Welke aandachtspunten zijn er als je projecten gaat opstarten specifiek gericht op vrouwen, meisjes en gelijkwaardigheid mannen/vrouwen (gender)?

 • op welke manier kan je projectactiviteiten stimuleren die vrouwen en meisjes meer zeggenschap geven over hun eigen leven c.q. gelijke toekomstperspectieven bieden als die van mannen en jongens?
 • in hoeverre laat je vrouwen en meisjes zélf participeren in de planning, uitvoering en evaluatie van het project;
 • op welke manier gaan je projectactiviteiten vrouwen en meisjes een betere toegang tot hulpbronnen, werk, inkomen en vakopleidingen bieden?
 • onderwijs: op welke manier kan je voor meisjes veilige scholen faciliteren (denk ook aan praktische zaken als gescheiden toiletvoorzieningen).
 • voorlichting: op welke manier bevorderen je projectactiviteiten bijvoorbeeld bewustwording onder vrouwen én mannen over de impact van seksueel geweld of het bespreekbaar maken van bestaande machtsrelaties tussen mannen en vrouwen.
 • op welke manier kan je in je activiteiten vrouwelijk leiderschap en grotere participatie van vrouwen in bestuur en directie stimuleren?
 • op welke manier denk je reeds gevestigde vrouwenorganisaties te betrekken bij je projectactiviteiten?
 • op welke manier voorkom je dat meisjes en vrouwen vooral als slachtoffer worden beschouwd?

JoHo: crossroads via de bundel

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

 •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

 • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Prints: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten