Special ISIS Verzekering: Reisproblemen oplossen & Corona gevolgen

 

JoHo: crossroad uit bundel
JoHo: contact en info
 
CONTACT
 
Contactformulier
 
Telefoon & Afspraken
+31 (0)88-3214567

Bellen via Skype
Tijdens werkdagen tussen 12.00-16.00u op joho.foundation
 
JoHo vestigingen in NL
 

 

Special ISIS & Problemen op reis

 

Special ISIS: Wat te doen in geval van nood als je verzekerd bent via de Special ISIS?

Special ISIS: Wat te doen in geval van nood als je verzekerd bent via de Special ISIS?

  Wat moet je doen in geval van nood?

  • Als er iets gebeurt tijdens je reis, dan is dat al vervelend genoeg. Om te voorkomen dat je in een stressvolle situatie ook nog zelf alles moet regelen en betalen, kun je als je de Special ISIS verzekering hebt afgesloten, contact opnemen met de Goudse Alarmcentrale.

  In welke gevallen kan je de alarmcentrale inschakelen?

  • De alarmcentrale helpt bijvoorbeeld als:
   • De verzekerde ziek is en op zoek is naar een ziekenhuis of huisarts in de buurt.
   • De verzekerde is opgenomen in het ziekenhuis.
    • De alarmcentrale houdt dan contact met de artsen en kunnen vaak een betalingsgarantie afgeven zodat de verzekerde niet zelf ter plaatse een hoge rekening hoeft te betalen.
   • De verzekerde terug moet vliegen naar Nederland i.v.m. ernstige ziekte, overlijden of familieomstandigheden in Nederland.
    • De alarmcentrale regelt dan de vlucht naar Nederland en houdt contact met het thuisfront.

  Hoe en wanneer kan je de alarmcentrale bereiken

  De alarmcentrale is 24 uur per dag en 7 dagen per week te bereiken.

  Special ISIS: Je bagage is niet gearriveerd op het vliegveld, wat kan en moet je doen?

  Special ISIS: Je bagage is niet gearriveerd op het vliegveld, wat kan en moet je doen?

  Mijn bagage is niet gearriveerd op het vliegveld, wat moet ik doen?

  • Haal bij de luchtvaartmaatschappij een PIR rapport.
  • Als je bagage meer dan 24 uur vertraagd aankomt op de luchthaven krijg je vanuit de verzekering een vergoeding van maximaal € 125,- voor aanschaf van vervangende kleding en toiletartikelen.
  • Het rapport dien je samen met de bonnen van de nieuw gekochte artikelen in te dienen bij de schade afdeling van ISIS. Indien je bagage na 6 à 8 weken nog niet terecht is ontvang je bericht daarover van de luchtvaartmaatschappij.
  • Je kunt nu je gehele bagage bij ISIS declareren.
  • Neem regelmatig contact op met de luchtvaartmaatschappij of je bagage inmiddels terecht is
  • Lees ook meer bij problemen oplossen op reis

   

   

   

  Dekking bij negatief reisadvies met code geel, oranje en rood

  & Special ISIS en de corona uitbraak

  Special ISIS: Biedt de Special ISIS dekking in gebieden met een negatief reisadvies?

  Special ISIS: Biedt de Special ISIS dekking in gebieden met een negatief reisadvies?

  Biedt de Special ISIS dekking in gebieden met een negatief reisadvies met Code Geel?

  • Ja, de Special ISIS biedt dekking in gebieden waar code geel is afgegeven. Er is ook dekking voor medische kosten voortkomend uit een coronabesmetting

  Biedt de Special ISIS dekking in gebieden met een negatief reisadvies met Code Oranje?

  • Ja de Special ISIS biedt dekking in gebieden waar code oranje is afgegeven.
  • In het geval dat code oranje is afgegeven vanwege een epidemie blijft de Special ISIS verzekering dekking bieden voor schade die verband houdt met de epidemie. De schade moet wel onder de dekkingsgebieden vallen. Als je bijvoorbeeld het land niet kan verlaten omdat er geen vluchten gaan vanwege lokale overheidsmaatregelen, is dit niet gedekt.

  Biedt de Special ISIS dekking in gebieden met een negatief reisadvies met Code Rood?

  • Ja, de Special ISIS biedt ook dekking bij een negatief reisadvies waar code rood is afgegeven tot het moment dat je redelijkerwijs in staat bent geweest om het gebied te verlaten.
  • Hierna gelden dan de volgende beperkingen (tenzij specifieke afspraken met je JoHo verzekeringspartner):
   • De vergoeding voor geneeskundige kosten incl. eventuele medische evacuatie is maximaal € 75.000,-.
   • De vergoeding voor het transport van het stoffelijk overschot is maximaal € 10.000,-.
   • De vergoeding bij overlijden of invaliditeit door een ongeval vervalt (Special ISIS voorwaarden, artikel 4) 

   

  Special ISIS: Heb je met de Special ISIS verzekering dekking voor annuleringskosten?

  Special ISIS: Heb je met de Special ISIS verzekering dekking voor annuleringskosten?

  Heb je met de Special ISIS verzekering dekking voor annuleringskosten?

  • Als je moet worden opgenomen in het ziekenhuis tijdens je reis dan is er dekking voor de annuleringskosten van geboekte reisonderdelen zoals een vlucht of een tour die je hierdoor niet kan maken.
  • Een reisverzekering, zoals de Special ISIS, biedt geen dekking voor het vooraf annuleren van een geboekte reis. Dit is ook het geval wanneer de oorzaak van de annulering te maken heeft met de uitbraak van een virus, een ramp of een door overheid ingesteld negatief reisadvies.
  • Een annuleringsverzekering kun je los aanvragen (kijk bijvoorbeeld naar de ISIS annuleringsverzekering) of als optie toevoegen aan sommige verzekeringspakketten (zoals bij de JoHo World & Europeesche).

  Is een negatief reisadvies een annuleringsreden voor een annuleringsverzekering?

  • Een negatief reisadvies (code rood of oranje) is in de meeste gevallen geen geldige annuleringsreden binnen een annuleringsverzekering.
  • Neem in zo'n geval wel contact op met je reisorganisatie of touroperator. Soms kun je omboeken naar een andere locatie of reisperiode.
  • Indien je een annuleringsverzekering pas na het ontstaan van een calamiteit, zoals een epidemie of ramp afsluit, zullen annuleringskosten als gevolg van die calamiteit echter niet gedekt worden. Dit heeft ermee te maken dat de eventuele schade op dat moment niet onvoorzien was.

  Is een Coronabesmetting voorafgaand aan de reis een annuleringsreden voor een annuleringsverzekering?

  • Ja, wanneer je (of een reisgenoot) niet kan of mag reizen omdat je (of de reisgenoot) kort voor de geplande vertrekdatum besmet bent met het coronavirus dan is dit een geldige annuleringsreden.

  Waar vind je meer informatie over annuleringsverzekeringen voor een reis of activiteit in het buitenland?

   

   

  Special ISIS: Wat moet je doen na het uitbreken van een virus (zoals Corona)?

  Special ISIS: Wat moet je doen na het uitbreken van een virus (zoals Corona)?

   Waar vind ik antwoorden op vragen over wat te doen na het uitbreken van een virus (zoals Corona)

    

    

    

   Special ISIS: Zijn extra reis- en verblijfskosten verzekerd als je in quarantaine moet bijvoorbeeld vanwege een (lokale) virusuitbraak?

   Special ISIS: Zijn extra reis- en verblijfskosten verzekerd als je in quarantaine moet bijvoorbeeld vanwege een (lokale) virusuitbraak?

    Zijn extra reis- en verblijfskosten verzekerd als je in quarantaine moet bijvoorbeeld vanwege een (lokale) virusuitbraak?

