Repatriëring uit het buitenland en SOS kosten verzekeren

Ben je verzekerd voor:

repatriëring per ambulancevervoer of vliegtuig - medische evacuatie in geval van ernstige ziekte of ongeval,

Terugreiskosten in geval van ziekte of overlijden van een familielid - extra reis- en verblijfkosten?

JoHo: crossroad uit bundel
Wat is repatriëring, wat zijn repatriëringskosten, buitengewone kosten en SOS kosten binnen een reisverzekering?

Wat is repatriëring, wat zijn repatriëringskosten, buitengewone kosten en SOS kosten binnen een reisverzekering?


Wat zijn buitengewone kosten bij een reisverzekering?

 • Buitengewone kosten zijn de onvoorziene kosten die je maakt bij een onverwachte gebeurtenis in het buitenland die je niet had kunnen verwachten voordat je naar het buitenland vertrok.
 • Bijvoorbeeld omdat je in het buitenland een ernstig ongeluk krijgt, omdat er thuis iemand ernstig ziek is geworden of omdat je huis in Nederland ernstige schade heeft opgelopen.
 • Buitengewone kosten worden ook wel SOS kosten genoemd.

Wat zijn S.O.S. kosten bij een reisverzekering?

 • SOS kosten zijn de kosten die je maakt als je in het buitenland een ongeval krijgt, vermist raakt of ernstig ziek wordt.
 • Bijvoorbeeld omdat je daardoor ergens langer moet blijven dan gepland, omdat je met een ambulance of taxi moet worden vervoerd, omdat er reddingskosten zijn.
 • Hierbij gaat het dus niet om je directe medische kosten, die vallen onder de ziektekostendekking van je verzekering.

Wanneer kan er sprake zijn van vergoeding van buitengewone en S.O.S kosten?

 • Bij schade aan eigendommen in Nederland, bijvoorbeeld bij ernstige brandschade, waterschade of stormschade aan je woning.
 • Bij het uitvallen van de bestuurder, bijvoorbeeld als je met eigen vervoermiddel op pad gaat en de bestuurder een ongeluk krijgt of ernstig ziek.
 • Bij het uitvallen van je vervoermiddel of je verblijfplaats ter plaatse in het buitenland.
 • Bij extra gedwongen verblijfskosten vanwege onvoorziene vertraging door bijvoorbeed als het sluiten van een vliegveld of .een staking.
 • Bij noodzakelijke extra kosten van je terugreis naar je woonplaats in Nederland met een ambulance, taxi of ander vervoermiddel.
 • Bij kosten voor een vermissing of redding, zoals de kosten van een reddingshelicopter of het inzetten van een reddingsteam.
 • Bij kosten van overlijden in het buitenland, zoals vervoer van het stoffelijk overschot of een noodzakelijke documenten.
 • Bij kosten van je terugreis, en die van je reisgenoot, omdat een van je directe familieleden zeer ernstig ziek is geworden, of is komen te overlijden.
 • Bij kosten die je maakt als je daarna weer terug gaat naar je reisbestemming..

Wat betekent repatriëring uit het buitenland?

 • Repatriëring wil zeggen dat je wordt teruggebracht naar Nederland (of je vaderland).
 • Repatriëring kan plaats vinden wanneer je een ongeluk krijgt en voor behandeling naar Nederland moet worden gebracht, zodra dat mogelijk is.
 • Er is ook sprake van repatriëring als je naar huis wordt gebracht omdat er thuis iemand ernstig ziek is, of zelfs al is overleden.
 • Helaas kan het ook voorkomen dat een ongeluk tijdens een reis slecht afloopt. De alarmcentrale van je reisverzekering regelt dan alles met betrekking tot onder andere het vervoer naar Nederland.

Wordt repatriëring gedekt door je reisverzekering?

 • Goede reisverzekeringen bieden dekking tegen onverwachte terugkeer van je reis en vergoeden vaak ook de kosten om je reis daarna weer te kunnen vervolgen.
 • Neem wel altijd even contact op met je alarmcentrale als je gebruik moet maken van een repatriëringregeling.

 

 

Repatriëring, SOS kosten en buitengewone kosten & Dekking per verzekering

Special ISIS: vragen en antwoorden over de dekking voor repatriëring en SOS-kosten

Special ISIS: vragen en antwoorden over de dekking voor repatriëring en SOS-kosten

Ben je met de Special ISIS verzekering verzekerd voor repatriëring en buitengewone kosten?

