Kinderen & Jongeren: reizen en wonen in het buitenland

 

Met kinderen en jongeren op reis of wonen in het buitenland

 

 Emigreren met kinderen - Lange reis met kinderen - Onderwijs op reis

Acclimatiseren - Bestemming - Gezondheid - Leerplicht - Meeneemlijst - Vrijwilligerswerk

JoHo: crossroads uit bundel

  Themapagina

 

  Wat zijn extra aandachtspunten als je met kinderen een lange reis of wereldreis gaat maken?

  Wat zijn extra aandachtspunten als je met kinderen een lange reis of wereldreis gaat maken?


  Voordelen van een lange reis of wereldreis met kinderen

  • Voor langere tijd met je gezin en kinderen op reis kan een goede manier zijn om als gezin hechter te worden, maar het kan ook fungeren als een mooi en gedenkwaardig afsluitend moment als je kind(eren) na de reis op eigen benen gaan staan omdat ze bijvoorbeeld gaan studeren of samenwonen.
  • Je kinderen beleven en ervaren zaken die ze thuis nooit hadden meegemaakt. Ze zien "biologie" in het echt (bezoek een wildlife reservaat), "geschiedenis" komt tot leven als je door een echte piramide loopt, "gymnastiek" wordt opeens leuk door te leren kanoën of surfen, de lessen "maatschappijleer" waarbij je leert over respect voor andere culturen en tradities kun je in de praktijk toepassen. Je kinderen worden wereldburgers.
  • Zeker met relatief jonge kinderen is de impact op je kind niet gigantisch; zo lang papa en mama maar in de buurt zijn is het oké (de blijvende herinneringen aan de reis zullen ook wat kleiner zijn als je kinderen nog echt jong zijn).
  • Al reizende ontwikkelen kinderen vaardigheden die ze thuis niet of niet zo snel zouden hebben ontwikkeld. Denk uiteraard aan taalvaardigheden, maar bijvoorbeeld ook aan (verfijning van) zwemtechnieken, het vermogen zich te verplaatsen in anderen, zelfstandigheid of leren samenwerken.
  • Veiligheid: als reizend gezin ben je enerzijds kwetsbaar (maar realiseer je dat er ook thuis overal potentiële gevaren zijn) en anderzijds gaan er juist extra deuren open doordat je met kinderen reist; mensen zijn behulpzamer, waarschuwen je eerder voor mogelijke gevaren, etc. Hou in je routeplanning wel nog meer dan anders rekening met politieke stabiliteit en gezondheidsrisico's.
  • Juist door met kinderen te reizen en je reistempo aan hen aan te passen beleef je een reis vaak intenser; contacten met lokale bevolking worden sneller gemaakt.

  Uitdagingen en aandachtspunten bij een lange reis of wereldreis met kinderen

  • Betrek je kinderen tijdig bij het besluit met het gezin een lange of wereldreis te maken; laat ze meedenken en geef ze taken.
  • Afhankelijk van de leeftijd van je kinderen hebben ze in het voortraject moeite met het begrip "lang" op reis, met het referentiekader van een gemiddelde vakantie van een tot drie weken; hou daar rekening mee.
  • Het langdurig samenzijn kan al reizende niet alleen zorgen voor meer hechting maar natuurlijk ook tot extra confrontaties leiden; soms kan je zelfs gaan terugverlangen naar het relatief drukke en soms hectische gezinsleven "thuis", waarin je kinderen ook gewoon een flink deel van de week op school zaten en jullie als ouders andere dingen konden doen.
  • Het reistempo van kinderen is veelal anders dan dat van volwassenen; hou er rekening mee in je routeplanning en bouw voldoende rustpunten in.
  • Gezondheid: neem extra voorzorgsmaatregelen rondom vaccinaties, malaria, ehbo.
  • Een van de belangrijkste aandachtspunten (en regelzaken!) als je met kinderen voor langere tijd naar het buitenland gaat is onderwijs; in het geval van een lange reis heb je het dan over onderwijs-op-afstand waarbij je kind digitaal les volgt aangevuld met lessen van de eigen ouders.
  • Besteed voldoende aandacht aan (afscheid nemen van) thuisblijvers; niet iedereen zal direct en onvoorwaardelijk enthousiast zijn bij je plannen om met de kleinkinderen voor langere tijd op reis te zijn.
  • Ook heimwee kan een serieus thema worden als je met kinderen lang op reis gaat. Afhankelijk van hun leeftijd kunnen ze vriendjes, vriendinnetjes, opa, oma, een favoriete oom of tante érg gaan missen. Zorg voor voldoende contactmogelijkheden met het thuisfront en kies een positieve insteek: laat ze bijvoorbeeld periodiek bloggen of vloggen met achterblijvers en stimuleer reacties vanuit de achterblijvers.
  Kinderen en onderwijs bij lang verblijf in het buitenland en wereldreizen: vragen en antwoorden

  Kinderen en onderwijs bij lang verblijf in het buitenland en wereldreizen: vragen en antwoorden

  Stimuleer je Nederlandse les voor je kinderen wel, of niet, bij een lang verblijf in het buitenland?

  Stimuleer je Nederlandse les voor je kinderen wel, of niet, bij een lang verblijf in het buitenland?

  • ook al zijn je emigratie plannen "definitief": basisadvies is om zeker in de eerste jaren na emigratie het Nederlands van je kinderen op peil te houden; pas na een paar jaar in het buitenland wonen kun je beter inschatten of je van plan bent om (ooit) weer terug te keren naar Nederland. Is die kans écht klein, dan kan je het niveau waarop je het Nederlands van je kinderen onderhoudt wat verlagen.
  • het contact houden met hun vertrouwde taal en cultuur bevordert voor kinderen niet alleen de aanpassing, maar stimuleert ook het aanleren van een andere/tweede taal. Ook blijft het voor kinderen makkelijker contact te houden met achterblijvers in Nederland (familie, vrienden) als ze de taal machtig blijven. Natuurlijk vergemakkelijkt het ook de latere doorstroom in school, studie of werk bij terugkeer naar Nederland.
  • als ouder kan je de kennis en spreekvaardigheid van het Nederlands natuurlijk stimuleren bij je kinderen door het regelmatig te blijven spreken. De kans op verwarring blijkt relatief klein, zeker als je kind met een andere taal in het dagelijks leven te maken krijgt en je het Nederlands consequent, op eenzelfde tijdstip, aanbiedt.
  • Nederlandse les wordt vaak enkele uren per week gevolgd als aanvulling op het lokale of internationale onderwijs. Bijvoorbeeld op een NTC (Nederlandse Taal en Cultuur) school, waarvan de kwaliteit wordt gemeten door de onderwijsinspectie. Of via afstandsonderwijs: onderwijs door ouders zelf of met begeleiding vanuit Nederland, via programma's die erkend zijn door de Nederlandse onderwijsinspectie.
  • je kind regelmatig laten spelen met of logeren bij andere Nederlandse kinderen in je nieuwe woonomgeving stimuleert de taalkennis van het Nederlands. Ook zijn er speciale zomerkampen voor kinderen die in het buitenland Nederlands onderwijs volgen.
  • natuurlijk is het onderhouden van het Nederlands en het contact houden met Nederlandssprekenden tegenwoordig een stuk makkelijker dan vroeger, via online communicatiemiddelen, internet media en nieuwssites en (online) Nederlandse televisie.
  • emigreer je en is je gezin meertalig? De bekendste manier van meertalig opvoeden is de één-persoon-één-taalstrategie: iedere ouder spreekt consequent de (moeder)taal met zijn kind. Lukt dat niet voldoende, dan kan je kiezen voor één en dezelfde taal per situatie.
  • hou wel rekening met het feit dat ondanks de voordelen van meertalig opvoeden, bij jonge kinderen soms juist taalproblemen kunnen ontstaan als zij meertalig worden opgevoed

  Ik wist in het begin na aankomst niet wanneer ik nog tijd moest vinden om de kinderen Nederlandse les te geven. Uiteindelijk koos ik voor elk kind een andere oplossing. Voor mijn oudste dochter ging ik elke week naar haar school toe, aangezien ze in haar lesrooster 2 uur vrij had. Een ideaal moment om zelf Nederlands te geven. Mijn jongste dochter gaf ik in blokken les, vooral tijdens de (lange) schoolvakanties en ze was iedere vrijdagmiddag eerder uit dan de oudste.

  Expat-moeder Frankrijk

  Wat zijn tips als je Nederlandse les wilt geven aan je kinderen bij een lang verblijf in het buitenland?

  Wat zijn tips als je Nederlandse les wilt geven aan je kinderen bij een lang verblijf in het buitenland?

  Het blijven aanbieden van lessen in de Nederlandse taal bevordert de duurzame connectie van je kind met Nederland en de aansluiting op het Nederlands onderwijs en de Nederlandse arbeidsmarkt als je gezin -of je kind zelf- (later) terugkeert naar Nederland.

  • maak eerst de afweging op je je kind wilt/kunt plaatsen op een Nederlandse school, op een Internationale school met Nederlands onderwijs of dat je bv. je kind kunt aanmelden voor lange-afstands-onderwijs (zie ook de Advieswijzer Organisaties bij Lang verblijf in het buitenland)
  • veel internationale scholen geven aan dat het voor de verdere ontwikkeling van het kind belangrijk is om de moedertaal goed te beheersen, als basis voor het leren van andere talen (vele geven daartoe dan ook de gelegenheid tijdens schooltijd)

  Ga je zelf (Nederlandse) les geven aan je kinderen let dan op de volgende aandachtspunten:

  • maak je kinderen bij de start van het lesgeven op een stimulerende manier duidelijk dat deze Nederlandse lessen erbij horen; zonder les geen tijd voor 'leuke dingen'. Stel indien nodig een beloningssysteem in om ze bij aanvang te stimuleren.
  • afhankelijk van leeftijd(en): overweeg een op-maat-oplossing-per-kind. Het ene kind kan je thuis wekelijks lesgeven, het andere kind wellicht in blokken in de schoolvakanties; of wellicht kun je wel op zijn of haar eigen school privé lesgeven in een verloren uur in het lesrooster.
  • wordt je kind in het buitenland geboren en vind je het belangrijk dat hij of zij Nederlands leert, start dan direct met het communiceren van Nederlandse woordjes en hou de verschillende talen goed uit elkaar (voorkom gemixte zinnen)
  • stimuleer dat je kinderen onderling ook regelmatig Nederlands praten
  • nodig regelmatig Nederlands sprekende kinderen thuis uit
  • start bij voorkeur met het leren lezen en schrijven in de Nederlandse taal 1 jaar eerder of 1 jaar later dan de start van je kind op de plaatselijke (dag)school; ervaring leert dat het tegelijkertijd starten te verwarrend is voor de meeste kinderen
  • gebruik Nederlandse media (dvd's, voorlees-cd's, Uitzending gemist-apps etc.) zodat je kinderen "spelenderwijs" Nederlands meekrijgen. Ze vaak naar dezelfde dvd laten kijken helpt om de daarin gebruikte taal te laten beklijven.
  • voorleesmomenten zijn ideale gelegenheden om op een positieve manier te werken aan begrip van het Nederlands
  • af en toe kiezen voor een vakantie in Nederland vergroot de Nederlandse taal- en cultuur vaardigheden van je kind
  • geef veel aandacht aan dictees, lidwoorden, sterke en zwakke werkwoorden, zelf schrijven van (korte) verhaaltjes, gezegdes & uitdrukkingen. Zaken als "tekstanalyse" kost relatief veel tijd en voegt niet veel toe; op de meeste reguliere scholen komt dit al aan bod.
  • maak een duidelijke lesplek, werk met een lesrooster en start de lessen met bijvoorbeeld het luiden van een bel

  Los van dat het een eis was van de leerplichtambtenaar in Nederland: het is écht onzettend leuk om zelf les te geven en je kinderen zo te zien groeien. In één-op-één situaties pikken ze ook ontzettend snel wat op. Verder lijkt het lesgeven wel wat op opvoeden: je moet structuur bieden, consequent zijn, liefde geven en dingen uitleggen. Als we klaar waren, konden we wat leuks gaan doen. Waren ze op school geweest, dan hadden ze nog tot 3 uur moeten blijven zitten.

  [Moeder die met haar gezin op een lange reis per woonschip vertrok]

  Meer lezen?

  Wat zijn aandachtspunten als je voor langere tijd in het buitenland bent, je kind nog niet of nauwelijks Nederlands spreekt en je deze kennis wilt stimuleren?

  Wat zijn aandachtspunten als je voor langere tijd in het buitenland bent, je kind nog niet of nauwelijks Nederlands spreekt en je deze kennis wilt stimuleren?

  Heeft je kind nog geen of nauwelijks kennis van de Nederlandse taal, bijvoorbeeld omdat hij of zij in het buitenland is geborenof omdat je kind op jonge leeftijd als is meeverhuisd dan wordt het een grote uitdaging om deze kennis zelf aan je kind over te brengen. Toch kan het wenselijk zijn om de kennis van het Nederlands op te bouwen, bijvoorbeeld omdat:

  • er in je gezin (ook) Nederlands wordt gesproken
  • je het contact met familie in Nederland wilt stimuleren
  • omdat je kind straks in Nederland een studie wil gaan volgen
  • je het gewoon fijn vindt dat je kind jouw moederstaal spreekt
  • je gezin straks weer terugkeert naar Nederland

  Er zijn gespecialiseerde organisaties die lessen op afstand verzorgen in Nederlands als tweede taal, ofwel NT2 onderwijs. Waar onder andere op te letten?

  • wat is de minimum- en maximumleeftijd waarop onderwijs wordt aangeboden (veelal vanaf 6, tot 18 jaar)
  • wat zijn de doorstroommogelijkheden naar reguliere lessen Nederlands na afronding van het NT2 onderwijs
  • welke begeleiding wordt geboden bij het volgen van de lessen en het maken van opdrachten: is er bv. Skype ondersteuning mogelijk, of studeert je kind zelfstandig?
  • welke flexibiliteit is er in het inplannen van lessen waar een docent begeleidt
  • wat wordt er van de ouders verwacht aan begeleiding bij de lessen van het kind
  • welke verdeling is er in de lessen tussen spreken en schrijven
  • zijn er meerdere lesniveaus mogelijk, afhankelijk van de capaciteiten van je kind
  • wat is de tijdsinvestering voor je kind en jezelf: gedurende welke periode worden er lessen gevolgd, wat is de uurbesteding per week
  • wat is de financiële investering, is er reductie mogelijk als meerdere kinderen tegelijk lessen volgen, kan betaling gespreid worden
  • welk materiaal wordt er gebruikt en is dit volledig digitaal of wordt het aanvuld met fysiek materiaal (bv. een lesboek)
  • worden er garanties geboden, en zo ja welke, als de kennis van je kind achterblijft tijdens het volgen van de lessen

  Natuurlijk kun je, naast de Nederlande taal, je kinderen stimuleren om feeling te houden met de Nederlandse cultuur en Nederlandse gewoontes:

  • stimuleer je kinderen om regelmatig (online) Nederlandse tv te kijken (denk bv. ook aan het jeugdjournaal), radio te luisteren
  • lees je kinderen voor uit traditionele Nederlandse kinderboeken
  • zing met je kinderen regelmatig typisch Nederlandse kinderliedjes
  • humor werkt altijd goed; vertel af en toe Nederlandse moppen of geef je kind een Nederlands moppenboek cadeau
  • besteed in het gezin aandacht aan Nederlandse tradities rondom Sinterklaas, Kerst, Koningsdag etc.
  • neem met je kinderen deel aan activiteiten van de Nederlandse vereniging

  De keuze voor Nederlandse les, via de Wereldschool, was gemakkelijk, want voor onze kinderen was het belangrijk dat de Nederlandse les op het niveau van een gewone middelbare school in Nederland zou zijn. Ze doen een internationaal eindexamen (Cambridge), maar zullen daarnaast een aantekening Nederlands moeten halen om toegelaten te worden tot de meeste opleidingen in Nederland. Voor onze jongens is het soms niet gemakkelijk om voldoende tijd en aandacht te besteden aan de Nederlandse les, in combinatie met hun reguliere school en huiswerk. Maar wat ons opvalt is dat ze allebei, als ze eenmaal gefocust bezig zijn met de Nederlandse les, het maken van de opdrachten ontzettend leuk vinden.

  Ghana emigrantengezin

  Waar let je op bij het kiezen van een school bij lang verblijf in het buitenland?

  Waar let je op bij het kiezen van een school bij lang verblijf in het buitenland?

  • welk (type) school je kiest zal mede afhangen van de leeftijd en het karakter van je kind, zijn of haar mogelijkheden en het soort scholen in de nabijheid van je nieuwe woonomgeving. Ook je eigen toekomstplannen (definitieve emigratie of geplande latere terugkeer, nieuwe internationale verhuizing etc.), en je financiele middelen wegen mee in een schoolkeuze.
  • het is mogelijk om al voor vertrek je kind te laten testen op ontwikkeling, schoolniveau en intelligentie. Gespecialiseerde kinderpsychologen kunnen de kansen en mogelijkheden van je kind in een ander land inschatten.
  • bij de selectie van een reguliere school in het buitenland let je eigenlijk op dezelfde zaken als bij een school in Nederland. Is er een Nederlandse vereniging in de buurt, check dan of zij ervaringen hebben met bepaalde scholen.
  • extra aandacht kan je besteden aan de ervaring van de school met leerlingen die een andere taal spreken.
  • sommige scholen bieden een programma om versneld de taal op bestemming te leren.
  • laat in je afweging of je moet kiezen voor een lokale school, een Nederlandse school of een internationale school vooral meewegen binnen welke termijn je wel of niet weer denkt terug te keren naar Nederland, of doorverhuist naar een volgende bestemming. Op internationale scholen vertrekt per jaar ongeveer een kwart van de kinderen weer, hetgeen nieuwe vriendschappen of het opbouwen van sociale vaardigheden soms kan bemoeilijken.

  Wij hebben er voor gekozen zelf les te gaan geven, met behulp van een organisatie die lespakketten op afstand en online verzorgt. We voegden zelf vakken toe als gym, handvaardigheid, Engels, muziek, natuur en techniek. Daarnaast gaat ons oudste kind eenmaal per week naar Chinese les. In het begin gaven wij alleen de ochtenden les, maar op de duur (vooral vanaf groep 4) zijn we over gegaan op ochtenden én middagen. Wat wij heel snel merkten is dat een schema echt heel belangrijk is. Voor elke dag hebben we een klein overzichtje met tijden en daarbij welke lessen er op die tijden gedaan moeten worden. Dat is voor ons als ouders, maar ook voor onze kinderen overzichtelijker. Het schema maken wij zelf, de ochtenden vullen we zoveel mogelijk met rekenen, taal, geschiedenis, aardrijkskunde en schrijven. De middagen houden we voor het afmaken van werk dat in de ochtend niet af kwam. Vanaf groep 4 hebben wij ervoor gekozen om Taal via een online pakket te doen.

  China emigrantengezin

  Het onderwijs op de Duitse school bleek ouderwetser, zoals het in Nederland 50 jaar geleden was: alles op krijtbord, niets op de pc. Onze zoon in groep 5 kan naamvallen klakkeloos vervoegen, maar typen op een computer leren ze hem niet op school. Ze gebruiken voor veel vakken geen boeken, maar stencils.

  Duitsland emigrant

  Waar let je op bij het kiezen van een organisatie die onderwijs verzorgt in de Nederlandse taal?

  Waar let je op bij het kiezen van een organisatie die onderwijs verzorgt in de Nederlandse taal?

  Er zijn diverse organisaties die online lessen aanbieden in de Nederlandse taal, of zelfs een volledig lesprogramma basis- of voortgezet onderwijs aanbieden.

  • deze lessen vinden plaats naast de lokale of internationale school, omdat daar het vak Nederlands vaak niet of niet periodiek wordt aangeboden.
  • het is ook mogelijk om de lessen-op-afstand als vervanging van onderwijs op de lokale of internationale school te benutten, bijvoorbeeld omdat naar verwachting de kwaliteit van het onderwijs ter plaatse een terugkeer in het onderwijssysteem in Nederland gaat bemoeilijken, of omdat je (kind) niet op een vaste locatie woont.
  • de studiebelasting voor het vak Nederlands wisselt per aanbieder en lesniveau, maar is gemiddeld zo'n 3 uur per week.
  • aan andere vakken zal je kind gemiddeld zo'n 2.5 uur per vak per week besteden, voor vakken als Wiskunde staat gemiddeld 4 uur per week.
  • een volledig lespakket staat voor een studiebelasting van 25 tot 30 uur per week.

  Welke aandachtspunten zijn er als je een keuze wilt maken uit het (online) aanbod?

  • zijn er mogelijkheden om kennis te maken met de aanbieder, worden er voorlichtingsdagen georganiseerd, kun je online kennismaken, vinden er kennismakingsgesprekken plaats en zo ja hoe?
  • welke lessen worden aangeboden? Alleen les in het vak Nederlands, of (ook) basisonderwijs en voortgezet onderwijs?
  • welke vakken worden daarin aangeboden? Een volledig onderwijspakket, of een selectie van vakken?
  • lopen de aangeboden vakken synchroon met het reguliere onderwijs in Nederland?
  • op welke niveaus worden de lessen aangeboden? Denk bij voortgezet onderwijs bijvoorbeeld aan mogelijkheden op zowel vmbo, havo en vwo niveau.
  • welke informatie wordt verstrekt omtrent gebruikte leerlijnen, kerndoelen en referentieniveaus? In hoeverre sluiten die aan bij het huidige reguliere onderwijs in Nederland?
  • worden er tijdsindicaties aangegeven bij de verschillende vakken (verwachte tijdsbesteding per week)?
  • is het voor je kind mogelijk om losse vakken te volgen? Bijvoorbeeld wanneer de onderwijskwaliteit ter plaatse laag is, je kind meer uitdaging nodig heeft of je je kind wil voorbereiden op een terugkeer naar Nederland.
  • wat zijn de kosten voor de diverse lesprogramma's?
  • op welk moment kan je kind instromen? Op bepaalde vaste momenten, of bijvoorbeeld op een moment dat zelf wordt gekozen?
  • welke voorwaarden worden gesteld aan studietempo? Zijn er vaste voortgangsmomenten, of is de planning van de lessen deels zelf in te delen?
  • wordt er aandacht besteed aan verschillende leerstijlen van kinderen, bijvoorbeeld door het aanbieden van zowel fysiek als online lesmateriaal, verschillende lesvormen en toetsmethoden?
  • is het onderwijs dat wordt geboden volledig afhankelijk van een stabiel werkende internetverbinding, of kunnen er ook lessen worden verzorgd als internet (tijdelijk) ontbreekt?
  • wat zijn de mogelijkheden om (tussentijds) contact op te nemen met docenten, en op welke manieren kan contact worden gelegd?
  • wordt gewerkt met docenten met een onderwijsbevoegdheid?
  • op welke manier worden opdrachten en toetsen gemaakt en hoe wordt er feedback gegeven door de docent?
  • op welke manier word je door de aanbieder gestimuleerd om als ouder betrokken te blijven bij het onderwijs van je kind? Zijn er bijvoorbeeld handleidingen voor begeleidende ouders beschikbaar? Wat wordt van jou verwacht als coachende ouder?
  • op welke manier wordt de voortgang van je kind gemonitoord? Werkt de aanbieder bijvoorbeeld met een leerlingsvolgsysteem, hoe ziet dat er uit en kun je daar als ouder toegang toe krijgen?
  • wordt er door de aanbieder ondersteunend lesmateriaal verstrekt? Denk aan rekenblokjes, schriften, techniekmateriaal.
  • welke andere faciliteiten biedt de aanbieder, bijvoorbeeld hulp bij studievertraging, niveautesten, advies bij vervolgschoolkeuzes, ondersteuning bij vertrek?
  • wordt er ook ondersteuning geboden als je kind niet op een vaste locatie woont, maar van locatie wisselt (bijvoorbeeld omdat jullie een lange reis, wereldreis, maken)?
  • wanneer je kind meerdere vakken volgt, is er dan een docent of mentor beschikbaar die je kind vakoverstijgend volgt?
  • wordt er extra ondersteuning geboden in een examenjaar, bijvoorbeeld door een examen coordinator?
  Wat zijn do's en don'ts in gesprek met de leerplichtambtenaar als je voor langere tijd naar het buitenland gaat, maar je niet uitschrijft uit Nederland?

  Wat zijn do's en don'ts in gesprek met de leerplichtambtenaar als je voor langere tijd naar het buitenland gaat, maar je niet uitschrijft uit Nederland?

  Schrijf je je niet uit Nederland uit, dan blijkt het in de praktijk behoorlijk lastig is om toestemming te krijgen om kinderen mee te nemen naar het buitenland.

  • De leerplichtambtenaar heeft formeel gezien vanuit de wet ook geen ruimte om alsnog toestemming te geven.
  • De leerplichtambtenaar is natuurlijk ook aangesteld om de wet en het beleid van het college van B&W te handhaven; maak het dus niet persoonlijk. Ook deze ambtenaar wil in veel gevallen best anders beslissen en/of heeft zijn bedenkingen bij de huidige wetgeving, maar kan simpelweg binnen de wet niet anders beslissen.

  In de praktijk blijkt dat de wet per gemeente toch verschillend kan worden geïnterpreteerd en/of toegepast. Bereid een gesprek met een leerplichtambtenaar dan ook goed voor.

  Argumenten die je kunt aanvoeren in het gesprek:

  • de geest van de wet is dat het onderwijs wordt geborgd, zodat er geen achterstand ontstaat. Heb je je kind bijvoorbeeld aangemeld bij een organisatie voor onderwijs-op-afstand, dan heb je die zekerheid.
  • de huidige school van je kinderen geeft aan dat het geen probleem is, mits het onderwijs maar wordt geregeld (bespreek dit uiteraard wel eerst met de school).
  • diverse gemeenten accepteren het wel, mits het onderwijs goed is geregeld.
  • voor de ontwikkeling van kinderen is het goed een tijdje in een andere cultuur door te brengen en ook figuurlijk over de grenzen heen te kijken.
  • kinderen die terugkeren en via een erkende organisatie voor onderwijs-op-afstand hebben geleerd, vinden zonder problemen de aansluiting op school.

  Aanvullende tips:

  • het maakt in principe niet uit of je eerst in gesprek gaat met de school, of eerst met de leerplichtambteanaar. In sommige gevallen neemt een meewerkende school na een gesprek zelf contact op met de leerplichtambtenaar, hetgeen soms in je voordeel kan werken.
  • hoe concreter, hoe beter: als je zelf gaat lesgeven, kom dan met een gedegen plan hoe je het onderwijs denkt te gaan organiseren:
   • wat is je achtergrond en die van je partner (didactische vaardigheden)
   • hoeveel uur per week ga je gemiddeld lesgeven
   • wie gaat welke vakken onderwijzen
   • welk lespatroon ga je hanteren gedurende de week
   • hoe richt je de leslocatie zodanig in dat er onderscheid is t.o.v. het dagelijkse leefpatroon (scheiden lestijd en vrije tijd)
   • etc.

  Het gesprek kan drie resultaten hebben:

  • je krijgt toestemming, mits je kind wordt ingeschreven op een school in het buitenland en deze school regelmatig bezocht gaat worden.
  • je krijgt geen toestemming, omdat volgens de wet in Nederland leerplicht feitelijk de plicht is de school fysiek regelmatig te bezoeken.
  • de leerplichtambtenaar accepteert een inschrijving via een erkende organisatie die onderwijs-op-afstand verzorgt

  Krijg je geen toestemming dan is er een beroepsmogelijkheid, maar die levert meestal geen positief resultaat op.

  Wat kan JoHo voor je betekenen?

  • maak gebruik van JoHo's BuitenlandZaken Service voor advies, vragen en hulpmiddelen over het opzeggen van je zorgverzekering als je naar het buitenland vertrekt, het uitschrijven uit de Basisregistratie Personen (voormalige GBA) bij je gemeente en het al dan niet aanhouden van een briefadres.
  • gebruik de cv-index Organisaties bij lang verblijf in het buitenland en emigratie om te achterhalen welke organisaties je kunnen ondersteunen bij het vinden van passend onderwijs in het buitenland en/of bij het volgen van lange-afstands-onderwijs
  Wat overwegen sommige ouders als de leerplichtambtenaar geen toestemming geeft om met kind(eren) voor langere tijd naar het buitenland te gaan?

  Wat overwegen sommige ouders als de leerplichtambtenaar geen toestemming geeft om met kind(eren) voor langere tijd naar het buitenland te gaan?

  De ouder niet, maar het kind wél uitschrijven uit Nederland

  • ben je (of is je partner) niet van plan je uit te schrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP), dan kun je overwegen je kind wel uit te schrijven.
  • dit is geen oplossing voor gezinnen die met leerplichtige kinderen op wereldreis willen, het kan namelijk alleen als je een (tijdelijk) adres hebt in het buitenland (bijvoorbeeld bij familie of vrienden) en je het kind daar tijdelijk laat wonen.
  • via deze methode neem je risico's; in de huidige regelgeving staat dat het kind (qua in/uitschrijving) in principe de ouder volgt ("afgeleide woonplaats"). Dat levert een probleem op als een van beide ouders (of beiden) zich niet uitschrijft.

  Het hele gezin alsnog uitschrijven uit Nederland

  • dit is niet altijd een optie (als je bijvoorbeeld korter dan 8 maanden weg gaat); wel of niet uitschrijven is aan wetten en regels gebonden.
  • bij uitschrijving kunnen er door de gemeente aanvullende vragen worden gesteld omtrent het doel van het verblijf in het buitenland, zeker als men het vermoeden heeft dat de reden van uitschrijving het omzeilen van de leerplichtwet is.

  Het kind op de school in Nederland ingeschreven houden

  • een school mag zelf maximaal 10 dagen extra verlof geven. 
  • ga je langer naar het buitenland dan is de school in overtreding en loop je ook als ouder het risico bij controle alsnog een boete en proces-verbaal te krijgen.
  • ook de school kan worden aangesproken door de onderwijsinspectie.
  • soms proberen ouders in afstemming met de school zichzelf als "onderwijsassistent" van de school op te voeren ('flexischoling').
  • volgens de wet moeten kinderen dan ook fysiek aanwezig zijn op de school in Nederland en daar onderwijs volgen.
  • de leerplichtambtenaar maakt de uiteindelijke beslissing (als er niet sowieso een plicht tot uitschrijven was).

  Het kind voor een korte periode (<8 maanden) inschrijven op een buitenlandse school

  (wanneer je op een vaste locatie in het buitenland verblijft)

  • je kind heeft dan waarschijnlijk wel een stevige taalachterstand ten op zichte van klasgenootjes, aangenomen dat het kind de taal van dat land niet voldoende beheerst.
  • het voor een zo'n korte periode overschakelen naar een ander systeem kost een kind heel veel energie en leidt vaak tot een forse achterstand vanwege de taalkloof en aansluitingsproblemen.
  • een combinatie van lokaal onderwijs en onderwijs-op-afstand werkt dan vaak beter.
  • soms is het mogelijk om kinderen alleen mee te laten doen met algemene vakken zoals gymnastiek en tekenen.
  • kinderen in het middelbare onderwijs kunnen soms op school zelfstandig werken.

  Een creatieve regeling treffen met een school in het buitenland

  • de meeste scholen in het buitenland krijgen, net als in Nederland, een vergoeding vanuit de overheid voor kinderen die ingeschreven staan in de gemeente van de school en zich hebben ingeschreven bij de school.
  • ben je op reis dan schrijf je je kind normaliter niet in een buitenlandse gemeente in. Wil je je kind toch aanmelden bij een school, dan ontvangt de school dus geen subsidie voor jouw kind.
  • sommige scholen zijn bereid om tegen een vergoeding toch een bewijs van inschrijving af te geven. Hou er alsnog rekening mee dat het schoolhoofd door de leerplichtambtenaar tijdens of achteraf óók gevraagd kan worden een verklaring af te geven dat het kind de school daadwerkelijk fysiek en met voldoende regelmaat heeft bezocht.
  Hoe werkt het als je kind vanuit het buitenland een staatexamen moet doen?

  Hoe werkt het als je kind vanuit het buitenland een staatexamen moet doen?

  Notabene: check deadlines altijd tijdig en persoonlijk; er kunnen veranderingen zijn ten opzichte van de indicaties hieronder weergegeven!

  • omdat het staatsexamen een officieel examen is, kan je kind dit niet vanuit huis doen.
  • in de meeste gevallen geldt het volgende:
   • leerlingen binnen Europa doen in beginsel het examen in Nederland.
   • leerlingen buiten Europa kunnen het schriftelijke deel van het examen, indien mogelijk, op de Nederlandse ambassade doen. Het mondeling examen wordt altijd in Nederland afgelegd.
  • in Nederland is er een aantal steden waar je kind het examen kan doen.
  • hou er rekening mee dat je je kind tijdig inschrijft voor het staatsexamen; veelal is dit uiterlijk eind december, voor het staatsexamen van het volgende jaar.
  • ook rondom de betalingen voor het examengeldt gelden strenge deadlines; check deze tijdig en hou hier rekening mee bij het overmaken van bedragen uit het buitenland.
  • relevante werkstukken, literatuurlijsten, profiel- of sectorwerkstukken en alle overige zaken moet veelal voor april ingeleverd zijn.
  • het uiteindelijke examen bestaat uit een schriftelijk deel, (meestal tweede helft mei), en een mondeling deel (juli of augustus).
  • het doorgeven van bijzonderheden rondom deelname (denk aan dyslexie, slechtziendheid etc.) moet tijdig en schriftelijk gebeuren, met uitleg over de persoonlijk situatie en een medische bevestiging van een arts, psycholoog of orthopedagoog.
  • uitslag van de resultaten volgt direct na het mondeling examen, een eventuele herkansing kan in augustus.
  Kun je zelf een Nederlandse school in het buitenland starten?

  Kun je zelf een Nederlandse school in het buitenland starten?

  • wanneer er meerdere Nederlandstalige gezinnen in de buurt wonen die een voorkeur hebben voor een Nederlandse school ter plekke, dan kan het ook een optie zijn om zelf een Nederlandse school op te richten. Je stimuleert daarmee een goede aansluiting op het Nederlands onderwijs bij terugkeer; versterking van de (culturele) identiteit van kinderen; het makkelijker leren van een vreemde taal, door een goede beheersing van de moedertaal; en de mogelijkheid om in de toekomst te studeren of werken in Nederland.
  • bij het opzetten van een Nederlandse school in het buitenland komt veel kijken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wet- en regelgeving, oprichten van een rechtspersoon, vinden van een locatie, leerkrachten aantrekken, lesmateriaal aanschaffen, leerlingen werven en financiën.
  • je kunt, afhankelijk van de situatie, kiezen voor enkele uren per week NTC (Nederlandse Taal & Cultuur) onderwijs of een volledig Nederlands curriculum. Belangrijke factoren zijn het potentiële aantal Nederlandstalige leerlingen, de aanwezigheid van andere (internationale) scholen in de omgeving en (de kwaliteit van) het lokale onderwijs.
  • samenwerking met een reeds aanwezige (internationale) school geeft je de voordelen van gedeelde huisvesting, afstemming met de dagschoolleerkrachten over het lesaanbod, integratie van de Nederlandse les met het reguliere lesprogramma en bestuurlijke samenwerking.
  • een veel gehanteerde minimumdrempel bij het starten van een nieuwe school is een aantal van tien leerlingen. Je start met het oprichten van een initiatiefgroep die een behoefteonderzoek doet, het huidige onderwijsaanbod in kaart brengt, onderzoek doet naar de best passende rechtsvorm, interesse peilt onder ouders om zich in te zetten als bestuurslid of schoolvrijwilliger, aanwezigheid van passende leerkrachten inventariseert en netwerkrelaties opbouwt met bedrijfsleven, overheid, diplomatieke vertegenwoordiging en eventueel aanwezige ngo's.
  • aansluiting bij de internationaal ervaren onderwijsstichting NOB geeft je onder andere toegang tot advies en ondersteuning op organisatorisch, bestuurlijk en onderwijskundig gebied; pensioenopbouw voor leerkrachten, WA schoolverzekering, toegang tot bijscholingsdagen in Nederland. Tevens valt je school dan onder het toezicht van de Nederlandse Inspectie voor het Onderwijs. Zo weten ouders dat het onderwijs voldoet aan de Nederlandse kwaliteitseisen, wat de instroming van hun kinderen ten goede komt als zij terugkeren naar Nederland.
  Vrijwilligerswerk in het buitenland: vragen en antwoorden over gezinnen, jongeren en kinderen

  Vrijwilligerswerk in het buitenland: vragen en antwoorden over gezinnen, jongeren en kinderen

  Kan je vrijwilligerswerk in het buitenland doen met kinderen of een gezin?

  Kan je vrijwilligerswerk in het buitenland doen met kinderen of een gezin?

  vrijwilligerswerk in het buitenland doen met kinderen of een gezin

  • Sommige vrijwilligers willen er graag ‘even tussenuit’ bij hun baan, anderen zijn op zoek naar een bijzondere invulling van hun vakantie.

  • Meestal is er één maar: ze willen hun gezin liever niet achterlaten. Dit hoeft gelukkig helemaal geen reden te zijn om geen vrijwilligerswerk te gaan doen in het buitenland. Er zijn namelijk genoeg projecten waarbij families meer dan welkom zijn om te helpen, zodat ze met elkaar een unieke ervaring kunnen beleven waar ze nog lang van kunnen nagenieten.

  • Vrijwilligersprojecten die geschikt zijn voor mensen met (jonge) kinderen worden ook vaak familieprojecten genoemd.

  • Bij sommige familieprojecten kunnen alleen families zich inschrijven, bij andere projecten kunnen naast families ook andere vrijwilligers zich aanmelden.

  • Bij de werkzaamheden wordt dan vaak speciaal rekening gehouden met de kinderen.

  • Ook worden er soms speciale activiteiten georganiseerd die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen.

  Wat kan je je afvragen voordat je met je kinderen mee gaat helpen bij een vrijwilligersproject in het buitenland?

  Wat kan je je afvragen voordat je met je kinderen mee gaat helpen bij een vrijwilligersproject in het buitenland?

  • Waar wil je heen? Ver weg of dichtbij huis, in een ander westers land of juist in een ontwikkelingsland?
  • Hoe lang wil je weg?
  • Hoe zullen je kinderen omgaan met een nieuwe omgeving, met andere mensen en met het slapen in een ander bed en het eten van vreemd eten? Zijn je kinderen oud genoeg om zelf mee te helpen of hebben ze juist de hele dag een oppas nodig, of een ouder die ze verzorgt?
  •  Welke verschillende (werk-)ervaringen wil je je kinderen bieden? Houd dit in je achterhoofd bij het uitkiezen van een project.
  • Ben je je ervan bewust dat de gebieden waar je vrijwilligerswerk gaat doen onveiliger kunnen zijn dan Nederland? Je zult je kinderen extra goed in de gaten moeten houden.
  • Als je lang naar het buitenland gaat met je gezin, zul je waarschijnlijk voor een bepaalde vorm van onderwijs willen zorgen voor je kinderen. Hoe pak je dit aan, wil je dit zelf doen of wil je dit uitbesteden aan zoiets als een internationale school?
  Waarom zou je ervoor kiezen om met je gezin vrijwilligerswerk te doen in het buitenland?

  Waarom zou je ervoor kiezen om met je gezin vrijwilligerswerk te doen in het buitenland?

  Waarom met je gezin vrijwilligerswerk doen in het buitenland?

  • Vrijwilligerswerk met je gezin biedt je de kans om samen een unieke ervaring te beleven.

  • Een andere reden voor mensen met een gezin om vrijwilligerswerk te willen doen in het buitenland is juist om hun kinderen mee te nemen om hen op die manier iets mee te kunnen geven van hoe mensen in ontwikkelingslanden leven en hoe je samen iets voor anderen kunt betekenen.

  • Als je samen met je gezin een tijdje in een ontwikkelingsland woont en hier vrijwilligerswerk doet, zul je elkaar steeds beter leren kennen en bovendien zul je samen ook het land en haar cultuur op een andere manier leren kennen dan tijdens een doorsnee vakantie in dat land.

  Welk soort vrijwilligerswerk kan je met je gezin in het buitenland doen?

  Welk soort vrijwilligerswerk kan je met je gezin in het buitenland doen?

  Welk soort vrijwilligerswerk kan je met je gezin in het buitenland doen?

  • Het zijn vooral de sociale projecten, lesgeefprojecten en sportprojecten die geschikt zijn voor gezinnen.

  • Binnen een sociaal project in een weeshuis voor kinderen van verschillende leeftijden kunnen de kinderen uit het gezin vaak gemakkelijk aansluiting vinden bij leeftijdsgenootjes en kunnen hun ouders helpen met de activiteiten die ze doen.

  • Zijn de kinderen in het gezin al iets ouder, dan is een lesgeefproject op een kleuterschool ook geschikt.

  • Als kind van 12 of 13 bent kun je je ouders al prima helpen met eenvoudige educatieve werkzaamheden voor kleuters.

  • Kies je als gezin voor een sportproject op een school, dan kunnen de kinderen makkelijk meedoen met de sportlessen.

  • Misschien heb je als ouder wel specifieke werkervaring, bijvoorbeeld op medisch gebied of op het gebied van het opzetten van een nieuwe business. Het is soms mogelijk om een combinatie van projecten te vinden, waarbij de ene ouder zijn of haar specifieke ervaring inzet en de andere ouder met de kinderen een sociaal project doet.

  Waar moet je op letten?

  • Meestal is het zo dat de kinderen gewoon mee kunnen draaien met hun ouders in een project. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van hun leeftijd.

  • In het geval van erg jonge kinderen, is het vaak ook mogelijk dat bijvoorbeeld één van de ouders bij het project werkt en de ander thuis (bij het gastgezin en de eigen kinderen) blijft. Let hier op bij het uitzoeken van een project.

  Wat zijn leuke, verre of bijzondere bestemmingen voor reizen met kinderen?

  Wat zijn leuke, verre of bijzondere bestemmingen voor reizen met kinderen?

  Wat zijn leuke, verre of bijzondere bestemmingen voor reizen met kinderen?

   

  Landen en regio's die met kinderen goed zijn te bereizen en minder hard werk  opleveren op dan sommige andere landen:

  Landen en regio's die met kinderen zijn te bereizen en in principe malaria vrij zijn

  Lees verder:

  JoHo Bestemmingen- en Vakantiewijzer

  Kan je DEET of andere antimuggen- en insectenmiddelen gebruiken bij kinderen en baby's?

  Kan je DEET of andere antimuggen- en insectenmiddelen gebruiken bij kinderen en baby's?


  Waar kies je voor en waar moet je aan denken?

  • Er zijn geen studies bekend die definitief hebben uitgewezen welke hoeveelheid DEET veilig is voor kinderen.
  • Er zijn echter ook geen serieuze bijwerkingen of ziektes bekend bij juist gebruik van DEET bij kinderen.

  Wat zijn de belangrijkste zaken bij het gebruik van DEET bij kinderen?

  • Er zijn geen studies bekend die definitief hebben uitgewezen welke hoeveelheid DEET veilig is voor kinderen.
  • Er zijn echter ook geen serieuze bijwerkingen / ziektes bekend bij juist gebruik van DEET bij kinderen.
  • De laagste concentratie DEET gebruiken die nodig is voor de tijd dat het kind buiten is, blijft verstandig.
  • DEET gebruik beperken door bijvoorbeeld het kind bedekkende kleding te laten dragen en een kinderwagen te gebruiken met een muggennet eromheen.
  • Laat kinderen niet zelf DEET aanbrengen en sla handen en het gebied rond mond en ogen over.
  • Na gebruik: wanneer het kind weer binnen is, kan het gewassen worden met zeep en water (evenals de kleding) om elk risico uit te sluiten (zie elders).

  Het gebruik van DEET bij kinderen jonger dan 2 maanden?

  • Bij baby's jonger dan 2 maanden wordt vaak gebruik van DEET afgeraden omdat de kans op huidirritatie groter is.
  • Ook kan men nog niet definitief aangeven of het verder wel of niet schadelijk is (wel kan het dan op kleding worden gespoten).

  Het gebruik van DEET bij kinderen tot 5 of 6 jaar?

  • De aanbevelingen met betrekking tot het gebruik van DEET bij kinderen zijn de laatste jaren wat veranderd (verruimd).
  • Amerikaanse studies hebben uitgewezen dat producten met een DEET percentage van 10% even veilig zijn als producten die een percentage van 30% DEET bevatten (mits juist en vaker aangebracht).
  • Alleen de tijd dat de DEET actief blijft verschilt. Bij 10% is dat ongeveer 2 uur, bij 24% is dat ongeveer 5 uur.
  • Middelen met concentraties DEET boven de 30% worden voor kinderen onder de twee jaar niet aangeraden.
  • Let op! Veel fabrikanten van producten met DEET geven nog een strenger advies en raden het gebruik van DEET bij kinderen jonger dan twee jaar veelal af.
  • Ook kom je wel tegen dat wordt aangeraden om tussen twee maanden en zes jaar een zo laag mogelijk percentage DEET te gebruiken.
  • Sinds een nieuwe Europese wetswijziging zijn fabrikanten verplicht om het gebruik van DEET met een percentage hoger dan 30 % af te raden voor kinderen onder de 13 jaar.
  • In alle gevallen telt dat de positieve werking van DEET zwaarder weegt dan eventuele nadelen als het risico op ziektes als malaria en dengue groot is.

  Het gebruik van DEET bij kinderen van 13 tot 18 jaar?

  • Zie eerst de adviezen over het gebruik van DEET bij kinderen tot 5 of 6 jaar.
  • Volgens de adviezen van de nieuwe Europeesche wetgeving kunnen tieners pas vanaf 13 jaar DEET gebruiken met een percentage van 30% of 40%.

   

    Wat zijn aandachtspunten rondom de leerplicht als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

    Wat zijn aandachtspunten rondom de leerplicht als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

    Wat als je met leerplichtige kinderen voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

    • het maakt daarbij verschil of je je wel of niet uitschrijft uit Nederland. Dat is geen vrije keuze, maar gebonden aan wetten en regels.
    • leerplicht geldt voor kinderen vanaf de eerste dag van de maand nadat een kind 5 jaar wordt tot het behalen van een startkwalificatie (havo/vwo diploma of mbo-diploma vanaf niveau 2) tussen 16 en 18 jaar.
    • ouders zijn daarbij primair verantwoordelijk voor de leerplicht van hun kinderen. Ouders die de Leerplichtwet overtreden kunnen een boete én proces verbaal krijgen, dat kan leiden tot een rechtszaak en zelfs strafblad.

    Wat als jij en je kinderen je voor de duur van het buitenlandverblijf uitschrijven uit Nederland?

    • is de Leerplichtwet niet langer van kracht
    • Nederlandse gemeentes controleren niet actief of je na vertrek uit Nederland ook daadwerkelijk op het opgegeven nieuwe adres (of bij een wereldreis: de eerste luchthaven van aankomst, de eerste haven waar je met een boot aankomt) gaat "wonen"
    • je krijgt dan te maken met de wetgeving van het land waar je je  inschrijft
    • in vrijwel alle landen wordt een vorm van thuisonderwijs geaccepteerd, zeker voor expats. Als men er al naar vraagt, volstaat in de regel bijvoorbeeld een bewijs van inschrijving bij een organisatie die onderwijs-op-afstand verzorgt. 
    • hou er wel rekening mee dat wanneer je terugkeert naar Nederland, de (oude/nieuwe) school in Nederland zal vragen naar het onderwijs van je kinderen tijdens het verblijf in het buitenland, met eventuele aanvullende tests. Als je kunt aantonen dat je bv. met afstandsonderwijs, al dan niet aanvullend op een lokale school, je kind "op niveau" hebt gehouden, voorkom je dat een school beslist dat je kind een of meerdere jaren moet overdoen.

    Wat als je je niet uitschrijft en dus op papier in Nederland blijft wonen?

    • neem je ruim voor vertrek contact op met de leerplichtambtenaar van de gemeente waar je nu nog woont (die is bepalend, niet de gemeente waar de school is geplaatst, mocht die anders zijn dan je woongemeente)
    • je moet dan kunnen aantonen dat je kind tijdens de afwezigheid onderwijs krijgt dat voldoet aan de wettelijke eisen, op een school die door de leerplichtwet wordt erkend
    • word je bv. als expatgezin uitgezonden naar het buitenland dan lever je een inschrijfbewijs van de nieuwe school in het buitenland aan. Je ontvangt dan een vrijstelling van de inschrijvingsplicht op een school in Nederland. Die vrijstelling wordt veelal per schooljaar afgegeven. Het hoofd van de school kan tussentijds of achteraf gevraagd worden een verklaring af te geven dat er sprake is of was van "geregeld schoolbezoek".
    • in een aantal gevallen kan je ook een organisatie die onderwijs-op-afstand verzorgt aanwijzen als "school in het buitenland"; deze moet wel een erkenning hebben voor die specifieke doelgroep bv. "expats" en er moet een vrijstelling worden afgegeven van de plicht tot voldoende fysiek bezoek aan de school.
    • "op wereldreis gaan" terwijl je kinderen leerplichtig zijn is formeel (nog) niet toegestaan; het is aan de leerplichtambtenaar een beslissing te nemen (maar die zal in veel -zo niet alle- gevallen uiteraard de wet volgen). Er zijn wel wetsvoorstellen in de maak die het op termijn mogelijk moeten maken voor gezinnen om een reis te maken met leerplichtige kinderen, waarbij de kinderen dan onderwijs-op-afstand volgen. Zover is het echter nog niet, en er zullen dan beperkende voorwaarden gelden, bijvoorbeeld qua reisperiode (bv. "maximaal 6 maanden op reis")

    Meer lezen?

     

     

    Wat zijn eerste aandachtspunten als je je gaat oriënteren op onderwijs voor je kinderen in het buitenland?

    Wat zijn eerste aandachtspunten als je je gaat oriënteren op onderwijs voor je kinderen in het buitenland?

    Leerplicht & uitschrijven

    • als je je niet uitschrijft uit Nederland, is je kind nog steeds leerplichtig in Nederland
    • als je verwacht dat je kind later in Nederland een beroeps- of universitaire opleiding gaat volgen, is een Nederlandse vooropleiding belangrijk
    • als je je voor de duur van je buitenlandverblijf uitschrijft uit Nederland, is de Leerplichtwet niet langer van kracht. Je krijgt dan te maken met de wetgeving van het land waar je je inschrijft, die af kan wijken van de Nederlandse wetgeving.
    • als je je niet uitschrijft uit Nederland (check de voorwaarden of dit überhaupt kan) neem dan ruim voor vertrek contact op met de leerplichtambtenaar van de gemeente waar je ingeschreven blijft. Je moet kunnen aantonen dat je kind tijdens de afwezigheid onderwijs krijgt dat voldoet aan de wettelijke eisen; bijvoorbeeld een combinatie van lokaal onderwijs met moedertaalpakketten, onderwijs op afstand of een totaal Nederlands onderwijspaket.

    Tips

    • speciale faciliteiten als logopedie, fysiotherapie en remedial teaching zijn in het buitenland veel minder voorhanden
    • schoolgeld voor internationaal onderwijs kan hoog oplopen
    • vraag op tijd de huidige school van je kind in Nederland om een overdrachtsdossier samen te stellen. Waar het kan c.q. al bekend is, is het handig om vooraf contact op te nemen met de onderwijsinstelling in je nieuwe  woonomgeving. Vraag welke informatie daar nodig is, zodat de huidige school daar rekening mee kan houden bij het samenstellen van het dossier.
    • besteed, eenmaal in het buitenland, sowieso extra aandacht aan huiswerk, sommige scholen in het buitenland geven veel huiswerk op
    Wat zijn tips als je Nederlandse les wilt geven aan je kinderen bij een lang verblijf in het buitenland?

    Wat zijn tips als je Nederlandse les wilt geven aan je kinderen bij een lang verblijf in het buitenland?

    Het blijven aanbieden van lessen in de Nederlandse taal bevordert de duurzame connectie van je kind met Nederland en de aansluiting op het Nederlands onderwijs en de Nederlandse arbeidsmarkt als je gezin -of je kind zelf- (later) terugkeert naar Nederland.

    • maak eerst de afweging op je je kind wilt/kunt plaatsen op een Nederlandse school, op een Internationale school met Nederlands onderwijs of dat je bv. je kind kunt aanmelden voor lange-afstands-onderwijs (zie ook de Advieswijzer Organisaties bij Lang verblijf in het buitenland)
    • veel internationale scholen geven aan dat het voor de verdere ontwikkeling van het kind belangrijk is om de moedertaal goed te beheersen, als basis voor het leren van andere talen (vele geven daartoe dan ook de gelegenheid tijdens schooltijd)

    Ga je zelf (Nederlandse) les geven aan je kinderen let dan op de volgende aandachtspunten:

    • maak je kinderen bij de start van het lesgeven op een stimulerende manier duidelijk dat deze Nederlandse lessen erbij horen; zonder les geen tijd voor 'leuke dingen'. Stel indien nodig een beloningssysteem in om ze bij aanvang te stimuleren.
    • afhankelijk van leeftijd(en): overweeg een op-maat-oplossing-per-kind. Het ene kind kan je thuis wekelijks lesgeven, het andere kind wellicht in blokken in de schoolvakanties; of wellicht kun je wel op zijn of haar eigen school privé lesgeven in een verloren uur in het lesrooster.
    • wordt je kind in het buitenland geboren en vind je het belangrijk dat hij of zij Nederlands leert, start dan direct met het communiceren van Nederlandse woordjes en hou de verschillende talen goed uit elkaar (voorkom gemixte zinnen)
    • stimuleer dat je kinderen onderling ook regelmatig Nederlands praten
    • nodig regelmatig Nederlands sprekende kinderen thuis uit
    • start bij voorkeur met het leren lezen en schrijven in de Nederlandse taal 1 jaar eerder of 1 jaar later dan de start van je kind op de plaatselijke (dag)school; ervaring leert dat het tegelijkertijd starten te verwarrend is voor de meeste kinderen
    • gebruik Nederlandse media (dvd's, voorlees-cd's, Uitzending gemist-apps etc.) zodat je kinderen "spelenderwijs" Nederlands meekrijgen. Ze vaak naar dezelfde dvd laten kijken helpt om de daarin gebruikte taal te laten beklijven.
    • voorleesmomenten zijn ideale gelegenheden om op een positieve manier te werken aan begrip van het Nederlands
    • af en toe kiezen voor een vakantie in Nederland vergroot de Nederlandse taal- en cultuur vaardigheden van je kind
    • geef veel aandacht aan dictees, lidwoorden, sterke en zwakke werkwoorden, zelf schrijven van (korte) verhaaltjes, gezegdes & uitdrukkingen. Zaken als "tekstanalyse" kost relatief veel tijd en voegt niet veel toe; op de meeste reguliere scholen komt dit al aan bod.
    • maak een duidelijke lesplek, werk met een lesrooster en start de lessen met bijvoorbeeld het luiden van een bel

    Los van dat het een eis was van de leerplichtambtenaar in Nederland: het is écht onzettend leuk om zelf les te geven en je kinderen zo te zien groeien. In één-op-één situaties pikken ze ook ontzettend snel wat op. Verder lijkt het lesgeven wel wat op opvoeden: je moet structuur bieden, consequent zijn, liefde geven en dingen uitleggen. Als we klaar waren, konden we wat leuks gaan doen. Waren ze op school geweest, dan hadden ze nog tot 3 uur moeten blijven zitten.

    [Moeder die met haar gezin op een lange reis per woonschip vertrok]

    Meer lezen?

    Activiteiten in het buitenland verzekeren: startpagina's

    Activiteiten in het buitenland verzekeren: startpagina's

    Checklists, meeneemlijsten en reiskringloop: startpagina's

    Checklists, meeneemlijsten en reiskringloop: startpagina's

       

    Wat zijn tips en ervaringen met emigreren of lang verblijf in het buitenland met kinderen en jongeren?

    Wat zijn tips en ervaringen met emigreren of lang verblijf in het buitenland met kinderen en jongeren?

    Tips en ervaringen met emigreren of lang verblijf in het buitenland met kinderen en jongeren

    • Timing: Toen onze emigratieplannen vorm begonnen te krijgen, hadden we nog drie schoolgaande kinderen. Nu nog maar één. Zij gaat na haar eindexamen op kamers. Dat kijken we heel even aan, en dan zijn we vrij om te vertrekken. We hebben in de vorm van een goede vriend van de familie een achtervang in Nederland. Door de goedkope reis van en naar Nederland kunnen we regelmatig een vinger aan de pols houden en kunnen de kinderen ook eenvoudig naar ons toe reizen. (Portugal)
    • Voorbereiding: Wij merkten dat onze dochter van negen in de eerste fase na aankomst best veel nieuwe vriendjes opbouwde. Toch waren het vooral de sociaal wat zwakkere kinderen die vriend of vriendin wilden worden; zij merkten dat onze dochter als nieuwkomer ook minder sterk stond. Na een aantal maanden begon onze dochter opnieuw met het maken van vrienden, dit keer met kinderen die ze zelf uitkoos, die wat meer bij haar pasten. Dat was best bijzonder om te zien. (Spanje)

    Tips en ervaringen van JoHo donateurs, abonnees en verzekerden

    inspirerend om te lezen, maar ook om te relateren aan je eigen situatie

    • Effecten: Ik heb van dichtbij gezien wat ons vertrek uit het zoveelste land betekende voor mijn zes jaar oudere broer. Dat was heftig, met veel boosheid, veel heftiger dan voor mijzelf. Ik was dan ook blij dat mijn ouders besloten dat het continu weer opnieuw verhuizen stopte toen ik bijna dertien werd. Ik ben blij dat ik zoveel landen heb kunnen zien, maar de vrienden die ik toen had opgebouwd, bleven. Kind in een expat gezin
    • Effecten: Mijn kinderen, die in hun jeugd veelvuldig zijn verhuisd, gaan nu over het algemeen soepel om met veranderingen. Ze leggen makkelijk sociale contacten. Ik heb wel gemerkt dat ze wat minder geaard zijn. Ze veranderen bijvoorbeeld makkelijker van baan en ook relaties hielden in het begin niet lang stand. Dat kan natuurlijk door hun karakters komen, maar toch heb ik het idee dat ons zwervende expat bestaan stevig invloed had. Voormalige expat ouder, die met haar gezin in totaal negen keer verhuisde en in vijf landen woonde
    • Voorbereiding: Het is voor jonge kinderen moeilijk om zich in te leven in andere kinderen. Komt jouw kind in een klas terecht waar geen andere internationale kinderen zijn, dan kan het gebeuren dat je kind in het begin wordt uitgescholden, of wordt genegeerd. Maak je kind er, subtiel, bewust van dat dit kan gebeuren. (Frankrijk)
    • Timing: We vertellen de kinderen de boodschap "we gaan proberen een vergunning te bemachtigen" expres niet thuis, maar tijdens een korte vakantie. Als ze weg zijn uit hun huiselijke omgeving kan het nieuws makkelijker opgenomen worden, zonder dat ze het meteen aan hun vrienden en vriendinnen in de buurt moeten uitleggen of verklaren. We willen het tegelijkertijd niet zwaar beladen laten overkomen omdat ze zo jong zijn en omdat het nog zo onzeker is. Wel vinden we het belangrijk om ze er gelijk bij te betrekken. We zijn altijd heel open en eerlijk tegen ze. Dat betekent trouwens niet dat we alles met ze bespreken, zeker niet. (Nieuw-Zeeland)
    • Voorbereiding: Mijn moeder bracht het vertrek naar het buitenland als één groot, leuk en spannend avontuur. Zo heb ik die periode rondom het vertrek dan grotendeels ook beleefd. Maar tegelijkertijd vond ik het vreemd dat mijn ouders zoveel moeite hadden met het vertrek uit Nederland, met de vele tranen die vloeiden. Iets klopte er niet helemaal. Reflecterend kind van expat ouders
    • Voorbereiding: Voor vertrek gingen we iedere dag al Duits praten en lezen. De radio ging op een Duitse zender en een halfuur per dag keken we samen naar Duitse (kinder)televisieprogramma's. Spelenderwijs kregen de kinderen zo al aardig wat Duits mee, hetgeen de eerste tijd na aankomst en de eerste schoolweken makkelijker maakte. (Duitsland)
    • Inboedel: Gouden tip als je met kinderen emigreert: neem zoveel mogelijk Nederlandse leesboekjes mee in je koffers of verhuisdozen! En laat mensen die iets op willen sturen ook boekjes of Loco boekjes op sturen. (China)
    • Contact met anderen: Nederlandse kinderen zijn gewend altijd en overal hun mening te geven, zelfs als we niet zoveel van het onderwerp afweten. Stel je voor dat je dom overkomt! In de eerste jaren in Japan kwam ik volgens vrienden vaak over als een betweter. Gelukkig kan ik tegenwoordig beter mijn mond houden. (Japan)
    • Wennen: Vooral onze dochter, een sociaal maar ook gevoelig type, had het erg lastig in het begin. Ze had veel last van heimwee. We hebben voor haar een gespecialiseerde kindercoach ingeschakeld, die haar via internet in een aantal sessies begeleidde en tools gaf om haar gevoelens meer te uiten en ermee om te gaan. Dat hielp, plus het feit dat ze na verloop van tijd meer vrienden maakte.
    • Integreren: Wij hadden zelf in Nederland al de basis van onze Spaanse taalkennis gelegd. Voor onze kinderen was dat toen nog niet haalbaar. Maar het hielp hen wel om te zien dat papa en mama het belangrijk vonden om in de taal van de Spanjaarden zelf te spreken. Daarnaast bezochten we in de eerste maanden veel lokale culturele feesten. Leuk, maar ook goed voor de integratie van onze kinderen.
    Partner: Spotlight

    Dutch for Children biedt lesprogramma's op maat aan voor (expat) kinderen. De online Nederlandse privélessen van Dutch for Children worden op maat gegeven. Als leidraad voor de lessen is de manier van leren. Dutch for Children is een uitkomst voor Nederlandse kinderen overal ter wereld.

    Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

    Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

    JoHo: tips en quotes

     

     JoHo toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk in het buitenland met vacatures en organisaties

     JoHo toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk in het buitenland met vacatures en organisaties

     Werken in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

     JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

     Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

     JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

     Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

     Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

     Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

     Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
      

     Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

     The world of JoHo footer met landenkaart

     JoHo: crossroads uit de bundels
     JoHo: paginawijzer

     Thema's

     Wat vind je op een JoHo Themapagina?

     • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
     • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

     Crossroad: volgen

     • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

     Crossroad: kiezen

     • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

     Footprints: bewaren

     • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
     • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

     Abonnement: nemen

     • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

     Hoe is de pagina op gebouwd

     • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
     • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
     • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
     • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
     • De statussen:
     1. Start
     2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
     3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
     4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
     5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
     6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
     7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
     8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
     9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
     10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
      JoHo: footprints achterlaten
      JoHo: pagina delen