Checklist & Actielijst: bij lang verblijf in buitenland of emigratie

 

  Thema

Checklists bij emigratie en lang verblijf in het buitenland

 

Belastingen & Fiscale zaken - Bestemming & Oriëntatie - Cultuur & Culture Shock - Eigen bedrijf & Werk - Geldzaken & Budget  - Gezondheid & Veiligheid - Onderwijs & Cursussen - Sociale Voorzieningen & Uitkeringen - Verhuizing  & Vervoer - Verzekeringen & Regelgeving - Visa & Documenten - Woonlocatie & Woonruimte - Terugkeer & Remigratie

JoHo: crossroad uit de bundel
JoHo: crossroad

Verzekeringsadvies aanvragen 

Advisering bij emigratie en lang verblijf in het buitenland vanuit een veilig, voordelig en verantwoord perspectief

Inloggen of aansluiten om alle teksten te kunnen zien en alle tools te kunnen gebruiken

Ben je ingelogd als JoHo donateur dan krijg je op deze pagina toegang tot meer gerelateerde informatie.

Ben je ingelogd als abonnee dan zie je alle gerelateerde informatie.

Log in als je nog niet bent ingelogd.

1 - Startknoppen

Proces: starten en beseffen

 • Wat: Wat is je hoofdvraag, welk keuzezeproces wil je starten?
 • Hoe: Keuzebesef, het besef dat je een beslissing moet gaan maken
 • Actie: Verkennen, Vergelijken, Verdiepen, Voorbereiden, Vervolgen

 

1 - Start & Besef 6 - Voorbereiding & Controle           
2 - Inhoud & Oriëntatie 7 - Inspiratie & Samenwerking
3 - Verkenning & Selectie   8 - Ervaring & Oefening      
4 - Vergelijking & Afweging    9 - Beslissing & Tevredenheid    
5 - Verdieping & Verbetering   10 - Evaluatie & Vervolg 

 

2 - Oriëntatie & Introductie

Proces 2 : Oriënteren & Introduceren

 • Wat: je inlezen in je onderwerp, vraag of proces
 • Hoe: keuze-acceptatie, de acceptatie van de onzekerheid dat je nog niet kunt kiezen
 • Waarmee: definities en betekenis van het onderwerp doorgronden , feitelijke kennis opdoen, omgevingsinformatie lezen

Shortlist: 10 x 10 aandachtspunten bij een lang verblijf in het buitenland of emigratie

Shortlist: 10 x 10 aandachtspunten bij een lang verblijf in het buitenland of emigratie

Oriëntatie & bestemming

 1. bijhouden van een emigratiedagboek / persoonlijk magazine bij voor het vastleggen van hetgeen je meemaakt in alle fasen van emigratie
 2. aandacht besteden aan aan motieven en verwachtingen van iedereen die gaat meeverhuizen
 3. verdiepen in onder andere taal & cultuur, gezondheidszorg, veiligheid en criminaliteit voor een gedegen afweging "wel/niet/nog niet vertrekken"; kijk naar push- en pullfactoren
 4. bij vertrek met kinderen: verdiepen in voor- en nadelen; betrek ze tijdig bij de plannen en geef ze subtaken die te overzien zijn
 5. taakplanning maken; alle mee-emigrerende gezinsleden daarbij betrekken
 6. contact leggen met expats via (online) communities en/of met emigranten die al op je woonlocatie wonen en werken; checken of ze openstaan voor het beantwoorden van vragen
 7. gebruiken van verschillende media, guidebooks, beurzen, communities voor je basisorëntatie op mogelijke bestemmingen
 8. oriëntatietrip overwegen (geen vakantie!) en bereid je daar goed op voor
 9. regelen van een sparringpartner die je betrekt bij de voorbereidingen en die het proces bewaakt: op voldoende afstand, opbouwend kritisch genoeg
 10. plan-van-aanpak maken voor plotselinge of verwachte terugkeer

  Woonlocatie, woonruimte & verhuizing

  1. maak een shortlist van eisen en wensen omtrent je nieuwe woonomgeving
  2. laat je via een gespecialiseerd bureau of juridisch adviseur voorlichten over alle wettelijke regelingen rondom het aankopen van een woning als (buitenlands) particulier
  3. laat de staat van je koopwoning grondig onderzoeken voordat je tot koop overgaat
  4. overweeg gebruik te maken van een intermediair als je je woning in Nederland gaat (onder)verhuren en check eventuele gevolgen voor je huisverzekeringen
  5. bij het stopzetten van je huurwoning in Nederland: zoek tijdig uit in welke (originele) staat je de woning moet opleveren
  6. start tijdig met het opvragen van offertes bij verhuizers (het combineren van ladingen kan soms een kostenvoordeel opleveren)
  7. bij het opvragen van verhuisoffertes: maak één basislijst die je aan verschillende verhuizers voor kan leggen (bevordert vergelijkbaarheid)
  8. controleer het tijdig beëindigen van de nutsvoorzieningen in je oude woning en het opstarten van nutsvoorzieningen in je nieuwe woning
  9. benut eventuele relocation services als je door je werkgever wordt uitgezonden; die ondersteunen jou en je gezin bij het settelen
  10. regel tijdig verzekeringen en veiligheidsmaatregelen voor je nieuwe woonlocatie; huizen van expats of buitenlanders zijn soms gewild

  Geldzaken, fiscale zaken & belastingdienst

  1. start op tijd met het maken van een verhuisbegroting: een overzicht van te verwachten uitgaven (en evt. besparingen) rondom de verhuizing zelf
  2. start op tijd met het maken van een woon- en leefbegroting: een overzicht van te verwachten inkomsten en (dagelijkse) uitgaven na verhuizing
  3. maak een lijst van alle lopende verplichtingen, abonnementen, contracten en let op opzegtermijnen of calculeer boetes in bij voortijdig opzeggen
  4. vraag bij je huidige bank(en) naar de gevolgen van emigratie voor lopende rekeningen, creditcards, spaartegoeden
  5. regel je doorlopende bankzaken in je oude woonland en verdiep je in valuta en het banksysteem van je nieuwe woonland
  6. verdiep je in de diverse beschikbare (internationale) betaalmiddelen & procedures rond het overmaken van geld van en naar je nieuwe woonland
  7. check of je nieuwe woonland een belastingverdrag heeft met Nederland en wat de gevolgen van de uitkomst zijn
  8. reken tijdig af met de belastingdienst
  9. overweeg gebruik te maken van een financieel adviseur voor het vaststellen van een emigratiebegroting, het doorspreken van je huidige financiën en advies bij belastingzaken
  10. wees extra alert op het instellen van wachtwoorden bij alle apparaten die je gebruikt voor internationaal bankieren; als lang-in-het-buitenland-verblijver ben je soms een extra interessant target

  Regelgeving, sociale voorzieningen, toeslagen & uitkeringen

  1. verdiep je tijdig in de regels rondom het uitschrijven uit de Basisregistratie Personen
  2. check of je nieuwe woonland een socialezekerheidsverdrag heeft met Nederland en wat de gevolgen van de uitkomst zijn
  3. bouw voldoende basiskennis op over de in je nieuwe woonland geldende wetten & regels
  4. denk aan juridische geldigheid van contracten en akten die je in Nederland had
  5. maak op tijd een start met het opstellen van een lijst met te informeren instanties
  6. regel DigiD (als je dat nog niet hebt), zodat je vanuit het buitenland administratieve zaken kan blijven regelen
  7. verdiep je in de sociale voorzieningen ("social security") in je nieuwe woonland
  8. zoek tijdig uit hoe het werkt met het stopzetten of meenemen van uitkeringen naar het buitenland
  9. verdiep je in regelgeving rondom het wel of niet stopzetten van kinderopvangtoeslag, huurtoeslag, zorgtoeslag
  10. check welke gevolgen je buitenland verblijf hebben op AOW en pensioen; regel particuliere (bij)verzekering

  Werk, onderneming & vrijwilligerswerk

  1. verdiep je tijdig in mogelijke werkzaamheden voor jezelf en eventuele partner in je nieuwe woonland: werk, vrijwilligerswerk
  2. verdiep je in visumkansen bij het werk dat je voor ogen hebt & check beroepenlijsten die je visumkansen kunnen verhogen
  3. zoek uit wat de waarde is van je Nederlandse diploma's & opleidingscertificaten in je nieuwe woonland; laat documenten tijdig legaliseren
  4. word je uitgezonden, informeer dan bij je werkgever naar het huidige expatbeleid en de manier waarop je bedrijf jou en je gezin kan ondersteunen
  5. wil je een eigen onderneming starten in het buitenland, start dan tijdig met een onderzoek naar marktkansen en maak een of meerdere markt- en concurrentie verkenningstrips + check adviezen van (lokale) chambers of commerce
  6. ga je zelf ondernemen in het buitenland, overweeg dan gebruik te maken van een ervaren tussenpersoon die je een deel van de juridische en administratieve opstartwerkzaamheden uit handen kan nemen
  7. ga je ontslag nemen, communiceer de beslissing om naar het buitenland te gaan dan tijdig met je huidige werkgever & respecteer opzeg- en overdrachtstermijnen
  8. verdiep je tijdig in lokale werkculturen en manieren van communicatie & samenwerking
  9. oriënteer je op zakelijke (expat) netwerkclubs, zoek uit waar ze zitten en wat ze voor jou plus je eventuele partner en kinderen kunnen betekenen
  10. maak heldere werkafspraken met businesspartners of zaakwaarnemers als je een eigen onderneming in Nederland aanhoudt

  Verzekering, veiligheid & gezondheid

  1. verdiep je in de regels rondom het stopzetten van je Nederlandse zorgverzekering
  2. besteed tijdig aandacht aan bij jouw situatie passende internationale ziektekostenverzekeringen; hou rekening met een (soms lang) traject voor medische acceptatie
  3. laat je informeren over voor- en nadelen van lokale verzekeringen / verzekeringen via eventuele werkgever
  4. denk onder andere ook aan je (internationale) reisverzekering, verzekering voor als je tijdelijk op bezoek/terug in Nederland bent, een transportverzekering (verhuizing) en regelingen voor nabestaanden, arbeidsongeschiktheid, huis & inboedel, pensioen, aansprakelijkheid, auto
  5. check tijdig benodigde inentingen en medische verklaringen (het regelen daarvan kost soms weken tot enkele maanden)
  6. verdiep je in lokale gezondheidszorg: ziekenhuizen, (huis)artsen, tandartsen, kraamzorg
  7. regel een laatste medische checkup door je vertrouwde arts in Nederland; laat een internationaal bruikbaar medisch dossier opstellen
  8. hou jezelf regelmatig op de hoogte van formele en informele veiligheidsadviezen en stel je in op een gewenningsperiode na aankomst
  9. werk regelmatig je contact checklist & lijst met noodnummers bij
  10. maak voor vertrek heldere afspraken met achterblijvers hoe te handelen bij ziekte, overlijden

  Visa & documenten

  1. onderzoek welke visumregelingen en/of migrantenprogramma's er zijn op je nieuwe woonlocatie voor jouw nationaliteit
  2. begin op tijd; visa zijn soms eenvoudig en snel geregeld, maar visumprocedures nemen meestal behoorlijk wat tijd in beslag, van maanden tot enkele jaren.
  3. verhuis je met meerdere gezinsleden, maak dan per persoon een visum & (werk)vergunning inventarisatie
  4. overweeg gebruik te maken van een visumbemiddelingsbureau en verdiep je in wat zij wel, en wat niet, voor je kunnen regelen
  5. check ook aanvullende visumvereisten zoals Verklaring Omtrent Gedrag, gezondheidsverklaringen, medische keuringen
  6. zoek tijdig uit welke documenten je moet vertalen en legaliseren
  7. overweeg gebruik te maken van een juridisch adviseur voor het checken van je juridische status en de mogelijke risico's
  8. verdiep je in regelgeving omtrent verlenging van paspoort of identiteitskaart, verdiep je in regels rondom dubbele nationaliteit
  9. breng de contacten en contactpersonenen bij ambassades en consulaten in kaart en zoek uit wat de dichtstbijzijnde post wel en niet voor je kan betekenen
  10. verdiep je in de geldigheid van Nederlandse documenten in je nieuwe woonland, zoals rijbewijs, codicils, testament

  Onderwijs & cursus

  1. verdiep je in taal & cultuur; in welke mate is een redelijke tot vloeiende beheersing van bijvoorbeeld de taal op bestemming noodzakelijk (en haalbaar?) om er te leven en werken. Regel aanvullende taalcursussen ruim voor vertrek.
  2. zoek manieren op je nieuwe woonbestemming om 'spelenderwijs' te werken aan je taalvaardigheden; via vrienden, verenigingen, bijeenkomsten, radio, tv etc.
  3. besteed op tijd aandacht aan onderwijs voor je kinderen in het buitenland, aangevuld met (of vervangen door) onderwijs-op-afstand
  4. verdiep je in de regels omtrent de Nederlandse leerplichtwet
  5. start tijdig met het opvragen van (internationaal bruikbare) onderwijsdossiers bij de school waar je kinderen in Nederland les volg(d)en; denk ook aan een wat meer sociaal ingestoken overdrachtsdossier
  6. verdiep je in afwegingen om Nederlandse les bij je kinderen te blijven stimuleren en welke mogelijkheden er op jouw bestemming of online zijn
  7. wees zorgvuldig bij het kiezen van een nieuwe school voor je kinderen; inventariseer de verschillende opties en vraag om ervaringen
  8. onderzoek de aansluiting van onderwijsmethodieken op je nieuwe woonbestemming met onderwijs in Nederland; voorkom tijdig dat je kind achterstanden op gaat lopen of zorg voor extra lessen op specifieke vakken
  9. geef, zeker in de begintijd, op tijd en regelmatig aandacht aan huiswerkbegeleiding; inventariseer verwachtingen vanuit school
  10. besteed aandacht aan mogelijkheden op je nieuwe woonbestemming voor het volgen van cursussen, zakelijk en/of ter ontspanning (& ook goed voor je taalbegrip)

  Praktische voorbereiding, cultuur & culture schock, relaties

  1. wacht niet te lang met het delen van je vertrekbeslissing met dierbaren, als de knoop eenmaal is doorgehakt
  2. kies een goed doordacht vertrekmoment: seizoen/klimaat, werk, onderwijs, huisvesting, reiskosten, visa
  3. overweeg een centraal afscheidsmoment voor globale vrienden, collega's en kennissen
  4. verdiep je vooraf in de fasen van culture shock en neem de tijd om te wennen na aankomst
  5. stop energie in het opbouwen van vriendschappelijke relaties met locals, naast je aanmelden bij Nederlandse verenigingen en/of internationale expat clubs
  6. reflecteer en relativeer periodiek én op tijd; houd zeker in de beginfase na vertrek je (niet-werkende) partner en kinderen extra in de gaten (geef ook hen de tijd)
  7. ben je met kinderen verhuisd? verdiep je eens in de aspecten rondom Third Culture Kids
  8. organiseer verwachtingen omtrent bezoek op je nieuwe woonlocatie of tijdens jouw tijdelijke bezoek aan Nederland
  9. maak afspraken over het invullen van feestdagen en belangrijke gebeurtenissen bij jezelf of aan het thuisfront in Nederland
  10. verdiep je in aspecten rondom heimwee, zowel bij jezelf, je partner als bij je kinderen; herken signalen en handel tijdig

  Terugkeer

  1. terugkeren naar Nederland is minstens zo'n grote stap als vertrekken uit Nederland en verdient dus tijdige planning en voorbereiding: maak een remigratieplan incl. verwachtingen, persoonlijke doelen en taakverdelingen
  2. heb je stevig last van bijvoorbeeld heimwee of eenzaamheid, dan is remigreren niet direct de beste oplossing op langere termijn; maak dan tijdig gebruik van bijvoorbeeld persoonlijke coaching
  3. keer je "definitief" terug naar Nederland, besteed dan (net als bij vertrek uit Nederland) zorgvuldig aandacht aan afscheid nemen; let hier extra op als je met kinderen terugkeert
  4. start al geruime tijd voor vertrek met heroriëntatie op je nieuwe woonomgeving in Nederland; overweeg een tijdelijke woonplek bv. in een meer internationale omgeving om de overgang te vergemakkelijken
  5. leg vanuit het buitenland contact met verhuur- of verkoopmakelaars; voorkom waar mogelijk dat je voor langere tijd onderdak moet vinden bij familie of bekenden
  6. keer je terug met kinderen, start dan tijdig met de overgang naar regulier onderwijs in Nederland, extra taallessen en/of bijles in specifieke vakken
  7. keer je terug met een niet-Nederlandse partner en/of kinderen, stel je dan in op extra en regelmatig veranderende wet- en regelgeving
  8. leg op tijd contact met potentiële nieuwe werkgevers of heroriënteer je op mogelijkheden bij je voormalige of huidige werkgever in Nederland; hou rekening met veranderingen in sollicitatieprocessen of bij je (voormalige) werkgever
  9. de terugkeer in de (veranderde) Nederlandse maatschappij kan soms behoorlijke problemen, frustraties of zelfs tegenwerking opleveren; stel je in op deze reverse culture-shock. Ook kinderen hebben een periode nodig om hun nieuwe leven in Nederland te accepteren; gevoelens als boosheid of frustratie zijn niet ongewoon.
  10. besteed tijdig aandacht aan het opnieuw goed verzekerd raken in Nederland en regelingen rondom uitkeringen, toeslagen en sociale voorzieningen
  3 - Verzameling & Selectie

  Proces 3 - Verzamelen & Selecteren

  • Wat: Selecteren van de basisinformatie om je keuzes te kunnen maken.
  • Hoe: Keuzestress, het inzicht in de verschillende keuzes.
  • Waarmee: Belangrijke vragen en antwoorden zoeken, productoverzichten bekijken, advies inwinnen.

   

  Checklist Oriëntatie op lang verblijf in het buitenland of emigratie

  Checklist Oriëntatie op lang verblijf in het buitenland of emigratie

   

   Ervaringen bijhouden

   emigratie dagboek / blog / website starten (tip: maak gratis persoonlijk blogmagazine op JoHo's platform World Supporter)

   • voor het vastleggen van hetgeen je meemaakt
   • als naslag document in tijden van heimwee
   • voor kennisoverdracht aan toekomstige emigranten
   • kies een platform met voldoende bereik en waar andere emigranten actief zijn
   • nuttig in het oriëntatie- en regelproces maar ook leuk om later op terug te kijken
   • maak af en toe een backup

    probeer het moment terug te halen waarop je voor het allereerst na begon te denken over de droom van een lang verblijf in het buitenland. Schrijf dat moment op en bewaar het.

   Motieven

    stel het hoofddoel voor jou (+ evt. partner en evt. kinderen) van het lange verblijf in het buitenland c.q. de emigratie vast: wat wil je er in de kern mee bereiken?

    alle onderliggende motieven voor jou (+ evt. partner en evt. kinderen) in kaart brengen om wel of niet te emigreren in kaart brengen

     geef aan al je vertrek-motieven een waarde en rangschik je motieven naar die waardes

   zelfinzicht vergroten: breng tevens je competenties (+partner) in kaart, sterke en minder sterke karaktereigenschappen, mogelijke (persoonlijke) struikelblokken tijdens het emigratieproces, doe een test omtrent interculturele communicatievaardigheden

   inplannen van bezoek aan emigratie beurzen of themadagen

   abonnement nemen op emigratie magazines en nieuwsbrieven

   aanmelden bij emigratie fora

   persoonlijke score checken op de lijst met kernvoorwaarden om een emigratie te laten slagen

   checken van de aandachtspunten om te achterhalen welk type emigrant je bent/jullie zijn

   Oriëntatie op bestemming(en) of woonregio's

   starten met oriëntatie op mogelijke bestemmingen, voor- & tegens op een rij zetten

   doorspitten van guide books, websites, tv programma's, online communities

   uitzoeken van push en pull factoren van deze bestemmingen

   checken of er speciale migranten(vestigings)programma's en zo ja wat houdt dit in

   verdiepen in immigratiebeleid van de voorkeursbestemmingen; speciale regelingen, voordelen, belemmeringen

   verdiepen in taal & cultuur; in welke mate is een vloeiende beheersing van bijvoorbeeld de taal op bestemming noodzakelijk (en haalbaar?) om er te leven en werken

   verdiepen in achterliggende bestemmingscontext als gezondheidszorg, veiligheid en criminaliteit

   contact leggen met expats die al terplekke wonen en werken; checken of ze openstaan voor het beantwoorden van vragen

   Tips:

   • gebruik de voorbeelden van push en pull factoren
   • gebruik de checklist hoe vorm je je een beeld van het leven in je mogelijke nieuwe woonomgeving

   Periodieke meetings

   inplannen van regelmatig overleg met alle mede-emigranten (c.q. gezinsleden)

   samen bekijken en bespreken van de opties, voor- en nadelen, haalbaarheden

   bespreekbaar maken van de plannen; met respect voor positieve en negatieve gevoelens van anderen: liever niet bagatelliseren of onderdrukken of romantiseren

   Tips:

   • leg e.e.a. zoveel mogelijk schriftelijk vast (nuttig gedurende het proces en leuk om later op terug te kijken)
   • betrek (zeker je oudere) kinderen tijdig in het oriëntatieproces; je jongere kinderen zodra de kernbeslissing is genomen
   • gebruik de checklists voor emigreren met kinderen

   Taakplanning

   emigratie plan van aanpak maken

   Tips

   • gebruik de checklists en maak subtaken per item + een prioriteitstelling
   • beschrijf duidelijk wie wat doet + evt. deadlines; betrek daarin zo veel mogelijk alle gezinsleden
   • hou het wel flexibel; je taakplanning is een richtlijn waar je ongetwijfeld ook van af zal wijken afhankelijk van ontwikkelingen en nieuwe inzichten

   Oriëntatietrip

   optie onderzoeken van een oriëntatietrip (verkenningstrips)

   Tips

   • toeristische locaties: plan deze bij voorkeur in een laagseizoen
   • maak veel foto's en aantekeningen tijdens de trip
   • gebruik de checklist met aandachtspunten bij het maken van een oriëntatiereis

   Begroting

   overzicht maken van te verwachten uitgaven rondom de emigratie zelf

   overzicht maken van te verwachten inkomsten en dagelijkse woon- en leefkosten in je nieuwe thuisland

   Tips

   • gebruik de tips en voorbeelden van te verwachten kosten

   Kernbeslissing

   afweging maken van inkomsten vs. eenmalige (emigratie) kosten en terugkerende woon- en leefkosten

   afweging maken van visumkansen

   afweging maken rondom het vinden van werk, passend onderwijs, kinderopvang en dagbesteding partner

   emotionele afweging maken, met aandacht voor taal & cultuur, heimwee, missen van familie

   afweging maken van alle gezinsleden benoemde voor- en nadelen

   in kaart brengen wat geregeld/helderder moet worden om een definitieve go/no-go te kunnen geven

   maken van een positief, neutraal en negatief scenario + plan van aanpak / gevolgen / "exit-strategie" in alle scenario's

   beslissing nemen: go / no-go

   Vertrekperiode

   bepalen van een haalbaar vertrekmoment

   lijst met factoren maken die invloed hebben op vertrekmoment

   • denk o.a. aan koop/verkoop woning, werkgever(s), scholing, tariefstelling vliegtickets, visa, procedures rondom inentingen/gezondheid (zie elders), tijd voor afronding takenlijst, ruimte voor afscheid

   Buitenstaander & sparringpartner

   regelen van een sparringpartner die je betrekt bij voorbereiding & die proces bewaakt

   shortlist maken, op basis van voorkeur, gesprekken aangaan op volgorde van voorkeur

   contact leggen met iemand die je goed vertrouwt,  kritisch genoeg is, kan motiveren en tegengas durft te geven

   deze persoon formeel machtigen als "zaakbehartiger"; bv. documenten voor je regelen na emigratie, belastingdienst

   Beslissing delen

   beslissing delen met je directe kring: mensen die het dichtst bij je staan

   Tips

   • geef ruimte aan allerlei soorten reacties en emoties
   • ga jezelf niet verdedigen
   • overweeg om een centraal informatiemoment te organiseren
   • gebruik de lijst met tips hoe je omgaat met mogelijk negatieve reacties van anderen

   Tip

   • Spits de checklists toe op jouw persoonlijke situatie door online aantekeningen te maken.
   • Maak een printje van alle Lang verblijf buitenland & Emigratie Checklists, markeer gedane zaken en voeg handmatig persoonlijke to do's toe.
   • Maak optimaal gebruik van de Lang verblijf buitenland & Emigratie Checklists! Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de "Checklists Lang verblijf buitenland en emigratie pagina  als navigatie-instrument.
   4 - Vergelijking & Afweging

