Reisvaccinatie & Malariapil: voor reizen en backpacken

 

Medicijnen, inentingen en vaccinaties tegen ziektes in het buitenland

 

Buiktyfus - Cholera - Dengue Fever - Difterie - Gele Koorts - Hepatitis A - Hepatitis B

Japanse Encefalitis - Malaria - Meningitis - Polio - Rabiës - Tetanus - Tuberculose

JoHo: crossroads uit bundel

  Themapagina

Wat zijn reisvaccinaties?

 • Bij een vaccinatie krijg je (een deel van) een bacterie of virus via een naald ingebracht. Het lichaam maakt daarna antistoffen aan, waardoor je de ziekte zelf niet kunt krijgen of er veel minder last van hebt.
 • De injecties worden meestal gegeven in de bovenarm, maar als je meer dan twee vaccinaties nodig hebt, kan het gebeuren dat je de injectie in je bovenbeenspier krijgt.
 • De meeste inentingen geven een bescherming van bijna 100%.

Lees verder meer over vaccineren, inenten of pillen tegen

 • buiktyfus, cholera, dengue fever, difterie , gele koorts, hepatitis A, hepatitis B, Japanse Eencefalitis . malaria, meningitis, polio , rabiës, tetanus en tuberculose

 

Waar moet je op letten bij het gebruik van medicijnen op reis?

Waar moet je op letten bij het gebruik van medicijnen op reis?

 • Je kunt je eigen medische kit samenstellen. Soms zijn bepaalde artikelen (zoals injectiespuiten!) beter om als totaalpakket aan te schaffen, want dan zit er meteen een artsenverklaring bij die laat zien dat je geen verkeerde bedoelingen met je scalpel en naalden hebt.
 • Het kan ook zijn dat het klimaat en het voedsel in het vakantieland van invloed zijn op je medicatie. Bij sommige medicijnen is het belangrijk dat je veel drinkt (denk dan aan ORS), andere zijn korter houdbaar of hebben meer of heftigere bijwerkingen in een warm klimaat. (Lees de bijsluiter van de medicijnen of raadpleeg je arts).
 • Controleer met behulp van je dokter of je al je medicatie mee moet nemen, of dat je het ook ter plekke aan kunt schaffen.
 • Heb je medicijnen die onder de Nederlandse opiumwet vallen? Zorg voor een geldige Engelstalige medicijnverklaring of Schengenverklaring. Dit kan enkele weken duren, in verband met de diverse ambtelijke organen (CAK, Consulair Dienstencentrum, Ambassade(s)) die een controle zullen uitvoeren en (al dan niet digitale) stempels moeten zetten.
  • Kijk voor een overzicht van de medicijnen die onder de opiumwet vallen op de website van het CAK. Let op, dit zijn ook bijvoorbeeld vrij gangbare sterke pijnstillers, slaapmiddelen en Ritalin!
  • Let er op dat je, zekere als je buiten de EU reist, een originele handtekening moet aanleveren van je huisarts. Digitaal toesturen van formulieren werkt dan (nog) niet.
  • Iedere pagina van je medicijnverklaring moet voorzien zijn van een handtekening.
  • Reis je naar meerdere bestemmingen, denk er dan aan dat je per bestemming een medicijnverklaring voorzien van handtekening nodig hebt. Kopietjes maken is niet toegestaan.
  • Gebruik je meerdere medicijnen die onder de opiumwet vallen, let er dan samen met je huisarts op dat álle medicijnen vermeld staan op de verklaring.
  • De medicijnverklaring is maximaal 1 jaar geldig, vanaf de datum van ondertekening door de huisarts.
 • Check de geldigheid van je medicijnen die je meeneemt.
 • Zorg dat je ook in het buitenland goed verzekerd bent voor alle ziektekosten en activiteiten die je gaat ondernemen.
Malaria en malariapillen op reis: vragen en antwoorden

Malaria en malariapillen op reis: vragen en antwoorden

Wat is malaria, welke vormen kan je krijgen op reis, en wat is het ziektebeeld?

Wat is malaria, welke vormen kan je krijgen op reis, en wat is het ziektebeeld?


Wat zijn de feiten over malaria?

 • Muggenbeten verspreiden malaria.
 • Malaria is nog steeds een van de belangrijkste doodsoorzaken van de wereld en komt in de (sub)tropische gebieden van de wereld voor.
 • Malaria wordt veroorzaakt door parasieten, plasmodia, die van mens op mens worden overgebracht door de steek van een vrouwtjesmug van de anopheles-soort (echter ook door bloedtransfusie en andere "bloedproducten"). Deze parasieten vermenigvuldigen zich eerst in de lever en later in de rode bloedcellen.
 • Niet alle malariavormen zijn even gevaarlijk. Malaria tropica is de meest voorkomende vorm van malaria en, in het algemeen, ook de ernstigste. Het wordt veroorzaakt door de parasiet Plasmodium falciparum. Indien malaria tropica adequaat behandeld wordt is men volledig genezen. Zonder op tijd deze ziekte te behandelen kun je er binnen een aantal weken aan overlijden (afhankelijk van het tijdstip van je diagnose in sommige gevallen zelfs binnen enkele uren).
 • Ook de niet potentieel dodelijk varianten van malaria zijn alles behalve een pretje om onder de leden te hebben.
 • Het voorkomen van muggenbeten vermindert de kans op malaria aanzienlijk.
 • Het innemen van antimalaria middelen vermindert de kans op malaria nog meer.
 • Geen enkel anti malaria middel is volledig beschermend. De kans dat je malaria krijgt terwijl je regelmatig de pillen slikt blijft dus toch aanwezig.
 • Malaria wordt steeds moeilijker te bestrijden omdat muggen resistent worden tegen antimalariamiddelen en anti-muggenmiddelen.
 • Malariagevallen komen het meest voor bij reizigers (en degenen die in het buitenland verblijven) die geen (of verkeerde) antimalariamiddelen slikken.
 • De meest dodelijke malariagevallen onder reizigers komen voor door verkeerde of te late diagnose.
 • Malaria is voor kinderen en zwangere vrouwen extra gevaarlijk, zwangere vrouwen lopen ook een aanzienlijk grotere kans gestoken te worden door de malariamug. Alhoewel sommige malariatabletten ongevaarlijk zijn voor zwangere vrouwen wordt het toch afgeraden naar malariagebieden te reizen. De gevolgen van de behandeling als je eenmaal malaria hebt kunnen risicovol zijn voor zowel moeder als ongeboren kind.
 • De malariamug komt niet voor boven een hoogte van 2500m.
 • In een land kunnen gebieden zijn met verschillende malaria adviezen (bijv: in de kustgebieden van Thailand loop je minder risico dan in de gebieden in het noorden).
 • De malariamuggen zijn vooral 's avonds en 's nachts actief (maar ja, dengue muggen ook overdag, zie bij dengue). Met name tussen 2 uur ‘s nachts en de vroege ochtend zijn de "malaria en denguemuggen" op oorlogspad pas dus goed op bij nachtelijk toiletbezoek (zie voor maatregelen elders)
 • Bij inname van malariatabletten moet je er op bedacht zijn dat je bij braken binnen 1 uur na inname, een nieuwe dosering inneemt.
 • Geen paniek, vrijwel alle reizigers komen altijd gezond en wel weer thuis. Neem vooral de juiste voorzorgsmaatregelen en geniet van je trip!

Wat is malaria tropica?

 • Malaria tropica is de "kwaadaardige" en meest gevaarlijke vorm van malaria. Als men niet behandeld wordt kan dat binnen enkele weken tot de dood leiden. Malaria tropica wordt veroorzaakt door de parasiet Plasmodium falciparum. De koortsaanvallen verlopen grillig.
 • 99% van de dodelijke malaria gevallen betreft 'tropica'.
 • Als je de voorgeschreven malariatabletten volgens het voorschrift gebruikt, is de kans op Malaria tropica gering. Reis je echter door resistente gebieden dan moet je er op bedacht zijn dat je in incidentele gevallen toch malaria kunt krijgen!
 • Malaria tropica is de meest voorkomende malariavorm en kan men oplopen in tropisch Afrika, Zuid-Oost-Azië of Centraal- en Zuid Amerika.

Wat is malaria tertiana?

 • Malaria tertiana is een "goedaardige" vorm van malaria en wordt veroorzaakt door de parasiet Plasmodium vivax en / of Plasmodium ovale. De koortsaanvallen verlopen karakteristiek met pieken om de 48 uur (2 dagen). Deze parasieten kunnen in de lever achterblijven en zo vele maanden tot jaren later nog een "uitgestelde eerste aanval" van malaria veroorzaken. Malaria tertiana wordt alleen gedurende de inname van de profylaxe voorkomen.
 • Malaria tertiana treft je vooral aan in Zuid-Oost-Azië, Midden- en Zuid-Amerika en Ethiopië.

Wat is malaria quartana?

 • Malaria quartana vertoont geen verschil met een malaria tertiana, behalve dat de karakteristieke koortsaanvallen om de 72 uur (3 dagen) plaatsvinden. Malaria quartana wordt veroorzaakt door de parasiet Plasmodium malariae en komt niet vaak voor.
 • Malaria quartana wordt momenteel door goede malariatabletten volledig voorkomen.

Wat zijn de verschijnselen van een malaria aanval en wat is het ziektebeeld?

 • Malaria kan zich voordoen als heftige aanvallen van koude rillingen en koorts, maar ook als een grieperig gevoel met hoofdpijn zonder duidelijke koorts. Het begint meestal als een koorts aanval, koude rillingen, spierpijn en hoofdpijn. Deze klachten komen om de zoveel dagen terug als de infectie niet behandeld wordt. Hierbij kan braken, diarree, hoesten en geelzucht (gele huid en oogwit) optreden.
 • Het is erg belangrijk om te weten dat het ziekteproces zich erg snel kan verspreiden en verschillende complicaties dan optreden, soms al binnen 24 uur!!. Koorts of "griep" die langer dan twee dagen aanhoudt, moet beschouwd worden als malaria, tot het tegendeel bewezen is. Als je malaria aanval vermoedt, moet je je bloed op malariaparasieten laten onderzoeken door een arts of in een ziekenhuis. De juiste behandeling kan dan gegeven worden. Malaria is in principe goed te genezen!

Let op:

 • De parasiet die Malaria tertiana veroorzaakt kan zichzelf inkapselen in de lever waar hij tot 2 jaar in een inactieve staat kan verblijven.
 • Deze vorm van malaria kan dus ook lange tijd na thuiskomst actief raken en klachten veroorzaken.
 • Wees er dus bedacht op dat wanneer je (ook nadat je terug bent) last hebt van periodieke koortsaanvallen, dit een malaria aanval kan betekenen

Meer lezen

 • zie de websites van de World Health Organisatation, de Malaria Foundation International of het Center for Disease Control and Prevention voor de meest up to date informatie over malaria en malariapreventie
Malarone, Lariam, Doxycycline of Paludrine: Welke pillen of tabletten kan je beter wel of niet slikken als bescherming tegen malaria?

Malarone, Lariam, Doxycycline of Paludrine: Welke pillen of tabletten kan je beter wel of niet slikken als bescherming tegen malaria?


Welke anti-malariamiddelen, tabletten en pillen, zijn er op de markt?

 • Anti-malariamiddelen worden ook wel malaria profylaxe genoemd. Welk malariamiddel voor jou het meest geschikt is, is o.a. afhankelijk van je reisbestemming en hoe lang je op reis gaat. Er heersen in verschillenden gebieden verschillende soorten malaria en in sommige gebieden zijn de muggen weer resistent tegen bepaalde antimalariamiddelen.

Wat is paludrine ofwel proguanil-hydrochloride?

 • Paludrine bevat proguanil en is een middel dat nog wordt gebruikt in de gebieden waar muggen er nog niet resistent tegen zijn.
 • De meest voorkomend bijwerkingen, als ze al voorkomen, zijn mild van aard: misselijkheid, diarree, buikpijn, benauwdheid, overgeven, hoofdpijn e.d. Zie ook de website van Center for Disease Control and Prevention voor de meeste recente informatie!
 • Paludrine kan zover bekend gebruikt worden tijdens zwangerschap en borstvoeding.

Wat is nivaquine ofwel chloroquine?

 • Nivaquine werkt op basis van chloroquine en onderdrukt Malaria en voorkomt het dus niet, waardoor het ook na terugkomst nog de kop op zou kunnen steken.
 • In Zuid Oost Azie en Afrika redelijk veel resistentie tegen dit middel, laat je vooraf goed adviseren op basis van je bestemming(en)
 • De meest voorkomende bijwerkingen zijn mild van aard, al worden zaken als haaruitval, duizeligheid, huiduitslag e.d. ook geregeld toegeschreven aan het gebruik van Nivaquine
 • Je mag het niet gebruiken als je psoriasis hebt!
 • Je moet in principe de weekdosering chloroquine innemen op de dag van vertrek naar het malariagebied en de volgende dag nog een keer de weekdosering. Daarna ga je over op één keer per week de weekdosering. Doorgaan tot en met 4 weken na verlaten van het malaria-gebied. Tabletten tijdens of na de maaltijden innemen.
 • Je kunt ook een of twee weken van te voren beginnen met de pillen. Je hoeft dan niet twee doseringen op twee achtereen volgende dagen te nemen als hierboven. Wel doorslikken tot 4 weken na het verlaten van het malariagebied.
 • Wel te gebruiken door zwangere vrouwen en kinderen, alhoewel het zwangere vrouwen toch wordt afgeraden naar malariagebieden te reizen. De gevolgen van de behandeling als je eenmaal malaria hebt kunnen risicovol zijn voor zowel moeder als ongeboren kind.

Wat is lariam ofwel mefloquine?

 • Aan Lariam worden door reizigers vreemde bijwerkingen toegeschreven zoals vreemde dromen, paniekaanvallen en depressies. De meeste reizigers hebben echter nergens last van of in ieder geval niet meer last dan ze van andere antimalariamiddelen hebben. Experts zijn het er niet over eens hoe groot de kans op deze bijwerkingen is, de uitkomsten van studies variëren van 1 op 10.000 tot 1 op 140. Veel reizigers raken ook na een tijdje meer gewend aan bepaalde bijwerkingen. Het is in ieder geval belangrijk dat je zelf je eigen beslissing neemt in deze (en/of in samenspraak met je eigen arts en reisdokter).
 • De meest voorkomende bijwerkingen zijn mild: misselijkheid, diarree, duizeligheid, slaapproblemen en gebrek aan evenwichtsgevoel (meestal gaat het na een of meerdere weken weer over, 70% van de symptomen komt van de eerste drie pillen).
 • Mensen met epilepsie, (zware) depressies of andere psychiatrische stoornissen, mensen die bètablokkers in nemen of hartproblemen hebben, mogen dit middel in principe niet gebruiken om malaria te voorkomen (check je dokter), kinderen onder de 15 kilo wordt het ook afgeraden.
 • Lariam is in Nederland het voordeligste anti-malaria middel wat er op de op de markt is.
 • Je slikt het een keer per week. Er wordt aangeraden om 3 weken van tevoren thuis te beginnen, zodat je kunt zien of je er overgevoelig voor bent of niet. Daarna doorgaan tot en met 4 weken na verlaten van het malaria-gebied. Resistentie tegen lariam komt zo nu en dan voor (kan wel wisselen). Zo was/is dat het geval bij de Thaise grens met Myanmar en Cambodja en het westen van Cambodja.
 • Als je gaat duiken wordt het afgeraden om Lariam te gebruiken. Dit is omdat het duizeligheid en problemen met je evenwicht kan veroorzaken.
 • Voor kleine kinderen kan de apotheek Lariam-capsules maken.

Zwangerschap, borstvoeding en lariam?

 • Lariam mag niet tijdens de eerste 3 maanden van de zwangerschap gebruikt worden. Er wordt afgeraden om tot 3 maanden na gebruik van laatste inname van Lariam zwanger te worden, ook borstvoeding wordt afgeraden.

Wat is malarone ofwel de combinatie van atavaquon en proguanil?

 • Dit middel is in bijvoorbeeld in Denemarken al sinds eind jaren negentig op de markt, maar in Nederland nog relatief nieuw.
 • Het is een redelijk prijzig middel met name omdat je het dagelijks moet slikken: rond de 40 euro voor 12 tabletten. Na een week of twee wordt Lariam voordeliger en hoe langer je weg gaat hoe groter uiteraard het verschil.
 • Studies hebben uitgewezen dat Malarone zo’n 98% effectief is als malaria preventie, wat gelijk is aan lariam of doxycycline.
 • Malarone heeft minder bijwerkingen dan de andere antimalariamiddelen, hoofdpijn of maagproblemen kunnen wel voorkomen.
 • Malarone moet je iedere dag op hetzelfde tijdstip innemen met wat voedsel of zuiveldrank. Start 1 dag voor vertrek en doorgaan tot en met 7 dagen na verlaten malariagebied.
 • Zwangerschap & borstvoeding: Malarone kan niet tijdens zwangerschap gebruikt worden, ook borstvoeding wordt afgeraden.
 • Niet aan te raden voor wie gevoelig is voor atovaquone of proguanil.

Wat is doxycycline?

 • Dit antibioticum is in Nederland nog niet geregistreerd als een antimalariamiddel, maar wordt in bijvoorbeeld Engeland veel voorgeschreven en is lokaal ook her en der te krijgen.
 • Doxycycline wordt voornamelijk gebruikt in gebieden waar veel resistentie voorkomt tegen andere malariatabletten (Zuid-Oost Azie).
 • Doxycycline is erg goedkoop (goedkoper dan lariam, laat staan malarone).
 • In combinatie met Doxycycline kan de anti-conceptiepil minder goed werken! Bovendien krijgen sommige mensen last van overgevoeligheid voor de zon of van GI upset.
 • Starten met innemen op dag van vertrek en doorslikken tot en met 4 weken na verlaten van malariagebied. Liefst een week van tevoren testen of je er geen last van hebt.
 • Niet geschikt voor kinderen onder de 8 jaar.
 • Doxycycline kan niet gebruikt worden tijdens zwangerschap en borstvoeding.
 • Vooralsnog niet aangeraden om zonder dokterstoezicht langer dan drie maanden te slikken.

Wat is tafenoquine?

 • Sinds 2018 beschikbaar ter voorkoming en behandeling van alle soorten malaria, meestal onder de merknaam 'Krintafel'.
 • Bij behandeling van malaria altijd gebruikt in combinatie met andere malaria medicijn (meestal chloroquine) om de malaria parasiet te bestrijden.
 • Tafenoquine verstoort de groei van P. vivax in de lever, waardoor het medicijn een malaria terugval kan voorkomen
 • Veel voorkomende bijwerkingen o.a. overgeven, duizeligheid en hoofdpijn.

Wat zijn de overige middelen en tabletten tegen malaria

 • Fansidar: wordt niet langer voorgeschreven om malaria te voorkomen onder andere vanwege de heftige bijwerkingen. Wordt nog wel gebruik als behandelingsmiddel ter genezing van malaria
 • Maloprim: ook een reserve middel vanwege de bijwerkingen
 • Halofantrine: vanwege bijwerkingen niet veel meer gebruikt
 • Quinine: wordt gebruikt als behandelingsmiddel

Zijn er nieuwe antimalaria middelen in aantocht?

Nieuwe middelen worden volop onderzocht en zijn soms lokaal al te krijgen

 • Mosquirix. Dit vaccin richt zich op malaria tropicana en heeft als doelgroep jonge kinderen.
 • Artemesia annua (sweet wormwood, zomeralsem) natuurlijk product in veel tropische landen gewoon te koop, lijkt zeer weinig bijwerkingen te hebben, maar nog niet voldoende getest om door de westerse toelatingsinstuten te komen (o.a. m.b.t. houdbaarheid van de pillen e.d.)
 • Qinghao su (Artemisinine) ook een natuurlijk product. De ontdekking van deze stof en de werking er van leverden in 2015 een nobelprijs op. Artemisinine is de werkzame stof uit de bovengenoemde zomeralsem en kan nu ook chemisch geproduceerd worden. afgeleide werkzame stoffen zijn onder andere:
  • Arteflene
  • Artemether
  • Artesunate (malaria medicijn, geen profylaxe)

Let op

 • Je kunt in sommige landen ook zelf antimalariamiddelen kopen zonder recept. Dit kunnen echter wel medicijnen zijn van mindere kwaliteit met de nodige risico's. Ook komt het voor dat op de verpakking andere werkende stoffen staan dan er werkelijk in zitten. Zie ook de website van Center for Disease Control and Prevention voor de meeste recente informatie!

Werkt de testkit voor malaria?

 • Ontwikkeld voor degenen die in gebieden rondreizen waar geen of nauwelijks medische zorg is.
 • De diagnose van falciparum malaria (en soms meer) kan er in principe mee gesteld worden, maar het is geen vervanger voor een normale malaria identificatie.

Wat te doen bij lang verblijf in een malariagebied

Opties

 • Malariapillen blijven slikken,
  • vooral Lariam is geschikt voor een langere periode mits je geen bijverschijnselen hebt.
  • Lariam kan wel duur uitpakken.
 • Stoppen met de malariatabletten.
  • Als je dit doet, moet je zoveel mogelijk zien te  voorkomen dat je gestoken wordt in gebieden waar malaria heerst.
  • Van tevoren ook maar beter checken waar er ergens een dokter of ziekenhuis in de buurt is
  • Goed weten wat je moet doen bij een malaria-aanval
  • Ook al zit je een lange tijd in een malariagebied, je wordt niet immuun voor malaria. Je loopt altijd een risico om het op te lopen.

Meer lezen

 • zie de websites van de World Health Organisatation, de Malaria Foundation International of het Center for Disease Control and Prevention voor de meest up to date informatie over malaria en malariapreventie
Dengue, chikungunya, corona en zika koorts: vragen en antwoorden

Dengue, chikungunya, corona en zika koorts: vragen en antwoorden

Dengue fever: wat is het en wat kan je er tegen doen?

Dengue fever: wat is het en wat kan je er tegen doen?

 

Wat is Dengue Fever?

 • Dengue fever wordt ook wel "knokkelkoorts" genoemd.
 • Dit virus wordt ook door muggen overgebracht in vooral de dichtbevolkte gebieden van de (sub)tropen.
 • De dengue muggen zijn vooral overdag actief (pas dus op je enkels in bussen, treinen en zelfs vliegtuigen) en meestal in het regenseizoen.
 • Vroeger kwam het virus niet zoveel voor, maar de laatste jaren verspreidt het zich razendsnel. De ziekte komt steeds vaker voor bij reizigers.

 Wat zijn de verschijnselen van Dengue Fever?

 • Plotseling opkomende hoge koorts met rillingen - Misselijkheid, braken - Hevige hoofdpijn - Weinig eetlust - Keelpijn - Bloedneuzen - Bloedend tandvlees
 • De koorts kan met een paar dagen weer zakken en dan later weer opkomen.
 • Sommige mensen krijgen last van vermoeidheid en spierpijn.
 • Er zijn voorbeelden van mensen die weken of zelfs maandenlang geen fut hebben.
 • Aan de ander kant kunnen de symptomen ook zo mild zijn dat het voorbij is voor je door hebt dat je het hebt.

Wat kan je doen tegen Dengue Fever?

 • Meestal gaat de ziekte vanzelf met een week over.
 • Als iemand geregeld geïnfecteerd raakt met het virus kan het wel ernstiger zijn, zelfs met bloedingen en shock als gevolg.
 • Er bestaat nog geen vaccinatie tegen de ziekte. Het enige wat je ertegen kan doen, is voorkomen dat je muggenbeten oploopt.
 • Niet alleen tropische landen maar ook subtropische landen hebben last van ‘dengue muggen’. Neem dus ook naar die bestemmingen voldoende antimuggenspul mee.
Zika koorts: wat is het en wat kan je er tegen doen?

Zika koorts: wat is het en wat kan je er tegen doen?

Wat is Zika koorts ?

 • Zika koorts is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een virus.
 • De infectieziekte heeft veel overeenkomsten met dengue.
 • Overbrenging van de ziekte gebeurt door besmette muggen die met name overdag actief zijn.
 • In alle tropische regionen komen regelmatig uitbraken voor.
 • Zika koorts is met name gevaarlijk voor zwangere vrouwen, omdat het virus het ongeboren kind kan schaden. Voor andere volwassenen is het met name 'gewone' vervelende ziekte

Wat zijn de verschijnselen van het Zika virus?

 • De ziekteverschijnselen van zika koorts zijn meestal mild en kortdurend (2 tot 7 dagen). Klachten zijn koorts, ontsteking van slijmvlies van het oog, tijdelijke gewrichtsklachten en huiduitslag.  E

Wat kan je doen tegen het Zika virus?

 • Er is nog geen vaccin beschikbaar, waardoor voorkomen van de muggensteek centraal staat bij het voorkomen van de ziekte.
Chikungunya: wat is het en wat kan je er tegen doen?

Chikungunya: wat is het en wat kan je er tegen doen?

Wat is Chikungunya en wat kan je er tegen doen?

 • Chikungunya is een virusziekte veroorzaakt door muggen die overdag bijten.
 • De ziekte verspreidt zich momenteel snel over de tropische gebieden van de wereld.
 • Naast gebieden rond de Indische oceaan en Afrika is met name het Caribisch gebied een belangrijk besmettingsgebied geworden.

Wat zijn de verschijnselen van Chikungunya?

 • Naast hevige koorts, huiduitslag en hoofdpijn is Chikungunya met name bekend door de heftige en lang aanhoudende gewrichtsklachten.

Wat kun je doen tegen Chikungunya?

 • Er bestaan geen vaccins voor Chikungunya.
 • De ziekte gaat in principe vanzelf over maar nadat de koortsverschijnselen zijn verdwenen blijven de gewrichtsklachten soms nog heel lang aanwezig.

Vaccineren en inenting tegen buiktyfus op reis: vragen en antwoorden

Vaccineren en inenting tegen buiktyfus op reis: vragen en antwoorden

Wat is buiktyfus?

Wat is buiktyfus?

 • Buiktyfus is een darminfectie die wordt veroorzaakt door de Salmonella bacterie.
 • Wanneer de bacteriën via de darmen het lymfe bereiken, wordt de rest van het lichaam vaak geïnfecteerd via de bloedbaan. In dit geval kan een infectie leiden tot levensbedreigende situaties.
Waar komt buiktyfus voor?

Waar komt buiktyfus voor?

 • Buiktyfus komt met name voor in (sub)tropische gebieden.
 • De meeste kans op besmetting is in Azië, vooral in de landen Bangladesh, India en Pakistan.
 • Daarnaast loop je een risico in Afrika en het Caribisch gebied.
 • De ziekte duikt vooral op onder slechte hygiënische omstandigheden in combinatie met een (sub)tropisch klimaat. Denk aan regio's met een slechte riolering, waardoor het drinkwater ook besmet kan zijn.
Hoe wordt buiktyfus veroorzaakt?

Hoe wordt buiktyfus veroorzaakt?

 • Buiktyfus wordt vaak overgedragen via water of voedsel dat besmet is met de Salmonella bacterie.
 • Iemand die geïnfecteerd is met de bacterie kan deze verspreiden via zijn uitwerpselen of urine.
 • Je kunt buiktyfus bijvoorbeeld oplopen als je water drinkt dat onvoldoende gezuiverd is of als iemand na een toiletbezoek zijn handen niet wast en daarna jouw eten gaat klaar maken in een eetstalletje of restaurant.
 • Ook kan de bacterie door vliegen worden overgedragen van bijvoorbeeld uitwerpselen op voedsel.
Wat zijn de verschijnselen van buiktyfus?

Wat zijn de verschijnselen van buiktyfus?

 • Na een buiktyfusinfectie kan het tot twee weken duren voordat je echte klachten ervaart.
 • Wanneer je echt ziek wordt, kan het enkele weken tot enkele maanden duren voordat de infectie verdwenen is.
 • Buiktyfus kent een rustig begin, maar kan na verloop van tijd verergeren. De meest bekende klachten zijn: oplopende koorts, verminderde eetlust, hoofdpijn, spierpijn, buikklachten en rode vlekjes op de huid. Vaak heb je in het begin last van verstopping en droge hoest en in sommige gevallen diarree met bloed.
 • Afgezien van de meestal heftige klachten bij volwassen zijn de klachten bij jonge kinderen vaak veel lichter.
Hoe kun je buiktyfus voorkomen?

Hoe kun je buiktyfus voorkomen?

 • Reizigers die naar gebieden gaan waar buiktyfus voorkomt, wordt aangeraden om zo min mogelijk rauwe bladgroenten te eten of eventueel ander voedsel dat op kamertemperatuur wordt uitgeserveerd.
 • Enkele andere adviezen of voorzorgsmaatregelen zijn: drink alleen verpakt of gekookt water, eet geen rauwkost, rauwe schaaldieren of geschild fruit. Let verder goed op de hygiëne bij toiletgebruik. Eten dat vers bereid wordt en vervolgens heet of gekoeld wordt opgediend is in principe veilig.
Zijn er vaccinaties tegen buiktyfus?

Zijn er vaccinaties tegen buiktyfus?

 • In de landen waar het risico op infectie verhoogd is, wordt geadviseerd gebruik te maken van een buiktyfus vaccinatie bij een verblijf van langer dan twee weken.
 • In gebieden waar het risico niet nadrukkelijk verhoogd is, maar die wel in de gevarenzone liggen, wordt een buiktyfus vaccinatie aangeraden bij een verblijf van langer dan drie maanden.
 • Ongeveer 70% van alle gevaccineerde mensen is volledig beschermd. Wanneer de vaccinatie werkt, ben je beschermd voor een periode van drie jaar. Houd er dus wel rekening mee dat je zelfs met vaccin niet 100% zeker bent van een volledige bescherming.
 • Oplettendheid is dus, naast de vaccinatie, minstens zo belangrijk.
Is buiktyfus te behandelen?

Is buiktyfus te behandelen?

 • Bij directe behandeling met antibiotica geneest meer dan 99% van alle behandelde mensen. Het gaat dan meestal om een antibioticakuur van 4 tot 6 weken.
 • Het herstel kan in sommige gevallen, zelfs onder behandeling, enkele weken tot enkele maanden duren.
 • Hoe verder de ziekte gevorderd is, hoe minder groot de kans op genezing en hoe groter de kans op blijvende klachten.
Vaccineren en inenting tegen cholera op reis: vragen en antwoorden

Vaccineren en inenting tegen cholera op reis: vragen en antwoorden

Wat is cholera?

Wat is cholera?

 • Cholera is een darminfectie veroorzaakt door een bacterie.
 • Vaak is besmet water de oorzaak van de infectie.
 • Een infectie veroorzaakt in veel gevallen klachten, zoals diaree en braken, die uiteindelijk kunnen leiden tot uitdroging. Dit maakt de infectie dan ook verraderlijk.
Waar komt cholera voor?

Waar komt cholera voor?

 • De choleravaccinatie wordt eigenlijk voor geen enkel land meer aanbevolen. Dit aangezien de infectie erg op z’n retour is.
 • Toch wordt in grote delen van Afrika wel zo nu en dan toch nog om een cholerastempel gevraagd.
 • In Angola en Madagaskar en op het eiland Zanzibar (in Tanzania) is deze verplicht.
 • In andere landen is de stempel officieel niet verplicht, maar bij afgelegen grensposten wordt hier in uitzonderlijke gevallen toch om gevraagd. Op deze manier willen de lokale autoriteiten geld verdienen, door de vaccinatie zelf te zetten, bij de afwezigheid van een cholerastempel.
Hoe wordt cholera veroorzaakt?

Hoe wordt cholera veroorzaakt?

 • De cholerabacterie wordt meestal overgebracht door besmet drinkwater.
 • Het eten van schaal- en schelpdieren, die in vervuild water heeft geleefd, kan een infectie ook verklaren.
 • Ook wanneer voedsel bijvoorbeeld is gewassen met besmet water en vervolgens niet is gekookt, kan dit een cholerainfectie veroorzaken.
Wat zijn de verschijnselen van cholera?

Wat zijn de verschijnselen van cholera?

 • In een groot deel van de gevallen verloopt een infectie zonder echte symptomen.
 • Wanneer er zich toch verschijnselen voordoen, bestaan deze vaak uit: misselijkheid, braken, buikpijn en plotseling opkomende diarree.
 • De combinatie van deze symptomen zorgt ervoor dat patiënten, zelfs al na 24 uur, uitdrogingsklachten kunnen krijgen.
 • Uitdroging is gevaarlijk en dient daarom bestreden te worden.
 • Symptomen van uitdroging zijn: een droge mond, minder traanvocht, diepliggende ogen, extreme vermoeidheid en een visachtige geur van de ontlasting.
Hoe is cholera te voorkomen?

Hoe is cholera te voorkomen?

 • Voorop staat: let op een goede hygiëne.
 • Dit betekent handen wassen na toiletbezoek en vóór het eten, geen water uit de kraan drinken, fruit zelf schillen en voedsel goed verhitten.
 • Extra risicovol is het eten van schaal- en schelpdieren.
Zijn er vaccinaties tegen cholera?

Zijn er vaccinaties tegen cholera?

 • Mede aangezien het vaccin tegen cholera niet erg effectief is, wordt er in Nederland al geruime tijd niet meer ingeënt tegen cholera.
 • Daarom is het belangrijk om de algemene preventieve maatregelen goed in de gaten te houden.
 • Als de cholerastempel eenmaal in je vaccinatieboekje staat, hoef je nooit meer een nieuwe te halen.
Is cholera te behandelen?

Is cholera te behandelen?

 • Bij een goede behandeling van cholera is de kans op overlijden miniem.
 • De behandeling bestaat vooral uit het op peil houden van de vochtspiegel.
 • Dit kan bijvoorbeeld door middel van het toedienen van vocht via de mond of door ORS.
 • In het ziekenhuis kan gebruik worden gemaakt van bijvoorbeeld een infuus.
 • Tot slot is in enkele gevallen ook antibiotica nog benodigd.
Vaccineren en inenting tegen difterie, tetanus en polio (DTP) op reis: vragen en antwoorden

Vaccineren en inenting tegen difterie, tetanus en polio (DTP) op reis: vragen en antwoorden

Wat is DTP (Difterie, Tetanus & Polio)?

Wat is DTP (Difterie, Tetanus & Polio)?

 • Difterie is een infectie aan de luchtwegen. Deze wordt veroorzaakt door een bacterie die gifstoffen aanmaakt waardoor de keel ernstig kan opzwellen en de ademhaling wordt bemoeilijkt. Als deze gifstoffen in het bloed komen, kan een ernstige ontsteking van het hart ontstaan, waaraan je kan overlijden. Daarnaast kan de bacterie een ontsteking van de huid veroorzaken. Deze vorm is minder ernstig.
 • Tetanus wordt ook veroorzaakt door een bacterie. Wanneer deze via een wond het lichaam betreedt, kan de bacterie gifstoffen gaan uitscheiden, waardoor in het hele lichaam ernstige spierkrampen kunnen optreden. Als ook de ademhalingsspieren worden bereikt, kun je aan deze ziekte overlijden.
 • Polio (ook wel kinderverlamming genoemd) wordt veroorzaakt door het poliovirus. Dit virus kan verlammingen in de spieren veroorzaken.
Waar komt DTP (Difterie, Tetanus & Polio) voor?

Waar komt DTP (Difterie, Tetanus & Polio) voor?

 • Difterie komt in de westerse wereld bijna niet meer voor door de uitgebreide vaccinatieservice. In Oost-Europa komt het nog af en toe voor. Daar is in de jaren '90 nog een grote epidemie geweest na de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Andere landen waar difterie nog voorkomt, zijn bijvoorbeeld Brazilië, Nepal en Indonesië.
 • Tetanus komt in principe overal ter wereld voor, ook in Nederland. Er is vooral een verhoogd risico in landen waar geen goede hygiëne is, aangezien het een infectie is die door straatvuil wordt veroorzaakt.
 • Polio komt voor in regio's met een gebrekkige drinkwatervoorziening en onhygiënische omstandigheden. Dit zijn regio's in Afrika, Zuid-Amerika en Azië. Vanwege geloofsovertuigingen wordt vaccinatie in landen als Nigeria, Niger, Soedan en Egypte geweigerd. Hierdoor komt polio in deze landen ook weer steeds vaker voor.
Hoe wordt DTP (Difterie, Tetanus & Polio) veroorzaakt?

Hoe wordt DTP (Difterie, Tetanus & Polio) veroorzaakt?

 • De bacterie die difterie veroorzaakt, komt voor in vochtige luchtdeeltjes en wordt door hoesten van mens op mens overgebracht. Daarnaast door contact met opgehoest materiaal of vocht van een besmette wond. Ook via besmette melk of besmet voedsel kan men de ziekte oplopen.
 • De tetanusbacterie komt voor in straatvuil, mest, ontlasting en aarde. De bacterie komt bijvoorbeeld via een wondje of via een beet van een besmet dier (bijvoorbeeld een hond) het lichaam binnen. Zo kun je besmet raken als je in een roestige spijker trapt, als je je snijdt met een vies mes of als je door een hond of aap gebeten wordt.
 • Het virus verantwoordelijk voor de ziekte polio wordt via de ontlasting van besmette personen uitgescheiden. Besmetting gebeurt via water of voedsel dat met ontlasting is vervuild.
Wat zijn de verschijnselen van DTP (Difterie, Tetanus & Polio)?

Wat zijn de verschijnselen van DTP (Difterie, Tetanus & Polio)?

 • Difterie: Eén tot vier dagen na infectie ontstaan vaak de eerste klachten zoals slikklachten en een zere keel. Ook misselijkheid, braken, lichte koorts, snelle hartslag, loopneus en hoofdpijn treden veel op. Als de infectie zich uitbreidt naar het strottenhoofd zwelt de keel vaak op en bemoeilijkt dit de ademhaling. Daarnaast kan de bacterie de hartspier en het zenuwstelsel infecteren. Als de ziekte niet wordt behandeld, is deze vaak dodelijk.
 • Tetanus: De ziekte begint vaak met klachten van spierstijfheid. Typisch is dan spierstijfheid in de kaken. Op een geleidelijker manier breidt de stijfheid zich uit naar onder andere de nek en de armen. De stijfheid gaat na verloop van tijd ook vaak gepaard met krampen. De krampen kunnen als zeer hevig worden ervaren, met name in het gezicht en op de rug.
 • Polio: Een besmetting met dit virus geeft in 95% van de gevallen meestal geen ernstige klachten. Ongeveer 5% van de gevallen heeft last van wat algemene klachten zoals keelpijn, buikpijn of misselijkheid. Bij minder dan 1% van de besmette mensen treden spierverlammingen op. Wanneer de spierverlammingen echter chronisch zijn, kunnen er blijvende klachten ontstaan zoals spierzwakte (bijvoorbeeld van de ademhalingsspieren) of misvormingen (vooral bij groeiende kinderen).
Hoe kun je DTP (Difterie, Tetanus & Polio) voorkomen?

Hoe kun je DTP (Difterie, Tetanus & Polio) voorkomen?

 • Difterie, Tetanus en Polio staan allemaal in verbinding met slechte hygiëne en/of besmet voedsel. Let dus goed op wat je eet en drinkt. Enkele maatregelen kunnen zijn: drink alleen verpakt of gekookt water, eet geen rauwkost, (rauwe) schelp- en schaaldieren of geschild fruit. Let verder goed op de hygiëne bij toiletgebruik.
 • Tetanus: Voorkom een beet van een dier, kijk dus uit bij agressieve apen en honden.
Zijn er vaccinaties tegen DTP (Difterie, Tetanus & Polio)?

Zijn er vaccinaties tegen DTP (Difterie, Tetanus & Polio)?

 • De vaccinatie tegen DTP is erg doeltreffend. Na een volledig afgeronde serie ben je voor zo’n tien jaar gevaccineerd.
 • Als je nog niet eerder gevaccineerd bent voor DTP, begin dan 6 weken voor vertrek met de vaccinaties. Er zijn dan in totaal 3 vaccinaties nodig. 6 weken voor vertrek, 2 weken voor vertrek en 6- 12 maanden na de tweede vaccinatie.
 • Ben je wel eerder gevaccineerd en is het langer dan 10 jaar geleden, dan even laten herhalen. Hiervoor is 1 prik nodig (dit geldt met name voor ouderen geboren voor 1950 en voor migranten).
 • Omdat difterie, tetanus en polio op het gebied van vaccinatie onder één kopje worden geschaard, wordt het vaccin gegeven voor alle gebieden waar sprake is van mogelijkheid op infectie met minstens één van de drie ziektebeelden. Vandaar dat de DTP-vaccinatie voor vrijwel alle reisbestemmingen met uitzondering van West-Europa, Noord-Amerika, Nieuw-Zeeland en Australië wordt aanbevolen.
 • Let op: Dit geldt dus ook voor bestemmingen als Turkije en de Oost-Europese staten.
Is DTP (Difterie, Tetanus & Polio) te behandelen?

Is DTP (Difterie, Tetanus & Polio) te behandelen?

 • Difterie is te behandelen met antibiotica. Echter opname op de intensive care bij een difterie infectie is altijd nodig, vanwege de grote impact van deze ziekte.
 • Bij een tetanus infectie wordt ook vaak behandeld met antibiotica. Een ziekenhuisopname is in dit geval altijd nodig. Naast de antibiotica voor de bestrijding van de bacterie wordt ook vaak medicatie gegeven voor pijnstilling, kalmering en spierrelaxatie.
 • Voor polio bestaat geen officiële behandeling. De medicatie bestaat vaak uit het verlichten van de klachten, denk hierbij aan bijvoorbeeld pijnstilling.
Vaccineren en inenting tegen gele koorts op reis: vragen en antwoorden

Vaccineren en inenting tegen gele koorts op reis: vragen en antwoorden

Wat is gele koorts?

Wat is gele koorts?

 • De gele koorts is een infectieziekte veroorzaakt door een virus dat door muggen wordt overgedragen.
 • De benaming heeft de ziekte te danken aan de meestal typerende gelige huid bij zieke mensen.
 • Sommige muggen kunnen door een beet in de menselijke huid, via het lymfestelsel, de ziekte veroorzaken. Op deze manier wordt het menselijke afweersysteem zo aangetast dat er een levensbedreigende situatie kan ontstaan.
Waar komt gele koorts voor?

Waar komt gele koorts voor?

 • De muskieten die de gele koorts overdragen komen vooral voor in Afrika en Zuid-Amerika.
 • Er is een verhoogd risico in Afrika in het gebied vanaf Sub-Sahara Afrika tot aan de grens met Namibië - Mozambique en in en rondom het Amazone gebied in Zuid-Amerika.
 • De muggen steken overdag en zijn vooral te vinden in rurale gebieden.
 • Een epidemie kan uitbreken doordat iemand die geïnfecteerd is naar een druk bevolkt gebied vertrekt. De ziekte is echter niet direct van mens op mens over te brengen.
Hoe wordt gele koorts veroorzaakt?

Hoe wordt gele koorts veroorzaakt?

 • Het flavivirus, dat verantwoordelijk is voor de gele koorts, wordt meestal overgebracht door een beet van een muskiet.
 • Mensen die niet tegen gele koorts zijn ingeënt, raken na 3 tot 6 dagen besmet door de steek van een virusdragende muskiet.
 • Via de beet van een besmette muskiet wordt de infectie overgebracht op het menselijk lichaam. De infectie wordt door het lichaam verspreid via het lymfestelsel.
Wat zijn de verschijnselen van gele koorts?

Wat zijn de verschijnselen van gele koorts?

 • Drie tot zes dagen na de besmetting met het gele koortsvirus komen de eerste klachten.
 • Enkele bekende klachten zijn: plotseling opkomende koorts, koude rillingen, hoofdpijn, rugpijn, spierpijn over het hele lichaam, misselijkheid en braken.
 • De koorts zakt in de regel binnen vier tot vijf dagen. Gedurende die tijd treden doorgaans verschijnselen op als pijn achter de ogen, rode ogen, spierpijn, gewrichtspijn en roodheid in het gezicht.
 • Na de eerste fase lijkt de ziekte korte tijd te herstellen, maar in sommige gevallen volgt een tweede koortsaanval, waarbij de huid een gelige kleur krijgt. Op dit punt kunnen bloedingen optreden, zoals bloedend tandvlees en bloed in het braaksel en de ontlasting.
 • In ernstige gevallen kan de ziekte leiden tot coma en de dood.
Hoe kun je gele koorts voorkomen?

Hoe kun je gele koorts voorkomen?

 • Zorg dat je niet gestoken wordt door muggen!
 • Het is aan te raden om beschermende kleding te dragen die armen en benen bedekt en je goed in te smeren met antimuggenmiddel met DEET. Airconditioning en horren voor de ramen bieden ook gedeeltelijke bescherming.
 • Buiten de steden is het belangrijk om klamboes, een muggenspray en/of muggenspiralen mee te nemen.
Zijn er vaccinaties tegen gele koorts?

Zijn er vaccinaties tegen gele koorts?

 • Gele koorts is gemakkelijk te voorkomen door inenting met een veilig en doeltreffend vaccin.
 • Officieel gezien is de vaccinatie 10 jaar geldig. Maar de bescherming die de inenting tegen gele koorts biedt, duurt veel langer, waarschijnlijk het hele leven.
 • Mensen die in gebieden met een hoog risico op gele koorts verblijven of die er naar toe gaan, doen er goed aan zich te laten inenten.
 • Een aantal landen stelt de gele koorts vaccinatie verplicht. In sommige landen zal de gele koorts aanwezig zijn, maar in veel gevallen is het een preventieve maatregel als je vanuit een land reist waar de gele koorts wel aanwezig is.
 • Als je naar een land afreist die de vaccinatie verplicht stelt, dien je minimaal 10 dagen voor aankomst gevaccineerd te zijn.
Is gele koorts te behandelen?

Is gele koorts te behandelen?

 • Er bestaat geen behandeling tegen gele koorts. Het enige wat er gedaan kan worden is pijnbestrijding.
 • Hoofdpijn wordt verlicht met pijnstillers en koorts wordt bestreden met koortswerende middelen.
 • In een aantal gevallen is bloedtransfusie nodig.
 • In gebieden waar veel muskieten voorkomen, worden patiënten gewoonlijk onder een klamboe verpleegd om te voorkomen dat de infectie door muskieten verder wordt verspreid.
Vaccineren en inenting tegen hepatitis A op reis: vragen en antwoorden

Vaccineren en inenting tegen hepatitis A op reis: vragen en antwoorden

Wat is hepatitis A?

Wat is hepatitis A?

 • Hepatitis A is een besmettelijke leverziekte die wordt veroorzaakt door het Hepatitis A virus (HAV).
 • Het virus komt via de keelholte het lichaam binnen en infecteert de maag, darmen en lever.
 • In enkele gevallen is de ziekte levensbedreigend, meestal gaat de ziekte vanzelf weer over.
Waar komt hepatitis A voor?

Waar komt hepatitis A voor?

 • Hepatitis A komt wereldwijd voor, maar voornamelijk in ontwikkelingsregio's als Azië, Afrika en Latijns-Amerika.
 • Het besmettingsrisico in Noord-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland en West-Europa is minimaal.
 • De ziekte duikt veel op onder slechte hygiënische omstandigheden.
 • Aangezien het een zeer besmettelijke ziekte is komt hepatitis A vaak voor in gebieden waar mensen dicht op elkaar leven.
 • Het risico wordt verhoogd als je veel contact hebt met de plaatselijke bevolking.
Wat zijn de verschijnselen van hepatitis A?

Wat zijn de verschijnselen van hepatitis A?

 • Het virus verantwoordelijk voor hepatitis A veroorzaakt uiteindelijk een ontsteking van de lever.
 • Twee tot zes weken na de besmetting met het virus kunnen ziekteverschijnselen optreden.
 • Wanneer de ziekte typisch verloopt is er in het begin vaak sprake van vermoeidheid en misselijkheid. Vervolgens kan er sprake zijn van koorts, buikpijn (vaak rechts bovenin) en een duidelijke afname van de eetlust. In de periode hierna krijg je een gelig oogwit (geelzucht). Daarbij wordt de urine vaak donkerder en de ontlasting juist lichter.
 • Hoewel de klachten vaak na enkele weken uitdoven, kan de vermoeidheid in veel gevallen lang aanhouden.
 • Een hepatitis infectie geeft bij volwassenen heel vaak klachten (80-90% van de gevallen). Bij zuigelingen en kleuters verloopt een infectie echter vaak onopvallend.
 • Hoe ouder je wordt hoe heftiger de klachten. Vooral bij personen ouder dan 50 is er een kleine kans dat de ziekte levensbedreigend kan worden.
Hoe kun je hepatitis A voorkomen?

Hoe kun je hepatitis A voorkomen?

 • Omdat het hepatitis A virus vaak wordt verspreid in gebieden met een matige hygiëne, is het van belang goed op de persoonlijke hygiëne te letten. Enkele adviezen zijn daarom: handen wassen, vermijd verontreinigd drink- en zwemwater en let goed op bij de bereiding van het voedsel (wassen en koken).
Zijn er vaccinaties tegen hepatitis A?

Zijn er vaccinaties tegen hepatitis A?

 • Daarnaast is er een vaccin tegen hepatitis A ontwikkeld dat je, afhankelijk van het merk, één of drie jaar lang beschermt tegen hepatitis A.
 • Het advies is om een inenting minstens twee weken voor de reis te halen.
 • Als er binnen zes tot twaalf maanden na de eerste inenting nog een inenting wordt gedaan, is gebleken dat je zelfs voor 25 jaar beschermd zal zijn.
Is hepatitis A te behandelen?

Is hepatitis A te behandelen?

 • Een hepatitis A infectie geneest vrijwel altijd vanzelf.
 • Er zijn daarom ook geen medicijnen die het geneesproces versnellen.
 • Het belangrijkste medicijn tegen de symptomen is: rust. Het lichaam dient de tijd te krijgen om goed te herstellen.
 • Ook is het belangrijk om je te beseffen dat tot één week na de tekenen van geelzucht, je besmettelijk bent voor je omgeving. Het vermijden van openbare gelegenheden is op dat moment daarom ook aan te raden.
Vaccineren en inenting tegen hepatitis B op reis: vragen en antwoorden

Vaccineren en inenting tegen hepatitis B op reis: vragen en antwoorden

Wat is hepatitis B?

Wat is hepatitis B?

 • Hepatitis B is een besmettelijke leverinfectie die veroorzaakt wordt door het hepatitis B-virus.
 • Wanneer een hepatitis B infectie chronisch wordt, ontstaat er zo'n grote schade aan de cellen van de lever, dat er een verhoogd risico ontstaat op de ontwikkeling van leverkanker.
Waar komt hepatitis B voor?

Waar komt hepatitis B voor?

 • Hepatitis B komt overal ter wereld voor. Risicogebieden zijn bijvoorbeeld: Zuid- en Midden-Afrika, Zuid- en Zuidoost-Azië, Canada, Midden-Amerika.
 • In Nederland worden bepaalde beroepsgroepen sinds 2000 ook gevaccineerd. Het gaat hierbij vooral om personen die in het kader van bijvoorbeeld hun opleiding of werk verplicht zijn om gevaccineerd te zijn tegen hepatitis B. Denk bijvoorbeeld aan studenten of werknemers die binnen de gezondheidszorg actief zijn. Maar ook mensen werkzaam bij de politie, brandweer, laboranten etc.
 • Voor reizigers gelden er bepaalde risicogebieden voor hepatitis B. Voor korte reizen hoeft vaccinatie niet nodig te zijn, maar bij een verblijf van langer dan drie maanden is vaccinatie raadzaam.
 • Ook in het geval van onbeschermd seksueel contact is de kans op infectie verhoogd, dus ook hier is vaccinatie verstandig.
Hoe wordt hepatitis B veroorzaakt?

Hoe wordt hepatitis B veroorzaakt?

 • Het hepatitis B virus wordt van mens op mens overgedragen door blootstelling aan geïnfecteerd bloed of lichaamsstoffen die bloed bevatten.
 • Enkele mogelijke manieren van overdracht zijn: via bloedtransfusie, onbeschermd seksueel contact, niet steriele naalden, van moeder op kind etc. Daarnaast loop je een risico bij het zetten van tatoeages, piercings of bij de kapper.
 • Nadat het virus de lever heeft bereikt, reageert het afweersysteem meestal erg heftig op de infectie. Door deze heftige reactie ontstaat vaak schade aan de levercellen, met alle gevolgen van dien.
Wat zijn de verschijnselen van hepatitis B?

Wat zijn de verschijnselen van hepatitis B?

 • Bij vijf tot tien procent van de mensen wordt een hepatitis B infectie chronisch.
 • Er zijn daarnaast ook mensen bij wie de infectie vanzelf overgaat, zonder dat er ernstige klachten optreden.
 • Afhankelijk van de reactie van het lichaam op het virus en afhankelijk van de mate van schade aan de lever, treden er verschillende klachten op. Veel gehoorde klachten zijn: vermoeidheid, gelige huid en geelkleuring van het oogwit, misselijkheid, afname van de eetlust, verkleuring van de urine en ontlasting en koorts.
 • Uiteindelijk kan de ziekte leiden tot een slecht werkende lever en leverkanker.
Hoe kun je hepatitis B voorkomen?

Hoe kun je hepatitis B voorkomen?

 • Omdat de hepatitis B infectie wordt overgedragen via bloed, sperma en vaginaal vocht, is het belangrijk om voorzichtig te zijn met bijvoorbeeld seksueel contact.
 • Een andere vorm van overdracht gaat via niet-steriele naalden. Kijk dus uit met bijvoorbeeld vaccinaties in het buitenland, maar ook bij het laten zetten van bijvoorbeeld tatoeages of piercings gedurende je reis.
Zijn er vaccinaties tegen hepatitis B?

Zijn er vaccinaties tegen hepatitis B?

 • Zoals eerder aangegeven bestaat er een geschikt vaccin voor hepatitis B.
 • In Nederland wordt het standaard aan bepaalde groepen mensen gegeven.
 • Voor reizigers is het vaccin van belang bij reizen van langer dan drie maanden door hoog-risico gebieden.
 • Wanneer een vaccinatie voor hepatitis B voor jou van belang lijkt kun je kiezen voor twee verschillende vaccinatietrajecten. Wanneer je ruim op tijd bent met het vaccineren, en je pas over enkele maanden vertrekt kan je kiezen voor de levenslange vaccinatie. Je krijgt in dat geval drie injecties met tussenpozen van één en vijf maanden. Een simpel rekensommetje maakt dat je bij voorkeur zeven maanden voor vertrek met de hepatitis B vaccinaties beginnen. Wanneer je al binnen korte tijd vertrekt kun je kiezen voor het drie-weken traject. Je krijgt dan in drie weken tijd drie injecties. De bescherming is in dit geval wel minder dan bij het lange traject.
Is hepatitis B te behandelen?

Is hepatitis B te behandelen?

 • Een acute infectie met hepatitis B geneest meestal vanzelf.
 • Een gezonde levensstijl en goede voeding draagt meestal bij aan een snelle genezing.
 • In een zeldzaam geval wordt bij een acute infectie gebruik gemaakt van virusremmers.
 • Een chronische infectie wordt vrijwel altijd behandeld met medicatie. Welke medicatie er gebruikt wordt, is per geval verschillend. Er geldt wel voor vrijwel alle medicatie dat deze vaak langdurig, dan wel niet levenslang, gebruikt moet worden.
 • De behandeling is meestal gericht op het bestrijden van het virus, waardoor het verdwijnt of in ieder geval drastisch wordt verzwakt.
Vaccineren en inenting tegen Japanse encefalitis op reis: vragen en antwoorden

Vaccineren en inenting tegen Japanse encefalitis op reis: vragen en antwoorden

Wat is Japanse encefalitis?

Wat is Japanse encefalitis?

 • Japanse encefalitis is een vorm van hersenvliesontsteking veroorzaakt door een virus.
 • De ziekte wordt overgedragen door muskieten.
 • Deze steken in het algemeen tijdens de schemering en 's nachts.
Waar komt Japanse encefalitis voor?

Waar komt Japanse encefalitis voor?

 • Japanse encefalitis komt vooral voor in Zuidoost-Azië en de regio ten westen van de Grote Oceaan.
 • Daarnaast zijn er nog enkele kleine gebieden waar ook nog steeds gevallen worden gerapporteerd zoals: het gebied ten oosten van China, het gebied ten noorden van Japan, Rusland en ook in Australië in de omgeving van de staat Torres.
 • Infecties doen zich voor op het platteland en aan de randen van steden.
 • Het gaat vooral om gebieden waar varkens op het land worden gehouden. Varkens dienen vaak als gastheer van de besmette muggen.
 • Een andere erg typische plek voor infectie is op het platteland in de buurt van rijstvelden.
 • De meeste reizigers naar Azië hebben weinig kans op besmetting.
 • De ziekte komt in het overgrote deel voor bij kinderen onder de leeftijd van tien jaar.
Hoe wordt Japanse encefalitis veroorzaakt?
Wat zijn de verschijnselen van Japanse encefalitis?

Wat zijn de verschijnselen van Japanse encefalitis?

 • Het overgrote deel van de geïnfecteerde personen krijgt uiteindelijk geen klachten.
 • In het geval dat er toch klachten ontstaan, beginnen deze meestal vijf tot vijftien dagen na de beet van de muskiet.
 • De klachten bestaan vaak uit: koorts, hoofdpijn, verandering van gedrag en aanzienlijk krachtverlies.
 • In ernstige gevallen ontstaan verschijnselen van hersen(vlies)ontsteking met hoofdpijn, braken en uiteindelijk sufheid, coma en epileptische toevallen.
 • Verlammingen en ademhalingsprobleem kunnen tot de dood leiden.
Hoe kun je Japanse encefalitis voorkomen?

Hoe kun je Japanse encefalitis voorkomen?

 • Japanse encefalitis kan voorkomen worden door het dragen van kleding met lange mouwen, het gebruiken van DEET of een ander effectief anti-muggenmiddel en het gebruik van een geïmpregneerde klamboe. Dit aangezien de mug vooral tijdens de schemering en ’s nachts actief is.
Zijn er vaccinaties tegen Japanse encefalitis?

Zijn er vaccinaties tegen Japanse encefalitis?

 • Het grootste risico lopen mensen die langdurig op het platteland verblijven in een seizoen waarin de ziekte optreedt.
 • Voor deze mensen is vaccinatie aan te raden.
 • Dat voorkomt in 80 tot 90 procent van de gevallen een uitbraak van Japanse encefalitis.
 • De duur van de werking van het vaccin is nog niet definitief vastgesteld.
Is Japanse encefalitis te behandelen?
Vaccineren en inenting tegen meningitis op reis: vragen en antwoorden

Vaccineren en inenting tegen meningitis op reis: vragen en antwoorden

Wat is meningitis?

Wat is meningitis?

 • Meningitis is een hersenvliesontsteking en in sommige gevallen een ontsteking in de ruggenmergvliezen.
 • De infectie kan veroorzaakt worden door bacteriën, virussen en in enkele gevallen ook door schimmels.
 • Een virale meningitis geeft over het algemeen geen ernstige klachten.
 • Een bacteriële meningitis dient wel snel behandeld te worden in verband met grote gezondheidsrisico's.
Waar komt meningitis voor?

Waar komt meningitis voor?

 • Meningitis komt wereldwijd voor, ook in Nederland.
 • De meeste kans op besmetting is in Sub-Sahara Afrika, vooral in het droge seizoen, en in mindere mate in Azië.
 • Meningitis kan voorkomen als grote groepen mensen dicht opeen zitten onder slechte hygiënische omstandigheden, zoals in een sloppenwijk of tijdens een pelgrimstocht. Er is dan ook veel meer kans op een epidemie. Let in dat geval nog beter op!
Hoe wordt meningitis veroorzaakt?

Hoe wordt meningitis veroorzaakt?

 • Meningitis wordt veroorzaakt door bacteriën in de neus- en keelholtes en soms in het maag-darm kanaal.
 • Mensen die (on)bewust de bacteriën meedragen kunnen anderen besmetten door middel van speeksel (niezen, hoesten, zoenen etc.).
 • Ook kan de infectie worden overgedragen via uitwerpselen en/of slechte hygiëne bij toiletbezoek.
 • Bij gezonde personen hoeft een infectie meestal niet tot ziekte te leiden. In dit geval wordt de bacterie na enige tijd door onze afweer verwijderd en word je er niet ziek van.
 • Soms komen de bacteriën in de bloedbaan terecht. In dat geval spreken we van een bloedvergiftiging (sepsis). Vanuit het bloed kunnen de bacteriën uitspreiden naar de hersenvliezen waar ze uiteindelijk een hersenvliesontsteking (meningitis) kunnen veroorzaken.
Wat zijn de verschijnselen van meningitis?

Wat zijn de verschijnselen van meningitis?

 • Hersenvliesontsteking, hersenontsteking en bloedvergiftiging zijn heftige ziektes, en kunnen dan ook gepaard gaan met veel verschillende symptomen.
 • Meningitis wordt ook wel nekkramp genoemd.
 • Bij een meningitis heb je, naast nekkramp, ook vaak een grieperig gevoel. Vaak gehoorde klachten zijn koorts, hoofdpijn, keelpijn, braken en spierpijn. Ook kan er sprake zijn van bewustzijnstoornissen, evenwichtsverlies, lichtschuwheid, lichte tot matige ademhalingsstoornissen, stuipen, problemen met de stoelgang en psychische erectiestoornissen.
 • Let wel, een meningitis hoeft niet te leiden tot alle voorgenoemde klachten. Maar naarmate een onbehandelde infectie vordert, kunnen de symptomen ernstiger worden en zich opstapelen.
Hoe kun je meningitis voorkomen?

Hoe kun je meningitis voorkomen?

 • Een goede hygiëne zorgt in eerste instantie al voor een lager besmettingsrisico. Was goed je handen na een toiletbezoek en voor en na het eten.
 • Er bestaan meerdere vormen van meningitis, zoals type B en type C. Kinderen worden sinds 1987 ingeënt tegen type B en sinds 2002 ook tegen type C.
 • Als je in Nederland al ingeënt bent, kan het soms verstandig zijn om je ook tegen de andere vormen in te enten afhankelijk van hoe lang je weggaat en waar je heen gaat.
 • Zo stelt Saoedi-Arabië meningitis vaccinatie verplicht voor bedevaartgangers (de Hadj en de Umrah) en seizoens-arbeiders. Er wordt verwacht dat je minstens, 10 dagen voor aankomst de vaccinatie hebt ontvangen.
 • Ook is het in een groot gedeelte van Afrika, het sub Sahara Afrika (Senegal tot Ethiopië) in het droge seizoen (november tot juni) verstandig om ingeënt te zijn tegen de meningitis bacterie.
 • Een meningitis vaccinatie bestaat uit een prik die drie jaar werkzaam is.
Is meningitis te behandelen?

Is meningitis te behandelen?

 • Een virale infectie kan vaak met rust al worden bestreden. In andere gevallen kan een anti-viraal kuurtje uitkomst bieden.
 • Bij een bacteriële infectie wordt gekozen voor een antibioticakuur. Vaak word je opgenomen in het ziekenhuis, zeker in het geval van kinderen. In veel gevallen is de antibioticakuur succesvol en nemen de klachten geleidelijk af.
Vaccineren en inenting tegen rabiës op reis: vragen en antwoorden

Vaccineren en inenting tegen rabiës op reis: vragen en antwoorden

Wat is rabiës?

Wat is rabiës?

 • Een rabiësinfectie is een virusinfectie van de hersenen.
 • Het virus wordt meestal overgebracht door een beet van een dier (of mens) besmet met het rabiësvirus.
 • Dieren die het kunnen overdragen zijn bijvoorbeeld: honden, wasberen, apen, vossen en vleermuizen.
 • Hondsdolheid is erg gevaarlijk en kan, wanneer onbehandeld, leiden tot de dood.
Waar komt rabiës voor?

Waar komt rabiës voor?

 • Hondsdolheid komt vrijwel overal op de wereld voor.
 • Er zijn echter wel gebieden waarbij het risico op infectie hoger is zoals in: Zuid-Azië en ook in delen van Zuid-Amerika.
 • Kijk vooral uit met straathonden of op het platteland voor agressieve waakhonden.
Hoe wordt rabiës veroorzaakt?

Hoe wordt rabiës veroorzaakt?

 • Na de beet duurt het even, afhankelijk van de plaats van de beet, voor er klachten optreden.
 • Het virus wordt overgedragen door het speeksel van besmette dieren. Via wondjes of slijmvliezen kan het virus het lichaam binnen dringen.
 • Het virus vermeerderd zich in de spieren om vervolgens via het zenuwstelsel de hersenen te bereiken.
 • Hoe dichter de beet bij de hersenen plaatsvindt, hoe sneller de klachten zich voordoen.
 • Deze tijd kan variëren van twee weken tot enkele maanden.
Wat zijn de verschijnselen van rabiës?

Wat zijn de verschijnselen van rabiës?

 • Wanneer er, nadat je gebeten bent, een vaccin is gegeven zullen de klachten achterwege blijven en kan ziekte worden voorkomen.
 • Ook als je van tevoren al bent gevaccineerd, dien je alsnog een vaccin te halen.
 • Wanneer er niet is gevaccineerd na de beet, zijn de klachten ernstig en leiden ze tot de dood.
 • Meestal begint het met vage klachten; misselijkheid, hoofdpijn, verminderde eetlust, lichte koorts en een zere keel komen veel voor.
 • In een verder stadium worden deze klachten gevolgd door prikkelbaarheid, stuipen en overgevoeligheid voor fel licht en harde geluiden. Uiteindelijk leidt de ziekte tot de dood.
Hoe is rabiës te voorkomen?

Hoe is rabiës te voorkomen?

 • Belangrijk is om te voorkomen dat je gebeten, gelikt of gekrabd wordt door mogelijk besmette dieren.
 • Het aaien van bijvoorbeeld loslopende honden is dan ook uiterst onverstandig.
Zijn er vaccinaties tegen rabiës?

Zijn er vaccinaties tegen rabiës?

 • Vaccinatie is het voornaamste middel tegen infectie.
 • Wanneer je een verblijf voor langer dan drie maanden hebt gepland in een risicogebied, is het verstandig om je te laten vaccineren.
 • Als je op fietsvakantie gaat, wordt een rabiës vaccin aangeraden omdat er een grotere kans bestaat om gebeten te worden door honden.
Is rabiës te behandelen?

Is rabiës te behandelen?

 • Wanneer je bent gebeten door een met rabiës besmet dier, en er zijn nog geen ziekteverschijnselen, dan is het zaak om zo spoedig mogelijk (nog) een vaccinatie te laten zetten.
 • Ook als je al gevaccineerd bent, moet je zo snel mogelijk naar een arts voor een vaccinatie. Je hoeft in dit geval minder vaccinaties dan een niet van te voren gevaccineerd persoon en je hebt langer de tijd om deze te krijgen.
 • Wanneer er eenmaal klachten optreden, is behandeling eigenlijk onmogelijk en leidt de ziekte altijd tot de dood.
 • Momenteel wordt er een hoop geprobeerd, maar een effectieve behandeling is nog niet gevonden.
Vaccineren en inenting tegen tekenencefalitis op reis: vragen en antwoorden

Vaccineren en inenting tegen tekenencefalitis op reis: vragen en antwoorden

Wat is tekenencefalitis?

Wat is tekenencefalitis?

 • Tekenencefalitis is een hersenontsteking die wordt veroorzaakt door een virus. Het virus wordt overgebracht door teken.
 • De ziekte is bekend onder verschillende namen: FSME, Russian spring summer encephalitis of TBE (tick borne encephalitis).
Waar komt tekenencefalitis voor?

Waar komt tekenencefalitis voor?

 • Het tekenencefalitis virus komt voor in grote delen van Europa (maar nog niet in Nederland), de Baltische staten en Rusland.
 • De teken komen met name voor in bosrijk gebied en hoog gras. De kans op een beet en de bijkomende infectie is het grootst van april tot november.
Hoe wordt tekenencefalitis veroorzaakt?

Hoe wordt tekenencefalitis veroorzaakt?

 • Een geinfecteerde teek draagt het virus bij een beet aan je over, dit gebeurt al in de eerste minuten na de beet.
 • Het verwijderen van de teek heeft geen effect meer op de besmetting, voorkomen van de beet is essentieel (bij lyme is dit niet het geval).
 • De infectie kan ook worden overgedragen via rauwe melk van koeien, schapen of geiten.
Wat zijn de verschijnselen van tekenencefalitis?

Wat zijn de verschijnselen van tekenencefalitis?

 • Een groot deel van de mensen die geïnfecteerd zijn, wordt niet ernstig ziek. Een minderheid krijgt hersen- of hersenvliesontsteking, beiden ernstige, levensbedreigende ziektes. Mensen ouder dan 50 jaar hebben een grotere kans op de ernstige variant van de verschijnselen.
 • Een tot drie weken na besmetting door een teek krijg je griepachtige verschijnselen. Bij de groep mensen met de heftige variant verergeren de verschijnselen met hoge koorts, nekstijfheid en overgeven.
 • Bij besmetting via rauwe melk zijn de eerste verschijnselen al na enkele dagen merkbaar.
Hoe kun je tekenencefalitis voorkomen?

Hoe kun je tekenencefalitis voorkomen?

 • Voorkom teken beten. Niet alleen tegen teken encefalitis maar ook bijvoorbeeld tegen lyme.
 • Draag lange kleding, draag je sokken over je broek, wandel op het midden van paden. Om dit effect te versterken kun je teekwerende sokken of DEET gebruiken.
 • Controleer na een natuurwandeling of andere buitenactiviteit goed je lichaam en kleren op teken. Een teek op je rugzak of schoen kan je de volgende dag ook nog te grazen nemen!
 • Eet in gebieden waar de ziekte voorkomt geen (producten van) rauwe melk.
Zijn er vaccinaties tegen tekenencefalitis?

Zijn er vaccinaties tegen tekenencefalitis?

 • Over een periode van meestal zes maanden krijg je drie injecties die je daarna voor drie jaar beschermen.
 • Ben je niet op tijd begonnen met de eerste injectie? Het kan ook sneller met een beperktere werking. Je derde injectie kun je ook na thuiskomst nog halen.
Is tekenencefalitis te behandelen?

Is tekenencefalitis te behandelen?

 • Helaas is de teken encefalitis zelf niet behandelbaar. Alleen de symptomen van de hersenontsteking, zoals hoge koorts kunnen worden behandeld.
Vaccineren en inenting tegen tuberculose op reis: vragen en antwoorden

Vaccineren en inenting tegen tuberculose op reis: vragen en antwoorden

Wat is tuberculose?

Wat is tuberculose?

 • Tuberculose is een infectieziekte die via de tuberculosebacterie het lichaam binnendringt.
 • Bij longtuberculose is een ontstekingshaard in de longen actief. Dit komt omdat een ingeademde tuberkelbacterie zich in de longen genesteld heeft. Deze heeft vervolgens een ontsteking veroorzaakt. Soms kunnen er holtes ontstaan in het longweefsel.
 • Er zijn twee vormen van longtuberculose: je kan de besmettelijke of de niet-besmettelijke vorm hebben.
 • Bij het hoesten worden de bacteriën via kleine druppels in de omgeving verspreid. Als iemand deze druppels inademt kunnen de bacteriën ontstekingen veroorzaken in de longen.
Waar komt tuberculose voor?

Waar komt tuberculose voor?

 • Tuberculose komt wereldwijd voor met een verhoogd risico in zuidelijk Azië en Sub-Sahara Afrika.
 • Het besmettingsrisico in Noord-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland en West-Europa is minimaal.
Wat zijn de verschijnselen van tuberculose?

Wat zijn de verschijnselen van tuberculose?

 • Na besmetting met tuberculose kan je na acht weken tot zelfs jaren later ziek worden.
 • De meeste mensen die besmet raken met tuberculose worden niet ziek. Als je dat wel wordt, dan gebeurt dat meestal binnen twee jaar na de besmetting.
 • Enkele veel voorkomende verschijnselen zijn: koorts, gewichtsverlies, moeilijke ademhaling, vermoeidheid, nachtzweten en gebrek aan eetlust.
Hoe kun je tuberculose voorkomen?

Hoe kun je tuberculose voorkomen?

 • Tuberculose wordt bijna altijd via de lucht verspreid.
 • Je kan het risico op besmetting verminderen door je gezicht af te wenden als je in de buurt van hoestende mensen bent.
Zijn er vaccinaties tegen tuberculose?

Zijn er vaccinaties tegen tuberculose?

 • Er bestaat een vaccinatie tegen tuberculose, deze wordt BCG genoemd. 
 • BCG kan tuberculose niet voorkomen, maar zorgt ervoor dat je minder kans krijgt op ernstige ontstekingen als je besmet raakt.
 • De inenting wordt niet standaard aan iedereen gegeven. Of je een inenting nodig hebt hangt af van je reisbestemming, reisduur en wat je precies tijdens je reis gaat doen.
Is tuberculose te behandelen?

Is tuberculose te behandelen?

 • Tuberculose is goed te behandelen met antibiotica.
 • Als je wordt behandeld tegen tuberculose, ben je in twee tot drie weken na de start niet meer besmettelijk. 

Anti-insectenmiddelen en DEET: vragen en antwoorden over DEET en antimuggenmiddel

Anti-insectenmiddelen en DEET: vragen en antwoorden over DEET en antimuggenmiddel

Basisregels bij het gebruik van DEET, antimuggen- en insectenmiddel

Basisregels bij het gebruik van DEET, antimuggen- en insectenmiddel

 • Vermijd extreem gebruik en overdosis.
 • Hoe hoger het percentage DEET hoe langer de bescherming, maar boven de 50% staat langere bescherming niet vast.
 • Doe de eerste keer een beetje op een arm of been om te testen hoe je huid reageert voordat je je onder smeert.
 • Kleding met DEET eerst wassen voordat je het weer aantrekt.
 • Niet op je gezicht spuiten, eerst op je hand aanbrengen en dan voorzichtig smeren (of een stick gebruiken), vermijd gebieden rond de ogen, mond en neus.
 • Niet gebruiken bij geïrriteerde huid.
 • Niet onder kleding gebruiken.
 • Niet op plastic (bijv. Horloge bandje) synthetische, leren, of geverfde materialen spuiten.
 • Niet spuiten in afgesloten ruimtes.
 • Doe geen DEET op kinderhanden, breng als ouder de DEET bij het jonge kind aan.

 

Hoeveel flesjes antimuggen- en insectenmiddelen of DEET moet je meenemen op reis of vakantie?

Hoeveel flesjes antimuggen- en insectenmiddelen of DEET moet je meenemen op reis of vakantie?

Hoeveel flesjes antimuggen- en insectenmiddelen of DEET kan je het beste meenemen op reis

 

Hoelang gaat een spray of flesje antimuggenmiddel of DEET mee als je op reis bent?

 • 75/100 ml per week (+/- 12/15 ml per dag) = Frequent gebruik
 • 70 ml per week ( +/- 10 ml per dag) = Gemiddeld gebruik
 • 60 ml per week (+/-8 ml per dag) =  Beperkt gebruik
 • Frequent gebruik is gebruik bij jungle tochten, bescherming tegen dengue (overdag stekende mug), bescherming voor hele avond of nacht.
 • Beperkt gebruik is gebruik vanaf de schemering + 's avonds een lange broek en hemd met lange mouwen dragen.

Waar moet je aan denken bij het meenemen van antimuggenmiddel of DEET op reis?

 • Ga je lang op reis of naar een bestemming met bijvoorbeeld malaria neem dan een combinatie van flesjes mee, met verschillende DEET percentages en een verschillende inhoud.
 • Je verbruikt minder naarmate het percentage DEET hoger is en als je ook muggenwerende kleren draagt
 • Met een spray krijg je minder anti-muggenmiddel aan je handen en kun je ook je kleren inspuiten
 • Bij een lotion en gel zie je precies waar je smeert, maar je gebruikt vaak meer dan met een spray.
Is DEET, antimuggen- en insectenmiddel, gevaarlijk voor je gezondheid?

Is DEET, antimuggen- en insectenmiddel, gevaarlijk voor je gezondheid?

 • DEET dringt deels de huid binnen en verlaat het lichaam weer via de urine.
 • De hoeveelheid die door de huid binnendringt, is afhankelijk van het percentage DEET en de aanwezigheid van andere chemicaliën.
 • Eenmaal binnengedrongen in je lichaam ontstaat er in principe geen gevaar voor de gezondheid mits je de DEET op de voorgeschreven wijze hebt gebruikt (al tientallen jaren wordt het gebruikt en veel getest).
 • In uitzonderlijke gevallen kunnen er huidproblemen ontstaan (irritatie bij mensen met gevoelige huid), met name bij de hogere percentages DEET (50-75%) kunnen blaren ontstaan.
 • Bij kinderen kan bij verkeerd gebruik (overdosis) in uitzonderlijke gevallen sprake zijn van ernstiger letsel.
 • Er zijn geen studies bekend die duiden op gevaar voor zwangere of borstvoeding gevende vrouwen.
 • Desalniettemin wordt gebruik van DEET zwangere vrouwen niet aangeraden.
 • Zwangere vrouwen die DEET toch willen gebruiken wordt aangeraden DEET met een lage concentratie te gebruiken.
 • Middelen zonder DEET: let wel, ook middelen zonder DEET kunnen bijwerkingen hebben, dus goed checken!
Is DEET ook te gebruiken voor de bescherming tegen anderen insecten dan muggen?

Is DEET ook te gebruiken voor de bescherming tegen anderen insecten dan muggen?

Werkt DEET tegen anderen insecten dan muggen?

 • Teken: DEET is erg effectief als afweermiddel tegen teken, dus ook als preventie tegen de ziekte van lyme (o.a. Steeds meer aanwezig in de nederlandse bossen en duinen) is het aan te raden een middel met DEET te gebruiken.
 • Black flies:(kleine stekende vliegjes ter grootte van een fruitvliegje, midges, zandvliegen e.d.) Black flies worden door DEET ook afgeweerd.
 • Wespen en bijen: worden niet door DEET op afstand gehouden.
Kan je DEET of andere antimuggen- en insectenmiddelen gebruiken bij kinderen en baby's?

Kan je DEET of andere antimuggen- en insectenmiddelen gebruiken bij kinderen en baby's?


Waar kies je voor en waar moet je aan denken?

 • Er zijn geen studies bekend die definitief hebben uitgewezen welke hoeveelheid DEET veilig is voor kinderen.
 • Er zijn echter ook geen serieuze bijwerkingen of ziektes bekend bij juist gebruik van DEET bij kinderen.

Wat zijn de belangrijkste zaken bij het gebruik van DEET bij kinderen?

 • Er zijn geen studies bekend die definitief hebben uitgewezen welke hoeveelheid DEET veilig is voor kinderen.
 • Er zijn echter ook geen serieuze bijwerkingen / ziektes bekend bij juist gebruik van DEET bij kinderen.
 • De laagste concentratie DEET gebruiken die nodig is voor de tijd dat het kind buiten is, blijft verstandig.
 • DEET gebruik beperken door bijvoorbeeld het kind bedekkende kleding te laten dragen en een kinderwagen te gebruiken met een muggennet eromheen.
 • Laat kinderen niet zelf DEET aanbrengen en sla handen en het gebied rond mond en ogen over.
 • Na gebruik: wanneer het kind weer binnen is, kan het gewassen worden met zeep en water (evenals de kleding) om elk risico uit te sluiten (zie elders).

Het gebruik van DEET bij kinderen jonger dan 2 maanden?

 • Bij baby's jonger dan 2 maanden wordt vaak gebruik van DEET afgeraden omdat de kans op huidirritatie groter is.
 • Ook kan men nog niet definitief aangeven of het verder wel of niet schadelijk is (wel kan het dan op kleding worden gespoten).

Het gebruik van DEET bij kinderen tot 5 of 6 jaar?

 • De aanbevelingen met betrekking tot het gebruik van DEET bij kinderen zijn de laatste jaren wat veranderd (verruimd).
 • Amerikaanse studies hebben uitgewezen dat producten met een DEET percentage van 10% even veilig zijn als producten die een percentage van 30% DEET bevatten (mits juist en vaker aangebracht).
 • Alleen de tijd dat de DEET actief blijft verschilt. Bij 10% is dat ongeveer 2 uur, bij 24% is dat ongeveer 5 uur.
 • Middelen met concentraties DEET boven de 30% worden voor kinderen onder de twee jaar niet aangeraden.
 • Let op! Veel fabrikanten van producten met DEET geven nog een strenger advies en raden het gebruik van DEET bij kinderen jonger dan twee jaar veelal af.
 • Ook kom je wel tegen dat wordt aangeraden om tussen twee maanden en zes jaar een zo laag mogelijk percentage DEET te gebruiken.
 • Sinds een nieuwe Europese wetswijziging zijn fabrikanten verplicht om het gebruik van DEET met een percentage hoger dan 30 % af te raden voor kinderen onder de 13 jaar.
 • In alle gevallen telt dat de positieve werking van DEET zwaarder weegt dan eventuele nadelen als het risico op ziektes als malaria en dengue groot is.

Het gebruik van DEET bij kinderen van 13 tot 18 jaar?

 • Zie eerst de adviezen over het gebruik van DEET bij kinderen tot 5 of 6 jaar.
 • Volgens de adviezen van de nieuwe Europeesche wetgeving kunnen tieners pas vanaf 13 jaar DEET gebruiken met een percentage van 30% of 40%.

 

  Kan je DEET gebruiken bij zwangerschap?

  Kan je DEET gebruiken bij zwangerschap?

  • Officieel wordt het gebruik van deet tijdens de zwangerschap afgeraden.
  • Tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap of als je probeert zwanger te worden, dien je het gebruik van DEET te beperken. Gebruik het alleen indien echt nodig; gebruik dan lage percentages.
  • Uit voorzorg kan het gebruik van DEET in het eerste trimester geminimaliseerd worden door blootstelling aan muggen te beperken (na zonsondergang niet meer naar buiten gaan), bedekkende kleding te dragen en DEET meteen af te wassen als men weer een muggenvrije ruimte betreedt.
  • Indien op een plaats geen ziektedragende muggen of teken voorkomen, kan je  beter kiezen voor een natuurlijk product.
  • In alle gevallen telt dat de positieve werking van DEET zwaarder weegt dan eventuele nadelen als het risico op ziektes als malaria en dengue groot is.
  • Borstvoeding en DEET is geen probleem maar smeer geen DEET op en rond de tepel.
  Kan je DEET, antimuggen- en insectenmiddel, gebruiken naast een zonnebrand middel?

  Kan je DEET, antimuggen- en insectenmiddel, gebruiken naast een zonnebrand middel?

  Kan je DEET, antimuggen- en insectenmiddel gebruiken naast een zonnebrand middel?

   

  • Bij gebruik in de zon: eerst zonnebrand opdoen en dan een half uur later DEET aanbrengen (niet andersom!).
  • Aangezien je DEET minder vaak hoeft op te smeren dan zonnebrand, moet je bij deze producten goed opletten.
  • Zonnebrand met DEET erin is in Nederland nog niet verkrijgbaar.
  Kan je DEET, antimuggen- en insectenmiddel, gebruiken op kleding?

  Kan je DEET, antimuggen- en insectenmiddel, gebruiken op kleding?

  • Muggen kunnen door dunne kleding (& dikkere kleding die strak tegen de huid zit) prikken.
  • Je kunt je kleding met DEET (of permitrine, niet in nederland toegestaan) inspuiten zolang het kleding van katoen, wol of linnen is.
  • Let op! DEET niet toepassen op sommige synthetische stoffen, leer, plastic (zonnebril!), vinyl en verf. Je kunt ook de reeds geïmpregneerde kleding aanschaffen
  • Geïmpregneerde kleding gaat vele wasbeurten mee, is soms zelf permanent geïmpregneerd, is volledig behandeld en heeft geen last van aantasting.
  Kan je middelen met DEET lokaal kopen?

  Kan je middelen met DEET lokaal kopen?

  • In een aantal landen kun je ook lokaal terecht voor DEET.
  • Zo is in de Filippijnen ‘off’ te krijgen (28,5 % DEET) en op diverse eilanden in het caribisch gebied is ‘cutter’ een uitkomst (21% DEET).
  • Ook autan producten zijn in vele landen te vinden en een prima keuze. Maar pas op: vaak is het even duur of soms duurder dan thuis.
  • Daarbij kan het zijn dat het beperkt verkrijgbaar is op de plek waar je het nu net nodig hebt: sla dus voldoende in als je het tegenkomt.
  • Houd er daarnaast rekening mee dat in veel landen, zeker buiten de EU, de wetgeving anders is geregeld dan in Nederland.
  • Er kan dan minder controle zijn op de samenstelling van het middel met DEET.
  • Je weet dan nooit zeker of je naast DEET niet andere stoffen op je huid smeert die schadelijker kunnen zijn.
  Kan je ook middelen zonder DEET gebruiken om je te beschermen tegen muggen en insecten?

  Kan je ook middelen zonder DEET gebruiken om je te beschermen tegen muggen en insecten?

  Kan je ook middelen zonder DEET gebruiken om je te beschermen tegen muggen en insecten?

  • Je kunt middelen zonder DEET gebruiken.
  • je kunt zorgen dat er een klamboe hangt of dat een stuk muggengaas de muggen afweert
  • je kunt het (baby) bed met een niet-geïmpregneerde (babybed)klamboe of gaas afdekken en een geïmpregneerde klamboe daaroverheen ophangen.
  Moet je bij antimuggen- en insectenmiddelen kiezen voor een middel met of zonder DEET?

  Moet je bij antimuggen- en insectenmiddelen kiezen voor een middel met of zonder DEET?

  Moet je bij antimuggen- en insectenmiddelen kiezen voor een middel met of zonder DEET?

  • Middelen met DEET zijn al jaren als beste getest. Het zijn de meest gebruikte anti-muggenmiddelen en volgens vele onderzoeken de beste keuze voor de reiziger die goed beschermd wil zijn.
  • Ondanks de 200 miljoen gebruikers per jaar zijn er nooit structurele gezondheidsrisico's van DEET gesignaleerd bij normaal gebruik.
  • Het enige natuurlijke middel dat door het amerikaanse centers for disease control and prevention en de EU wordt gezien als werkzaam anti-insectenmiddel is natuurlijke citroen-eucalyptus olie (op de Nederlandse markt als citriodiol) met meer dan 30% pmd (p-menthane-3,8-diol).
  • Middelen met daarin citronella, neem, kokosolie, knoflook en overige essentiele olieen werken niet, maar heel kort of onvoldoende om je te beschermen tegen ziektedragende muggen.

  Wat kan je doen als je geen middelen met DEET wilt gebruiken?

  • Middelen zonder DEET gebruiken.
  • Het kind onder een klamboe leggen.
  • Het babybed met een niet-geïmpregneerde babybedklamboe of gaas afdekken en een geïmpregneerde klamboe daaroverheen ophangen.
  Moet je bij antimuggen- en insectenmiddelen voor een spray, lotion of een gel kiezen?

  Moet je bij antimuggen- en insectenmiddelen voor een spray, lotion of een gel kiezen?

  Moet je bij antimuggen- en insectenmiddelen voor een spray, lotion of een gel kiezen?

  • Met een spray krijg je minder anti-muggenmiddel aan je handen en kun je ook je kleren inspuiten (je moet het nog steeds een beetje uitsmeren om alle huid te bedekken)
  • Bij een lotion zie je precies waar je smeert, maar je gebruikt vaak meer dan met een spray.
  • Met een gel kun je ook zien waar je smeert maar het is lastiger te doseren, omdat je snel te hard knijpt, waardoor er te veel uitkom
  Moet je bij DEET en antimuggen- en insectenmiddelen kiezen voor een hoog of laag percentage DEET?

  Moet je bij DEET en antimuggen- en insectenmiddelen kiezen voor een hoog of laag percentage DEET?

  Moet je bij DEET en antimuggen- en insectenmiddelen kiezen voor een hoog of laag percentage DEET?

  • Middelen met een hoog percentage DEET werken langer maar zijn gedurende die periode even effectief als middelen met een lager percentage DEET.
  • Als je veel zweet, of gaat zwemmen zul je sowieso regelmatig opnieuw DEET moeten aanbrengen en is een product met een laag percentage aan te raden.
  • In sommige landen kun je middelen met meer dan 50% DEET krijgen,  meestal gebruikt men dat met name om op kleding te spuiten die daar tegen kan. Daarnaast is van middelen met een hoger percentage dan 50% niet aangetoond dat ze langer effectief zijn tegen muggen of andere insecten.
  Hoe bescherm je jezelf tegen muggen en insecten: vragen en antwoorden

  Hoe bescherm je jezelf tegen muggen en insecten: vragen en antwoorden

  Hoe bescherm je jezelf tegen stekende muggen en gevaarlijke insecten op reis en in het buitenland?

  Hoe bescherm je jezelf tegen stekende muggen en gevaarlijke insecten op reis en in het buitenland?


  Welke maatregelen kan je nemen tegen muggen en insecten?

  De belangrijkste maatregelen die je op reis, of in het buitenland, kan nemen tegen een steek van een mug of een ander gevaarlijk insect zijn :

  1. Bewust zijn van de lokale situatie, je meeneemlijst aanvullen als daar aanleiding toe is,  en je gedrag ter plaatse aanpassen
  2. Klamboe gebruiken, al dan niet een geimpregneerde variant
  3. Mugwerende kleding gebruiken, al dan niet geimpregneerde keding
  4. Anti-insectenmiddelen gebruiken

  Welke extra maatregelen kan je nemen nemen in het geval er malaria, dengue of Chikungunya heerst?

   • Je kunt insectenspray gebruiken voor het gebied rondom je klamboe (bijvoorbeeld de douche / wc ruimte). Wanneer je 's avonds naar het toilet moet ben je anders een erg lekkere late night bite voor mevrouw muskiet.
   • Je kunt hoge schoenen dragen en een lange broek en lange mouwen,  met name in die gebieden waar een zware vorm van malaria heerst.
   • Geïmpregneerde varianten van lange kleding en sokken geven nog weer extra bescherming.

    Hoe ben je bewust van de lokale situatie rond muggen en insecten?

    • Check de lokale situatie goed met betrekking tot wat er wel en wat er niet is verkrijgen op het gebied van muggenmiddelen . Pas daar je eigen strategie op aan met betrekking tot wat je meeneemt op reis, en wat je ter plaatse aanvult.
    • Check of er klamboes hangen in de hotels of hostels waar je gaat verblijven (en of ze in het algemeen niet vol gaten zitten)
    • Probeer gebieden met veel moerassen en zoet, brak of stilstaand water te mijden,  of wees daar extra voorzichtig.
    • Let ook op vazen, tonnen en andere zaken waarin (regen)water wordt opgevangen. Dat kunnen broeinesten van onze gevleugelde 'vijanden' zijn.
    • Check altijd eerst je schoenen voordat je ze aantrekt.
    • Pas op met tassen en rugzakken, ook hier altijd even checken voordat je ergens je hand insteekt.
    Welke kleding kan je gebruiken als je muggen en insecten op afstand wilt houden?

    Welke kleding kan je gebruiken als je muggen en insecten op afstand wilt houden?

    Welke kleding kan je aandoen als  je muggen en insecten wilt weren en op afstand wilt houden?

    • Om je lichaam extra bescherming te geven tegen muggen helpt het om lange broeken, shirts met lange mouwen en sokken te dragen.
    • Lichte kleding trekt muggen minder aan dan donkere kleding.
    • Het effect van je kledingkeuze kun je versterken door de kleding extra te sprayen met DEET.
    • Let hierbij wel op dat DEET op synthetische kleding sporen achter kan laten en dat na wassen de DEET niet meer werkzaam is.
    • Spray vooral DEET op de plekken waar de kleding strak op het lichaam zit zoals bij de ellebogen, schouderbladen en knieën
    Welke maatregelen werken niet of nauwelijks bij het beschermen tegen insecten?

    Welke maatregelen werken niet of nauwelijks bij het beschermen tegen insecten?

    Elektrische zoemers en UV lampen

    • Het hoge geluid of de UV-straling schrikt de mug helaas niet af.

    Vliegenmepper/elektrisch tennisracket:

    • Erg effectief, als je raakt mept tenminste.

    Mosquito coils

    • Je kunt ook van die (groene) "mosquito coils" (een soort mugwerende wierook) gebruiken maar gebruik dan niet de hele goedkope die DDT bevat. De werking is daarnaast vaak erg lokaal dus vertrouw er niet op! In Nederland zijn de coils overigens niet meer toegestaan.

    Mugwerende armbandjes

    • Er bestaan GEEN armbandjes, polsbandjes of enkelbandjes die daadwerkelijk muggen bij je weghouden.
    • Ook bijvoorbeeld de nano-technologie armbandjes van Mosquitno hebben geen bewezen werking (of in ieder geval niet achterhaalbaar voor gebruikers, of een werking die niet met kasspekken van de makers te maken heeft)

    Airco 

    • Een hotelkamer nemen met goed werkende airco, is absoluut geen garantie dat je niet gestoken wordt, maar muggen houden niet van luchtstromen en niet van kou.
    Problemen oplossen in het buitenland: medische klachten tijdens het reizen

    Problemen oplossen in het buitenland: medische klachten tijdens het reizen

    Wat kun je doen om snel te wennen en een cultuurschok te voorkomen als je op reis gaat of naar het buitenland vertrekt?

    Wat kun je doen om snel te wennen en een cultuurschok te voorkomen als je op reis gaat of naar het buitenland vertrekt?

    Wat kun je doen om een cultuurschok te voorkomen of binnen de perken te houden?

    • Probeer je zo goed mogelijk in te lezen over de cultuur van het land waar je naar toe gaat; op die manier kun je meer genieten en staan je minder culturele verrassingen te wachten.
    • Begin je reis in landen die vergelijkbaar zijn met Nederland.
    • Wanneer je toch meteen in een niet-westers land begint, kun je bijvoorbeeld de eerste paar nachten in een westers hotel slapen. Zodra je wat geacclimatiseerd bent, kun je gaan kijken naar een goedkoper hostel.
    • Probeer ook wat te slapen in het vliegtuig. Met een jetlag begin je je reis al niet goed!
    • Houd in je reisplannen rekening met je ervaring en doe het rustig aan als je je even niet zo goed voelt.
    • Wanneer je echt last hebt van een cultuurschok is het goed op zoek te gaan naar dingen in het land die je wel kunt waarderen. Bezoek bijvoorbeeld een museum om de negatieve spiraal te doorbreken.
    • Praat met andere reizigers over hun ervaringen.
    • Houd een dagboek bij.
    • Belangrijk is ook dat je toe kunt geven dat je een cultuurschok hebt. Probeer te accepteren dat je in een korte tijd veel veranderingen hebt meegemaakt en bekijk het van een positieve kant. Het betekent namelijk ook dat je nieuwe ervaringen opdoet en nieuwe perspectieven ziet. Vooral het hebben van een positieve houding is belangrijk voor een goede ervaring in het buitenland. Wanneer je rekening houdt met de taal en de cultuur van het land en de lokale bevolking met een open en positieve houding benadert, gaan er deuren voor je open die anders misschien gesloten waren gebleven. Over het algemeen vinden mensen het leuk dat je interesse toont voor hun levenswijze. Zij worden daar blij van, jij daardoor ook en door te leren over de andere cultuur en over de gebruiken van het land kun je van je aanvankelijke cultuurschok een ervaring maken waar je juist veel van hebt geleerd. Je leert op een andere manier kijken naar je eigen cultuur en naar de cultuur van het land waar je bent geweest. De confrontatie zorgt voor een nieuwe, vaak leerzame kijk op de wereld.

    Hoe hou je je kop koel op reis?

    • Op vakantie gaan, brengt vaak spanning met zich mee en vaak ben je de dagen voor vertrek druk bezig om alles voor je reis te regelen. Die spanning ontlaadt zich soms tijdens de eerste vakantiedagen waarbij slapeloosheid kan optreden.
    • Slapeloosheid kan ook ontstaan door een ander bed, een onregelmatig leefritme of omdat je meer koffie en/of alcohol drinkt.
    • Zorg daarom voor een goede slaapplaats met een aangename temperatuur en voldoende duisternis.
    • Alcohol voor het slapen (slaapmutsje) helpt niet altijd, de slaap is dan juist lichter en onrustiger. Soms wil een glas warme melk of een wandelingetje wel helpen.
    • Middelen met valeriaan of melisse kunnen een voldoende kalmerende, licht slaapverwekkende werking en anders zijn reguliere slaapmiddelen in sommige gevallen een alternatief.
    • Slaap je samen met anderen in dezelfde ruimte? Of ligt je slaapplaats aan een drukke straat? Overweeg oordoppen voor een betere nachtrust.
    Wat is luchtziek, wagenziek of zeeziek zijn, en wat is de oorzaak van of reisziekte in het buitenland?

    Wat is luchtziek, wagenziek of zeeziek zijn, en wat is de oorzaak van of reisziekte in het buitenland?

    Wat is reisziekte ?

    • Reisziekte is een verzamelnaam voor wagenziekte, zeeziekte en luchtziekte. Alle drie zijn veel voorkomende ongemakken tijdens het reizen
    • Symptomen zijn draaierig voelen, gapen, zweten, bleek zien, hoofdpijn, misselijkheid en misschien wel het meest bekend: (veelvuldig) overgeven

    Wat is wagenziekte?

    • Wagenziekte is de vorm reisziekte die wat vaker voorkomt voor bij kinderen, tussen de 2 en 10 jaar oud
    • Met name tijdens auto- en busritten met veel bochtige wegen, of bij bestuurders met een wat onregelmatige rijstijl
    • Ook iedereen die wat ouder is kan er last van hebben, en al helemaal als ze in het buitenland in een gammele, oververhitte bus over slingerweggetjes door de bergen of heuvels rijden

    Wat is zeeziekte?

