Checklist: wat zijn aandachtspunten bij het afstemmen van motivaties en verwachtingen met lokale counterparts en contactpersonen?

Voorbeeld van een vragenlijst voor een gesprek met je partner over motivaties en de verwachtingen:

 • Samenwerken: om wat te bereiken? Wat is ons gezamenlijke doel/het gedeelde belang?
 • De belangstelling en motivatie voor het project: is het project echt helemaal beider prioriteit?
 • Wat is de wederzijdse inzet? Welke medewerkers kunnen zich vrij maken om aan het project te werken? Wie brengt welke middelen in?
 • Hoe lang werken we samen?
 • Is het een samenwerking op basis van gelijkwaardigheid of is er een bepaalde hiërarchie?
 • Wie valt er allemaal binnen de samenwerking en wie heeft er een stem?
 • Welke lokale bijdragen zijn er te verwachten (bijvoorbeeld van overheid) en hoe kunnen er lokaal fondsen gemobiliseerd worden?
 • Hoe gaan we samen geld voor het project proberen te werven? Hoeveel geld is nodig en hoe lang duurt het project?
 • Wat zijn de verwachtingen van de schenkers en sponsors die het project ondersteunen?
 • Wat zijn onze specifieke kennis en vaardigheden?
 • Kunnen we belangrijke contacten aanbrengen of toegang bieden tot interessante netwerken?
 • Welke toegang hebben we tot materialen, diensten of producten?

JoHo: crossroads via de bundel

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

 •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

 • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Prints: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten