Checklist: wat zijn aandachtspunten bij het opstarten van je project(plan)?

Zet eerst kort (en later uitgebreider) op papier wat je van plan bent. Zoom daarbij in op minimaal:

Je Persoon

 • Waarom wil je actief worden met een eigen project? Wat zijn je drijfveren?
 • Wil je er lang genoeg mee doorgaan?
 • Heb je zelf voldoende basisfinanciering om op te kunnen starten?
 • Heb je zelf voldoende tijd om een en ander te kunnen blijven coördineren, heb je hulp in je omgeving of kan je dat krijgen?
 • Wil je je vakanties de komende jaren vaak "opofferen" door daar langs te gaan?
 • Wat denk je zelf aan te kunnen: hoeveel tijd en energie heb je? Maak geen beloftes die je niet na kan komen.

Het Idee

 • Wat voor soort project wil je opstarten en waarom? Wat is de aanleiding en wat wil je ermee bereiken?
 • Ga je een eigen project opzetten en / of ga je een samenwerking aan met een bestaand lokaal project of een lokale organisatie waar je van kan leren of die je wilt gaan steunen?
 • Welke project-activiteiten gericht op welke doelgroep(en) wil je gaan uitvoeren?
 • Past je idee binnen de lokale behoeftes, prioriteiten en bestaande structuren? Heb je dat getoetst met je contactpersonen, lokale organisaties of mensen die de situatie ter plaatse kennen? Heb je de doelgroep(en) zelf geraadpleegd of actief betrokken in de planvorming? Heb je ook aandacht voor de minder zichtbare groepen betrokkenen?
 • Ben je op de hoogte van de lokale tradities en gebruiken?
 • Heb je lokaal voldoende draagvlak voor je idee?
 • Wat ga je doen als je er na een paar jaar mee op wilt houden en men vanuit Nederland je idee niet wil voortzetten, wat gebeurt er dan lokaal, kan het project straks zonder jouw geld en inspanningen verder, waar halen ze dan hun inkomsten vandaan?

De Uitwerking

 • Welke fases gaat je project doorlopen (vanaf de voorbereiding tot aan de einddatum); wat wil je concreet gaan bereiken (output), wat zijn de op lange termijn beoogde resultaten (effect), de verwachte einddatum c.q. datum dat e.e.a. zelfstandig door moet gaan?
 • Welke concrete doelstellingen zie je voor je en kun je die SMART formuleren (specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdsgebonden)
 • Welke concrete activiteiten kun je in deze fase benoemen?
  • Denk zowel aan concrete producten als aan minder concrete processen (training, kennisopbouw etc.).
  • Werk het projectplan uit, maak een planning en draaiboek.
  • Doe dat bijvoorbeeld met de DRAM methode: van Doelstelling via Resultaten naar Plan van Aanpak tot Overzicht van benodigde Middelen.
 • Hoe zie je samenwerking met welke contactpersonen of partners voor je? Kun je samen met lokale overheden optrekken om daarmee de duurzaamheid en kans op overleving te vergroten?
 • Welke onderdelen kent je projectbegroting en hoe ga je het financieren (waar gaan de inkomsten vandaan komen, en wat is het alternatief als een subsidiegever niet door mocht gaan)?
 • Hoe ga je evalueren en hoe bied je nazorg (je moet straks verantwoording afleggen aan subsidiegevers of donateurs)?

Verder Oriënteren

 • Wie is er al actief in Nederland in dat gebied of met een vergelijkbaar idee?
 • Welke buitenlandse/lokale/internationale initiatieven zijn er al in de buurt of in het betrokken gebied actief?
 • Met welke wet- en regelgeving moet je (hier en daar) rekening houden?

De Organisatie

 • Welke organisatievorm/rechtspersoon ga je hanteren (bijvoorbeeld een nieuwe stichting)? Of hoe richt je de samenwerking met een bestaande organisatie in?
  • Met een stichting is het vaak makkelijker om subsidie te krijgen en fondsen te werven.
  • Met een stichting blijft het privé-vermogen van bestuur en vrijwilligers buiten schot, tenzij er aantoonbaar wanbeleid is gevoerd.
 • Wat neem je op in je statuten?
  • De meeste notarissen hebben kant- en klare statuten voor goede-doelen-organisaties.
  • Bij de notaris leg je de statuten vast. De kosten bedragen tussen de € 350,- en 500,-.
 • Wanneer schrijf je de rechtspersoon/stichting in bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel?
  • Daarvoor betaal je een jaarlijkse bijdrage van een paar tientjes per jaar.
  • Je kunt o.a. vervolgens een bankrekening op naam van de stichting openen.
 • Wil je een ANBI verklaring aanvragen bij de Belastingdienst?
  • Check de voorwaarden en extra verplichtingen; het belangrijkste voordeel is dat donateurs hun schenking dan af kunnen trekken van de inkomstenbelasting.

De Financiering

 • Op welke manier(en) wil je de opstart van je projectactiviteiten financieren? Hoe wordt het project op de langere termijn financieel zelfstandig?
  • Geld kan komen van donateurs: organiseer bijvoorbeeld voorlichtingsactiviteiten om ondersteuning te krijgen voor je organisatie.
  • Geld kan komen van plaatselijke bedrijven.
  • Geld kan komen via subsidies: Grote Nederlandse ontwikkelingsorganisaties hebben, weliswaar steeds minder, speciale "subsidieloketten" voor kleinschalige initiatieven. Er zijn ook diverse kleinere fondsen.
  • Geld kan komen van activiteiten die inkomsten opleveren.

JoHo: crossroads via de bundel

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

 •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

 • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Prints: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten