Uitschrijven bij de Gemeente (Basisregistratie Personen) bij vertrek naar buitenland

 

  Topics & Thema's

Thema & Topic

 

Uitschrijven uit de Basisregistratie Personen

 

bij vertrek naar buitenland

 

 

Crossroad: begrijpen

 Crossroads

 • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
 • Use the crossroads to follow a connected direction

 

Topic: begrijpen

Topics & Thema's

 

Hoe werkt het op een JoHo Topic-, en Themapagina?

 • Een JoHo Topic-, en Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar
 • Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.

De statussen

 1. Start
 2. Orientatie: oriënteren & verkenning
 3. Selectie: verzamelen info & keuzehulp
 4. Afweging: vergelijken & alternatieven
 5. Competentie: verbeteren & competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatue: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?

  

1- Start
 

1 - Starten

 • Wat: Je keuzezeproces starten
 • Hoe: Keuzebesef, het besef dat je een beslissing moet gaan maken
 • Content: Titel, Uitleg, Footprints, Crossroads
  Inloggen: voor meer infomatie

  Ben je ingelogd als JoHo donateur dan krijg je op deze pagina toegang tot meer gerelateerde informatie.

  Ben je ingelogd als abonnee dan zie je alle gerelateerde informatie.

  Log in als je nog niet ben ingelogd.

  Aansluiten: bij JoHo

  Sluit je aan bij JoHo, help jezelf en steun een ander!

   

      

  2 - Oriëntatie

  2 - Verkennen & Oriënteren

  • Wat: Je inlezen in je onderwerp, vraag of proces
  • Hoe: Keuze-acceptatie, de acceptatie van de onzekerheid dat je nog niet kunt kiezen
  • Content: Kennis, Definities, Betekenis van het onderwerp, gegevens, feitelijke kennis, omgevingsinformatie
  Tips & Quotes: begrijpen
   

  Tips kunnen bestaan uit:

    JoHo Tips (Tickets):  korte bullets met tips en adviezen die je helpen bij activiteiten als leren, studeren, lezen en begrijpen

    JoHo TentamenTickets: korte bullets met vakgerichte tentamentips en voorbeeldvragen, zodat je weet wat en hoe je moet gaan leren en studeren.

    JoHo Coach Quotes : Uitspraken en gedachtegangen die je geest in beweging kunnen krijgen

   
   

       

  Wanneer mag of moet je je uitschrijven bij de Gemeente (Basisregistratie Personen) bij vertrek naar buitenland?

  Wanneer mag of moet je je uitschrijven bij de Gemeente (Basisregistratie Personen) bij vertrek naar buitenland?

   

  Vragen & Antwoorden rond uitschrijven bij de Gemeente (Basisregistratie Personen) bij vertrek naar buitenland

   

  • Wanneer mag of moet je je uitschrijven bij de Basisregistratie Personen?
  • Wat zijn gevolgen van uitschrijving uit de Basisregistratie Personen?
  • Wat zijn gevolgen van uitschrijving voor je particuliere verzekeringen?
  • Wat zijn gevolgen van uitschrijving voor je Nederlanderschap?
  • Wat zijn de gevolgen van uitschrijving voor je AOW?
  • Wat zijn de gevolgen richting de belastingdienst?
  • Wat kun je doen om de gevolgen voor je AOW of ANW op te vangen?
  • Hoe kan je de gevolgen voor je lopende verzekeringen het beste opvangen?
  • Wat moet je doen met je zorgverzekering?
  • Wat kan JoHo voor je doen?

   

   Vragen & Antwoorden voor JoHo donateurs

   

  • Is er controle op de uitschrijving bij de Basisregistratie Personen?
  • Wat zijn gevolgen van uitschrijving bij de BRP?
  • Wat zijn de gevolgen en boetes als je je onterecht laat uitschrijven?
  • Welke fiscale gevolgen kan een uitschrijving bij de BRP hebben? 
  • Kan je je inschrijven bij je ouders, vrienden of kennissen?
  • Wanneer kan je een briefadres of postadres in Nederland opgeven?
  • Waar kan je je brief/postadres aanvragen?
  • Wat moet je meenemen bij de aanvraag van een postadres
  • Kun je een briefadres aanvragen als je je uitschrijft bij de BRP? 
  • Hoe kan je een nieuw adres opgeven als je dat nog niet hebt?
  • Hoe kun je voorkomen dat een briefadres gevolgen heeft voor daadwerkelijke bewoners?
  • Wat kan je doen als je een briefadres gaat opgeven en je basiszorgverzekering is stopgezet?
  • Ik wil me niet uitschrijven, want ik heb een (sociale) huurwoning, wat nu?
  • Wat kun je doen tegen de gevolgen voor je huurwoning of wachtlijst?
  • Ik wil me niet uitschrijven, want ik heb een koophuis. Wat nu?   
  • Wat kun je doen tegen gevolgen voor een eventuele hypotheekrente aftrek?
  • Wat zijn extra aandachtspunten rondom uitschrijven als je een eigen onderneming / ZZP in Nederland hebt?
  • Wat kan JoHo nog meer voor mij betekenen?

  Wanneer mag of moet je je uitschrijven bij de Basisregistratie Personen?

  • Indien je langer dan acht maanden in het buitenland verblijft, hoor je je officieel uit te schrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP). De BRP was voorheen de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie). Het GBA werd ook wel het bevolkingsregister genoemd;
  • Dit kan gewoonlijk vanaf 5 dagen voor vertrek naar het buitenland. Sommige gemeenten houden er een “eigen” beleid op na en kunnen afwijken van deze termijn (meestal in jouw nadeel). Je kunt je afmelden bij de afdeling burgerzaken van de gemeente. Daar staan de persoonsgegevens van alle Nederlandse staatsburgers in de Basisregistratie Personen (BRP).
  • Afmelden kan schriftelijk of persoonlijk. Een formulier invullen met een kopie van je paspoort is voldoende. Ook via Digi-D is soms iets te regelen. Let op: niet alle afdelingen van de verschillende gemeenten zijn even up to date!
  • Sommige landen vereisen een bewijs van je uitschrijving uit Nederland. Vooral als je in het nieuwe land echt langere tijd wilt verblijven en/of je er wilt inschrijven. Het bewijs van uitschrijving ontvang je van de gemeente (vraag er om, mocht je het niet vanzelf krijgen).
  • Wanneer je je gaat uitschrijven uit de BRP is het niet verplicht om je elders in te schrijven. Je hoeft je dus niet (in het buitenland) in te schrijven als woonachtige. Indien je je inschrijft op een ander adres in Nederland, dan behoor je op dat adres in principe wel te wonen. In sommige gevallen kun je echter een brief- of postadres opgeven, zonder dat je er woont.
  • Voor advies en hulp kun je terecht bij de BuitenlandZaken Service van JoHo

  Wat zijn gevolgen van uitschrijving uit de Basisregistratie Personen?

  • Na uitschrijving uit de Basisregistratie Personen heb je geen recht meer op zaken als uitkering, huursubsidie, kinderbijslag en bijvoorbeeld de Nabestaandenuitkering (ANW)
  • Daarnaast zijn er ook gevolgen voor je AOW (Algemene Ouderdomswet) en je particuliere verzekeringen

  Wat zijn gevolgen van uitschrijving voor je particuliere verzekeringen?

  • En aantal verzekeringen geeft geen dekking meer als je bent uitgeschreven uit het BRP: o.a. zorgverzekeringen (lees meer), aansprakelijkheidsverzekeringen en doorlopende reisverzekeringen.
  • Bij woonhuisverzekeringen kan het risico veranderen door leegstand of onderhuur van je huis of kamer
  • Voor advies en hulp kun je terecht bij de BuitenlandZaken Service van JoHo

  Wat zijn gevolgen van uitschrijving voor je Nederlanderschap?

  • Uitschrijving uit de BRP betekent niet dat je geen Nederlander meer bent. Je behoudt gewoon je Nederlandse paspoort.
  • Je behoudt ook gewoon je sofinummer als je bent uitgeschreven.

  Wat zijn de gevolgen van uitschrijving voor je AOW?

  • Voor ieder volledig jaar (tussen je 15de en 65ste) dat je in het buitenland verblijft wordt de opbouw voor AOW (uitkering / pensioen) tijdelijk stopgezet (korting van 2% per uitgeschreven jaar op de uiteindelijke uitkering).

  Wat zijn de gevolgen richting de belastingdienst?

  • De gemeente stelt ook de belastingdienst op de hoogte van je nieuwe adres in het buitenland.
  • De belastingdienst stuurt je dan een formulier 'Opgaaf informatie over verhuizing naar het buitenland'. Hierin kan je ook, indien van toepassing, het adres van je zaakwaarnemer opgeven en een machtiging voor de belastingdienst regelen. Je kan dit formulier ook bij de belastingdienst opvragen en opsturen zodra je vertrekt. Als je je bij de gemeente uitschrijft, wordt het vaak nogmaals opgestuurd.
  • Bij de eerstvolgende belastingaangifte zal je een M-formulier toegezonden krijgen, waarop je je situatie (inkomsten) in het buitenland kunt toelichten.
  • Je kunt hierover met je regiokantoor van de belastingdienst contact opnemen indien je financiële situatie ingewikkeld is.
  • Indien je in het buitenland geen inkomsten hebt, zijn er verder geen significante gevolgen, volgens opgaaf van de belastingdienst.

  Wat kun je doen om de gevolgen voor je AOW of ANW op te vangen?

  • Voor een aantal verzekeringen (AOW en ANW) kun je je vrijwillig verzekeren bij de Sociale Verzekeringsbank.
  • Dit moet binnen een jaar na vertrek geregeld zijn
  • De premie is afhankelijk van je inkomen, met een minimumpremie voor het geval je geen inkomen/weinig inkomen hebt.
  • Voor advies en hulp kun je terecht bij de BuitenlandZaken Service van JoHo

  Hoe kan je de gevolgen voor je lopende verzekeringen het beste opvangen?

  • Geef de veranderingen door aan de betreffende verzekeraars!
  • In zijn algemeenheid geldt dat de ene verzekeraar soepeler omgaat met je vertrek naar het buitenland dan de ander. Sommige verzekeraars stoppen gewoon de verzekering en geven geen dekking meer of bieden geen alternatief aan .
  • Overstappen kan lastig, duur of soms onmogelijk zijn op het moment dat je wilt vertrekken , al bent vertrokken of bij opgelopen schade.
  • Het is dus wat dat betreft ook voor je “gewone” lopende verzekeringen van belang bij een flexibele verzekeraar je verzekeringen af te sluiten, om dergelijke problemen te voorkomen.

  Wat moet je doen met je zorgverzekering?

  • Als je niet meer in aanmerking komt voor de basisverzekering omdat je bent uitgeschreven uit het BRP kan en moet je je zorgverzekering stopzetten (Lees hierover meer bij ziektekostenverzekering aanhouden of stopzetten)
  • Je internationale ziektekosten regel je dan via een speciale reisverzekering (als je van plan bent weer terug te keren naar Nederland) of internationale ziektekostenverzekering (als je niet van plan bent terug te keren naar Nederland). Lees meer.

  Wat kan JoHo voor je doen?

  • JoHo kan helpen. JoHo krijgt dagelijks te maken met mensen die voor langere tijd naar het buitenland vertrekken, of daar activiteiten gaan ontplooien die van invloed kunnen zijn op de geldigheid van hun zorgverzekering
  • Voor het beste advies en hulp kun je gebruik maken van de BuitenlandZaken Service van JoHo
  • Voor een oriënterend advies kun je langskomen op een van de JoHo dagen die in het teken staat van lang vertrek naar het buitenland
  • Diverse JoHo keuzewijzers voor lang verblijf in het buitenland wijzen je de weg naar meer detailinfo

  3 - Selectie

  3 - Verzamelen & Selecteren

  • Wat: Selecteren van de basisinformatie om je keuzes te  kunnen maken
  • Hoe: Keuzestress, het inzicht in de verschillende keuzes
  • Content: Belangrijke vragen en antwoorden, productoverzichten, advieswijzer

   

     

    

  5 - Compententies

  5 - Vaardigheden verbeteren & Talent ontwikkelen

  • Wat : Vaardigheden in huis halen
  • Hoe: Keuzeskills , verbeteren van je vaardigheden om je keuzes te maken
  • Content: Benodigde competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
  Crossroad: TEFL
   
  De TEFL-cursus (Teaching English as a Foreign Language) is een cursus die je opleidt om aan kinderen en volwassenen Engelse les te kunnen geven.
  De cursus kun je via JoHo zowel online, in Nederland, in Spanje of in Italië volgen

    

  6 - Voorbereiding

  6 - Voorbereiden & Checken

  • Wat: Voorbereidingen treffen om je keuze te maken en ze op te volgen
  • Hoe: Keuzevoorbereiding, maatregelen treffen, checklists afwerken
  • Content: Wat moet je doen om je goed voorbereiden voor je keuze of actie? Wat kan je doen om te oefenen of je beter voor te bereiden? Waar moet je aan denken?
  Crossroads: verzekeringenmenu

     

  > Inspiratie via JoHo WorldSupporter
  Bewuster keuzes maken met een tussenjaar - Koert Hommel
  Ik was een jaar of 11, 12 misschien. Ik besteedde er uren aan. Ja echt, uren. Per week, soms. Aan...
  Wereldstage zoekt voor jou een passende stage! - Supporter of Wereldstage
  De dienstverlening van Wereldstage Curacao bestaat uit het vinden van de juiste stageplaats, het helpen invullen van...
  Wat is een TEFL level 5 cursus en waarom zou je deze cursus volgen? - LauraD
  Ben je van plan een TEFL cursus te volgen? Dan kom je waarschijnlijk de termen 'level 3' of 'level 5' tegen. De...
  25 tips om zinvol te discussiëren - Koert Hommel
  Een discussie is een uitwisseling van gedachten, meningen. Als je discussieert, verschil je van mening met een ander en...
  How to Handle Stress - Ilona
  Stress   75 to 95 percent of visits to the doctor are for stress-related conditions Allostatic load: a...
  Werken aan je vaardigheden en competenties én een bijdrage leveren met vrijwilligerswerk in het buitenland - Koert Hommel
  In het buitenland werken is een verrijking; je krijgt de kans je kennis uit te bouwen over hoe het is om te werken in...
  7 - Inspiratie

  7 - Inspireren & Samenwerken

  • Wat: Inspiratie opdoen en betrokkenheid bepalen
  • Hoe: Je keuzegeweten laten spreken, tegen je eigen lat houden, past het bij je?, voelt het goed? Haal jij, of een ander, er voldoende inspiratie vandaan?
  • Content: Hoe werkt de praktijk, wat en kan jij ervan leren? Welke ervaringen kan jij delen of zijn al gedeeld? Hoe kan jij anderen inspireren?
  Crossroad: Partner
   
   
  Vrijwillig Wereldwijd: ervaring opdoen met jezelf en voor een ander!
  Crossroad: Inspiratiemenu

      

  > Ervaring opdoen & In praktijk brengen

  JoHo Vacatureservice

  • Hieronder vind je recente & uitgelichte vacatures  betaald werk, stages & vrijwilligerswerk in het buitenland & Nederland uit de JoHo Vacatureservice.
  • Wil je reageren of solliciteren, word dan JoHo donateur en vind per land de betrokken organisatie.
  • Word JoHo abonnee als je de Vacatureservice effectief en volledig wilt gebruiken. 

  Een kleine greep uit de mogelijkheden via JoHo 
  8 - Ervaring

  8 - Ervaren & Werken

  • Wat: Met je proces de slag gaan of werken in het kader van je proces
  • Hoe: Keuze-ervaring, de praktijk ervaren rond je keuzeprocessen, werk maken van je proces, proces maken van je werk
  • Content: Hoe kan je jezelf nuttig maken via stages of vrijwilligerswerk,Is er gerelateerd werk mogelijk,  zijn er vacaturemogelijkheden
  Crossroad: vacaturemenu

    

  Footprints: ?

   Footprints

  • Leave footprints on the site by adding pages to your own bundles or use the comment options
  • Check the JoHo tips and advice chapters
   
  Footprint: Achterlaten
  10 - Evalueren

  10 - Evalueren & Vervolgen

  • Wat: Terugkijken naar je beslissing en vooruitkijken naar het vervolg
  • Hoe: Je eigen keuze beoordelen, doorgaan naar een volgend keuzeproces gaan, beginnen aan het vervolgproces
  • Content: Naar het volgende onderwerp of naar de volgende activiteit, zoeken naar andere pagina's & activiteiten

   

   

   

  Webshop & Services

   

   

  Zoeken: Meer Thema's, Topics & Chapters

  Typ je trefwoord(en) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien

  Shop: Missie & Zingeving

  JoHo Missie

  Shop: Prijsinfo

  Prijzen & Kortingen

  • 'Price' is de reguliere prijs die altijd zichtbaar is
  • 'Member price' (indien vermeld) is de prijs voor JoHo donateurs
  • 'Your member price' is jouw prijs als donateur of abonnee (zichtbaar nadat je inlogt)
  • De kortingen voor donateurs & abonnees zijn voor online bestellingen gemiddeld 10-30%
  • De kortingen bij afhalen in de support centers zijn hoger
  Shop: Kortingen

  JoHo service-abonnement kiezen

  JoHo donateur worden en abonnement kiezen

  • Services voor samenvattingen en stages, vacatures en sollicitaties, reizen en backpacken, vrijwilligerswerk en duurzaamheid, emigratie en lang verblijf in het buitenland

  Voor JoHo donateurs

  Crossroads: shopmenu