JoHo ISIS Aflopende Annuleringsverzekering

 

Kosten & Korting

 • De premie (kosten) van de ISIS aflopende annuleringsverzekering =  5 % van de totaal te verzekeren reissom.
  • Extra premie voor de aanvullende dekking 'Waarnemer' = per waarnemer +1% van de reissom
  • Extra premie voor de aanvullende dekking 'Activiteiten' =  + 0,5% van de reissom
 • Assurantiebelasting
  • Over de gehele premie wordt (van overheidswege) 21% assurantiebelasting geheven (bij een premie van 50 euro is dat 10,50 euro)
 • Verwerkings- poliskosten: Nee
 • Kortingen: 15% voor JoHo abonnees

Voorbeelden

Stel je reissom is 1000 euro

 • Reis : bijv vliegticket 500 euro + verblijfskosten hotel 500 euro
 • Premie = 50 euro (5%)
 • JoHo abonnees: 7,50 euro korting (15%)

Stel je reissom 2000 euro

 • Reis: bijv  vliegticket 650 euro + 1350 euro  (verblijfskosten + bemiddelingskosten stage / studie / vrijwilligersprogramma)
 • Premie = 110 euro  (5,5% inclusief aanvullende dekking 'activiteiten')
 • JoHo abonnees: 16,50 euro korting (15%)

Stel je reissom is 5000 euro

 • Reis: bijv  vliegticket 1000 euro + 4000 euro (verblijfskosten + bemiddelingskosten stage / studie / vrijwilligersprogramma)
 • Premie = 275 euro (5,5% (inclusief aanvullende 'activiteiten')
 • JoHo abonnees: 41,25 euro korting (15%)

Wat is de reissom?

Je stelt je reissom samen door een paar zaken op te tellen. Meestal staan deze zaken los op de factuur van je (reis)organisatie :

 1. De kosten van je vervoer (bijv vliegtickets, vooraf gehuurde voertuigen)
 2. De kosten van je verblijf (vooraf geboekte accommodatie)
 3. De kosten van de bemiddeling van je organisatie  (in het geval je kiest voor de aanvullende dekking  'Activiteiten')
JoHo: contact en info
 
CONTACT
 
Contactformulier
 
Telefoon & Afspraken
+31 (0)88-3214567

Bellen via Skype
Tijdens werkdagen tussen 12.00-16.00u op joho.foundation
 
JoHo vestigingen in NL
 

Keuzehulp & Advies

JoHo ISIS Aflopende Annuleringsverzekering

 

ISIS aflopende annuleringsverzekering: Keuzehulp & Advies

ISIS aflopende annuleringsverzekering: Keuzehulp & Advies

Waarvoor ben je verzekerd met de ISIS aflopende annuleringsverzekering?

 • Met de ISIS aflopende annuleringsverzekering bepaal je zelf welk bedrag je wilt verzekeren
 • De reissom die jij opgeeft, is het bedrag dat je maximaal terug krijgt van de annuleringsverzekering indien je de reis moet annuleren of voortijdig moet afbreken.
 • Als je een reis moet annuleren, vergoedt de annuleringsverzekering de betaalde reissom tot maximaal het verzekerde bedrag. Het gaat dan wel om kosten die je daadwerkelijk gemaakt hebt of nog verplicht bent te maken.
 • Als je via de reisorganisatie ook een gedeelte van de reissom terug krijgt, vergoedt de annuleringsverzekering deze kosten niet.
 • Als je de reis moet afbreken, dan vergoedt de annuleringsverzekering de niet-genoten reisdagen. Het gaat om een evenredig deel van de kosten (pro-rata vergoeding). Dit geldt alleen voor reizen die korter zijn dan 45 dagen. Na 45 dagen vervalt je recht op vergoeding.

In welke gevallen mag je annuleren of de reis afbreken?

De ISIS aflopende annuleringsverzekering biedt dekking voor annuleren of afbreken van een geboekte reis. Je mag je reis onder andere afbreken als:

 • jij, een medeverzekerde, je waarnemer of een familielid in de eerste, tweede en derde graad ernstig ziek wordt of komt te overlijden.
 • je onverwachts een huurwoning toegewezen krijgt.
 • je onverwachts een medisch noodzakelijke ingreep moet ondergaan.
 • je buiten je schuld niet het visum krijgt dat noodzakelijk is voor je reis.

Je mag je reis annuleren om bovenstaande redenen, en als:

 • je een herexamen of hertentamen voor een meerjarige opleiding moet doen tijdens de geplande reis
 • je onvrijwillig ontslagen wordt omdat het bedrijf waar je werkt (gedeeltelijk) gaat sluiten, of als je na een periode van werkloosheid een vaste baan aangeboden krijgt die start tijdens je reis.

In de voorwaarden vind je de exacte bepalingen en meer redenen om te mogen afbreken of annuleren.

Wat houden de aanvullende dekkingen in?

Optioneel: Waarnemer

 • Een waarnemer is iemand die niet met je meereist, maar die zo belangrijk is dat het uitvallen van die persoon zou betekenen dat je je reis moet beëindigen. Denk bijvoorbeeld aan iemand die jouw bedrijf draaiende houdt tijdens je vakantie of degene die in jouw plaats voor een ziek familielid zorgt.
 • Heb je iemand die van essentieel belang is op het thuisfront? Geef die persoon dan op als waarnemer, zodat de annuleringsverzekering dekking biedt als diegene uitvalt. Het moet wel gaan om een verzekerde gebeurtenis. Die gebeurtenissen vind je in de polisvoorwaarden.
 • De extra premie bedraagt 1% van de reissom per mee te verzekeren waarnemer.

Optioneel: Activiteiten

 • Ook de bemiddelingskosten van de organisatie zijn verzekerd.
 • Inloting voor een studie is een geldige reden om te annuleren, indien als volgt: 85% vergoeding van de annuleringskosten wanneer de verzekerde wordt ingeloot voor een numerus fixus dagopleiding.
 • Annulering geldt ook als er onvoldoende studiepunten zijn behaald om de stage te mogen doen of bij niet slagen voor het middelbare schoolexamen,
 • De extra premie bedraagt 0,5 % van de reissom.

Wanneer kies je 'Activiteiten dekking' ?

 • Als je voor je stage of vrijwilligerswerk naar het buitenland gaat, is de kans groot dat je dit met hulp van een Nederlandse bemiddelingsorganisatie hebt geregeld. Een dergelijke reis is dikwijls iets wat je al lange tijd van tevoren hebt georganiseerd. Je kijkt er vast enorm naar uit!
 • Zelfs met de meest zorgvuldige voorbereidingen, kan er echter iets mis gaan waardoor je reis moet worden uitgesteld, omgeboekt of misschien zelfs geannuleerd. Met de extra dekking 'activiteiten' ben je goed verzekerd voor dit soort situaties.
 • Het bijzondere aan deze extra dekkingsoptie is dat je niet alleen je ticket en verblijf kunt verzekeren, maar ook de kosten die je voor de bemiddeling van je stage of vrijwilligerswerk hebt betaald.

 

ISIS aflopende annulering: Kun je de annuleringsverzekering gebruiken als je wilt of moet annuleren vanwege een negatief reisadvies op de bestemming?
ISIS aflopende annulering: Kun je de annuleringsverzekering gebruiken als je voorafgaand aan de reis positief test op Corona?

ISIS aflopende annulering: Kun je de annuleringsverzekering gebruiken als je voorafgaand aan de reis positief test op Corona?

Ja, wanneer jij (of een reisgenoot) niet kan of mag reizen omdat je (of de reisgenoot) kort voor de geplande vertrekdatum besmet bent met het coronavirus dan is dit een geldige annuleringsreden. De verzekering vergoedt dan de annuleringskosten die je voor je reisonderdelen hebt gemaakt. Je moet wel kunnen aantonen dat je besmet bent geraakt met Corona. Heb je alleen symptomen van Corona dan is dit geen geldige reden om te annuleren voorafgaand aan je vertrek.

Dekkingen & Premies

ISIS aflopende annuleringsverzekering: Dekkingsoverzicht

ISIS aflopende annuleringsverzekering: Dekkingsoverzicht

Wat zijn geldige redenen om te kunnen annuleren?

In wat voor gevallen kun je een geannuleerde reis declareren op de annuleringsverzekering?

 • Je wordt ziek of moet onverwacht een medische ingreep ondergaan.
 • Je partner of kind moet onverwacht een medisch noodzakelijke ingreep ondergaan.
 • De personen bij wie je in het buitenland zou verblijven zijn ernstig ziek, geblesseerd of overleden.
 • Een direct familielid in Nederland (1e, 2e of 3e graad) of huisgenoot is ernstig ziek, geblesseerd of overleden.
 • Je woning of bedrijf in Nederland is ernstig beschadigd geraakt.
 • Je hebt een examen onverwacht niet gehaald en moet deze tijdens je aankomende reis opnieuw maken.
 • De auto, motor of boot waarmee je zou reizen is in de 14 dagen voor vertrek gestolen of uitgevallen.
 • Je bent aangenomen voor een baan die ingaat in de geplande reisperiode.
 • Je bent onverwacht en onvrijwillig werkloos geworden.

Vergoedt de annuleringsverzekering ook als ik eerder terug moet naar Nederland ivm familieomstandigheden?

 • Als er een direct familielid ernstig ziek wordt of komt te overlijden tijdens je verblijf in het buitenland, wil je hoogst waarschijnlijk terug om bij je familie te zijn. Een goede reisverzekering vergoedt in het algemeen de kosten voor je vlucht naar Nederland en in veel gevallen ook een retourvlucht naar je reisbestemming. Hier sluit je dus een reisverzekering voor af, en niet een annuleringsverzekering.
 • De annuleringsverzekering biedt eventueel wel dekking voor niet genoten reisdagen.

Binnen welke termijn moet je de verzekering afsluiten?

 • Als je de ISIS aflopende annuleringsverzekering binnen 14 dagen na het boeken van je reis afsluit, dan kun je annuleren op grond van al bestaande redenen en oorzaken.
 • Heb je deze verzekering niet afgesloten binnen 14 dagen nadat je de reis hebt geboekt? Dan wordt de schade niet vergoed.

Wat is de maximale leeftijd van een verzekerde?

 • 65 jaar

Wat is de maximale reisduur?

 • 1 jaar

Is er ook dekking voor annulering als ik eenmaal op reis ben?

 • Ja er is dekking voor niet genoten reisdagen bij annulering (afbreukrisico)
 • Bij aanvullende optie 'Activiteiten' is er geen vergoeding bij afbreuk tijdens de reis

 

Wat is 'Waarnemer' dekking?

 

 • Een waarnemer is iemand die niet met je meereist, maar die zo belangrijk is dat het uitvallen van die persoon zou betekenen dat je je reis moet beëindigen. Denk bijvoorbeeld aan iemand die jouw bedrijf draaiende houdt tijdens je vakantie of degene die in jouw plaats voor een ziek familielid zorgt.
 • Heb je iemand die van essentieel belang is op het thuisfront? Geef die persoon dan op als waarnemer, zodat de annuleringsverzekering dekking biedt als diegene uitvalt. Het moet wel gaan om een verzekerde gebeurtenis.

Zijn bemiddelingskosten en visa ook verzekerd als je 'Activiteiten' dekking kiest?

 • Ja, als je je uitwisseling, studie, stage- of vrijwilligerswerk reis hebt geregeld via een (Nederlandse) boekingsorganisatie, die een partner is van JoHo, zijn ook deze bemiddelingskosten van de organisatie verzekerd
 • Ja, de kosten voor het aanvragen van je visum zijn ook meeverzekerd.

Wat zijn de 'studiegerelateerde' geldige redenen voor annuleren?

 • Annulering geldt ook als er onvoldoende studiepunten zijn behaald om bijvoorbeeld een stage te mogen doen of bij het niet slagen voor het middelbare schoolexamen
 • Inloting voor een studie is een geldige reden om te annuleren (85% vergoeding van de annuleringskosten wanneer de verzekerde wordt ingeloot voor een numerus fixus dagopleiding)

Wat zijn de voorwaarden voor 'Activiteiten' dekking?

 • De premie bedraagt 0,5% (extra op de 5%) van de reissom
 • Vergoeding van de bemiddelingskosten zijn verzekerd bij deelname aan een programma aangeboden door een JoHo partner.

Zie hieronder voor de precieze voorwaarden (clausule) met betrekking tot de aanvullende dekking bij stage, studie, vrijwilligerswerk, taalcursus & uitwisseling:

 • In tegenstelling tot artikel 1.7 is de reissom niet beperkt tot het totaal van de verschuldigde bedragen voor vervoer en verblijf, maar tevens bedragen voor de bemiddelingskosten t.b.v. deelname aan een aangeboden programma van een JoHo partner.
 • In aanvulling op artikel 14, zijn er twee extra verzekerde gebeurtenissen:
  • * Verzekerde behaalt onverwacht onvoldoende studiepunten waardoor deelname aan de stage geen doorgang kan vinden.
  • * Verzekerde wordt ingeloot voor een studie. Het moet een meerjarige dagopleiding betreffen. De vergoeding is gemaximeerd tot 85% van de annuleringskosten.
 • Vergoeding bij voortijdige terugkeer: Er kan geen aanspraak gemaakt worden op artikel 18
 • Visumkosten: zijn meeverzekerd

Kosten & Korting

 • De premie (kosten) van de ISIS aflopende annuleringsverzekering =  5 % van de totaal te verzekeren reissom.
  • Extra premie voor de aanvullende dekking 'Waarnemer' = per waarnemer +1% van de reissom
  • Extra premie voor de aanvullende dekking 'Activiteiten' =  + 0,5% van de reissom
 • Assurantiebelasting
  • Over de gehele premie wordt (van overheidswege) 21% assurantiebelasting geheven (bij een premie van 50 euro is dat 10,50 euro)
 • Verwerkings- poliskosten: Nee
 • Kortingen: 15% voor JoHo abonnees

Voorbeelden

Stel je reissom is 1000 euro

 • Reis : bijv vliegticket 500 euro + verblijfskosten hotel 500 euro
 • Premie = 50 euro (5%)
 • JoHo abonnees: 7,50 euro korting (15%)

Stel je reissom 2000 euro

 • Reis: bijv  vliegticket 650 euro + 1350 euro  (verblijfskosten + bemiddelingskosten stage / studie / vrijwilligersprogramma)
 • Premie = 110 euro  (5,5% inclusief aanvullende dekking 'activiteiten')
 • JoHo abonnees: 16,50 euro korting (15%)

Stel je reissom is 5000 euro

 • Reis: bijv  vliegticket 1000 euro + 4000 euro (verblijfskosten + bemiddelingskosten stage / studie / vrijwilligersprogramma)
 • Premie = 275 euro (5,5% (inclusief aanvullende 'activiteiten')
 • JoHo abonnees: 41,25 euro korting (15%)

Wat is de reissom?

Je stelt je reissom samen door een paar zaken op te tellen. Meestal staan deze zaken los op de factuur van je (reis)organisatie :

 1. De kosten van je vervoer (bijv vliegtickets, vooraf gehuurde voertuigen)
 2. De kosten van je verblijf (vooraf geboekte accommodatie)
 3. De kosten van de bemiddeling van je organisatie  (in het geval je kiest voor de aanvullende dekking  'Activiteiten')

 

  

 

 

Meer over JoHo en je verzekeringen

Informatie en faq zoeken
JoHo checken

Waarom zou je je verzekeren?

 • De kans op ongelukken en ziekte is in het buitenland groter dan thuis, vooral als je ook gaat werken
 • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt

 • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen

 • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage

 • Het kan lastig zijn in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op hulp van een (Nederlandse) alarmcentrale

Waarom zou je je verzekeren via JoHo?

 • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland

 • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod

 • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling

 • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

 • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven

Waarom zou je je aansluiten bij JoHo?

 • Voor voordelen bij de premies van verzekeringen en het gebruik van JoHo abonnementen.
 • Voor het steunen van de missie en de doelstellingen: JoHo abonnees en donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen steunen niet alleen zichzelf maar ook de JoHo missie om mensen en organisaties in staat te stellen beter samen te werken en bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.

Sluit je aan bij JoHo 

Contact opnemen
 
CONTACT
 
Contactformulier
 
Telefoon & Afspraken
+31 (0)88-3214567

Bellen via Skype
Tijdens werkdagen tussen 12.00-16.00u op joho.foundation
 
JoHo vestigingen in NL