Wat zijn aandachtspunten als je als stichting een ANBI status wilt aanvragen?

 • Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting, belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggave regeling voor de energiebelasting.
 • Ook donateurs aan ANBI instellingen kunnen een belastingvoordeel ontvangen (en daarmee meer schenken voor hetzelfde geld, of een deel van de donatie weer terugkrijgen). Voor de aftrek van “gewone giften” geldt wel een drempelbedrag en een maximum, afhankelijk van het inkomen.
 • De criteria voor het verkrijgen van de ANBI-status hebben onder meer betrekking op bestuur en beleid, administratie, functiescheiding en werkzaamheid in het algemeen belang. Hierbij dient de instelling zowel statutair als feitelijk het algemeen belang te dienen (doelstelling en de activiteiten dienen voor 90% of meer het algemeen belang).
 • Als ANBI moet je minimaal de volgende gegevens publiceren (uiterlijk binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar):
  • Weergave van de officiële naam en publiek bekende naam
  • KVK en/of RSIN nummer
  • Post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer, dan wel het e-mailadres van de instelling
  • Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving
  • De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
  • Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders
  • Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling
  • De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting
 • De ANBI-status wordt geweigerd of ingetrokken indien je in gebreke blijft de vereiste informatie op internet te plaatsen.

JoHo: crossroads via de bundel

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

 •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

 • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Prints: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten