Welke aandachtspunten zijn er als je materialen wilt inzamelen en versturen?

 • Transport van goederen lijkt vaak een goed idee omdat goederen in Nederland goedkoop en in overvloed aanwezig zijn.
 • Maar vaak zijn de transportkosten zo hoog dat het vervoeren van goederen uiteindelijk duurder is dan de goederen ter plaatse aan te schaffen.
 • Door de goederen ter plaatse aan te schaffen wordt ook nog de locale economie gestimuleerd. Koop liever dáár en werk zoveel mogelijk met lokale middelen en mensen.
 • In India of Afrika bijvoorbeeld is veel goede kleding voorhanden. En worden allerlei projecten gerund waarbij kleding terplaatse wordt gemaakt om inkomsten te genereren. Inzameling en gratis verspreiding werkt dan eigenlijk juist contra-productief.
 • Scholen nemen materiaaldonaties vaak dankbaar aan, maar dat betekent nog niet dat bijvoorbeeld de schoolboeken ook aansluiten op het lopende onderwijscurriculum. Gevaar bestaat dat het materiaal ongebruikt achterblijft.
 • Bij het doneren van apparatuur is het ook handig rekening te houden met begeleiding bij het gebruik van die apparatuur, leesbare handleidingen, (kosten van) onderhoud en beschikbaarheid van reserve-onderdelen.
 • Maak zo veel mogelijk een afweging of de donaties een acute situatie tijdelijk kunnen verbeteren, of dat ze juist in de weg zitten van duurzame(re) initiatieven die inkomsten of werkgelegenheid bevorderen.
 • In sommige gevallen is de aanschaf van materiaal terplaatse juist enorm kostbaar (of onmogelijk); dan is 'containerhulp' een optie.
 • Alternatief is het Kringloop idee: wél inzamelen van spullen, alleen deze niet verschepen maar juist doorverkopen: de (extra) opbrengsten van die verkoop kunnen dan bijvoorbeeld worden ingezet voor training en opleiding in een vakopleiding/werkgelegenheidsproject terplekke.

JoHo: crossroads via de bundel

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

 •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

 • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Prints: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten