Repatriëring uit het buitenland en SOS kosten verzekeren

 

JoHo: contact en info
 
CONTACT
 
Contactformulier
 
Telefoon & Afspraken
+31 (0)88-3214567

Bellen via Skype
Tijdens werkdagen tussen 12.00-16.00u op joho.foundation
 
JoHo vestigingen in NL
 

 

Repatriëring uit het buitenland of SOS kosten verzekeren

 

Wat betekent repatriëring uit het buitenland?

Wat betekent repatriëring uit het buitenland?

Wat is repatriering uit het buitenland?

 • Repatriëring wil zeggen dat je wordt teruggebracht naar Nederland (of je vaderland).

Repatriëring in geval van een ongeluk

 • Repatriëring kan plaats vinden wanneer je een ongeluk krijgt en voor behandeling naar Nederland moet worden gebracht, zodra dat mogelijk is.

Repatriëring in geval van ziekte van een familielid

 • Er is ook sprake van repatriëring als je naar huis wordt gebracht omdat er thuis iemand ernstig ziek is, of zelfs al is overleden.
 • Goede reisverzekeringen bieden dekking tegen onverwachte terugkeer van je reis en vergoeden vaak ook de kosten om je reis daarna weer te kunnen vervolgen.
 • Neem wel altijd even contact op met je alarmcentrale als je gebruik moet maken van een repatriëringregeling.

Repatriëring bij overlijden

 • Helaas kan het ook voorkomen dat een ongeluk tijdens een reis slecht afloopt.
 • De alarmcentrale van je reisverzekering regelt dan alles met betrekking tot onder andere het vervoer naar Nederland.

 

Repatriëring uit het buitenland per verzekering

 

Special ISIS verzekering: vragen en antwoorden over de dekking voor repatriëring, repatriëringkosten en SOS-kosten

Special ISIS verzekering: vragen en antwoorden over de dekking voor repatriëring, repatriëringkosten en SOS-kosten

Ben je met de Special ISIS verzekering verzekerd voor repatriëring?

 • Repatriëring is altijd meeverzekerd. Repatriëring per ambulancevervoer (+ vliegtuig) is tegen kostprijs!
 • 'Standaard' dekking: biedt dekking voor opsporing & reddingskosten tot  €15.000,-
 • 'Super' dekking: biedt dekking voor opsporing & reddingskosten tot €25.000,-

Wanneer zijn de repatriëringskosten bij de Special ISIS verzekering niet gedekt?

 • Als je vanuit de overheid geacht wordt het land te verlaten (bijvooreeld met een aangepast reisadvies)  zijn repatrieringskosten niet gedekt. Als je zelf je reis samenstelt, en niet via een reisorganisate, dan blijf je ook zelf verantwoordelijk voor je eigen terugreis.
 • Extra verblijfskosten omdat je bijvoorbeeld gestrand bent , omdat je bijvoorbeeld geen terugvlucht kan krijgen, zijn niet dan gedekt
 • Als het reisadvies door het Ministerie van Buitenlandse zaken tijdens de reis wordt gewijzigd, behoudt de verzekering wel gewoon zijn dekking.

 

 

  

 

Verzekeringen voor repatriëring in het buitenland

 

 

 

Meer over JoHo en je verzekeringen

Informatie en faq zoeken
JoHo checken

Waarom zou je je verzekeren?

 • De kans op ongelukken en ziekte is in het buitenland groter dan thuis, vooral als je ook gaat werken
 • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt

 • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen

 • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage

 • Het kan lastig zijn in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op hulp van een (Nederlandse) alarmcentrale

Waarom zou je je verzekeren via JoHo?

 • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland

 • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod

 • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling

 • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

 • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven

Waarom zou je je aansluiten bij JoHo?

 • Voor voordelen bij de premies van verzekeringen en het gebruik van JoHo abonnementen.
 • Voor het steunen van de missie en de doelstellingen: JoHo abonnees en donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen steunen niet alleen zichzelf maar ook de JoHo missie om mensen en organisaties in staat te stellen beter samen te werken en bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.

Sluit je aan bij JoHo 

Contact opnemen
 
CONTACT
 
Contactformulier
 
Telefoon & Afspraken
+31 (0)88-3214567

Bellen via Skype
Tijdens werkdagen tussen 12.00-16.00u op joho.foundation
 
JoHo vestigingen in NL