Verzekeringen & Annuleringsverzekeringen

Annuleren van een reis of verblijf in het buitenland via een annuleringsverzekering

JoHo: crossroad uit bundel

 

Annuleringsverzekeringen

 

Welke soorten reisverzekeringen en annuleringsverzekeringen zijn er, en wat betekent dat voor de periode en duur?

Welke soorten reisverzekeringen en annuleringsverzekeringen zijn er, en wat betekent dat voor de periode en duur?

  Wat is een reisverzekering?

  • Een verzekering die dekking biedt tegen diverse zaken wanneer je op reis of vakantie bent.
  • Het gaat hier met name om verlies van of schade aan je bagage, de medische hulp bij bijvoorbeeld ongelukken of repatriëringskosten als je met spoed weer terug naar Nederland moet worden vervoerd.

  Wat is een doorlopende reisverzekering?

  • Bij een doorlopende reisverzekering ben je het hele jaar door op al je reizen verzekerd.
  • Bij doorlopende reisverzekering ben je jaarlijks al snel minder kosten kwijt dan bij het afsluiten van meerdere aflopende reisverzekeringen.

  Wat is een aflopende reisverzekering?

  • Bij een aflopende reisverzekering sluit je per reis een verzekering af voor de duur van de reis.

  Wat is een annuleringsverzekering?

  • Een annuleringsverzekering vergoedt (geheel of gedeeltelijk) de reissom, annulerings- of verblijfskosten als je je vakantie moet afzeggen of onderbreken.
  Annuleringsverzekeringen: Wat is een annuleringsverzekering en waarom zou je er een afsluiten?

  Annuleringsverzekeringen: Wat is een annuleringsverzekering en waarom zou je er een afsluiten?

  Wat is een annuleringsverzekering?

  • Een annuleringsverzekering vergoedt de kosten van een geboekte reis indien je niet in staat bent de reis ook daadwerkelijk te gaan maken. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een sterfgeval in de familie, een ongeval, ziekte of soms ook het niet halen van een examen. Ook wordt het niet-genoten deel van de reis vergoed indien de reis door één van de verzekerde omstandigheden voortijdig wordt afgebroken of onderbroken, door bijvoorbeeld ziekenhuisopname.

  Waarom zou je een annuleringsverzekering afsluiten?

  Een annuleringsverzekering biedt dekking voor de volgende 2 omstandigheden:

  • Er gebeurt iets voor je vertrekt. Je kunt hierdoor niet op reis. Als de voorgevallen gebeurtenis onder de dekking valt (dit kan iets verschillen per verzekering), dan betaalt de verzekeringsmaatschappij de kosten die je moet betalen in verband met de annulering van de reis.
  • Tijdens de reis gebeurt er iets waardoor je de reis moet onderbreken of afbreken. De annuleringsverzekering vergoedt dan een deel (of alles) van de reissom over de niet-genoten vakantiedagen, wel vaak met een maximering van het aantal reisdagen.

  Indien de gebeurtenis onder de voorwaarden van de reisverzekering plaatsvindt, vergoedt de reisverzekering eventueel de terugreiskosten.

  Voorbeelden waarom je je reis zou willen annuleren of afbreken die vaak worden gedekt onder een annuleringsverzekering:

  • Er is sprake van ernstige ziekte of overlijden van jezelf, een medeverzekerde of familieleden (bij de meeste verzekeringen alleen in de eerste en tweede graad)
  • Je wordt onvrijwillig ontslagen en kunt de reis niet meer betalen.
  • Je krijgt, na een periode van werkloosheid, een baan aangeboden en je nieuwe werkgever gaat niet akkoord met de geboekte reis, omdat je op de geplande reisdagen bij de werkgever aanwezig moet zijn.
  • Jijzelf, je partner of de door jou benoemde waarnemer wordt zwanger
  • Jijzelf, een medeverzekerde, een huisgenoot, de door jou benoemde waarnemer of je kind moet een medisch noodzakelijke ingreep ondergaan.
  • De reisdocumenten van jezelf of van een medeverzekerde worden op de dag van vertrek gestolen of gaan verloren, en er kunnen niet op tijd nieuwe documenten worden geregeld.
  • Je krijgt binnen bijvoorbeeld dertig dagen voor het begin van de reis onverwacht een huur- of een nieuwbouwwoning, of je moet tijdens je reis aanwezig zijn bij de overdracht van je bestaande woning.
  • Je kunt onverwacht, om medische redenen, niet de inenting krijgen die verplicht is voor je reisbestemming.
  • Je kunt onverwacht (en buiten je eigen schuld om) het voor je reis benodigde visum niet verkrijgen.
  • Je duurzame relatie (samenlevingscontract, gezamenlijk huishouden) of huwelijk wordt definitief ontbonden.
  • De aanwezigheid thuis van jezelf of een andere verzekerde is noodzakelijk vanwege materiële schade aan een eigendom, huurwoning of het bedrijf waar je zelf (of een medeverzekerde) werkt.

  Let op: check altijd de voorwaarden van je annuleringsverzekering voor details en eventuele aanvullende voorwaarden.

  Waarom zou je voor een doorlopende annuleringsverzekering kiezen?

  • Een doorlopende annuleringsverzekering, vaak gecombineerd met een doorlopende reisverzekering, biedt het gemak dat je niet bij iedere geboekte reis opnieuw moet denken aan de bijbehorende verzekering.
  • Daarnaast is een doorlopende annuleringsverzekering ook al snel financieel aantrekkelijk: al vanaf een reissom van ongeveer 800 euro is deze voordeliger dan een aflopende (éénmalige) annuleringsverzekering.
  • Bij een doorlopende annuleringsverzekering geld een maximum voor het uit te keren bedrag per reis. Ga je meerdere keren per jaar op reis dan is elke keer dit bedrag tegen annulering verzekerd.

   

  Annuleringsverzekeringen & Dekkingen

   

   

  Annuleringsverzekeringen: Keuzehulp bij verzekering en dekking kiezen

  Annuleringsverzekeringen: Keuzehulp bij verzekering en dekking kiezen

  Hoe kies je annuleringsverzekering?

  De keuze voor een annuleringsverzekering hangt van verschillende factoren af.

  1. De boekingskosten die je moet betalen
  2. Of je naast reis- en verblijfkosten ook programma- of bemiddelingskosten maakt (voor lessen, stages, vrijwilligerswerk)
  3. Hoe lang je weg gaat
  4. Of je ook dekking wil voor vroegtijdige terugkeer en niet-gebruikte reisdagen

  Wat is de rol van de te verzekeren reissom?

  • Bij een aflopende annuleringsverzekering wordt de hoogte van de premie vaak bepaald door een percentage van de reissom.
  • Bij een doorlopende annuleringsverzekering geldt voor een vast bedrag per jaar een maximum vergoeding per reis, en/ of per persoon of per gezin.
  • Bij vrijwel alle verzekeringen wordt 100% van de annuleringskosten gedekt - rekening houdend met het maximum - als je om een binnen de voorwaarden geldige reden voor vertrek moet annuleren.

  Kan je meerdere onderdelen van een reis samenvoegen in een annuleringsverzekering?

  • Als je diverse onderdelen wilt verzekeren dan is de reissom het totaal van alle geboekte onderdelen.
  • Zo kun je bijvoorbeeld niet alleen je vervoer en accommodatie verzekeren maar ook diverse bijzondere activiteiten.

  Kan je de reissom terugkrijgen bij het afbreken van je reis?

  • Sommige annuleringsverzekeringen bieden, tegen een beperkte toeslag, de mogelijkheid om bij het voortijdig afbreken van je reis niet alleen een vergoeding te krijgen voor de niet-genoten vakantiedagen (dus een deel van je oorspronkelijke reissom), maar de volledige reissom terug te krijgen.

  Tot wanneer kan je een annuleringsverzekering afsluiten?

  • Wacht niet te lang en sluit de annuleringsverzekering zo snel mogelijk na het boeken van je reis af.
  • De meeste annuleringsverzekeringen geven alleen dekking voor annulering van geboekte reizen indien de verzekering maximaal 7, of 14 dagen na de boeking wordt afgesloten. Sluit je de verzekering later af, dan is er geen of beperkte dekking.

  Geldt de dekking ook wanneer je reisgenoot de reis annuleert of afbreekt?

  • Sommige annuleringsverzekeringen geven ook dekking van je eigen annuleringskosten als je reisgenoot de reis annuleert vanwege één van de binnen de polisvoorwaarden opgenomen annuleringsredenen.
  • Soms geldt wel als voorwaarde dat je reisgenoot zelf hiervoor verzekerd was (dus zelf ook een annuleringsverzekering had).

  Zijn er annuleringsverzekering voor een groep?

  • Als je met een groep reist en als één van de medereizigers niet kan deelnemen aan de reis door een geldige reden (bijvoorbeeld overlijden, ernstige ziekte, ernstig ongevallenletsel), dan kan die persoon, maar OOK de gehele groep annuleren.
  • Let op: de groepsannuleringsverzekering is bedoeld als aanvulling op een normale individuele annuleringsverzekering. De groepsannuleringsverzekering geeft GEEN dekking indien (bijvoorbeeld) de naaste familie iets overkomt, of andere externe omstandigheden, waardoor men de reis wil annuleren. Om ook in dergelijke omstandigheden verzekerd te zijn, dient dus ook een reguliere annuleringsverzekering te worden afgesloten.

  Zijn er annuleringsverzekeringen waarbij je kunt annuleren als je een herexamen hebt?

  • Sommige annuleringsverzekeringen geven ook dekking als je onverwachts herexamen moet doen tijdens je reis, en je dit niet kunt uitstellen. Het examen moet vaak wel dienen ter afronding van een meerjarige dagopleiding.

  Zijn er annuleringsverzekeringen die vergoeden dat er iemand voor jou moet waarnemen?

  • Sommige annuleringsverzekeringen bieden, vaak tegen een beperkte toeslag, de optie om onvoorziene uitval van een 'zaak'waarnemer te verzekeren.
  • Misschien ben je tijdens je vakantie aangewezen op iemand die je taken waarneemt, zoals een zakelijk waarnemer of een verzorger van je huis of van je huisdieren. Binnen de annuleringsverzekering kun je de eventuele uitval van die waarnemer meeverzekeren!
  Hoe kun je programma- en bemiddelingskosten verzekeren via een annuleringsverzekering?

  Hoe kun je programma- en bemiddelingskosten verzekeren via een annuleringsverzekering?

  De JoHo ISIS programma-annuleringsverzekering

  Voor de meeste reguliere annuleringsverzekeringen geldt dat deze alleen dekking bieden voor annuleringskosten voor reis en verblijf en niet voor de kosten van een programma dat door een bemiddelingsorganisatie wordt aangeboden.

  De JoHo ISIS Programma-annuleringsverzekering  is speciaal ontwikkeld voor als je ook de programma- en bemiddelingskosten gedekt wilt hebben.

  In aanvulling op de reguliere dekking geldt dan:

  • de reissom is niet beperkt tot het totaal van de verschuldigde bedragen voor vervoer en verblijf, maar tevens bedragen voor de bemiddelingskosten t.b.v. deelname aan een aangeboden programma van een JoHo partner.
  • In aanvulling op de verzekerde gebeurtenissen is ook verzekerd:
   • Verzekerde behaalt onverwacht onvoldoende studiepunten waardoor deelname aan de stage geen doorgang kan vinden.
   • Verzekerde wordt ingeloot voor een meerjarige dagopleiding/ studie. De vergoeding is gemaximeerd tot 85% van de annuleringskosten.
  • De premie bedraagt, inclusief programma dekking, 5,5% in plaats van 5% van de totale reissom.
  ISIS annuleringsverzekering: Kun je de annuleringsverzekering gebruiken als je wilt of moet annuleren vanwege een negatief reisadvies op de bestemming?

   

  Annuleringsverzekeringen & Advies

   

  Annuleringsverzekeringen: Advieswijzer

  Annuleringsverzekeringen: Advieswijzer

  Annuleringsverzekering voor je studie, stage, vrijwilligerswerk of taalcursus in het buitenland

  JoHo ISIS aflopende annulering 

  • Voor als je via een organisatie naar het buitenland vertrekt en je wilt je bemiddelingskosten bij annulering verzekeren
  • Voor als je risico loopt niet voldoende punten te halen om stage te lopen
  • Voor als je dure visumkosten moet maken
  • Voor als je de kans loopt alsnog in te loten voor een studie

  Annuleringsverzekering voor als je voordelig elke reis wilt kunnen annuleren

    JoHo ISIS doorlopende annulering

   • Dekking voor reizen van maximaal 90 aaneengesloten dagen

   Doorlopende reis- en annuleringsverzekering van Allianz

   • Dekking voor korte en lange reizen tot 180 dagen

   Annuleringsverzekering voor als een korte vakantie wilt verzekeren

   JoHo ISIS aflopende annulering

   • Voor als je via een organisatie naar het buitenland vertrekt en je wilt je bemiddelingskosten bij annulering verzekeren
   • Voor als je de kans loopt alsnog in te loten voor een studie

   Allianz kortlopende annulering

   • Voor normale reizen en trips

    

     

    

   Verzekeringen die het annuleren van een reis dekken

    

    

    

   JoHo: crossroad uit bundel
   JoHo: footprint achterlaten
    
   (service voor JoHo donateurs & abonnees)
    
    
   JoHo: pagina topic
   Annuleren van een reis of verblijf in het buitenland & Annuleringsverzekering Annuleringsverzekering & Dekking Annuleringsverzekering & Advies Annuleringsverzekeringen & Afsluiten  

    

    

   Meer over JoHo en je verzekeringen

   Informatie en faq zoeken
   JoHo checken

   Waarom zou je je verzekeren?

   • De kans op ongelukken en ziekte is in het buitenland groter dan thuis, vooral als je ook gaat werken
   • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt

   • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen

   • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage

   • Het kan lastig zijn in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op hulp van een (Nederlandse) alarmcentrale

   Waarom zou je je verzekeren via JoHo?

   • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland

   • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod

   • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling

   • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

   • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven

   Verzekeren via JoHo  

   Waarom zou je je aansluiten bij JoHo?

   • Voor voordelen bij de premies van verzekeringen en het gebruik van JoHo abonnementen.
   • Voor het steunen van de missie en de doelstellingen: JoHo abonnees en donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen steunen niet alleen zichzelf maar ook de JoHo missie om mensen en organisaties in staat te stellen beter samen te werken en bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.

   Aansluiten bij JoHo 

   Contact opnemen
    
   CONTACT
    
   Contactformulier voor verzekeringen
    
   Telefoon & Afspraken
   di t/m do tussen 11.00 - 17.00
   +31 (0)88-3214567
   Skype: op joho.foundation
    
   JoHo vestigingen in NL