    • Extra reis- en verblijfskosten zijn gedekt onder de Special ISIS als je ernstig ziek bent en je niet op de oorspronkelijke datum terug kan reizen.
    • Kan je niet terugreizen omdat er geen vluchten gaan of omdat je bijvoorbeeld de accommodatie niet mag verlaten? Dan zijn de extra reis- en verblijfskosten niet gedekt.
    • Er is wel dekking voor een onverwachte verplichte quarantaine, ongeacht of je daadwerkelijk corona hebt. Voorwaarde voor dekking is wel altijd dat er bij de aanvang van de reis geen code oranje of rood in verband met corona van toepassing was. Als tijdens de reis de code verandert van groen of geel naar oranje of rood bent je wel verzekerd voor de bovengenoemde extra reis- en verblijfskosten. Deze dekking duurt dan tot het moment dat je redelijkerwijs het gebied hebt kunnen verlaten.
    • Ben je in een gebied waarvoor de overheid code oranje of rood heeft afgegeven dan kunnen er beperkingen op de dekking gelden. Lees online alle informatie rondom een negatief reisadvies en de Special ISIS verzekering.

     

    Hoe sla je alarm en wat kan een alarmcentrale of ambassade voor je doen in het buitenland?

    Hoe sla je alarm en wat kan een alarmcentrale of ambassade voor je doen in het buitenland?

     

    Waar vind je de noodnummers van je verzekeraar?

    • Zie in de informatieblokken over noodnummers op deze pagina, of raadpleeg je polisblad.

    Wanneer neem je contact op met de alarmcentrale, je verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon?

    Let op dat dit meestal drie verschillende organisaties zijn.

     

    Alarmcentrale

    De alarmcentrale van je verzekering heeft alle handvatten om de problemen waar jij op reis mee geconfronteerd wordt, in goede banen te leiden. Je kunt daarbij denken aan:

    • Advies bij keuze van ziekenhuis
    • Contact met de behandelend arts door medisch team van de alarmcentrale
    • Verstrekken van betalingsgarantie aan ziekenhuis en/of ambulancedienst
    • Vertaling van medische rapporten
    • Accommodatie vinden voor reisgenoten die door jouw ziekenhuisbezoek niet verder kunnen reizen
    • Regelen voor vervangend chauffeur of transport voor jullie voertuig als jij uitgevallen bent en de enige bestuurder was.
    • Het regelen en betalen van een (retour)ticket naar Nederland vanwege familie-omstandigheden
    • Contact met het thuisfront bij calamiteiten
    • En diverse andere zaken.

    Bel altijd zo spoedig mogelijk de alarmcentrale, of laat je contactpersoon bellen, zo mogelijk voordat je actie onderneemt, om latere problemen te voorkomen. De alarmcentrales van verzekeraars zijn 24/7 bereikbaar per telefoon. Neem je niet (tijdig) contact op dan loop je het risico achteraf geen vergoeding te krijgen, omdat je het zelf verkeerd hebt afgehandeld.

    De alarmcentrale van je verzekering kan veel, maar niet alles. Je kunt bij hen niet terecht voor:

    • Geld overboeken als alles is gestolen
    • Spullen na laten sturen
    • Declaraties verwerken en inzien
    • Poliswijzigingen doorvoeren
    • Premie afschrijvingen toelichten of inzien

    Verzekeraar

    Tijdens de reis is het in het algemeen niet nodig de verzekeraar te bellen. Contact opnemen met de verzekeraar is enkel nodig bij:

    • Indienen claim. Dit gebeurt altijd schriftelijk, voorzien van de benodigde documenten en bewijsmaterialen. Zie hiervoor ook je polisvoorwaarden. Claims kunnen tijdens de reis, maar ook tot 28 dagen na terugkomst worden ingediend (dit laatste is vaak makkelijker).
    • Restitutie-verzoek bij vroegtijdige terugkeer (zie polisvoorwaarden).
    • Bij klachten over bijvoorbeeld de alarmcentrale.
    • Vraag over de dekking van je verzekering 
    • Verandering van je reisplannen (waardoor de dekking van je verzekering mogelijk verandert)

    Tussenpersoon of organisatie waar je je verzekering hebt afgesloten

    • Voor een kopie van je polisbladen indien die tijdens de reis zijn gestolen.
    • Vragen over de dekking van je verzekering
    • Advies over de dekking als je bepaalde risicovolle activiteiten gaat ondernemen
    • Bij klachten over de verzekeraar.

    Wanneer is het niet nodig contact op te nemen tijdens je reis?

    • Diefstal van bagage. Je kunt zelf vervangende goederen regelen. De claim kan worden ingediend bij de verzekeraar. Bellen heeft geen zin en is zonde van tijd/geld omdat de verzekeraar telefonisch niets kan toezeggen.
    • Diefstal van geld. De genoemde organisaties zijn er helaas niet om geld voor je te regelen. Dit kan je het beste doen via je bank of een contactpersoon in Nederland.
    • Kleine medische uitgaven. Deze kunnen worden geclaimd bij de verzekeraar. Zorg voor de benodigde formulieren en bonnetjes (zie polisvoorwaarden). Soms is de doktersrekening echter zo laag dat het geen zin heeft om deze te declareren omdat je bijvoorbeeld toch nog een eigen risico hebt per gebeurtenis. Dit verschilt per verzekering en je kan dit voor of na je vertrek uitzoeken.

    Wat doet een ambassade of consulaat wel en niet?

    • Nederlandse ambassades en consulaten behartigen en beschermen de belangen van Nederlanders met betrekking tot, of in, het buitenland. Deze hulpverlening is geen recht, de ambassade is niet verplicht om deze hulp ten alle tijden te bieden.
    • Ambassades en consulaten zijn beiden vertegenwoordigingen van een regering in een ander land. Er is maar één ambassade per land. Het aantal consulaten hangt af van de hoeveelheid diplomatieke taken die daarnaast nog vervult moeten worden. Ambassades houden zich doorgaans bezig met het contact tussen hun regering en de regering van het gastland, consulaten zijn verantwoordelijk voor eigen burgers die reizen of verblijven in het gastland.
    • Een ambassade of consulaat is vaak afhankelijk van de politieke situatie in het land en dient altijd rekening te houden met plaatselijke omstandigheden.
    • Ter info: het ambassade- of consulaatterrein is géén Nederlands grondgebied en de geboden hulp in het buitenland is lang niet altijd gratis.

    Afhankelijk van je probleem kan de ambassade of het consulaat:

    • een noodreisdocument afgeven in geval van verlies of diefstal van je reisdocument, in de vorm van een noodpaspoort of een 'laissez-passer'. Check wel of het noodreisdocument geldig is in het land waar je naartoe reist. Voor de VS gelden bijvoorbeeld afwijkende regels
    • advies geven over het per bank overmaken van geld uit Nederland als je in geldnood zit
    • familie of vrienden (via het ministerie van Buitenlandse Zaken) benaderen voor het beschikbaar stellen van geld of vliegtickets
    • in ernstige noodsituaties en onder bepaalde voorwaarden een lening geven om naar Nederland terug te keren. Het consulaat is niet verplicht een lening te geven. In elk geval moet vast staan dat niemand anders kan helpen
    • helpen om in contact te komen met plaatselijke advocaten, tolken of artsen
    • zorgen dat relaties worden geïnformeerd in geval van een ongeluk, ziekenhuisopname of overlijdensgeval en adviseren over de te volgen procedures
    • contact opnemen met Nederlanders die gearresteerd zijn en als dat nodig is, zorgen voor het doorgeven van berichten aan familie en vrienden in Nederland
    • contacten onderhouden met de lokale autoriteiten bij het opsporen van vermiste personen
    • eerste hulp en advies wanneer je, buiten je eigen schuld om, in het buitenland in de problemen komt of wanneer er (ernstige) calamiteiten in het betreffende land zijn zoals sterke politieke instabiliteit, rampen of aanslagen
    • consulaire akten (bijvoorbeeld een geboorteakte of samenlevingscontract) en consulaire verklaringen (bijvoorbeeld een verklaring van de burgerlijke staat, verklaring bewijs Nederlanderschap) afgeven.

    Een ambassade of consulaat kan niet:

    • betere verzorging regelen in een ziekenhuis of gevangenis dan voor de plaatselijke bevolking gebruikelijk is
    • rekeningen betalen van hotels, restaurants, medicijnen, artsen, et cetera
    • vlieg- of treinbiljet betalen voor de terugreis naar Nederland
    • onderdak regelen, zoeken van werk of verkrijgen van een werkvergunning
    • iemand uit de gevangenis halen
    • het honorarium van de advocaat of een borgsom betalen
    • onderzoek instellen naar een misdrijf
    • hulp verlenen aan Nederlanders met een dubbele nationaliteit, die in het land van die tweede nationaliteit verblijven
    • geld of bagage in bewaring nemen
    • bemiddelen in civielrechtelijke geschillen
    • een mogelijke misdaad onderzoeken
    • een begrafenis of crematie betalen
    • betalen voor het vervoer van het stoffelijk overschot naar Nederland
    • andere kosten betalen die afwijken van de plaatselijke wetgeving

    Hoe vind je een ambassade of consulaat?

    • Het adres en telefoonnummer van de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat staat in het plaatselijke telefoonboek of in een reisgids en online. Je kunt deze gegevens ook opvragen bij je hotel, reisorganisatie of lokale politie.
    • Het telefoonnummer van de ambassades staan sinds begin 2016 doorgeschakeld naar de BZ contactcentrale van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze contactcentrale is dag en nacht bereikbaar. Mocht je het nummer van de ambassade niet voorhanden hebben, kun je altijd bellen naar +31 247 247 247.
    • Voor je op reis gaat, kun je deze gegevens ook opvragen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Je kunt deze gegevens ook vinden op internet: Ministerie van Buitenlandse Zaken.
    • Het is verstandig om eerst even telefonisch contact op te nemen met de ambassade of het consulaat. Je voorkomt dan dat je voor een dichte deur komt te staan.
    • Heb je geen geld of mogelijkheden om bij een ambassade of consulaat in de buurt te komen, kijk dan bij de verschillende andere vragen en problemen voor wat je dan te doen staat.

    Wat te doen als er geen ambassade of consulaat is?

    • Is er geen ambassade of consulaat aanwezig, dan kan je een beroep doen op een ambassade of consulaat van een andere EU-lidstaat die wel een ambassade of consulaat heeft.
    • De belangen van bijvoorbeeld Nederlanders kunnen daarnaast ook behartigd worden door honoraire consuls, dit zijn mensen die deze taak vaak naast een zelfstandig beroep uitoefenen, niet altijd Nederlander zijn maar wel vaak een link met Nederland hebben. Ze hebben ook minder bevoegdheden dan een beroepsconsul. Voor vragen over consulaire hulp kun je contact opnemen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, via het centrale telefoonnummer +31 247 247 247.

     

      

     

    Afsluiten van de Special ISIS verzekering

     

     

     

    JoHo: crossroad uit bundel

     

     

    JoHo: footprint achterlaten
     
    (service voor JoHo donateurs & abonnees)
     
     
    JoHo: delen en inspireren

    Meer over JoHo en je verzekeringen

    Informatie en faq zoeken
    JoHo checken

    Waarom zou je je verzekeren?

    • De kans op ongelukken en ziekte is in het buitenland groter dan thuis, vooral als je ook gaat werken
    • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt

    • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen

    • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage

    • Het kan lastig zijn in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op hulp van een (Nederlandse) alarmcentrale

    Waarom zou je je verzekeren via JoHo?

    • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland

    • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod

    • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling

    • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

    • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven

    Waarom zou je je aansluiten bij JoHo?

    • Voor voordelen bij de premies van verzekeringen en het gebruik van JoHo abonnementen.
    • Voor het steunen van de missie en de doelstellingen: JoHo abonnees en donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen steunen niet alleen zichzelf maar ook de JoHo missie om mensen en organisaties in staat te stellen beter samen te werken en bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.

    Sluit je aan bij JoHo 

    Contact opnemen
     
    CONTACT
     
    Contactformulier
     
    Telefoon & Afspraken
    +31 (0)88-3214567

    Bellen via Skype
    Tijdens werkdagen tussen 12.00-16.00u op joho.foundation
     
    JoHo vestigingen in NL