Risicovol werk in het buitenland verzekeren - van techniek tot landbouw

 

Betaald werk - Stages en werkervaringsplaatsen  - Vrijwilligerswerk

JoHo: contact en info
 
CONTACT
 
Contactformulier
 
Telefoon & Afspraken
+31 (0)88-3214567

Bellen via Skype
Tijdens werkdagen tussen 12.00-16.00u op joho.foundation
 
JoHo vestigingen in NL
 

 

Risicovol werk en landbouwwerk in het buitenland verzekeren

 

Waar moet je aan denken bij het voldoende verzekerd zijn tijdens specifieke werkzaamheden in het buitenland?

Waar moet je aan denken bij het voldoende verzekerd zijn tijdens specifieke werkzaamheden in het buitenland?

 • Tijdens specifieke werkzaamheden in het buitenland kunnen er extra eisen worden gesteld zodra je werk gaat verrichten met extra risico'. De extra risico's bij werkzaamheden als dakdekker, haaienvanger of glazenwasser-op-10-hoog zullen duidelijk zijn. Toch zijn er meer beroepen en werkzaamheden met verhoogd risico en daarmee met gevolgen voor de dekking van je verzekering. 

 • Waar je met een normale reisverzekering al niet meer verzekerd was omdat je betaald werk ging verrichten, komen er ook bij de specifieke verzekeringen extra voorwaarden of regelingen kijken waar je rekening mee moet houden als je specifieke werkzaamheden gaat verrichten. Aan welke werkzaamheden moet je dan denken: bijvoorbeeld zwaardere bouwwerkzaamheden (extra risico's met apparaten, werken op grote hoogte, specifieke machines of chemicaliën) of zwaarder agrarische werk (bijvoorbeeld werken op een boerderij met landbouwwerktuigen).

 • Wat kan je doen? Lees meer op de pagina's over specifieke werkzaamheden in het buitenland (zoals over verzekeringen voor duikinstructeurs, skileraren of zorgmedewerkers)

Is je Nederlandse zorgverzekering nog wel geldig als je gaat werken in het buitenland?

Is je Nederlandse zorgverzekering nog wel geldig als je gaat werken in het buitenland?

 • Per instantie kan de informatie over de gevolgen van betaald of onbetaald werken in het buitenland aanzienlijk verschillen
 • Toch is er wel een aantal algemene richtlijnen te geven over het aanhouden, beëindigen, en het wel of niet geldig zijn van je Nederlandse zorgverzekering. In het algemeen kun je zeggen dat
  • de dekking van je Nederlandse basiszorgverzekering vervalt als je langer dan drie maanden naar het buitenland gaat om betaald werk te gaan doen;
  • dat de dekking al vanaf je eerste werkdag vervalt
   • als je gaat werken in een EU land, Noorwegen, IJsland, of Zwitserland
   • als je gaat werken of in een 'eerste-werkdagland zoals Canada, Japan, Marokko, Turkije, de Verenigde Staten en Zuid-Korea;
  • dat als de dekking is komen te vervallen, je de verzekering ook kan laten beëindigen;
  • dat er wel andere, vaak voordeliger, verzekeringen waarmee je je ziektekosten kunt verzekeren in het buitenland terwijl je betaald werk gaat doen 

Wat kan JoHo voor je betekenen?

 

 

Advies & Risicovol werk in het buitenland verzekeren

 

Verzekeringen voor risicovolle werkzaamheden in het buitenland: Advieswijzer

Verzekeringen voor risicovolle werkzaamheden in het buitenland: Advieswijzer

Waar moet je aan denken bij verzekeringen en risicovolle werkzaamheden

 • Risicovolle werkzaamheden in het buitenland zijn in het algemeen door een verzekering uitgesloten of aan een beperking gebonden.
 • Is een werkzaamheid uitgesloten, dan wil dat zeggen dat er geen dekking is voor schade tijdens of voortkomend uit de werkzaamheden. In het geval van een ongeluk, ziekte of materiele schade als gevolg of tijdens de werkzaamheden, dan worden de kosten daarvan niet vergoed via de verzekering.
 • Ook als er onnodige of onverantwoorde risico's worden genomen, dan is er in het algemeen geen dekking via de verzekering.
 • De verzekeringen die gericht zijn op werken en reizen in het buitenland blijven verder wel hun dekking houden op alle andere gebieden. Zoals op het gebied van bagage, repatriering, ongevallen of ziekte. Als er iets gebeurt buiten werktijd, of indien er iets gebeurt dat niet direct in verband staat met het werk, dan blijft de verzekering gewoon zijn dekking houden.
 • Voor een overzicht van elke werkzaamheden wel en niet verzekerd zijn, kan je terecht in de werkzaamhedenlijst per verzekering. In de advieswijzers zijn deze lijsten al meegenomen.

