EU geen vergunning nodig om in het Verenigd Koninkrijk te wonen.
      • Wel is het noodzakelijk om je te registreren bij de General Medical Council voordat je als dokter in het Verenigd Koninkrijk mag werken. Hiervoor heb je het originele diploma nodig, het huidige registratiebewijs uit Nederland en een verklaring van goed gedrag.
      • Je hoeft niet deel te nemen aan het Professional and Linguistic Assessment Board (PLAB) examen.
      • Een verpleegkundige moet bij het UK Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting (UKCC) solliciteren voor toelating tot het Professional Register. Naast het meenemen van je diploma verpleegkunde en eerdere contracten waaruit ervaring blijkt, zijn de volgende documenten ook nuttig: gedocumenteerd bewijs van alle immunisaties en antilichaamniveaus voor hepatitis B en rubella, details van de laatste röntgen- en Mantoux testresultaten, details van de laatste cursussen die je hebt gevold (bijvoorbeeld een lift en handling cursus).

      Is een medische keuring nodig?

      • Alle Britse ziekenhuizen stellen het nu verplicht dat dokters geïmmuniseerd moeten worden tegen hepatitis B. Breng dus je vaccinatieboekje mee zodat je kunt aantonen dat je deze vaccinaties daadwerkelijk hebt gehad.

      Is een werkvisum nodig voor werken in de gezondheidszorg in de Verenigde Staten?

      Is een werkvisum nodig voor werken in de gezondheidszorg in de Verenigde Staten?

      Hoe werkt de registratie als arts of verpleegkundige?

      • Bij het regelen van de documentatie en accreditatie om als dokter te mogen werken in de VS, zit de uitdaging in het doen van de exams om de benodige licentie te verkrijgen. Alleen na het afronden van een periode van medische training in de Verenigde Staten, kunnen medische studenten afkomstig uit het buitenland namelijk aanspraak maken op een licentie om in de VS te kunnen werken.
      • Om een ​​opleidingsplaats te verkrijgen, moeten buitenlandse medische afgestudeerden worden gecertificeerd door de Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG) als geschikt zijnde voor de postgraduate training.
      • Neem na het verkrijgen van de medische licentie contact op met de ambassade voor informatie over het aanvragen van een werkvergunning. De grootste hindernis is het regelen van de licentie.
      • Kandidaten voor een ECFMG certificaat komen in aanmerking voor residence training (vermeld op de website van de American Medical Association website onder het kopje ‘FRIEDA’ en moeten zich aanmelden voor een residence programma. Solliciteer ook direct om deel te nemen aan het national resident matching programme. Dit programma helpt afgestudeerden medici bij het vinden van een opleidingsplaats.
      • De vele te ondernemen stappen bij het verkrijgen van de licentie zorgen ervoor dat het vinden van werk voor een kortere periode vrijwel onmogelijk is. Er zijn echter wel genoeg mogelijkheden om onderzoek te doen, want hier is geen licentie voor nodig.
      • De afzonderlijke staten beslissen ieder voor zich hoe ze omgaan met de regulatie van de verschillende gezondheidsberoepen en daarom is het belangrijk om uit te vinden hoe het systeem werkt in de regio waarin je geïnteresseerd bent. Op dit moment staat de licentie die je in één staat hebt verkregen niet toe dat je buiten die staat kunt werken.
      • Vraag bij de medische faculteit of het ziekenhuis waar je aan de slag gaat na of zij verantwoordelijk zijn voor jouw eventuele ‘malpractice’ gedurende de periode die je in de VS doorbrengt, of dat je zelf een verzekering voor beroepsaansprakelijkheid moet afsluiten.

      Hoe krijg je een ECFMG certificaat van de commissie voor medische afgestudeerden?

      De volgende stappen dien je te doorlopen voordat je een werkvergunning kunt aanvragen:

      • Je moet het Unites States Medical Licensing Examen behalen in drie stappen (USMLE). Stap 1 en 2 van de test kun je afleggen in een van de vele Sylvan Technology Centers over de hele wereld. Voor stap 3 zul je naar Philadelphia moeten afreizen. Kijk voor meer informatie over de computer gebaseerde examens op de website van ECFMG bij de lijst van FAQ en Sylvan Technology met de aankomende examendata en de bijbehorende centra.
      • Je moet slagen voor een taalvaardigheidstest in het Engels.
      • Je hebt een beoordeling nodig van je klinische vaardigheden.
      • Je hebt documentatie uit Nederland nodig waarin staat dat je bent geregistreerd om geneeskunde te mogen uitoefenen.
      • De Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG) moet een bevestiging kunnen geven van je medische referenties bij jouw medische Universiteit. De USMLE zelf geeft geen licentie af, maar de resultaten worden verstrekt aan de Medical Board, die dan vervolgens een medische vergunning afstaat.

      Hoe krijg je een licentie als verpleegkundige?

      • Om aan het werk te kunnen als verpleegkundige moet je het state licensing examen met een voldoende afsluiten. Voordat je het examen kunt afleggen, moet je echter eerst een ander examen afronden, namelijk het examen van de Commission of Graduates of Foreign Nursing Schools (GGFNS). Dit GGFNS examen is een vereiste voor het aanvragen van een H1-A verpleegkundige visum. Daarnaast moet je kunnen aantonen dat je een aanbod hebt gekregen voor een fulltime baan bij een Amerikaans ziekenhuis of gezondheidsinstantie.

       

      Is een medische keuring nodig?

      • Het komt steeds vaker voor dat er gevraagd wordt om een medisch onderzoek te laten doen alvorens je begint met werken, evenals het verzoek om een recente thoraxfoto en een recent overzicht van je vaccinaties (HIV-negatief en voldoende beschermd tegen hepatitis B).
      • Breng in ieder geval kopie van de vaccinaties in je vaccinatieboekje mee en vraag verder bij het ziekenhuis waar je gaat werken na of ze nog andere documentatie willen inzien.

      Heb je een visum en werkvergunning nodig?

      • De officiële lijn van de Amerikaanse ambassade is dat je een J-1 visum nodig hebt.
      • Het J-1 Visum is een niet-immigranten visum dat is ingesteld voor academici, zowel medisch als van andere vakgebieden, om culturele uitwisseling te stimuleren.
      • Iedereen die naar de Verenigde Staten gaat met de bedoeling om daar voor langere tijd te werken, moet een niet-immigranten visum verkrijgen, tenzij je het voornemens hebt om je permanent te vestigen. In het laatste geval vraag je een immigrantenvisum aan.
      • Het niet-immigranten visum is bedoeld voor een baan die van tevoren is afgesproken met de werkgever in de USA.
      • Er zijn twee categorieën niet-immigranten visa beschikbaar; voor professionals bestaat er het H-temporary Work Visa en studenten kunnen het Academic Student (F-1) of Exchange Visitor (J-1) visa aanvragen.

       

      Is een werkvisum nodig voor werken in de gezondheidszorg in Zweden?

      Is een werkvisum nodig voor werken in de gezondheidszorg in Zweden?

      Hoe werkt de registratie als arts of verpleegkundige?

      • Het National Board of Health and Welfare registreert algemene en gespecialiseerde medische kwalificaties. Neem contact op met de Medische Vereniging, aangezien zij verdere informatie kunnen verstrekken.
      • De Medische Vereniging heeft een boek beschikbaar gesteld voor niet-zweedse dokters en verpleegkundigen, dat je kunt raadplegen op de website van Läkarförbundet.

      Heb je een visum en werkvergunning nodig?

      • Zweden heeft zich aangemeld voor de wederzijdse aanvaarding van medische kwalificaties binnen de EU en registratie via het Ministerie van Volksgezondheid.
      • Staatsburgers van landen binnen de EU hebben geen visum en werkvergunning nodig. Je moet je wel registreren bij de gemeente, hiervoor heb je een paspoort en bewijs dat je in je eigen levensonderhoud kunt voorzien nodig (arbeidscontract o.i.d.).
      • Staatsburgers van landen buiten de EU hebben de eerste 3 maanden geen visum en werkvergunning nodig. Bij verblijf van langer dan 3 maanden en/of als ze werk gevonden hebben, is het aanvragen van een visum en een werkvergunning verplicht voor staatsburgers van buiten de EU. Bij het vinden van werk moet dan een verblijfsvergunning worden aangevraagd (en deze aanvraag moet worden ondersteund door bewijs van werk), waarvoor een arbeidscontract en een geldig paspoort nodig zijn. Verblijfsvergunningen zijn meestal geldig voor een periode van 5 jaar.
      Is registratie nodig voor werken in de gezondheidszorg in Nederland?

      Is registratie nodig voor werken in de gezondheidszorg in Nederland?

      • Een functie-eis die gesteld kan worden aan een praktiserend arts en verpleegkundige is in de eerste plaats het beschikken over een geldige BIG-registratie. Zonder deze registratie ben je niet bevoegd om in Nederland als medicus te werken, tenzij je voor een adviserende functie kiest bij een beleidsorganisatie.
      • Registratie in het BIG-register is verplicht voor artsen en een aantal andere soorten zorgverleners en beroepsgroepen.
      • In andere landen is er soms sprake van een soortgelijk register of accreditatie.
      • Kort na het behalen van je bul of diploma in een geneeskundig studiegebied in Nederland zul je een mail ontvangen waarin wordt gevraagd om je in te schrijven in het BIG-register.
      • Eenmaal geregistreerd in het BIG-register kun je direct aan de slag.
      • Als je aan de slag bent, moet je iedere periode van vijf jaar kunnen aantonen dat je voldoende uren hebt gewerkt als arts of verpleegkunde.
      • Mocht je niet aan het aantal uren kunnen voldoen die nodig zijn voor de herregistratie in het BIG-register, bijvoorbeeld omdat je een promotietraject volgt, dan kun je een bijscholingscursus volgen. Het behalen van deze cursus betekent dat je net als je praktiserende collega’s weer opnieuw wordt geregistreerd.
      • Mocht je zeker weten dat je de komende jaren niet als praktiserend arts of verpleegkundige gaat werken, dan kun je ervoor kiezen om je niet te herregisteren. Deze keuze wordt wel gemaakt door medici die na het afstuderen voor de beleidskant hebben gekozen en geen of vrijwel geen contact meer met de patiëntenzorg hebben. Je kunt er dan voor kiezen om je niet te herregisteren en dan ga je van ‘praktiserend’ naar ‘niet-praktiserend’.
      Welke papieren en visum heb je nodig om te werken in de gezondheidszorg in Zuid-Afrika?

      Welke papieren en visum heb je nodig om te werken in de gezondheidszorg in Zuid-Afrika?

      Hoe werken de registratie en het aanvragen van een visum en werkvergunning als arts?

      • Het is verplicht om je voor een bepaald bedrag te registreren bij de Health Professions Council of South Africa (HPCSA). Deze instantie geeft je toestemming om werkzaam te zijn binnen de geneeskunde in Zuid-Afrika.
      • Alle medische professionals met de intentie om in Zuid-Afrika te gaan werken, moeten een aanvraag indienen voor een visum en werkvergunning, die ze bij zich moeten hebben vóór binnenkomst in het land. De vergunning kan niet tijdens het verblijf in het land zelf worden aangevraagd. Een applicatie voor een tijdelijk werkvisum kan worden gemaakt wanneer je beschikt over een officiële brief van je Zuid-Afrikaanse werkgever waarin staat beschreven wat je functie, salaris en dergelijke is.
      • Registratie bij de HPCSA is een vereiste voor het uitoefenen van het beroep als arts. Buitenlandse artsen moeten een registratie-examen afleggen.

      Hoe werken de registratie en het aanvragen van een visum voor een stage of co-schap?

      • Als je via een universiteit je co-schap of stage regelt, betaal je een extra fee voor het administratieproces bij de HPCSA.
      • Een visum is niet nodig voor Europeanen bij een verblijf tot 90 dagen. Wel heb je voor een co-schap of stage een zogenaamde study permit nodig, waar kosten aan zijn verbonden. Om deze aan te vragen is een brief van de gastinstelling en een bewijs van acceptatie van de HPCSA nodig.

      Hoe regel je een verzekering voor beroepsaansprakelijkheid?

      • Wanneer je je hebt geregistreerd bij de HPCSA ben je tevens verzekerd tegen ‘malpractice’, oftewel het maken van medische fouten.

      Gezondheidszorg en medische sector: vragen en antwoorden over je vaardigheden en competenties

      Gezondheidszorg en medische sector: vragen en antwoorden over je vaardigheden en competenties

      Wat voor persoon moet je zijn en welke competenties heb je nodig voor werk in de gezondheidszorg in het buitenland?

      Wat voor persoon moet je zijn en welke competenties heb je nodig voor werk in de gezondheidszorg in het buitenland?

      Aanpassing aan de lokale omstandigheden en beschikbaarheid van medicijnen

      • Het vermogen om je te kunnen aanpassen aan een buitenlandse cultuur is essentieel. Dit is vaak geen simpel proces en brengt een aanpassing aan de lokale omstandigheden met zich mee, zoals de manier waarop het werk wordt uitgevoerd en de beschikbaarheid van medicijnen.
      • Zo zul je tijdens je werk in een ontwikkelingsland bijvoorbeeld geconfronteerd kunnen worden met overvolle SEH’s of een tekort aan operatie-assistentes op de OK.
      • Op het eerste gezicht kunnen de nieuwe omstandigheden behoorlijk overweldigend zijn. Een gevoel van machteloos en frustratie zal snel plaats moeten maken voor een oplossingsgerichte aanpak. Wat is er wel voor handen? Hoe kun je het beste omgaan met deze situatie? Probeer je ondanks alle uitdagingen toch te richten op het geven van een zo’n goed mogelijke behandeling. Uiteindelijk zijn dit wel de ervaringen die ervoor zorgen dat je kwaliteiten als leiderschap en een scherpe blik ontwikkelt.
      • Terug in Nederland, of bij de start van een specialisatie, zul je een beroep kunnen doen op je doorzettingsvermogen en de nieuwe opgedane skills.

       

      Samenwerken binnen een multi-disciplinair team en het geven van medische trainingen

      • Werken in een ontwikkelingsland betekent werken in samenwerking met de lokale gezondheidswerkers en bevolking. Dit betekent ook meteen dat je te doen hebt met een reeks van mensen en organisaties, inclusief vrijwilligersorganisaties en de lokale regering. Het werken aan projecten kan een zeer veeleisende ervaring zijn, en naast formele kwalificaties vereist dit dan ook dat je beschikt over een reeks vaardigheden.
      • Je zal waarschijnlijk worden betrokken bij het organiseren en het geven van medische trainingen aan de bevolking, bijvoorbeeld over hygiëne en preventatieve geneeskunde.
      • Het vermogen om makkelijk te kunnen omgaan met mensen, en om te kunnen werken onder moeilijke omstandigheden, is van vitaal belang. Het is in ontwikkelingslanden namelijk zeker niet uitzonderlijk dat er binnen de lokale gezondheidsinfrastructuur een groot gebrek is aan geld, en dat de community niet beschikt over voldoende personeel en medische materialen.

       

      Meerdere talen spreken met het medische personeel en de patiënten

      • Vaardig zijn in meerdere talen naast het Engels is vaak niet gewenst, vooral in landen waar Engels niet de eerste taal is. Frans, Portugees en Spaans zijn allemaal zeer nuttig om te kennen zodat je zowel met het medische personeel als de patiënten kunt communiceren.
      • In verschillende delen van Latijns-Amerika en Afrika wordt kennis van Frans, Portugees of Spaans vaak gevraagd. Streef ernaar dat je de taal in ieder geval beheerst op een intermediate niveau als je besluit dat je wilt gaan werken in één van deze continenten.
      • Als het mogelijk is om vóôr de start van je nieuwe werk of co-schap contact te leggen met collega's die al een tijd werken voor de organisatie die je op het oog hebt, doe dit dan zeker. Deze collega’s, die ervaring hebben met het werken in land, kunnen je voorzien van nuttig advies over wat je kunt verwachten op je nieuwe werkplek. Als je je baan hebt gevonden met behulp van een medisch uitzendbureau, dan zal deze je mogelijk in contact kunnen brengen met mensen die in een soortgelijke functie hebben gewerkt en binnen een soortgelijke instantie.
      • Een mogelijkheid om je taalbeheersing te verbeteren is een taalcursus of taalreis.

       

      Hoe word je beter in je werk in de gezondheidszorg en de zorg in het buitenland?

      Hoe word je beter in je werk in de gezondheidszorg en de zorg in het buitenland?

      Hoe doe je extra vaardigheden op voor de gezondheidszorg in het buitenland?

      • Competenties zijn samengesteld uit vaardigheden en eigenschappen, lees meer over hoe je in het algemeen je talenten en skills kunt ontwikkelen: Talenten & Kwaliteiten, van eigenschappen naar competenties.
      • Naast praktijkervaring in de medische sector en leren van de ervaring van anderen, zijn er een aantal online cursussen en boeken beschikbaar die je kunnen helpen om je voor te bereiden op medisch werk in het buitenland en waarmee je extra vaardigheden op kunt doen.

       

      Met welke online cursussen doe je extra vaardigheden op voor de gezondheidszorg in het buitenland?

      Er zijn een aantal online cursussen beschikbaar die nuttig zijn om te gebruiken bij de voorbereiding op je medische werk in het buitenland. De meeste cursussen zijn online te vinden via Future Learn, Edx en Coursera.

      Future Learn

      • Future Learn is een online platform dat online cursussen verzamelt, het wordt gerund door The Open University, Milton Keynes, Engeland.
      • Op Future Learn zijn zowel cursussen van universiteiten als niet-universitaire cursussen te vinden.
      • Bekijk bijvoorbeeld de cursus ‘Preparing for an International Health elective: training in global health, ethics and safety’. St. George’s, University of London.

      Edx

      • Edx is een non-profit organisatie die via open source software cursussen van universiteiten online beschikbaar maakt.
      • Handige cursussen zijn ‘An Introduction to Global Health’, ‘Readings in Global Health’ voor algemene informative over Global Health.
      • Meer beschikbare algemene medisch relevante cursussen zijn bijvoorbeeld ‘Human Anatomy’ of ‘Through my Eyes: Intellectual disability part I-III’ en ‘Life With Diabetes’.
      • Landspecifiek is de cursus ‘Understanding the Australian Health Care System’ beschikbaar, met specifieke informatie over de gezondheidszorg in Australië.

      Coursera

      • Coursera was een van de eerste en grootste aanbieders van online universitaire cursussen.
      • Coursera werkt samen met universiteiten om meer cursussen online toegankelijk te maken.
      • Hoewel er op dit moment (nog) geen relevante medische cursussen worden aangeboden is dit wel een interessante website om regelmatig te checken.

       

      Met welke boeken doe je extra vaardigheden op voor de gezondheidszorg in het buitenland?

      Mocht je op zoek zijn naar geschikt leesmateriaal ter voorbereiding op medisch werk in het buitenland, dan zijn er een aantal nuttige boeken beschikbaar:

      • Where There is No Doctor, Hesperian guides
      • Oxford Handbook of Tropical Medicine van Michael Eddleston
      • Coschap over de grenzen van J.S. Stilma
      • Hoe blijf ik gezond in de tropen van Piet Kager
      • Leidraad international health van B. Schimmer

       

      Wat zijn de competenties & functie-eisen van werken als arts (in het buitenland)?

      Wat zijn de competenties & functie-eisen van werken als arts (in het buitenland)?

       

      Competenties:

      • o.a. Kennis en ervaring in medisch handelen
      • Communicatie-vaardigheden: Als arts is het belangrijk om goed te luisteren, informatie op de juiste wijze over te brengen naar patiënten en deze goed te bespreken.
      • Zelfstandigheid
      • Professionaliteit: Je kunt persoonlijke en professionele rollen goed van elkaar gescheiden houden.
      • Je moet goed kunnen coachen, trainen en leiding geven.
      • Stressbestendig
      • Goed kunnen plannen & organiseren en coördineren.
      • Goed kunnen samenwerken op internationaal niveau.

      Functie-eisen:

      • Je hebt Geneeskunde aan de universiteit afgerond en bent in het bezit van een diploma. Met een diploma kun je in elk Europees land aan de slag als arts, maar buiten Europa is het lastiger. In veel landen moet je eerst een examen afleggen om te kunnen solliciteren. De regels en voorwaarden zullen per land verschillend zijn, dus het is handig als je vooraf goed informeert.
      • Om te mogen werken in het buitenland heb je een verklaring van registratie nodig. In deze verklaring staat dat je in Nederland geregistreerd staat als arts en dus bevoegd bent om als arts te mogen werken. 
      • BIG geregistreerd, bij deze databank in Nederland staan officiële gezondheidsmedewerkers geregistreerd. 
      • Je beschikt over een goede talenkennis, met name Engels. In sommige landen moet je eerst een taaltest afleggen. De beheersing van meerdere talen is een pre.
      • Je hebt al werkervaring als arts, de meeste buitenlandse ondernemingen zoeken artsen met aantal jaren werkervaring.
      • Als je te werk gaat bij hulporganisaties in ontwikkelingslanden dien je naast werkervaring ook reiservaring te hebben, met name in en naar ontwikkelingslanden.
      • Je bent minstens een jaar beschikbaar.
      • De functie-eisen staan meestal per vacature beschreven.

       

       Wat zijn de competenties & functie-eisen van werken als verpleegkundige (in het buitenland)?

       Wat zijn de competenties & functie-eisen van werken als verpleegkundige (in het buitenland)?

       Competenties:

       • Zelfstandigheid: Je moet goed in een team kunnen samenwerken, maar hoort ook zelfstandig aan het werk te gaan.
       • Verantwoordelijkheidsbesef: De zorg voor patiënten wordt in je handen gelegd, dus het draagt veel verantwoordelijkheid met zich mee.
       • Sociale & communicatie-vaardigheden: Je bent tijdens het werk ook bezig om patiënten te begeleiden, gerust te stellen en bouwt een professionele relatie met hen op.
       • Flexibel: Tijdens een baan in de zorg hoor je over het algemeen zoveel mogelijk inzetbaar en bereikbaar te zijn, vooral in noodgevallen.
       • Professionaliteit
       • Stressbestendig

       Functie-eisen:

       • Een erkend diploma, dus een afgeronde opleiding in verpleegkunde. 
       • Het diploma dient officieel in het Engels te zijn vertaald.
       • Bewijs dat je in een beschermende beroepsgroep werkzaam bent.
       • Veel vacatures in het buitenland zoeken een werknemer die al een paar jaar werkervaring heeft.
       • Bij veel ziekenhuizen en organisaties in het buitenland moet je een toelatingsexamen afleggen.
       • Je moet natuurlijk bereid zijn om een paar jaar in het buitenland te wonen.
       • In de meeste landen moet je ook een taaltest doen. Goede beheersing van Nederlands en Engels is altijd vereist. In sommige landen ook andere talen, bijvoorbeeld Duits of Frans.

        

        Wat zijn de competenties & functie-eisen van werken als fysiotherapeut (in het buitenland)?

        Wat zijn de competenties & functie-eisen van werken als fysiotherapeut (in het buitenland)?

        Competenties:

        • Plannen en organiseren: Je gaat methodisch te werk, dus je hoort planmatig ingesteld te zijn.
        • Zelfstandig
        • Doelgericht
        • Communicatie-vaardigheden: Een goede communicatie tussen beiden helpt bij herstellen. Het is belangrijk dat je goed luistert naar wat de klachten zijn en de juiste informatie en voorlichting geeft.
        • Professionaliteit
        • Oplossingsgericht
        • Flexibel: Je bent voor een langere periode in het buitenland en hoort zoveel mogelijk bereikbaar en inzetbaar te zijn.
        • Je kunt goed organiseren met betrekking tot het verzorgen en het inzetten van middelen.

        Functie-eisen:

        • Een afgeronde (master) opleiding fysiotherapie en in het bezit van een erkend diploma.
        • Je bent BIG-geregistreerd
        • Veel werkgevers zoeken therapeuten met al enkele jaren werkervaring
        • Goede beheersing van de Engelse taal, zowel schrijfvaardigheid en spreekvaardigheid. In sommige landen wordt er eerst een taaltest afgelegd. De beheersing van andere talen is meestal een pre.
        • Als je aan het werk gaat in het buitenland is het van belang dat je rekening houdt met eventuele andere culturen.

         

          

         Wat zijn de competenties en de functie-eisen bij het als zorgverlener in binnen- en buitenland?

         Wat zijn de competenties en de functie-eisen bij het als zorgverlener in binnen- en buitenland?

          Wat zijn de competenties die je nodig hebt als als zorgverlener in binnen- en buitenland?

          • Empathisch vermogen: Patiënten en families zitten grotendeels in een vervelende situatie, het is daarom belangrijk dat je je in hun schoenen kunt verplaatsen en weet hoe je er mee om moet gaan.
          • Relatiegericht: Je verleent voor een langere tijd zorg, je bouwt als het ware een band op met de patiënten en de families. Deze hebben een vertrouwenspersoon nodig en die rol vervul jij!
          • Proactieve denkwijze: Je probeert zoveel mogelijk vooruit te denken.
          • Communicatieve vaardigheden: Je geeft informatie en advies aan de patiënten en de families, deze informatie moet met duidelijkheid worden overgedragen.
          • Samenwerken: Je moet goed kunnen samenwerken met alle betrokkenen.

          Wat zijn de functie-eisen die je nodig hebt als als zorgverlener in binnen- en buitenland?

          • Een erkend diploma voor de desbetreffende functie.
          • Goede beheersing Nederlands en Engels, in sommige gevallen wordt er een taaltest afgelegd. Het beheersen van andere talen is meestal een pre.
          • Ervaring en kennis over zelfzorg en professionele zorg. Sommige werkgevers zoeken zorgverleners met al enkele jaren ervaring.
          • Je zorgt voor continuïteit, dit betekent dat je aanspreekbaar bent en ook zelfstandig te werk kunt gaan. 
          • Je kunt goed organiseren en coördineren.
          Wat kan je doen om je betrokkenheid te versterken of verbondenheid te ontwikkelen: vragen en antwoorden

          Wat kan je doen om je betrokkenheid te versterken of verbondenheid te ontwikkelen: vragen en antwoorden

          Hoe kun je de competentie ‘betrokkenheid’ en 'verbondenheid' herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

          Hoe kun je de competentie ‘betrokkenheid’ en 'verbondenheid' herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

          Betrokkenheid en verbondenheid tijdens je reis

          • Om een betrokken reiziger te zijn, kun je je bijvoorbeeld verdiepen in de geschiedenis, cultuur en gebruiken van de plek die je gaat bezoeken. Zo kom je makkelijker in contact met de lokale gemeenschap en kun je beter rekening houden met de samenleving. Op die manier haal je meer uit je reis en kunnen jij en de mensen die je op je reis ontmoet wie weet iets van elkaar leren.
          • Naast betrokkenheid wat betreft de omgeving en de samenleving, kun je je verdiepen in duurzaam reizen om het milieu en de natuur zo min mogelijk te belasten.
          • Als je op deze manieren een betrokken houding aanneemt tijdens je reis, kun je veel over jezelf en de wereld leren.

          Betrokkenheid en verbondenheid tijdens je studie

          • Tijdens je studie kun je op verschillende manieren betrokkenheid tonen, bijvoorbeeld op academisch of sociaal gebied.
          • Als je academisch betrokken bent, bereid je je goed voor op colleges, verdiep je je in de stof en doe je actief mee in werkgroepen en eventuele extracurriculaire activiteiten. Academische betrokkenheid kan ook betekenen dat je bijvoorbeeld naar de verantwoordelijke(n) op de faculteit gaat, als je denkt dat een college niet goed verloopt.
          • Sociale betrokkenheid kun je tonen door contact te zoeken met je medestudenten, hulp te bieden als dat nodig is en open te staan voor samenwerkingen binnen studieprojecten. Je kunt ook lid worden van een studie- of studentenvereniging.
          • Om betrokkenheid al aan het begin van de studie op gang te brengen kun je tijdens de introductieweken deelnemen aan rondleidingen, introductiepraatjes, etc. Zo kweek je een samenhorigheidsgevoel met andere medestudenten en maak je ook kennis met docenten.

          Betrokkenheid en verbondenheid tijdens je werk

          • In de eerste plaats is het van belang dat je je verdiept in je werkplek en de organisatie. Dat zorgt ervoor dat je tijdens je daadwerkelijke werkzaamheden beter voor ogen hebt waar de organisatie naartoe werkt, op zowel korte - als lange termijn.
          • Je kunt tijdens je werk ook betrokkenheid tonen door naast je reguliere werkzaamheden in de gaten te houden of er andere zaken zijn, waarbij je iets kunt betekenen. Dit kan gaan om zowel taken die moeten gebeuren of het in de gaten houden van de wensen en behoeftes van je collega's. Het is natuurlijk van belang dat je hierbij jezelf niet uit het oog verliest.
          • Duidelijke communicatie en het stellen van vragen tonen betrokkenheid bij de organistatie en het werk dat je doet.

          Betrokkenheid en verbondenheid tijdens je vrijwilligerswerk of stage

          • Vrijwilligers of stagiairs krijgen vaak (vrijwel) geen vergoeding voor het werk dat zij doen. Daarom is het essentieel dat je je als vrijwilliger of stagiair betrokken voelt bij de organisatie waar je werk voor doet en de taken die je uitvoert. Zo haal je voor jezelf voldoening uit je bezigheden.
          • Veel vrijwilligerswerk draait daarnaast om sociale of maatschappelijke bezigheden. Des te meer je betrokken bent bij het werk dat je doet, des te beter kun je de doelgroepen waarmee je werkt helpen. Je verdiepen in de organisatie waarbij je vrijwilligerswerk (of een stage) doet is in die context een een praktische en essentiële stap.
          • Als je tijdens je vrijwilligerswerk of stage ruimte voor verbetering ziet, kun je altijd betrokkenheid tonen door dit met een leidinggevende te bespreken.
          Wat kan je doen om je studie, werk of leven zinniger te maken en gemotiveerd te blijven?
          Wat kan je doen als je weerzin, leegte of zinloosheid ervaart?

          Wat kan je doen als je weerzin, leegte of zinloosheid ervaart?

          oefeningen voor als je weerzin, leegte of zinloosheid ervaart.. en daar vanaf wil

          Oefeningen bij een gevoel van zinloosheid

          • Word je bewust van je ‘self-talk’. Wat zijn momenten dat je jezelf zinloosheid aanpraat? Je kunt die beweringen, die verhalen die je jezelf bevragen. Zijn ze waar? Kloppen die gedachten wel? Welke gedachten zijn wel waar? Welke verhalen zijn helpend?

          • Neem jezelf en het leven niet te serieus.

          • Zie zingeving als een verhaal dat jouw helpt. Zingeving is iets dat je jezelf kunt geven. Bijvoorbeeld door de oefening van een persoonlijke mission statement. Maar blijf jezelf ook herinneren – it’s a story you tell yourself – en tegelijkertijd is de kracht van verhalen heel sterk. Het is voeding voor je geest.  Het helpt je doelen stellen, het geeft je een kompas. 

          Oefening bij het ervaren van weerzin

          • Onderzoek je weerzin eens. Wanneer ervaar je weerzin? Kun je dat ook fysiek ervaren? Wat gebeurt er bij je? Welke gedachten komen er bij je op? Wat ga je doen (bijvoorbeeld: uitstellen, met tegenzin doen, afraffelen of doorgeven aan een ander)?

          Oefeningen bij leegte

          • Mindfulness oefeningen kunnen helpen om ook in de leegte (in de stilte van het zitten) te ervaren dat er van alles is. Specifiek de Metta meditatie waarin je bewust liefdevolle aandacht opwekt en uitzendt, kan helpen om in de afwezigheid van enige doel of actie toch energie te doen stromen.

          • Kom letterlijk in beweging en zorg voor je fysieke lichaam. Ga regelmatig een kort rondje wandelen en voed je zelf met smaakvol en gezond eten. Door met aandacht de basale levensbehoeften te vervullen, zul je merken dat ook in deze basale zorg veel zin zit.

          • Lees inspirerende boeken over hoe andere mensen zin geven en hun levensmissie inhoud geven. Leg jezelf niet een vergelijkbare lat op, maar merk hoe je wellicht ook zelf weer geïnspireerd kan raken om in beweging te komen.

          Wat kan je doen om je inlevingsvermogen, empathie en tact te versterken of te ontwikkelen: vragen en antwoorden

          Wat kan je doen om je inlevingsvermogen, empathie en tact te versterken of te ontwikkelen: vragen en antwoorden

          Welke tools en oefeningen kunnen je helpen bij het verbeteren van je empathisch vermogen?

          Welke tools en oefeningen kunnen je helpen bij het verbeteren van je empathisch vermogen?


           Hoe kan je je empathisch vermogen verbeteren?

           Luister

           • Je inlevingsvermogen begint bij het kunnen luisteren. Dit betekent niet alleen luisteren, maar het daadwerkelijk begrijpen wat wordt verteld en hoe iets wordt verteld. Hiernaast is het ook belangrijk om te luisteren naar wat er niet wordt verteld. De key hierbij is het letten op de lichaamstaal van de ander.

           Laat merken dat je luistert.

           • Zowel verbaal als non-verbaal. Let hierbij op dat je oogcontact houdt met de ander en dat je geen dingen doet die er op wijzen dat je aandacht ergens anders ligt. Ga dus bijvoorbeeld niet even je appjes checken op je telefoon, maar laat zien dat je honderd procent gefocust bent.

           Oordeel niet meteen

           • Hiermee wordt bedoeld dat je niet meteen je mening geeft, maar de informatie die je krijgt eerst verwerkt. Zo kun je hetgeen wat de ander je verteld heeft ook echt begrijpen, in plaats van meteen een ondoordachte mening te geven. De valkuil hiermee is namelijk dat je onbewust geen rekening houdt met de emoties, perspectief, boodschap etc. van de ander.

           Geef bevestiging

           • Nadat je de boodschap verwerkt en gehoord hebt is het van belang dat je de ander bevestiging geeft. Bevestig dat je hebt geluisterd en vraag vervolgens door om de drempel tot spreken verlaagd. Hierdoor zal de ander zich meer comfortabel voelen en dichter bij de kern komen van de boodschap.

           Geef erkenning

           • Zodra je de volledige boodschap hebt begrepen is het van belang dat je erkenning geeft. Op deze manier van inleven en luisteren vergroot je je inlevingsvermogen. De ander deelt zijn of haar verhaal, wordt naar geluisterd

           Welke tools en oefeningen kunnen je helpen bij het verbeteren van je empathisch vermogen?

             

            Begrijp jezelf

            • Om je te kunnen in leven in anderen is het van belang dat je ook jezelf begrijpt. Hierdoor kun je makkelijker tactvol omgaan met anderen.

            Observeer

            • Leer om in te kunnen schatten wat voor soort de mens de ander is. Je kunt dit leren door middel van het observeren van anderen op zowel verbaal als non-verbaal gebied.

            Train jezelf

            • Je kunt trainingen volgen om deze competentie te ontwikkelen, zoals trainingen op het gebied van sociale vaardigheid, communicatie stijl en inter-persoonlijke effectiviteit, coachtechnieken etc. Daarnaast kun je jezelf natuurlijk ook steeds bewuster maken en stap voor stap je empathisch vermogen ontwikkelen
            Welke tools en oefeningen kunnen je helpen bij het versterken van je inlevingsvermogen en begrip van de ander?

            Welke tools en oefeningen kunnen je helpen bij het versterken van je inlevingsvermogen en begrip van de ander?


            Oefeningen bij inlevingsvermogen

            • Stel je zelf voor dat je in de schoenen van de ander staat. Met de hele situatie erbij. De achtergrond van de ander. De ervaringen. Hoe voelt dat?
            • NIVEA: Niet Invullen Voor Een Ander. Wees je bewust van wanneer je denk dat de ander iets wilt of denkt. Voorkom dat je je eigen idee over wat prettig en onprettig is, projecteert op de ander. Houd een open en nieuwsgierige houding. Leg de vraag neer bij de ander.
            • Stel open vragen (wie/wat/wanneer/wat maakt dat/hoe): wie weet wordt je verrast door wat de ander zegt!

            Oefeningen om ook bij jezelf te blijven terwijl je je inlevingsvermogen oefent:

            • Blijf gegrond. Voetjes op de vloer. Bewust van je eigen ademhaling.
            • Leer herkennen of je kunt aanvoelen wanneer je een emotie voelt die van jezelf is en wanneer je de sfeer in een zaal of de emotie van de ander in je lichaam aanvoelt. Train je eigen herkenningsvermogen hierop.
            When you plant lettuce, if it doesn’t grow well, you don’t blame the lettuce. You look for reasosns it is not doing well. It may need more fertilizer, or more water, or less sun. You never blame the lettuce. Yet, if we have problems with our friends or family, we blame the other person. But if we know how to take care of them, they will grow well, like the lettuce. Blaming has no positive effect at all, nor does trying to persuade using reason and argument. That is my experience. No blame, no reasoning, no argument, just understanding. If you understand and you show that you understand, you can love and the situation will change – Thich Nath Hanh

            Oefeningen bij situatiebewust zijn

            • Als je een ruimte binnenkomt, wees je dan bewust van de sfeer, de mensen, de onderlinge verhoudingen
            • Verdiep je! In de wereld/de organisatie/de ander/jezelf. Je kunt je verdiepen door heel basaal door de krant te lezen, of een vakblad, relevante nieuwsbrieven te ontvangen of op jouw onderwerp gerichte podcasts te luisteren. Je kunt jezelf in de ander verdiepen door vragen te stellen, door goed te luisteren. Je kunt je in jezelf verdiepen via alle tools onder het kopje ‘zelfbewustzijn en zelfinzicht’
            • Wees je bewust van wat je niet weet. Als iemand je een probleem voorlegt, bedenk je dan of je alle facetten van de situatie kent? De persoonlijke situatie, relationele verhoudingen, de financiële aspecten, de zingeving, de mate van aanwezige (zelf)kennis? Stel open vragen om je begrip van de situatie te begrijpen

            Oefeningen bij compassie

            • Metta meditatie (liefdevolle vriendelijkheid meditatie) is de meest basale vorm van het genereren van compassie voor jezelf, je omgeving en voor de wereld. Online kun je veel voorbeelden ervan vinden. Luister er eens naar, en maak er een paar keer per week tijd voor. Wellicht zal je merken dat je compassie kunt ervaren, op die momenten en ook kunt cultiveren in het dagelijks leven.
            • Binnen mindfulness cursussen wordt ook vaak aandacht besteed aan de ontwikkeling van zelfcompassie. Meevoelen met het lijden in jezelf, met je eigen menselijkheid.
            • De oefening van ‘Listening Deeply’ is een mooie oefening om compassie te beoefenen. In stilte en zonder dat een reactie gegeven, luister je naar de ander. Het is een oefening die compassie helpt naar de voorgrond te brengen, is met volledige aandacht te luisteren naar de ander. Door niet te hoeven reageren, kun je veel meer aanwezig zijn bij de ander, en meevoelen. Als luisteraar wordt geen goedbedoeld advies of helpende arm verwacht, enkel het met volledige aanwezigheid en een open hart een luisterend oor bieden. Hierdoor kun je aanwezig zijn bij de woorden en het gevoel van de ander, zonder bezig te zijn met je eigen reactie voorbereiden. Ook voor degene die spreekt is dit vaak een hele bevrijdende, helende oefening. Te spreken wetende dat er geen reactie komt, en echt gehoord te voelen.

            Oefeningen bij verbazing

            • Laat je jezelf verbazen? Wanneer was je voor het laatst verbaasd?
            • Door jezelf bewust te worden van al je verwachtingen, kun je die ook weer loslaten, waardoor je een openheid creëert om je te kunnen laten verbazen.
            • Schrijf zelf wel eens grappen of columns? Je leert dan veel over de werking van humor en je prikkelt jezelf om je eigen aannames over de samenleving, de wereld, het leven, de ander ter discussie te stellen.

            Oefeningen bij irritatie

            • Het kernkwadrant is een mooie tool die je kan helpen om vanuit je irritatie te kijken wat je leerpunt is. Het gaat uit van kwaliteiten, die als ze ‘te’ veel voorkomen een valkuil worden. Je irritatie zegt vaak iets over de kwaliteit van de ander (en vaak weer je eigen leerpunt). De tool staat uitgewerkt in deze blogpost op WorldSupporter.
            • Irritatie kan een goed ingangspunt zijn voor zelfonderzoek.
             • Wat is het dat irriteert? Welke verwachting zit daaronder?
             • Welke grens wijst je irritatie aan? Is het een grens om duidelijker aan te geven of is het wenselijk om begrip toe te voegen aan de situatie? Wat kun je concreet doen om dit te realiseren? Welke eerste stap zou je daarin kunnen zetten?
             • Een andere insteek in dit zelfonderzoek: Wat maakt dat je de situatie (nog) niet kan accepteren zoals die is?
            Hoe kun je de competentie ‘inlevingsvermogen’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

            Hoe kun je de competentie ‘inlevingsvermogen’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

            Inlevingsvermogen tijdens je reis    

            • Tijdens een reis kom je in contact met andere mensen met vaak andere culturen. Wanneer je je goed kunt inleven in deze andere cultuur, kun je meer uit je reis halen dan wanneer je meer 'in je eigen wereld' blijft hangen. Om je te kunnen inleven in een andere cultuur of een ander land, kan het bijvoorbeeld handig zijn om je te verdiepen in de plaatselijke geschiedenis en/of religie. Zo kun je beter begrijpen waarom mensen, hun manier van doen en hun cultuur zijn zoals ze zijn.
            • Tactvol omgaan met cultuurverschillen kan je reis jezelf als persoon enorm verrijken. Een waardevolle eigenschap niet alleen tijdens je reis, maar ook tijdens de rest van je leven.

            Inlevingsvermogen tijdens je studie

            • Wanneer je studeert, kom je altijd wel in aanraking met andere visies, culturen of manieren van werken dan jij gewend bent. Dit kan in zowel persoonlijk contact als op academisch gebied voorkomen.
            • Als je je inleeft wanneer dit voorkomt, kun je meer begrip tonen en beter anticiperen op hoe te reageren in zo'n situatie. Als je bijvoorbeeld een meningsverschil hebt en je kunt je inleven in de positie van iemand anders, kun je jouw visie ook beter overbrengen en zo leer je van elkaar.

            Inlevingsvermogen tijdens je werk

            • Tijdens je werk kun je je onder andere verdiepen in de organisatie waar je voor werkt, en daarnaast in je collega's. Dit betekent niet dat je met iedereen bevriend hoeft te raken, maar wel dat je rekening met elkaar kunt houden en effectief kunt communiceren.
            • Wanneer je je verdiept in de organisatie waar je voor werkt, kun je je beter inleven in de doelen, visies en werkwijzen. Dit zorgt er weer voor dat jij effectiever en met een duidelijk doel voor ogen aan de slag kunt.
            • Daarnaast krijg je op de werkvloer te maken met verschillende mensen, of het nou collega's zijn of bijvoorbeeld klanten. Wanneer je je inleeft en begrip toont voor andere perspectieven, achtergronden, behoeften en culturen draagt dit bij aan een fijne werkomgeving.

            Inlevingsvermogen tijdens je vrijwilligerswerk of stage

            • Tijdens je stage of vrijwilligerswerk kom je regelmatig terecht in een cultuur die je minder goed kent. Inlevingsvermogen in de nieuwe situatie of de plaatselijke cultuur is zeer belangrijk om een zo goed mogelijke bijdrage te leveren aan het proces dat gaande is.
            • Veel vrijwilligerswerk heeft te maken met hulpbehoevenden. Denk hierbij aan werken in een omgeving met mensen in kansarme gebieden, met zieken of dieren. Als je je kunt inleven in andermans situatie, kun je de ander ook beter helpen, omdat je beter begrijpt wat er moet gebeuren.
            • Daarnaast is je inleven in de organisatie waarvoor je vrijwilligerswerk doet essentieel om hun doel zo goed mogelijk te steunen.
            • Net als tijdens je werk is het tijdens je stage belangrijk om je goed in te leven in de organisatie, je collega's en eventuele klanten.
            Wat kan je doen om je omgevingsbewustzijn te vergroten en meer situatiegericht te handelen: vragen en antwoorden

            Wat kan je doen om je omgevingsbewustzijn te vergroten en meer situatiegericht te handelen: vragen en antwoorden

            Hoe kun je de competentie ‘omgevingsbewust zijn’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

            Hoe kun je de competentie ‘omgevingsbewust zijn’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

            Omgevingsbewustzijn tijdens je reis

            • Omgevingsbewustzijn is een essentiële vaardigheid wanneer je op reis gaat, al helemaal wanneer je een land gaat bezoeken waar de plaatselijke cultuur anders is dan jij gewend bent.
            • Door kennis te hebben van de geschiedenis, politiek en gebruiken van een land kun je je makkelijker bewegen en aansluiting vinden. Naast het voorbereiden van je reis, is het tijdens je reis zelf ook belangrijk om omgevingsbewust te blijven om je te kunnen blijven aanpassen waar nodig.
            • Op die manier maak je je reis ook een stuk bewuster mee dan wanneer je niet zo'n goed beeld hebt van waar je eigenlijk bent. Wanneer je je reis bewuster meemaakt, heb je er ook meer aan.

            Omgevingsbewustzijn tijdens je studie

            • Tijdens je studie kun je omgevingsbewust zijn door je bijvoorbeeld te verdiepen in je school of universiteit, je studie zelf en je medestudenten. Met deze drie factoren zul je (waarschijnlijk) een paar jaar bezig zijn. Bijkomend voordeel is wanneer je weet in wat voor omgeving je je bevindt, kun je beter meedraaien.
            • Dit hoeft niet te betekenen dat je met alles meedoet, maar alleen al een bewustzijn hebben van wat zich afspeelt in je omgeving geeft je studietijd een diepere ervaring.
            • Wees je daarnaast bewust van wat zich in de wereld afspeelt dat met jouw studie te maken heeft. Wat voor studie je ook doet, er zijn ongetwijfeld ontwikkelingen gaande, of dat nou in een bepaald land, een taal, een politieke omgeving of op een andere universiteit is. Zie je studiegebied ook als je omgeving om meer te leren en te ontwikkelen.

            Omgevingsbewustzijn tijdens je werk

            • Een werkvloer is vaak een dynamische plek waar veel tegelijkertijd gaande is; projecten, interacties met collega's, deadlines en ga zo maar door.
            • Door je bewust te zijn van je omgeving, kun je beter prioriteiten stellen, omdat je beter doorhebt wat belangrijk is. Als jij bijvoorbeeld met een langetermijn project bezig bent waar niet zo'n haast achter zit, maar je merkt dat een collega wel wat hulp kan gebruiken bij een deadline, komen je diensten daar waarschijnlijk beter van pas.
            • Door omgevingsbewust te zijn, kun je beter anticiperen op wat er nodig is, groeit je aanpassingsvermogen en kun je beter reageren op onverwachte situaties.

            Omgevingsbewustzijn tijdens je vrijwilligerswerk of stage

            • Als je goed geïnformeerd bent over je toekomstige stage of je vrijwilligerswerk, en over de omgeving waar je dat gaat doen, kun je beter functioneren. Je kunt beter determineren wat jouw rol is en hoe je die het beste kunt uitvoeren, waardoor je effectiever en plezieriger te werk kunt gaan.
            • Mogelijk kom je bij een gastgezin terecht; wanneer je bewust bent van hun cultuur, gebruiken en taal zul je tot mooiere interacties komen die verdiepend kunnen werken voor jouw tijd als vrijwilliger.
            • Wanneer je stage gaat lopen, kom je vaak in een nieuwe werkomgeving terecht. Als je je verdiept in je nieuwe werkplek en je tijdens je werk bewust bent van de manier van doen en de sfeer, zul je eerder je plek vinden en goed kunnen meedraaien.
            Wat zijn tools en oefeningen om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in je omgeving?
            De 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werk- en leefomgeving

            De 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werk- en leefomgeving