    • Zeeziekte is de vorm reisziekte waaraan maar weinig mensen ontsnappen al ze op een boot zitten en de zee wat ruwer wordt
    • Voor sommige mensen is echter al een klein beetje deining voldoende om over boord te moeten hangen.

    Hoe wordt reisziekte veroorzaakt?

    • Vlak bij je oren zitten je evenwichtsorganen. Deze proberen zo goed mogelijk te registreren in welke richting je lichaam zich bevindt.
    • Zit in je in een bewegend voertuig, dan registreert dit orgaan wel de beweging
    • Omdat jij en alles rondom je in het voertuig op dezelfde manier met het voertuig meebewegen, lijkt het voor je ogen alsof je omgeving gewoon stilstaat. Voor je hersenen is dit tegenstrijdig
    • De signalen zijn uit balans en activeren het braakcentrum in je hersenen
    • Het gevolg is draaierig voelen, bleek zien, soms hoofdpijn en bijna altijd misselijkheid
    Wat kan je doen om niet luchtziek, wagenziek of zeeziek te worden in het buitenland?

    Wat kan je doen om niet luchtziek, wagenziek of zeeziek te worden in het buitenland?

    Wat kan je doen om niet luchtziek, wagenziek of zeeziek te worden ?

    • Zorg dat je zit in de richting waarheen je reist.
    • Gun jezelf regelmatig frisse buitenlucht.
    • Kijken naar de horizon. Dan registreren je ogen beter de beweging die je evenwichtsorgaan ook waarneemt.
    • Zorg voor afleiding bij een lange reis; voer een boeiend gesprek of wandel regelmatig door het gangpad van het vliegtuig.
    • Vermijd lezen, schrijven, gamen of internetten tijdens de reis, dit kan je extra draaierig en misselijk maken.
    • Eet regelmatig maar niet te zwaar.
    • Reis niet op een lege maag, dat helpt. Zorg dat je vooraf een kleine maaltijd of anders een hartige snack neemt.
    • Ben je lang onderweg, neem dan minstens drie lichte maaltijden per dag.
    • Vermijd vooraf of onderweg koffie, alcohol of koolzuurhoudende drankjes. Deze kunnen je reisziekte verergeren.
    • Probeer in een vliegtuig bij de vleugels te zitten en op een boot in het midden.
    • Gebruik een antihistaminica zoals cyclizine, cinnarizine, meclozine. Neem deze voor vertrek in.
    Welke middelen werken het beste tegen luchtziek, wagenziek of zeeziek zijn?

    Welke middelen werken het beste tegen luchtziek, wagenziek of zeeziek zijn?

    Welke middelen werken het beste tegen reisziekte (luchtziek, wagenziek of zeeziek)?

    • Anti-reisziektepillen  zijn onmisbaar in iedere medische kit, zelfs al word je bijna nooit misselijk. Een busrit door de Nepalese bergen, een boottocht door een tropische storm of een binnenlandse vlucht tijdens noodweer nekken vaak zelfs de meest stoere kerels.

    Antihistaminica middelen

    • Tegen reisziekte worden vaak antihistaminica als anti-reisziektepillen gebruikt. Dit zijn medicijnen die helpen tegen allergie. Of antihistaminica goed werken tegen reisziekte is niet aangetoond. Toch lijken veel mensen er baat bij te hebben. Voorbeelden van antihistaminica zijn: cinnarizine, cyclizine en meclozine.
     • cinnarizine: werkt na ongeveer een half uur. De werking houdt 4 tot 8 uur aan
     • cyclizine: werkt binnen een half uur. De werking houdt meestal 4 uur aan.
     • meclozine: werkt binnen 2 uur. De werking houdt 8 uur aa
    • Deze antihistaminica middelen hebben naast de anti-allergische werking ook een licht rustgevende werking. Je kunt er zelfs slaperig van worden. Pas daar dus mee op in het verkeer als je zelf rijdt.

    Scopolamine

    • Een ander, sterker, middel is scopolamine, dat in vaak pleisters verwerkt zit. Zo’n pleister plak je achter je oor. Het werkt drie dagen achter elkaar en is dus vooral geschikt voor lange zeereizen. Bijwerkingen van scopolamine zijn o.a. een droge mond, slaperigheid en wazig zien. Scopolamine is niet geschikt voor onder de 18 jaar en is alleen op doktersrecept verkrijgbaar in Nederland.

    Middelen op basis van gemberextract en homeopathische middelen

    • Middelen op basis van gemberextract worden regelmatig genoemd als werkzaam, niet versuffend middel.
    • Er zijn ook veel homeopathische middelen op de markt. Hiervan is de werking niet bewezen,
    • Dat wil niet zeggen dat ze niet bij sommige mensen toch kunnen werken. Voorbeelden zijn polsbandjes met drukknopjes en geurrollers.
    Wat kun je doen tegen een jetlag als je op reis bent?

    Wat kun je doen tegen een jetlag als je op reis bent?

    Wat kun je doen tegen een jetlag in het buitenland  of bij terugkomst naar Nederland

    • Alcohol in het vliegtuig werkt een stuk sterker dan op de grond en levert je bij aankomst meer problemen op met het verwerken van je jetlag. Dus matig je alcoholgebruik of laat het helemaal achterwege.
    • Er zijn zonder doktersrecept geen wondermiddelen beschikbaar die het jetlag probleem voor je oplossen.
    • Topsporters kiezen er soms voor om thuis (dus voor vertrek) al te beginnen met het verwerken van de jetlag. Door je dagritme alvast een of twee uur te verzetten, raakt je lichaam al een beetje gewent aan je dagritme op je reisbestemming.
    Wat is hoogteziekte, en wat kan je doen tegen hoogteziekte op reis?

    Wat is hoogteziekte, en wat kan je doen tegen hoogteziekte op reis?

    Wat is hoogteziekte?

    • Hoogteziekte wordt veroorzaakt door een tekort aan zuurstof in het lichaam. Dit komt meestal voor bij een hoogte van ongeveer 2500m of hoger. Bij een ernstige vorm kan er zelfs long- en hersenoedeem optreden met als gevolg coma of de dood. Het is een ziekte waar veel reizigers die door de Himalaya, Andes of andere hoog gelegen gebieden in meer of mindere mate last van krijgen. Je moet het zeker niet onderschatten!

    Wat zijn de verschijnselen van hoogteziekte?

    Verschijnselen

    • Hoofdpijn
    • Slapeloosheid
    • Weinig eetlust
    • Misselijkheid, braken
    • Duizelig

    Verschijnselen bij ernstige hoogteziekte

    • Verwardheid
    • Hallucinaties
    • Loopproblemen ("dronkemansloop")
    • Epileptische aanvallen

    Voorkomen van hoogteziekte als je op reis bent?

    • Een goede conditie is erg belangrijk.
    • Slaap voordat je gaat klimmen; slaap een paar nachten eerst op een hoogte van 2500 meter.
    • Probeer 1 dag op dezelfde hoogte te verblijven na elke stijging van 1000 meter
    • Stijgen vanaf 2500 m; stijg niet meer dan 300 m per dag. Stijgen vanaf 4000 m stijg niet meer dan 150 m per dag.
    • Klim nooit verder als je klachten hebt.
    • Heel veel drinken! Na elke 1000 m, 1 liter extra drinken.
    • Vermijdt alcohol tijdens het aclimatiseren

    Wat moet je doen als je last krijgt van hoogteziekte?

    • Afdalen is het belangrijkst!
    • Bij hoofdpijn kan er paracetamol ingenomen worden (let op: dit is geen oplossing van het probleem => afdalen dus!).
    • Bij ernstige vormen wordt er dexametason aangeraden.
    • En als aanvulling zuurstof uit een tank en andere medicijnen.

    Wat kan je doen om je tegen de zon te beschermen?

    • Sneeuw en ijs weerkaatsen zonnestralen en versterken hun inwerking.
    • Ook als het vriest en zelfs als het bewolkt is, loop je daarom het risico te verbranden.
    • Smeer elk plekje onbedekte huid in met een zonnebrandmiddel met hoge beschermingsfactor.

    Hoe zit het met grote hoogtes en zwangerschap?

    • Het Amerikaanse CDC geeft aan dat veel dokters aanraden om niet boven 3600 meter te overnachten.
    • Overleg in ieder geval met je huisarts voor je naar grote hoogte vertrekt tijdens je zwangerschap
    Wanneer moet je ORS gebruiken als je op reis bent?

    Wanneer moet je ORS gebruiken als je op reis bent?

    • ORS gebruik je wanneer er een verhoogde kans op uitdroging bestaat. Kinderen onder de 2 jaar en ouderen boven de 70 jaar drogen sneller uit en voor hen is het verstandig om bij diarree snel met ORS te beginnen.
    • ORS neem je elke keer nadat je naar het toilet bent gerent.
    Problemen oplossen in het buitenland: medische klachten tijdens het verblijf op je bestemming

    Problemen oplossen in het buitenland: medische klachten tijdens het verblijf op je bestemming

    Hoe kun je het beste acclimatiseren in het buitenland?

    Hoe kun je het beste acclimatiseren in het buitenland?

    • Wat je ook slikt aan malariapillen of andere medicijnen, houd rekening met het feit dat al honderden jaren mensen in de tropen last krijgen van "tropenkolder" (als gevolg van voedsel, klimaat, vermoeidheid, mentale indrukken etc.)
    • Ofwel houd er rekening mee dat niet iedereen geschikt is voor de omstandigheden in de tropen en dat het niet iets is om je voor te schamen, maar waar je terdege rekening mee moet houden.
    • Boven de 2.000 meter hoogte dient acclimatiseren als belangrijke bescherming tegen hoogteziekte.
    • Begin niet meteen als een gek te reizen, zorg ervoor dat je de eerste dagen een rustig programma hebt om alle indrukken en veranderingen te ondergaan.
    • Zorg voor gezonde, gevarieerde voeding met veel fruit en groente, zodat je genoeg vitaminen en mineralen binnenkrijgt voor een goede weerstand tegen infecties.
    Hoe bescherm je jezelf tegen stekende muggen en gevaarlijke insecten op reis en in het buitenland?

    Hoe bescherm je jezelf tegen stekende muggen en gevaarlijke insecten op reis en in het buitenland?


    Welke maatregelen kan je nemen tegen muggen en insecten?

    De belangrijkste maatregelen die je op reis, of in het buitenland, kan nemen tegen een steek van een mug of een ander gevaarlijk insect zijn :

    1. Bewust zijn van de lokale situatie, je meeneemlijst aanvullen als daar aanleiding toe is,  en je gedrag ter plaatse aanpassen
    2. Klamboe gebruiken, al dan niet een geimpregneerde variant
    3. Mugwerende kleding gebruiken, al dan niet geimpregneerde keding
    4. Anti-insectenmiddelen gebruiken

    Welke extra maatregelen kan je nemen nemen in het geval er malaria, dengue of Chikungunya heerst?

     • Je kunt insectenspray gebruiken voor het gebied rondom je klamboe (bijvoorbeeld de douche / wc ruimte). Wanneer je 's avonds naar het toilet moet ben je anders een erg lekkere late night bite voor mevrouw muskiet.
     • Je kunt hoge schoenen dragen en een lange broek en lange mouwen,  met name in die gebieden waar een zware vorm van malaria heerst.
     • Geïmpregneerde varianten van lange kleding en sokken geven nog weer extra bescherming.

      Hoe ben je bewust van de lokale situatie rond muggen en insecten?

      • Check de lokale situatie goed met betrekking tot wat er wel en wat er niet is verkrijgen op het gebied van muggenmiddelen . Pas daar je eigen strategie op aan met betrekking tot wat je meeneemt op reis, en wat je ter plaatse aanvult.
      • Check of er klamboes hangen in de hotels of hostels waar je gaat verblijven (en of ze in het algemeen niet vol gaten zitten)
      • Probeer gebieden met veel moerassen en zoet, brak of stilstaand water te mijden,  of wees daar extra voorzichtig.
      • Let ook op vazen, tonnen en andere zaken waarin (regen)water wordt opgevangen. Dat kunnen broeinesten van onze gevleugelde 'vijanden' zijn.
      • Check altijd eerst je schoenen voordat je ze aantrekt.
      • Pas op met tassen en rugzakken, ook hier altijd even checken voordat je ergens je hand insteekt.
      Hoe kun je darmproblemen en diarree voorkomen in het buitenland?

      Hoe kun je darmproblemen en diarree voorkomen in het buitenland?

      Diarreee voorkomen begint met veilig en schoon voedsel en drinken. Een volgende maatregel is het regelmatig wassen van je handen.

      • Overbrengen van bacteriën van je handen naar je mond gebeurt bijvoorbeeld tijdens het schillen van fruit of al door simpelweg je ongewassen vingers te dicht bij je mond te brengen.
      • In veel culturen is het normaal om met de handen te eten. Wanneer je je handen niet regelmatig en op de juiste manier wast, ben je op deze manier al snel de dupe van diarree.
      • Handen kun je op ontelbare manieren wassen. Belangrijk is om ten minste twintig seconden goed in je handen te wrijven en ook je nagels zorgvuldig mee wast. Gebruik zeep indien beschikbaar.
      • Desinfecterende gels worden veel gebruikt als vervanger van het wassen van de handen met zeep. Een ideale noodoplossing, maar qua desinfectie geen volwaardige vervanger van zeep.
      • Droog je handen na het wassen niet aan een vuile doek

      Diarree verhelpen

      • Ben je aan de race, heb je last van broekhoest, een Delhi Belly, the Aztec Two-step, Turista, de Malta Dog, the Rangoon Runs of ben je slachtoffer van Montezuma’s Revenge, dan heb je reizigersdiarree. Dit gaat meestal na een paar dagen vanzelf weer over.
      • Lees meer over darmen & reizigersdiarree
       • Kenmerken reizigersdiarree
       • Wat kun je er aan doen?
      • Lees meer over soorten diarree & wat je er aan kan doen: Giardiasis, Amoeben dysenterie, Baccillaire dysenterie (shigellose), obstipatie/verstopping
      Hoe ga je om met lokaal voedsel in het buitenland?

      Hoe ga je om met lokaal voedsel in het buitenland?

      Hoe ga je om met lokaal voedsel in het buitenland?

      • Tips met betrekking tot het niet eten van ongewassen groenten en fruit zijn leuk in theorie maar in de praktijk niet haalbaar. Je ontkomt er gewoonweg niet aan. Wel kan je overwegen om zoveel mogelijk vegetarisch te blijven eten of zeer selectief te zijn met waar, wanneer en welk vlees je eet.
      • Afhankelijk van je bestemming kan de lokale keuken nogal eentonig zijn. Probeer variatie op te zoeken om je stoelgang comfortabel te houden en slik eventueel aanvullende vitamines als vers voedsel schaars is.
      • Zorg dat je tijdens het reizen altijd genoeg reservevoedsel bij je hebt (het is ons al te vaak overkomen dat we opeens door vertraagde busritten, langzame boten, verdwenen restaurants en gesloten winkels opeens te lang zonder voedsel kwamen te zitten).
      Hoe zorg je ervoor dat je op reis voldoende en veilig water en vocht en binnenkrijgt?

      Hoe zorg je ervoor dat je op reis voldoende en veilig water en vocht en binnenkrijgt?

      • Veel reizigers die ziek worden op reis, worden ziek door het voedsel of het water dat ze binnenkrijgen. Dit wordt veroorzaakt door virussen, bacteriën en parasieten.
      • Voorkom legionella besmetting in een kamer die meer dan een week heeft leeg gestaan door voor gebruik de warmwater kraan enkele minuten te laten lopen
      • Producten op het gebied van waterzuivering zijn steeds minder nodig. Zelfs in de meest afgelegen gehuchten, kun je tegenwoordig flessen water kopen. Ze zijn soms niet goedkoop, maar water is niet iets om op te bezuinigen. Zeker in tropische gebieden is het drinken van veel water een absolute noodzaak.
      • Ga je naar een bestemming waar je het kraanwater niet kan drinken en de aanwezigheid van flessen water is niet verzekerd, dan is een waterzuiveringsmiddel of een waterfilter een uitkomst.
      • Voor alle plaatsen waar geen drinkbaar kraanwater beschikbaar is geldt dat een waterfilter al snel vele malen goedkoper en duurzamer is dan het steeds opnieuw kopen van flessen of zakken met bronwater.

      Ziektes

      • Bacteriën, virussen en parasieten (deze worden vaak als protozoa op filterverpakkingen vermeld) kunnen vele verschillende aandoeningen veroorzaken. Varierend van lichte diarree tot levensbedreigende orgaanproblemen. Deze organismen zijn op diverse manieren goed te verwijderen uit water.
      • Chemische vervuiling zuiveren is met de meeste methoden niet mogelijk. Blijf dus altijd opletten waar je je water vandaan haalt.
      • Water met zichtbare vervuiling of troebelheid door zand of bijvoorbeeld plantenresten oogt vaak onhygiënisch maar dit is geen goede graadmeter. Zichtbare vervuiling is ook makkelijk te filteren. De meeste giftige stoffen en ziekmakende micro-organismen zijn met het blote oog niet zichtbaar.
      • Let bij het zwemmen  in water waar bilharzia geconstateerd is : lees meer
      Wel of niet op reis een waterzuiveraar of filter gebruiken?

      Wel of niet op reis een waterzuiveraar of filter gebruiken?

      • Veel reizigers die ziek worden op reis, worden ziek door het voedsel of het water wat ze binnenkrijgen. Dit wordt veroorzaakt door virussen, bacteriën en parasieten.
      • Producten op het gebied van waterzuivering zijn steeds minder nodig. Zelfs in de meest afgelegen gehuchten kun je tegenwoordig flessen water kopen. Ze zijn soms niet goedkoop, maar water is niet iets om op te bezuinigen. Zeker in tropische gebieden is het drinken van veel water een absolute noodzaak.
      • Ga je naar een bestemming waar je het kraanwater niet kan drinken en de aanwezigheid van flessen water is niet zeker, dan is een waterzuiveringsmiddel een uitkomst.
      • Ga je de jungle in, maak je trektochten in bergachtige gebieden, beklim je een vulkaan of ga je naar een eiland met een zeer beperkte watervoorraad, dan kan een waterfilter zelfs je leven redden. Een waterzuiveringsmiddel voldoet dan niet meer (want zuivert alleen kraanwater).
      • Wie een aantal maanden op pad is, kan met een flesje Hadex honderden euro's besparen. (2 tot 3 liter water kost gemiddeld 2 euro). Koop dan wel lokaal bijvoorbeeld wat aanmaakpoeder om de lichte chloorsmaak te maskeren. Je kunt ook een waterfilter of UV-filter gebruiken, de smaak van het water blijft dan hetzelfde.
      • Een goede waterfilter is ook een zeer waardevol cadeau als je het achterlaat bij je vrijwilligersproject of bij andere mensen zonder toegang tot schoon drinkwater.
      Wat is uitdroging en wat kan je er aan doen in het buitenland?

      Wat is uitdroging en wat kan je er aan doen in het buitenland?

      • Uitdroging ontstaat als je lichaam minder water opneemt dan het verliest. Uitdroging zorgt er voor dat je lichaam niet meer optimaal kan functioneren. Een eerste veel voorkomend verschijnsel van uitdroging is een dorstig gevoel, dat later eventueel gevolgd wordt door hoofdpijn.
      • Diarree gepaard met koorts, misselijkheid of overgeven kan de kans op uitdroging enorm vergroten. Je verliest dan namelijk vocht via ontlasting, zweet en braaksel tegelijk.
      • Het is dan belangrijk dat je extra veel drinkt: water, thee, bouillon en vruchtensap. Dit kan ook al nuttig zijn als je alleen al vreest dat je diarree gaat krijgen.
      Wat te doen bij koorts in het buitenland?

      Wat te doen bij koorts in het buitenland?

      • Niet iedere koortsaanval in de tropen is een malaria-aanval. Het kan een zonnesteek, een gewoon griepje of een andere virusinfectie zijn.
      • Bij beginnende koorts stelt je lichaam je thermostaat iets hoger af waardoor je warmer zult worden. Tot je bij de nieuw ingestelde lichaamstemperatuur bent aangekomen zul je het koud hebben, rillen en soms zelfs klappertanden. In deze fase van de koorts kan je je lichaam helpen door jezelf goed in te pakken in bijvoorbeeld een deken.
      • Koorts gaat vaak vanzelf over maar je kan ook een beetje helpen door koorstremmers of paracetamol te nemen.
      • Bij hoge koorts, aanhoudende koorts, koorts bij jonge kinderen moet je een arts raadplegen.
      Wat kun je doen bij infecties, verwondingen en wondjes op reis?

      Wat kun je doen bij infecties, verwondingen en wondjes op reis?

      • Ga je op wereldreis of naar afgelegen en primitieve gebieden dan kan het handig zijn een breed spectrum antibiotica bij je te hebben. Overleg met je arts welke!
      • Kleine huidwondjes kunnen in de tropen enorm snel uitgroeien tot stevige infecties en hardnekkige zweren. Behandel dus elk minuscuul wondje erg netjes. Ontsmetten en al naar gelang de wond op een juiste manier beschermen tegen "gevaren van buiten". Wordt er na een paar dagen niet goed gereageerd dan kan een antibioticum nodig zijn.
      • Pas ook op voor wondjes veroorzaakt door koraal. Het kunnen zeer langzame helers zijn en uiteindelijk voor vervelende ontstekingen zorgen. Goed schoonmaken en alle koraalstukjes verwijderen. Altijd (water)schoenen dragen als je over een rif moet om te zwemmen.
      • Lees meer over keuzehulp bij wondverzorging en desinfectie in de JoHo reisapotheek
      Waar moet je op letten bij injecties en bloedtransfusies in het buitenland?

      Waar moet je op letten bij injecties en bloedtransfusies in het buitenland?

      Waar moet je op letten bij injecties en bloedtransfusies in het buitenland?

       

      Injecties en naalden

      • Als het, bij de behandeling van ziekte mogelijk is in de plaats van een injectie, medicijnen te krijgen die je kunt innemen of als zetpil kunt nemen, geef hier dan de voorkeur aan.
      • Neem geen onnodige risico's als het laten zetten van tatoeages, acupunctuur, piercings en dergelijke.
      • Mocht je hebben besloten steriele naalden mee te nemen op reis, neem dan ook een in het Engels opgestelde medische verklaring mee om aan de grens te kunnen laten zien.

      Bloedtransfusies

      • Zorg dat je weet welke bloedgroep je zelf hebt indien je snel (maar bij kennis) een transfusie nodig hebt.
      • Heb je een reispartner, dan is het handig als je weet of deze dezelfde bloedgroep heeft. Op die manier heb je een eventuele donor bij de hand.
      • Het meenemen van bloed voor bloedtransfusies is voor de meeste reizigers niet aan te raden. Dit heeft verschillende redenen. Ten eerste zal een bloedtransfusie zeer zelden nodig zijn. Mocht dit wel moeten gebeuren, dan is er meestal meer bloed of bloed vervangende vloeistof nodig dan wat handig te vervoeren is (halve liter). Daarnaast is het de vraag of de materialen die men gebruikt voor het toedienen van het bloed steriel en onbesmet zijn.
      Wat kun je doen bij verstuikingen en kneuzingen op reis?

      Wat kun je doen bij verstuikingen en kneuzingen op reis?

      Wat kun je doen bij verstuikingen en kneuzingen op reis?

      • Bij kneuzingen en verstuikingen is het belangrijk om te koelen zo snel mogelijk na dat het is gebeurd.
      • Koel tussen de 10 en 20 minuten. Als je hiervoor ijs gebruikt is het belangrijk dat er een doek tussen het ijs en je huid zit om bevriezing tegen te gaan.
      • Loop je de kans op bijvoorbeeld verstuikingen terwijl er geen ijs of iets kouds bij de hand is, dan bestaan er coldpacks die op basis van een chemische reactie koud worden wanneer jij dat nodig hebt.
      • Bij een forse zwelling, als je aan een breuk denkt of als de pijn blijft duren is het altijd raadzaam om naar een arts te gaan.
      Wat kun je doen tegen zonnebrand en zonne-allergie op reis?

      Wat kun je doen tegen zonnebrand en zonne-allergie op reis?

      Wat kun je doen bij en tegen zonnebrand op reis?

      • In de landen rond de evenaar, met name in de omgeving van Australië en Indonesië, groeit het gevaar van huidverbranding door de zon.
      • Nog los van gevaren als huidkanker, is de zon daar tegenwoordig zo fel dat zelfs mensen die aan de Middellandse Zee nooit verbranden binnen een dag Indiaantje kunnen spelen. Iedere huid verbrandt als die te lang wordt blootgesteld aan felle zon.
      • Hoelang dit duurt hangt af van je huid en van waar je je bevindt (in de bergen en rond de evenaar is de zon bijvoorbeeld feller). Er bestaan wel basistabellen, maar de praktijk wijst uit dat je in de tropen heel voorzichtig moet zijn.
      • Neem echter niet teveel risico als je op reis bent. Een rugzak voelt namelijk niet fijn met verbrande schouders en de verbranding zorgt ook nog voor extra hitte.

      Wat kun je doen bij en tegen zonne-allergie op reis?

      • De jeukende rode bultjes en blaasjes van zonne-allergie krijg je met name als je met een zon-gevoelige huid voor het eerst wat langer in de zon bent, bijvoorbeeld als je in de winter vanuit Nederland vertrekt naar een zonnige bestemming.
      • Zonne-allergie kan je voorkomen door je huid rustig aan de zon laten wennen en op het begin van je vakantie wat vaker de schaduw op te zoeken.
      • Als de jeukende plekjes er eenmaal zijn, is het verstandig de huid te laten herstellen door uit de zon te blijven of bedekkende kleding te dragen op de aangetaste huid. Tegen de jeuk kan je een verkoelend zalfje gebruiken en dan gaat het vanzelf over. Niet krabben.

      Wat is een beschermingsfactor (Sun Protection Factor) bij zonnebrand?

      • De beschermingsfactor, die staat aangegeven op de meeste middelen, geeft aan hoe lang je in de zon kunt blijven. Je moet de eigen persoonlijke tijd vermenigvuldigen met de zonnebrandfactor.
      • De eerste dag zal jouw huid zonder zonnebrand bijvoorbeeld al na 5 minuten verbranden. Gebruik je nu een middel met factor 15, en je smeert dit voldoende dik in, dan zal je in principe 75 minuten in de zon kunnen liggen zonder erg te verbranden.

      Wat kun je doen bij en tegen zonnesteek op reis?

      • Een zonnesteek is uitdroging en oververhitting van het lichaam veroorzaakt door de zon.
      • Met name onder droge omstandigheden verlies je soms ongemerkt zeer veel vocht en krijgt je lichaam je temperatuur niet meer onder controle.
      • Verschijnselen zijn onder andere: - hoofdpijn - verhoging - misselijk / braken - duizeligheid - bleek zien - slapte / krampen van spieren
      • Behandeling: Iemand uit de zon halen - Verkoelen bijv. onder een koude douche - Veel drinken, bijvoorbeeld een ORS oplossing
      Hoe kun je onderkoeling of bevriezing voorkomen op reis?

      Hoe kun je onderkoeling of bevriezing voorkomen op reis?

      Wat is onderkoeling en wat zijn de symptomen?

      • Onderkoeling wordt veroorzaakt door langdurige blootstelling aan de kou. Niet alleen in hoge en koude gebieden is er een kans op onderkoeling. Ook wanneer er in een warm gebied een acute hoos- of windbui opduikt, en je loopt in een dun shirtje, kun je onderkoeld raken. Je spreekt van onderkoeling als de lichaamstemperatuur onder de 35 graden zakt.
      • Zwemmen in koud water, zelfs onderaan een mooie waterval of tijdens een zonnige dag, is een andere algemeen voorkomende oorzaak van onderkoeling op reis. In koud water koel je veel sneller af dan in koude lucht. In water kouder dan 20 graden kan je lichaam zelfs als je druk aan het zwemmen bent je temperatuur niet rond de 37 graden houden. Hoe kouder het water,
      • Mensen die aan onderkoeling lijden, hebben het verschrikkelijk koud, zijn niet in staat rillingen te onderdrukken en hebben moeite met praten en bewegen. Als de toestand verergert, raakt iemand versuft en ten slotte in coma.

      Wat is bevriezing en wat zijn de symptomen?

      • Bevriezing treedt op als huid en bloedvaten door de vrieskou beschadigd zijn. Dit kan bijzonder ernstige gevolgen hebben.
      • Het risico op bevriezingsverschijnselen op reis is beperkt tot gebieden waar de temperatuur onder nul komt, naast wintersport en bergbeklimmen moet je hier bijvoorbeeld ook voor waken tijdens een overnachting in sommige woestijnen.
      • Het begint met een tintelend gevoel en daarna wordt het lichaamsdeel gevoelloos. Wanneer het weefsel daadwerkelijk wordt aangetast kan het zelfs zwart gaan kleuren en tot afsterving van weefsel leiden.

      Hoe kan je onderkoeling en bevriezing voorkomen op reis?

      • Het belangrijkste wat je kunt doen om onderkoeling en bevriezing te voorkomen is je warm houden met droge kleding. Zorg voor meerdere lagen kleding, omdat warmte wordt vastgehouden door de lucht tussen lichaam en kleding. Het liefst ook winddichte kleding.
      • 70% van de warmte gaat via het hoofd verloren, dus houd je hoofd en hals goed warm en bedekt.
      • Eet genoeg koolhydraten en suikers om je energiepeil hoog te houden zodat je lichaam warmte kan aanmaken.
      • Let op met alcohol en roken, beide zorgen voor extra doorbloeding waardoor je huid juist warmte verliest.
      • Bij een vermoeden van onderkoeling of bevriezing, zoek zo snel mogelijk een droog en warm onderkomen en zorg onmiddellijk voor medische hulp.
      Wat kun je doen bij huiduitslag tijdens het reizen, en hoe kan je het voorkomen?

      Wat kun je doen bij huiduitslag tijdens het reizen, en hoe kan je het voorkomen?

      Wat is huiduitslag en hoe kan je het op reis voorkomen?

      • Schimmels zijn grote liefhebbers van warmte en vochtigheid. Velen zullen wel eens last krijgen van de rode, licht schilferende vlekken tussen de benen, onder de oksels, onder de borsten of tussen de tenen ("het zwemmerseczeem"), maar ook op de rug / schouders en borstkas kan het voorkomen. Soms jeuken ze en hebben ze de vorm van een ring ("ringworm").
      • Probeer de plaatsen droog te houden (niet teveel lopen met een natte zwembroek) en ga op slippers onder de douche of naar de wc in je hostel.
      • Huid die in contact is gekomen met water kan o.a. eczeem veroorzaken. Een kenmerk van eczeem is het opkomen van uitslag op de huid.Enkele verschijnselen zijn: bobbeltjes, schilfers, droge en rode huid met eventueel jeuk. Vooral als je in de tropen reist heb je hier eerder kans op. Vooral in de liezen en onder de borsten kan het voorkomen. Wat meestal wel wil helpen is talkpoeder.

      Wat is zonne-allergie en hoe kan je het op reis voorkomen?

      • Zonne-allergie ofwel prickly heat,  komt veel voor in warme en vochtige gebieden. Rode pukkels en vlekken ontsieren dan je bruiner wordende lichaam.
      • Probeer luchtige kleding te dragen, vaak douchen en goed afdrogen. Talkpoeder wil nog wel eens helpen.
      Wat kan je doen tegen zon, droogte en hitte op reis en wat doe je als je er last van hebt?

      Wat kan je doen tegen zon, droogte en hitte op reis en wat doe je als je er last van hebt?

      Wat kan je doen tegen zon, droogte en hitte op reis en wat doe je als je er last van hebt?

      Wat te doen bij zon, droogte en hitte op reis?

      • Een basisregel voor reizen in de tropen en door warme gebieden is dat veel drinken veel problemen kan voorkomen. In warme gebieden verlies je veel sneller vocht. Soms heb je het niet eens door hoeveel je transpireert.
      • Als je dorst krijgt is dit eigenlijk al een teken van uitdroging. Te weinig water en vocht kan ook voor blaas- en/of nierstenen zorgen. Te weinig drinken kan ook een flinke hoofdpijn veroorzaken.
      • Let er dus goed op dat je voldoende urineert want dat is een betere graadmeter dan je dorstgevoel. Ook door diarree kun je uitdrogingsverschijnselen krijgen. Een pakje ORS kan dan wonderen verrichten (zie elders).
      • In de meeste warme gebieden is het tussen 12.00 en 16.00 uur het warmst en is de zon vaak het felst. Wanneer je inspannende activiteiten wil gaan doen, houdt hier dan rekening mee. Ga bijvoorbeeld sporten in de ochtend of avond.
      • Draag een hoed of een pet als je voor langere tijd in de brandende zon rondloopt. Zo kun je een zonnesteek voorkomen.

      Hoe jezelf te beschermen op reis?

      • Degenen die last hebben van droge ogen in het vliegtuig kunnen wat komkommer schijfjes meenemen en een slaapbril/oogmasker en je schijnt met herboren ogen het vliegtuig uit te komen.
      • Pas enorm op voor een zonnesteek en neem in ieder geval iets mee wat je op je hoofd kunt doen voor als je een tijd in de zon moet lopen of bijvoorbeeld een boottocht maakt en op het dek moet zitten (zie elders).
      Wat is heimwee in het buitenland en wat kan je er aan doen?

      Wat is heimwee in het buitenland en wat kan je er aan doen?

      Wat is heimwee in het buitenland en wat kan je aan doen?

      • Heimwee uit zich in ziek of lusteloos zijn en in meer of mindere mate in negativiteit of zelfs depressiviteit.
      • Vaak gaat heimwee over het missen van kleine dingetjes, vastigheden, het plotseling doorbreken van je vaste dagelijkse ritme.
      • Heimwee komt minder vaak voor dan vroeger, vooral door technologische ontwikkelingen (communicatie, media, internet) is het tijdens je reis contact met het thuisfront onderhouden makkelijker geworden.
      • Desondanks blijft de afstand soms voelbaar, zeker als het gaat om familie, vrienden, verjaardagen en belangrijke gebeurtenissen als jij in het buitenland bent.

      Wil je heimwee aanpakken, dan doorloop je globaal vier fasen:

      • 1. acceptatie: erken dat je er last van hebt
      • 2. onderzoek waar het gevoel vandaan komt
      • 3. doe zelfonderzoek: haal je drijfveren om naar het buitenland te gaan er nog eens bij
      • 4. daadkracht: pak je gevoelens aan, rouw om wat je mist en ga aan de slag met nieuwe dingen die je een boost geven.

      Hoe pak heimwee aan?

       

       

       

       

       

       

       

        

       Gezond reizen en zorg in het buitenland: thema's en startpagina's

       Gezond reizen en zorg in het buitenland: thema's en startpagina's

       Activiteiten in het buitenland verzekeren: startpagina's

       Activiteiten in het buitenland verzekeren: startpagina's

       Meeneemlijst & Checklist: Gezond blijven in het buitenland

       Meeneemlijst & Checklist: Gezond blijven in het buitenland

       0 - Anti-conceptie & de pil

       0 - Anti-conceptie & de pil

        

       Anti-conceptie & de pil meenemen op reis of niet?

       • Ga je lang op reis en kun je niet voldoende voorraad meenemen, overleg dan met je arts over een middel dat internationaal breed verkrijgbaar is.
       • Neem in ieder geval een recept of dokstersbriefje mee met de werkzame stof die je gebruikt voor het geval jouw merk ergens niet te krijgen is. 
       • Let op: in sommige streng conservatieve landen is het gebruik van anti-conceptie beperkt of niet toegestaan.
       0 - Blarenpleisters

       0 - Blarenpleisters

        

       Wat zijn blarenpleisters?

       • Pleisters die speciaal ontwikkeld zijn voor blaarverzorging
       • Tip: op plaatsen waar je blaren verwacht, kun je ook preventief een blarenpleister plakken.

       Blarenpleisters meenemen op reis of niet?

       • Wandelreizen: altijd meenemen
       • Lange reizen & wereldreis: Meenemen is aan te raden
       • Backpackreizen: meenemen kan geen kwaad, of gebruik een gewone pleister
       • Korte reizen & vakanties: Meenemen kan geen kwaad, of gebruik een gewone pleister
       0 - Blarenprikker

       0 - Blarenprikker

       Wat is een blarenprikker?

       • Een blarenprikker is een scherpe steriele naald om blaren door te prikken (al dan niet door sterielegaasjes/pleisters)
       • Een blarenprikker zit soms al in een medische kit 

       Een blarenprikker meenemen op reis of niet?

       • Wandelvakanties: Meenemen
       • Overige reizen: Overwegen als je vaak last hebt van blaren
       0 - Dental kit (medische kit voor tandproblemen)

       0 - Dental kit (medische kit voor tandproblemen)

       Wat is een dental kit ?

       • Een zogenaamde 'dental kit' geeft de mogelijkheid zelfstandig een verloren vulling te vervangen

       Dental kit meenemen op reis of niet?

       • Ga je lang op reis naar afgelegen gebieden, of gebieden met een zeer matige medische zorg, dan is meenemen een overweging
       0 - Diarreeremmer

       0 - Diarreeremmer

       Wat is een diarreeremmer?

       • Een diarreeremmer is een medicament om het ziekteverschijnsel diarree te remmen. Diarreeremmers lossen meestal de oorzaak van het probleem niet op.
       • De werkzame stof in veel diarreeremmers is loperamide.
       • Loperamide remt de bewegingen van de darmen en zorgt voor samentrekking van de anus.

       Diarreeremmer meenemen op reis of niet?

       • Bijna iedereen die vaker gereisd heeft, kan er over meepraten. Een spontane ongewenste aanval van diarree na dat heerlijke stukje vlees van de markt. Vooral fantastisch als je daarna mee moet met een 12 uur durende busreis.
       • Lange reis & wereldreis: altijd meenemen!
       • Backpackreizen: altijd meenemen!
       • korte vakanties: meenemen kan geen kwaad
       0 - Desinfectiemiddelen & Jodium

       0 - Desinfectiemiddelen & Jodium

       Wat zijn desinfectiemiddelen?

       • Desinfecterende middelen doden bacteriën. Veel gebruikte desinfectiemiddelen zijn alcohol en (Povidon)jodium.
       • Er zijn ruwweg twee groepen te onderscheiden: wondontsmettende middelen en hand- & oppervlakte desinfectiemiddelen
       • Wondontsmettende middelen gebruik je bij open wonden om te voorkomen dat deze gaan ontsteken
       • De handdesinfectiemiddelen zijn bedoeld als vervanger van zeep en doden de bacteriën op je huid.

       Desinfectiemiddelen of jodium meenemen op reis of niet?

       • Meeste reizen: meenemen kan geen kwaad en vaak nuttig om langer durend ongemak te voorkomen. Zodat je reis niet teveel word beinvloed door dat ene net ongelukkig zittende wondje.
       • Reizen naar warme en tropische gebieden: het ontsmetten van wondjes is in warme gebieden extra belangrijk, omdat bacteriën hier extra snel kunnen woekeren.
       • Betadine pleisters zijn ook in dit kader beter dan gewone pleisters, maar halen het niet bij echte desinfectiemiddelen.
       0 - Gezondheidsgidsje

       0 - Gezondheidsgidsje

       Een gezondheidsgidsje meenemen op reis of niet?

       • Een kleinformaat boekje dat vol staat met tips voor gezond blijven tijdens je reis.
       • Een boekje met basis technieken voor EHBO is handige reisliteratuur
       • handig als je beperkte toegang hebt tot internet.
       0 - Hoestmiddel & Keelpijntabletten

       0 - Hoestmiddel & Keelpijntabletten

       Wat zijn keeltabletten?

       • Keeltabletten, hoestdrankjes en hoestsnoepjes zijn bedoeld om je hoestprikkel te onderdrukken of je keelpijn te verlichten
       • De meeste vrij verkrijgbare middelen werken verzachtend. Een keelontsteking bestrijden doe je in principe alleen met middelen op doktersrecept

       Hoestmiddel en keeltabletten meenemen op reis of niet?

       • Tijdens het reizen komt het regelmatig voor dat je verkouden wordt en met een pijnlijke keel in een airco bus of hotelkamer zit, of last hebt van de droge vliegtuiglucht. Op die momenten ben je blij als je een middel bij hebt dat even voor verlichting kan zorgen
       • Denk ook aan drop en aanverwante keelsnoepjes
       0 - Hoogteziekte medicijnen

       0 - Hoogteziekte medicijnen

       Wat zijn hoogteziekte medicijnen?

       • Hoogteziekte medicijnen helpen tegen de verschijnselen van hoogteziekte.
       • De medicijnen zijn alleen op doktersrecept verkrijgbaar. Voorbeelden zijn nifedipine en acetazolamide
       • Het beste medicijn tegen hoogteziekte is echter Afdalen

       Hoogteziekte medicijnen meenemen op reis of niet?

       • Overleg met je huisarts of het in jouw situatie aan te raden is om met eigen medicijnen op pad te gaan
       • Over het algemeen geldt dat acclimatiseren en reizen met ervaren berggidsen het meenemen van eigen medicijnen overbodig maakt
       • Geen tijd om te acclimatiseren? Heroverweeg je plannen.
       0 - Ice Compress

       0 - Ice Compress

       Wat is een Ice Compress?

       • De klassieke uitvoering van het ijskompres moet je voor gebruik koelen in de koelkast of vriezer. Er zijn echter ook kompressen waarop je moet drukken om de zak te activeren en erg koud te maken.
       • Werkt goed is voor verschillende lichamelijke ongemakken, denk hierbij aan; verstuikingen, kneuzingen, ontstekingen, krampen, hoofdpijn en kiespijn.

       Een Ice Compress meenemen op reis of niet?

       • Alleen meenemen bij actieve vakanties en als je ruimte over hebt in je bagage.
       0 - Koortsremmers & Pijnstillers

       0 - Koortsremmers & Pijnstillers

       Wat zijn Koortsremmers en pijnstillers?

       • De meest gebruikte pijnstillers zonder doktersrecept zijn paracetamol (zonder ontstekingsremmende eigenschappen), ibuprofen en aspirine (met ontstekingsremmende eigenschappen).
       • Ibuprofen en aspirine zijn iets agressiever voor de maag dan paracetamol, daarom wordt paracetamol in de meeste gevallen aangeraden.
       • Paracetamol is in Nederland onder verschillende merknamen en verpakkingen te koop en die hebben alle een vergelijkbaar effect. Het maakt dus niet uit of je huismerk of A-merk paracetamol meeneemt op reis.
       • Vaak kun je ook lokaal wel pijnstillers krijgen, echter zijn deze soms minder goed getest en mogelijk heftiger dan de medicijnen van thuis. Check altijd de dosering voor jouw leeftijd of overleg met een arts of apotheek.
       • Bij zware pijnstilling heb je een officiële verklaring van je arts nodig dat je de pillen op doktersvoorschrift gebruikt. Met zo’n verklaring toon je aan dat je de medicatie voor eigen gebruik meeneemt.

       Koortsremmers en pijnstillers meenemen op reis of niet?

       • Je kunt altijd ziek worden of pijn krijgen en met een simpel pilletje paracetamol voel je je al snel wat beter.
       • Korte reizen: meenemen kan geen kwaad.
       • Lange reizen & wereldreis: altijd meenemen.
       0 - Koortsthermometer

       0 - Koortsthermometer

       Koortsthermometer meenemen op reis of niet?

       • Meeste reizen: de kans op koorts is tijdens een reis of vakantie aanzienlijk,en dan is een eigen thermometer wel zo fijn
       • Ga je naar gebieden met malaria of andere koorts veroorzakende ziektes neem dan altijd een (reis) thermometer  meer
       0 - Laxeermiddel

       0 - Laxeermiddel

       Wat zijn laxeermiddelen

       • Enkele van de werkzame stoffen van laxeermiddelen zijn bisacodyl en lactulose.
       • Deze middelen zorgen ervoor dat je darmslijmvlies wordt geprikkeld en houden vocht in de darm zodat je ontlasting zachter wordt.

       Laxeermiddelen meenemen op reis of niet?

       • Verandering van omgeving en voedingspatroon kunnen naast bekendere diarreeproblemen ook voor verstopping zorgen. 
       • Korte reizen: meenemen kan geen kwaad als je er vaker last van hebt.
       • Lange reizen & Wereldreis: meenemen kan veel ongemak voorkomen. Check ook welke andere maatregelen je kan nemen.
       0 - Leukoplast

       0 - Leukoplast

       Leukoplast

       • Leukoplast is eigenlijk een merknaam maar wordt met name gebruikt voor een bepaald type hechtpleister.
       • In het algemeen is het een rolletje lichtbruine tape dat je om en over wondgaasjes en pleisters kan doen.
       • Leukoplast kleeft erg sterk en is elastisch.
       • In de meest verbanddozen vind je wel een variant.

       Leukoplast meenemen op reis of niet?

       • LeukoplasLeukoplastt is niet alleen geschikt als hechtpleister maar ook om spullen te labelen en kleine spulletjes mee te repareren. 
       • korte reizen: meenemen kan geen kwaad
        Backpackreizen: altijd meenemen
       • Lange reizen & wereldreis : altijd meenemen, het fungeert ook als tape en je zal verbaast staan hoe vaak je tape kunt gebruiken tijdens een lange reis
       0 - Maagtabletten

       0 - Maagtabletten

       Maagtabletten meenemen op reis of niet?

       • Tijdens je vakantie heb je meestal een ander eet-, drink- en rookpatroon, waardoor de kans op brandend maagzuur hoger wordt dan normaal. Neem daarom altijd voor de zekerheid maagtabletten mee tijdens je reis.
       • Verder kun je er ook op letten om minder strakke kleding te dragen, of niet te veel vet gaan eten.

        

       0 - Malariapillen

       0 - Malariapillen

       Wat zijn malariapillen?

       • Anti-malariamiddelen worden ook wel malaria profylaxe genoemd. Welk malariamiddel voor jou het meest geschikt is, is o.a. afhankelijk van je reisbestemming en hoe lang je op reis gaat.
       • Er heersen in verschillenden gebieden verschillende soorten malaria en in sommige gebieden zijn de muggen weer resistent tegen bepaalde antimalariamiddelen.

        

       Malariapillen meenemen op reis of niet?

        

        

        

       0 - Medicijnenpaspoort

       0 - Medicijnenpaspoort

       Wat is een Medicijnenpaspoort?

       • Een medicijnenpaspoort is een document dat je bij de apotheek kunt laten invullen
       • De apotheker zal samen met jou al je huidige medicatie opschrijven maar ook een deel van je medische geschiedenis, je bloedgroep en de contactgegevens van je arts
       • Het paspoort wordt in een keer in elf talen opgesteld zodat medisch personeel in het buitenland je zo goed mogelijk kan helpen
       • Het medicijnenpaspoort is niet hetzelfde als een Engelstalige medische verklaring maar is voor veel medicatie (die niet onder de opiumwetgeving vallen) wel voldoende om zonder problemen langs de douane te komen

       Een Medicijnenpaspoort meenemen op reis of niet?

       • Met name belangrijk als je verschillende medicijnen gebruikt of een wat complexere medische achtergrond hebt.
       • Ga je langer op reis en moet je ter plekke aanvullende medicatie kopen, dan is dit paspoort extra belangrijk om problemen te voorkomen
       0 - Medische kit & EHBO set

       0 - Medische kit & EHBO set

       Wat is een medische kit voor op reis?

       • Een medische kit voor op reis bevat van alles een beetje en van niets te veel zodat hij niet te groot is voor jouw activiteit.
       • De basisvulling is altijd gericht op wondverzorging zoals gaasjes, verband en diverse pleisters
       • Als je een medische kit bij je hebt, kun je o.a. kleine wondjes tot diepe sneden en verzwikte enkels in eerste instantie zelf verzorgen, totdat je de mogelijkheid hebt om naar een arts te gaan (of om dat juist te voorkomen)
       • De vulling van je medische kit kan je aanpassen aan je geplande activiteiten.
       • In sommige gebieden is het nuttig om een setje steriele naalden en steriele wondverzorgingsmiddelen mee te nemen. 

       Een medische kit of EHBO-set meenemen op reis of niet?

       Care Plus Kit Sterile

       Korte reizen:

       • een klein handzaam medisch kitje kan nooit kwaad en van pas komen

       Lange reizen & Wereldreis:

       • altijd meenemen en zorgvuldig samenstellen
       0 - Oogdruppels

       0 - Oogdruppels

       Oogdruppels meenemen op reis of niet?

        

       • Oogdruppels verzachten de ogen en kunnen handig zijn als je reist naar zeer droge gebieden of als je vaker gebruik maakt van oogdruppels

        

       0 - Neusdruppels & neusspray

       0 - Neusdruppels & neusspray

       Neusspray meenemen op reis of niet?

       • Je kan neusspray uiteraard gebruiken bij bijvoorbeeld verkoudheid of ontsteking aan de neusslijmvliezen, iets wat gedurende je reizen regelmatig voor zal komen
       • Handig om bij je te hebben voor als je op een slaapzaal ligt en verkouden bent
       • Ook handig voor je van plan te gaan duiken of vliegen
       0 - Oordruppels

       0 - Oordruppels

       Oordruppels meenemen op reis of niet?

       • Reizen naar strandbestemmingen: Meenemen als je vaker last hebt van je oren
       • Duik- en snorkelreizen: erg fijn om bij je te hebben voor als je het weer eens een keer mis is
       0 - Oral Rehydration Solution (ORS): wat is het, en neem je het mee op reis?

       0 - Oral Rehydration Solution (ORS): wat is het, en neem je het mee op reis?

       Wat is ORS (Oral Rehydration Solution)?

       • ORS staat voor Oral Rehydration Solution, wat betekent 'via de mond in te nemen vochtaanvulling'.
       • ORS is een poedermengsel dat je mengt met schoon drinkwater.
       • ORS helpt uitdroging te voorkomen of te herstellen door simpelweg suikers en zouten in compacte zakjes aan te bieden die het lichaam nodig heeft. De zakjes bestaan uit zouten (met name kalium en natrium) en speciale suikers (glucose) die op te lossen zijn in water. De samenstelling van ORS is gebaseerd op adviezen van de WHO (World Health Organisation).
       • Door de suikers in ORS wordt water sneller in de bloedbaan opgenomen als je uitgedroogd bent en het geeft je energie.
       • De zouten in ORS vullen de tekorten aan die je oploopt doordat je met diarree en zweten niet alleen water, maar ook zouten verliest.
       • De hydraterende functie van ORS helpt ook goed tegen katers als gevolg van overmatige alcoholinname.

       ORS meenemen op reis of niet?

       TravelSafe ORS

        

       • De kans dat je op reis aan de diarree raakt is aanzienlijk, heb je ORS bij je dan kan je gevolgen enigzins binnen de perken houden
       • Ander bijkomend voordeel is dat als je twee dagen later weer rustig veel te lang aan de bar kan hangen en de volgende dag een pakje ORS kan opentrekken

        

       0 - Pillendoosje

       0 - Pillendoosje

       Wat is een pillendoosje?

       • Doosje waar de dagen op staan aangegeven en je per dag je malaria of andere pillen in kunt doen .. en waarmee meestal een week vooruit kunt
       • Andere pillendoosjes zijn gemaakt om 2 of 3 verschillende pillen in een handig afsluitbaar bakje te vervoeren zonder dat ze door elkaar raken

       Pillendoosje meenemen op reis of niet?

       • Op reis, buiten je gebruikelijke ritme, is een slim pillendoosje extra belangrijk om geen pil te vergeten. 
       • Met name voor reizen naar malariagebieden of als je zelf al (verschillende) pillen slikt

       Pill box bonusan

       0 - Pincet

       0 - Pincet

       Pincet meenemen op reis of niet?

       • Een pincet is op veel reizen handig om mee te nemen , de kans op een splinter is aanzienlijk en onstekingen wil je in het buitenland zoveel mogelijk voorkomen
       • Je hebt een splinterpincet (met een puntige kop) en een haarpincet (met een platte kop). 
       • Pincet zit in het algemeen ook in een medisch kit
       0 - Pleisters

       0 - Pleisters

       Pleisters meenemen of reis of niet?

        

       • Je kunt het bijna overal krijgen maar op het moment dat je ze nodig hebt zijn ze vaak niet binnen handbereik, meenemen dus!
       • Watervaste pleisters kunen op veel reizen handig zijn.
       • Pleisterspray is een optie.
       • Heb je een medisch kitje aangeschaft dan zitten daar in principe al pleisters in.
       • Er zijn ook Betadine pleisters, die het wondje in één keer desinfecteren en beschermen.
       0 - Reddingsdeken

       0 - Reddingsdeken

       Een reddingsdeken meenemen op reis of niet?

       • De reddingsdeken is een goud/zilver kleurige isolatiedeken die je beschermt tegen extreme kou/hitte, vocht en vuil en kan ook gebruikt worden bij ongevallen zoals ski-ongevallen en verbrandingen.
       0 - Reisziektetabletten & middelen tegen misselijkheid

       0 - Reisziektetabletten & middelen tegen misselijkheid

       Wat zijn reisziektetabletten & middelen tegen misselijkheid?

       • reisziektemiddelen helpen bij misselijkheid als gevolg van lucht- en wagen & zeeziekte
       • reisziektemiddelen helpen ook vaak tegen jeuk (anti-histaminica)

       Reisziektetabletten & middelen tegen misselijkheid meenemen op reis of niet?

       • Ongemakken kunnen altijd de kop op steken. Daarbij, zelfs de meest evenwichtige types gaan onderuit bij de rijstijl van sommige chauffeurs in Azië, Afrika of Latijns-Amerika:
       • Meenemen dus. 
       0 - Slaap- en anti-jetlagmiddel

       0 - Slaap- en anti-jetlagmiddel

       Een slaap- en anti-jetlagmiddel meenemen op reis of niet?

       • Veel mensen gebruik Melatonine tegen een jetlag. Het kan ervoor zorgen je biologische klok weer 'gelijk te zetten'.
       • Ook kan het helpen om tijdens je vlucht lichte en gezonde maaltijden/snacks te eten in plaats van een vette hap.
       • Of voor de vlucht goed bewegen, zodat je tijdens de vlucht snel in slaap kunt vallen.
       0 - Steriele naalden

       0 - Steriele naalden

       Wat zijn steriele naalden?

       • Met steriele naalden worden volledig hygienisch schoon verpakte naalden voor medisch gebruik bedoeld. Schone medische hulpmiddelen voorkomen gevaarlijke infectie ziekten
       • Deze naalden zijn bedoeld om aan een arts te overhandigen in geval van ziekenhuisopname in een gebied met slechte of ten minste hygienisch onbetrouwbare medische zorg
       • Neem als aanvulling op steriele naalden ook overige steriele medische middelen mee, zoals een scalpel en hechtdraad, anders gaat het alsnog fout.

       Steriele naalden meenemen op reis of niet?

       TravelSafe Basic Bag Sterile Plus

        • Voor reizen naar gebieden waar weinig of slechte medische zorg aanwezig is.
        0 - Sporttape

        0 - Sporttape

        Sporttape meenemen op reis of niet?

        • Te gebruiken nadat je geblesseerd bent geraakt of juist om dit te voorkomen. 
        • Ook in te zetten als reparatietape. 
        0 - Talkpoeder

        0 - Talkpoeder

        Talkpoeder meenemen op reis of niet?

        • Talkpoeder wordt voor veel verschillende dingen gebruikt;
        • Zo gebruik je dit om irritaties/jeuk tegen te gaan, of voor afkoeling tijdens het slapen.
        • Verder kun je het meenemen naar het strand, om het zand gemakkelijk te verwijderen van je lichaam zonder enige irritaties.
        • Ook gebruiken mensen het als deodorant of tegen zweetvoeten, het neemt namelijk vocht op en verspreid een lekkere geur.
        0 - Tea Tree oil

        0 - Tea Tree oil

        Tea Tree oil meenemen op reis of niet?

        • Tea Tree olie is een product wat eigenlijk tegen heel veel verschillende kwaaltjes gebruikt kan worden.
        • Zo helpt het tegen huidinfecties en ontstekingen, eczeem, acné, roos, luizen, een slechte adem en stinkende oksels en zweetvoeten.
        • Verder kan het ook helpen om schimmels tegen te gaan en helpt het je wond genezen.

         

        0 - Tijgerbalsem

        0 - Tijgerbalsem

        Wat is tijgerbalsem?

        • Tijgerbalsem is een mengsel van oliën en vetten met daarin diverse plantextracten.
        • Rode tijgerbalsem is de sterkste variant, die met name wordt gebruikt tegen spier- en gewrichtspijn en heeft een verwarmend effect
        • Witte tijgerbalsem is iets milder, heeft een verkoelend effect en kan zo breder ingezet worden. Naast spierpijn kan je het bijvoorbeeld onder je neus smeren om je verstopte neus weer te openen of op een muggenbult smeren tegen de jeuk

        Tijgerbalsem meenemen op reis of niet?

        • Actieve reizen: aanrader, bij spierpijn of stijve ochtend spieren
        • Lange reizen of wereldreis: gewoon meenemen, er is vast nog een plekje vrij
        0 - Verband & Gaasjes

        0 - Verband & Gaasjes

        Verband en gaasjes meenemen op reis of niet?

         

         

        • Met name voor over wonden waar een pleister niet voldoende is, of wanneer je de wond extra wilt beschermen tegen vuiligheid.  In veel landen loop je een grotere kans op infecties met ook soms veel grotere gevolgen
        • Alle reizen : meenemen kan geen kwaad
        • Lang op reis & Wereldreis : neem een uitgekiend assortiment mee of een medische kit

         

        0 - Vitamines

        0 - Vitamines

        Vitamines meenemen op reis of niet?

        • Op vakantie letten de meeste mensen meestal minder op hun eetgewoontes, dus gaat een ongezonde hap er wel in. Dan is het handig om vitaminepillen mee te nemen om zo je reisvoeding aan te vullen.
        • Lang op reis of wereldreis: je zult op plekken komen waar de 'schijf van vijf' simpelweg niet voorhanden is

           

        Partnerselectie: Backpacker Outlet & Reisuitrusting

        Partnerselectie: Backpacker Outlet & Reisuitrusting

        Werken in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

        JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

        Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

        JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

        Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

        Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

        Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

        Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
         

        Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

        The world of JoHo footer met landenkaart

        JoHo: crossroads uit de bundels
        JoHo: paginawijzer

        Thema's

        Wat vind je op een JoHo Themapagina?

        • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
        • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

        Crossroad: volgen

        • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

        Crossroad: kiezen

        • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

        Footprints: bewaren

        • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
        • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

        Abonnement: nemen

        • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

        Hoe is de pagina op gebouwd

        • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
        • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
        • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
        • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
        • De statussen:
        1. Start
        2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
        3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
        4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
        5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
        6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
        7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
        8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
        9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
        10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
         JoHo: footprints achterlaten
         JoHo: pagina delen