 • Repatriëring is standaard meeverzekerd. Repatriëring per ambulancevervoer (+ vliegtuig) is tegen kostprijs!
 • Neem wel altijd even contact op met je alarmcentrale als je gebruik moet maken van een repatriëringregeling.

Medische evacuatie in geval van ernstige ziekte of ongeval

 • Indien je vervoerd moet worden naar een andere plaats omdat het op de plaats van verblijf niet mogelijk is om de medische behandeling te geven, word je in overleg met de Goudse Alarmcentrale naar een andere plaats vervoerd. Dit kan in een ander land of in Nederland zijn. De noodzakelijke kosten voor medische kosten worden vergoed, inclusief de kosten voor medische begeleiding naar het ziekenhuis.

Terugreiskosten in geval van ziekte of overlijden van een familielid

 • Er is sprake van een vergoeding als je naar huis moet reizen omdat een familielid in de eerste of tweede graad dat in Nederland woont, onverwacht is overleden of in levensgevaar verkeert en is opgenomen in een ziekenhuis.
  • Onder eerste graad vallen partner, (schoon)ouders, kinderen, schoonzonen/-dochters en diegene(n) met wie je duurzaam in gezinsverband samenwoont.
  • Onder tweede graad vallen broers, zwagers, (schoon)zusters, grootouders en kleinkinderen van jezelf of van diegene(n) met wie je duurzaam in gezinsverband samenwoont.
 • De reiskosten die je maakt om thuis te komen worden vergoed. Reis je binnen twee maanden weer terug naar je bestemming in het buitenland? Dan worden ook de kosten van deze terugreis vergoed.

Terugreiskosten bij overige bijzondere omstandigheden

 • Er is sprake van een vergoeding voor extra reiskosten indien:
  • je terugkomst noodzakelijk is omdat er materiele schade is ontstaan aan je eigendom, woning of bedrijf in Nederland door brand, explosie, vandalisme, inbraak, vliegtuigschade of natuurgeweld.
  • je motorrijtuig, caravan, aanhanger, camper of (brom)fiets waarmee je reist uit Nederland is uitgevallen vanwege bijvoorbeeld diefstal, brand, inbeslagname of mechanische storing, en niet binnen 24 uur is te herstellen.

Repatriëring bij overlijden

 • Helaas kan het ook voorkomen dat een ongeluk tijdens een reis slecht afloopt.
 • De alarmcentrale van je reisverzekering regelt dan alles met betrekking tot het vervoer naar Nederland.

Extra reis- en verblijfkosten voor familieleden

 • In geval van overlijden of opname in het ziekenhuis omdat je in levensgevaar verkeert, worden, in overleg met de Alarmcentrale, voor maximaal twee personen (eerste of tweedegraads familie van of samenwonend met de verzekerde) de reiskosten (heen en terug) en tien dagen verblijfskosten vergoed.

Wanneer zijn de repatriëringskosten bij de Special ISIS verzekering niet gedekt?

 • Als je vanuit de overheid geacht wordt het land te verlaten (bijvoorbeeld met een aangepast reisadvies) zijn repatrieringskosten niet gedekt. Als je zelf je reis samenstelt, en niet via een reisorganisate, dan blijf je ook zelf verantwoordelijk voor je eigen terugreis. Extra verblijfskosten omdat je bijvoorbeeld gestrand bent, omdat je bijvoorbeeld geen terugvlucht kan krijgen, zijn dan niet gedekt.
 • Als het reisadvies door het Ministerie van Buitenlandse zaken tijdens de reis wordt gewijzigd, blijft de verzekering wel gewoon dekking bieden.

Heb je met de Special ISIS verzekering dekking voor annuleringskosten?

 • Als je moet worden opgenomen in het ziekenhuis tijdens je reis dan is er dekking voor de annuleringskosten van geboekte reisonderdelen zoals een vlucht of een tour die je hierdoor niet kan maken.
 • Een reisverzekering, zoals de Special ISIS, biedt geen dekking voor het vooraf annuleren van een geboekte reis. Dit is ook het geval wanneer de oorzaak van de annulering te maken heeft met de uitbraak van een virus, een ramp of een door de overheid ingesteld negatief reisadvies.
 • Een annuleringsverzekering kun je los aanvragen: zie de pagina over annuleringsverzekeringen en over verzekeren tegen annulering

Heb je met de Special ISIS verzekering dekking voor opsporings- en reddingskosten?

 • De kosten die nodig zijn voor je opsporing, redding of berging als je vermist wordt of bent verongelukt worden vergoed op voorwaarde dat er een originele verklaring aanwezig is van de officiële instantie die de opdracht heeft gegeven voor de opsporing, redding of berging.
 • 'Standaard' dekking: biedt dekking voor opsporing & reddingskosten tot €15.000,-
 • 'Super' dekking: biedt dekking voor opsporing & reddingskosten tot €25.000,-
Globetrotter verzekering: vragen en antwoorden over dekking in gebieden met een negatief reisadvies

Globetrotter verzekering: vragen en antwoorden over dekking in gebieden met een negatief reisadvies

Biedt de Globetrotter dekking in gebieden met een negatief reisadvies (code oranje of code rood)?

 • Reis of handel je tegen het advies van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, dan is er beperkte dekking. Er is dan geen dekking voor gebeurtenissen of schade die direct of indirect verband houden met de redenen op grond waarvan dit advies is afgegeven.

Biedt de Globetrotter dekking voor kosten ten gevolge van een epidemie of pandemie?

 • Is er door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse zaken een negatief reisadvies afgegeven voor de reisbestemming, dan is er geen dekking voor kosten die direct of indirect het gevolg zijn van de epidemie en/of pandemie.
 • Dit geldt ook als je al in het gebied verblijft waarvoor een negatief reisadvies wordt afgegeven. Reis dan zo snel mogelijk terug naar Nederland of naar een gebied waar geen negatief reisadvies geldt. Na 48 uur vervalt de dekking voor aan de epidemie en/of pandemie gerelateerde schade.

Heb je dekking met de Globetrotter verzekering voor molest?

 • Schade wegens molest is uitgesloten van de verzekering.
 • Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat je daar waar je wel verzekerd bent in het geval je in jouw hotel ten val komt, en hierbij een botbreuk oploopt, je dit niet bent als je bijvoorbeeld bij straatprotesten omver bent geduwd.

Welke verzekeringen bieden meer dekking tijdens kleurcode rood?

Doorlopende reis- en annuleringsverzekering van Allianz: risicodekking

Doorlopende reis- en annuleringsverzekering van Allianz: risicodekking

Wat is de duur van de dekking?

 • De standaard dekking geldt voor 60 dagen.
 • Ga je langer op vakantie? Dan kun je de dekking uitbreiden zodat je tot 180 dagen aangeengesloten in het buitenland verzekerd bent.
 • Let op: voor vrijwilligerswerk en taalcursussen geldt een maximale dekking van 60 dagen. Ga je dit langer dan 60 dagen doen dan is deze verzekering niet geschikt.

Welke dekkingen zijn standaard?

Gebied

 • De verzekering biedt standaard dekking binnen Europa en is uit te breiden met Werelddekking.

SOS dekking

 • SOS hulpverlening geeft onder andere dekking voor noodzakelijke (terug)reis- en verblijfskosten ten gevolge van een ongeval, ziekte of overlijden van jezelf of naaste familie.

Bagagedekking

 • Binnen de bagagedekking heb je de keuze voor "budget", "comfort" en "premium". De dekking die je kiest voor bagage moet hetzelfde zijn als de dekking die je kiest voor medische kosten.

Rechtsbijstand

 • Met deze dekking ben je verzekerd voor juridische hulp in het buitenland.
 • Als je voor de rechtsbijstand dekking kiest, ben je binnen Europa volledig verzekerd.
 • Buiten Europa geldt een maximum van € 50.000. Voor contractuele geschillen geldt een maximum van € 5.000.

Welke dekkingen zijn optioneel mee te verzekeren?

Medische kosten

 • Binnen de medische dekking heb je de keuze voor "budget" "comfort" en "premium". De dekking die je kiest voor de medische kosten dient hetzelfde te zijn als de dekking die je kiest voor bagage.

Ongevallendekking

 • Deze dekking biedt een eenmalige uitkering wanneer je door een ongeval blijvend invalide wordt of komt te overlijden.
 • Ga je een bijzondere of avontuurlijke sport beoefenen?
 • Kies dan ook voor de "ongevallen bijzondere sporten" dekking. Deze verschijnt in de afsluitmodule zodra je voor de dekking "Wintersport en bijzondere sporten" kiest.

Sport en bijzondere activiteiten

 • met de dekking 'Wintersport en Risicosporten' ben je verzekerd tijdens wintersporten en het beoefenen van bijzondere sporten (bijvoorbeeld parachutespringen). Maar ook voor technisch duiken (dieper dan 40 meter en tijdens grot- en wrakduiken). Recreatief duiken, schaatsen, sleeën en langlaufen zijn zonder deze dekking al standaard meeverzekerd.
 • Deze dekking biedt geen vergoeding voor vervoer per helikopter of banaan van de piste. Hiervoor dien je ook de dekking voor medische kosten af te sluiten.
 • Heb je gekozen voor de dekking Ongevallen: bij het beoefenen van bijzondere (winter)sporten en technisch duiken is er geen recht op uitkering bij overlijden of invaliditeit als gevolg van een ongeval. Wil je dit meeverzekeren? Kies dan ook voor de dekking "Ongevallen bijzondere sporten".

Uitgebreide sportuitrusting

 • Deze dekking geldt aanvullend op de bagagedekking. Je bent hiermee verzekerd voor jouw sportuitrusting tot maximaal € 2.500.

Geld

 • Met deze dekking ben je verzekerd voor verlies of diefstal van geld, reischeques en/of chippassen.

SOS-autohulp

 • Met SOS autohulp heb je recht op hulp aan je auto of motor in geval van een ongeluk, diefstal, pech of als de bestuurder niet meer in staat is om te rijden.
 • Deze dekking kan alleen worden afgesloten voor voertuigen met een Nederlands kenteken.
 

Wat zijn de opties bij de annuleringsverzekering?

1 - Doorlopende annuleringsverzekering
 • De Doorlopende Annuleringsverzekering vergoedt de annuleringskosten vóór de reis.
 • Moet je eerder terug naar huis? Dan krijg je een vergoeding voor de niet-gebruikte vakantiedagen.
 • De verzekerde som bedraagt standaard € 1.500,- per persoon per reis, met een maximum van € 7.500,- per polis per jaar. 
2- Dubbel-zeker annuleringsverzekering
 • De Doorlopende Dubbel-Zeker Annuleringsverzekering vergoedt de annuleringskosten vóór de reis.
 • Met de Dubbel-Zeker variant wordt bij eerdere terugkeer naar huis de volledige reissom vergoed. Dit is met name interessant als je de duurdere vooraf geboekte onderdelen aan het einde van de reis hebt gepland.
 • Verder geldt dezelfde dekking als bij de standaard Doorlopende Annuleringsverzekering.
3  - Samengestelde reis:
 • Een samengestelde reis is een reis die je niet als één pakket maar bij verschillende partijen hebt geboekt.
 • Met deze dekking ben je verzekerd voor omboek- en annuleringskosten indien één van de geboekte onderdelen uitvalt en een vergoeding voor extra verblijf-, reis- en annuleringskosten van gemist vervoer.
 • Je kunt de dekking van de annuleringsverzekering verhogen tot € 3000.

Repatriëring, SOS kosten en buitengewone kosten & Advies

Verzekeringen voor vakanties, rondreizen en verre reizen: advieswijzer en reisverzekeringen vergelijken

Verzekeringen voor vakanties, rondreizen en verre reizen: advieswijzer en reisverzekeringen vergelijken

Welke dekking adviseert JoHo bij vakanties, trips en verre reizen

JoHo adviseert iedereen die vaker reizen maakt en op vakantie gaat om ervoor te zorgen dat:

 • ze een verzekering nemen die geldig is in het gebied waar ze gaan reizen.
 • ze voldoende verzekerd zijn voor de sporten en activiteiten die ze gaan uitoefenen.
 • ze verzekerd zijn voor SOS-kosten en voor vervroegde terugkeer voor als er iets met hen, of de directe familie, gebeurt.
 • ze medische kosten tot de kostprijs (wat het daadwerkelijk kost) verzekeren, en niet alleen voor de standaard kosten. In veel landen kunnen de zorgkosten hoger zijn dan in Nederland.
 • ze hun bagage verzekeren of voldoende voorzorgmaatregelen nemen tegen diefstal of beschadiging.
 • ze zich goed verzekeren tegen particuliere aansprakelijkheid.
 • ze goed verzekerd zijn voor ongevallen.
 • ze zich alleen voor rechtsbijstand verzekeren als daar direct aanleiding voor is, tenzij de dekking al automatisch in de verzekering is meegenomen.

Waarbij het met name van belang is dat de medische kosten goed zijn gedekt, dat er voldoende dekking is tijdens de sporten en activiteiten die worden uitgeoefend, en dat de dekking voor SOS kosten en vervroegde terugkeer goed is geregeld.

Advies voor doorlopende reisverzekeringen

JoHo & ISIS Continu

 • De voordelige verzekering voor reizen en vakanties tot 90 dagen.
 • Bedoeld voor jonge reizigers, backpackers en budgetreizigers.
 • Met dekking voor veel avontuurlijke sporten en activiteiten.

JoHo & Allianz Assistance doorlopend 

 • De brede reis-, en/of annuleringsverzekering voor reizen tot 180 dagen.
 • Bedoeld voor jonge mensen die de verzekering willen laten meegroeien met de gezinsgroei of bagagewaarde.
 • Met dekking voor normale vakanties en verre reizen zonder bijzondere activiteiten.

Advies voor kortlopende (aflopende) reisverzekeringen

  JoHo & Allianz Assistance kortlopend

  • De aflopende reisverzekering voor vakanties en trips tot 180 dagen.
  • Bedoeld voor jong en oud.
  • Met dekking voor normale vakanties zonder bijzondere activiteiten.
  • Met dekking voor korte zakenreizen, zolang de werkzaamheden van administratieve, commerciële of toezichthoudende aard zijn.

  JoHo & Allianz Globetrotter

  • De gespecialiseerde verzekering voor langere reizen in het buitenland (tot maximaal 2 jaar).
  • Geschikt voor vele activiteiten en met name bijzondere werkzaamheden in het buitenland.

  JoHo & Special ISIS 

  • De gespecialiseerde verzekering voor langer verblijf en langere reizen in het buitenland (tot maximaal 4 jaar).
  • Geschikt voor voor studie, stage, tussenjaar, vrijwilligerswerk, wereldreis en werkzaamheden in het buitenland.

  Advies en informatie voor specifieke reizen en vervoer

  Lees meer op de specifieke pagina's over:

  Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

  Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

   

    

   

  Verzekeringen met dekking voor repatriëring uit het buitenland

   

   

   

  JoHo: crossroad uit bundel
  JoHo: footprint achterlaten
   
  (service voor JoHo donateurs & abonnees)
   
   
  JoHo: pagina topic
  Repatriëring uit het buitenland en SOS kosten verzekeren: ben je verzekerd voor: repatriëring per ambulancevervoer of vliegtuig, medische evacuatie in geval van ernstige ziekte of ongeval, terugreiskosten in geval van ziekte of overlijden van een familielid , extra reis- en verblijfkosten?

   

   

  Meer over JoHo en je verzekeringen

  Informatie en faq zoeken
  JoHo checken

  Waarom zou je je verzekeren?

  • De kans op ongelukken en ziekte is in het buitenland groter dan thuis, vooral als je ook gaat werken
  • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt

  • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen

  • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage

  • Het kan lastig zijn in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op hulp van een (Nederlandse) alarmcentrale

  Waarom zou je je verzekeren via JoHo?

  • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland

  • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod

  • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling

  • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

  • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven

  Verzekeren via JoHo  

  Waarom zou je je aansluiten bij JoHo?

  • Voor voordelen bij de premies van verzekeringen en het gebruik van JoHo abonnementen.
  • Voor het steunen van de missie en de doelstellingen: JoHo abonnees en donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen steunen niet alleen zichzelf maar ook de JoHo missie om mensen en organisaties in staat te stellen beter samen te werken en bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.

  Aansluiten bij JoHo 

  Contact opnemen
   
  CONTACT
   
  Contactformulier voor verzekeringen
   
  Telefoon & Afspraken
  di t/m do tussen 11.00 - 17.00
  +31 (0)88-3214567
  Skype: op joho.foundation
   
  JoHo vestigingen in NL