Wie neemt er plaats in je bestuur bij het oprichten van een stichting?

 • Eén persoon kan al een stichting oprichten, het is niet verplicht om in de statuten het bestuur te benoemen.
 • Tenzij anders in de statuten is bepaald, bestaat het bestuur in de praktijk meestal uit:
  • Een voorzitter
  • Een secretaris
  • Een penningmeester
 • Daarnaast kunnen er nog ander functies bestaan, zoals een vice-voorzitter en commissarissen. De leden van het bestuur die geen specifieke taak hebben, worden ‘algemeen lid’genoemd. De wet schrijft voor dat het bestuur van een stichting bestaat uit één of meer personen.
 • Een eventuele directeur mag niet ook als bestuurder in het bestuur deelnemen. De directeur mag wel de vergaderingen bijwonen. Een bestuurder ontvangt een vergoeding die in de bestuursreglementen wordt overeengekomen en een directeur ontvangt een salaris.
 • Wil je als stichting een ANBI-status aanvragen (zie elders), hou er dan rekening mee dat je als bestuur minimaal drie bestuursleden moet hebben, waarbij geen enkel bestuurslid een doorslaggevende zeggenschap over het vermogen mag hebben. Om diezelfde reden mag er ook geen directe familierelatie tussen de meerderheid van de bestuurders zijn.
 • Tenzij anders in de statuten is bepaald, is het bestuur geen verantwoording aan anderen schuldig. Alleen het openbaar ministerie en de rechtbank zijn in bijzondere gevallen bevoegd om het stichtingsbestuur te controleren en kan, indien nodig, overgaan tot het ontslaan van bestuurders.

JoHo: crossroads via de bundel

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

 •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

 • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Prints: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten