Contact
 
CONTACT
 
Contactformulier
 
Telefoon & Afspraken
+31 (0)88-3214567

Bellen via Skype
Tijdens werkdagen tussen 12.00-16.00u op joho.foundation
 
JoHo vestigingen in NL
 
Nieuws & Mededelingen

De decembermaand is de traditionele periode om van zorgverzekering te wisselen. Elk jaar wijzigt de premie, de inhoud van de basisverzekering en aanvullende pakketten en de...

lees meer
 • Reizen in een gebied met een negatief reisadvies zijn niet verzekerd via een gewone reisverzekering. 
 • Alleen een gespecialiseerde reisverzekering voor lang of...
lees meer
 • Wat kun jij doen als je op reis bent en ziek wordt, binnenkort naar een besmet gebied vertrekt of in een besmet gebied verblijft?
 • Wat zijn de...
lees meer
Wat is een annuleringsverzekering? en waar moet je op letten bij het afsluiten van een annuleringsverzekering?

Wat zijn annuleringsverzekeringen?

 • Een annuleringsverzekering vergoedt de kosten van een geboekte reis indien je niet in staat bent de reis ook daadwerkelijk te gaan maken. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een sterfgeval in de familie, een ongeval, ziekte of soms ook het niet halen van een examen. Ook wordt het niet-genoten deel van de reis vergoed indien de reis door één van de verzekerde omstandigheden voortijdig wordt afgebroken of onderbroken, door bijvoorbeeld ziekenhuisopname.

Waarom een annuleringsverzekering?

Een annuleringsverzekering biedt dekking voor de volgende 2 omstandigheden:

 • Er gebeurt iets voor je vertrekt. Je kunt hierdoor niet op reis. Als de voorgevallen gebeurtenis onder de dekking valt (dit kan iets verschillen per verzekering), dan betaalt de verzekeringsmaatschappij de kosten die je moet betalen in verband met de annulering van de reis.
 • Tijdens de reis gebeurt er iets waardoor je de reis moet onderbreken. De annuleringsverzekering vergoedt dan een deel (of alles) van de reissom over de niet-genoten vakantiedagen, wel vaak met een maximering van het aantal reisdagen.

Indien de gebeurtenis onder de voorwaarden van de reisverzekering plaatsvindt, vergoedt de reisverzekering eventueel de terugreiskosten.

Voorbeelden waarom je je reis zou willen annuleren of afbreken die vaak worden gedekt onder een annuleringsverzekering:

 • Er is sprake van ernstige ziekte (of zelfs overlijden) van jezelf, een medeverzekerde of familieleden (veelal in de eerste en tweede graad)
 • Je wordt onvrijwillig ontslagen en kunt de reis eigenlijk niet meer betalen.
 • Je krijgt, na een periode van werkloosheid, een baan aangeboden en je nieuwe werkgever gaat niet akkoord met de geboekte reis, omdat je op de geplande reisdagen bij de werkgever aanwezig moet zijn
 • Jijzelf, je partner of de door jou benoemde waarnemer wordt zwanger
 • Jijzelf, een medeverzekerde, een huisgenoot, de door jou benoemde waarnemer of je kind moet een medisch noodzakelijke ingreep ondergaan.
 • De reisdocumenten van jezelf of van een medeverzekerde worden op de dag van vertrek gestolen of gaan verloren, en er kunnen niet op tijd nieuwe documenten worden geregeld.
 • Je krijgt binnen bijvoorbeeld dertig dagen voor het begin van de reis onverwacht een huur- of een nieuwbouwwoning, of je moet tijdens je reis aanwezig zijn bij de overdracht van je bestaande woning.
 • Je kunt onverwacht, om medische redenen, niet de inenting krijgen die verplicht is voor je reisbestemming.
 • Je kunt onverwacht (en buiten je eigen schuld om) het voor je reis benodigde visum niet verkrijgen.
 • Je duurzame relatie (samenlevingscontract, gezamenlijk huishouden) of huwelijk wordt definitief ontbonden.
 • De aanwezigheid thuis van jezelf of een andere verzekerde is noodzakelijk vanwege materiële schade aan een eigendom, huurwoning of het bedrijf waar je zelf (of een medeverzekerde) werkt.

Let op: check altijd de voorwaarden van je annuleringsverzekering voor details en eventuele aanvullende voorwaarden.

Waarom zou je voor een doorlopende annuleringsverzekering kiezen?

 • Een doorlopende annuleringsverzekering, vaak gecombineerd met een doorlopende reisverzekering, biedt het gemak dat je niet bij iedere geboekte reis opnieuw moet denken aan de bijbehorende verzekering.
 • Daarnaast is een doorlopende annuleringsverzekering ook al snel financieel aantrekkelijk: al vanaf een reissom van ongeveer 800 euro is deze voordeliger dan een aflopende (éénmalige) annuleringsverzekering.

Hoe kies je annuleringsverzekering?

 • De keuze voor een annuleringsverzekering hangt van verschillende factoren af.
 1. De premie die je betaalt
 2. Hoe lang je weg gaat
 3. Wel of geen dekking wilt voor vroegtijdige terugkeer en niet-gebruikte reisdagen

Wat is de rol van de te verzekeren reissom?

 • Annuleringsverzekeringen verschillen met betrekking tot de maximum reissom per verzekerde per reis.
 • Daarnaast is er vaak een maximum per jaar voor alle eventuele gezinsleden.
 • Bij vrijwel alle verzekeringen wordt 100% van de annuleringskosten gedekt - rekening houdend met het maximum - als je om een binnen de voorwaarden geldige reden voor vertrek moet annuleren.

Wat wil je verzekeren?

 • Er zijn uiteraard verschillen tussen annuleringsverzekeringen in wát wel en niet gedekt wordt.
 • Daarnaast zijn er binnen een annuleringsverzekering ook verschillen bij een specifieke dekkingsrubriek. Bijvoorbeeld de kosten voor annuleren bij het overlijden van een direct familielid wordt wel gedekt door de verzekeraar, maar als je huisdier overlijdt is dit veelal niet gedekt.
 • Voor vergoeding van extra te maken kosten (zoals vliegticket, taxi, hotel) voor voortijdige afbreking van je reis heb je een reisverzekering nodig!

Kan je meerdere onderdelen van een reis samenvoegen in een annuleringsverzekering?

 • Als je diverse onderdelen wilt verzekeren dan is de reissom het totaal van alle geboekte onderdelen.
 • Zo kun je bijvoorbeeld niet alleen je vervoer en accommodatie verzekeren maar ook diverse bijzondere activiteiten.
 • De meeste annuleringsverzekeringen werken daarbij met een maximale te verzekeren reissom.

Kan je een annuleringsverzekering combineren met een reisverzekering?

 • De meeste doorlopende annuleringsverzekeringen bieden de mogelijkheid deze eenvoudig en voordelig te combineren met een doorlopende reisverzekering.
 • Hierdoor hoef je gedurende het jaar niet per geboekte reis aandacht te besteden aan het uitkiezen van een verzekering, en kun je ook niet vergeten deze af te sluiten.

Kan je de reissom terugkrijgen bij het afbreken van je reis?

 • Sommige annuleringsverzekeringen bieden, tegen een beperkte toeslag, de mogelijkheid om bij het voortijdig afbreken van je reis niet alleen een vergoeding te krijgen voor de niet-genoten vakantiedagen (dus een deel van je oorspronkelijke reissom), maar de volledige reissom terug te krijgen.

Tot wanneer kan je een annuleringsverzekering afsluiten?

 • Wacht niet te lang en sluit de annuleringsverzekering zo snel mogelijk na het boeken van je reis af.
 • Indien je de verzekering later afsluit dan een aantal dagen (meestal 7, dit verschilt per verzekeraar) na het boeken van jouw reis(onderdeel), dan ben je niet verzekerd voor de situaties die al speelden op het moment dat je de verzekering afsloot.
 • Voorbeeld: als je oma al ziek is en vlak voor jouw vertrek komt te overlijden, en je daardoor je reis wilt annuleren, ben je voor annuleringskosten alleen verzekerd als je de verzekering binnen 7 dagen na het boeken van jouw reis(onderdeel) hebt afgesloten.

Is een annuleringsverzekering ook handig als je samen met iemand reist?

 • Sommige annuleringsverzekeringen geven ook dekking van je eigen annuleringskosten als je reisgenoot de reis annuleert vanwege één van de binnen de polisvoorwaarden opgenomen annuleringsredenen.
 • Soms geldt wel als voorwaarde dat je reisgenoot zelf hiervoor verzekerd was (dus zelf ook een annuleringsverzekering had).

Zijn er annuleringsverzekering voor een groep?

 • Als je met een groep reist en als één van de medereizigers niet kan deelnemen aan de reis door een geldige reden (bijvoorbeeld overlijden, ernstige ziekte, ernstig ongevallenletsel), dan kan die persoon, maar OOK de gehele groep annuleren.
 • Let op: de groepsannuleringsverzekering is bedoeld als aanvulling op een normale individuele annuleringsverzekering. De groepsannuleringsverzekering geeft GEEN dekking indien (bijvoorbeeld) de naaste familie iets overkomt, of andere externe omstandigheden, waardoor men de reis wil annuleren. Om ook in dergelijke omstandigheden verzekerd te zijn, dient dus ook een reguliere annuleringsverzekering te worden afgesloten.

Zijn er annuleringsverzekeringen waarbij je kunt annuleren als je een herexamen hebt?

 • Sommige annuleringsverzekeringen geven ook dekking als je onverwachts herexamen moet doen tijdens je reis, en je dit niet kunt uitstellen. Het examen moet vaak wel dienen ter afronding van een meerjarige dagopleiding.

Zijn er annuleringsverzekeringen die vergoeden dat er iemand voor jou moet waarnemen?

 • Sommige annuleringsverzekeringen bieden, vaak tegen een beperkte toeslag, de optie om onvoorziene uitval van een 'zaak'waarnemer te verzekeren.
 • Misschien ben je tijdens je vakantie aangewezen op iemand die je taken waarneemt, zoals een zakelijk waarnemer of een verzorger van je huis of van je huisdieren. Binnen de annuleringsverzekering kun je de eventuele uitval van die waarnemer meeverzekeren!

 

Advies & Keuzehulp bij het afsluiten van een annuleringsverzekering

 

Advieswijzer

Als je gaat studeren, stagelopen, vrijwilligerswerk of taalcursus gaat doen in het buitenland

 

JoHo ISIS aflopende annulering

 • Voor als je via een organisatie naar het buitenland vertrekt en je wilt je bemiddelingskosten bij annulering verzekeren
 • Voor als je risico loopt niet voldoende punten te halen om stage te lopen
 • Voor als je dure visumkosten moet maken
 • Voor als je de kans loopt alsnog in te loten voor een studie
 • Inclusief gratis JoHo abonnementsvoordelen voor JoHo donateurs!

Als je lang op reis of wereldreis gaat

 

Europeesche kortlopende annuleringsverzekering

 • Uitschrijving bij de gemeente is geen probleem
 • Vergoeding van niet-genoten reisdagen voor reizen van maar liefst 1 jaar! (check aanvullende voorwaarden)

Als je voordelig elke reis wilt kunnen annuleren

 

1-JoHo Europeesche doorlopende annulering

 • Uitgebreide annuleringsredenen meeverzekerd (zeer uitgebreid bij Allrisk optie)
 • Te combineren met de Europeesche doorlopende reisverzekering
 • Inclusief gratis JoHo abonnementsvoordelen voor JoHo donateurs!

2- JoHo ISIS doorlopende annulering

 • Dekking voor reizen van maximaal 90 aaneengesloten dagen
 • Inclusief gratis JoHo abonnementsvoordelen voor JoHo donateurs!

Als één reis wilt verzekeren

 

 1. JoHo ISIS aflopende annulering
 2. Europeesche kortlopende annulering
 3. Allianz kortlopende annulering

Als je gaat reizen in een groep

 

Meer over JoHo en je verzekeringen

Verzekeringen Menu
Waarom ?

Waarom?

Waarom zou je je verzekeren?

 • De kans op ongelukken en ziekte is in het buitenland groter dan thuis, vooral als je ook gaat werken
 • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt

 • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen

 • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage

 • Het kan lastig zijn in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op hulp van een (Nederlandse) alarmcentrale

Waarom zou je je verzekeren via JoHo?

 • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland

 • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod

 • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling

 • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

 • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven

Waarom zou je JoHo donateur worden?

 • JoHo donateurs krijgen korting op de premies van verzekeringen
 • JoHo donateurs met een doorlopende verzekering krijgen de voordelen van een JoHo abonnement
 • JoHo donateurs met een abonnement krijgen naast de korting ook extra credits en kunnen hun credits inzetten voor cashbacks
 • JoHo donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen steunen zichzelf en de JoHo missie om mensen en organisaties in staat te stellen beter samen te werken en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld

Back to top