Verzekeringen voor werkzaamheden in de landbouw of de veelteelt

 • De JoHo Special ISIS verzekering
  • in het geval van werkzaamheden die zijn geregeld via een bemiddelende Nederlandse organisatie 
  • geschikt voor tijdelijke en lichte werkzaamheden op een ranch of in de veehouderij zoals rijden met een trekker, vee voeren en fruitplukken
 • De Globetrotter verzekering
  • premietoeslag voor je werkzaamheden (zie daarvoor het aanvraagformulier voor de specificaties)
  • geschikt voor tijdelijke werkzaamheden op een ranch of in de veehouderij waaronder veehoeden te paard of met een quad, vee inenten, en groenteplukken met machines

Verzekeringen voor werkzaamheden in de bouw of met machines

 • JoHo Special ISIS
  • in het geval van werkzaamheden die zijn geregeld via een bemiddelende Nederlandse organisatie 
  • geschikt voor tijdelijke en lichte werkzaamheden in de bouw
  • geschikt voor tijdelijke en lichte werkzaamheden in de houtbewerking, zonder zware machines
 • Globetrotter 
  • premietoeslag voor je werkzaamheden (zie daarvoor het aanvraagformulier voor de specificaties)
  • geschikt voor tijdelijke lichte en zwaardere werkzaamheden als tuinman, schoonmaker, bouwvakker, electricien, ingenieur, lasser, loodgieter, metselaar, schilder, monteur (machines) en timmerman

Verzekeringen voor werkzaamheden in de zorg, de sport of met dieren

Verzekeringen voor andere bijzondere werkzaamheden in het buitenland

 • Advies bij JoHo aan te vragen
 • Vanwege de bijzondere omstandigheden en mogelijke uitsluitingen, adviseert JoHo in het geval van betaalde werkzaamheden eerst advies aan te vragen

 

Verzekeringen voor betaald werk in het buitenland: Advieswijzer

Verzekeringen voor betaald werk in het buitenland: Advieswijzer

Hoe werkt de advieswijzer?

 • Je vindt hier de adviezen op basis van de keuzehulp, en de vragen en antwoorden die je op deze, en de andere pagina's, kunt lezen en vinden.
 • Op de pagina's van de aangeraden verzekeringen vind je meer informatie over de specifieke verzekeringen zelf

Welke dekking adviseert JoHo als je gaat werken in het buitenland? 

JoHo adviseert iedereen die op reis gaat om te gaan werken in het buitenland om te zorgen dat

 • ze een verzekering hebben die geldig is in het gebied waar ze gaan reizen en werken.
 • ze voldoende verzekerd zijn voor de sporten en activiteiten die ze gaan uitoefenen.
 • ze verzekerd zijn voor SOS hulpverlening,  en voor vervroegde terugkeer voor als er iets met hen, of de directe familie, gebeurt
 • ze medische kosten tot de kostprijs (wat het daadwerkelijk kost) verzekeren,  en niet alleen voor de standaard kosten. In de meeste landen zijn de zorgkosten hoger dan in Nederland.
 • ze hun bagage verzekeren of voldoende voorzorgmaatregelen nemen tegen diefstal of beschadiging
 • ze zich goed verzekeren tegen particuliere aansprakelijkheid
 • ze goed verzekerd zijn voor ongevallen
 • ze zich alleen voor rechtsbijstand verzekeren als daar direct aanleiding voor is, tenzij de dekking al automatisch in de verzekering is meegenomen

Ga je werken in een Verdragsland, of eerste-werkdagland, dan kan de dekking van je Nederlandse zorgverzekering vervallen vanaf de eerste dag dat je gaat werken (of gaat stagelopen met een vergoeding)

Check hier welke landen 'Verdragslanden' en eerste-werkdaglanden zijn (popup)

Welke landen zijn zogenoemde eerste-werkdag landen ('Verdragslanden') waarbij de dekking van je Nederlandse zorgverzekering vervalt zodra je daar gaat werken?

Welke landen zijn Verdragslanden, zogenoemde eerste-werkdag landen, waarbij de dekking van je Nederlandse zorgverzekering vervalt?

Wat zijn 'Verdragslanden' (eerste-werkdag landen)?

 • Verdragslanden zijn landen waarbij de dekking van je Nederlandse zorgverzekering vervalt vanaf de eerste dag dat je gaat werken (of gaat stagelopen met een vergoeding)
 • Naast een aantal specifieke landen (ook wel de Verdragslanden genoemd) zijn dit met name vrijwel alle Europese landen (alle EU- en EER-landen) 
 • Alleen als lokaal je werkzaamheden niet als arbeid worden gezien blijft de dekking van je je Nederlandse zorgverzekering geldig. Dit blijkt in de praktijk echter moelijk en zelden op tijd te achterhalen, waardoor meestal wordt gekozen voor (reis)verzekering die ook de medische zorg dekt zonder geldige Nederlandse zorgverzekering.

Welke niet-Europese landen behoren tot de 'Verdragslanden' (eerste-werkdag landen)

 • Australië (en Nieuw-Zeeland) behoort niet meer tot de 'eerste werkdag' landen
 • Bosnië-Herzegovina
 • Canada
 • Chili
 • India
 • Japan
 • Kaapverdië
 • Kanaaleilanden (Jersey, Guernsey, Alderney, Herm, Jethou)
 • Kosovo
 • Macedonie
 • Man
 • Marokko
 • Montenegro
 • Servië
 • Tunesië
 • Turkije
 • Verenigde Staten
 • Zuid Korea

Welke Europese landen behoren tot de eerste-werkdag landen

 • België
 • Bulgarije
 • Cyprus (het Griekse deel)
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Griekenland
 • Groot Brittannië
 • Hongarije
 • Ierland
 • IJsland (EER)
 • Italië
 • Kroatië
 • Letland
 • Liechtenstein (EER)
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederland
 • Noorwegen (EER)
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Spanje
 • Tsjechië
 • Zweden
 • Zwitserland (geen EU- of EER-land, maar EU-regels wel van toepassing)

NB

 • Wil je je lokaal verzekeren check dan de meest recente informatie, er kunnen landen bijkomen (of afvallen).

Werken binnen Europa of in een Verdragsland*

  Werken met vergoeding van meer dan 170 euro per maand binnen Europa of in een Verdragsland*

  • Als je binnen Europa (of  in een 'verdragsland'*) gaat werken dan vervalt vanaf je eerste werkdag de dekking van je Nederlandse zorgverzekering. Kies je één van de volgende verzekeringen:

  Werk met vergoeding van minder dan 170 euro per maand binnen Europa of in een Verdragsland*

  Werken buiten Europa of in een niet-Verdragsland*

  Als je korter of langer dan 3 maanden gaat werken, met of zonder vergoeding in een land buiten Europa dat geen Verdragsland is, kies dan één van de volgende verzekeringen:

  Werken met een duur van langer dan één jaar in het buitenland

  Werken onder speciale omstandigheden of in een specifiek beroep

  Verzekeringen voor vrijwilligerswerk in het buitenland: Advieswijzer

  Verzekeringen voor vrijwilligerswerk in het buitenland: Advieswijzer

  MInder dan 6 maanden vrijwilligerswerk (en/of reizen) in het buitenland

  Tot 3 maanden vrijwilligerswerk in het buitenland: zonder vergoeding

  Tot 3 maanden vrijwilligerswerk in het buitenland: met vergoeding van minder dan €170 p/m

  Van 3 tot 6 maanden vrijwilligerswerk in het buitenland:

  Meer dan 6 maanden vrijwilligerswerk (en/of reizen) in het buitenland

  Tot 1 jaar vrijwilligerswerk in het buitenland: met vergoeding van minder dan €170 p/m

  Tot 1 jaar vrijwilligerswerk in het buitenland: met vergoeding van méér dan €170 p/m?

  Langer dan een jaar naar het buitenland?

  Langer dan een jaar naar het buitenland: met 'vastere' baan en langdurige verblijf

  Met bijzondere vrijwillligerswerkzaamheden (en/of reizen) in het buitenland

  Verzekeringen voor stage in het buitenland: welke verzekering kan je het beste kiezen en waar moet je extra op letten? - Advieswijzer

  Verzekeringen voor stage in het buitenland: welke verzekering kan je het beste kiezen en waar moet je extra op letten? - Advieswijzer

  Hoe werkt de advieswijzer?

  • Je vindt hier de adviezen op basis van de keuzehulp, en de vragen en antwoorden die je op deze, en de andere pagina's, kunt lezen en vinden.
  • Op de pagina's van de aangeraden verzekeringen vind je meer informatie over de specifieke verzekeringen zelf

  Welke dekking adviseert JoHo bij een stage in het buitenland?  

  JoHo adviseert iedereen die gaat stagelopen in het buitenland om te zorgen dat

  • ze een verzekering hebben die geldig is in het gebied waar ze gaan reizen en stagelopen.
  • ze voldoende verzekerd zijn voor de sporten en activiteiten die ze gaan uitoefenen.
  • ze verzekerd zijn voor SOS hulpverlening en voor vervroegde terugkeer voor als er iets met hen gebeurt, of met de directe familie.
  • ze medische kosten tot de kostprijs (wat het daadwerkelijk kost) verzekeren,  en niet alleen voor de standaard kosten. In de meeste landen zijn de zorgkosten hoger dan in Nederland.
  • ze hun bagage verzekeren of voldoende voorzorgmaatregelen nemen tegen diefstal of beschadiging
  • ze zich goed verzekeren tegen aansprakelijkheid zowel voor, na als tijdens de werkzaamheden van de stage
  • ze goed verzekerd zijn voor ongevallen
  • ze zich alleen voor rechtsbijstand verzekeren als daar direct aanleiding voor is, tenzij de dekking al automatisch in de verzekering is meegenomen

  Waar moet je extra op letten als je goed verzekerd wilt stagelopen in het buitenland?

  Je medische kosten

  • Je kunt te maken krijgen met medische kosten die niet worden gedekt door je zorgverzekering omdat je in het buitenland zit of omdat je werkt of stage loopt
  • Ga je langer dan 3 maanden stagelopen (met vergoeding) in één van de 'Verdragslanden ('eerste werkdag' landen)',  dan vervalt vanaf je eerste werkdag de dekking van je Nederlandse zorgverzekering: o.a. Canada - Chili - Japan  - Tunesië - Turkije - Verenigde Staten - Zuid Korea

  Je aansprakelijkheid tijdens de stage

  • Je kunt aansprakelijk worden gesteld als jij schade toebrengt aan personen of aan goederen.

  Je stagewerkzaamheden

  • Ga je stagelopen in de zorg, met wilde dieren of bijvoorbeeld met gevaarlijke machines, kijk dan in de speficieke stage advieswijzers.

  Welke verzekering kies je bij een stage met vergoeding: binnen Europa of in een Verdragsland?*

  • Als je binnen Europa (of  in een 'verdragsland'*) gaat stage lopen dan loop je het risico dat je stagevergoeding kan worden gezien als loon. Om te voorkomen dat je zorgverzekering tijdens of achteraf geen dekking meer biedt kies je één van de volgende verzekeringen:

  Welke verzekering kies je bij een stage zonder vergoeding: binnen Europa of in een Verdragsland?*

  Welke verzekering kies je bij een stage: buiten Europa of in een niet-Verdragsland?*

  Welke verzekering kies je bij een stage: met bijzondere of gevaarlijke stagewerkzaamheden?

  Welke verzekering kies je als je ook een annuleringsverzekering zoekt voor je stageprogramma?

  * Wat zijn verdragslanden?

  • Check de lijst met 'Verdragslanden' en eerste-werkdaglanden als je wilt controleren of jouw bestemming daaronder valt.

   

    

   

  Aanvragen & Verzekeringen

   

   

   

  Meer over JoHo en je verzekeringen

  Informatie en faq zoeken
  JoHo checken

  Waarom zou je je verzekeren?

  • De kans op ongelukken en ziekte is in het buitenland groter dan thuis, vooral als je ook gaat werken
  • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt

  • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen

  • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage

  • Het kan lastig zijn in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op hulp van een (Nederlandse) alarmcentrale

  Waarom zou je je verzekeren via JoHo?

  • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland

  • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod

  • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling

  • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

  • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven

  Waarom zou je je aansluiten bij JoHo?

  • Voor voordelen bij de premies van de verzekeringen
  • Voor voordelen bij het gebruik van JoHo abonnementen
  • Voor het steunen van de missie en de doelstellingen. JoHo abonnees en  donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen steunen zichzelf en de JoHo missie om mensen en organisaties in staat te stellen beter samen te werken en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld

  Back to top

  Contact opnemen
   
  CONTACT
   
  Contactformulier
   
  Telefoon & Afspraken
  +31 (0)88-3214567

  Bellen via Skype
  Tijdens werkdagen tussen 12.00-16.00u op joho.foundation
   
  JoHo vestigingen in NL