Welke aandachtspunten zijn er als je een project met kinderen wilt starten of runnen?

 • Financierende organisaties zijn zeer terughoudend in het financieren van weeshuizen: weeshuizen zijn een dure vorm van opvang.
 • Het bouwen en de exploitatie van een weeshuis zijn kostbaar.
 • Er moeten garanties zijn dat er personeel is, dat er geld is voor voedsel en scholing voor de kinderen, dat de elektriciteitsrekening betaald kan worden enzovoorts.
 • Bovendien is de opvang van kinderen in weeshuizen vaak niet de beste oplossing; het realiseren van nieuwe weeshuizen kan een aanzuigende werking hebben voor ouders met kinderen die leven in armoede. Tevens zijn andere vormen -mits voorhanden- vaak beter: denk aan netwerk opvang of pleegzorg.
 • Ga je aan de slag, stem dan in ieder geval goed met je lokale partner af wat precies nodig is: is er onderwijs nodig, zijn er te weinig kleren, hebben de kinderen maar eens per dag te eten, is er geen drinkwater? Willen ze het liefst een stuk grond ontginnen om zelf groenten te verbouwen? 
 • Of steun bestaande initiatieven rondom bijvoorbeeld de dagopvang van kinderen die bij pleegouders verblijven (zodat die ouders overdag kunnen werken), steun campagnes die zich richten op opvang van kinderen in het eigen netwerk of grotere bekendheid van pleegzorg/werving van nieuwe pleegouders, start initiatieven waarbij (social media) correspondentie mogelijk is tussen jongeren 'hier' en 'daar' (vaak is aandacht, erkenning en 'er mogen zijn' ook een goede stap in het ontwikkelingsproces van jongeren, wereldwijd).
 • Anderzijds; er zijn natuurlijk ook talloze voorbeelden van locaties waar de problematiek groot of urgent is en alternatieve vormen van opvang (voorlopig nog) niet voorhanden zijn. Of waar het ontbreekt aan financiële middelen daarvoor. Hulp blijft dan natuurlijk wenselijk; zolang de opvang van kinderen tijdelijk is, ernaar gestreefd wordt een meer vaste woonplek te vinden binnen het netwerk van het kind (of binnen een pleegzorgomgeving) en er (lobby) inspanningen plaatsvinden om lokale, regionale of landelijke overheden bewust(er) te maken van de noodzaak van middelen en programma's voor opvang in de eigen gemeenschap.
 • Ben je van plan zelf een projectinitatief of stichting op te zetten gericht op kinderen, jongeren of jongvolwassenen, en daarbij te gaan werken met de inzet van internationale of lokale vrijwilligers? Verdiep je in vrijwilligersdilemma's en check online beschikbare codes of conducts; pas deze toe en controleer regelmatig.
 • Laat in ieder geval de primaire en meest directe zorgtaken richting de kinderen of jongeren zoveel mogelijk over aan vaste, lokale en ervaren stafmedewerkers of selecteer daarvoor alleen goed opgeleide en praktijkervaren internationale vrijwilligers die zich voor langere tijd kunnen verbinden aan een project.
 • En richt de inzet van je weeshuis in met ondersteunende vrijwilligers op de vele andere activiteiten in en om het weeshuis.

JoHo: crossroads via de bundel

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

 •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

 • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Prints: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten