Waar let je op bij het samenwerken met lokale counterparts en contactpersonen?

Tips bij het (starten met) samenwerken:

 • stel een lijst samen van redenen waarom je samenwerkt. Elke persoon of organisatie heeft een eigen motivatie en andere redenen om samen te werken. Het is belangrijk om dat op een rijtje te zetten en te zoeken wat er gemeenschappelijk is. Bekijk samen waar de meerwaarde ligt voor beide partijen.
 • stel ook een lijst samen met wederzijdse verwachtingen. Door de verwachtingen concreet te omschrijven, hoe minder snel er misverstanden kunnen komen. 
 • bespreek met elkaar, aan de hand van voorbeelden, wat beide organisaties onder een gelijkwaardige samenwerking verstaan. Integreer in dit gesprek de cultuurverschillen die mogelijk een rol kunnen spelen. Let op om niet te snel de leidersrol te nemen.
 • betrek zowel je contactpersonen als de primaire doelgroep(en) van je project in alle fasen: van ideevorming tot planbeschrijving, van uitvoer tot evaluatie en afronding.
 • maak goede afspraken met je partnerorganisatie, zodat je weet wat je van elkaar kan verwachten. Zet de afspraken eventueel op papier (maak het niet te complex en laat elkaar daarin wel in waarde). Realiseer je project in fases en evalueer tussendoor.
 • hou rekening met cultuurverschillen. Een andere kijk op de realiteit en een andere interpretatie van afspraken en werkwijzen kan zorgen voor misverstanden en problemen tijdens het verloop van het project.
 • denk vooraf na over de mogelijke neveneffecten van je project binnen een gemeenschap. Een project kan bepaalde aspecten van een gemeenschap ook onbedoeld verstoren.
 • blijf investeren in onderlinge relaties: houd contact en ontmoet elkaar af en toe.
 • als je regelmatig aanwezig bent op je project: ga niet alles zelf doen. Beperk je betrokkenheid tot het motiveren van mensen. Laat ze in hun waarde.
 • leg het eigenaarschap van het project in andere handen. Contactpersonen en projectdoelgroepen zijn zelf verantwoordelijk voor het welslagen ervan, want zij voeren het uit.

Basisregels om beter intercultureel samenwerken mogelijk te maken:

 • Intercultureel samenwerken, gaat over relaties opbouwen met mensen.
  • Om samen te werken met mensen uit een ander land moet je tijd hebben. Neem je tijd en luister naar anderen. Door één keer op bezoek te gaan, kan je geen relatie opbouwen. De opbouw van een project is ook een leerproces. Tijdens het uitdenken, de uitvoering en de evaluatie leer je elkaar heel goed kennen.
 • Leer buiten je eigen patroon te denken.
  • Laat je niet te veel leiden door je vooroordelen. Ieder persoon vertrekt uit een bepaald referentiekader. We moeten meerdere brillen hanteren om naar de werkelijkheid te kijken, alleen op die manier kan men dingen leren begrijpen. Luister naar de andere en ga de dialoog aan. Stel veel vragen.
 • Niet alle problemen zijn te wijten aan cultuur.
  • We werken niet met een 'andere cultuur' op zich, we werken met mensen uit die andere cultuur. Problemen die opduiken, worden dikwijls al te snel toegeschreven aan cultuurverschillen. Maar misverstanden en communicatiefouten kunnen ook te maken hebben met botsende persoonlijkheden, verschil in karakters, gezinsomstandigheden, stress, gebrekkige communicatielijnen, infrastructuur, geografische, economische en politieke factoren... Bekijk het probleem eens van een afstand. Leg het probleem eens voor aan een persoon die er niets mee te maken heeft. Misschien brengt deze persoon een heel andere kijk op de zaak.
 • Een taal leren kan helpen en verdiep je in de culturele context van de partner.
  • Het is zinvol om meer te weten te komen over de cultuur van het land waar je aan het werk gaat. Maar besef dat een cultuur nooit in boeken te vangen is. Realiseer je ook dat mensen in de eerste plaats altijd individuen zijn en géén vertegenwoordigers van een cultuur.
  • Leer specifieke waarden, gedragspatronen en interactieregels kennen. Maar blijf ook steeds bewust van je eigen waarden, gedragspatronen en interactieregels.
  • Denk niet te veel in termen van problemen. Kijk vooral naar successen en sterktes die aanwezig zijn en bouw hierop verder.
  • Sommige dingen zijn niet onderhandelbaar, sommige dingen wel. Luister naar elkaar.
  • Streef naar minimale regels en afspraken. Bespreek wat er voor jouw cultuur helemaal niet kan en wat in de andere cultuur onaanvaardbaar is. Motiveer dit en geef uitleg.
  • Heb vooral oog voor gelijkenissen en verbondenheid: dit schept een band. De fixatie op verschillen zal de kloof alleen maar vergroten.

JoHo: crossroads via de bundel

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

 •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

 • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Prints: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten