Geld en waardepapieren op reis verzekeren

JoHo: crossroad uit bundel

 

Geld en waardepapieren op reis verzekeren

 

Kan je je verzekeren tegen verlies of diefstal van contant geld, en is dat handig om te doen?

Kan je je verzekeren tegen verlies of diefstal van contant geld, en is dat handig om te doen?

Ben ik verzekerd voor verlies of diefstal van contant geld?

 • Contant geld en reischeques zijn bij de meeste verzekeringen uitgesloten van dekking.
 • Bij sommige verzekeringen is het mogelijk geld en waardevolle papieren via een aanvullende module toch te verzekeren.
 • Je betaalt hier wel extra voor, al vallen de kosten hiervoor vaak mee.

Tot welk bedrag is contant geld gedekt door reisverzekering?

 • Het bedrag aan contant geld waarvoor je je aanvullend kunt verzekeren verschilt per verzekeraar.  Het gaat meestal om bedragen rond de 250 tot 750 euro.
 • Let op! De verzekering keert alleen uit bij diefstal van geld als je het direct bij je had of wanneer je het in je (reis)kluis in de hotelkamer had liggen. Ligt je portemonnee los in de hotelkamer dan keert de verzekering in het algemeen niet uit.
 • Lees meer bij bagage verzekeren in het buitenland 

Hoe zinvol is een aanvullende dekking voor contant geld?

 • Of het zinvol is om een aanvullende dekking voor contant geld af te sluiten, hangt o.a. van waar je naartoe gaat.
 • Ga je naar een euroland? Dan is het in de meeste gevallen niet nodig om grote hoeveelheden contant geld mee te nemen. Je kunt bijna overal pinnen en omdat het om bedragen in euro’s gaat, kosten pinbetalingen en opnamen uit geldautomaten bijna niets. Het is in deze gevallen veel verstandiger om gewoon niet al te veel geld op zak te hebben.
 • Check van te voren of er in het land van bestemming voldoende geldautomaten zijn. Anders is het natuurlijk wel verstandig om meer contant geld bij je te hebben en daar kan je je dan weer aanvullend voor verzekeren.

Mijn portemonnee met al mijn geld is gestolen, wat nu?

 • Ben je bestolen of is je portemonnee zoek geraakt, dan zal je aangifte moeten doen bij de lokale politie als je later gebruik wilt maken van je verzekering.
 • Het bewijs daarvan moet je kunnen overleggen bij een schade-aangifte.
 • Wat je verder moet doen lees je bij problemen op reis oplossen en voorkomen .

JoHo ISIS Continu reisverzekering: Wat valt er wel en niet onder de bagagedekking?

JoHo ISIS Continu reisverzekering: Wat valt er wel en niet onder de bagagedekking?

Hoe werkt de bagagedekking

 • De verzekering vergoedt de schade aan je bagage en persoonlijke eigendommen als de schade is ontstaan door van buiten komend onheil. Hieronder wordt verstaan o.a. verlies, diefstal, beschadiging en vermissing.
 • De herstelkosten van een beschadigd artikel worden vergoed als die kosten niet hoger zijn dan het verschil tussen de dagwaarde en de waarde van de restanten. Je moet dan een nota van de reparatie kunnen tonen. Kan de schade niet hersteld worden? Dan vergoeden de verzekering de aanschafwaarde als de bagage nog geen jaar oud is. Zijn de bezittingen ouder dan één jaar, dan ontvang je de dagwaarde. Je moet wel de originele aankoopnota’s kunnen tonen.
 • Er geldt een eigen risico van € 90,- per gebeurtenis bij schade aan bagage. Het maximum eigen risico per verzekeringsjaar is €270,-.
 • Bij diefstal of vermissing van bagage moet je altijd aangifte doen bij de politie in de plaats waar het voorval plaatsvond en een politierapport laten opmaken. Als de politie hiervoor kosten in rekening brengt, krijg je maximaal € 50,-  vergoed per gebeurtenis  Is de diefstal of vermissing ontstaan terwijl het voorwerp zich bevond in een bagageruimte van bijvoorbeeld een trein, bus, vliegtuig of boot? Doe dan geen aangifte bij de politie maar bij de vervoersmaatschappij en laat die een  rapport opmaken. Vraag altijd om een kopie van het rapport.

Wat valt er wel onder de bagagedekking?

 • foto-, film-, geluids- en beeldapparatuur, (spel)computers, notebooks, electronische agenda’s, geluidsdragers en andere optische instrumenten, muziekinstrumenten, bont,
 • suède en lederen kleding en andere kostbaarheden, met bijbehorende accessoires.
 • auto-geluidsapparatuur met uitsluitend accu-aansluiting, autogereedschap, sneeuwkettingen en reserve-onderdelen voor vervoermiddelen (waaronder uitsluitend te verstaan: V-snaar, bougies, bougiekabels, verdeelkap, contactpuntjes en lampen)
 • rijbewijzen, kentekenbewijzen, kentekenplaten, paspoorten, toeristen-kaarten, reisbiljetten en andere reisdocumenten
 • prothesen, stifttanden, kronen, tandbeugels, gehoorapparaten, contact- lenzenbrillen en zonnebrillen:
 • fietsen, fiets- en surfimperiaal, surfmateriaal en opvouwbare of opblaasbare boten exclusief de voortstuwingsinstallatie :
 • winter-, onderwater- en avontuurlijke sportuitrusting
 • kinder-, wandel- en invalidewagens
 • sieraden, horloges
 • Per groep gelden maximale vergoedingen die varieren tussen de 200 en 750 euro (zie de voorwaarden)

Valt vervangende kleding en/of toiletartikelen onder de dekking?

 • Kun je 24 uur na aankomst op je vakantiebestemming nog niet over je bagage beschikken? Dan word de noodzakelijke aanschaf van kleding en toiletartikelen tot maximaal € 115,- per persoon met een maximaal bedrag van €225,- voor alle verzekerden tezamen. Voor deze dekking geldt geen eigen risico

Waar moet je op letten?

 • Je krijgt geen vergoeding als je niet goed voor je bezittingen zorgt of er onvoorzichtig mee bent.
 • Je moet er alles aan doen om schade te voorkomen en te verminderen. Je bezittingen en vooral je belangrijke documenten en waardevolle zaken berg je op de veiligste plaats op die op dat moment beschikbaar is, bijvoorbeeld in een kluis. Met veiligste plaats wordt bijvoorbeeld bedoeld dat je:
  • belangrijke documenten en waardevolle zaken alleen onder toezicht achterlaat;
  • belangrijke documenten en waardevolle zaken en medicijnen als handbagage meeneemt tijdens de reis per vliegtuig, boot, trein of bus;
  • belangrijke documenten en waardevolle zaken niet achterlaat in een voertuig, dus ook niet uit het zicht en ook niet in een gesloten kofferruimte;
  • je overige bagage (geen waardevolle zaken en papieren) in een voertuig uit het zicht legt in een afgesloten kofferruimte. Ook een dakkoffer moet goed afgesloten zijn;

Wat valt er niet onder de bagagedekking?

 • verlies of diefstal van geld
 • schade door misbruik van een bankpas of creditcard
 • abonnementen, seizoenkaarten, pasjes, entreebewijzen en dergelijke die je hebt meegenomen, maar die niet nodig zijn tijdens de reis.
 • de waarde van tegoedbonnen, (bel)abonnementen en beltegoeden
 • telefoon en accessoires;
 • verzamelingen, antiek en kunst;
 • medische instrumenten;
 • gereedschappen, auto- en camperaccessoires;
 • ingebouwde navigatiesystemen;
 • vouwwagens, caravans, vaar-, voer-, rij- of luchtvaartuigen en bijbehorende accessoires

Voorwaarden van de ISIS Continu reisverzekering

Special ISIS: vragen en antwoorden over de dekking voor bagage en apparatuur

Special ISIS: vragen en antwoorden over de dekking voor bagage en apparatuur

In hoeverre is je bagage bij de Special ISIS verzekerd?

 • Bagage en persoonlijke eigendommen zijn standaard meeverzekerd.
 • Schade aan bagage wordt in beginsel vergoed als de schade is ontstaan door van buiten komend onheil. Hieronder wordt o.a. verstaan verlies, diefstal, beschadiging en vermissing.
 • Schade aan bagage wordt niet vergoed als je niet goed voor je bezittingen zorgt, of er onvoorzichtig mee bent omgegaan

Wat betekent voorzichtig omgaan met je bagage, en goed zorgen voor je bezittingen?

 • Dat je je bezittingen en vooral je belangrijke documenten en waardevolle zaken goed opbergt op de veiligste plaats op die op dat moment beschikbaar is, bijvoorbeeld in een kluis, en dat je er alles aan doet om schade te voorkomen en te verminderen.
 • Met veiligste plaats wordt bijvoorbeeld bedoeld
  • dat je belangrijke documenten en waardevolle zaken alleen onder toezicht achterlaat.
  • dat je belangrijke documenten en waardevolle zaken en medicijnen als handbagage meeneemt tijdens de reis per vliegtuig, boot, trein of bus.
  • dat je belangrijke documenten en waardevolle zaken niet achterlaat in een voertuig, dus ook niet uit het zicht en ook niet in een gesloten kofferruimte e.d.;
  • dat je je overige bagage in een voertuig uit het zicht legt in een afgesloten kofferruimteof dakkoffer 

Wat is het eigen risico bij de Special ISIS verzekering?

 • Er geldt geen eigen risico al je voor de Super+ dekking hebt gekozen (Super+ dekking is afsluitbaar vanaf eind juni 2023)
 • Er geldt een eigen risico van € 50,- per gebeurtenis als je voor Super dekking hebt gekozen
 • Er geldt een eigen risico van € 75- per gebeurtenis als je voor de Standaard dekking hebt gekozen

Is er dekking voor de aanschaf van vervangende spullen die je nodig hebt tijdens je reis, als je bagage zoek is geraakt?

 • Kun je acht uur na aankomst op je vakantiebestemming nog niet over je bagage beschikken? Dan vergoedt de Special ISIS de noodzakelijke aanschaf van kleding en toiletartikelen tot maximaal € 125,-. Voor deze dekking geldt geen eigen risico.

Hoe weet je wat de dagwaarde is van de spullen die mee op reis zijn genomen?

 • Voor een camera die 3 jaar geleden € 1000,- kostte, zul je bij een diefstal of schade die vandaag plaatsvindt niet meer de nieuwprijs terug krijgen. Voor elk type artikel geldt een bepaald afschrijvingspercentage per jaar. Zo geldt er voor laptops en computers bijvoorbeeld een afschrijvingspercentage van 20% per jaar, voor GoPro camera's 25% en voor horloges en sieraden tussen de 7% en 13%.
 • Uiteindelijk is de restwaarde van een artikel nooit lager dan 20% van de nieuwwaarde.

Is de fiets meeverzekerd, als de reis per fiets wordt gemaakt?

 • Ja, fietsen zijn als "bagage" meeverzekerd binnen de Special ISIS.
 • Er gelden maximale bedragen; binnen de 'Standaard' dekking is dat €275, binnen de 'Super' dekking is het maximum €350.

Hoe werk het als een telefoon wordt gestolen, en deze nog wordt afbetaald via het abonnement bij de provider,

 • Heb je 'Super' dekking afgesloten dan is je telefoon meeverzekerd. Het is geen probleem om een claim in te dienen aan de hand van het een overzicht van je abonnement, waar jouw specifieke mobiele telefoon op wordt genoemd.
 • Wel zal er in geval van diefstal meestal wel worden gevraagd naar een politierapport waarin de diefstal is aangegeven.

Is bagage in een auto of voertuig ook verzekerd?

 • Om je eigendommen ook goed te verzekeren wanneer je ze achterlaat in of op een voertuig, moeten deze in ieder geval uit het zicht opgeborgen worden, in een afgesloten kofferruimte. Ook een dakkoffer moet goed afgesloten zijn.
 • Belangrijke documenten en waardevolle zaken kun je het beste sowieso niet achterlaten in een voertuig (dus ook niet uit het zicht en ook niet in een gesloten kofferruimte).

Wat is nog meer wel en niet meeverzekerd?

 • Contant geld is niet meeverzekerd
 • Voor zaken die tijdens de reis zijn aangeschaft, bestaat binnen de Special ISIS een vergoeding tot €350 binnen de Standaard dekking en €450 bij de Super dekking.
Globetrotter verzekering: vragen en antwoorden over dekking voor aansprakelijkheid, bagage, ziektekosten en risico's

Globetrotter verzekering: vragen en antwoorden over dekking voor aansprakelijkheid, bagage, ziektekosten en risico's

    Kan je de dekking tijdens de reis aanpassen bij de Globetrotter verzekering?

    • Je kunt de dekking van de Globetrotter niet tijdens de looptijd van de polis aanpassen.
    • Als er een kans bestaat dat je tijdens jouw reis de dekking van jouw Nederlandse zorgverzekering zult verliezen (bijvoorbeeld omdat je gaat werken), is het raadzaam om al gelijk vanaf het begin te kiezen voor de volledige medische dekking.
    • Tijdens de reis is het niet mogelijk om de medische dekking te upgraden van "aanvullend" naar "volledig".

    Welke toeslag is van toepassing bij bijzondere activiteiten en werkzaamheden bij de Globetrotter verzekering?

    Uitgelicht

     • Offpiste skiën of snowboarden is met bijzondere wintersporten gedekt. Hierbij wordt er wel van uitgegaan dat je goed voorbereid bent en goede voorzorgsmaatregelen hebt genomen om dit in goede banen te leiden. Dat wil zeggen: je bent een ervaren skiër (dus het moet niet je eerste wintersport vakantie zijn), en je hebt berichten over lawinegevaar en weersvoorspellingen gecheckt. Is er kans op storm of lawine en ga je toch op pad? Dan wordt dit gezien als "roekeloos" en ben je niet verzekerd.
     • Ga je tijdens je verblijf in het buitenland werken met sledehonden? Selecteer dan in ieder geval de dekking voor wintersport en bijzondere sporten. Daarnaast geldt de hoogste risicotoeslag, zoals geldt voor alle werkzaamheden waarmee je in direct contact met dieren komt.

     Hoe zit het met eigen of gehuurde (winter)sportuitrusting bij de Globetrotter verzekering?

     • Eigen of gehuurde (winter)sportuitrusting is verzekerd als ‘Wintersport en bijzondere sporten’ is meeverzekerd.
     • Zijn jouw eigen sportgoederen gestolen of onherstelbaar beschadigd geraakt? Naast dekking voor de schade aan jouw eigen uitrusting is er dekking voor de huur van vergelijkbare sportuitrusting voor de periode dat je van plan was het te gebruiken.

     Ben je ook verzekerd voor schade aan (gehuurde) voertuigen bij de Globetrotter verzekering?

     • Met de Globetrotter verzekering ben je verzekerd voor particuliere aansprakelijkheid. 
     • Schade veroorzaakt door of met een (gehuurde) auto is uitgesloten van dekking.
     • Vaak kun je je hier lokaal voor verzekeren, bijvoorbeeld via de verhuurmaatschappij.

     Wat is het 'eigen risico' bij geneeskundige kosten van de Globetrotter verzekering?

     • Eigen risico voor geneeskundige kosten is €100.
     • Dit Eigen Risico geldt per verzekerde periode.
     • Bij een verlenging komt de teller weer op nul te staan. Dit geldt zowel voor de dekking als het eigen risico.

     Worden voorgeschreven medicijnen vergoed bij de Globetrotter verzekering?

     • Als je medische kosten meeverzekert, biedt de Globetrotter reisverzekering dekking voor onvoorziene en spoedeisende zorg.
     • Als je tijdens de reis medicatie krijgt voorgeschreven die hoort bij de behandeling van een acute klacht, zal dit in de meeste gevallen vergoed worden.
     • Bestaande aandoeningen en bijbehorende medicatie vallen niet binnen de dekking van deze verzekering.
     • Voorgeschreven middelen met een preventieve werking zoals de anticonceptie pil, vaccinaties of vitaminesupplementen zijn uitgesloten van dekking.
     • Dit geldt in principe voor alle reisverzekeringen.

     Biedt de Globetrotter verzekering dekking bij een verplichte quarantaine?

     Verplichte quarantaine bij een door de overheid aangewezen locatie

     • De Globetrotter verzekering biedt dekking voor quarantainekosten voor reizen binnen de EU. Heeft het land waar je in quarantaine moet een reisadvies met kleurcode geel of groen. Dan heb je dekking voor:
      • Vergoeding extra verblijfskosten: bedrag per persoon per dag max. € 100, afhankelijk van dekking. 
      • Totale vergoeding extra reis- en verblijfskosten is max. € 1.000 per persoon.
      • Vergoeding latere terugvlucht: kostprijs.

     Verplichte quarantaine als je besmet bent geraakt met Corona

     • Een positieve (PCR) test is noodzakelijk. Heeft het land waar je in quarantaine moet een reisadvies met kleurcode geel of groen. Dan heb je dekking voor:
      • Vergoeding extra verblijfskosten: bedrag per persoon per dag max. € 100, afhankelijk van dekking. 
      • Totale vergoeding extra reis- en verblijfskosten is max.€ 1.000 per persoon.
      • Vergoeding latere terugvlucht: kostprijs.

     Worden de kosten vergoed als je je verplicht dient te laten testen voor corona voor je terugkeer naar Nederland?

     • Je verplicht laten testen op het coronavirus is een ‘maatregel van de overheid’. Dit is geen verzekerde gebeurtenis.
     • Deze kosten worden dus niet vergoed. Ook niet als je verzekerd bent voor aanvullende medische kosten. 

      

       

     Verzekeringen voor geld en waardepapieren op reis

      

      

     JoHo: crossroad uit bundel
     JoHo: footprint achterlaten
      
     (service voor JoHo donateurs & abonnees)
      
      
     JoHo: pagina topic
     Geld en waardepapieren op reis verzekeren Kan je je verzekeren tegen verlies of diefstal van contant geld, en is dat handig om te doen?

      

      

     Meer over JoHo en je verzekeringen

     Informatie en faq zoeken
     JoHo checken

     Waarom zou je je verzekeren?

     • De kans op ongelukken en ziekte is in het buitenland groter dan thuis, vooral als je ook gaat werken
     • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt

     • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen

     • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage

     • Het kan lastig zijn in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op hulp van een (Nederlandse) alarmcentrale

     Waarom zou je je verzekeren via JoHo?

     • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland

     • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod

     • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling

     • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

     • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven

     Waarom zou je je aansluiten bij JoHo?

     • Voor voordelen bij de premies van verzekeringen en het gebruik van JoHo abonnementen.
     • Voor het steunen van de missie en de doelstellingen: JoHo abonnees en donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen steunen niet alleen zichzelf maar ook de JoHo missie om mensen en organisaties in staat te stellen beter samen te werken en bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.

     Sluit je aan bij JoHo 

     Contact opnemen
      
     CONTACT
      
     Contactformulier voor verzekeringen
      
     Telefoon & Afspraken
     di t/m do tussen 11.00 - 17.00
     +31 (0)88-3214567
     Skype: op joho.foundation
      
     JoHo vestigingen in NL