   Proces 4 - Vergelijken & Afwegen

   • Wat: Je keuzeproces starten
   • Hoe: Keuzevergelijking, alternatieven afwegen
   • Waarmee: Vergelijkbare en alternatieve onderwerpen bekijken, aanverwante producten en services zoeken
    JoHo tools voor abonnees: Ultieme checklist voor emigratie en lang verblijf in het buitenland - Toolbundel

    JoHo tools voor abonnees: Ultieme checklist voor emigratie en lang verblijf in het buitenland - Toolbundel

      

    5 - Verdieping & Versterking

    Proces 5 - Verdiepen & Versterken

    • Wat: Meer kennis en vaardigheden in huis halen
    • Hoe: Verdiepen in de achtergronden of de benodigde vaardigheden om je keuzes te maken
    • Waarmee: Meer kennis opdoen en achtergronden opzoeken

    JoHo services bij leren en studeren

    Checklist Belastingen & Fiscale Zaken bij lang verblijf in het buitenland of emigratie
    Tips, ervaringen en reviews bij lang verblijf in het buitenland en emigratie - Themabundel

    Tips, ervaringen en reviews bij lang verblijf in het buitenland en emigratie - Themabundel

      

    6 - Voorbereiding & Verzekering

    Proces 6 - Voorbereiden & Checken

    • Wat: Voorbereidingen treffen om je keuze te maken en ze op te volgen
    • Hoe: Keuzevoorbereiding, maatregelen treffen, checklists afwerken
    • Content: Wat moet je doen om je goed voorbereiden voor je keuze of actie? Wat kan je doen om te oefenen of je beter voor te bereiden? Waar moet je aan denken?

       

    7 - Inspiratie & Samenwerking

    Proces 7 - Inspireren & Samenwerken

    • Wat: Inspiratie opdoen en betrokkenheid bepalen
    • Hoe: Je 'keuzegeweten' laten spreken, tegen je eigen lat houden, past het bij je?, voelt het goed? Haal jij, of een ander, er voldoende inspiratie vandaan?
    • Waarmee: Je afvragen hoe de praktijk werkt, wat en wat kan jij ervan leren? Welke ervaringen kan jij delen of zijn al gedeeld? Hoe kan jij anderen inspireren?

     Partnerselectie: Emigratie & Vertrek

     Partnerselectie: Emigratie & Vertrek

     DSW Zorgverzekeraar

     DSW is een landelijke zorgverzekeraar. DSW vindt dat elke Nederlander, ongeacht leeftijd, gezondheid of financiële mogelijkheden, recht heeft op betaalbare zorg van een hoge kwaliteit. De basisverzekering van DSW is een combinatiepolis waarbij je zelf kunt kiezen naar welke zorgverlener je gaat. De premie is hetzelfde voor iedereen, met de optie om het eigen risico te verhogen voor premiekorting, of om een aanvullende verzekering af te sluiten.
      
      

     Psycholoog op Afstand

     Waar ook ter wereld oline psychische hulp en therapie via facetime, skype, chat en mail. Persoonlijk en discreet, met je eigen online psycholoog. Behandeling bij uiteenlopende psychische klachten.
     De aangesloten psychologen en hulpverleners spreken Nederlands en zijn gespecialiseerd in verschillende vakgebieden.
     Zij werken in of vanuit o.a. Australië, Costa Rica, Curaçao, Dubai, Italië, Kroatië, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Suriname en de USA.

     Liefdevol Emigreren

     Saskia Zimmerman helpt je met antwoorden op vragen voor en na emigreren. Dit doet zij door bijvoorbeeld een online module “Je persoonlijke emigratieplan” aan te bieden. Gespecialiseerd in 'Inner guidance coaching' vanuit Frankrijk.

     Wereldschool

     Sinds 1948 geeft de Wereldschool Nederlands onderwijs op afstand, begonnen in Nederlands-Indië, maar nu actief in meer dan 120 landen. Dit onderwijs vindt plaats in aanvulling op, of als vervanging van, de lokale of internationale school.

     Zoologistics

     Zoologistics verzorgt de vliegreis van je huisdier wanneer je naar het buitenland verhuist. 

     Spotlights op het gebied van wereldburgerschap, werken, reizen en persoonlijke ontwikkeling

      

      

     De meest duurzame zorgverzekering komt van de zorgverzekeraar die ook tot de meest klantvriendelijke is uitgeroepen!

     Tijdelijk werken bij JoHo: als administratief medewerker internationale zaken (de bijbaan die makkelijk combineert met je studie)

     Ga werken op een ranch, of verdien je reis terug in de horeca, en bouw een (tijdelijk) bestaan op in Australië

     Wat zijn nu de eigenschappen en karaktertrekken die ervoor zorgen dat jij je thuis kan voelen bij een studie, baan of omgeving?

     Spaans leren op één van de van de meest spectaculaire plekken van Costa Rica?

     Ben je op zoek en weet je niet waarnaar? Sta je voor het maken van keuze? Laat je dan inspireren en helpen in een tropische omgeving

     JoHo: tips en quotes

     Tips van JoHo donateurs

     • Gebruik verschillende media en guidebooks voor je basisorëntatie op mogelijke bestemmingen
     • verdiep je onder andere ook in taal & cultuur, gezondheidszorg, veiligheid en criminaliteit voor een gedegen afweging
     • emigreer je met kinderen? Betrek ze tijdig bij de plannen en besteed op tijd aandacht aan onderwijs in het buitenland, aangevuld met (of vervangen door) onderwijs-op-afstand
     • "Ik vond het erg prettig dat een goede vriend van ons zich eigenlijk spontaan opwierp als sparringpartner. Als we het even niet meer wisten, moeite hadden met overzicht bewaren of knopen doorhakken, schoof hij aan. De beslissingen namen we natuurlijk nog steeds zelf, maar hij hielp ons weer grip te krijgen op de te zetten vervolgstappen. Nu we eenmaal in het buitenland wonen regelt hij nog steeds regelmatig in Nederland dingen voor ons." (Botswana)

     Quotes van JoHo donateurs

     • "Wanneer je emigreert begint je leven helemaal opnieuw. Ik kon korte metten maken met slechte gewoontes; de nieuwe mensen om me heen hadden nog geen beeld van me gevormd. Maar het betekent ook dat je nieuwe vriendschappen helemaal vanaf de basis moet opbouwen. Je moet jezelf continu uitleggen, omdat mensen niet automatisch weten wat je bedoelt. Je hebt geen geschiedenis met elkaar."

     Lessons learned

     JoHo: crossroad

         

     8 - Werk & Ervaring

     Proces 8 - Ervaren & Werken

     • Wat: Met je proces de slag gaan of werken in het kader van je proces
     • Hoe: Keuze-ervaring, de praktijk ervaren rond je keuzeprocessen, werk maken van je proces, proces maken van je werk
     • Waarmee: je afvragen of je jezelf nuttig kan maken via werkervaring, stages of vrijwilligerswerk, is er gerelateerd werk mogelijk, zijn er vacaturemogelijkheden

     Checklist Terugkeer na een lang verblijf in het buitenland of emigratie

     Checklist Terugkeer na een lang verblijf in het buitenland of emigratie

     Sluit je aan, log in en check de list

     Planning

     waar mogelijk tijdig starten met het voorbereiden van een terugkeer; beschouw het eigenlijk als een nieuw "vertrek voor langere tijd"

     aandacht besteden aan alle aspecten rondom terugkeer; van werk tot onderwijs, van verzekering tot cultuur shock

     al voor vertrek nadenken over manieren waarop je na terugkeer betrokken kunt blijven bij je voormalige woonland

     Motieven

     bij twijfel wel/niet terugkeren na een lang verblijf in het buitenland: voor alle terugkeerders in kaart brengen van hun motieven om wel (of niet) te willen terugkeren

     bij een gevoel van onbehagen of heimwee: onderzoeksperiode instellen voordat je overhaast terugkeert; bespreken van je gevoelens met partner en/of ervaren buitenstaander (coach); realiseer je dat het missen van een "thuis"gevoel vaak niet gebonden is aan een woonlocatie of land

     per persoon beschrijven van verwachtingen en persoonlijke doelen rondom en na terugkeer; hou er rekening mee dat de omstandigheden rondom de redenen waarom je (ooit) koos voor vertrek uit Nederland, niet erg veranderd zullen zijn

     tijdig betrekken van alle betrokkenen rondom terugkeer; afhankelijk van gezinssamenstelling en leeftijden hoeft het niet vanzelfsprekend te zijn dat iedereen je wens deelt om terug te keren; soms keert ook niet het hele gezin terug naar Nederland

     Bestemming, woonlocatie & woonruimte

     heroriënteren op woonomgeving en -regio, mede afhankelijk van wat eventueel al voor je wordt geregeld door bijvoorbeeld je werkgever

     overwegen van een ander terugkeer-land als je niet gebonden bent aan Nederland; een land dat wellicht beter aansluit bij je wensen omtrent leefklimaat, ruimte, kosten van levensonderhoud etc.

     oriënteren op mogelijke overbruggingswoonruimte bij familie, vrienden, kennissen; maak deze periode niet te lang

     overwegen van een (al dan niet tijdelijke) terugkeer naar een omgeving waarin veel expats wonen; zeker als je lang in het buitenland bent geweest

     al vóór terugkeer contact leggen met verhuur- of verkoopmakelaars; ben je nog niet zeker van werk, woonregio, scholen etc. overweeg dan eerst te gaan huren

     rekening houden met het feit dat je terugkeer uit het buitenland geen voorrangspositie oplevert bij woningbouwverenigingen of makelaars

     tijdig contact leggen met huurders als je je woning in Nederland tijdelijk hebt onderverhuurd; duidelijke afspraken maken, rekening houdend met het huurcontract

     Regelgeving

     instellen op (soms) enige weerstand richting terugkeerders; zeker als je lang in het buitenland hebt gewoond staat niet iedereen welwillend tegenover terugkeerders die beroep doen op bijvoorbeeld sociale voorzieningen zonder premies te hebben afgedragen in de tijd dat ze in het buitenland woonden

     opnieuw inscbrijven bij de Nederlandse gemeente waar je gaat wonen; o.a. nodig om je aan te kunnen melden voor de (verplichte) basiszorgverzekering. Je hebt hiervoor wel een bewijs nodig waar je gaat wonen (koopakte, huurcontract e.d.)

     heb je de Nederlandse nationaliteit niet meer: tijdig starten met het onderzoeken van het proces om weer Nederlander te worden; doe dit voor ieder gezinslid tijdig want dit proces kan soms flink wat tijd en energie vergen

     Verhuizing

     kritisch keuzes maken welke spullen uit je (buitenlandse) inboedel ook na terugkeer een plek behouden (geef de rest bijvoorbeeld aan een goed doel)

     checken van douane regelgeving: niet alles mag mee terug

     gebruik maken van de verhuistips bij de Keuzehulp rondom Verhuizing bij lang verblijf in het buitenland

     Sociale voorzieningen, uitkeringen & toeslagen

     kennis updaten omtrent mogelijkheden, waar noodzakelijk, voor het aanvragen van (tijdelijke) uitkeringen; bijvoorbeeld om de eerste periode na terugkeer te overbruggen

     voor terugkeer opbouwen van financiële reserves; het direct krijgen van een uitkering is, afhankelijk van je eerdere woonland, lang niet altijd mogelijk

     opnieuw aanvragen van kinderbijslag, zorgtoeslag, huurtoeslag; daarmee dien je wel een nieuwe "binding" met Nederland aan te kunnen tonen

     Belasting & fiscale zaken

     voor terugkeer: afronden van belastingverplichtingen in het buitenland

     na terugkeer: bij je eerstvolgende belastingaangifte opgeven van je in het buitenland bij elkaar gespaarde of belegde vermogen op; daarbij wordt o.a. gekeken naar het in het buitenland ontvangen salaris en/of andere inkomsten, plus de door jou in het buitenland betaalde belastingen -> het saldo daarvan kan in een aantal gevallen heffingsvrij naar Nederland worden overgeheven

     afrekenen met eventuele openstaande Nederlandse belastingschulden; deze zullen bij terugkeer op je worden verhaald

     Werk, onderneming & vrijwilligerswerk

     tijdig -voor terugkeer- oriënteren op de arbeidsmarkt(kansen) in Nederland & starten met het benaderen van potentiële werkgevers; gebruik je bestaande netwerk

     voordat je terugkeert: voldoende tijd besteden aan professioneel afscheid nemen bij je werkgever; reflecteer op persoonlijke ontwikkeling en documenteer vaardigheden, capaciteiten en talenten waar mogelijk

     tijdig starten met nadenken over functieverwachtingen na terugkeer als je weer bij je (voormalig of uitzendende) werkgever aan de slag gaat; stel je in op tussentijds opgetreden veranderingen in je oude bedrijf

     al voor terugkeer nadenken over de manier waarop alle terugkeerders invulling gaan geven aan hun leven na terugkeer: wie gaat werken, bijbaantjes, vrijwillligerswerkactiviteiten, etc.

     overwegen -indien mogelijk- van een overbruggingsperiode: ga niet te snel weer aan de slag maar gun jezelf (en je gezin) tijd voor heroriëntatie en gewenning

     ga je solliciteren, focus dan op resultaten en bereikte doelen in het buitenland, voorkom dat je verzandt in verhalen hoe avontuurlijk of exotisch het allemaal was; maak voor jezelf een helder verhaal over waarom je (ooit) vertrok en waarom je nu weer bent teruggekeerd; hou het positief

     rekening houden met het feit dat, wanneer je terugkeert bij je (voormalig) werkgever, je in een andere positie terecht kan komen: het bedrijf en je collega's hebben zich uiteraard ook doorontwikkeld

     Verzekeringen

     na inschrijving bij de gemeente weer aanmelden bij een zorgverzekeraar voor de (verplichte) basiszorgverzekering

     rekening houden met een mogelijk medisch acceptatieproces & aanvullende vragenlijsten als je je wilt aanmelden voor vrijwillige aanvullende ziektekostenverzekering

     tijdig regelen van een doorlopende reis- en annuleringsverzekering

     regelen van de diverse andere verzekeringen: van inboedel tot aansprakelijkheid, van WA verzekering (auto) tot ongevallen, en van woonhuis/opstal tot rechtsbijstand

     Visa & Documenten

     onderzoeken met welke status (nationaliteit, staatsburgerschap) je terugkeert naar Nederland en of je bijvoorbeeld een verblijfsvergunning of machtiging tot voorlopig verblijf nodig hebt

     regelen van een bewijs van uitschrijving van het land waar je vertrekt (waar mogelijk)

     regelen van registratie van je kinderen in Nederland, als dat nog niet eerder is gedaan

     omzetten van in het buitenland behaalde rijbewijzen

     legaliseren van internationale documenten (trouwaktes, geboorteaktes), certificaten en diploma's (van jezelf, van je kinderen)

     Praktische voorbereiding

     vóór terugkeer voldoende tijd en aandacht besteden aan het afscheid nemen van vrienden, kennissen, collega's; bewaak dat proces extra zorgvuldig als je terugkeert met kinderen (zie ook de tips bij de keuzehulp rondom vertrekken uit Nederland)

     al voor terugkeer contact leggen met andere teruggekeerde expats; contact kan helpen bij het gewenningsproces

     rekening houden met een fase van boosheid of verdriet van je kinderen rondom het "moeten terugkeren"; bereid hen gefaseerd voor op allerlei aspecten van Nederland en maak afspraken over contactmogelijkheden met vrienden die achterblijven

     onderzoeken van activiteiten die je kinderen na terugkeer kunnen ondernemen die hen helpen bij het gewenningsproces; denk aan sport, verenigingen

     Onderwijs & taalcursus

     tijdig starten met het opvragen van internationale schooldossiers

     (her)oriënteren op het Nederlandse schoolsysteem en, afhankelijk van keuzes rondom woonlocatie, voor al je kinderen passend vervolgonderwijs; leg waar mogelijk contact met scholen voor terugkeer

     oriënteren op mogelijkheden voor het opnieuw leren, of aanvullen van je kennis omtrent, het Nederlands

     zijn je kinderen meertalig: uitzoeken van manieren om hun kennis en vaardigheid van de andere talen dan Nederlands op peil te houden

     rekening houden met een soms pittig aanpassingsproces van je kinderen op hun nieuwe school; systemen zijn anders dan gewend, omgang met docenten en leeftijdsgenoten is anders, etc.

     indien mogelijk: zodanig inplannen van het terugkeermoment dat het logisch past in de schoolcarrière van je kind(eren)

     uitzoeken of je kind eenmaal terug op school tijdelijk een schoolbuddy kan krijgen, die hem of haar (opnieuw) wegwijs maakt

     bij studerende kinderen: ruim voor terugkeer naar Nederland starten met aanmeldprocessen, zoeken van woonruimte, studieverenigingen e.d.

     Cultuur & culture shock

     volgen van een culturele voorbereidingscursus als je lang uit Nederland weg bent geweest; Nederland zal veranderd zijn in de tijd dat je weg was

     rekening houden met een gevoel van ontheemding of vervreemding; zelfs de voormalige eigen woonomgeving kan in de tussentijd flink veranderd zijn

     rekening houden met het feit dat niet iedereen zal begrijpen dat het terugkeren uit het buitenland een flinke schok teweeg kan brengen, dat terugkeerders moeite kunnen hebben met zich opnieuw aanpassen

     (opnieuw) verdiepen in de verschillende culture shock fasen; pas op dat je een niet te negatieve houding ten opzichte van Nederland aanneemt na een inspirerende tijd in het buitenland

     instellen op het Flying Dutchman syndroom, bij jezelf of bij je kinderen (zie de Keuzehulp Cultuur & culture shock voor uitleg)

     hulp vragen bij het opnieuw wennen aan Nederland en verdiepen in de factoren die van invloed zijn op dit gewenningsproces

     rekening houden met het feit dat vooral voor jonge kinderen "Nederland" net zo vreemd is

     Gezondheid & Veiligheid

     regelen van internationale medische dossiers (huisarts, kliniek, ziekenhuis, tandarts), nog vóór vertrek

     na terugkeer regelen van een medische check-up van alle gezinsleden; idem tandarts

     aanmelden bij huisarts en tandarts in je nieuwe woonregio; informeer naar eventuele wachtlijsten en recente ontwikkelingen

     JoHo toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk in het buitenland met vacatures en organisaties

     JoHo toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk in het buitenland met vacatures en organisaties

     JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een zichzelf vernieuwende organisatie

     Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

     JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

     Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

     Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

     Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

     JoHo: tips en quotes

     Tips van JoHo donateurs

     • hou online een emigratiedagboek of  persoonlijk magazine bij voor het vastleggen van hetgeen je meemaakt in alle fasen van emigratie

     DSW Zorgverzekeraar
     DSW is een landelijke zorgverzekeraar. DSW vindt dat elke Nederlander, ongeacht leeftijd, gezondheid of financiële mogelijkheden, recht heeft op betaalbare zorg van een hoge kwaliteit. De basisverzekering van DSW is een combinatiepolis waarbij je zelf kunt kiezen naar welke zorgverlener je gaat. De premie is hetzelfde voor iedereen, met de optie om het eigen risico te verhogen voor premiekorting, of om een aanvullende verzekering af te sluiten.
      
      

       

     9 - Beslissing & Acceptatie

     Proces 9 - Beslissen & Accepteren

     • Wat: Beslissen en tevreden zijn over het besluit dat je hebt genomen.  Gaan handelen naar je besluit
     • Hoe: Keuzeproces afronden, Beslissing nemen, Accepteren dat je een beslissing hebt genomen met de kennis en kunde die je nu hebt, Besluit gaan uitvoeren
     • Waarmee: Acceptatieproces starten, Stappen nemen, contacten leggen, services gebruiken, terugkijken, relativeren en waarderen dat je een beslissing hebt genomen

      

     Keuzewijzer JoHo abonnementen: voor als je een wereldreis of lange reis wilt maken

     Keuzewijzer JoHo abonnementen: voor als je een wereldreis of lange reis wilt maken

     Als JoHo donateur

     • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo verzekeringen
     • kan je gebruikmaken van verschillende kortingen bij JoHo reispartners

     Als JoHo abonnee

     • krijg je korting op je al aankopen bij JoHo in bijvoorbeeld de reisapotheek, de reisdrogist en de reisveilligheidshop
     • kan je gebruikmaken van de BuitenlandZaken Service van JoHo voor tips rondom administratieve zaken bij wereldreizen (zoals uitschrijven bij de gemeente en het vervallen van de Nederlandse basiszorgverzekering)
     • heb je toegang tot alle online keuzehulp, abonneebundels en advieswijzers voor lang reizen, wereldreizen en tijdelijk werk in het buitenland 
     • kan je gebruikmaken van de vacatureservices en extra korting bij partners 
     • kan je gebruikmaken van de keuzehulp voor vrijwilligerswerk in het buitenland
     • kan je gebruikmaken van de persoonlijke vragenservice op het gebied van bestemmingen, reisveiligheid- en voorzorgsmaatregelen en je reisverzekeringen

      

     Gebruik het formulier of ga naar Aanmelden

      

     Keuzewijzer JoHo abonnementen: voor als je gaat emigreren of lang naar het buitenland vertrekt

     Keuzewijzer JoHo abonnementen: voor als je gaat emigreren of lang naar het buitenland vertrekt

     Als JoHo donateur

     • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo verzekeringen
     • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo abonnement

     Als JoHo abonnee

     • kan je gebruikmaken van de BuitenlandZaken Service van JoHo voor tips rondom administratieve zaken bij uitschrijven en het vervallen van de Nederlandse basiszorgverzekering
     • krijg je korting op je aankopen bij JoHo zoals reiskluizen, reiskleding, reisgidsen en reisapotheekmiddelen, reisklamboes en antimuggenmiddelen
     • heb je online toegang tot vacatures en organisatieprofielen
     • heb je toegang tot alle online keuzehulp, abonneebundels en advieswijzers voor lang verblijf in het buitenland en emigratie
     • kan je gebruikmaken van de volledige vacatureservices
     • heb je online toegang tot alle samenvattingen van management- en crossculturele handboeken
     • kan je jaarlijks kortingscredits via je Pincards inzetten bij je aankopen (reisartikelen)
     • krijg je korting op de TEFL cursus (Teaching English as a Foreign Language)
     • kan je gebruikmaken van basisservices voor emigratie en lang verblijf in het buitenland

     Als JoHo abonnee met een servicepakket 

     • kan je gebruikmaken van de Emigratie & Expatservices

      

     Gebruik het formulier of ga naar Aanmelden

      

      

     Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
      

     Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

     The world of JoHo footer met landenkaart

     Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

     JoHo abonnement (€20,- p/j)

     • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
     • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner
     • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
     • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
     • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)

      of met een JoHo donateurschap

     JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

     • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
     • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
     • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
     • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

      

     Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

     10 - Vervolg & Evaluatie

     10 - Evalueren & Vervolgen

     • Wat: Het verleden een plek en de toekomst een kans geven
     • Hoe: Je eigen keuze beoordelen, genomen beslissingen voldoende tijd geven, doorgaan naar een volgend keuzeproces gaan
     • Waarmee: tijdig terugkijken naar behaalde resultaten, plannen maken voor verbetering of vernieuwing, rekening houden met nieuwe ontwikkelingen, in beweging blijven als de situatie daar om vraagt
     JoHo: zoeken en vervolgen

     Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

     JoHo: crossroads uit de bundels
     JoHo: crossroad volgen
     Emigratie & Lang verblijf in het buitenland

     Emigratie & Lang verblijf in het buitenland

      Emigratie en lang verblijf in het buitenland voor werk, eigen bedrijf of ander leven   Belastingen - Bestemmingen - Checklists - Netwerk - Emigratiedrang Eigen bedrijf - Eigen huis - Kinderen - Remigratie - Verhuizing - Zorgverzekering 
     Meeneemlijst & Checklist: voor reizen en backpacken
     JoHo: berichten en nieuwsblogs
     JoHo: paginawijzer

     Topics & Thema's

     Wat vind je op een JoHo Themapagina?

     • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
     • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

     Crossroad: volgen

     • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

     Crossroad: kiezen

     • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

     Footprints: bewaren

     • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
     • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

     Abonnement: nemen

     • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

     Hoe is de pagina op gebouwd

     • Een JoHo Topic-, en Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
     • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
     • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
     • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
     • De statussen:
     1. Start
     2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
     3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
     4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
     5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
     6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
     7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
     8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
     9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
     10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
      JoHo: footprints achterlaten
      JoHo: pagina delen